18828/18326/ /17297/ /16325/ /12148/ /14615/ 14923

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "18828/18326/ 16573 18180/17297/ 13743 16909/16325/ 16848 14176/12148/ 13778 15302/14615/ 14923"

Transcript

1 5 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Επιστήµες Οικονοµίας & ιοίκησης 5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 515 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Αθήνα ΟΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα ΕΚΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Βόλος ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Θεσ/νίκη ΑΠΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Θεσνίκη ΠΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2. ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Κοµοτηνή ΠΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ρέθυµνο ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τρίπολη ΠΑΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Αθήνα ΟΠΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Θεσ/νίκη ΠΑΝ. ΜΑΚΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ Ενδεικτικές Κατευθύνσεις: Οικονοµική Θεωρία και Πολιτική, ιεθνή & Ευρωπαϊκά Οικονοµικά, Ποσοτικές Μέθοδοι, Οικονοµική των Επιχειρήσεων & Χρηµατοϊκονοµική. Οικονοµολόγος, Λογιστής, Αναλογιστής, Χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος, Τραπεζικός. Σε υπουργεία, τράπεζες, οργανισµούς της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κέντρα οικονοµικής έρευνας, σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, σύµβουλος επιχειρήσεων και βιοµηχανιών, στέλεχος λογιστηρίων. Εγγράφεται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο. Καθηγητής Οικονοµολόγος Π.Ε. (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια), Χρηµατοοικονοµική οργάνωση & λειτουργία των επιχειρήσεων, των πιστωτικών ιδρυµάτων, των χρηµαταγορών και των κεφαλαιαγορών (οργάνωση τραπεζικών υπηρεσιών, αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας πελατών, λειτουργία Χρηµατιστηρίου, επενδύσεις, ιεθνής Τραπεζιτική). Στελέχωση λογιστηρίων, τραπεζών και οικονοµικών υπηρεσιών επιχειρήσεων: χρηµατοοικονοµικές µελέτες, αξιολόγηση επενδυτικών και επιχειρησιακών σχεδίων, έλεγχος επιχειρήσεων, χρηµατοοικονοµικές αποφάσεις. Σε τράπεζες, λογιστικές - ελεγκτικές εταιρείες, χρηµατιστηριακές εταιρείες, λογιστήρια, αγορές κεφαλαίου και χρήµατος. Εγγράφεται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο. Καθηγητής Οικονοµολόγος Π.Ε. (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια) ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1ΞΓ Αθήνα ΟΠΑ Θεσ/νίκη ΠΑΝ. ΜΑΚΕ Κατευθύνσεις ΟΠΑ: α. ιεθνής Οικονοµική και Χρηµατοδοτική, β. ιεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονοµία. Κατευθύνσεις ΠΑΝ. ΜΑΚΕ.: α. ιεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών, β. Πολιτικών Σπουδών & ιπλωµατίας. Πολιτικός Αναλυτής, Λογιστής, Σύµβουλος Πολιτικής Επικοινωνίας. Σε υπηρεσίες µε αντικείµενο τις διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις της χώρας, σε οικονοµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διεθνείς οργανισµούς, σε τράπεζες, Σύµβουλος σε διεθνείς οργανισµούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εγγράφεται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο. Καθηγητής Οικονοµολόγος Π.Ε. (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια), ενώ από την κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών & ιπλωµατίας του ΠΑΝ. ΜΑΚΕ. Καθηγητής ΠΕ Νοµικών και Πολιτικών Επιστηµών (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια). 1

2 514 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα ΠΑΝΤΕΙΟ Κατευθύνσεις: α. Πολιτική Οικονοµία, β. Περιφερειακή Επιστήµη. Ενδεικτικά µαθήµατα: Οικονοµική των Επιχειρήσεων, Χωροταξία- Χωρικός Σχεδιασµός Οικονοµική Ανάπτυξη, Πολεοδοµική Οικιστική Ανάπτυξη & Πολιτική. Οικονοµολόγος, Περιφερειολόγος. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, τις δηµόσιες επιχειρήσεις & οργανισµούς. Εγγράφεται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο. Καθηγητής Οικονοµολόγος Π.Ε. (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια). 504 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Χίος ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αθήνα ΟΠΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ) Θεσ/νίκη ΠΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αθήνα ΟΠΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΓΓΛ. ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χίος ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ Ενδεικτικά αντικείµενα: ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων, Λογιστική και Χρηµατοϊκονοµική, ιαχείριση Τεχνολογίας και Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης, Οργάνωση και ιοίκηση - ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων- Μάρκετινγκ, ιοίκηση Υπηρεσιών (Τουριστική ιοίκηση, Αθλητική ιοίκηση, ιοίκηση Υγείας, ιοίκηση Πολιτισµικών ραστηριοτήτων και Φορέων). Σε υπηρεσίες υπουργείων και δηµοσίων οργανισµών, τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις. Σύµβουλος Επιχειρήσεων, Υπεύθυνος ηµοσίων Σχέσεων, Χρηµατοοικονοµική Λογιστική, Παραγωγή, Μάρκετινγκ, ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εγγράφεται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο. Καθηγητής Οικονοµολόγος Π.Ε. (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια). Μάρκετινγκ: Βελτίωση παραγωγικότητας επιχειρήσεων (εντοπισµός, πρόβλεψη και µέτρηση της ζήτησης, µέθοδοι λήψης αποφάσεων σχετικά µε την επιλογή, τη δηµιουργία, την τιµολόγηση, τη διάθεση και προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης). Επικοινωνία : Προβολή προϊόντων & υπηρεσιών. Άλλα αντικείµενα: Πληροφορική, Ποσοτικές Μέθοδοι, Οικονοµικά, Λογιστική, ίκαιο. Στέλεχος Επιχειρήσεων και Οργανισµών, ιδιαίτερα στους τοµείς µάρκετινγκ, πωλήσεων, εξαγωγών, διαφήµισης, έρευνας αγοράς, δηµοσίων σχέσεων, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, διοίκησης προµηθειών και υλικών, ανάλυσης συστηµάτων και ανάπτυξης µηχανογραφικών συστηµάτων. Οικονοµικός Σύµβουλος Επιχειρήσεων. Εγγράφεται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο. Καθηγητής Οικονοµολόγος Π.Ε. (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια). Κατευθύνσεις Παν. Πειραιά: α. ιοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, β. Χρηµατοοικονοµική ιοικητική, γ. Εµπόριο και Μεταφορές, δ. Ποιότητα στη Ναυτιλία. Κατευθύνσεις Παν. Αιγαίου: α. Ναυτιλία, β. Μεταφορές, γ. Νέες Τεχνολογίες και Επιχειρηµατικότητα. Στέλεχος ναυτιλιακών εταιριών (στα τµήµατα ναυλώσεων, στο λογιστήριο, την µηχανοργάνωση, δηµοσίων σχέσεων, στο νοµικό και το ασφαλιστικό τµήµα), σε τράπεζες, οικονοµικούς και ερευνητικούς φορείς. Εγγράφεται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο. Καθηγητής Οικονοµολόγος Π.Ε. (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια) ο ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ ιάρκεια σπουδών: 10 εξάµηνα. Γνώσεις γεωπονικού, οικονοµικού, επιχειρηµατικού και κοινωνιολογκού περιεχοµένου. Ενδεικτικά αντικείµενα: Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων, Χρηµατοοικονοµική Αγροτικών Επιχειρήσεων, Γεωργία & Περιβάλλον, Συνεταιριστική Οικονοµία. Σύµβουλος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Σύµβουλος ή Προµηθευτής του αγροτικού χώρου σε επιχειρήσεις και οργανώσεις, Γεωπόνος. Καθηγητής Π.Ε. Γεωπόνος & ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια). 2

3 496 4 ο ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ορεστιάδα ΠΘ ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα ΟΠΑ Τοµείς: α. Φυτικής Παραγωγής, β. Φυτοπροστασίας, γ. Αγροτικής Οικονοµίας, δ. Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, ε. Ζωικής Παραγωγής. Μελετητής, σύµβουλος, υπεύθυνος οργάνωσης παραγωγής και εµπορίας γεωργικών εκµεταλλεύσεων, επιχειρήσεων, καταστηµάτων γεωργικών φαρµάκων, γεωργικών µηχανηµάτων. Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, στην Αγροτική Τράπεζα, σε συνεταιριστικές οργανώσεις. Καθηγητής Π.Ε. Γεωπόνος & ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια). ιοίκηση της Παραγωγής, Χρηµατοϊκονοµική ιοίκηση µε έµφαση της εφαρµογές των Νέων Τεχνολογιών στα συστήµατα παραγωγής στις βιοµηχανικές µονάδες. Καθηγητής Οικονοµολόγος Π.Ε. (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια), Στέλεχος επιχειρήσεων σε τοµείς της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών. Εγγράφεται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο. Κατευθύνσεις (έκτο εξάµηνο): α. Επιχειρησιακή Έρευνα & ιοικητική Επιστήµη, β. ιοίκηση Λειτουργιών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας, γ. Πληροφοριακά Συστήµατα & Τεχνολογίες, δ. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα, ε. Στρατηγικοί & Ανθρώπινοι Πόροι. Στέλεχος Επιχειρήσεων και Οργανισµών. Νέες Τεχνολογίες στη ιοίκηση και την Οικονοµία των Επιχειρήσεων. Εγγράφεται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο. Καθηγητής Οικονοµολόγος Π.Ε. (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια). ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αγρίνιο ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 9610 ιάρκεια σπουδών: 10 εξάµηνα. Κατευθύνσεις: α. Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος, β. ιαχείριση Χρήσεων Γης. Μελέτη περιβάλλοντος, διαχείριση χρήσεων γης, αξιοποίηση φυσικών πόρων, αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων. Σχεδιασµός κατασκευή έργων, περιβαλλοντικές µελέτες, αποκοµιδή σκουπιδιών, βιολογικοί καθαρισµοί, ανάπλαση υποβαθµισµένων περιοχών. Καθηγητής Π.Ε. Γεωπόνος & ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια). Εντάσσεται στον κλάδο Π.Ε. Περιβάλλοντος. 506 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αγρίνιο ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 9497 Αντικείµενα:: α. Οργάνωση & ιοίκηση Επιχειρήσεων Πρωτογενούς Τοµέα, Αγροτική Οικονοµία (νέο µοντέλο αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, ανάπτυξη µορφών παραγωγής σύγχρονων προϊόντων), β. - Εδαφολογία, Φυτική- Ζωική παραγωγή, Εγγειοβελτειώσεις, Αγροτική Τεχνολογία. Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας ή άλλων υπουργείων, στην Αγροτική Τράπεζα, στον Οργανισµό Βάµβακος, στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), σε γεωργικούς συνεταιρισµούς, γεωργικές επιχειρήσεις φυτικής ή ζωικής παραγωγής, βιοµηχανίες γεωργικών φαρµάκων, βιοµηχανίες τροφίµων και γαλακτοκοµικών προϊόντων, καταστήµατα γεωργικών φαρµάκων, γεωργικών µηχανηµάτων, σε φυτώρια. Εγγράφεται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο. ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Θεσ/νίκη ΠΑΝ. ΜΑΚΕ Κατευθύνσεις: α. Βαλκανικών και Ανατολικών Σπουδών (Τούρκικη Γλώσσα + Αραβικά, Ρουµανικά, Βουλγαρικά, Σερβικά ), β. Σλαβικών Σπουδών (Ρωσική Γλώσσα + Πολωνικά, Βουλγαρικά, Σερβικά) και Ειδικεύσεις: 1. Οικονοµικά & ιεθνείς Επιχειρήσεις, 2. Πολιτική & ιεθνείς Σχέσεις. Ιστορία, Πολιτισµός, οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις των κρατών αυτών µε την Ελλάδα. Σε δηµόσιες υπηρεσίες, σε επιχειρήσεις, στο ιπλωµατικό Σώµα, σε ιεθνείς Οργανισµούς. Από την Ειδίκευση Οικονοµικά & ιεθνείς Επιχειρήσεις εγγράφεται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο. 3

4 500 1 ο ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα ΠΑΝΤΕΙΟ Κατευθύνσεις: α. ηµόσιας Οικονοµικής, β. ηµοσίων Θεσµών. Προώθηση των επιστηµών οργάνωσης και λειτουργίας της Πολιτείας. Καθηγητής Π.Ε. Οικονοµολόγος (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια), σε υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε κέντρα πολιτικής έρευνας και σχεδιασµού, σε λογιστήρια, σε ασφαλιστικές εταιρείες, Ορκωτός Λογιστής, Τραπεζικός, Εφοριακός ιοικητικό Στέλεχος. Εγγράφεται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο ο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σπάρτη ΠΑΝ Στατιστική Συµπερασµατολογία: εκτίµηση επιχειρηµατικών κινδύνων, αποφάσεις για την τιµολόγηση αγαθών και υπηρεσιών, ασφαλιστικά, χρηµατοδοτικά ή συνταξιοδοτικά προγράµµατα, επενδυτικές στρατηγικές. Σε τράπεζες, εταιρίες έρευνας αγοράς, εταιρίες δηµοσκοπήσεων, ασφαλιστικές εταιρίες, διαφηµιστικές εταιρίες, εταιρίες πετρελαιοειδών, εταιρίες τηλεπικοινωνιών, φαρµακευτικές εταιρίες ή νοσοκοµεία ως αναλυτής ιατρικών ή επιδηµιολογικών δεδοµένων. Καθηγητής Οικονοµολόγος Π.Ε. (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια). Εγγράφεται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο. Ο Άνθρωπος και το Οικιακό Περιβάλλον του (κατοικία, διατροφή). Ενδεικτικά αντικείµενα: Περιβαλλοντική Βιολογία, Βασικές Αρχές ιατροφής του Ανθρώπου, Χηµεία και Τεχνολογία Τροφίµων, Οικιακή Τεχνολογία, Οικολογική ιάσταση Κατοικιών, Οικονοµικά της Οικογένειας. Κατευθύνσεις: α. Παιδαγωγικής Οικιακής Οικονοµίας, β. Ανθρωποοικολογίας. Καθηγητής Οικιακής Οικονοµίας Π.Ε., Σύµβουλος ή Εµπειρογνώµονας σε υπηρεσίες των Υπουργείων Γεωργίας, Υγείας-Πρόνοιας, Εργασίας και σε Γεωργικούς Συνεταιρισµούς, σε ιδρύµατα και µονάδες Περίθαλψης. Εγγράφεται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο. Οµάδες µαθηµάτων: α. Οργάνωσης & ιοίκησης Αθλητισµού & Αθλητικών Επιστηµών, β. Οργάνωση & ιοίκηση Επιχειρήσεων. ιοίκηση και οικονοµική διαχείριση αθλητικών φορέων, οργάνωση και διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων, διοίκηση υπηρεσιών (ιδιωτικών επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, τοπικής αυτοδιοίκησης, τουρισµού και ψυχαγωγίας, υγείας, µηκερδοσκοπικών και µη-κυβερνητικών οργανισµών). Σε αθλητικές οµοσπονδίες, ενώσεις, σωµατεία, γυµναστήρια, στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, στην Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων, στα µεγάλα ξενοδοχεία, σε εταιρείες συµβούλων αθλητισµού και διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων, στα ΜΜΕ. Εγγράφεται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο. 4

5 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 532 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ X Π.Ε. Θεσνίκη Σ.Σ.Α.Σ. 533 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ X Π.Ε. Θεσ/νίκη Σ.Υ /18326/ /17297/ Κλάδοι των Ενόπλων υνάµεων: α. Υγειονοµικός (Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι, Φαρµακοποιοί, Ψυχολόγοι) β. Οικονοµικός, γ. Στρατολογικός Στρατιωτικών Νοµικών Συµβούλων. ιάρκεια σπουδών: 4 χρόνια. Υποχρέωση παραµονής: 8 χρόνια. Προϋποθέσεις: Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή θα πρέπει: Να είναι Έλληνας το γένος. Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου µε διαγωγή τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ. Να έχει ηλικία από 17 µέχρι 21 ετών. Να έχει ανάστηµα πάνω από 1,70 µέτρα για άντρες και πάνω από 1,60 για τις γυναίκες και βάρος: ΜΣ για άνδρες: 19-27, για γυναίκες: Να είναι υγιής µε άρτια σωµατική διάπλαση. Να µην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήµατα. Να υποστεί επιτυχώς τις προκαταρκτικές εξετάσεις που γίνονται από τη Σχολή και περιλαµβάνουν ψυχοµετρικές δοκιµασίες, υγειονοµικές εξετάσεις και αθλητικές. Εκπαίδευση: α. Ακαδηµαϊκή επιπέδου ΑΕΙ (στο αντίστοιχο τµήµα του Α.Π.Θ.), β. Στρατιωτική, γ. Επιµορφωτική (θέµατα γενικού ενδιαφέροντος). ιάρκεια σπουδών: 4 εξάµηνα. Προϋποθέσεις ως άνω. Ειδικότητες: α. Αµύνης Αεροδροµίων, β. Μετεωρολόγος, γ. Πληροφοριών, δ. Στρατολόγος, ε. Ταµειακός. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) 534 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Y Π.Ε. Αθήνα ΑΣΤ. ΑΚΑ ΗΜΙΑ 16909/16325/ Προϋποθέσεις: Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή θα πρέπει: Να είναι Έλληνας το γένος. Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου µε διαγωγή τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ. Να έχει ηλικία µέχρι 26 ετών. Να έχει ανάστηµα πάνω από 1,70 µέτρα και Βάρος: ΜΣ για άνδρες: 19-27, για γυναίκες: Να είναι υγιής µε άρτια σωµατική διάπλαση. Να µην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήµατα. Να υποστεί επιτυχώς τις προκαταρκτικές εξετάσεις που γίνονται από τη Σχολή και περιλαµβάνουν ψυχοµετρικές δοκιµασίες, υγειονοµικές εξετάσεις και αθλητικές. Εκπαίδευση: Θεωρητική (Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, ίκαιο, Εγκληµατολογία, Ιατροδικαστική), Πρακτική (Αυτοάµυνα, Οπλοτεχνία Σκοποβολή). 535 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ X Π.Ε. ΑΣΤ. ΑΚΑ ΗΜΙΑ 14176/12148/ ιάρκεια σπουδών: 5 εξάµηνα. Προϋποθέσεις ως άνω. Εκπαίδευση ως άνω. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ) 536 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αθήνα ΑΣΤ. ΑΚΑ ΗΜΙΑ 15302/14615/ Ως άνω. 5

6 Τ.Ε.Ι. 566 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ηράκλειο ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 570 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Καβάλα ΤΕΙ ΑΝ ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ Καλαµάτα ΤΕΙ Κοζάνη ΤΕΙ ΥΤ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Λάρισα ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Μεσολόγγι ΤΕΙ ΥΤ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Πρέβεζα ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 576 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Σέρρες ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ. Χαλκίδα ΤΕΙ ΣΤ Ενδεικτικά µαθήµατα: ηµόσια Οικονοµική, ιοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Εργασιακές Σχέσεις, Λογιστική Πρακτική, Λογιστική Εταιριών, Μάρκετινγκ, Σύγχρονο Γραφείο. Υπεύθυνος για τις εµπορικές και οικονοµικές πράξεις µιας επιχείρησης, ενός οργανισµού, µιας κρατικής υπηρεσίας. Εποπτεία, τήρηση και ενηµέρωση λογιστικών βιβλίων, σύνταξη και έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων, σύνταξη και έλεγχος φορολογικών δηλώσεων, εφαρµογή διαδικασιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, εφαρµογή αρχών και µεθόδων κοστολόγησης και σύνταξης προϋπολογισµών, αξιολόγηση επενδύσεων, σύνταξη χρηµατοοικονοµικών αναλύσεων και εκτιµήσεων, παροχή χρηµατοοικονοµικών συµβουλών και εκπόνηση χρηµατοοικονοµικών µελετών. Με προϋπηρεσία: Κατά νόµο υπεύθυνος λογιστής, ίδρυση λογιστικού γραφείου στο οποίο τηρεί βιβλία Α, Β και Γ τάξης. Λογιστής- Φοροτεχνικός Β Τάξης. Μετά από άσκηση του επαγγέλµατος του Λογιστή- Φοροτεχνικού Β Τάξηςεπί τριετία: χορήγηση επαγγελµατικής ταυτότητας Λογιστή- Φοροτεχνικού Α Τάξης. Καθηγητής Π.Ε. ιοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εµπορίας & ιαφήµισης (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Κοζάνη ΤΕΙ ΥΤ Ηράκλειο ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 9348 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σέρρες ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ ιοίκηση Επιχειρήσεων: Επιχειρηµατικότητα, Χρηµατοδοτική, ιαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Εφοδιαστική & ιαχείριση Έργων & Παραγωγής, Μάρκετινγκ & ηµόσιες Σχέσεις, Λογιστική, Πληροφοριακά Συστήµατα, Πωλήσεις, Μεταφορές, Προµήθειες, Εξαγωγές. Μάρκετινγκ: Συµπεριφορά Καταναλωτή, Αρχές ιαφήµισης, Έρευνα Μάρκετινγκ, ηµόσιες Σχέσεις, Τεχνική Πωλήσεων. Προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών, έρευνα αγοράς, ανάπτυξη πωλήσεων, διαφήµιση, δηµόσιες σχέσεις, οργάνωση εκθέσεων. ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων: Πληρoφoρική, ιoικητική Επιστήµη, Oικoνoµικά. Προγραµµατισµός, Βάσεις εδοµένων. Καθηγητής Πληροφορικής.Ε. (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια). ιοίκηση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονοµίας: ιεύθυνση Συνεταιριστικών Οργανισµών & Επιχειρήσεων, Καταναλωτικοί Συνεταιρισµοί, Ελληνικό Συνεταιριστικό Κίνηµα. Εφαρµοσµένες Ξένες Γλώσσες στη ιοίκηση & την Οικονοµία Ενδεικτικά µαθήµατα: Μετάφραση, ερµηνεία, ιεθνείς Σχέσεις, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά. Στον τοµέα των εξαγωγών, σε µεταποιητικές εξαγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις, σε µεταφορικές εταιρείες, εµπορευµατικούς σταθµούς, εµπορικές εξαγωγικές-εισαγωγικές επιχειρήσεις, συνεταιριστικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, ταξιδιωτικά γραφεία, τουριστικές µονάδες, ανταλλακτήρια συναλλάγµατος, σε γραφεία εξειδικευµένης µετάφρασης. ιοίκηση & ιαχείριση Έργων: ιαχείριση ανθρώπινων και περιβαλλοντικών πόρων. Υπεύθυνος προγραµµατισµού, διαχείρισης, ελέγχου και αξιολόγησης έργων. Σε ιδιωτικές & δηµόσιες επιχειρήσεις & υπηρεσίες. Από την Οικονοµική Κατεύθυνση, Λογιστής- Φοροτεχνικός Β Τάξης. Μετά από άσκηση του επαγγέλµατος του Λογιστή- Φοροτεχνικού Β Τάξης επί τριετία: χορήγηση 6

7 542 4 ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2. ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Γρεβενά ΤΕΙ ΥΤ επαγγελµατικής ταυτότητας Λογιστή- Φοροτεχνικού Α Τάξης. Καθηγητής Π.Ε. ιοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εµπορίας & ιαφήµισης (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια) ο ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) Αγ. Νικόλαος ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ο ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) Λευκάδα ΤΕΙ ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ ο 1. ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) Μεσολόγγι ΤΕΙ ΥΤ ο 1. ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 3. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) Πάτρα ΤΕΙ ΥΤ ο (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ) Καβάλα ΤΕΙ ΑΝ. ΜΑΚΕ. ΘΡΑΚΗΣ ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΞΕΝΕΣ Σ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ & ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ) Ηγουµενίτσα ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2. ΙΟΙΚΗΣΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ) Λάρισα ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ο ο ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ & 2. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ & 2. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Πύργος ΤΕΙ ΥΤ. Άµφισσα ΤΕΙ ΣΤ Ενδεικτικά µαθήµατα: ιοίκηση Επιχειρήσεων & Ανθρώπινων Πόρων, Επικοινωνία- Πολιτισµός & Τουριστικές Μονάδες, Μάρκετινγκ, ιαφηµιστική Εκστρατεία, Τουριστική Οικονοµία- ιεθνές Εµπόριο, ιαχείριση Μουσειακών Συλλογών, Μουσειοπαιδαγωγική. ιοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχείων, γραφείων τουρισµού). ιοργάνωση πολιτιστικών δράσεων, εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Σε µουσεία, πολιτιστικά ιδρύµατα, αίθουσες τέχνης, σε επιχειρήσεις διαχείρισης µουσικών, κινηµατογραφικών κλπ. εκδηλώσεων

8 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚ. ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Καλαµάτα ΤΕΙ 7998 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Γρεβενά ΤΕΙ ΥΤ. Ηγουµενίτσα ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Ηράκλειο ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 7189 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λάρισα ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 7668 Λευκάδα ΤΕΙ ΙΟΝ. ΝΗΣΩΝ 4354 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ο ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ Θήβα ΤΕΙ ΣΤ ο ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ Κατερίνη ΤΕΙ ΚΕΝΤΡ Ενδεικτικά µαθήµατα: Αρχές ιοίκησης Επιχειρήσεων-Οργανισµών, ίκαιο Μονάδων Υγείας, Οργάνωση & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Χρηµατοδότηση & Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας. Στο γραφείο κίνησης των µονάδων Υγείας, διοίκηση προσωπικού, προµήθειες. Σε νοσηλευτικά ιδρύµατα και µονάδες πρόνοιας, σε προγράµµατα παροχής φροντίδας. Ενδεικτικά µαθήµατα: Κοινωνιολογία του Τουρισµού, ιοίκηση Επισιτιστικών Τµηµάτων, Οργάνωση & διοίκηση τουριστικών Γραφείων, Στοιχεία Τεχνολογίας Τροφίµων- Προµήθειες, Τουριστικό ίκαιο, ιαδικτυακές Συναλλαγές στον Τουρισµό, Οργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων, Εναλλακτικός Τουρισµός. 3,5 χρόνια θεωρητική & εργαστηριακή κατάρτιση, 1 εξάµηνο πρακτική εξάσκηση. Μάνατζµεντ & µάρκετινγκ ξενοδοχειακών µονάδων, πρακτορείων ταξιδίων, επισιτιστικών µονάδων. Από την Οικονοµική Κατεύθυνση, Λογιστής- Φοροτεχνικός Β Τάξης. Μετά από άσκηση του επαγγέλµατος του Λογιστή- Φοροτεχνικού Β Τάξης επί τριετία: χορήγηση επαγγελµατικής ταυτότητας Λογιστή- Φοροτεχνικού Α Τάξης. Καθηγητής Π.Ε. ιοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών Επιχειρήσεων και Εµπορίας & ιαφήµισης (χρειάζεται Παιδαγωγική Επάρκεια). Logistics: Εφοδιαστική Αλυσίδα. Ροή & αποθήκευση προϊόντων, υπηρεσιών & πληροφοριών από την αρχική παραγγελία/ παραγωγή µέχρι την παράδοση στον πελάτη. Ενδεικτικά µαθήµατα: ιοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονοµική Ανάλυση, ιαχείριση Προµηθειών, Μάρκετινγκ, Πληροφοριακά Συστήµατα Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Συστήµατα ιανοµής & Μεταφορών. Σε βιοµηχανικές και εµπορικές επιχειρήσεις που παράγουν και διακινούν προϊόντα. Σε οδικές, θαλάσσιες και αεροπορικές εταιρείες µεταφορών, στον δηµόσιο τοµέα (νοσοκοµεία, στρατιωτικές µονάδες), σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (τουριστικές, διανοµής Τύπου, δεµάτων). 561 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Καλαµάτα ΤΕΙ 7882 Αντικείµενα: Λογιστική ανάλυση και Οικονοµική ιαχείριση των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), Εφαρµογές διοίκησης και πληροφορικής στους Ο.Τ.Α., Σχέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε την Κεντρική ιοίκηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναπτυξιακά Προγράµµατα για την τοπική αυτοδιοίκηση, ιαχείριση και διοίκηση έργων και υπηρεσιών του Ο.Τ.Α., Θεσµικά ζητήµατα του Ο.Τ.Α., Τουρισµός και Τ.Α.. Στους Ο.Τ.Α., τις νοµαρχίες, σε τράπεζες, σε συνεταιρισµούς, σε δηµοτικές επιχειρήσεις. 8

9 577 1 ο ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ Καστοριά ΤΕΙ ΥΤ Ενδεικτικά µαθήµατα: Αρχές Οικονοµικής, Αρχές Επικοινωνίας, Αρχές ικαίου, Αρχές Μάρκετινγκ, Αρχές Μάνατζµεντ, Κοινωνική Ψυχολογία, Τεχνικές Ερωτηµατολογίου και Συνέντευξης, ηµόσιες Σχέσεις, ιαφήµιση, Σχεδίαση Γραφικών, Σχεδιασµός & Ανάπτυξη ιστοσελίδων, Παραγωγή Ψηφιακών Εκποµπών, ηµιουργικό Κινούµενο Σχέδιο. ιαφηµιστής, Ειδικός Ψυχαγωγίας, Υπεύθυνος ηµοσίων Σχέσεων. Σε επιχειρήσεις στις οποίες λειτουργούν τµήµατα δηµοσίων σχέσεων (επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης και αναψυχής ), σε εξαγωγικές µονάδες, επιχειρήσεις υλοποίησης κοινοτικών δράσεων, επιχειρήσεις εµπορίου και µεταφορών, διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισµούς, στα ΜΜΕ. ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.Τ.Ε.) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1Ξ.Γ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1Ξ.Γ. ΑΣΤΕ ΑΣΤΕ Ρόδος ΑΣΤΕΡ 8401 Αγ. Νικόλαος ΑΣΤΕΑΝ 7268 ιάρκεια σπουδών: 6 εξάµηνα + 9 µήνες πρακτική το καλοκαίρι. Τροφοδοσία ξενοδοχείων και λοιπών επισιτιστικών µονάδων, προµήθεια υλικών και εξοπλισµού, προγραµµατισµός επιχειρηµατικής δραστηριότητας, υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών, διοίκηση προσωπικού, κατάρτιση προϋπολογισµών, παροχή τουριστικών πληροφοριών. Κατάρτιση στελεχών για τις ξενοδοχειακές και λοιπές επιχειρήσεις του τουριστικού τοµέα ΣΧΟΛΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) Σ.Π.Α. 580 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ Σ.Π.Α. Αθήνα 7476/6043 Στο Τµήµα εισάγονται: σε ποσοστό 50% ήδη υπηρετούντες στο Πυροσβεστικό Σώµα µε το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων, και σε ποσοστό 50% µετά από επιλογή ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν Πτυχίο ΑΕΙ Πολυτεχνικών Σχολών (Πυροµηχανικών, Χηµικών Μηχανικών, Μηχανολόγων-Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ναυπηγών, Μηχανικών Η/Υ, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής) και Πανεπιστηµιακών Σχολών (Χηµικών, Φυσικών, Μαθηµατικών, Γεωλογίας, Νοµικής, Οικονοµικών Επιστηµών, ηµοσιογραφίας και ΜΜΕ, Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και ασολόγων Φυσικού Περιβάλλοντος), Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι υγιείς και να έχουν άρτια σωµατική κατάσταση. βρίσκονται στην ενέργεια, για να γίνουν ικανοί στην εκπλήρωση των καθηκόντων και υποχρεώσεών τους. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΚΕΣΥΠ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Καλλ. Παρρέν - Σιγανού 4,

4 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ Τεχνολογικές Επιστήµες 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ Ι ΡΥΜΑ ΜΟΡΙΑ 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ 307 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσ/νίκη ΑΠΘ 14142 308 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα...3 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου, Κρήτης...5 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου...6 Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το 2 ο Επιστημονικό πεδίο είναι το πεδίο των θετικών επιστημών. Είναι προσβάσιμο χωρίς απώλεια μορίων στους

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις 2014, 90% ΓΕΛ και Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2013

Βάσεις 2014, 90% ΓΕΛ και Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2013 ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 20.759 21.054-295 -1,4% 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 20.364 20.193 171 0,8% 127 233 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2009 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ (ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ...... ΕΤΟΣ 2010 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0 Προς Το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου Δικαιολογητικών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ 1) Υποβάλλω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014

ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2012 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β. Σ.Π. Β.Π.(1) ΜΟΡΙΑ Γ.Β.Π. Α.Μ.Α.Β.

Διαβάστε περισσότερα

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 181 τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 182 1ο επιστημονικό πεδίο Ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες Από ποια κατεύθυνση συμφέρει να πάω;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8%

ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8% ΔΙΑΦΟΡ ΚΩΔ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Α ΣΧΟΛΗΣ (2013) (2012) (Μόρια) (%) 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 4.484 9.507-5.023-52,8% 133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

2014 10% αποφ 13 2014-2013 90% 2013 90% 2014 ΕΣΠ 2014 ΕΠΑΛ 2014 90% ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ

2014 10% αποφ 13 2014-2013 90% 2013 90% 2014 ΕΣΠ 2014 ΕΠΑΛ 2014 90% ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ 2014 90% 2014-2013 90% 2013 90% 2014 10% αποφ 13 2014 10% αποφ 12 127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 19964-265 20229 20130 13705 9711 129 Αγγλικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr

ΒΑΣΕΙΣ 90% 2012. Καλοδήμος Δημ. 1 http://sep4u.gr ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΓΕΝ ΚΟΙΝ %(ΓΣ) ΤΡΙ %(ΓΣ) ΠΟΛ %(ΓΣ) ΜΟΥΣ %(ΓΣ) ΔΙΑΦ ΚΚ ΠΟΛ 101 Θεολογίας Αθήνας 11535 10420 90% 11059 96% 9832 85% -639 1 1 102 Φιλοσοφίας Πάτρας 13387 13134 98% 13226 99% 11975 89% 3889 29% -92

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Βάσεις 2014 (κατ.90%) 1ο Πεδίο-Μηχανογραφικό 2015

http://sep4u.gr Βάσεις 2014 (κατ.90%) 1ο Πεδίο-Μηχανογραφικό 2015 http://sep4u.gr Βάσεις 2014 (κατ.90%) 1ο Πεδίο-Μηχανογραφικό 2015 ΕΜ A/A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Τμήμα-Εισαγωγική Κατεύθυνση (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ προχωρημένου εξαμήνου) ΙΔΡΥΜΑ Κ.Α 2014 Ε.Π 3 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τελ/1. http://sep4u.gr ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 22,738 5,272 17,466 23%

Τελ/1. http://sep4u.gr ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 22,738 5,272 17,466 23% ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Τελ/1 ΚΩΔ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛ ΔΙΑΦ 408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ 22,738 5,272 17,466 23% 133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ 21,755 5,394 16,361 25% 406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Τµήµα Θεολογίας Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας Τµήµα Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η κατάρτιση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχολές και Τμήματα Ελλάδας 2013

Σχολές και Τμήματα Ελλάδας 2013 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ep 1 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ), ΕΚΠΑ 127 1 2 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ), ΑΠΘ 129 1 3 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Το Τµήµα αυτό έχει ως γνωστικό αντικείµενο την επιλογή, την ταξινόµηση, την οργάνωση και

Διαβάστε περισσότερα

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων. Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Σχολή ή Τμήμα έχει ως εξής: Αριθμός εισακτέων Σύνολο ειδικών αριθμών εισακτέων ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 260 17 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ ΤΜΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ι. Σ.Σ.Α.Σ Στρατολογικό Θεσ/νίκης 2310962101 www.ssas.gr Ψυχολογικό Θεσ/νίκης 2310962101 www.ssas.gr Στρατολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2003 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2003 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2003 ΜΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1ο Επιστηµονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νοµικών & Κοινωνικών επιστηµών Α.Ε.Ι. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ * 17232 14,84 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ Ε Ι Ι Κ Ο Τ Η Τ Ω Ν ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΑ-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ-ΕΙ ΙΚΕΥΣΕΙΣ) ΝΟΜΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2004 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2004 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2004 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΡΙΑ 2003 ΜΟΡΙΑ 2004 ιαφορά 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ ΙΟ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ AEI ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ * 17232 17268 36 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1o Πεδίο. Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 13350 13363

1o Πεδίο. Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 13350 13363 1o Πεδίο Τμήμα Ίδρυμα Πεδίο Εκτίμησ Βάση η 2014 2013 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 20250 20229 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 21000 21054 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Αγγλικών Σπουδών ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας:

Διαβάστε περισσότερα