ΤΙΤ ΛΟΣ : Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΤ ΛΟΣ : Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΙ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΙΤ ΛΟΣ : Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΙ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΣΠΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ ΟΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ : ΧΑΡΙΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ : 1836 ΑΡΤΑ2004

2 1 6-? ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΙΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΡΗΡ DATABASE:MY SQL ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΗ:ΠΑΣΠΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ Αρ. Μητρώου:1836 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΧΑΡΙΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΤΑ, 2004

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜ. οικ ~ ~~~~~ΑΕΪΣΑΓmΉ:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.. ::::::: : : :~ :~ :~.: ::::: :::::::::::::: ::::::::~ 1.1 SQL SERVER ENTERPRlSE MANAGER INTERNET INFORMATING SYSTEM ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΗΟΜΕ PAGE Αναζήτηση Downloads Στατιστικά Ανακοινώσεις ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΕΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΑΛΛΑ ΕΓΚΑ Τ ΑΣΤ ΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗtΕΣ ΕΟΚΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΤΙΤΙΝΑ ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΙΣΑΑΚ - ΣΩΛΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΒΟΛΉ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ... ~,,._;:~... εκ'.ί;: ---;._, ;;-~<:) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ... 7 :~":... :':: _,,, ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3: ΚΩΔΙΚΑΣ... t;j... li'tb"""""'".::-! ΠΗΓΕΣ... ~... ~!.~~ ~ / ~~~Ι.36 ~Ίn r!r~(-'_,,,~?/ -...

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εργασία αυτή αφο ρά ένα ηλεκτρον ικό πε ριοδικό με θέμα την Κύπρο, όπου έχει διάφορα άρθρα για μία σύντομη γνωριμία με το νησί,την ιστορία της Μεγαλονήσου όπως και για το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νησί από το Επίσης παρουσιάζει και μία σύντομη ξενάγηση στις όμορφες πόλεις του νησιού. Το περιοδικό αυτό βασίζ εται σε δύο μέρη στο header και στο footer. Το beader είναι το πάνω μέρος της σελίδας,δηλαδή τις εικόνες, το δεξί και το αριστερό, τα οποία είνα ι τα θέματα του περιοδικού όπως και διάφορες συνδέσεις, για στατιστικά, για διάφορα προγράμματα που μπορεί ο αναγνώστης να κατεβάσει, ημερολόγιο και πολλά άλλα, τα οποία δεν αλλάζουν ποτέ και αρκετά από αυτά είναι δυναμικά και μπορείς να έχεις μετάβαση σε αυτά από οποιανδήποτε σελίδα. Το footer αποτελείται από το κάτω μέρος της σελίδας που αναγράφει συνέχεια πόσοι επισκέφθηκαν το site και το κέντρο το οποίο προσαρμόζεται κάθε φορά με το θέμα που επιλέγε ι ο αναγνώστη ς του περιοδικού. Η ε ργασία αυτή δημιουργήθηκε με το Macromedia Dreamweaνer, τη γλώσσα προγραμματισμού ΡΗΡ και για τη δημιουργία τη ς βάσης δεδομένων χρησιμοποιήθηκ ε ηsql. 1.1 SQL SERVER Ο SQL SΕRVΕR,είναι ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων DBMS (Database Management System) που αναπτύχθηκε κα ι προωθείτε από τη Microsoft και εκτελείται αποκλειστικά στα συστήματά της. Είναι ένα εμπορικό πακέτο εφαρμογών πελάτη/διακομιστή και έχει δυνατότητες βάσης δεδομένων, όπως αποστολή και λήψη μηνυμάτων, διαχείριση της ασφάλειας σύνδεσης και μας επιτρέπει να δημιουργούμε, να ανανεώνουμε και να διαχειριζόμαστε συσχετιζόμενε ς βάσεις. Η σχεσιακή γλώσσα του SQL SERVER ονομάζεται Transact-SQL. Είναι μία διάλεκτος της πιο σημαντικής γλώσσας βάσεων δεδομένων της SQL που είναι συντομογραφία του Structured Query Language (Δο μημένη Γλώσσα Ερωτημάτων). Η προέλευσή της σχετίζ ε ται με το έργο R, που αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε από την ΙΒΜ στις αρχές της δεκαετίας του 80 και δη μιουργήθηκε με σκοπό να υλοποιήσει ένα πρωτότυπο σύστη μα σχεσιακής βάσης δεδομένων, με μόνο περιορισμένη λειτουργικότητα. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Εθνικών Προτύπων (ANSI) και ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) ίδρυσαν μία επιτροπή το 1982 με σκοπό να σχεδιάσει μία πρότυπη έκδοση της SQ L η οποία και εκδόθηκε το Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές γλώσσες σαν τις C, C++ και JΑVΑ(που χρησιμοποιείται και λίγο σε αυτή την εργασία) που είναι γλώσσες προσανατολισμένες σε εγγραφές, η SQL είνα ι μία γλώσσα προσανατολισμένη πρ ος σύνολα και μπορεί να υποβάλει ερωτήματα σε πολλές γραμμές από ένα ή περισσότερους πίνακες, χρησιμοποιώντας μόνο μία πρόταση. Επίσης οι γλώσσες προγραμματισμού που αναφέρθηκαν πιο πάνω είναι διαδικαστικές, δηλαδή περιγράφουν πως γίνεται μία ε ργασία βήμα προς βήμα ενώ η SQL περιγράφει τι θέλει ο χρήστης και το σύστημα είναι υπεύθυνο να βρει τον κατάλληλο τρόπο για να επιλύσει τις αιτήσεις του χρήστη. 2

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 2.1 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΗΟΜΕ PAGE,,.;ι http.//localhost/ιndex.phρ?name -homc - Mfcrosoft lnternet U:plorer,,, ~. ~~[8] File Edit Vlew Fδνorttes Tools ΗeΙρ Αρχική ~λίδn Αvuζήτηση Oownloads Στατισηκcί κίνησης Ανι:ικοινώ<ntς ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛΙΤIΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ϊολιπκη ΠΟΛΒΣ ΛΕΥΚ:ΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΣΟΣ ΛΑΡΝΑk:Α ΠΑΦΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΙ'ΙΑΔΡΟΜΗ Η ιστορίιι της Κύπρου Αξ ιοθέuτu "" Ι... ~:.:;.-..,.iζ;.-~ -.~$.~i~- ' ~::~\_,.~ Κάθε που πεθαίvεr η Αφροδhη γ ίνεται ωραfα, γίνεται η αγάπη που την ποθούν και ξεχύνεται στο μπλε της θάλασσας. Κουρσάροι του κορμιού της από Ανατολή κα1 Δύση αφήνουν ανάξια σημάδια πάνω της και, τότε. σα:ν μ1α παραμορφωμένη γιγάντια σκιά. απλώνεται πάνω από τον Αεrό και το Λ ύκο. παίρνει σταγόνες από το αίμα τους κα t βάφει των δύο γευvαίων τα στεφάνια. Κι έτσι ά δικο~ νικητές περπατούν μονάχο~ στο fδιο όνεφο tνα όνειρο με ε~κόνες μαρτυρiων γεμάτο. με έρωτα που σφαδ ά ζει και φλόγες που σβrίνουν σιωπη λά κάτω από δυνατή βροχή. Και στο τέλος του ονείρου, η Αρσινόη να σκεπάζει ης εvοχές τους ε.ιώ το κλάμα της Κιουρφερέ να τους ιθυ 1 ει πω crννέ σ αίvεr άνα.. ΕyκuτΟστuση 1-iμιφολόyιο ΑΛΛ~ Βιβλίο Εnισκι!'nτιiιν En1κo1vwνJu Προτείνετε μας ΕΟΚΑ ΠΡ5lΣΟmt:.:ΟΤΗΤΕΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜf:ΝΟΙ ΠΠΝΑ ΛΟΪ2ΙΔΟΥ ΙΣΑΑΚ - ΣΩΛΟΜΟΥ 1 ΑΠΟΤ~ΛΗΩΣ. ΕΙΣΒΟΛΗ 1974 ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ ΕΥΡΩΠ ΑΪΚΗ IΞΓ"ΙΩΣΗ Χρήσιμες Σιινδt~ιc; ι:::;ι;.:~;;;:::~;:;;~::;:;;:::;:;:;::ι::::ι:~.~-- =-;;;;_;;::;;;~-~-~-~-~- ~-~ ~- ::::;::;::::::; ~_;_~_ ~_~_~_ ς_~_~;;;::~~~:::ι_ -==~ ~ ~ Local Ιnt:ranet ~ ~ i ~ αι' ~t ~1 Ι'8iι -!Ι http /ι!oγ.,,1110.c.t/ιrrje, ~ 1ίίi \o'jjl.iwl'ool: > :, ~ ;: '" 8 ΠΤΥΧΙΑΙ'Η - ~~ ':Ι,;ι 9 01 μμ ι :-;; ~ "Q. ~ ο ~ "'Θ~~edi;}1 :,-,a.~-. : ~ ~ κθ~.do_c~f,;1t.r~o _~... Q]ι -~~(ό!tι!!(μαvογ! HJ ~: ι.::::4 Η αρχική σελίδα (Home Page), παρουσιάζει στο κέντρο της το χάρτη της Κύπρου και από κάτω ένα απόσπασμα από ένα μυθιστόρημα 4

6 2.1.2 Ανα ζήτη ση,;;:;. Αριικήσελίδα Ανuζήτηαη Downloadι!τιrτι στιιcά κlνηστκ ΑΥtιΚΟΙΥώσ ι ιι; ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΟΛΙΠΣΗΟΣ 01KDr'OMIA ΓΕΝΙΚΑ nολιώιι:η ΛΕΥΚΩΣΙΑ ''"''" ΛΕΜΕΙΊΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟΣ ΑΜΜΟΧΟΣΤΟΣ KATfXOMENA 1 U:TDPIΚH ΑΝΑΑΡΟΜΗ Η ιστορίu τηι; Κύπρου Αξ1σβi:1 ιτιι Αναζήτηση Ενttnτι1στιιση Η\,Ιιρολόyιο Βιβλiο Εnισκσιτaιw Επ1κοινιιινίu Προτιίvιτι μας 1 ΠPQrorm::OTHTEI EOJ<A ffl(λq BIΣ/'1ENOI ΤΠΙΝΑ ΛΟ ίζιδου ΙΣΑΑΚ ΣΩ!\ΟΜΟΥ! Α ΠΟ π:~-::αη QΣ ΕΙΣΒΟΛΗ Ι 974 ΛΕΚΛΑΣΙΑ ΠGΛΠΙΣΜΟΥ ΣΧfΔΙ ΟΑΙ'ΙΑΝ ΕΥΡfiΠΑΪΚΗ 6'ΩΣΗ Χρήοιμιι; Σu,,. &σιl( Στο κελί «Ε ΠΙΛΟΓΕΣ»ο αναγνώστης του περιοδικού έχει πολλές δυνατότητ ες όπως να μπορεί να μπε ι στην "Ανα ζήτηση" και να πληκτρολογήσει μία λέξη για να β ρει όλα τα κείμενα του περιο δ ικού που περιέχουν τη ζητούμενη λέξη, όπω ς και να ψάξει στο διαδύκτιο για αυτήν. 5

7 2.1.3 Downloads Ale Eι:it Vlew FδVOrtes Tool!: Ηe1ρ ΑρΧΙΚησι:λ tδu Αν ιιζήτηση Downloιtds Στι ιτιq'τικιτκινηuης Ανuκοινιίκπι ς ΓΕQΓΡΑ ΦΙΑ '"'"" f\οαiτισμοσ OJKONOMJA ΠΟΛ Ι ΠΚΗ J ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΙΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΠΑΦΟΣ 001\ΕΙΙ ΑΜΜΟΧΩ.ΣΤΟΣ ΚΑΤεχΟΜΕΝΑ 1 ΙΣΤΟΡΙΟ1 Α/'ΙΑΔΡΟΜΗ Η ιστορkι της Κύπρου Α( ιοβtuτο Χρ ήσψα Βοηθήματα/Προγράμματα γ1α το WebS1te 1 ΑΜΑ ΕyκοτUστιιση Ημ ιρ<ι λόy ιο Β 1βλi0Εn ι(1t( ε πτών Ε nι κο1νwν iι1 Προηίνι!η: μας 1 ΓΙΡΩΙΟΠ'JΟ ΤtΠΙΞl ΕΟ< Α ~n:m! 611.1'1ENOI ΤΠΙΝΑ ΛΟΪΖJΔΟΥ tσαακ - ΣΩΛΟΜΟΥ J Ano~~QZ ΕΙΣΒΟf\ Η1974 ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΠΟΛΠΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔ ΙΟΑΝΑΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Χρή σιm:ςσuνδf.:σι:ις _J Ea~ ~-it-.- ~ e ~ι ~~. liii - '!l r~trί'j'rόc:~r...re:. : /ii!ι~ rcaε}~.~ajt!j ifι!xψιt-';:];_z~~j ~ - ; ~~~«':Jι ~;-φ.α:r~μ 1 : - :Oe~ 4 ~ ο ~ rr1r::~qs~ ~ ~~ga~~.,~:'~. EN. ~~<tl t::. Ακόμα μπορ εί να κατεβάσει ορισμένα προγράμματα από την επιλογή "Downloads", όπως λεξ ικό, το Acrobat Reader 6 και το Wίη Zip. 6

8 2.1.4 Στατιστικά Fie Ecit: '."1ew TDO/s. Help ~ ~. ;. 5eιιrth ~> F.wortes 9 :_~ Gσ ι: =i ΑpJΙΙ<ήοU ιοο Ανοζή τ,-,ση "'" " ' =.. ΣταπστΙΚ'ά - iocaίhost Εyκ1 1τιιστ11ση ΗμεDΟλόνιο =-==1ισ=,~:-:~:-:.,,-ΙΚ7... :ο--τ-----;: 1...,,=ο ,Βιβλ iοίξηισκξnruιv Oownklιιdι, τ--;...,=...!πιτιστ ικιi κίνησης 0 Ανaκο ι νιiισας t-;e"'mσκtπ="=,,c"~~.:::.:όήα:::,cc~,:::"' :::...,=:-t-;ε:::"""'=tm =«-τ:-.,:::.,,o:. =nι "Σ' <λlδ<.w=:::----1 ~ιι'σ~~ί:ι~: μαι; rtξnlιca Β3. ΙΕ 1 npq:εorm::othteσ ~~Τ~~~Σ :::ΩΒΙΣΜΕΝΟl οιι::d/'ιομ ΙΑ 1± D 1 71 ΤΠΙ,...Α ΛΟi2ΙΔΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Β3. :::oe 1 3' 2705!ΣΑιU: - ΣQΛΟΜCΥ ~ι===o'-" ~""'~-~lr0~:~:~: ~;~~~~~ ~---t----t--~,~.~---t--1~-t---~,~.~-~ 1 ΑΠΟ~~ΛΗ ΩΣ ~~:1~~Σ ~ '-"""'-' ~ "--~~ιε~~:σ~~~~ Ί\ΙΤUΜΟΥ ΠΑΦΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤ ΟΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΤΟΡΙΚΗ ΑΙ'ΙΑΔΡΟΜΗ Η ιστορiιι της k::ύnρου Αξιοθtιιτι ι ΣΧfΔΙΟ ΑΝΑΝ EYPΩl l AlJ:;H ΕΝΩΣΗ Χρηmuι:ς Σu ν δίm: ις '"' -, -' Επίση ς μπορ εί να δ ε ι ένα πίνακα με στατιστικά στοιχε ία που αφορά τις επισκέψεις του πε ριοδικού ανά μ έρα και σ ε σύνολο κάποιων μην ών, όπως και για κάθε μήνα ξεχω ριστά αναγράφοντα ς και το καλύτ ε ρο site, καλύ τ ε ρο επισκέπτη και πολλά άλλα. 7

9 Αρ111eηικίl.ίi'i n» "1 - ΛΥ11ζιίη1Ο11 " ""'""''.Σ τιιnσηκιίκi.. ηση ι;: Α vιι Η"ο ιvώ σι ι ς f U'ΓPAlll l A ΠΟΛ tτιιμο Σ OIKONOMJ A ΠΟΛ1 Τ1ΚΗ [ ΠΟΛΕΙΣ Λ ΕΥι:QΣ ΙΑ ΛfMfΠOl :\ ΛΡr-!Α Κ Α ΠΑΦΟΣ ΑΜΜΟΧΩΖΤΟΣ ΚΑΤεΧΟΜ ΕΜ 1 1ΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΛΑΡ!:ΜΗ Ηιστορ.mτη ι;:κ ίιnροιι.ο.ειο8ί ατu Εyκ ιιτuστιι ση Ημf: ρολόy10 :::::::::;:::::::::::::::::::;:"Ξ:"Ξ~Ξm;Ι< ;';..,:Ξ:Μt ~;Ξ;ο::::::::::::::::::::::~ ::~~vε.:::cnτ~ν 5fι19-!---~,._,,..._._...,,.._ '""'";'~""' nρο τdνετ ε μ ιι ι;: 1 ΠΡΩΖΟΠΙJ(ΟΤΗΤΕΣ ΕΟΚΑ ΕΓΚΛΟΟJΣΜΕΝΟΙ ΤΙΤΙΝΑ ΛΟlΖ ΙΔΟΥ ΙΣΑΑΚ - ΣΩΛ ΟΜΟV ~ ~==~= ~ Ε1ΣΒΟΛΗ l 97'4 f-c,~,._~ ===="' l ~~:l~σ:~~λitiσhoy EVPt!ΠAIKH EN l lσ H ~φήοιμε ι;: Σι.ιv όί σιιc 111.αι- 1s 2τ rο : 22 Ιo ca l ho s ι ~ S,...:,i; / Ι~ : aj ~\ ~!ίiι g' ~ό-b:~s!_» vp.';~i'fν,:;;,v~~ :ρ ::~~~~:-~"; 9 ' ~ι.;.. ~ 9!ο ~ ~ ι.~- ' g ~ ~ ~ ' 0 - ';!!f" ~:;λrq"'~#i;~: -,. ΕΝ ~ ~ : =~. ;J 1τanιmκα-.- tocatftoςt-;- Scptember-2004 = Mίcrosσft1nteπreφplorl!r : : --- ~~~ ~ aδd: - _,, ~ ~ Ι~ / Se ι!l'ch :\F.wori:es.f"fΙ c;;:;j- _i Λ.:..Φi" γ, < ~ htφ ;/~...;ιι~~~~~zοο.4~_! - -~- ~ -- - r.s >- ~... Μέρες H ust ιone ' :03 22 localhost r--~~~----;================τ=ύ,=~=~~ =~,~==,=="=========='====:::;"'-~~~~~.. '" ' Α ι ι ή ιn: Ι Rofι:κreιs 1 ΕΗ % d1 recthil 2 ΕΗ ~ Α ι ~ήαι:ι % % 5 12 :8 1909ο/ο 189 \ % 74 2_ί6ο/ο % 76.93% local refeπer Kα λ U1εp.iURL.s 58 ι 2. 16% % % % % " % % ",, % %,. " % %.. hn 11:flιoc~/α>l-Φ.ιlMlonpnρ %,. - --~-n 11"1~ 8

10 Ζ % % 2' % % 26 " 6 022% % %,., 5ο19% % ] ΑιJήσ[Ι % Ιoc:a l host ί' 1 Αmjσι: ι c: :ι l 21osl % Κολύτιpο ~ard11i ΙΜSΙΕ 6.0 So:xc ιιs..., : % i nciows1'π5. 1 Kcλύtrpotιιuι ι14!s % Εκκpφής J Άννωστο Cot111trles rημέρ'"α,..._ -..:. wc::-mo:c.:: 51:-.""s-, -,-mh'".,""'200""' '""""4"'""--. j "'.:!locaιlttr~ Ανα κο ινώσεις Τέλος στις "Ανακοινώσεις " μπορεί να δια β άσει ότι ανακο ινώνετ αι από όλα τα μέλη. ΑρJΙ Ι ΙCIJ <Πλίδu Ανι~ήτηση oownloιιdt Στ uτιαηκάκ1νηιπιι;! Ανuκοι νι.οm:ιι;; ΓΕΩΓΡΑ81Α "'""" ΠΟΛΙΤΙΖΜΟΣ ΟΙΙCΟΝ01"1ΙΑ ϊ~ο-λ-ιτ_ι<_ηπολ _<Ι_Σ_~ι.: f\eykiuia 2004-D9-1 s t 9:00:06 f ΑΛΛΑ Ε yιcιιτόστιιση Ημ ε ()(Ιλόy10 Β1Ολί0Ε nισις ι:nτών Επ1110 1νι.uν1α Πιιοτιiνηεμuς 1 ΠΡΩΣΟΠΙΧΟΤΗΠΣ ΕΟΙCΑ Ε ΓΚΛΩΟΙΖΜΕΝΟΙ ΠΤΙΝΑ ΛΟΪΖΙΔΟΥ IΣA AIC - ΣΩΛΟΜΟΥ 1 ΑΠΟ~=~ΛΗ ΩΣ ΛΕΜ ΕΣΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ 2004-Ο!Η3 ιι:nοο ΕΙΣΒΟ Ι\Η ιq74 ΑΕΗΛΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΦΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΙ ΚΑΤΕΧΟΜΕΜΑ 1 ατοριιοt ΑΜΔΡΟΜΗ Η ιστορfu τικ J:ύnpou ΣΧΕΔΙΟΑΝΜ ΕΥΡΩΠΑύ::Η Εl'!ΩΣΗ Χρησιμι:ι;Συνδίσοι;: Αξιοθtuτο Ι5Αvακοινώαuι; [Ιίω<;3].ΞJ 9

11 Ακόμα, οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν και να βλέπουν μόνο τις δικές τους ανακοινώσεις, όπως και να γ ράψουν νέα ανακοίνωση ή να διαγράψουν. Rle Edt ~ Tools Heip ~L-,.~ή-~fΠW}(~,.. ~.-"-~I Έλενα Πα σπαλlδου Λvuζήτ ηση Qoιι.mlo.!ids Ι τατισηκa κiνησrιι; Α.ν111t0tΥώσι ι ι; ΓΕΙ2ΓΡΑΦJΑ """"" ΠΟJ\.ΙΠ!ΜΟ! ΟΙι::ΟΝΟΜΙΑ iλπικη ΠΟΛfΙΣ /\EYICQΣIA ΛΕΜΕΙΙΟΣ ΛΑΡΝ ΑΙ(Α ΠΑΦΟΙ ΑΗΜΟΧΩΣΤΟΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΠΟΡ1ΚΗ Αf'ΙΙ\ΔΡΟΜΗ Η ιστορία -rης Κύnρο u Αξ1οθtυτ ιι """-'=-' hj:f;ιhn t"l!:cdtι;ι k1,ι;jjn -ι l! j Εyκnτιίστ ιιση Ημιρολ οy10 6ι(3λ~σ cnιοκαπwν Εnιιrοινwν ίa Προrιiνl"τε μας ΕrιΛΩiΗΣΙ'1Ε>"iΟ! ΤΠIΝΑ ΛΟΪΖΙΙ10Υ iσαακ - ΣΩΙΙΟΜΟΥ! NJOn;::::~AHQΣ ΕΙΙΒΟΛΗ 1974 Λ ΕΗΛΑ!ΙΑ ΠΟΛfΠΙΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΑΝΑΝ ΕΥΡΩ ΠΑfι::Η ~ΩΣΗ Χρησ~μ cι;συvδ tσttι;; ΣΗΜΕΡΑ Wact 1511i Se embσ\2004 3:D7 m _J "._ t ~ i! - ι:j ~ι :~Q!J tittp;/ι'ja:~r.ews. - (~ ~;«,!;r'qιx.-~,~~ ~~RT'fW\tlol J~:..r,,-Γ:\--~ ~- ~3,_ 9.:ι:ι:ι14.1_ : ',. ~ ;; '4 ~ 0. rtr~~-~e ~ - r,:-~~~~~;;o:-~ ΕΝ ~ ~: ~~~ f Τα επόμενα αναφέ ρονται σ ε διάφορα θέματα. Το κελί" ΓΕΝΙΚΑ", αφορά θέματα για τον πολιτισμό, τη γεωγραφία, την οικονομία, και την πολιτική του νησιού και το κελί" ΠΟΛΕΙΣ ", αφορά την περιγραφή των πόλεων της Κύπρου, ελεύθερων και κατεχόμενων. 10

12 2. 2 ΓΕΝΙΚΑ ΓΕΩ ΓΡ ΑΦΙΑ ΑΛΜ Εyκu τ Cισταση Ημερολ.όγ ιο ΒιιJλίοΕ Π1σl(t:nΤ..Jν iξπικοιυw ΥΗΙ Προτεivετεμας Γιο αριςπiςβδομό&ςσrουι;πσ ψ.ιχρούςιήνις ro ίιψο.; rou χιονιού άνασι-μανπι::όκυρiωςστιςβόριιe:ς n).σ,ιιίι; iχο (ι:σπι κcιλσκαίρι κt11 ήnιο χε1μώνο, rou Τρσόδους. ΗΚι.ΑΊρο( όμωζ η γινασi σ!j"ιή κατάσπυ-ι διιιιpφ::.nοιdτοι ιπ:ι-.ύna σε τόπο mό Wo nφόγονπ:.;, (ο) -τυ σοι&τλιιφοnαι ελστπίινει τη θφ\ιjιcpιχiσιcατό 5 βσθικιύςκq.σίουπq:π;ιο.ικό&: ι.οο)μtφσύψος κιι(β)την ιnίδροσ"j τηι; θόλοσοdι; rο.ι tχιι wc σιοτtλισμα πιο δροοt:dό κα>.οκσίρι κσι σχcnκά πσ ήπιο χι:ιμών1:1 στις ποράλιες πφιοχtc κα οδικόποο σnι; διmκiς. Τον Ιούλη κα AiJyωmo cι μtσι:ς rιιιpήας 8tρμοιφοσkς κψciνοvπ::ι μιmξύ zr;ι βοβμών κιμjίaυ στην κιντpι<:ή rv.:διόδο κα 22 βιιθμών Κιλσίοu στις ~Dtςιcορυφίς τυu Τροόδους, C>"ώ οι μάπςμίyισπςθφμσιφαciις σrοuςμήνιςσ.πυίις tiva36,.:;α1 Vβοθμοiαvtiστυιχο. Το Γ ινφ'\ σι μίιπc rμφι)σ;ις θφι.1αι:ροοiις tmj ιο βaθuοί Κιλσiου στην κιvmιιςή nιδι/ιδα κα 3 βσq:.ιοί Κtλσiαι στις ιιηλόπριι; κοοuφ«,.,.., _τ""""""'" '"',;"'!-'~' -~ιt'ι...,.,ι,.-~.,,.nι:ι..αιιnι''!k''~''~n,_ιο'ν~ιτι ~rι..,..,;,!"~,.;,.,,...,rι~v~ ~ιοcδrtrδllet ~ ;...J File Elil: νιeνο FδVorit:es Tools Help Q βδά - _, ~ ~, -~ / :' Se«ch :.1 F~vorites ~ ' ~ - ~.-.).<(Jdre;; ~~~~~/~~ =---=--- -~--=-~-----~=~ -=========---==- -=Ξ ~ Go "in ~ ~» ~ - τηνκύποοό'ο'οl ι -.ιρποu'460~1όχρόυο.η ι~ηλότιpηβροχόπτωσηnσpστηρείτασnςορεrdςrv.:ρ.οχ(ι;,μιι.ιοο Η.~,-~- 0,~; 0-,η-ς~,,~.ρο-"-~~στηvκ οι~uφιiτουολψlα.ι.!nςl..t'lήνει.ιες~ς,ηβροχάττο.σjfλσττώνrnj~στάjφάμiχρι3οο1<<135οχιλιαπόμεrρq ~ Αξιοθέπτιι σnι; nεδιόδtς. Οι nφσσό:ιφις βροχές nέφm..rv στην ηφοοο nnό 'ΤΌ ~ρη μtχρι ΤΌ Μόρτη. Την όυc~ιεr1..:ιι ΤΌ φθινόnωρο οι βροχtς. ~~~~~~~~==~~:::~=~~~~~ν4~~!;~~κ~=ν~~~ς ~.. =~~:Jνμί~~τηnι;=~τα~~~~~χ~~~1:'r~:= wtbmj8td rιc αριcciι; βδομό&ς στt1υς!".:)ιwχροίις ~ΤΌ ύuια;τοuχιονιαύιiνσ1 ί:χn lτ-στό κσ).οmiρι κοι ~ χψ:ίιν σ, σrμσντιι(ό κυpίιικ; σnι;βό~εςπλσvιt(mu fροόδοι.ις. Η κίη:~α; όμωι; η νιννσi σuίή ιcστόσιοοr~ δισφορσποιt:ίm mό τόnσ σι τόικι mό δύο πορόγο ηις, (ο) το οvάγλι.ιφοnοuελοτπiιvιιτηθφμοκροοi:ικοτό Sβ~Κελσίοul".φΓ.οt.ικόeει.οοο μtτροί.ψοι; κ ιι(β)τηvεrίφοοι] τηςθόλοσσος nσυ ίχtι ~ οποη!λt~ ruo δροοιpό κο.\.σιςσίpι..:cι σχιnκύ ΠΙΟ r,.i χομώνο σnι; nοοάλιι:ς nεpιo>;ir; r::cι ειι.cότη~ο σnς δυτrir;. Τον Ιούλη Κ<Ι Αύγουστο οι μicxr; ΙJ.Ιερήαι:ς eιρμοκρσσ;ες ~vτι:ι μm~ξύ 29 βσθμώγ Κ tλσίσu στην ΚtvτpΙΚή Ι'ΊΙ':διόδα ΙCΟΙ 22 βσe,ύν Κtλσiοι.ι σnι; ψηλόπ:ρι:ς κοριιφiς ΤΌU fροόδοι.ις, ενώ οι μtσt:ς μtγιστι:ς θφμοιφaοrr; στοι.ιι; μ'\νις αιιmύι; ιivα 36 κιι 27 βα!\ιοί οvιiστοιχa. Το Γινάρηοιι.ιfσιςrιιφήσιις!Πρμοιφσσiιr;όvσιΙΟΙ3aθι.ιοίΚύ.σίοvστηvκι~πιδιόδοκcι3βσθ,JοίΚtλσiοοσnι;ψηλόπριι:ιςορt.Jφίς τοu Τοοόδοος, μι:: μicπς tλόχκm;ς θwμοιφοσiις S κcι Ο βαθι.ιού<; Κtλσ!ου σvriστοιχο. ΓJaγrnk ~civti οvχνό το χα.ιώνο κα την άνοtεη κοια:μερκίςχρονlί:ς~κqμiq.μtςα:~).οχονικό.ηδιόρ«οοτηςηλιοφόνωι;άvσιμtγάλr~riομις).ηρο ΤΌχρόνο1<ιιιιδιοiτtρ0 ΤΌ..:αλοι«ίρ nσο.ι φτiμ:ι κστό μlοο όρο σnι; 1 l,s ώρες την rμipo. Μορφολογίυ. Από μορφολογησlς αιοαι~ς, η Κίηροι; μnφ] να ~Bti σnι; ΓΙΟ 1<ό'τw μορφολογιι;iς m:ρ1φi ρι~r;: ro οριwό α:ι~ fροόδουι;. (vο'jιοδυτιι( ό). ΨηλόΊιρη κφ.ιφή: 'Ολl.JLΠ)ζ (19S2μ) fη βόρειαοροσοράrοι.ι ΙltvΤΌόσκΊUλοι.ιή Κφύvωι;(βόριιο). nwιόδο. Ψι)λότερο σμίο: ΚUΠJρΙΟΙJόβοι.ινοι;:(lΟΖ~μ)Τηνκιvιpηcή Πεόιόδο της~. Τη λοφώlη περιοχή γίrρω mό ΤΌ σpιινό cύιηλιyμσ Τροόδουο;, Τι.; πορά(1ι(ς ntόιόδες. &ν ιn)ρχουν nοτόμοίwνιχ.οvr;ροή.;,μόvο}>iγιςmyir;ιςορvόr<:ι α Οιιαιrιριοκξςοιφοylαλιiςπο~~νηιιr;όvοβρόχουκm ιιμι.ισι.ιδιό<:, μι nολuό~ ακρωτι\ρι α κ(ιι όijμοι.ις, α σπvίr; ποοοθσλόσctεc nεδιόδιc στο βόρι~ο 'ΙΙiιιο καλίmcιντοι από U.αιόδtvτρο κcι χαροοοόδι.νρο, cνώ otja<piίonόσrocη mό τηνοκτri βpία<ιτα ηβόροο οροσειρό, rιοι.ι μίχρι ύψαc 9 ί5 μίη:ισ. dναιοο!k:οτολ&α'ιι; ιiισmσηcκοιtχοκσρυφtc Ηαρσοορόαuτήrιήικ ΤΌάνομαοραιtιρόΠtvτσδσκ,,:,>,οuσnό την ομώνιη.ηκοpι.φήnοu iχιιοχr'μlχφιού μι το δό>m.ιλα~στt1.,.οι.ιρι:!\'ό. Τοσρwόσ.ιyιφότrματηςνό"ΙΙ(J(~ΚολίnmΤΌΙJfγaλύπρο μέροςτόuνοίιοδιιπιcσύ ηiμ:ι~υι;..:οι KurnoκoύOλViηou. mυκέvη:jοι.ι, οvομό(fτοι & οpοσφό Τροόδουςanό τηvφώvψ] ψη>.ότι:ιjιίκοpι.φή( Ι. 952 μtιρα), τηv1<σρu:ιήτου Στην~ ΤΌU Τι:οόδcuι; βpicι.:ονmκιιτοπιοισιiιτtιχιδάη, ~ ιj1ό πιίιι<σσλλά ιςοάλλα δοοοώδίντρα, άπω( ιο.ιnσρίοσιο, βιλαv!δ 1 fι;, r::ίφοι. Μ=~ξύ Thh' Wo οοοι:mρών βρiσκcrοι η ι(ιφορη πιδιόδα τηc; Μtοι:~ορiα; nou ιltπίvιτοι αnό την πφιοχή Μόρφου στσ βορ~υπκά μtχρι πς ο\ιοτόλιι:tς οκτtς. Χλωρίδο κ ιι Ιlονίδο ΓΙοοαπό ι 7% τηι; ίι<τοα)<; του νηοιοv κολίαιm:ι Ο'Ιό δάcιη. Η φυσική βλόοτηcη nιw.σμβόvα κιχιαίdόανσ δάα"ι, φuλ).οβόλσ δίνίρο, 64ινου.; κα άνθη. Η ΚUrιρυ:ή χλωριδσ ηφμ::\jβάνu LΒΟΟγηγιvή 00!\, υnαiδηκα l10ωαλkc, από το οποiα το 14Οή 7'Υο dvσι cvδιμςό. Υnόοχοuνιniοηc 36S ιίδη nουλιών αλλόμόνον 115 ονο:rιορόγονm στο νησί. Δύο ιiδη κιι πtνπ unαίδη nωλιίjν tχοvν χορι:ιιmρσrd ωι; ινόrμς:ό. Ανόμw:ι στο /j:ίια, το nιο ινιορtρον ινάμι;όοοοι;: ζώου ιiva "ΤΌΚυπριοκόσγρr.ό. Αν(J.:ι1στηνακογίνοο τοο rιροοότουκοιιivα μονοδικόστονκόσμο. Καλλιiρyιιες, Πρι:ίίόνπ:JΗ~tκττιcητης1<αλλιεργήσμ)ι;γ~τηι;ΚύnρουιiναΙΙ6.ΟΟΟεκτόpιαή46,6%τηι;ολιιοΊι;iκτοσηςτοuνησιοίι. κολίmουν ολική άτοση ικτάριοή16,74% τηc;ολ.<ής ίκτοσης του νησιού. ΣτηvΚύ1ροιnΊρ):αΝ00οcW.ιιtίς. Από τη Τσδόση ουνολιι;ή r::σλλιι:pγήσιμη yη ποσαπό 23% ορόuιιπιικοτόκόnοιο~pόnο, δηλαδή!()% ntρπ;..ι οpοοχπ:ιιολόκληροτό χρόνο, ινu.ι ~ ίvσχρόνο συνηθιαμiνrκόμβι:ησηι; rιρόσ3ιτηάτοση 13% σρδώmιαιό το~ νφά. Το ιcuριότφο rιροίόντόσπ.:; nιδιόόις ιίνqι δrιιητρια; ό (DΙτόρι ιςο κριθάρι), >.σχανικά, nστόπς και ιοιυι)ιδοιιδή. Η ιλιό ιuδοιψd d ολόιςληρο ΤΌ vησi, σλλό ιαιρiωι; σπι; πλογκς nou βλtnοuν ΠDOr; τηθόλσσω. Το CΙ\.ΙΊtλιcκοταλ~νοuvμ α μι:.:yόλη πιι:ιιοχ~'ιcmr;νόηιr;κοι δuπιςίςnλcγ1(ς του Τροόδοvς. Φ.ιλλο136λα κορnοφόρο δtvιρα αιδοιψούν οπι; ώφαριζ 1< οιλόδιr;. Τα 11 ιc σnα.ιδοίσ nοο/όντο γ,σ ιξοyωγή ιίνιι το ιcrιφιδοιιδή, οι nc:ιτcrro; κct το ιπτρcj"liζιο στοφί.ιλιc. Εξόγοντα εnίσηι; κφότο..:οι διόφοpα φρούτο -.αιθώι; κοι!vώ4ιο λσχσνwcό. Το /Jγονα μt1111 των βουνσιλαγιών ~~'!.211D<o Ι~~ ίfj1ij:itf..:1}:t,;ij\#!ij3:fi& ' ; $Ζ r :;' l!t~ : ιij l 11

13 Π ΟΛ ΙΤ\ Σ ΜΟΣ Fde Edt \liew Helρ,, '" 1 Α ρκ1κήιπ:αiόι~ Ανuζήτηση Ο ΠΟΛΙΤUΜΟΣ ΤΗΣ 1 ~yκατάστιtm'ι ΚΥΓΊΡΟV. Ημερολόγ10 Downloaώi nληθ.ισμός Ο n)\ηθ..ισ,ιός της Κίι~pοιι ιίνα ιπ'! τους oroojι; (θο. 7%) σιήκουν στην Ελληνο~ r;:ανότητα, ~~:~~vt;~j.;t:nrιιιν Στιιηστ1κά κίνησης Α νuκοινιlισι ιι; ~~6:,~l=ikv~:~==~~r:.=ιr:~:.urM:~;,κ:r~~~~=Γ)COV nροηiνετιμο( ---re-md<a---1 ~~Α~=ιΝ~~σ~:ςδ:~~~θ~~~::;ι:==:;~~~! ΠΡΩΣΟΠΙΧΟΤΉΤΘ: r ΕΩΓΡΑΦΙΑ ΟρθόδοξηΕια).ηciα τηι;κί.rφοu. Οι Τ οψιcοκυnpιοι(ίναιμοι.ισο.ι}ψόνοι, fυώοι~τιpιςκι.χφια(ίι; μοοvότηπς ΊωV Μφι:ινmi.ιν, ΕΟΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αρμviων ΚCJ Λσriνωv ι;r.dyωuv α: άλλα Χρισmvικό θρηακιύ~. Γbλπuπι:~ Κ),η~ Νt:σλιθιc:οί Οκη.ιοί Κλοσιmcά, Ελληγικά κοι ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ρωμciι.:ό μνq.ιώ Βυ/'ρvnνίς κοι ΛαπνΙΚtς Εκκλrι:ίει; ΚCJ Μονσστήpιο Φράγι<Β<a ICCI Ε νι-τιςό ~ και KWrpo (12σι: - 16οι; αιώνα) ΤΙΤ!ΝΑ ΙΙΟΙΖΙΩΟΥ " r="="='"~--- Τζαι.ιιόllοιδιiο Ηα.τdόtυοη ιίνω Ι.Λ"ΙΟ)(pιω-οο')μίχρι ΤΟ ISO troς της~. Η στσιχuίιδηι;κcjμίση u::nαίδιυα~ ιίvαιδωρr:άν, Η Κίχ~ρα;!ΣΑΑΚ -!ΩΛΟ.'10Υ 1 Ι1ΟΛΕU ι~rτ:.~=:=~~=~~=:ι~ό=~=:=~>.ά~~~ 1 ΑΟΟΤΗΝΕΠΒΟΛΗΩΣ,,,L.=,.~Ω,~,,.==-~ ~νο6ο::!iλιιο(23% )ΚΟΙ"!Ις lfla( l'\%). ΚQ!ιλrοίιρα Η ΠQλιτιcmς~;Φιι'ιο;wpόζrnιιμtσω TWV a:ctlσdcών m:'ιών. Η Xo~m('lio. η 1 ιημερα ΛΕΜΕΠΟΣ ποίηcη, rοκοvσiι:~τσ, ηόnφα, ο χορό/;, η/'μιγροφιια\κσιη γj..ι.nτια'ι dνι:ιμφιι:ίι;~ό nς ικφάνσα; της. VπΟρΧ'QUVιπί.η:μουσdακαι ΕΙΣΒΟΛΗ 1974 ΛΑΡΝΑΚΑ ινν ()(οθήκες. ΠολπιcWι; Η πολmστν:ή ζωή στό νησί είνοι ορ1ίετιί σνεmυγμίνη. Σ>ηρί/,ι"rοι l(q nροθόλ).εrο η συyγραφll(ή ιςο. εκοσnκή.'\εηλασια ΠΟΛΙΤlΣΜΟΥ ΠΑΦΟΣ δροστrμότητa, tι ~ οχορό<;, ο λciiις;όι; ~ Καη τίχνη. "Εχοuν~pωθιiθισμοί όrmι; ο~ mν διολt&ων, ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ~ κοι ιπ:μναρiων κοι ο Βωμός "ΠιJν λσγοπχw;ών ~βιiων, ΤΟ διιθ-.iι; φιστιβάλ Το Κύπριο κα ΚΙνηJΟΤΟγρ:χμκό φισηθάλ, Ε 'ι"ρωγιαυκη ΕΝΩ!Η KrA~TE~XO~M~EN~A---, ις οι νάπολι'πο18ι;ό ~μι την Ελλόδαιcοθώς ιccι φογpφμσm πολmσnιc:ώναvτολλοyών ~στην Κύnροιcα 40 nιρίηοu Χρήσιμες Συνδίcπιι; 1 ΙΣΤΟΡΙσiΑΝΑΔΙ'ΟΜtι 1 =ι;~~~=~:ιc~=~α:ρ=~~~=~=~~~m~c~ρ~~~6;~7 Η ι στ οpiα τηι; k ύnpσu 'f~ι; mu Ι'rαιργάαι llolδdo(, tχovroc ω.: οοιιοδιότη τα την ανάπruεrj των Γpαι.ώτων και των Τιχνώv στην Kύnpo, την ινrμtρωοη Α ξιοθ έατα ιςα ~τοχήτοuκοινούστυrιο~ό~ιοθcι,ιςατηνnpοβο)..ή"πjν~τηι;nο1'fnσπι<:ι'\ι;δραση:ιιότηmι;σmιξωτι:pικό, ΟΟδροι.ιοΊiζονν ίνο ιδιαίπpa ση.ιονπ:-ό ι:ιόλο στη διομόpφωιιη τηι; πολmσnκι;ι; φυαογνωιjiοι; του τόοου. Ιδιοiπ:ρα μι: "ΤΌυς θιq.ιούς nοι.ι tχοuvιαιθιερ±ιοοιω-ιοτaτtλαιτοίοχpόνιο, f χουvδρα,.ιώ,ο\f!"ισι ιμιο -σrομtτpοrοuδινοίόίι - σuγκροτημίνηονc.,ruξητηι; nο~ψήι;: lόuνrpoύ. Πο~'Π(JΠ(ό rοjμοίriαοιrbλιησmι.: ί ι;vιη:1ιοiει; ~ οιcονομιcό nςιιcδηλώσος "ΠΙ)νnνιuμστικών κα ΙCολλπιχννςώv σωμ:m:ίων τη; Κύιvου. Μι σrοχο την cνθόρρuνοη τηι; ονiιπτιιζι-κ 11)ωτοβα.ιλίοι; 'f10 όιοοyάνωcη Π~ών ICQ 1eολλιπχνικών ιιcδηλώοιων, οι ΙΊολιτιιπιcίς Υnηρι:!Χc σι πολλίς rιι:ρnτώοοc cνιoχuwv οημσvιιc(ι; ο:;δη).ώοο( ΜΥ oo.uoπ:iωv, nοραχωοώνmι; ιi α.ιτiι bcmicτη ιπιχορήγηση. ΜοοοΟΟ Αγώνο.; Το Μαισιίο Αyώνος οοάγ("τnι σw; αρμοόιότηπ:ι; των Γbλmσηκών Ι' πηριοιώv. ΙδούθΓΙκι το 196Ζκcι σπγόσmκtστυανοnσλαωμtγο ιριί~κ~tνόι;φρόγις:ι(σιικσθιόριςοίι ναού του l4αι οιώνο δί"τλο CΙ1ό την nομι:ί Αρχιmσκοrή. Το μοιισι'ίο nφιίχι:ι κιιιήλιο, tγyραφσ κοι wω~ι; που αφορούν τον ιθν.:οοnιλruθιρω11κό ογώvα Ι<:ΙSSι 959, της. ΕΟΚΑ. Κό8ι χράνσ σιι:-<:ίnτονίόι το Μαισιίο nερiίοu άνθρωποι, οοό τοι.ιι; αιοίοικ; &ιοι ι.χ:&ιτtι;. εr.ιjιrμονφ::ίι; i -- - ;~~~~~~~~~_;~~K~~~~ν~;:_~~= ~..i"j '"'! Locδirtr δllet 1 J Μ lι! Edil: '.ιiew ~.ιiνort~s Tools Help.-.:iα~~~:_fi}_h~~u;-~_l_~S~~ -- _ ~ _" ~ Go ίj:; φ 1 τωνχωpώντόποuι;cινόρuξηι;κατην~σίοτοι.ιnηλοίιμι.ιjιίχσvιcόή όλλαμέα]. ΗΚΌτοσκαιi "ΠιJνσγγιiωνyίvιτιιnόνωσι:μ11<pό rροχό nουάλλοπ: τονγυpi/'ρuvμι:το χtριη το nόδισvιίλοyαμι τηνπφmnιση. Ο τρμοι; κ~αιής των οyγriωνιiνcιμι. τηχρίοη TOU μοκοροv'ιι)ύ (ιc:αι.ιλοι.ιρiο ). Όrnv m σγγώ o1"1(1tc1ήoovv κόποκι βόραζ κσ ι:,ψοι;, "ΙΌ nεpηυλiγουν μι οπάγιςο ι\ Μιυριά οοό pcύχο vι:ι ν α..-ινοvqίξα.ιγσrομεuρόμίχριναστφ(u.16οίιν. Τη ν 61όμ(νημέρ0ξίινοuνΤΟ ι<:ό"τωμ ipοι;,οφαιρώνπιςοpιιηlοποίόnόχοι; ταιι αγ'(6οu ΚΟΙ στη ~:ι,:t1οτοrpίβοvν μι rομόλιστρο(tίιλσ οnόαρωδόφνη) vι:ι νο '(ΙJCΙλίοι:ι. Το οκοι.riι::ουvμιβ~νοnο.,; '(ιι:ι να yυ αλlσεικοιτοβόφ.ινκ άnοu, μακpιόanόpείιuοτοοέοοκcιanότονήλιο\fl<jνασπ:'(vώσο. Τtλοι;ιμΊνοvν"ΤΌογγιiαοικωίνκ~μι κα.ισόεu>,α. Τα UJUθιαώπι;ο ι.ιφον1'ό Η ~λι:uση του φuθι00.i111cou χάνιτuι στό βόθη τwν οιώνων κοι άνοι όμtσο ων&διυivη μι: την mopiα τοι.ι νηαοίι. r~ά σχι'\ι.ιστο ποοόμακ~ μι: "ΙΌ φυθιοώ ηιι;α χρηοιμοποήθηκαν οnό την ορχοιάτητα όnω<; φοiνιmι ιπ: oyvιio τηι; Γ ε uψnpιc:ι'ις 11ιpιόδου. Η υφανl!κήy.οώρvι: μιγάλη ονάπυξηστο!}..ι/jν"πνό χρόνtοκcι τηνσ~οχή των Ενrniινοι:οι/\ουΖίνο:ινών, ότaν KUflXJoι:ά nο).ίιτιuα μεmξωτιί και μάλλινα υφάφοτο ήίόυ σvφοοτό yιο την ιιηλή τοι.ι.; 11ι:ιιότηrι:ι κοι εξόyovrnv στην Ειιρ:ί:ηη. Το φuί!κιώ11κοιiνcιτοπιοννωσrά είδα<; ΚU11ρισοι:ΟΟί,ΙφΟVΤΟ\). Τοάνομότου nροέρχm:ι οπό ΤΟ χωριό Φίιτηnου φοiνm::~ιό π tnoι& ιηnγτw:ό ρόλο στην εξϋ.ιξή TOU. Το φuθιοώπκα υφcντιί χ~i'μ,ιτα anό rιολίιχρωμις γι:ωμι"τρικ(ς ανόyλuφ«διακιηjήσα η Μσψιό,όnωι;ονομόζοντυιοnόπς~, πουοχrμοτίψντυισι:ι!~pόίιφιη.ιοφuοικοίιχρά~ματος.το η>.α..μjtχοο.r.οιςυρίως τα tνrον α βοοικό χpώμοl'ι:ι: μnλι, κόκκrνα, 11ι:ιάανa, nορτοκολi κcι mtxvo. Σχrιι.ι0"1iζσντcι την ~α της ίιφοvαι<;, χρηαμοr~οιώντ'()( χρωμσπστίι;ιwι:ιστtς,ταφrιiλιο,nαιτοnο&τοι:ιντο1cnό τηνuφάvτριαανqμ ι οαοίτ(ιc λωσ"τtςτοuσίρ ΙJ(JΤΟ(ήσnι.ιο Υ!Οίι. ιiδοςμιφυθιςιώπςιι;~ήτονοιμοντηλιiι;οι":σπ:νόμ!κpοοχήμα, Τοrιοιςοινό κd:ιώt;καljcυ'(jj..ύ"π:οομιγtθηόrιωι;α~~rοκpιβcmού κοιίριπ:ζι:ιμάντηλα.στασχήμοτο"πι)νπλοι.μίr.ικυριαρχιiοpόμβοι; κα ιδιόφοριι;nορολλαyiςτοuκοιοχηματilρνπιοισορι'ς Μpάλληι..αμt:llζσπ:ν ί ςπλruρiι;τοuυφqνrοίι. Οιονομοοiεςτοuι;αιvήθωι:ιίvσ. nφ;ypαφιςί:ι;cι"ιόαvmcφι:vατης~ζωή( άπ αι<; ΤΟ μοι.ιιχιμμστi, ΙΌ πλουμί της rυηούτοοι; TOU δασκάλαι.ι 'ΤΟ Κσnχιο.ΜΙpWτό ΤΟ ποξομπώι KCI οι οφονψλιtι;. Το μcγόλ.α ~ χωpί/ρνm σnό nορόλληλι:ι; ιπιρiς σπ:νών σχιδiων iιπωι; η ις~ κα m ψοpοιςοκκολ ούί. Σήμιpa το φυθκ~ώπκο καrc:α;ιιιίi,αvτο αι μιφfι tcλiμαιςα στην αιαρχία Ιlόφαι κα κuοiως στο χωριό Φύτη. Έναι; οπό τοuι; rιρ:.;ιτφχιι.:οvι; στόχσuς της Vnηριοiο ς Κι.ηοοι;ής Χ ωοπ:χνiαι; nou ά).ιιουpγήθηκι ομtοwι; μετά την ΊtιUριαή ι~c&λή 6νο η μύ.tτη, δισπ\::rιοη κcι συνέχιση τηι; nαι:ιι:ιδοαaκι'κ χφοπ)(νίοι;. "Em δrμσυρυι'!&jς.αv νίο λιrτουργιιcά σχίδια, βαrομίνα στό nαpαδοσο;:ό, και δόθηοι:σν ιι..;σ~ς αnοσφληιη.; μι ΤΟ κο~αιυφόγτρκι;nοuοσχο).ούvτσνή/ίημιτοφι.ιβιcιιόmιrοnαράλ)ηλοι1u1αδώτηοι:αιοατοφιi!ιοώπς:ουφσv τό vu:ςικπ:nομίνις υφό νηιιις. Τα φιl11eιώπω ιnοπ:λούα::ιν μφοι; της προίκqι; mν νrορών καπtλλων κα ήίόυ αnαραiτητο ιφοοα VΧΙ τη ι.ιrnnmtι fιuιί τους. Γ1αράλληι..ο mαπλοίσw tvα οnό τα λιγιχm) μέσα ίι<.:φροσηι; '11] το ψφυτα γούστο ιςα τη διξιοπ:χνiα τοuι;. Αλιιiα Ο tινeρωηος οοόnολιόο;μιm>,~τηθσι..όοοια/",ωήγύρ<ι.)οnάτηνκύnρομι τοnpωτόγονομίοα nοuάνά'.(qνουσιοσmcόσνπcn.ιποστη θα>.άσσιαnονίδσ. Ανα'(!(όαβ i:βοιααιίήηαμι τό:λλαιη.ηαλιείαδηλσδή, κcι~, cυvπpιίσ'μ-ραστηνκίη:)ο~ύρωσπι; οιςοyίvας ι<:cι npooφipιi ονοψuχή ιn: nαλλώ; άλλου.;. Η ποραyωyή της Κ~ ot ψάρι εiνο Γιξρi τοuι; Ζ.600 τόνωι; lό χρόνο, oecx 11ιpiΊου7ι καπ;ιι..μ_ιοlω ν λ~ν(ημίςι990).γιι':>ιiτοuι;300 τόνσuι;αλιώοντααnόδιε θvιi.;ικι)ιο)(icμαιφιάοπό ΤΟνιpότηι;Κύπρου.Μι την ιιοβολ/ί κοιιαιτοχr'ι μιyάλοuμί:pοικτηι;κun~οπό την Ταιοιι:Ιοnαο6.ιι~ναν σι'μι:]α \fl<jαq.ι~τόλλ~nφ ί ΤΟ όο"k ΠΚΙ"VΙΦ"λΙΠΚiιι; υ φαλοtφιτ;ίδος τοv""l(πcιίι μας και το50% των αιι:ίώνμαι;:. Η cniδαη της αλιό:ιι; rw o nά την ι ιοβολι'\ήπιυ ι. 500πφ11οο"Τόνοι οnό a>.η τηνιχn'ίτοιj ~. οι ο(ιγκριιημι ι.300οήμαια οnό τοδο'"ιο τηι; nφιαχής wτήι;. Είνα φαvφό όπη αλιιiοιίνασr'μpαnα}.ύ ι:vml!κή. ο ολιιυιaι:ός στόλοι: της K(Jnpaυ αnοπ:μται anό nφσαόπpιι; οοά 700 βφκις τηι; παρijςτιαι; ολιιiος, οροι:ιτίι; από "Τ'ι( οποiιc ψαρ ιύοι.ιν εpοοfι):.'w(ό l(cj ιο Ύpότιζ. Ο nφόιο10ι; στόλοι; της Κίf"ΙρΟΙ.Ι ιφοδιοσμίνό μι Ι).ιθομvpά, ι.ιδpσιι)..ικό 13εwρύrα αnά τοuι; π κ~ ώγ)φοναιι; της Μισο'((i()U \.Ιf:ΟΚόφη βαρούλις α κτλ. Mrn] την το~ιςή ικ~βολή Π~ν αt ιφφμοyή σχίδισ όοvιιοδότηιης: κοι σιχορfιyησrμ; των npοσψ.ίvωνι.ιιαοόδων γ1 α νο ICtlTOOI\~ α λι ruπιcόσιςόφη. Νίι::ιολιιunςάοι:σrοφ\ιγ~α κοrοοκιυiισπ-,:αν γχι νο nοοοτστtψοο.r.> το σκάφη σuτό. Η αύεrιcιί των αnοθt~των των ιμφιώγ είχε moτi.w:μ:j να γiv(i πια ιλιc:υστuc:tι ΓΙ ολιιiο κα, ιφάσον ήίόυ 11φιοp1σμtνη η αλό:ι μι: rρόπ:ς (αριθμός οιι:αφών, ιπnοδί,ινςηη κτλ), σνοn~ι ypήγορα η nοpάκπο κοι η ιρσοιτηcνοο') ολιιίο. Η ον(rιτυξη τη ζτι!λιυτn'α<: riνα βtβσιο.:οισnστίλι(j\.α τηι; βu.liωcηι;τοuβοπκο ύ mιmi:δαικοιτουοοοδι'κ.ιατοι; τωνκι..f1ρiαιν. Το 1990 ι γιςpίθηιcσν νίοι κανονq.ι οί τυι.ι θα σ~ιφtρουv ίiξvάλι~ ολλ~ζ στην αλιύα ιςα rιι:ρι).q.βόναν ~ζ 'ι"ι'j τον lλιγ:(ο ό)...ω.ι των ~τrp*1!hoie1~2fwβ;~~=ι;.~tιf,.~ff~ις~ ί~th~:;.::_-c~~=~~ ~~~~~~~~~ ~ ~ -- - ~ Loc.,!ntranet 12

14 ΟΙΚΟ Ν Ο ΜΙΑ Αοχ ική UΙ!λίΟu Αναζήτηση Do wnlo;ιdj ΣΤU ΤΜΠΙΙ(άκινησης Ανuκοινώσε1ς Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ 1 ΚΥΠΡΟΥ. Η Κίηιοι; την nφiοδο μιτό την σνιξσρτησία nαρουοοιm οnν ~ ιπ) ll( Ι'8! UWΤU)(ψίVξς ι;rναηυοοόμινι( χwρις, μr: ιμy.ό ρυθμό ανάmιξης, ιι.11~ ιι;α tξωιφιιή ΟΙΚσνομιQ'] σταθιρότητα ια:ιιοuνθήr;ις nλrρωι:; οnοσχό).ησrκ. Ηι.nοσνό'ΠΙ.Ιιςτ οιιιονοι.ιiο nou ~ηtι:~αnότηναyyλιιήcn;ιασιςρcnίqτοι960μι~ισιμιαμοντiονσσικονφαμισταβιρήnοόοδοαιω.α.ιc;.-1---crc-"'1k c-a---,l~=~~~~~=~~~~;:vr::dvta ~AMA~I J Εyκατuστι1ση Ημ tρολόyιο Βιβλlοfn ιι..- rnτιύν Εn 1κσινuιν ;α Προτεfνιτεμαι; 1 ΠPΩmrtn:omm: ΓεΩΓΡΑΦtΑ ι.ψ)λάπροοcφακσιοnόσυ'!όπυνχωριίινμύ.wντηι;ευριιη:wήe; 'Ενωιηc,;ι:σ1ησύχη ιηι:οια:jυqμος~cuνοίcόμιουτή EOt:A ΠΟΛΙΠΣΜΟΣ τωνnιραιοτiρωνχωριίιν~ ιηι:ει,ιρωnaiι;ήι;ένwσηι;.διι!μiκ;ηκ!η)ο(;ιαjttχατην Ιfιηθό:ιηόσοναρορό στοιαrτtj ια:φ~ ΕΓΚΛΩ81!ΜΕΝΟΙ Ο ΙΚ[Ι<(ΟΜΙΑ οοόδrμο και ανσγνωρiζnq WY οκονομο που~ αυι:nό Τις α.ιιαιpιι( rou ncιιxxnάιnrf'icl'i' ΚΟ'!ό 11οιρούι; και &μσύργrρ! fttina ΛΟiΖΙΔΟΥ ΠΟΛΙΠΙ:Η 00 σmθιρό ιιηkι8ρο ',..:J Ο*~ και κοινωνκή nοόο6ο στο μtλλον. Τι:ι rw) πάνm mmjyμιm:ι ια:ιι ΊΟ yιyσνός; ό '1 η Κιη::οι;ή IΣΑΑΙ( - ΣΩΛ ΟΜΟΥ ι"""=~iί>λm ---~i;z~iw~"::=~~r:~~- 1 ~~==::: 1 Αποη;;:::~ΛΗΩΣ ΛΕ 'fκωιια οιςονομiα τοuνηαοu,ηοnοlο~μι:nλr'pηκmόοριυση.ο!ιαιοςσ:nnσ,.ιό(ινόςιrυάλουι.οίοοu( ΤDU~αnόll(.!\ΕΜΕΠΟΣ nιpιouσie:c, τοcrί1-1ιc:σιτηνnσρσγτυνικήιnαιχόλησήτdu,οδήγησι:σr:πιιόιmααύξησηατον~τιονα1όμων, ταοnοlaήταν ΕΙΣΒΟΛΗ 1974 ΛΑΡΝΑΧΑ ~ττψινο οικονομιοο ιηό το ιφό"ιtι,, κσι διμοuργησι ~ illάμθι; rδ~ιm:ρα ατη cntyaση, την ιιcncίδεucη, και την uγόο (V\j,, Ι'ι.fΗΛΑΣ ΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΦΟΣ nl!ρόλλι1λο τα δrμόσιο tιχιδο αrμdωααv σο.ο:ιιmκή μιίαιιη. Η Τοι.ιριική ιη3ολή και ιι:στοχι'ι στtιησ:ιυ την αιι;ουοο,jiσ τηι; ~ Ο'1ό ΣΧΈΔΙΟ./!-ΝΑΝ ΑΜΜΟΧQΣΤ ΟΣ mι.ιι; ~ CJημCIVTW(oύι; τηι;: nόρουι;: : 70"k τιuν nλουτυnαραyωγw,; ι.ίιv nόpων, 65% tω'ι' ξι_'f'οόοχιiω.,.11ιι ~ 1101'0λw(ι-rv.ι... ~δ"ιό τηι;: ΕΥΡΩilΑΙΚΗ EN QΣrl <;οα"'τε"'χο'-'μ"-εν~α--~ βιομι't(οvκήc; f1cipo'r'ωvήc; ΙΙΟΙ 5δ% τηι;: cξόρuξηι; μι-ιυλλιυ~ιό"πνν. το,,,:..οομο TOU ~ Αιροδρα;ο.ι Λtυαοσiοι; κα η σnώλιια τau :Cρησιμz:ς!υ'ι'όίοσz:ις 1 ΙΣJΟΡΙΚΗΙΙΜΔΡΟΜΗ ι~~~=:=~~~=:v~~ J:;;~~~'~ιn~ Η 1στορ iιι της Ι(ίι nρο υ μαφοοικq'ι'cμιltf,: nσλιτιια'κ!ι1ό τη'ι' Κυβ tρvηση κσθώc uiσr)c στη'ι' ίmοοξη ι.ίοι; δυvαική.:: t<:cι ωt).κπκ cnιχc1ι?f1ι.ιστν'\c; τόεικ ttαι μιαι; Α 1ιιθtn τιι μορφωμtvηι; ιpγστwι;ι'κ -roεrr;. εnnρόσθcπ~ η σ.α~.,.ι)!.8α ωφύjιθηκι ι116 τη σπνή <:JUΙΙtΡΥΙΙι:J'α μz:τσξ\ι του δημόσιcιu 1tl!J(o κιι 1WV!<;ΟΜlΜΚώνιτοίρυΝ. Τanλήγμστα ταυ Aπiλatm"J'VOll(Q.,.ψa τηι;: Κίηχκι 'Ε'f1"1!κοτόληψη ταυ: 70"/ο τωvnλοuτοnαρογωγ~κών"6ρω'ι 65.ι.1WVει~κιιtυUρΙΟ'!Ι(ιίιΥκ!1ΤΟΜΙJ.Ιόnιιν87%πννιnJονίγερση~α~κώ'ι'οιινόδων~οτωνι ιrισριu\,ιάτwνnου δο<νοίrι π~.,.μέαα10ιj ΝμaνΙΟίιτηι;:~)(ώcm:ιιι5δ% τηι;:~~των 4 ι%ίwvιπηνατραι»(ώνμονόδων48"ι'οτων dαyω'('ώ'ι' αγρατιαίιν n ραίοvτων 46"to τηι; βιο ιrιχοwαίι;: ηφ;ιγωγής: AriJ τη μ~σ μlixi στην άλλι]: 36,ΖΟΙο του οιc:κmκού δυνο;ιιια:ιύ κιι 38,3% πννοχαλ.tώ'ι'κφίιmκσταλήφ8rjcοv a1ότο τουρκιςάση::ιαmjμ:;ι rο. Σι-μανπςόμέροι; τηι;nσλιπ71ιι'iίι;μcχ~ ιο;στt:ιλιίφθr,:ια1ότοuςτσ(ιρκοu(κcικατtατηοορόσm)aτquc~μιιάνδvνο ~~ncόoφovl(ll.lά : Αρ)((ΙΟλογιαιi χώροι: 38 ~οαληαlc.( : 7θf'Ι'ιοvσιτn'p: ιο Φρούρισκιι~ κόστιχι: 7Μrο!Jωlι«ό ιπiριa; Ιδ Η μόν1μ1 ΥΟμΙCΙLΙΟΠΚήμονόδο dναιαη~οςή).bο(nαυδιαρdταοιιοοσcντ).~ Α~Ορυθι.ιόι;~ ονόrπι..ιεrιι;αη.ιάτ<j γιο'!ι)2q00ατο2:%,αι: \.Μ χρσνιο'ιnφίαδοκοlύτηνοnαίcιtσδιιθνίςnιροάλλονήlον~,ιδιtίn:ραμι'fόmνnό)..α.ιοσττιιρόκnουό,ct~σmrn..nο στανπ~υρq.οόιαι~κοιοιόλλcυ;'γω!jdςτης~.ωστόσο, τομtτρanοu~ηκ~ρνηcηιαιf1)1vιαιμnό~ _j tijoane --~ ~~nολqιου~~υόπ;αρνιτιικίς~~ια.nρuα'ι~ Η~~~~ιιcι - ~-~rtτ.y,et~- ']ι http /J loι:alhtts1.lecon~mιcs php, /,11trosoft lnternet bplorer, ~, ~~~ Re Edt. ν1e... Faνorites Tools Helo ;..-:dι~% φ ~:/~~c~~ ~Ι'? ~ i ~Go Εrοιριtών 161 nιο'τωlικού )(φcι(ίι'ρa. Ι!niακ την Ιδιο πφiοδο, η οrαι.1οιφστaα'ι ~ωβφνηοη nφοχώρηοι σnι;.σu...:ογοηκίς ΕΊ'QΟΟ(iιζ, μtσωτόιjδαν(ιο'τικιiι Τ ομdαt.ι, δόνaοοι.ινολικιiι~ Ε20.αΧJyιο~a(3οη6!'ιοοστηνονόι1τυξηΤΌU Θιιη.ιού. το 1925, ηκυfltρ...ηcη,μr: στόχοτηνονηjf;πϊποη1wvοικονοuικwνnραβ).ημάτω.,.nουδ~ηκσν λόγωmυ ~ΤΌU~nολίμου,ίδρυσι:τη Γιιοργική Τρά1ιαcκ οnός της onob::il'!t!'o' ηnορι;ιχώι:η:η~φων l'w'πiιor:ωvnpocτouς γιφρyοίις. τ ο ΣυνφγοΤΙΚ'ό Κiνηματης Κύφχ.ι σήμι:ρα θιωρdπ:ι tvo α1ό το nλtον δι.ινqτύ κaι ιο;qλό ~ Σννφγσηκό ΚJνιiμqπ;ι στο ιο;όομο. Η ονqmιξη TQU ανφ(νι1t11 όίι θοοuνιχιαθιίκαμr.ό τηνtvτοξητης~ στηνwρωnσίίςή'ενωσηαφοί,ιδιοθtτι~τη~τητσγιοναονίuεπιriσιι'τι.; n~αλ)..ό~ίιςwι«jοiιςnοuβοnαοαι.ιιιοcθοuν. Νοι.ηιοΒΟ)Ι1ολιπcήκα f~ταίιλαιrοίοχρόνιο,n~τρcn:ζα της Ι(ύnροu tχαιvτιiνι~π; nροοοόlk~tς τηι::γ() ι~καασ.ιvχρονqιά rou χριμjτοcι8cονοι.ικιiιτομία. Ao.rrό ~).z:τoi τόο::ι γιοοιc: οναι.ιιcούι:;λόyοι.ι<;όοοl(οιyιοσκοnοu(~twνοκονοι.ικώνδομιίwκcιrο>.mαi.>ντηι;:~μιτηνει.ιρωnι:jclιένtι.σ]. Προςα.ι11'ιτην~τοΙ996ηl(ιντριd\ Τptnι/ρεο"ιγσyz:ίνσ Υώrιλιjοοόο(ηι:ηι;~ nολι1ιιο'κ,ανnι;~το όργονu~οduύ.tyχcυτηι;ρεuς:m:ιτητο(στη.,.~μcμιθάδαjι;nοujjσοίζινταιστηναγορά. Το~nοσοατόριuοτότηmι;, nοuήrοντο~άργανο~naλmιήι;:ιnilπ;~τηι;δικατίcι;τσυl970,~ιια:ιιφ;εu;ιι:ύ;ιο: αναχριμrτοδότησ nou διcνφyοίrmιι μίοw δημοrρ:χχιι;:, μc τη μορφή ανπσηκmί:ων Φόξιων μι: βόση ουμφαινd ιnονuyορός μr:rοξύ τηι;κ~ τρ(πρς: ιαιίωυ~ωνιδοι.ιμόπυν, ~ν rοιςφοφyο).όοιλίνχοu τηι;:ριwτόπτnχ. /'\ΙόοφQτα, ηι::z:ντριςή Tl)(ndD σtrrσvc ιιίιης πc δrμοφαtις οοοδοχι'!c κοίι:ιθtσιcων ωι; ι.ιίe» οnοορόφηακ πλιονόtοuσο; ρωατότηmι;. Σrο νtο Μαiσιο νψωστιcι'ι(nο>.ιnιαχ,ο~κοτώrο'ιtι)νι;n~θιμάrωνιi\ιαιομόνσς>.mnυργ.cόc;λι;ιγι:~ριοcώς-τωνηχw1ι'(ι;ινμcτηνl(ι!:v1tιι(ή τρόnιζρ, ινώtχf»ιιμκοοοχθdμ u.a~ διιι.μ:ολi.μ:ιιφνμι: οκο'ιό την Γq)Ο):ήκιt~ριuστUτητα/'ιφκιιοι;ΙD; rμρα; (ορυοίcχρrμιnοδinηιηςιι:αιcnώοχής r.:οtοθtσιwν ). Ι', :~lli:i;i;;mi~i"'~""~" ~-~,.~,_i. Ξ ~-~ Πλάσιο~οολmα'\ι;ΗΘ.ΙΥώ.).σγμ:mα'\nο>.πιr.;ήτηι;: Ι(ίηχιυ στόχruι nάυτο στη /iιοτι'pp'ι τηι;: μαι<ιιοcιιφ\ι~ οτaθφότητοο; ιαι χοι.ηλού ~ μtmι ι.ιαι: nολm<ήι; σrοβιράr,ι ~,τηνιiινδιοηδη λοδήτr~ι;κι.η:ιακήι;λ~ ιiπ:μe:ivοξtνα~ιiπ:ι;ι:ιιq~~.μηi:ι~ιοφοχρό'ι'ιο υnvχrιιtνη~τσu~νομίσμοrοςμιίtιeαι,ηιο.η)ιοκή).ίρααινδέθηκz:τηνιηιονοuορίου1999μιτοιvρώ,μcιο;ιν~pςή ιοοn.ίο ICYP Ι,7Dθ6ecu ΚCΙ nφιεkί,ιρια διακwa-ιακ ±Z.ZS'f.. Η ιvτσnι;οnwιση τηι::~ροnοηcηςτηι:: fqι!νηιηι;καρα).αίων οδήγησιστηδκι:ιρι.ινα~'ιτj)ynφιθωρjων ~στο ± Ι5"1οτηνlηΙανοοαρίουΖΟΟΙ.Ιlαpά:λ).ηλο,όμω(,τοσπ:νότιροn~ δισκψσνcης :i:2,2soι., διο~ονφ)οωρlνάυι: ~fιύ.αmc:ό ~ΙΟ, ίτσιόχπι νο διο1f'ι)ι'ιθι:i ηαrοθιοότητοιmc nληθωρcτικι!ς φ:ιοόοιάς. Σ 'φοτηγιcό Σ:ι;ι!διο YJO 'nlν Τουρqιδ zοιο - Σχtδιο Vλοnοiησηο; Το Ση:ιοτηγι<ό Ι.χtδιο γιο '!tlv Τουρq.Ιό20 1 0ιο;αθcιρi'ι!τη~πορ00της~Ί'ΩΙΟΙΟΊ1Κήι;~.Το!χt/Ίιοου'fόz:ττ:ψόστηιcιcηόmνΚΟΤάιvm οnόιvπ:mι.:ίς~ιςμ(όμιυςτοuς'τqι.ιριι1οtοuc:ι"πiροι.ιι;τηι; Κύnρουκαι;γκρiηιςι ΟΙ1όιη νκ.,eίρνηοη.στόχος '!Ι)ΙJΣχιδiοu Uvαηικ:ισγωγή τηςίνvοια;της οιιφορiος στην rουρισιικι\ ονά~ruξη πκ:i((η)ου, η onoio ΒοκrνCτοlγύρω cηό δύο ιο;ιγη~ικούι; όfuνις, -rο...κι.κ'ιρι(ιι(ό~ιtcιτοnι~.ηιφαρι.ονήτοuιχιδiοuθοστηιίψιιτην mαvστοnοιιίτηοητηι;:κu!ρο.ιστονrισγκόσμιο ΠΙUρισπκό χόρτη, ω.; tvt1 ι.ιωσcι"κό φύιης κοι nολmσμο(ι, t.ια; ολόκληρος, μογι<ός κόομα; οuγr;ιντρωι.ιίνος σι tνα ιaωό, ζιστό κα φιλόξενο νηοiτης Μιαογό.:ιυ, στοστοuροδρόι.ι τρ!ί~ν ΓJ'Ιdρων, roσnoio nροσφίρcιμια nολυδtόαmτηnοιο'!ι(ή 'fοuοι(τπι(ήιιrιαρlο. ο γ z:νκό.; nοα~ηκός στόχος του Σχι&συ dνα ο δπλοοιοc\.ιός των «Jόδιu.ι cηω τον τσuρ~σμό, ώοτι: vo ιρθόα:ιιν το ~ Ι,β δις (οι nμtς του ~~=~';~~;:,:.im:~=~i~~~~~=...~~~= Ι\ΟΙ οι ων~ μι ~μιγό>.rι nοόοόο στην ιdίίιρ11όu αιρωιuςα) κι~ςτφtνοο, η Κίη)ος tχα θtσιι γwίς Βόοοc:, όχι μόνο γκι την 1 ίvτοξη στην Ε.Ε. αλλά κ αι τηνοοθtτηιητοu ~σtαύvτψοχροw<όδιόστrμομιτόοι1ό τηνtν-ιοεη. Σι.ινολ..:ό, ΟΙ ~ς σιιν&')κι~οοuιr φα-rοι:ινοτη"!'ι(iκί», ~\.ΙiΟσςόνα;ι:Wρaςμιδύmς~tι.ιρ(ι)Ο'Τίοςκο,μοκροοwςονqικής στοθιοό1τ1ίt11;. Ε'ι'δαmςό "ΙΤ"ιι; Ιkτιr.;ήι; αυτής~ nou ΜΟΟUCΙΙόί.ιΙ η χώοο μος σnοτύ.ούν κct οι αινοictι; αξιολcγ~'ιοι:ι κcι m σχόλια ΥΙΟ τηνκ\κtοι(jιι;ήοιιωνομjο, nou nιχιφχονmcηό τηyειιρωnοiιή Emporή, ηοnοίο κοτ σ~ονάλrνηιπβιβοιώνοό11 ηkun:xlς τηριj τόσο τοοιc:ο...σμκό όοοκαrοιν;w,.όιφm'ροτηςκ~,κοθ<iκ.καιθ'ιόδιcθνtiι;cρyονιοι.ιού;~( st:δι'ιdard«ιdροοr s, ~a'"~"";:~:;;"""";;;~:~~~= -:;:;. ::;""""'. όιjσ., m Α ' Α ::::. ~"';:m;=;::;; "~"""" ~ ~""""~~m~"""i;j""~ii~~~~~i.ii::i 15 j ~Dore ~ ~ LD-~~ -,. Sta. r: :r -.t! ~ 1-\!ίίίl -;J t11ρι f!r.:.hjsl:ιaα-i 7! ΙJr~~~'ί,::-'7ι"f a ~.ιwt.;':~.. :.,. ~ :ι,!~ :~... _.~ιe,~ -~ ~ ~--.!d.,;;;,;. ~i,s'aϊ~ '"'"""'.-~~~~:.:. _' Β'1 ι ~1::_. 8 τ~~:;:η~ 0 12w l 13

15 2.2.4.Π ΟΛ ΙΤΙ ΚΗ Ρ.ρ111κη ιn:λ1δα Αvuζήτηοη D<Jwnlo<ιds lτιιηστικuηi νηση1; Ανnκοινωσι:ις 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ Εvκ11τι1στα~ Η Κί~'ιροι; ιίνα: σnό το 1960 οv ιξ/ιρτητη, κuρiοοχη Δι)ΙJΟΚροrο ι.ιι ποαδρικό ώστηι,jα διακυβίρνησης. Βάι:η του r~ rou Ημι:ρολ όv , ο Πρόdiροι; της ΔΓ1JQ1e:palioι; αλtγιται μι κιθολια'\ ψηφαρορίο για πφίοδο n ίvn: χρόνων. ΓΙΟ την άακησr~ της ικτι:λισπκήι; Β r βλlο Επ ισκεnτιί.ον ~ογιοόd~ροι;τηςδrμοιςρι;πlος~ι ΤΌUι;Υπaυργούςnοuαιy~cριηούνΤΙ)Vποuργ11eόΣ~λ.ιο.c:α10νΚuβιρ...,nκ ό Εn κο 1νωνί<1 ~-Κόβε Υnουργό(ωι;~ινυζ l'ouvnouργιiouro.ι ιίνα unriιθ:jvo( για την εφαρμογή των νόμων nou ~μι ΤΙ( Προη ίvη ι: μας ~--,.,,.-Ι<Α-- ι=~~~~σ1:m7:=~~~~~ο~τ: J ΠPUromxoτtmr ΓΕΩΓΡΑΦJΑ Διμ:w;ρcnb;~μιιοοθολ.ςή~.'fΙΟrιαιiοδοnivτιΧΡ~ Η~εξοuά_ασσιι;ιhοσn)~ιvτι~ Ε ΟΚ"Α ΠΟΛΠΙΣΜΟΣ ΥnαιργιωΣ~ nοu&::ιρi.ιmcnοτον~. ~Εξουσiο~των~~~cυmμ; ΡιWΊ ΕΓΚΛΩΒΙL"1ΕfΙΙΟΙ Qil:::ONOMtA ΑνοΛοvισ'Ι.fΙJμίλrι~βοUΜc'!ωνΑ~~μικσθολ..: η.ιμ"'jφοφοοι(ι νιcιn~ιυ.ντιχρόνων,δι«;cm;ήεξσυοiοη ΠTll'IAflOΪZIΔOY rπολ~'~"' ''"'---~=~~υι :~~=~rομl111~:'1-::ό:~~~~;~~~~χy ΙΙΑΑΚ ΗΜΟΜΟΥ ~ι-=-,-,.-πο_λ_αι ~Ι ~~~~=~~~:~λι=τι:r~~~:.~:σ~~==~~ο! ΑΠΟ~~ΛΗΩΙ ΛΕΜΕΣΙΟΣ επίτροι-ος Διοιιςήαmις (Orrb.ιόsma"\) ιινα σw:ηι; ανιξόοτητιχ οξιwστοίιχσο; τηι; ΔrμΟιφαD:~ς, ο βιφόι; l'ou o::n:iou όι.ιιι.ιι; όρ),1(jι! νο ΕΙΣΒΟΛ Η 1974 ΛΑΡΝΑΚΑ λ ιj'τd.ιρύ(ίατην Κ ίηχιnολίιορyότι:ρο, ΤΟ ΗΕrιη:ιοrή Δη.όαοι;Υ!η)(Qίος, η Επιτραή Εκηοιδωπια)ι; Vrηn:tloς ι<:υι~υγροφιiο ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΠΟΛ1ΤΙΣl'10Υ ΠΑΦΟΣ Γtιοv~λιπουρycιύνσιίσrl(ω(σνιfόρτηrοαίιματα Τοnκίι;Αρχt(Τηνιuθύνηγcθίι.κm:ιl'ΟnΙCήι:;~t)(ουντα ΣΧΙΞΔlΟΑ/'tΑΝ ΑΜΜΟΧ QΠΟΣ ~ΤΙΙCό κα κοινοnκό Συι.&ύλιο. Το Δrμπw;ό Σ~ΙCΙ οσχολοuυται lk. την nαροχη ~ ιι:σι ί):.'οuυ 6ιoncη1'Ctς αρμοδιότηtt< Ε ΥΡΩΠΑit:Η ΕΝΩΣ.Ιi "r-~'"'=o=mf=na~--~ σnι;:πό).ιιςιι:σισιμεγάλιι; αγpα'ιw:ίι;πφοχiι;, ιvώσmχωι*jmθlμσπ:~lόr.σ'κ~ ο~φμοδόπτm Ίωνi(οινοπι:ών,(ριtσιμιc Συνδί:σnc 1 ΙΖΤΟΡ!ΚΗΜΑΔΡGΜΗ ι ~= ~~~~~~c::~.:::~~=~~=~~~ Η ιστορiu 1' ηςκύnρου ιcσιαρw1οnότηνr).ιf:pοτηςιγιcοτdο'τ'όσuιιι;τcuινιίιnιοντης8αιλι'ιι; τωνα~,όnοuδίδε~τηνινοι.ιψμ]όιοβf:βααιση.η Αl;ιοβf:ιιτn ι ιc>.οyή π:iu vt.oo Προίδροu της Δrμoιcoc:πia.; γίνιτι:ι nρ:ν σnό τη λήξη τηι; θητιiας: 1'1)U σnφχόμιvου [\χ>ίδροιι, tπ:ιι ώσrι ο ν ιοιιc).ιvόμιν~χf1ρόώρcχνοdνσισr:θtοην α ~rο,;ι:βήιcοντοτcuόίqvηθητιίααuτή).ήξι1.οι~rοόιδραnρά~ι~ν α dνσι πο)jτις της Κu!ρΙCΙι1ΚΔrμι;ιι:οι;πiα ιcοι να~ ςa,ιπ).ηρώοι~ τα 3So ίίοι; της η).ιόοι; TOU(, Σι rιιι*ιlωσ1 nciu mόoxa μόνο ίνα< ~.~~ΊΟΙωcο;λιγdς.ΟLnΟΨ'ΙΦι:χγΙCΙV'Οοcλιγd~ΤΟΙνοι~πόνulοrιό1'050%Ίων~ν ιμ'\φων.ανιι:ονtνοςοnόί'οιj(ι.nοqήφιου.;δι:ν~\οοτην~n>.οοι.ι,ηφίο,ίutt~ιττιuονο~ιιv.ογήτην αvτίστοιχημtρστηι;σι.ιwοι(~βδψ]δοςσνιμιrα!στοο(δι.ο:ι~nαιnι'pαν11(11φοοότια(ιμ'ιφουι;.ο~nαι nαlρνο, ιι:ιπότηνιηιμjλιymιήαλογή, ΤΟμe:γολύτφο~~ θιωοιi1'111 ικ).ιγόι;. Σιπερί-mιισηnουηβι:οη roullρotδpou τηι; ΔrμJκρστiα ~ ο:ιvι\, δι ά;όvmιι σνοrwpωμοτια'ι αλογή ιvτόζ 'fs ψ:ρών οnό την.-μίρα nαι ηθiιη nαρίμιr.ιι ιανή. Η θη'τό:ι 1t:IU ικλιγομtνοι.ι μι σνοn).rρωμστιιc ιμσyή f\ιοίδ\n.ι dνσι ίση μι τη μη ΟΟ"Ινιύοοαο nφiαδσ τηι; θηπίοι; τcu ~. Σι πι:pmωοη nροοwρινής αnοuσίοι; ή ηροοωρrισύ,;w).ψ:πυς τcunpοίδροο τηςδι-μοιφcnίας, τονσνα~νpdα Ι)Jόιδρα;τηι; Βουλής τwν Αvτιnροcώnων. Εκ),ογίς L9590ι ~ώτtc~t(ο:)..ογίς~ι"ξ]ιvοnότrινανοιcήρuεr,τηι;αν~~τηtίο;, σ"ιι.; Ι3ΔιιcειιΒι:ιiοu 1~9;Υ~. 'ι'!οτο.1~ι:'ίοιj~~~ήrον-ααρ.χ~ι':1~ος~ι~ι<οι-~.~-~ -~~ ;_] ~1.σcδΙΓιtτ.-t...!Ι httρ.//localhos1/politics.pftp Mιcroso!f ι'ntcrnet ιxplorer.. ~ ' ' r- -.. }-r. 'r - Α..., - ι ".,.. ε~τοι~ >.ι rοιι:αρηtά1::.:οποισ(wjnτι~λύιηι;ιι:αοιιδf:ι,j:ιbcnτιοσηιsηχiνσχωρά:ιοdσ.ιtάrοίpίrττvχο. Η ιn;~χώρησηπυνrοι.ιρκιι;ών στpοm.ιμάτων, η~1t1uδιcαώuσmςιιwστροφήι;:ίwv~στασnmοτουι;,;αι1"0 διcοιώμαmόcιιι:τηοοι;ιι:σιιλιύθ ερηι;ι'ίοάνφηι;θοιφιεινο~η).ήρω'οι!:~~μιση.ηίvπιξητηι;κίηχιυ στηνεuραηcjςήένωςηοιίοτtλdrορcίλληλσο1tι(ιίτj'ι'ιιctjτόχοαλλό,;σι,;ιτιαλι..mο:ήδιοδιcασiαγcτηνtιιόδοχητων~ ι~ ~ τcu ~. H~ιι:aιvbxvorιl'OU όόγιnmς του ινιοiαuσμυντwωύ~ mβάλλnυι νσdναοvνιχι'κ ο:οισόιόλσττη.ηιcοινή cv.ιντt:~~fλλόδοc-κuηροuαnστιλιίτονnιcιισχυρόιcpίrοστιςσ;(tσοςl\ιινδvοχωρών.ακεαεδώ.: οι μιριιcά χρόν~ο f1 οvθρωnότηrοζιισπ:ι nλaiolc τη').ιγόμινnι; Διιθνσύ.; ταεrι, ~ογμ(ιnον. Αιπι; ηιcθνσύpyιο ιcστόατοοη δt:νr\τσν δυνοί'όνσοι;ρήιχι ανιιηρίαστη την Κίκιροιcσι 11Cnοe>σηόβαςεηiλι.χη( 1'Cυ~ατόι; τηι;. HNta ΤόξηΓΊρσγμάτωνσναφ(ρmι. ι1το διι&.tςδiιι:αομόνοστοβαβμόποι.ιιξι.πμτούνm ro οψφtρaντοτwν ισχψιίιν της rηι;κοι npιίrιτι-rwtό-των Αμφι(ονών. Όταν το διάμι; δiιcσιο δεν ι(ιπ-μπί ι..nίι ΤΟ ιyωmιιαi γr:ι::nσ.\mιά ιι:α OlltOVO\JllCiι σ.ιμφ(ρσνπ:ι, τότιμι τη μιγολόl'ι!ιη αιtολd nοραο;~ ή δισστpdjλι,ίινετοι. Στην~ τηι;κίφου, σφρό/",cτι:jιu-ιοστήριξη σπtv!jποούό).ιίιcολώνι.πμσιώυ"ιοj r.r., δrμώνεπ:ι rίστηστο ~π.wttνωμίνωναtνώνσλλά~ιι:ολύτmοησ00λλσ6ατηι;~~rτtιαία(.εnχφιίταιμό>.ιcm:jηοπτχπίc~nο m θ(ιοη).ucηι; rouκuioocou. Εμdι; δινσνwιί'οuι.ιιοφο~yισvο δοωνiiί:τοι 10αδιtξοδσ. Εuιiς θϋ.οψιναι.ηόρξwνσι.ισιοιmάι; ιcιι ιι:ορnοφόοι' σ.ινοιμ!tι; nou θα οδηyηασυν στη >.ίιαι ΠΙ( δψνασίι;, διtσινοτια'ιι: Ομοσncr.ιόί;)ς:, Διv ι:n/ί~"!όψι σvmφ(ιθ(ση μι ro 1-Μυμ(νc ε&,ιη. Αν'ήθml, nόντα θιαιρούcπιjι ό 11 τα Ηνωμι!να Έθνη, τα ~ΤΟ ιι:a οι cp)(tc -rοι.ις αnσιτ>.σuν αnδα ιcσι ατήοιyμq στον α;tίινο ΊUU Κι.η~ισιcού ).οού yισ ι:nανtνωιη τηι; Κίη:ιαu. Πόvrοτι σ:nμούσομι: (kτι(σ τιc nοοιπόθιιοις πυν αόατοτι r. rροι4κιτtων πιu ΟΗΕ yισ δια.ί3tτηαη 1'0U nρο13).ήματό' μςιι;:. tγκοιοα, ρς Αι::εΛ rιιrn:ύοψιό11 ~ι nσ}.mιι:όβόρροςγισ~r\ τηι;nρσyμ.τrιιcότη"τός χωρίς 1'Ο φόβο nο>.ιίιιcών η~.η.ι(ιίωυ κα την σνό>.rw-, σ1ό ιcοινοίι δρόοη' γιο νο διορβώνσνίοι,;αmι;πόι;:ιος, πολύ nφσι::ιότφο Υ ΙΩ νοσnσφάlονπ:ι δι..σ,ιινιiς ι ξιλiξιιι;. ΕΜ!ιγιο η:ιύrοσιφgωc 1'0λόyσ nου 1'0ΑΚεΛ ιηιμtνσστηνανόγιcηόσιςηοηι;rορσληm..σκ nολιίιι<.ι'κ. ToAΚE/ΊBo~va~ronail(ίnρou~, 'ΙΙ(ΟΡ)((ι;nουσ.ι τάιιηq:ιιcλ ώ.ινιωθώι;κατιcσψψωνiιι; Υ!μ")λού Erriδou, yισli θιωριί 6η ~μι: ο.ιτά τον φπ~ 1'11 σψφι!:ροvπ:ιιtα1u διςσιιψοτα του evοιόλου πιu Κtηιοςσύ >.σοι:ι, Ε,Ιkuηρίωνιι:οιf/ι::ι.ιn::ιlοw. Η>.ίιοηγcνοtίνσιδίιa:8)ια:ι~θσιφ~ι~νοΟ'fl!n:ΙΙCρiνιτι:ισταιcα>.ώcνοοU.JΜΙ~ιcσιτιιιv δ Uοιrοινστηπυνσ>.>.όιι:ατηι;Κί,ι~ραuω(ανεξφτη1'0Uιφό1'Ι]υς.Η).ία"ιδινι.nορdνοΟ'Ί1'ΡΧβι:ί ατη~ τωνδιοιιwμάτωντης μίσι; ιcσινό πrrο ς 111! βφοι; Ίων~ντηι;άλλrιι;:, ούτι:ιι:qμηορdνσ ίχι~ αmώσει( d ό, ηοφσpό rοσ.ιθριinνσδιι,:οιώματαl((ji nς βσcιιι;tc ιλιuθφkc. Η>.ύαη nρίηι~νσ nι&όη~~ίι:ιονθρώnι:νσδικοώμστα ια:ι~v;βσσιι;ίςιλιvθιιcιiιt 'ΠιΙV ΚU'1ρίων. Η,;OOJVl'I αyωνlα; των ΤJΚΙ.ηJlων σινιοτρι;ι,ι"!ών ι.«'ι'!ο ~ύοη 1'Ο ~προ ιιc:φρόφ ιcσι τη 6-ςή μας aywνia. Τα1,1τόχρονα ~ψι όπ1"0 11ιριt)(όμινοτηι;λίισηςπρίnι~~νο μαcινδιοφίριι,ον δινθι!>.ουμι.νοζήοουμιστοι.ιtλλσνl'q)όμαιιι;ήιcα χιjρ6πρις αι:ριn!τtιιι;σαναιπ.:nοuμα οόιl'(ιj]ου ot ανthυτο ανθρώrννοnόνα, ιcσ~wτροφίςιι;οι~rοnμ.γματοδιοχ~. Εικi(σιΑιι:ύ.ιστicΠΙCΙΠίια.μσταδιά)..ογο.ΓίστtύοιιμιστηνονθρωΟΟ,στηνQ.ΙΟΙβ<ίοιcαrονόηcη,ατοm.θοcWα).).όκσιτηο.ινύnσοiη τηςδισφορι-τια)τηrοι;.πισttύοwιιcιισmο:οινόcποιχdι:ιnοuε/κίmpιοuςι:.οιτ(ιcί,ηριαuι;μςιι;:χφαιcτηρi(.οwωςιςί,ιπριοuc, ωςnοι/ίιότης l ~=~~.~~=:i~i:~r:~~~= nόvπ:ιο'ιόnι;καρδιiι;κσι 'ΙΙ( wνοδήοοςrου~rονιccιο:όδοiμονα1"0u~, 11ΟΙ.Jμιιcόθιαιtιιι*ιιηcών(Ιιι:ι:φό).ι. ~~:=:~~==τt.~~~~~~ι:.~~~ 1 ιcούροοη nou OC.,yr:i στην nαρόδαη σύτt. η onύj"joo nου o6rjyιl στην ο>.σο:μρωςη της ιι:αrοστpοφήι;. Εμιiι; ιn:>.tyοι.μ: ΊΟ δρόμο 1'0U 1 αyώνο.ιuνώι)~ηcδvοο:ο>.ιις,διν~ίιςtcσrοστόσι~ι;.f-1iσοόμwι;οι1ότηριολιcmο:ή ~τwνδιδοιιμνν β).tοοψι ιι:οι Ί1C npoormκ ί c. ΕΙνοι η οwστό w:θοδιυιιlνrι nά>.rι ΕJις~ κσι Τ(Χι.nρlων nou γιννό ouτic τις noooιmιct.;. EUcmt αιοοδοεοιyιστiίχσwιnίατηιmδίιcαοτηςυnόθισής1«,yιστitχοwιι~ιmι;δuνψι~c1ό1jλ.σαjμα,yι01tηnοyιςόσμα ΙafΟρίαο:σιηφ'Ι(Ιρίι:ΙτηςσνθρωnότηΊQΙ;διδόσιιοuνrω;nφόΤΟα~, η ι; οnοvοητιίιοο(ιι:α'ι1ς~ τι>..:όη οοοεlοιίνσι:ανοόοιcή.0~).αό(όιωσύπ:ιυαrοοσβλά'ιοαιiνσιcα>.ύτtοο~.άο,ιάνβσ'χοιj"βι!οη1'0ο.ιρμσιοn).ίγι.οπ:ι :A~π~ό~1[oι~o ιmo1ι ~~2001 ~~ ~ ~; ~ ~""""'1 ;:;;σιum ~ ~.,,~mαι ~"""~ 'Z!43~!"'2~ =~:: :m:: :M~::;~=:;~ ~;::'~ ;:::: :::;::;;:;:;::::Jm~ME~P~-~w.~d~1 ~~ίfmj;:j~~~m~ :::J..i-.. ~.. _J ' ι' 14

16 2. 3.ΠΟΛΕΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ :J: http : //localhost/n1co51;ι,.php Mιcrosoft lπte:rne:t [.xρlorcr /." Αριικήα:Νδα Αναζήτηση Oownloaεk Στα τισηιαί Ι(Ινησης Αν-οιν~ Η~rφωtιύι;ιuι;QΤDtJΥfΙΟΙΙ)ύ.ΗκQΧιιόη tι::ι:nκιu,όχιι.όνονmicnότοιοοιιιirν'οάναη~rοuνηοιώ,το nονn:mcό.ςσδιοιαpκόιctνφο ττ:ιu16ηcιu, ώ.>.άκaγt0tidνanq:hiuaτoιάvrpotdtj~. ΗΛιuι:ιοοΚιdναιηnόληnουσ.Ν&ιΜρ μιι~τρcπ:ιτοηα).qκaτοιι:<jν0uρνιο.αnbτημι::ιηnαλιάnόλη,ηιντόι;~mνπιχών,μι:mστινό~ιαjnι;πtηwι"( οιcοδσμί(ιcοιογcηνάλλη,γίφαιcnότο~τιiχοι;nουlίστrpdτιικαλάγιgνιj8ι.'6.c~r.:οιμιφοιχ(,η~ r1--,-οοκα--- 1=~~~~νοη=~==ci:ι~~~~:::~~ιcα ~L-.:-.~- -,---~~~~;J~~~,::~~ ~=~~,ην ~~~:ι~α ~:~==~~t~1:~~~~~~,:~ "'1==ΠΟΙ\fΙΣ--~1~~~ΤΟ~~~Διμ)~~~I=~~~~ ΛΕVΚΩ.ΣΙΑ ~στοσyώνα τηι; Ε.Ο.Κ.Α 10 19SS-59 αι το11οιιηπ'ρο πυνελλαδπώνιι;ακιηιίων nοutπe:σανnοutπισονο'ο.ιτήτη yη ΛΕΜΕΣΣΟΣ Ί'Ο Έvοςάλλοςκρkο(ιι;ΟΜιύσyιίινοκαπφώς.Ι\Ιyοίξwmόπιτηι\ιuιc.ιοοiο, ~ΤΟ~~τοuΑγQ.ι ΛΑΡΝΑΙCΑ Ηρας).οδiου nσu dνuι δπλα σrοuι; 'Ιόφοι.Ι( τηι; ορχςb; τ~. τηι; πο>.πmι; nov dχι: νσ κόνθ μιι τη ν ιwτφyοσία TDtJ xo).ιcou. r.o ΠΑΦΟΣ πάνω, rτκιι; ΤΟ QPCVό σ.ιyιφόπμα dνα ΤΟ μοναι:τrι'p ΊΌΙJ ΜΙJ)(αρά. &;:d βρiσιc('1όι και ΤΟ ιφηαρuγιrο TDtJ θρuλl(αύ ιροα TDtJ ΑΙ"ΜΟΧQΣΤΟΙ ~σyιίινο.γρηyόρηαuξcvτb.ι, Τοολοιι;Wττι,~μόrοudνα'(ΚlνσθιU/'DστwςvtότtΟΟU(ό1!ησrμιρινή~τιάιτηm ΚΑΠΧΟΜfΝΑ βοάστιycι σι σί,ια ICOI &.ιι:*ι;. ιm πφiχωρα τηι; Λe:uκΙΙΙΟbς, ιrιάρχοuν noutc σ&ό).ονις ~ ααλr\ιi«, όnωι; ΟΙ Αγιοι Αηόστώ.οι "'Ι ~ΙΣΤ=ΟΡ=,.~.. ΜΙW>--ΟΜΗ- ι ιτn:ιπtρο,η~οιχλησιiαπυναγw;ιvσλορίiιjνια~~σιηνπφι:nερώνοκοιη~τιcα::ιωντόστηδιuτeρά. Η ΙΟΤΟf*Ι ΤΙ'Ι( ICύnρou Αξιοθtuτα Εyκuτυστ~ ~ρο λονιο Βιβλiοfι.ακmτwν ΕnιΜοινιιrνiο Προτεινn~μοις 1 fροσοπισ:οπfπσ ΕΟΟ:Α ffkλωdlσmetioi ΠΤΙΝΑΛΟίzιΔΟΥ llaak lολομου 1 ΑΠΟ~ΗSlΣ fισβολη 1974 ΛΕΗΛΑΣ.IΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ιχfδιοαμα Ν ΕΥΡΩΙlΑΪΣΗ Ef'IOlH Χρ(ΙΟ"Ιμ.ι:(lUVδiΙΠΙ( CJ ~Lαl!lηtr.-: 15

17 ΛΕΜ ΕΣ ΣΟΣ Rle Edt \liew Fιiνortes fools Help J,"l ΛΕΜΕΣΟΣ Ε yμuτιίστι1ση Η nόλη τη.; χαρά; κοι 'ΙΌU γλcνπού. n/ιλη cη.ιmmκι'\ ό οο 110 η ΛruκΙΙΙΟία. Διαθί'π:ι ro κύριο Ημt.:ρολόv10 )..~νιrο..ιτόοου11αιιiνα1ηdιρστων~χσ...ιών(ττι~τοuσ,.1ιλιούtι,σ.νμιγόλησηι,ιοοiaγ.ατηνσ...~τόuνrpσύ). ΒqΊλ10Εn1ΙJΙ((ΠΤών Το τύ.ιιmιiα χιχμ::ι η Λφισό.; ι~ι~ ωι;!να από ro μe:yαλύτφσ "ΤΌUρισηκά ις:ίvrρο. Mio rιαλιά nσpόδοση θtλι1 τη Λψfσό tύθιη.η Εn1κο1ν,...i11 κσισνtι.ιιλη nό),η ιςοιπρσγμσπς:ό tτσιιiνι:ι. Η γιοp'jή τοu κpααού(ιcα τα τι:λι.ιιταα χρόνκ~κcιτηι; ~ροι;), rοκaρναβό).ι και w διιβvtς Πp0ηίvε η μαι;:.σταηστ ικ(f κίνησης Α v11κο1νwσε1ς ΓΕΗD:ί\ Ι~~φ=~=~~~~=~~~ιr:,,~=~~~==~ς~~."~ 1 ΠΡΩΣΟΠΠΟΤΗΤΕL 'c~~a=:,=rτ~~~~~-,--~ ~~ τiμι~~~;~===~~~~~:ρ~~~~ ~::;;:; ~~::οβισμενοι ΟΙΙCΟΝΟΜΙΑ ~~~~~~=~~=α:~~~~~~~ο:~λλc::~.dσ~~=~rο ;i~1::-λι d:~~oriv FϊΟ=ΛΠ~Ι=<Η~ΩΟ-Λf!Ζ--~ σιtίλη'!ιι(ο φροvρι;ιτοο κσ)..οσαι:iι, κtν"τρο ΠιΝ.-nοπίινΊΟΟ Αγίου Ιωόvνοu. Πφοη t pα ~..οάλλ η ~οιο 11Ολπriα, ΤΟ Κούριο, o:d όnου r=~=~-, Λ~ε=,.=.,=,,.~--~j~=~=οι~=~κ~~~,:~~~~τοοαt:Τ=~:~ιιπ= 1 ΑΠΟΤ~~ΜQΣ ΑΕΜΕΗΟΣ dvσκ~στιο;:οvοδrιλώ~rουβουνοο.τίλος,στοvόrοιίναη θάλοσσσ,α~ίραvτη,ήμιρη,ί 'ΤtlιμηyΙCΙ11Ο1)(Υiδι. ΕΙΣΒ0ΛΗl'Η4 ΑΑΡΝΑΙCΑ ΠΑW ΟΣ ;,.r-ιμοχωποσ Κ ΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΙΠΙΡΙΚΗ Αf'ΙΑΔΡΟΜΗ Η ιστορ1<1 τrκ Κ ύπρου Αε1οθεπτα ΑΜΑ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΠΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ Α~ΑΝ i:'ι'ρω ΓΙΑiΚΗ i:νωση ~ρησ11.1ις Συνδ ίσι1ς ΛΑΡ ΝΑ ΚΑ M!e Edit: \ι'\ew Fιwori:e~ Tools Ηeφ Αριιιrιήσιλiδα Ανπζήτηση Download'i" Στα τrσηrιιίκίνησης Αν111ιο1νώσ~1ς ΛΑΡΝΑΚΑ fyκιιτiιστιιση Η πόλη 100 Ayiouflά;όρou, ηyιν(m:κι'π)ι)σρχοοj φlλοσόφσοj Ζήν(ΙΝΟ ιiναιιmnόλι~ Th.IV lll!:dilou ιςστοίιι::ω.,.. Θρίσις('Τ1]1 στο ΗμιρολΟy10 νό -nc Ιlφό).ιοτηι;Κ(η)οu ιςσοvοδlνιι t-ισνοtρσ.ορχοvτιcς. Το Ι9οαώνaιimvηnόλη nou ύ)::ι τη ι.~ιvσλύτιρηε\.ιιχι)f1(iί<ή rιοροικίοκαι Βιl)λiο εn1~1ι:nτ.uν τη μιιφότφη ΤΙJίιριι:ιςη ιςοιvότη"ιό. Εδώ πρωmεκ.δοθηιςτ στην Κίι"Ιρ:) η ιφημφίδa. Υστφο σfο(ό -CF(I], η Λόρναςο, σ1ό 11( ορχ((. 100 Ο.ΚΟΟ Εn1κο 1~ιι,.,.1u \J!Ις wuνα, όρχιοιι: ναnαpοιι;:μόζι:~ ιςaι να yίν~ ιm ~ εnωχιοι<ήnόλη. Μιτά-rο 1974, ζυνtιρ:qσι vοαvσπύοαιτι:ι. <Dl!όχτηια:Νγο [ξω Πpοτειvπι: μσς ~--,Β<-1-ΚΑ--,Ι ~~~~ιι~~~~ιw:u~~ς=:n~~~~~~:dν 1 πρωrοπn:οπmξσ r~εn-,-,.- -,---~ ξινοδοχriσ ις σιόλλf:ι; 11:1Up~στ~ιι.: ίςι.y ΚQΤΟΟ""Π]()Ι[ις. ~m ηζιaήκ~ηαvάm.ιξιi ~ βρήις:ιρuθι..ό. ~wνnσραλο:ό "':Κ~ ξυ;ινώνm:;σ1ό 01 ΕΟΚΑ ~~ιc:ιι~~~~~σ ~ο::~~~~~~~~~~~~~~~':~~~m~~ινη ~~~~Nrz'λ~~~2~v ~ι.ι:ο.~ι:ισιcομα:cm~εφθιlιιόnοιο( τηνο:ις~τοuαyισυρd./χιοοnου~την~11:1u.ήλ&:ιιιιχ~τοv.ήθηκιcrrο ΙΣΑΑΚ-ΣΩf\ΟΜΟΥ ϊrολ ~Ι~ΤΙ~<Η~ΠΙΙ/\ΠΣ---, Knn, '!ΌΙ1Ι!:~μσι.ισεΙοΠιφίδη, 'ΙΌ~ 11:IU Φροupίου τη ς Λφνοιrοι;, ro Επφχ ο;ομουοιιο κιι 'ΙΌ φεπα τηι; σρχαοςnο).ης: 11:1U ;====~-~ Λf~-,.-0,-,.---~1 ~~:~~~~;;=~ιο~~w~~ς11;7~-=~~~~~~~~τ:~~ 1 ΑΠΟΤ~f'ΗΩΣ f\εμεσσοσ τηι;αyγ~ι:n:ιιιβρiσκηα00ιjγιοvι(ις~~ίόu6οuμ.χ!σ1μ!. ~τηςι'q:ιvοκοc;ιίνσrοχωοισ~, -ro ΕΙΣΒΟΛΗ 1974 f\apt-'al(a yv ωcrrό για τα ιςιντήμαtύ "!00, ΤΟ yνωcπύ l\fuκ"aρi1dco ΚΟΙ -ro ι.~οναcm'pι ΊΌU ιj.yiou Μηνά. ιc:άnou κοντό στο δρόμο Λιυιςωσίος - Ν:μωοίJ ΛΕΗΛΑΣIΑ nοιιιτισμου ΠΑΦΟΣ nόνω σι tw ιnιf!μjίικό ύψωμα, ΊΌ ιιονοστήρι "!00 Zroupoβα.MOU. rιου iδρι..α: ~ωνα μι την nορόδοση η ιj.yio Ελtνη καθ«γύςιq. ΣΧΕΔ ΙΟ ΑΝΑΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ οπ ό "ΠΙUζ σγίοο.ιι; ΤόΙD.Ιζ "'~ΤΟ Ζτωρό ΊΌU μαρτuρίαυ ΊΌU >:οστοο:ι. Κοντό σrov iδισ xwpo!\ο η ~ριltή ~.. Αλήθεια, πόcιες ΕΥΡΩnΑϊκΗ ΕΝΩΣΗ C'KA'-"H"'XOecM" f«ccac _ ~ σ~σ)(iς, πδσις ι.~νήμιι; σ.ιτόι; σ τδnο.;. ;ιcpή01 μει; Σ uηjέαιις 1 U:ΤΟΡΙΚΗ ΜΑΔΡΟΜΗ Η ιστορiα τ ηι:ι(ύnροu Αξ ισθίaτu oij _] 16

18 ΠΑΦ Ο Σ Filσ Edt IJlew F.wortes Tools He/p GJ. _, :~ ΕΙΣΒΟΙ\Η ι 974 ΑΕΗ/\ΑΣΙΑ ΠΟΛ ΙΤrΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΡΙΝ ΕΥΡΩΠΑU:Ή Ο"!QΣΗ Χρήσ~μις Σuνόίσw; Από ~Locδlntτιιnet _] ΑΜ Μ ΟΧΩΣΤΟ Σ Rle Edlt View FavMtes Tools ΗeΙρ ': ~Go 1 -.1,» ijj Αιι χικηυr.100:11 Αναζήτηση DownJoads Σηιησηκά κ ινηιmς Ανnκοινώιπις ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 1 Εyκατάστ::::V- Η νο~ γωνiα 'Ιτ)U νησιοοj. Μό).ιι:: ι;ιτόσιις σrο νο~ μίροι; 1υt.1ΥΓΡΟUθοπφόοοι;αnό11ς θρmιννςί( Gόιπιι; της Ημι:ρολό y ιο Δικtλασc, άn.ιηώθησηιiναιδιοφqχ'ιιιιή, Στην(nφ)(άα~χώι;rrουιπάρχαινδύο~ςιaτίcc, τa~κι:ιιηαγίσ Βιβλίο Εn ιοκι:nτwν Νά'!a.Τιι~nοuδισηό(,ασΤΌΥΙ(~ιcόλrοτης~,μι::mnσρο).ιοιι:όθtοcτnότο.ι, rονl'\:j<υ'ιφόl(οι'π'f" Επ 1κοι~Ψνiα ΠφΥίρσ wvθtro μα ιδεώδη nιρ:οχή yια ξο:ούροcη ι:α άvrn:ς δοωnίς. Σιr4ιο, οι nολλσι ανtιφιλοι σιην nιmχι'ι mι σρδιύαιν ro Προηιν ετι μαι; ~--,'"""'---~i:~π:=::~~~~~~~~~~r;;~~~ 1 ΠΡΩΙΟf"ΠkσnιπΣ ~r B>r=e "" ι' A~--~ της. Το ω.λοn:ψοροχώι:μ ιηι;αyιοι; Νόnος, rτ:υινίnνιυιχκσι ίνο Σιφφη, μι::mβιοmtχιwω ~ σrοκίντρο, tχι1ι(ιλιχθιί ΕΟΚΑ ΠΟΛJΤΙΣΜΟΣ τιλaποiασιίνοοnόm~ίστιροnορα>,qςόβtmοοτrκανσrομqiςμ ισογιίοu.ο.χρι.ισίς~uδιf:c, _rιnιvταcόθορη~~ Ε ft:::λ ΩD ΙΣΜΕΝΟ Ι OikONOMIA ταυηφμοντtρvσξινοδο:ι:οcι, τα ιvιιιπορια, οιτteίρν(c. ΟΙ~(.. μο/jμι ΊC_ικ::βορt:~( cnoκ~c. διμουργcύνινσ ΤΠΙΝΑ ΛΟ ΙΖΙΔΟΥ "ΟΟ~ΛΙ~ΤΙ~ "~--~=:~~~~~~rο~~ιι.ιο~α~~'=.~:οι(~~~~~~~οκα ΙΣΑΑΚ-ΣΩΛΟΜΟΥ Λ~Ε-ΥΚ-Ο,-ΙΑ_ΠDΜΙ Σ _~1 ~~~=:.~~ώ:;~~~=~~g~~=p;~~~=~γdj 1 ΑΩΟ Τ~~ΛΗQΙ ΛΕΜΕΣΙΟΙ Δερ(ινιιοι;μmριiι;νσδι: ιt μιαολάιcφηνικρη~10παjβουβόιοοιμύ.αγχaλικόπ(ριμίνι1τqι..ιςκοτοίιcιιj(τηι;νοτης;δώcjοιινnνοή. ΕΙΣΒΟΛΗ 1974 ΛΑΡΝΑΙ:::Α ΠΑΦΟΣ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΊ' ΣΧΕΔ ΙΟ ΑΝΑΝ ΛΙ'1ΜΟΧgΣΤΟΣ Ε'i'ΡΩΠΑ Ι Ι:::Η ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ Χρησιμ( ς Σuνδtσι:ις 1 1ΗΟΡΟΟ1 ΑΜΑΔΡΟΜΗ Η 1στaρίn τη ς ι:::ίιnροu Αξιοθεnτu ΣHMEPA Wsd 1 5th,Se emher2.ijm. 9:16 πι 17

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΙΖΟΜΕΝΟ JOYSτtCK INTERFACE. για ΖΧ SPECTRUM 4.000 δρχ. DIGITAL TRACER. 8.000 δρχ. Ηο 42 στην ΚΕΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΙΖΟΜΕΝΟ JOYSτtCK INTERFACE. για ΖΧ SPECTRUM 4.000 δρχ. DIGITAL TRACER. 8.000 δρχ. Ηο 42 στην ΚΕΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑτΙΖΟΜΕΝΟ JOYSτtCK INTERFACE για ΖΧ SPECTRUM 4.000 δρχ. DIGITAL TRACER για ΖΧ SPECTRUM 8.000 δρχ. Ηο 42 στην ΚΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ~Α~Π~Ο~Μ~Η~Ν~Α~Σ~Ε~Μ~Η~ΝΑ~----~~ ~ ~SO~F~T~~R~E----------~ Τα νέα

Διαβάστε περισσότερα

c;1 ---- --- PERSONAL COMPUTER ι - ---- --- ΣΤΟΝ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ>> ΣΑΣ ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ ΤΟΝ ΙΒΜ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ABC τον εξουmοδοτημένο

c;1 ---- --- PERSONAL COMPUTER ι - ---- --- ΣΤΟΝ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ>> ΣΑΣ ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ ΤΟΝ ΙΒΜ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ABC τον εξουmοδοτημένο ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟΝ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ>> ΣΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ ΤΟΝ ΙΒΜ PERSONAL COMPUTER ι c;1 c ΚΑΙ ΣΤΗΝ ABC τον εξουmοδοτημένο ανππρόσωπο της ΙΒΜ για: Ολοκλη ρω μ έ νε ς λύσε ι ς Εγγυ ημ fνη τεχν ι κή υποστή ρ ι ξη Υπε

Διαβάστε περισσότερα

N/lfN#t. 11111'(Jyzιιιn/ ZX-INTERFACE (... Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ Λ ΥΣΗ) ΤΗΕ COMPUTER CLUB SHOP. Joystick interface. του ΖΧ SPECTRUM. το SPECTRUM va «μιλάει>>.

N/lfN#t. 11111'(Jyzιιιn/ ZX-INTERFACE (... Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ Λ ΥΣΗ) ΤΗΕ COMPUTER CLUB SHOP. Joystick interface. του ΖΧ SPECTRUM. το SPECTRUM va «μιλάει>>. N/lfN#t ZX-INTERFACE 11111'(Jyzιιιn/ (... Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ Λ ΥΣΗ) Προγρομμστ ιζόμεvο Joystick interface γισ όλσ τα παιχvίδια του ΖΧ SPECTRUM. Εvιοχυτής ήχου που κάveι το SPECTRUM va «μιλάει>>. Διαθί:τει δ ιακόπτη

Διαβάστε περισσότερα

Socrates Comenius. Επιβλέπων καθηγητής: Κονετάς Δημήτριος. Επιμέλεια : Άχολος Ιωάννης. l'dl ιιο <1 11d CJlturι. Καμπάς Ιωάννης.

Socrates Comenius. Επιβλέπων καθηγητής: Κονετάς Δημήτριος. Επιμέλεια : Άχολος Ιωάννης. l'dl ιιο <1 11d CJlturι. Καμπάς Ιωάννης. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Τ.Ε.ι. OF EPIRUS! L Γ'... ΙΤ } - ;r:, Τ,...} '1J... c ΤΜ11ΜΑ ΤΗΛΕΠ. 11/ΡQΦΟΡΙΚΙΙ~ & Διυικ11Σ11Σ : _:n..;jj,l. ~~ ι~...[\/< "3 :!.(JΞJ

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα Σπουδαστή: Στεφανίδη Θεοδώρα ΑΝ 068.l ι

Όνομα Σπουδαστή: Στεφανίδη Θεοδώρα ΑΝ 068.l ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Ε.Ι ΠΕ ΙΡΑ ΙΑ Δημιουργία ιστοσελίδας με χρήση jsp Όνομα Σπουδαστή: Στεφανίδη Θεοδώρα ΑΝ 068.l ι Όνομα Επιβλέποντα Καθηγητή: 1. Δ. Αγγελόπουλος ΤΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΣ ΤΗΡΙΑΣΜΟΣ Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΕΙΣ ΤΗΡΙΑΣΜΟΣ Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕ ΙΡΑ ΙΑ ΤΜΗΜΑ Α ΥΤΟΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΤΙΤ ΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΠΛΕΙΣ ΤΗΡΙΑΣΜΟΣ Α ΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΠΟ Υ ΔΑΣΤΕΣ: Μέγγος Θησ έας Α. Μ 28615 Ι "' Δημητρη ς Ζώ η ς Α.Μ 35702 ΤΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗ t

Διαβάστε περισσότερα

(-\\_ \/ LΤΕι ΠΕ ΙΡ ΑιιJ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ. Σπουδαστής: Τάσιος Σπυρίδων (28996) Επιβλέπων καθηγητής: Αγγελόπουλος Ιωάννης ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ

(-\\_ \/ LΤΕι ΠΕ ΙΡ ΑιιJ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ. Σπουδαστής: Τάσιος Σπυρίδων (28996) Επιβλέπων καθηγητής: Αγγελόπουλος Ιωάννης ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ Sl/L( (-\\_ \/ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑ ΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ «Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος ηλεκτρονικών ειδών». Σπουδαστής: Τάσιος Σπυρίδων (28996) Επιβλέπων καθηγητής: Αγγελόπουλος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :ECOLABEL ΚΑΙ ENERGY LABEL ΣΤΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :ECOLABEL ΚΑΙ ENERGY LABEL ΣΤΙΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :ECOLABEL ΚΑΙ ENERGY LABEL ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ 2 Περιεχόμενα ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ....................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧ Ι ΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧ Ι ΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧ Ι ΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ. ("NUMERICAL STUDY OF THERMAL COMFORT INDICES ΟΝ ΤΗΕ ΤΕΙ PIRAEUS CAMPUS") ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

το ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ το "ΚΕΦΑΛΑΙΟ.. ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΠΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ Τίτλος πρωτότυπου: Marx's Caplt.1 'or b8glnn8ra Writters and Readers Publlshlng COOρer.t1V8 L ΤD 1882 Copyright κειμένου: Davld Smlth Copyright εικονογράφησης: Phll

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σπουδαστές: Αθανάσιος Παπαδημητρίου Επαμεινώνδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ 1ΊΞΥΧΟΣ 55 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 8' Α ΠΡΟΣΘΜΕΙ Ο ΓΙ ΣΤΗ

ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ 1ΊΞΥΧΟΣ 55 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 8' Α ΠΡΟΣΘΜΕΙ Ο ΓΙ ΣΤΗ ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ 1ΊΞΥΧΟΣ 55 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 8' Α ΠΡΟΣΘΜΕΙ Ο ΓΙ ΣΤΗ Πυροσβεστικός σταθμός στο BOSTON της Μασαχουσέτης που χτίστηκε το 1888. ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ.. ΙΙ Υ ΡΟΣ 6 ΕΣΤ Ι Κ ΙΙ Ε ΟΙΘ Ε ΩΙ'Η l: Αρχηγείο Πυρ/κού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΟΥςΤΑ. Τηλεόραση και παιδί. Στίς άρχές της Ναουσαίϊκης βιομηχανίας. Παιδικός διαγωνισμός λογοτεχνίας. Πότισμα μ^ σταγόνες

ΙΑΟΥςΤΑ. Τηλεόραση και παιδί. Στίς άρχές της Ναουσαίϊκης βιομηχανίας. Παιδικός διαγωνισμός λογοτεχνίας. Πότισμα μ^ σταγόνες ΑΠΡΙΛ.ΟΣ-ΜΑ ΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 1979 ΕΤΟΣ Γ - ΤΕΥΧΟΣ 7 - ΔΡΑΧΜΑΙ 50 ΙΑΟΥςΤΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΝΑΟΥΣΗΣ Τηλεόραση και παιδί Στίς άρχές της Ναουσαίϊκης βιομηχανίας Παιδικός διαγωνισμός λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΑΛΑΣ. Η χρήση της Μηχανογραφημένης Λογιστικής στα λογιστικά γραφεία- Ερευνα στην πόλη της Θεσσαλονίκης ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ

ΚΑΒΑΛΑΣ. Η χρήση της Μηχανογραφημένης Λογιστικής στα λογιστικά γραφεία- Ερευνα στην πόλη της Θεσσαλονίκης ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Τ ε χ ν ο λ ο γ ικ ο Εκ π α ιδ ε υ τ ικ ό Ιδ ρ υ μ α ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Επιβλέπων Καθηγητής: Τσισινού Αικατερίνη Η χρήση της Μηχανογραφημένης Λογιστικής στα λογιστικά γραφεία- Ερευνα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ Β'

ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ Β' ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ '96 ΤΕΥΧΟΣ 56 ΠΕΡ ΙΟΔΟΣ Β' Πυροσβ έστης και φύση άρρηκτα συνδεδεμένοι. Η φωιοyραφ lα αυτή ε lναι an6 Γόλλα εθελονιιί nυροσβέσιπ. Από τ η ν σύνταξη... Ένα θέμα που δεν μας έχε~ αnaοχολήσε~

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Τμήμα Βιομηχανικής Π ληροφορικής ΤΕΙ Καβάλας Έ τος 2008-2009 ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Υλοποίηση από τις σπουδάστριες ΑΕΜ Τζούτη Μαριάννα 1054 Καλπάκη Ζαχαρούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΡλήματα. (ζ) Το σύστημα δ ιακίνη σης υλι κών σ' ένα εργοστάσιο. ω Υποθέστ ε ότι ένα σύστημα ουράς έχει δύο θέσεις εξυπηρέτηση ς, μια

ΠΡΟΡλήματα. (ζ) Το σύστημα δ ιακίνη σης υλι κών σ' ένα εργοστάσιο. ω Υποθέστ ε ότι ένα σύστημα ουράς έχει δύο θέσεις εξυπηρέτηση ς, μια ΠΡΟΡλήματα 1. Εξηγήστε γ ιατ ί ένα κουρείο είναι ένα σύστημα ουράς, περιγράφοντας τα συνθετικά του μέρη. 2. Π ροσδιορίστε τους πελάτες και τι ς θέσεις εξυπηρέτηση ς του συστήματος ουράς για καθεμιά από

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΛΕΜΕΣΟΣ & ΝΟΤΙΑ ΑΚΤΗ 121 122-123 124 125 126 127. g gjg -POOf'tMOX SEMA ΓΎΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ. Παλιά Πόλη Νέα Πόλη

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΛΕΜΕΣΟΣ & ΝΟΤΙΑ ΑΚΤΗ 121 122-123 124 125 126 127. g gjg -POOf'tMOX SEMA ΓΎΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΜΕΣΟ. Παλιά Πόλη Νέα Πόλη g gjg -POOf'tMOX SEMA Παλιά Πόλη Νέα Πόλη 34 36 Π Ο Υ Ν Α Φ Α Τ Ε μεσαίας κατηγορίας Πολυτελείας 93 95 Π Ο Υ Ν Α Φ Α Τ Ε 9 6 Βόρεια Κύπρος g Πότε να πάτε 9 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Παμπ & μπαρ Κλαμπ Παραδοσιακή μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ., - -..ι L. Δαγκομανάκης Μιχαήλ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ., - -..ι L. Δαγκομανάκης Μιχαήλ ΜΥΙΣ.a 102. ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ Αποκωδικοποίηση Data Matrix για βιομηχανικές εφαρμογές -ι 11., - -..ι L Δαγκομανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ

ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Ο / Η κάτωθι υπογεγραμμένος / η με τα ακόλουθα στοιχεία: Επώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή και μελέτη της μηχανής

Περιγραφή και μελέτη της μηχανής Περιγραφή και μελέτη της μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας του, αιματος Υπεύθυνοι σπου δ αστές ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Στέλλα - Α.Μ. 36434 ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ Ελένη - Α.Μ. 37763 Υπεύθυνος καθητητής ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

--~ΟΘ Ι-Ι!< Η ι ~ Ι Ι ΠΕΙ Ρ ΑΙΑ

--~ΟΘ Ι-Ι!< Η ι ~ Ι Ι ΠΕΙ Ρ ΑΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ «Μελέτη και περιγραφή διαδικασίας εγκατάστασης συστήματος υ γραεριοκίνησης σε κινητήρα βενζίνης» Υπεύθυνος σπουδαστής : Παναγιώτης Παρασκευόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αυτοματισμού. ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ

Τμήμα Αυτοματισμού. ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΤΕΙ Πειραιά Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστής: Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος Επιβλέπων καθηγητής: Κων/νος Αλαφοδήμος 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1/S:. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΥ ΛΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ Υ ΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Μ.: 34185 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Μ.: 34185 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Αυτοματισμού Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Πτυχιακή εργασία Θέμα : Σύστημα συναγερμού-εντοπισμού-ελέγχου οχήματος με κύκλωμα 3G,GSM & GPS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣ Ι Α ΘΕΜΑ : 'ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΞΥ ΛΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣ Ι Α ΘΕΜΑ : 'ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤ Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΞΥ ΛΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Γf Σ. Τ.ΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΠΑΣ Μι+l ΑΝ ο/\ Ο ΓιΑ-~ :fδc.c ~χ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣ Ι Α ΘΕΜΑ : 'ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΣΩΜΑ ΤΩΜΑΤΩΝ ΞΥ ΛΟΥ (WOOD PELLET) ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΜ:3524 ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ:883 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη...3 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα