Lèxic de noms propis, gentilicis i de lloc dels textos d'apol lodor. Ἀγέλαος, -ου: Agèlaos o Agèlau, Agelao: nom d'home troià.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Lèxic de noms propis, gentilicis i de lloc dels textos d'apol lodor. Ἀγέλαος, -ου: Agèlaos o Agèlau, Agelao: nom d'home troià."

Transcript

1 Lèxic de noms propis, gentilicis i de lloc dels textos d'apol lodor Ἀγέλαος, -ου: Agèlaos o Agèlau, Agelao: nom d'home troià. Ἄδµητος, -ου: Admet, Admeto: rei de Feres, a Tessàlia, i marit d Alcestis. Ἀδράστεια, -ας: Adrastea, Adrastea: dida de Zeus. Ἄδραστος, -ου: Adrast, Adrasto: rei de Sició i d'argos. Α Ἀθηνᾶ, -ᾶς: Atena, Atenea: filla de Zeus, nascuda del seu cap, divinitat guerrera, protectora de la ciutat d'atenes. Ἀθῆναι, -ῶν: Atenes, Atenas: nom de ciutat. Ἀθηναῖος, -α, -ον: Atenès, habitant d'atenes, ateniense. Αἰγεύς, -έως: Egeu, Egeo: rei d'atenes i pare de Teseu. Αἴγλη, -ης: Egle, Egle: una de les Hespèrides. Αἰγληίς, -ίδος: Egleida, Egleis: filla de Jacint. Αἴγυπτος,-ου (ἡ): Egipte, Egipto: regió del nord d'àfrica. Ἅιδης, -ου: Hades, Hades: rei dels inferns. Αἰήτης, -ου: Eetes, Eetes: rei de la Còlquida, pare de Medea. Αἰθίοπες, -ων: Etíopes, Etíopes: habitants d'etiòpia. Αἰθιοπία, -ας: Etiòpia, Etiopía: regió d'àfrica. Αἴθρα, -ας: Etra, Etra: mare de Teseu. Αἵµων, -ονος: Hèmon, Hemón: fill de Creont. Αἴσακος, -ου: Èsac, Ésaco: nom d'home. Αἴσων, -ωνος / -ονος: Esó, Esón: pare de Jàson. Ἄκαστος, -ου: Acast, Acasto: rei de Iolcos. Ἀκρίσιος, -ου: Acrisi, Acrisio: pare de Dànae. Ἀλέξανδρος, -ου: Alexandre, Alejandro: l'altre nom de Paris. Ἀληκτώ, -όος -οῦς: Alecto, Alecto: una de les erínies. Ἄλκηστις, -ιδος: Alcestis, Alcestis: filla de Pèlias i esposa d Admet.

2 Αλκίνοος, -ου: Alcínous, Alcínoo: rei dels feacis. Ἀλκίππη, -ης: Alcipe, Alcipe: nom de dona, mare d'eupàlam. Ἀλκµήνη, -ης: Alcmene, Alcmena: mare d'hèracles. Ἀµάλθεια, -ας: Amaltea, Amaltea: cabra o nimfa nodridora de Zeus. Ἄµµων, -ωνος: Ammó, Amón: nom egipci de Zeus, santuari famós. Ἀµύντωρ, -ορος: Amíntor, Amíntor: pare de Fènix. Ἀµφιάραος, -ου: Amfiarau, Anfiarao: antiga divinitat ctònica venerada a Tebes. Convertit en heroi, fou rei d'argos i marxà contra Tebes malgrat ell. Ἀµφιδάµας, -αντος: Amfidamant, Anfidamante: nom d'home. Ἀµφιθέα, -ας: Amfítea, Anfitea: àvia d Odisseu. Ἀµφιτρύων, -ωνος: Amfitrió, Anfitrión: cabdill de Tebes, espòs d'alcmena i pare mortal d'hèracles. Ἀµφίων, -ονος: Amfíon, Anfión: fill de Zeus, rei de Tebes, ciuitat que va fortificar. Ἄναυρος, -ου: Anauros, Anauro: riu de Tessàlia. Ἀνδροµέδα, -ας: Andròmeda, Andrómeda: filla de Cefeu i esposa de Perseu. Ανθηίς, -ίδος: Anteida, Anteis: filla de Jacint. Ἀνταῖος, -ου: Anteu, Anteo: rei de Líbia. Ἀντιγόνη, -ης: Antígona, Antígona: filla d'èdip. Ἀντίκλεια, -ας: Anticlea, Anticlea: mare de Perifetes. Ἄντιφος, -ου: Àntifos o Àntif, Ántifo: fill de Príam i Hècuba. Ἀπόλλων, -ωνος: Apol lo, Apolo: fill de Zeus i Leto, déu de la música, les arts i la poesia. Ἀραβία, -ας: Aràbia, Arabia: regió d'àsia. Ἄρειος Πάγος (ὁ): Areòpag, Areópago: muntanya d'atenes on hi havia el Tribunal que jutjava els assassinats, i crims de sang. Ἀργείη, -ης: Argia, Argía: esposa de Polinices. Ἀργεῖος, -α, -ον: Argiu, d'argos, argivo: habitant de l'argólida. Ἄργης, -ου: Arges, Arges: un dels cíclops, fills d'úranos i Gea. Ἀργοναύτης, -ου: Argonauta, Argonauta: membre de l'expedició que acompanya Jàson a la Còlquida en la nau Argo. Ἄργος, -ου: Argos, Argo: constructor de la nau Argo.

3 Ἄργος, -εος / -ους: Argos, Argos: ciutat del Peloponnès. Ἀρέθουσα, -ας: Aretusa, Aretusa: una de les Hespèrides. Ἄρης, -εως: Ares, Ares: fill de Zeus i Hera, déu de la guerra. Ἀρήτη, -ης: Arete, Arete: dona d'alcínous, rei de Feàcia. Ἀρίσβη, -ης: Arisbe, Arisbe: nom de dona. Αρσινόη, -ης: Arsínoe, Arsínoe: nom de dona. Ἄρτεµις, -ιδος: Àrtemis, Ártemis: filla de Zeus i Leto, germana d Apol lo. Ἀρχέµορος, -ου: Arquèmor, Arquémoro: nom d'home. Ἀσία, -ας: Àsia, Asia: nom geogràfic, normalment es refereix a l'àsia Menor, avui Turquia. Ἀσκάλαφος, -ου: Ascàlafos, Ascálafo: fill d'ares. Ἀσκληπιός, -οῦ: Asclepi, Asclepio: déu de la medicina. Ἀστερία, -ας: Astèria, Asteria: filla del tità Ceu i la titànide Febe, germana de Leto. Ἀστέριος, -ου: Asteri, Asterio: rei dels cretencs i marit d'europa. Ἀστυδάµεια, -ας: Astidàmia, Astidamía: nom de dona. Ἄτλας, -αντος: Atlas / Atlant, Atlas: muntanya d'àfrica. Ἀττική, -ῆς: Àtica, Ática: regió grega al voltant d'atenes. Αὐγέας / Αὐγείας, -ου: Augeas / Augias, Augías: rei d'èlida. Αὐτόλικος, -ου: Autòlic, Autólico: avi d Odisseu. Ἀφροδίτη, -ης: Afrodita, Afrodita: deessa de l'amor i de la bellesa. Ἀχέρων, -οντος: Aqueront, Aqueronte: riu dels inferns. Ἀχιλλεύς, -έως: Aquil les, Aquiles: fill de Peleu i Tetis, heroi grec de la guerra de Troia. Ἀψυρτίδες, -ων: Illes Apsírtides, islas Apsírtidas: dues illes situades davant de la costa d'il líria, al mar Jònic. Ἄψυρτος, -ου: Àpsirtos, Apsirto: germà de Medea.

4 Β Βαλίος, -ου: Bali, Balio: nom d'un dels cavalls d'aquil les. Βούσιρις, -ιδος: Busiris, Busiris: rei d'egipte. Βριάρεως, -εω: Briàreu / Briàreos, Briáreo: un dels hecatonquirs, gegants de cent braços, fills d'úranos i Gea. Βρόντης, -ου: Brontes, Brontes: un dels cíclops, fills d'úranos i Gea. Γεραίστος, -ου: Gerest, Geresto: nom de Ciclop. Γῆ, -ῆς: Gea, Gea: personificació de la terra, esposa d'úranos. Γηρυόνης, -ου: Geríones, Gerión: gegant amb tres cossos, fill de Crisàor i Cal lírroe. Γλαύκη, -ης: Glauce, Glauce: nom de dona. Γλαῦκος, -ου: Glauc, Glauco: nom d'home. Γ Γοργῶν, -ονος: Gòrgona, Gorgona: monstre que tenia la cabellera feta de serps entrellaçades i amb una mirada que petrificava. Γύης, -ους: Gies, Gíes: un dels hecatonquirs, gegants de cent braços, fills d'úranos i Gea. αίδαλος, -ου: Dèdal, Dédalo: escultor de Cnosos i constructor del laberint, a l'illa de Creta, contemporani de Minos. αµασίστρατος, -ου: Damasístrat, Damasístrato: rei de Platea. ανάη, -ης: Dànae, Dánae: filla d'acrisi, mare de Perseu. εινώ, -οῦς: Dino, Dino: filla de Forcos. ελφοί, -ῶν: Delfos, Delfos: ciutat de la Fòcide on hi ha un santuari d'apol lo. ευκαλίων, -ονος: Deucalió, Deucalión: fill de Prometeu i marit de Pirra; creadors d un nou gènere humà després del diluvi. ηϊδάµεια, -ας: Deidàmia, Deidamía: filla de Licomedes, i esposa d'aquil les. ηιπύλη, -ης: Deipile, Deípile: filla d'adrast, esposa de Tideu. ηΐφοβος, -ου: Deífob, Deífobo: fill de Príam i Hècuba. ῆλος, -ου: Delos, Delos: illa de les cíclades, on hi ha santuaris d'apol lo i d'àrtemis.

5 ηµήτηρ, -τρος: Demèter, Deméter: deessa, mare de Persèfone, que simbolitza les forces productives de la naturalesa; és deessa dels treballadors i protectora dels béns de la terra. ίκτη, -ης: Dicte, Dicte: muntanya de Creta. ίκτυς, -υος: Dictis, Dictis: fill de Magnes, rei de Sèrifos. ιόσκουροι, -ων: Diòscurs, Dióscuros: Càstor i Pòl lux, els joves fills bessons de Zeus; són déus protectors dels mariners. ιώνη, -ης: Dione, Dione: una de les sis titànides, filles d'úranos i Gea. En altres llocs és una nereida, mare d'afrodita. όλοπες, -ων: Dòlops, Dólopes: poble de Tessàlia. ύµας, -αντος: Dimas o Dimant, Dimante: pare d'hècuba, segons una tradició. ωδωνίς, -ίδος: De Dodona, de Dodona: ciutat de l Èpir, famosa per un temple i un oracle de Zeus. Εἰδυῖα, -ας: Idia, Idía: nom de dona. Ἑκάβη, -ης: Hècabe o Hècuba, Hécuba: muller de Príam. Ἒκτωρ, -ορος: Hèctor, Héctor: fill de Príam. Ἐλάρη, -ης: Èlare, Élara: filla d'orcòmen. Ἒλενος, -ου: Helen, Héleno: fill de Príam i Hècuba, endeví. Ε Ἐλευσίς, -ῖνος: Eleusis, Eleusis: ciutat de l'àtica, famosa pel culte a Demèter i pels misteris que s'hi celebraven. Ἐνυώ, -οῦς: Enio, Enío: filla de Forcos. Ἔπαφος, -ου: Èpafos / Èpaf, Épafo: fill de Zeus i Io, pare de Lisianassa. Ἐπίδαυρος, -ου: Epidaure, Epidauro: ciutat de l'argòlida i regió del Peloponnès. Ἐπικάστη, -ης: Epicasta, Epicasta: altre nom de Iocasta. Ἐπιµεθεύς, -έως: Epimeteu, Epimeteo: fill de Jàpet, espòs de Pandora i germà de Prometeu. Ἑρακλῆς, -έους: Hèracles, Heracles: fill de Zeus i Alcmene, símbol de la força i el valor; és l heroi déu. Ἐριφύλη, -ης: Erífile, Erifile: esposa d'amfiarau (Amfiaraos). Ἑρµῆς, -οῦ: Hermes, Hermes: fill de Zeus, missatger dels déus, protector del comerçi dels viatges. Ἐρύθεια, -ας: Eritia, Eritía: una de les Hespèrides. Ἑσπερία, -ας: Hespèria, Hesperia: una de les Hespèrides.

6 Ἑσπερίδες, -ων: Hespèrides, Hespérides: pomes d'or de l'atlas, entre els hiperboris, custodiades per un drac. Ἑστία, -ας: Hèstia, Hestia: filla de Cronos i Rea, deesa verge, protectora de la llar i dels naixements. Ἐτεοκλῆς, -έους: Etèocles, Eteocles: fill d'èdip. Εὐάδνη, -ης: Evadne, Evadne: filla d'ífis i esposa de Capaneu, és l'heroina de l'amor conjugal. Εὐήρης, -ους: Èueres, Everes: pare de Tirèsias. Εὐµενίδες, -ων: Eumènides, Euménides: deesses benefactores, contrapunt de les Erínies. Εὔµολπος, -ου: Eumolp, Eumolpo: fill de Posidó, associat als misteris d'eleusis. Εὔνηος, -ου: (Forma èpica d'εὔνεως, -ω). Euneu, Euneo: fill de Jàson i Hipsípile. Εὐπάλαµος, -ου: Eupàlam, Eupálamo: nom d'home, pare de Dèdal. Εὐρυάλη, -ης: Euríale, Euríale: mare d'orió. Εὐρυγάνεια, -ας: Eurigania, Euriganía: filla d'hiperfant. Εὐρυδίκη, -ης: Eurídice, Eurídice: esposa d Orfeu. Εὐρυσθεύς, -έως: Euristeu, Euristeo: rei de Micenes. Εὔρυτος, -ου: Èurit, Éurito: rei d'ecàlia (ciutat grega). Ἐχέδωρος, -ου: Equedor, Equedoro: riu. Ἐχίδνα, -ης: Equidna, Equidna: mare de Tifó. Ζ Η Ἠλέκτραι, -ων (πύλαι): Electra, Electra: nom d'una de les set portes de Tebes. Ἢλιος, -ου: Hèlios, Helio: déu del sol. Ἠµαθίων, -ωνος: Ematió, Ematión: fill de Titonos. Ἥρα, -ας: Hera, Hera: filla de Cronos i Rea, esposa de Zeus, principal divinitat femenina de l'olimp. Ἡρακλῆς, -έους: Hèracles, Heracles: fill de Zeus i Alcmene. Ἠριδανός, -οῦ: Erídan, Erídano: riu. Ἡσίοδος, -ου: Hesíode, Hesíodo: poeta èpic grec. Ἥφαιστος, -ου: Hefest, Hefesto: fill de Zeus i Hera, déu del foc. Ἠώς, -οῦς: Eos, Eos: filla de Tia i Hiperíon, l'aurora.

7 Θ Θεία, -ας: Tia, Tea: una de les sis titànides, filles d'úranos i Gea. Esposa d'hiperíon, amb qui engendrà Hèlios (el sol), Eos (l'aurora) i Selene (la lluna). Nom mitològic de dona. Θέµις, -ιδος: Temis, Temis: filla d'úranos i de Gea, segona esposa de Zeus. Θερµυδραί, -ῶν: Termidres, Termidras: nom geogràfic, port dels lindis. Θερµώδων, -οντος: Termodont, Termodonte: riu de Beòcia i de Capadòcia. Θεσσαλία, -ας: Tessàlia, Tesalia: regió del nord de Grècia. Θέτις, -ιδος: Tetis, Tetis: esposa de Peleu, mare d'aquil les, divinitat del mar. Θῆβαι, -ῶν: Tebes, Tebas: ciutat principal de Beòcia, fundada per Cadme. Θηβαῖος, -α, -ον: de Tebes, tebà, de Tebas, tebano. Θησεύς, -έως: Teseu, Teseo: fill d'egeu, heroi atenès. Θόας, -αντος: Toant (i Toas), Toante: rei de Lemnos. Θρᾴκη, -ης: Tràcia, Tracia: regió d'europa i d'àsia, entre la Propòntida i el mar Egeu. Θρινακίη, -ης (at. -α, -ας): Trinàquia, Trinacia: illa del Mediterrani, avui Sicília. Θύµβρις, -εως: Timbris, Timbris: mare de Pan. Ι Ἰαπετός, -οῦ: Iàpet / Jàpet, Jápeto: un dels sis titans, fills d'úranos i Gea. Ἰάσων, -ονος: Jàson, Jasón: fill d Esó, cap dels Argonautes. Ἴδη, -ης: Ida, Ida: muntanya de Frígia, de Mísia i de Creta. Ἴδη, -ης: Ida, Ida: dida de Zeus, també nom de muntanya de Frígia, Mísia i Creta. Ἱλάειρα, -ας: Hilaïra, Hilaíra: nom de dona. Ἰλλύριοι, -ῶν: Il liris, Ilirios: habitants d'il líria, regió a l'oest de Macedònia. Ἰλλυρίς, -ίδος: Il líria, Iliria: regió del NO de Grècia. Ἰνδός, -ή, -όν: Indi, de la regió d'índia a l'àsia, indio, de la región de India en Asia. Ἰοκάστη, -ης: Iocasta, Yocasta: esposa de Laios i mare d'èdip. Ἱπποδάµεια, -ας: Hipodàmia, Hipodamía: filla d'enòmaos. Ἱπποµέδων, -ονος: Hipomedont, Hipomedonte: nom d'home. Ἱππόλυτος, -ου: Hipòlit, Hipólito: fill de Teseu.

8 Ἱππόνοος, -όου: Hipònous o Hipònou, Hipónoo: fill de Príam i Hècuba. Ἰσθµός, οῦ: Istme (de Corint), istmo (de Corinto). Ἰσµήνη, -ης: Ismene, Ismene: filla d'èdip i Iocasta. Ἴσχυς, -υος: Isquis, Isquis: nom d'home. Ἰφικλῆς, -έους: Íficles, Ificles: fill d'amfitrió i Alcmene. Ἴφις, -ιος: Ífis, Ifis: nom d'home. Ἰωλκός, -οῦ: Iolcos, Yolco: ciutat de Tessàlia on es reuniren els Argonautes. Κ Κάδµος, -ου: Cadme, Cadmo: fill del rei egipci Agènor i fundador de Tebes. Καινεύς, -έως: Ceneu, Ceneo: rei dels lapites. Κάλχας, -αντος: Calcas, Calcante: nom d'home, famós endeví. Καλυδών, -ῶνος: Calidó, Calidón: ciutat d'etòlia. Κάµπη, -ης: Campe, Campe: guardiana dels titans. Καπανεύς, -έως: Capaneu, Capaneo: un dels set cabdills davant de Tebes. Κασάνδρα, -ας: Cassandra, Casandra: nom de dona, filla de Príam i Hècuba. Κασσιέπεια, -ας: Cassiepea, Casiopea: esposa de Cefeu. Κάστωρ, -ορος: Càstor, Cástor: un dels diòscurs, fill de Tindàreu i germà mortal de Pòl lux. Καύκασος, -ου: Caucas, Cáucaso: Cadena de muntanyes. Κένταυρος, -ου: Centaure, Centauro: monstre (ésser de raça híbrida) nascut d'ixión, heroi tessali. Κεραύνιος, -α, -ον: Habitant de les muntanyes Ceràunies (Ceraunias), a l'il líria (regió NO de Grècia). Κέρβερος, -ου: Cèrber, Cerbero: gos d'hades, guardià de l'entrada dels inferns. Κέρκυρα, -ας: Cèrcira, Corcira: forma àtica de Κόρκυρα, Còrcira, illa del mar Adriàtic, avui Corfú. Κευθώνυµος, -ου: Ceutònim, Ceutónimo, nom d'home. Κητώ, -οῦς: Ceto, Ceto: dona de Forcos i mare de les tres fòrcides Enio, Pefredo i Dino. Κηφεύς, -έως: Cefeu, Cefeo: rei d'etiòpia, pare d'andròmeda. Κιθαιρῶν, -ῶνος: Citeró, Citerón: muntanya antre l'àtica i Beòcia. Κισσεύς, -έως: Cisseu, Ciseo: pare d'hècuba, segons una tradició.

9 Κλειτώνυµος, -ου: Clitònim, Clitónimo: nom d'home. Κοῖος, -ου: Ceu, Ceo: un dels sis titans, fills d'úranos i Gea. Κολχική, -ής: Còlquida, Cólquide: regió de la costa est del Pont Euxí, avui mar Negre. Κόλχος, -ος, -ον: De la Còlquida, colqui, de la cólquide. Κολωνός, -οῦ: Colonos, Colono: dem de l'àtica, al nord d'atenes. Κόρη, -ης: Core, Core: Sobrenom de Persèfone, la jove filla de Demèter i Zeus, raptada per Hades, déu del món subterrani. Κορίνθιος, -α, -ον: Corinti, de Corint, Corintio. Κόρινθος, -ου: Corint, Corinto: nom de dona i de ciutat de l'acaia. Κορωνίς, -ίδος: Coronis, Corónide: nom de dona. Κόττος, -ου: Coto, Coto: un dels hecatonquirs, gegants de cent braços, fills d'úranos i Gea. Κουρῆτες, -ήτων: Curets / Curetes, Curetes: divinitats benefactores que vivien a l'àsia Menor i Creta. Κρεῖος, -ου: Creu, Crío: un dels sis titans, fills d'úranos i Gea. Κρέουσα, -ης: Creüsa, Creúsa: nom de dona, filla de Príam i Hècuba. Κρέων, -οντος: Creont, Creonte: rei de Tebes. Κρηθεύς, -έως: Creteu, Creteo: fill d Èol. Κρηνίδες, -ων (πύλαι): Crenide, Crenide: nom d'una de les set portes de Tebes. Κρήτη, -ης: Creta, Creta: illa grega. Κρόνος, -ου: Cronos, Crono: un dels sis titans, fills d'úranos i Gea, marit de Rea i pare de Zeus. Κύκλωψ, -ωπος: Ciclop, Cíclope: nom i raça de gegants, amb un únic ull al mig del front. Κύκνος, -ου: Cicne, Cicno: fill d'ares i Pirene. Κυλλήνη, -ης: Cil lene, Cileno: muntanya d'arcàdia. Κύπρος, -ου: Cipros / Xipre, Chipre: illa situada a lsur de la costa d'àsia Menor.

10 Λ Λάϊος, -ου: Laios, Layo: fill de Làbdac i pare d'èdip. Λακεδαίµων, -ονος: Lacedemònia o Lacedemon, Lacedemonia o Lacedemón: capital de Lacònia, que dóna nom a una regió del Peloponnès. Λακωνικός, -ή, -όν: De Lacònia o Lacedemònia (regió grega al sur del Peloponnès), laconi, de Laconia o Lacedemonia, laconio, lacedemonio. Λαοδίκη, -ης: Laòdice, Laódice: nom de dona, filla de Príam i Hècuba. Λευκίππος, -ου: Leucip, Leucipo: nom d'home. Λήµνιος, -α, -ον: De Lemnos, lemni/lèmnia, de Lemnos, lemnio/a. Λῆµνος, -ου: Lemnos, Lemnos: illa del mar Egeu. Λητώ, -οῦς: Leto, Leto: filla del tità Ceu i la titànide Febe, germana d'astèria, mare d'apol lo i d'àrtemis. Λιβύη, -ης: Líbia, Libia: regió del nord d'àfrica. Λιγύρων, -ωνος: Lígiron, Ligirón: nom d'home. Λίνδιοι, -ων: Lindis, Lindios: nom de poble de l'illa de Rodes. Λίνος, -ου: Linos, Lino: antic aede de Tebes que fou mestre d'orfeu. Λυκοµήδης, -ους: Licomedes, Licomedes: rei d'èsciros, pare de Dèida, illa grega de les espòrades. Λυκοῦργος, -ου: Licurg, Licurgo: rei de Nèmea. Λυκοῦργος, -ου: Licurg, Licurgo: legislador d'esparta. Λυσιάνασσα, -ης: Lisianassa, Lisianasa: nereida, filla d'èpafos. Λυταία, -ας: Litea, Litea: filla de Jacint. Μ Μαῖα, -ας: Maia, Maya: filla d'atlas i mare d'hermes. Μαρσύας, -ου: Màrsias, Marsias: fill d'olimpos, degollat per Apol lo. Μέγαιρα, -ας: Megera, Megera: una de les erínies. Μέδουσα, -ης: Medusa, Medusa: una de les Gòrgones. Μελέαγρος, -ου: Melèagre, Meleagro: fill d'eneu, fou un dels argonautes. Μελησαγόρας, -ου: Melesàgoras, Meleságoras: nom d'home. Μελισσεύς, -έως: Melisseu, Meliseo: un dels curetes.

11 Μενέσθιος, -ου: Menesti, Menestio: nom d'home. Μενοικεύς, -έως: Meneceu, Meneceo: pare de Creont. Μενοίτης, -ου: Menetes, Menetes: nom d'home. Μενοίτιος, -ου: Meneci, Menecio: pare de Pàtrocle. Μέρµερος, -ου: Mèrmer, Mérmero: nom d'home. Μερόπη, -ης: Mèrope, Mérope: filla d'enopió. Μέροψ, -οπος: Mèrops, Mérope: antic rei de Cos. Μετώπη, -ης: Metope, Metope: nom de dona. Μήδεια, -ας: Medea, Medea: filla d Eetes, rei de la Còlquida. Μηδία, -ας: Mèdia, Media: regió de Pèrsia. Μῆδος, -ου: Medos, Medo: primer rei dels perses. Μῆτις, -ιδος: Metis, Metis: filla d'oceà i Tetis, primera esposa de Zeus. Μητίων, -ονος: Metió, Metión: nom d'home, pare d'eupàlam. Μίνως, -ωος: Minos, Minos: fill d'europa i Zeus, rei-legislador de Creta i, juntament amb el seu germà Radamantis, un dels jutges de l'infern. Μινώταυρος, -ου: Minotaure, Minotauro: ésser meitat brau meitat home, fill de Posidó i Pasífae. Μνηµοσύνη, -ης: Mnemòsine, Mnemósine: una de les sis titànides, filles d'úranos i Gea. Mare de les nou Muses, fruit de la seva unió amb Zeus. Ναυπακτικός, -ή, -όν: Naupàctic/a, de Naupacte, naupáctico/a, de Naupacta. Νεβροφόνος, -ου: Nebròfon, Nebrófono: fill de Jàson i Hipsípile. Νεµέα, -ας: Nèmea, Nemea: ciutat i planura de l Argòlida, on se celebraven els jocs nemeus. Νεοπτόλεµος, -ου: Neoptòlem, Neoptólemo: fill d'aquil les i de Deidàmia. Νηρεύς, -έως: Nereu, Nereo: fill de Pontos -personificació del mar- i pare de les Nereides (nimfes del mar). Ν Νηρηΐς, -ΐδος: Nereida, Nereida: cadascuna de les cinquanta filles de Nereu; el plural, Νηρηΐδες, -ων, designa tot el grup, són ninfes del mar. Νηρηΐδες, -ων: Vg. L'anterior.

12 Ξάνθος, -ου: Xantos, Janto: nom d'un dels cavalls d'aquil les. Ξ Ὀγκαΐδες, -ων (πύλαι): Oncaida, Oncada: nom d'una de les set portes de Tebes. Ο Ὀδυσσεύς, -έως: Odisseu, Odiseo: més conegut com Ulisses (transcripció del llatí), rei d'ítaca, heroi de la guerra de Troia. Οἰδίπους, -οδος: Èdip, Edipo: fill de Laios i Iocasta. Οἰνεύς, -έως: Eneu, Eneo: rei de Calidó, pare de Tideu. Οἰνόµαος, -ου: Enòmaos, Enómao: pare d'hipodàmia. Οἰνοπίων, -ωνος: Enopió, Enopión: pare de Mèrope. Ὀλύµπος, -ου: Olimp, Olimpo: nom de diverses muntanyes, la més famosa, entre Tessàlia i Macedònia, es considerava seu dels déus. Ὅµηρος, -ου: Homer, Homero: poeta èpic. Ὁµολωΐδες, -ων (πύλαι): La porta de Zeus Homoloide a Tebes, Homoloide. Ὀποῦς, -οῦντος: Opunt, Opunte: rei d'èlida, regió a l'o del Peloponnès. Ὀρθαία, -ας: Ortea, Ortea: filla de Jacint. Ὀρφεύς, -έως: Orfeu, Orfeo: fill d'apol lo i d'una Musa, pare dels cants melodiosos que tenen poder màgic. Ὀρφικός, -ή, -όν: D'Orfeu, òrfic, de Orfeo, órfico: fill d'apol lo i d'una Musa. Ὀρχοµενóς, -οῦ: Orcòmenos / Orcomen, Orcómeno: pare d'èlare. Οὐδαῖος, -ου: Udeu, Udaeo: nom d'home; un dels homes que va néixer de la sembra que va fer Cadme de les dents del dragó. Οὐρανός, -οῦ: Úranos, Urano: personificació del cel, fill d'èrebos i de Gea, marit de Gea, d'on surt una variada descendència. Ὀφέλτης, -ου: Ofeltes, Ofeltes: fill de Licurg.

13 Π Πάµµων, -ονος: Pammon, Pamón: fill de Príam i Hècuba. Πάν, -ός: Pan, Pan: fill d'hermes i Timbris, divinitat que habita els camps i les muntanyes, protectora dels ramats i els pastors. Πανδώρα, -ας: Pandora, Pandora: la primera dona, esposa d Epimeteu. Πανύασσις, -ιδος: Paníasis, Paniasis: poeta èpic contemporani de les guerres mèdiques. Παρθενοπαῖος, -ου: Partenopeu, Partenopeo: fill d'atalant. Πάρις, -ιδος: Paris, Paris: fill de Príam i Hècuba. Παρνασός, -οῦ: Parnàs, Parnaso: muntanya de la Fòcida i la Lòcrida. Πασιφάη, -ης: Pasífae, Pasífae: filla d'hèlios i esposa de Minos. Πάτροκλος, -ου: Pàtrocle, Patroclo: amic d'aquil les. Πειρίθοος, -ους / -ου: Pirítou, Pirítoo: fill d'ixíon, fou un dels lapites. Πελίας, -ου: Pèlias, Pelias: fill de Posidó. Πελοπόννησσος, -ου: Peloponnès, Peloponeso: regió del sur de Grècia, gairebé una illa. Πέρδιξ, -ικος: Pèrdix, Pérdix: nom de dona. Περίβοια, -ας: Peribea, Peribea: esposa de Pòlib. Περιήρης, -ους: Períeres, Perieres: rei de Messènia (regió del Peloponnès). Περιφήτης, -ου: Perifetes, Perifetes: fill d'hefest i conegut malfactor. Περίωπις, -ιδος: Períopis, Periopis: filla de Feres. Περσεύς, -έως: Perseu, Perseo: fill de Zeus i Dànae, vencedor de la Medusa i llibertador d'andròmeda. Περσεφόνη, -ης: Persèfone, Perséfone: filla de Zeus i Demèter, fou raptada per Hades, déu del món subterrani. Πέρσης, -ου: Perses, Perses: fill de Perseu, antecessor dels reis de Pèrsia. Πεφρηδώ, -οῦς: Pefredo, Pefredo: filla de Forcos. Πήγασος, -ου: Pegas, Pegaso: cavall nascut de la sang de la Medusa morta per Perseu. Πηλεύς, -έως: Peleu, Peleo: fill d'èac, marit de Tetis i pare d'aquil les. Πηλίον, -ου: Pèlion, Pelión: muntanya de Tessàlia. Πιειρία, -ας: Pièria, Pieria: regió de Macedònia a la vora de l'olimp, seu de les Muses. Πίνδαρος, -ου: Píndar, Píndaro: poeta líric tebà.

14 Πλαταιεῖς, -έων: Plateus / Platesos, de Platea, plateos: habitants de Platea, ciutat de Beòcia. Πλούτων, -ωνος: Plutó, Plutón: fill de Cronos i Rea, rei de l'hades, déu dels inferns. Πολίτης, -ου: Polites, Polites: fill de Príam i Hècuba. Πόλυβος, -ου: Pòlib, Pólibo: rei de Corint. Πολυδέκτης, -ου: Polidectes, Polidectes: rei de Sèrifos. Πολυδώρα, -ας: Polidora, Polidora: filla de Peleu. Πολύδωρος, -ου: Polidor, Polidoro: fill de Príam i Hècuba. Πολυµήδη, -ης: Polimede, Polimede: esposa d Esó i mare de Jàson. Πολυµήλη, -ης: Polímele, Polimela: nom de dona, filla de Peleu. Πολυνείκης, -ους: Polinices, Polinices: fill d'èdip. Πολυξένη, -ης: Polixene, Polixena: nom de dona, filla de Príam i Hècuba. Πολυπήµων, -ονος: Polipèmon, Polipemón: pare de Sinis. Πολυφόντης, -ου: Polifontes, Polifontes: herald de Laios, mort per Èdip. Ποσειδῶν, -ῶνος: Posidó, Posidón: déu de les aigües, particularment del mar, fill de Cronos i germà de Zeus i Hades. Πρίαµος, -ου: Príam, Príamo: rei de Troia. Προιτίδες, -ων (πύλαι): Prètide, Pretide: nom d'una de les set portes de Tebes. Προῖτος, -ου: Pretos, Preto: rei de Tirint. Πρόµαχος, -ου: Pròmac, Prómaco: nom d'home. Προµηθεύς, -έως: Prometeu, Prometeo: fill de Jàpet, germà d'epimeteu i pare de Deucalió. Πυθώ, -οῦς: Pito, Pito: antic nom de la zona de la Fòcida, al peu del Parnàs, on hi ha Delfos. Πύθων, -ωνος: Pitó, Pitón: serpent morta per Apol lo. Πύλιος, -ου: Pili, Pilio: nom d'home. Πύλος, -ου: Pilos, Pilos: ciutat grega del Peloponnès. Πυρήνη, -ης: Pirene, Pirene: mare de Cicne. Πύρρα, -ας: Pirra, Pirra: filla d Epimeteu i Pandora, esposa de Deucalió. Πύρρος, -ου: Pirros, Pirro: antic nom de Neoptòlem, fill d'aquil les.

15 Ρ Ῥαδάµανθυς, -υος: Radamantis, Radamantis: heroi cretenc fill de Zeus i germà de Minos, és un dels jutges als inferns. Ῥέα, -ας: Rea, Rea: una de les sis titànides, filles d'úranos i Gea. Esposa de Cronos, mare de Zeus, Posidó, Hades, Hèstia, Demèter i Hera. Σαγγάριος, -ου: Sangari, Sangario: riu de Bitínia (regió de l'àsia Menor). Σέριφος, -ου: Sèrifos, Sérifos: illa de les cíclades. Σθενέλη, -ης: Estènele, Esténele: mare de Pàtrocle. Σθενώ, -οῦς: Esteno, Esteno: una de les Gòrgones. Σίδη, -ης: Side, Side: esposa d'orió. Σίνις, -ιδος: Sinis, Sinis: conegut malfactor. Σ Σκυθικός, ή, όν: D Escítia, escítico, de Escitia: nom comú de tots els pobles del NE d Europa i del nord d Àsia. Σπαρτός, -ή, -όν: El sembrat, el sembrado: vg. Ὀυδαῖος. Es deia dels Tebans. Σπερχειός, -ου: Esperquios o Esperqueu, Esperqueo: riu de Tessàlia. Στερόπης, -ου: Estèropes, Estéropes: un dels cíclops, fills d'úranos i Gea. Στησίχορος, -ου: Estesícor, Estesícoro: poeta líric. Συλέα, -ας: Silea, Silea: mare de Sinis. Σφιγξ, -ιγγός: Esfinx, Esfinge: monstre, filla d'equidna i Tifó. Τ Ταίναρον, -ου: Tènaron (també pot ser: Tènaros i Tènar), Ténaro: cap de Lacònia on se situa l'entrada dels inferns. Ταλαóς, -οῦ: Tàlau, Tálao: pare d'adrast. Τάλως, -ω: Talos, Talo: gegant i vigilant de Creta. Τάρταρος, -ου: Tàrtar, Tártaro: la part més profunda del món, sota l'hades. Τειρεσίας, -ου: Tirèsias, Tiresias: famós endeví de Tebes, a qui Atena tornà cec per haver-la vist en el bany. Τηθύς, -ύος: Tetis, Tetis: una de les sis titànides, filles d'úranos i Gea. Esposa d'oceà, mare dels rius i de les oceànides.

16 Τηλεβόαι, -ων (οἱ): Els telèboes, los telebeos: poble mitològic de l'acarnània. Τιθωνός, -οῦ: Titonos, Titono: pare d'ematió. Τισιφόνη, -ης: Tisífone, Tisífone: una de les erínies. Τιτᾶνες, -ων: Titans, Titanes: fills d'úranos i Gea, són sis: Oceà, Ceu, Hiperíon, Creu, Jàpet, Cronos. Τιτανίς, -ίδος: Titànides, Titánides: filles d'úranos i Gea, germanes dels titans amb qui es van unir per engendrar diverses divinitats secundàries, són sis: Tetis, Rea, Temis, Mnemòsine, Febe, Dione, Tia. Τιτυός, -οῦ: Tici, Ticio: gegant. Τόµος, -ου: Tall, troç, trozo: relacionat amb τοµή i τόµος. Τρίτων, -ωνος: Tritó, Tritón: déu marí, fill de Posidó; riu del nord d'àfrica. Τροία, -ας: Troia, Troya: ciutat de l'àsia Menor. Τροιζήν, -ῆνος: Trezè, Trecene, Trecén: ciutat de l'argòlida (regió grega). Τρωΐλος, -ου: Troilos, Troilo: fill de Príam i Hècuba. Τυδεύς, -έως: Tideu, Tideo: fill d'eneu i pare de Diomedes. Τυνδάρεως, -ω: Tindàreu (Tindàreos), Tindáreo: pare de Càstor, Pòl lux, Hèlena i Clitemnestra. Ὑάκυνθος, -ου: Jacint o Hiacint, Jacinto: favorit d'apol lo. Ὑµέναιος, -ου: Himeneu, Himeneo: déu del matrimoni, invocat en el cant nupcial. Υ Ὑπερβόρεος, -ος, -ον: Hiperbori / hiperbòreu, hiperbóreo: que està a l'extrem nord. Els hiperboris eren un poble misteriós, seguidors d'apol lo i considerats molt feliços. Ὑπερίων, -ονος: Hiperíon, Hiperión: un dels sis titans, fills d'úranos i Gea. Ὑπέρφας, -αντος: Hiperfant, Hiperfante: pare d'eurigania. ρτακος, -ου: Hírtacos, Hírtaco: home troià. Ὑψιπύλη, -ης: Hipsípile, Hipsipila: dona de Jàson a Lemnos. Ὑψίστες, -ων (πύλαι): Hipsiste, Hipsista: nom d'una de les set portes de Tebes.

17 Φαίακες, -ων: De Feàcia, feacis, de Feacia, feacios: poble mitològic que habitava l'illa d'esquèria. Φᾶσις, -ιδος / -εως: Fasis, Fasis: riu de la Còlquida. Φεραί, -ῶν: Feres, Feras: ciutat de Tessàlia. Φερεκύδης, -ους: Ferecides, Ferecides: filòsof joni considerat un dels primers autors de prosa grega. Φέρης, -ητος: Feres, Feres: fill de Creteu, fundador de Feres (ciutat de Tessàlia) i pare d Admet. Φθία, -ας: Ftia, Ptía: ciutat que dóna nom a una regió de Tessàlia. Φίκιον, -ου: Fícion, Ficio: muntanya propera a Tebes. Φιλοκράτης, -ους: Filòcrates, Filócrates: nom d'home. Φινεύς, -έως: Fineu, Fineo: rei de Tràcia. Φλεγύας, -ου: Flegias, Flegias: pare de Coronis. Φοίβη, -ης: Febe, Febe: nom de dona. Φ Φοίβη, -ης: Febe, Febe: una de les sis titànides, filles d'úranos i Gea. Esposa de Ceu i mare de Leto, engendrada amb Zeus. Φοῖνιξ, -ῖκος: Fènix, Fénix: nom d'home, preceptor d'aquil les. Φορκίδες, -ων: Fòrcides, Fórcides: filles de Forcos i Ceto, són Enio, Pefredo i Dino. Φόρκος, -ου: Forcos, Forco: fill del Mar i de la Terra, pare de les Fòrcides i les Gòrgones. Φρασίος, -ου: Frasi, Frasio: nom d'home, endeví. Φρίξος, -ου: Frixos, Frixo: fill d Atamant i Nèfele, i germà d Hel lè, amb qui fugí cap a la Còlquida. Φωκίς, -ίδος: Fòcida, Fócide: regió grega. Χ Χαρικλώ, -οῦς: Càriclo, Cariclo: nom d'una dona mitològica. Χείρων, -ωνος: Quiró, Quirón: el centaure del Pelió, fill de Filira i Cronos, amic i protector de Peleu. Χίος, -ου: Quios, Quíos: illa grega propera a la costa jònica. Χρυσάωρ, -άορος: Crisàor, Crisaor: nascut del coll trencat de la Medusa morta per Perseu.

18 Ψ Ω Ὠγύγιος, -α, -ον (πύλαι): Ogigi/a, Ogigio/a: nom d'una de les set portes de Tebes. Ὠκεανός, -οῦ: Ocèan, Océano: fill d'úranos (Úran) i de Gea; és el déu del mar. Ὦπις, -ιδος: Opis, Opis: noia de la regió hiperbòrea. Ὠρίων, -ωνος: Orió, Orión: caçador mític, amant d'eos.

THE BRAND OF THE GREEK LAND ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CATALOGUE

THE BRAND OF THE GREEK LAND ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CATALOGUE THE BRAND OF THE GREEK LAND ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CATALOGUE 2015 Γνωρίστε την gogreek Μια νέα ιδέα που προβάλλει και εκφράζει, την Ελληνική ιστορία, φιλοσοφία, μυθολογία, παράδοση και την υπεροχή της Ελληνικής μεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ CENTENARI. Cicle de conferències i col loquis. Divendres, 22 d'octubre de 2010

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ CENTENARI. Cicle de conferències i col loquis. Divendres, 22 d'octubre de 2010 ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ CENTENARI Cicle de conferències i col loquis RE Cl TAL-CONCERT POÈTIC Divendres, 22 d'octubre de 2010 Sala d'actes de la Residència d'investigadors (CSIC) Carrer Hospital 64, Barcelona

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

LINGÜÍSTICA INDOEUROPEA GRIEGO

LINGÜÍSTICA INDOEUROPEA GRIEGO LINGÜÍSTICA INDOEUROPEA GRIEGO 1. Los griegos en Grecia 1. Griegos en Grecia: Tres oleadas? Kretschmer (1896-1909) tres estirpes y tres dialectos jonios: ca. 2000 aqueos: ca. 1600 dorios: ca. 1200 destrucción

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Joaquín Sanmartín, Mariona Vernet, Jesús Carruesco, Xavier Riu - Universitat de Barcelona, 29 gener 2105

Joaquín Sanmartín, Mariona Vernet, Jesús Carruesco, Xavier Riu - Universitat de Barcelona, 29 gener 2105 Seminaris a Quatre Bandes Màster en Cultures i Llengües de l Antiguitat Joaquín Sanmartín, Mariona Vernet, Jesús Carruesco, Xavier Riu - Universitat de Barcelona, 29 gener 2105 Llengües franques, vehiculars

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa 28e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire Bergen 2009 Objectifs Traitement automatique

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

THE BRAND OF THE GREEK LAND ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CATALOGUE

THE BRAND OF THE GREEK LAND ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CATALOGUE THE BRAND OF THE GREEK LAND ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CATALOGUE 2015 Γνωρίστε την gogreek Μια νέα ιδέα που προβάλλει και εκφράζει, την Ελληνική ιστορία, φιλοσοφία, μυθολογία, παράδοση και την υπεροχή της Ελληνικής μεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ

ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ Τ Ε Χ Ν Η Θ Α Π Ε Ι Ν Α Ψ Ι Θ Υ Ρ Ι Σ Ο Υ Μ Ε Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η Μ Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Τ Ο Α Φ Τ Ι Τ Η Σ Α Ι Ω Ν Ι Ο Τ Η Τ Α Σ. Ο S I M O N E M

Διαβάστε περισσότερα

AEI Αγγελέα Αρετή Αγγελοσόπουλος Κων/νος Αϊλαμάκη Αργυρώ Αλαμάρας Παναγιώτης Αλειφτήρας Θανάσης Αναγνωστοπούλου Μαρίνα Αναγνώστου Λεωνίδας

AEI Αγγελέα Αρετή Αγγελοσόπουλος Κων/νος Αϊλαμάκη Αργυρώ Αλαμάρας Παναγιώτης Αλειφτήρας Θανάσης Αναγνωστοπούλου Μαρίνα Αναγνώστου Λεωνίδας AEI 1 Αγγελέα Αρετή Οικονομικών Επιστημών Θεσ/κης 2 Αγγελοσόπουλος Κων/νος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά 3 Αϊλαμάκη Αργυρώ Αγγλ.Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 4 Αλαμάρας Παναγιώτης Κινηματογράφου

Διαβάστε περισσότερα

GREC 1 QUADERN D ACTIVITATS. IES El Cabanyal de València Departament de Llatí i Grec

GREC 1 QUADERN D ACTIVITATS. IES El Cabanyal de València Departament de Llatí i Grec GREC 1 QUADERN D ACTIVITATS IES El Cabanyal de València Departament de Llatí i Grec ΧΑΙΡΕΤΕ Saludem χαίρετε, ὦ φίλοι. jaírete, o fíloi. χαῖρε, ὦ φίλε. / χαῖρε, ὦ φίλη. jaíre, o fíle. / jaíre, o fíle. Ens

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL IR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED Περισσότερες πληροφορίες (φόρουμ, εκπαιδευτικοί οδηγοί, βίντεο...) υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.herculesdjmixroom.com 1 2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade.

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade. «ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ» Γεννημένος στην Κατερίνη ο Κώστας Χαραλαμπίδης σπούδασε τις εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα και τη Γαλλία, όπου μαθήτευσε στην Ecole des Beaux Arts δίπλα στον N. Wancker, απ όπου απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

Hubble Το Hubble είναι ένα τελειοποιημένο ρομποτικό διαστημικό τηλεσκόπιο, που εκπέμπει από τη εξωτερική ατμόσφαιρα, σε κυκλική τροχιά γύρω από τη γη και στα 593 km πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Ατομικά πακέτα 7 διανυκτερεύσεων Plaza Hotel 4* - Old Havana 3/1 31/1 16/3 14/7 16/9 31/10 1/2 15/3 25/8 15/9 1,185 30 1,255 40 Inglaterra Hotel 4* - Old Havana άτομο την ημέρα 11) 3/1 31/1 16/3 30/4 16/9

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 EL Εγχειρίδιο χρήσης SHC8535 SHC8535 A b B c d b e f c C D E F E F G b H I 1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - OUTDOOR LIGHTING ΠΛΑΣΤΙΚΑ - PLASTIC

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - OUTDOOR LIGHTING ΠΛΑΣΤΙΚΑ - PLASTIC ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - OUTDOOR LIGHTING ΠΛΑΣΤΙΚΑ - PLASTIC HERONIA LIGHTING ΤΗΛ.: 27410 29049 FAX: 27410 81912 www.heronia-lighting.com e-mail: info@heronia-lighting.com EN. ISO 9001 No. : 0109306 350 ATHINA

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Καλωσήρθατε στις πιο ονειρεμένες κρουαζιέρες της Μεσογείου! Δρομολόγια 2015 Νέοι Προορισμοί 2015 Ιόνιο & Αδριατική Πελοπόννησος, Αρχαία Ολυµπία Μπάρι Κέρκυρα 7ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

sofia kalogeropoulou melodrama EXPO 28/11/2013-11/01/2014 VERNISSAGE JEUDI LE 28 NOVEMBRE 2013, 18H-21H Kleopatra Liakopoulou

sofia kalogeropoulou melodrama EXPO 28/11/2013-11/01/2014 VERNISSAGE JEUDI LE 28 NOVEMBRE 2013, 18H-21H Kleopatra Liakopoulou sofia kalogeropoulou melodrama EXPO 28/11/2013-11/01/2014 VERNISSAGE JEUDI LE 28 NOVEMBRE 2013, 18H-21H «Εγώ απλώς προσπαθώ με την ζωγραφική μου να διασώσω ό,τι νιώθω πως χάνεται... η φύση, η παράδοση,

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/T

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/T IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/T

Διαβάστε περισσότερα

2 23/2/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 9:00-18:00 FANTASIA 4363

2 23/2/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 9:00-18:00 FANTASIA 4363 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1 3/1/ ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00-14:00 COSTA DELIZIOSA 2826 2 21/1/ ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00-18:00 FANTASIA 4363 ΦΕΒΡOYAΡΙΟΣ 1 16/2/ ΔΕΥΤΕΡΑ 13:00-18:00 BERLIN 450 2 23/2/ ΔΕΥΤΕΡΑ 9:00-18:00 FANTASIA 4363 ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

GREEK. MassJCL 2009. Be sure to use a #2 PENCIL. If you do not have one, the exam proctor(s) will provide you with one.

GREEK. MassJCL 2009. Be sure to use a #2 PENCIL. If you do not have one, the exam proctor(s) will provide you with one. GREEK MassJCL 2009 DO NOT BEGIN until you are told. Starting early is considered cheating. If you are caught cheating, you will be asked to leave the testing session, and ALL of your results for this exam

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Καθηκόντων για την Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης (OTY)

Πίνακας Καθηκόντων για την Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης (OTY) Πίνακας Καθηκόντων για την Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης (OTY) Περίληψη Η υποστήριξη που παρέχει η Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης (ΟΤΥ) του Τμήματος Πληροφορικής είναι οργανωμένη σε γενικά καθήκοντα, περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση

Εργαστηριακή εισήγηση 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εργαστηριακή εισήγηση «Διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας με τη χρήση ΤΠΕ και εκπαιδευτικού λογισμικού σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ Aγγέλου Γιώργος Αγιομαυρίτη Έλσα Αλβανός Αντώνης Αναδιώτη Ελευθερία Αναστασίου Δημήτρης Αποστολάκης Ηλίας Αποστολοπούλου Ιλια

ΑΕΙ Aγγέλου Γιώργος Αγιομαυρίτη Έλσα Αλβανός Αντώνης Αναδιώτη Ελευθερία Αναστασίου Δημήτρης Αποστολάκης Ηλίας Αποστολοπούλου Ιλια ΑΕΙ 1 Aγγέλου Γιώργος Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλ/ργών ΕΜΠ 2 Αγιομαυρίτη Έλσα Νομικής Αθήνας 3 Αλβανός Αντώνης Πληροφορικής Πειραιά 4 Αναδιώτη Ελευθερία Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ 5 Αναστασίου Δημήτρης Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΨΥΓΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ. καλωσορίσατε...

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΨΥΓΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ. καλωσορίσατε... ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΨΥΓΕΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ καλωσορίσατε... ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ! Για να εισέλθετε στις εγκαταστάσεις κατευθυνθείτε απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές εμπειρίες αξέχαστες διακοπές

Μοναδικές εμπειρίες αξέχαστες διακοπές Μοναδικές εμπειρίες αξέχαστες διακοπές πιβιβαστείτε από Πειραιά από Κατάκολο από Κρήτη από Ρόδο Kρουαζιέρες 2013 1 Καλώς ήρθατε στο Costa Mediterranea Το επιβλητικό γλυπτό του Gigi Rigamonti με τις ελικοειδής

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

MΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

MΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ Κινηματογράφος και θέατρο: Η ιστορία τους, οι διευθυντές και οι σημαντικές ταινίες. Αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική και φωτογραφία: Η ιστορία τους, οι συγγραφείς Ιnstituto Cervantes: Εξασφάλιση Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ L' ANNÉE PHILOLOGIQUE 1924/1926 (I) - 2004 (LXXV) ΠΛΗΡΗΣ AUSTRALIAN JOURNAL OF 1981 (1:1) - 1988 (8:1) ΕΛΛΙΠΗΣ: Vol. 3(1) ΩΡΕΑ N.V.SMITH BULLETIN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΟ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ

ΠΛΑΝΟ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ Σελίδα: 1 / 19 19/01/11 20/01/11 21/01/11 22/01/11 23/01/11 24/01/11 25/01/11 26/01/11 27/01/11 28/01/11 29/01/11 (294) NORWEGIAN JADE 10:00-20:00 3130 30/01/11 31/01/11 01/02/11 02/02/11 03/02/11 04/02/11

Διαβάστε περισσότερα

ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc

ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc ναυτιλίῃσι, noun pl fem dat, sailing, seamanship μακρῇσι, adj pl fem dat, long ἐπιθέσθαι, verb aor inf, lay, put ἀπαγινέοντας, part pl pres act masc acc, pay φορτία, noun pl neut acc, load, burden, freight

Διαβάστε περισσότερα

Fly & Drive Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ. στα Ελληνικά νησιά

Fly & Drive Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ. στα Ελληνικά νησιά Fly & Drive Δ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ στα Ελληνικά νησιά ΡΟ ΟΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕ AEGEAN AIRLINES KAI OLYMPIC AIR 05,12/07,30/08, & 06/09 19,26/07 & 23/08 02,09,16/08 2-12 MELPO STUDIOS 2* ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΪΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO Índice de textos SELECCIÓN DE TEXTOS DE P.A.U. CURSO 2011-12...2 LA ÉPICA... 2 Texto 1: Homero, Ilíada I, 1-5... 2 Texto 2: La manzana de la discordia...2 Texto 3: Aquiles permite a Patroclo luchar con

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319 Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 16.778 16.546 12.322.582 3.116.192 81.223 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/T

M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/T IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 22062343 Monday

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Χρυσός και Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Χρυσός και Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Χρυσός και Χρηματοοικονομική Εκπαίδευση Καλωσορίσατε στην Goldbex Η GOLDBEX προσφέρει μια απίστευτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ σε οποιοδήποτε άτομο θέλει να εισαχθεί σε έναν κερδοφόρο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Ξενοδοχεία Κατ. 1. ALMYRA HOTEL Poseidon Ave., 8042 Tel.: 26888700 Fax: 26942818 almyra@thanoshotels.com Web: www.thanoshotels.com 5* 13-30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ 1 Αγγελάκη Μαρίζα Oικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 Αγγελοσοπούλου Κλεοπάτρα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν.

ΑΕΙ 1 Αγγελάκη Μαρίζα Oικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 Αγγελοσοπούλου Κλεοπάτρα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. ΑΕΙ 1 Αγγελάκη Μαρίζα Oικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 Αγγελοσοπούλου Κλεοπάτρα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν.Πειραιά 3 Αθανασίου Σωτηρία Oικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Μάρτιος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. March 5 Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

OF J.R.R. TOLKIEN Miryam Librán Moreno Universidad de Extremadura miryam.libran@gmail.com

OF J.R.R. TOLKIEN Miryam Librán Moreno Universidad de Extremadura miryam.libran@gmail.com THE TRAGEDY OF TÚRIN TURAMBAR AND SOPHOCLES OEDIPUS REX IN THE NARRATIVE OF J.R.R. TOLKIEN Universidad de Extremadura miryam.libran@gmail.com Received: 12 Apri1 2015 Accepted: 18 April 2015 Abstract An

Διαβάστε περισσότερα

TROYA EN LIBRO 9 DE ANTOLOGÍA PALATINA

TROYA EN LIBRO 9 DE ANTOLOGÍA PALATINA ESTARÉ SIEMPRE EN BOCA DE TODOS LOS HELENOS (62. 6) : TROYA EN LIBRO 9 DE ANTOLOGÍA PALATINA Elbia Haydée Difabio [Universidad Nacional de Cuyo] [ehdifabio@gmail.com] Resumen: En los poemas declamatorios

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ SINGLE SINGLE DOUBLE IV 170.00 SV 230.00 IV 135.00 SV 165.00 IV 170.00 SV 230.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ SINGLE SINGLE DOUBLE IV 170.00 SV 230.00 IV 135.00 SV 165.00 IV 170.00 SV 230. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΙΟΣ 013 ΙΟΥΝΙΟΣ 013 ΙΟΥΛΙΟΣ 013 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 013 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 013 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 013 ΠΑΦΟΣ 1 ALMYRA HOTEL Poseidon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΩ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ / ΗΟΤΕLSΤHΛ./ TEL.NO FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΩ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ / ΗΟΤΕLSΤHΛ./ TEL.NO FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λίστα ξενοδοχείων νήσου ΚΩ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΩ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ / ΗΟΤΕLSΤHΛ./ TEL.NO FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ BEDS AEOLOS BEACH HOTEL0-0-9 ΛΑΜΠΗ AEGEAN HOUSES 0-0 0- ΛΑΜΠΗ ΑLEXANDRA 0-0 0-09 ΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην ανάπτυξη «Στρατηγικών σχεδίων» στο πλαίσιο του ΕΝPI CBC MED (Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman

Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Ελληνικές Βιβλιοθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία Bibliothèques grecques dans l Empire ottoman Πρόγραμμα i-stamboul (http://i-stamboul.irht.cnrs.fr/) Διεθνής Διημερίδα Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 26 &

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Σάββατο 2-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Ειδική ιδακτική και Παιδαγωγικά-Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εβδομάδας Τουρισμού (21-28/09/2014) Δήμος Χερσονήσου

Πρόγραμμα Εβδομάδας Τουρισμού (21-28/09/2014) Δήμος Χερσονήσου Πρόγραμμα Εβδομάδας Τουρισμού (21-) Δήμος Χερσονήσου SUNDAY 21/09/14 "ΑΠΟΣΕΛΕΜΕΙΑ 2014 ME DJ BEACH PARTY ΜΕ ΑΦΘΟΝΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ! APOSELEMIA 2014 LIVE DJ, BEACH PARTY STARTING AT 20:00 FROM L. HERSONISSOS

Διαβάστε περισσότερα

MEDITERRANEO SUMMER CUP. Mediterraneo Summer Cup ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ: MEDITERRANEO SUMMER CUP ΙΣΠΑΝΙΑ

MEDITERRANEO SUMMER CUP. Mediterraneo Summer Cup ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ: MEDITERRANEO SUMMER CUP ΙΣΠΑΝΙΑ MEDITERRANEO SUMMER CUP ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΓΟΡΙΑ U19 U17 U16 U15 U14 U13 U11 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ / TORDERA 27 Ιουνίου 4 Ιουλίου 2015 ΚΟΡΙΤΣΙΑ W-O G17 G15 Mediterraneo Summer Cup Διοργάνωση: CF Tordera

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.Π.Θ. (OPAC) Ο ΗΓΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.Π.Θ. (OPAC) Ο ΗΓΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.Π.Θ. (OPAC) Ο ΗΓΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ OPAC - Online Public Access Catalogue Είναι µία ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, στην οποία καταγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Ο προγραμματισμός της φυσικής

«Ο προγραμματισμός της φυσικής ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 1017 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναχωρήσεις καθημερινά 8 μέρες / 5 διανυκτερεύσεις

Αναχωρήσεις καθημερινά 8 μέρες / 5 διανυκτερεύσεις από 815 Με ημιδιατροφή!!! Αναχωρήσεις καθημερινά 8 μέρες / 5 διανυκτερεύσεις Ένας αληθινός εξωτικός παράδεισος. Ο Μαυρίκιος είναι ένα μεγάλο νησί, με έντονο ανάγλυφο στην ενδοχώρα, σταυροδρόμι όπου συναντήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος πακέτων για Bali (Σελίδες: 6)

Τιμοκατάλογος πακέτων για Bali (Σελίδες: 6) Τιμοκατάλογος πακέτων για Bali (Σελίδες: 6) Ramada Resort Benoa 4* Superior OR 01/11-22/12 & Deluxe Room 689 22 (run of the house) 23/12-05/01/10 737 31 Bali Dynasty 4* Deluxe Garden Bali Tropic Resort

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ. Aπρίλιος - Οκτώβριος 2014

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ. Aπρίλιος - Οκτώβριος 2014 Ginis Vacances S.A - Travel Organization Athens: 23-25 Ermou st. 10563, Greece. Tel: (0030) 211 211 2111, 210 3250401-5, Fax: 2103237703 e-mail: ginis@ginis.gr / http://www.ginis.gr ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ Aπρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ANTONI RUBIÓ I LLUCH ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΑΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΑΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΑΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ ΤΟΝ 14ο ΑΙΩΝΑ*

Ο ANTONI RUBIÓ I LLUCH ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΑΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΑΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΑΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ ΤΟΝ 14ο ΑΙΩΝΑ* ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 7 (2007) Ο ANTONI RUBIÓ I LLUCH ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΑΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΜΕΑΕΤΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΑΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ ΤΟΝ 14ο ΑΙΩΝΑ* Ο Antoni Rubió i Lluch (1856-1937), γιος

Διαβάστε περισσότερα

FF-EVENTS KRATISINOW.GR ΜΥΚΟΝΟΣ 2013 BROCHURE 4/17/2013

FF-EVENTS KRATISINOW.GR ΜΥΚΟΝΟΣ 2013 BROCHURE 4/17/2013 FFEVENTS KRATISINOW.GR ΜΥΚΟΝΟΣ 2013 BROCHURE 4/17/2013 1. Andronikos Hotel Ορνός, Μύκονος περίοδος περίοδος περίοδος 1719 Μαϊου 1720 Μαϊου 24 26 Μαϊου 24 27 Μαϊου 31 Μαϊου 2 Ιουνίου 31 Μαϊου 3 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 7)

Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 7) Τιμοκατάλογος Πακέτων για Μαυρίκιο (Σελίδες: 7) Coin De Mire cat. A - North East Coast 01/05 30/06/09: ΜΕΙΩΣΗ 190 από τις τιμές τιμοκαταλόγου 01/07-30/09/09: ΜΕΙΩΣΗ 215 από τις τιµές τιµοκαταλόγου 16/04-31/08/09

Διαβάστε περισσότερα

INDEX NOMINUM. Ἀδείμαντος 2 (Atheniensis, filius. Adimanti 1) 3.41 Ἀδείμαντος 3 (in testamento

INDEX NOMINUM. Ἀδείμαντος 2 (Atheniensis, filius. Adimanti 1) 3.41 Ἀδείμαντος 3 (in testamento Ἀβδηρίτης 4.58 (Βίων 4); 9.30 (Λεύκιππος), 34 (Δημόκριτος 1), 42, 50 (Πρωταγόρας 1), 58 (Ἀνάξαρχος), 61 (Ἀσκάνιος), 69 (Ἑκαταῖος). Ἀβδηρῖται 9.24 Ἄβους (servus in testamento Stratonis 1) 5.63 Ἀγαθάνωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΜΑΥΡΟΥ. Ευριπίδου 6, Β. Πόλος Καϊμακλί, 1025 Λευκωσία E-mail: josefina.mavrou@gmail.com Τηλ.: 99309962

ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΜΑΥΡΟΥ. Ευριπίδου 6, Β. Πόλος Καϊμακλί, 1025 Λευκωσία E-mail: josefina.mavrou@gmail.com Τηλ.: 99309962 ΙΩΣΗΦΙΝΑ ΜΑΥΡΟΥ Ευριπίδου 6, Β. Πόλος Καϊμακλί, 1025 Λευκωσία E-mail: josefina.mavrou@gmail.com Τηλ.: 99309962 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδακτορικός Τίτλος (PhD). Παιδαγωγικό Τμήμα, Τομέας Κοινωνικής Εκπαίδευσης. Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος εκδρομών ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 (1/11 ΕΩΣ 18/12 )

Τιμοκατάλογος εκδρομών ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 (1/11 ΕΩΣ 18/12 ) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ 6 ΤΡΙΤΗ ΤΡΙΤΗ Τιμοκατάλογος εκδρομών ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 (1/11 ΕΩΣ 18/12 ) παιδιού Tιμή Μονοκλινου ABRIAL 3* 29 20 39 PLAZA LA FAYETTE 3* 279 219 379 HAUTEVILLE

Διαβάστε περισσότερα

εκδρομές Πάσχα & Πρωτομαγιά 2014 κατάλογος τιμών και αναχωρήσεων B έκδοση, 20/03/2014 Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί όλους τους προηγούμενους

εκδρομές Πάσχα & Πρωτομαγιά 2014 κατάλογος τιμών και αναχωρήσεων B έκδοση, 20/03/2014 Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί όλους τους προηγούμενους εκδρομές Πάσχα Πρωτομαγιά 201 κατάλογος τιμών και αναχωρήσεων B έκδοση, 20/03/201 Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί όλους τους προηγούμενους Λονδίίνο, αεροπορικώώς Εκδροµμήή Ηµμ. Αναχ. Ξενοδοχείία offer ΤΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αμερική (Βόρειος, Κεντρική, Νότια)

Αμερική (Βόρειος, Κεντρική, Νότια) The Colorado Vacation Directory Αμερική (Βόρειος, Κεντρική, Νότια) The Colorado Vacation Directory Ημ/νία ενημέρωσης: 05.06.12 Ονομασία Φορέα: Colorado Directory Είδος Φορέα: Ιδιωτική Επιχείρηση Εθνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

EXPERIENCE ΚΡΗΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΥΤΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

EXPERIENCE ΚΡΗΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΥΤΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ > ΧΙΟΣ ΗΛΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ ΣΑΜΟΣ ΠΑΞΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΚΥΡΟΣ ΚΩΣ ΣΥΜΗ ΠΙΕΡΙΑ ΠΑΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΝΔΡΟΣ ΛΕΣΒΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΣΙΦΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΘΑΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ > EXPERIENCE Greece ΚΡΗΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ»

ΘΕΜΑ: «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΜΠΕΚ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 26/10/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. Δ47 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 66 ΤΜΗΜΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ.Διεύθυνση Αγ.Κων/νου 8-102 41 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Αρ.τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Έκφραση - Έκθεση Κριτήρια Αξιολόγησης Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Έκφραση - Έκθεση Κριτήρια Αξιολόγησης Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Έκφραση - Έκθεση Κριτήρια Αξιολόγησης Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΤΛΗΣ ΠΕΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικευμένη/ος Ιατρός με ειδικότητα την Ακτινολογία, Κολωνία

Ειδικευμένη/ος Ιατρός με ειδικότητα την Ακτινολογία, Κολωνία Η Grecruitment είναι μια εταιρία που υποστηρίζει επί χρόνια την εύρεση εργασίας για ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς στο εξωτερικό, σε ευρωπαϊκές χώρες και στη Μέση Ανατολή. Οι υπηρεσίες είναι ρητά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΙΝΙΚΟ ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΝΑ 1. ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ «ΚΑΤΑΛΙΝΑ»

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΙΝΙΚΟ ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΝΑ 1. ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ «ΚΑΤΑΛΙΝΑ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ : ΖΩΓΡΑΦΟΥ 12 Τηλ. 2810280040 fax 2810281506 ΑΘΗΝΑ: ΣΑΧΤΟΥΡΗ 106 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. 2103319761 E-mail: roundtravel@roundtravel.gr www.roundtravel.gr ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΜΙΝΙΚΟ ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΝΑ 1. ΕΚΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Uniones de Zeus. Ártemis y Apolo

Uniones de Zeus. Ártemis y Apolo El principio del mundo Οὐρανὸς πρῶτος τοῦ παντὸς ἐδυνάστευσε κόσµου. γήµας δὲ Γῆν ἐτέκνωσε πρώτους τοὺς ἑκατόγχειρας προσαγορευθέντας, Βριάρεων Γύην Κόττον, οἳ µεγέθει τε ἀνυπέρβλητοι καὶ δυνάµει καθειστήκεσαν,

Διαβάστε περισσότερα

ë Ενεργοποίηση αναμονής

ë Ενεργοποίηση αναμονής Σύντομη παρουσίαση Gigaset 5030 8 7 6 Πλήκτρα 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο επανάκλησης 3 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης (R) 4 Πλήκτρο σίγασης (Mute) 5 Πλήκτρο Shift 6 Πλήκτρο μείωσης έντασης 7 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ COLLECTION 15/16

EΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ COLLECTION 15/16 EΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ COLLECTION 15/16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ C O L L E C T I O N 15 / 16 AEGEAN / MYKONOS 62-65 ALPIS 8961 50-53 ALPIS PLUS 8361 46-49 BORA 8202 38-41 CLASSIC 8211 58-61 ELSA 8204 6-9 EROS 8208 26-29 GEA

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Κατανομή Ζητήσεων Ξενοδοχείων - Επιχειρήσεων Σχολικό Έτος : 2012-201

Αναλυτική Κατανομή Ζητήσεων Ξενοδοχείων - Επιχειρήσεων Σχολικό Έτος : 2012-201 Σελίδα : 1 1 CON-016 ΣΑΡΡΗΧΑΣΑΝ ΝΕΤΖΙΑΤ & ΝΙΧΑΤ Ρόδος ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 28 85100 ΡΟΔΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 3 2 L-0003 AKS ANNABELLE VILLAGE 5 Ναι Ν. Ηρακλείου Αnisaras Τ.Θ. 77 700 14 Hersonissos Irakleiou

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE

COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE COMMUNIQUÉ 19 juillet 2013 DE PRESSE EPITOPOU / ΕΠΙΤΟΠΟΥ du 27 juillet au 28 août 2013 / Από 27 Ιουλίου έως 28 Αυγούστου 2013 Andros, Cyclades / Ανδρος, Κυκλάδες Μια εικαστική πρόταση που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο

Μαλδίβες. Villa Hotels. Fun island resort 3 Star. τιμοκατάλογος πακέτων 5 διανυκτερεύσεων Νοέμβριος 2014 Απρίλιος 2015 τιμές κατ ατομο σε δίκλινο Villa Hotels Fun island resort 3 Star Fun Island offers a wonderful blend of Fun and Sun. The Massive lagoon of the island provides ideal conditions for a variety of water sports and the powder white beaches

Διαβάστε περισσότερα

1.1..9 1.2.. 14 1.3..19 1.4 22 1.5...24 2.1 20...26 2.2.30 2.2.1. 30 2.2.2..40 2.3 :...50 2.4.63 3.1 66 3.2...69 3.3.80 3.4 -...87

1.1..9 1.2.. 14 1.3..19 1.4 22 1.5...24 2.1 20...26 2.2.30 2.2.1. 30 2.2.2..40 2.3 :...50 2.4.63 3.1 66 3.2...69 3.3.80 3.4 -...87 , & :. 2011 , & :.. 2 .....5..6 1.. 1.1..9 1.2.. 14 1.3..19 1.4 22 1.5...24 2... 2.1 20...26 2.2.30 2.2.1. 30 2.2.2..40 2.3 :...50 2.4.63 3.. 3.1 66 3.2...69 3.3.80 3.4 -.....87 3 4. 4.1...95 4.2...99

Διαβάστε περισσότερα

HYDROBRONPI BOILERS CALDEIRAS HYDROBRONPI CALDAIE HYDROBRONPI CHAUDIÈRES HYDROBRONPI ΕΣΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ HYDROBRONPI KIT-1 KIT-2 KIT-2-B

HYDROBRONPI BOILERS CALDEIRAS HYDROBRONPI CALDAIE HYDROBRONPI CHAUDIÈRES HYDROBRONPI ΕΣΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ HYDROBRONPI KIT-1 KIT-2 KIT-2-B 22 17 76 6,5 1,5 45 1053 957 363 1/2 138 1/2 1 1 514 502 400 536x274x390 54 106 F-503; KIT-1, KIT-2, KIT 2-B 722 502 722 24 19 76 7,1 1,5 70 1157 539 1 1085 585 1/2 414 1/2 142 1 1 64 436 636x314x459 152

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ 1 Αλάμαρας Παναγιώτης Στατιστικής & Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 2 Αλατσαθιάνος Γιάννης Μοριακής Βιολογίας και

ΑΕΙ 1 Αλάμαρας Παναγιώτης Στατιστικής & Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 2 Αλατσαθιάνος Γιάννης Μοριακής Βιολογίας και ΑΕΙ 1 Αλάμαρας Παναγιώτης Στατιστικής & Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Αιγαίου (Σάμος) 2 Αλατσαθιάνος Γιάννης Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Θράκης(Αλεξανδρούπολη) 3 Αναστασοπούλου Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή Διάμεση. Πρότυπο Πειραματικο Λύκειο Αναβρύτων. kdiamesi@otenet.gr. Περίληψη

Κυριακή Διάμεση. Πρότυπο Πειραματικο Λύκειο Αναβρύτων. kdiamesi@otenet.gr. Περίληψη 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 27-28 Απριλίου 2013 «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία: ένα χρόνο μετά» Εφαρμογές των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων στα ΠΠΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ KH 120 KH 121 KH 124. Eλάχιστη ποσότητα 2 τεμ. /ανα κωδικό /χρώμα. somas accessories - product catalogue 2015

ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ KH 120 KH 121 KH 124. Eλάχιστη ποσότητα 2 τεμ. /ανα κωδικό /χρώμα. somas accessories - product catalogue 2015 198 ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ Eλάχιστη ποσότητα 2 τεμ. /ανα κωδικό /χρώμα KH 120 KH 121 KH 124 ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ Eλάχιστη ποσότητα 2 τεμ. /ανα κωδικό /χρώμα 199 KH 108 KH 109 KH 111 200 ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ Eλάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

2η έκδοση 6/4/2014. 4η έκδοση 13/02/2013

2η έκδοση 6/4/2014. 4η έκδοση 13/02/2013 2η έκδοση 6/4/2014 4η έκδοση 13/02/2013 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Ατομικά πακέτα 5 διανυκτερεύσεων Mahe Les Jardin Des Palmes Οι τιμές είναι υπολογισμένες κατ' άτομο Junior Suite 1,155 112 8/1-30/4

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΚΔ ΡΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΚΔ ΡΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ / ΜΑΪΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ / ΙΟΥΝΙΟΣ Αʹ ΕΚΔ ΟΣΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΚΔ ΡΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ζητείστε µμας το αναλυτικό έντυπο τώρα είναι καιρός για εµμάς! ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Basic Collection. Catalogue 10/11. bath furniture and sanitary ware

Basic Collection. Catalogue 10/11. bath furniture and sanitary ware Basic Collection Catalogue 10/11 bath furniture and sanitary ware H ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.στα πλαίσια της πολιτικής ποιότητας που ακολουθεί στην παραγωγική διαδικασία, συνεργάζεται κατά αποκλειστικότητα με

Διαβάστε περισσότερα