Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ)"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Περίγραμμα Μαθημάτων Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ) Η Στρατηγική Διοίκηση αποσκοπεί στη δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στηριζόμενη στον ορθό σχεδιασμό, την αποτελεσματική υλοποίηση, την ουσιαστική αξιολόγηση και τον ολοκληρωμένο έλεγχο της πορείας που ακολουθεί η επιχείρηση. Το μάθημα της στρατηγικής διοίκησης φιλοδοξεί αφενός να εισάγει τους φοιτητές/τις φοιτήτριες στις έννοιες και τις πρακτικές του εν λόγω επιστημονικού πεδίου αφετέρου να συμβάλλει στο να εντοπίσουν και να κατανοήσουν την πρακτική εφαρμογή αυτών από τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Στόχοι του μαθήματος Τ ο μάθημα έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές/τις φοιτήτριες ώστε να αξιολογήσουν και να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που σχετίζονται με την επιβίωση και την κερδοφορία της επιχείρησης. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση να Κατανοούν τις βασικές αρχές της Στρατηγικής Διοίκησης των επιχειρήσεων και τον αντίκτυπό τους στη λειτουργία της επιχείρησης, να γνωρίζουν την αξία μελέτης της Στρατηγικής Διοίκησης των επιχειρήσεων και να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις στρατηγικές κινήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων, προτείνοντας πιθανές βελτιώσεις. Ορισμός στρατηγικής & βασικές προσεγγίσεις. Ανασκόπηση της ύλης και της δομής του μαθήματος. Στρατηγική ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος: ανάλυση του μάκρο (PEST DG) και μίκρο περιβάλλοντος (5 δυνάμεις του Porter) της επιχείρησης. Στρατηγική ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης: Θεωρία των πόρων ικανοτήτων, θεμελιώδεις μοναδικές ικανότητες, οι πόροι και οι ικανότητες ως βάση διαμόρφωσης στρατηγικής, Αλυσίδα αξίας της επιχείρησης (Value chain). SWOT Analysis. Εταιρική αποστολή, όραμα, στρατηγικοί στόχοι, στρατηγικές. Επιχειρηματική στρατηγική ανάπτυξης: σταθερότητας, ανάπτυξης, διάσωσης αναστροφής. Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος: ηγεσίας κόστους, διαφοροποίησης, εστίασης. Στρατηγική και καινοτομία Στρατηγικές διεθνοποίησης της εταιρίας: κίνητρα οφέλη επιλογές, συμμαχίες, κοινοπραξίες, εξαγορές, εξαγωγές, θεωρίες ολιγοπωλιακής αντίδρασης, θεωρία εκλεκτικού παραδείγματος (Dunning). Τρόποι υλοποίησης στρατηγικής: Εξαγορές, Συγχωνεύσεις και Στρατηγικές Συμμαχίες: Ανάλυση, λήψη απόφασης και εξασφάλιση επιτυχίας στρατηγικής ανάπτυξης μέσω των εξαγορών, συγχωνεύσεων και στρατηγικών συμμαχιών. Τεχνολογική Στρατηγική 1

2 Αξιολόγηση και επιλογή στρατηγικής: το μοντέλο του Rumlet, ανάλυση αποδεκτότητας, ανάλυση εφικτότητας, ανάλυση ισόρροπης στοχοθεσίας (balanced scorecards). Τεχνικές χαρτοφυλακίου για λήψη στρατηγικών αποφάσεων: καμπύλη εμπειρίας, μήτρα BCG, μήτρα GE, μήτρα εξέλιξης προϊόντος/ αγοράς του Hofer, μήτρα του κύκλου ζωής, κύβος χαρτοφυλακίου, κύβος ρίσκου. Γεωργόπουλος, Ν. (2006), Στρατηγικό Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Μπένου: Αθήνα Παπαδάκης Β. (2002), Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Τόμος Α, 4 η εκδ., Εκδόσεις Μπένου: Αθήνα Johnson, G., Scholes, K., and Whittington, Βασικές Αρχές Στρατηγικής των Επιχειρήσεων. Εκδόσεις Κριτική: Αθήνα. David, F.R. (2010). Strategic Management. 13 th Edition, Pearson/Prentice Hall, New Jersey. Thompson, A., Strickland, A.J, and Gamble, J.E. (2011). Crafting and Executing Strategy. 18 th ed., New York, McGraw Hill. Διοικητικό Μάρκετινγκ (Υ) Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση των αρχών, μεθοδολογιών και διαδικασιών του Διοικητικού Μάρκετινγκ στα πλαίσια του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Υιοθετείται μία πλήρης θεώρηση του μάρκετινγκ μέσα από ένα καινοτόμο πλαίσιο παρουσίασης του ως τέχνη και επιστήμη της δημιουργίας αξίας για τους πελάτες με αντάλλαγμα τη δέσμευση αξίας από αυτούς. Στόχος του μαθήματος Το μάθημα επιδιώκει να βοηθήσει τους φοιτητές/τις φοιτήτριες να αντιληφθούν το ρόλο και τη χρησιμότητα του ΜΚΤ και παράλληλα να τους εξοπλίσει με τις απαραίτητες γνώσεις για την εφαρμογή του στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, στοχεύει στο να παρουσιάσει τις κλασσικές αρχές, φιλοσοφία και τεχνικές ΜΚΤ, να εξοικειώσει με το μίγμα ΜΚΤ, να συνδέσει τις νέες τεχνολογίες, τα σύγχρονα συστήματα της Πληροφορικής και των εφαρμογών του Διαδικτύου και του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν με το ΜΚΤ, να παράσχει τις βασικές γνώσεις για την κατάρτιση ενός ΜΚΤ Plan και να συμβάλλει στην εμπέδωση της ηθικής και κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων Εισαγωγή στη Διοικητική του ΜΚΤ. Ορισμός του ΜΚΤ και ΜΚΤ Plan Το περιβάλλον ΜΚΤ & η διαδικασία ΜΚΤ Ανάλυση του Περιβάλλοντος ΜΚΤ, Ανάλυση της αγοραστικής συμπεριφοράς καταναλωτών και επιχειρήσεων, Έρευνα ΜΚΤ Τμηματοποίηση αγοράς, Στόχευση αγοράς, Διαφοροποίηση και Τοποθέτηση 2

3 Μίγμα ΜΚΤ: Προϊοντική πολιτική, Προϊόντα, Υπηρεσίες και Μάρκες, Ανάπτυξη Νέου Προϊόντος και Στρατηγικές Κύκλου Ζωής Προϊόντων Μίγμα ΜΚΤ: Τιμολογιακή πολιτική Τι είναι η τιμή; Επιδρώντες παράγοντες τιμολόγησης, Στρατηγικές και μέθοδοι τιμολόγησης Μίγμα ΜΚΤ: πολιτική Διανομής, Δίαυλοι / κανάλια ΜΚΤ, παροχή αξίας πελατών, Φυσική διανομή, Logistics, Supply Chain Management Μίγμα ΜΚΤ: Επικοινωνιακή πολιτική, Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις, Προσωπική πώληση, Προώθηση πωλήσεων Διαδικτυακό ΜΚΤ, online/mobile ΜΚΤ. Το Παρόν και το Μέλλον Πεδία εφαρμογών ΜΚΤ, Green marketing, Κοινωνικά Δίκτυα Μάρκετινγκ και διεθνής πραγματικότητα Π. Μάλλιαρης, Εισαγωγή στο μάρκετινγκ, Δ έκδοση, εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Πειραιάς Perreault, W., Cannon, J., and McCarthy, E.J. (2012) Βασικές Αρχές Marketing: Μια Στρατηγική Προσέγγιση, εκδόσεις Πασχαλίδη Armstrong, G and Kotler, P. (2010), MARKETING An Introduction, 10th, Pearson, Prentice Hall Armstrong, G and Kotler P. (2009), Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Επίκεντρο, 9η έκδοση, Επιμέλεια Ελληνικής έκδοσης Μάρω Βλαχοπούλου Kotler, P. and Keller, K.L. (2006) Μάρκετινγκ Μανατζμεντ, 12η Αμερικανική έκδοση, Κλειδάριθμος Βλαχοπούλου, Μ., Δημητριάδης, Σ. (2013). Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Rosili., Αθήνα Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing (15th Edition), 2013, Pearson Educ., Prentice Hall Ph. Kotler, K. Keller, Marketing Management, 14th edition, 2011 (and kindle edition), Pearson Educ., Prentice Hall Pride, W.M, Ferrell, O.C. (2006) Marketing, Concepts and Strategies, 13th edition, Houghton Mifflin Company. Baden Fuller, C. and Martyn, P. (2001) (Eds.) Strategic Innovation: An International Casebook on Strategic Management, Thomson Learning. Chaston, I. and Mangles, T. (2002) Small Business Marketing Management, Palgrave. Lancaster, G. and Massingham, L. (2001) Marketing management, 3rd Edition, McGraw Hill. McDonald, M. (2007) Marketing Plans: How to prepare them, hot to use them, 6th Edition, Butterworth Heinemann. Chisnall, P. (2004) Marketing Research, 7th ed., McGraw Hill. Rickard, L. and Jackson, K. (2000) The Financial Times Marketing casebook, 2nd Edition, Pearson Education Limited. Subhash, C.J. (2009) Marketing Planning Strategy, 8th Edition, South Western. Walker, Boyd and Larreche (2005) Marketing Strategy, 5th Edition, IRWIN. 3

4 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Υ) είναι να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να θέσουν σε εφαρμογή της γνώσης τους καθώς και να αποκτήσουν νέες στη διάρκεια της ανάπτυξης ενός πραγματικού επιχειρηματικού σχεδίου. Για το σκοπό αυτό στην πρώτη φάση του μαθήματος οι φοιτητές θα συγκροτούν επιχειρηματικές ομάδες και θα επιλέγουν επιχειρηματική ιδέα, την οποία στη συνέχεια θα αναπτύσσουν. Στη διάρκεια του εξαμήνου θα αναπτύσσονται εξειδικευμένα ζητήματα επιχειρηματικότητας και διαχείρισης καινοτομίας, με άμεση εφαρμογή στο έργο των επιχειρηματικών ομάδων. Στόχοι του μαθήματος Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν σύγχρονη αντίληψη για το επιχειρείν και να εξοικειωθούν με τα δυναμικά εργαλεία και έννοιες που έχουν καταξιωθεί στο πλαίσιο της νέας επιχειρηματικότητας, να οικοδομήσουν ευρεία αντίληψη του οικοσυστήματος της επιχειρηματικότητας και να αποκτήσουν τις κοινωνικές και επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες απαιτούνται για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στη διάρκεια του μαθήματος οι ομάδες θα υποστηρίζονται από έμπειρους coaches και θα έρχονται σε επαφή με μέντορες από το δίκτυο της ΜΟΚΕ. To 50% του μαθήματος θα διεξάγεται σε μορφή στούντιο, στο εργαστήριο της ΜΟΚΕ. Επίσης οι φοιτητές θα συμμετέχουν σε δράσεις νέας επιχειρηματικότητας (Open Coffee, Start up Weekend κλπ.). Οι εργασίες projects των ομάδων των φοιτητών θα αφορούν είτε στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, είτε στην ανάπτυξη σχεδίων για την αξιοποίηση φυσικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών πόρων, στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών στους σε κλάδους όπως ο αγρο βιομηχανικός, ο τουρισμός, οι υπηρεσίες εμπειρίας κοκ. Η έννοια και οι μορφές της επιχείρησης Χαρακτηριστικά της καινοτόμου επιχειρηματικότητας Συγκρότηση επιχειρηματικής ομάδας Επιλογή και ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου Χωροθέτηση καινοτόμων επιχειρήσεων Ανάπτυξη νέας επιχείρησης (proof of concept, traction, σενάρια μεγέθυνσης) Στρατηγικής επιχείρησης και συνεργασίες Στρατηγική ανάπτυξης προϊόντος και τεχνολογίας Στρατηγική marketing Οικονομικές προβλέψεις, λογιστικές καταστάσεις Στρατηγική χρηματοδότησης Παρουσίαση επιχειρηματικού εγχειρήματος Osterwalder Α. & Pigneur Υ. (2013) Ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων, Παπασωτηρίου 4

5 Ries, E. (2013) Lean Startup : Λιτή επιχειρηματική εκκίνηση: Πώς οι σημερινοί επιχειρηματίες χρησιμοποιούν καινοτομίες για τη δημιουργία επιτυχημένων επιχειρήσεων, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Greene F.J., Storey, D.J., Χασσίδ, Ι και Φαφαλιού Ε. (2011) Επιχειρηματικότητα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, Κριτική Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική (Υ) Σκοπός του Μαθήματος Η κατανόηση και εμβάθυνση στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική, με έμφαση στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τη σύνταξη και ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, τους αριθμοδείκτες, την κεφαλαιακή διάρθρωση, τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων, την κοστολόγηση, τους προϋπολογισμούς, τα αποτελεσματικότητα της λογιστικής πληροφόρησης και της κεφαλαιαγοράς, την αποτίμηση κεφαλαιακών στοιχείων, τη λογιστική παραγώγων προϊόντων και την ελεγκτική λογιστική. Στόχος του μαθήματος Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει τις θεωρίες της χρηματοοικονομικής λογιστικής, να γνωρίζει την νομοθεσία της χρηματοοικονομικής λογιστικής και τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, να κατανοεί και εφαρμόζει τις κατάλληλες λογιστικές έννοιες και τεχνικές, προκειμένου να οδηγείται σε αιτιολογημένες αποφάσεις, να γνωρίζει τις πηγές χρηματοδότησης και την κεφαλαιακή διάρθρωση των επιχειρήσεων, να προετοιμάζει ένα πλήρες σετ χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης), να πραγματοποιεί χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες, να γνωρίζει πώς οι εταιρίες παρουσιάζονται στο ευρύ κοινό μέσω των ετήσιων απολογισμών χρήσης, να αξιολογεί την χρηματοοικονομική συμπεριφορά των επιχειρήσεων και την διαδικασία λήψης αποφάσεων, να ξεχωρίζει τις βασικές διαφορές και ομοιότητες μεταξύ της χρηματοοικονομικής και της διοικητικής λογιστικής, να κατανοεί τις βασικές έννοιες που αποτελούν τη βάση της Κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες (Activity Based Costing), να εξοικειωθεί με τους όρους κόστους, τα επιχειρηματικά σχέδια και τις ταξινομήσεις, να διακρίνει μεταξύ των διαφόρων τύπων προϋπολογισμών και να χρησιμοποιεί εναλλακτικές παρουσιάσεις στην εκπόνηση προϋπολογισμών, να κατανοεί την αποτελεσματικότητα της λογιστικής πληροφόρησης και της κεφαλαιαγοράς, να χρησιμοποιεί τα διάφορα μοντέλα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων και να γνωρίζει την ελεγκτική λογιστική και άλλα σύγχρονα θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης και λογιστικής. Θεωρίες χρηματοοικονομικής λογιστικής, χρηματοοικονομική συμπεριφορά των επιχειρήσεων και λήψη αποφάσεων, επιλογή λογιστικών πολιτικών και οικονομικές συνέπειες, δημιουργική λογιστική Νομοθεσία χρηματοοικονομικής λογιστικής, Διεθνή, Ελληνικά και Αμερικανικά Λογιστικά Πρότυπα 5

6 Λογιστικές καταστάσεις: ενεργητικό, παθητικό, καθαρά θέση και αποτελέσματα χρήσης, σύνταξη και παρουσίαση λογιστικών καταστάσεων Πηγές χρηματοδότησης και κεφαλαιακή διάρθρωση Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες (Activity Based Costing) Προγραμματισμός και έλεγχος της δράσης των επιχειρήσεων χρησιμότητα και λειτουργία του προϋπολογισμού (Budgeting) Ενοποιήσεις και συγχωνεύσεις, λογιστική πληροφόρηση και αγορά κεφαλαίων: αποτελεσματικότητα της κεφαλαιαγοράς Μοντέλα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και λογιστικός χειρισμός: Προθεσμιακά συμβόλαια, δικαιώματα, ανταλλαγές Ελεγκτική λογιστική Σύγχρονα θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης και λογιστικής Νιάρχος, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Σταμούλης, Grant Thornton, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Grant Thornton, 2006 Stickney, Clyde and Weil, Financial Accounting, Thomson Southwestern, Williams, Haka, Bettner and Meigs, Financial and Managerial Accounting, McGraw Hill. Lewis and Pendrill, Advanced Financial Accounting, Prentice Hall, Palepu, Healy and Bernard, Business Analysis and Valuation, Southwestern, Atkinson, Banker, Kaplan and Young, Management Accounting, Prentice Hall, Horngren, Foster and Datar, Cost Accounting A Managerial Emphasis, Prentice Hall, Hilton, Managerial Accounting, McGraw Hill, Σεμινάριο Διαχείρισης της Αλλαγής (Y) Σκοπός του Σεμιναρίου Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η κατανόηση των οικονομικών αλλαγών στο επίπεδο της οικονομίας και της επιχείρησης σε ένα εθνικό και διεθνές περιβάλλον ραγδαίων μετασχηματισμών, ανισορροπιών, ευκαιριών, αλλά και κινδύνων. Επιδιώκει την ώσμωση της γνώσης και των νέων ιδεών με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας επιχειρηματικής κουλτούρας αλλαγής, η οποία θα είναι εξωστρεφής και προϊόν επιλογής και όχι ανάγκης. Στόχος του Σεμιναρίου Ο στόχος του Σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες τάσεις και συζητήσεις σε μια σειρά από θέματα τα οποία αποτελούν νέες αιχμές στην επιχειρηματική λειτουργία και αφορούν τα επιχειρηματικά δίκτυα, τις τοπικές και 6

7 περιφερειακές αλυσίδες παραγωγής, τις επιχειρηματικές συστάδες (clusters), την κοινωνική οικονομία, τις συμπράξεις και συνέργειες της έρευνας με την παραγωγή, τα incubators και τα spin offs. Το σεμινάριο λειτουργεί κυρίως με προσκεκλημένους ομιλητές από τον ακαδημαϊκό χώρο και το χώρο της πραγματικής οικονομίας και αποτελεί μια ευκαιρία συζήτησης και brainstorming με ειδικούς. Οργανωσιακή Συμπεριφορά & Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Ε) Η Οργανωσιακή Συμπεριφορά (ΟΣ) ασχολείται με την προβολή της σημασίας του ανθρώπινου παράγοντα για την αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού. Για την ακρίβεια, ερμηνεύει τη συμπεριφορά των ατόμων και των ομάδων μέσα στον οργανισμό, με στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό των οργανωσιακών διαδικασιών, πολιτικών και πρακτικών. Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ), αντίστοιχα, προσφέρει πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου παράγοντα, οι οποίες είναι καθοριστικής σημασίας για την μακροπρόθεσμη επιβίωση κι επιτυχία των οργανισμών. Στόχοι του μαθήματος Το μάθημα έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές/τις φοιτήτριες ώστε να κατανοούν τους εργαζόμενους αλλά και να σχεδιάζουν κατάλληλες πολιτικές και πρακτικές αποτελεσματικής διαχείρισής τους. Το παρόν μάθημα στοχεύει στην παροχή θεωρητικής γνώσης για την κατανόηση της συμπεριφοράς των εργαζομένων, τη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την οργανωσιακή πραγματικότητα, βάση των πρακτικών επιπτώσεων της σχετικής θεωρίας, τη κατανόηση των βασικών λειτουργιών της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, την εξοικείωση με τα επιμέρους εργαλεία, τις πολιτικές και πρακτικές της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, την προαγωγή της αναγνώρισης της πρωταρχικής σημασίας του ανθρώπινου παράγοντα για την επιτυχημένη λειτουργία των επιχειρήσεων και την ενίσχυση της υπευθυνότητας και της συνεργατικότητας των συμμετεχόντων Εισαγωγή στην ΟΣ και την ΔΑΠ. Η σημασία τους για τους σύγχρονους οργανισμούς ΟΣ: Κατανόηση των ατόμων στους οργανισμούς (Θεωρίες ανθρώπινης συμπεριφοράς, Αντίληψη, Προσωπικότητα) ΟΣ: Κατανόηση των ατόμων στους οργανισμούς (Προσωπικές αξίες, Στάση και συμπεριφορά Προσδιοριστικοί παράγοντες στάσης και συμπεριφοράς, Παρακίνηση) ΟΣ: Κατανόηση των ομάδων στους οργανισμούς (Δημιουργία και δυναμική ομάδων, Επικοινωνία) ΟΣ: Κατανόηση των ομάδων στους οργανισμούς (Σύγκρουση, Ηγεσία) 7

8 ΟΣ: Κατανόηση των οργανισμών (Οργανωσιακή κουλτούρα & Οργανωσιακό κλίμα, Οργανωσιακή αλλαγή) ΔΑΠ: Προσέλκυση & Επιλογή εργαζομένων ΔΑΠ: Εκπαίδευση & Ανάπτυξη εργαζομένων ΔΑΠ: Ανταμοιβές & Αξιολόγηση εργαζομένων ΔΑΠ: Στρατηγική ΔΑΠ ΔΑΠ: Ειδικά θέματα ΔΑΠ (διαχείριση εκπατρισμένων στελεχών, διαχείριση διαφορετικότητας) Χυτήρης, Λ. (2012). Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Η Ανθρώπινη Συμπεριφορά σε Οργανισμούς & Επιχειρήσεις, Interbooks, Αθήνα. Robbins, S.P., and Judge, T.A. (2011). Οργανωσιακή Συμπεριφορά: Βασικές έννοιες και σύγχρονες προσεγγίσεις. Εκδόσεις Κριτική. Griffin, R.W. and Moorhead, G. (2011). Organizational Behavior. Cengage Learning. Hitt, M.A., Colella, A., and Miller, C.C. (2010). Organizational Behavior. Wiley Luthans, F. (1998). Organizational Behavior. Irwin/McGraw Hill Organizational Behavior and Management by John Ivancevich, Robert Konopaske and Michael Matteson (Jan 30, 2013), McGraw Hill/Irwin. Phillips, J.M. and Gully, S.M. (2013) Organizational behavior: Tools for success (2nd Edition). Mason, OH: South Western College Pub. Robbins, S.P., and Judge, T.A. (2007). Organizational Behavior, Pearson/Prentice Hall. Schermerhorn Jr. J.R., Hunt, J.G., Osborn, R.N. and Uhl Bien, M. (2010). Organizational Behavior, Wiley. Schermerhorn Jr. J.R., Osborn, J.R., and Hunt, J.G., Osborn, R.N. (2005). Organizational Behavior, Wiley. Αξιολόγηση επενδύσεων και έργων (E) Η αξιολόγηση επενδύσεων και έργων αποσκοπεί στην ανάλυση και υπολογισμό των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών μεταβολών ή επιδράσεων που προκαλεί η υλοποίηση και λειτουργία των δημοσίων και ιδιωτικών έργων και γενικότερα των επενδύσεων. Με κριτήριο τη μεγιστοποίηση της συνολικής αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας κάθε επενδυτικής δράσης, η αξιολόγηση συμβάλλει στην επιλογή εκείνων των επενδύσεων που ικανοποιούν το κριτήριο αυτό. Το μάθημα εστιάζει στην περιγραφή και ανάλυση του βασικού περιεχομένου των έργων και των επενδύσεων, στους επιδιωκόμενους στόχους τους, στις βασικές μεθόδους και το περιεχόμενο των μαθηματικών χρηματοδότησης και στη χρηματοοικονομική ανάλυση των έργων. Περιγράφει τις μεθοδολογίες αξιολόγησης και εκτίμησης των κινδύνων του έργου και αναλύει τις σχέσεις μεταξύ των επενδύσεων και της περιφερειακής ή αστικής ανάπτυξης. 8

9 Στόχος του μαθήματος Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να συμβάλει στην κατανόηση των θεμελιωδών αρχών της αξιολόγησης των έργων και των επενδύσεων και του τρόπου που αυτές οι αρχές εφαρμόζονται στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των ιδιωτικών και δημόσιων έργων και επενδύσεων. Για το λόγο αυτό, παρουσιάζεται μια ανάλυση των έργων κατά τομέα, και συζητούνται χαρακτηριστικές ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων. Επιπλέον, το μάθημα περιλαμβάνει μια σειρά από ασκήσεις σχετικές με την εφαρμογή των μεθοδολογιών που παρουσιάζονται στο θεωρητικό μέρος. Οι ασκήσεις στοχεύουν στην προσομοίωση πραγματικών προβλημάτων και επιδιώκεται ώστε, οι φοιτητές να εξοικειωθούν με την πραγματικότητα και να αποκτήσουν την αίσθηση της αξιολόγησης των έργων και των επενδύσεων, του προγραμματισμού και του σχεδιασμού τους. Εισαγωγή στην αξιολόγηση των έργων και των επενδύσεων και περιγραφή του μαθήματος. Παράγοντες που καθορίζουν την επενδυτική απόφαση: Εξωτερικό μακροπεριβάλλον. Βασικές έννοιες των οικονομικών μαθηματικών ή μαθηματικών χρηματοδότησης I. Η χρήση των οικονομικών μαθηματικών ή μαθηματικών χρηματοδότησης στην αξιολόγηση έργων και επενδύσεων ΙΙ. Οι δυνάμεις του εξωτερικού μικρο περιβάλλοντος και του εσωτερικού περιβάλλοντος. Ειδικά Θέματα στην αξιολόγηση των έργων και των επενδύσεων. Άμεσες θετικές επιδράσεις των επενδύσεων. Αξιολόγηση έργων και των επενδύσεων υπό καθεστώς αβεβαιότητας ή κινδύνου. Λήψη απόφασης με χρήση του δέντρου των αποφάσεων Έμμεσες θετικές επιδράσεις των επενδύσεων. Άμεσες και έμμεσες αρνητικές επιδράσεις των επενδύσεων. Ανάλυση νεκρού σημείου και έλεγχος ευαισθησίας. Ανάλυση και αξιολόγηση των έργων και των επενδύσεων στην Πολεοδομία και Χωροταξία Σ. Πολύζος (2011), Διοίκηση και Διαχείριση των Έργων, 2 η Έκδοση, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα. Σ. Πολύζος (2006) Προγραμματισμός και Οργάνωση των Έργων, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ Θεσσαλονίκη. Σ. Θεοφανίδη (1985), Εγχειρίδιο αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. European Commission, Directorate General Regional Policy (2008), Guide to Cost Benefit Analysis of investment projects, Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre Accession, Final Report. 9

10 Asian Development Bank, (2002), Handbook of integrating risk analysis in economic analysis of project, Manila. Australian Transport Council, (2007), National Guidelines for Transport System Management in Australia, Volume 2: Project Appraisal. Belli, P., Anderson, J. R., Barnum, H.N, Dixon, J. A., Tan, J P, (2001), Economic Analysis of Investment Operations, Analytical Tools and Practical Applications, WBI, World Bank, Washington D.C. Brown W. Brayan, (1972), Public investment criteria in cost benefit analysis. A thesis in economics submitted to the Gratuate Faculty of Texas Tech University, AC 805, T3 1072, No 11, Cop. 2. Dixit, A.K., Pindyck, R.S., (1994), Investment under uncertainty, Princeton University Press, New Jersey. Economic Development Institute, (1996), The economic evaluation of projects, World Bank, Washington D.C. Florio, M., (2007), Cost Benefit Analysis and Incentives in Evaluation. The Structural Funds of the European Union, Edward Elgar, Cheltenham. Guide to cost benefit analysis of investment project, structural funds, cohesion funds and instrument for pre accession, (2008), European Commission, Directorate General Regional Policy. Guide to cost benefit analysis of investment project (1997), structural funds ERDF, cohesion fund and ISPA, European Commission, Directorate General Regional Policy, evaluation unit. Nijkamp P. (1975) A multicriteria analysis for project evaluation: Economicecological evaluation of a land reclamation project, Papers in Regional Science Vol. 35(1) pp Lundolm, M., (2005), Cost benefit analysis and the marginal cost of public funds, Stockholm University, Stockholm. Mishan, E.J., Quah, E., (2007), Cost Benefit Analysis, 5th edition, Routledge, New York. Potts, D., (2002), Project planning and analysis for development, Lynne Rienner Publishers, London. Ray, A. 1984, Cost benefit analysis. Issues and methodologies, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland. Shofield, J.A., (1989), Cost benefit analysis in urban and regional planning, Allen & Unwin, London. Η Γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης: Οικονομία, Κοινωνία και Θεσμοί (Y) Το μάθημα αυτό παρέχει μια κριτική ανάλυση και επισκόπηση των βασικών συστατικών, τάσεων και δυναμικών που αναπτύσσονται στην Ευρωπαϊκή οικονομία, την Ευρωπαϊκή κοινωνία και τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Εξετάζει διεξοδικά τα οικονομικά, δημογραφικά και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ΕΕ, τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά και 10

11 προβλήματα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Το μάθημα εξετάζει σύγχρονες, κλασικές και εναλλακτικές θεωρίες οικονομικής ολοκλήρωσης και παρουσιάζει μια συστηματική επισκόπηση της πορείας της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, επικεντρώνοντας στις οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές διαστάσεις, καθώς και στις σχέσεις της ΕΕ με τον εξωτερικό της περίγυρο. Στόχος του μαθήματος Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών της οικονομίας και κοινωνίας της ΕΕ, των διαδικασιών με τις οποίες έχει εξελιχθεί και του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνονται οι θεσμοί και ασκούνται οι πολιτικές. Με δεδομένο ότι η ΕΕ είναι η μεγαλύτερη οικονομική ένωση στον κόσμο και ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος, η κατανόηση των βασικών δυναμικών, ροών και ισορροπιών (ή ανισορροπιών) αποτελεί προϋπόθεση για την χαρτογράφηση του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος της χώρας. Ευρωπαϊκός πολιτισμός και ιστορία Ευρωπαϊκή κοινωνία Ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα Ευρωπαϊκή οικονομία: δομή, γεωγραφική διάρθρωση και ανάπτυξη Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: θεωρία και πράξη Η ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών θεσμών Ευρωπαϊκές πολιτικές: Ενιαία Αγορά και Νομισματική Ένωση Ευρωπαϊκές Πολιτικές: Πολιτική Συνοχής και Ε2020 Ευρωπαϊκές Πολιτικές: Εδαφική Συνεργασία και οι εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ Κριτική επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Baldwin, R. and Wyplosz, C. (2006) The Economics of European Integration, McGraw Hill Hudson R. and Williams A. (1999) Divided Europe: Society and Territory, Sage. Molle W. (2006) The economics of European Integration: Theory, Practice and Institutions, Ashgate. Cole J. and Cole F. (1997) A geography of the European Union, Second Edition, Routledge. Petrakos G., Maier G. and Gorzelak G. (eds.) (2000) Integration and Transition in Europe: The economic Geography of Interaction, Routledge. Nagle G. and Spencer K. (1996) A Geography of the European Union: A Regional and Economic Perspective Oxford University Press. Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ανταγωνιστικότητας και Συνοχής (Ε) Το μάθημα αυτό επικεντρώνει στην ανάλυση και αξιολόγηση των πολιτικών ανταγωνιστικότητας και συνοχής τις οποίες σχεδιάζει και υλοποιεί η ΕΕ μέσω των 11

12 Διαρθρωτικών Ταμείων στη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών. Εξετάζεται ο συνολικός σχεδιασμός των Διαρθρωτικών Δράσεων και Πρωτοβουλιών σε Κοινοτικό επίπεδο και σε επίπεδο χώρας και αξιολογείται η δομή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, οι διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης, καθώς και οι αναμενόμενες επιδράσεις στην οικονομία και το παραγωγικό σύστημα της χώρας. Ειδική έμφαση δίνεται στην υλοποίηση και τις επιδράσεις του ΕΣΠΑ καθώς και του νέου ΕΣΠΑ ΙΙ Στόχος του μαθήματος Ο στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και τις ικανοτήτων αξιολόγησης του σχεδιασμού, της διαχείρισης και των αποτελεσμάτων των διαρθρωτικών πολιτικών όπως υλοποιούνται στην Ευρώπη και την Ελλάδα στις πρόσφατες προγραμματικές περιόδους. Κρίσιμα ερωτήματα για τα οποία οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν μια κριτικά διαμορφωμένη άποψη αφορούν στις επιδράσεις των πολιτικών στις περιφέρειες με διαρθρωτική και αναπτυξιακή υστέρηση και ειδικά στις επιδράσεις στο παραγωγικό τους σύστημα, στην επιχειρηματικότητα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Η εξέλιξη και οι επιδράσεις της Πολιτικής Συνοχής στην ΕΕ Η εξέλιξη και οι επιδράσεις της Πολιτικής Συνοχής στην Ελλάδα Οι πολιτικές Ανταγωνιστικότητας των Διαρθρωτικών Ταμείων και η επίδραση τους στην Ελλάδα Η εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην Ελλάδα και οι επιδράσεις της στην ανταγωνιστικότητα της Γεωργίας Η Ελληνική οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα για το Ανθρώπινο Δυναμικό Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα για την ανάπτυξη των Υποδομών Προγράμματα και Πολιτικές Εδαφικής Συνεργασίας Τα Νέα Χρηματοδοτικά Μέσα Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων EE (2010) Πέμπτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή ΕΕ (2013) Κανονισμός 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ΕΕ (2013) Κανονισμός 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 12

13 Andreou G., (2010): The domestic effects of EU cohesion policy in Greece: islands of Europeanization in a sea of traditional practices, Southeast European and Black Sea Studies, 10:1, Chardas A., (2012): State capacity and embeddedness in the context of the European Union s Regional Policy: the case of Greece and the third Community Support Framework (CSF), Southeast European and Black Sea Studies, 12:2, Davies S., and Polverari L., (2011) Financial Accountability and European Union Cohesion Policy, Regional Studies, Vol. 45.5, pp , May Kautonen M. (2012): Balancing Competitiveness and Cohesion in Regional Innovation Policy: The Case of Finland, European Planning Studies, 20:12, Koopmans C. and Bijvoet C., (2011) The Effectiveness of Regional Policy: A Literature Study, in W. Manshanden and W. Jonkhoff (eds.), Infrastructure Productivity Evaluation, SpringerBriefs in Economics 1, DOI / _3, TNO (Dutch Organization for Applied Scientific Research), 2011 Vaidere I., (2011) The Impact of Regional and Cohesion Policy on the Economic Development of the EU, ISSN European Integration Studies. No 5 Καινοτομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη (E) Το μάθημα επιχειρεί να εισάγει τους φοιτητές στο διεπιστημονικό πεδίο της σύνδεσης της καινοτομίας με την περιφερειακή ανάπτυξη και στην προβληματική των σύγχρονων απόψεων για την οργάνωση της παραγωγής και την εξέλιξη των οικονομικών δεδομένων των περιφερειών του δυτικού κυρίως κόσμου. Στόχος του μαθήματος Το μάθημα εστιάζει στην σημασία της καινοτομίας και της επίπτωσής της στην περιφερειακή ανάπτυξη. Προσβλέπει να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με την μεγεθυνόμενη και αναπτυσσόμενη βιβλιογραφία στην τομή των πεδίων της περιφερειακής ανάπτυξης, καινοτομίας και τεχνολογικής αλλαγής και να αναπτύξει θεωρητική επάρκεια και αναλυτική ικανότητα στα ζητήματα της πραγματικής οικονομικής ζωής και πολιτικής. Το μάθημα βασίζεται σε δύο συγκλίνουσες ευρείες θεματολογίες α) καινοτομία, τεχνολογία, γνώση και επιχειρηματικότητα, και β) χωρική ανάπτυξη και πολιτική. Οι φοιτητές αναμένονται να μπορούν να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα ζητήματα του αντικειμένου του μαθήματος με επιστημονικό τρόπο (μέσω έρευνας, συλλογής και αξιοποίησης υλικού, δηλαδή μέσω των μηχανισμών γνώσης ιδιαιτέρως της κτήσης δεδομένων, της επιλογής, της οργάνωσης και πρωτότυπης συνθετικής παρουσίασης) και με επιχειρηματολογημένο τρόπο να διατυπώσουν κρίσεις (με την έννοια της ερμηνείας προβλημάτων, με αναλυτικό τρόπο, του συνδυασμού γνώσεων και των διαχρονικών και συγχρονικών συγκρίσεων, της μελέτης και θεωρητικής διαχείρισης ζητημάτων με βαθμούς πρωτοτυπίας εντός ενός διεπιστημονικού πλαισίου) σε σοβαρά εξελικτικά κοινωνικο οικονομικά πολιτικά και εν γένει ζητήματα των κοινωνικών επιστημών, και νέες ιδέες και προβλέψεις (εξηγώντας και συνθέτοντας πολύπλοκα θέματα), να παρουσιάζουν 13

14 ελεύθερα και συγκροτημένα τις απόψεις τους σε ειδικούς, ως επίσης και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και ικανότητες για περεταίρω σπουδές, έχοντας αποκτήσει ικανότητες ταχείας μελέτης υπό πίεση, και ερευνητικές ικανότητες. (Το μάθημα διδάσκεται με συνδυασμό διαλέξεων από τους διδάσκοντες και περιορισμένου αριθμού προσκεκλημένων ομιλητών). Εισαγωγή Καινοτομία και Τεχνολογική Αλλαγή Θεωρία της Καινοτόμου Επιχείρησης Χωρικές Διαστάσεις της Καινοτομίας και της Τεχνολογικής Αλλαγής Συστήματα Καινοτομίας Θύλακες Καινοτομίας Περιφέρεια Μάθησης (Learning Region) Ευρωπαϊκές Περιφερειακές Πολιτικές Καινοτομίας Κοινωνικο τεχνολογική μετάβαση, καθεστώτα και στρατηγικοί θύλακες Ζητήματα Πολιτικής: Ταλέντο, Τεχνολογία ή Κεφάλαιο; Καινοτομία και Πόλη Fagerberg J., Mowery D. & Nelson R., (eds) (2005) The Oxford Handbook of Innovation. Oxford University Press, Oxford. Asheim B., Isaksen A., Nauwelaers C. & Tödtling F. (eds) (2003) Regional Innovation Policy for Small Medium Enterprises. UK Cheltenham: Edward Elgar Borrás, S. (2004) The Innovation Policy of the European Union. Cheltenham UK: Edward Elgar. Cooke P., De Laurentis C., Tödtling F., & Trippl M. (eds) (2007) Regional Knowledge Economies: Markets, Clusters and Innovation. Edward Elgar. Cooke, P., Heidenreich, M. & Braczyk, H.J. (2004) Regional Innovation Systems: The Role of Governance in a Globalized World. UK London: Routledge. Fuchs G. & Shapira P. (eds) (2006) Rethinking Regional Innovation and Change Path Dependency or Regional Breakthrough? Netherlands: Springer. Malecki, E.J. (1991) Technology and Economic Development. Essex: Longman Η Ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (E) Το μάθημα ασχολείται με την ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τις ριζικές μεταβολές που έχει η περιοχή υποστεί μέσω των διαδικασιών της μετάβασης και της ολοκλήρωσης. Παρουσιάζει μία επισκόπηση των θεωριών ανάπτυξης και ολοκλήρωσης και εξετάζει σε βάθος τις ιστορικές, γεωγραφικές, οικονομικές και θεσμικές παραμέτρους υπό τις οποίες ο Βαλκανικός χώρος έχει διαμορφωθεί. Το μάθημα επίσης προχωρά σε μία συγκριτική ανάλυση των επιδόσεων και των μηχανισμών ολοκλήρωσης της υπό μελέτης περιοχής με την 14

15 Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ενώ εξετάζει και αξιολογεί τις πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί μετά το 1989 με σκοπό να αντιμετωπίσουν το Βαλκανικό πρόβλημα. Στόχος του μαθήματος Το μάθημα αποσκοπεί να εισάγει τους φοιτητές στη συνθετότητα της διαδικασίας της ανάπτυξης στα Βαλκάνια. Το μάθημα παρουσιάζει το θεωρητικό μέρος της ανάπτυξης αναλύοντας διάφορες σχολές σκέψης αλλά και το εμπειρικό μέρος μέσω ανάλυσης του Βαλκανικού χώρου υπό ένα ιστορικό, γεωγραφικό, οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο θέτοντας έτσι μια σειρά αναπτυξιακών ζητημάτων και προβλημάτων προς διερεύνηση προς τους φοιτητές. Η εξέταση των πολιτικών όπου έχουν εφαρμοστεί έως τώρα στην περιοχή και η ανάπτυξη συζήτησης με τους φοιτητές όσον αφορά τις συνθήκες και τα απαιτούμενα εργαλεία για μια επιτυχής αναπτυξιακή στρατηγική συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών. Εισαγωγή: το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο Ολοκλήρωση και μετάβαση στη νοτιοανατολική Ευρώπη: η διαδικασία της προσαρμογής Οι πολιτικές της ΕΕ στα Βαλκάνια: Ανατολή και Δύση Η οικονομική διάρθρωση και μεταβολή στη νοτιοανατολική Ευρώπη Οι εμπορικές σχέσεις και η χωροθέτηση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Η περιφερειακή διάρθρωση και μεταβολή Δημογραφικά χαρακτηριστικά Μοντέλα μετανάστευσης Σύνορα, ολοκλήρωση και ανάπτυξη Αλληλεπιδράσεις, αντιλήψεις και πολιτικές στις ελληνικές διασυνοριακές περιοχές Πολιτικές για διασυνοριακή συνεργασία: αξιολογώντας την εμπειρία Η οικονομική κρίση στα Βαλκάνια: προς τα πίσω ξανά; Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα: αίτια και επιπτώσεις Karasavvoglou A. and Polychronidou P. (2014) Economic crisis in Europe and the Balkans. Springer. Kathuria S. (2008) Western Balkan integration and the EU. World Bank. Secondi S. (2008) The Development Economics Reader, Routledge. Todaro M. and Smith A. (2005) Economic Development, Wesley. Palairet V. (2002) The Balkan Economies C : Evolution Without Development, Cambridge University Press Farkas R. (2008) Democratization in the Balkans, Northeastern University Press. Bartlett W. (2007) Europe's Troubled Region: Economic Development, Institutional Reform, and Social Welfare in the Western Balkans Routledge. Sharma S. (2007) Achieving Economic Development in the Era of Globalization Routledge. 15

16 Hupchick D. and Cox H. (2001) The Palgrave Concise Historical Atlas of the Balkans, Palgrave Macmillan Petrakos G. with Anagnostou A., Arvanitidis P. and Kotios A. (2005) Regional Integration and Metropolitan Development in Southeastern Europe, University of Thessaly Press. Petrakos G. Kotios A. and Chionis D. (2003) (eds.) International and Monetary Issues of Transition in Southeastern Europe, University of Thessaly Press. Petrakos G. and Liargovas P. (2003) (eds.) Regional Development and Cross Border Cooperation in Southeastern Europe, University of Thessaly Press. Kotios A. and Petrakos G. (2002) (eds.) Restructuring and Development in Southeastern Europe, University of Thessaly Press. Petrakos G. and Totev S. (2001) (eds.) "The Development of the Balkan Region", Ashgate. Petrakos G. (2000) The Development of the Balkans. Volos: University of Thessaly Press (in Greek). Bitzenis A. (2009) The Balkans: FDI and EU Accession. Ashgate Publishing Ltd, UK. Bartlett W. and Uvalić M. (2013) The social Consequences of the Global Economic Crisis in South East Europe. LSE European Institute. Glenny M. (2012) The Balkans Nationalism, War and the Great Powers. Penguin Group US. Συστήματα Παραγωγής (Ε) Το μάθημα αποσκοπεί στην εκμάθηση βασικών αρχών για τον σχεδιασμό, έλεγχο και λειτουργία συστημάτων παραγωγής αποθεμάτων. Οι αρχές αυτές εκφράζονται με αυστηρά ποσοτικούς όρους μέσα από την ανάπτυξη και ανάλυση στάσιμων/ δυναμικών, ντετερμινιστικών/πιθανοθεωρητικών μαθηματικών πρότυπων. Στόχοι του μαθήματος Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση και ερμηνεία της επίδρασης μεταβλητών απόφασης (π.χ., μέγεθος παρτίδας παραγωγής/παραγγελίας, απόθεμα ασφαλείας) παραμέτρων κόστους (π.χ., σταθερών και μεταβλητών κοστών παραγγελιών/ παραγωγής, διατήρησης/έλλειψης αποθεμάτων), τεχνικών περιορισμών (π.χ., παραγωγικής δυναμικότητας, χωρητικότητας, προτεραιοτήτων), και χαρακτηριστικών εξωγενών εισαγόμενων (π.χ. ζήτησης προϊόντων, προμήθεια πρώτων υλών) στην δυναμική εξέλιξη και απόδοση συστημάτων παραγωγήςαποθεμάτων. Πρότυπα παραγωγής αποθεμάτων με σταθερή ζήτηση Βασικό πρότυπο Economic Order Quantity (EOQ) και επεκτάσεις του στις περιπτώσεις ελλείψεων προϊόντων, εκπτώσεων για μεγάλες παραγγελίες, πολλαπλών προϊόντων με περιορισμένων πόρους 16

17 Βασικό πρότυπο Economic Production Lot (EPL) και επέκταση του στην περίπτωση πολλαπλών προϊόντων πρότυπο Economic Lot Scheduling Problem (ELSP) Σειριακό πρότυπο EOQ Πρότυπα αποθεμάτων με τυχαία ζήτηση Πρότυπο «εφημεριδοπώλη» και επεκτάσεις του Βασικό πρότυπο Lot size Reorder point (Q,R) και παραλλαγές του για εναλλακτικούς τρόπους κοστολόγησης ελλείψεων και τυχαίους χρόνους προμήθειας υλικών. Βασικά στοιχεία συστημάτων Material Requirements Planning (MRP) Πρότυπα παραγωγής αποθεμάτων με ντετερμινιστική, χρονικά μεταβαλλόμενη ζήτηση Πρότυπο Dynamic Lot Sizing με ή χωρίς περιορισμένη δυναμικότητα και επεκτάσεις του σε πολλαπλά προϊόντα Στοχαστικά πρότυπα συστημάτων παραγωγής Επισκόπηση βασικών στοιχείων θεωρίας Μαρκοβιανών αλυσίδων Πρότυπο συστήματος δύο αναξιόπιστων μηχανών εν σειρά με ενδιάμεσο χώρο αποθήκευσης περιορισμένης χωρητικότητας ανάλυση σε διακριτό και συνεχή χρόνο Μεταβλητότητα, τυχαιότητα και ο Νόμος του Little Μεταβλητότητα χρόνων παραγωγής λόγω απρόβλεπτων (π.χ. βλάβες) ή προγραμματισμένων (π.χ. προετοιμασία μηχανών) διακοπών. Διάδοση της μεταβλητότητας και φαινόμενα αναμονής και μπλοκαρίσματος σε γραμμές παραγωγής Buzacott, J. A. and Shanthikumar, J. A. (1993) Stochastic Models of Manufacturing Systems. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ. Gershwin, S. B. (1994) Manufacturing Systems Engineering. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ. Hopp, W. J. and Spearman, M. L. (2000) Factory Physics: Foundations of Manufacturing Management, 2E. McGraw Hill, Boston MA. Nahmias, S. (2009) Production and Operations Analysis, 6E. McGraw Hill, Boston, MA. Silver, E. A., Pyke, D. F. and Peterson, R. (1998) Inventory Management and Production Planning and Scheduling, 3E. Wiley, New York, NY. Χρονικός Προγραμματισμός Διαχείριση Έργων (Ε) Το μάθημα έχει ως σκοπό του την εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση μεθόδων για την επίλυση προβλημάτων χρονικού προγραμματισμού και διαχείρισης έργων. Θα καλυφθούν τεχνικές μορφοποίησης πραγματικών προβλημάτων αλλά και αλγόριθμοι βελτιστοποίησης για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Έμφαση θα 17

18 δοθεί σε πρακτικές εφαρμογές καθώς και στη χρήση κατάλληλου λογισμικού για την επίλυσή τους. Στόχοι του μαθήματος Τ ο μάθημα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για το βέλτιστο χρονοπρογραμματισμό σύνθετων δραστηριοτήτων και τη διαχείριση πολύπλοκων έργων. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα μελετηθεί ένας σημαντικός αριθμός μελετών περιπτώσεων που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος πρακτικών εφαρμογών. Θα γίνει επίσης λεπτομερής επίδειξη κατάλληλου λογισμικού για τη βελτιστοποίηση προβλημάτων χρονικού προγραμματισμού, καθώς και οργάνωσης έργων. Μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να μορφοποιήσουν ένα πρόβλημα χρονικού προγραμματισμού/διαχείρισης έργων, να εφαρμόσουν κάποια μεθοδολογία για την επίλυσή του και να επικυρώσουν τη λύση που βρήκαν με τη βοήθεια κάποιου λογισμικού. Εισαγωγή στο χρονικό προγραμματισμό. Περιγραφή και κριτήρια βελτιστοποίησης προβλημάτων χρονικού προγραμματισμού. Κατανομή εργασιών σε μέσα παραγωγής. Προγραμματισμός εκτέλεσης εργασιών σε σειρά. Προγραμματισμός εκτέλεσης εργασιών σε παράλληλες μηχανές. Συστήματα ροής και job shop. Εξισορρόπηση γραμμής παραγωγής. Εισαγωγή στην οργάνωση και διαχείριση έργων. Δικτυωτή ανάλυση. Προγραμματισμός έργων με ανεξάντλητους πόρους. Μέθοδος PERT Μέθοδος CPM. Προγραμματισμός έργων με περιορισμένους πόρους. Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού. Baker K.R., (1974). Introduction to Sequencing and Scheduling, John Wiley & Sons. Brucker P., (2004). Scheduling Algorithms, Springer Verlag. Conway R.W., Maxwell W.L. and Miller L.W., (2003). Theory of Scheduling, Dover Publications. Elsayed E.A. and Boucher T.O., (1994). Analysis and Control of Production Systems, Prentice Hall. Leung J.Y T. and Anderson J.H., (2004). Handbook of Scheduling: Algorithms, Models, and Performance Analysis, Chapman & Hall/CRC. Pinedo M., (2001). Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems, Prentice Hall. Κουικόγλου Β., (2004). Προγραμματισμός Παραγωγής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης. 18

19 Hendrickson C., (2000). Project Management for Construction. Kerzner H., (2003). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, Wiley. Meredith J.R. and Mantel S.J., (2003). Project Management: A Managerial Approach. John Wiley & Sons. Nicholas J.M., (2004). Project Management for Business and Engineering : Principles and Practice, Butterworth Heinemann. Shtub A, Bard JF and Globerson S., (2005). Project Management: Processes, Methodologies, and Economics (Μετάφραση στα Ελληνικά το 2008 από τις Εκδόσεις "Επίκεντρο"). Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας (Ε) είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις κύριες μεθόδους μοντελοποίησης ρεαλιστικών προβλημάτων πραγματικού μεγέθους από τον χώρο της Βιομηχανικής Διοίκησης και της Επιχειρησιακής Έρευνας. Δίνεται έμφαση στην κατανόηση διαφόρων τεχνικών μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης, και στην απόκτηση εμπειρίας για το πώς μοντελοποιούνται πραγματικά προβλήματα. Μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι εξοικειωμένοι με την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη μορφοποίηση προβλημάτων καθώς και τη χρήση προηγμένων εργαλείων επίλυσης. Το μάθημα προϋποθέτει κατανόηση βασικών εννοιών μαθηματικού προγραμματισμού και προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στόχοι του μαθήματος Τ ο μάθημα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την μοντελοποίηση προβλημάτων πραγματικού μεγέθους. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα μελετηθεί ένας σημαντικός αριθμός μελετών περιπτώσεων που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος πρακτικών εφαρμογών κυρίως στον τομέα του μηχανικού. Θα γίνει επίσης λεπτομερής επίδειξη του λογισμικού CPLEX IBM για τη βελτιστοποίηση προβλημάτων μαθηματικού προγραμματισμού. Μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να μορφοποιήσουν ένα πραγματικό πρόβλημα βελτιστοποίησης και να το επιλύουν με την χρήση του λογισμικού CPLEX Επανάληψη βασικών αρχών μαθηματικού προγραμματισμού Βασικές αρχές μοντελοποίησης Γενικές μοντελοποιήσεις του προβλήματος ανάθεσης. Προγραμματισμός εκφόρτωσης αργού πετρελαίου σε διυλιστήρια. Προγραμματισμός εσωτερικών διεργασιών σε αποθήκες τύπου cross docking Προγραμματισμός εμπορευματικού λιμανιού Προγραμματισμός επιβατικών αεροπλάνων Προγραμματισμός δρομολόγηση οχημάτων 19

20 Περιβάλλον και βελτιστοποίησης Προγραμματισμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Προγραμματισμός τηλεπικοινωνιακών δικτύων Διαχείριση χρηματοοικονομικών πακέτων Γιάννης Σίσκος, «Γραμμικος Προγραμματισμος», Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Γιώργος Κοζανίδης, «Σημειώσεις μαθήματος Ακέραιου Προγραμματισμού και Συνδυαστικής Βελτιστοποίησης» Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Paul Williams, «Model Building in Mathematical Programming», WILEY. Θεωρία Βελτιστοποίησης και Ροές σε Δίκτυα με Εφαρμογές σε συστήματα Logistics (Ε) Οι σκοποί του μαθήματος είναι : α.) η εισαγωγή των φοιτητών στις γενικές έννοιες των Logistics, β.) η αναγνώριση από αυτούς, των βασικών δομικών συστατικών ενός συστήματος Logistics, γ.) και τέλος η ολοκληρωμένη εφαρμογή αυτών των δομικών συστατικών με την βελτιστοποιημένη βαριάντα τους. Στόχοι του μαθήματος Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος περιγράφονται ως εξής: α.) επαφή των φοιτητών με τις έννοιες των Logistics, καθώς και το πεδία εφαρμογής αυτών των εννοιών στην οικονομική δραστηριότητα β.) η επεξήγησή των βασικών δομικών συστατικών ενός συστήματος Logistics (αποθήκευση, μεταφορά, διανομή), γ.) η περιγραφή αυτών των συστατικών με χρήση μαθηματικών αναπαραστάσεων (δίκτυα, ροές κ.λ.π) και εν συνεχεία η χρήση αλγορίθμων βελτιστοποίησης για κάθε ένα από τα βασικά συστατικά. Μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να: α.) αντιλαμβάνονται ολιστικά ένα σύστημα logistics, β.) να αντιλαμβάνονται τα βασικά δομικά συστατικά που το απαρτίζουν, γ.) να αντιλαμβάνονται τα σημεία εκείνα όπου ένα σύστημα logistics δύναται να βελτιστοποιηθεί, δ.) να εφαρμόζουν αλγόριθμους και μεθοδολογίες βελτιστοποίησης επί των δομικών συστατικών, να αντιλαμβάνονται και να εξηγούν την φύση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των αλγορίθμων. Eισαγωγή στην Μοντελοποίηση και Δίκτυα Εφοδιασμού Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων Βασικό πρόβλημα δέντρο ελάχιστης κάλυψης Βασικό πρόβλημα συντομότερης διαδρομής Βασικό πρόβλημα βέλτιστης κατανομής Μοντέλο Μεταφορών Πρόβλημα μέγιστης ροής / ελάχιστης τομής και ελάχιστου κόστους Πρόβλημα Πλανόδιου Πωλητή Πρόβλημα Δρομολόγησης (VRP) Πρόβλημα Τοποθεσίας 20

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το βασικό περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το βασικό περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ STUDIO ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙI ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 9 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΕΦ. 1 Ο Ρόλος του Μάρκετινγκ στη Κοινωνία και την Οικονομία...29 1.1 Εισαγωγικές Οικονομικές Έννοιες...29 1.2 Η Εξέλιξη και το Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι ικανός / ικανή να:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι ικανός / ικανή να: ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1101101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ 7.5. Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ 7.5. Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MΒΑN 805DG Οικονομική της (Παγκόσμιας) Αγοράς Τροφίμων και Γεωργικών Προϊόντων 7.5 Τμήμα Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικό Ειδικότητας

Υποχρεωτικό Ειδικότητας 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1207003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών

Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών 1 Μάθημα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Αλλαγών Υπεύθυνοι: Ζωή Δημητριάδη, Ph.D., Καθηγήτρια Δρ. Φώτης Βούζας, Αν. Καθηγητής Σχήμα 1. Προσδιορισμός Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών ΤΜΗΜΑ Οικονομικών Επιστημών ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕ87 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ενότητα 0: Εισαγωγή στο μάθημα

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ενότητα 0: Εισαγωγή στο μάθημα Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ενότητα 0: Εισαγωγή στο μάθημα Νάνσυ Μπουραντά Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών ΤΜΗΜΑ Οικονομικών επιστημών ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ NE85 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ έβδομο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός & διοίκηση έργων

Προγραμματισμός & διοίκηση έργων Προγραμματισμός & διοίκηση έργων Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος Βρασίδας Λεώπουλος 1 Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

E.5010 Αρχές Marketing

E.5010 Αρχές Marketing E.5010 Αρχές Marketing ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙ ΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ :Aρχές Marketing : E.5010 : Υποχρεωτικό / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ :ΜΕΥ : 3 (Θεωρία)

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ακαδ. Έτος 2014-15, Διδάσκων: Χρήστος Βασιλειάδης, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: chris@uom.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι:

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 1. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ώστε να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα ή ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας kandro@aueb.gr Ορισμοί Διοίκηση Εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: ,

Τηλ./Fax: , Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική Π.Μ.Σ. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ανδριανός Ε. Τσεκρέκος Οκτώβριος Νοέμβριος, 2015 Περίληψη Το παρόν κείμενο παρέχει πληροφορίες για την διεξαγωγή του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Επίπεδο Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακό Διοίκηση Διαδικασιών Ελληνικά

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Επίπεδο Μαθήματος Γνωστική Περιοχή Γλώσσα Διδασκαλίας Μεταπτυχιακό Διοίκηση Διαδικασιών Ελληνικά ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MΒΑN-670DG Διοίκηση Παραγωγής και 7.5 Έλεγχος Ποιότητας (Operations and Quality Management) Τμήμα Εξάμηνα Σχολή Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 3: Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ΙΙ Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στη Στρατηγική 1.1. Εισαγωγή 1.2. Τι είναι στρατηγική; 1.2.1. Ορίζοντας την έννοια της στρατηγικής 1.2.2. Επίπεδα στρατηγικής 1.2.3. Δήλωση στρατηγικής 1.3. Μοντέλο διερεύνησης στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΝΟΥΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: 221 ΤΗΛ.: (2310) 891-677 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Μαθήματος: Κατηγορία Μαθήματος: Υποχρεωτικό. Τίτλος Μαθήματος: Τετράμηνο προσφοράς 2 Μαθήματος: Αριθμός ECTS: 5

Κωδικός Μαθήματος: Κατηγορία Μαθήματος: Υποχρεωτικό. Τίτλος Μαθήματος: Τετράμηνο προσφοράς 2 Μαθήματος: Αριθμός ECTS: 5 Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Εισαγωγή στη ιοικητική Λογιστική ACC113 Κατηγορία Μαθήματος: Υποχρεωτικό (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: Πτυχίο (1 ος Κύκλος) (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγικό Σημείωμα Ελληνικής Έκδοσης..............................................17 Εισαγωγικό σημείωμα................................................................ 19 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 7: Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1108663 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (MSM- F/T)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (MSM- F/T) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (MSM- F/T) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ακαδ. Έτος 2008-2009 Γ.Ι. Σιώμκος, Ph.D

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33 Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ......................................................13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ........................................................................... 25 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ , ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ακαδ. έτος : 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΤΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΗ 2000-2001, 2001-2002 ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακαδ. έτος : 2016-2017. ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πρώην Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη μαθημάτων επιχειρηματικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Διεθνής και Ελληνική εμπειρία.

Η ανάπτυξη μαθημάτων επιχειρηματικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Διεθνής και Ελληνική εμπειρία. Η ανάπτυξη μαθημάτων επιχειρηματικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Διεθνής και Ελληνική εμπειρία. Λ. Παπαγιαννάκης, καθηγητής ΕΜΠ Δ. Δαμίγος, λέκτορας ΕΜΠ Ι. Καστέλλη, ερευνήτρια ΕΜΠ Γ. Μαυρωτάς, λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1 Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη αποφάσεων ΚΕΦΆΛΆΙΟ 2.

Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1 Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη αποφάσεων ΚΕΦΆΛΆΙΟ 2. Περιεχόμενα Πρόλογος 5ης αναθεωρημένης έκδοσης... 11 Λίγα λόγια για βιβλίο... 11 Σε ποιους απευθύνεται... 12 Τι αλλάζει στην 5η αναθεωρημένη έκδοση... 12 Το βιβλίο ως διδακτικό εγχειρίδιο... 14 Ευχαριστίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA Κατεύθυνση «Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα πριν τις διορθώσεις

Δείγμα πριν τις διορθώσεις Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στη Στρατηγική 1.1. Εισαγωγή 1.2. Τι είναι στρατηγική; 1.2.1. Ορίζοντας την έννοια της στρατηγικής 1.2.2. Επίπεδα στρατηγικής 1.2.3. Δήλωση στρατηγικής 1.3. Μοντέλο διερεύνησης στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική ACC112 Κατηγορία Μαθήματος: Υποχρεωτικό (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: Πτυχίο (1 ος Κύκλος) (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ exμβα ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΕ1 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ exμβα ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΕ1 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ Εταιρική ΕΛΕ1 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διακυβέρνηση Credits 6 ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ Σ. Ζούντα Ε-ΜAIL szounta@aegean.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) Εργαστήριο Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τύπος

Ε ΕΞΑΜΗΝΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τύπος ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Υ/Μικτό Ώρες / Εβδομάδα 5 (3Θ + 2Ε) Δ. Μ. / Φ. Ε. 7 / 11 Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα παρουσιαστούν παραδείγματα και εφαρμογές, καθώς και μέθοδοι ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ09 ΠΕ09

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ09 ΠΕ09 YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ - ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ09 ΠΕ09 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός & Διοίκηση έργων

Προγραμματισμός & Διοίκηση έργων Προγραμματισμός & Διοίκηση έργων Τεχνική PERT Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος Βρασίδας Λεώπουλος 1 Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ eμβα ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΟΙΚ3 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Credits 6 ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ος κύκλος ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ

Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ eμβα ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΟΙΚ3 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Credits 6 ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ος κύκλος ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ eμβα ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΟΙΚ3 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Credits 6 ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ος κύκλος ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ Γ.Μ.Κλήμης Ε-ΜAIL gmklimis@panteion.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήµη των Αποφάσεων, ιοικητική Επιστήµη 5 ο Εξάµηνο. Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήµη των Αποφάσεων, ιοικητική Επιστήµη 5 ο Εξάµηνο. Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήµη των Αποφάσεων, ιοικητική Επιστήµη 5 ο Εξάµηνο ηµήτρης Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής dlekkas@env.aegean.gr Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Ορισµός

Διαβάστε περισσότερα

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική)

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική) ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Αθήνα, Οκτώβριος 2016 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 4: Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος Ι Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Υπεύθυνος: Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος e-mail: papad@teilar.gr ΜΑΘΗΜΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ: «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη

Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

VII. VIII. Savvides, Savvas :MANAGERIAL ECONOMICS AND FINANCE: Strategy & Performance (2010)

VII. VIII. Savvides, Savvas :MANAGERIAL ECONOMICS AND FINANCE: Strategy & Performance (2010) Τίτλος Μαθήµατος: Κωδικός Μαθήµατος: Κατηγορία Μαθήµατος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόµενο) Επίπεδο Μαθήµατος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: Τετράµηνο προσφοράς Μαθήµατος: Αριθµός ECTS: Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος

Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Γιατί κατασκευάζεται ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο; Μπορούν να προσδιοριστούν 10 διαφορετικοί λόγοι για τη κατασκευή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες:

Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες: Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες: HORIZON2020 ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος

Διοικητική Επιστήμη. Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διοικητική Επιστήμη Ενότητα # 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 12 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος...13 Πρόλογος του Συγγραφέα...15 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου...19 1.1 Λειτουργία, Έργο, Πρόγραμμα...19 1.2 Οι Εμπλεκόμενοι στο Έργο...21

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Εταιρική Στρατηγική (Corporate Strategy)

Κεφάλαιο 6. Εταιρική Στρατηγική (Corporate Strategy) Κεφάλαιο 6. Εταιρική Στρατηγική (Corporate Strategy) 1. Εισαγωγή Τρεις είναι οι θεµελιώδεις ερωτήσεις στις οποίες καλούνται να απαντήσουν τα στελέχη που ασχολούνται µε το σχεδιασµό επιχειρησιακής στρατηγικής:

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 10 : Προώθηση πωλήσεων Χριστίνα Μπουτσούκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα