πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 10/2017 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 115/2017 Θέµα: «Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτµου» και ορισµός εκπροσώπου του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. στην επιτροπή παρακολούθησής της» Στα νησιά Πάτµο και Λειψούς, σήµερα την 8 η του µηνός Αυγούστου του έτους 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.µ. στα ηµοτικά Καταστήµατα Πάτµου και Λειψών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, µε τηλεδιάσκεψη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 και της υπ αριθµ. ΙΑ Π/7841/ Κ.Υ.Α., το ιοικητικό Συµβούλιο του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου, κατόπιν της υπ αριθµ. 1536/ εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε ένα των µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόµου 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης), όπου ορίζεται ότι: «Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση....αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο µέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δηµοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήµου». Αρχικά διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόµου 3463/2006, επειδή επί συνόλου δεκαπέντε (15) µελών ευρέθησαν παρόντα τα εννέα (9). ΠΑΡΟΝΤΕΣ στην Πάτµο ΠΑΡΟΝΤΕΣ στους Λειψούς 1. Στόικος Γρηγόριος, Πρόεδρος 1. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών 2. Σπυροµήλιος Χρήστος, Αντιπρόεδρος (Αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 4 ου 2. Μακρή Άννα θέµατος) 3. Μαύρου Νοµική 3. Γαµπιέρης Θεολόγος 4. Ευγενικός Πανάγος (Αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 4 ου θέµατος) 5. Κοντραφούρης Μιχαήλ 6. Σιάρµπας Στυλιανός, Λιµενάρχης Πάτµου ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου 4. Μεραµπελιώτης Βασίλειος 1

2 2. Kοκκίνη Φωτεινή 5. Κανέλλης Ιωάννης 3. Καρπαθάκης Νικόλαος 6. Μιχελή Παρασκευή Αν και εκλήθησαν νόµιµα και έγκαιρα. Παρίστανται, επίσης η κα Κάππου Αναστασία, ιοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών, καθώς και ο υπάλληλος του Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καρακατσάνης Γεώργιος. Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε 6 ο το θέµα της ηµερησίας διατάξεως και έθεσε υπόψη του ιοικητικού Συµβουλίου: 1) Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, σύµφωνα µε το οποίο: «1α. Για τη µελέτη και εκτέλεση έργων και προγραµµάτων ανάπτυξης µιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήµοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσµοι δήµων, οι Περιφερειακές Ενώσεις ήµων, η Κεντρική Ένωση ήµων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συµµετέχουν οι προαναφερόµενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.. στα οποία συµµετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση ήµων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, τα δηµοτικά και περιφερειακά ιδρύµατα, καθώς και κοινωφελή ιδρύµατα και κληροδοτήµατα και τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαµβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε το ηµόσιο, µεταξύ τους ή και µε φορείς του δηµόσιου τοµέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, µεµονωµένα ή από κοινού. Στις προγραµµατικές συµβάσεις, που µετέχει το ηµόσιο, µπορεί να εκπροσωπείται και από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραµµατική σύµβαση. Οι ανωτέρω συµβάσεις υπόκεινται στον προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία».. 2.α. Στις προγραµµατικές συµβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείµενο της σύµβασης, ο σκοπός και το περιεχόµενο των µελετών, των έργων, των προγραµµάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισµός τους, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων, το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της σύµβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαµβανόµενες οικονοµικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύµβασης. Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της και οι αρµοδιότητές του, καθώς και ρήτρες σε βάρος του συµβαλλοµένου που παραβαίνει τους όρους της προγραµµατικής σύµβασης. β. Με την προγραµµατική σύµβαση επίσης ορίζεται ο συµβαλλόµενος, στον οποίο µπορεί να ανατεθεί η διαχείριση, εκµετάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράµµατος µετά την ολοκλήρωσή του, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο. γ. Αν ο συµβαλλόµενος σε προγραµµατική σύµβαση αναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση, εκµετάλλευση και συντήρηση των έργων αυτών, η ανάθεση γίνεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει τον κατά τη σύµβαση υπόχρεο συµβαλλόµενο. 3. Οι συµβαλλόµενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραµµατικών συµβάσεων µπορεί να χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων µέσω προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή 2

3 Ένωση ή προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται αµιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισµό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράµµατα, καθώς και από τους προϋπολογισµούς των συµβαλλόµενων φορέων. Είναι δυνατή η χρηµατοδότηση των συµβαλλοµένων και από φορείς του δηµόσιου τοµέα που δεν µετέχουν στην προγραµµατική σύµβαση». 2) Το Νόµο 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/ ) «Νέος ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 3) Το Νόµο 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ ) «ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 44 παρ. 2. 4) Το υπ αριθµ /ΕΥΘΥ1091/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης που αφορά στο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου. 5) Την υπ αριθµ / ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2857/2015) «Ρυθµίσεις για τις πληρωµές των δαπανών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Π Ε (Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46274/ (ΦΕΚ 2573/ τ.β). 6) Τους Ν. 4339/2015 και το Ν. 4351/2015 σχετικά µε τις ρυθµίσεις περί Φ.Π.Α. 7) Το υπ αριθµ. 195/ έγγραφο του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., µε θέµα: «Αίτηµα για σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης για υλοποίηση έργων αρµοδιότητας της Υπηρεσίας µας από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου». 8) Την υπ αριθµ. 89/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου, µε θέµα: «Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου για το έργο Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτµου». 9) Το υπ αριθµ. 5862/ έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε θέµα: «Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου για το έργο Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτµου». 10) Την παρ. 1 του άρθρου 5 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου ( Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύµφωνα µε την οποία: «Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου. Χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων του ταµείου για την εκπλήρωση των σκοπών και αρµοδιοτήτων αυτού και αποφασίζει: για τον κανονισµό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισµό και απολογισµό, τον οργανισµό εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκµετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράµµατος, την έγκριση µελετών, πρακτικών δηµοπρασίας, αναθέσεων, προµηθειών, την πρόταση προς ΥΘΥΝΑΛ ορισµού αποφαινοµένων οργάνων, συντήρηση και επισκευή υφισταµένων έργων και πραγµάτων, διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εµπίπτει στους σκοπούς σύστασης του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου». Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου για την υλοποίηση 3

4 του έργου «Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτµου» και κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά. Το ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, το Νόµο 3463/2006, το Νόµο 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 44 παρ. 2, το υπ αριθµ /ΕΥΘΥ1091/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης που αφορά στο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου, την υπ αριθµ / ΚΥΑ, το Ν. 4339/2015, το Ν. 4351/2015, το υπ αριθµ. 195/ έγγραφο του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., την υπ αριθµ. 89/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου, το υπ αριθµ. 5862/ έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το άρθρο 65 του Νόµου 3852/2010 και το άρθρο 5 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο µ ό φ ω ν α 1. Την έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτµου», σύµφωνα µε το σχέδιο, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της. 2. Ορίζει ως εκπρόσωπο του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω Σύµβασης τον Πρόεδρο του.σ. κ. Στόικο Γρηγόριο, µε αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του.σ. κ. Σπυροµήλιο Χρήστο. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 115/2017. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: Ο Πρόεδρος Στόικος Γρηγόριος ήµαρχος Πάτµου Τα Μέλη Σπυροµήλιος Χρήστος Ευγενικός Πανάγος Μαύρου Νοµική Κοντραφούρης Μιχαήλ Μάγγος Φώτιος Μακρή Άννα Γαµπιέρης Θεολόγος Σιάρµπας Στυλιανός Ακριβές Αντίγραφο Πάτµος, 11/8/2017 Ο Πρόεδρος Η Ειδική Γραµµατέας Στόικος Γρηγόριος ήµαρχος Πάτµου Κάππου Αναστασία 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 Μεταξύ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» και «ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ» για την Πράξη «Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτµου» [Ρόδος / /2017] 5

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτµου» Στη Ρόδο την / /2017, µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων : 1. του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου που εδρεύει στη Πάτµο, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο κ.γρηγόριο Στόικο και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας ως «Κύριος του Έργου» 2. της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, που εδρεύει στην Ερµούπολη Σύρου, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο Χατζηµάρκο, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντοµίας «Φορέας Υλοποίησης» Έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 1. Το Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 Α/ )«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα άρθρα 100 και 190 αυτού. 2. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/ ) «Νέος ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» 3. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α / ) «ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 44 παραγρ. 2 αυτού. 4. Το µε αριθ. πρωτ /ΕΥΘΥ1091/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσµικής Υποστήριξης που αφορά στο Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου. 5. Τις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων των συµβαλλοµένων µερών για την έγκριση του σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης και την υπογραφή της, ήτοι : την απόφαση /2017 του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου (Α Α ) την απόφαση /2017 του ιοικητικού Συµβουλίου του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου (Α Α ) 6. Την µε αριθ. πρωτ / ΚΥΑ (ΦΕΚ 2857Β /2015) «Ρυθµίσεις για τις πληρωµές των δαπανών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων - Π Ε (Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46274/ (ΦΕΚ 2573/τ.Β)». 7. Το Ν.4339/2015 και το Ν.4351/2015 σχετικά µε τις ρυθµίσεις περί Φ.Π.Α. συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προγραµµατίζει την υλοποίηση της πράξης «Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτµου», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντοµίας «το Έργο». Περιληπτικά τα στοιχεία που αφορούν το έργο αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που συνοδεύει το παρόν. εδοµένου ότι: ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίµηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες ρυθµίσεις της προγραµµατικής περιόδου , 6

7 ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονοµικές υπηρεσίες, αποφαινόµενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, µε την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειµένου της. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί η άσκηση της αρµοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτµου» («το Έργο») για λογαριασµό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει την άσκηση για λογαριασµό του Κυρίου του Έργου της αρµοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της αρµόδιας ιαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά): 1. Ωρίµανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη µελετών και λήψη των απαιτούµενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). 2. Οργάνωση και σχεδιασµό υλοποίησης. 3. Σύνταξη του Τεχνικού ελτίου Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ 4. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων, έλεγχος πληρότητας και επίβλεψη σύνταξης των σχεδίων διακηρύξεων στην περίπτωση σύνταξης από µελετητικό γραφείο. 5. ιενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ηµοσίων Συµβάσεων. 6. Υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται και από τον Κύριο του Έργου, καθόσον οι υπηρεσίες τιµολογούνται σε αυτόν. 7. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων. 8. ιαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 9. Παρακολούθηση χρηµατοροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωµών σε βάρος του προϋπολογισµού του Έργου, µέσω του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου. 10. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την οριστική παραλαβή). 11. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου µε πλήρη τεχνική και οικονοµική τεκµηρίωση. Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων τεχνικών έργων και µελετών, δια των αρµοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταµένης Αρχής και της ιευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νοµοθεσία περί ηµοσίων Έργων. ιευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασµό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασµό του Κυρίου του Έργου την αρµοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής. ΑΡΘΡΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα: 2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαµβάνει: 7

8 Να διευκολύνει µε κάθε τρόπο το επιστηµονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιµο προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη και παραλαβή του Έργου. Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και µελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται µαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού ελτίου Πράξης. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας. Να διασφαλίσει τη διαθεσιµότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δοµές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 της παρούσας. Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά µε οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. Να προβαίνει στις απαιτούµενες ενέργειες για την πραγµατοποίηση των πληρωµών του έργου, µε την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης προωθώντας στην συνέχεια όλα τα δικαιολογητικά στο Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου που θα λειτουργεί ως υπόλογος διαχειριστής. Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ν.Α. µετά την πραγµατοποίηση της κάθε πληρωµής θα παραδίδει τα πρωτότυπα τιµολόγια και λοιπά παραστατικά στον Κύριο του Έργου. Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου µετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαµβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα. Να συνεργάζεται µε το Φορέα Υλοποίησης για την ενηµέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει: Να ενεργεί ως ικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. Να απασχολεί και να διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό µε τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειµένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Να συνεργαστεί µε τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού ελτίου Πράξης και την υποβολή του στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Ε.Π. και να προβαίνει στις απαιτούµενες τροποποιήσεις του Τεχνικού ελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών ελτίων Υποέργων. Να τηρεί ως ικαιούχος τους όρους χρηµατοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισµών. Να διενεργεί τους διαγωνισµούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του. Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαµβάνει βάσει των σχετικών συµβάσεων. 8

9 Να εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση του Έργου µεριµνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηµατοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανοµή των πιστώσεων. Προ της προαναφερθείσας εγγραφής σε ΣΑΕ καµία δαπάνη δεν προβλέπεται να γίνει. Να παρακολουθεί τις χρηµατοροές του Έργου. Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγµατοποίηση των πληρωµών του έργου. Να µεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου. Ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της οικονοµικής διαχείρισης του έργου, µεριµνά για την εξόφληση των παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί µε στοιχεία οφειλέτη αυτά του Κυρίου του Έργου. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση του Έργου της προγραµµατικής σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των ,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων. Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από το Π..Ε., µετά από την εγγραφή του σε Συλλογική Απόφαση, έπειτα από την ένταξή του σε Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιόδου Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµοσθεί σύµφωνα µε υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης µε τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Ε.Π., εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της νοµοθεσίας ή/και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος τα χρηµατοδοτικά στοιχεία της πράξης. Για την αναπροσαρµογή εγκρίνουν τα ίδια όργανα των συµβαλλοµένων µερών που αποφάσισαν για την σύναψη της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν µπορεί να αναλάβει συµβατικές δεσµεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούµενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου. ΑΡΘΡΟ 4 ΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγει µε την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου και την οριστική παραλαβή του. H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιαδήποτε οποιαδήποτε παράταση της συνολικής διάρκειας γίνεται µετά από σύµφωνη γνώµη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Την παράταση της συνολικής διάρκειας εγκρίνουν τα ίδια τα όργανα των συµβαλλοµένων µερών που αποφάσισαν για την σύναψη της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης. Το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της σύµβασης έχει ως εξής : (α) µέχρι και Οκτώβριο 2017 έγκριση µελέτης, τευχών δηµοπράτησης & δηµοπράτηση (β) µέχρι και Οκτώβριο 2018 εκτέλεση έργου (γ) µέχρι και εκέµβριο 2018 οριστική παραλαβή και τακτοποίηση οικονοµικού αντικειµένου Συνολικός Εκτιµώµενος χρόνος διάρκειας προγραµµατικής σύµβασης: τρία (03) έτη. ΑΡΘΡΟ 5 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 9

10 Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης µε την επωνυµία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης». Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από : ύο εκπροσώπους του Φορέα Υλοποίησης, ήτοι της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους, µε απόφαση του Περιφερειάρχη βάσει εξουσιοδότησης που του δίδεται από το Περιφερειακό Συµβούλιο µε την λήψη της απόφασης έγκρισης του σχεδίου της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης. Στην απόφαση του Περιφερειάρχη ορίζεται ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο αναπληρωτής του και η έδρα της Επιτροπής. έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ήτοι του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου, ο οποίος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο, βάσει εξουσιοδότησης που του δίδεται από το ιοικητικό Συµβούλιο µε την λήψη της απόφασης έγκρισης του σχεδίου της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης. Εντός του εποµένου ηµερολογιακού µηνός από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ορίζονται τα µέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισµός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρµόδια όργανα των συµβαλλοµένων µερών κάθε αναγκαίου µέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογηµένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η παράταση του χρονοδιαγράµµατος της σύµβασης και η επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που προκύπτει σχετικά µε την ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και τον τρόπο εφαρµογής της. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα µέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέµατα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα µέλη της. Χρέη γραµµατέα εκτελεί µέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα οριστεί µε απόφασή της στην πρώτη της συνεδρίαση. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειµένου της σύµβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα µέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, µετά από αίτηµα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωµοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστηµονικών θεµάτων που σχετίζονται µε την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωµα ψήφου. Οι σχετικές γνωµοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσµευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει µετά από αίτηµα οποιουδήποτε από τα µέλη της, προκειµένου να αντιµετωπίσει προβλήµατα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση µε τη συγκεκριµένη πράξη. Κάθε µέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης µπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους των υπηρεσιών του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εµπλεκόµενα στην υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη και συµβαλλόµενα µέρη αφού υπογραφούν. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία µέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογηµένες, λαµβάνονται δε κατά πλειοψηφία. Για τις περιπτώσεις που η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης επιλαµβάνεται θεµάτων όπου υπάρχει σύµφωνη γνώµη της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, οι αποφάσεις της είναι δεσµευτικές για τους συµβαλλόµενους φορείς εξαιρουµένων των περιπτώσεων που σε σηµεία της παρούσας σύµβασης υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη. Λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται µε αποφάσεις της. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 10

11 Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύµβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στο άλλο µέρος το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζηµία του. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού µε τον Κύριο του Έργου. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της µεταβίβασης της αρµοδιότητας υλοποίησης. ΑΡΘΡΟ 9 ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρµόδια ικαστήρια της έδρας του Νοµού όπου ευρίσκεται ο Κύριος του Έργου. ΑΡΘΡΟ 10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύµβασης και στο πλαίσιο των συµφωνηµένων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων είναι δυνατή: Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριµένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ή του κατά περίπτωση αρµοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και µέσων του Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσµα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης Πνευµατικά δικαιώµατα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυµβαλλοµένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύµβασης και των συµβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωµα να τα επαναχρησιµοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Τα σχετικά πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αµοιβής Εµπιστευτικότητα. Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαµβάνει την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους, 11

12 συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες, εµπιστευτικού χαρακτήρα, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. ΑΡΘΡΟ 12 ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης γίνεται µόνον εγγράφως µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών. Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραµµατική σύµβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει η σύµβαση αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από δικαίωµα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραµµατική σύµβαση. Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα πρωτότυπα. Έλαβαν: ένα (1) ο Κύριος του Έργου, δύο (2) ο Φορέας Υλοποίησης και το τέταρτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του Ε.Π. από τον Φορέα Υλοποίησης. Για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάτµου Ο Περιφερειάρχης Ο Πρόεδρος Χατζηµάρκος Γεώργιος Στόικος Γρηγόριος 12

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2017 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 123 /2017

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 2/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 11/2016

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 15/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 172/2014

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 2/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 5/2016

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 157/2015

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Τροποποίηση της υπ αριθµ. 41/2014 Απόφασης.Σ. του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Τροποποίηση της υπ αριθµ. 41/2014 Απόφασης.Σ. του Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 123/2015

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 193/2014

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 9/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 88/2016

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 122/2016

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 8/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 53/2015

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 17/2016

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 15/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 171/2014

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 6/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 55/2016

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 100/2016

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 22/2015

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 167/2015

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 189/2014

Διαβάστε περισσότερα

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 172/2015

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 95/2016

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Τροποποίηση της υπ' αριθµ. 162/2014 Απόφασης.Σ., µε θέµα: Συγκρότηση σε Σώµα»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Τροποποίηση της υπ' αριθµ. 162/2014 Απόφασης.Σ., µε θέµα: Συγκρότηση σε Σώµα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 108/2016

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 122/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Τ ο υ ά ρ θ ρ ο υ 1 0 0, Ν. 3 8 5 2 / 2 0 1 0 Μεταξύ : "Περιφέρειας Ιονίων Νήσων" και " ήµου Λευκάδας" Για την υλοποίηση της πράξης : «Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισµού και Αναβάθµισης

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 2/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 13/2016

Διαβάστε περισσότερα

[Αργοστόλι, ]

[Αργοστόλι, ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 (2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) Μεταξύ «Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» και «της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας» για την υλοποίηση μελετών, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

1. Μεραµπελιώτης Βασίλειος

1. Μεραµπελιώτης Βασίλειος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 117/2015

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 6/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 48/2016

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 7/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 67/2016

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί υλοποίησης της υπ αριθµ. 1239/2012 Απόφασης του Στ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί υλοποίησης της υπ αριθµ. 1239/2012 Απόφασης του Στ Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 117/2016

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΜΠ-ΕΛΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 32/2013 Α.Π. 1182 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. Δ.Ε.Υ.Α.Ω. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΛ. ΔΗΜ. ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΤΚ-57018 Α.Φ.Μ. 997652781 Δ.Ο.Υ. Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. 23940-33171 ΦΑΞ 23940-33008 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 4-2013 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2017 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ. πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2017 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ. πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2017 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 4/2017

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 20/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 208/2014

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 105/2016

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 96/2015

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 114/2014

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 116/2016

Διαβάστε περισσότερα

1. Μεραµπελιώτης Βασίλειος

1. Μεραµπελιώτης Βασίλειος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2015

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 15/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 127/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 2/2017 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ. πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 2/2017 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ. πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 2/2017 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 14/2017

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 6/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 57/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 Μεταξύ της ΕΙ ΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΣΩΝ και της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΕΚΑ (µε Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού Περιβαλλοντικών ράσεων) για την Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 11. Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαραγκός.

Απόντες 11. Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαραγκός. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 21/12/2016 με αριθμ. 42 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 522 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 1/2015

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 11. Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαραγκός.

Απόντες 11. Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μαραγκός. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 21/12/2016 με αριθμ. 42 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 521 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα - Παστρέικα Ζακύνθου»

για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα - Παστρέικα Ζακύνθου» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ IΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ KΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 8/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 41/2015 Θέµα: «Περί σύνταξης παραλαβής

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 20. Απόντες 7

Παρόντες 20. Απόντες 7 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 18/07/2016 με αριθμ. 26 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 314 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 108/2015 ΘΕΜΑ: 31 ο Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής σύμβασης για το έργο «ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.οικ. 50456/1478/2016 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη Σύρο σήμερα, 22/04/2016, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 1. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ), που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη κ. Χατζημάρκο

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 17/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 198/2014

Διαβάστε περισσότερα

1.Βασιλικής Ιωάννης 2.Βρατσάνος Μάρκος 3.Μπεναρδής Γεώργιος (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν

1.Βασιλικής Ιωάννης 2.Βρατσάνος Μάρκος 3.Μπεναρδής Γεώργιος (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµ 10/2017 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 18 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 147/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 7 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 2/2/2015 με αριθμ. 2 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΠΟΛΖΛ-ΖΛ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΘΠΟΛΖΛ-ΖΛ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 11/27-08-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 120/2012 Θέμα:«Υποβολή πρότασης για ένταξη στο Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ/ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΙΔΟΣ Σύμβασης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ/ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΙΔΟΣ Σύμβασης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ/ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΟΣ Σύμβασης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Προγραμματική σύμβαση άρθρου 100 Ν 3852/2010 (Υποκατάσταση δικαιούχου)

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 98/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας. Κύρκου Κυριάκος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα. Νάνου Ανθούλα 3 Παπαχρήστου Νικόλαος

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας. Κύρκου Κυριάκος 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα. Νάνου Ανθούλα 3 Παπαχρήστου Νικόλαος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 13/2013 πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου Αριθμ. Απόφασης 228/2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύμβασης Διαβαθμικής Συνεργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 20 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 20 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς Διεύθυνση : Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες : Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο : 2494350315 Τηλεομοιοτυπία : 2494350320

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς Διεύθυνση : Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες : Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο : 2494350315 Τηλεομοιοτυπία : 2494350320

Διαβάστε περισσότερα

3. Τσακυριός Αναστάσιος

3. Τσακυριός Αναστάσιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 148/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΡΑ, 17 Νοεμβρίου 2015

ΠΑΤΡΑ, 17 Νοεμβρίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΕΣΚΑΤΗΣ εσκάτη 11/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 2865 14SYMV001915136 2014-03-11 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθµ Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου

Απόφαση υπ αριθµ Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 6 Νοεµβρίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 2053 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 172 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Από το πρακτικό 7/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 13 Η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 8/13-07-2016 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 74/2016 Θέμα: «Υποβολή Πρότασης στο ΕΠ Υποδομές Μεταφορών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -8 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 176 /2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -8 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 176 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -8 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 176 /2015

Διαβάστε περισσότερα

3. Τσακυριός Αναστάσιος

3. Τσακυριός Αναστάσιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 153/2014

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 6/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 28/2015

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Κατασκευή έργων για τη λειτουργία µονάδων αφαλάτωσης στη θέση Πέπονας Παροικίας.

Θέµα: Κατασκευή έργων για τη λειτουργία µονάδων αφαλάτωσης στη θέση Πέπονας Παροικίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθ.πρωτ: 8854 / 5-7-16 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ µ. Α π ό φ α σ η ς: 207/2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 16/2016 της Συνεδρίασης του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ον (Κατεπείγον) ΘΕΜΑ : 1 ΑΠΟΦΑΣΗ : 244/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 5. Καλαϊτζόγλου Νικόλαος 6. Κρητίδου Ευφροσύνη 7. Παπαδόπουλος Θωμάς 8. Αλεξανδρίδης Παύλος

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 5. Καλαϊτζόγλου Νικόλαος 6. Κρητίδου Ευφροσύνη 7. Παπαδόπουλος Θωμάς 8. Αλεξανδρίδης Παύλος ΑΡΙΘΜΟΣ 8 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 29 MAIOY 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 165/2013 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: Ι. Σίμου, Ι. Βρούτσης και ο Ι. Κεράνης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: Ι. Σίμου, Ι. Βρούτσης και ο Ι. Κεράνης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 16/1/2015 με αριθμ. 1 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 9 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 Μεταξύ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» και «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» για την Πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015» Μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 2) Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Κορακιάνας

Διαβάστε περισσότερα

Στην σήμερα.. ημέρα.. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι φορείς ήτοι:

Στην σήμερα.. ημέρα.. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι φορείς ήτοι: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ 26-01- 2014 ΚΑΙ 03-02-2014 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010. Μεταξύ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010. Μεταξύ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010 Μεταξύ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Συμβαλλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΛΙΜΑΝΙ ΠΙΣΑΕΤΟΥ ΙΘΑΚΗΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 Μεταξύ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ» και «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ» για την Πράξη 1 «ΛΙΜΑΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Αρ. πρωτ. : 1358 Λιµάνι Χερσονήσου : 23/12/2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 14SYMV001818449

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 21 Οκτωβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1981 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 156 Θέµα: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -13 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 239 /2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -13 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 239 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τής υπ αριθμ. -13 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας. Αριθμός απόφασης: 239 /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 19/07/2017 Α.Π.: 3410 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Αντιμετώπισης των βλαβών που προκλήθηκαν από το σεισμό στις 17/11/2015 σε τμήματα του οδικού δικτύου της νήσου Λευκάδας με την υλοποίηση έργων επειγουσών παρεμβάσεων Α Φάσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 618 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 41/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 618 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 41/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Β8ΩΛΞ-ΗΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 618 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 41/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 15/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 166/2015

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 12. Κατά τη συζήτηση του θέματος προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Σαγκινέτος και Δ. Κοσμάς.

Απόντες 12. Κατά τη συζήτηση του θέματος προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Σαγκινέτος και Δ. Κοσμάς. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 13/12/2016 με αριθμ. 41 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 503 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 11 της 10 ης Ιουνίου Αριθμός Απόφασης 128

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 11 της 10 ης Ιουνίου Αριθμός Απόφασης 128 HM: 11/09/2015 21:48:46. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 617 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 41/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 617 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 41/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Β8ΩΛΞ-3ΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 617 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 41/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ( 0 ) Αν και νόμιμα κληθέντες

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ( 0 ) Αν και νόμιμα κληθέντες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 14-07-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. πρωτ. 7102 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 14/2016 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 13 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ για την εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια της Νήσου Ιθάκης. Π/Υ 136.536 Στο Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6 Αριθμ. Συνεδρίασης 6 η /03.04.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 51

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6 Αριθμ. Συνεδρίασης 6 η /03.04.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ των : «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» «ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» Για την Πράξη: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Καραβόμυλου Σάμης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4258/2014» Μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) Περιφέρειας Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα