ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΡΤΣΙΔΟΥ *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΡΤΣΙΔΟΥ *"

Transcript

1 ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΡΤΣΙΔΟΥ * Ανάλυση φυτολίθων από τα ιζήματα του Δισπηλιού αναζητώντας τις πρακτικές διαβίωσης του προϊστορικού οικισμού Φυτόλιθοι Τα φυτά χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους σχεδόν σε όλες τους τις εκδηλώσεις: φαγητό, καύσιμη ύλη, ζωοτροφή, ρουχισμό, στέγαση και γενικά οικιακούς σκοπούς (ψάθες, καλάθια, κ.ά.). Κατά συνέπεια τα φυτικά κατάλοιπα αποτελούν πολύτιμα αρχαιολογικά ευρήματα για την ανασύνθεση της κοινωνικής οργάνωσης και των στρατηγικών επιβίωσης των αρχαίων κοινωνιών και ιδιαίτερα των προϊστορικών. Τα φυτά όμως, αν δεν καούν, σπάνια διατηρούνται, λόγω της γρήγορης αποσύνθεσης της οργανικής ύλης. Τα ανόργανα επομένως συστατικά τους είναι αυτά που συνήθως επιβιώνουν στα ιζήματα ανεξάρτητα από την καύση ή μη των φυτών. Οι φυτόλιθοι είναι ανόργανες μικροσκοπικές μορφές άμορφου διοξείδιου του πυριτίου (οπάλιος) που δημιουργούνται στα κυτταρικά τοιχώματα του επιδερμικού ιστού των φυτών (Piperno 2006). Ο σχηματισμός τους ακολουθεί την εξής διαδικασία: η διάβρωση των πυριτικών πετρωμάτων και ορυκτών (σχιστόλιθοι, χαλαζίας, κλπ) εμπλουτίζει με πυρίτιο τα εδάφη. Τα φυτά απορροφούν με τις ρίζες τους νερό, μέσα στο οποίο εμπεριέχεται διαλυμένο το πυρίτιο, το οποίο μεταφέρεται με το αγγειακό σύστημα του φυτού στο υπόλοιπο σώμα του. Κατά τη διαδικασία της εξατμισοδιαπνοής, το πυρίτιο συγκεντρώνεται στα κύτταρα με τη μορφή οπαλίου (μη κρυσταλλικό ένυδρο πυρίτιο). Ο οπάλιος τείνει να αντιγράφει το σχήμα των κυττάρων και ως εκ τούτου μετά την αποσύνθεση των φυτών απομένει μοναδική μαρτυρία. Σε περιβάλλον με όξινο έως και ελαφρά αλκαλικό ph, δηλαδή στην πλειονότητα των φυσικών περιβαλλόντων, οι φυτόλιθοι είναι οι πιο σταθεροί βιογενείς παράγοντες με αποτέλεσμα συχνά να αποτελούν τη μοναδική παλαιοβοτανική μαρτυρία σε μια αρχαιολογική θέση. Παράγονται σε όλους τους τύπους φυτών και σε όλα τα όργανά τους (ρίζες, φύλλα, * Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδας,

2 78 ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΡΤΣΙΔΟΥ βλαστό, άνθη). Υπάρχουν φυτά που παράγουν εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες φυτολίθων, όπως για παράδειγμα τα αγρωστώδη (στα οποία ανήκουν και τα δημητριακά), ενώ άλλα είδη ή μέρη φυτών, όπως για παράδειγμα τα ξυλώδη μέρη των δέντρων, παράγουν ελάχιστους ή και καθόλου. Οι φυτόλιθοι διακρίνονται για τρία χαρακτηριστικά, τα οποία τους καθιστούν σημαντικό παλαιοβοτανικό κατάλοιπο για τη μελέτη αρχαιολογικών και φυσικών ιζημάτων: 1) επειδή ο οπάλιος είναι ορυκτό και επομένως ανόργανη ύλη, είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί και δεν διαβρώνονται εύκολα από βακτήρια (Harvey & Fuller 2004). Έτσι, αντίθετα με τα οργανικά κατάλοιπα (γύρη, ιστοί φυτών, ξυλάνθρακας), οι φυτόλιθοι δεν απαιτούν συγκεκριμένες συνθήκες περιβάλλοντος για να διατηρηθούν και επιβιώνουν στην πλειονότητα των εδαφικών περιβαλλόντων. Αντίθετα, επίσης, από τα υπόλοιπα μακροκατάλοιπα (σπόροι, ξύλο κλπ) δεν απαιτείται απανθράκωση για τη διατήρησή τους, ενώ υπάρχουν σε μεγάλες ποσότητες σε στρώματα στάχτης (Harvey & Fuller 2004). 2) Παράγονται σε πολύ μεγάλες ποσότητες και ως εκ τούτου εμφανίζουν εξαιρετική συγκέντρωση στα ιζήματα, φυσικά ή αρχαιολογικά, με αποτέλεσμα να αντιπροσωπεύουν αξιόπιστα το στρώμα, από το οποίο προέρχονται. 3) Παρουσιάζουν ταξινομικές ιδιότητες που βοηθούν στην αναγνώριση οικογένειας, γένους και συχνά και είδους φυτών. Οι ιδιότητες αυτές τα καθιστούν σημαντική πληροφορία σε περιβάλλοντα, όπου άλλα παλαιοβοτανικά κατάλοιπα εκλείπουν. Άλλωστε οι φυτόλιθοι παρέχουν πληροφορίες και για την ύπαρξη τμημάτων των φυτών (π.χ. φύλλα δέντρων) που δεν σώζονται σε μακροκατάλοιπα. Σε συνδυασμό τέλος με ανθρακολογικές και παλυνολογικές μελέτες μπορούν να βοηθήσουν στην ανασύσταση παλαιοβλάστησης και παλαιοπεριβάλλοντος. Εκτός από πλεονεκτήματα βέβαια η μελέτη των φυτολίθων έχει και αδυναμίες. Αρκετά μέρη φυτών παράγουν ελάχιστους ή και καθόλου φυτόλιθους, ενώ πολλά φυτά παράγουν ίδιους τύπους φυτολίθων ή ένα φυτό μπορεί να παράγει περισσότερους από έναν χαρακτηριστικό τύπο (Tsartsidou et al. 2007). Τα προβλήματα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη μελέτη αρχαιολογικών ιζημάτων. Χρήσιμος οδηγός για τον περιορισμό των ανωτέρω αδυναμιών είναι η οργάνωση συλλογής αναφοράς φυτολίθων από σύγχρονα φυτά της περιοχής έρευνας, ώστε να εκτιμηθεί η παραγωγή του εκάστοτε φυτού και οι μορφολογικοί τύποι που το διακρίνουν (Tsartsidou et al. 2008, 2009). Με όλους τους περιορισμούς που ενέχει η μελέτη φυτολίθων, είναι ευρέως αποδεκτό (Piperno 2006) ότι συνιστούν αξιόπιστο παλαιοβοτανικό κατάλοιπο, μάρτυρα παρελθόντων περιβαλλόντων και ανθρώπινων πρακτικών τόσο ως πολύτιμος αρωγός άλλων παλαιοβοτανικών μελετών, όσο και ως μοναδικό εύρημα. Με στόχο την ανεύρεση της χρήσης των φυτών από τον προϊστορικό άνθρωπο πραγματοποιήθηκε και η παρούσα μελέτη που αφορά ανάλυση δειγμάτων ιζήματος από το Δισπηλιό. Στα πλαίσια αυτής της μελέτης αναζητήθηκε η χωρική έκταση της λίμνης με γνώμονα την παρουσία φυτών που διαβιούν σε βαθύ λιμναίο περιβάλλον ή ρηχό, αλλά και την απουσία φυτολίθων σε συνδυασμό με την κυριαρχία διατόμων. Τα τελευταία είναι πυριτικοί οργανισμοί (άλγες) που ζουν σε υδάτινα περιβάλλοντα και συνιστούν δείκτες περιβαλλοντικών αλλαγών, θερμοκρασίας και ποιότητας νερού. Αναζητήθηκαν τα είδη φυτών που ο προϊστορικός κάτοικος του Δισπηλιού χρησιμοποιούσε για τροφή και ζωοτροφή και ανιχνεύτηκε η χρήση του χώρου καθώς και οι στρατηγικές επιβίωσης του οικισμού. Μεθοδολογία της έρευνας Στα πλαίσια κατανόησης των αποθετικών και μεταποθετικών διαδικασιών που επηρέασαν το σχηματισμό και την ιστορία των αρχαιολογικών στρωμάτων του Δισπη-

3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΛΙΘΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ 79 λιού πραγματοποιήθηκε μικρομορφολογική μελέτη και ιζηματολογική ανάλυση δειγμάτων από τρεις γεωτρήσεις (Karkanas et al. in prep.). Οι γεωτρήσεις έγιναν στο χώρο της ανασκαφής αλλά και στην παρόχθια έκταση από τους Π. Καρκάνα και Κ. Παυλόπουλο το καλοκαίρι του Τα ευρήματα από τα ιζήματα των γεωτρήσεων που συνθέτουν τα παλαιοπεριβαλλοντικά δεδομένα (ξυλάνθρακας, γυρεόκοκκοι, διάτομα, οστρακοειδή) μελετήθηκαν εκτενώς από ειδικούς ερευνητές και τα αποτελέσματα των μελετών αυτών θα παρουσιαστούν σε συλλογική εργασία (Karkanas et al. in prep.). Από τα ιζήματα των γεωτρήσεων αυτών συλλέχθηκαν 29 δείγματα για ανάλυση φυτολίθων (Πίν. 1). Η ανάλυση των δειγμάτων έλαβε χώρα στο ειδικά εξοπλισμένο εργαστήριο Wiener της Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Η μελέτη των φυτολίθων περιλαμβάνει ποσοτική καταγραφή και μορφολογική-ταξινομική περιγραφή. Στα πλαίσια της ποσοτικής καταγραφής τα δείγματα ζυγίζονται σε ζυγαριά ακριβείας σε όλα τα βήματα της ανάλυσης. Στα πλαίσια της ποιοτικής ανάλυσης οι φυτόλιθοι περιγράφονται, όπως και στα φυτά, με βάση τη μορφολογία τους (σχήμα, μέγεθος μορφή) και την υφή της επιφάνειάς τους ή της περιφέρειάς τους (ομαλή, κυματιστή, με προεξοχές, κλπ) και κατηγοριοποιούνται ανά γενικό τύπο φυτού (μονοκοτυλήδονα, δικοτυλήδονα), μέρος φυτού (μίσχος, άνθος κλπ) και οικογένεια, γένος ή είδος φυτού, όταν αυτό είναι εφικτό. Εργαστηριακή ανάλυση Χρησιμοποιείται 0,5 gr στεγνού δείγματος, το οποίο καίγεται σε αποτεφρωτή στους 500 ο C για τέσσερις ώρες. Με την καύση αφαιρούνται όλα τα οργανικά υλικά. Στη συνέχεια διαλύεται σε θερμό υδροχλωρικό οξύ (HCl) προκειμένου να απομακρυνθούν τα ανθρακικά υλικά. Ακολουθεί φυγοκέντρηση του δείγματος με βαρύ υγρό (Sodium polytungstate: Na 6 H 2 W 12 O 40 ), ώστε να επιτευχθεί διαχωρισμός των ορυκτών με βάση το ειδικό βάρος τους. Με τον τρόπο αυτό απελευθερώνονται οι φυτόλιθοι, οι οποίοι συνιστούν το ελαφρύτερο ορυκτό (Albert 2000). Οι φυτόλιθοι τοποθετούνται σε αντικειμενοφόρες πλάκες και μελετώνται σε πετρογραφικό μικροσκόπιο. Η ανάλυση γίνεται σε μεγέθυνση 400x ή 500x. Οι φυτόλιθοι μετρώνται ανά οπτικό πεδίο. Συνολικά μετρώνται το ελάχιστο 200 φυτόλιθοι σε κάθε αντικειμενοφόρο πλάκα και τουλάχιστον 10 πεδία. Έτσι συνολικά καταμετρώνται το ελάχιστο 400 φυτόλιθοι ανά δείγμα, όποτε αυτό είναι δυνατόν. Στην περίπτωση που οι φυτόλιθοι είναι λιγοστοί, καταμετράται όλη η επιφάνεια. Η μέθοδος αυτή περιέχει σφάλμα 20% (Albert & Weiner 2001; Tsartsidou et al. 2008). Η ανάλυση των φυτολίθων ολοκληρώνεται με τη μορφολογική και ταξινομική περιγραφή τους. Η περιγραφή των φυτολίθων γίνεται είτε σύμφωνα με την ανατομική τους προέλευση ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, σύμφωνα με το σχήμα τους. Αρχικά χωρίζονται σε φυτόλιθους σταθερής μορφολογίας, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένο σχήμα και επαναλαμβάνονται σε περισσότερα από ένα δείγμα και σε φυτόλιθους ποικίλης μορφολογίας που δεν έχουν συγκεκριμένο σχήμα και δεν επαναλαμβάνονται. Οι φυτόλιθοι ποικίλης μορφολογίας χωρίζονται σε: α) διαβρωμένους, η επιφάνεια των οποίων χαρακτηρίζεται από έντονη διάβρωση, β) λιωμένους, οι οποίοι παρουσιάζουν κοιλώματα που παραπέμπουν σε υψηλή θερμοκρασία ή χημική διάβρωση, γ) ακανόνιστους - αδιάγνωστους με ανώμαλη περιφέρεια που δεν περιγράφεται με κάποιο γεωμετρικό σχήμα. Οι φυτόλιθοι σταθερής μορφολογίας περιγράφονται με μορφότυπους που ακολουθούν τη διεθνή ονοματολογία (Metcalfe 1960; Twiss et al. 1969; Brown 1984; Piperno 2006; Albert 2000; Madella et al. 2005). Οι μορφότυποι αυτοί αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένο γεωμετρικό σχήμα ή ανατομική προέλευση και συχνά συνδέονται με συγκεκριμένο είδος ή γένος φυτών.

4 80 ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΡΤΣΙΔΟΥ Δείγματα Βάθος (cm) Περιγραφή ιζημάτων Φυτόλιθοι/ gr. Ιζήματος D.G Χερσαίο D.G Χερσαίο D.G Χερσαίο D.G Χερσαίο DG Χερσαίο DG Πεδία υπερόχθιας κατάκλυσης DG Παραλιακές αποθέσεις μέτριας ενέργειας DG Παραλιακές αποθέσεις μέτριας ενέργειας DG DG Ελώδης ιλύς με περιοδικές αμμώδεις παραλιακές αποθέσεις Ελώδης ιλύς με περιοδικές αμμώδεις παραλιακές αποθέσεις DG Παραλιακή άμμος 0 DG Ελώδης άργιλος 0 DG Λιμναία άργιλος 140 D.G Παραλιακές αποθέσεις μέτριας ενέργειας D.G Παραλιακές αποθέσεις μέτριας ενέργειας D.G Ελώδης ιλύς με ενδιαστρώσεις παραλιακών αποθέσεων D.G Παραλιακή άμμος 0 D.G Άμμος έλους (αμμολωρίδα) D.G Πεδία υπερόχθιας κατάκλυσης D.G Πεδία υπερόχθιας κατάκλυσης D.G Πεδία υπερόχθιας κατάκλυσης D.G Πεδία υπερόχθιας κατάκλυσης D.G Παραλιακές αποθέσεις μέτριας ενέργειας D.G Χερσαίο D.G Χερσαίο D.G Χερσαίο D.G Χερσαίο D.G Παραλιακές αποθέσεις μέτριας ενέργειας D.G Παραλιακές αποθέσεις μέτριας ενέργειας Πίν. 1: Στον πίνακα παρουσιάζονται τα δείγματα από τα ιζήματα των γεωτρήσεων. Τα δείγματα αριθμούνται ανά γεώτρηση και ως εκ τούτου ο πρώτος αριθμός του ονόματός τους παραπέμπει κάθε φορά στην εκάστοτε γεώτρηση (π.χ. D.G. 1.1 = το δείγμα 1 από τη γεώτρηση 1.) Δίνεται το βάθος σε cm, από το οποίο προέρχεται το δείγμα και η συγκέντρωση φυτολίθων ανά γραμμάριο ιζήματος. Η περιγραφή των ιζημάτων από τα οποία προέρχονται τα δείγματα έγινε από τον Π. Καρκάνα.

5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΛΙΘΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ 81 Αποτελέσματα Σύμφωνα με τα ποσοτικά αποτελέσματα (Πίν. 1, Εικ. 1) στα δείγματα της γεώτρησης 1 ( ) που αντιστοιχούν σε βάθος μεγαλύτερο των 2,00/2,20 μ. απουσιάζουν οι φυτόλιθοι, ενώ ανακαλύφθηκαν μόνο διάτομα. Υποδηλώνεται έτσι η παρουσία σχετικά βαθιού λιμναίου περιβάλλοντος πριν τη Νεολιθική εγκατάσταση. Στα δείγματα που αντιστοιχούν σε βάθος 2,00/2,20-1,60μ., αναγνωρίζεται ρηχό λιμναίο περιβάλλον με τάσεις έλους και παρατηρείται μικρός αριθμός φυτολίθων (<1 εκατομμύριο) και στις τρεις γεωτρήσεις (δείγματα 1.6, 1.7 και 1.8 της γεώτρησης 1, δείγματα 2.3, 2.4, 3.5, 2.10 της γεώτρησης 2 και δείγματα 4.5, 4.6 της γεώτρησης 4). Τα δείγματα αυτά αντιπροσωπεύουν τη Νεολιθική λιμναία φάση του οικισμού. Τα δείγματα που προέρχονται από βάθος 1,50-0,60 μ. αντιστοιχούν σε συχνή εναλλαγή λιμναίου και παραλίμνιου περιβάλλοντος, τη λεγόμενη αμφίβια φάση του οικισμού. Σε αυτά τα δείγματα (2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 και ) παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη συγκέντρωση φυτολίθων. Το μεγαλύτερο αριθμό φυτολίθων όμως παρατηρούμε στα δείγματα της γεώτρησης 1, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη χερσαία φάση του οικισμού κατά την εποχή του Χαλκού. Να σημειωθεί ότι η Εποχή του Χαλκού εντοπίστηκε μόνο στη γεώτρηση 1 με βάση χρονολόγηση C 14 που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ιζηματολογικής μελέτης (Karkanas et al. in prep.). Τα ανασκαφικά δεδομένα δεν έχουν ακόμη φέρει στο φως ευρήματα της Εποχής του Χαλκού. Συνοψίζοντας παρατηρείται ότι κατά τη λιμναία φάση του οικισμού οι φυτόλιθοι δεν είναι τόσο πολλοί όσο στην αμφίβια και κυρίως στη χερσαία φάση. Αυτό δικαιολογείται από την παρουσία του νερού, το οποίο διασπείρει και μετακινεί τα φυτικά κατάλοιπα και δεν επιτρέπει τη συσσώρευσή τους στο χώρο. Στην αμφίβια φάση όμως λόγω της εξαιρετικά μικρής κινητικότητας των ρηχών υδάτων της λίμνης και πιθανώς της γρήγορης ιζηματογένεσης (Καρκάνας, προσ. επικ.) τα φυτολιθικά κατάλοιπα δεν επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό και κατά συνέπεια διασώζονται σε μεγάλες ποσότητες συνιστώντας δείκτες χρήσης χώρων και ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η μορφολογική ταξινομική μελέτη των φυτολιθικών συνόλων του Δισπηλιού υπέδειξε την παρουσία αγρωστωδών σε όλα τα δείγματα με κυρίαρχα τα Φεστουκοειδή (Festucoid). Πρόκειται για ψηλά αγρωστώδη που κυριαρχούν στην ελληνική χλωρίδα και αντιπροσωπεύουν κυρίως ορεινές περιοχές με δροσερό κλίμα. Παρατηρείται επίσης η παρουσία άγριων χαμηλών αγρωστωδών (Chloridoid) με μεγαλύτερη συγκέντρωση στα δείγματα της γεώτρησης 1 που αντιπροσωπεύουν τη χερσαία φάση της θέσης κατά την Εποχή του Χαλκού (Εικ. 2α). Η παρουσία τους μπορεί να σχετίζεται με τη χέρσευση του χώρου και τη συνακόλουθη ανάπτυξη χαμηλών αγρωστωδών και ιδίως της αγριάδας (Cynodon dactylon), πράγμα που δεν μπορούσε να συμβεί κατά τη λιμναία ή και αμφίβια φάση του οικισμού. Η αγριάδα είναι φυτό που έχει αρχαιολογικά (Valamoti 2004) και εθνοαρχαιολογικά (Tsartsidou et al. 2008) συνδεθεί με την παρουσία κοπριάς. Είναι χαμηλό αγρωστώδες που καλύπτει τα ελληνικά βουνά και αποτελεί βασικό στοιχείο της δίαιτας των βοοειδών (Tsartsidou et al. 2008) και πιθανόν των προβάτων, ζώων δηλαδή που βόσκουν χλόη. Ένας δεύτερος λόγος επομένως για την αυξημένη παρουσία των Χλωριδοειδών αγρωστωδών στη φάση αυτή μπορεί να συνδέεται με την αυξημένη παρουσία κοπριάς στον οικισμό. Είτε γιατί τα ζώα κυκλοφορούν πιο ελεύθερα σε έναν χερσαίο οικισμό είτε γιατί οι δραστηριότητες των κατοίκων του άλλαξαν και περιλαμβάνουν διαφορετικές ή πιο εκτεταμένες κτηνοτροφικές πρακτικές και μεγαλύτερη χρήση της κοπριάς. Η παρουσία της κοπριάς εντοπίζεται και στα υπόλοιπα δείγματα της Νεολιθικής κατοίκησης πράγμα που υποδηλώνει τη χρήση της και από τους Νεολιθικούς κατοί-

6 82 ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΡΤΣΙΔΟΥ Εικ. 1: Γραφήματα από τις γεωτρήσεις 1, 2, και 4, όπου αποτυπώνονται τα ποσοτικά αποτελέσματα της ανάλυσης φυτολίθων από το Δισπηλιό. Με έντονη γραφή αναγράφεται ο αριθμός του δείγματος μέσα στην εκάστοτε κολώνα. Στον κάθετο άξονα παρουσιάζεται ο αριθμός φυτολίθων ανά γραμμάριο ιζήματος και στον οριζόντιο άξονα το βάθος του δείγματος σε cm.

7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΛΙΘΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ 83 Εικ. 2: Μορφολογική ανάλυση φυτολίθων από τα ιζήματα του Δισπηλιού. Παρουσιάζονται δείγματα από όλες τις γεωτρήσεις (οριζόντιος άξονας) και μόνο αυτά που περιείχαν ικανοποιητικό αριθμό φυτολίθων (ελάχιστος αριθμός καταμετρημένων φυτολίθων σταθερής μορφολογίας 100).

8 84 ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΡΤΣΙΔΟΥ κους, αλλά σε μικρότερο βαθμό από ό,τι την Εποχή του Χαλκού. Η αγριάδα, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί βασικό συστατικό της δίαιτας των ζώων που βόσκουν χλόη (πρόβατα, βοοειδή). Το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με την ισχνή παρουσία φύλλων δικοτυλήδονων δέντρων και θάμνων (Εικ. 2β), τα οποία αποτελούν τη βασική προτίμηση των ζώων που κορφολογούν (κατσίκες) υποδηλώνει την κυριαρχία των πρώτων και την ισχνή παρουσία των δεύτερων στον οικισμό του Δισπηλιού. Η ανάλυση οστών ζώων φαίνεται να συνάδει με την άποψη αυτή, καθώς αναδεικνύει την κυριαρχία προβάτων και την ισχνή παρουσία κατσικιών (Phoca- Cosmetatou 2008). Στο ραβδόγραμμα β της Εικ. 2 παρατηρούμε επίσης ότι σε όλα τα δείγματα υπάρχουν βούρλα και καλάμια, κάτι αναμενόμενο σε έναν λιμναίο οικισμό, καθώς εκτός από τα φυτά που περιβάλλουν το χώρο ή βρίσκονται στο νερό στη λιμναία φάση του οικισμού, τα καλάμια και τα βούρλα θα αποτελούσαν τη βασική πρώτη ύλη για την κατασκευή των καλυβών τους και των σκεπών αυτών αλλά και για τα καθημερινά είδη, όπως καλάθια, στρωμνές κλπ. Στο ραβδόγραμμα γ παρουσιάζεται η περιεκτικότητα των δειγμάτων σε δημητριακά. Εντοπίστηκαν δύο ειδών δημητριακά στο Δισπηλιό, σιτάρι και κριθάρι. Και τα δύο βρέθηκαν σχεδόν αποκλειστικά στα δείγματα της γεώτρησης 2. Αντίστοιχα τα δείγματα της γεώτρησης 2 είναι τα μοναδικά που περιέχουν μεγαλύτερο αριθμό φυτολίθων από βράκτια δημητριακών (τα βράκτια περιβάλλουν τον καρπό) από ό,τι τα υπόλοιπα δείγματα. Φαίνεται λοιπόν ότι τα στρώματα της γεώτρησης 2 διασώζουν φυτικά κατάλοιπα που συνδέονται με την αποθήκευση ή την επεξεργασία καρπών σιταριού και κριθαριού. Από την άλλη ο μίσχος των αγρωστωδών, όπου ανήκουν και τα δημητριακά, ανιχνεύτηκε σε ποσοστά 20-40% σε όλα τα δείγματα των γεωτρήσεων. Αυτό υποδηλώνει την παρουσία του άχυρου στο χώρο, υποδεικνύοντας τη χρήση των αγροτικών πρακτικών, όπως θερισμός και αλώνισμα, αλλά και τη χρήση των υποπροϊόντων αυτών για ποικίλους σκοπούς (ζωοτροφή, οικοδομικούς και κατασκευαστικούς σκοπούς). Τέλος φυτόλιθοι ποικίλης μορφολογίας, φυτόλιθοι δηλαδή που παράγονται κυρίως από τα ξυλώδη μέρη των φυτών παρατηρούνται σε μεγάλο ποσοστό (20%) στα κατώτερα στρώματα της γεώτρησης 4 (4.4 και 4.5) πράγμα που παραπέμπει πιθανόν σε στάχτη ξύλου στα συγκεκριμένα στρώματα ή στην παρουσία ξύλων δέντρων ως οικοδομικού υλικού. Συμπεράσματα Η μελέτη των στρωμάτων από το Δισπηλιό υποδεικνύει αγροτικές και κτηνοτροφικές πρακτικές επιβίωσης αλλά και πιθανές αλλαγές στις στρατηγικές διαβίωσης με το πέρασμα του χρόνου. Οι κάτοικοι του λιμναίου αυτού οικισμού κατά τη Νεολιθική περίοδο φαίνεται ότι εφάρμοζαν κυρίως αγροτικές πρακτικές, όπως είναι η καλλιέργεια και επεξεργασία σιτηρών και συγκεκριμένα κριθαριού και σιταριού, με κυρίαρχο το δεύτερο, όπως αποδεικνύει η παρουσία τόσο των καρπών τους όσο και των υποπροϊόντων αυτών στο χώρο. Η παρουσία της κοπριάς σε μικρά ποσοστά στη Νεολιθική φάση του οικισμού υποδηλώνει τη πρακτική της κτηνοτροφίας παράλληλα με την καλλιέργεια των αγροτικών προϊόντων. Επισημαίνεται έτσι ο γεωργοκτηνοτροφικός χαρακτήρας του οικισμού. Από τα φυτικά κατάλοιπα που συνδέονται με τη δίαιτα των εξημερωμένων ζώων που ανακαλύφθηκαν (χαμηλά αγρωστώδη έναντι φύλλων δικοτυλήδονων δέντρων) συμπεραίνουμε ότι τα ζώα του οικισμού φαίνεται να ήταν κυρίως ζώα που βόσκουν χλόη (πρόβατα και βοοειδή) και όχι ζώα κορφολογητές (κατσίκες). Η κτηνοτροφική πρακτική που αναγνωρίζεται είναι η διατήρηση ζώων ελευθέρας βοσκής, καθώς τα φυτικά κατάλοιπα που εντοπίστηκαν είναι υποπροϊόντα δημητριακών αλλά και άγρια χαμηλά αγρω-

9 ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΛΙΘΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ 85 στώδη. Η περιορισμένη χρήση της κοπριάς φαίνεται να παραπέμπει στο ότι η γεωργία αποτελούσε το βασικό μέσο επιβίωσης του οικισμού, ενώ περιορισμένης έκτασης κτηνοτροφία συνιστούσε δευτερεύουσα πηγή. Η καλλιέργεια δημητριακών και οσπρίων, όπως υποδηλώνεται και από τη μακροσκοπική ανάλυση των φυτικών καταλοίπων (Μαγκαφά 2002) ήταν η βασική πηγή τροφής για τους κατοίκους, ενώ μικρά κοπάδια κυρίως προβάτων και λιγοστών κατσικιών και βοοειδών ενίσχυαν την οικονομία και έσωζαν τους κατοίκους σε περιόδους γεωργικών καταστροφών. Η διατήρηση άλλωστε μικρών κοπαδιών και η πρακτική της κτηνοτροφίας σε μικρή ένταση και έκταση υποδηλώνεται από τη μικρή επέμβαση των ανθρώπων στο περιβάλλον, όπως υποστηρίζουν και τα παλυνολογικά και ανθρακολογικά δεδομένα (Κούλη 2002; Ντίνου 2002). Αντίθετα, κατά την Εποχή Χαλκού φαίνεται να αυξάνεται η χρήση της κοπριάς παραπέμποντας έτσι σε διαφορετικές πρακτικές ή σε εντατικοποίηση της κτηνοτροφίας. Τα δεδομένα αυτά ίσως υποδηλώνουν ότι η οικονομική οργάνωση του οικισμού άλλαξε με το πέρασμα από τη Νεολιθική στην εποχή του Χαλκού. Η χέρσευση του οικισμού κατά την εποχή αυτή, όπως υποστηρίζεται από τη γεωλογική και μικρομορφολογική μελέτη των ιζημάτων (Καρκάνας, προσ. επικ.), πιθανόν να έπαιξε σημαντικό ρόλο ως προς την αλλαγή αυτή. Με την ολοκλήρωση της ανασκαφής του χώρου και την ανακάλυψη των στρωμάτων Εποχής Χαλκού θα μπορέσουμε να συνδέσουμε τα κομμάτια του παζλ και να ξεδιπλώσουμε την κοινωνικοοικονομική οργάνωση του οικισμού του Δισπηλιού σε όλη τη διάρκεια ζωής του.

10 86 ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΡΤΣΙΔΟΥ Βιβλιογραφία Albert, R. M Study of the Ash Layers through Phytolith Analyses from the Middle Palaeolithic Levels of Kebara and Tabun Caves. Barcelona: University of Barcelona [PhD Thesis]. Albert, R. M. & S. Weiner 2001 Study of phytoliths in prehistoric ash layers using a quantitative approach. In The Phytoliths: Applications in Earth Science and Human History (ed. J. D. Meunier & F. Colin): Lisse: Balkema. Brown, D. A Prospects and limits of a phytolith key for grasses in the Central United States. Journal of Archaeological Science 11: Harvey, E. L. & D. Q. Fuller 2004 Investigating crop processing using phytolith analysis: The example of rice and millets. Journal of Archaeological Science 32: Karkanas, P., K. Pavlopoulos, K. Kouli, M. Ntinou, G. Tsartsidou, Y. Facorellis, M. Triantaphyllou & T. Tsourou in prep. Paleoenvironment and site formation processes of the Neolithic lakeside site of Dispilio, Kastoria, northern Greece. Κούλη, Κ Δισπηλιό και παλυνολογία: Προσεγγίζοντας το παλαιοπεριβάλλον. Στο Δισπηλιό: 7500 Χρόνια Μετά (επιστ. επιμ. Γ. Χ. Χουρμουζιάδης): Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Madella, M., A. Alexandre & T. Ball 2005 International code for phytolith nomenclature. Annals of Botany 96: Μαγκαφά, Μ Αρχαιοβοτανική μελέτη του λιμναίου οικισμού του Δισπηλιού Καστοριάς. Στο Δισπηλιό: 7500 Χρόνια Μετά (επιστ. επιμ. Γ. Χ. Χουρμουζιάδης): Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Metcalfe, C. R Anatomy of the Monocotyledons I. Oxford: Oxford University Press. Ντίνου, Μ Η παλαιοβλάστηση γύρω από τον οικισμό και η χρήση της. Στο Δισπηλιό: 7500 Χρόνια Μετά (επιστ. επιμ. Γ. Χ. Χουρμουζιάδης): Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Phoca-Cosmetatou, N The terrestrial economy of a lake settlement site: The faunal assemblage from the first phase of occupation of Middle Neolithic Dispilio (Kastoria, Greece). Ανάσκαμμα 2: Piperno, D. R Phytoliths: A Comprehensive Guide for Archaeologists and Paleoecologists. Lanham MD: Altamira. Tsartsidou, G., S. Lev-Yadun, R. M. Albert, M. A. Rosen, N. Efstratiou & S. Weiner 2007 The phytolith archaeological record: Strengths and weaknesses evaluated based on a quantitative modern reference collection from Greece. Journal of Archaeological Science 34: Tsartsidou, G., S. Lev-Yadun, N. Efstratiou & S. Weiner 2008 Ethnoarchaeological study of phytolith assemblages from an agro-pastoral village in Northern Greece (Sarakini): Development and application of a phytolith difference index. Journal of Archaeological Science 35: Use of space in a Neolithic village in Greece (Makri): Phytolith analysis and comparison of phytolith assemblages from an ethnographic setting in the same area. Journal of Archaeological Science 36: Twiss, P. C., S. Erwin &. R. M. Smith 1969 Morphological classification of grass phytoliths. Soil Science Society of America Proceedings 33: Valamoti, S. M Plants and People in Late Neolithic and Early Bronze Age Northern Greece: An Archaeobotanical Investigation. Oxford: Archaeopress.

11 ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΤΟΛΙΘΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ 87 Summary Phytolith analysis from the sediments of Dispilio: An approach of understanding the subsistence practices of the prehistoric settlement Georgia Tsartsidou Phytoliths are microscopic mineral forms that consist of amorphus opal (silica) and develop in the cellular system of the living plants (Piperno 2006). The opal replicates the shape and the size of the cell, in which it is formed and thus phytoliths can be classified according to their morphology. The significance of phytoliths is that they fulfill three criteria; they are inorganic and therefore they are resilient components in most soil environments, they are produced in high quantities and therefore they represent reliably the context, which they come from, and finally they show taxonomic affinities (Albert 2000). Phytoliths tend to be liberated and deposited through decay-in-place mechanisms. The ways of this release is either by death and decay or by burning of the plant. In so doing the phytoliths constitute in most cases in situ micro-remains in archaeological sites. Phytolith analysis was conducted at the Prehistoric site of Dispilio in order to investigate the plant input in the Neolithic village. Twentynine samples were collected from cores drilled in the site by P. Karkanas and K. Pavlopoulos. The sediments were treated chemically in order to extract phytoliths and were examined under a petrographic microscope. The results show that the village of Dispilio was based on a mixed agropastral economy. Both the Neolithic and Bronze age layers analysed preserve remains of agricultural practices (cereal cultivation, threshing etc.) and pastoral practices. The latter are indicated by the presence of dung from free-range animals. The comparison of the phytolith assemblages from the Bronze Age and the Neolithic sediments shows a difference in the village economy through time. The Neolithic inhabitants must have been mostly farmers and cereal and pulse crops must have been the mainstays of subsistence. However, small livestock may have offered an alternative source of food in case of crop failure. The Bronze Age assemblages are richer in phytoliths and characterized by higher amounts of dung. This most probably indicates that livestock had played a more important role in subsistence than in Neolithic time.

ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΙΑ ΝΤΙΝΟΥ * ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η ΑΝΘΡΑΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΝΑΙΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κατάλοιπα καμένου ξύλου (από εδώ και εξής θα αναφέρονται ως

Διαβάστε περισσότερα

Λιμναία όστρεα και χερσαία σαλιγκάρια

Λιμναία όστρεα και χερσαία σαλιγκάρια Ρένα Βεροπουλίδου * Λιμναία όστρεα και χερσαία σαλιγκάρια από το νεολιθικό Δισπηλιό Καστοριάς Εισαγωγή Οι ανασκαφές του Δισπηλιού (Χουρμουζιάδης, επιστ. επιμ. 2002) έχουν φέρει στο φως κατάλοιπα μαλακίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΗΚΑ * Αρχαιολόγος, Πανεπιστήμιο Bradford, e-mail: vikeri@hotmail.com

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΗΚΑ * Αρχαιολόγος, Πανεπιστήμιο Bradford, e-mail: vikeri@hotmail.com ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΗΚΑ * Παλαιοδιατροφή η ανάλυση των σταθερών ισοτόπων στην αρχαιολογία Η επιδίωξη της αρχαιολογικής έρευνας να προσεγγίσει θέματα οικονομίας και ιδεολογίας στην αρχαιότητα οδήγησε γρήγορα στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΛΙΜΝΗ ΨΑΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΨΑΡΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΛΙΜΝΗ ΨΑΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΨΑΡΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΛΙΜΝΗ ΨΑΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΨΑΡΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Για ψαράς, για γουναράς» Η παλιά παροιμία που συνηθιζόταν για τους Καστοριανούς, αντικατοπτρίζει με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Άντα Καλογήρου 1 και Ντούσκα Ούρεμ-Κώτσου 2 ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Εισαγωγή Πήλινα δοχεία όλων των ειδών και μεγεθών, ψημένα στη φωτιά, σπάνια ολόκληρα, συνήθως σπασμένα σε χιλιάδες κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ : Γεωλογικό και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για τον Σχεδιασμό Έργων Υποδομής ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο... Πρόλογος.

Ευρετήριο... Πρόλογος. Ευρετήριο... Πρόλογος. Σελ. 6 Κεφάλαιο 1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.2 ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΝΕΡΟ... 1.2.1 Τι είναι το νερό - Κατανομή του πάνω στον πλανήτη 1.2.2 Κατηγορίες υδατικών πόρων.. 1.2.3 Σημασία του νερού. 1.2.4 Σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΕΝΤΟΣ 2 & ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΟΤΑΜΠΑΣΗ 3 ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γεωμορφολογία είναι η επιστήμη εκείνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΕΡΑΜΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΙΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Παραγωγή βιοαερίου από εκχύλισμα ενσιρώματος αραβοσίτου με υγρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΥ AZOXYSTROBIN ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ ΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και εντοπισµός τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο. Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Μέθοδοι διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και εντοπισµός τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο. Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Ερευνητική Εργασία: Μέθοδοι διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και εντοπισµός τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΠΜΣ Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΠΜΣ Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Πίνακας περιεχομένων Κατάλογος πινάκων και εικόνων...4 Περίληψη...6 Abstract...7 Εισαγωγή...8 1. Παρουσίαση πρότασης δημιουργίας Ορνιθολογικού Περιβαλλοντικού Πάρκου Παμβώτιδας... 10 1.1. Υφιστάμενη κατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΥΔΙΑΣ ΑΣΠΡΟΒΑΑΤΑΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΥΔΙΑΣ ΑΣΠΡΟΒΑΑΤΑΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΥΔΙΑΣ ΑΣΠΡΟΒΑΑΤΑΣ Ο προϊστορικός οικισμός της Αγίας Λυδίας βρίσκεται Β. της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Cd, Zn) ΜΕΣΩ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Ν.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Ν. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-2 -1,5-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ΑΜΜΟΣ-SAND 100% ΑΜΜΟΣ Σε άμμο > 75%) ΠΗΛΟΣ ΑΡΓΙΛΟΣ ΠΗΛΟΥΧΟΣ ΑΜΜΟΣ ΑΜΜΟΥΧΟΣ ΠΗΛΟΣ Σε πηλό > 75% Σε άργιλο > 75% Σε άμμο 50-75 % Σε πηλό 25-50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση των προσεγγίσεων για τις αλληλεπιδράσεις φύσης και κοινωνίας στη σύγχρονη ύπαιθρο, στο πλαίσιο των κλιματικών αλλαγών.

Ανασκόπηση των προσεγγίσεων για τις αλληλεπιδράσεις φύσης και κοινωνίας στη σύγχρονη ύπαιθρο, στο πλαίσιο των κλιματικών αλλαγών. Ανασκόπηση των προσεγγίσεων για τις αλληλεπιδράσεις φύσης και κοινωνίας στη σύγχρονη ύπαιθρο, στο πλαίσιο των κλιματικών αλλαγών. Καστανίδη Ερασμία 1*, Παπαδόπουλος Απόστολος 2, Δέτσης Βασίλης 3 1 Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΔΕ: ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων

Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των στραγγισμάτων από τα απορρίμματα του Χ.Υ.Τ.Α. Άνω Λιοσίων Βιδάλη Ελένη Γεωπόνος, Γ.Π.Α. Αθήνα, 2011 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του μικροενδιαιτήματος στη χωρική συμπεριφορά του Βραχοποντικού (Apodemus mystacinus)

Επίδραση του μικροενδιαιτήματος στη χωρική συμπεριφορά του Βραχοποντικού (Apodemus mystacinus) Πτυχιακή Εργασία Επίδραση του μικροενδιαιτήματος στη χωρική συμπεριφορά του Βραχοποντικού (Apodemus mystacinus) Κωνσταντίνος Γιαμπουδάκης Επίβλεψη: Επίκουρος Καθηγητής Τριαντάφυλλος Ακριώτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ:

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ: ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2009 11-13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ: ΧΩΡΟΣ ΤΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΥΓΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γεωργία Στρατούλη, Σέβη Τριανταφύλλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ. 2410 671290, Fax 2410 671321, E-mail: secretary@ismc.gr Website: http//www.ismc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Παύλος. Επιβλέπων Καθηγητής. Δημήτριος Γεωργακάκης

Φιλίππου Παύλος. Επιβλέπων Καθηγητής. Δημήτριος Γεωργακάκης ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ &ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ EΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» «Παραγωγή βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΦΕΝΑΝΘΡΙΝΗΣ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μαρία Κάτζιη Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα