ΘΕΜΑ: «Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τις νέες φόρμες κοινοποίησης του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα τρόφιμα (RASFF)»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τις νέες φόρμες κοινοποίησης του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα τρόφιμα (RASFF)»"

Transcript

1 Αθήνα, 24/02/2011 Αριθ. Πρωτ. 30/003/55/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ B Ταχ. Διεύθυνση: Αν. Τσόχα 16 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Κ. Μπεργελέ Τηλέφωνο: Fax: ΠΡΟΣ Πίνακα Αποδεκτών ΘΕΜΑ: «Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τις νέες φόρμες κοινοποίησης του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα τρόφιμα (RASFF)» Σχετ.: α) ΚΥΑ (ΦΕΚ 1745/B/ ) β) έγγραφο της Δ/νσης Τροφίμων με αριθμ. πρωτ /380/ γ) έγγραφο της Δ/νσης Τροφίμων με αριθμ. πρωτ /2017/ με θέμα «Κατευθυντήριες οδηγίες για τη συμπλήρωση του RASSF σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα τρόφιμα (RASFF) ΝΕΕΣ ΦΟΡΜΕΣ». Η νομική βάση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) είναι: α) O Κανονισμός 178/2002/ΕΚ, άρθρα 50, 51, 52 β) O Κανονισμός 16/2011/EK, που αφορά στα εφαρμοστικά μέτρα του άρθρου 51 του Κανονισμού 178/2002/ΕΚ Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί (ανωτέρω β σχετικό έγγραφο), με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 1745/B ), ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων ορίστηκε ως σημείο επαφής με την Επιτροπή της Ευρωπαικής Ένωσης για την εφαρμογή του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για την Κοινοποίηση Άμεσων ή Έμμεσων Κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων που προέρχονται από τρόφιμα. Σε συνέχεια του ανωτέρω (γ) σχετικού εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι τροποποιήθηκαν οι φόρμες που πρέπει να κοινοποιούν οι ελεγκτικές αρχές στον ΕΦΕΤ. Η υποχρεωτική χρήση αυτών των φορμών ξεκινά από 1 Μαρτίου Παρόλα αυτά ζητείται από την παραλαβή της ενημέρωσης να αρχίσει άμεσα η χρήση των νέων φορμών. Σας υπενθυμίζουμε ότι η Διεύθυνση Τροφίμων αποτελεί το ενδιάμεσο σημείο επαφής του RASFF ανάμεσα στις Χημικές Υπηρεσίες και τον Ε.Φ.Ε.Τ., για υποθέσεις που αφορούν εισαγωγές μη ασφαλών τροφίμων αρμοδιότητας Γ.Χ.Κ. Οι Χ.Υ. καλούνται στο εξής (από την ημέρα παραλαβής του παρόντος εγγράφου) και όταν εντοπιστεί κατά την εισαγωγή μη ασφαλές τρόφιμο αρμοδιότητας ΓΧΚ ή υλικό σε επαφή με τρόφιμο, να αποστέλλουν συμπληρωμένες τις νέες Σελ. 1 από 22

2 φόρμες του RASFF στη Δ/νση Τροφίμων, με διαβιβαστικό έγγραφο που θα φέρει την ένδειξη ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Η συμπλήρωση του κατάλληλου εντύπου θα γίνεται από τη Χημική Υπηρεσία όπου γίνεται η εισαγωγή και η αποστολή του συμπληρωμένου εντύπου θα γίνεται ηλεκτρονικά στο της Δ/νσης Τροφίμων Τα συνοδευτικά έγγραφα, εάν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική αποστολή τους με τη χρήση συσκευής scanner, θα αποστέλλονται με fax στο Παρακαλείστε κάθε φορά κατά την αποστολή των κατάλληλων φορμών, να επικοινωνείτε προηγουμένως τηλεφωνικά με τη Δ/νση Τροφίμων στα τηλέφωνα: Η Δ/νση Τροφίμων θα προωθεί τη σχετική αλληλογραφία στο σημείο επαφής (ΕΦΕΤ). Επισημαίνουμε ότι οποιεσδήποτε παλαιότερες φόρμες δεν ισχύουν Οι τροποποιημένες φόρμες οι οποίες σας αποστέλλονται συνημμένα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι τριών ειδών: Original notification» - «Αρχική κοινοποίηση»: Είναι οιαδήποτε επείγουσα κοινοποίηση, κοινοποίηση προς ενημέρωση ή κοινοποίηση απόρριψης στα σύνορα. ü «Επείγουσα κοινοποίηση»: Είναι οιαδήποτε κοινοποίηση κινδύνου που προέρχεται από τρόφιμα ή ζωοτροφές και που απαιτεί ή ενδέχεται να απαιτήσει ταχεία ενέργεια σε άλλη χώρα μέλος. ü «Κοινοποίηση προς ενημέρωση»: Είναι οιαδήποτε κοινοποίηση κινδύνου που προέρχεται από τρόφιμα ή ζωοτροφές και που δεν απαιτεί ταχεία ενέργεια σε άλλη χώρα μέλος. Διακρίνεται σε: - «Κοινοποίηση προς ενημέρωση για ενέργεια»: Είναι οιαδήποτε κοινοποίηση πληροφοριακού περιεχομένου που αφορά σε προϊόν το οποίο διατίθεται ή ενδέχεται να διατεθεί στην αγορά άλλης χώρα μέλους. - «Κοινοποίηση προς ενημέρωση για προσοχή»: Είναι οιαδήποτε κοινοποίηση πληροφοριακού περιεχομένου που αφορά σε προϊόν το οποίο ή κυκλοφορεί μόνο στην κοινοποιούσα χώρα μέλος ή δεν έχει διατεθεί στην αγορά ή δεν κυκλοφορεί πια στην αγορά. - «Κοινοποίηση απόρριψης στα σύνορα»: Είναι οιαδήποτε κοινοποίηση απόρριψης παρτίδας, εμπορευματοκιβωτίου ή φορτίου τροφίμων ή ζωοτροφών από αρμόδια υπηρεσία συνοριακού σταθμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδεόμενη με άμεσο ή έμμεσο κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων. «Follow-up notification» - «Συμπληρωματική κοινοποίηση»: Είναι οιαδήποτε κοινοποίηση που περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με την αρχική κοινοποίηση. «Follow-up notification for consignment redispatch information» - «Συμπληρωματική κοινοποίηση για πληροφορίες σχετικές με επαναδιακίνηση φορτίων»: Είναι οιαδήποτε κοινοποίηση που περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με επαναδιακίνηση μη ασφαλών φορτίων σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρόπος συμπλήρωσης της κατάλληλης κάθε φορά φόρμας Λαμβάνεται μέριμνα ώστε όλα τα έντυπα να συμπληρώνονται κατά το δυνατόν πληρέστερα και κατά το συντομότερο δυνατό χρόνο από την ύπαρξη οποιασδήποτε πληροφορίας ή ενέργειας που γίνεται και αφορά σε μη ασφαλές προϊόν. Όλα τα έγγραφα συμπληρώνονται στην αγγλική γλώσσα. Σελ. 2 από 22

3 «Αρχική κοινοποίηση» Συμπληρώνεται μετά την ανακοίνωση του πρώτου αποτελέσματος στην περίπτωση μη ασφαλούς προϊόντος. Η φόρμα κοινοποίησης περιέχει συνολικά 81 αριθμημένα πεδία. Είναι υποχρεωτικό να είναι συμπληρωμένα τα πεδία, όπου ο αριθμός τους είναι υπογραμμισμένος. Αναλυτικά: 1. Τίτλος κοινοποίησης: Γίνεται η επιλογή της νομικής βάσης, στην οποία στηρίζεται η συγκεκριμένη κοινοποίηση, δηλαδή ή «Regulation (EC) 178/2002» για όλα τα θέματα που σχετίζονται με ασφάλεια τροφίμων (καθώς και ορισμένα θέματα ζωοτροφών) ή «Regulation (EC) 183/2005» για όσα θέματα ζωοτροφών δεν αναφέρονται στον προηγούμενο Κανονισμό. Στις κοινοποιήσεις που αποστέλλονται στον ΕΦΕΤ, πρέπει πάντα να γίνεται επιλογή του «Regulation (EC) 178/2002». 2. Πεδίο 1 - Notification type: Γίνεται επιλογή εάν η κοινοποίηση σχετίζεται με «food» (τρόφιμο) ή «food contact material» (υλικό σε επαφή με τρόφιμο) ή «feed» (ζωοτροφή). 3. Πεδίο 2 - Notifying country: H χώρα που κοινοποιεί είναι η «GREECE» (Ελλάδα). 4. Πεδίο 3 - Contact point reference no: Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται από το σημείο επαφής της Ελλάδας, δηλαδή την ΚΥ του ΕΦΕΤ. 5. Πεδίο 4 - Notification classification: Γίνεται επιλογή είτε «Alert Notification» (επείγουσα κοινοποίηση) είτε «Border Rejection Notification» (κοινοποίηση απόρριψης στα σύνορα) είτε «Information Notification for follow up» (κοινοποίηση προς ενημέρωση για ενέργεια) είτε «Information Notification for attention» (κοινοποίηση προς ενημέρωση για προσοχή). Αυτό το πεδίο αξιολογείται από το σημείο επαφής της Ελλάδας, δηλαδή την ΚΥ του ΕΦΕΤ. 6. Πεδίο 5 - Basis for the notification: Αυτό το πεδίο αφορά στο λόγο για τον οποίο πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος και επιλέγεται ένα από τα κάτωθι: «official control on the market» (επίσημος έλεγχος στην αγορά), «border control - consignment released» (έλεγχος στα σύνορα - το φορτίο αφέθηκε ελεύθερο), «border rejection» (απόρριψη στα σύνορα), «consumer complaint» (παράπονο - καταγγελία καταναλωτή), «company s own - check» (αυτοέλεγχος της επιχείρησης), «food poisoning» (τροφική δηλητηρίαση), «official control in non- member country» (επίσημος έλεγχος σε μη κράτος - μέλος). 7. Πεδίο 6 - Linked RASFF notification: Γράφεται ποια είναι η κοινοποίηση του Συστήματος, με την οποία η συγκεκριμένη κοινοποίηση συνδέεται (εάν ισχύει κάτι τέτοιο). 8. Πεδίο 7 - Product relation to the product notified in linked notification: Γράφεται η σχέση του προϊόντος της συγκεκριμένης κοινοποίησης με το προϊόν της κοινοποίησης με την οποία συνδέεται. Μπορεί να επιλεγεί ένα από τα κάτωθι: «additional lots» (πρόσθετοι αριθμοί παρτίδας), «different variety» (διαφορετική ποικιλία), «ingredient» (συστατικό), «processed product» (επεξεργασμένο προϊόν), «raw material» (πρώτη ύλη). Σε περίπτωση που η σχέση των προϊόντων είναι διαφορετική από τις προαναφερόμενες, μπορεί να γραφεί η σχέση στην επιλογή «other/more info» (άλλο/ περισσότερες πληροφορίες). 9. Πεδίο 8 - Information source: Γράφεται ποια είναι η πηγή των πληροφοριών. Σελ. 3 από 22

4 10. Πεδίο 9 - Date of notification: Γράφεται ποια είναι η ημερομηνία της κοινοποίησης. To πεδίο αυτό συμπληρώνεται από το σημείο επαφής της Ελλάδας, δηλαδή την ΚΥ του ΕΦΕΤ. 11. Πεδίο 10 - Countries flagged for follow-up: Γράφονται ποιες χώρες πρέπει να προβούν σε ενέργειες. 12. Πεδίο 11- Countries flagged for attention: Γράφονται οι χώρες που πρέπει να ενημερωθούν για το θέμα αυτό. 13. Πεδίο 12 - INFOSAN informed: Γίνεται επιλογή για «yes» (ναι) ή για «no» (όχι) ενημέρωση του INFOSAN. Σε περίπτωση που ζητείται η ενημέρωση του INFOSAN, πρέπει να γράφεται και ο «reason» (λόγος) για τον οποίο πρέπει να ενημερωθεί. 14. Πεδίο 13 - Hazard category: Γίνεται επιλογή της κατηγορίας κινδύνου, λόγω της οποίας εκδίδεται η συγκεκριμένη κοινοποίηση. Οι προεπιλεγμένες κατηγορίες είναι: «adulteration/ fraud» (νοθεία/ απάτη), «allergens» (αλλεργιογόνα), «biocontaminants» (βιολογικοί μολυσματικοί παράγοντες), «biotoxins (other)» (βιοτοξίνες- άλλες), «chemical contamination (other)» (χημικοί μολυσματικοί παράγοντες - άλλοι), «composition» (σύνθεση), «feed additives» (πρόσθετα ζωοτροφών), «food additives» (πρόσθετα τροφίμων), «foreign bodies» (ξένα σώματα), «GMO/ novel foods» (Γενετικά Τροποποιημένα/ Νέα τρόφιμα), «Heavy metals» (Βαρέα μέταλλα), «Industrial contaminants» (Βιομηχανικοί ρυπαντές), «labeling absent/ incomplete/ incorrect» (επισήμανση απούσα/ ελλιπής/ λανθασμένη), «migration» (μετανάστευση), «mycotoxins» (μυκοτοξίνες), «nοn- pathogenic micro-organisms» (μη παθογόνοι μικροοργανισμοί), «not determined/ other» (ακαθόριστος/ άλλος), «organoleptic aspects» (οργανοληπτικά χαρακτηριστικά), «packaging defective/ incorrect» (συσκευασία ελλιπής/ λανθασμένη), «parasitic infestation» (μόλυνση από παράσιτα), «pathogenic microorganisms» (παθογόνοι μικροοργανισμοί), «pesticide residues» (υπολείμματα φυτοφαρμάκων), «poor or insufficient controls» (φτωχοί ή ελλιπείς έλεγχοι), «radiation» (ακτινοβόληση), «residues of veterinary medicinal products» (κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων), «TSEs» (Transmissible Spongiform Encephalopathies- Μεταδοτική Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια). Αν ο κίνδυνος δεν μπορεί να ενταχτεί σε καμιά από τις παραπάνω κατηγορίες, τότε γίνεται επιλογή του «other» (άλλο) και σημειώνεται ο συγκεκριμένος κίνδυνος. 15. Πεδίο 14 - Hazard found: Εισάγεται ο συγκεκριμένος κίνδυνος (είτε σύμφωνα με τη νομοθεσία είτε σύμφωνα με την αξιολόγηση κινδύνου). Για παράδειγμα εάν στο πεδίο 13 επιλεγεί ο κίνδυνος «mycotoxins», στο πεδίο 14 μπορεί να συμπληρωθεί «aflatoxins» ή «aflatoxin B1». 16. Πεδίο 15 - Results of the tests: Γράφεται το εργαστηριακό αποτέλεσμα. Προβλέπεται η μέγιστη εισαγωγή 6 διαφορετικών τιμών (για την περίπτωση 6 διαφορετικών δειγμάτων), ενώ από το πεδίο «analytical units» επιλέγονται οι μονάδες μέτρησης. Αν χρησιμοποιούνται διαφορετικές μονάδες μέτρησης, μπορούν να γραφούν με το εκάστοτε αποτέλεσμα. 17. Πεδίο 16 - Counter analysis: Γίνεται μια από τις κάτωθι επιλογές: «none» (όταν δε ζητείται επανεξέταση, οπότε το αρχικό αποτέλεσμα θεωρείται οριστικό), «ongoing» (όταν ζητείται επανεξέταση, αλλά το αποτέλεσμα της κατ έφεση εξέτασης δεν είναι ακόμη γνωστό), «confirmed» (όταν έχει επιβεβαιωθεί το αρχικό εργαστηριακό αποτέλεσμα- στην περίπτωση αυτή δίνονται και τα αποτελέσματα της δεύτερης εξέτασης με τον ίδιο τρόπο Σελ. 4 από 22

5 όπως στο πεδίο 15), «not confirmed» (όταν δεν έχει επιβεβαιωθεί το αρχικό εργαστηριακό αποτέλεσμα- στην περίπτωση αυτή δίνονται και τα αποτελέσματα της δεύτερης εξέτασης με τον ίδιο τρόπο όπως στο πεδίο 15 - σημειώνεται ότι εάν είναι αρνητικά τα αποτελέσματα της δεύτερης εξέτασης, πρέπει στο πεδίο 78 να γίνεται ενημέρωση γιατί πρέπει να αποσταλεί η συγκεκριμένη κοινοποίηση). 18. Πεδίο 17 - Sampling - dates: Γράφεται η ημερομηνία δειγματοληψίας. Δίνεται η δυνατότητα για μέγιστη εισαγωγή 6 διαφορετικών ημερομηνιών, ανάλογα με τον αριθμό δειγμάτων και εργαστηριακών αποτελεσμάτων. 19. Πεδίο 18 - Sampling - number of samples: Γράφεται ο αριθμός των δειγμάτων για κάθε δειγματοληψία. 20. Πεδίο 19- Sampling - method: Γράφεται η μέθοδος δειγματοληψίας. 21. Πεδίο 20 - Sampling - place: Επιλέγεται ο τόπος δειγματοληψίας: «dispatcher» (διακινητής), «importer» (εισαγωγέας), «manufacturer» (παρασκευαστής), «point of entry» (σημείο εισόδου), «producer» (παραγωγός), «retailer» (έμπορος λιανικής πώλησης), «transport (company)» (μεταφορική εταιρεία), «wholesaler/ storage» (χονδρέμπορος/ αποθήκευση). Αν ο τόπος δειγματοληψίας δεν είναι κάποιος από τους ανωτέρω, τότε επιλέγεται to «other/ name», οπότε σημειώνεται ο ακριβής τόπος δειγματοληψίας. 22. Πεδίο 21 - Analysis - laboratory: Γράφεται το όνομα του εργαστηρίου που πραγματοποίησε την ανάλυση. 23. Πεδίο 22 - Analysis - matrix/ method of analysis: Γράφεται η μέθοδος εξέτασης ή ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε για την ανάλυση του/ των δείγματος/ων (σύμφωνα με το εργαστήριο). 24. Πεδίο 23 - Product category: Γίνεται επιλογή της κατηγορίας τροφίμου: «alcoholic beverages» (αλκοολούχα ποτά), «animal by- products» (ζωικά υποπροϊόντα), «bivalve mollusks and products thereof» (δίθυρα μαλάκια και τα προϊόντα τους), «cephalopods and products thereof» (κεφαλόποδα και προϊόντα τους), «cereals and bakery products» (δημητριακά και προϊόντα αρτοποιίας), «cocoa and cocoa preparations, coffee and tea» (σοκολάτα και παρασκευάσματά της, καφές και τσάι), «compound feeds» (σύνθετες ζωοτροφές), «confectionery» (ζαχαρώδη προϊόντα), «crustaceans and products thereof» (οστρακόδερμα και προϊόντα τους), «dietetic foods, food supplements, fortified foods» (διαιτητικά τρόφιμα, συμπληρώματα διατροφής, εμπλουτισμένα τρόφιμα), «eggs and egg products» (αυγά και προϊόντα αυγών), «fats and oils» (λιπαρές ουσίες και έλαια), «feed additives» (πρόσθετα ζωοτροφών), «feed materials» (υλικά ζωοτροφών), «feed premixtures» (μείγματα ζωοτροφών), «fish and fish products» (ψάρι και προϊόντα ψαριού), «food additives» (πρόσθετα τροφών), «food contact materials» (υλικά σε επαφή με τρόφιμα), «fruits and vegetables» (φρούτα και λαχανικά), «gastropods» (γαστερόποδα), «herbs and spices» (βότανα και μπαχαρικά), «honey and royal jelly» (μέλι και βασιλικός πολτός), «ices and desserts» (παγωτά και επιδόρπια), «meat and meat products (other than poultry)» (κρέας και προϊόντα κρέατος - άλλο από κρέας πουλερικών), «milk and milk products» (γάλα και προϊόντα γάλακτος), «natural mineral water» (φυσικό μεταλλικό νερό), «nonalcoholic beverages» (μη αλκοολούχα ποτά), «nuts, nut products and seeds» (ξηροί καρποί, προϊόντα ξηρών καρπών και σπόροι), «other food product/ mixed» (άλλα προϊόντα/ μείγματα), «pet food» (ζωοτροφές Σελ. 5 από 22

6 κατοικίδιων), «poultry meat and poultry meat products» (κρέας πουλερικών και προϊόντα τους), «prepared dishes and snacks» (έτοιμα γεύματα και σνακς), «soups, broths, sauces and condiments» (σούπες, ζωμοί, σάλτσες και αρτύματα), «water for human consumption (other)» (νερό για ανθρώπινη κατανάλωση - άλλο), «wine» (κρασί). Αν δεν είναι δυνατή η επιλογή καμιάς από τις παραπάνω κατηγορίες τροφίμου, τότε στο «other» (άλλο) σημειώνεται η κατηγορία τροφίμου. Επίσης, τo «other» (άλλο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να γραφεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η κατηγορία τροφίμου π.χ. μπορεί να έχει επιλεγεί τo «pet food» και στο «other» να γραφεί «bird food». 25. Πεδίο 24 - Product name (on label): Γράφεται η ονομασία πώλησης του προϊόντος, αυτό που χαρακτηρίζει το προϊόν, χωρίς να χρησιμοποιείται κάποιο εμπορικό όνομα. 26. Πεδίο 25 - Product CN-code: Γράφεται ο αριθμός κοινής ονομασίας (Common Nomenclature) του προϊόντος. 27. Πεδίο 26 - Product description - brand/ trade name: Γράφεται η εμπορική επωνυμία του προϊόντος. 28. Πεδίο 27 - Product description - product aspect: Γίνεται επιλογή της θερμοκρασίας του προϊόντος: «ambient» (περιβάλλοντος), «chilled» (ψύξης), «frozen» (κατάψυξης). Σε περίπτωση που πρέπει να δοθούν στοιχεία για τη συσκευασία του προϊόντος, αυτά γράφονται στο «other» (άλλο). 29. Πεδίο 28 - Product description - barcode no: Γράφεται ο αριθμός barcode του προϊόντος. 30. Πεδίο 29 - Product description - other labeling: Γράφονται επιπλέον πληροφορίες της επισήμανσης του προϊόντος. 31. Πεδίο 30 - Product description - unit weight/ vol: Γράφεται το βάρος κάθε μονάδας συσκευασμένου ή υποσυσκευασμένου προϊόντος. Οι μονάδες επιλέγονται από το πεδίο που γράφει «units» (μονάδες) και μπορεί να είναι g, kg, ml, I. 32. Πεδίο 31 - Distribution status: Επιλέγεται η κατάσταση διακίνησης του συγκεκριμένου προϊόντος στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «distribution to other member countries» (διακίνηση σε άλλα κράτη μέλη), «distribution restricted to notifying country» (διακίνηση μόνο στο κράτος που κοινοποίησε το σήμα), «information on distribution not (yet) available» (δεν είναι ακόμη διαθέσιμες πληροφορίες για τη διακίνηση του προϊόντος), «no distribution» (δεν υπήρξε διακίνηση του προϊόντος), «no stock left» (δεν υπάρχει καθόλου απόθεμα του προϊόντος), «product already consumed» (τo προϊόν έχει ήδη καταναλωθεί), «product past best before date» (τo προϊόν έχει λήξει, αφού πέρασε η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας), «product past use-by date» (τo προϊόν έχει λήξει, αφού πέρασε η ημερομηνία λήξης). 33. Πεδίο 32 - Serious risk: Γίνεται επιλογή του «yes» (ναι) ή του «no» (όχι) ανάλογα με το αν πρόκειται για σοβαρό κίνδυνο ή όχι αντίστοιχα. Σε περίπτωση που αφορά σε σοβαρό κίνδυνο πρέπει στην επιλογή «evaluation» (αξιολόγηση) να γραφεί ο λόγος για τον οποίο θεωρείται σοβαρός κίνδυνος. 34. Πεδίο 33 - Numbers of persons affected: Γράφεται ο αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί. Σελ. 6 από 22

7 35. Πεδίο 34 - Type of illness/symptoms: Γράφεται ο τύπος της ασθένειας ή τα συμπτώματα. 36. Πεδίο 35 - Legislation: Γράφεται η νομοθεσία, στην οποία βασίζεται η γνωμάτευση ότι το συγκεκριμένο προϊόν είναι μη ασφαλές. 37. Πεδίο 36 - Scope: Επιλέγεται η ισχύς της νομοθεσίας, δηλαδή «European» (όταν έχει ευρωπαϊκή ισχύ), «national» (όταν έχει εθνική ισχύ), «international standard» (όταν βασίζεται σε διεθνή πρότυπα, όπως ο Codex Alimentarius). 38. Πεδίο 37 - max permitted levels: Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη κοινοποίηση αφορά σε υπέρβαση ορίου, γράφεται το μέγιστο επιτρεπτό όριο. Οι μονάδες επιλέγονται από το πεδίο που γράφει «units» (μονάδες) και μπορεί να είναι g, kg, ml, I. 39. Πεδίο 38 - Voluntary measures: Επιλέγονται τα προαιρετικά μέτρα, που λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις τροφίμων που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο περιστατικό. Ως πρώτο μέτρο μπορεί να επιλεγεί «recall from consumers» (ανάκληση από τους καταναλωτές) και «withdrawal from the market» (απόσυρση από την αγορά). Ως δεύτερο μέτρο μπορεί να επιλεγεί «destruction» (καταστροφή), «relabeling» (αλλαγή επισήμανσης), «return to dispatcher» (επιστροφή στον διακινητή άλλου κράτους, από τον οποίο στάλθηκε το προϊόν στην Ελλάδα). Ως τρίτο μέτρο μπορεί να επιλεγεί «product (to be) used as...» (προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως...). Ως τέταρτο μέτρο μπορεί να γίνουν οι εξής επιλογές στο «physical treatment -...» (φυσική επεξεργασία): «acid treatment» (επεξεργασία με οξύ), «blanching» (αποχρωματισμός), «freezing» (κατάψυξη), «heat treatment» (θερμική επεξεργασία), «sorting» (διαλογή). Ως πέμπτο μέτρο μπορεί να επιλεγεί τo «informing recipients» (ενημέρωση πελατών). Ως έκτο μέτρο μπορεί να επιλεγεί «public warning - press release» (δημόσια ειδοποίηση - δελτίο τύπου) και μπορεί με υπερσύνδεση να γίνει ένωση με το δελτίο τύπου που εξέδωσε η επιχείρηση. Τέλος εάν δε συμπεριλαμβάνονται τα μέτρα της επιχείρησης στα ανωτέρω, μπορεί να γραφούν στο «other/ more info» (άλλο/ περισσότερες πληροφορίες) τα μέτρα που πάρθηκαν εθελοντικά. 40. Πεδίο 39 - Compulsory measures: Επιλέγονται τα υποχρεωτικά μέτρα, που λαμβάνονται από τις αρχές ελέγχου. Ως πρώτο μέτρο μπορεί να επιλεγεί «recall from consumers» (ανάκληση από τους καταναλωτές) και «withdrawal from the market» (απόσυρση από την αγορά). Ως δεύτερο μέτρο μπορεί να επιλεγεί «customs seals» (τελωνειακή επιτήρηση), «destruction» (καταστροφή), «official detention» (επίσημη δέσμευση), «redispatch» (επαναδιακίνηση), «re-dispatch or destruction» (επαναδιακίνηση ή καταστροφή), «relabeling» (αλλαγή επισήμανσης), «return to dispatcher» (επιστροφή στον διακινητή άλλου κράτους, από τον οποίο στάλθηκε το προϊόν στην Ελλάδα), «seizure» (κατάσχεση). Ως τρίτο μέτρο μπορεί να επιλεγεί «product (to be) used as...» (προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως...). Ως τέταρτο μέτρο μπορεί να γίνουν οι εξής επιλογές στο «physical treatment -...» (φυσική επεξεργασία): «acid treatment» (επεξεργασία με οξύ), «blanching» (αποχρωματισμός), «freezing» (κατάψυξη), «heat treatment» (θερμική επεξεργασία), «sorting» (διαλογή). Ως πέμπτο μέτρο μπορεί να επιλεγεί το «informing recipients» (ενημέρωση πελατών). Ως έκτο μέτρο μπορεί να επιλεγεί «public warning - press release» (δημόσια ειδοποίηση - δελτίο τύπου) και μπορεί με υπερσύνδεση Σελ. 7 από 22

8 να γίνει ένωση με το δελτίο τύπου που εξέδωσε η αρχή. Ως έβδομο μέτρο μπορεί να επιλεγεί «reinforced checking» (θα πραγματοποιηθούν επιπλέον έλεγχοι από την αρχή στη συγκεκριμένη επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί εάν θα υποπέσει ξανά στο ίδιο παράπτωμα). Τέλος εάν δε συμπεριλαμβάνονται τα μέτρα της αρχής ελέγχου στα ανωτέρω, μπορεί να γραφούν στο «other/ more info» (άλλο/ περισσότερες πληροφορίες) τα μέτρα που πάρθηκαν υποχρεωτικά. 41. Πεδίο 40 - date of entry into force: Γράφεται η ημερομηνία επιβολής των ανωτέρω μέτρων. 42. Πεδίο 41 - duration: Γράφεται το χρονικό διάστημα που διήρκησαν τα ανωτέρω μέτρα. 43. Πεδίο 42 - Country of origin: Γράφεται η χώρα παραγωγής του προϊόντος ή η χώρα από την οποία εξήχθη/ διακινήθηκε το προϊόν. Σε περίπτωση που είναι γνωστή και η χώρα παραγωγής και η χώρα διακίνησης του προϊόντος, μπορεί να γραφεί «Χώρα A via Χώρα Β». 44. Πεδίο 43 - Consignment(s)/ lot number(s): Γράφεται ο αριθμός του φορτίου ή ο αριθμός παρτίδας ή γενικότερα οιοσδήποτε αριθμός (όπως ο αριθμός τιμολογίου) που μπορεί να βοηθήσει στην ιχνηλασιμότητα του προϊόντος. Δίνονται επιλογές για τέσσερις αριθμούς παρτίδας. 45. Πεδίο 44 - Durability dates - use-by date: Γράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Δίνονται επιλογές για τέσσερις ημερομηνίες λήξης. 46. Πεδίο 45 - Durability dates - best before date: Γράφεται η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος. Δίνονται επιλογές για τέσσερις ημερομηνίες ελάχιστης διατηρησιμότητας. 47. Πεδίο 46 - Durability dates - sell-by date: Γράφεται η ημερομηνία μέχρι την οποία μπορεί να πωλείται το προϊόν. Η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν είναι νομικά δεσμευτική και δε χρησιμοποιείται συνήθως στην Ελλάδα. Δίνονται επιλογές για τέσσερις ημερομηνίες πώλησης. 48. Πεδίο 47 - Description of the lot - number of units: Γράφεται ο συνολικός αριθμός των τεμαχίων της συγκεκριμένης παρτίδας, που έχουν διακινηθεί ή παραχθεί στην Ελλάδα. Δίνονται τέσσερις επιλογές. 49. Πεδίο 48 - Description of the lot - total net weight/ volume: Γράφεται το βάρος των συνολικών τεμαχίων της συγκεκριμένης παρτίδας, που έχουν διακινηθεί ή παραχθεί στην Ελλάδα. Δίνονται τέσσερις επιλογές. 50. Πεδίο 49 - Public health certificate - number(s): Γράφεται ο αριθμός του υγειονομικού πιστοποιητικού. Δίνονται τέσσερις επιλογές. 51. Πεδίο 50 - Public health certificate - date(s): Γράφεται η ημερομηνία έκδοσης του υγειονομικού πιστοποιητικού. Δίνονται τέσσερις επιλογές. 52. Πεδίο 51 - CVED/ CED number(s): Γράφεται ο αριθμός του Κοινού Κτηνιατρικού Εγγράφου Εισόδου (Common Veterinary Entry Document - CVED) ή ο αριθμός του Κοινού Εγγράφου Εισόδου (Common Entry Document - CED). Δίνονται τέσσερις επιλογές. 53. Πεδίο 52 - operator type - name: Στο πεδίο «operator type» (είδος επιχειρηματία) γίνεται επιλογή ενός από τα κάτωθι: «exporter» (εξαγωγέας), «farmer» (αγρότης), «importer» (εισαγωγέας), «manufacturer» (παρασκευαστής), «packer/ filler» (συσκευαστής/ ενδιάμεσος επιχειρηματίας), «producer» (παραγωγός), «retailer» (έμπορος λιανικής πώλησης), «storage» (επιχειρηματίας χώρου αποθήκευσης), «supplier» (προμηθευτής), «trader/ broker» (διακινητής), «transporter» (μεταφορέας), «wholesaler» (έμπορος χονδρικής πώλησης). Στο πεδίο «name» (όνομα) Σελ. 8 από 22

9 συμπληρώνεται το όνομα της επιχείρησης, στην οποία αναφέρεται η ανωτέρω επιλογή. 54. Πεδίο 53 - operator type - street + nr - country: Στο πεδίο «street+ nr» (οδός+ αριθμός) γράφεται η ακριβής διεύθυνση του ανωτέρω επιχειρηματία, ενώ στο πεδίο «country» (χώρα) γράφεται η χώρα που βρίσκεται η ανωτέρω επιχείρηση. 55. Πεδίο 54 - operator type - postal+ city - approval/ reg. number: Στο πεδίο «postal+ city» (ταχυδρομικός κώδικας+ πόλη) γράφεται ο ταχυδρομικός κώδικας και η πόλη που βρίσκεται η ανωτέρω επιχείρηση. Στο πεδίο «approval/ reg. number» (κωδικός έγκρισης επιχείρησης) γράφεται ο κωδικός έγκρισης της ανωτέρω επιχείρησης. 56. Πεδίο 55 - operator type - name: Στο πεδίο «operator type» (είδος επιχειρηματία) γίνεται επιλογή ενός από τα κάτωθι: «exporter» (εξαγωγέας), «farmer» (αγρότης), «importer» (εισαγωγέας), «manufacturer» (παρασκευαστής), «packer/ filler» (συσκευαστής/ ενδιάμεσος επιχειρηματίας), «producer» (παραγωγός), «retailer» (έμπορος λιανικής πώλησης), «storage» (επιχειρηματίας χώρου αποθήκευσης), «supplier» (προμηθευτής), «trader/ broker» (διακινητής), «transporter» (μεταφορέας), «wholesaler» (έμπορος χονδρικής πώλησης). Στο πεδίο «name» (όνομα) συμπληρώνεται το όνομα της επιχείρησης, στην οποία αναφέρεται η ανωτέρω επιλογή. 57. Πεδίο 56 - operator type - street+ nr - country: Στο πεδίο «street+ nr» (οδός+ αριθμός) γράφεται η ακριβής διεύθυνση του ανωτέρω επιχειρηματία, ενώ στο πεδίο «country» (χώρα) γράφεται η χώρα που βρίσκεται η ανωτέρω επιχείρηση. 58. Πεδίο 57 - operator type - postal+ city - approval/ reg. number: Στο πεδίο «postal+ city» (ταχυδρομικός κώδικας+ πόλη) γράφεται ο ταχυδρομικός κώδικας και η πόλη που βρίσκεται η ανωτέρω επιχείρηση. Στο πεδίο «approval/ reg. number» (κωδικός έγκρισης επιχείρησης) γράφεται ο κωδικός έγκρισης της ανωτέρω επιχείρησης. 59. Πεδίο 58 - operator type - name: Στο πεδίο «operator type» (είδος επιχειρηματία) γίνεται επιλογή ενός από τα κάτωθι: «exporter» (εξαγωγέας), «farmer» (αγρότης), «importer» (εισαγωγέας), «manufacturer» (παρασκευαστής), «packer/ filler» (συσκευαστής/ ενδιάμεσος επιχειρηματίας), «producer» (παραγωγός), «retailer» (έμπορος λιανικής πώλησης), «storage» (επιχειρηματίας χώρου αποθήκευσης), «supplier» (προμηθευτής), «trader/ broker» (διακινητής), «transporter» (μεταφορέας), «wholesaler» (έμπορος χονδρικής πώλησης). Στο πεδίο «name» (όνομα) συμπληρώνεται το όνομα της επιχείρησης, στην οποία αναφέρεται η ανωτέρω επιλογή. 60. Πεδίο 59 - operator type street+ nr country: Στο πεδίο «street+ nr» (οδός+ αριθµός) γράφεται η ακριβής διεύθυνση του ανωτέρω επιχειρηµατία, ενώ στο πεδίο «country» (χώρα) γράφεται η χώρα που βρίσκεται η ανωτέρω επιχείρηση. 61. Πεδίο 60 - operator type postal+ city approval/ reg. number: Στο πεδίο «postal+ city» (ταχυδροµικός κώδικας+ πόλη) γράφεται ο ταχυδροµικός κώδικας και η πόλη που βρίσκεται η ανωτέρω επιχείρηση. Στο πεδίο «approval/ reg. number» (κωδικός έγκρισης επιχείρησης) γράφεται ο κωδικός έγκρισης της ανωτέρω επιχείρησης. Σελ. 9 από 22

10 62. Πεδίο 61 - operator type name: Στο πεδίο «operator type» (είδος επιχειρηµατία) γίνεται επιλογή ενός από τα κάτωθι: «exporter» (εξαγωγέας), «farmer» (αγρότης), «importer» (εισαγωγέας), «manufacturer» (παρασκευαστής), «packer/ filler» (συσκευαστής/ ενδιάµεσος επιχειρηµατίας), «producer» (παραγωγός), «retailer» (έµπορος λιανικής πώλησης), «storage» (επιχειρηµατίας χώρου αποθήκευσης), «supplier» (προµηθευτής), «trader/ broker» (διακινητής), «transporter» (µεταφορέας), «wholesaler» (έµπορος χονδρικής πώλησης). Στο πεδίο «name» (όνοµα) συµπληρώνεται το όνοµα της επιχείρησης, στην οποία αναφέρεται η ανωτέρω επιλογή. 63. Πεδίο 62 - operator type street+ nr country: Στο πεδίο «street+ nr» (οδός+ αριθµός) γράφεται η ακριβής διεύθυνση του ανωτέρω επιχειρηµατία, ενώ στο πεδίο «country» (χώρα) γράφεται η χώρα που βρίσκεται η ανωτέρω επιχείρηση. 64. Πεδίο 63 - operator type postal+ city approval/ reg. number: Στο πεδίο «postal+ city» (ταχυδροµικός κώδικας+ πόλη) γράφεται ο ταχυδροµικός κώδικας και η πόλη που βρίσκεται η ανωτέρω επιχείρηση. Στο πεδίο «approval/ reg. number» (κωδικός έγκρισης επιχείρησης) γράφεται ο κωδικός έγκρισης της ανωτέρω επιχείρησης. 65. Πεδίο 64 Distribution to member countries: Γράφονται τα ονόµατα των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των EFTA χωρών (δηλαδή Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχνενστάιν και Ελβετία), στα οποία η ελληνική επιχείρηση έχει διακινήσει το προϊόν. Αν δεν έχει διακινηθεί από την ελληνική επιχείρηση σε καµία από τις ανωτέρω χώρες συµπληρώνεται «no» ή «none» ή «not from Greece». 66. Πεδίο 65 Distribution list attached: Σε περίπτωση διακίνησης από την ελληνική επιχείρηση σε κάποια από τις ανωτέρω χώρες, µαρκάρεται το αντίστοιχο κουτί και συµπληρώνεται η φόρµα «Recipients list», µία φορά για κάθε χώρα διακίνησης. 67. Πεδίο 66 Exported to third countries: Γράφονται τα ονόµατα των τρίτων χωρών, στις οποίες η ελληνική επιχείρηση έχει διακινήσει το προϊόν. Αν δεν έχει διακινηθεί από την ελληνική επιχείρηση σε καµία από τις ανωτέρω χώρες συµπληρώνεται «no» ή «none» ή «not from Greece». 68. Πεδίο 67 Distribution list attached: Σε περίπτωση διακίνησης από την ελληνική επιχείρηση σε κάποια από τις ανωτέρω χώρες, µαρκάρεται το αντίστοιχο κουτί και συµπληρώνεται η φόρµα «Recipients list», µία φορά για κάθε χώρα διακίνησης. 69. Πεδίο 68 Point of departure: Γράφεται ο τόπος (αεροδρόµιο, λιµάνι) της τρίτης χώρας, από όπου αναχώρησε το συγκεκριµένο φορτίο. 70. Πεδίο 69 Point of entry:γράφεται το σηµείο εισόδου της Ελλάδας. 71. Πεδίο 70 Point of control: Γράφεται το σηµείο που έγινε ο έλεγχος κατά την είσοδο του φορτίου στην Ελλάδα. 72. Πεδίο 71 Reason for inspection: Υπάρχουν δύο επιλογές: είτε «random» (τυχαία) είτε «targeted» (στοχευµένα). Η επιλογή αυτή δικαιολογείται στο γειτονικό πεδίο «detail» (λεπτοµέρειες), όπου µπορεί να γίνει µια από τις ακόλουθες επιλογές: «decision of border inspector» (απόφαση του ελεγκτή στα σύνορα), «EU safeguard measure» (µέτρο προστασίας της Ε.Ε.), «Regulation 669/2009» (Κανονισµός 669/2009), «reinforced checks» (επιπλέον έλεγχοι στη συγκεκριµένη επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί εάν θα υποπέσει ξανά στο ίδιο παράπτωµα). Σελ. 10 από 22

11 73. Πεδίο 72 Country of destination: Γράφεται η χώρα προορισµού του προϊόντος. 74. Πεδίο 73 Consignee name: Γράφεται το όνοµα της επιχείρησης για την οποία προορίζεται το προϊόν, µε βάση τα έγγραφα. 75. Πεδίο 74 Consignee- address: Γράφεται η διεύθυνση της επιχείρησης για την οποία προορίζεται το προϊόν, µε βάση τα έγγραφα. 76. Πεδίο 75 Container no(s)/ seal no(s): Γράφεται ο αριθµός του εµπορευµατοκιβωτίου (container) ή ο αριθµός της σφραγίδας του κιβωτίου. Δίνονται τέσσερις επιλογές, µία για κάθε εµπορευµατοκιβώτιο και σφραγίδα κιβωτίου. 77. Πεδίο 76 Organization/ ministry: Γράφεται η υπηρεσία/ υπουργείο, που είναι υπεύθυνη για το περιεχόµενο της κοινοποίησης. 78. Πεδίο 77 - Contact person: Γράφονται τα πλήρη στοιχεία (όνομα, τηλέφωνο, fax, ) του ατόμου που είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο της κοινοποίησης. 79. Πεδίο 78 - Other information: Γράφεται οιαδήποτε πληροφορία θεωρείται αναγκαία να κοινοποιηθεί στα υπόλοιπα κράτη μέλη και η οποία δεν μπορεί να γραφεί σε κανένα άλλο πεδίο. 80. Πεδίο 79 - Attached documents (compressed format): Μαρκάρονται τα έγγραφα που επισυνάπτονται: «health certificate» (υγειονομικό πιστοποιητικό), «CVED/CED» (Κοινό Κτηνιατρικό Έγγραφο Εισόδου/ Κοινό Έγγραφο Εισόδου), «phytosanitary certificate» (φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό), «public warning/ press release» (δημόσια ειδοποίηση/ δελτίο τύπου), «analytical report» (έκθεση εξέτασης), «bills/ delivery documents» (τιμολόγια), «pictures» (φωτογραφίες), «risk assessment» (αξιολόγηση κινδύνου, όταν είναι απαραίτητη για να δικαιολογήσει για ποιο λόγο ο κίνδυνος αυτός είναι σοβαρός, αν δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία). Σε περίπτωση που πρέπει να αποσταλούν έγγραφα που δεν σημειώνονται ανωτέρω, τότε αυτά συμπληρώνονται στην επιλογή «other» (άλλο). Τέλος, δίπλα σε κάποια από τα επισυναπτόμενα έγγραφα πρέπει να μαρκαριστεί εάν αυτά «can be made available to third parties» (μπορούν να είναι διαθέσιμα σε διάφορους τρίτους - εκτός των αρμόδιων υπηρεσιών όπως για παράδειγμα διάφορα εργοστάσια τροφίμων). 81. Πεδίο 80 - What information will be made public: Γίνεται επιλογή είτε «only RASFF portal» (μόνο στην πύλη του RASFF), «product identification» (ιχνηλασιμότητα του προϊόντος), «other» (άλλο - σε περίπτωση που αξιολογείται απαραίτητη η κοινοποίηση περισσότερων στοιχείων από τα ανωτέρω). 82. Πεδίο 81 - Reason: Γράφεται ο λόγος για τον οποίο πρέπει να κοινοποιηθούν περισσότερα στοιχεία από όσα η νομοθεσία θεωρεί απαραίτητα. Σελ. 11 από 22

12 «Συµπληρωµατική κοινοποίηση» Συμπληρώνεται μετά τη διενέργεια ελέγχων στην Ελλάδα που αφορούν σε κοινοποίηση που είχε αποσταλεί προηγουμένως, είτε από την Ελλάδα, είτε από άλλο κράτος μέλος. Ο λόγος συμπλήρωσής του είναι ότι πρέπει να δοθούν κάποια επιπλέον στοιχεία σε σχέση με όσα αναφέρονται στην αρχική κοινοποίηση, όπως στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων στην Ελλάδα, με ενημέρωση για τυχόν διακίνηση σε άλλα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες, με τα αποτελέσματα της κατ έφεση εξέτασης κ.α. Ειδικότερα οι επιπλέον πληροφορίες αφορούν ή στον κίνδυνο ή στα μέτρα ή στην ιχνηλασιμότητα του προϊόντος. Η φόρμα κοινοποίησης περιέχει συνολικά 61 αριθμημένα πεδία. Είναι υποχρεωτικό να είναι συμπληρωμένα τα πεδία, όπου ο αριθμός τους είναι υπογραμμισμένος. Αναλυτικά: 1. Τίτλος κοινοποίησης: Γίνεται επιλογή της νομικής βάσης, στην οποία στηρίζεται η συγκεκριμένη κοινοποίηση, δηλαδή ή «Regulation (EC) 178/2002» για όλα τα θέματα που σχετίζονται με ασφάλεια τροφίμων (καθώς και ορισμένα θέματα ζωοτροφών) ή «Regulation (EC) 183/2005» για όσα θέματα ζωοτροφών δεν αναφέρονται στον προηγούμενο Κανονισμό. Στις κοινοποιήσεις που αποστέλλονται στον ΕΦΕΤ, πρέπει πάντα να γίνεται επιλογή του «Regulation (EC) 178/2002». 2. Πεδίο 1 - Reacting country: H χώρα που κοινοποιεί είναι η «GREECE» (Ελλάδα). 3. Πεδίο 2 - Contact point reference no: Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται από το σημείο επαφής της Ελλάδας, δηλαδή την ΚΥ του ΕΦΕΤ. 4. Πεδίο 3 - RASFF notification: Γίνεται επιλογή είτε «alert» (επείγουσα κοινοποίηση) είτε «information» (κοινοποίηση προς ενημέρωση) είτε «border rejection» (κοινοποίηση απόρριψης στα σύνορα). Στο πεδίο «number» (αριθμός) γράφεται ο αριθμός της κοινοποίησης. 5. Πεδίο 4 - Follow-up type: Γίνεται επιλογή ενός από τα κάτωθι, ώστε να καθοριστεί ποιο είναι το είδος της συμπληρωματικής κοινοποίησης: «accompanying documents» (συνοδευτικά έγγραφα), «additional information» (πρόσθετες πληροφορίες), «corrigendum» (τυπογραφικό λάθος), «lifting of reinforced control measures» (αναστολή των μέτρων για επιπλέον έλεγχο συγκεκριμένης επιχείρησης ώστε να πιστοποιηθεί εάν θα υποπέσει ξανά στο ίδιο παράπτωμα), «measures taken» (μέτρα που πάρθηκαν), «outcome of investigations» (αποτελέσματα ελέγχου), «outcome of investigations and measures taken» (αποτελέσματα ελέγχου και μέτρα που πάρθηκαν), «request» (αίτημα), «request for withdrawal» (αίτημα για απόσυρση της κοινοποίησης). 6. Πεδίο 5 - Follow-up date: Γράφεται ποια είναι η ημερομηνία της κοινοποίησης. To πεδίο αυτό συμπληρώνεται από το σημείο επαφής της Ελλάδας, δηλαδή την ΚΥ του ΕΦΕΤ. 7. Πεδίο 6 - Countries flagged for follow-up: Γράφονται ποιες χώρες πρέπει να προβούν σε ενέργειες. 8. Πεδίο 7- Countries flagged for attention: Γράφονται οι χώρες που πρέπει να ενημερωθούν για το θέμα αυτό. 9. Πεδίο 8 - INFOSAN informed: Γίνεται επιλογή για «yes» (ναι) ή για «no» (όχι) ενημέρωση του INFOSAN. Σε περίπτωση που ζητείται η ενημέρωση του INFOSAN, πρέπει να γράφεται και ο «reason» (λόγος) για τον οποίο πρέπει να ενημερωθεί. 10. Πεδίο 9 - Product concerned: Γράφεται το προϊόν για το οποίο απαιτούνται επιπρόσθετες πληροφορίες. Σελ. 12 από 22

13 11. Πεδίο 10 - Product identification: Γράφονται τα στοιχεία ιχνηλασιμότητας του προϊόντος. 12. Πεδίο 11 - Consignment(s) concerned: Γράφεται η συγκεκριμένη παρτίδα του προϊόντος, στην οποία αναφέρεται η κοινοποίηση, δίνοντας είτε τον αριθμό παρτίδας είτε τον αριθμό τιμολογίου είτε την ημερομηνία λήξης/ ελάχιστης διατηρησιμότητας. 13. Πεδίο 12 - Organization/ ministry: Γράφεται η υπηρεσία/ υπουργείο, που είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο της κοινοποίησης. 14. Πεδίο 13 - Contact person: Γράφονται τα πλήρη στοιχεία (όνομα, τηλέφωνο, fax, ) του ατόμου που είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο της κοινοποίησης. 15. Πεδίο 14 - Other information: Γράφεται οιαδήποτε πληροφορία θεωρείται αναγκαία να κοινοποιηθεί στα υπόλοιπα κράτη μέλη και η οποία δεν μπορεί να γραφεί σε κανένα άλλο πεδίο. 16. Πεδίο 15 - Used sections: Μαρκάρεται μια από τις τρεις επιλογές, ανάλογα με το ποια είναι τα επιπλέον στοιχεία που πρέπει να δοθούν: «follow-up hazards» (συμπληρωματικά στοιχεία για τον κίνδυνο), «follow-up measures» (συμπληρωματικά στοιχεία για τα μέτρα), «follow-up traceability» (συμπληρωματικά στοιχεία για την ιχνηλασιμότητα). 17. Πεδίο 16 - Attached documents (compressed format): Μαρκάρονται τα έγγραφα που επισυνάπτονται: «health certificate» (υγειονομικό πιστοποιητικό), «CVED/CED» (Κοινό Κτηνιατρικό Έγγραφο Εισόδου/ Κοινό Έγγραφο Εισόδου), «phytosanitary certificate» (φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό), «public warning/ press release» (δημόσια ειδοποίηση/ δελτίο τύπου), «analytical report» (έκθεση εξέτασης), «bills/ delivery documents» (τιμολόγια), «pictures» (φωτογραφίες), «risk assessment» (αξιολόγηση κινδύνου, όταν είναι απαραίτητη για να δικαιολογήσει για ποιο λόγο ο κίνδυνος αυτός είναι σοβαρός, αν δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία). Σε περίπτωση που πρέπει να αποσταλούν έγγραφα που δεν σημειώνονται ανωτέρω, τότε αυτά συμπληρώνονται στην επιλογή «other» (άλλο). Τέλος, δίπλα σε κάποια από τα επισυναπτόμενα έγγραφα πρέπει να μαρκαριστεί εάν αυτά «can be made available to third parties» (μπορούν να είναι διαθέσιμα σε διάφορους τρίτους - εκτός των αρμόδιων υπηρεσιών όπως για παράδειγμα διάφορα εργοστάσια τροφίμων). 18. Πεδίο 17 - What information will be made public: Γίνεται επιλογή είτε «only RASFF portal» (μόνο στην πύλη του RASFF), «product identification» (ιχνηλασιμότητα του προϊόντος), «other» (άλλο - σε περίπτωση που αξιολογείται απαραίτητη η κοινοποίηση περισσότερων στοιχείων από τα ανωτέρω). 19. Πεδίο 18 - Reason: Γράφεται ο λόγος για τον οποίο πρέπει να κοινοποιηθούν περισσότερα στοιχεία από όσα η νομοθεσία θεωρεί απαραίτητα. 20. Πεδίο 19 - Hazard category: Γίνεται επιλογή της κατηγορίας κινδύνου, λόγω της οποίας εκδίδεται η συγκεκριμένη κοινοποίηση. Οι προεπιλεγμένες κατηγορίες είναι: «adulteration/ fraud» (νοθεία/ απάτη), «allergens» (αλλεργιογόνα), «biocontaminants» (βιολογικοί μολυσματικοί παράγοντες), «biotoxins (other)» (βιοτοξίνες- άλλες), «chemical contamination (other)» (χημικοί μολυσματικοί παράγοντες - άλλοι), «composition» (σύνθεση), «feed additives» (πρόσθετα ζωοτροφών), «food additives» (πρόσθετα τροφίμων), «foreign bodies» (ξένα σώματα), «GMO/ novel foods» (Γενετικά Σελ. 13 από 22

14 Τροποποιημένα/ Νέα τρόφιμα), «Heavy metals» (Βαρέα μέταλλα), «Industrial contaminants» (Βιομηχανικοί ρυπαντές), «labeling absent/ incomplete/ incorrect» (επισήμανση απούσα/ ελλιπής/ λανθασμένη), «migration» (μετανάστευση), «mycotoxins» (μυκοτοξίνες), «non- pathogenic micro-organisms» (μη παθογόνοι μικροοργανισμοί), «not determined/ other» (ακαθόριστος/ άλλος), «organoleptic aspects» (οργανοληπτικά χαρακτηριστικά), «packaging defective/ incorrect» (συσκευασία ελλιπής/ λανθασμένη), «parasitic infestation» (μόλυνση από παράσιτα), «pathogenic micro-organisms» (παθογόνοι μικροοργανισμοί), «pesticide residues» (υπολείμματα φυτοφαρμάκων), «poor of insufficient controls» (φτωχοί ή ελλιπείς έλεγχοι), «radiation» (ακτινοβόληση), «residues of veterinary medicinal products» (κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων), «TSEs» (Transmissible Spongiform Encephalopathies- Μεταδοτική Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια). Αν ο κίνδυνος δεν μπορεί να ενταχτεί σε καμιά από τις παραπάνω κατηγορίες, τότε γίνεται επιλογή του «other» (άλλο) και σημειώνεται ο συγκεκριμένος κίνδυνος. 21. Πεδίο 20 - Hazard found: Εισάγεται ο συγκεκριμένος κίνδυνος (είτε σύμφωνα με τη νομοθεσία είτε σύμφωνα με την αξιολόγηση κινδύνου). Για παράδειγμα εάν στο πεδίο 13 επιλεγεί ο κίνδυνος «mycotoxins», στο πεδίο 14 μπορεί να συμπληρωθεί «aflatoxins» ή «aflatoxin B1». 22. Πεδίο 21 - Results of the tests: Γράφεται το εργαστηριακό αποτέλεσμα. Προβλέπεται η μέγιστη εισαγωγή 6 διαφορετικών τιμών (για την περίπτωση 6 διαφορετικών δειγμάτων), ενώ από το πεδίο «analytical units» επιλέγονται οι μονάδες μέτρησης. Αν χρησιμοποιούνται διαφορετικές μονάδες μέτρησης, μπορούν να γραφούν με το εκάστοτε αποτέλεσμα. 23. Πεδίο 22 - Counter analysis: Γίνεται μια από τις κάτωθι επιλογές: «none» (όταν δε ζητείται επανεξέταση, οπότε το αρχικό αποτέλεσμα θεωρείται οριστικό), «ongoing» (όταν ζητείται επανεξέταση, αλλά το αποτέλεσμα της κατ έφεση εξέτασης δεν είναι ακόμη γνωστό), «confirmed» (όταν έχει επιβεβαιωθεί το αρχικό εργαστηριακό αποτέλεσμα- στην περίπτωση αυτή δίνονται και τα αποτελέσματα της δεύτερης εξέτασης με τον ίδιο τρόπο όπως στο πεδίο 15), «not confirmed» (όταν δεν έχει επιβεβαιωθεί το αρχικό εργαστηριακό αποτέλεσμα- στην περίπτωση αυτή δίνονται και τα αποτελέσματα της δεύτερης εξέτασης με τον ίδιο τρόπο όπως στο πεδίο 15 - σημειώνεται ότι εάν είναι αρνητικά τα αποτελέσματα της δεύτερης εξέτασης, πρέπει στο πεδίο 78 να γίνεται ενημέρωση γιατί πρέπει να αποσταλεί η συγκεκριμένη κοινοποίηση). 24. Πεδίο 23 - Sampling - dates: Γράφεται η ημερομηνία δειγματοληψίας. Δίνεται η δυνατότητα για μέγιστη εισαγωγή 6 διαφορετικών ημερομηνιών, ανάλογα με τον αριθμό δειγμάτων και εργαστηριακών αποτελεσμάτων. 25. Πεδίο 24 - Sampling - number of samples: Γράφεται ο αριθμός των δειγμάτων για κάθε δειγματοληψία. 26. Πεδίο 25 - Sampling - method: Γράφεται η μέθοδος δειγματοληψίας. 27. Πεδίο 26 - Sampling - place: Επιλέγεται ο τόπος δειγματοληψίας: «dispatcher» (διακινητής), «importer» (εισαγωγέας), «manufacturer» (παρασκευαστής), «point of entry» (σημείο εισόδου), «producer» (παραγωγός), «retailer» (έμπορος λιανικής πώλησης), «transport (company)» (μεταφορική εταιρεία), «wholesaler/ storage» (χονδρέμπορος/ αποθήκευση). Αν ο τόπος δειγματοληψίας δεν είναι κάποιος από τους Σελ. 14 από 22

15 ανωτέρω, τότε επιλέγεται to «other/ name», οπότε σημειώνεται ο ακριβής τόπος δειγματοληψίας. 28. Πεδίο 27 - Analysis - laboratory: Γράφεται το όνομα του εργαστηρίου που πραγματοποίησε την ανάλυση π.χ. για τα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους σημειώνεται «General Chemical State Laboratory». 29. Πεδίο 28 - Analysis - matrix/ method of analysis: Γράφεται η μέθοδος εξέτασης ή ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε για την ανάλυση του/ των δείγματος/ων (σύμφωνα με το εργαστήριο). 30. Πεδίο 29 - Distribution status: Επιλέγεται η κατάσταση διακίνησης του συγκεκριμένου προϊόντος στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «distribution to other member countries» (διακίνηση σε άλλα κράτη μέλη), «distribution restricted to notifying country» (διακίνηση μόνο στο κράτος που κοινοποίησε το σήμα), «information on distribution not (yet) available» (δεν είναι ακόμη διαθέσιμες πληροφορίες για τη διακίνηση του προϊόντος), «no distribution» (δεν υπήρξε διακίνηση του προϊόντος), «no stock left» (δεν υπάρχει καθόλου απόθεμα του προϊόντος), «product already consumed» (τo προϊόν έχει ήδη καταναλωθεί), «product past best before date» (τo προϊόν έχει λήξει, αφού πέρασε η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας), «product past use-by date» (τo προϊόν έχει λήξει, αφού πέρασε η ημερομηνία λήξης). 31. Πεδίο 30 - Serious risk: Γίνεται επιλογή του «yes» (ναι) ή του «no» (όχι) ανάλογα με το αν πρόκειται για σοβαρό κίνδυνο ή όχι αντίστοιχα. Σε περίπτωση που αφορά σε σοβαρό κίνδυνο πρέπει στην επιλογή «evaluation» (αξιολόγηση) να γραφεί ο λόγος για τον οποίο θεωρείται σοβαρός κίνδυνος. 32. Πεδίο 31 - Numbers of persons affected: Γράφεται ο αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί. 33. Πεδίο 32 - Type of illness/symptoms: Γράφεται ο τύπος της ασθένειας ή τα συμπτώματα. 34. Πεδίο 33 - Voluntary measures: Επιλέγονται τα προαιρετικά μέτρα, που λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις τροφίμων που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο περιστατικό. Ως πρώτο μέτρο μπορεί να επιλεγεί «recall from consumers» (ανάκληση από τους καταναλωτές) και «withdrawal from the market» (απόσυρση από την αγορά). Ως δεύτερο μέτρο μπορεί να επιλεγεί «destruction» (καταστροφή), «relabeling» (αλλαγή επισήμανσης), «return to dispatcher» (επιστροφή στον διακινητή άλλου κράτους, από τον οποίο στάλθηκε το προϊόν στην Ελλάδα). Ως τρίτο μέτρο μπορεί να επιλεγεί «product (to be) used as...» (προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως...). Ως τέταρτο μέτρο μπορεί να γίνουν οι εξής επιλογές στο «physical treatment -...» (φυσική επεξεργασία): «acid treatment» (επεξεργασία με οξύ), «blanching» (αποχρωματισμός), «freezing» (κατάψυξη), «heat treatment» (θερμική επεξεργασία), «sorting» (διαλογή). Ως πέμπτο μέτρο μπορεί να επιλεγεί to «informing recipients» (ενημέρωση πελατών). Ως έκτο μέτρο μπορεί να επιλεγεί «public warning - press release» (δημόσια ειδοποίηση - δελτίο τύπου) και μπορεί με υπερσύνδεση να γίνει ένωση με το δελτίο τύπου που εξέδωσε η επιχείρηση. Τέλος εάν δε συμπεριλαμβάνονται τα μέτρα της επιχείρησης στα ανωτέρω, μπορεί να γραφούν στο «other/ more info» (άλλο/ περισσότερες πληροφορίες) τα μέτρα που πάρθηκαν εθελοντικά. Σελ. 15 από 22

16 35. Πεδίο 34 - Compulsory measures: Επιλέγονται τα υποχρεωτικά μέτρα, που λαμβάνονται από τις αρχές ελέγχου. Ως πρώτο μέτρο μπορεί να επιλεγεί «recall from consumers» (ανάκληση από τους καταναλωτές) και «withdrawal from the market» (απόσυρση από την αγορά). Ως δεύτερο μέτρο μπορεί να επιλεγεί «customs seals» (τελωνειακή επιτήρηση), «destruction» (καταστροφή), «official detention» (επίσημη δέσμευση), «re-dispatch» (επαναδιακίνηση), «re-dispatch or destruction» (επαναδιακίνηση ή καταστροφή), «relabeling» (αλλαγή επισήμανσης), «return to dispatcher» (επιστροφή στον διακινητή άλλου κράτους, από τον οποίο στάλθηκε το προϊόν στην Ελλάδα), «seizure» (κατάσχεση). Ως τρίτο μέτρο μπορεί να επιλεγεί «product (to be) used as...» (προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως...). Ως τέταρτο μέτρο μπορεί να γίνουν οι εξής επιλογές στο «physical treatment -...» (φυσική επεξεργασία): «acid treatment» (επεξεργασία με οξύ), «blanching» (αποχρωματισμός), «freezing» (κατάψυξη), «heat treatment» (θερμική επεξεργασία), «sorting» (διαλογή). Ως πέμπτο μέτρο μπορεί να επιλεγεί το «informing recipients» (ενημέρωση πελατών). Ως έκτο μέτρο μπορεί να επιλεγεί «public warning - press release» (δημόσια ειδοποίηση - δελτίο τύπου) και μπορεί με υπερσύνδεση να γίνει ένωση με το δελτίο τύπου που εξέδωσε η αρχή. Ως έβδομο μέτρο μπορεί να επιλεγεί «reinforced checking» (θα πραγματοποιηθούν επιπλέον έλεγχοι από την αρχή στη συγκεκριμένη επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί εάν θα υποπέσει ξανά στο ίδιο παράπτωμα). Τέλος εάν δε συμπεριλαμβάνονται τα μέτρα της αρχής ελέγχου στα ανωτέρω, μπορεί να γραφούν στο «other/ more info» (άλλο/ περισσότερες πληροφορίες) τα μέτρα που πάρθηκαν υποχρεωτικά. 36. Πεδίο 35 - date of entry into force: Γράφεται η ημερομηνία επιβολής των ανωτέρω μέτρων. 37. Πεδίο 36 - duration: Γράφεται το χρονικό διάστημα που διήρκησαν τα ανωτέρω μέτρα. 38. Πεδίο 37 - Country of origin: Γράφεται η χώρα παραγωγής του προϊόντος ή η χώρα από την οποία εξήχθη/ διακινήθηκε το προϊόν. Σε περίπτωση που είναι γνωστή και η χώρα παραγωγής και η χώρα διακίνησης του προϊόντος, μπορεί να γραφεί «Χώρα A via Χώρα Β». 39. Πεδίο 38 - Durability dates - use-by date: Γράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Δίνονται επιλογές για τέσσερις ημερομηνίες λήξης. 40. Πεδίο 39 - Durability dates - best before date: Γράφεται η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του προϊόντος. Δίνονται επιλογές για τέσσερις ημερομηνίες ελάχιστης διατηρησιμότητας. 41. Πεδίο 40 - Durability dates - sell-by date: Γράφεται η ημερομηνία μέχρι την οποία μπορεί να πωλείται το προϊόν. Η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν είναι νομικά δεσμευτική και δε χρησιμοποιείται συνήθως στην Ελλάδα. Δίνονται επιλογές για τέσσερις ημερομηνίες πώλησης. 42. Πεδίο 41 - Description of the lot - number of units: Γράφεται ο συνολικός αριθμός των τεμαχίων της συγκεκριμένης παρτίδας, που έχουν διακινηθεί ή παραχθεί στην Ελλάδα. Δίνονται τέσσερις επιλογές. 43. Πεδίο 42 - Description of the lot - total net weight/ volume: Γράφεται το βάρος των συνολικών τεμαχίων της συγκεκριμένης παρτίδας, που έχουν διακινηθεί ή παραχθεί στην Ελλάδα. Δίνονται τέσσερις επιλογές. 44. Πεδίο 43 - Public health certificate - number(s): Γράφεται ο αριθμός του υγειονομικού πιστοποιητικού. Δίνονται τέσσερις επιλογές. Σελ. 16 από 22

17 45. Πεδίο 44 - Public health certificate - date(s): Γράφεται η ημερομηνία έκδοσης του υγειονομικού πιστοποιητικού. Δίνονται τέσσερις επιλογές. 46. Πεδίο 45 - CVED/ CED number(s): Γράφεται ο αριθμός του Κοινού Κτηνιατρικού Εγγράφου Εισόδου (Common Veterinary Entry Document - CVED) ή ο αριθμός του Κοινού Εγγράφου Εισόδου (Common Entry Document - CED). Δίνονται τέσσερις επιλογές. 47. Πεδίο 46 - operator type - name: Στο πεδίο «operator type» (είδος επιχειρηματία) γίνεται επιλογή ενός από τα κάτωθι: «exporter» (εξαγωγέας), «farmer» (αγρότης), «importer» (εισαγωγέας), «manufacturer» (παρασκευαστής), «packer/ filler» (συσκευαστής/ ενδιάμεσος επιχειρηματίας), «producer» (παραγωγός), «retailer» (έμπορος λιανικής πώλησης), «storage» (επιχειρηματίας χώρου αποθήκευσης), «supplier» (προμηθευτής), «trader/ broker» (διακινητής), «transporter» (μεταφορέας), «wholesaler» (έμπορος χονδρικής πώλησης). Στο πεδίο «name» (όνομα) συμπληρώνεται το όνομα της επιχείρησης, στην οποία αναφέρεται η ανωτέρω επιλογή. 48. Πεδίο 47 operator type street+ nr country: Στο πεδίο «street+ nr» (οδός+ αριθµός) γράφεται η ακριβής διεύθυνση του ανωτέρω επιχειρηµατία, ενώ στο πεδίο «country» (χώρα) γράφεται η χώρα που βρίσκεται η ανωτέρω επιχείρηση. 49. Πεδίο 48 operator type postal+ city approval/ reg. number: Στο πεδίο «postal+ city» (ταχυδροµικός κώδικας+ πόλη) γράφεται ο ταχυδροµικός κώδικας και η πόλη που βρίσκεται η ανωτέρω επιχείρηση. Στο πεδίο «approval/ reg. number» (κωδικός έγκρισης επιχείρησης) γράφεται ο κωδικός έγκρισης της ανωτέρω επιχείρησης. 50. Πεδίο 49 - operator type name: Στο πεδίο «operator type» (είδος επιχειρηµατία) γίνεται επιλογή ενός από τα κάτωθι: «exporter» (εξαγωγέας), «farmer» (αγρότης), «importer» (εισαγωγέας), «manufacturer» (παρασκευαστής), «packer/ filler» (συσκευαστής/ ενδιάµεσος επιχειρηµατίας), «producer» (παραγωγός), «retailer» (έµπορος λιανικής πώλησης), «storage» (επιχειρηµατίας χώρου αποθήκευσης), «supplier» (προµηθευτής), «trader/ broker» (διακινητής), «transporter» (µεταφορέας), «wholesaler» (έµπορος χονδρικής πώλησης). Στο πεδίο «name» (όνοµα) συµπληρώνεται το όνοµα της επιχείρησης, στην οποία αναφέρεται η ανωτέρω επιλογή. 51. Πεδίο 50 - operator type street+ nr country: Στο πεδίο «street+ nr» (οδός+ αριθµός) γράφεται η ακριβής διεύθυνση του ανωτέρω επιχειρηµατία, ενώ στο πεδίο «country» (χώρα) γράφεται η χώρα που βρίσκεται η ανωτέρω επιχείρηση. 52. Πεδίο 51 - operator type postal+ city approval/ reg. number: Στο πεδίο «postal+ city» (ταχυδροµικός κώδικας+ πόλη) γράφεται ο ταχυδροµικός κώδικας και η πόλη που βρίσκεται η ανωτέρω επιχείρηση. Στο πεδίο «approval/ reg. number» (κωδικός έγκρισης επιχείρησης) γράφεται ο κωδικός έγκρισης της ανωτέρω επιχείρησης. 53. Πεδίο 52 - operator type name: Στο πεδίο «operator type» (είδος επιχειρηµατία) γίνεται επιλογή ενός από τα κάτωθι: «exporter» (εξαγωγέας), «farmer» (αγρότης), «importer» (εισαγωγέας), «manufacturer» (παρασκευαστής), «packer/ filler» (συσκευαστής/ ενδιάµεσος επιχειρηµατίας), «producer» (παραγωγός), «retailer» (έµπορος λιανικής πώλησης), «storage» (επιχειρηµατίας χώρου αποθήκευσης), «supplier» Σελ. 17 από 22

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 04.02.2011 Αριθµ. Πρωτ.: 1849

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 04.02.2011 Αριθµ. Πρωτ.: 1849 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 04.02.2011 Αριθµ. Πρωτ.: 1849 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 115 26

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τρόφιμα και Ζωοτροφές (RASFF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τρόφιμα και Ζωοτροφές (RASFF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τρόφιμα και Ζωοτροφές 1980 1981 (RASFF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1979 30 Ασφαλείς καταναλωτές εδώ και 30 χρόνια photos: www.123rf.com Η Άμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΟΣΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΟΣΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χημικά. των καλλυντικών. Χρονικά. Νέες εξελίξεις στον τομέα. Από τη δημιουργία των χημικών στοιχείων στους αστρικούς πυρήνες, στη γέννηση της ζωής

Χημικά. των καλλυντικών. Χρονικά. Νέες εξελίξεις στον τομέα. Από τη δημιουργία των χημικών στοιχείων στους αστρικούς πυρήνες, στη γέννηση της ζωής ISSN 0356-5526 Μάιος - Ιούνιος 2014 Τεύχος 3, ΤΟΜΟΣ 76 CCG EAC 65 Ma - June 2014 ISSUE 3 VOL. 76 Χημικά ΤΕΥΧΟΣ MAΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 1η Εκδοση 1936 CHEMICA CHRONICA General Edition Association of Greek

Διαβάστε περισσότερα

«Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων»

«Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων» Αθήνα, 22-8-2007 Αριθμ. Πρωτ.: 15103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ Αργυρώ Ρεμούνδου, MSc Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΕΛΟΤ Κωνσταντίνα Τζιά, Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Καθηγήτρια ΕΜΠ Βασιλική Ωραιοπούλου, Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Καθηγήτρια ΕΜΠ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα (MBA-TQM)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Η Σημασία της Επισήμανσης των Τροφίμων για την Προστασία των Καταναλωτών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Για τη διερεύνηση των πιθανών αδυναµιών των εµπλεκοµένων υπηρεσιών και των ευθυνών για αµέλεια ή καθυστερηµένη εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΦΛΑΤΟΞΙΝΕΣ

EΓΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΦΛΑΤΟΞΙΝΕΣ Νοέμβριος 2010 EΓΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΦΛΑΤΟΞΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «Το παρόν έγγραφο δεν έχει επίσημο νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανση Τροφίμων. Ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με το προϊόν. Βασικό εργαλείο management για τη βιομηχανία τροφίμων

Επισήμανση Τροφίμων. Ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με το προϊόν. Βασικό εργαλείο management για τη βιομηχανία τροφίμων Κουτσουμανής Κ., Επ. Καθηγητής Σχολή Γεωπονίας, Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54124, Ταχ. Θυρίδα 265, Τηλ/Φαξ 2310-991647

Διαβάστε περισσότερα

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\ΕΦΕΤ\Πρωτόκολλο 2013\Διαβιβαστικό Πρωτοκόλλου 2013.Docx\ιγ

C:\Users\User\Documents\Τμήμα Β\ΕΦΕΤ\Πρωτόκολλο 2013\Διαβιβαστικό Πρωτοκόλλου 2013.Docx\ιγ ΑΔΑ: ΒΕ54Η-7Μ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26/04/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. οικ. 30/003/391 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Προσεγγίσεις στον Έλεγχο της Ποιότητας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Σύγχρονες Προσεγγίσεις στον Έλεγχο της Ποιότητας και Ασφάλειας των Τροφίμων Σύγχρονες Προσεγγίσεις στον Έλεγχο της Ποιότητας και Ασφάλειας των Τροφίμων Κουτσουμανής Κ. Επ. Καθηγητής ιασφάλισης Ποιότητας Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Γεωπονίας, Α.Π.Θ Κλασική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ε εεε ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. «QWays» Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων και Συστημάτων Αγροπεριβαλλοντικού Χώρου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΔΠQWays-01Κ.30.0.01/11 διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Τους γονείς μου, Γεράσιμο και Παναγιώτα για τη συμπαράστασή τους. Τους συναδέλφους μου Γιώργο Παπαδόπουλο, Νίκο Ρασσά και Ανέστη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Τους γονείς μου, Γεράσιμο και Παναγιώτα για τη συμπαράστασή τους. Τους συναδέλφους μου Γιώργο Παπαδόπουλο, Νίκο Ρασσά και Ανέστη ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Τους γονείς μου, Γεράσιμο και Παναγιώτα για τη συμπαράστασή τους. Τους συναδέλφους μου Γιώργο Παπαδόπουλο, Νίκο Ρασσά και Ανέστη Σιάκκα για την πολύτιμη βοήθεια τους όσον αφορά στην προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες. Ποιοτικές Κατηγορίες Ελαιολάδου. Ο ρ ό λ ο ς τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Α ν ά π τ υ ξ η ς. 1. Παρθένα Ελαιόλαδα.

Βασικές Έννοιες. Ποιοτικές Κατηγορίες Ελαιολάδου. Ο ρ ό λ ο ς τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Α ν ά π τ υ ξ η ς. 1. Παρθένα Ελαιόλαδα. Ο ρ ό λ ο ς τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Α ν ά π τ υ ξ η ς Το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου, στο πλαίσιο ανακήρυξης του 2006 ως «Έτος Ελαιολάδου και Ελιάς», σχεδίασε και υλοποιεί ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτικά στα σημεία εστίασης η αναγραφή της προέλευσης οίνων στους τιμοκαταλόγους

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτικά στα σημεία εστίασης η αναγραφή της προέλευσης οίνων στους τιμοκαταλόγους ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 215/812 Αθήνα, 26 Oκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές Αλεξάνδρα Νικολακοπούλου Μονάδα E.4, Διατροφή, σύστασης τροφών και πληροφόρησης Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΦΛΑΤΟΞΙΝΕΣ

EΓΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΦΛΑΤΟΞΙΝΕΣ Νοέµβριος 2010 EΓΓΡΑΦΟ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΦΛΑΤΟΞΙΝΕΣ ΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «Το παρόν έγγραφο δεν έχει επίσηµο νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Μ Α Ζ Ι Κ Η Σ Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ. Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ.

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Μ Α Ζ Ι Κ Η Σ Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ. Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : ISO κ α ι H A C C P ΣΕ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Μ Α Ζ Ι Κ Η Σ Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ. Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) L 77/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 206/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τίτλος: «Ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλασιμότητας σε προϊόντα ελιάς» Στέλλα Χ. Γιωργουδέλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 7 Άρθρο 1: Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής... 7 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Καν. (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 17η 1 Οκτωβρίου 2011 Κωδ. Εντύπου: 160-1/17/01.10.2011 Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης σελ. 1 από 33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα