Διαβούλευση για το Σχέδιο Εξυγίανσης : Του Ασύλου Ανιάτων. Με βάση το Νόμο 4262 ( άρθρα 55 & 56)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβούλευση για το Σχέδιο Εξυγίανσης : Του Ασύλου Ανιάτων. Με βάση το Νόμο 4262 ( άρθρα 55 & 56)"

Transcript

1 Διαβούλευση για το Σχέδιο Εξυγίανσης : Του Ασύλου Ανιάτων Με βάση το Νόμο 4262 ( άρθρα 55 & 56) Νοέμβριος 2014

2 1

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A. ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (ΆΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ... 8 Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ... 9 Παραδοχές για ενοίκια... 9 Πληροφορίες για τα ακίνητα ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Παραδοχές για τα λοιπά Έσοδα Πληροφορίες για τα λοιπά Έσοδα ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παραδοχές για τις Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού Πληροφορίες για τις Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ Παραδοχές για τους Φόρους Τέλη ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΈΞΟΔΑ Παραδοχές για τα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα Γ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΦΟΡΟΥΣ Πληροφορίες για τις οφειλές στο δημόσιο για φόρους Πληροφορίες για τις οφειλές στο δημόσιο για φόρους ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Πληροφορίες για τις οφειλές στα Ασφαλιστικά Ταμεία ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Πληροφορίες για τις υποχρεώσεις στους εργαζομένους Δ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Παραδοχές ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΆΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ)

4 A. ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ A. Σχέδιο Εξυγίανσης 1. Βασικές Παραδοχές Σχεδίου Εξυγίανσης Ρύθμιση Οφειλών προς το Δημόσιο σε 60 δόσεις, χωρίς τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί (1,4 εκ. περίπου) Ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ σε 60 Δόσεις Αναπροσαρμογή Μισθολογίου με βάση εκείνο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης Σταδιακή βελτίωση των εσόδων από ενοίκια ώστε στο 2019 να προσεγγίσουν εκείνα του 2012 (3,5 εκ. ) Επιχορήγηση στο 20% του προϋπολογισμού δαπανών για τα έτη 2015 και 2016 Κάλυψη της διαφοράς με εκποίηση ακινήτων ή χρηματοδότηση στα έτη Εργαζόμενοι Στο ΑΑ απασχολούνται, με διοικητικά κυρίως καθήκοντα, 11 εργαζόμενοι Οι «παραγωγικές» δραστηριότητες του ΑΑ είναι: η διαχείριση των ακινήτων, από τα οποία προέρχονται τα βασικά έσοδα χρηματοδότησης του νοσηλευτηρίου Λόγω των προβλημάτων ρευστότητας υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην εξόφληση των αμοιβών των εργαζόμενων Αξίζει να αναφερθεί πως με βάση το σημερινό αριθμό προσωπικού και το μισθολόγιο του δημοσίου, το ετήσιο κόστος για το προσωπικό θα ανέρχεται σε 404 χιλ., ενώ στο 2011 η σχετική δαπάνη ανέρχονταν σε 670 χιλ., δηλαδή μεγαλύτερη σχεδόν κατά 66%. 3

5 A. ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 3. Διοίκηση Μέλη Οι διοικήσεις του ΑΑ και του ΙΠΧΠ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή Αποτελούνται από 11 άτομα και είναι κοινά για το ΑΑ και το ΙΠΧΠ. Στη διοίκηση συμμετέχουν ανώτατοι δικαστικοί, επιστήμονες και έμπειρα στη διοίκηση πρόσωπα. Η παρούσα διοίκηση ανέλαβε στο 2012, αφού οι συνέπειες της κρίσης είχαν ήδη επιφέρει σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα Εργάστηκε με συνέπεια και αυταπάρνηση για την αντιμετώπιση της κατάστασης πραγματοποιώντας μεταξύ άλλων πλήθος συναντήσεων με φορείς της Πολιτείας και υποβάλλοντας ρεαλιστικές προτάσεις, συμβάλλοντας στη διαδικασία που οδήγησε την ψήφιση των άρθρων 55 & 56 του Ν. 4262/14 Λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια και δημοσιοποιεί όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται και έχουν διενεργηθεί Στρατηγικοί στόχοι: Ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του Ασύλου σε όλα τα επίπεδα και η διαρκής βελτίωση της κοινωνικής του προσφοράς Η διαρκής διεύρυνση του κύρους και της επιρροής του Ασύλου Η αύξηση των ενεργών μελών του Ασύλου Ανιάτων στο διάστημα λειτουργίας της παρούσας διοίκησης και αντικατάσταση των ανενεργών με νέα μέλη από την κοινωνία. 4

6 A. ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 4. Περιουσία & Διαχείριση Το ΑΑ διαθέτει μεγάλη ακίνητη περιουσία που αποκτήθηκε από φιλανθρωπικές δωρεές Κάποια από τα ακίνητα αφορούν κληροδοτήματα που περιλαμβάνουν ειδικούς σκοπούς, αλλά τα περισσότερα είναι ελεύθερα Ο αριθμός των ακινήτων είναι περίπου σαν διακεκριμένες μονάδες, αλλά πολλά από αυτά αποτελούν ενιαία σύνολα σε κτίσματα (οριζόντιες ιδιοκτησίες) ή γη (οικόπεδα ή αγροτεμάχια). Αν οι οριζόντιες ιδιοκτησίες θεωρηθούν ενιαίο ακίνητο, τότε ο αριθμός μειώνεται σε 496 Η αντικειμενική τους αξία για φορολογικούς λόγους είναι της τάξης των 186 εκ., ενώ η λογιστική τους αξία εμφανίζεται να είναι της τάξης των 250 εκ. Η εύλογη αξία τους, η οποία κανονικά θα έπρεπε να εμφανίζεται στις καταστάσεις, δεν έχει υπολογιστεί και απαιτείται η χρησιμοποίηση ανεξάρτητων εκτιμητών για τον υπολογισμό της Το ΑΑ μέχρι σήμερα διαχειριζόταν τα ακίνητά του μόνο του Ένα μεγάλο μέρος των ακινήτων έχει μόνο έξοδα και δεν αποδίδει έσοδα Στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από ενοίκια προκύπτει από ένα πολύ μικρό αριθμό ακινήτων 5. Εκποίηση περιουσίας Λόγω των σημαντικών προβλημάτων ρευστότητας, η νέα διοίκηση προχώρησε σε εκποίηση περιουσίας από το 2012 έως σήμερα Αυτή αφορούσε κυρίως εκποίηση ακινήτων, αλλά εκποιήθηκαν και κινητές αξίες Το τίμημα που εισπράχτηκε είναι σημαντικά υψηλότερο από τις αντικειμενικές αξίες, αλλά δεν έλυσε τα προβλήματα ρευστότητας Το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων παρακρατήθηκε από το δημόσιο Οι σωρευμένες παλαιές υποχρεώσεις, παρά το γεγονός ότι με το σχέδιο εξυγίανσης το Α.Α. γίνεται βιώσιμο στην καθημερινή του λειτουργία, είναι τόσο μεγάλες, ώστε θα απαιτηθεί η εκποίηση και άλλων ακινήτων προκειμένου να εξοφληθούν, εκτός αν βρεθεί λύση μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης, ώστε να αποφευχθεί η εκποίηση 5

7 A. ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 6. Λειτουργικές ταμειακές ροές Υπάρχουν τέσσερις βασικές πηγές εσόδων και ταμειακών εισροών και τέσσερις προορισμοί εξόδων ή ταμειακές εκροές, όπως εμφανίζονται πιο κάτω. Αφορούν μόνο τις λειτουργικές ροές, χωρίς να υπολογίζονται οι επενδυτικές ροές, ενώ χρηματοδοτικές ροές δεν υπολογίστηκαν. Επίσης σε αυτές τις ροές δεν περιλαμβάνονται οι εκροές που αφορούν την εξόφληση σωρευμένων υποχρεώσεων Έσοδα Ασύλου Έσοδα από ενοίκια Έσοδα από πώληση ακινήτων Λοιπά έσοδα Έσοδα από επιχορηγήσεις Έξοδα Ασύλου Φόροι και τέλη Λοιπά λειτουργικά έξοδα Μηχανισμός Αξιοποίησης Ακινήτων Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 6

8 A. ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 7. Λειτουργικές ταμειακές ροές (Άσυλο Ανιάτων) Αποτελέσματα και Ταμειακές Ροές Ασύλου Ανιάτων Σε χιλ. Ιστορικά Δεδομένα Εκτίμηση Προβλέψεις Λογαριασμός ΣΥΝΟΛΑ Έσοδα Συνολικά έσοδα Που αναλύεται: Έσοδα από ενοίκια Έσοδα (εισπράξεις) από Πώληση Ακινήτων Λοιπά έσοδα Έξοδα Συνολικά έξοδα Που αναλύεται: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Φόροι και τέλη Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα Μηχανισμός Αξιοποίησης Ακινήτων Λειτουργικό Αποτέλεσμα Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)

9 A. ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 8. Λειτουργικές ταμειακές ροές Ροές από πωλήσεις ακινήτων: Στον πίνακα οι καθαρές ροές από πωλήσεις ακινήτων εμφανίζονται σαν έσοδα, στο σύνολό τους, και όχι η διαφορά τους από τη λογιστική «αξίας κτήσης» του ακινήτου που πουλήθηκε. Η προσέγγιση αυτή επιλέχτηκε επειδή αποδίδει καλύτερα τις ταμειακές ροές. Για τα προβλεπόμενα μεγέθη ακολουθεί ανάλυση για το καθένα με τις σχετικές παραδοχές και άλλες πληροφορίες Σε ότι αφορά τα ιστορικά μεγέθη επισημαίνονται τα εξής: Το αποτέλεσμα των ετών ήταν σωρευτικά θετικό 5,2 εκ., ενώ αν δεν υπολογιστούν οι ροές από τις πωλήσεις ακινήτων (1,5 εκ. ) ήταν 3,7 εκ. Στο έτος 2014 η ζημιά (έλλειμμα) πρόκειται να είναι περίπου 178 χιλ. Τα έσοδα από ενοίκια που ήταν ήδη μειωμένα στο 2011, λόγω λύσεων μισθώσεων και μείωση μισθωμάτων, από 4 εκ. διαμορφώθηκαν στα 2,5 εκ. στο 2014 Οι επιβαρύνσεις για φόρους από μηδενικοί σχεδόν που ήταν πριν το 2010 συνολικά για την 4ετία διαμορφώθηκαν σε 3,8 εκ.. Παρουσιάζουν ασυμμετρία γιατί λογίστηκαν ανάλογα με το χρόνο που επιβλήθηκαν και αφορούν αποκλειστικά φόρους ακινήτων Οι αμοιβές του προσωπικού μειώθηκαν από 670 χιλ. στο 2011 σε 473 χιλ στο 2014, παρότι όπως προαναφέρθηκε οι αμοιβές του προσωπικού το 2015 με βάση το μισθολόγιο του δημοσίου θα είναι της τάξης των 404 χιλ Πρέπει να σημειωθεί πως στις ιστορικές αμοιβές προσωπικού περιλαμβάνονται και ποσά για αποζημιώσεις απολύσεων ή για αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης Για τα μελλοντικά μεγέθη γίνονται οι εξής επισημάνσεις: Το συνολικό κέρδος (καθαρή θετική ταμειακή ροή) στην 5ετία προκύπτει να είναι 6,3 εκ. ή περίπου 1,3 εκ κατά μέσο όρο κάθε έτος Αυτή η αποτελεσματικότητα καταδεικνύει τη βιωσιμότητα του Ασύλου μόνο με τις βελτιώσεις των σταθερών λειτουργικών μεγεθών, όπως η προσαρμογή των αμοιβών προσωπικού και μία σταδιακή βελτίωση των εσόδων. Οι επιπλέον ροές όμως είναι απαραίτητες για να καλυφθεί το μεγάλο ύψος των σωρευμένων υποχρεώσεων και οι έκτακτες επενδυτικές δαπάνες για να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις λήψης της άδειας λειτουργίας του ΙΠΧ 8

10 Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ Β. Ανάλυση μεγεθών 1. Έσοδα από ενοίκια Σύνολα Έσοδα από ενοίκια Μεταβολή % 7,7% 7,1% 6,7% 9,4% Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες Ποσοστό επί των εσόδων 8,0% 7,0% 5,0% 5,0% 5,0% Καθαρό Έσοδο από ενοίκια Μηχανισμός Πρόβλεψης Ακινήτων Ποσοστό επί των εσόδων 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% Έσοδα από ενοίκια Παραδοχές για ενοίκια Δεδομένα του 2012 Οι βασικές επεξεργασίες για τα ακίνητα έγιναν με βάση τα αναλυτικά δεδομένα που είχαν συγκεντρωθεί για το διαχειριστικό έλεγχο που έγινε για το Λήφθηκαν υπόψη όμως και τα δεδομένα του 2013 και οι εκτιμήσεις για τα μεγέθη που θα διαμορφωθούν στο 2014 Μικτά (Λογισμένα Έσοδα) Η αφετηρία στο 2015 συμπίπτει με τα έσοδα του Έγινε η παραδοχή πως θα συγκρατηθεί η πτώση λόγω καλύτερης διαχείρισης. Για τα έτη εκτιμήθηκε ετήσια ανάπτυξη των εσόδων της τάξης του 7%-9%, ώστε στο 2019 να προσεγγιστούν τα καθαρά έσοδα του Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στις μεγάλες δυνατότητες καλύτερης αξιοποίησης αναξιοποίητων ή ανεπαρκώς αξιοποιημένων ακινήτων, στην αναμενόμενη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και στην καλύτερη διοίκηση και διαχείριση 9

11 Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Για το 2015 εκτιμήθηκε ότι θα ανέλθουν στο 8% των εσόδων. Ο συντελεστής αυτός βαίνει σταδιακά μειούμενος με την παραδοχή ότι θα βελτιωθεί σημαντικά η διαχείριση Άμεσο κόστος διαχείρισης ακινήτων Η αύξηση της απόδοσης προϋποθέτει την επαγγελματική πλέον αντιμετώπιση του ζητήματος των εσόδων από ακίνητα, περιλαμβανομένων των εξόδων που σχετίζονται με την πληροφόρηση για αυτά. Για το σκοπό αυτό υπολογίστηκε ένα άμεσο κόστος που ανέρχεται στο 2% των εσόδων καθώς και στελέχωση του υφιστάμενου προσωπικού. Πληροφορίες για τα ακίνητα Αριθμοί ακινήτων Συνολικά τα επιμέρους ακίνητα - μονάδες στις ήταν περίπου Πολλά όμως είναι οριζόντιες ιδιοκτησίες στο ίδιο κτίριο. Αν οι οριζόντιες ιδιοκτησίες θεωρηθούν ενιαίο ακίνητο, τότε ο αριθμός μειώνεται σε 496. Έκταση και αντικειμενικές αξίες Με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν για το 2012 που δεν είναι όμως επαρκώς αξιόπιστα, η συνολική αντικειμενική αξία των ακινήτων ήταν 186 εκ. και αφορούσαν έκταση γηπέδων ή αγροτεμαχίων m 2, έκταση κτιρίων m 2 και έκταση βοηθητικών χώρων m 2. Μη αποδοτικά Στο 2012, 234 ακίνητα ή το 47% του συνόλου που αντιστοιχούσαν σε 340 μονάδες, δεν απέδωσαν καθόλου έσοδα. Αυτά αφορούσαν το 58% της έκτασης των γηπέδων, το 31% της έκτασης των κτιρίων και το 27% της έκτασης των βοηθητικών χώρων Έσοδα Τα συνολικά έσοδα από ενοίκια όπως λογίστηκαν στα βιβλία ήταν 4,7 εκ. στο 2010, 3,9 εκ. στο 2011 (μείωση 17%), 3,6 εκ. στο 2012 (μείωση 7%), 2,7 εκ. στο 2013 (μείωση 25%), ενώ για το 2014 η εκτίμηση είναι στα 2,5 εκ. (μείωση 8%). Η συνολική μείωση στην περίοδο εκτιμάται σε 47% 10

12 Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ Έσοδα και συγκέντρωση Τα ακίνητα με έσοδα στο 2012 ήταν 262 και αφορούσαν 778 μονάδες. Από 13 μόνο ακίνητα (το 5% του συνόλου) συγκεντρώθηκε το 50,9% των εσόδων, ενώ από 35 ακίνητα (το 13% του συνόλου) συγκεντρώθηκε το 70,1% των εσόδων. Ακίνητα και υπεραποδόσεις Από τα ενοικιασμένα ακίνητα 30 σε αριθμό (11% του συνόλου) με έσοδα 720 χιλ. (20% του συνόλου) είχαν ετήσιες αποδόσεις πάνω από 10% επί των εμφανιζόμενων αντικειμενικών αξιών (από 10,2% έως 42,1%) Μη ύπαρξη αντικειμενικής αξίας και άλλες ελλείψεις Για 26 ακίνητα, (5% του συνόλου) δεν βρήκαμε για το 2012 αντικειμενικές αξίες. Σε άλλες περιπτώσεις δεν υπάρχουν άλλα δεδομένα όπως εκτάσεις γης ή κτιρίων. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα πρέπει να συγκεντρωθούν, να επανεξεταστούν και να τεκμηριωθούν Αποτιμήσεις και αποδόσεις Είναι μη λογική η ετήσια απόδοση 42% επί της αντικειμενικής αξίας ή αντίθετα αποδόσεις της τάξης του 1%. Οι αποδόσεις σχετίζονται και με τις αξίες αποτίμησης. Κατά συνέπεια όλο το σύστημα αποτίμησης της ακίνητης περιουσίας, πρέπει να επανεξεταστεί. Πιθανά και υποκρύπτονται και φορολογικοί κίνδυνοι που πρέπει να αξιολογηθούν 11

13 Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ 2. Λοιπά έσοδα Σύνολα Έσοδα από εκκλησίες και σχετικά ιδρύματα (Άσυλο) Έσοδα από φιλανθρωπικές εκδηλώσεις (Άσυλο) Συνδρομές μελών (Άσυλο) Λοιπές δωρεές σε χρήμα ή σε είδος (Άσυλο) Σύνολο λοιπών εσόδων από το Άσυλο Σύνολο λοιπών εσόδων Παραδοχές για τα λοιπά Έσοδα Έσοδα από εκκλησίες Σταθερή εξέλιξη των εσόδων από εκκλησίες που συνεισφέρουν στο Άσυλο. Συνδρομές Μελών Με βάση την πολιτική προσέλκυσης νέων μελών η ετήσια συνδρομή είναι μικρή. Επιδιώκεται η συνδρομή τους στους σκοπούς του Ασύλου με άλλους τρόπους. Λοιπές δωρεές σε χρήμα και σε είδος Προβλέπεται ανάπτυξη των δωρεών που προσφέρονται στο Άσυλο ως αποτέλεσμα ενεργειών που θα γίνουν για την ανάδειξη του σημαντικού έργου του στην κοινωνία 12

14 Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ Πληροφορίες για τα λοιπά Έσοδα Έσοδα από εκκλησίες Το ΑΑ έχει και ορισμένα μικρού όγκου έσοδα από εκκλησίες, τα οποία περιλαμβάνει στα συνολικά έσοδά του Φιλανθρωπικές Εκδηλώσεις Στους σχεδιασμούς της διοίκησης είναι η πραγματοποίηση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων με κύριο στόχο τη γενικότερη προώθηση των στόχων του Ασύλου και την προσέλκυση υποστηρικτών. Στα πλαίσια αυτά θα επιδιώκεται και η έκτακτη οικονομική ενίσχυσή του που δεν αναμένεται όμως να είναι σημαντική Συνδρομές Μελών Η διοίκηση του Ασύλου μετά από πολλά χρόνια αδράνειας, ανέπτυξε έντονη πολιτική ανάπτυξης του αριθμού των μελών του. Συγκεκριμένα ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών ήταν υψηλός, τα ενεργά μέλη ήταν ελάχιστα. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησης ήταν περί τα 30 (ενεργά) έχουν ήδη αυξηθεί σε 109, ή κατά 200% περίπου. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής αναμένεται αύξηση και των εσόδων από συνδρομές των μελών, αλλά αυτή θα είναι οριακή και δεν επιδρά σημαντικά στα βασικά μεγέθη Λοιπές δωρεές σε χρήμα και σε είδος Παραδοσιακά το Άσυλο αντλεί κάποια έσοδα από δωρεές δωρητών. Στα πλαίσια της πολιτικής της νέας διοίκησης, έχει αναπτυχθεί και προβλέπεται να αναπτυχθεί περαιτέρω μετά την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων ρευστότητας η δραστηριότητα αύξησης των πόρων από αυτήν την πηγή. Σε αυτήν την κατηγορία δεν περιλαμβάνονται τυχόν δωρεές σε πάγια ή μη άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία 13

15 Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ 3. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Σύνολα Αριθμός Προσωπικού Ασύλου Μεταβολή % στο προσωπικό 0% 0% 0% 0% Ετήσιο Μισθοδοτικό Κόστος Πλήθος ΑΣΥΛΟ 15 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 3 ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 10 Παραδοχές για τις Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού Αμοιβές προσωπικού Το μισθοδοτικό Κόστος του προσωπικού αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το μισθολόγιο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Ο υπολογισμός των μισθών έγινε στη βάση των 14 μισθών που δίνονται στον Ιδιωτικό Τομέα. Η διαβούλευση με το προσωπικό βρίσκεται σε εξέλιξη και οι εκτιμήσεις για ευνοϊκή κατάληξη είναι θετικές Πληροφορίες για τις Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού Αναπροσαρμογή Μισθοδοτικού Κόστους Η αναπροσαρμογή του μισθοδοτικού κόστους του Ασύλου είναι μέσα στις δεσμεύσεις που υπάρχουν στον Ν. 4262/14. Η αναπροσαρμογή θα γίνει με βάση το Μισθολόγιο της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, και θα ακολουθεί τους μισθούς της Γενικής Κυβέρνησης. Ο υπολογισμός έγινε στη βάση των 14 μηνών που δίνονται στον Ιδιωτικό τομέα. 14

16 Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ 4. Φόροι και τέλη Σύνολα ΕΝ.Φ.Ι.Α Ασύλου Ανιάτων ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ Ετήσιο κόστος Φόρους Τέλη Παραδοχές για τους Φόρους Τέλη Ενιαίος Φόρος Ακινήτων ιδιοκτησίας Μέχρι τη σύνταξη της μελέτης δεν είχε οριστικοποιηθεί το ποσό του ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα του Ασύλου. Εκτιμήθηκε πως αυτό θα ανέλθει στις 700 χιλ. το χρόνο και ότι θα παραμείνει σταθερό για όλη την περίοδο του σχεδίου εξυγίανσης Χαρτόσημο ενοικίων Υπολογίστηκε μόνο για τα επαγγελματικά ενοικιαζόμενα ακίνητα Δυνατότητες μείωσης των φόρων Η διοίκηση πέραν της εξονυχιστικής έρευνας για τυχόν λάθη στις πληροφορίες που έχουν δοθεί στο Υπουργείο Οικονομικών και σχετίζονται με τον ΕΝΦΙΑ θα εξετάσει και κάθε άλλη δυνατότητα νόμιμου περιορισμού του κόστους για φόρους, αξιοποιώντας πλεονεκτήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Τυχόν οφέλη από αυτήν την προσέγγιση δεν έχουν υπολογιστεί Αβεβαιότητες για τους φόρους Το σχέδιο εξυγίανσης συντάχθηκε με την παραδοχή πως δεν θα υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση για φόρους. Επισημαίνουμε την τυχόν αρνητική επίδραση στην υλοποίηση του που μπορεί να υπάρξει, αν αυξηθούν αυτές οι επιβαρύνσεις, με βάση και το αρνητικό ιστορικό της χώρας σε ότι αφορά τη σταθερότητα του φορολογικού συστήματος 15

17 Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ 5. Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα Άσυλο Σύνολα -Λογαριασμοί Ενέργειας & Ύδρευσης Αμοιβές για Δικαστικές Υποθέσεις Έξοδα Συντήρησης Ακίνητης Περιουσίας Αμοιβές Εξειδικευμένων Συνεργατών Διάφορα Έξοδα Εταιρικής διακυβέρνησης Γενικό Σύνολο Παραδοχές για τα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα Μεταβλητά & σταθερά έξοδα Ο διαχωρισμός των εξόδων λειτουργίας σε σταθερά και μεταβλητά έγινε με βάση το είδος τους και τη μεταβολή του αριθμού των νοσηλευμένων Λογαριασμοί Ενέργειας & Ύδρευσης Με τη συμβολή των εργαζομένων επαναλειτούργησαν οι ατμολέβητες για την παροχή ζεστού νερού χρήσης και τη λειτουργία του καλοριφέρ. Αποτέλεσμα η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης του πετρελαίου ( από 3 καυστήρες λειτουργεί μόνο ένας για την ενεργοποίηση των ατμολεβητών), καθώς και η κατά 100% μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης Αμοιβές για Δικαστικές Υποθέσεις Προβλέφθηκε αύξηση 10% στις ανάγκες για υποθέσεις αποζημιώσεων και κληροδοτημάτων, επειδή υπάρχουν πολλές εκκρεμείς υποθέσεις και η διοίκηση σκοπεύει σταδιακά να τις εκκαθαρίσει όλες Αμοιβές Εξειδικευμένων Συνεργατών Προβλέφθηκε δαπάνη για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών όπως εκτιμητές ακινήτων, έξοδα μηχανικών ακινήτων και ορκωτών ελεγκτών που θα διασφαλίζουν τη λογοδοσία και τη διαφάνεια του Ασύλου. Έξοδα εταιρικής διακυβέρνησης Το Άσυλο δεν έχει επαρκή συστήματα εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης. Η ένταξη στο Σύμφωνο Εξυγίανσης απαιτεί διοικητικές δομές που δεν υπάρχουν (παρακολούθηση αποκλίσεων, έγκριση δαπανών, αναφορές κ.λ.π.). Η διοίκηση έχει στόχο κάθε τμήμα της διαχείρισης να εκτελείται με τα πιο σύγχρονα επαγγελματικά πρότυπα. Για το σκοπό αυτό περιλαμβάνει ειδικό κονδύλι στον προϋπολογισμό, που θα εξειδικευτεί ανάλογα και με τις ανάγκες που θα προκύψουν. 16

18 Γ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Γ. Ταμειακές ροές για εξόφληση παλαιών οφειλών Προβλέψεις Ταμειακές Ροές για Εξόφληση Παλαιών Οφειλών Ασύλου Ανιάτων Στο δημόσιο για φόρους Στα ασφαλιστικά ταμεία Στους Εργαζόμενους Σε προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών Χρόνος υπολογισμού Οι παλιές καθυστερημένες υποχρεώσεις υπολογίστηκαν με βάση τα δεδομένα των λογαριασμών της Τα τελικά μεγέθη θα επανεξεταστούν ανάλογα με το πότε προβλέπεται να υπογραφεί το Σύμφωνο Εξυγίανσης Επιδράσεις στις καθυστερημένες υποχρεώσεις Διαρκώς το δημόσιο δεσμεύει έσοδα κατάσχοντας σημαντικά ποσά τραπεζικών λογαριασμών μας και μισθωμάτων από ενοίκια. Μέχρι 3/10/2014 κατασχέθηκαν από την εφορία από τραπεζικούς λογαριασμούς ,19 ποσό το οποίο μεταβάλλεται διαρκώς και στερεί από το ΑΑ τους απαραίτητους για τη λειτουργία του πόρους. Εναντίον αυτής της ενέργειας το Άσυλο θα προσφύγει με βάση το νόμο επειδή αφορούν μισθούς εργαζομένων και έξοδα διαβίωσης των ασθενών. Η σύνθεση των καθυστερημένων υποχρεώσεων Συνολικά ανέρχονται σήμερα σε 2.4 εκ., με την παραδοχή πως τα πρόστιμα καθυστέρησης που επιβλήθηκαν από το δημόσιο για φόρους, δεν θα καταβληθούν. Το μεγαλύτερο ποσό αφορά υποχρεώσεις στο δημόσιο, το ΙΚΑ και τους προμηθευτές. Κληροδότημα ΣΠΕΝΤΖΑ και λοιπές δικαστικές εκκρεμότητες Υπάρχει σημαντική πιθανή υποχρέωση για διένεξη για το συγκεκριμένο κληροδότημα και για πρόστιμο που επιβλήθηκε από την Περιφέρεια για αυτό (της τάξης των 9,9 εκ. ). Η διοίκηση εκτιμά πως η τελική πιθανή εκροή θα περιοριστεί σε ποσό της τάξης των 2.3 εκ.. Δεν περιλήφθηκε αυτή η υποχρέωση στις καθυστερημένες υποχρεώσεις επειδή η διοίκηση εκτιμά πως οι σχετικές εκροές θα πραγματοποιηθούν μετά το πέρας του σχεδίου εξυγίανσης. Αν παρ όλα αυτά προκύψουν νωρίτερα, θα αντιμετωπιστούν με πώληση ακινήτων ή άλλους τρόπους χρηματοδότησης που δεν θα επιδράσουν στο σχέδιο 17

19 Γ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Στο δημόσιο για φόρους Σύνολο Οφειλής ΑΣΥΛΟ Σχήμα Δόσεων Υπόλοιπο Οφειλομένων Πληροφορίες για τις οφειλές στο δημόσιο για φόρους Σχήμα Δόσεων Ο νόμος προβλέπει τη ρύθμιση μέχρι 60 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σύμφωνα με νομικές εκτιμήσεις αν διευρυνθεί ο αριθμός των δόσεων με βάση τις γενικές ρυθμίσεις αυτό θα μπορούσε να ισχύσει και για το σχέδιο εξυγίανσης, εφόσον φυσικά συμφωνήσει ο αντισυμβαλλόμενος του Ασύλου Ο Ν. 4262/14 δεν ορίζει ρητά πως οι δόσεις πρέπει να είναι ισόποσες και κατά συνέπεια στο σχέδιο οι δόσεις δεν είναι ισόποσες. Λόγο της καταχρηστικής κατάσχεσης από την Εφορία, ποσό ,19, ποσό το οποίο θα οριστικοποιηθεί κατά την υπογραφή του συμφώνου, οι πρώτες δόσεις δύναται να συμψηφιστούν με το ποσό των κατασχέσεων. Επιβαρύνσεις από εκπρόθεσμη καταβολή δηλώσεων Οι επιβαρύνσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής μπορούν να απαλλαχθούν από τις δόσεις Αρ. 53 και 57 του ν. 4174/13. Με βάση τα δεδομένα των καθυστερημένων φόρων έχουν επιβληθεί επιβαρύνσεις στο κεφάλαιο των φόρων με μόνο κριτήριο το χρόνο που διέρρευσε από την ημερομηνία που έπρεπε να καταβληθούν, μέχρι την ημερομηνία που εκδόθηκε η σχετική πράξη προσδιορισμού του φόρου. Το ποσό αυτών των προσαυξήσεων ανέρχεται σε 1,3 εκ. και στο σχέδιο εξυγίανσης δεν περιλήφθηκε σαν υποχρέωση, με την προϋπόθεση φυσικά πως θα τηρηθεί επακριβώς το Σύμφωνο Εξυγίανσης Πληροφορίες για τις οφειλές στο δημόσιο για φόρους Πρόωρη εξόφληση Η διοίκηση του Ασύλου σκοπεύει να εξοφλήσει τις παλαιές οφειλές του Δημοσίου κατά προτεραιότητα πριν από την ολοκλήρωση του σχεδίου εξυγίανσης Με βάση αυτήν την προσέγγιση οι πρώτες επιπλέον ταμειακές εισροές που αναμένεται να προκύψουν μέχρι το 2017 από πωλήσεις ακινήτων, με την συνεργασία της ΕΤΑΔ Α.Ε, προβλέπεται να δοθούν στο δημόσιο για την πλήρη εξόφληση των φόρων σε καθυστέρηση 18

20 Γ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Περίοδος για το 2014 Το σχέδιο αυτό έχει συνταχθεί με έναρξη λειτουργίας από την , με επιφύλαξη σε ότι αφορά τις καθυστερημένες οφειλές με αυτήν την ημερομηνία. Το ΆΑ επιδιώκει και στην πράξη έτσι είναι πιθανό να γίνει, το Σύμφωνο Εξυγίανσης να υπογραφεί το συντομότερο δυνατό. Αυτό σημαίνει πως στο σχέδιο πρέπει να περιληφθεί και ένα διάστημα για το 2014 Επιχορήγηση και έτη υπολογισμού Η πρόβλεψη του νόμου για επιχορήγηση δύο ετών, θεωρήθηκε ότι σε κάθε περίπτωση αφορά τα ολοκληρωμένα έτη 2015 και 2016 και όχι τυχόν διάστημα του 2014 που θα περιληφθεί στο σχέδιο εξυγίανσης Εκχώρηση απαιτήσεων από επιχορηγήσεις Η κατάσταση του ΑΑ κατά το χρόνο υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης θα είναι δραματική από την άποψη των διαθεσίμων. Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει πως οι δόσεις για τις καθυστερημένες οφειλές θα αρχίσουν από την και θεωρεί εύλογο να εκχωρηθούν στο δημόσιο οι μηνιαίες απαιτήσεις της από την επιχορήγηση κατά το ποσό που αφορούν δόσεις εξόφλησης καθυστερημένων φόρων. 19

21 Γ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 2. Στα Ασφαλιστικά Ταμεία Σύνολο Οφειλής ΑΣΥΛΟ Σχήμα Δόσεων Υπόλοιπο Οφειλομένων Πληροφορίες για τις οφειλές στα Ασφαλιστικά Ταμεία Σχήμα Δόσεων Παρότι ο νόμος παρέχει μεγαλύτερη ευχέρεια για την ανάπτυξη των δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία, στο σχέδιο οι καθυστερημένες υποχρεώσεις καλύπτονται μέσα στην πενταετία. Οι δόσεις όμως δεν είναι ισόποσες αλλά ανάλογα με τις ταμειακές δυνατότητες του Ασύλου 3. Υποχρεώσεις στους εργαζομένους Σύνολο Οφειλής ΑΣΥΛΟ Σχήμα Δόσεων Υπόλοιπο Οφειλομένων Πληροφορίες για τις υποχρεώσεις στους εργαζομένους Σύνολο υποχρεώσεων και εξόφληση Οι συνολικές καθυστερημένες υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους που αναμένεται να δημιουργήσουν εκροές που υπολογίστηκαν σε 82 χιλ. Θεωρήθηκε ότι προηγούνται σε ότι αφορά την καταβολή και ορίστηκε ότι θα εξοφληθούν σε 24 μήνες. Προέλευση υποχρεώσεων Οι προέλευση των υποχρεώσεων αφορά : Υποχρεώσεις δεδουλευμένων που ανέρχονται σε ποσό 82 χιλ. Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού Δεν έχουν υπολογιστεί οι σωρευμένες προβλέψεις για το πιθανό έξοδο της απόλυσης όλου του προσωπικού σύμφωνα με τον ΚΝ 2190/20 που συνολικά ανέρχεται σήμερα σε ένα ποσό της τάξης των 100 χιλ., αλλά μόνο εκείνα τα ποσά που αναμένεται να καταβληθούν και να αποτελέσουν ταμειακές εκροές 20

22 Δ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ. Ταμειακές Ροές Συνολικά και Κατά Λειτουργία Παραδοχές Ενιαίος Πίνακας Στον ίδιο πίνακα περιλήφθηκαν τα δεδομένα των αποτελεσμάτων και εκείνα των ταμειακών ροών για καλύτερη εποπτική παρουσίαση Κεφάλαιο Κίνησης χωρίς επίδραση Θεωρήθηκε ότι εφόσον ρυθμιστεί η εξόφληση των παλαιών οφειλών, δεν θα υπάρξει επίδραση στις ταμειακές ροές και πιθανή καθυστέρηση στην είσπραξη εσόδων θα αντιρροπείται με αντίστοιχη καθυστέρηση στην εξόφληση υποχρεώσεων Τρέχουσα συντήρηση και Capex Το κόστος της τρέχουσας συντήρησης των ακινήτων, περιλήφθηκε στο λειτουργικό κόστος. Το κόστος και οι ροές για επενδύσεις αφορούν την προσαρμογή των εγκαταστάσεων ώστε να λάβουν την απαραίτητα άδεια και την επέκταση της δυναμικότητάς του Διακεκριμένα οι ροές για παλαιές οφειλές Οι ροές για την εξόφληση των παλαιών οφειλών (που είναι λειτουργικές) εμφανίζονται διακεκριμένα για να προκύπτουν με μεγαλύτερη σαφήνεια οι ρυθμίσεις και να αποκαλύπτεται το αναμενόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα χωρίς αυτά τα βάρη Επενδυτικές ροές και πωλήσεις ακινήτων Τα έσοδα από τις πωλήσεις ακινήτων εμφανίζονται στο σύνολό τους στα έσοδα και τις επενδυτικές ροές, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η αξία κτήσης τους στα βιβλία 21

23 Δ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. Ταμειακές Ροές Συνολικά και Κατά Λειτουργία (Άσυλο Ανιάτων) Αποτελέσματα και Ταμειακές Ροές Ασύλου Ανιάτων Σε χιλ. Ιστορικά Δεδομένα Εκτίμηση Προβλέψεις Λογαριασμός ΣΥΝΟΛΑ Έσοδα Συνολικά έσοδα Που αναλύεται: Έσοδα από ενοίκια Έσοδα (εισπράξεις) από Πώληση Ακινήτων Λοιπά έσοδα Έξοδα Συνολικά έξοδα Που αναλύεται: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Φόροι και τέλη Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα Μηχανισμός Αξιοποίησης Ακινήτων Λειτουργικό Αποτέλεσμα Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) Ταμειακές Ροές για Εξόφληση Παλαιών Οφειλών Ασύλου Ανιάτων Στο δημόσιο για φόρους Στα ασφαλιστικά ταμεία Στους Εργαζόμενους Σε προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών Συνολικό Λειτουργικό Αποτέλεσμα Ασύλου Ανιάτων Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)

Διαβούλευση για το Σχέδιο Εξυγίανσης :

Διαβούλευση για το Σχέδιο Εξυγίανσης : Διαβούλευση για το Σχέδιο Εξυγίανσης : Του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων Με βάση το Νόμο 4262 ( άρθρα 55 & 56) Οκτώβριος 2014 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Σχέδιο Εξυγίανσης 3 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΉ... 2 1. ΤΑ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ... 3 2. Η ΛΎΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΊΤΗΣΗΣ... 4 3. ΟΙ ΠΑΛΙΈΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ / 28.07.2016 Επικουρικό Κεφάλαιο ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ / 28.07.2016 Αθήνα, 28.07.2016 Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Μάρτιος 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Μάρτιος 2017 ΕΚΘΕΣΗ Μάρτιος 217 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Μάρτιος 217 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 2 ο 1. Αν επιλέξουμε τη μέθοδο της μείωσης της αξίας του παγίου τότε το μηχάνημα θα εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης με μειωμένη την αξία του κατά το ποσό της επιχορήγησης (40.000) δηλαδή με

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) της επιχείρησης: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 01/01/2015-31/12/2015 Μέγεθος Οντότητας: "Μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε Ακίνητα (ΔΛΠ 40), Πάγια Κατεχόμενα προς Πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις (ΔΠΧΑ 5) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Επενδύσεις σε Ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.1.1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 3 Υπόδειγμα 1: Έκφραση γνώμης χωρίς επιφύλαξη μόνη ευθύνη αναφοράς ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων...

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1990 ΕΩΣ ΚΑΙ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1990 ΕΩΣ ΚΑΙ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1990 ΕΩΣ ΚΑΙ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ... 6 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π. Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ. Παράδειγμα 1 ο Δ. 16 Παράδειγμα Λογιστικής Αντιμετώπισης Εξόδων κτήσης ακινήτων με Δ. και Συναλλαγή : Αγορά Ακινήτου συνολικής ς 400.000,00 ευρώ Στο συμβόλαιο αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕΞ.ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ 9ο χλμ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ. Ισολογισμός (B.1. Ισολογισμός (B.1.2) Ενεργητικό Παθητικό Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Αξία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1.205.731,32 1.015.690,73 190.040,59 1.205.731,32 1.009.788,19 195.943,13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53428/62/Β/02/0293 ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. Βιομηχανικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114201152000) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Δρ. Ιωάννης Ντόκας Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λογιστικές καταστάσεις. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πηγές και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Ιουνίου Ο Διαχειριστής Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου Το Μέλος

Αθήνα, 30 Ιουνίου Ο Διαχειριστής Η Υπεύθυνη Λογιστηρίου Το Μέλος ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΜΩΝΗΣ & ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΠΑΣ Ε.Π.Ε. Α.Φ.Μ. 999963580 - Αριθμός Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 005355801000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Βάσει των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 7 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Η σπουδαιότητα της κατάστασης ταμειακών ροών έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει πληροφορίες για μία σειρά θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 12 η : Αναπροσαρμογή Παγίων

Άσκηση 12 η : Αναπροσαρμογή Παγίων ΆΣΚΗΣΗ 1 η : Άσκηση προσδιορισμού γενικής εκμετάλλευσης Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασμών από το ισοζύγιο της εμπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. 60.00 Αμοιβές έμμισθου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Νοέμβριος 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Νοέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Νοέμβριος 2016 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

TESSERA MULTIMEDIA AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

TESSERA MULTIMEDIA AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49388/62/Β/01/159 TESSERA MULTIMEDIA A.Ε. Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Φεβρουάριος 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Φεβρουάριος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Φεβρουάριος 2017 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της Για την εταιρεία «ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.» παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2015-31.12.2015. Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Oικονομικών Καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε.

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Oικονομικών Καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (Βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52161/62/B/02/0149 Παρ.1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2015 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε. ΑΡ.Μ.ΑΕ: 170/78/62/B/88/88

Διαβάστε περισσότερα

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2016 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ»

«ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ» «ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ» ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Οκτώβριος 2016

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Οκτώβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Οκτώβριος 2016 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΝΙΓΓΟΣ 26 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10682 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 0002794501000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα έσοδα από εισφορές Μελών, σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα της προηγουμένης χρήσης διαμορφώθηκαν ως εξής :

Τα έσοδα από εισφορές Μελών, σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα της προηγουμένης χρήσης διαμορφώθηκαν ως εξής : Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Της Διαχειριστικής Επιτροπής Του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών Έτους 2010 Σύγκληση για την 30 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ.

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ. ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 Α.Φ.Μ 998383690 Αρ.ΓΕΜΗ 88965010000 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση οικονομικής κατάστασης δήμου 1.1 Αποτύπωση υπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 27001940000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 01 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα Μικρών οντοτήτων

Προσάρτημα Μικρών οντοτήτων Προσάρτημα Μικρών οντοτήτων (σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014) Γνωστοποίηση Επεξηγηματικές πληροφορίες Διάταξη Ν.4308/2014 Επωνυμία της οντότητας DINO ΑΒΕΕ Άρθρο 29 παρ. 3 Νομικός τύπος της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΕΔΡΑ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 24 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΕΔΡΑ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 24 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΕΔΡΑ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 24 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΗΞΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα βασικά οικονομικά στοιχεία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν. Το 2013 ήταν η τρίτη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΣΗΙΔ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ τρήσεως 1 Ιανοσαρίοσ 2015 έως 31 Γεκεμβρίοσ 2015 ύμυωνα με τα Δλληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/20, όπως ισχύει) της Εταιρείας ICC ATE

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/20, όπως ισχύει) της Εταιρείας ICC ATE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/20, όπως ισχύει) της Εταιρείας ICC ATE 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων παρεκκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελεγκτή Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελεγκτή Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ΑΡ. ΓΕΜΗ : 72976520000 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελεγκτή Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Κατάσταση Μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3.

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,42 Μηχανολογικός εξοπλισμός 8.738, ,17 Λοιπός εξοπλισμός 2.647,80 3. B.1.1:Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σημειώσεις 2016 2015 Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Απρίλιος 2017

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Απρίλιος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Απρίλιος 2017 Το παρόν συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού της Ανεξάρτητης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα βασικά οικονομικά στοιχεία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν. Το 2012 ήταν η δεύτερη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διάλεξη 5 ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 από 35 Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα: Ανακοίνωση-Πρόσκληση της ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε προς το επενδυτικό κοινό για την δημόσια προσφορά νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, λόγω της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα