Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ)"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Περίγραμμα Μαθημάτων Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ) Η Στρατηγική Διοίκηση αποσκοπεί στη δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στηριζόμενη στον ορθό σχεδιασμό, την αποτελεσματική υλοποίηση, την ουσιαστική αξιολόγηση και τον ολοκληρωμένο έλεγχο της πορείας που ακολουθεί η επιχείρηση. Το μάθημα της στρατηγικής διοίκησης φιλοδοξεί αφενός να εισάγει τους φοιτητές/τις φοιτήτριες στις έννοιες και τις πρακτικές του εν λόγω επιστημονικού πεδίου αφετέρου να συμβάλλει στο να εντοπίσουν και να κατανοήσουν την πρακτική εφαρμογή αυτών από τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Στόχοι του μαθήματος Τ ο μάθημα έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές/τις φοιτήτριες ώστε να αξιολογήσουν και να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που σχετίζονται με την επιβίωση και την κερδοφορία της επιχείρησης. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση να Κατανοούν τις βασικές αρχές της Στρατηγικής Διοίκησης των επιχειρήσεων και τον αντίκτυπό τους στη λειτουργία της επιχείρησης, να γνωρίζουν την αξία μελέτης της Στρατηγικής Διοίκησης των επιχειρήσεων και να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις στρατηγικές κινήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων, προτείνοντας πιθανές βελτιώσεις. Ορισμός στρατηγικής & βασικές προσεγγίσεις. Ανασκόπηση της ύλης και της δομής του μαθήματος. Στρατηγική ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος: ανάλυση του μάκρο (PEST DG) και μίκρο περιβάλλοντος (5 δυνάμεις του Porter) της επιχείρησης. Στρατηγική ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης: Θεωρία των πόρων ικανοτήτων, θεμελιώδεις μοναδικές ικανότητες, οι πόροι και οι ικανότητες ως βάση διαμόρφωσης στρατηγικής, Αλυσίδα αξίας της επιχείρησης (Value chain). SWOT Analysis. Εταιρική αποστολή, όραμα, στρατηγικοί στόχοι, στρατηγικές. Επιχειρηματική στρατηγική ανάπτυξης: σταθερότητας, ανάπτυξης, διάσωσης αναστροφής. Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος: ηγεσίας κόστους, διαφοροποίησης, εστίασης. Στρατηγική και καινοτομία Στρατηγικές διεθνοποίησης της εταιρίας: κίνητρα οφέλη επιλογές, συμμαχίες, κοινοπραξίες, εξαγορές, εξαγωγές, θεωρίες ολιγοπωλιακής αντίδρασης, θεωρία εκλεκτικού παραδείγματος (Dunning). Τρόποι υλοποίησης στρατηγικής: Εξαγορές, Συγχωνεύσεις και Στρατηγικές Συμμαχίες: Ανάλυση, λήψη απόφασης και εξασφάλιση επιτυχίας στρατηγικής ανάπτυξης μέσω των εξαγορών, συγχωνεύσεων και στρατηγικών συμμαχιών. Τεχνολογική Στρατηγική 1

2 Αξιολόγηση και επιλογή στρατηγικής: το μοντέλο του Rumlet, ανάλυση αποδεκτότητας, ανάλυση εφικτότητας, ανάλυση ισόρροπης στοχοθεσίας (balanced scorecards). Τεχνικές χαρτοφυλακίου για λήψη στρατηγικών αποφάσεων: καμπύλη εμπειρίας, μήτρα BCG, μήτρα GE, μήτρα εξέλιξης προϊόντος/ αγοράς του Hofer, μήτρα του κύκλου ζωής, κύβος χαρτοφυλακίου, κύβος ρίσκου. Γεωργόπουλος, Ν. (2006), Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Μπένου: Αθήνα Παπαδάκης Β. (2002), Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Τόμος Α, 4 η εκδ., Εκδόσεις Μπένου: Αθήνα Johnson, G., Scholes, K., and Whittington, Βασικές Αρχές Στρατηγικής των Επιχειρήσεων. Εκδόσεις Κριτική: Αθήνα. David, F.R. (2010). Strategic Management. 13 th Edition, Pearson/Prentice Hall, New Jersey. Thompson, A., Strickland, A.J, and Gamble, J.E. (2011). Crafting and Executing Strategy. 18 th ed., New York, McGraw Hill. Διοικητικό Μάρκετινγκ (Υ) Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση των αρχών, μεθοδολογιών και διαδικασιών του Διοικητικού Μάρκετινγκ στα πλαίσια του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Υιοθετείται μία πλήρης θεώρηση του μάρκετινγκ μέσα από ένα καινοτόμο πλαίσιο παρουσίασης του ως τέχνη και επιστήμη της δημιουργίας αξίας για τους πελάτες με αντάλλαγμα τη δέσμευση αξίας από αυτούς. Στόχος του μαθήματος Το μάθημα επιδιώκει να βοηθήσει τους φοιτητές/τις φοιτήτριες να αντιληφθούν το ρόλο και τη χρησιμότητα του ΜΚΤ και παράλληλα να τους εξοπλίσει με τις απαραίτητες γνώσεις για την εφαρμογή του στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, στοχεύει στο να παρουσιάσει τις κλασσικές αρχές, φιλοσοφία και τεχνικές ΜΚΤ, να εξοικειώσει με το μίγμα ΜΚΤ, να συνδέσει τις νέες τεχνολογίες, τα σύγχρονα συστήματα της Πληροφορικής και των εφαρμογών του Διαδικτύου και του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν με το ΜΚΤ, να παράσχει τις βασικές γνώσεις για την κατάρτιση ενός ΜΚΤ Plan και να συμβάλλει στην εμπέδωση της ηθικής και κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων Εισαγωγή στη Διοικητική του ΜΚΤ. Ορισμός του ΜΚΤ και ΜΚΤ Plan Το περιβάλλον ΜΚΤ & η διαδικασία ΜΚΤ Ανάλυση του Περιβάλλοντος ΜΚΤ, Ανάλυση της αγοραστικής συμπεριφοράς καταναλωτών και επιχειρήσεων, Έρευνα ΜΚΤ Τμηματοποίηση αγοράς, Στόχευση αγοράς, Διαφοροποίηση και Τοποθέτηση 2

3 Μίγμα ΜΚΤ: Προϊοντική πολιτική, Προϊόντα, Υπηρεσίες και Μάρκες, Ανάπτυξη Νέου Προϊόντος και Στρατηγικές Κύκλου Ζωής Προϊόντων Μίγμα ΜΚΤ: Τιμολογιακή πολιτική Τι είναι η τιμή; Επιδρώντες παράγοντες τιμολόγησης, Στρατηγικές και μέθοδοι τιμολόγησης Μίγμα ΜΚΤ: πολιτική Διανομής, Δίαυλοι / κανάλια ΜΚΤ, παροχή αξίας πελατών, Φυσική διανομή, Logistics, Supply Chain Management Μίγμα ΜΚΤ: Επικοινωνιακή πολιτική, Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις, Προσωπική πώληση, Προώθηση πωλήσεων Διαδικτυακό ΜΚΤ, online/mobile ΜΚΤ. Το Παρόν και το Μέλλον Πεδία εφαρμογών ΜΚΤ, Green marketing, Κοινωνικά Δίκτυα Μάρκετινγκ και διεθνής πραγματικότητα Π. Μάλλιαρης, Εισαγωγή στο μάρκετινγκ, Δ έκδοση, εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Πειραιάς Perreault, W., Cannon, J., and McCarthy, E.J. (2012) Βασικές Αρχές Marketing: Μια Στρατηγική Προσέγγιση, εκδόσεις Πασχαλίδη Armstrong, G and Kotler, P. (2010), MARKETING An Introduction, 10th, Pearson, Prentice Hall Armstrong, G and Kotler P. (2009), Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Επίκεντρο, 9η έκδοση, Επιμέλεια Ελληνικής έκδοσης Μάρω Βλαχοπούλου Kotler, P. and Keller, K.L. (2006) Μάρκετινγκ Μανατζμεντ, 12η Αμερικανική έκδοση, Κλειδάριθμος Βλαχοπούλου, Μ., Δημητριάδης, Σ. (2013). Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Rosili., Αθήνα Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing (15th Edition), 2013, Pearson Educ., Prentice Hall Ph. Kotler, K. Keller, Marketing Management, 14th edition, 2011 (and kindle edition), Pearson Educ., Prentice Hall Pride, W.M, Ferrell, O.C. (2006) Marketing, Concepts and Strategies, 13th edition, Houghton Mifflin Company. Baden Fuller, C. and Martyn, P. (2001) (Eds.) Strategic Innovation: An International Casebook on Strategic Management, Thomson Learning. Chaston, I. and Mangles, T. (2002) Small Business Marketing Management, Palgrave. Lancaster, G. and Massingham, L. (2001) Marketing management, 3rd Edition, McGraw Hill. McDonald, M. (2007) Marketing Plans: How to prepare them, hot to use them, 6th Edition, Butterworth Heinemann. Chisnall, P. (2004) Marketing Research, 7th ed., McGraw Hill. Rickard, L. and Jackson, K. (2000) The Financial Times Marketing casebook, 2nd Edition, Pearson Education Limited. Subhash, C.J. (2009) Marketing Planning Strategy, 8th Edition, South Western. Walker, Boyd and Larreche (2005) Marketing Strategy, 5th Edition, IRWIN. 3

4 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Υ) είναι να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να θέσουν σε εφαρμογή της γνώσης τους καθώς και να αποκτήσουν νέες στη διάρκεια της ανάπτυξης ενός πραγματικού επιχειρηματικού σχεδίου. Για το σκοπό αυτό στην πρώτη φάση του μαθήματος οι φοιτητές θα συγκροτούν επιχειρηματικές ομάδες και θα επιλέγουν επιχειρηματική ιδέα, την οποία στη συνέχεια θα αναπτύσσουν. Στη διάρκεια του εξαμήνου θα αναπτύσσονται εξειδικευμένα ζητήματα επιχειρηματικότητας και διαχείρισης καινοτομίας, με άμεση εφαρμογή στο έργο των επιχειρηματικών ομάδων. Στόχοι του μαθήματος Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν σύγχρονη αντίληψη για το επιχειρείν και να εξοικειωθούν με τα δυναμικά εργαλεία και έννοιες που έχουν καταξιωθεί στο πλαίσιο της νέας επιχειρηματικότητας, να οικοδομήσουν ευρεία αντίληψη του οικοσυστήματος της επιχειρηματικότητας και να αποκτήσουν τις κοινωνικές και επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες απαιτούνται για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στη διάρκεια του μαθήματος οι ομάδες θα υποστηρίζονται από έμπειρους coaches και θα έρχονται σε επαφή με μέντορες από το δίκτυο της ΜΟΚΕ. To 50% του μαθήματος θα διεξάγεται σε μορφή στούντιο, στο εργαστήριο της ΜΟΚΕ. Επίσης οι φοιτητές θα συμμετέχουν σε δράσεις νέας επιχειρηματικότητας (Open Coffee, Start up Weekend κλπ.). Οι εργασίες projects των ομάδων των φοιτητών θα αφορούν είτε στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, είτε στην ανάπτυξη σχεδίων για την αξιοποίηση φυσικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών πόρων, στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών στους σε κλάδους όπως ο αγρο βιομηχανικός, ο τουρισμός, οι υπηρεσίες εμπειρίας κοκ. Η έννοια και οι μορφές της επιχείρησης Χαρακτηριστικά της καινοτόμου επιχειρηματικότητας Συγκρότηση επιχειρηματικής ομάδας Επιλογή και ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου Χωροθέτηση καινοτόμων επιχειρήσεων Ανάπτυξη νέας επιχείρησης (proof of concept, traction, σενάρια μεγέθυνσης) Στρατηγικής επιχείρησης και συνεργασίες Στρατηγική ανάπτυξης προϊόντος και τεχνολογίας Στρατηγική marketing Οικονομικές προβλέψεις, λογιστικές καταστάσεις Στρατηγική χρηματοδότησης Παρουσίαση επιχειρηματικού εγχειρήματος Osterwalder Α. & Pigneur Υ. (2013) Ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων, Παπασωτηρίου 4

5 Ries, E. (2013) Lean Startup : Λιτή επιχειρηματική εκκίνηση: Πώς οι σημερινοί επιχειρηματίες χρησιμοποιούν καινοτομίες για τη δημιουργία επιτυχημένων επιχειρήσεων, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Greene F.J., Storey, D.J., Χασσίδ, Ι και Φαφαλιού Ε. (2011) Επιχειρηματικότητα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, Κριτική Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική (Υ) Σκοπός του Μαθήματος Η κατανόηση και εμβάθυνση στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική, με έμφαση στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τη σύνταξη και ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, τους αριθμοδείκτες, την κεφαλαιακή διάρθρωση, τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων, την κοστολόγηση, τους προϋπολογισμούς, τα αποτελεσματικότητα της λογιστικής πληροφόρησης και της κεφαλαιαγοράς, την αποτίμηση κεφαλαιακών στοιχείων, τη λογιστική παραγώγων προϊόντων και την ελεγκτική λογιστική. Στόχος του μαθήματος Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει τις θεωρίες της χρηματοοικονομικής λογιστικής, να γνωρίζει την νομοθεσία της χρηματοοικονομικής λογιστικής και τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, να κατανοεί και εφαρμόζει τις κατάλληλες λογιστικές έννοιες και τεχνικές, προκειμένου να οδηγείται σε αιτιολογημένες αποφάσεις, να γνωρίζει τις πηγές χρηματοδότησης και την κεφαλαιακή διάρθρωση των επιχειρήσεων, να προετοιμάζει ένα πλήρες σετ χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης), να πραγματοποιεί χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες, να γνωρίζει πώς οι εταιρίες παρουσιάζονται στο ευρύ κοινό μέσω των ετήσιων απολογισμών χρήσης, να αξιολογεί την χρηματοοικονομική συμπεριφορά των επιχειρήσεων και την διαδικασία λήψης αποφάσεων, να ξεχωρίζει τις βασικές διαφορές και ομοιότητες μεταξύ της χρηματοοικονομικής και της διοικητικής λογιστικής, να κατανοεί τις βασικές έννοιες που αποτελούν τη βάση της Κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες (Activity Based Costing), να εξοικειωθεί με τους όρους κόστους, τα επιχειρηματικά σχέδια και τις ταξινομήσεις, να διακρίνει μεταξύ των διαφόρων τύπων προϋπολογισμών και να χρησιμοποιεί εναλλακτικές παρουσιάσεις στην εκπόνηση προϋπολογισμών, να κατανοεί την αποτελεσματικότητα της λογιστικής πληροφόρησης και της κεφαλαιαγοράς, να χρησιμοποιεί τα διάφορα μοντέλα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων και να γνωρίζει την ελεγκτική λογιστική και άλλα σύγχρονα θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης και λογιστικής. Θεωρίες χρηματοοικονομικής λογιστικής, χρηματοοικονομική συμπεριφορά των επιχειρήσεων και λήψη αποφάσεων, επιλογή λογιστικών πολιτικών και οικονομικές συνέπειες, δημιουργική λογιστική Νομοθεσία χρηματοοικονομικής λογιστικής, Διεθνή, Ελληνικά και Αμερικανικά Λογιστικά Πρότυπα 5

6 Λογιστικές καταστάσεις: ενεργητικό, παθητικό, καθαρά θέση και αποτελέσματα χρήσης, σύνταξη και παρουσίαση λογιστικών καταστάσεων Πηγές χρηματοδότησης και κεφαλαιακή διάρθρωση Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες (Activity Based Costing) Προγραμματισμός και έλεγχος της δράσης των επιχειρήσεων χρησιμότητα και λειτουργία του προϋπολογισμού (Budgeting) Ενοποιήσεις και συγχωνεύσεις, λογιστική πληροφόρηση και αγορά κεφαλαίων: αποτελεσματικότητα της κεφαλαιαγοράς Μοντέλα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και λογιστικός χειρισμός: Προθεσμιακά συμβόλαια, δικαιώματα, ανταλλαγές Ελεγκτική λογιστική Σύγχρονα θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης και λογιστικής Νιάρχος, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Σταμούλης, Grant Thornton, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Grant Thornton, 2006 Stickney, Clyde and Weil, Financial Accounting, Thomson Southwestern, Williams, Haka, Bettner and Meigs, Financial and Managerial Accounting, McGraw Hill. Lewis and Pendrill, Advanced Financial Accounting, Prentice Hall, Palepu, Healy and Bernard, Business Analysis and Valuation, Southwestern, Atkinson, Banker, Kaplan and Young, Management Accounting, Prentice Hall, Horngren, Foster and Datar, Cost Accounting A Managerial Emphasis, Prentice Hall, Hilton, Managerial Accounting, McGraw Hill, Σεμινάριο Διαχείρισης της Αλλαγής (Y) Σκοπός του Σεμιναρίου Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η κατανόηση των οικονομικών αλλαγών στο επίπεδο της οικονομίας και της επιχείρησης σε ένα εθνικό και διεθνές περιβάλλον ραγδαίων μετασχηματισμών, ανισορροπιών, ευκαιριών, αλλά και κινδύνων. Επιδιώκει την ώσμωση της γνώσης και των νέων ιδεών με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας επιχειρηματικής κουλτούρας αλλαγής, η οποία θα είναι εξωστρεφής και προϊόν επιλογής και όχι ανάγκης. Στόχος του Σεμιναρίου Ο στόχος του Σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες τάσεις και συζητήσεις σε μια σειρά από θέματα τα οποία αποτελούν νέες αιχμές στην επιχειρηματική λειτουργία και αφορούν τα επιχειρηματικά δίκτυα, τις τοπικές και 6

7 περιφερειακές αλυσίδες παραγωγής, τις επιχειρηματικές συστάδες (clusters), την κοινωνική οικονομία, τις συμπράξεις και συνέργειες της έρευνας με την παραγωγή, τα incubators και τα spin offs. Το σεμινάριο λειτουργεί κυρίως με προσκεκλημένους ομιλητές από τον ακαδημαϊκό χώρο και το χώρο της πραγματικής οικονομίας και αποτελεί μια ευκαιρία συζήτησης και brainstorming με ειδικούς. Οργανωσιακή Συμπεριφορά & Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Ε) Η Οργανωσιακή Συμπεριφορά (ΟΣ) ασχολείται με την προβολή της σημασίας του ανθρώπινου παράγοντα για την αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού. Για την ακρίβεια, ερμηνεύει τη συμπεριφορά των ατόμων και των ομάδων μέσα στον οργανισμό, με στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό των οργανωσιακών διαδικασιών, πολιτικών και πρακτικών. Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ), αντίστοιχα, προσφέρει πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου παράγοντα, οι οποίες είναι καθοριστικής σημασίας για την μακροπρόθεσμη επιβίωση κι επιτυχία των οργανισμών. Στόχοι του μαθήματος Το μάθημα έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές/τις φοιτήτριες ώστε να κατανοούν τους εργαζόμενους αλλά και να σχεδιάζουν κατάλληλες πολιτικές και πρακτικές αποτελεσματικής διαχείρισής τους. Το παρόν μάθημα στοχεύει στην παροχή θεωρητικής γνώσης για την κατανόηση της συμπεριφοράς των εργαζομένων, τη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την οργανωσιακή πραγματικότητα, βάση των πρακτικών επιπτώσεων της σχετικής θεωρίας, τη κατανόηση των βασικών λειτουργιών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, την εξοικείωση με τα επιμέρους εργαλεία, τις πολιτικές και πρακτικές της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, την προαγωγή της αναγνώρισης της πρωταρχικής σημασίας του ανθρώπινου παράγοντα για την επιτυχημένη λειτουργία των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της υπευθυνότητας και της συνεργατικότητας των συμμετεχόντων Εισαγωγή στην ΟΣ και την ΔΑΠ. Η σημασία τους για τους σύγχρονους οργανισμούς ΟΣ: Κατανόηση των ατόμων στους οργανισμούς (Θεωρίες ανθρώπινης συμπεριφοράς, Αντίληψη, Προσωπικότητα) ΟΣ: Κατανόηση των ατόμων στους οργανισμούς (Προσωπικές αξίες, Στάση και συμπεριφορά Προσδιοριστικοί παράγοντες στάσης και συμπεριφοράς, Παρακίνηση) ΟΣ: Κατανόηση των ομάδων στους οργανισμούς (Δημιουργία και δυναμική ομάδων, Επικοινωνία) ΟΣ: Κατανόηση των ομάδων στους οργανισμούς (Σύγκρουση, Ηγεσία) 7

8 ΟΣ: Κατανόηση των οργανισμών (Οργανωσιακή κουλτούρα & Οργανωσιακό κλίμα, Οργανωσιακή αλλαγή) ΔΑΠ: Προσέλκυση & Επιλογή εργαζομένων ΔΑΠ: Εκπαίδευση & Ανάπτυξη εργαζομένων ΔΑΠ: Ανταμοιβές & Αξιολόγηση εργαζομένων ΔΑΠ: Στρατηγική ΔΑΠ ΔΑΠ: Ειδικά θέματα ΔΑΠ (διαχείριση εκπατρισμένων στελεχών, διαχείριση διαφορετικότητας) Χυτήρης, Λ. (2012). Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Η Ανθρώπινη Συμπεριφορά σε Οργανισμούς & Επιχειρήσεις, Interbooks, Αθήνα. Robbins, S.P., and Judge, T.A. (2011). Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Βασικές έννοιες και σύγχρονες προσεγγίσεις. Εκδόσεις Κριτική. Griffin, R.W. and Moorhead, G. (2011). Organizational Behavior. Cengage Learning. Hitt, M.A., Colella, A., and Miller, C.C. (2010). Organizational Behavior. Wiley Luthans, F. (1998). Organizational Behavior. Irwin/McGraw Hill Organizational Behavior and Management by John Ivancevich, Robert Konopaske and Michael Matteson (Jan 30, 2013), McGraw Hill/Irwin. Phillips, J.M. and Gully, S.M. (2013) Organizational behavior: Tools for success (2nd Edition). Mason, OH: South Western College Pub. Robbins, S.P., and Judge, T.A. (2007). Organizational Behavior, Pearson/Prentice Hall. Schermerhorn Jr. J.R., Hunt, J.G., Osborn, R.N. and Uhl Bien, M. (2010). Organizational Behavior, Wiley. Schermerhorn Jr. J.R., Osborn, J.R., and Hunt, J.G., Osborn, R.N. (2005). Organizational Behavior, Wiley. Αξιολόγηση επενδύσεων και έργων (E) Η αξιολόγηση επενδύσεων και έργων αποσκοπεί στην ανάλυση και υπολογισμό των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών μεταβολών ή επιδράσεων που προκαλεί η υλοποίηση και λειτουργία των δημοσίων και ιδιωτικών έργων και γενικότερα των επενδύσεων. Με κριτήριο τη μεγιστοποίηση της συνολικής αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας κάθε επενδυτικής δράσης, η αξιολόγηση συμβάλλει στην επιλογή εκείνων των επενδύσεων που ικανοποιούν το κριτήριο αυτό. Το μάθημα εστιάζει στην περιγραφή και ανάλυση του βασικού περιεχομένου των έργων και των επενδύσεων, στους επιδιωκόμενους στόχους τους, στις βασικές μεθόδους και το περιεχόμενο των μαθηματικών χρηματοδότησης και στη χρηματοοικονομική ανάλυση των έργων. Περιγράφει τις μεθοδολογίες αξιολόγησης και εκτίμησης των κινδύνων του έργου και αναλύει τις σχέσεις μεταξύ των επενδύσεων και της περιφερειακής ή αστικής ανάπτυξης. 8

9 Στόχος του μαθήματος Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να συμβάλει στην κατανόηση των θεμελιωδών αρχών της αξιολόγησης των έργων και των επενδύσεων και του τρόπου που αυτές οι αρχές εφαρμόζονται στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των ιδιωτικών και δημόσιων έργων και επενδύσεων. Για το λόγο αυτό, παρουσιάζεται μια ανάλυση των έργων κατά τομέα, και συζητούνται χαρακτηριστικές ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων. Επιπλέον, το μάθημα περιλαμβάνει μια σειρά από ασκήσεις σχετικές με την εφαρμογή των μεθοδολογιών που παρουσιάζονται στο θεωρητικό μέρος. Οι ασκήσεις στοχεύουν στην προσομοίωση πραγματικών προβλημάτων και επιδιώκεται ώστε, οι φοιτητές να εξοικειωθούν με την πραγματικότητα και να αποκτήσουν την αίσθηση της αξιολόγησης των έργων και των επενδύσεων, του προγραμματισμού και του σχεδιασμού τους. Εισαγωγή στην αξιολόγηση των έργων και των επενδύσεων και περιγραφή του μαθήματος. Παράγοντες που καθορίζουν την επενδυτική απόφαση: Εξωτερικό μακροπεριβάλλον. Βασικές έννοιες των οικονομικών μαθηματικών ή μαθηματικών χρηματοδότησης I. Η χρήση των οικονομικών μαθηματικών ή μαθηματικών χρηματοδότησης στην αξιολόγηση έργων και επενδύσεων ΙΙ. Οι δυνάμεις του εξωτερικού μικρο περιβάλλοντος και του εσωτερικού περιβάλλοντος. Ειδικά Θέματα στην αξιολόγηση των έργων και των επενδύσεων. Άμεσες θετικές επιδράσεις των επενδύσεων. Αξιολόγηση έργων και των επενδύσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας ή κινδύνου. Λήψη απόφασης με χρήση του δέντρου των αποφάσεων Έμμεσες θετικές επιδράσεις των επενδύσεων. Άμεσες και έμμεσες αρνητικές επιδράσεις των επενδύσεων. Ανάλυση νεκρού σημείου και έλεγχος ευαισθησίας. Ανάλυση και αξιολόγηση των έργων και των επενδύσεων στην Πολεοδομία και Χωροταξία Σ. Πολύζος (2011), Διοίκηση και Διαχείριση των Έργων, 2 η Έκδοση, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα. Σ. Πολύζος (2006) Προγραμματισμός και Οργάνωση των Έργων, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ Θεσσαλονίκη. Σ. Θεοφανίδη (1985), Εγχειρίδιο αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. European Commission, Directorate General Regional Policy (2008), Guide to Cost Benefit Analysis of investment projects, Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre Accession, Final Report. 9

10 Asian Development Bank, (2002), Handbook of integrating risk analysis in economic analysis of project, Manila. Australian Transport Council, (2007), National Guidelines for Transport System Management in Australia, Volume 2: Project Appraisal. Belli, P., Anderson, J. R., Barnum, H.N, Dixon, J. A., Tan, J P, (2001), Economic Analysis of Investment Operations, Analytical Tools and Practical Applications, WBI, World Bank, Washington D.C. Brown W. Brayan, (1972), Public investment criteria in cost benefit analysis. A thesis in economics submitted to the Gratuate Faculty of Texas Tech University, AC 805, T3 1072, No 11, Cop. 2. Dixit, A.K., Pindyck, R.S., (1994), Investment under uncertainty, Princeton University Press, New Jersey. Economic Development Institute, (1996), The economic evaluation of projects, World Bank, Washington D.C. Florio, M., (2007), Cost Benefit Analysis and Incentives in Evaluation. The Structural Funds of the European Union, Edward Elgar, Cheltenham. Guide to cost benefit analysis of investment project, structural funds, cohesion funds and instrument for pre accession, (2008), European Commission, Directorate General Regional Policy. Guide to cost benefit analysis of investment project (1997), structural funds ERDF, cohesion fund and ISPA, European Commission, Directorate General Regional Policy, evaluation unit. Nijkamp P. (1975) A multicriteria analysis for project evaluation: Economicecological evaluation of a land reclamation project, Papers in Regional Science Vol. 35(1) pp Lundolm, M., (2005), Cost benefit analysis and the marginal cost of public funds, Stockholm University, Stockholm. Mishan, E.J., Quah, E., (2007), Cost Benefit Analysis, 5th edition, Routledge, New York. Potts, D., (2002), Project planning and analysis for development, Lynne Rienner Publishers, London. Ray, A. 1984, Cost benefit analysis. Issues and methodologies, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland. Shofield, J.A., (1989), Cost benefit analysis in urban and regional planning, Allen & Unwin, London. Η Γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης: Οικονομία, Κοινωνία και Θεσμοί (Y) Το μάθημα αυτό παρέχει μια κριτική ανάλυση και επισκόπηση των βασικών συστατικών, τάσεων και δυναμικών που αναπτύσσονται στην Ευρωπαϊκή οικονομία, την Ευρωπαϊκή κοινωνία και τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Εξετάζει διεξοδικά τα οικονομικά, δημογραφικά και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ΕΕ, τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και 10

11 προβλήματα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Το μάθημα εξετάζει σύγχρονες, κλασικές και εναλλακτικές θεωρίες οικονομικής ολοκλήρωσης και παρουσιάζει μια συστηματική επισκόπηση της πορείας της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, επικεντρώνοντας στις οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές διαστάσεις, καθώς και στις σχέσεις της ΕΕ με τον εξωτερικό της περίγυρο. Στόχος του μαθήματος Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών της οικονομίας και κοινωνίας της ΕΕ, των διαδικασιών με τις οποίες έχει εξελιχθεί και του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνονται οι θεσμοί και ασκούνται οι πολιτικές. Με δεδομένο ότι η ΕΕ είναι η μεγαλύτερη οικονομική ένωση στον κόσμο και ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος, η κατανόηση των βασικών δυναμικών, ροών και ισορροπιών (ή ανισορροπιών) αποτελεί προϋπόθεση για την χαρτογράφηση του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος της χώρας. Ευρωπαϊκός πολιτισμός και ιστορία Ευρωπαϊκή κοινωνία Ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα Ευρωπαϊκή οικονομία: δομή, γεωγραφική διάρθρωση και ανάπτυξη Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: θεωρία και πράξη Η ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών θεσμών Ευρωπαϊκές πολιτικές: Ενιαία Αγορά και Νομισματική Ένωση Ευρωπαϊκές Πολιτικές: Πολιτική Συνοχής και Ε2020 Ευρωπαϊκές Πολιτικές: Εδαφική Συνεργασία και οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ Κριτική επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Baldwin, R. and Wyplosz, C. (2006) The Economics of European Integration, McGraw Hill Hudson R. and Williams A. (1999) Divided Europe: Society and Territory, Sage. Molle W. (2006) The economics of European Integration: Theory, Practice and Institutions, Ashgate. Cole J. and Cole F. (1997) A geography of the European Union, Second Edition, Routledge. Petrakos G., Maier G. and Gorzelak G. (eds.) (2000) Integration and Transition in Europe: The economic Geography of Interaction, Routledge. Nagle G. and Spencer K. (1996) A Geography of the European Union: A Regional and Economic Perspective Oxford University Press. Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ανταγωνιστικότητας και Συνοχής (Ε) Το μάθημα αυτό επικεντρώνει στην ανάλυση και αξιολόγηση των πολιτικών ανταγωνιστικότητας και συνοχής τις οποίες σχεδιάζει και υλοποιεί η ΕΕ μέσω των 11

12 Διαρθρωτικών Ταμείων στη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών. Εξετάζεται ο συνολικός σχεδιασμός των Διαρθρωτικών Δράσεων και Πρωτοβουλιών σε Κοινοτικό επίπεδο και σε επίπεδο χώρας και αξιολογείται η δομή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, οι διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης, καθώς και οι αναμενόμενες επιδράσεις στην οικονομία και το παραγωγικό σύστημα της χώρας. Ειδική έμφαση δίνεται στην υλοποίηση και τις επιδράσεις του ΕΣΠΑ καθώς και του νέου ΕΣΠΑ ΙΙ Στόχος του μαθήματος Ο στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και τις ικανοτήτων αξιολόγησης του σχεδιασμού, της διαχείρισης και των αποτελεσμάτων των διαρθρωτικών πολιτικών όπως υλοποιούνται στην Ευρώπη και την Ελλάδα στις πρόσφατες προγραμματικές περιόδους. Κρίσιμα ερωτήματα για τα οποία οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν μια κριτικά διαμορφωμένη άποψη αφορούν στις επιδράσεις των πολιτικών στις περιφέρειες με διαρθρωτική και αναπτυξιακή υστέρηση και ειδικά στις επιδράσεις στο παραγωγικό τους σύστημα, στην επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Η εξέλιξη και οι επιδράσεις της Πολιτικής Συνοχής στην ΕΕ Η εξέλιξη και οι επιδράσεις της Πολιτικής Συνοχής στην Ελλάδα Οι πολιτικές Ανταγωνιστικότητας των Διαρθρωτικών Ταμείων και η επίδραση τους στην Ελλάδα Η εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην Ελλάδα και οι επιδράσεις της στην ανταγωνιστικότητα της Γεωργίας Η Ελληνική οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα για το Ανθρώπινο Δυναμικό Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την ανάπτυξη των Υποδομών Προγράμματα και Πολιτικές Εδαφικής Συνεργασίας Τα Νέα Χρηματοδοτικά Μέσα Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων EE (2010) Πέμπτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή ΕΕ (2013) Κανονισμός 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ΕΕ (2013) Κανονισμός 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 12

13 Andreou G., (2010): The domestic effects of EU cohesion policy in Greece: islands of Europeanization in a sea of traditional practices, Southeast European and Black Sea Studies, 10:1, Chardas A., (2012): State capacity and embeddedness in the context of the European Union s Regional Policy: the case of Greece and the third Community Support Framework (CSF), Southeast European and Black Sea Studies, 12:2, Davies S., and Polverari L., (2011) Financial Accountability and European Union Cohesion Policy, Regional Studies, Vol. 45.5, pp , May Kautonen M. (2012): Balancing Competitiveness and Cohesion in Regional Innovation Policy: The Case of Finland, European Planning Studies, 20:12, Koopmans C. and Bijvoet C., (2011) The Effectiveness of Regional Policy: A Literature Study, in W. Manshanden and W. Jonkhoff (eds.), Infrastructure Productivity Evaluation, SpringerBriefs in Economics 1, DOI / _3, TNO (Dutch Organization for Applied Scientific Research), 2011 Vaidere I., (2011) The Impact of Regional and Cohesion Policy on the Economic Development of the EU, ISSN European Integration Studies. No 5 Καινοτομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη (E) Το μάθημα επιχειρεί να εισάγει τους φοιτητές στο διεπιστημονικό πεδίο της σύνδεσης της καινοτομίας με την περιφερειακή ανάπτυξη και στην προβληματική των σύγχρονων απόψεων για την οργάνωση της παραγωγής και την εξέλιξη των οικονομικών δεδομένων των περιφερειών του δυτικού κυρίως κόσμου. Στόχος του μαθήματος Το μάθημα εστιάζει στην σημασία της καινοτομίας και της επίπτωσής της στην περιφερειακή ανάπτυξη. Προσβλέπει να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με την μεγεθυνόμενη και αναπτυσσόμενη βιβλιογραφία στην τομή των πεδίων της περιφερειακής ανάπτυξης, καινοτομίας και τεχνολογικής αλλαγής και να αναπτύξει θεωρητική επάρκεια και αναλυτική ικανότητα στα ζητήματα της πραγματικής οικονομικής ζωής και πολιτικής. Το μάθημα βασίζεται σε δύο συγκλίνουσες ευρείες θεματολογίες α) καινοτομία, τεχνολογία, γνώση και επιχειρηματικότητα, και β) χωρική ανάπτυξη και πολιτική. Οι φοιτητές αναμένονται να μπορούν να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα ζητήματα του αντικειμένου του μαθήματος με επιστημονικό τρόπο (μέσω έρευνας, συλλογής και αξιοποίησης υλικού, δηλαδή μέσω των μηχανισμών γνώσης ιδιαιτέρως της κτήσης δεδομένων, της επιλογής, της οργάνωσης και πρωτότυπης συνθετικής παρουσίασης) και με επιχειρηματολογημένο τρόπο να διατυπώσουν κρίσεις (με την έννοια της ερμηνείας προβλημάτων, με αναλυτικό τρόπο, του συνδυασμού γνώσεων και των διαχρονικών και συγχρονικών συγκρίσεων, της μελέτης και θεωρητικής διαχείρισης ζητημάτων με βαθμούς πρωτοτυπίας εντός ενός διεπιστημονικού πλαισίου) σε σοβαρά εξελικτικά κοινωνικο οικονομικά πολιτικά και εν γένει ζητήματα των κοινωνικών επιστημών, και νέες ιδέες και προβλέψεις (εξηγώντας και συνθέτοντας πολύπλοκα θέματα), να παρουσιάζουν 13

14 ελεύθερα και συγκροτημένα τις απόψεις τους σε ειδικούς, ως επίσης και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και ικανότητες για περεταίρω σπουδές, έχοντας αποκτήσει ικανότητες ταχείας μελέτης υπό πίεση, και ερευνητικές ικανότητες. (Το μάθημα διδάσκεται με συνδυασμό διαλέξεων από τους διδάσκοντες και περιορισμένου αριθμού προσκεκλημένων ομιλητών). Εισαγωγή Καινοτομία και Τεχνολογική Αλλαγή Θεωρία της Καινοτόμου Επιχείρησης Χωρικές Διαστάσεις της Καινοτομίας και της Τεχνολογικής Αλλαγής Συστήματα Καινοτομίας Θύλακες Καινοτομίας Περιφέρεια Μάθησης (Learning Region) Ευρωπαϊκές Περιφερειακές Πολιτικές Καινοτομίας Κοινωνικο τεχνολογική μετάβαση, καθεστώτα και στρατηγικοί θύλακες Ζητήματα Πολιτικής: Ταλέντο, Τεχνολογία ή Κεφάλαιο; Καινοτομία και Πόλη Fagerberg J., Mowery D. & Nelson R., (eds) (2005) The Oxford Handbook of Innovation. Oxford University Press, Oxford. Asheim B., Isaksen A., Nauwelaers C. & Tödtling F. (eds) (2003) Regional Innovation Policy for Small Medium Enterprises. UK Cheltenham: Edward Elgar Borrás, S. (2004) The Innovation Policy of the European Union. Cheltenham UK: Edward Elgar. Cooke P., De Laurentis C., Tödtling F., & Trippl M. (eds) (2007) Regional Knowledge Economies: Markets, Clusters and Innovation. Edward Elgar. Cooke, P., Heidenreich, M. & Braczyk, H.J. (2004) Regional Innovation Systems: The Role of Governance in a Globalized World. UK London: Routledge. Fuchs G. & Shapira P. (eds) (2006) Rethinking Regional Innovation and Change Path Dependency or Regional Breakthrough? Netherlands: Springer. Malecki, E.J. (1991) Technology and Economic Development. Essex: Longman Η Ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (E) Το μάθημα ασχολείται με την ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τις ριζικές μεταβολές που έχει η περιοχή υποστεί μέσω των διαδικασιών της μετάβασης και της ολοκλήρωσης. Παρουσιάζει μία επισκόπηση των θεωριών ανάπτυξης και ολοκλήρωσης και εξετάζει σε βάθος τις ιστορικές, γεωγραφικές, οικονομικές και θεσμικές παραμέτρους υπό τις οποίες ο Βαλκανικός χώρος έχει διαμορφωθεί. Το μάθημα επίσης προχωρά σε μία συγκριτική ανάλυση των επιδόσεων και των μηχανισμών ολοκλήρωσης της υπό μελέτης περιοχής με την 14

15 Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ενώ εξετάζει και αξιολογεί τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί μετά το 1989 με σκοπό να αντιμετωπίσουν το Βαλκανικό πρόβλημα. Στόχος του μαθήματος Το μάθημα αποσκοπεί να εισάγει τους φοιτητές στη συνθετότητα της διαδικασίας της ανάπτυξης στα Βαλκάνια. Το μάθημα παρουσιάζει το θεωρητικό μέρος της ανάπτυξης αναλύοντας διάφορες σχολές σκέψης αλλά και το εμπειρικό μέρος μέσω ανάλυσης του Βαλκανικού χώρου υπό ένα ιστορικό, γεωγραφικό, οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο θέτοντας έτσι μια σειρά αναπτυξιακών ζητημάτων και προβλημάτων προς διερεύνηση προς τους φοιτητές. Η εξέταση των πολιτικών όπου έχουν εφαρμοστεί έως τώρα στην περιοχή και η ανάπτυξη συζήτησης με τους φοιτητές όσον αφορά τις συνθήκες και τα απαιτούμενα εργαλεία για μια επιτυχής αναπτυξιακή στρατηγική συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών. Εισαγωγή: το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο Ολοκλήρωση και μετάβαση στη νοτιοανατολική Ευρώπη: η διαδικασία της προσαρμογής Οι πολιτικές της ΕΕ στα Βαλκάνια: Ανατολή και Δύση Η οικονομική διάρθρωση και μεταβολή στη νοτιοανατολική Ευρώπη Οι εμπορικές σχέσεις και η χωροθέτηση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Η περιφερειακή διάρθρωση και μεταβολή Δημογραφικά χαρακτηριστικά Μοντέλα μετανάστευσης Σύνορα, ολοκλήρωση και ανάπτυξη Αλληλεπιδράσεις, αντιλήψεις και πολιτικές στις ελληνικές διασυνοριακές περιοχές Πολιτικές για διασυνοριακή συνεργασία: αξιολογώντας την εμπειρία Η οικονομική κρίση στα Βαλκάνια: προς τα πίσω ξανά; Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα: αίτια και επιπτώσεις Karasavvoglou A. and Polychronidou P. (2014) Economic crisis in Europe and the Balkans. Springer. Kathuria S. (2008) Western Balkan integration and the EU. World Bank. Secondi S. (2008) The Development Economics Reader, Routledge. Todaro M. and Smith A. (2005) Economic Development, Wesley. Palairet V. (2002) The Balkan Economies C : Evolution Without Development, Cambridge University Press Farkas R. (2008) Democratization in the Balkans, Northeastern University Press. Bartlett W. (2007) Europe's Troubled Region: Economic Development, Institutional Reform, and Social Welfare in the Western Balkans Routledge. Sharma S. (2007) Achieving Economic Development in the Era of Globalization Routledge. 15

16 Hupchick D. and Cox H. (2001) The Palgrave Concise Historical Atlas of the Balkans, Palgrave Macmillan Petrakos G. with Anagnostou A., Arvanitidis P. and Kotios A. (2005) Regional Integration and Metropolitan Development in Southeastern Europe, University of Thessaly Press. Petrakos G. Kotios A. and Chionis D. (2003) (eds.) International and Monetary Issues of Transition in Southeastern Europe, University of Thessaly Press. Petrakos G. and Liargovas P. (2003) (eds.) Regional Development and Cross Border Cooperation in Southeastern Europe, University of Thessaly Press. Kotios A. and Petrakos G. (2002) (eds.) Restructuring and Development in Southeastern Europe, University of Thessaly Press. Petrakos G. and Totev S. (2001) (eds.) "The Development of the Balkan Region", Ashgate. Petrakos G. (2000) The Development of the Balkans. Volos: University of Thessaly Press (in Greek). Bitzenis A. (2009) The Balkans: FDI and EU Accession. Ashgate Publishing Ltd, UK. Bartlett W. and Uvalić M. (2013) The social Consequences of the Global Economic Crisis in South East Europe. LSE European Institute. Glenny M. (2012) The Balkans Nationalism, War and the Great Powers. Penguin Group US. Συστήματα Παραγωγής (Ε) Το μάθημα αποσκοπεί στην εκμάθηση βασικών αρχών για τον σχεδιασμό, έλεγχο και λειτουργία συστημάτων παραγωγής αποθεμάτων. Οι αρχές αυτές εκφράζονται με αυστηρά ποσοτικούς όρους μέσα από την ανάπτυξη και ανάλυση στάσιμων/ δυναμικών, ντετερμινιστικών/πιθανοθεωρητικών μαθηματικών πρότυπων. Στόχοι του μαθήματος Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση και ερμηνεία της επίδρασης μεταβλητών απόφασης (π.χ., μέγεθος παρτίδας παραγωγής/παραγγελίας, απόθεμα ασφαλείας) παραμέτρων κόστους (π.χ., σταθερών και μεταβλητών κοστών παραγγελιών/ παραγωγής, διατήρησης/έλλειψης αποθεμάτων), τεχνικών περιορισμών (π.χ., παραγωγικής δυναμικότητας, χωρητικότητας, προτεραιοτήτων), και χαρακτηριστικών εξωγενών εισαγόμενων (π.χ. ζήτησης προϊόντων, προμήθεια πρώτων υλών) στην δυναμική εξέλιξη και απόδοση συστημάτων παραγωγήςαποθεμάτων. Πρότυπα παραγωγής αποθεμάτων με σταθερή ζήτηση Βασικό πρότυπο Economic Order Quantity (EOQ) και επεκτάσεις του στις περιπτώσεις ελλείψεων προϊόντων, εκπτώσεων για μεγάλες παραγγελίες, πολλαπλών προϊόντων με περιορισμένων πόρους 16

17 Βασικό πρότυπο Economic Production Lot (EPL) και επέκταση του στην περίπτωση πολλαπλών προϊόντων πρότυπο Economic Lot Scheduling Problem (ELSP) Σειριακό πρότυπο EOQ Πρότυπα αποθεμάτων με τυχαία ζήτηση Πρότυπο «εφημεριδοπώλη» και επεκτάσεις του Βασικό πρότυπο Lot size Reorder point (Q,R) και παραλλαγές του για εναλλακτικούς τρόπους κοστολόγησης ελλείψεων και τυχαίους χρόνους προμήθειας υλικών. Βασικά στοιχεία συστημάτων Material Requirements Planning (MRP) Πρότυπα παραγωγής αποθεμάτων με ντετερμινιστική, χρονικά μεταβαλλόμενη ζήτηση Πρότυπο Dynamic Lot Sizing με ή χωρίς περιορισμένη δυναμικότητα και επεκτάσεις του σε πολλαπλά προϊόντα Στοχαστικά πρότυπα συστημάτων παραγωγής Επισκόπηση βασικών στοιχείων θεωρίας Μαρκοβιανών αλυσίδων Πρότυπο συστήματος δύο αναξιόπιστων μηχανών εν σειρά με ενδιάμεσο χώρο αποθήκευσης περιορισμένης χωρητικότητας ανάλυση σε διακριτό και συνεχή χρόνο Μεταβλητότητα, τυχαιότητα και ο Νόμος του Little Μεταβλητότητα χρόνων παραγωγής λόγω απρόβλεπτων (π.χ. βλάβες) ή προγραμματισμένων (π.χ. προετοιμασία μηχανών) διακοπών. Διάδοση της μεταβλητότητας και φαινόμενα αναμονής και μπλοκαρίσματος σε γραμμές παραγωγής Buzacott, J. A. and Shanthikumar, J. A. (1993) Stochastic Models of Manufacturing Systems. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ. Gershwin, S. B. (1994) Manufacturing Systems Engineering. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ. Hopp, W. J. and Spearman, M. L. (2000) Factory Physics: Foundations of Manufacturing Management, 2E. McGraw Hill, Boston MA. Nahmias, S. (2009) Production and Operations Analysis, 6E. McGraw Hill, Boston, MA. Silver, E. A., Pyke, D. F. and Peterson, R. (1998) Inventory Management and Production Planning and Scheduling, 3E. Wiley, New York, NY. Χρονικός Προγραμματισμός Διαχείριση Έργων (Ε) Το μάθημα έχει ως σκοπό του την εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων χρονικού προγραμματισμού και διαχείρισης έργων. Θα καλυφθούν τεχνικές μορφοποίησης πραγματικών προβλημάτων αλλά και αλγόριθμοι βελτιστοποίησης για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Έμφαση θα 17

18 δοθεί σε πρακτικές εφαρμογές καθώς και στη χρήση κατάλληλου λογισμικού για την επίλυσή τους. Στόχοι του μαθήματος Τ ο μάθημα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για το βέλτιστο χρονοπρογραμματισμό σύνθετων δραστηριοτήτων και τη διαχείριση πολύπλοκων έργων. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα μελετηθεί ένας σημαντικός αριθμός μελετών περιπτώσεων που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος πρακτικών εφαρμογών. Θα γίνει επίσης λεπτομερής επίδειξη κατάλληλου λογισμικού για τη βελτιστοποίηση προβλημάτων χρονικού προγραμματισμού, καθώς και οργάνωσης έργων. Μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να μορφοποιήσουν ένα πρόβλημα χρονικού προγραμματισμού/διαχείρισης έργων, να εφαρμόσουν κάποια μεθοδολογία για την επίλυσή του και να επικυρώσουν τη λύση που βρήκαν με τη βοήθεια κάποιου λογισμικού. Εισαγωγή στο χρονικό προγραμματισμό. Περιγραφή και κριτήρια βελτιστοποίησης προβλημάτων χρονικού προγραμματισμού. Κατανομή εργασιών σε μέσα παραγωγής. Προγραμματισμός εκτέλεσης εργασιών σε σειρά. Προγραμματισμός εκτέλεσης εργασιών σε παράλληλες μηχανές. Συστήματα ροής και job shop. Εξισορρόπηση γραμμής παραγωγής. Εισαγωγή στην οργάνωση και διαχείριση έργων. Δικτυωτή ανάλυση. Προγραμματισμός έργων με ανεξάντλητους πόρους. Μέθοδος PERT Μέθοδος CPM. Προγραμματισμός έργων με περιορισμένους πόρους. Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού. Baker K.R., (1974). Introduction to Sequencing and Scheduling, John Wiley & Sons. Brucker P., (2004). Scheduling Algorithms, Springer Verlag. Conway R.W., Maxwell W.L. and Miller L.W., (2003). Theory of Scheduling, Dover Publications. Elsayed E.A. and Boucher T.O., (1994). Analysis and Control of Production Systems, Prentice Hall. Leung J.Y T. and Anderson J.H., (2004). Handbook of Scheduling: Algorithms, Models, and Performance Analysis, Chapman & Hall/CRC. Pinedo M., (2001). Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems, Prentice Hall. Κουικόγλου Β., (2004). Προγραμματισμός Παραγωγής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης. 18

19 Hendrickson C., (2000). Project Management for Construction. Kerzner H., (2003). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, Wiley. Meredith J.R. and Mantel S.J., (2003). Project Management: A Managerial Approach. John Wiley & Sons. Nicholas J.M., (2004). Project Management for Business and Engineering : Principles and Practice, Butterworth Heinemann. Shtub A, Bard JF and Globerson S., (2005). Project Management: Processes, Methodologies, and Economics (Μετάφραση στα Ελληνικά το 2008 από τις Εκδόσεις "Επίκεντρο"). Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας (Ε) είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις κύριες μεθόδους μοντελοποίησης ρεαλιστικών προβλημάτων πραγματικού μεγέθους από τον χώρο της Βιομηχανικής Διοίκησης και της Επιχειρησιακής Έρευνας. Δίνεται έμφαση στην κατανόηση διαφόρων τεχνικών μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης, και στην απόκτηση εμπειρίας για το πώς μοντελοποιούνται πραγματικά προβλήματα. Μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι εξοικειωμένοι με την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη μορφοποίηση προβλημάτων καθώς και τη χρήση προηγμένων εργαλείων επίλυσης. Το μάθημα προϋποθέτει κατανόηση βασικών εννοιών μαθηματικού προγραμματισμού και προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στόχοι του μαθήματος Τ ο μάθημα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την μοντελοποίηση προβλημάτων πραγματικού μεγέθους. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα μελετηθεί ένας σημαντικός αριθμός μελετών περιπτώσεων που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος πρακτικών εφαρμογών κυρίως στον τομέα του μηχανικού. Θα γίνει επίσης λεπτομερής επίδειξη του λογισμικού CPLEX IBM για τη βελτιστοποίηση προβλημάτων μαθηματικού προγραμματισμού. Μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να μορφοποιήσουν ένα πραγματικό πρόβλημα βελτιστοποίησης και να το επιλύουν με την χρήση του λογισμικού CPLEX Επανάληψη βασικών αρχών μαθηματικού προγραμματισμού Βασικές αρχές μοντελοποίησης Γενικές μοντελοποιήσεις του προβλήματος ανάθεσης. Προγραμματισμός εκφόρτωσης αργού πετρελαίου σε διυλιστήρια. Προγραμματισμός εσωτερικών διεργασιών σε αποθήκες τύπου cross docking Προγραμματισμός εμπορευματικού λιμανιού Προγραμματισμός επιβατικών αεροπλάνων Προγραμματισμός δρομολόγηση οχημάτων 19

20 Περιβάλλον και βελτιστοποίησης Προγραμματισμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Προγραμματισμός τηλεπικοινωνιακών δικτύων Διαχείριση χρηματοοικονομικών πακέτων Γιάννης Σίσκος, «Γραμμικος Προγραμματισμος», Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Γιώργος Κοζανίδης, «Σημειώσεις μαθήματος Ακέραιου Προγραμματισμού και Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης» Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Paul Williams, «Model Building in Mathematical Programming», WILEY. Θεωρία Βελτιστοποίησης και Ροές σε Δίκτυα με Εφαρμογές σε συστήματα Logistics (Ε) Οι σκοποί του μαθήματος είναι : α.) η εισαγωγή των φοιτητών στις γενικές έννοιες των Logistics, β.) η αναγνώριση από αυτούς, των βασικών δομικών συστατικών ενός συστήματος Logistics, γ.) και τέλος η ολοκληρωμένη εφαρμογή αυτών των δομικών συστατικών με την βελτιστοποιημένη βαριάντα τους. Στόχοι του μαθήματος Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος περιγράφονται ως εξής: α.) επαφή των φοιτητών με τις έννοιες των Logistics, καθώς και το πεδία εφαρμογής αυτών των εννοιών στην οικονομική δραστηριότητα β.) η επεξήγησή των βασικών δομικών συστατικών ενός συστήματος Logistics (αποθήκευση, μεταφορά, διανομή), γ.) η περιγραφή αυτών των συστατικών με χρήση μαθηματικών αναπαραστάσεων (δίκτυα, ροές κ.λ.π) και εν συνεχεία η χρήση αλγορίθμων βελτιστοποίησης για κάθε ένα από τα βασικά συστατικά. Μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να: α.) αντιλαμβάνονται ολιστικά ένα σύστημα logistics, β.) να αντιλαμβάνονται τα βασικά δομικά συστατικά που το απαρτίζουν, γ.) να αντιλαμβάνονται τα σημεία εκείνα όπου ένα σύστημα logistics δύναται να βελτιστοποιηθεί, δ.) να εφαρμόζουν αλγόριθμους και μεθοδολογίες βελτιστοποίησης επί των δομικών συστατικών, να αντιλαμβάνονται και να εξηγούν την φύση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των αλγορίθμων. Eισαγωγή στην Μοντελοποίηση και Δίκτυα Εφοδιασμού Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων Βασικό πρόβλημα δέντρο ελάχιστης κάλυψης Βασικό πρόβλημα συντομότερης διαδρομής Βασικό πρόβλημα βέλτιστης κατανομής Μοντέλο Μεταφορών Πρόβλημα μέγιστης ροής / ελάχιστης τομής και ελάχιστου κόστους Πρόβλημα Πλανόδιου Πωλητή Πρόβλημα Δρομολόγησης (VRP) Πρόβλημα Τοποθεσίας 20

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Β.Α. Master of Business Administration. Pofjkfjbnmc,w. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ.

Μ.Β.Α. Master of Business Administration. Pofjkfjbnmc,w. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ. Μ.Β.Α. Master of Business Administration Pofjkfjbnmc,w 0 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Β.Α. Master of Business Administration ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Β.Α. Master of Business Administration

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον

Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 Η επένδυση στους ανθρώπους η λύση για το μέλλον Αθανάσιος Ρούλιας Γενικός Διευθυντής ΕΕΔΕ Η ΕΕΔΕ βρίσκεται στη δεύτερη πεντηκονταετία

Διαβάστε περισσότερα

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1

Business Strategy Development Training No. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 1 Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ STARTUP ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α ( Τ. Ε. Ι. ) Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Συστημικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Επιτελική σύνοψη... 4 i. Αντικείμενο του έργου... 7 ii. Στόχοι του Έργου... 8 ΜΕΡΟΣ Ι... 10 1. Προτεινόμενο μοντέλο λειτουργίας και παρεχόμενες υπηρεσίες... 10 1.1. Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜA ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜA ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜA ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία clusters ως µέσο

Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι οι πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία clusters ως µέσο 86 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΣTPATHΓIKEΣ ΓIA TH HMIOYPΓIA IKTYΩN (CLUSTERS) EΠIXEIPHΣEΩN: H EΛΛHNIKH KAI H IEΘNHΣ EMΠEIPIA Tου ρ. Ιωάννη Χατζηκιάν 1. Εισαγωγή Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι οι πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2011 Για την εκπόνηση της μεθοδολογίας Ανίχνευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-Μ.Β.Α)» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ελένη Γ. Νύκταρη Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού ή των ανθρώπινων πόρων ; Τρέχουσες πρακτικές μελλοντικές προοπτικές

Σχεδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού ή των ανθρώπινων πόρων ; Τρέχουσες πρακτικές μελλοντικές προοπτικές Σχεδιασμός του ανθρώπινου δυναμικού ή των ανθρώπινων πόρων ; Τρέχουσες πρακτικές μελλοντικές προοπτικές Ευστάθιος Δημητριάδης και Νικόλαος Θερίου Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Α.Τ.Ε.Ι Καβάλας, Άγιος Λουκάς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΑΣΣΑ Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2007 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Το Marketing άρχισε ήδη εδώ και καιρό να διεισδύει στις ελληνικές τράπεζες και η

Το Marketing άρχισε ήδη εδώ και καιρό να διεισδύει στις ελληνικές τράπεζες και η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Του: Γιάννη Πορφυρίδη* Περίληψη Το Marketing άρχισε ήδη εδώ και καιρό να διεισδύει στις ελληνικές τράπεζες και η

Διαβάστε περισσότερα

Ανασχεδιασμός Διαδικασιών Δημόσιας Διοίκησης με χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων: Ένα Θεωρητικό Πλαίσιο

Ανασχεδιασμός Διαδικασιών Δημόσιας Διοίκησης με χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων: Ένα Θεωρητικό Πλαίσιο Ανασχεδιασμός Διαδικασιών Δημόσιας Διοίκησης με χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων: Ένα Θεωρητικό Πλαίσιο Ελένη Καλύβα, Αικατερίνη Γκοτζαμάνη Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΓΓΟΥΣΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΓΓΟΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΕ ΑΣΜ 163/97 ΘΕΜΑ : ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΓΓΟΥΣΗΣ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2.0 Η ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα