Lèxic de noms propis, gentilicis i de lloc dels textos d'apol lodor. Ἀγέλαος, -ου: Agèlaos o Agèlau, Agelao: nom d'home troià.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Lèxic de noms propis, gentilicis i de lloc dels textos d'apol lodor. Ἀγέλαος, -ου: Agèlaos o Agèlau, Agelao: nom d'home troià."

Transcript

1 Lèxic de noms propis, gentilicis i de lloc dels textos d'apol lodor Ἀγέλαος, -ου: Agèlaos o Agèlau, Agelao: nom d'home troià. Ἄδµητος, -ου: Admet, Admeto: rei de Feres, a Tessàlia, i marit d Alcestis. Ἀδράστεια, -ας: Adrastea, Adrastea: dida de Zeus. Ἄδραστος, -ου: Adrast, Adrasto: rei de Sició i d'argos. Α Ἀθηνᾶ, -ᾶς: Atena, Atenea: filla de Zeus, nascuda del seu cap, divinitat guerrera, protectora de la ciutat d'atenes. Ἀθῆναι, -ῶν: Atenes, Atenas: nom de ciutat. Ἀθηναῖος, -α, -ον: Atenès, habitant d'atenes, ateniense. Αἰγεύς, -έως: Egeu, Egeo: rei d'atenes i pare de Teseu. Αἴγλη, -ης: Egle, Egle: una de les Hespèrides. Αἰγληίς, -ίδος: Egleida, Egleis: filla de Jacint. Αἴγυπτος,-ου (ἡ): Egipte, Egipto: regió del nord d'àfrica. Ἅιδης, -ου: Hades, Hades: rei dels inferns. Αἰήτης, -ου: Eetes, Eetes: rei de la Còlquida, pare de Medea. Αἰθίοπες, -ων: Etíopes, Etíopes: habitants d'etiòpia. Αἰθιοπία, -ας: Etiòpia, Etiopía: regió d'àfrica. Αἴθρα, -ας: Etra, Etra: mare de Teseu. Αἵµων, -ονος: Hèmon, Hemón: fill de Creont. Αἴσακος, -ου: Èsac, Ésaco: nom d'home. Αἴσων, -ωνος / -ονος: Esó, Esón: pare de Jàson. Ἄκαστος, -ου: Acast, Acasto: rei de Iolcos. Ἀκρίσιος, -ου: Acrisi, Acrisio: pare de Dànae. Ἀλέξανδρος, -ου: Alexandre, Alejandro: l'altre nom de Paris. Ἀληκτώ, -όος -οῦς: Alecto, Alecto: una de les erínies. Ἄλκηστις, -ιδος: Alcestis, Alcestis: filla de Pèlias i esposa d Admet.

2 Αλκίνοος, -ου: Alcínous, Alcínoo: rei dels feacis. Ἀλκίππη, -ης: Alcipe, Alcipe: nom de dona, mare d'eupàlam. Ἀλκµήνη, -ης: Alcmene, Alcmena: mare d'hèracles. Ἀµάλθεια, -ας: Amaltea, Amaltea: cabra o nimfa nodridora de Zeus. Ἄµµων, -ωνος: Ammó, Amón: nom egipci de Zeus, santuari famós. Ἀµύντωρ, -ορος: Amíntor, Amíntor: pare de Fènix. Ἀµφιάραος, -ου: Amfiarau, Anfiarao: antiga divinitat ctònica venerada a Tebes. Convertit en heroi, fou rei d'argos i marxà contra Tebes malgrat ell. Ἀµφιδάµας, -αντος: Amfidamant, Anfidamante: nom d'home. Ἀµφιθέα, -ας: Amfítea, Anfitea: àvia d Odisseu. Ἀµφιτρύων, -ωνος: Amfitrió, Anfitrión: cabdill de Tebes, espòs d'alcmena i pare mortal d'hèracles. Ἀµφίων, -ονος: Amfíon, Anfión: fill de Zeus, rei de Tebes, ciuitat que va fortificar. Ἄναυρος, -ου: Anauros, Anauro: riu de Tessàlia. Ἀνδροµέδα, -ας: Andròmeda, Andrómeda: filla de Cefeu i esposa de Perseu. Ανθηίς, -ίδος: Anteida, Anteis: filla de Jacint. Ἀνταῖος, -ου: Anteu, Anteo: rei de Líbia. Ἀντιγόνη, -ης: Antígona, Antígona: filla d'èdip. Ἀντίκλεια, -ας: Anticlea, Anticlea: mare de Perifetes. Ἄντιφος, -ου: Àntifos o Àntif, Ántifo: fill de Príam i Hècuba. Ἀπόλλων, -ωνος: Apol lo, Apolo: fill de Zeus i Leto, déu de la música, les arts i la poesia. Ἀραβία, -ας: Aràbia, Arabia: regió d'àsia. Ἄρειος Πάγος (ὁ): Areòpag, Areópago: muntanya d'atenes on hi havia el Tribunal que jutjava els assassinats, i crims de sang. Ἀργείη, -ης: Argia, Argía: esposa de Polinices. Ἀργεῖος, -α, -ον: Argiu, d'argos, argivo: habitant de l'argólida. Ἄργης, -ου: Arges, Arges: un dels cíclops, fills d'úranos i Gea. Ἀργοναύτης, -ου: Argonauta, Argonauta: membre de l'expedició que acompanya Jàson a la Còlquida en la nau Argo. Ἄργος, -ου: Argos, Argo: constructor de la nau Argo.

3 Ἄργος, -εος / -ους: Argos, Argos: ciutat del Peloponnès. Ἀρέθουσα, -ας: Aretusa, Aretusa: una de les Hespèrides. Ἄρης, -εως: Ares, Ares: fill de Zeus i Hera, déu de la guerra. Ἀρήτη, -ης: Arete, Arete: dona d'alcínous, rei de Feàcia. Ἀρίσβη, -ης: Arisbe, Arisbe: nom de dona. Αρσινόη, -ης: Arsínoe, Arsínoe: nom de dona. Ἄρτεµις, -ιδος: Àrtemis, Ártemis: filla de Zeus i Leto, germana d Apol lo. Ἀρχέµορος, -ου: Arquèmor, Arquémoro: nom d'home. Ἀσία, -ας: Àsia, Asia: nom geogràfic, normalment es refereix a l'àsia Menor, avui Turquia. Ἀσκάλαφος, -ου: Ascàlafos, Ascálafo: fill d'ares. Ἀσκληπιός, -οῦ: Asclepi, Asclepio: déu de la medicina. Ἀστερία, -ας: Astèria, Asteria: filla del tità Ceu i la titànide Febe, germana de Leto. Ἀστέριος, -ου: Asteri, Asterio: rei dels cretencs i marit d'europa. Ἀστυδάµεια, -ας: Astidàmia, Astidamía: nom de dona. Ἄτλας, -αντος: Atlas / Atlant, Atlas: muntanya d'àfrica. Ἀττική, -ῆς: Àtica, Ática: regió grega al voltant d'atenes. Αὐγέας / Αὐγείας, -ου: Augeas / Augias, Augías: rei d'èlida. Αὐτόλικος, -ου: Autòlic, Autólico: avi d Odisseu. Ἀφροδίτη, -ης: Afrodita, Afrodita: deessa de l'amor i de la bellesa. Ἀχέρων, -οντος: Aqueront, Aqueronte: riu dels inferns. Ἀχιλλεύς, -έως: Aquil les, Aquiles: fill de Peleu i Tetis, heroi grec de la guerra de Troia. Ἀψυρτίδες, -ων: Illes Apsírtides, islas Apsírtidas: dues illes situades davant de la costa d'il líria, al mar Jònic. Ἄψυρτος, -ου: Àpsirtos, Apsirto: germà de Medea.

4 Β Βαλίος, -ου: Bali, Balio: nom d'un dels cavalls d'aquil les. Βούσιρις, -ιδος: Busiris, Busiris: rei d'egipte. Βριάρεως, -εω: Briàreu / Briàreos, Briáreo: un dels hecatonquirs, gegants de cent braços, fills d'úranos i Gea. Βρόντης, -ου: Brontes, Brontes: un dels cíclops, fills d'úranos i Gea. Γεραίστος, -ου: Gerest, Geresto: nom de Ciclop. Γῆ, -ῆς: Gea, Gea: personificació de la terra, esposa d'úranos. Γηρυόνης, -ου: Geríones, Gerión: gegant amb tres cossos, fill de Crisàor i Cal lírroe. Γλαύκη, -ης: Glauce, Glauce: nom de dona. Γλαῦκος, -ου: Glauc, Glauco: nom d'home. Γ Γοργῶν, -ονος: Gòrgona, Gorgona: monstre que tenia la cabellera feta de serps entrellaçades i amb una mirada que petrificava. Γύης, -ους: Gies, Gíes: un dels hecatonquirs, gegants de cent braços, fills d'úranos i Gea. αίδαλος, -ου: Dèdal, Dédalo: escultor de Cnosos i constructor del laberint, a l'illa de Creta, contemporani de Minos. αµασίστρατος, -ου: Damasístrat, Damasístrato: rei de Platea. ανάη, -ης: Dànae, Dánae: filla d'acrisi, mare de Perseu. εινώ, -οῦς: Dino, Dino: filla de Forcos. ελφοί, -ῶν: Delfos, Delfos: ciutat de la Fòcide on hi ha un santuari d'apol lo. ευκαλίων, -ονος: Deucalió, Deucalión: fill de Prometeu i marit de Pirra; creadors d un nou gènere humà després del diluvi. ηϊδάµεια, -ας: Deidàmia, Deidamía: filla de Licomedes, i esposa d'aquil les. ηιπύλη, -ης: Deipile, Deípile: filla d'adrast, esposa de Tideu. ηΐφοβος, -ου: Deífob, Deífobo: fill de Príam i Hècuba. ῆλος, -ου: Delos, Delos: illa de les cíclades, on hi ha santuaris d'apol lo i d'àrtemis.

5 ηµήτηρ, -τρος: Demèter, Deméter: deessa, mare de Persèfone, que simbolitza les forces productives de la naturalesa; és deessa dels treballadors i protectora dels béns de la terra. ίκτη, -ης: Dicte, Dicte: muntanya de Creta. ίκτυς, -υος: Dictis, Dictis: fill de Magnes, rei de Sèrifos. ιόσκουροι, -ων: Diòscurs, Dióscuros: Càstor i Pòl lux, els joves fills bessons de Zeus; són déus protectors dels mariners. ιώνη, -ης: Dione, Dione: una de les sis titànides, filles d'úranos i Gea. En altres llocs és una nereida, mare d'afrodita. όλοπες, -ων: Dòlops, Dólopes: poble de Tessàlia. ύµας, -αντος: Dimas o Dimant, Dimante: pare d'hècuba, segons una tradició. ωδωνίς, -ίδος: De Dodona, de Dodona: ciutat de l Èpir, famosa per un temple i un oracle de Zeus. Εἰδυῖα, -ας: Idia, Idía: nom de dona. Ἑκάβη, -ης: Hècabe o Hècuba, Hécuba: muller de Príam. Ἒκτωρ, -ορος: Hèctor, Héctor: fill de Príam. Ἐλάρη, -ης: Èlare, Élara: filla d'orcòmen. Ἒλενος, -ου: Helen, Héleno: fill de Príam i Hècuba, endeví. Ε Ἐλευσίς, -ῖνος: Eleusis, Eleusis: ciutat de l'àtica, famosa pel culte a Demèter i pels misteris que s'hi celebraven. Ἐνυώ, -οῦς: Enio, Enío: filla de Forcos. Ἔπαφος, -ου: Èpafos / Èpaf, Épafo: fill de Zeus i Io, pare de Lisianassa. Ἐπίδαυρος, -ου: Epidaure, Epidauro: ciutat de l'argòlida i regió del Peloponnès. Ἐπικάστη, -ης: Epicasta, Epicasta: altre nom de Iocasta. Ἐπιµεθεύς, -έως: Epimeteu, Epimeteo: fill de Jàpet, espòs de Pandora i germà de Prometeu. Ἑρακλῆς, -έους: Hèracles, Heracles: fill de Zeus i Alcmene, símbol de la força i el valor; és l heroi déu. Ἐριφύλη, -ης: Erífile, Erifile: esposa d'amfiarau (Amfiaraos). Ἑρµῆς, -οῦ: Hermes, Hermes: fill de Zeus, missatger dels déus, protector del comerçi dels viatges. Ἐρύθεια, -ας: Eritia, Eritía: una de les Hespèrides. Ἑσπερία, -ας: Hespèria, Hesperia: una de les Hespèrides.

6 Ἑσπερίδες, -ων: Hespèrides, Hespérides: pomes d'or de l'atlas, entre els hiperboris, custodiades per un drac. Ἑστία, -ας: Hèstia, Hestia: filla de Cronos i Rea, deesa verge, protectora de la llar i dels naixements. Ἐτεοκλῆς, -έους: Etèocles, Eteocles: fill d'èdip. Εὐάδνη, -ης: Evadne, Evadne: filla d'ífis i esposa de Capaneu, és l'heroina de l'amor conjugal. Εὐήρης, -ους: Èueres, Everes: pare de Tirèsias. Εὐµενίδες, -ων: Eumènides, Euménides: deesses benefactores, contrapunt de les Erínies. Εὔµολπος, -ου: Eumolp, Eumolpo: fill de Posidó, associat als misteris d'eleusis. Εὔνηος, -ου: (Forma èpica d'εὔνεως, -ω). Euneu, Euneo: fill de Jàson i Hipsípile. Εὐπάλαµος, -ου: Eupàlam, Eupálamo: nom d'home, pare de Dèdal. Εὐρυάλη, -ης: Euríale, Euríale: mare d'orió. Εὐρυγάνεια, -ας: Eurigania, Euriganía: filla d'hiperfant. Εὐρυδίκη, -ης: Eurídice, Eurídice: esposa d Orfeu. Εὐρυσθεύς, -έως: Euristeu, Euristeo: rei de Micenes. Εὔρυτος, -ου: Èurit, Éurito: rei d'ecàlia (ciutat grega). Ἐχέδωρος, -ου: Equedor, Equedoro: riu. Ἐχίδνα, -ης: Equidna, Equidna: mare de Tifó. Ζ Η Ἠλέκτραι, -ων (πύλαι): Electra, Electra: nom d'una de les set portes de Tebes. Ἢλιος, -ου: Hèlios, Helio: déu del sol. Ἠµαθίων, -ωνος: Ematió, Ematión: fill de Titonos. Ἥρα, -ας: Hera, Hera: filla de Cronos i Rea, esposa de Zeus, principal divinitat femenina de l'olimp. Ἡρακλῆς, -έους: Hèracles, Heracles: fill de Zeus i Alcmene. Ἠριδανός, -οῦ: Erídan, Erídano: riu. Ἡσίοδος, -ου: Hesíode, Hesíodo: poeta èpic grec. Ἥφαιστος, -ου: Hefest, Hefesto: fill de Zeus i Hera, déu del foc. Ἠώς, -οῦς: Eos, Eos: filla de Tia i Hiperíon, l'aurora.

7 Θ Θεία, -ας: Tia, Tea: una de les sis titànides, filles d'úranos i Gea. Esposa d'hiperíon, amb qui engendrà Hèlios (el sol), Eos (l'aurora) i Selene (la lluna). Nom mitològic de dona. Θέµις, -ιδος: Temis, Temis: filla d'úranos i de Gea, segona esposa de Zeus. Θερµυδραί, -ῶν: Termidres, Termidras: nom geogràfic, port dels lindis. Θερµώδων, -οντος: Termodont, Termodonte: riu de Beòcia i de Capadòcia. Θεσσαλία, -ας: Tessàlia, Tesalia: regió del nord de Grècia. Θέτις, -ιδος: Tetis, Tetis: esposa de Peleu, mare d'aquil les, divinitat del mar. Θῆβαι, -ῶν: Tebes, Tebas: ciutat principal de Beòcia, fundada per Cadme. Θηβαῖος, -α, -ον: de Tebes, tebà, de Tebas, tebano. Θησεύς, -έως: Teseu, Teseo: fill d'egeu, heroi atenès. Θόας, -αντος: Toant (i Toas), Toante: rei de Lemnos. Θρᾴκη, -ης: Tràcia, Tracia: regió d'europa i d'àsia, entre la Propòntida i el mar Egeu. Θρινακίη, -ης (at. -α, -ας): Trinàquia, Trinacia: illa del Mediterrani, avui Sicília. Θύµβρις, -εως: Timbris, Timbris: mare de Pan. Ι Ἰαπετός, -οῦ: Iàpet / Jàpet, Jápeto: un dels sis titans, fills d'úranos i Gea. Ἰάσων, -ονος: Jàson, Jasón: fill d Esó, cap dels Argonautes. Ἴδη, -ης: Ida, Ida: muntanya de Frígia, de Mísia i de Creta. Ἴδη, -ης: Ida, Ida: dida de Zeus, també nom de muntanya de Frígia, Mísia i Creta. Ἱλάειρα, -ας: Hilaïra, Hilaíra: nom de dona. Ἰλλύριοι, -ῶν: Il liris, Ilirios: habitants d'il líria, regió a l'oest de Macedònia. Ἰλλυρίς, -ίδος: Il líria, Iliria: regió del NO de Grècia. Ἰνδός, -ή, -όν: Indi, de la regió d'índia a l'àsia, indio, de la región de India en Asia. Ἰοκάστη, -ης: Iocasta, Yocasta: esposa de Laios i mare d'èdip. Ἱπποδάµεια, -ας: Hipodàmia, Hipodamía: filla d'enòmaos. Ἱπποµέδων, -ονος: Hipomedont, Hipomedonte: nom d'home. Ἱππόλυτος, -ου: Hipòlit, Hipólito: fill de Teseu.

8 Ἱππόνοος, -όου: Hipònous o Hipònou, Hipónoo: fill de Príam i Hècuba. Ἰσθµός, οῦ: Istme (de Corint), istmo (de Corinto). Ἰσµήνη, -ης: Ismene, Ismene: filla d'èdip i Iocasta. Ἴσχυς, -υος: Isquis, Isquis: nom d'home. Ἰφικλῆς, -έους: Íficles, Ificles: fill d'amfitrió i Alcmene. Ἴφις, -ιος: Ífis, Ifis: nom d'home. Ἰωλκός, -οῦ: Iolcos, Yolco: ciutat de Tessàlia on es reuniren els Argonautes. Κ Κάδµος, -ου: Cadme, Cadmo: fill del rei egipci Agènor i fundador de Tebes. Καινεύς, -έως: Ceneu, Ceneo: rei dels lapites. Κάλχας, -αντος: Calcas, Calcante: nom d'home, famós endeví. Καλυδών, -ῶνος: Calidó, Calidón: ciutat d'etòlia. Κάµπη, -ης: Campe, Campe: guardiana dels titans. Καπανεύς, -έως: Capaneu, Capaneo: un dels set cabdills davant de Tebes. Κασάνδρα, -ας: Cassandra, Casandra: nom de dona, filla de Príam i Hècuba. Κασσιέπεια, -ας: Cassiepea, Casiopea: esposa de Cefeu. Κάστωρ, -ορος: Càstor, Cástor: un dels diòscurs, fill de Tindàreu i germà mortal de Pòl lux. Καύκασος, -ου: Caucas, Cáucaso: Cadena de muntanyes. Κένταυρος, -ου: Centaure, Centauro: monstre (ésser de raça híbrida) nascut d'ixión, heroi tessali. Κεραύνιος, -α, -ον: Habitant de les muntanyes Ceràunies (Ceraunias), a l'il líria (regió NO de Grècia). Κέρβερος, -ου: Cèrber, Cerbero: gos d'hades, guardià de l'entrada dels inferns. Κέρκυρα, -ας: Cèrcira, Corcira: forma àtica de Κόρκυρα, Còrcira, illa del mar Adriàtic, avui Corfú. Κευθώνυµος, -ου: Ceutònim, Ceutónimo, nom d'home. Κητώ, -οῦς: Ceto, Ceto: dona de Forcos i mare de les tres fòrcides Enio, Pefredo i Dino. Κηφεύς, -έως: Cefeu, Cefeo: rei d'etiòpia, pare d'andròmeda. Κιθαιρῶν, -ῶνος: Citeró, Citerón: muntanya antre l'àtica i Beòcia. Κισσεύς, -έως: Cisseu, Ciseo: pare d'hècuba, segons una tradició.

9 Κλειτώνυµος, -ου: Clitònim, Clitónimo: nom d'home. Κοῖος, -ου: Ceu, Ceo: un dels sis titans, fills d'úranos i Gea. Κολχική, -ής: Còlquida, Cólquide: regió de la costa est del Pont Euxí, avui mar Negre. Κόλχος, -ος, -ον: De la Còlquida, colqui, de la cólquide. Κολωνός, -οῦ: Colonos, Colono: dem de l'àtica, al nord d'atenes. Κόρη, -ης: Core, Core: Sobrenom de Persèfone, la jove filla de Demèter i Zeus, raptada per Hades, déu del món subterrani. Κορίνθιος, -α, -ον: Corinti, de Corint, Corintio. Κόρινθος, -ου: Corint, Corinto: nom de dona i de ciutat de l'acaia. Κορωνίς, -ίδος: Coronis, Corónide: nom de dona. Κόττος, -ου: Coto, Coto: un dels hecatonquirs, gegants de cent braços, fills d'úranos i Gea. Κουρῆτες, -ήτων: Curets / Curetes, Curetes: divinitats benefactores que vivien a l'àsia Menor i Creta. Κρεῖος, -ου: Creu, Crío: un dels sis titans, fills d'úranos i Gea. Κρέουσα, -ης: Creüsa, Creúsa: nom de dona, filla de Príam i Hècuba. Κρέων, -οντος: Creont, Creonte: rei de Tebes. Κρηθεύς, -έως: Creteu, Creteo: fill d Èol. Κρηνίδες, -ων (πύλαι): Crenide, Crenide: nom d'una de les set portes de Tebes. Κρήτη, -ης: Creta, Creta: illa grega. Κρόνος, -ου: Cronos, Crono: un dels sis titans, fills d'úranos i Gea, marit de Rea i pare de Zeus. Κύκλωψ, -ωπος: Ciclop, Cíclope: nom i raça de gegants, amb un únic ull al mig del front. Κύκνος, -ου: Cicne, Cicno: fill d'ares i Pirene. Κυλλήνη, -ης: Cil lene, Cileno: muntanya d'arcàdia. Κύπρος, -ου: Cipros / Xipre, Chipre: illa situada a lsur de la costa d'àsia Menor.

10 Λ Λάϊος, -ου: Laios, Layo: fill de Làbdac i pare d'èdip. Λακεδαίµων, -ονος: Lacedemònia o Lacedemon, Lacedemonia o Lacedemón: capital de Lacònia, que dóna nom a una regió del Peloponnès. Λακωνικός, -ή, -όν: De Lacònia o Lacedemònia (regió grega al sur del Peloponnès), laconi, de Laconia o Lacedemonia, laconio, lacedemonio. Λαοδίκη, -ης: Laòdice, Laódice: nom de dona, filla de Príam i Hècuba. Λευκίππος, -ου: Leucip, Leucipo: nom d'home. Λήµνιος, -α, -ον: De Lemnos, lemni/lèmnia, de Lemnos, lemnio/a. Λῆµνος, -ου: Lemnos, Lemnos: illa del mar Egeu. Λητώ, -οῦς: Leto, Leto: filla del tità Ceu i la titànide Febe, germana d'astèria, mare d'apol lo i d'àrtemis. Λιβύη, -ης: Líbia, Libia: regió del nord d'àfrica. Λιγύρων, -ωνος: Lígiron, Ligirón: nom d'home. Λίνδιοι, -ων: Lindis, Lindios: nom de poble de l'illa de Rodes. Λίνος, -ου: Linos, Lino: antic aede de Tebes que fou mestre d'orfeu. Λυκοµήδης, -ους: Licomedes, Licomedes: rei d'èsciros, pare de Dèida, illa grega de les espòrades. Λυκοῦργος, -ου: Licurg, Licurgo: rei de Nèmea. Λυκοῦργος, -ου: Licurg, Licurgo: legislador d'esparta. Λυσιάνασσα, -ης: Lisianassa, Lisianasa: nereida, filla d'èpafos. Λυταία, -ας: Litea, Litea: filla de Jacint. Μ Μαῖα, -ας: Maia, Maya: filla d'atlas i mare d'hermes. Μαρσύας, -ου: Màrsias, Marsias: fill d'olimpos, degollat per Apol lo. Μέγαιρα, -ας: Megera, Megera: una de les erínies. Μέδουσα, -ης: Medusa, Medusa: una de les Gòrgones. Μελέαγρος, -ου: Melèagre, Meleagro: fill d'eneu, fou un dels argonautes. Μελησαγόρας, -ου: Melesàgoras, Meleságoras: nom d'home. Μελισσεύς, -έως: Melisseu, Meliseo: un dels curetes.

11 Μενέσθιος, -ου: Menesti, Menestio: nom d'home. Μενοικεύς, -έως: Meneceu, Meneceo: pare de Creont. Μενοίτης, -ου: Menetes, Menetes: nom d'home. Μενοίτιος, -ου: Meneci, Menecio: pare de Pàtrocle. Μέρµερος, -ου: Mèrmer, Mérmero: nom d'home. Μερόπη, -ης: Mèrope, Mérope: filla d'enopió. Μέροψ, -οπος: Mèrops, Mérope: antic rei de Cos. Μετώπη, -ης: Metope, Metope: nom de dona. Μήδεια, -ας: Medea, Medea: filla d Eetes, rei de la Còlquida. Μηδία, -ας: Mèdia, Media: regió de Pèrsia. Μῆδος, -ου: Medos, Medo: primer rei dels perses. Μῆτις, -ιδος: Metis, Metis: filla d'oceà i Tetis, primera esposa de Zeus. Μητίων, -ονος: Metió, Metión: nom d'home, pare d'eupàlam. Μίνως, -ωος: Minos, Minos: fill d'europa i Zeus, rei-legislador de Creta i, juntament amb el seu germà Radamantis, un dels jutges de l'infern. Μινώταυρος, -ου: Minotaure, Minotauro: ésser meitat brau meitat home, fill de Posidó i Pasífae. Μνηµοσύνη, -ης: Mnemòsine, Mnemósine: una de les sis titànides, filles d'úranos i Gea. Mare de les nou Muses, fruit de la seva unió amb Zeus. Ναυπακτικός, -ή, -όν: Naupàctic/a, de Naupacte, naupáctico/a, de Naupacta. Νεβροφόνος, -ου: Nebròfon, Nebrófono: fill de Jàson i Hipsípile. Νεµέα, -ας: Nèmea, Nemea: ciutat i planura de l Argòlida, on se celebraven els jocs nemeus. Νεοπτόλεµος, -ου: Neoptòlem, Neoptólemo: fill d'aquil les i de Deidàmia. Νηρεύς, -έως: Nereu, Nereo: fill de Pontos -personificació del mar- i pare de les Nereides (nimfes del mar). Ν Νηρηΐς, -ΐδος: Nereida, Nereida: cadascuna de les cinquanta filles de Nereu; el plural, Νηρηΐδες, -ων, designa tot el grup, són ninfes del mar. Νηρηΐδες, -ων: Vg. L'anterior.

12 Ξάνθος, -ου: Xantos, Janto: nom d'un dels cavalls d'aquil les. Ξ Ὀγκαΐδες, -ων (πύλαι): Oncaida, Oncada: nom d'una de les set portes de Tebes. Ο Ὀδυσσεύς, -έως: Odisseu, Odiseo: més conegut com Ulisses (transcripció del llatí), rei d'ítaca, heroi de la guerra de Troia. Οἰδίπους, -οδος: Èdip, Edipo: fill de Laios i Iocasta. Οἰνεύς, -έως: Eneu, Eneo: rei de Calidó, pare de Tideu. Οἰνόµαος, -ου: Enòmaos, Enómao: pare d'hipodàmia. Οἰνοπίων, -ωνος: Enopió, Enopión: pare de Mèrope. Ὀλύµπος, -ου: Olimp, Olimpo: nom de diverses muntanyes, la més famosa, entre Tessàlia i Macedònia, es considerava seu dels déus. Ὅµηρος, -ου: Homer, Homero: poeta èpic. Ὁµολωΐδες, -ων (πύλαι): La porta de Zeus Homoloide a Tebes, Homoloide. Ὀποῦς, -οῦντος: Opunt, Opunte: rei d'èlida, regió a l'o del Peloponnès. Ὀρθαία, -ας: Ortea, Ortea: filla de Jacint. Ὀρφεύς, -έως: Orfeu, Orfeo: fill d'apol lo i d'una Musa, pare dels cants melodiosos que tenen poder màgic. Ὀρφικός, -ή, -όν: D'Orfeu, òrfic, de Orfeo, órfico: fill d'apol lo i d'una Musa. Ὀρχοµενóς, -οῦ: Orcòmenos / Orcomen, Orcómeno: pare d'èlare. Οὐδαῖος, -ου: Udeu, Udaeo: nom d'home; un dels homes que va néixer de la sembra que va fer Cadme de les dents del dragó. Οὐρανός, -οῦ: Úranos, Urano: personificació del cel, fill d'èrebos i de Gea, marit de Gea, d'on surt una variada descendència. Ὀφέλτης, -ου: Ofeltes, Ofeltes: fill de Licurg.

13 Π Πάµµων, -ονος: Pammon, Pamón: fill de Príam i Hècuba. Πάν, -ός: Pan, Pan: fill d'hermes i Timbris, divinitat que habita els camps i les muntanyes, protectora dels ramats i els pastors. Πανδώρα, -ας: Pandora, Pandora: la primera dona, esposa d Epimeteu. Πανύασσις, -ιδος: Paníasis, Paniasis: poeta èpic contemporani de les guerres mèdiques. Παρθενοπαῖος, -ου: Partenopeu, Partenopeo: fill d'atalant. Πάρις, -ιδος: Paris, Paris: fill de Príam i Hècuba. Παρνασός, -οῦ: Parnàs, Parnaso: muntanya de la Fòcida i la Lòcrida. Πασιφάη, -ης: Pasífae, Pasífae: filla d'hèlios i esposa de Minos. Πάτροκλος, -ου: Pàtrocle, Patroclo: amic d'aquil les. Πειρίθοος, -ους / -ου: Pirítou, Pirítoo: fill d'ixíon, fou un dels lapites. Πελίας, -ου: Pèlias, Pelias: fill de Posidó. Πελοπόννησσος, -ου: Peloponnès, Peloponeso: regió del sur de Grècia, gairebé una illa. Πέρδιξ, -ικος: Pèrdix, Pérdix: nom de dona. Περίβοια, -ας: Peribea, Peribea: esposa de Pòlib. Περιήρης, -ους: Períeres, Perieres: rei de Messènia (regió del Peloponnès). Περιφήτης, -ου: Perifetes, Perifetes: fill d'hefest i conegut malfactor. Περίωπις, -ιδος: Períopis, Periopis: filla de Feres. Περσεύς, -έως: Perseu, Perseo: fill de Zeus i Dànae, vencedor de la Medusa i llibertador d'andròmeda. Περσεφόνη, -ης: Persèfone, Perséfone: filla de Zeus i Demèter, fou raptada per Hades, déu del món subterrani. Πέρσης, -ου: Perses, Perses: fill de Perseu, antecessor dels reis de Pèrsia. Πεφρηδώ, -οῦς: Pefredo, Pefredo: filla de Forcos. Πήγασος, -ου: Pegas, Pegaso: cavall nascut de la sang de la Medusa morta per Perseu. Πηλεύς, -έως: Peleu, Peleo: fill d'èac, marit de Tetis i pare d'aquil les. Πηλίον, -ου: Pèlion, Pelión: muntanya de Tessàlia. Πιειρία, -ας: Pièria, Pieria: regió de Macedònia a la vora de l'olimp, seu de les Muses. Πίνδαρος, -ου: Píndar, Píndaro: poeta líric tebà.

14 Πλαταιεῖς, -έων: Plateus / Platesos, de Platea, plateos: habitants de Platea, ciutat de Beòcia. Πλούτων, -ωνος: Plutó, Plutón: fill de Cronos i Rea, rei de l'hades, déu dels inferns. Πολίτης, -ου: Polites, Polites: fill de Príam i Hècuba. Πόλυβος, -ου: Pòlib, Pólibo: rei de Corint. Πολυδέκτης, -ου: Polidectes, Polidectes: rei de Sèrifos. Πολυδώρα, -ας: Polidora, Polidora: filla de Peleu. Πολύδωρος, -ου: Polidor, Polidoro: fill de Príam i Hècuba. Πολυµήδη, -ης: Polimede, Polimede: esposa d Esó i mare de Jàson. Πολυµήλη, -ης: Polímele, Polimela: nom de dona, filla de Peleu. Πολυνείκης, -ους: Polinices, Polinices: fill d'èdip. Πολυξένη, -ης: Polixene, Polixena: nom de dona, filla de Príam i Hècuba. Πολυπήµων, -ονος: Polipèmon, Polipemón: pare de Sinis. Πολυφόντης, -ου: Polifontes, Polifontes: herald de Laios, mort per Èdip. Ποσειδῶν, -ῶνος: Posidó, Posidón: déu de les aigües, particularment del mar, fill de Cronos i germà de Zeus i Hades. Πρίαµος, -ου: Príam, Príamo: rei de Troia. Προιτίδες, -ων (πύλαι): Prètide, Pretide: nom d'una de les set portes de Tebes. Προῖτος, -ου: Pretos, Preto: rei de Tirint. Πρόµαχος, -ου: Pròmac, Prómaco: nom d'home. Προµηθεύς, -έως: Prometeu, Prometeo: fill de Jàpet, germà d'epimeteu i pare de Deucalió. Πυθώ, -οῦς: Pito, Pito: antic nom de la zona de la Fòcida, al peu del Parnàs, on hi ha Delfos. Πύθων, -ωνος: Pitó, Pitón: serpent morta per Apol lo. Πύλιος, -ου: Pili, Pilio: nom d'home. Πύλος, -ου: Pilos, Pilos: ciutat grega del Peloponnès. Πυρήνη, -ης: Pirene, Pirene: mare de Cicne. Πύρρα, -ας: Pirra, Pirra: filla d Epimeteu i Pandora, esposa de Deucalió. Πύρρος, -ου: Pirros, Pirro: antic nom de Neoptòlem, fill d'aquil les.

15 Ρ Ῥαδάµανθυς, -υος: Radamantis, Radamantis: heroi cretenc fill de Zeus i germà de Minos, és un dels jutges als inferns. Ῥέα, -ας: Rea, Rea: una de les sis titànides, filles d'úranos i Gea. Esposa de Cronos, mare de Zeus, Posidó, Hades, Hèstia, Demèter i Hera. Σαγγάριος, -ου: Sangari, Sangario: riu de Bitínia (regió de l'àsia Menor). Σέριφος, -ου: Sèrifos, Sérifos: illa de les cíclades. Σθενέλη, -ης: Estènele, Esténele: mare de Pàtrocle. Σθενώ, -οῦς: Esteno, Esteno: una de les Gòrgones. Σίδη, -ης: Side, Side: esposa d'orió. Σίνις, -ιδος: Sinis, Sinis: conegut malfactor. Σ Σκυθικός, ή, όν: D Escítia, escítico, de Escitia: nom comú de tots els pobles del NE d Europa i del nord d Àsia. Σπαρτός, -ή, -όν: El sembrat, el sembrado: vg. Ὀυδαῖος. Es deia dels Tebans. Σπερχειός, -ου: Esperquios o Esperqueu, Esperqueo: riu de Tessàlia. Στερόπης, -ου: Estèropes, Estéropes: un dels cíclops, fills d'úranos i Gea. Στησίχορος, -ου: Estesícor, Estesícoro: poeta líric. Συλέα, -ας: Silea, Silea: mare de Sinis. Σφιγξ, -ιγγός: Esfinx, Esfinge: monstre, filla d'equidna i Tifó. Τ Ταίναρον, -ου: Tènaron (també pot ser: Tènaros i Tènar), Ténaro: cap de Lacònia on se situa l'entrada dels inferns. Ταλαóς, -οῦ: Tàlau, Tálao: pare d'adrast. Τάλως, -ω: Talos, Talo: gegant i vigilant de Creta. Τάρταρος, -ου: Tàrtar, Tártaro: la part més profunda del món, sota l'hades. Τειρεσίας, -ου: Tirèsias, Tiresias: famós endeví de Tebes, a qui Atena tornà cec per haver-la vist en el bany. Τηθύς, -ύος: Tetis, Tetis: una de les sis titànides, filles d'úranos i Gea. Esposa d'oceà, mare dels rius i de les oceànides.

16 Τηλεβόαι, -ων (οἱ): Els telèboes, los telebeos: poble mitològic de l'acarnània. Τιθωνός, -οῦ: Titonos, Titono: pare d'ematió. Τισιφόνη, -ης: Tisífone, Tisífone: una de les erínies. Τιτᾶνες, -ων: Titans, Titanes: fills d'úranos i Gea, són sis: Oceà, Ceu, Hiperíon, Creu, Jàpet, Cronos. Τιτανίς, -ίδος: Titànides, Titánides: filles d'úranos i Gea, germanes dels titans amb qui es van unir per engendrar diverses divinitats secundàries, són sis: Tetis, Rea, Temis, Mnemòsine, Febe, Dione, Tia. Τιτυός, -οῦ: Tici, Ticio: gegant. Τόµος, -ου: Tall, troç, trozo: relacionat amb τοµή i τόµος. Τρίτων, -ωνος: Tritó, Tritón: déu marí, fill de Posidó; riu del nord d'àfrica. Τροία, -ας: Troia, Troya: ciutat de l'àsia Menor. Τροιζήν, -ῆνος: Trezè, Trecene, Trecén: ciutat de l'argòlida (regió grega). Τρωΐλος, -ου: Troilos, Troilo: fill de Príam i Hècuba. Τυδεύς, -έως: Tideu, Tideo: fill d'eneu i pare de Diomedes. Τυνδάρεως, -ω: Tindàreu (Tindàreos), Tindáreo: pare de Càstor, Pòl lux, Hèlena i Clitemnestra. Ὑάκυνθος, -ου: Jacint o Hiacint, Jacinto: favorit d'apol lo. Ὑµέναιος, -ου: Himeneu, Himeneo: déu del matrimoni, invocat en el cant nupcial. Υ Ὑπερβόρεος, -ος, -ον: Hiperbori / hiperbòreu, hiperbóreo: que està a l'extrem nord. Els hiperboris eren un poble misteriós, seguidors d'apol lo i considerats molt feliços. Ὑπερίων, -ονος: Hiperíon, Hiperión: un dels sis titans, fills d'úranos i Gea. Ὑπέρφας, -αντος: Hiperfant, Hiperfante: pare d'eurigania. ρτακος, -ου: Hírtacos, Hírtaco: home troià. Ὑψιπύλη, -ης: Hipsípile, Hipsipila: dona de Jàson a Lemnos. Ὑψίστες, -ων (πύλαι): Hipsiste, Hipsista: nom d'una de les set portes de Tebes.

17 Φαίακες, -ων: De Feàcia, feacis, de Feacia, feacios: poble mitològic que habitava l'illa d'esquèria. Φᾶσις, -ιδος / -εως: Fasis, Fasis: riu de la Còlquida. Φεραί, -ῶν: Feres, Feras: ciutat de Tessàlia. Φερεκύδης, -ους: Ferecides, Ferecides: filòsof joni considerat un dels primers autors de prosa grega. Φέρης, -ητος: Feres, Feres: fill de Creteu, fundador de Feres (ciutat de Tessàlia) i pare d Admet. Φθία, -ας: Ftia, Ptía: ciutat que dóna nom a una regió de Tessàlia. Φίκιον, -ου: Fícion, Ficio: muntanya propera a Tebes. Φιλοκράτης, -ους: Filòcrates, Filócrates: nom d'home. Φινεύς, -έως: Fineu, Fineo: rei de Tràcia. Φλεγύας, -ου: Flegias, Flegias: pare de Coronis. Φοίβη, -ης: Febe, Febe: nom de dona. Φ Φοίβη, -ης: Febe, Febe: una de les sis titànides, filles d'úranos i Gea. Esposa de Ceu i mare de Leto, engendrada amb Zeus. Φοῖνιξ, -ῖκος: Fènix, Fénix: nom d'home, preceptor d'aquil les. Φορκίδες, -ων: Fòrcides, Fórcides: filles de Forcos i Ceto, són Enio, Pefredo i Dino. Φόρκος, -ου: Forcos, Forco: fill del Mar i de la Terra, pare de les Fòrcides i les Gòrgones. Φρασίος, -ου: Frasi, Frasio: nom d'home, endeví. Φρίξος, -ου: Frixos, Frixo: fill d Atamant i Nèfele, i germà d Hel lè, amb qui fugí cap a la Còlquida. Φωκίς, -ίδος: Fòcida, Fócide: regió grega. Χ Χαρικλώ, -οῦς: Càriclo, Cariclo: nom d'una dona mitològica. Χείρων, -ωνος: Quiró, Quirón: el centaure del Pelió, fill de Filira i Cronos, amic i protector de Peleu. Χίος, -ου: Quios, Quíos: illa grega propera a la costa jònica. Χρυσάωρ, -άορος: Crisàor, Crisaor: nascut del coll trencat de la Medusa morta per Perseu.

18 Ψ Ω Ὠγύγιος, -α, -ον (πύλαι): Ogigi/a, Ogigio/a: nom d'una de les set portes de Tebes. Ὠκεανός, -οῦ: Ocèan, Océano: fill d'úranos (Úran) i de Gea; és el déu del mar. Ὦπις, -ιδος: Opis, Opis: noia de la regió hiperbòrea. Ὠρίων, -ωνος: Orió, Orión: caçador mític, amant d'eos.

Léxico de Nombres Propios

Léxico de Nombres Propios Léxico de Nombres Propios Ἄβας, -ντος (ὁ): Abante, monte de Eritia. Ἀδράστεια, -ας (ἡ): Adrastea. Ἀθηνᾶ, -ᾶς (ἡ): Atenea (diosa de la inteligencia y protectora de la ciudad de Atenas). Ἅιδης, -ου (ὁ):

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 Ernest E. Marcos Hierro (GIDC ELECTRA) emarcos@ub.edu Pronoms personals

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Βαφέας Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 29 Ιουλίου 1970, Αθήνα Τηλέφωνο γραφείου: 28310-77206 E-mail: vafeas@fks.uoc.gr Ξένες γλώσσες: Αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

35-50 1969 ΑΝΘΕΜΙΟ ΜΕ ΛΟΥΛΟΥΔΙ

35-50 1969 ΑΝΘΕΜΙΟ ΜΕ ΛΟΥΛΟΥΔΙ 52. Ακροκέραμα 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1956 Ακροκέραμο γωνιακό παραθύρου νεοκλασικού αριστερό. Ύψος 20εκ. 240-280 1957 Ακροκέραμο μετωπικό παραθύρου νεοκλασικού.διαστ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα

Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Άννα Ταµπάκη Καθηγήτρια στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ο Στρατής Πασχάλης, µεταφραστής του Ρακίνα Ι. Η γνωριµία µου µε τον Ρακίνα σε τρεις χρονικότητες Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή Οι μικροί μαθητές κάτω από την Ευλογία και τη Χάρη της εκκλησίας στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013 2014. Όμορφα πρόσωπα, χαρούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

EURÍPIDES TRAGEDIAS I EL CÍCLOPE ALCESTIS MEDEA LOS HERACLIDAS HIPÓLITO ANDRÓMACA HÉCUBA

EURÍPIDES TRAGEDIAS I EL CÍCLOPE ALCESTIS MEDEA LOS HERACLIDAS HIPÓLITO ANDRÓMACA HÉCUBA EURÍPIDES MEDEA M e d e a 1 EURÍPIDES TRAGEDIAS I EL CÍCLOPE ALCESTIS MEDEA LOS HERACLIDAS HIPÓLITO ANDRÓMACA HÉCUBA INTRODUCCIÓN GENERAL DE CARLOS GARCÍA GUAL INTRODUCCIONES, TRADUCCIÓN Y NOTAS DE ALBERTO

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

THE BRAND OF THE GREEK LAND ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CATALOGUE

THE BRAND OF THE GREEK LAND ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CATALOGUE THE BRAND OF THE GREEK LAND ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CATALOGUE 2015 Γνωρίστε την gogreek Μια νέα ιδέα που προβάλλει και εκφράζει, την Ελληνική ιστορία, φιλοσοφία, μυθολογία, παράδοση και την υπεροχή της Ελληνικής μεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ CENTENARI. Cicle de conferències i col loquis. Divendres, 22 d'octubre de 2010

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ CENTENARI. Cicle de conferències i col loquis. Divendres, 22 d'octubre de 2010 ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ CENTENARI Cicle de conferències i col loquis RE Cl TAL-CONCERT POÈTIC Divendres, 22 d'octubre de 2010 Sala d'actes de la Residència d'investigadors (CSIC) Carrer Hospital 64, Barcelona

Διαβάστε περισσότερα

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español

IV FESTIVAL LEA. Concurso entre escuelas de aprendizaje del español IV FESTIVAL LEA El IV Festival Iberoamericano Literatura En Atenas, organizado por la revista Cultural Sol Latino, el Instituto Cervantes de Atenas y la Fundación María Tsakos, dura este año dos semanas:

Διαβάστε περισσότερα

LINGÜÍSTICA INDOEUROPEA GRIEGO

LINGÜÍSTICA INDOEUROPEA GRIEGO LINGÜÍSTICA INDOEUROPEA GRIEGO 1. Los griegos en Grecia 1. Griegos en Grecia: Tres oleadas? Kretschmer (1896-1909) tres estirpes y tres dialectos jonios: ca. 2000 aqueos: ca. 1600 dorios: ca. 1200 destrucción

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθηµάτων Ισπανικής γλώσσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional

90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA. Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional 1 3 - - Abstract - - - 90 LIBERTAS SEGUNDA ÉPOCA Introducción: La necesidad de una Reforma Institucional - - - - - - - - - UNA PROPUESTA DE REFORMA MONETARIA PARA ARGENTINA 91 1 políticas establecidas

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

La experiencia de la Mesa contra el Racismo

La experiencia de la Mesa contra el Racismo La experiencia de la Mesa contra el Racismo Informe Di icultad para identi icarse como discriminado Subsistencia de mecanismos individuales para enfrentar el racismo Las propuestas de las organizaciones

Διαβάστε περισσότερα

The latin side of life! ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φεβρουάριος 2008 Tεύχος 219 ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

The latin side of life! ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φεβρουάριος 2008 Tεύχος 219 ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ The latin side of life! ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φεβρουάριος 2008 Tεύχος 29 ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ Μπορεί να έχουμε βαρεθεί να το λέμε κι εσείς να το διαβάζετε, όπως και να το κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβαρόφωνοι Les llengües dels altres

Βαρβαρόφωνοι Les llengües dels altres Βαρβαρόφωνοι Les llengües dels altres Agustí Alemany Universitat Autònoma de Barcelona relleu de la tomba de Darius I a Naqš-e Rostam (Fārs, Iran) Les llengües dels altres: famílies lingüístiques de la

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

Joaquín Sanmartín, Mariona Vernet, Jesús Carruesco, Xavier Riu - Universitat de Barcelona, 29 gener 2105

Joaquín Sanmartín, Mariona Vernet, Jesús Carruesco, Xavier Riu - Universitat de Barcelona, 29 gener 2105 Seminaris a Quatre Bandes Màster en Cultures i Llengües de l Antiguitat Joaquín Sanmartín, Mariona Vernet, Jesús Carruesco, Xavier Riu - Universitat de Barcelona, 29 gener 2105 Llengües franques, vehiculars

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCTOS PARA PERSONALIZAR / PRODUCTES PER PERSONALITZAR PRODUCTS TO PERSONALIZE / PRODUITS POUR PERSONNALISER ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ

PRODUCTOS PARA PERSONALIZAR / PRODUCTES PER PERSONALITZAR PRODUCTS TO PERSONALIZE / PRODUITS POUR PERSONNALISER ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ 11 DECORACIÓN PERSONALIZADA Le ofrecemos la posibilidad de personalizar sus productos: Simplemente debe enviarnos su logotipo original o escoger entre una de nuestras tipografías, decidir el tipo de producto

Διαβάστε περισσότερα

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS 5 FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS Página PARA EMPEZAR, REFLEXIONA Y RESUELVE. Aunque el método para resolver las siguientes preguntas se sistematiza en la página siguiente, puedes resolverlas ahora:

Διαβάστε περισσότερα

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 MODERN GREEK / GREC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.9.2005 COM(2005) 405 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ στο Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

1- L ALFABET GREC. γ davant altra gutural (γ, κ, χ ) es pronuncia n, i es transcriu també com n: ἄγγελος 'missatger' es llegeix ánguelos

1- L ALFABET GREC. γ davant altra gutural (γ, κ, χ ) es pronuncia n, i es transcriu també com n: ἄγγελος 'missatger' es llegeix ánguelos 1- L ALFABET GREC L alfabet grec, d origen fenici o semita, té les següents 24 lletres: 1.-L alfabet grec: lectura, escriptura, transcripció MAJÚSCU LES minúscules NOM PRONUNC. TRANSCRIPCIÓ Grec Català

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι.

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2004 Πρόλογος Το φθινόπωρο του 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχημάτισε εύκολα φράσεις χρησιμοποιώντας ζάρια διαφορετικών χρωμάτων!

Σχημάτισε εύκολα φράσεις χρησιμοποιώντας ζάρια διαφορετικών χρωμάτων! ΖΑΡΙΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΚΛΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Σχημάτισε εύκολα φράσεις χρησιμοποιώντας ζάρια διαφορετικών χρωμάτων! Στόχοι: - Μαθαίνει στα παιδιά να σχηματίζουν φράσεις με τη βοήθεια ζαριών με εικονογράμματα

Διαβάστε περισσότερα

μπάνιο δάπεδο επένδυση κουζίνα

μπάνιο δάπεδο επένδυση κουζίνα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ μπάνιο δάπεδο επένδυση κουζίνα Aγαπητοί φίλοι και Συνεργάτες, Όλα τα κεραμικά πλακίδια υπόκεινται σε διαφοροποιήσεις σχετικά με τη διάστασή τους (calibro) και την απόχρωσή τους (τόνο). Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ

Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Σ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΛΗΣ ΜΠΟΥΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ NAIF ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Ι ΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEXICOEXICO 2012. Πακέτα διακοπών 7 διανυκτερεύσεων

MEXICOEXICO 2012. Πακέτα διακοπών 7 διανυκτερεύσεων Tucancun beach Deluxe room Deluxe ocean front Deluxe room Deluxe ocean front Double Double superior Double superior Ocean view with balcony Deluxe front sea view with terrace Villa 29/5-17/7 1/5-28/5 29/5-17/7

Διαβάστε περισσότερα

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου Στάνταρ σύστημα για πιστόλια ψεκασμού Sure Coatr, Versa-Sprayr και Tribomaticr Εγχειρίδιο υλικού Greek Έκδοση 04/05 Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

Gea y Urano. Vocabulario: Verbos:

Gea y Urano. Vocabulario: Verbos: Gea y Urano Notas: 1. El verbo copulativo suele omitirse cuando puede sobreentenderse con facilidad. 2. Las palabras enclíticas hacen recaer su acento sobre la palabra anterior. 3. Los sintagmas preposicionales

Διαβάστε περισσότερα

MANUFACTURA Y USO DE INSTRUMENTOS EN HUESO EN SITIOS PREHISTÓRICOS DEL ESTE DE URUGUAY

MANUFACTURA Y USO DE INSTRUMENTOS EN HUESO EN SITIOS PREHISTÓRICOS DEL ESTE DE URUGUAY MANUFACTURA Y USO DE INSTRUMENTOS EN HUESO EN SITIOS PREHISTÓRICOS DEL ESTE DE URUGUAY MANUFACTURE AND BONE TOOLS WEAR IN PREHISTORIC SITES OF EASTERN URUGUAY Ignacio CLEMENTE CONTE (*), Federica MORENO

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ TOT Γ. ΔΡΟΣΙΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ TOT ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ TOT Γ. ΔΡΟΣΙΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ TOT ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΥ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ TOT Γ. ΔΡΟΣΙΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ TOT ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Ο εικοστός αιώνας υπήρξε από τις αρχές του επαναστατικός σε πολλούς τομείς. Το αίτημα της ανανέωσης των διάφορων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΕΡΚΥΡΑ

Η ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΛΑΦΤΗ-ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 7 (2007) Η ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΕΡΚΥΡΑ Η προσπάθεια οργάνωσης της κοινωνικοοικονομικής και πνευματικής ζωής, ήδη από πολύ νωρίς,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη ιστορική αναδρομή στο εργατικό κίνημα του Κεμπέκ

Σύντομη ιστορική αναδρομή στο εργατικό κίνημα του Κεμπέκ Σύντομη ιστορική αναδρομή στο εργατικό κίνημα του Κεμπέκ Η βιομηχανοποίηση του Κεμπέκ τον 19 ο αιώνα, έγινε σε συνθήκες απόλυτης ασυδοσίας της εργοδοσίας. Η κυρίαρχη αστική τάξη ήθελε το ρόλο του κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης

Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης Φλώρα Στάμου, Τριαντάφυλλος Τρανός, Σωφρόνης Χατζησαββίδης. H «ανάγνωση» και η «παραγωγή» πολυτροπικότητας σε μαθησιακό περιβάλλον: πρώτες διαπιστώσεις απο μια διδακτική εφαρμογή. Μελέτες για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

THE BRAND OF THE GREEK LAND ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CATALOGUE

THE BRAND OF THE GREEK LAND ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CATALOGUE THE BRAND OF THE GREEK LAND ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CATALOGUE 2015 Γνωρίστε την gogreek Μια νέα ιδέα που προβάλλει και εκφράζει, την Ελληνική ιστορία, φιλοσοφία, μυθολογία, παράδοση και την υπεροχή της Ελληνικής μεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

Από την παρουσία-ση (présence-présentation) στην αναπαράσταση (re-présentation): οι δύο χρόνοι του επίκαιρου στην εισήγηση του Scarfone 1

Από την παρουσία-ση (présence-présentation) στην αναπαράσταση (re-présentation): οι δύο χρόνοι του επίκαιρου στην εισήγηση του Scarfone 1 Από την παρουσία-ση (présence-présentation) στην αναπαράσταση (re-présentation): οι δύο χρόνοι του επίκαιρου στην εισήγηση του Scarfone 1 Γιώργος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Η ενδιαφέρουσα και πλούσια σε ιδέες εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗ ΣTEΓΗ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ SGT.GR ΣΥΓΓΡΟΥ 107 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 210 900 5 800 SGT.GR

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗ ΣTEΓΗ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ SGT.GR ΣΥΓΓΡΟΥ 107 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 210 900 5 800 SGT.GR ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗ ΣTEΓΗ 24 26 ΙΑΝΟΥΑρίου 2014 ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ SGT.GR ΣΥΓΓΡΟΥ 107 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 210 900 5 800 SGT.GR ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ Το Μουσικό Χωριό δημιουργήθηκε το 2006 από ένα μικρό

Διαβάστε περισσότερα

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous

Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous. Ηαχόρταγη μικρή κάμπια. La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Ηαχόρταγη μικρή κάμπια La chenille qui fait des trous Μια νύχτα με φεγγάρι κάποιο μικρό αυγoυλάκι ήταν ακουμπισμένο πάνω σ ένα φύλλο. Dans la lumière

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe

NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE DE L ÉDUCATION ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAUX C1&C2 sur l échelle proposée par le Conseil de l

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού

Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκµήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού Χρήστος Αποστολόπουλος Η προσωπικότητα του Ιακώβου Διασορηνού παραµένει

Διαβάστε περισσότερα

Ref.:180/2016 Rome, 24 May 2016

Ref.:180/2016 Rome, 24 May 2016 Ref.:180/2016 Rome, 24 May 2016 English (click here) Français (cliquez ici) Español (haga click aqui) Italiano (clicca qui) Ελληνική (κάντε κλικ εδώ) Ref.: 180/2016 Rome, 24 th May 2016 Chairman: Giampaolo

Διαβάστε περισσότερα

ACTIVIDADES INICIALES

ACTIVIDADES INICIALES Solucionario Trigonometría ACTIVIDADES INICIALES.I. En una recta r hay tres puntos: A, B y C, que distan, sucesivamente, y cm. Por esos puntos se trazan rectas paralelas que cortan otra, s, en M, N y P.

Διαβάστε περισσότερα

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa

EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa EXTRACTION TERMINOLOGIQUE ET CORPUS ALIGNÉS ANGLAIS GREC Tita Kyriacopoulou Claude Martineau Eleni Tziafa 28e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire Bergen 2009 Objectifs Traitement automatique

Διαβάστε περισσότερα

MEXICOEXICO 2012. Πακέτα διακοπών 7 διανυκτερεύσεων

MEXICOEXICO 2012. Πακέτα διακοπών 7 διανυκτερεύσεων Tucancun beach Deluxe room Deluxe ocean front Double Double superior Double superior Ocean view with balcony Deluxe front sea view with terrace Villa 1150 1225 1150 1315 1068 1008 1270 1210 1325 1263 Κατ

Διαβάστε περισσότερα

226HS75S 226HS99S. Εγχειρίδιο χειριστή. Ελληνικά 115 35 42-71 ΠΡΟΗΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

226HS75S 226HS99S. Εγχειρίδιο χειριστή. Ελληνικά 115 35 42-71 ΠΡΟΗΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προτού χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα μας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, ώστε να κατανοήσετε την ορθή χρήση της μονάδας. Εγχειρίδιο χειριστή 226HS75S 226HS99S Ελληνικά 115 35 42-71 H1153542-71,226HS75-99,GR.indd

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ γιὰ τὸν Σεζὰν εἶναι ἔργο δυσχερές. Ἔχουν ἀφιερωθεῖ

ΗΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ γιὰ τὸν Σεζὰν εἶναι ἔργο δυσχερές. Ἔχουν ἀφιερωθεῖ Σὰρλ Ζυλιὲ* Ο ΣΙΤΑΟ ΚΑΙ Ο ΣΕΖΑΝ Η ΙΔΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ γιὰ τὸν Σεζὰν εἶναι ἔργο δυσχερές. Ἔχουν ἀφιερωθεῖ τόσες πολλὲς μελέτες, τόσα πολλὰ δοκίμια, σὲ αὐτὸν καὶ στὸ ἔργο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 22 Ιουλίου 2002 PE 319.337/12-16 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-16 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 319.337)

Διαβάστε περισσότερα

1632 KRAZEISEN - ZAIMIS

1632 KRAZEISEN - ZAIMIS 1632 1633 1634 1635 1632 KRAZEISEN - ZAIMIS Nach der natur gez. V. Krazeisen - Gedr. V. Selb. λιθογραφία χαραγμένη από τους Fr. Hanfstaengl και Fr. Hohe σε σχέδιο του Krazeisen. Πορτραίτο τυπωμένο σε ινδικό

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός

ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ. Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός ΑΝΝΑ ΤΑΜΠΑΚΗ Ιστορία και θεωρία της µετάφρασης 18 ος αιώνας Ο Διαφωτισµός Αθήνα 1995 Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος του Κέντρου (τώρα Ινστιτούτου) Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ *

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ * ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ^ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ * Μεταξύ των αρχαϊκών επιγραφών επι τών λίθων τών τοιχωμάτων τοΰ ναού τοΰ Δελφινιού Απόλλωνος εις Δρήρον υπάρχει μία ή οποία εξακολουθεί νά είναι πρόβλημα διά τούς έρμηνευτάς,

Διαβάστε περισσότερα

CAPITULO PRIMERO. I.- Maldiciones de Edipo y sus consecuencias II,- Asamblea de dioses III.- Llegada de Polinices a Argos IV,- Lino y Corebo

CAPITULO PRIMERO. I.- Maldiciones de Edipo y sus consecuencias II,- Asamblea de dioses III.- Llegada de Polinices a Argos IV,- Lino y Corebo CAPITULO PRIMERO I.- Maldiciones de Edipo y sus consecuencias II,- Asamblea de dioses III.- Llegada de Polinices a Argos IV,- Lino y Corebo En loe tres primeros versos de su Tebaida Estaoio nos indica

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CONFORMAL COATING THINNERS

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CONFORMAL COATING THINNERS Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 8 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ SOLDER MOUNT REWORK FLUX

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ SOLDER MOUNT REWORK FLUX Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ

ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ ΛΙΓΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΑΚΙ Τ Ε Χ Ν Η Θ Α Π Ε Ι Ν Α Ψ Ι Θ Υ Ρ Ι Σ Ο Υ Μ Ε Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η Μ Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Τ Ο Α Φ Τ Ι Τ Η Σ Α Ι Ω Ν Ι Ο Τ Η Τ Α Σ. Ο S I M O N E M

Διαβάστε περισσότερα

Golden Tulip Vivaldi Hotel, Dragonara Road, St. Julians - Malta. 10 November 2015

Golden Tulip Vivaldi Hotel, Dragonara Road, St. Julians - Malta. 10 November 2015 Draft Agenda of the Seminar on the results of the" Assessment of management scenarios for the preparation of long-term plans in the Mediterranean" 10 November 2015 English (click here) Français (cliquez

Διαβάστε περισσότερα

2. Διὰ τὴν συμπροσευχὴν πατριάρχου καὶ πάπα* Ποιά Σύνοδος θὰ ἐπιβάλη τὴν Κανονικότητα; Μέρος Βʹ. 7. Ἀκοινώνητος ὁ πάπας, ὡς αἱρετικὸς

2. Διὰ τὴν συμπροσευχὴν πατριάρχου καὶ πάπα* Ποιά Σύνοδος θὰ ἐπιβάλη τὴν Κανονικότητα; Μέρος Βʹ. 7. Ἀκοινώνητος ὁ πάπας, ὡς αἱρετικὸς Ἀντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης 2. Διὰ τὴν συμπροσευχὴν πατριάρχου καὶ πάπα* Ποιά Σύνοδος θὰ ἐπιβάλη τὴν Κανονικότητα; Τοῦ Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΡΙΔΗ (1996). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ. Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια, 2, 110-134.

ΖΑΡΙΔΗ (1996). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ. Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια, 2, 110-134. Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια Τομ. 2, 1996 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΟΝ 16ο ΑΙΩΝΑ ΖΑΡΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 10.12681/eoaesperia.32 Copyright 1996 To cite this article: ΖΑΡΙΔΗ (1996). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΚΟΣΤΑ ΝΤΟΡΑΔΑ (ΣΑΛΟΥ)

ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΚΟΣΤΑ ΝΤΟΡΑΔΑ (ΣΑΛΟΥ) ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΚΟΣΤΑ ΝΤΟΡΑΔΑ (ΣΑΛΟΥ) ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΣΑΛΟΥ ΤΑΡΑΓΟΝΑ PORT AVENTURA ΒΑΛΕΝΘΙΑ - ΠΟΜΠΛΕΤ ΜΟΝΤΜΠΛΑΝΚ ΤΟΡΤΟΖΑ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ, 8μέρες 545 με απ ευθείας πτήσεις από ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1η Ημέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

AEI Αγγελέα Αρετή Αγγελοσόπουλος Κων/νος Αϊλαμάκη Αργυρώ Αλαμάρας Παναγιώτης Αλειφτήρας Θανάσης Αναγνωστοπούλου Μαρίνα Αναγνώστου Λεωνίδας

AEI Αγγελέα Αρετή Αγγελοσόπουλος Κων/νος Αϊλαμάκη Αργυρώ Αλαμάρας Παναγιώτης Αλειφτήρας Θανάσης Αναγνωστοπούλου Μαρίνα Αναγνώστου Λεωνίδας AEI 1 Αγγελέα Αρετή Οικονομικών Επιστημών Θεσ/κης 2 Αγγελοσόπουλος Κων/νος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά 3 Αϊλαμάκη Αργυρώ Αγγλ.Γλώσσας & Φιλολογίας Αθήνας 4 Αλαμάρας Παναγιώτης Κινηματογράφου

Διαβάστε περισσότερα

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010

Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Mission d entreprises Françaises sur le salon ENERGY PHOTOVOLTAIC 2010 Une mission d entreprises françaises en Grèce a été organisée par la ME Ubifrance, à l occasion du salon International ENERGY PHOTOVOLTAIC

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ NON-FLAMMABLE CONTACT CLEANER

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ NON-FLAMMABLE CONTACT CLEANER Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 8 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ REPÚBLICA HELÉNICA MINISTERIO DE FINANZAS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ REPÚBLICA HELÉNICA MINISTERIO DE FINANZAS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FINANCE REPÚBLICA HELÉNICA MINISTERIO DE FINANZAS 1ο αντίγραφο για την Ελληνική Φορολογική Αρχή 1 st copy for the Hellenic Tax Authority

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio CP3130 Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio CP3130 Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio CP3130 Εγχειρίδιο χρήστη GK7727 Δεύτερος έκδοση Σεπτέμβριος 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL IR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED Περισσότερες πληροφορίες (φόρουμ, εκπαιδευτικοί οδηγοί, βίντεο...) υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.herculesdjmixroom.com 1 2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΛΑΤΙΝΙΚΑ. Ενότητα 2: Λατινικά 2. Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ενότητα 2: Λατινικά 2 Πρωτ. Στυλιανός Χατζηγρηγορίου Δρ. Φιλολογίας Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ "ΤΟ ΕΙΣΙΝ ΑΙ ΠΗΓΑΙ, έξ ών τα βιβλία βρύοντα το πνεύμα των ανθρώπων άρδεύουσι, το Συγγράφειν δηλ. καί το Μεταφράζειν... Το

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Hubble Το Hubble είναι ένα τελειοποιημένο ρομποτικό διαστημικό τηλεσκόπιο, που εκπέμπει από τη εξωτερική ατμόσφαιρα, σε κυκλική τροχιά γύρω από τη γη και στα 593 km πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade.

«Δεξιοτέχνη της οπτικής απάτης» τον απεκάλεσε ο Γιάννης Τσαρούχης και «μεγάλη ελπίδα για το μέλλον της ελληνικής ζωγραφικής» ο Teriade. «ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ» Γεννημένος στην Κατερίνη ο Κώστας Χαραλαμπίδης σπούδασε τις εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα και τη Γαλλία, όπου μαθήτευσε στην Ecole des Beaux Arts δίπλα στον N. Wancker, απ όπου απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΠΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΝΕ. p^rp 1. Ι 1 Κί"Έ Λ d ί * \ ψ "^ ^r^ Ι 17 ' ί ff ' ** ' . f r f

ΕΚΔΗΛΠΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΝΕ. p^rp 1. Ι 1 ΚίΈ Λ d ί * \ ψ ^ ^r^ Ι 17 ' ί ff ' ** ' . f r f . f r f ΕΚΔΗΛΠΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΝΕ p^rp 1 Η Ι 1 Κί"Έ Λ 1 ja Ρ * ; w fid d ί * \ ψ "^ ^r^ Ι 17 ' ί ff Ι F j : ' ** ' Β Η απονομή του επάθλου της Πριγκίπισσας Μαρίνας στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΤΙΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ. Περιεχόμενα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΤΙΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ. Περιεχόμενα Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΤΙΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ Περιεχόμενα I. ΓΕΝΙΚΑ... 2 ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ... 2 ΕΝΝΟΙΕΣ... 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 2 II. ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΡΑΣΗ... 4 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ε ΑΦΟΥΣ... 4 ΣΕΙΣΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Ατομικά πακέτα 7 διανυκτερεύσεων Plaza Hotel 4* - Old Havana 3/1 31/1 16/3 14/7 16/9 31/10 1/2 15/3 25/8 15/9 1,185 30 1,255 40 Inglaterra Hotel 4* - Old Havana άτομο την ημέρα 11) 3/1 31/1 16/3 30/4 16/9

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κερδοφόρο επάγγελμα

Ένα κερδοφόρο επάγγελμα Ένα κερδοφόρο επάγγελμα Μόλις είχα κλείσει τα σαράντα και η πραγματική ζωή εξακολουθούσε για μένα να είναι ένας προορισμός: θα βρω μόνιμη δουλειά, θα αγοράσω σπίτι, θα κάνω παιδιά, θα ασφαλιστώ, θα πάρω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΦΤΗ ΩΣ ΙΕΡΟΔΙΚΗ

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΦΤΗ ΩΣ ΙΕΡΟΔΙΚΗ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΦΤΗ ΩΣ ΙΕΡΟΔΙΚΗ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 405/2000 ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ* Στο: 49 Το Νομικό Βήμα 2001, σελ. 583-593. Κωνσταντίνου Τσιτσελίκη Α. Εισαγωγή Οι δικαιοδοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

Lèxic dels textos grecs del curs Introducció a l estudi de les llengües clàssiques

Lèxic dels textos grecs del curs Introducció a l estudi de les llengües clàssiques Lèxic dels textos grecs del curs Introducció a l estudi de les llengües clàssiques Α ἄγαλµα µατος (τά) estàtua. ἄγγελος ου (ὁ) missatger. ἄγκιστρον ου (τό) ham. ἄγω tr. conduir, dur, portar. ἀδελφή ῆς

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

SUMARI 1 2 3 SOMMARIE 1 2 3. Περιεχόμενα 1 2 3 TARTALOM 1 2 3

SUMARI 1 2 3 SOMMARIE 1 2 3. Περιεχόμενα 1 2 3 TARTALOM 1 2 3 SUMARI 1 2 3 45 6 7 8 Presentació Introducció La Pastoral Vocacional en els diferents àmbits pastorals L animació vocacional marista Les dimensions de la persona en el procés vocacional Les etapes de l

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα