Διάθεση & Χρήση Βιοκαυσίμων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάθεση & Χρήση Βιοκαυσίμων"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παρουσίαση του σχεδίου αναφοράς της καθοδηγητικής επιτροπής WG3 Διάθεση & Χρήση Βιοκαυσίμων Πρόεδρος Ν. Λιάπης (ΕΛΙΝΟΙΛ) Αντιπρόεδρος Kαθ. Αναστάσιος Σταματέλλος (ΠΘ)

2 Δομή Τεχνολογικής Πλατφόρμας Βιοκαυσίμων Συμβουλευτική Επιτροπή Γραμματεία Τεχνολογικής Πλατφόρμας Βιομάζα Τεχνολογίες Μετατροπής Αξιολόγηση Αειφορίας Διάθεση & Χρήση Βιοκαυσίμων Καθοδηγητικές Επιτροπές Αγορές και Κανονισμοί Γενική Συνέλευση

3 Όραμα για το Σύμφωνα με το Vision Paper του Biofuels Research Advisory Council, έως το 2030, η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο να αντικαταστήσει το 25% των καυσίμων που χρησιμοποιεί για τις οδικές μεταφορές με βιοκαύσιμα, που θα παρέχονται από μία ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή Βιομηχανία.

4 Οδοχάρτης Καυσίμων ΕΕ Πηγή: Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα Βιοκαυσίμων (WG3) Aναφορά:

5 Υψηλότερο το ποσοστό υποκατάστασης του Diesel κίνησης Όπως φαίνεται από την πρόβλεψη, η Ευρώπη προσβλέπει σε πολύ σημαντικότερη συνεισφορά του βιοντήζελ παρά της βιοαιθανόλης. Αυτό σημαίνει ότι σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες, το ποσοστό ανάμιξης του βιοντήζελ στο πετρέλαιο κίνησης ήδη από το 2010, θα είναι σημαντικά πάνω από το σταθμισμένο μέσο όρο του 5.75% που αφορά όλα τα καύσιμα. Γι αυτό το λόγο, ήδη τροποποιείται το σχετικό πρότυπο EN- 590 ώστε να ανέχεται έως και 7% ανάμιξη βιοντήζελ. Από την άλλη μεριά, στη Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία και αλλού, ήδη διατίθενται στα πρατήρια καυσίμων μίγματα Β20, για εθελοντική χρήση από ιδιώτες ή στόλους οχημάτων.

6 Δυναμικότητα Ελληνικών Εργοστασίων biodiesel (2007) Χώρα Δυναμικότητα παραγωγής βιοντήζελ (x 1000 ton) Germany 4,361 Italy 1,366 France 780 UK 657 Spain 508 Greece 440 Belgium 335 Austria 326 Poland 250 Portugal 246 Sweden 212 Czech Republic 203 The Netherlands 115 Slovakia 99 Denmark 90 Romania 81 Bulgaria 65 ΣΥΝΟΛΟ 10,289

7 Ιδιωτική πρωτοβουλία εστιάζεται στο βιοντήζελ Αντιλαμβανόμενοι την Ευρωπαϊκή στρατηγική επιλογή της ενίσχυσης της διείσδυσης του βιοντήζελ, (για λόγους τεχνολογίας, σύνθεσης στόλου και καταλληλότητας καλλιεργειών), αρκετοί Έλληνες επιχειρηματίες επένδυσαν στην κατασκευή εργοστασίων παραγωγής βιοντήζελ. Το σκεπτικό τους (που συμμερίζονται και άλλοι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες), φαίνεται να ήταν το παρακάτω: Σύμφωνα με την Οδηγία 2003/30/EC, το έτος 2010 θα πρέπει να καλύπτεται το 5.75% της συνολικής κατανάλωσης καυσίμων μεταφορών από βιοκαύσιμα. Όμωςηυποκατάστασητης βενζίνης καθυστερεί σημαντικά, και ούτως ή άλλως θα είναι σε χαμηλότερο ποσοστό από τον στοχευμένο μέσον όρο.

8 Δυναμικότητα Ελληνικών Εργοστασίων biodiesel Εάν κάνουμε την ακραία υπόθεση ότι η ποσότητα αυτή πρόκειται να καλυφθεί στην Ελλάδα μόνον από βιοντήζελ, τότε απαιτείται κατανάλωση 450,000,000 λίτρων βιοντήζελ, δηλαδή υπερτριπλάσια ποσότητα από το σύνολο των ποσοστώσεων του Στην περίπτωση αυτή βέβαια το μέσο ποσοστό ανάμιξης στο πετρέλαιο κίνησης μπορεί να φτάσει στο 15%. Η σημερινή δυναμικότητα των εν λειτουργία εργοστασίων βιοντήζελ είναι σε θέση να καλύψει την ποσότητα αυτή, εφόσον εξασφαλιστεί η πρώτη ύλη. Όμως σαφώς θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά η καλλιεργήσιμη έκταση, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία και Βόρεια Ελλάδα, ώστε να καλυφθεί τουλάχιστον το νομοθετημένο 30% της πρώτης ύλης από εγχώρια παραγωγή. Το δυναμικό του Θεσσαλικού κάμπου θα μπορούσε να υποστηρίξει την παραγωγή έως και 200,000,000 λίτρων βιοκαυσίμων.

9 Διευρυμένοι Στόχοι Άξονα 3 Διάθεση & Χρήση Βιοκαυσίμων Επιπλέον των παραπάνω, για την Ελλάδα έχει στρατηγική σημασία και η ενίσχυση της κατανάλωσης στερεών βιοκαυσίμων (βιομάζας). Συνεπώς, οι στόχοι του άξονα 3 περιλαμβάνουν την ανάπτυξη στρατηγικών για τα συστήματα αποθήκευσης και διάθεσης βιομάζας και βιοκαυσίμων, καθώς και την αξιολόγηση της χρήσης βιοκαυσίμων: Σχεδιασμός & βελτιστοποίηση δικτύων διανομής βιομάζας & βιοκαυσίμων Υποδομές ελέγχου ποιότητας βιομάζας και βιοκαυσίμων Αξιολόγηση χρήσης βιοκαυσίμων σε οχήματα / πλοία / αεροσκάφη

10 Απαιτούμενες Μελέτες για ανάπτυξη υποδομών Εκτιμήσεις με βάση υπάρχουσες μελέτες που θα συγκεντρωθούν, όσον αφορά τα logistics της εγχώρια παραγόμενης πρώτης ύλης βιομάζας. Επιπλέον, οικονομοτεχνικές μελέτες σχετικά με το ποιοί και πως θα επενδύσουν σε σπορελαιουργεία, εργοστάσια παραγωγής βιοκαυσίμων, αλλά και διαχείριση των παραπροϊόντων, με σπουδαιότερο το πρόβλημα της διάθεσης της γλυκερίνης.

11 Βιοντήζελ: Προκλήσεις & Προοπτικές Η έρευνα της βιβλιογραφίας σχετικά με την επίδραση της καύσης βιοντήζελ στις εκπομπές ρύπων του κινητήρα Diesel, παρά τις κάποιες αποκλίσεις στα αποτελέσματα, φανερώνει κυρίαρχες τάσεις που συνοψίζονται ως εξής: Η ανηγμένη σε όγκο θερμογόνος δύναμη του βιοντήζελ είναι μειωμένη κατά 9% σε σχέση με το πετρέλαιο. Όσον αφορά τις εκπομπές NOx του κινητήρα, δεν παρατηρείται σημαντική επίδραση. Υπάρχει σημαντική μείωση των εκπομπών αιθάλης με τη χρήση βιοντήζελ. Επίσης υπάρχει μείωση στις εκπομπές ακαύστων υδρογονανθράκων (HC), καθώς και στις εκπομπές CO (πριν από τον καταλύτη). Παρατηρείται επίσης σημαντική μείωση στις εκπομπές άλλων επικίνδυνων γιατηνυγείαρύπων, όπως αρωματικών υδρογονανθράκων, αλδεϋδών, κετονών, μεταλλαξιογόνου δράσης σωματιδίων κτλ To βιοντήζελ χρησιμοποιείται ως πρόσθετο αύξησης λιπαντικής ικανότητας του Ultra Low Sulfur Diesel.

12 Μικρο-προβλήματα στο σύστημα έγχυσης καυσίμου του κιν. Diesel Οι μεθυλεστέρες των λιπαρών οξέων (κραμβελαίου κτλ), προκαλούν αλλοιώσεις σε κάποια ελαστομερή του κυκλώματος καυσίμου, με συνέπεια πιθανές διαρροές. Επίσης, διαλύουν επικαθήσεις από το πετρέλαιο Diesel, που συσσωρεύονται στο φίλτρο πετρελαίου (συχνότερες αλλαγές). Τυχόν ελεύθερη μεθανόλη, νερό, γλυκερίνη, στερεά κατάλοιπα ή κατάλοιπα χημικών από την επεξεργασία του βιοντήζελ μπορούν να διαβρώσουν εξαρτήματα αλουμινίου ή ψευδαργύρου, σχηματισμό αλάτων στο κύκλωμα καυσίμου, φράξιμο φίλτρων κτλ. Το υψηλότερο μέτρο ελαστικότητας του βιοντήζελ οδηγεί σε αύξηση της πίεσης έγχυσης. Το υψηλότερο ιξώδες του αυξάνει τη θερμοκρασία του καυσίμου και καταπονεί τον εξοπλισμό έγχυσης. Το νέο πρότυπο ASTM D be1 ενσωματώνει μία σημαντική προδιαγραφή ευστάθειας για το B100

13 Βιοντήζελ και διείσδυση του κινητήρα Diesel Το μερίδιο αγοράς οχημάτων Diesel στην Ευρώπη είναι πολύ υψηλό, ακόμη και στα επιβατικά αυτοκίνητα (>60%). Σημαντικότερο πρόβλημα του κινητήρα Diesel είναι οι εκπομπές σωματιδίων (αιθάλη). Εδώ, η υποκατάσταση με βιοντήζελ δίνει σημαντικές μειώσεις, και έχει ευεργετικές επιδράσεις στην απόδοση των φίλτρων αιθάλης. Επομένως, για την Ευρώπη είναι πολύ σημαντική η επένδυση σε υποδομές για χρήση βιοντήζελ.

14 Διαθεσιμότητα βιοντήζελ από πρατήρια καυσίμων: 2012 Η παραπέρα αύξηση της διείσδυσης του βιοντήζελ στην Ελλάδα, θα απαιτήσει τη διάθεση στην αγορά μιγμάτων μεγαλύτερης περιεκτικότητας (π.χ. το B20), για εθελοντική χρήση από ιδιώτες ή δεσμευμένους στόλους οχημάτων. Στις ΗΠΑ σήμερα υπάρχουν 1200 πρατήρια που διαθέτουν biodiesel. Στη Γερμανία, από τα συνολικά πρατήρια, τα 1800 (δηλαδή ποσοστό 12%) διαθέτουν μίγματα biodiesel. Η Ελλάδα έχει σήμερα συνολικά 7750 πρατήρια, αριθμό υπερβολικό για τον πληθυσμό της. Υπάρχει τάση μείωσης του αριθμού τους που αναμένεται να σταθεροποιηθεί κάτω από τα Εάν γίνει εφικτό, έως το 2012 να διατίθεται το Β20 από 100 η περισσότεραπρατήρια, αυτό θα αυξήσει τη διείσδυση της χρήσης του στην Ελλάδα.

15 Προδιαγραφές biodiesel Με βάση τα αποτελέσματα των μελετών, θα πρέπει να γίνουν προτάσεις από Ελληνικής πλευράς για χαλάρωση απαιτήσεων EN 14214:2003, όσον αφορά ανελαστικά χαρακτηριστικά του βιοντήζελ που εξαρτώνται κυρίως από την ποιότητα του ενεργειακού φυτού (πχ αριθμός Ιωδίου), ή από ιδιότητες που λόγω θερμότερου κλίματος δεν είναι περιοριστικές για την Ελλάδα (πχ CFPP). Επίσης, είναι σκόπιμο να μελετηθεί η δυνατότητα παραγωγής biodiesel διαφορετικής ποιότητας και προδιαγραφών για χρήση σε ναυτικούς κινητήρες, θέρμανση, συμπαραγωγή κτλ.

16 Διακυμάνσεις στις παγκόσμιες Αγορές Στη σοδειά του 2007, παρατηρήθηκαν σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των σιτηρών και άλλων τροφίμων, για τις οποίες ενοχοποιήθηκε εν μέρει και η αυξανόμενη ζήτηση για βιοκαύσιμα. Η ΕΕ σε σχετικές αναφορές της εμμένει στους στόχους της αλλά προβλέπει για το 2010 μόνον 4.2% βιοκαύσιμα κατά μ.ό., αντί για το στόχο του 5.75%. Στην Ελλάδα από καταργήθηκε η αποφορολόγηση του βιοντήζελ. Οι ισχυρά ανοδικές τάσεις στις τιμές του πετρελαίου από τις αρχές του 2008, ακολουθούνται κατά πόδας από τις τιμές του βιοντήζελ: σε ποιό ποσοστό λοιπόν το βιοντήζελ παράγεται με αειφόρες διεργασίες;

17 Χρήση σε πιλοτικούς εταιρικούς στόλους οχημάτων (Β20-Β30) Επί του παρόντος, γίνεται από διάφορους φορείς στην Ελλάδα, αξιολόγηση της χρήσης μιγμάτων πετρελαίου με υψηλή περιεκτικότητα σε βιοντήζελ, σε διάφορες κατηγορίες οχημάτων (Β20-Β100). Η ολοκλήρωση των πρώτων πιλοτικών εφαρμογών σε διάφορες κατηγορίες οχημάτων μέχρι το τέλος του 2008, θα δώσει την απαραίτητη εμπειρία για την δρομολόγηση του πρώτου δεσμευμένου στόλου οχημάτων στην Ελλάδα που θα κινείται με σημαντικό ποσοστό ανάμιξης βιοντήζελ, έως το 2010.

18 Βελτιώσεις στους κινητήρες ώστε να καίνε πιό αποδοτικά βιοντήζελ Οι σχετικές εργαστηριακές δοκιμές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, με καύση μιγμάτων όπως το Β30, Β50, Β70 ή και καθαρό βιοντήζελ σε κινητήρες σύγχρονης τεχνολογίας common rail, δείχνουν ότι ο εγκέφαλος του κινητήρα δεν αντιλαμβάνεται γενικά το διαφορετικό καύσιμο, με συνέπεια η απόδοσή του να σηκώνει παραπέρα βελτιστοποίηση. Δεδομένης της στρατηγικής επιλογής για σημαντική αύξηση τηςανάμιξηςβιοντήζελ, επιλογής που υποστηρίζουν τόσο οι μεγάλοι κατασκευαστές πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων όσο και οι 5 μεγάλοι κατασκευαστές συστημάτων έγχυσης, (Bosch, Delphi, Siemens VDO, Denso, Stanadyne), ήδη ενισχύεται η έρευνα στην κατεύθυνση της άντλησης επιπλέον πληροφοριών για την σύνθεση του καυσίμου (π.χ. αισθητήρες αγωγιμότητας), και της επέκτασης της χαρτογράφησης των κινητήρων ώστε ο εγκέφαλος να διαχειρίζεται με βέλτιστο τρόπο και τα μίγματα αυτά του βιοντήζελ.

19 Ικανοποίηση προδιαγραφών Biodiesel Yπάρχουν δυσκολίες στην επίτευξη από τα εργοστάσια, των προδιαγραφών EN 14214:2003 για το βιοντήζελ. Εδώ είναι σκόπιμο να δρομολογηθούν, σε επίπεδο Ε&Α: H ανάπτυξη μεθοδολογιών ποιοτικού ελέγχου βιοντήζελ (2010) Η εκπόνηση μελετών για την επίδραση τροποποιημένων ιδιοτήτων του βιοντήζελ στη λειτουργία των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων Η διεξαγωγή μετρήσεων με απ ευθείας καύση λαδιού σε κινητήρες Diesel γεωργικών μηχανημάτων παλαιάς τεχνολογίας (π.χ. διαιρεμένου θαλάμου καύσης M- Verfahren) που είναι ανεκτικοί σε ποιότητα καυσίμου Πιλοτικά προγράμματα με στόλους οχημάτων

20 Χρονικά Ορόσημα Επομένως θα πρέπει στην επόμενη πενταετία να εξοικειωθούμε με την πραγματικότητα της ανάμιξης βιοκαυσίμων στα συμβατικά καύσιμα, και να κατευθυνθούν αξιόλογες δράσεις εφαρμοσμένης Ε&Α στην βελτίωση της διάθεσης και χρήσης των βιοκαυσίμων, με συνεργασία βιομηχανίας πανεπιστημίων ερευνητικών κέντρων. Δεδομένων των ιδιαίτερα φιλόδοξων στόχων, τα παρακάτω χρονικά ορόσημα είναι ενδεικτικά της αναμενόμενης δραστηριοποίησης στην Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια: Εκπόνηση μελετών για τη διαθέσιμη βιομάζα της Θεσσαλίας (2008) Σχεδιασμός δικτύου διάθεσης της παραγωγής σε τοπικά εργοστάσια biodiesel (2008) Ανάπτυξη εγχώριας παραγωγής βιοαιθανόλης (2010) Πιλοτική υλοποίηση του πρώτου δικτύου διάθεσης biodiesel (2010) Κάλυψη ποσοστού 50% των αναγκών τοπικών μονάδων από εγχώρια παραγωγή (2012)

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη

Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Καύσιµα Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη Οµάδα Εργασίας: Βουλουβούτης Αλέξανδρος, Χ.Μ. Κουρίδης Χαρίτων, Μ.Μ. Κουφοδήµος Γεώργιος, Μ.Μ. Μπεζεργιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΛΑΔΙΑ Δήμητρα Δύσπυρου Λεμεσός Δεκέμβριος 2012 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επίδρασης του ειδικού καυσίμου.

Διερεύνηση της επίδρασης του ειδικού καυσίμου. «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» 0.1.1.1 ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναστάσιος Μωϋσιάδης 0.1.1.2 ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά οχήματα Πολιτικές και Εμπειρίες Εφαρμογής Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών ΚΑΠΕ

Εναλλακτικά οχήματα Πολιτικές και Εμπειρίες Εφαρμογής Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών ΚΑΠΕ Εναλλακτικά οχήματα Πολιτικές και Εμπειρίες Εφαρμογής Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών ΚΑΠΕ ECOTEC, Απρίλιος 2010 Ποσοστιαία Συμμετοχή τελικής κατανάλωσης Ενέργειας σε ΕU 27 και Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

MSc: Συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος «ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ»

MSc: Συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος «ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ MSc: Συστήματα διαχείρισης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος «ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ» ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: Ι ΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία όλων των πειραματικών αποτελεσμάτων - Τελική έκθεση

Στατιστική επεξεργασία όλων των πειραματικών αποτελεσμάτων - Τελική έκθεση «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» 0.1.1.1 ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αναστάσιος Μωϋσιάδης 0.1.1.2 ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» Εισηγητής: Καραμανή Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Μιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ - ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ. Ε.Χ. Ανδριτσάκης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ - ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ. Ε.Χ. Ανδριτσάκης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ - ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Ε.Χ. Ανδριτσάκης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Ειδικός Σύμβουλος Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ) Μετσόβου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Επιμέλεια Σύνταξης Τάσος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

αξιολογηση των κλιματικων πολιτικων τησ ευρωπησ

αξιολογηση των κλιματικων πολιτικων τησ ευρωπησ A B η εκθεση υλοποιηθηκε με τη συνεργασια τησ REPORT 2010 Συνοψη αξιολογηση των κλιματικων πολιτικων τησ ευρωπησ C D E F G 1 Αξιολόγηση των κλιματικών πολιτικών της Ευρώπης Σύνοψη Οι οικονομικά ανεπτυγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών *

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών * Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία * 4.1 Στόχοι για τη µείωση των εκποµπών σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και ελλαδικό επίπεδο 4.1.1 Το διεθνές και το ευρωπαϊκό πλαίσιο κλιµατική αλλαγή Κατά τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα

Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης. Παραγωγής βιοαιθανόλης. στην Ελλάδα Πτυχιακή Εργασία: Οργανωτική αποτύπωση επιχείρησης Παραγωγής βιοαιθανόλης στην Ελλάδα Φοιτητής: Kυρούδης Παναγιώτης Α.Μ.:4195 Υπευθ.Καθηγητής: Παξινός Κοσμάς Page1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο

Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο Εναλλακτικά Καύσιµα στις Μεταφορές: Στρατηγικές Προώθησης Θεσµικό Πλαίσιο Έφη Τριτοπούλου, Μαρία Ζαρκαδούλα, Γρηγόρης Ζωίδης, Λουκάς Γαβριήλ Τµήµα Περιβάλλοντος και Μεταφορών /νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές καλλιέργειες και γεωργικά εισοδήματα

Ενεργειακές καλλιέργειες και γεωργικά εισοδήματα Ενεργειακές καλλιέργειες και γεωργικά εισοδήματα Δρ Φώτιος Βακάκης Γεωπόνος Γεωργοοικονομολόγος Δ/νων Σύμβουλος της «Βακάκης και Συνεργάτες Σύμβουλοι Αγροτικής Ανάπτυξης ΑΕ» 1. Το προγραμματικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ Α.Μ. : 070004 ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ A.M. : 070134 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΝΤΖΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,2013

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία: Εργαστηριακή παραγωγή και χαρακτηρισμός βιοντήζελ από βιομηχανικά έλαια

Διπλωματική εργασία: Εργαστηριακή παραγωγή και χαρακτηρισμός βιοντήζελ από βιομηχανικά έλαια ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Διπλωματική εργασία: Εργαστηριακή παραγωγή και χαρακτηρισμός βιοντήζελ από βιομηχανικά έλαια Στάθη Ιωάννα Εξεταστική Επιτροπή: Πασαδάκης Νικόλαος, Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 63 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δελλής Πολυχρόνης PhD, DIC, Eur Ing, CENG, MIMECHE, Διπλωματούχος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. θέμα: ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Παναγιάρης Ν.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. θέμα: ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Παναγιάρης Ν. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θέμα: ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Παναγιάρης Ν. Βασίλειος Επιβλέπων καθηγητής : Οσσανλής Ιωάννης ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή μας στο περιβάλλον

Η συμβολή μας στο περιβάλλον 5. Η συμβολή μας στο περιβάλλον Από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει αναδείξει την προστασία του περιβάλλοντος σε βασική προτεραιότητα και αναπόσπαστο στοιχείο των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των βιοκαυσίμων (βιοντίζελ και βιοαιθανόλης) στον τομέα μεταφορών

Η χρήση των βιοκαυσίμων (βιοντίζελ και βιοαιθανόλης) στον τομέα μεταφορών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η χρήση των βιοκαυσίμων (βιοντίζελ και βιοαιθανόλης) στον τομέα μεταφορών Δρίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης πρώτης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες Πρώτος Οδηγός

Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης πρώτης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες Πρώτος Οδηγός Διάχυση ενός ευρωπαϊκού μοντέλου για την παραγωγή βιοαιθανόλης πρώτης γενιάς σε αποκεντρωμένες μονάδες Πρώτος Οδηγός - 1 - - 2 - - 3-1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... - 3-2. ΠΡΟΙΜΙΟ... - 5-3. ΤΟ ΕΡΓΟ SWEETHANOL...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΒΙΟΚΑΤΙΜΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΘΔΜΑ: Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΒΙΟΚΑΤΙΜΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΔΜΑ: Η ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΒΙΟΚΑΤΙΜΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Η ςποβολή ηηρ πηςσιακήρ διαηπιβήρ αποηελεί μέπορ ηων απαιηήζεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Λιανική Εμπορία στον τομέα των Πετρελαιοειδών και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του καυσίμου του μέλλοντος Η2 Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2 (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Α103/Σ8/23.03.2010 της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30

Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δήμος Παπάγου- Χολαργού Προτάσεις χρήσεως του τελικού προϊόντος στην Ελληνική αγορά Deliverable 30 Σ ε λ ί δ α i Περιεχόμενα 1. Γενική Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας... 2 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Πεπραγμένα 2007 Προγραμματισμός Δράσεων 2008 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ & ΕΞΕ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Πεπραγμένα 2007 Προγραμματισμός Δράσεων 2008 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ & ΕΞΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Πεπραγμένα 2007 Προγραμματισμός Δράσεων 2008 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ & ΕΞΕ EH Τ ΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2007 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1.1 Χαιρετισμός του Προέδρου 1.2 Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα