Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων"

Transcript

1 EU Horizon 2020 no /04/ /03/2018 Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Horizon2020 της ΕΕ, προσκαλεί Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία ή σε μια από τις κάτωθι επιλέξιμες περιφέρειες να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για τα Κουπόνια Καινοτομίας (Innovation Vouchers) για τη βιώσιμη μόχλευση της στερεάς βιομάζας ή/και τη χρήση της για παραγωγή ενέργειας. Οι έξι ευρωπαϊκές περιφέρειες - στόχοι είναι οι εξής: Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (Γερμανία) Overijssel και Gelderland (Ολλανδία) Småland (Σουηδία) Νότια Εσθονία (Εσθονία) Καταλονία (Ισπανία) Δυτική Μακεδονία (Ελλάδα) Το Κουπόνι Καινοτομίας επιτρέπει σε μία ΜΜΕ ή μια ομάδα από ΜΜΕ να συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα και να συνεργαστούν με εξειδικευμένους συμβούλους προκειμένου να αποκτήσουν νέες γνώσεις και να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τους να αναπτυχθούν. Τα Κουπόνια Καινοτομίας (ΚΚ) θα ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ να εξερευνήσουν νέες πρωτοπόρες επιχειρηματικές ιδέες, οι οποίες είναι σε θέση να ενισχύσουν την ένταξη στην αγορά βιώσιμων συστημάτων βιοενέργειας στην περιοχή τους. Τα ΚΚ θα διευκολύνουν τη δέσμευση και ενασχόληση των διοικήσεων των επιχειρήσεων και θα συμβάλουν στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των μερών της εφοδιαστικής αλυσίδας, CluBe Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας

2 εμπλέκοντας άλλους φορείς, γεγονός που αποτελεί μια πραγματική πρόκληση για τις επιχειρήσεις και όχι μόνο μια αλλαγή στην τρέχουσα πρακτική. Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσετε ένα Κουπόνι Καινοτομίας για την πρότασή σας, η οποία θα πρέπει να προωθηθεί ως παράδειγμα προσαρμοσμένων λύσεων βιώσιμης βιοενέργειας. Οι ΜΜΕ με τις καλύτερες προτάσεις θα επιλεγούν και θα κερδίσουν την πλήρη υποστήριξη του προγράμματος SECURECHAIN για τα επόμενα 3 χρόνια. Περί τίνος πρόκειται και γιατί να συμμετέχω; Στόχος των κουπονιών καινοτομίας είναι η ενδυνάμωση καινοτόμων εφοδιαστικών αλυσίδων βιοενέργειας που προκαλούν μια σημαντική κινητοποίηση στερεάς βιομάζας, με διασφαλισμένη μακροπρόθεσμα βιώσιμη προοπτική και με αποδεδειγμένες ευεργετικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. Ο μακροπρόθεσμος αυτός στόχος μπορεί να αυξήσει την προσφορά ή τη ζήτηση βιοενέργειας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Σε κάθε Περιφέρεια θα επιλεγούν έως και τρεις προτάσεις από ΜΜΕ, οι οποίες θα λάβουν ένα ολοκληρωμένο Πακέτο Καθοδήγησης Καινοτομίας (Innovation Mentoring Package), με πλήρη δέσμευση της ομάδας έργου του SECURECHAIN κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 30 μηνών. Το πακέτο θα περιλαμβάνει: 1) Κουπόνια Καινοτομίας έως 5.000: Θα παρέχεται υποστήριξη από εξωτερικό σύμβουλο της περιοχής. Οι συμμετέχοντες μπορούν να προτείνουν έναν εξωτερικό σύμβουλο της δικής τους προτίμησης για τη συνεργασία αυτή. 2) Τεχνική αξιολόγηση των προϊόντων και των διαδικασιών, προσαρμοσμένη κατάρτιση και καθοδήγηση από έμπειρους τεχνικούς συμβούλους στον τομέα της βιοενέργειας, κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Θα πραγματοποιηθούν τρεις τεχνικές συναντήσεις (workshops) για τις ΜΜΕ που θα βραβευτούν, όπου θα εξεταστούν οι ανάγκες τους, όπως για παράδειγμα η οργάνωση των εγκαταστάσεων, η παροχή τεχνικών και υλικοτεχνικών λύσεων, ο σωστός σχεδιασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας και η βιώσιμη διαχείριση. 3) Εκτίμηση του Κύκλου Ζωής (ΕΚΖ). Με τον τρόπο αυτό θα τεθεί μια πολύτιμη βάση για να γίνουν κατανοητά τα περιβαλλοντικά οφέλη και οι επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου. 4) Οικονομική καθοδήγηση για την βελτιστοποίηση της βιωσιμότητας των προτάσεων και την προσέλκυση πιθανών επενδυτών. 5) Πιστοποίηση βιωσιμότητας σύμφωνα με τα πρότυπα, μέσω ανεξάρτητων ελέγχων. CluBe, 15 Ιουνίου από 6

3 Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση; Για να συμμετέχει στο Διαγωνισμό μια επιχείρηση ή μια ομάδα επιχειρήσεων θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια: Η επιχείρηση που έχει οριστεί ως επικεφαλής θα πρέπει να πληροί τον ορισμό της ΕΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 1. Οι ΜΜΕ θα πρέπει να ιδρυθούν επίσημα έως την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης. Η ομάδα έργου του SECURECHAIN είναι πιθανό να ζητήσει περαιτέρω οικονομικά στοιχεία για τις ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε τομέα σχετικό με την επιχειρηματική ιδέα που προτείνεται. Οι ΜΜΕ θα πρέπει να έχουν την έδρα τους σε μία από τις έξι Περιφέρειες στόχους, όπου θα πραγματοποιηθεί η πλειοψηφία (όχι λιγότερο από το 50%) των πιλοτικών δράσεων. Δεν είναι επιλέξιμες δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω άλλης χρηματοδότησης της ΕΕ. Ωστόσο, είναι επιλέξιμη η συνέχιση της υλοποίησης προηγούμενων Προγραμμάτων της ΕΕ που έχουν ολοκληρωθεί. Σε περίπτωση που επιλεγεί η πρότασή σας, θα σας ζητηθεί μια δεσμευτική προσφορά του εξωτερικού τεχνικού συμβούλου, η οποία θα καθορίζει το πώς θα δαπανηθεί το κουπόνι καινοτομίας. Δεν αποτελεί απαίτηση κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, αλλά μπορείτε να τη συμπεριλάβετε στην πρότασή σας ως πρόσθετη πληροφορία. Κριτήριο επιλογής: Τι είδους αλυσίδες βιοενέργειας περιλαμβάνονται; Η πρόσκληση δεν περιορίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο τύπο στερεάς βιομάζας, εφοδιαστικής αλυσίδας ή τεχνολογίας. Εστιάζεται στις ΜΜΕ που σχετίζονται με αλυσίδες βιοενέργειας, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, από την παραγωγή της βιομάζας την επεξεργασία την εμπορευματοποίηση, με βάση τη στερεά βιομάζα 2 ως πρώτη ύλη. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν προσεκτικά εφαρμόζοντας τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής: 1 Ορισμός της ΕΕ για τις ΜΜΕ, όπως αναφέρεται στη δήλωσή (2003/361/ΕΕ): Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αναφέρεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, και / ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα Ορισμός του ΟΟΣΑ για τη Στερεά Βιομάζα το 2002: Ως Βιομάζα ορίζεται οποιαδήποτε φυτική ύλη που χρησιμοποιείται απευθείας ως καύσιμο ή μετατρέπεται σε άλλες μορφές πριν την καύση. Συμπεριλαμβάνεται το ξύλο, τα φυτικά απόβλητα (υπολείμματα ξύλου και των καλλιεργειών που χρησιμοποιούνται για την CluBe, 15 Ιουνίου από 6

4 1. Ποσότητα παραγόμενης βιώσιμης βιοενέργειας 2. Αυξημένη αποτελεσματικότητα, καινοτόμες λύσεις και / ή μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 3. Τοπικές και / ή περιφερειακές ευκαιρίες ανάπτυξης 4. Ευεργετικά αποτελέσματα και δυνατότητες μεταφοράς πρακτικής στην Περιφέρεια / χώρα 5. Οικονομική βιωσιμότητα και κίνδυνοι 6. Δυνατότητες για συνέργειες από την περιφερειακή και τη διεθνή ανταλλαγή και συνεργασία Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να μπορούν να: Δημιουργήσουν μια νέα εφοδιαστική αλυσίδα, ή να εξελίξουν και να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα μιας υφιστάμενης εφοδιαστικής αλυσίδας. Υλοποιηθούν από μία ΜΜΕ ή μια ομάδα επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε μια κοινή εφοδιαστική αλυσίδα. Ο αντίκτυπος που θα έχει το έργο σας θα αποτελέσει έναν σημαντικό παράγοντα για την αξιολόγηση της πρότασης. Ως εκ τούτου, τα έργα που έχουν ξεπεράσει το στάδιο της απλής ιδέας και εμπλέκουν εταίρους που εκπροσωπούν ορισμένα ή όλα τα τμήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να επιλεγούν, υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να δημιουργήσουν μια καλή συνεργασία μεταξύ των εταίρων, η οποία θα έχει απτά αποτελέσματα. Διαδικασία Υποβολής προτάσεων 1. Παρακαλείστε να ενημερώσετε το αρμόδιο πρόσωπο στην περιοχή σας μέσω mail ή τηλεφώνου για την πρόταση που πρόκειται να υποβάλλετε. Αυτό θα βοηθήσει την ομάδα έργου του SECURECHAIN να προετοιμάσει μια διεξοδική και αποτελεσματική διαδικασία αξιολόγησης. 2. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα υποβολής προτάσεων με την περιγραφή της πρότασής σας. Οι προτάσεις θα θεωρούνται επιλέξιμες μόνο εάν όλες οι κατηγορίες έχουν συμπληρωθεί δεόντως. Σε περίπτωση που η πρόταση προκύπτει από συνεργασία με περισσότερους εταίρους, βεβαιωθείτε ότι έχουν περιγραφεί επαρκώς τόσο ο κύριος υποψήφιος όσο και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες. Έχετε τη παραγωγή ενέργειας),τα ζωικά απόβλητα. Συμπεριλαμβάνονται ακόμη ξυλάνθρακες που παράγονται από στερεά βιομάζα. Περισσότερες πληροφορίες: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?id=4603 CluBe, 15 Ιουνίου από 6

5 δυνατότητα να προτείνετε έναν εξωτερικό σύμβουλο της προτίμησής σας για συνεργασία στα Κουπόνια Καινοτομίας. Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα στα ελληνικά ή τα αγγλικά (η επιλογή της γλώσσας δεν επηρεάζει την έκβαση της αξιολόγησης, καθώς όλες οι προτάσεις στα ελληνικά θα μεταφραστούν στα αγγλικά προκειμένου να εξεταστούν από τη διεθνή Επιτροπή Αξιολόγησης, σε κάθε περίπτωση όμως η συγγραφή της στα Αγγλικά παρέχει σε εσάς μια μεγαλύτερη αμεσότητα της περιγραφής των στόχων σας προς την ως άνω Επιτροπή). 3. Υποβάλλετε την πρότασή σας μέσω στο Το σας θα πρέπει να έχει ως θέμα: «Πρόταση για τα Κουπόνια Καινοτομίας του SECURECHAIN». Θα διαβιβαστεί στον συντονιστή του SECURECHAIN και στον αρμόδιο της περιοχής σας, από τον οποίο θα λάβετε ένα επιβεβαίωσης, πως η πρότασή σας υποβλήθηκε επιτυχώς. Η τελική προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι η 15 Σεπτεμβρίου 2015, συνιστάται πάντως προς τους υποψηφίους η υποβολή τους το συντομότερο δυνατό και κατά προτίμηση πριν από τις 31 Ιουλίου 2015, για αποφυγή καθυστερήσεων. Διαδικασία αξιολόγησης Η αξιολόγηση όλων των προτάσεων θα γίνει από μια διεθνή Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από τους 6 εταίρους του Προγράμματος SECURECHAIN και 4 ανεξάρτητους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Οι προτάσεις θα βαθμολογηθούν σε κλίμακα Likert από το 1 (χαμηλότερη βαθμολογία) έως το 5 (υψηλότερη βαθμολογία) για κάθε κριτήριο με ποιοτικό τρόπο. Όλα τα κριτήρια έχουν την ίδια βαρύτητα. Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία είναι 6 x 5=30. Η συνολική βαθμολογία της πρότασης θα πρέπει να ξεπερνά το ελάχιστο όριο των 12 βαθμών. Για κάθε Περιφέρεια οι προτάσεις θα κατατάσσονται σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία, και οι το πολύ τρεις προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία θα λάβουν το Κουπόνι Καινοτομίας. Το αρμόδιο πρόσωπο στην Περιφέρειά σας θα σας ενημερώσει για το αποτέλεσμα της διεθνούς αξιολόγησης της πρότασής σας. Σε περίπτωση που η πρότασή σας επιλεγεί, θα κληθείτε να συμμετάσχετε στην πρώτη τεχνική συνάντηση (workshop) στην περιοχή σας. Οι προτάσεις που δε θα βραβευτούν με πακέτο καθοδήγησης (mentoring package) θα μπορούν και πάλι να επωφεληθούν από τις ανοικτές εκπαιδευτικές τεχνικές συναντήσεις και τα αποτελέσματα του Προγράμματος SECURECHAIN. CluBe, 15 Ιουνίου από 6

6 Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 15 Ιουνίου 2015 Δημοσίευση της πρόσκλησης στην εθνική γλώσσα 15 Σεπτεμβρίου 2015 Προθεσμία υποβολής των προτάσεων Οκτώβριος 2015 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης Νοέμ Ιαν Πρώτη τεχνική συνάντηση 31 Δεκεμβρίου 2016 Προθεσμία για τη χρήση του Κουπονιού Καινοτομίας Στοιχεία επικοινωνίας Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη διαδικασία μπορείτε να απευθυνθείτε: Ιωάννης Φάλλας Διευθυντής Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας Νικόλαος Ντάβος Διαχειριστής Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας Τηλέφωνα επικοινωνίας: Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, τις Περιφέρειες που συμμετέχουν και τα διεθνή μέλη: CluBe, 15 Ιουνίου από 6

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα»

ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3 Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» Μέτρο 4.6 «ηµιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας Ζώνη Καινοτοµίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης» ράση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σελ. 1 από 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας (BIC) Δυτικής Ελλάδος, στο πλαίσιο του έργου FILES: «Future-oriented Implementation of Local Employment Strategies»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ.

Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr Αρ.Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗ 40 Ταχ. Κώδικας: 66100 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Τηλ.: 2521 (0) 24995 Fax: 2521 (0) 25835 Δράμα, 27/05/2014 e-mail: b.alexandridis@dramanet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ

8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1 Περιγραφή των γενικών όρων 8.2 Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0 2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας, που αναπτύχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα και τα θεματικά

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Πράσινη Ανάπτυξη των

WIDER Πράσινη Ανάπτυξη των WIDER Πράσινη Ανάπτυξη των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων: Καινοτοµία και Ανάπτυξη στον τοµέα της Ενέργειας στην περιοχή της Μεσογείου WP4 ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Πιλοτικό Σχέδιο Κουπονιών Καινοτοµίας Πρόσκληση προς

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES Στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES Στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES Στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας Οδηγός για Εργοδότες και Άτομα που αναζητούν εργασία eures.europa.eu ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob Κοινωνική Ευρώπη Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο. για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Αθήνα

Στρατηγικό Σχέδιο. για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Αθήνα Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Αθήνα Φεβρουάριος 2013 Το Στρατηγικό Σχέδιο συντάχθηκε από την Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Κοινωνική Οικονομία και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάρτιος-Απρίλιος 2014

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάρτιος-Απρίλιος 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ MER MARKETING AND GOVERNING INNOVATIVE INDUSTRIAL AREAS Πραγματοποιήθηκε στο Φάρο της Πορτογαλίας στις 31 και 1 Απριλίου 2014, η δεύτερη συνάντηση του έργου MER Marketing and governing

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. 1 Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης 8.2.1. Νομική βάση Άρθρo 14 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης

ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1. 5 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 2. ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ - ΠΛΑΊΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔΙ ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝ ΣΣΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚ ΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο

8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ 8.1. Περιγραφή των γενικών όρων 8.2. Περιγραφή ανά Μέτρο 8.2.0. Τίτλος του Μέτρου 16 Συνεργασία 8.2.1. Νομική βάση Άρθρα 35 και 55-57 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008 (OR. en) 15647/07 ιοργανικός φάκελος: 2006/0197 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008 (OR. en) 15647/07 ιοργανικός φάκελος: 2006/0197 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008 (OR. en) 15647/07 ιοργανικός φάκελος: 2006/0197 (COD) EIT 23 EDUC 215 RECH 395 COMPET 406 CODEC 1334 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Κοινή

Διαβάστε περισσότερα