ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ. (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/ α.π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ. (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/ α.π. ΙΠΑ /οικ/356) Α/Α ΤΙΜΟΛ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 1 Ο Ο Α-2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες 1 Ο Ο-1123Α Ο Ο Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 3,00m 2 Ο Ο ΟΙΚ OIK OIK ΟΙΚ Υ Ρ Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμήματα πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής Καθαίρεση δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμηματων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας και χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή) 3 ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ Υ Ρ ΟΙΚ Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 8 ΟΙΚ ΟΙΚ Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο 9 ΟΙΚ Ο Ο Β-4.1 Επιχώματα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόμια 10 Ο Ο-3121.Β Ο Ο Β-4.2 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών 11 Υ Ρ ΟΙΚ Επίχωση με προιόντα εκσκαφών, εκβραχισμών κλπ 12 ΟΙΚ ΟΙΚ Ν\ ΟΙΚ ΝΥ Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Επιστρώσεις δαπέδων με αντιολισθηρές πλάκες τσιμέντου διαστάσεων 40Χ40 cm, με ει δική διαμόρφωση κατάλληλη γιά όδευση, αλλαγή κατεύθυνσης και επισήμανση κινδύνου ατόμων με αναπηρία Βιομηχανικό δάπεδο με ειδικές ραβδώσεις με σκληρυντικό υλικό, ενδεικτικού τύπου MASTERTOP 100 NC BASF, ή ισοδυνάμου. 13 ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου 15 ΟΙΚ ΟΙΚ Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 16 ΟΙΚ ΟΙΚ ΟΙΚ Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool md tp r i D S ) 17 ΟΙΚ ΟΙΚ7744 Σελίδα 1

2 Α/Α ΤΙΜΟΛ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. 19 Ο Ο Β Ο Ο Β Ο Ο Β Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (B10) κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών, εξομαλυντικών στρώσεων κλπ Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμόρφωσης πυθμένα 19 Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Β-30.2 Σιδηρούς οπλισμός B500c κατά ΕΛΟΤ (S500s) εκτός υπόγειων έργων 22 Ο Ο Ο Ο Β-30.3 Σιδηρούν δομικό πλέγμα B500c κατά ΕΛΟΤ (S500s) εκτός υπόγειων έργων 23 Υ Ρ Ο Ο Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα 0,15x0,30m από σκυρόδεμα 24 Ο Ο Ο Ο Β-51Ν Πρόχυτα κράσπεδα διατομής 6Χ24 cm και μήκους 100 cm, από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/ Ο Ο Ο Ο Β-36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη 26 Ο Ο Ο Ο Β-57.3 ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων από PVC Φ Υ Ρ Ο Ο Β-64.1 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων 28 ΟΙΚ Ο Ο Β-38 Στεγάνωση με ειδικές μεμβράνες 29 Ο Ο Ο Ο Β-44 Στεγάνωση αρμού με ταινία τύπου HYDROFOIL PVC ή αναλόγου 30 Υ Ρ Γ: Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ 31 Ο Ο Γ-1.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150) 31 Ο Ο-3121.Β Ο Ο Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155) 32 Ο Ο-3211.Β : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 33 Ο Ο -2.1 Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος, βάθους έως 4 εκ. 33 Ο Ο Ο Ο -3 Ασφαλτική προεπάλειψη 34 Ο Ο Ο Ο -6 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Α265) 35 Ο Ο-4421.Β Ο Ο -4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 36 Ο Ο Ο Ο -9.1 Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτικό σκυρόδεμα 0,04 μ με χρήση κοινής ασφάλτου 37 Ο Ο-4521.Β Υ Ρ 4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων. 38 Ο Ο-4521-Β Σελίδα 2

3 Α/Α ΤΙΜΟΛ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. 39 Ο Ο Ε-4.3Ν Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κιγκλιδώματα ασφαλείας σιδηρά από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, αποτελούμενα από ορθοστάτες από σιδηροσωλήνα Φ 70 mm και ενδιάμεσα δύο οριζόντιους σιδηροσωλήνες Φ 70 mm άνω και Φ 50 mm κάτω, μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια. 39 ΟΙΚ Ο Ο Ε-4.2 Σιδηρά κιγκλιδώματα 40 Ο Ο Ο Ο Ε-20.1Ν 42 Ο Ο Ε-20.2Ν Προμήθεια και τοποθέτηση εσχάρας προστασίας λάκκων δένδρων προκατασκευασμένης, ενδεικτικού τύπου Carmel 100 της Escofet ή ισοδυνάμου, εξωτερικών διαστάσεων π λαισίου 100Χ100 cm, με εσωτερικό μεταλλικό δακτύλιο πάχους 9,25 cm Προμήθεια και τοποθέτηση μπάρας (εμπόδιο στάθμευσης τροχοφόρων), διαστάσεω Φ 10 cm, ύψους 100 cm από χάλυβα, ενδεικτικού τύπου BARCELONA 92/ C-93 ή ισοδύναμου 41 ΟΙΚ ΟΙΚ Ο Ο Ε-20.3Ν 44 Ο Ο Ε-20.4Ν 45 Ο Ο Ε-20.5Ν Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κατασκευής (stand) για το χώρο στάθμευσης και φύλαξης ποδηλάτων, ενδεικτικού τύπου athena CD της EuroSport ή 43 ΟΙΚ-6412 ισοδύναμου. Προμήθεια και τοποθέτηση, προκατασκευασμένων καθιστικών πάγκων χωρίς πλάτη, από σκυρόδεμα με ενισχυμένο τσιμέντο και μεταλλότυπο διαστάσεων 200Χ50 cm ύψους 45 cm ενδεικτικού τύπου Althea της URBANICA ή ισοδύναμου Προμήθεια και τοποθέτηση, κάδου απορριμάτων από χαλύβδινη λαμαρίνα χωρητικότητας 44 lt, ενδεικτικού τύπου simple /Urbanica ή ισοδυνάμου. 44 ΟΙΚ ΟΙΚ Ο Ο Ε-9.6 Πινακίδα εργοταξιακής σήμανσης υψηλής αντανακλαστικότητας 46 ΟΙΚ Ο Ο Ε-16 Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου 47 ΗΛΜ-108 Ζ. ΙΚΤΥΑ Ζ.1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 48 ΝΑ\Ν1.21.Ζ.Ο Ο Ιστός ηλεκτροφωτισμού οδών, ύψους 7 μέτρων 48 ΗΛΜ ΝΑ\Ν4.81.Ζ.Ο Ο Πίλαρ ηλεκτροδότησης έως 4 αναχωρήσεων 49 ΗΛΜ ΝΑ\Ν4.82.Ζ.Ο Ο Πίλαρ ηλεκτροδότησης έως 8 αναχωρήσεων 50 ΗΛΜ ΝΑ\ ΟΙΚ 52 ATHE ATHE ATHE ATHE ATHE Ν ATHE Ν ATHE Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 έδαφος διατομής 4Χ2,5 mm2 έδαφος διατομής 4Χ4 mm2 έδαφος διατομής 4Χ10 mm2 Καλώδιο τύπου J1VV- (U,R.S) (NYY) πενταπολικό, κατάλληλο για τοποθέτηση στο έδαφος διατομής 5Χ6 mm2 Καλώδιο τύπου J1VV- (U,R.S) (NYY) πενταπολικό, κατάλληλο για τοποθέτηση στο έδαφος διατομής 5Χ10 mm2 Μούφα διακλάδωσης ταφ χυτορητίνης, διαστάσεων 240Χ140Χ52mm, ενδεικτικού τύπου GT ELEKTROTECHNISCHE PRODUKTE TM-1 300q3007 ή ισοδύναμου για καλώδια διατομής από 5Χ1,5mm2 έως 5Χ10mm2 Γείωση με ένα ηλεκτρόδιο επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά με χαλύβδινη ψυχή, διαμέτρου 17mm & μήκους 1,5m 51 OIK ΗΛΜ47 53 ΗΛΜ47 54 ΗΛΜ47 55 ΗΛΜ47 56 ΗΛΜ47 57 ΗΛΜ47 58 ΗΛΜ45 59 ATHE Ν ATHEΝ ATHE Ν Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, στεγανό, προστασίας ΙΡ67, κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση στο έδαφος, ενδεικτικού τύπου IGUZZINI Light Up Garden 7163 η ισοδύναμου, μετά του λαμπτήρα 1ΧΗΙΤ (CDM-T) 35W/230V Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, στεγανό, κορυφής με κλίση 6 μοίρες, κατάλληλο για τοποθέτηση επί ιστού ενδεικτικού τύπου IGUZZINI LAVINIA BD88 ή ισοδύναμου, μετά του λαμπτήρα LED 59X1W Φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου, στεγανό, κατάλληλο για τοποθέτηση επί ιστού μεσαίας τοποθέτησης, ενδεικτικού τύπου IGUZZINI LAVINIA BD87 ή ισοδύναμου, μετά του λαμπτήρα LED 39X1W 59 ΗΛΜ59 60 ΗΛΜ59 61 ΗΛΜ59 Σελίδα 3

4 Α/Α ΤΙΜΟΛ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. 62 ATHE Ν Φρεάτιο επίσκεψης από σκυρόδεμα διαστάσεων 40Χ40 cm πάχους 15 cm με διπλό χυτοσιδηρό κάλυμα διαστάσεων 32Χ32 cm βάθους 70 cm 62 N2548 Ο Ο 63 Ν Πλαστικός σωλήνας PVC, κατά ΕΛΟΤ 686/Β διαμέτρου 100 mm 63 ΗΛΜ 8 64 ATHE Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25mm2 64 ΗΛΜ45 65 ATHE Ν Τριγωνική γείωση αποτελούμενη από 3 ηλεκτρόδια χάλκινα με χαλύβδινη ψυχή, διαμέτρου Φ17 και μήκους 1,5m 65 ΗΛΜ45 66 ΑΤΗΕ Ν Σύνδεσμος χάλκινος συμπιεστού τύπου C 66 ΗΛΜ 45 Ζ.2. ΑΡ ΡΕΥΣΗ 67 Η Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Φ ΠΡΣ Η Η ΟΙΚ Ν Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου για 12 ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος αυξημένων δυνατοτήτων για ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες Φρεάτιο ελέγχου άρδευσης από σκυρόδεμα διαστάσεων 35Χ50cm βάθους έως 0,50m 68 ΠΡΣ ΠΡΣ OIK ΟΙΚ Ν Φρεάτιο υδροληψίας από σκυρόδεμα διαστάσεων 40Χ80cm βάθους έως 0,50m 71 OIK ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ Ν ΑΤΗΕ Ν ΑΤΗΕ Ν ΑΤΗΕ Ν Χ1,5mm2 3Χ1,5mm2 5Χ1,5mm2 9Χ1,5mm2 11Χ1,5mm2 72 ΗΛΜ47 73 ΗΛΜ47 74 ΗΛΜ47 75 ΗΛΜ47 76 ΗΛΜ47 77 Ο Ο Β-58.3 Σωλήνας πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6Atm, Φ90 77 Υ Ρ Η Η Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 6 atm Ονομαστικής διαμέτρου Φ ΠΡΣ ΠΡΣ Η Μικροσωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονομαστικής πίεσης 10 atm Φ 6 80 ΠΡΣ Η8.1.1 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, επισκέψιμος 81 ΠΡΣ Η7.3.1 Φίλτρα νερού σίτας ή δίσκων, χαλύβδινα, γωνιακά, ονομαστικής πίεσης 8 atm Φ 2'' 900,00 82 ΠΡΣ Η Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm Φ 1 " 83 ΠΡΣ Η5.3.3 Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα Φ 1'' 84 ΠΡΣ Η5.3.6 Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα Φ 2'' 85 ΠΡΣ H Η Η Η Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 10 atm, πλαστικές, ευθείας ροής Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1'' με απώλ.<0,3m στα 8 m3/h ηλεκτροβάνες: 1 ηλεκτροβάνες: 2 ηλεκτροβάνες: 4 86 ΠΡΣ ΠΡΣ ΠΡΣ ΠΡΣ Η Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 6'', μιας Η/Β 90 ΠΡΣ Σελίδα 4

5 Α/Α ΤΙΜΟΛ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. 91 Η Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 10'', δύο-τριών Η/Β 91 ΠΡΣ Η Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών 30Χ40 cm, 4 Η/Β 92 ΠΡΣ Η Στεγανά κουτιά για προγραμματιστές, μεταλλικά διαστάσεων/πάχους 40Χ30Χ20/1,2 93 ΠΡΣ Η5.8 Κινητική βαλβίδα εξαερισμού πλαστική ή μεταλλική 94 ΠΡΣ H. Υ ΡΑΥΛΙΚΑ 95 Υ Ρ 1.05 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών. 95 Υ Ρ Υ Ρ 5.07 ιάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου. 96 Υ Ρ Υ Ρ Υ Ρ Υ Ρ Υ Ρ Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της ΠΤΠ Ο-150 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή για πλάτος ορυγμάτων έως 4.00μ με φόρτωση και μεταφορά Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 500 mm Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 630 mm 97 Υ Ρ Υ Ρ Υ Ρ Υ Ρ Ο Ο Β-66.1 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) 101 Ο Ο Ο Ο Β-66Ν.1 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου ομβρίων τύπου Ε2-0 (αγωγοί από Φ500 έως Φ800) 102 Ο Ο Ο Ο Β-66Ν.7 Φρεάτιο υδροσυλλογής με διπλή σχάρα 103 Ο Ο Ο Ο Β-66Ν.8 Φρεάτιο υδροσυλλογής με μονή σχάρα 104 Ο Ο Ο Ο Β-66Ν.9 Ειδικό Φρεάτιο υδροσυλλογής 105 Ο Ο-2548 Θ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ένδρα κατηγορίας ΠΡΣ ένδρα κατηγορίας ΠΡΣ Θάμνοι κατηγορίας Θ5 108 ΠΡΣ ένδρα κατηγορίας ΠΡΣ Ε9.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50-12,00 lt 110 ΠΡΣ Ε9.6 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50-22,00 lt 111 ΠΡΣ Ε9.7 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου lt 112 ΠΡΣ Ε4.4 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,20 Χ 1,20 Χ 1,20 m 113 ΠΡΣ ΣΤ1.2 Σχηματισμός λεκάνης άρδρευσης φυτών διαμέτρου από 0,61 m και άνω 114 ΠΡΣ ΡΕΘΥΜΝΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 OI ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η /ΝΤΡΙΑ ΤΥ Ρ Σελίδα 5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΤΙΜΟΛ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣH - ΙΑΜΟΡΦΩΣH, ΠΑΡΟ ΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΛAΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Θέση: ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Ο ΟΙ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - Έργο: ιαµόρφωση πλατείας στα όρια του ήµου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη ΝΙΚΑΙΑ -Γ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ - Θέση: ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - - ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 328.976,00 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κωδ. ΈΛΟΤ ΤΟ 1501-+

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δήμος : ΒΕΡΟΙΑΣ Εργο : ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ Μελέτης : 62/2014 Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Εργο : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΕΛΑΓΚΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 2172.ΣΧΕΤ ΟΙΚ ΝΑΗΛΜ.9367.ΦΩΤ ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ.Τ650.ΠΕΡΙΦ ΟΙΚ ΝΑΠΙΝ.08.3.ΣΧ ΝΟΔΟ Δ\Η1.3 ΝΠΡΣ 5919.2.1ΣΧ ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\22.65.01 ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΜΟΥΔΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΑ Είδος Εργασιών Αρθρου A.T. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 1 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ :"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ"

ΕΡΓΟ :ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.925.000,00 Ευρώ ( ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Σίβα, Καμηλαρίου, Πιτσιδίων, Αντισκαρίου και Πηγαϊδακίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A4540-4550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000.000. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟ : 1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 001 Ν.Ο Ο 1123Β Ο Ο-1123Α m 3 0,70 40,00 28,00 ΘΕΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Άρθρο Αναθεώρησης ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών A. ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΔΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΚΩ. Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Δήμος : ΚΩ. Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ Εγκύκλιος 26/ 4102012 "ΕΛΟΤ ΤΠ 1501" Αρθρα Μελέτης ΝΑΟΔΟ Β\Α02

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΒΟΡΕΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΣΚΕΥΗ ΚΤΡΩΝ ΓΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΔΚΟΥ ΠΑΧΝΔΟΥ ΚΑ ΒΒΛΟΥ Σ Υ Ν Ο Π Τ Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η - 1 01.01.01 ΝΕΤ ΟΚ 10.02 ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Γενικές Εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 4/1-2-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

11963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 19 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/03/54/ΦΝ 437 Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιΐας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού Τοµέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» 75.000.000 Οκτώβριος 2014 K:\SINTIRISI\2015-2018\Ανατολικός

Διαβάστε περισσότερα