Διαβούλευση για το Σχέδιο Εξυγίανσης : Του Ασύλου Ανιάτων. Με βάση το Νόμο 4262 ( άρθρα 55 & 56)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβούλευση για το Σχέδιο Εξυγίανσης : Του Ασύλου Ανιάτων. Με βάση το Νόμο 4262 ( άρθρα 55 & 56)"

Transcript

1 Διαβούλευση για το Σχέδιο Εξυγίανσης : Του Ασύλου Ανιάτων Με βάση το Νόμο 4262 ( άρθρα 55 & 56) Νοέμβριος 2014

2 1

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A. ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (ΆΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ... 8 Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ... 9 Παραδοχές για ενοίκια... 9 Πληροφορίες για τα ακίνητα ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Παραδοχές για τα λοιπά Έσοδα Πληροφορίες για τα λοιπά Έσοδα ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παραδοχές για τις Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού Πληροφορίες για τις Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ Παραδοχές για τους Φόρους Τέλη ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΈΞΟΔΑ Παραδοχές για τα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα Γ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΦΟΡΟΥΣ Πληροφορίες για τις οφειλές στο δημόσιο για φόρους Πληροφορίες για τις οφειλές στο δημόσιο για φόρους ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Πληροφορίες για τις οφειλές στα Ασφαλιστικά Ταμεία ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Πληροφορίες για τις υποχρεώσεις στους εργαζομένους Δ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Παραδοχές ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΆΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ)

4 A. ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ A. Σχέδιο Εξυγίανσης 1. Βασικές Παραδοχές Σχεδίου Εξυγίανσης Ρύθμιση Οφειλών προς το Δημόσιο σε 60 δόσεις, χωρίς τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί (1,4 εκ. περίπου) Ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ σε 60 Δόσεις Αναπροσαρμογή Μισθολογίου με βάση εκείνο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης Σταδιακή βελτίωση των εσόδων από ενοίκια ώστε στο 2019 να προσεγγίσουν εκείνα του 2012 (3,5 εκ. ) Επιχορήγηση στο 20% του προϋπολογισμού δαπανών για τα έτη 2015 και 2016 Κάλυψη της διαφοράς με εκποίηση ακινήτων ή χρηματοδότηση στα έτη Εργαζόμενοι Στο ΑΑ απασχολούνται, με διοικητικά κυρίως καθήκοντα, 11 εργαζόμενοι Οι «παραγωγικές» δραστηριότητες του ΑΑ είναι: η διαχείριση των ακινήτων, από τα οποία προέρχονται τα βασικά έσοδα χρηματοδότησης του νοσηλευτηρίου Λόγω των προβλημάτων ρευστότητας υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην εξόφληση των αμοιβών των εργαζόμενων Αξίζει να αναφερθεί πως με βάση το σημερινό αριθμό προσωπικού και το μισθολόγιο του δημοσίου, το ετήσιο κόστος για το προσωπικό θα ανέρχεται σε 404 χιλ., ενώ στο 2011 η σχετική δαπάνη ανέρχονταν σε 670 χιλ., δηλαδή μεγαλύτερη σχεδόν κατά 66%. 3

5 A. ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 3. Διοίκηση Μέλη Οι διοικήσεις του ΑΑ και του ΙΠΧΠ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή Αποτελούνται από 11 άτομα και είναι κοινά για το ΑΑ και το ΙΠΧΠ. Στη διοίκηση συμμετέχουν ανώτατοι δικαστικοί, επιστήμονες και έμπειρα στη διοίκηση πρόσωπα. Η παρούσα διοίκηση ανέλαβε στο 2012, αφού οι συνέπειες της κρίσης είχαν ήδη επιφέρει σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα Εργάστηκε με συνέπεια και αυταπάρνηση για την αντιμετώπιση της κατάστασης πραγματοποιώντας μεταξύ άλλων πλήθος συναντήσεων με φορείς της Πολιτείας και υποβάλλοντας ρεαλιστικές προτάσεις, συμβάλλοντας στη διαδικασία που οδήγησε την ψήφιση των άρθρων 55 & 56 του Ν. 4262/14 Λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια και δημοσιοποιεί όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται και έχουν διενεργηθεί Στρατηγικοί στόχοι: Ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του Ασύλου σε όλα τα επίπεδα και η διαρκής βελτίωση της κοινωνικής του προσφοράς Η διαρκής διεύρυνση του κύρους και της επιρροής του Ασύλου Η αύξηση των ενεργών μελών του Ασύλου Ανιάτων στο διάστημα λειτουργίας της παρούσας διοίκησης και αντικατάσταση των ανενεργών με νέα μέλη από την κοινωνία. 4

6 A. ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 4. Περιουσία & Διαχείριση Το ΑΑ διαθέτει μεγάλη ακίνητη περιουσία που αποκτήθηκε από φιλανθρωπικές δωρεές Κάποια από τα ακίνητα αφορούν κληροδοτήματα που περιλαμβάνουν ειδικούς σκοπούς, αλλά τα περισσότερα είναι ελεύθερα Ο αριθμός των ακινήτων είναι περίπου σαν διακεκριμένες μονάδες, αλλά πολλά από αυτά αποτελούν ενιαία σύνολα σε κτίσματα (οριζόντιες ιδιοκτησίες) ή γη (οικόπεδα ή αγροτεμάχια). Αν οι οριζόντιες ιδιοκτησίες θεωρηθούν ενιαίο ακίνητο, τότε ο αριθμός μειώνεται σε 496 Η αντικειμενική τους αξία για φορολογικούς λόγους είναι της τάξης των 186 εκ., ενώ η λογιστική τους αξία εμφανίζεται να είναι της τάξης των 250 εκ. Η εύλογη αξία τους, η οποία κανονικά θα έπρεπε να εμφανίζεται στις καταστάσεις, δεν έχει υπολογιστεί και απαιτείται η χρησιμοποίηση ανεξάρτητων εκτιμητών για τον υπολογισμό της Το ΑΑ μέχρι σήμερα διαχειριζόταν τα ακίνητά του μόνο του Ένα μεγάλο μέρος των ακινήτων έχει μόνο έξοδα και δεν αποδίδει έσοδα Στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από ενοίκια προκύπτει από ένα πολύ μικρό αριθμό ακινήτων 5. Εκποίηση περιουσίας Λόγω των σημαντικών προβλημάτων ρευστότητας, η νέα διοίκηση προχώρησε σε εκποίηση περιουσίας από το 2012 έως σήμερα Αυτή αφορούσε κυρίως εκποίηση ακινήτων, αλλά εκποιήθηκαν και κινητές αξίες Το τίμημα που εισπράχτηκε είναι σημαντικά υψηλότερο από τις αντικειμενικές αξίες, αλλά δεν έλυσε τα προβλήματα ρευστότητας Το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων παρακρατήθηκε από το δημόσιο Οι σωρευμένες παλαιές υποχρεώσεις, παρά το γεγονός ότι με το σχέδιο εξυγίανσης το Α.Α. γίνεται βιώσιμο στην καθημερινή του λειτουργία, είναι τόσο μεγάλες, ώστε θα απαιτηθεί η εκποίηση και άλλων ακινήτων προκειμένου να εξοφληθούν, εκτός αν βρεθεί λύση μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης, ώστε να αποφευχθεί η εκποίηση 5

7 A. ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 6. Λειτουργικές ταμειακές ροές Υπάρχουν τέσσερις βασικές πηγές εσόδων και ταμειακών εισροών και τέσσερις προορισμοί εξόδων ή ταμειακές εκροές, όπως εμφανίζονται πιο κάτω. Αφορούν μόνο τις λειτουργικές ροές, χωρίς να υπολογίζονται οι επενδυτικές ροές, ενώ χρηματοδοτικές ροές δεν υπολογίστηκαν. Επίσης σε αυτές τις ροές δεν περιλαμβάνονται οι εκροές που αφορούν την εξόφληση σωρευμένων υποχρεώσεων Έσοδα Ασύλου Έσοδα από ενοίκια Έσοδα από πώληση ακινήτων Λοιπά έσοδα Έσοδα από επιχορηγήσεις Έξοδα Ασύλου Φόροι και τέλη Λοιπά λειτουργικά έξοδα Μηχανισμός Αξιοποίησης Ακινήτων Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6

8 A. ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 7. Λειτουργικές ταμειακές ροές (Άσυλο Ανιάτων) Αποτελέσματα και Ταμειακές Ροές Ασύλου Ανιάτων Σε χιλ. Ιστορικά Δεδομένα Εκτίμηση Προβλέψεις Λογαριασμός ΣΥΝΟΛΑ Έσοδα Συνολικά έσοδα Που αναλύεται: Έσοδα από ενοίκια Έσοδα (εισπράξεις) από Πώληση Ακινήτων Λοιπά έσοδα Έξοδα Συνολικά έξοδα Που αναλύεται: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Φόροι και τέλη Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα Μηχανισμός Αξιοποίησης Ακινήτων Λειτουργικό Αποτέλεσμα Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)

9 A. ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 8. Λειτουργικές ταμειακές ροές Ροές από πωλήσεις ακινήτων: Στον πίνακα οι καθαρές ροές από πωλήσεις ακινήτων εμφανίζονται σαν έσοδα, στο σύνολό τους, και όχι η διαφορά τους από τη λογιστική «αξίας κτήσης» του ακινήτου που πουλήθηκε. Η προσέγγιση αυτή επιλέχτηκε επειδή αποδίδει καλύτερα τις ταμειακές ροές. Για τα προβλεπόμενα μεγέθη ακολουθεί ανάλυση για το καθένα με τις σχετικές παραδοχές και άλλες πληροφορίες Σε ότι αφορά τα ιστορικά μεγέθη επισημαίνονται τα εξής: Το αποτέλεσμα των ετών ήταν σωρευτικά θετικό 5,2 εκ., ενώ αν δεν υπολογιστούν οι ροές από τις πωλήσεις ακινήτων (1,5 εκ. ) ήταν 3,7 εκ. Στο έτος 2014 η ζημιά (έλλειμμα) πρόκειται να είναι περίπου 178 χιλ. Τα έσοδα από ενοίκια που ήταν ήδη μειωμένα στο 2011, λόγω λύσεων μισθώσεων και μείωση μισθωμάτων, από 4 εκ. διαμορφώθηκαν στα 2,5 εκ. στο 2014 Οι επιβαρύνσεις για φόρους από μηδενικοί σχεδόν που ήταν πριν το 2010 συνολικά για την 4ετία διαμορφώθηκαν σε 3,8 εκ.. Παρουσιάζουν ασυμμετρία γιατί λογίστηκαν ανάλογα με το χρόνο που επιβλήθηκαν και αφορούν αποκλειστικά φόρους ακινήτων Οι αμοιβές του προσωπικού μειώθηκαν από 670 χιλ. στο 2011 σε 473 χιλ στο 2014, παρότι όπως προαναφέρθηκε οι αμοιβές του προσωπικού το 2015 με βάση το μισθολόγιο του δημοσίου θα είναι της τάξης των 404 χιλ Πρέπει να σημειωθεί πως στις ιστορικές αμοιβές προσωπικού περιλαμβάνονται και ποσά για αποζημιώσεις απολύσεων ή για αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης Για τα μελλοντικά μεγέθη γίνονται οι εξής επισημάνσεις: Το συνολικό κέρδος (καθαρή θετική ταμειακή ροή) στην 5ετία προκύπτει να είναι 6,3 εκ. ή περίπου 1,3 εκ κατά μέσο όρο κάθε έτος Αυτή η αποτελεσματικότητα καταδεικνύει τη βιωσιμότητα του Ασύλου μόνο με τις βελτιώσεις των σταθερών λειτουργικών μεγεθών, όπως η προσαρμογή των αμοιβών προσωπικού και μία σταδιακή βελτίωση των εσόδων. Οι επιπλέον ροές όμως είναι απαραίτητες για να καλυφθεί το μεγάλο ύψος των σωρευμένων υποχρεώσεων και οι έκτακτες επενδυτικές δαπάνες για να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις λήψης της άδειας λειτουργίας του ΙΠΧ 8

10 Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ Β. Ανάλυση μεγεθών 1. Έσοδα από ενοίκια Σύνολα Έσοδα από ενοίκια Μεταβολή % 7,7% 7,1% 6,7% 9,4% Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες Ποσοστό επί των εσόδων 8,0% 7,0% 5,0% 5,0% 5,0% Καθαρό Έσοδο από ενοίκια Μηχανισμός Πρόβλεψης Ακινήτων Ποσοστό επί των εσόδων 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Έσοδα από ενοίκια Παραδοχές για ενοίκια Δεδομένα του 2012 Οι βασικές επεξεργασίες για τα ακίνητα έγιναν με βάση τα αναλυτικά δεδομένα που είχαν συγκεντρωθεί για το διαχειριστικό έλεγχο που έγινε για το Λήφθηκαν υπόψη όμως και τα δεδομένα του 2013 και οι εκτιμήσεις για τα μεγέθη που θα διαμορφωθούν στο 2014 Μικτά (Λογισμένα Έσοδα) Η αφετηρία στο 2015 συμπίπτει με τα έσοδα του Έγινε η παραδοχή πως θα συγκρατηθεί η πτώση λόγω καλύτερης διαχείρισης. Για τα έτη εκτιμήθηκε ετήσια ανάπτυξη των εσόδων της τάξης του 7%-9%, ώστε στο 2019 να προσεγγιστούν τα καθαρά έσοδα του Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στις μεγάλες δυνατότητες καλύτερης αξιοποίησης αναξιοποίητων ή ανεπαρκώς αξιοποιημένων ακινήτων, στην αναμενόμενη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και στην καλύτερη διοίκηση και διαχείριση 9

11 Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Για το 2015 εκτιμήθηκε ότι θα ανέλθουν στο 8% των εσόδων. Ο συντελεστής αυτός βαίνει σταδιακά μειούμενος με την παραδοχή ότι θα βελτιωθεί σημαντικά η διαχείριση Άμεσο κόστος διαχείρισης ακινήτων Η αύξηση της απόδοσης προϋποθέτει την επαγγελματική πλέον αντιμετώπιση του ζητήματος των εσόδων από ακίνητα, περιλαμβανομένων των εξόδων που σχετίζονται με την πληροφόρηση για αυτά. Για το σκοπό αυτό υπολογίστηκε ένα άμεσο κόστος που ανέρχεται στο 2% των εσόδων καθώς και στελέχωση του υφιστάμενου προσωπικού. Πληροφορίες για τα ακίνητα Αριθμοί ακινήτων Συνολικά τα επιμέρους ακίνητα - μονάδες στις ήταν περίπου Πολλά όμως είναι οριζόντιες ιδιοκτησίες στο ίδιο κτίριο. Αν οι οριζόντιες ιδιοκτησίες θεωρηθούν ενιαίο ακίνητο, τότε ο αριθμός μειώνεται σε 496. Έκταση και αντικειμενικές αξίες Με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν για το 2012 που δεν είναι όμως επαρκώς αξιόπιστα, η συνολική αντικειμενική αξία των ακινήτων ήταν 186 εκ. και αφορούσαν έκταση γηπέδων ή αγροτεμαχίων m 2, έκταση κτιρίων m 2 και έκταση βοηθητικών χώρων m 2. Μη αποδοτικά Στο 2012, 234 ακίνητα ή το 47% του συνόλου που αντιστοιχούσαν σε 340 μονάδες, δεν απέδωσαν καθόλου έσοδα. Αυτά αφορούσαν το 58% της έκτασης των γηπέδων, το 31% της έκτασης των κτιρίων και το 27% της έκτασης των βοηθητικών χώρων Έσοδα Τα συνολικά έσοδα από ενοίκια όπως λογίστηκαν στα βιβλία ήταν 4,7 εκ. στο 2010, 3,9 εκ. στο 2011 (μείωση 17%), 3,6 εκ. στο 2012 (μείωση 7%), 2,7 εκ. στο 2013 (μείωση 25%), ενώ για το 2014 η εκτίμηση είναι στα 2,5 εκ. (μείωση 8%). Η συνολική μείωση στην περίοδο εκτιμάται σε 47% 10

12 Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ Έσοδα και συγκέντρωση Τα ακίνητα με έσοδα στο 2012 ήταν 262 και αφορούσαν 778 μονάδες. Από 13 μόνο ακίνητα (το 5% του συνόλου) συγκεντρώθηκε το 50,9% των εσόδων, ενώ από 35 ακίνητα (το 13% του συνόλου) συγκεντρώθηκε το 70,1% των εσόδων. Ακίνητα και υπεραποδόσεις Από τα ενοικιασμένα ακίνητα 30 σε αριθμό (11% του συνόλου) με έσοδα 720 χιλ. (20% του συνόλου) είχαν ετήσιες αποδόσεις πάνω από 10% επί των εμφανιζόμενων αντικειμενικών αξιών (από 10,2% έως 42,1%) Μη ύπαρξη αντικειμενικής αξίας και άλλες ελλείψεις Για 26 ακίνητα, (5% του συνόλου) δεν βρήκαμε για το 2012 αντικειμενικές αξίες. Σε άλλες περιπτώσεις δεν υπάρχουν άλλα δεδομένα όπως εκτάσεις γης ή κτιρίων. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα πρέπει να συγκεντρωθούν, να επανεξεταστούν και να τεκμηριωθούν Αποτιμήσεις και αποδόσεις Είναι μη λογική η ετήσια απόδοση 42% επί της αντικειμενικής αξίας ή αντίθετα αποδόσεις της τάξης του 1%. Οι αποδόσεις σχετίζονται και με τις αξίες αποτίμησης. Κατά συνέπεια όλο το σύστημα αποτίμησης της ακίνητης περιουσίας, πρέπει να επανεξεταστεί. Πιθανά και υποκρύπτονται και φορολογικοί κίνδυνοι που πρέπει να αξιολογηθούν 11

13 Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ 2. Λοιπά έσοδα Σύνολα Έσοδα από εκκλησίες και σχετικά ιδρύματα (Άσυλο) Έσοδα από φιλανθρωπικές εκδηλώσεις (Άσυλο) Συνδρομές μελών (Άσυλο) Λοιπές δωρεές σε χρήμα ή σε είδος (Άσυλο) Σύνολο λοιπών εσόδων από το Άσυλο Σύνολο λοιπών εσόδων Παραδοχές για τα λοιπά Έσοδα Έσοδα από εκκλησίες Σταθερή εξέλιξη των εσόδων από εκκλησίες που συνεισφέρουν στο Άσυλο. Συνδρομές Μελών Με βάση την πολιτική προσέλκυσης νέων μελών η ετήσια συνδρομή είναι μικρή. Επιδιώκεται η συνδρομή τους στους σκοπούς του Ασύλου με άλλους τρόπους. Λοιπές δωρεές σε χρήμα και σε είδος Προβλέπεται ανάπτυξη των δωρεών που προσφέρονται στο Άσυλο ως αποτέλεσμα ενεργειών που θα γίνουν για την ανάδειξη του σημαντικού έργου του στην κοινωνία 12

14 Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ Πληροφορίες για τα λοιπά Έσοδα Έσοδα από εκκλησίες Το ΑΑ έχει και ορισμένα μικρού όγκου έσοδα από εκκλησίες, τα οποία περιλαμβάνει στα συνολικά έσοδά του Φιλανθρωπικές Εκδηλώσεις Στους σχεδιασμούς της διοίκησης είναι η πραγματοποίηση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων με κύριο στόχο τη γενικότερη προώθηση των στόχων του Ασύλου και την προσέλκυση υποστηρικτών. Στα πλαίσια αυτά θα επιδιώκεται και η έκτακτη οικονομική ενίσχυσή του που δεν αναμένεται όμως να είναι σημαντική Συνδρομές Μελών Η διοίκηση του Ασύλου μετά από πολλά χρόνια αδράνειας, ανέπτυξε έντονη πολιτική ανάπτυξης του αριθμού των μελών του. Συγκεκριμένα ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών ήταν υψηλός, τα ενεργά μέλη ήταν ελάχιστα. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησης ήταν περί τα 30 (ενεργά) έχουν ήδη αυξηθεί σε 109, ή κατά 200% περίπου. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής αναμένεται αύξηση και των εσόδων από συνδρομές των μελών, αλλά αυτή θα είναι οριακή και δεν επιδρά σημαντικά στα βασικά μεγέθη Λοιπές δωρεές σε χρήμα και σε είδος Παραδοσιακά το Άσυλο αντλεί κάποια έσοδα από δωρεές δωρητών. Στα πλαίσια της πολιτικής της νέας διοίκησης, έχει αναπτυχθεί και προβλέπεται να αναπτυχθεί περαιτέρω μετά την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων ρευστότητας η δραστηριότητα αύξησης των πόρων από αυτήν την πηγή. Σε αυτήν την κατηγορία δεν περιλαμβάνονται τυχόν δωρεές σε πάγια ή μη άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία 13

15 Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ 3. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σύνολα Αριθμός Προσωπικού Ασύλου Μεταβολή % στο προσωπικό 0% 0% 0% 0% Ετήσιο Μισθοδοτικό Κόστος Πλήθος ΑΣΥΛΟ 15 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10 Παραδοχές για τις Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού Αμοιβές προσωπικού Το μισθοδοτικό Κόστος του προσωπικού αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το μισθολόγιο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Ο υπολογισμός των μισθών έγινε στη βάση των 14 μισθών που δίνονται στον Ιδιωτικό Τομέα. Η διαβούλευση με το προσωπικό βρίσκεται σε εξέλιξη και οι εκτιμήσεις για ευνοϊκή κατάληξη είναι θετικές Πληροφορίες για τις Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού Αναπροσαρμογή Μισθοδοτικού Κόστους Η αναπροσαρμογή του μισθοδοτικού κόστους του Ασύλου είναι μέσα στις δεσμεύσεις που υπάρχουν στον Ν. 4262/14. Η αναπροσαρμογή θα γίνει με βάση το Μισθολόγιο της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, και θα ακολουθεί τους μισθούς της Γενικής Κυβέρνησης. Ο υπολογισμός έγινε στη βάση των 14 μηνών που δίνονται στον Ιδιωτικό τομέα. 14

16 Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ 4. Φόροι και τέλη Σύνολα ΕΝ.Φ.Ι.Α Ασύλου Ανιάτων ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ Ετήσιο κόστος Φόρους Τέλη Παραδοχές για τους Φόρους Τέλη Ενιαίος Φόρος Ακινήτων ιδιοκτησίας Μέχρι τη σύνταξη της μελέτης δεν είχε οριστικοποιηθεί το ποσό του ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα του Ασύλου. Εκτιμήθηκε πως αυτό θα ανέλθει στις 700 χιλ. το χρόνο και ότι θα παραμείνει σταθερό για όλη την περίοδο του σχεδίου εξυγίανσης Χαρτόσημο ενοικίων Υπολογίστηκε μόνο για τα επαγγελματικά ενοικιαζόμενα ακίνητα Δυνατότητες μείωσης των φόρων Η διοίκηση πέραν της εξονυχιστικής έρευνας για τυχόν λάθη στις πληροφορίες που έχουν δοθεί στο Υπουργείο Οικονομικών και σχετίζονται με τον ΕΝΦΙΑ θα εξετάσει και κάθε άλλη δυνατότητα νόμιμου περιορισμού του κόστους για φόρους, αξιοποιώντας πλεονεκτήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Τυχόν οφέλη από αυτήν την προσέγγιση δεν έχουν υπολογιστεί Αβεβαιότητες για τους φόρους Το σχέδιο εξυγίανσης συντάχθηκε με την παραδοχή πως δεν θα υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση για φόρους. Επισημαίνουμε την τυχόν αρνητική επίδραση στην υλοποίηση του που μπορεί να υπάρξει, αν αυξηθούν αυτές οι επιβαρύνσεις, με βάση και το αρνητικό ιστορικό της χώρας σε ότι αφορά τη σταθερότητα του φορολογικού συστήματος 15

17 Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ 5. Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα Άσυλο Σύνολα -Λογαριασμοί Ενέργειας & Ύδρευσης Αμοιβές για Δικαστικές Υποθέσεις Έξοδα Συντήρησης Ακίνητης Περιουσίας Αμοιβές Εξειδικευμένων Συνεργατών Διάφορα Έξοδα Εταιρικής διακυβέρνησης Γενικό Σύνολο Παραδοχές για τα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα Μεταβλητά & σταθερά έξοδα Ο διαχωρισμός των εξόδων λειτουργίας σε σταθερά και μεταβλητά έγινε με βάση το είδος τους και τη μεταβολή του αριθμού των νοσηλευμένων Λογαριασμοί Ενέργειας & Ύδρευσης Με τη συμβολή των εργαζομένων επαναλειτούργησαν οι ατμολέβητες για την παροχή ζεστού νερού χρήσης και τη λειτουργία του καλοριφέρ. Αποτέλεσμα η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης του πετρελαίου ( από 3 καυστήρες λειτουργεί μόνο ένας για την ενεργοποίηση των ατμολεβητών), καθώς και η κατά 100% μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης Αμοιβές για Δικαστικές Υποθέσεις Προβλέφθηκε αύξηση 10% στις ανάγκες για υποθέσεις αποζημιώσεων και κληροδοτημάτων, επειδή υπάρχουν πολλές εκκρεμείς υποθέσεις και η διοίκηση σκοπεύει σταδιακά να τις εκκαθαρίσει όλες Αμοιβές Εξειδικευμένων Συνεργατών Προβλέφθηκε δαπάνη για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών όπως εκτιμητές ακινήτων, έξοδα μηχανικών ακινήτων και ορκωτών ελεγκτών που θα διασφαλίζουν τη λογοδοσία και τη διαφάνεια του Ασύλου. Έξοδα εταιρικής διακυβέρνησης Το Άσυλο δεν έχει επαρκή συστήματα εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης. Η ένταξη στο Σύμφωνο Εξυγίανσης απαιτεί διοικητικές δομές που δεν υπάρχουν (παρακολούθηση αποκλίσεων, έγκριση δαπανών, αναφορές κ.λ.π.). Η διοίκηση έχει στόχο κάθε τμήμα της διαχείρισης να εκτελείται με τα πιο σύγχρονα επαγγελματικά πρότυπα. Για το σκοπό αυτό περιλαμβάνει ειδικό κονδύλι στον προϋπολογισμό, που θα εξειδικευτεί ανάλογα και με τις ανάγκες που θα προκύψουν. 16

18 Γ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Γ. Ταμειακές ροές για εξόφληση παλαιών οφειλών Προβλέψεις Ταμειακές Ροές για Εξόφληση Παλαιών Οφειλών Ασύλου Ανιάτων Στο δημόσιο για φόρους Στα ασφαλιστικά ταμεία Στους Εργαζόμενους Σε προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών Χρόνος υπολογισμού Οι παλιές καθυστερημένες υποχρεώσεις υπολογίστηκαν με βάση τα δεδομένα των λογαριασμών της Τα τελικά μεγέθη θα επανεξεταστούν ανάλογα με το πότε προβλέπεται να υπογραφεί το Σύμφωνο Εξυγίανσης Επιδράσεις στις καθυστερημένες υποχρεώσεις Διαρκώς το δημόσιο δεσμεύει έσοδα κατάσχοντας σημαντικά ποσά τραπεζικών λογαριασμών μας και μισθωμάτων από ενοίκια. Μέχρι 3/10/2014 κατασχέθηκαν από την εφορία από τραπεζικούς λογαριασμούς ,19 ποσό το οποίο μεταβάλλεται διαρκώς και στερεί από το ΑΑ τους απαραίτητους για τη λειτουργία του πόρους. Εναντίον αυτής της ενέργειας το Άσυλο θα προσφύγει με βάση το νόμο επειδή αφορούν μισθούς εργαζομένων και έξοδα διαβίωσης των ασθενών. Η σύνθεση των καθυστερημένων υποχρεώσεων Συνολικά ανέρχονται σήμερα σε 2.4 εκ., με την παραδοχή πως τα πρόστιμα καθυστέρησης που επιβλήθηκαν από το δημόσιο για φόρους, δεν θα καταβληθούν. Το μεγαλύτερο ποσό αφορά υποχρεώσεις στο δημόσιο, το ΙΚΑ και τους προμηθευτές. Κληροδότημα ΣΠΕΝΤΖΑ και λοιπές δικαστικές εκκρεμότητες Υπάρχει σημαντική πιθανή υποχρέωση για διένεξη για το συγκεκριμένο κληροδότημα και για πρόστιμο που επιβλήθηκε από την Περιφέρεια για αυτό (της τάξης των 9,9 εκ. ). Η διοίκηση εκτιμά πως η τελική πιθανή εκροή θα περιοριστεί σε ποσό της τάξης των 2.3 εκ.. Δεν περιλήφθηκε αυτή η υποχρέωση στις καθυστερημένες υποχρεώσεις επειδή η διοίκηση εκτιμά πως οι σχετικές εκροές θα πραγματοποιηθούν μετά το πέρας του σχεδίου εξυγίανσης. Αν παρ όλα αυτά προκύψουν νωρίτερα, θα αντιμετωπιστούν με πώληση ακινήτων ή άλλους τρόπους χρηματοδότησης που δεν θα επιδράσουν στο σχέδιο 17

19 Γ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Στο δημόσιο για φόρους Σύνολο Οφειλής ΑΣΥΛΟ Σχήμα Δόσεων Υπόλοιπο Οφειλομένων Πληροφορίες για τις οφειλές στο δημόσιο για φόρους Σχήμα Δόσεων Ο νόμος προβλέπει τη ρύθμιση μέχρι 60 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σύμφωνα με νομικές εκτιμήσεις αν διευρυνθεί ο αριθμός των δόσεων με βάση τις γενικές ρυθμίσεις αυτό θα μπορούσε να ισχύσει και για το σχέδιο εξυγίανσης, εφόσον φυσικά συμφωνήσει ο αντισυμβαλλόμενος του Ασύλου Ο Ν. 4262/14 δεν ορίζει ρητά πως οι δόσεις πρέπει να είναι ισόποσες και κατά συνέπεια στο σχέδιο οι δόσεις δεν είναι ισόποσες. Λόγο της καταχρηστικής κατάσχεσης από την Εφορία, ποσό ,19, ποσό το οποίο θα οριστικοποιηθεί κατά την υπογραφή του συμφώνου, οι πρώτες δόσεις δύναται να συμψηφιστούν με το ποσό των κατασχέσεων. Επιβαρύνσεις από εκπρόθεσμη καταβολή δηλώσεων Οι επιβαρύνσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής μπορούν να απαλλαχθούν από τις δόσεις Αρ. 53 και 57 του ν. 4174/13. Με βάση τα δεδομένα των καθυστερημένων φόρων έχουν επιβληθεί επιβαρύνσεις στο κεφάλαιο των φόρων με μόνο κριτήριο το χρόνο που διέρρευσε από την ημερομηνία που έπρεπε να καταβληθούν, μέχρι την ημερομηνία που εκδόθηκε η σχετική πράξη προσδιορισμού του φόρου. Το ποσό αυτών των προσαυξήσεων ανέρχεται σε 1,3 εκ. και στο σχέδιο εξυγίανσης δεν περιλήφθηκε σαν υποχρέωση, με την προϋπόθεση φυσικά πως θα τηρηθεί επακριβώς το Σύμφωνο Εξυγίανσης Πληροφορίες για τις οφειλές στο δημόσιο για φόρους Πρόωρη εξόφληση Η διοίκηση του Ασύλου σκοπεύει να εξοφλήσει τις παλαιές οφειλές του Δημοσίου κατά προτεραιότητα πριν από την ολοκλήρωση του σχεδίου εξυγίανσης Με βάση αυτήν την προσέγγιση οι πρώτες επιπλέον ταμειακές εισροές που αναμένεται να προκύψουν μέχρι το 2017 από πωλήσεις ακινήτων, με την συνεργασία της ΕΤΑΔ Α.Ε, προβλέπεται να δοθούν στο δημόσιο για την πλήρη εξόφληση των φόρων σε καθυστέρηση 18

20 Γ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Περίοδος για το 2014 Το σχέδιο αυτό έχει συνταχθεί με έναρξη λειτουργίας από την , με επιφύλαξη σε ότι αφορά τις καθυστερημένες οφειλές με αυτήν την ημερομηνία. Το ΆΑ επιδιώκει και στην πράξη έτσι είναι πιθανό να γίνει, το Σύμφωνο Εξυγίανσης να υπογραφεί το συντομότερο δυνατό. Αυτό σημαίνει πως στο σχέδιο πρέπει να περιληφθεί και ένα διάστημα για το 2014 Επιχορήγηση και έτη υπολογισμού Η πρόβλεψη του νόμου για επιχορήγηση δύο ετών, θεωρήθηκε ότι σε κάθε περίπτωση αφορά τα ολοκληρωμένα έτη 2015 και 2016 και όχι τυχόν διάστημα του 2014 που θα περιληφθεί στο σχέδιο εξυγίανσης Εκχώρηση απαιτήσεων από επιχορηγήσεις Η κατάσταση του ΑΑ κατά το χρόνο υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης θα είναι δραματική από την άποψη των διαθεσίμων. Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει πως οι δόσεις για τις καθυστερημένες οφειλές θα αρχίσουν από την και θεωρεί εύλογο να εκχωρηθούν στο δημόσιο οι μηνιαίες απαιτήσεις της από την επιχορήγηση κατά το ποσό που αφορούν δόσεις εξόφλησης καθυστερημένων φόρων. 19

21 Γ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 2. Στα Ασφαλιστικά Ταμεία Σύνολο Οφειλής ΑΣΥΛΟ Σχήμα Δόσεων Υπόλοιπο Οφειλομένων Πληροφορίες για τις οφειλές στα Ασφαλιστικά Ταμεία Σχήμα Δόσεων Παρότι ο νόμος παρέχει μεγαλύτερη ευχέρεια για την ανάπτυξη των δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία, στο σχέδιο οι καθυστερημένες υποχρεώσεις καλύπτονται μέσα στην πενταετία. Οι δόσεις όμως δεν είναι ισόποσες αλλά ανάλογα με τις ταμειακές δυνατότητες του Ασύλου 3. Υποχρεώσεις στους εργαζομένους Σύνολο Οφειλής ΑΣΥΛΟ Σχήμα Δόσεων Υπόλοιπο Οφειλομένων Πληροφορίες για τις υποχρεώσεις στους εργαζομένους Σύνολο υποχρεώσεων και εξόφληση Οι συνολικές καθυστερημένες υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους που αναμένεται να δημιουργήσουν εκροές που υπολογίστηκαν σε 82 χιλ. Θεωρήθηκε ότι προηγούνται σε ότι αφορά την καταβολή και ορίστηκε ότι θα εξοφληθούν σε 24 μήνες. Προέλευση υποχρεώσεων Οι προέλευση των υποχρεώσεων αφορά : Υποχρεώσεις δεδουλευμένων που ανέρχονται σε ποσό 82 χιλ. Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού Δεν έχουν υπολογιστεί οι σωρευμένες προβλέψεις για το πιθανό έξοδο της απόλυσης όλου του προσωπικού σύμφωνα με τον ΚΝ 2190/20 που συνολικά ανέρχεται σήμερα σε ένα ποσό της τάξης των 100 χιλ., αλλά μόνο εκείνα τα ποσά που αναμένεται να καταβληθούν και να αποτελέσουν ταμειακές εκροές 20

22 Δ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ. Ταμειακές Ροές Συνολικά και Κατά Λειτουργία Παραδοχές Ενιαίος Πίνακας Στον ίδιο πίνακα περιλήφθηκαν τα δεδομένα των αποτελεσμάτων και εκείνα των ταμειακών ροών για καλύτερη εποπτική παρουσίαση Κεφάλαιο Κίνησης χωρίς επίδραση Θεωρήθηκε ότι εφόσον ρυθμιστεί η εξόφληση των παλαιών οφειλών, δεν θα υπάρξει επίδραση στις ταμειακές ροές και πιθανή καθυστέρηση στην είσπραξη εσόδων θα αντιρροπείται με αντίστοιχη καθυστέρηση στην εξόφληση υποχρεώσεων Τρέχουσα συντήρηση και Capex Το κόστος της τρέχουσας συντήρησης των ακινήτων, περιλήφθηκε στο λειτουργικό κόστος. Το κόστος και οι ροές για επενδύσεις αφορούν την προσαρμογή των εγκαταστάσεων ώστε να λάβουν την απαραίτητα άδεια και την επέκταση της δυναμικότητάς του Διακεκριμένα οι ροές για παλαιές οφειλές Οι ροές για την εξόφληση των παλαιών οφειλών (που είναι λειτουργικές) εμφανίζονται διακεκριμένα για να προκύπτουν με μεγαλύτερη σαφήνεια οι ρυθμίσεις και να αποκαλύπτεται το αναμενόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα χωρίς αυτά τα βάρη Επενδυτικές ροές και πωλήσεις ακινήτων Τα έσοδα από τις πωλήσεις ακινήτων εμφανίζονται στο σύνολό τους στα έσοδα και τις επενδυτικές ροές, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αξία κτήσης τους στα βιβλία 21

23 Δ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. Ταμειακές Ροές Συνολικά και Κατά Λειτουργία (Άσυλο Ανιάτων) Αποτελέσματα και Ταμειακές Ροές Ασύλου Ανιάτων Σε χιλ. Ιστορικά Δεδομένα Εκτίμηση Προβλέψεις Λογαριασμός ΣΥΝΟΛΑ Έσοδα Συνολικά έσοδα Που αναλύεται: Έσοδα από ενοίκια Έσοδα (εισπράξεις) από Πώληση Ακινήτων Λοιπά έσοδα Έξοδα Συνολικά έξοδα Που αναλύεται: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Φόροι και τέλη Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα Μηχανισμός Αξιοποίησης Ακινήτων Λειτουργικό Αποτέλεσμα Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) Ταμειακές Ροές για Εξόφληση Παλαιών Οφειλών Ασύλου Ανιάτων Στο δημόσιο για φόρους Στα ασφαλιστικά ταμεία Στους Εργαζόμενους Σε προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών Συνολικό Λειτουργικό Αποτέλεσμα Ασύλου Ανιάτων Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)

Διαβούλευση για το Σχέδιο Εξυγίανσης :

Διαβούλευση για το Σχέδιο Εξυγίανσης : Διαβούλευση για το Σχέδιο Εξυγίανσης : Του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Με βάση το Νόμο 4262 ( άρθρα 55 & 56) Οκτώβριος 2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Σχέδιο Εξυγίανσης 3 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 (1.1 31.12.2012) ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ (Αποτελεί τμήμα της Έκθεσης Ευρημάτων για έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1990 ΕΩΣ ΚΑΙ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1990 ΕΩΣ ΚΑΙ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1990 ΕΩΣ ΚΑΙ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ... 6 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013 (01/01 31/12/2013) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΉ... 2 1. ΤΑ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ... 3 2. Η ΛΎΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΊΤΗΣΗΣ... 4 3. ΟΙ ΠΑΛΙΈΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Π.ΨΥΧΑΡΗΣ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ Α.Ε

Σ.Π.ΨΥΧΑΡΗΣ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ Α.Ε Σ.Π. ΨΥΧΑΡΗΣ - ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ Α.Ε. για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013 για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου. από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010

ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου. από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις

Οικονομικές Καταστάσεις ΤΕΜΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10332/31/B/86/100 Έδρα: 14ο ΧΛΜ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΙΑΣ www.temka.gr Οικονομικές Καταστάσεις Της Εταιρείας ΤΕΜΚΑ Α.Ε για την περίοδο 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την Οικονομική Χρήση 2014 (1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την Οικονομική Χρήση 2013 (1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΈΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΈΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΈΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 (1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

HELLENIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 HELLENIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

HELLENIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 HELLENIC CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484

ΞΥΝΟΣ Α.Ε. Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525. Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 Έδρα:Βλαχάκη 44, Αθήνα ΤΚ 11525 Αρ. μητρώου Α.Ε 17813/01/B/88/484 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) Οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 ( Ποσά σε Ευρώ) CFS Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Μάρτιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Πρώην «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανώνυμος Σιδηροβιομηχανική και Εμπορική εταιρεία» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεμβρίου 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ (INTERFACE)

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ (INTERFACE) ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ (INTERFACE) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Διεύθυνση έδρας Εταιρίας Ακτή Μιαούλη 93, Πειραιάς Κακογιάννης Ευστάθιος : Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα