ΤΙΤ ΛΟΣ : Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΤ ΛΟΣ : Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΙ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΙΤ ΛΟΣ : Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΙ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΣΠΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ ΟΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ : ΧΑΡΙΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ : 1836 ΑΡΤΑ2004

2 1 6-? ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΡΗΡ DATABASE:MY SQL ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΗ:ΠΑΣΠΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ Αρ. Μητρώου:1836 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΧΑΡΙΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΤΑ, 2004

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜ. οικ ~ ~~~~~ΑΕΪΣΑΓmΉ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.. ::::::: : : :~ :~ :~.: ::::: :::::::::::::: ::::::::~ 1.1 SQL SERVER ENTERPRlSE MANAGER INTERNET INFORMATING SYSTEM ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΗΟΜΕ PAGE Αναζήτηση Downloads Στατιστικά Ανακοινώσεις ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΕΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΑΛΛΑ ΕΓΚΑ Τ ΑΣΤ ΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗtΕΣ ΕΟΚΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΤΙΤΙΝΑ ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΙΣΑΑΚ - ΣΩΛΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΉ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ... ~,,._;:~... εκ'.ί;: ---;._, ;;-~<:) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ... 7 :~":... :':: _,,, ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3: ΚΩΔΙΚΑΣ... t;j... li'tb"""""'".::-! ΠΗΓΕΣ... ~... ~!.~~ ~ / ~~~Ι.36 ~Ίn r!r~(-'_,,,~?/ -...

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εργασία αυτή αφο ρά ένα ηλεκτρον ικό πε ριοδικό με θέμα την Κύπρο, όπου έχει διάφορα άρθρα για μία σύντομη γνωριμία με το νησί,την ιστορία της Μεγαλονήσου όπως και για το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νησί από το Επίσης παρουσιάζει και μία σύντομη ξενάγηση στις όμορφες πόλεις του νησιού. Το περιοδικό αυτό βασίζ εται σε δύο μέρη στο header και στο footer. Το beader είναι το πάνω μέρος της σελίδας,δηλαδή τις εικόνες, το δεξί και το αριστερό, τα οποία είνα ι τα θέματα του περιοδικού όπως και διάφορες συνδέσεις, για στατιστικά, για διάφορα προγράμματα που μπορεί ο αναγνώστης να κατεβάσει, ημερολόγιο και πολλά άλλα, τα οποία δεν αλλάζουν ποτέ και αρκετά από αυτά είναι δυναμικά και μπορείς να έχεις μετάβαση σε αυτά από οποιανδήποτε σελίδα. Το footer αποτελείται από το κάτω μέρος της σελίδας που αναγράφει συνέχεια πόσοι επισκέφθηκαν το site και το κέντρο το οποίο προσαρμόζεται κάθε φορά με το θέμα που επιλέγε ι ο αναγνώστη ς του περιοδικού. Η ε ργασία αυτή δημιουργήθηκε με το Macromedia Dreamweaνer, τη γλώσσα προγραμματισμού ΡΗΡ και για τη δημιουργία τη ς βάσης δεδομένων χρησιμοποιήθηκ ε ηsql. 1.1 SQL SERVER Ο SQL SΕRVΕR,είναι ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων DBMS (Database Management System) που αναπτύχθηκε κα ι προωθείτε από τη Microsoft και εκτελείται αποκλειστικά στα συστήματά της. Είναι ένα εμπορικό πακέτο εφαρμογών πελάτη/διακομιστή και έχει δυνατότητες βάσης δεδομένων, όπως αποστολή και λήψη μηνυμάτων, διαχείριση της ασφάλειας σύνδεσης και μας επιτρέπει να δημιουργούμε, να ανανεώνουμε και να διαχειριζόμαστε συσχετιζόμενε ς βάσεις. Η σχεσιακή γλώσσα του SQL SERVER ονομάζεται Transact-SQL. Είναι μία διάλεκτος της πιο σημαντικής γλώσσας βάσεων δεδομένων της SQL που είναι συντομογραφία του Structured Query Language (Δο μημένη Γλώσσα Ερωτημάτων). Η προέλευσή της σχετίζ ε ται με το έργο R, που αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε από την ΙΒΜ στις αρχές της δεκαετίας του 80 και δη μιουργήθηκε με σκοπό να υλοποιήσει ένα πρωτότυπο σύστη μα σχεσιακής βάσης δεδομένων, με μόνο περιορισμένη λειτουργικότητα. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Εθνικών Προτύπων (ANSI) και ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) ίδρυσαν μία επιτροπή το 1982 με σκοπό να σχεδιάσει μία πρότυπη έκδοση της SQ L η οποία και εκδόθηκε το Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές γλώσσες σαν τις C, C++ και JΑVΑ(που χρησιμοποιείται και λίγο σε αυτή την εργασία) που είναι γλώσσες προσανατολισμένες σε εγγραφές, η SQL είνα ι μία γλώσσα προσανατολισμένη πρ ος σύνολα και μπορεί να υποβάλει ερωτήματα σε πολλές γραμμές από ένα ή περισσότερους πίνακες, χρησιμοποιώντας μόνο μία πρόταση. Επίσης οι γλώσσες προγραμματισμού που αναφέρθηκαν πιο πάνω είναι διαδικαστικές, δηλαδή περιγράφουν πως γίνεται μία ε ργασία βήμα προς βήμα ενώ η SQL περιγράφει τι θέλει ο χρήστης και το σύστημα είναι υπεύθυνο να βρει τον κατάλληλο τρόπο για να επιλύσει τις αιτήσεις του χρήστη. 2

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 2.1 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΗΟΜΕ PAGE,,.;ι http.//localhost/ιndex.phρ?name -homc - Mfcrosoft lnternet U:plorer,,, ~. ~~[8] File Edit Vlew Fδνorttes Tools ΗeΙρ Αρχική ~λίδn Αvuζήτηση Oownloads Στατισηκcί κίνησης Ανι:ικοινώ<ntς ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛΙΤIΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ϊολιπκη ΠΟΛΒΣ ΛΕΥΚ:ΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΣΟΣ ΛΑΡΝΑk:Α ΠΑΦΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΙ'ΙΑΔΡΟΜΗ Η ιστορίιι της Κύπρου Αξ ιοθέuτu "" Ι... ~:.:;.-..,.iζ;.-~ -.~$.~i~- ' ~::~\_,.~ Κάθε που πεθαίvεr η Αφροδhη γ ίνεται ωραfα, γίνεται η αγάπη που την ποθούν και ξεχύνεται στο μπλε της θάλασσας. Κουρσάροι του κορμιού της από Ανατολή κα1 Δύση αφήνουν ανάξια σημάδια πάνω της και, τότε. σα:ν μ1α παραμορφωμένη γιγάντια σκιά. απλώνεται πάνω από τον Αεrό και το Λ ύκο. παίρνει σταγόνες από το αίμα τους κα t βάφει των δύο γευvαίων τα στεφάνια. Κι έτσι ά δικο~ νικητές περπατούν μονάχο~ στο fδιο όνεφο tνα όνειρο με ε~κόνες μαρτυρiων γεμάτο. με έρωτα που σφαδ ά ζει και φλόγες που σβrίνουν σιωπη λά κάτω από δυνατή βροχή. Και στο τέλος του ονείρου, η Αρσινόη να σκεπάζει ης εvοχές τους ε.ιώ το κλάμα της Κιουρφερέ να τους ιθυ 1 ει πω crννέ σ αίvεr άνα.. ΕyκuτΟστuση 1-iμιφολόyιο ΑΛΛ~ Βιβλίο Εnισκι!'nτιiιν En1κo1vwνJu Προτείνετε μας ΕΟΚΑ ΠΡ5lΣΟmt:.:ΟΤΗΤΕΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜf:ΝΟΙ ΠΠΝΑ ΛΟΪ2ΙΔΟΥ ΙΣΑΑΚ - ΣΩΛΟΜΟΥ 1 ΑΠΟΤ~ΛΗΩΣ. ΕΙΣΒΟΛΗ 1974 ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ ΕΥΡΩΠ ΑΪΚΗ IΞΓ"ΙΩΣΗ Χρήσιμες Σιινδt~ιc; ι:::;ι;.:~;;;:::~;:;;~::;:;;:::;:;:;::ι::::ι:~.~-- =-;;;;_;;::;;;~-~-~-~-~- ~-~ ~- ::::;::;::::::; ~_;_~_ ~_~_~_ ς_~_~;;;::~~~:::ι_ -==~ ~ ~ Local Ιnt:ranet ~ ~ i ~ αι' ~t ~1 Ι'8iι -!Ι http /ι!oγ.,,1110.c.t/ιrrje, ~ 1ίίi \o'jjl.iwl'ool: > :, ~ ;: '" 8 ΠΤΥΧΙΑΙ'Η - ~~ ':Ι,;ι 9 01 μμ ι :-;; ~ "Q. ~ ο ~ "'Θ~~edi;}1 :,-,a.~-. : ~ ~ κθ~.do_c~f,;1t.r~o _~... Q]ι -~~(ό!tι!!(μαvογ! HJ ~: ι.::::4 Η αρχική σελίδα (Home Page), παρουσιάζει στο κέντρο της το χάρτη της Κύπρου και από κάτω ένα απόσπασμα από ένα μυθιστόρημα 4

6 2.1.2 Ανα ζήτη ση,;;:;. Αριικήσελίδα Ανuζήτηαη Downloadι!τιrτι στιιcά κlνηστκ ΑΥtιΚΟΙΥώσ ι ιι; ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛΙΠΣΗΟΣ 01KDr'OMIA ΓΕΝΙΚΑ nολιώιι:η ΛΕΥΚΩΣΙΑ ''"''" ΛΕΜΕΙΊΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟΣ ΑΜΜΟΧΟΣΤΟΣ KATfXOMENA 1 U:TDPIΚH ΑΝΑΑΡΟΜΗ Η ιστορίu τηι; Κύπρου Αξ1σβi:1 ιτιι Αναζήτηση Ενttnτι1στιιση Η\,Ιιρολόyιο Βιβλiο Εnισκσιτaιw Επ1κοινιιινίu Προτιίvιτι μας 1 ΠPQrorm::OTHTEI EOJ<A ffl(λq BIΣ/'1ENOI ΤΠΙΝΑ ΛΟ ίζιδου ΙΣΑΑΚ ΣΩ!\ΟΜΟΥ! Α ΠΟ π:~-::αη QΣ ΕΙΣΒΟΛΗ Ι 974 ΛΕΚΛΑΣΙΑ ΠGΛΠΙΣΜΟΥ ΣΧfΔΙ ΟΑΙ'ΙΑΝ ΕΥΡfiΠΑΪΚΗ 6'ΩΣΗ Χρήοιμιι; Σu,,. &σιl( Στο κελί «Ε ΠΙΛΟΓΕΣ»ο αναγνώστης του περιοδικού έχει πολλές δυνατότητ ες όπως να μπορεί να μπε ι στην "Ανα ζήτηση" και να πληκτρολογήσει μία λέξη για να β ρει όλα τα κείμενα του περιο δ ικού που περιέχουν τη ζητούμενη λέξη, όπω ς και να ψάξει στο διαδύκτιο για αυτήν. 5

7 2.1.3 Downloads Ale Eι:it Vlew FδVOrtes Tool!: Ηe1ρ ΑρΧΙΚησι:λ tδu Αν ιιζήτηση Downloιtds Στι ιτιq'τικιτκινηuης Ανuκοινιίκπι ς ΓΕQΓΡΑ ΦΙΑ '"'"" f\οαiτισμοσ OJKONOMJA ΠΟΛ Ι ΠΚΗ J ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΙΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟΣ 001\ΕΙΙ ΑΜΜΟΧΩ.ΣΤΟΣ ΚΑΤεχΟΜΕΝΑ 1 ΙΣΤΟΡΙΟ1 Α/'ΙΑΔΡΟΜΗ Η ιστορkι της Κύπρου Α( ιοβtuτο Χρ ήσψα Βοηθήματα/Προγράμματα γ1α το WebS1te 1 ΑΜΑ ΕyκοτUστιιση Ημ ιρ<ι λόy ιο Β 1βλi0Εn ι(1t( ε πτών Ε nι κο1νwν iι1 Προηίνι!η: μας 1 ΓΙΡΩΙΟΠ'JΟ ΤtΠΙΞl ΕΟ< Α ~n:m! 611.1'1ENOI ΤΠΙΝΑ ΛΟΪΖJΔΟΥ tσαακ - ΣΩΛΟΜΟΥ J Ano~~QZ ΕΙΣΒΟf\ Η1974 ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΠΟΛΠΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔ ΙΟΑΝΑΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Χρή σιm:ςσuνδf.:σι:ις _J Ea~ ~-it-.- ~ e ~ι ~~. liii - '!l r~trί'j'rόc:~r...re:. : /ii!ι~ rcaε}~.~ajt!j ifι!xψιt-';:];_z~~j ~ - ; ~~~«':Jι ~;-φ.α:r~μ 1 : - :Oe~ 4 ~ ο ~ rr1r::~qs~ ~ ~~ga~~.,~:'~. EN. ~~<tl t::. Ακόμα μπορ εί να κατεβάσει ορισμένα προγράμματα από την επιλογή "Downloads", όπως λεξ ικό, το Acrobat Reader 6 και το Wίη Zip. 6

8 2.1.4 Στατιστικά Fie Ecit: '."1ew TDO/s. Help ~ ~. ;. 5eιιrth ~> F.wortes 9 :_~ Gσ ι: =i ΑpJΙΙ<ήοU ιοο Ανοζή τ,-,ση "'" " ' =.. ΣταπστΙΚ'ά - iocaίhost Εyκ1 1τιιστ11ση ΗμεDΟλόνιο =-==1ισ=,~:-:~:-:.,,-ΙΚ7... :ο--τ-----;: 1...,,=ο ,Βιβλ iοίξηισκξnruιv Oownklιιdι, τ--;...,=...!πιτιστ ικιi κίνησης 0 Ανaκο ι νιiισας t-;e"'mσκtπ="=,,c"~~.:::.:όήα:::,cc~,:::"' :::...,=:-t-;ε:::"""'=tm =«-τ:-.,:::.,,o:. =nι "Σ' <λlδ<.w=:::----1 ~ιι'σ~~ί:ι~: μαι; rtξnlιca Β3. ΙΕ 1 npq:εorm::othteσ ~~Τ~~~Σ :::ΩΒΙΣΜΕΝΟl οιι::d/'ιομ ΙΑ 1± D 1 71 ΤΠΙ,...Α ΛΟi2ΙΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Β3. :::oe 1 3' 2705!ΣΑιU: - ΣQΛΟΜCΥ ~ι===o'-" ~""'~-~lr0~:~:~: ~;~~~~~ ~---t----t--~,~.~---t--1~-t---~,~.~-~ 1 ΑΠΟ~~ΛΗ ΩΣ ~~:1~~Σ ~ '-"""'-' ~ "--~~ιε~~:σ~~~~ Ί\ΙΤUΜΟΥ ΠΑΦΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤ ΟΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΤΟΡΙΚΗ ΑΙ'ΙΑΔΡΟΜΗ Η ιστορiιι της k::ύnρου Αξιοθtιιτι ι ΣΧfΔΙΟ ΑΝΑΝ EYPΩl l AlJ:;H ΕΝΩΣΗ Χρηmuι:ς Σu ν δίm: ις '"' -, -' Επίση ς μπορ εί να δ ε ι ένα πίνακα με στατιστικά στοιχε ία που αφορά τις επισκέψεις του πε ριοδικού ανά μ έρα και σ ε σύνολο κάποιων μην ών, όπως και για κάθε μήνα ξεχω ριστά αναγράφοντα ς και το καλύτ ε ρο site, καλύ τ ε ρο επισκέπτη και πολλά άλλα. 7

9 Αρ111eηικίl.ίi'i n» "1 - ΛΥ11ζιίη1Ο11 " ""'""''.Σ τιιnσηκιίκi.. ηση ι;: Α vιι Η"ο ιvώ σι ι ς f U'ΓPAlll l A ΠΟΛ tτιιμο Σ OIKONOMJ A ΠΟΛ1 Τ1ΚΗ [ ΠΟΛΕΙΣ Λ ΕΥι:QΣ ΙΑ ΛfMfΠOl :\ ΛΡr-!Α Κ Α ΠΑΦΟΣ ΑΜΜΟΧΩΖΤΟΣ ΚΑΤεΧΟΜ ΕΜ 1 1ΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΛΑΡ!:ΜΗ Ηιστορ.mτη ι;:κ ίιnροιι.ο.ειο8ί ατu Εyκ ιιτuστιι ση Ημf: ρολόy10 :::::::::;:::::::::::::::::::;:"Ξ:"Ξ~Ξm;Ι< ;';..,:Ξ:Μt ~;Ξ;ο::::::::::::::::::::::~ ::~~vε.:::cnτ~ν 5fι19-!---~,._,,..._._...,,.._ '""'";'~""' nρο τdνετ ε μ ιι ι;: 1 ΠΡΩΖΟΠΙJ(ΟΤΗΤΕΣ ΕΟΚΑ ΕΓΚΛΟΟJΣΜΕΝΟΙ ΤΙΤΙΝΑ ΛΟlΖ ΙΔΟΥ ΙΣΑΑΚ - ΣΩΛ ΟΜΟV ~ ~==~= ~ Ε1ΣΒΟΛΗ l 97'4 f-c,~,._~ ===="' l ~~:l~σ:~~λitiσhoy EVPt!ΠAIKH EN l lσ H ~φήοιμε ι;: Σι.ιv όί σιιc 111.αι- 1s 2τ rο : 22 Ιo ca l ho s ι ~ S,...:,i; / Ι~ : aj ~\ ~!ίiι g' ~ό-b:~s!_» vp.';~i'fν,:;;,v~~ :ρ ::~~~~:-~"; 9 ' ~ι.;.. ~ 9!ο ~ ~ ι.~- ' g ~ ~ ~ ' 0 - ';!!f" ~:;λrq"'~#i;~: -,. ΕΝ ~ ~ : =~. ;J 1τanιmκα-.- tocatftoςt-;- Scptember-2004 = Mίcrosσft1nteπreφplorl!r : : --- ~~~ ~ aδd: - _,, ~ ~ Ι~ / Se ι!l'ch :\F.wori:es.f"fΙ c;;:;j- _i Λ.:..Φi" γ, < ~ htφ ;/~...;ιι~~~~~zοο.4~_! - -~- ~ -- - r.s >- ~... Μέρες H ust ιone ' :03 22 localhost r--~~~----;================τ=ύ,=~=~~ =~,~==,=="=========='====:::;"'-~~~~~.. '" ' Α ι ι ή ιn: Ι Rofι:κreιs 1 ΕΗ % d1 recthil 2 ΕΗ ~ Α ι ~ήαι:ι % % 5 12 :8 1909ο/ο 189 \ % 74 2_ί6ο/ο % 76.93% local refeπer Kα λ U1εp.iURL.s 58 ι 2. 16% % % % % " % % ",, % %,. " % %.. hn 11:flιoc~/α>l-Φ.ιlMlonpnρ %,. - --~-n 11"1~ 8

10 Ζ % % 2' % % 26 " 6 022% % %,., 5ο19% % ] ΑιJήσ[Ι % Ιoc:a l host ί' 1 Αmjσι: ι c: :ι l 21osl % Κολύτιpο ~ard11i ΙΜSΙΕ 6.0 So:xc ιιs..., : % i nciows1'π5. 1 Kcλύtrpotιιuι ι14!s % Εκκpφής J Άννωστο Cot111trles rημέρ'"α,..._ -..:. wc::-mo:c.:: 51:-.""s-, -,-mh'".,""'200""' '""""4"'""--. j "'.:!locaιlttr~ Ανα κο ινώσεις Τέλος στις "Ανακοινώσεις " μπορεί να δια β άσει ότι ανακο ινώνετ αι από όλα τα μέλη. ΑρJΙ Ι ΙCIJ <Πλίδu Ανι~ήτηση oownloιιdt Στ uτιαηκάκ1νηιπιι;! Ανuκοι νι.οm:ιι;; ΓΕΩΓΡΑ81Α "'""" ΠΟΛΙΤΙΖΜΟΣ ΟΙΙCΟΝ01"1ΙΑ ϊ~ο-λ-ιτ_ι<_ηπολ _<Ι_Σ_~ι.: f\eykiuia 2004-D9-1 s t 9:00:06 f ΑΛΛΑ Ε yιcιιτόστιιση Ημ ε ()(Ιλόy10 Β1Ολί0Ε nισις ι:nτών Επ1110 1νι.uν1α Πιιοτιiνηεμuς 1 ΠΡΩΣΟΠΙΧΟΤΗΠΣ ΕΟΙCΑ Ε ΓΚΛΩΟΙΖΜΕΝΟΙ ΠΤΙΝΑ ΛΟΪΖΙΔΟΥ IΣA AIC - ΣΩΛΟΜΟΥ 1 ΑΠΟ~=~ΛΗ ΩΣ ΛΕΜ ΕΣΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ 2004-Ο!Η3 ιι:nοο ΕΙΣΒΟ Ι\Η ιq74 ΑΕΗΛΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΦΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΙ ΚΑΤΕΧΟΜΕΜΑ 1 ατοριιοt ΑΜΔΡΟΜΗ Η ιστορfu τικ J:ύnpou ΣΧΕΔΙΟΑΝΜ ΕΥΡΩΠΑύ::Η Εl'!ΩΣΗ Χρησιμι:ι;Συνδίσοι;: Αξιοθtuτο Ι5Αvακοινώαuι; [Ιίω<;3].ΞJ 9

11 Ακόμα, οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν και να βλέπουν μόνο τις δικές τους ανακοινώσεις, όπως και να γ ράψουν νέα ανακοίνωση ή να διαγράψουν. Rle Edt ~ Tools Heip ~L-,.~ή-~fΠW}(~,.. ~.-"-~I Έλενα Πα σπαλlδου Λvuζήτ ηση Qoιι.mlo.!ids Ι τατισηκa κiνησrιι; Α.ν111t0tΥώσι ι ι; ΓΕΙ2ΓΡΑΦJΑ """"" ΠΟJ\.ΙΠ!ΜΟ! ΟΙι::ΟΝΟΜΙΑ iλπικη ΠΟΛfΙΣ /\EYICQΣIA ΛΕΜΕΙΙΟΣ ΛΑΡΝ ΑΙ(Α ΠΑΦΟΙ ΑΗΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΠΟΡ1ΚΗ Αf'ΙΙ\ΔΡΟΜΗ Η ιστορία -rης Κύnρο u Αξ1οθtυτ ιι """-'=-' hj:f;ιhn t"l!:cdtι;ι k1,ι;jjn -ι l! j Εyκnτιίστ ιιση Ημιρολ οy10 6ι(3λ~σ cnιοκαπwν Εnιιrοινwν ίa Προrιiνl"τε μας ΕrιΛΩiΗΣΙ'1Ε>"iΟ! ΤΠIΝΑ ΛΟΪΖΙΙ10Υ iσαακ - ΣΩΙΙΟΜΟΥ! NJOn;::::~AHQΣ ΕΙΙΒΟΛΗ 1974 Λ ΕΗΛΑ!ΙΑ ΠΟΛfΠΙΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΑΝΑΝ ΕΥΡΩ ΠΑfι::Η ~ΩΣΗ Χρησ~μ cι;συvδ tσttι;; ΣΗΜΕΡΑ Wact 1511i Se embσ\2004 3:D7 m _J "._ t ~ i! - ι:j ~ι :~Q!J tittp;/ι'ja:~r.ews. - (~ ~;«,!;r'qιx.-~,~~ ~~RT'fW\tlol J~:..r,,-Γ:\--~ ~- ~3,_ 9.:ι:ι:ι14.1_ : ',. ~ ;; '4 ~ 0. rtr~~-~e ~ - r,:-~~~~~;;o:-~ ΕΝ ~ ~: ~~~ f Τα επόμενα αναφέ ρονται σ ε διάφορα θέματα. Το κελί" ΓΕΝΙΚΑ", αφορά θέματα για τον πολιτισμό, τη γεωγραφία, την οικονομία, και την πολιτική του νησιού και το κελί" ΠΟΛΕΙΣ ", αφορά την περιγραφή των πόλεων της Κύπρου, ελεύθερων και κατεχόμενων. 10

12 2. 2 ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΩ ΓΡ ΑΦΙΑ ΑΛΜ Εyκu τ Cισταση Ημερολ.όγ ιο ΒιιJλίοΕ Π1σl(t:nΤ..Jν iξπικοιυw ΥΗΙ Προτεivετεμας Γιο αριςπiςβδομό&ςσrουι;πσ ψ.ιχρούςιήνις ro ίιψο.; rou χιονιού άνασι-μανπι::όκυρiωςστιςβόριιe:ς n).σ,ιιίι; iχο (ι:σπι κcιλσκαίρι κt11 ήnιο χε1μώνο, rou Τρσόδους. ΗΚι.ΑΊρο( όμωζ η γινασi σ!j"ιή κατάσπυ-ι διιιιpφ::.nοιdτοι ιπ:ι-.ύna σε τόπο mό Wo nφόγονπ:.;, (ο) -τυ σοι&τλιιφοnαι ελστπίινει τη θφ\ιjιcpιχiσιcατό 5 βσθικιύςκq.σίουπq:π;ιο.ικό&: ι.οο)μtφσύψος κιι(β)την ιnίδροσ"j τηι; θόλοσοdι; rο.ι tχιι wc σιοτtλισμα πιο δροοt:dό κα>.οκσίρι κσι σχcnκά πσ ήπιο χι:ιμών1:1 στις ποράλιες πφιοχtc κα οδικόποο σnι; διmκiς. Τον Ιούλη κα AiJyωmo cι μtσι:ς rιιιpήας 8tρμοιφοσkς κψciνοvπ::ι μιmξύ zr;ι βοβμών κιμjίaυ στην κιντpι<:ή rv.:διόδο κα 22 βιιθμών Κιλσίοu στις ~Dtςιcορυφίς τυu Τροόδους, C>"ώ οι μάπςμίyισπςθφμσιφαciις σrοuςμήνιςσ.πυίις tiva36,.:;α1 Vβοθμοiαvtiστυιχο. Το Γ ινφ'\ σι μίιπc rμφι)σ;ις θφι.1αι:ροοiις tmj ιο βaθuοί Κιλσiου στην κιvmιιςή nιδι/ιδα κα 3 βσq:.ιοί Κtλσiαι στις ιιηλόπριι; κοοuφ«,.,.., _τ""""""'" '"',;"'!-'~' -~ιt'ι...,.,ι,.-~.,,.nι:ι..αιιnι''!k''~''~n,_ιο'ν~ιτι ~rι..,..,;,!"~,.;,.,,...,rι~v~ ~ιοcδrtrδllet ~ ;...J File Elil: νιeνο FδVorit:es Tools Help Q βδά - _, ~ ~, -~ / :' Se«ch :.1 F~vorites ~ ' ~ - ~.-.).<(Jdre;; ~~~~~/~~ =---=--- -~--=-~-----~=~ -=========---==- -=Ξ ~ Go "in ~ ~» ~ - τηνκύποοό'ο'οl ι -.ιρποu'460~1όχρόυο.η ι~ηλότιpηβροχόπτωσηnσpστηρείτασnςορεrdςrv.:ρ.οχ(ι;,μιι.ιοο Η.~,-~- 0,~; 0-,η-ς~,,~.ρο-"-~~στηvκ οι~uφιiτουολψlα.ι.!nςl..t'lήνει.ιες~ς,ηβροχάττο.σjfλσττώνrnj~στάjφάμiχρι3οο1<<135οχιλιαπόμεrρq ~ Αξιοθέπτιι σnι; nεδιόδtς. Οι nφσσό:ιφις βροχές nέφm..rv στην ηφοοο nnό 'ΤΌ ~ρη μtχρι ΤΌ Μόρτη. Την όυc~ιεr1..:ιι ΤΌ φθινόnωρο οι βροχtς. ~~~~~~~~==~~:::~=~~~~~ν4~~!;~~κ~=ν~~~ς ~.. =~~:Jνμί~~τηnι;=~τα~~~~~χ~~~1:'r~:= wtbmj8td rιc αριcciι; βδομό&ς στt1υς!".:)ιwχροίις ~ΤΌ ύuια;τοuχιονιαύιiνσ1 ί:χn lτ-στό κσ).οmiρι κοι ~ χψ:ίιν σ, σrμσντιι(ό κυpίιικ; σnι;βό~εςπλσvιt(mu fροόδοι.ις. Η κίη:~α; όμωι; η νιννσi σuίή ιcστόσιοοr~ δισφορσποιt:ίm mό τόnσ σι τόικι mό δύο πορόγο ηις, (ο) το οvάγλι.ιφοnοuελοτπiιvιιτηθφμοκροοi:ικοτό Sβ~Κελσίοul".φΓ.οt.ικόeει.οοο μtτροί.ψοι; κ ιι(β)τηvεrίφοοι] τηςθόλοσσος nσυ ίχtι ~ οποη!λt~ ruo δροοιpό κο.\.σιςσίpι..:cι σχιnκύ ΠΙΟ r,.i χομώνο σnι; nοοάλιι:ς nεpιo>;ir; r::cι ειι.cότη~ο σnς δυτrir;. Τον Ιούλη Κ<Ι Αύγουστο οι μicxr; ΙJ.Ιερήαι:ς eιρμοκρσσ;ες ~vτι:ι μm~ξύ 29 βσθμώγ Κ tλσίσu στην ΚtvτpΙΚή Ι'ΊΙ':διόδα ΙCΟΙ 22 βσe,ύν Κtλσiοι.ι σnι; ψηλόπ:ρι:ς κοριιφiς ΤΌU fροόδοι.ις, ενώ οι μtσt:ς μtγιστι:ς θφμοιφaοrr; στοι.ιι; μ'\νις αιιmύι; ιivα 36 κιι 27 βα!\ιοί οvιiστοιχa. Το Γινάρηοιι.ιfσιςrιιφήσιις!Πρμοιφσσiιr;όvσιΙΟΙ3aθι.ιοίΚύ.σίοvστηvκι~πιδιόδοκcι3βσθ,JοίΚtλσiοοσnι;ψηλόπριι:ιςορt.Jφίς τοu Τοοόδοος, μι:: μicπς tλόχκm;ς θwμοιφοσiις S κcι Ο βαθι.ιού<; Κtλσ!ου σvriστοιχο. ΓJaγrnk ~civti οvχνό το χα.ιώνο κα την άνοtεη κοια:μερκίςχρονlί:ς~κqμiq.μtςα:~).οχονικό.ηδιόρ«οοτηςηλιοφόνωι;άvσιμtγάλr~riομις).ηρο ΤΌχρόνο1<ιιιιδιοiτtρ0 ΤΌ..:αλοι«ίρ nσο.ι φτiμ:ι κστό μlοο όρο σnι; 1 l,s ώρες την rμipo. Μορφολογίυ. Από μορφολογησlς αιοαι~ς, η Κίηροι; μnφ] να ~Bti σnι; ΓΙΟ 1<ό'τw μορφολογιι;iς m:ρ1φi ρι~r;: ro οριwό α:ι~ fροόδουι;. (vο'jιοδυτιι( ό). ΨηλόΊιρη κφ.ιφή: 'Ολl.JLΠ)ζ (19S2μ) fη βόρειαοροσοράrοι.ι ΙltvΤΌόσκΊUλοι.ιή Κφύvωι;(βόριιο). nwιόδο. Ψι)λότερο σμίο: ΚUΠJρΙΟΙJόβοι.ινοι;:(lΟΖ~μ)Τηνκιvιpηcή Πεόιόδο της~. Τη λοφώlη περιοχή γίrρω mό ΤΌ σpιινό cύιηλιyμσ Τροόδουο;, Τι.; πορά(1ι(ς ntόιόδες. &ν ιn)ρχουν nοτόμοίwνιχ.οvr;ροή.;,μόvο}>iγιςmyir;ιςορvόr<:ι α Οιιαιrιριοκξςοιφοylαλιiςπο~~νηιιr;όvοβρόχουκm ιιμι.ισι.ιδιό<:, μι nολuό~ ακρωτι\ρι α κ(ιι όijμοι.ις, α σπvίr; ποοοθσλόσctεc nεδιόδιc στο βόρι~ο 'ΙΙiιιο καλίmcιντοι από U.αιόδtvτρο κcι χαροοοόδι.νρο, cνώ otja<piίonόσrocη mό τηνοκτri βpία<ιτα ηβόροο οροσειρό, rιοι.ι μίχρι ύψαc 9 ί5 μίη:ισ. dναιοο!k:οτολ&α'ιι; ιiισmσηcκοιtχοκσρυφtc Ηαρσοορόαuτήrιήικ ΤΌάνομαοραιtιρόΠtvτσδσκ,,:,>,οuσnό την ομώνιη.ηκοpι.φήnοu iχιιοχr'μlχφιού μι το δό>m.ιλα~στt1.,.οι.ιρι:!\'ό. Τοσρwόσ.ιyιφότrματηςνό"ΙΙ(J(~ΚολίnmΤΌΙJfγaλύπρο μέροςτόuνοίιοδιιπιcσύ ηiμ:ι~υι;..:οι KurnoκoύOλViηou. mυκέvη:jοι.ι, οvομό(fτοι & οpοσφό Τροόδουςanό τηvφώvψ] ψη>.ότι:ιjιίκοpι.φή( Ι. 952 μtιρα), τηv1<σρu:ιήτου Στην~ ΤΌU Τι:οόδcuι; βpicι.:ονmκιιτοπιοισιiιτtιχιδάη, ~ ιj1ό πιίιι<σσλλά ιςοάλλα δοοοώδίντρα, άπω( ιο.ιnσρίοσιο, βιλαv!δ 1 fι;, r::ίφοι. Μ=~ξύ Thh' Wo οοοι:mρών βρiσκcrοι η ι(ιφορη πιδιόδα τηc; Μtοι:~ορiα; nou ιltπίvιτοι αnό την πφιοχή Μόρφου στσ βορ~υπκά μtχρι πς ο\ιοτόλιι:tς οκτtς. Χλωρίδο κ ιι Ιlονίδο ΓΙοοαπό ι 7% τηι; ίι<τοα)<; του νηοιοv κολίαιm:ι Ο'Ιό δάcιη. Η φυσική βλόοτηcη nιw.σμβόvα κιχιαίdόανσ δάα"ι, φuλ).οβόλσ δίνίρο, 64ινου.; κα άνθη. Η ΚUrιρυ:ή χλωριδσ ηφμ::\jβάνu LΒΟΟγηγιvή 00!\, υnαiδηκα l10ωαλkc, από το οποiα το 14Οή 7'Υο dvσι cvδιμςό. Υnόοχοuνιniοηc 36S ιίδη nουλιών αλλόμόνον 115 ονο:rιορόγονm στο νησί. Δύο ιiδη κιι πtνπ unαίδη nωλιίjν tχοvν χορι:ιιmρσrd ωι; ινόrμς:ό. Ανόμw:ι στο /j:ίια, το nιο ινιορtρον ινάμι;όοοοι;: ζώου ιiva "ΤΌΚυπριοκόσγρr.ό. Αν(J.:ι1στηνακογίνοο τοο rιροοότουκοιιivα μονοδικόστονκόσμο. Καλλιiρyιιες, Πρι:ίίόνπ:JΗ~tκττιcητης1<αλλιεργήσμ)ι;γ~τηι;ΚύnρουιiναΙΙ6.ΟΟΟεκτόpιαή46,6%τηι;ολιιοΊι;iκτοσηςτοuνησιοίι. κολίmουν ολική άτοση ικτάριοή16,74% τηc;ολ.<ής ίκτοσης του νησιού. ΣτηvΚύ1ροιnΊρ):αΝ00οcW.ιιtίς. Από τη Τσδόση ουνολιι;ή r::σλλιι:pγήσιμη yη ποσαπό 23% ορόuιιπιικοτόκόnοιο~pόnο, δηλαδή!()% ntρπ;..ι οpοοχπ:ιιολόκληροτό χρόνο, ινu.ι ~ ίvσχρόνο συνηθιαμiνrκόμβι:ησηι; rιρόσ3ιτηάτοση 13% σρδώmιαιό το~ νφά. Το ιcuριότφο rιροίόντόσπ.:; nιδιόόις ιίνqι δrιιητρια; ό (DΙτόρι ιςο κριθάρι), >.σχανικά, nστόπς και ιοιυι)ιδοιιδή. Η ιλιό ιuδοιψd d ολόιςληρο ΤΌ vησi, σλλό ιαιρiωι; σπι; πλογκς nou βλtnοuν ΠDOr; τηθόλσσω. Το CΙ\.ΙΊtλιcκοταλ~νοuvμ α μι:.:yόλη πιι:ιιοχ~'ιcmr;νόηιr;κοι δuπιςίςnλcγ1(ς του Τροόδοvς. Φ.ιλλο136λα κορnοφόρο δtvιρα αιδοιψούν οπι; ώφαριζ 1< οιλόδιr;. Τα 11 ιc σnα.ιδοίσ nοο/όντο γ,σ ιξοyωγή ιίνιι το ιcrιφιδοιιδή, οι nc:ιτcrro; κct το ιπτρcj"liζιο στοφί.ιλιc. Εξόγοντα εnίσηι; κφότο..:οι διόφοpα φρούτο -.αιθώι; κοι!vώ4ιο λσχσνwcό. Το /Jγονα μt1111 των βουνσιλαγιών ~~'!.211D<o Ι~~ ίfj1ij:itf..:1}:t,;ij\#!ij3:fi& ' ; $Ζ r :;' l!t~ : ιij l 11

13 Π ΟΛ ΙΤ\ Σ ΜΟΣ Fde Edt \liew Helρ,, '" 1 Α ρκ1κήιπ:αiόι~ Ανuζήτηση Ο ΠΟΛΙΤUΜΟΣ ΤΗΣ 1 ~yκατάστιtm'ι ΚΥΓΊΡΟV. Ημερολόγ10 Downloaώi nληθ.ισμός Ο n)\ηθ..ισ,ιός της Κίι~pοιι ιίνα ιπ'! τους oroojι; (θο. 7%) σιήκουν στην Ελληνο~ r;:ανότητα, ~~:~~vt;~j.;t:nrιιιν Στιιηστ1κά κίνησης Α νuκοινιlισι ιι; ~~6:,~l=ikv~:~==~~r:.=ιr:~:.urM:~;,κ:r~~~~=Γ)COV nροηiνετιμο( ---re-md<a---1 ~~Α~=ιΝ~~σ~:ςδ:~~~θ~~~::;ι:==:;~~~! ΠΡΩΣΟΠΙΧΟΤΉΤΘ: r ΕΩΓΡΑΦΙΑ ΟρθόδοξηΕια).ηciα τηι;κί.rφοu. Οι Τ οψιcοκυnpιοι(ίναιμοι.ισο.ι}ψόνοι, fυώοι~τιpιςκι.χφια(ίι; μοοvότηπς ΊωV Μφι:ινmi.ιν, ΕΟΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αρμviων ΚCJ Λσriνωv ι;r.dyωuv α: άλλα Χρισmvικό θρηακιύ~. Γbλπuπι:~ Κ),η~ Νt:σλιθιc:οί Οκη.ιοί Κλοσιmcά, Ελληγικά κοι ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ρωμciι.:ό μνq.ιώ Βυ/'ρvnνίς κοι ΛαπνΙΚtς Εκκλrι:ίει; ΚCJ Μονσστήpιο Φράγι<Β<a ICCI Ε νι-τιςό ~ και KWrpo (12σι: - 16οι; αιώνα) ΤΙΤ!ΝΑ ΙΙΟΙΖΙΩΟΥ " r="="='"~--- Τζαι.ιιόllοιδιiο Ηα.τdόtυοη ιίνω Ι.Λ"ΙΟ)(pιω-οο')μίχρι ΤΟ ISO troς της~. Η στσιχuίιδηι;κcjμίση u::nαίδιυα~ ιίvαιδωρr:άν, Η Κίχ~ρα;!ΣΑΑΚ -!ΩΛΟ.'10Υ 1 Ι1ΟΛΕU ι~rτ:.~=:=~~=~~=:ι~ό=~=:=~>.ά~~~ 1 ΑΟΟΤΗΝΕΠΒΟΛΗΩΣ,,,L.=,.~Ω,~,,.==-~ ~νο6ο::!iλιιο(23% )ΚΟΙ"!Ις lfla( l'\%). ΚQ!ιλrοίιρα Η ΠQλιτιcmς~;Φιι'ιο;wpόζrnιιμtσω TWV a:ctlσdcών m:'ιών. Η Xo~m('lio. η 1 ιημερα ΛΕΜΕΠΟΣ ποίηcη, rοκοvσiι:~τσ, ηόnφα, ο χορό/;, η/'μιγροφιια\κσιη γj..ι.nτια'ι dνι:ιμφιι:ίι;~ό nς ικφάνσα; της. VπΟρΧ'QUVιπί.η:μουσdακαι ΕΙΣΒΟΛΗ 1974 ΛΑΡΝΑΚΑ ινν ()(οθήκες. ΠολπιcWι; Η πολmστν:ή ζωή στό νησί είνοι ορ1ίετιί σνεmυγμίνη. Σ>ηρί/,ι"rοι l(q nροθόλ).εrο η συyγραφll(ή ιςο. εκοσnκή.'\εηλασια ΠΟΛΙΤlΣΜΟΥ ΠΑΦΟΣ δροστrμότητa, tι ~ οχορό<;, ο λciiις;όι; ~ Καη τίχνη. "Εχοuν~pωθιiθισμοί όrmι; ο~ mν διολt&ων, ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ~ κοι ιπ:μναρiων κοι ο Βωμός "ΠιJν λσγοπχw;ών ~βιiων, ΤΟ διιθ-.iι; φιστιβάλ Το Κύπριο κα ΚΙνηJΟΤΟγρ:χμκό φισηθάλ, Ε 'ι"ρωγιαυκη ΕΝΩ!Η KrA~TE~XO~M~EN~A---, ις οι νάπολι'πο18ι;ό ~μι την Ελλόδαιcοθώς ιccι φογpφμσm πολmσnιc:ώναvτολλοyών ~στην Κύnροιcα 40 nιρίηοu Χρήσιμες Συνδίcπιι; 1 ΙΣΤΟΡΙσiΑΝΑΔΙ'ΟΜtι 1 =ι;~~~=~:ιc~=~α:ρ=~~~=~=~~~m~c~ρ~~~6;~7 Η ι στ οpiα τηι; k ύnpσu 'f~ι; mu Ι'rαιργάαι llolδdo(, tχovroc ω.: οοιιοδιότη τα την ανάπruεrj των Γpαι.ώτων και των Τιχνώv στην Kύnpo, την ινrμtρωοη Α ξιοθ έατα ιςα ~τοχήτοuκοινούστυrιο~ό~ιοθcι,ιςατηνnpοβο)..ή"πjν~τηι;nο1'fnσπι<:ι'\ι;δραση:ιιότηmι;σmιξωτι:pικό, ΟΟδροι.ιοΊiζονν ίνο ιδιαίπpa ση.ιονπ:-ό ι:ιόλο στη διομόpφωιιη τηι; πολmσnκι;ι; φυαογνωιjiοι; του τόοου. Ιδιοiπ:ρα μι: "ΤΌυς θιq.ιούς nοι.ι tχοuvιαιθιερ±ιοοιω-ιοτaτtλαιτοίοχpόνιο, f χουvδρα,.ιώ,ο\f!"ισι ιμιο -σrομtτpοrοuδινοίόίι - σuγκροτημίνηονc.,ruξητηι; nο~ψήι;: lόuνrpoύ. Πο~'Π(JΠ(ό rοjμοίriαοιrbλιησmι.: ί ι;vιη:1ιοiει; ~ οιcονομιcό nςιιcδηλώσος "ΠΙ)νnνιuμστικών κα ΙCολλπιχννςώv σωμ:m:ίων τη; Κύιvου. Μι σrοχο την cνθόρρuνοη τηι; ονiιπτιιζι-κ 11)ωτοβα.ιλίοι; 'f10 όιοοyάνωcη Π~ών ICQ 1eολλιπχνικών ιιcδηλώοιων, οι ΙΊολιτιιπιcίς Υnηρι:!Χc σι πολλίς rιι:ρnτώοοc cνιoχuwv οημσvιιc(ι; ο:;δη).ώοο( ΜΥ oo.uoπ:iωv, nοραχωοώνmι; ιi α.ιτiι bcmicτη ιπιχορήγηση. ΜοοοΟΟ Αγώνο.; Το Μαισιίο Αyώνος οοάγ("τnι σw; αρμοόιότηπ:ι; των Γbλmσηκών Ι' πηριοιώv. ΙδούθΓΙκι το 196Ζκcι σπγόσmκtστυανοnσλαωμtγο ιριί~κ~tνόι;φρόγις:ι(σιικσθιόριςοίι ναού του l4αι οιώνο δί"τλο CΙ1ό την nομι:ί Αρχιmσκοrή. Το μοιισι'ίο nφιίχι:ι κιιιήλιο, tγyραφσ κοι wω~ι; που αφορούν τον ιθν.:οοnιλruθιρω11κό ογώvα Ι<:ΙSSι 959, της. ΕΟΚΑ. Κό8ι χράνσ σιι:-<:ίnτονίόι το Μαισιίο nερiίοu άνθρωποι, οοό τοι.ιι; αιοίοικ; &ιοι ι.χ:&ιτtι;. εr.ιjιrμονφ::ίι; i -- - ;~~~~~~~~~_;~~K~~~~ν~;:_~~= ~..i"j '"'! Locδirtr δllet 1 J Μ lι! Edil: '.ιiew ~.ιiνort~s Tools Help.-.:iα~~~:_fi}_h~~u;-~_l_~S~~ -- _ ~ _" ~ Go ίj:; φ 1 τωνχωpώντόποuι;cινόρuξηι;κατην~σίοτοι.ιnηλοίιμι.ιjιίχσvιcόή όλλαμέα]. ΗΚΌτοσκαιi "ΠιJνσγγιiωνyίvιτιιnόνωσι:μ11<pό rροχό nουάλλοπ: τονγυpi/'ρuvμι:το χtριη το nόδισvιίλοyαμι τηνπφmnιση. Ο τρμοι; κ~αιής των οyγriωνιiνcιμι. τηχρίοη TOU μοκοροv'ιι)ύ (ιc:αι.ιλοι.ιρiο ). Όrnv m σγγώ o1"1(1tc1ήoovv κόποκι βόραζ κσ ι:,ψοι;, "ΙΌ nεpηυλiγουν μι οπάγιςο ι\ Μιυριά οοό pcύχο vι:ι ν α..-ινοvqίξα.ιγσrομεuρόμίχριναστφ(u.16οίιν. Τη ν 61όμ(νημέρ0ξίινοuνΤΟ ι<:ό"τωμ ipοι;,οφαιρώνπιςοpιιηlοποίόnόχοι; ταιι αγ'(6οu ΚΟΙ στη ~:ι,:t1οτοrpίβοvν μι rομόλιστρο(tίιλσ οnόαρωδόφνη) vι:ι νο '(ΙJCΙλίοι:ι. Το οκοι.riι::ουvμιβ~νοnο.,; '(ιι:ι να yυ αλlσεικοιτοβόφ.ινκ άnοu, μακpιόanόpείιuοτοοέοοκcιanότονήλιο\fl<jνασπ:'(vώσο. Τtλοι;ιμΊνοvν"ΤΌογγιiαοικωίνκ~μι κα.ισόεu>,α. Τα UJUθιαώπι;ο ι.ιφον1'ό Η ~λι:uση του φuθι00.i111cou χάνιτuι στό βόθη τwν οιώνων κοι άνοι όμtσο ων&διυivη μι: την mopiα τοι.ι νηαοίι. r~ά σχι'\ι.ιστο ποοόμακ~ μι: "ΙΌ φυθιοώ ηιι;α χρηοιμοποήθηκαν οnό την ορχοιάτητα όnω<; φοiνιmι ιπ: oyvιio τηι; Γ ε uψnpιc:ι'ις 11ιpιόδου. Η υφανl!κήy.οώρvι: μιγάλη ονάπυξηστο!}..ι/jν"πνό χρόνtοκcι τηνσ~οχή των Ενrniινοι:οι/\ουΖίνο:ινών, ότaν KUflXJoι:ά nο).ίιτιuα μεmξωτιί και μάλλινα υφάφοτο ήίόυ σvφοοτό yιο την ιιηλή τοι.ι.; 11ι:ιιότηrι:ι κοι εξόyovrnv στην Ειιρ:ί:ηη. Το φuί!κιώ11κοιiνcιτοπιοννωσrά είδα<; ΚU11ρισοι:ΟΟί,ΙφΟVΤΟ\). Τοάνομότου nροέρχm:ι οπό ΤΟ χωριό Φίιτηnου φοiνm::~ιό π tnoι& ιηnγτw:ό ρόλο στην εξϋ.ιξή TOU. Το φuθιοώπκα υφcντιί χ~i'μ,ιτα anό rιολίιχρωμις γι:ωμι"τρικ(ς ανόyλuφ«διακιηjήσα η Μσψιό,όnωι;ονομόζοντυιοnόπς~, πουοχrμοτίψντυισι:ι!~pόίιφιη.ιοφuοικοίιχρά~ματος.το η>.α..μjtχοο.r.οιςυρίως τα tνrον α βοοικό χpώμοl'ι:ι: μnλι, κόκκrνα, 11ι:ιάανa, nορτοκολi κcι mtxvo. Σχrιι.ι0"1iζσντcι την ~α της ίιφοvαι<;, χρηαμοr~οιώντ'()( χρωμσπστίι;ιwι:ιστtς,ταφrιiλιο,nαιτοnο&τοι:ιντο1cnό τηνuφάvτριαανqμ ι οαοίτ(ιc λωσ"τtςτοuσίρ ΙJ(JΤΟ(ήσnι.ιο Υ!Οίι. ιiδοςμιφυθιςιώπςιι;~ήτονοιμοντηλιiι;οι":σπ:νόμ!κpοοχήμα, Τοrιοιςοινό κd:ιώt;καljcυ'(jj..ύ"π:οομιγtθηόrιωι;α~~rοκpιβcmού κοιίριπ:ζι:ιμάντηλα.στασχήμοτο"πι)νπλοι.μίr.ικυριαρχιiοpόμβοι; κα ιδιόφοριι;nορολλαyiςτοuκοιοχηματilρνπιοισορι'ς Μpάλληι..αμt:llζσπ:ν ί ςπλruρiι;τοuυφqνrοίι. Οιονομοοiεςτοuι;αιvήθωι:ιίvσ. nφ;ypαφιςί:ι;cι"ιόαvmcφι:vατης~ζωή( άπ αι<; ΤΟ μοι.ιιχιμμστi, ΙΌ πλουμί της rυηούτοοι; TOU δασκάλαι.ι 'ΤΟ Κσnχιο.ΜΙpWτό ΤΟ ποξομπώι KCI οι οφονψλιtι;. Το μcγόλ.α ~ χωpί/ρνm σnό nορόλληλι:ι; ιπιρiς σπ:νών σχιδiων iιπωι; η ις~ κα m ψοpοιςοκκολ ούί. Σήμιpa το φυθκ~ώπκο καrc:α;ιιιίi,αvτο αι μιφfι tcλiμαιςα στην αιαρχία Ιlόφαι κα κuοiως στο χωριό Φύτη. Έναι; οπό τοuι; rιρ:.;ιτφχιι.:οvι; στόχσuς της Vnηριοiο ς Κι.ηοοι;ής Χ ωοπ:χνiαι; nou ά).ιιουpγήθηκι ομtοwι; μετά την ΊtιUριαή ι~c&λή 6νο η μύ.tτη, δισπ\::rιοη κcι συνέχιση τηι; nαι:ιι:ιδοαaκι'κ χφοπ)(νίοι;. "Em δrμσυρυι'!&jς.αv νίο λιrτουργιιcά σχίδια, βαrομίνα στό nαpαδοσο;:ό, και δόθηοι:σν ιι..;σ~ς αnοσφληιη.; μι ΤΟ κο~αιυφόγτρκι;nοuοσχο).ούvτσνή/ίημιτοφι.ιβιcιιόmιrοnαράλ)ηλοι1u1αδώτηοι:αιοατοφιi!ιοώπς:ουφσv τό vu:ςικπ:nομίνις υφό νηιιις. Τα φιl11eιώπω ιnοπ:λούα::ιν μφοι; της προίκqι; mν νrορών καπtλλων κα ήίόυ αnαραiτητο ιφοοα VΧΙ τη ι.ιrnnmtι fιuιί τους. Γ1αράλληι..ο mαπλοίσw tvα οnό τα λιγιχm) μέσα ίι<.:φροσηι; '11] το ψφυτα γούστο ιςα τη διξιοπ:χνiα τοuι;. Αλιιiα Ο tινeρωηος οοόnολιόο;μιm>,~τηθσι..όοοια/",ωήγύρ<ι.)οnάτηνκύnρομι τοnpωτόγονομίοα nοuάνά'.(qνουσιοσmcόσνπcn.ιποστη θα>.άσσιαnονίδσ. Ανα'(!(όαβ i:βοιααιίήηαμι τό:λλαιη.ηαλιείαδηλσδή, κcι~, cυvπpιίσ'μ-ραστηνκίη:)ο~ύρωσπι; οιςοyίvας ι<:cι npooφipιi ονοψuχή ιn: nαλλώ; άλλου.;. Η ποραyωyή της Κ~ ot ψάρι εiνο Γιξρi τοuι; Ζ.600 τόνωι; lό χρόνο, oecx 11ιpiΊου7ι καπ;ιι..μ_ιοlω ν λ~ν(ημίςι990).γιι':>ιiτοuι;300 τόνσuι;αλιώοντααnόδιε θvιi.;ικι)ιο)(icμαιφιάοπό ΤΟνιpότηι;Κύπρου.Μι την ιιοβολ/ί κοιιαιτοχr'ι μιyάλοuμί:pοικτηι;κun~οπό την Ταιοιι:Ιοnαο6.ιι~ναν σι'μι:]α \fl<jαq.ι~τόλλ~nφ ί ΤΟ όο"k ΠΚΙ"VΙΦ"λΙΠΚiιι; υ φαλοtφιτ;ίδος τοv""l(πcιίι μας και το50% των αιι:ίώνμαι;:. Η cniδαη της αλιό:ιι; rw o nά την ι ιοβολι'\ήπιυ ι. 500πφ11οο"Τόνοι οnό a>.η τηνιχn'ίτοιj ~. οι ο(ιγκριιημι ι.300οήμαια οnό τοδο'"ιο τηι; nφιαχής wτήι;. Είνα φαvφό όπη αλιιiοιίνασr'μpαnα}.ύ ι:vml!κή. ο ολιιυιaι:ός στόλοι: της K(Jnpaυ αnοπ:μται anό nφσαόπpιι; οοά 700 βφκις τηι; παρijςτιαι; ολιιiος, οροι:ιτίι; από "Τ'ι( οποiιc ψαρ ιύοι.ιν εpοοfι):.'w(ό l(cj ιο Ύpότιζ. Ο nφόιο10ι; στόλοι; της Κίf"ΙρΟΙ.Ι ιφοδιοσμίνό μι Ι).ιθομvpά, ι.ιδpσιι)..ικό 13εwρύrα αnά τοuι; π κ~ ώγ)φοναιι; της Μισο'((i()U \.Ιf:ΟΚόφη βαρούλις α κτλ. Mrn] την το~ιςή ικ~βολή Π~ν αt ιφφμοyή σχίδισ όοvιιοδότηιης: κοι σιχορfιyησrμ; των npοσψ.ίvωνι.ιιαοόδων γ1 α νο ICtlTOOI\~ α λι ruπιcόσιςόφη. Νίι::ιολιιunςάοι:σrοφ\ιγ~α κοrοοκιυiισπ-,:αν γχι νο nοοοτστtψοο.r.> το σκάφη σuτό. Η αύεrιcιί των αnοθt~των των ιμφιώγ είχε moτi.w:μ:j να γiv(i πια ιλιc:υστuc:tι ΓΙ ολιιiο κα, ιφάσον ήίόυ 11φιοp1σμtνη η αλό:ι μι: rρόπ:ς (αριθμός οιι:αφών, ιπnοδί,ινςηη κτλ), σνοn~ι ypήγορα η nοpάκπο κοι η ιρσοιτηcνοο') ολιιίο. Η ον(rιτυξη τη ζτι!λιυτn'α<: riνα βtβσιο.:οισnστίλι(j\.α τηι; βu.liωcηι;τοuβοπκο ύ mιmi:δαικοιτουοοοδι'κ.ιατοι; τωνκι..f1ρiαιν. Το 1990 ι γιςpίθηιcσν νίοι κανονq.ι οί τυι.ι θα σ~ιφtρουv ίiξvάλι~ ολλ~ζ στην αλιύα ιςα rιι:ρι).q.βόναν ~ζ 'ι"ι'j τον lλιγ:(ο ό)...ω.ι των ~τrp*1!hoie1~2fwβ;~~=ι;.~tιf,.~ff~ις~ ί~th~:;.::_-c~~=~~ ~~~~~~~~~ ~ ~ -- - ~ Loc.,!ntranet 12

14 ΟΙΚΟ Ν Ο ΜΙΑ Αοχ ική UΙ!λίΟu Αναζήτηση Do wnlo;ιdj ΣΤU ΤΜΠΙΙ(άκινησης Ανuκοινώσε1ς Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ 1 ΚΥΠΡΟΥ. Η Κίηιοι; την nφiοδο μιτό την σνιξσρτησία nαρουοοιm οnν ~ ιπ) ll( Ι'8! UWΤU)(ψίVξς ι;rναηυοοόμινι( χwρις, μr: ιμy.ό ρυθμό ανάmιξης, ιι.11~ ιι;α tξωιφιιή ΟΙΚσνομιQ'] σταθιρότητα ια:ιιοuνθήr;ις nλrρωι:; οnοσχό).ησrκ. Ηι.nοσνό'ΠΙ.Ιιςτ οιιιονοι.ιiο nou ~ηtι:~αnότηναyyλιιήcn;ιασιςρcnίqτοι960μι~ισιμιαμοντiονσσικονφαμισταβιρήnοόοδοαιω.α.ιc;.-1---crc-"'1k c-a---,l~=~~~~~=~~~~;:vr::dvta ~AMA~I J Εyκατuστι1ση Ημ tρολόyιο Βιβλlοfn ιι..- rnτιύν Εn 1κσινuιν ;α Προτεfνιτεμαι; 1 ΠPΩmrtn:omm: ΓεΩΓΡΑΦtΑ ι.ψ)λάπροοcφακσιοnόσυ'!όπυνχωριίινμύ.wντηι;ευριιη:wήe; 'Ενωιηc,;ι:σ1ησύχη ιηι:οια:jυqμος~cuνοίcόμιουτή EOt:A ΠΟΛΙΠΣΜΟΣ τωνnιραιοτiρωνχωριίιν~ ιηι:ει,ιρωnaiι;ήι;ένwσηι;.διι!μiκ;ηκ!η)ο(;ιαjttχατην Ιfιηθό:ιηόσοναρορό στοιαrτtj ια:φ~ ΕΓΚΛΩ81!ΜΕΝΟΙ Ο ΙΚ[Ι<(ΟΜΙΑ οοόδrμο και ανσγνωρiζnq WY οκονομο που~ αυι:nό Τις α.ιιαιpιι( rou ncιιxxnάιnrf'icl'i' ΚΟ'!ό 11οιρούι; και &μσύργrρ! fttina ΛΟiΖΙΔΟΥ ΠΟΛΙΠΙ:Η 00 σmθιρό ιιηkι8ρο ',..:J Ο*~ και κοινωνκή nοόο6ο στο μtλλον. Τι:ι rw) πάνm mmjyμιm:ι ια:ιι ΊΟ yιyσνός; ό '1 η Κιη::οι;ή IΣΑΑΙ( - ΣΩΛ ΟΜΟΥ ι"""=~iί>λm ---~i;z~iw~"::=~~r:~~- 1 ~~==::: 1 Αποη;;:::~ΛΗΩΣ ΛΕ 'fκωιια οιςονομiα τοuνηαοu,ηοnοlο~μι:nλr'pηκmόοριυση.ο!ιαιοςσ:nnσ,.ιό(ινόςιrυάλουι.οίοοu( ΤDU~αnόll(.!\ΕΜΕΠΟΣ nιpιouσie:c, τοcrί1-1ιc:σιτηνnσρσγτυνικήιnαιχόλησήτdu,οδήγησι:σr:πιιόιmααύξησηατον~τιονα1όμων, ταοnοlaήταν ΕΙΣΒΟΛΗ 1974 ΛΑΡΝΑΧΑ ~ττψινο οικονομιοο ιηό το ιφό"ιtι,, κσι διμοuργησι ~ illάμθι; rδ~ιm:ρα ατη cntyaση, την ιιcncίδεucη, και την uγόο (V\j,, Ι'ι.fΗΛΑΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΦΟΣ nl!ρόλλι1λο τα δrμόσιο tιχιδο αrμdωααv σο.ο:ιιmκή μιίαιιη. Η Τοι.ιριική ιη3ολή και ιι:στοχι'ι στtιησ:ιυ την αιι;ουοο,jiσ τηι; ~ Ο'1ό ΣΧΈΔΙΟ./!-ΝΑΝ ΑΜΜΟΧQΣΤ ΟΣ mι.ιι; ~ CJημCIVTW(oύι; τηι;: nόρουι;: : 70"k τιuν nλουτυnαραyωγw,; ι.ίιv nόpων, 65% tω'ι' ξι_'f'οόοχιiω.,.11ιι ~ 1101'0λw(ι-rv.ι... ~δ"ιό τηι;: ΕΥΡΩilΑΙΚΗ EN QΣrl <;οα"'τε"'χο'-'μ"-εν~α--~ βιομι't(οvκήc; f1cipo'r'ωvήc; ΙΙΟΙ 5δ% τηι;: cξόρuξηι; μι-ιυλλιυ~ιό"πνν. το,,,:..οομο TOU ~ Αιροδρα;ο.ι Λtυαοσiοι; κα η σnώλιια τau :Cρησιμz:ς!υ'ι'όίοσz:ις 1 ΙΣJΟΡΙΚΗΙΙΜΔΡΟΜΗ ι~~~=:=~~~=:v~~ J:;;~~~'~ιn~ Η 1στορ iιι της Ι(ίι nρο υ μαφοοικq'ι'cμιltf,: nσλιτιια'κ!ι1ό τη'ι' Κυβ tρvηση κσθώc uiσr)c στη'ι' ίmοοξη ι.ίοι; δυvαική.:: t<:cι ωt).κπκ cnιχc1ι?f1ι.ιστν'\c; τόεικ ttαι μιαι; Α 1ιιθtn τιι μορφωμtvηι; ιpγστwι;ι'κ -roεrr;. εnnρόσθcπ~ η σ.α~.,.ι)!.8α ωφύjιθηκι ι116 τη σπνή <:JUΙΙtΡΥΙΙι:J'α μz:τσξ\ι του δημόσιcιu 1tl!J(o κιι 1WV!<;ΟΜlΜΚώνιτοίρυΝ. Τanλήγμστα ταυ Aπiλatm"J'VOll(Q.,.ψa τηι;: Κίηχκι 'Ε'f1"1!κοτόληψη ταυ: 70"/ο τωvnλοuτοnαρογωγ~κών"6ρω'ι 65.ι.1WVει~κιιtυUρΙΟ'!Ι(ιίιΥκ!1ΤΟΜΙJ.Ιόnιιν87%πννιnJονίγερση~α~κώ'ι'οιινόδων~οτωνι ιrισριu\,ιάτwνnου δο<νοίrι π~.,.μέαα10ιj ΝμaνΙΟίιτηι;:~)(ώcm:ιιι5δ% τηι;:~~των 4 ι%ίwvιπηνατραι»(ώνμονόδων48"ι'οτων dαyω'('ώ'ι' αγρατιαίιν n ραίοvτων 46"to τηι; βιο ιrιχοwαίι;: ηφ;ιγωγής: AriJ τη μ~σ μlixi στην άλλι]: 36,ΖΟΙο του οιc:κmκού δυνο;ιιια:ιύ κιι 38,3% πννοχαλ.tώ'ι'κφίιmκσταλήφ8rjcοv a1ότο τουρκιςάση::ιαmjμ:;ι rο. Σι-μανπςόμέροι; τηι;nσλιπ71ιι'iίι;μcχ~ ιο;στt:ιλιίφθr,:ια1ότοuςτσ(ιρκοu(κcικατtατηοορόσm)aτquc~μιιάνδvνο ~~ncόoφovl(ll.lά : Αρ)((ΙΟλογιαιi χώροι: 38 ~οαληαlc.( : 7θf'Ι'ιοvσιτn'p: ιο Φρούρισκιι~ κόστιχι: 7Μrο!Jωlι«ό ιπiριa; Ιδ Η μόν1μ1 ΥΟμΙCΙLΙΟΠΚήμονόδο dναιαη~οςή).bο(nαυδιαρdταοιιοοσcντ).~ Α~Ορυθι.ιόι;~ ονόrπι..ιεrιι;αη.ιάτ<j γιο'!ι)2q00ατο2:%,αι: \.Μ χρσνιο'ιnφίαδοκοlύτηνοnαίcιtσδιιθνίςnιροάλλονήlον~,ιδιtίn:ραμι'fόmνnό)..α.ιοσττιιρόκnουό,ct~σmrn..nο στανπ~υρq.οόιαι~κοιοιόλλcυ;'γω!jdςτης~.ωστόσο, τομtτρanοu~ηκ~ρνηcηιαιf1)1vιαιμnό~ _j tijoane --~ ~~nολqιου~~υόπ;αρνιτιικίς~~ια.nρuα'ι~ Η~~~~ιιcι - ~-~rtτ.y,et~- ']ι http /J loι:alhtts1.lecon~mιcs php, /,11trosoft lnternet bplorer, ~, ~~~ Re Edt. ν1e... Faνorites Tools Helo ;..-:dι~% φ ~:/~~c~~ ~Ι'? ~ i ~Go Εrοιριtών 161 nιο'τωlικού )(φcι(ίι'ρa. Ι!niακ την Ιδιο πφiοδο, η οrαι.1οιφστaα'ι ~ωβφνηοη nφοχώρηοι σnι;.σu...:ογοηκίς ΕΊ'QΟΟ(iιζ, μtσωτόιjδαν(ιο'τικιiι Τ ομdαt.ι, δόνaοοι.ινολικιiι~ Ε20.αΧJyιο~a(3οη6!'ιοοστηνονόι1τυξηΤΌU Θιιη.ιού. το 1925, ηκυfltρ...ηcη,μr: στόχοτηνονηjf;πϊποη1wvοικονοuικwνnραβ).ημάτω.,.nουδ~ηκσν λόγωmυ ~ΤΌU~nολίμου,ίδρυσι:τη Γιιοργική Τρά1ιαcκ οnός της onob::il'!t!'o' ηnορι;ιχώι:η:η~φων l'w'πiιor:ωvnpocτouς γιφρyοίις. τ ο ΣυνφγοΤΙΚ'ό Κiνηματης Κύφχ.ι σήμι:ρα θιωρdπ:ι tvo α1ό το nλtον δι.ινqτύ κaι ιο;qλό ~ Σννφγσηκό ΚJνιiμqπ;ι στο ιο;όομο. Η ονqmιξη TQU ανφ(νι1t11 όίι θοοuνιχιαθιίκαμr.ό τηνtvτοξητης~ στηνwρωnσίίςή'ενωσηαφοί,ιδιοθtτι~τη~τητσγιοναονίuεπιriσιι'τι.; n~αλ)..ό~ίιςwι«jοiιςnοuβοnαοαι.ιιιοcθοuν. Νοι.ηιοΒΟ)Ι1ολιπcήκα f~ταίιλαιrοίοχρόνιο,n~τρcn:ζα της Ι(ύnροu tχαιvτιiνι~π; nροοοόlk~tς τηι::γ() ι~καασ.ιvχρονqιά rou χριμjτοcι8cονοι.ικιiιτομία. Ao.rrό ~).z:τoi τόο::ι γιοοιc: οναι.ιιcούι:;λόyοι.ι<;όοοl(οιyιοσκοnοu(~twνοκονοι.ικώνδομιίwκcιrο>.mαi.>ντηι;:~μιτηνει.ιρωnι:jclιένtι.σ]. Προςα.ι11'ιτην~τοΙ996ηl(ιντριd\ Τptnι/ρεο"ιγσyz:ίνσ Υώrιλιjοοόο(ηι:ηι;~ nολι1ιιο'κ,ανnι;~το όργονu~οduύ.tyχcυτηι;ρεuς:m:ιτητο(στη.,.~μcμιθάδαjι;nοujjσοίζινταιστηναγορά. Το~nοσοατόριuοτότηmι;, nοuήrοντο~άργανο~naλmιήι;:ιnilπ;~τηι;δικατίcι;τσυl970,~ιια:ιιφ;εu;ιι:ύ;ιο: αναχριμrτοδότησ nou διcνφyοίrmιι μίοw δημοrρ:χχιι;:, μc τη μορφή ανπσηκmί:ων Φόξιων μι: βόση ουμφαινd ιnονuyορός μr:rοξύ τηι;κ~ τρ(πρς: ιαιίωυ~ωνιδοι.ιμόπυν, ~ν rοιςφοφyο).όοιλίνχοu τηι;:ριwτόπτnχ. /'\ΙόοφQτα, ηι::z:ντριςή Tl)(ndD σtrrσvc ιιίιης πc δrμοφαtις οοοδοχι'!c κοίι:ιθtσιcων ωι; ι.ιίe» οnοορόφηακ πλιονόtοuσο; ρωατότηmι;. Σrο νtο Μαiσιο νψωστιcι'ι(nο>.ιnιαχ,ο~κοτώrο'ιtι)νι;n~θιμάrωνιi\ιαιομόνσς>.mnυργ.cόc;λι;ιγι:~ριοcώς-τωνηχw1ι'(ι;ινμcτηνl(ι!:v1tιι(ή τρόnιζρ, ινώtχf»ιιμκοοοχθdμ u.a~ διιι.μ:ολi.μ:ιιφνμι: οκο'ιό την Γq)Ο):ήκιt~ριuστUτητα/'ιφκιιοι;ΙD; rμρα; (ορυοίcχρrμιnοδinηιηςιι:αιcnώοχής r.:οtοθtσιwν ). Ι', :~lli:i;i;;mi~i"'~""~" ~-~,.~,_i. Ξ ~-~ Πλάσιο~οολmα'\ι;ΗΘ.ΙΥώ.).σγμ:mα'\nο>.πιr.;ήτηι;: Ι(ίηχιυ στόχruι nάυτο στη /iιοτι'pp'ι τηι;: μαι<ιιοcιιφ\ι~ οτaθφότητοο; ιαι χοι.ηλού ~ μtmι ι.ιαι: nολm<ήι; σrοβιράr,ι ~,τηνιiινδιοηδη λοδήτr~ι;κι.η:ιακήι;λ~ ιiπ:μe:ivοξtνα~ιiπ:ι;ι:ιιq~~.μηi:ι~ιοφοχρό'ι'ιο υnvχrιιtνη~τσu~νομίσμοrοςμιίtιeαι,ηιο.η)ιοκή).ίρααινδέθηκz:τηνιηιονοuορίου1999μιτοιvρώ,μcιο;ιν~pςή ιοοn.ίο ICYP Ι,7Dθ6ecu ΚCΙ nφιεkί,ιρια διακwa-ιακ ±Z.ZS'f.. Η ιvτσnι;οnwιση τηι::~ροnοηcηςτηι:: fqι!νηιηι;καρα).αίων οδήγησιστηδκι:ιρι.ινα~'ιτj)ynφιθωρjων ~στο ± Ι5"1οτηνlηΙανοοαρίουΖΟΟΙ.Ιlαpά:λ).ηλο,όμω(,τοσπ:νότιροn~ δισκψσνcης :i:2,2soι., διο~ονφ)οωρlνάυι: ~fιύ.αmc:ό ~ΙΟ, ίτσιόχπι νο διο1f'ι)ι'ιθι:i ηαrοθιοότητοιmc nληθωρcτικι!ς φ:ιοόοιάς. Σ 'φοτηγιcό Σ:ι;ι!διο YJO 'nlν Τουρqιδ zοιο - Σχtδιο Vλοnοiησηο; Το Ση:ιοτηγι<ό Ι.χtδιο γιο '!tlv Τουρq.Ιό20 1 0ιο;αθcιρi'ι!τη~πορ00της~Ί'ΩΙΟΙΟΊ1Κήι;~.Το!χt/Ίιοου'fόz:ττ:ψόστηιcιcηόmνΚΟΤάιvm οnόιvπ:mι.:ίς~ιςμ(όμιυςτοuς'τqι.ιριι1οtοuc:ι"πiροι.ιι;τηι; Κύnρουκαι;γκρiηιςι ΟΙ1όιη νκ.,eίρνηοη.στόχος '!Ι)ΙJΣχιδiοu Uvαηικ:ισγωγή τηςίνvοια;της οιιφορiος στην rουρισιικι\ ονά~ruξη πκ:i((η)ου, η onoio ΒοκrνCτοlγύρω cηό δύο ιο;ιγη~ικούι; όfuνις, -rο...κι.κ'ιρι(ιι(ό~ιtcιτοnι~.ηιφαρι.ονήτοuιχιδiοuθοστηιίψιιτην mαvστοnοιιίτηοητηι;:κu!ρο.ιστονrισγκόσμιο ΠΙUρισπκό χόρτη, ω.; tvt1 ι.ιωσcι"κό φύιης κοι nολmσμο(ι, t.ια; ολόκληρος, μογι<ός κόομα; οuγr;ιντρωι.ιίνος σι tνα ιaωό, ζιστό κα φιλόξενο νηοiτης Μιαογό.:ιυ, στοστοuροδρόι.ι τρ!ί~ν ΓJ'Ιdρων, roσnoio nροσφίρcιμια nολυδtόαmτηnοιο'!ι(ή 'fοuοι(τπι(ήιιrιαρlο. ο γ z:νκό.; nοα~ηκός στόχος του Σχι&συ dνα ο δπλοοιοc\.ιός των «Jόδιu.ι cηω τον τσuρ~σμό, ώοτι: vo ιρθόα:ιιν το ~ Ι,β δις (οι nμtς του ~~=~';~~;:,:.im:~=~i~~~~~=...~~~= Ι\ΟΙ οι ων~ μι ~μιγό>.rι nοόοόο στην ιdίίιρ11όu αιρωιuςα) κι~ςτφtνοο, η Κίη)ος tχα θtσιι γwίς Βόοοc:, όχι μόνο γκι την 1 ίvτοξη στην Ε.Ε. αλλά κ αι τηνοοθtτηιητοu ~σtαύvτψοχροw<όδιόστrμομιτόοι1ό τηνtν-ιοεη. Σι.ινολ..:ό, ΟΙ ~ς σιιν&')κι~οοuιr φα-rοι:ινοτη"!'ι(iκί», ~\.ΙiΟσςόνα;ι:Wρaςμιδύmς~tι.ιρ(ι)Ο'Τίοςκο,μοκροοwςονqικής στοθιοό1τ1ίt11;. Ε'ι'δαmςό "ΙΤ"ιι; Ιkτιr.;ήι; αυτής~ nou ΜΟΟUCΙΙόί.ιΙ η χώοο μος σnοτύ.ούν κct οι αινοictι; αξιολcγ~'ιοι:ι κcι m σχόλια ΥΙΟ τηνκ\κtοι(jιι;ήοιιωνομjο, nou nιχιφχονmcηό τηyειιρωnοiιή Emporή, ηοnοίο κοτ σ~ονάλrνηιπβιβοιώνοό11 ηkun:xlς τηριj τόσο τοοιc:ο...σμκό όοοκαrοιν;w,.όιφm'ροτηςκ~,κοθ<iκ.καιθ'ιόδιcθνtiι;cρyονιοι.ιού;~( st:δι'ιdard«ιdροοr s, ~a'"~"";:~:;;"""";;;~:~~~= -:;:;. ::;""""'. όιjσ., m Α ' Α ::::. ~"';:m;=;::;; "~"""" ~ ~""""~~m~"""i;j""~ii~~~~~i.ii::i 15 j ~Dore ~ ~ LD-~~ -,. Sta. r: :r -.t! ~ 1-\!ίίίl -;J t11ρι f!r.:.hjsl:ιaα-i 7! ΙJr~~~'ί,::-'7ι"f a ~.ιwt.;':~.. :.,. ~ :ι,!~ :~... _.~ιe,~ -~ ~ ~--.!d.,;;;,;. ~i,s'aϊ~ '"'"""'.-~~~~:.:. _' Β'1 ι ~1::_. 8 τ~~:;:η~ 0 12w l 13

15 2.2.4.Π ΟΛ ΙΤΙ ΚΗ Ρ.ρ111κη ιn:λ1δα Αvuζήτηοη D<Jwnlo<ιds lτιιηστικuηi νηση1; Ανnκοινωσι:ις 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ Εvκ11τι1στα~ Η Κί~'ιροι; ιίνα: σnό το 1960 οv ιξ/ιρτητη, κuρiοοχη Δι)ΙJΟΚροrο ι.ιι ποαδρικό ώστηι,jα διακυβίρνησης. Βάι:η του r~ rou Ημι:ρολ όv , ο Πρόdiροι; της ΔΓ1JQ1e:palioι; αλtγιται μι κιθολια'\ ψηφαρορίο για πφίοδο n ίvn: χρόνων. ΓΙΟ την άακησr~ της ικτι:λισπκήι; Β r βλlο Επ ισκεnτιί.ον ~ογιοόd~ροι;τηςδrμοιςρι;πlος~ι ΤΌUι;Υπaυργούςnοuαιy~cριηούνΤΙ)Vποuργ11eόΣ~λ.ιο.c:α10νΚuβιρ...,nκ ό Εn κο 1νωνί<1 ~-Κόβε Υnουργό(ωι;~ινυζ l'ouvnouργιiouro.ι ιίνα unriιθ:jvo( για την εφαρμογή των νόμων nou ~μι ΤΙ( Προη ίvη ι: μας ~--,.,,.-Ι<Α-- ι=~~~~σ1:m7:=~~~~~ο~τ: J ΠPUromxoτtmr ΓΕΩΓΡΑΦJΑ Διμ:w;ρcnb;~μιιοοθολ.ςή~.'fΙΟrιαιiοδοnivτιΧΡ~ Η~εξοuά_ασσιι;ιhοσn)~ιvτι~ Ε ΟΚ"Α ΠΟΛΠΙΣΜΟΣ ΥnαιργιωΣ~ nοu&::ιρi.ιmcnοτον~. ~Εξουσiο~των~~~cυmμ; ΡιWΊ ΕΓΚΛΩΒΙL"1ΕfΙΙΟΙ Qil:::ONOMtA ΑνοΛοvισ'Ι.fΙJμίλrι~βοUΜc'!ωνΑ~~μικσθολ..: η.ιμ"'jφοφοοι(ι νιcιn~ιυ.ντιχρόνων,δι«;cm;ήεξσυοiοη ΠTll'IAflOΪZIΔOY rπολ~'~"' ''"'---~=~~υι :~~=~rομl111~:'1-::ό:~~~~;~~~~χy ΙΙΑΑΚ ΗΜΟΜΟΥ ~ι-=-,-,.-πο_λ_αι ~Ι ~~~~=~~~:~λι=τι:r~~~:.~:σ~~==~~ο! ΑΠΟ~~ΛΗΩΙ ΛΕΜΕΣΙΟΣ επίτροι-ος Διοιιςήαmις (Orrb.ιόsma"\) ιινα σw:ηι; ανιξόοτητιχ οξιwστοίιχσο; τηι; ΔrμΟιφαD:~ς, ο βιφόι; l'ou o::n:iou όι.ιιι.ιι; όρ),1(jι! νο ΕΙΣΒΟΛ Η 1974 ΛΑΡΝΑΚΑ λ ιj'τd.ιρύ(ίατην Κ ίηχιnολίιορyότι:ρο, ΤΟ ΗΕrιη:ιοrή Δη.όαοι;Υ!η)(Qίος, η Επιτραή Εκηοιδωπια)ι; Vrηn:tloς ι<:υι~υγροφιiο ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΠΟΛ1ΤΙΣl'10Υ ΠΑΦΟΣ Γtιοv~λιπουρycιύνσιίσrl(ω(σνιfόρτηrοαίιματα Τοnκίι;Αρχt(Τηνιuθύνηγcθίι.κm:ιl'ΟnΙCήι:;~t)(ουντα ΣΧΙΞΔlΟΑ/'tΑΝ ΑΜΜΟΧ QΠΟΣ ~ΤΙΙCό κα κοινοnκό Συι.&ύλιο. Το Δrμπw;ό Σ~ΙCΙ οσχολοuυται lk. την nαροχη ~ ιι:σι ί):.'οuυ 6ιoncη1'Ctς αρμοδιότηtt< Ε ΥΡΩΠΑit:Η ΕΝΩΣ.Ιi "r-~'"'=o=mf=na~--~ σnι;:πό).ιιςιι:σισιμεγάλιι; αγpα'ιw:ίι;πφοχiι;, ιvώσmχωι*jmθlμσπ:~lόr.σ'κ~ ο~φμοδόπτm Ίωνi(οινοπι:ών,(ριtσιμιc Συνδί:σnc 1 ΙΖΤΟΡ!ΚΗΜΑΔΡGΜΗ ι ~= ~~~~~~c::~.:::~~=~~=~~~ Η ιστορiu 1' ηςκύnρου ιcσιαρw1οnότηνr).ιf:pοτηςιγιcοτdο'τ'όσuιιι;τcuινιίιnιοντης8αιλι'ιι; τωνα~,όnοuδίδε~τηνινοι.ιψμ]όιοβf:βααιση.η Αl;ιοβf:ιιτn ι ιc>.οyή π:iu vt.oo Προίδροu της Δrμoιcoc:πia.; γίνιτι:ι nρ:ν σnό τη λήξη τηι; θητιiας: 1'1)U σnφχόμιvου [\χ>ίδροιι, tπ:ιι ώσrι ο ν ιοιιc).ιvόμιν~χf1ρόώρcχνοdνσισr:θtοην α ~rο,;ι:βήιcοντοτcuόίqvηθητιίααuτή).ήξι1.οι~rοόιδραnρά~ι~ν α dνσι πο)jτις της Κu!ρΙCΙι1ΚΔrμι;ιι:οι;πiα ιcοι να~ ςa,ιπ).ηρώοι~ τα 3So ίίοι; της η).ιόοι; TOU(, Σι rιιι*ιlωσ1 nciu mόoxa μόνο ίνα< ~.~~ΊΟΙωcο;λιγdς.ΟLnΟΨ'ΙΦι:χγΙCΙV'Οοcλιγd~ΤΟΙνοι~πόνulοrιό1'050%Ίων~ν ιμ'\φων.ανιι:ονtνοςοnόί'οιj(ι.nοqήφιου.;δι:ν~\οοτην~n>.οοι.ι,ηφίο,ίutt~ιττιuονο~ιιv.ογήτην αvτίστοιχημtρστηι;σι.ιwοι(~βδψ]δοςσνιμιrα!στοο(δι.ο:ι~nαιnι'pαν11(11φοοότια(ιμ'ιφουι;.ο~nαι nαlρνο, ιι:ιπότηνιηιμjλιymιήαλογή, ΤΟμe:γολύτφο~~ θιωοιi1'111 ικ).ιγόι;. Σιπερί-mιισηnουηβι:οη roullρotδpou τηι; ΔrμJκρστiα ~ ο:ιvι\, δι ά;όvmιι σνοrwpωμοτια'ι αλογή ιvτόζ 'fs ψ:ρών οnό την.-μίρα nαι ηθiιη nαρίμιr.ιι ιανή. Η θη'τό:ι 1t:IU ικλιγομtνοι.ι μι σνοn).rρωμστιιc ιμσyή f\ιοίδ\n.ι dνσι ίση μι τη μη ΟΟ"Ινιύοοαο nφiαδσ τηι; θηπίοι; τcu ~. Σι πι:pmωοη nροοwρινής αnοuσίοι; ή ηροοωρrισύ,;w).ψ:πυς τcunpοίδροο τηςδι-μοιφcnίας, τονσνα~νpdα Ι)Jόιδρα;τηι; Βουλής τwν Αvτιnροcώnων. Εκ),ογίς L9590ι ~ώτtc~t(ο:)..ογίς~ι"ξ]ιvοnότrινανοιcήρuεr,τηι;αν~~τηtίο;, σ"ιι.; Ι3ΔιιcειιΒι:ιiοu 1~9;Υ~. 'ι'!οτο.1~ι:'ίοιj~~~ήrον-ααρ.χ~ι':1~ος~ι~ι<οι-~.~-~ -~~ ;_] ~1.σcδΙΓιtτ.-t...!Ι httρ.//localhos1/politics.pftp Mιcroso!f ι'ntcrnet ιxplorer.. ~ ' ' r- -.. }-r. 'r - Α..., - ι ".,.. ε~τοι~ >.ι rοιι:αρηtά1::.:οποισ(wjnτι~λύιηι;ιι:αοιιδf:ι,j:ιbcnτιοσηιsηχiνσχωρά:ιοdσ.ιtάrοίpίrττvχο. Η ιn;~χώρησηπυνrοι.ιρκιι;ών στpοm.ιμάτων, η~1t1uδιcαώuσmςιιwστροφήι;:ίwv~στασnmοτουι;,;αι1"0 διcοιώμαmόcιιι:τηοοι;ιι:σιιλιύθ ερηι;ι'ίοάνφηι;θοιφιεινο~η).ήρω'οι!:~~μιση.ηίvπιξητηι;κίηχιυ στηνεuραηcjςήένωςηοιίοτtλdrορcίλληλσο1tι(ιίτj'ι'ιιctjτόχοαλλό,;σι,;ιτιαλι..mο:ήδιοδιcασiαγcτηνtιιόδοχητων~ ι~ ~ τcu ~. H~ιι:aιvbxvorιl'OU όόγιnmς του ινιοiαuσμυντwωύ~ mβάλλnυι νσdναοvνιχι'κ ο:οισόιόλσττη.ηιcοινή cv.ιντt:~~fλλόδοc-κuηροuαnστιλιίτονnιcιισχυρόιcpίrοστιςσ;(tσοςl\ιινδvοχωρών.ακεαεδώ.: οι μιριιcά χρόν~ο f1 οvθρωnότηrοζιισπ:ι nλaiolc τη').ιγόμινnι; Διιθνσύ.; ταεrι, ~ογμ(ιnον. Αιπι; ηιcθνσύpyιο ιcστόατοοη δt:νr\τσν δυνοί'όνσοι;ρήιχι ανιιηρίαστη την Κίκιροιcσι 11Cnοe>σηόβαςεηiλι.χη( 1'Cυ~ατόι; τηι;. HNta ΤόξηΓΊρσγμάτωνσναφ(ρmι. ι1το διι&.tςδiιι:αομόνοστοβαβμόποι.ιιξι.πμτούνm ro οψφtρaντοτwν ισχψιίιν της rηι;κοι npιίrιτι-rwtό-των Αμφι(ονών. Όταν το διάμι; δiιcσιο δεν ι(ιπ-μπί ι..nίι ΤΟ ιyωmιιαi γr:ι::nσ.\mιά ιι:α OlltOVO\JllCiι σ.ιμφ(ρσνπ:ι, τότιμι τη μιγολόl'ι!ιη αιtολd nοραο;~ ή δισστpdjλι,ίινετοι. Στην~ τηι;κίφου, σφρό/",cτι:jιu-ιοστήριξη σπtv!jποούό).ιίιcολώνι.πμσιώυ"ιοj r.r., δrμώνεπ:ι rίστηστο ~π.wttνωμίνωναtνώνσλλά~ιι:ολύτmοησ00λλσ6ατηι;~~rτtιαία(.εnχφιίταιμό>.ιcm:jηοπτχπίc~nο m θ(ιοη).ucηι; rouκuioocou. Εμdι; δινσνwιί'οuι.ιιοφο~yισvο δοωνiiί:τοι 10αδιtξοδσ. Εuιiς θϋ.οψιναι.ηόρξwνσι.ισιοιmάι; ιcιι ιι:ορnοφόοι' σ.ινοιμ!tι; nou θα οδηyηασυν στη >.ίιαι ΠΙ( δψνασίι;, διtσινοτια'ιι: Ομοσncr.ιόί;)ς:, Διv ι:n/ί~"!όψι σvmφ(ιθ(ση μι ro 1-Μυμ(νc ε&,ιη. Αν'ήθml, nόντα θιαιρούcπιjι ό 11 τα Ηνωμι!να Έθνη, τα ~ΤΟ ιι:a οι cp)(tc -rοι.ις αnσιτ>.σuν αnδα ιcσι ατήοιyμq στον α;tίινο ΊUU Κι.η~ισιcού ).οού yισ ι:nανtνωιη τηι; Κίη:ιαu. Πόvrοτι σ:nμούσομι: (kτι(σ τιc nοοιπόθιιοις πυν αόατοτι r. rροι4κιτtων πιu ΟΗΕ yισ δια.ί3tτηαη 1'0U nρο13).ήματό' μςιι;:. tγκοιοα, ρς Αι::εΛ rιιrn:ύοψιό11 ~ι nσ}.mιι:όβόρροςγισ~r\ τηι;nρσyμ.τrιιcότη"τός χωρίς 1'Ο φόβο nο>.ιίιιcών η~.η.ι(ιίωυ κα την σνό>.rw-, σ1ό ιcοινοίι δρόοη' γιο νο διορβώνσνίοι,;αmι;πόι;:ιος, πολύ nφσι::ιότφο Υ ΙΩ νοσnσφάlονπ:ι δι..σ,ιινιiς ι ξιλiξιιι;. ΕΜ!ιγιο η:ιύrοσιφgωc 1'0λόyσ nου 1'0ΑΚεΛ ιηιμtνσστηνανόγιcηόσιςηοηι;rορσληm..σκ nολιίιι<.ι'κ. ToAΚE/ΊBo~va~ronail(ίnρou~, 'ΙΙ(ΟΡ)((ι;nουσ.ι τάιιηq:ιιcλ ώ.ινιωθώι;κατιcσψψωνiιι; Υ!μ")λού Erriδou, yισli θιωριί 6η ~μι: ο.ιτά τον φπ~ 1'11 σψφι!:ροvπ:ιιtα1u διςσιιψοτα του evοιόλου πιu Κtηιοςσύ >.σοι:ι, Ε,Ιkuηρίωνιι:οιf/ι::ι.ιn::ιlοw. Η>.ίιοηγcνοtίνσιδίιa:8)ια:ι~θσιφ~ι~νοΟ'fl!n:ΙΙCρiνιτι:ισταιcα>.ώcνοοU.JΜΙ~ιcσιτιιιv δ Uοιrοινστηπυνσ>.>.όιι:ατηι;Κί,ι~ραuω(ανεξφτη1'0Uιφό1'Ι]υς.Η).ία"ιδινι.nορdνοΟ'Ί1'ΡΧβι:ί ατη~ τωνδιοιιwμάτωντης μίσι; ιcσινό πrrο ς 111! βφοι; Ίων~ντηι;άλλrιι;:, ούτι:ιι:qμηορdνσ ίχι~ αmώσει( d ό, ηοφσpό rοσ.ιθριinνσδιι,:οιώματαl((ji nς βσcιιι;tc ιλιuθφkc. Η>.ύαη nρίηι~νσ nι&όη~~ίι:ιονθρώnι:νσδικοώμστα ια:ι~v;βσσιι;ίςιλιvθιιcιiιt 'ΠιΙV ΚU'1ρίων. Η,;OOJVl'I αyωνlα; των ΤJΚΙ.ηJlων σινιοτρι;ι,ι"!ών ι.«'ι'!ο ~ύοη 1'Ο ~προ ιιc:φρόφ ιcσι τη 6-ςή μας aywνia. Τα1,1τόχρονα ~ψι όπ1"0 11ιριt)(όμινοτηι;λίισηςπρίnι~~νο μαcινδιοφίριι,ον δινθι!>.ουμι.νοζήοουμιστοι.ιtλλσνl'q)όμαιιι;ήιcα χιjρ6πρις αι:ριn!τtιιι;σαναιπ.:nοuμα οόιl'(ιj]ου ot ανthυτο ανθρώrννοnόνα, ιcσ~wτροφίςιι;οι~rοnμ.γματοδιοχ~. Εικi(σιΑιι:ύ.ιστicΠΙCΙΠίια.μσταδιά)..ογο.ΓίστtύοιιμιστηνονθρωΟΟ,στηνQ.ΙΟΙβ<ίοιcαrονόηcη,ατοm.θοcWα).).όκσιτηο.ινύnσοiη τηςδισφορι-τια)τηrοι;.πισttύοwιιcιισmο:οινόcποιχdι:ιnοuε/κίmpιοuςι:.οιτ(ιcί,ηριαuι;μςιι;:χφαιcτηρi(.οwωςιςί,ιπριοuc, ωςnοι/ίιότης l ~=~~.~~=:i~i:~r:~~~= nόvπ:ιο'ιόnι;καρδιiι;κσι 'ΙΙ( wνοδήοοςrου~rονιccιο:όδοiμονα1"0u~, 11ΟΙ.Jμιιcόθιαιtιιι*ιιηcών(Ιιι:ι:φό).ι. ~~:=:~~==τt.~~~~~~ι:.~~~ 1 ιcούροοη nou OC.,yr:i στην nαρόδαη σύτt. η onύj"joo nου o6rjyιl στην ο>.σο:μρωςη της ιι:αrοστpοφήι;. Εμιiι; ιn:>.tyοι.μ: ΊΟ δρόμο 1'0U 1 αyώνο.ιuνώι)~ηcδvοο:ο>.ιις,διν~ίιςtcσrοστόσι~ι;.f-1iσοόμwι;οι1ότηριολιcmο:ή ~τwνδιδοιιμνν β).tοοψι ιι:οι Ί1C npoormκ ί c. ΕΙνοι η οwστό w:θοδιυιιlνrι nά>.rι ΕJις~ κσι Τ(Χι.nρlων nou γιννό ouτic τις noooιmιct.;. EUcmt αιοοδοεοιyιστiίχσwιnίατηιmδίιcαοτηςυnόθισής1«,yιστitχοwιι~ιmι;δuνψι~c1ό1jλ.σαjμα,yι01tηnοyιςόσμα ΙafΟρίαο:σιηφ'Ι(Ιρίι:ΙτηςσνθρωnότηΊQΙ;διδόσιιοuνrω;nφόΤΟα~, η ι; οnοvοητιίιοο(ιι:α'ι1ς~ τι>..:όη οοοεlοιίνσι:ανοόοιcή.0~).αό(όιωσύπ:ιυαrοοσβλά'ιοαιiνσιcα>.ύτtοο~.άο,ιάνβσ'χοιj"βι!οη1'0ο.ιρμσιοn).ίγι.οπ:ι :A~π~ό~1[oι~o ιmo1ι ~~2001 ~~ ~ ~; ~ ~""""'1 ;:;;σιum ~ ~.,,~mαι ~"""~ 'Z!43~!"'2~ =~:: :m:: :M~::;~=:;~ ~;::'~ ;:::: :::;::;;:;:;::::Jm~ME~P~-~w.~d~1 ~~ίfmj;:j~~~m~ :::J..i-.. ~.. _J ' ι' 14

16 2. 3.ΠΟΛΕΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ :J: http : //localhost/n1co51;ι,.php Mιcrosoft lπte:rne:t [.xρlorcr /." Αριικήα:Νδα Αναζήτηση Oownloaεk Στα τισηιαί Ι(Ινησης Αν-οιν~ Η~rφωtιύι;ιuι;QΤDtJΥfΙΟΙΙ)ύ.ΗκQΧιιόη tι::ι:nκιu,όχιι.όνονmicnότοιοοιιιirν'οάναη~rοuνηοιώ,το nονn:mcό.ςσδιοιαpκόιctνφο ττ:ιu16ηcιu, ώ.>.άκaγt0tidνanq:hiuaτoιάvrpotdtj~. ΗΛιuι:ιοοΚιdναιηnόληnουσ.Ν&ιΜρ μιι~τρcπ:ιτοηα).qκaτοιι:<jν0uρνιο.αnbτημι::ιηnαλιάnόλη,ηιντόι;~mνπιχών,μι:mστινό~ιαjnι;πtηwι"( οιcοδσμί(ιcοιογcηνάλλη,γίφαιcnότο~τιiχοι;nουlίστrpdτιικαλάγιgνιj8ι.'6.c~r.:οιμιφοιχ(,η~ r1--,-οοκα--- 1=~~~~νοη=~==ci:ι~~~~:::~~ιcα ~L-.:-.~- -,---~~~~;J~~~,::~~ ~=~~,ην ~~~:ι~α ~:~==~~t~1:~~~~~~,:~ "'1==ΠΟΙ\fΙΣ--~1~~~ΤΟ~~~Διμ)~~~I=~~~~ ΛΕVΚΩ.ΣΙΑ ~στοσyώνα τηι; Ε.Ο.Κ.Α 10 19SS-59 αι το11οιιηπ'ρο πυνελλαδπώνιι;ακιηιίων nοutπe:σανnοutπισονο'ο.ιτήτη yη ΛΕΜΕΣΣΟΣ Ί'Ο Έvοςάλλοςκρkο(ιι;ΟΜιύσyιίινοκαπφώς.Ι\Ιyοίξwmόπιτηι\ιuιc.ιοοiο, ~ΤΟ~~τοuΑγQ.ι ΛΑΡΝΑΙCΑ Ηρας).οδiου nσu dνuι δπλα σrοuι; 'Ιόφοι.Ι( τηι; ορχςb; τ~. τηι; πο>.πmι; nov dχι: νσ κόνθ μιι τη ν ιwτφyοσία TDtJ xo).ιcou. r.o ΠΑΦΟΣ πάνω, rτκιι; ΤΟ QPCVό σ.ιyιφόπμα dνα ΤΟ μοναι:τrι'p ΊΌΙJ ΜΙJ)(αρά. &;:d βρiσιc('1όι και ΤΟ ιφηαρuγιrο TDtJ θρuλl(αύ ιροα TDtJ ΑΙ"ΜΟΧQΣΤΟΙ ~σyιίινο.γρηyόρηαuξcvτb.ι, Τοολοιι;Wττι,~μόrοudνα'(ΚlνσθιU/'DστwςvtότtΟΟU(ό1!ησrμιρινή~τιάιτηm ΚΑΠΧΟΜfΝΑ βοάστιycι σι σί,ια ICOI &.ιι:*ι;. ιm πφiχωρα τηι; Λe:uκΙΙΙΟbς, ιrιάρχοuν noutc σ&ό).ονις ~ ααλr\ιi«, όnωι; ΟΙ Αγιοι Αηόστώ.οι "'Ι ~ΙΣΤ=ΟΡ=,.~.. ΜΙW>--ΟΜΗ- ι ιτn:ιπtρο,η~οιχλησιiαπυναγw;ιvσλορίiιjνια~~σιηνπφι:nερώνοκοιη~τιcα::ιωντόστηδιuτeρά. Η ΙΟΤΟf*Ι ΤΙ'Ι( ICύnρou Αξιοθtuτα Εyκuτυστ~ ~ρο λονιο Βιβλiοfι.ακmτwν ΕnιΜοινιιrνiο Προτεινn~μοις 1 fροσοπισ:οπfπσ ΕΟΟ:Α ffkλωdlσmetioi ΠΤΙΝΑΛΟίzιΔΟΥ llaak lολομου 1 ΑΠΟ~ΗSlΣ fισβολη 1974 ΛΕΗΛΑΣ.IΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ιχfδιοαμα Ν ΕΥΡΩΙlΑΪΣΗ Ef'IOlH Χρ(ΙΟ"Ιμ.ι:(lUVδiΙΠΙ( CJ ~Lαl!lηtr.-: 15

17 ΛΕΜ ΕΣ ΣΟΣ Rle Edt \liew Fιiνortes fools Help J,"l ΛΕΜΕΣΟΣ Ε yμuτιίστι1ση Η nόλη τη.; χαρά; κοι 'ΙΌU γλcνπού. n/ιλη cη.ιmmκι'\ ό οο 110 η ΛruκΙΙΙΟία. Διαθί'π:ι ro κύριο Ημt.:ρολόv10 )..~νιrο..ιτόοου11αιιiνα1ηdιρστων~χσ...ιών(ττι~τοuσ,.1ιλιούtι,σ.νμιγόλησηι,ιοοiaγ.ατηνσ...~τόuνrpσύ). ΒqΊλ10Εn1ΙJΙ((ΠΤών Το τύ.ιιmιiα χιχμ::ι η Λφισό.; ι~ι~ ωι;!να από ro μe:yαλύτφσ "ΤΌUρισηκά ις:ίvrρο. Mio rιαλιά nσpόδοση θtλι1 τη Λψfσό tύθιη.η Εn1κο1ν,...i11 κσισνtι.ιιλη nό),η ιςοιπρσγμσπς:ό tτσιιiνι:ι. Η γιοp'jή τοu κpααού(ιcα τα τι:λι.ιιταα χρόνκ~κcιτηι; ~ροι;), rοκaρναβό).ι και w διιβvtς Πp0ηίvε η μαι;:.σταηστ ικ(f κίνησης Α v11κο1νwσε1ς ΓΕΗD:ί\ Ι~~φ=~=~~~~=~~~ιr:,,~=~~~==~ς~~."~ 1 ΠΡΩΣΟΠΠΟΤΗΤΕL 'c~~a=:,=rτ~~~~~-,--~ ~~ τiμι~~~;~===~~~~~:ρ~~~~ ~::;;:; ~~::οβισμενοι ΟΙΙCΟΝΟΜΙΑ ~~~~~~=~~=α:~~~~~~~ο:~λλc::~.dσ~~=~rο ;i~1::-λι d:~~oriv FϊΟ=ΛΠ~Ι=<Η~ΩΟ-Λf!Ζ--~ σιtίλη'!ιι(ο φροvρι;ιτοο κσ)..οσαι:iι, κtν"τρο ΠιΝ.-nοπίινΊΟΟ Αγίου Ιωόvνοu. Πφοη t pα ~..οάλλ η ~οιο 11Ολπriα, ΤΟ Κούριο, o:d όnου r=~=~-, Λ~ε=,.=.,=,,.~--~j~=~=οι~=~κ~~~,:~~~~τοοαt:Τ=~:~ιιπ= 1 ΑΠΟΤ~~ΜQΣ ΑΕΜΕΗΟΣ dvσκ~στιο;:οvοδrιλώ~rουβουνοο.τίλος,στοvόrοιίναη θάλοσσσ,α~ίραvτη,ήμιρη,ί 'ΤtlιμηyΙCΙ11Ο1)(Υiδι. ΕΙΣΒ0ΛΗl'Η4 ΑΑΡΝΑΙCΑ ΠΑW ΟΣ ;,.r-ιμοχωποσ Κ ΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΙΠΙΡΙΚΗ Αf'ΙΑΔΡΟΜΗ Η ιστορ1<1 τrκ Κ ύπρου Αε1οθεπτα ΑΜΑ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΠΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ Α~ΑΝ i:'ι'ρω ΓΙΑiΚΗ i:νωση ~ρησ11.1ις Συνδ ίσι1ς ΛΑΡ ΝΑ ΚΑ M!e Edit: \ι'\ew Fιwori:e~ Tools Ηeφ Αριιιrιήσιλiδα Ανπζήτηση Download'i" Στα τrσηrιιίκίνησης Αν111ιο1νώσ~1ς ΛΑΡΝΑΚΑ fyκιιτiιστιιση Η πόλη 100 Ayiouflά;όρou, ηyιν(m:κι'π)ι)σρχοοj φlλοσόφσοj Ζήν(ΙΝΟ ιiναιιmnόλι~ Th.IV lll!:dilou ιςστοίιι::ω.,.. Θρίσις('Τ1]1 στο ΗμιρολΟy10 νό -nc Ιlφό).ιοτηι;Κ(η)οu ιςσοvοδlνιι t-ισνοtρσ.ορχοvτιcς. Το Ι9οαώνaιimvηnόλη nou ύ)::ι τη ι.~ιvσλύτιρηε\.ιιχι)f1(iί<ή rιοροικίοκαι Βιl)λiο εn1~1ι:nτ.uν τη μιιφότφη ΤΙJίιριι:ιςη ιςοιvότη"ιό. Εδώ πρωmεκ.δοθηιςτ στην Κίι"Ιρ:) η ιφημφίδa. Υστφο σfο(ό -CF(I], η Λόρναςο, σ1ό 11( ορχ((. 100 Ο.ΚΟΟ Εn1κο 1~ιι,.,.1u \J!Ις wuνα, όρχιοιι: ναnαpοιι;:μόζι:~ ιςaι να yίν~ ιm ~ εnωχιοι<ήnόλη. Μιτά-rο 1974, ζυνtιρ:qσι vοαvσπύοαιτι:ι. <Dl!όχτηια:Νγο [ξω Πpοτειvπι: μσς ~--,Β<-1-ΚΑ--,Ι ~~~~ιι~~~~ιw:u~~ς=:n~~~~~~:dν 1 πρωrοπn:οπmξσ r~εn-,-,.- -,---~ ξινοδοχriσ ις σιόλλf:ι; 11:1Up~στ~ιι.: ίςι.y ΚQΤΟΟ""Π]()Ι[ις. ~m ηζιaήκ~ηαvάm.ιξιi ~ βρήις:ιρuθι..ό. ~wνnσραλο:ό "':Κ~ ξυ;ινώνm:;σ1ό 01 ΕΟΚΑ ~~ιc:ιι~~~~~σ ~ο::~~~~~~~~~~~~~~~':~~~m~~ινη ~~~~Nrz'λ~~~2~v ~ι.ι:ο.~ι:ισιcομα:cm~εφθιlιιόnοιο( τηνο:ις~τοuαyισυρd./χιοοnου~την~11:1u.ήλ&:ιιιιχ~τοv.ήθηκιcrrο ΙΣΑΑΚ-ΣΩf\ΟΜΟΥ ϊrολ ~Ι~ΤΙ~<Η~ΠΙΙ/\ΠΣ---, Knn, '!ΌΙ1Ι!:~μσι.ισεΙοΠιφίδη, 'ΙΌ~ 11:IU Φροupίου τη ς Λφνοιrοι;, ro Επφχ ο;ομουοιιο κιι 'ΙΌ φεπα τηι; σρχαοςnο).ης: 11:1U ;====~-~ Λf~-,.-0,-,.---~1 ~~:~~~~;;=~ιο~~w~~ς11;7~-=~~~~~~~~τ:~~ 1 ΑΠΟΤ~f'ΗΩΣ f\εμεσσοσ τηι;αyγ~ι:n:ιιιβρiσκηα00ιjγιοvι(ις~~ίόu6οuμ.χ!σ1μ!. ~τηςι'q:ιvοκοc;ιίνσrοχωοισ~, -ro ΕΙΣΒΟΛΗ 1974 f\apt-'al(a yv ωcrrό για τα ιςιντήμαtύ "!00, ΤΟ yνωcπύ l\fuκ"aρi1dco ΚΟΙ -ro ι.~οναcm'pι ΊΌU ιj.yiou Μηνά. ιc:άnou κοντό στο δρόμο Λιυιςωσίος - Ν:μωοίJ ΛΕΗΛΑΣIΑ nοιιιτισμου ΠΑΦΟΣ nόνω σι tw ιnιf!μjίικό ύψωμα, ΊΌ ιιονοστήρι "!00 Zroupoβα.MOU. rιου iδρι..α: ~ωνα μι την nορόδοση η ιj.yio Ελtνη καθ«γύςιq. ΣΧΕΔ ΙΟ ΑΝΑΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ οπ ό "ΠΙUζ σγίοο.ιι; ΤόΙD.Ιζ "'~ΤΟ Ζτωρό ΊΌU μαρτuρίαυ ΊΌU >:οστοο:ι. Κοντό σrov iδισ xwpo!\ο η ~ριltή ~.. Αλήθεια, πόcιες ΕΥΡΩnΑϊκΗ ΕΝΩΣΗ C'KA'-"H"'XOecM" f«ccac _ ~ σ~σ)(iς, πδσις ι.~νήμιι; σ.ιτόι; σ τδnο.;. ;ιcpή01 μει; Σ uηjέαιις 1 U:ΤΟΡΙΚΗ ΜΑΔΡΟΜΗ Η ιστορiα τ ηι:ι(ύnροu Αξ ισθίaτu oij _] 16

18 ΠΑΦ Ο Σ Filσ Edt IJlew F.wortes Tools He/p GJ. _, :~ ΕΙΣΒΟΙ\Η ι 974 ΑΕΗ/\ΑΣΙΑ ΠΟΛ ΙΤrΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΡΙΝ ΕΥΡΩΠΑU:Ή Ο"!QΣΗ Χρήσ~μις Σuνόίσw; Από ~Locδlntτιιnet _] ΑΜ Μ ΟΧΩΣΤΟ Σ Rle Edlt View FavMtes Tools ΗeΙρ ': ~Go 1 -.1,» ijj Αιι χικηυr.100:11 Αναζήτηση DownJoads Σηιησηκά κ ινηιmς Ανnκοινώιπις ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 1 Εyκατάστ::::V- Η νο~ γωνiα 'Ιτ)U νησιοοj. Μό).ιι:: ι;ιτόσιις σrο νο~ μίροι; 1υt.1ΥΓΡΟUθοπφόοοι;αnό11ς θρmιννςί( Gόιπιι; της Ημι:ρολό y ιο Δικtλασc, άn.ιηώθησηιiναιδιοφqχ'ιιιιή, Στην(nφ)(άα~χώι;rrουιπάρχαινδύο~ςιaτίcc, τa~κι:ιιηαγίσ Βιβλίο Εn ιοκι:nτwν Νά'!a.Τιι~nοuδισηό(,ασΤΌΥΙ(~ιcόλrοτης~,μι::mnσρο).ιοιι:όθtοcτnότο.ι, rονl'\:j<υ'ιφόl(οι'π'f" Επ 1κοι~Ψνiα ΠφΥίρσ wvθtro μα ιδεώδη nιρ:οχή yια ξο:ούροcη ι:α άvrn:ς δοωnίς. Σιr4ιο, οι nολλσι ανtιφιλοι σιην nιmχι'ι mι σρδιύαιν ro Προηιν ετι μαι; ~--,'"""'---~i:~π:=::~~~~~~~~~~r;;~~~ 1 ΠΡΩΙΟf"ΠkσnιπΣ ~r B>r=e "" ι' A~--~ της. Το ω.λοn:ψοροχώι:μ ιηι;αyιοι; Νόnος, rτ:υινίnνιυιχκσι ίνο Σιφφη, μι::mβιοmtχιwω ~ σrοκίντρο, tχι1ι(ιλιχθιί ΕΟΚΑ ΠΟΛJΤΙΣΜΟΣ τιλaποiασιίνοοnόm~ίστιροnορα>,qςόβtmοοτrκανσrομqiςμ ισογιίοu.ο.χρι.ισίς~uδιf:c, _rιnιvταcόθορη~~ Ε ft:::λ ΩD ΙΣΜΕΝΟ Ι OikONOMIA ταυηφμοντtρvσξινοδο:ι:οcι, τα ιvιιιπορια, οιτteίρν(c. ΟΙ~(.. μο/jμι ΊC_ικ::βορt:~( cnoκ~c. διμουργcύνινσ ΤΠΙΝΑ ΛΟ ΙΖΙΔΟΥ "ΟΟ~ΛΙ~ΤΙ~ "~--~=:~~~~~~rο~~ιι.ιο~α~~'=.~:οι(~~~~~~~οκα ΙΣΑΑΚ-ΣΩΛΟΜΟΥ Λ~Ε-ΥΚ-Ο,-ΙΑ_ΠDΜΙ Σ _~1 ~~~=:.~~ώ:;~~~=~~g~~=p;~~~=~γdj 1 ΑΩΟ Τ~~ΛΗQΙ ΛΕΜΕΣΙΟΙ Δερ(ινιιοι;μmριiι;νσδι: ιt μιαολάιcφηνικρη~10παjβουβόιοοιμύ.αγχaλικόπ(ριμίνι1τqι..ιςκοτοίιcιιj(τηι;νοτης;δώcjοιινnνοή. ΕΙΣΒΟΛΗ 1974 ΛΑΡΝΑΙ:::Α ΠΑΦΟΣ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΊ' ΣΧΕΔ ΙΟ ΑΝΑΝ ΛΙ'1ΜΟΧgΣΤΟΣ Ε'i'ΡΩΠΑ Ι Ι:::Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ Χρησιμ( ς Σuνδtσι:ις 1 1ΗΟΡΟΟ1 ΑΜΑΔΡΟΜΗ Η 1στaρίn τη ς ι:::ίιnροu Αξιοθεnτu ΣHMEPA Wsd 1 5th,Se emher2.ijm. 9:16 πι 17

19 ΚΑΤ ΕΧΟΜΕΝ Α Μ Ε ΡΗ :1 http.l/localhd$t/katexomena.php f..\1crosoft Jnternet f:xplσrer. ~LΞ].:.c: ~, tfl httρ:f/loc~xomerwa.~ - v- ~ Go L.ιi!,; ~ ~~~~~~~,~~~=ς::ζ}:'f~:~~:,1~~:'tε=rοι::η~~πϊϊιna :J ~ηώο6οι:στηνnό>.η.αflότημι:r1jοηορί).σβιιυτοντ1μωνοnαιήrονbρρωστοι;ιι:cιφιλοε:cνιiτdστηι".ζjη&.αιrτόδdχνc~ ό'f!unήρχaνσριccτtμχρσmνοί,μσ κσιηι'\όrηθς).;f'ιτον~γοτουι;αnοστόλου(nοu ίρχοντονσnότην f αρσότηc;ιcι>.ιόqc. "01Uνδc: ο ΑΟΟcπολος ΓlσύΧα,;ιιpkοτην~ΟΟ μίιχιj τηι; f\οιlή8ο..ι, nίραχα>ότο ίaιιωμα.γομοριστpοόnου κσιτοομί!νυμοξο.ικχλfιι;ιι ΠΙU ΑποστΙWιυ l'buλou ια::ιι Ι\ΟΊWΙ!ύνθηΜ: οτην Τcμοοό. Η Ι.ονι\ τηι; Αχφοηιήτου άναι TD σι-μαvπιςόπρι;ι, ιια).ό δκτrηρrιιίνο κήια τηc ~,οδόμεuστοι;μφ1uρ0ι;ίuιυπφόδωντηc;οιqήι;:qwικι:ιίuιv~λιη),σσι.iιν. Ηισιτιρίοwιι;~ιiνο~ι«τηνιιm:ιcιicιτηι;ι\(μιοuιn;-Λαηθοu. Η σvq.ο;ίσαχοροηοqτα; ίχι~ σχtα~μe:wάyια Μι:Jνδήλι~, fοά.,..:ιμaνδήλο, 11ατ' ~ όνατο Άγιο Μονδή).ιο"ΤtΙUΑβγόραuκσιΚ<JΊ'όλλοuι; ιiνοι ΤDΣοuδόι:-ι: 1'1)1.1 Τοιιρίνοο. ΙΊΟ 'Αγ10Μσνδήλιοήτανοπσn.n:q.i-νηη Άy.:;~Μσρφή ΠΙU ΧοιαmJnοuι:rιοτιnώθnκιriοuτόόrον~ιδρωutvοcΙC'.ΟΙοιιrοπnνοί~~ ΟJ'Ιόσντtγ~τημοοφήτυu.fnοδή διν TD ~ χtρι σνθοώπνο vια την mαςόνιση τηc; μορφής 'TtlU Χρισ'τtιύ, ονσμόστηκ(: αχφ:ιnοί'jτd ΙΙCΙ w ό"π βριακότσν σw νοό Wfό, ονομόιτιrrαοαwισίσα)(qχwιοίητα;.αργότtqο~ ηαjιιtρ<ι.1ο11στηνπσνο'τiαιι:cιtταnμονή~σηι;ιsι\υyούιmιuγιcιτη Θtοtόιι:ο ι::οι ΙΤΙΙ( Ιδ για το Α'ΙΟΜανδήλ,:ι, wmoio ιφυλόγι'π) μία:~ στην αώνο της Πσvογiοι;:στην αnοίσιπ'pχι: κcι (nγροφή '!tllj ιqη.ιονόχcιuχρισ'ίοφόρουο.κονόμουγρωμι!νr, οnά τον ζιι~yράφοφιλόθιο(l765j. Η ιrιγροφήήτtνη cξι'κ: οvτοι ο ΝΑΟΣ n-ισδε l ::εrπησ ElkΌNOI. Η μονή τηο;: Α~ΠΙU διαλύθr-,cι Φ>/ μα~ ΠΙ μtι:ιtι 1'1)1.1 ΖΟαι οιώνα, όrον πίθαvι κσι ο rι:λruroioo;: μονα,φι; τηι;. Ιlαλίι ιςσνli:ι cnη μονή τη ς Αχορςηι;ιή'Π)ΙJ βρt!ηcσν ΠG).λό οοχ~ό wρήμστα nou μορluρσύν 1tlV πλwτο ιι;α την τtxvri της ι Λαήθοu. Η ι\άη&t; γνιi)ρισι: πρόοδο, δόεα ι::α nλοuτο κοτό την Βυζαvnvή rιφiοδο, γνώρα: /:ιμ:ιη; και φοβφtι; κο~ς κατό τις οοά3ιςi:ς ιnδρομt(, tm( ορ)(tς ΊΌU αιώνα μαι; K!J μορ1\ιο(ι(ν τη qήη K!J ΤΟ nλούτη τηι; ΙΙcπΊθοu. Ύαrιαο οπό την σ~ύ.ωθtρωcη mι; ΚύΦοuοηότοuς Αροβιcικτηνιcηφόρου:στpστdaτου~Φωκότο965μ.Χ. οικότοικtιιτηςλοιήθαι~ξοvόοτηνnδ).rι ΤΟοJς ΚΟΙ η ζωή εσνq}ρι'\ιι:ι ΤΟ~ της, Τώρα όμαι( ΟΙ Λαηθιώτιι; ΙΠi/'ρυν ιcovm σταις rw10όa; του βουνοίι ΤΟ ιrino τους οnό ΤΟ! φόβοίuιυιnδρσμιίιν, ιαιρίω( οnό rouc: 'Apolkc. Έπ:ιι, r111ό οιγά ηι'ιάηθοςα11)\.ο:ρuνmι οnότηνηφαλcιιcασνηφcιρίi'ρnοα; mν 1 Πι:vιυδόιπuλο. Η vrι rοuκο,ιπcυιcολλιιρyιrmιrw:1, nορόκστό8tdπ:ιι. Eri Αyy).οκραιiα;, cni ΤΟ Ι87θωc ΤΟ 1960, ηλάηθοι;;tlίίοι την οnι;ιιοοιφο"ιiο,όnωςόληηιcίιίρος.~ι:m1ν~τιcόογάινοίόu Ι κuιnλipοοr:ΤΟ~τηι;μr:αyωνιστtι;σιο κρσπτιrμ:ι,τιr;φυλοι<tι;ια:ιιnςιαmιδιώξοςο.ιcτηνώροnοuηονιξ(jρτηοiστηςt::ύnροuμr:τιι;~ι;ζvρίχηι;: Λονliινωίφ-rοσιyισ v' ο~τοuς~τιc,;αόλοmν~1ιοό. ιι:αρπασια Ηyιwyροφια'ι~ριχιτηι;Κορποοίοι;κσιcll~ιιΤΟ ~"",ή..ιοτης~, ΤΟοncιiοnφι,\ομβάνmισιο1ΧιΝJnιι;όόρ.::ιτηςαιορ)(iοι;Αι4ι0)(ώο"του.Ι'"\ΧΙιςιmιy~ατη _ χφοόνηοο τηr;και:nοοiα, ηοοοiα ιχτιίνnοιcιvω"τ'ώ.ικά τηr; οροσοράι; TOtJ ~ιjtχρι -τοι;ιφωτήριίόuαnοοτόλοο Ανδάο, ι<ο!ιαπίχrnιι cn1το1971-σlό-τα τουριςικό οτρστιψc Μ ωβολήι:. Αnά το διάφοροι.ψ:ίιμαμ τηςnφιφίροοcιηyόpυν ~..φά ρυcχ111, τα onoia xvvovτa ιiτι στη βόροα Θτι στη νότιο ΒαλόοοκΙ nφιοχη τηι; ΚορποΟΟι;. Η~ Π(βιφ(ροο τηι; Ι(ορnοσiο( txcι ι.:ι nλσvοιο φι.ιοιιcήβ>.άστηση, ηοnοιο nεριλομβόνοιcοιοριcηό ινόrμκόdδηχλωρίδοι;. Γ~ιι;ό τaσvartj11ιιcό Τ\Q..ι:Ι της ΚορnΟΟος, λόγω της μιyολ(πφηι;j!ροχ\πτωοηι;nοuδξχητιι,tχcjnι:ριοοότιρηβ)\όστηι;ηαιόrοδuτιcό./'r1ιαμιyό),ηέκτιχητηςl(αρnοσίοι;ιcολι)1π:τuιοnό κύρια και :ι:οι.η/ιά κρσττκό δόcη. Η Κφ~00α αιί'pξι, α1ό nολοιό, γιωρyι,.;ή πιρφtρα:ι, τηι; onoio( η Ι»CΟνομισ'J αν(πτυξη ση~iζt:ται οχιδόν οnαλικmι:ό cmι γιωργιι;ό τοuίο. Η ι::opnocic ~ίvτρωvι, μiχρι το 1974, σχιδόν ολόιwp~ την πορογωγή ICoovoU τηι; t::ύrι;:ιοu. Η διοτηρη.ιtνη μίχρι ιή.ιερο nφόδαη yισ αφιφώματο στον α'ιόοτο).ο ΑΥδοtο nou ρίχνοvτuν οτη θάλοσοο cnό τη fιtιφό ΑοΙο ή τη ιιιρία ια ίφθανον μr: ΤΟ κύιmα στ' cιφαγιό),ιο όnou βρiοκm::ι το μονασιήρι (ιcι όnou βροιb"ιqυ νοόι; ι)δn οπό την nφiοδο τηι; φριιγκacραιiοι;), ικφρόζοlσιu(τιr;ε/ι:ιηοιmιτιctι;~ τηι; χφοοvήοωμι ιιού.ηοιοι;m«ι οnό-nςοηίνοvτi Tl)Uζ~.tςoιntc κcιίό τηβυφντινήοίο)(ι'ι. Ι::στάτην nι:ρί:ιδο τηι;φρσyιcοιφcniοι;διάφσραχωριό τηι;κaρnοοίαc;ο'ιο"τιλούσου φίcuδο. ΚΟΠI rονστtιιιαvι:ι Λι:djνν:Νό, τορι/;οκόρπ:jαjήrοvφiουδοπt11.1~ε στηγνωι:rτήμαο:υνιι;ήοιcοytνmίuιυ ντινόριι;(de Nons), ~nοuοβοαλιόι; πκκύrι;:ιοu Ιlιαυβο(8 'ονόθοι;( Ι160- Ι 473) τοαφοiι:ιc:σι οnό rονγιαunέvn:ηορι( Κοθ'όλrιΊΤΤι" nι:ρiοδο τηςφρσyκοιφο~ η χφοtr.ιηοιχ τηι; Kopnxιio(, ιξmiοι; της yιυιγροφια'κ Btoniw; τηι;, iyrv( ανrιcwιvο mθθχων οnό ιορι;ιιηvοίιι; ~ σ~ό άλλοuι;:, που ~ αnό τιι; κovnviι; ι;ιι;τίς της ι-"8φόι; Αοiσι;: και της Σuρίσς.f"Ια).οιστiνη(. Κοτό την nφο6ο τηι; φραyκοιφοτiοι;, ιςα wyκα;ρ.κνο μιτό-το Ι222.σuνUιόα'Τl~ιν~διώει:ωντης()ρθόδοξηι;:~mι;ι::~mότακ;ΛστivοιJ,;,cmιΚΟρnόσιάχιLJrn)Q)(Οθdη! =~~_!_~~~~=~:~~:::~~~~~~~~---- c.j ~ ~ Locaiintτδlet 18

20 Seιirch F.svorbs Ρ ~!)τι θα διvότοv Φατωι~ιότη"ΤΟ σπ'jυ Ι!ΠΟνίνωιη οιαιγεvοον. Η~ απή, οnό nλruρός Ταύριcων, δεν 1'Ι'ρ'ι(ιr,α. ΠΡΥΝΙΑ ΗΚφ(ινtια της Κύrcχιυuναrι nρωfιίιοι.ιι;χ:ι της ~mοι:τ.ιjaι;σrοβόρσ:jμtρος~ νηcιιοίι, η onoio φχiζιιοnό ΤΟσιcρwτι'p Κορμcιdτη, ~~ τομιγολύτr:ρομιι!:ρc.; τηι;οροοορόι;-τωνβαjνών της ί(φνιοος(μι: πς γνωcπtςκορι.ιφίς Κ όρνος, Κιπ::φΚJ!!όβοονσ, Άyιοι; Jλορίωνοι;, ΒοuφαβivΠΙ, Πι~ς) κα τtkιώmσπ:ι μtro nφhou τηι; βόροος οιcτι\ς ΊΌΙJ νησιού, nαιι dναι.,.vωστή,;οι ωι; Αχαιών ΑΙCΊή, γιaτi Qμtοως ~τον Τρω.,;ό nόλιμο ι'ρθσv,;οι ίδρuσuν πόλος nολλοi οnό την ΑχΟΟ τηι; r\ιλαmννήοοu. Ζτι:ι χώι:ιοιι:αι γύρι,ιι οnό την "6λrι τηι;κιρύνοοι; tχα.ιν βριθιiiχν n_ nwβι!)αώνουν nωι;η n ιοιοχή κα 10 1ιcιlτοοοό τη r«:ολ&ςή Εποχή(5θ η.χ.). Έχοuνσ.τισκο:ΟΟ "τόφα των~, Γcο.ΙΙJCΤΡΙ(ών καιαρχcιίι:ώνχρόνων ( η.χ.). Ο χ ώοοc: 1'1'QΟφtρότσν, για,; dχι ωρσίο κ)4ια, nλοί.a::ι γη,;οι πολλ ά νιρά. Κ~ήmρο.; τηι; Κιρύw:~ος ονοφ(ριm tι,.μ:οι] οnό τι;ι Λυκόφρονα 0~ 1 ιτrρο-ιauτιdι(,nοul'\ρθιμι).(ιόοnό~ςπόkιι;τηι; ΑΧΟΟς. Ί'πόρχοvνμaρl\.dι(όΊΙστηνl(ιρύνοοιn"ιρχι1φότι)α:ιτα.ι ~.όσο ιι:αι της Αφροδiτηι;, Οι τάφοι ΊWΥ Ελληνστιtώνyρόνωνnαιανοκ~ονοτη οrι.ιφινή ΚφύνΘο~ τη μαοltjρϊοτηι; wμάροοι;, γιατί ιίνα ιwιίοασια.ιρι'μ:m:ι. Mrni ιm>.σμοοiεc, ΠΙ φίιτοξονιij,οντι.'ναιο τηςnό).ι~ι; rυοlοχt:ίιjι οnό ΠΙU( να.mα:~ύς nαιφροvτφ.ινμι: δώρο να ΤΟίχαινκολ.άμι:ΠΙν Ταύρκο δι.ινόσm. 'ι"κιυομnοραύννοδιοτrρούνηn)ριομι τηνοntναvn οιc"1ήτηι;~~κομι:τονηοιότοuαr-,.αίαu. rοι'700ονοι:οιvίίρuντηνσ;ιw-,σίαχ~μίσαστηνκιρίιyιιο,;αιστη ωνtχοο,μιτάrοιuνοικοδιάτοίνqτοuζουλ"!όνου(χάπ-ι-χι:ιuμα,,auν)10ιθ56,nοuliνοrιοαιτκόδιιςαιώιjaτοκοιατι:ιuι;~ ~τηςq!ιιι:ιμιjν.σ'κιjjίtιιcc)q1wίcχ,ξονι:ιχή7,αι:.νσιβρόχο,tηί:νσvτιοτηθό>.ασοο,την ι κκ)..ησiα-mιjμιχα'\)ιαρχάγγιλοu.ιbλλοι ιmτονύρuχωριίιειfbρρeuauνκο~cίνοuνcπηνκφί,ινοι~. Ταψlόριομι τηνcι1ι!vοιι'τιοιc"1ήανθd,;οιl'οί'ιννiμm:j τηι; στινόμ;κρης nιδιόδος ιπφtrαιν σταuι: κ οτοiκωι:; νο lι:αν t'μ"τα, νο μσθαiνοιν ΤΟ ruδιά ΠΙU( Ί'~ ιcοι νο ιivcι κα>j.ιιργφίναι. Το όμς)ιjφο 4ιόνι. οι rολλtς αρχαιόn, π:ς, ΤΟ μαγrοτ«ό τonio nαι αu.ιάιά/"ρ Βά>.οσm, nιδιόδο, βοuνό, μι: την πλαuοο βλόστηι;η σι ~μr:πςσύγχρονr: ς ιιικολίιςδqιονήι;nροού,κύο~ποuαι:.ςείνwι::" αιη ΚφίνmσνοΙ;ωαvονό"ΠJΙμι:ΠΙ'ιΙ~. Μι-mmνβ'Πσ'(ιtόq.,πό).η.ιο~κοόλλοξιyοδοχώ.ΗιW.ηφ:ικολαυθιίνοι ivcι ο~τόnοι;~-των Λαι«ιJοια-Νιν. Κοvrόστως'Ελληνι( κ:οι Ταύρο:οu.;κστι:ιίι«:ιu(τηι;τι:iιρα~κοcρκιτυίΆyy).οι,nοuτηνδιολίγοuνωι;μόννι Κστοιάα"ΠΙU(.ΜιτότηνανιΕaρτησίατηι;Κίw!ρου ( l960)η~τηι;κιρύναι:ιςανοσ1iλ).ποιl(όηωςμιπςδιακ.c:ιμmκtς"τφqχt(τοu 1 96:Η>i.Ποοάλοnοuοι~Q"ΙΙ1νΚwύνοοάνι:ιΟΙ(t:δόνcινUrιοοκτιcοιι:ιΜιωίνα Τ ούρκοιnφ:ιφστιςοίmοκόnτι:ιυνrοδράιο ~ιcαικαmκ:οστοίινπιφρούριαmυαγiοulλφίιιwα.όμω.;κσ~,;ι:ινοίιρ-,.ια(δρόι.ιο(σ'6~άιαιη πόλη~νο~π;~ψίστιζ,ενώ"το~τηι;πληθοίνοιιν.τηδεχοcι!οtοιι'60)("τiζε"τuνάιδrμ:ιρχιiο.ιδρύιτα ~ Μοωάο. Το αρχάσ νουίr,ο~ο τηι; Κφύνοας tι.λ'τφ[iται,;αι ατ&τοι μι: ό>.οι.ιι; "ΠΙU( σμφιιρόt ιι:αι ΠΙ ιρορ'ιiο -rnιj στο φρούριο τη,;κερίr..-αχ. Οι οολ.mστιιι: l( δροσπροτηfι(τηι;:rύ).ης~.εκτό(.;j"dηc~γιαρτtςτοuκσιου.ιηο.jιι:α των Qώrων ορyανώνν;π:ι &θr: ιη Ανθίων, yi\οονίιjισ.,ιχνόστι:ιφριiιρι! θιmpκίζnορcιι:πόσιw;, cι.ινο..ιλiα; κτλ. Ζτηβω.αασα οργανwνοvται ιστιοπ).ο.ςοj αyώνις. Η Κφ\ινιια, η ι..σ ι.ιιφή ηάνί τηι; Ι:ύnρσ.ι, ιίνα ~τητο ro ομορφότφο διομόν"π τοι.ι νησιού. Ητοuρ!QΙ(ήοοQο).ήστιc:20τοuΙσι.J).ηκό3οrοnάvτα! ΟΙΈλ>.ηνt:ςιι:άτι:ι..αiτηι;:,,;όπ.ιι!J"1όrοuι;nολ~-των"ΤΟUΡΚ.:ών CJφCι11).άνων,~νοtlirvονν.Οι nιρισοόπροιnοuιγκ).ω431φvτοι~σταξιvο6οχόοdοme,αnόάnοuανογκόζρνται ιm τον Τοίιρ,;α α;ιβο)j:α 111;1 φίιγου~ μαζi μι: mιιι; 'θ.ληνις κσmίι;αις τηι; ι.ηό).(wηι; α~αοχiοις. Εrίση( αρκnοι "Έ)J..ηνις κάτο.:οι τηι;: Πόνω Κιρίινιιος nορ4ιονοv ~ωθισι.ιίνοιστο σrίπ:ι ΠΙU(V1Qμt:γάλο :ι:ρονιιι:ό διόστrμ:ι. Μηά rοσ~άνθρωποεθνικά~nοu σιfflα).ονοιτ~~αιβόρος-τωνελλ~,μόνομφ.:ίςοο::σιοvτόδιςι"ιι!ραινiπ:ςιπ~τρό"y)ι:ινοπορομι:ίνοuνστa χωριά τouc, rο..ι κcι wτoi ονσνιώσrrικον να v,ικαmλι:iι.ιιοιιν m σiπο τouc, >.ό-,.ω -των αινιχών naραβιάοιων των ονθρωnίνων δικαιωμάτων ΤΟUζ οπό tον Ί'ΟUρΙ(Ιιι:ό κστοχιι;ό αηχrιτ). Από τouc Άνyl.οι.ι' μόv.vαυς καrοίκωι:; nou στην πό).η και στο πιρiχωρα φτόνουν τouc μt.οuν ΤΟ Ι 976 μόνον \θο. Το σr-ίίιο, οι οcχ)..~ς κ αι το δrμxro;j κή:)ιο και σ:ι:w-όο λ uυ~οτοίινται κα κuτοcπρiφον"πjι ~τι::ό. Η ι;a.ιγιφοτrμiνηιι:οινότηπι πυνl(φuνιwιmίιν, nαρόλοnοuiχιισκαρπkjι1στο161καπ:χόμινομtρο(τοu~, δινιίνα ςιφανqι(νη.τaδr\ι.ιq?χόοτης~ι.οjμι:rοιιοογραφιιςό'q\.ιλότοι.ιοτηλαιιωαίa.οιιιηφοφόροιτηι;:κιρύνσχσι~ κσnillrfouι; doacoιjνm nο~τι::ό Ί'ΟU(δικαιώμα το. Η ~ή τηι;:υφίστιnακαι αnφαδqσιοιcίς γιι:ιατίι;, lόοοοι βρησιcιιmcίςόι:ιd κααιnολlnστικtς.nορομtνοι.rνζωνιονtςσ'6rουι;ι(φ.ιvvώ"π:ι;,nοu~-,.ύρwσ'6το~ι.ιας,rοοnοίοβρd;ιτο: 1 nlmepa.": Απδ. 10 auvfου'2004αα~~._,i] Go _J 2.4. /ΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Το τελευταίο κελί της αρ ιστ ε ρή ς με ριάς αφορά τα αξιοθέατα της Μ εγαλονήσου και την ιστορική αναδρομή του νησιού. 19

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

NATURALSOL ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ. ΕΥΡΟΠΑΤΚΟ ΠΙΠΟΠ ΟΙ Η JΙ ΚΟ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ i2. Solar K!yma rlι 1:

NATURALSOL ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ. ΕΥΡΟΠΑΤΚΟ ΠΙΠΟΠ ΟΙ Η JΙ ΚΟ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ i2. Solar K!yma rlι 1: NATURALSOL ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΕΥΡΟΠΑΤΚΟ ΠΙΠΟΠ ΟΙ Η JΙ ΚΟ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ i2. Solar K!yma rlι 1: ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣτΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εγμcπόστοοη ηλιοκοuθερμοοιφωνο NaturAI Sol σημοlvιι μεlωοη

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Πίνακας ΑιτοδεκτόΑ

ΠΡΟΣ Πίνακας ΑιτοδεκτόΑ Ί7Ί ιππ! Ι :Ί Ι Ϊ.Η: ήήψιιηηη ί ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι [ΙΑΜΗΝΗ, 21/03/2011 Γ1ΕΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΙΚΗΣ Αριθμ. Γίσωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΝΚΗΣ ΑΠΙΚΗΣ Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ώ/νυη: 17 χλμ. Λ. Μαραθώνος Παλλήνη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 1054 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Αριθμός 834 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑ! ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ. Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αριθμ. Μητρώου. Ημερομηνία 20 ΔΗΛΩΣΗ. περιουσιακής κατάστασης έτους 20 1. Κατά ΤΟ άρθρο 2 του Ν.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ. Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αριθμ. Μητρώου. Ημερομηνία 20 ΔΗΛΩΣΗ. περιουσιακής κατάστασης έτους 20 1. Κατά ΤΟ άρθρο 2 του Ν. . 3.1 Εττωνυμο ς κυριο ονομα..ι ετος γεννησεως.- ΤΑΧΥΔΡΜΙΚΩΣ. ΔΛΩΣ Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αριθμ. Μητρώου περιουσιακής κατάστασης έτους 20 1. μερομηνία 20 Κατά Τ άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

InfraWell. κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας. InfraWell. θερμαντικά πάνελ υπερύθρων. w w w.infra w e ll-he a ting.c o m

InfraWell. κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας. InfraWell. θερμαντικά πάνελ υπερύθρων. w w w.infra w e ll-he a ting.c o m κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας θερμαντικά πάνελ υπερύθρων w w w.infra w e ll-he a ting.c o m κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας B ring the s un into yo ur ho m e w ith Infra We ll he a te rs!

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

οπό ένα ιεο προσδιοριζότον στο 20mA. Με αυτό το ρεύμα τροφοδοτούσαμε συ νήθως Kόnotα ΙΕΟ ένδειξης η ενός φωτεινού aλφaριθμηnκoύ στolχείοο εmά

οπό ένα ιεο προσδιοριζότον στο 20mA. Με αυτό το ρεύμα τροφοδοτούσαμε συ νήθως Kόnotα ΙΕΟ ένδειξης η ενός φωτεινού aλφaριθμηnκoύ στolχείοο εmά LED ισχύος Τα νέα LED και σι δυνατστnτές τσυς Από ΤΟΥ Helmuth Lemme Τα νέα LED ισχύος έχουν φτάσει σε αξιοσnμείωτες εnιδόσεις τα τελευταία χρόνια και όnως φαίνεται θα Βελτιωθούν ακόμα nερισσότερο. Μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

4.2. 4.4. Settings.ini 5.5. http://www.dropitproject.com/ http://www.dropitproject.com/dokuwiki/doku.php?id=start

4.2. 4.4. Settings.ini 5.5. http://www.dropitproject.com/ http://www.dropitproject.com/dokuwiki/doku.php?id=start α ι ό, ι ο ι α ιό ι ο α ίο ια α ό α α ι ό ι α ιο α ί αι φα. Ό α α ο α α ία, ο DropIt ο ί α α ί ι βα ια ι α ία α α, ο ι ο ί ο α οί α ο φα, ο ο α ία ιαφό α ί αι α ί ο. Αφ α ο ο α ό α ά ι α α ία αι φα ο ι

Διαβάστε περισσότερα

Τ,νέα (9) -Θέσεις ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥ8ΕΡΝΗΣΕΩΣ '(ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 321 Έκπαιδευτικων ΈπαηελματικΥιiO Έκ- 2. 0::) T1jc,; Ύπηρεσί«ς 'Eκπαt~εooεως τ~ς αύτ~ς Γενικ~ς Διεu-&.Uνσεως, 'ιtροτστιχται Γενικος 'ΕΠ'ι-&.εωρητης

Διαβάστε περισσότερα

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή

Μια καλή επιλογή θα ήταν www.epipla-onomasas.gr (χωρίζοντας τις λέξεις με παύλα -) ή Τι είναι ένα CMS CMS ή Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System) ονομάζουμε ένα λογισμικό που μας βοηθά να ελέγχουμε και να διαχειριζόμαστε έναν ιστότοπο δημόσιας ή περιορισμένης πρόσβασης.

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Η ΠΥΡΑΜΙ Α ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ

4.4 Η ΠΥΡΑΜΙ Α ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 1 4.4 Η ΠΥΡΜΙ ΚΙ Τ ΣΤΟΙΧΕΙ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙ 1. Πυραµίδα Ονοµάζεται ένα στερεό του οποίου µία έδρα είναι ένα οποιοδήποτε πολύγωνο και όλες οι άλλες έδρες του είναι τρίγωνα µε κοινή κορυφή. ύο πυραµίδες φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r '

O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r ' I a n a m j i f i O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r ' >1* ' " '". ",...... >t :?> «&'.** ).:» * -.' ; to* ', J-. Αποστολή με FAX και e-mail ΚΑΤΕΠΕίΓΟΝ ΕΚΛΟ ΓΙΚΟ ΥΠΟ ΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 9()1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑβΙΙΝΛ ΑΡ.8ΜδΧ ΨΥΑΑΟΥ 28 ΦΕΒΡΟΥΑριον 1987 Ι -ΤΕΥΧΟΣ ΑΕΥΤΕΡΟ Ι 99 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΥΙΙΓΙΚΕΣ ΑΠΟΙΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΔΣΕΙΣ ΚΑΙ εγκρισεiσ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς

ί ς ά έ ύ ί ί ς έ έ ά ί έ ί ί ύς έ ά ί ά ί έ έ ί ί ς έ ί ς ό ά ά ί ς ί ς ς ά έ ά ό ά ς έ ά έ ό ά ς ίς ί ύς ύς ό ό ώ ς ς ώ ς ύ ή ύ ς ύ ς ίςάέ ή ίςίώάόύ όόίίό Μπάιρον Κέιτι όάάίςίςςάέ άόάςέάέόάς ίςίύςύςόό ώςςώςύήύς ύς έςήςήίόί ήςίόάύ ίίήάί άάίόίέ ύςώςάέόςόςί έςήώάίόά ύίίςέέάί έίίύςέάί άίέέίίςέ ίς 1 2012 Byron Katie International, Inc. ύόςώς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY Το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης Candy απαρριθμεί 160 επίσημα εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης ανά την Ελλάδα. Η Candy σας προσφέρει την εμπειρία της με μια ομάδα επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Προξενείο Κένυας στην Ελλάδα εκ µέρους Προξενείο 3ΙΟΤΕΧΝΙΚάΟ k ί1ι'1ελίίτi-ί ένυας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Βάσεις Δεδομένων (Databases) Βάσεις Δεδομένων (Databases) ΕΠΛ 342 Χειμερινό Εξάμηνο 2011 Διδάσκοντες Καθηγητές Γιώργος Σαμάρας (ΧΩΔ01 109) Βάσεις Δεδομένων Vs. Αρχείων Αφαίρεση (Data Abstraction) Αξιοπιστία (Reliability) Ικανότητα/Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Πακέτου Στατιστικών Ιστοσελίδων.

Συνοπτική Παρουσίαση Πακέτου Στατιστικών Ιστοσελίδων. Συνοπτική Παρουσίαση Πακέτου Στατιστικών Ιστοσελίδων. Στην αρχή βλέπουμε τα βασικά στατιστικά, πόσα από το συνολικά έχουμε καταναλώσει. Για πιο αναλυτικά πατάμε view web statistics Στην καινούρια σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης

BS-211. Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης BS-211 Aνιχνευτής καπνο δέσμης 10-100m (με καθρέπτη). Οδηγίες εγκατάστασης χρήσης Σελίδα 2 απ 7 Περιεχ μενα Περιγραφή...2 Τρ πος λειτουργίας...2 Επιλογή της κατάλληλης θέσης για την τοποθέτηση του ανιχνευτή...3

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ή ί έ έ ς ή ς ές ώ έ ή ς ά ς ί ς ές ές ί ς ή ό ς ύ ό ς ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ έ ά ς ς ί ς ές ές ς ς ΐ

ή ί έ έ ς ή ς ές ώ έ ή ς ά ς ί ς ές ές ί ς ή ό ς ύ ό ς ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ έ ά ς ς ί ς ές ές ς ς ΐ ήί έέ ςήςές ώ έ ής ά ς ίςέςές ίςήός ύός ί ύ έ ίς ς ής ές ώ έά ς ς ίςέςέςς ς ΐ ίό ίίςήςίίέςίςέ ό ό έ έ ώ ό έ ές ς ίς ά έ ς ής ής ή ά ό ά ό ί ίςόόί ίςίάήίόί ό ίς ός ό ί ές ές ί έ ί ά ή ί ό ύ ές έςόςήόςόςήύά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός στις Κυκλάδες 2014

Τουρισμός στις Κυκλάδες 2014 Τουρισμός 2014 Τουρισμός στις Κυκλάδες 2014 Υλοποιούμε σταθερά και με ανοδική πορεία την προβολή όλων των Τουριστικών Επιχειρήσεων των Κυκλάδων. Έχουμε ανανεώσει την Τουριστική Πύλη e-kyklades στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

περιουσιακής κατάστασης έτους 200... (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003)

περιουσιακής κατάστασης έτους 200... (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003) Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία... 200... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 200... κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer

Σεμινάριο joomla! 3. Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Σεμινάριο joomla! 3 Διοργάνωση: Άλφα Εκπαιδευτική Εισηγητής: Μοτσενίγος Ιωάννης Ηλεκτρονικός Μηχανικός-Σύμβουλος Internet Marketing- Web Designer Ξεκινώντας:Τι είναι τα CMS Η Joomla είναι λογισμικό κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΛΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014. του Ν.3213/2003 (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΛΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014. του Ν.3213/2003 (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Ταχυδρομικώς : Ημερομηνία ΔΗΛΛΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 0 του Ν./00 (ΦΕΚ09/Α/--00) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήτττης της δήλωσης: Γ' Μονάδα της Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΙ. Έστω ένα οξύ-δείκτης Η, το οποίο ιοντίζεται και αποκαθίσταται ισορροπία της µορφής : Η + Η2Ο

ΟΙΙ. Έστω ένα οξύ-δείκτης Η, το οποίο ιοντίζεται και αποκαθίσταται ισορροπία της µορφής : Η + Η2Ο Π ΠΡ ΡΩ ΩΤ ΤΟ ΟΛ ΛΥ ΥΤ ΤΙΙΚ ΚΟ ΟΙΙ Ε ΕΙΙΚ ΚΤ ΤΕ ΕΣ Σ Πρωτολυτικοί δείκτες ονοµάζονται οι ενώσεις που έχουν την ιδιότητα να µεταβάλλουν το χρώµα τους µέσα σε καθορισµένα όρια του ph ενός διαλύµατος. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Βαθ. Προτερ. Δράση εκπαίδευσης εκπαιδευτικών πληροφορικής (ΠΕ19-ΠΕ20) μέσω της υπηρεσία TRAINING.SCH.GR του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Βαθ. Προτερ. Δράση εκπαίδευσης εκπαιδευτικών πληροφορικής (ΠΕ19-ΠΕ20) μέσω της υπηρεσία TRAINING.SCH.GR του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Δ/ΝΣΗ ΔϊπΕΡΟΒΑΘΜίΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ^ouoy μαγνης;ας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ταχ. Δ/υση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ

5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 5.1 Εισαγωγή Το πρακτικό κομμάτι της πτυχιακής μας εργασίας αφορά την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας με την χρήση της πλατφόρμας του Weebly, που αποτελεί μια σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΑ Η διάδοση μιας διαταραχής μέσα σ' ένα μέσο ονομάζεται κύμα. Για τη δημιοργία ενός μηχανικού κύματος

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ «ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Ν & ΑΛΛ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ν

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Ν & ΑΛΛ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ν ΑΔΑ: 45ΨΗ46Ψ8ΟΖ-ΟΣ9 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Ν & ΑΛΛ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ν Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210 8654950, φαξ: 210 8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 22 12 2011 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Νήσος Κύπρος. Κλίµα Ηµίξηρο Υ ΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ. 9251 km. Πιο έντονα τοπογραφικά χαρακτηριστικά

Νήσος Κύπρος. Κλίµα Ηµίξηρο Υ ΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ. 9251 km. Πιο έντονα τοπογραφικά χαρακτηριστικά Υ ΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ρ.κυριάκος Κύρου Ανώτερος Υδραυλικός Μηχανικός Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων Νήσος Κύπρος 3 ο µεγαλύτερο νησί της Μεσογείου έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2013.08.16 10:05:23 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 28077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3

ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ιαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης Ξένου Εργατικού υναµικού από τις Επιχειρήσεις της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: 2. Σύμφωνα με τις ίδιεξ διατάξεις, οδηγοί οχημάτων των υποκατηγοριών Γ1, Γ1 +-Ε, ή των

ΚΑΙ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: 2. Σύμφωνα με τις ίδιεξ διατάξεις, οδηγοί οχημάτων των υποκατηγοριών Γ1, Γ1 +-Ε, ή των \ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕ ΓΑΦ0ΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ! ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ & Αθήνα 24/ 11/2009 Αριθ. Πρωτ: Οικ.62617/7658 Ε 3θμός

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 23 η. Θέµα 3 ο Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής 2015.

Συνεδρίαση 23 η. Θέµα 3 ο Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 Athens ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 Ο 㨗剧 㦇吷 㥷劇 㥗刧 Π 㤗則 Ν 㤗則 㥇勧 㥷劇 㧇匇 Ο 㨷叧 Ι 㥗刧 㩗呗 㨷叧 㥷劇

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ Κ.Δ.Π. 41/2011 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΪΚΕΣ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑ2ΕΙΣ Αριθμός 4475 Παραακευή, 4 Φεβρουαρίου 2011 283 Αριθμός 41 ΟΙ ΠΕΡ! ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ WORDPRESS Τι είναι ιστοσελίδα; Ιστοσελίδα ( web page) είναι ένα είδος εγγράφου του παγκόσμιου ιστού (WWW) που περιλαμβάνει πληροφορίες με την μορφή κειμένου, εικόνας,

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Πελάτη

Ερωτηματολόγιο Πελάτη 2 Chytron, Limassol, Cyprus 4005 +357 25 723148 info@dynopia.com web design & development. web marketing. web hosting www.dynopia.com Ερωτηματολόγιο Πελάτη Εταιρεία: Ονοματεπώνυμο: Email: Τηλέφωνο: A.

Διαβάστε περισσότερα