Lèxic de noms propis, gentilicis i de lloc dels textos d'apol lodor. Ἀγέλαος, -ου: Agèlaos o Agèlau, Agelao: nom d'home troià.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Lèxic de noms propis, gentilicis i de lloc dels textos d'apol lodor. Ἀγέλαος, -ου: Agèlaos o Agèlau, Agelao: nom d'home troià."

Transcript

1 Lèxic de noms propis, gentilicis i de lloc dels textos d'apol lodor Ἀγέλαος, -ου: Agèlaos o Agèlau, Agelao: nom d'home troià. Ἄδµητος, -ου: Admet, Admeto: rei de Feres, a Tessàlia, i marit d Alcestis. Ἀδράστεια, -ας: Adrastea, Adrastea: dida de Zeus. Ἄδραστος, -ου: Adrast, Adrasto: rei de Sició i d'argos. Α Ἀθηνᾶ, -ᾶς: Atena, Atenea: filla de Zeus, nascuda del seu cap, divinitat guerrera, protectora de la ciutat d'atenes. Ἀθῆναι, -ῶν: Atenes, Atenas: nom de ciutat. Ἀθηναῖος, -α, -ον: Atenès, habitant d'atenes, ateniense. Αἰγεύς, -έως: Egeu, Egeo: rei d'atenes i pare de Teseu. Αἴγλη, -ης: Egle, Egle: una de les Hespèrides. Αἰγληίς, -ίδος: Egleida, Egleis: filla de Jacint. Αἴγυπτος,-ου (ἡ): Egipte, Egipto: regió del nord d'àfrica. Ἅιδης, -ου: Hades, Hades: rei dels inferns. Αἰήτης, -ου: Eetes, Eetes: rei de la Còlquida, pare de Medea. Αἰθίοπες, -ων: Etíopes, Etíopes: habitants d'etiòpia. Αἰθιοπία, -ας: Etiòpia, Etiopía: regió d'àfrica. Αἴθρα, -ας: Etra, Etra: mare de Teseu. Αἵµων, -ονος: Hèmon, Hemón: fill de Creont. Αἴσακος, -ου: Èsac, Ésaco: nom d'home. Αἴσων, -ωνος / -ονος: Esó, Esón: pare de Jàson. Ἄκαστος, -ου: Acast, Acasto: rei de Iolcos. Ἀκρίσιος, -ου: Acrisi, Acrisio: pare de Dànae. Ἀλέξανδρος, -ου: Alexandre, Alejandro: l'altre nom de Paris. Ἀληκτώ, -όος -οῦς: Alecto, Alecto: una de les erínies. Ἄλκηστις, -ιδος: Alcestis, Alcestis: filla de Pèlias i esposa d Admet.

2 Αλκίνοος, -ου: Alcínous, Alcínoo: rei dels feacis. Ἀλκίππη, -ης: Alcipe, Alcipe: nom de dona, mare d'eupàlam. Ἀλκµήνη, -ης: Alcmene, Alcmena: mare d'hèracles. Ἀµάλθεια, -ας: Amaltea, Amaltea: cabra o nimfa nodridora de Zeus. Ἄµµων, -ωνος: Ammó, Amón: nom egipci de Zeus, santuari famós. Ἀµύντωρ, -ορος: Amíntor, Amíntor: pare de Fènix. Ἀµφιάραος, -ου: Amfiarau, Anfiarao: antiga divinitat ctònica venerada a Tebes. Convertit en heroi, fou rei d'argos i marxà contra Tebes malgrat ell. Ἀµφιδάµας, -αντος: Amfidamant, Anfidamante: nom d'home. Ἀµφιθέα, -ας: Amfítea, Anfitea: àvia d Odisseu. Ἀµφιτρύων, -ωνος: Amfitrió, Anfitrión: cabdill de Tebes, espòs d'alcmena i pare mortal d'hèracles. Ἀµφίων, -ονος: Amfíon, Anfión: fill de Zeus, rei de Tebes, ciuitat que va fortificar. Ἄναυρος, -ου: Anauros, Anauro: riu de Tessàlia. Ἀνδροµέδα, -ας: Andròmeda, Andrómeda: filla de Cefeu i esposa de Perseu. Ανθηίς, -ίδος: Anteida, Anteis: filla de Jacint. Ἀνταῖος, -ου: Anteu, Anteo: rei de Líbia. Ἀντιγόνη, -ης: Antígona, Antígona: filla d'èdip. Ἀντίκλεια, -ας: Anticlea, Anticlea: mare de Perifetes. Ἄντιφος, -ου: Àntifos o Àntif, Ántifo: fill de Príam i Hècuba. Ἀπόλλων, -ωνος: Apol lo, Apolo: fill de Zeus i Leto, déu de la música, les arts i la poesia. Ἀραβία, -ας: Aràbia, Arabia: regió d'àsia. Ἄρειος Πάγος (ὁ): Areòpag, Areópago: muntanya d'atenes on hi havia el Tribunal que jutjava els assassinats, i crims de sang. Ἀργείη, -ης: Argia, Argía: esposa de Polinices. Ἀργεῖος, -α, -ον: Argiu, d'argos, argivo: habitant de l'argólida. Ἄργης, -ου: Arges, Arges: un dels cíclops, fills d'úranos i Gea. Ἀργοναύτης, -ου: Argonauta, Argonauta: membre de l'expedició que acompanya Jàson a la Còlquida en la nau Argo. Ἄργος, -ου: Argos, Argo: constructor de la nau Argo.

3 Ἄργος, -εος / -ους: Argos, Argos: ciutat del Peloponnès. Ἀρέθουσα, -ας: Aretusa, Aretusa: una de les Hespèrides. Ἄρης, -εως: Ares, Ares: fill de Zeus i Hera, déu de la guerra. Ἀρήτη, -ης: Arete, Arete: dona d'alcínous, rei de Feàcia. Ἀρίσβη, -ης: Arisbe, Arisbe: nom de dona. Αρσινόη, -ης: Arsínoe, Arsínoe: nom de dona. Ἄρτεµις, -ιδος: Àrtemis, Ártemis: filla de Zeus i Leto, germana d Apol lo. Ἀρχέµορος, -ου: Arquèmor, Arquémoro: nom d'home. Ἀσία, -ας: Àsia, Asia: nom geogràfic, normalment es refereix a l'àsia Menor, avui Turquia. Ἀσκάλαφος, -ου: Ascàlafos, Ascálafo: fill d'ares. Ἀσκληπιός, -οῦ: Asclepi, Asclepio: déu de la medicina. Ἀστερία, -ας: Astèria, Asteria: filla del tità Ceu i la titànide Febe, germana de Leto. Ἀστέριος, -ου: Asteri, Asterio: rei dels cretencs i marit d'europa. Ἀστυδάµεια, -ας: Astidàmia, Astidamía: nom de dona. Ἄτλας, -αντος: Atlas / Atlant, Atlas: muntanya d'àfrica. Ἀττική, -ῆς: Àtica, Ática: regió grega al voltant d'atenes. Αὐγέας / Αὐγείας, -ου: Augeas / Augias, Augías: rei d'èlida. Αὐτόλικος, -ου: Autòlic, Autólico: avi d Odisseu. Ἀφροδίτη, -ης: Afrodita, Afrodita: deessa de l'amor i de la bellesa. Ἀχέρων, -οντος: Aqueront, Aqueronte: riu dels inferns. Ἀχιλλεύς, -έως: Aquil les, Aquiles: fill de Peleu i Tetis, heroi grec de la guerra de Troia. Ἀψυρτίδες, -ων: Illes Apsírtides, islas Apsírtidas: dues illes situades davant de la costa d'il líria, al mar Jònic. Ἄψυρτος, -ου: Àpsirtos, Apsirto: germà de Medea.

4 Β Βαλίος, -ου: Bali, Balio: nom d'un dels cavalls d'aquil les. Βούσιρις, -ιδος: Busiris, Busiris: rei d'egipte. Βριάρεως, -εω: Briàreu / Briàreos, Briáreo: un dels hecatonquirs, gegants de cent braços, fills d'úranos i Gea. Βρόντης, -ου: Brontes, Brontes: un dels cíclops, fills d'úranos i Gea. Γεραίστος, -ου: Gerest, Geresto: nom de Ciclop. Γῆ, -ῆς: Gea, Gea: personificació de la terra, esposa d'úranos. Γηρυόνης, -ου: Geríones, Gerión: gegant amb tres cossos, fill de Crisàor i Cal lírroe. Γλαύκη, -ης: Glauce, Glauce: nom de dona. Γλαῦκος, -ου: Glauc, Glauco: nom d'home. Γ Γοργῶν, -ονος: Gòrgona, Gorgona: monstre que tenia la cabellera feta de serps entrellaçades i amb una mirada que petrificava. Γύης, -ους: Gies, Gíes: un dels hecatonquirs, gegants de cent braços, fills d'úranos i Gea. αίδαλος, -ου: Dèdal, Dédalo: escultor de Cnosos i constructor del laberint, a l'illa de Creta, contemporani de Minos. αµασίστρατος, -ου: Damasístrat, Damasístrato: rei de Platea. ανάη, -ης: Dànae, Dánae: filla d'acrisi, mare de Perseu. εινώ, -οῦς: Dino, Dino: filla de Forcos. ελφοί, -ῶν: Delfos, Delfos: ciutat de la Fòcide on hi ha un santuari d'apol lo. ευκαλίων, -ονος: Deucalió, Deucalión: fill de Prometeu i marit de Pirra; creadors d un nou gènere humà després del diluvi. ηϊδάµεια, -ας: Deidàmia, Deidamía: filla de Licomedes, i esposa d'aquil les. ηιπύλη, -ης: Deipile, Deípile: filla d'adrast, esposa de Tideu. ηΐφοβος, -ου: Deífob, Deífobo: fill de Príam i Hècuba. ῆλος, -ου: Delos, Delos: illa de les cíclades, on hi ha santuaris d'apol lo i d'àrtemis.

5 ηµήτηρ, -τρος: Demèter, Deméter: deessa, mare de Persèfone, que simbolitza les forces productives de la naturalesa; és deessa dels treballadors i protectora dels béns de la terra. ίκτη, -ης: Dicte, Dicte: muntanya de Creta. ίκτυς, -υος: Dictis, Dictis: fill de Magnes, rei de Sèrifos. ιόσκουροι, -ων: Diòscurs, Dióscuros: Càstor i Pòl lux, els joves fills bessons de Zeus; són déus protectors dels mariners. ιώνη, -ης: Dione, Dione: una de les sis titànides, filles d'úranos i Gea. En altres llocs és una nereida, mare d'afrodita. όλοπες, -ων: Dòlops, Dólopes: poble de Tessàlia. ύµας, -αντος: Dimas o Dimant, Dimante: pare d'hècuba, segons una tradició. ωδωνίς, -ίδος: De Dodona, de Dodona: ciutat de l Èpir, famosa per un temple i un oracle de Zeus. Εἰδυῖα, -ας: Idia, Idía: nom de dona. Ἑκάβη, -ης: Hècabe o Hècuba, Hécuba: muller de Príam. Ἒκτωρ, -ορος: Hèctor, Héctor: fill de Príam. Ἐλάρη, -ης: Èlare, Élara: filla d'orcòmen. Ἒλενος, -ου: Helen, Héleno: fill de Príam i Hècuba, endeví. Ε Ἐλευσίς, -ῖνος: Eleusis, Eleusis: ciutat de l'àtica, famosa pel culte a Demèter i pels misteris que s'hi celebraven. Ἐνυώ, -οῦς: Enio, Enío: filla de Forcos. Ἔπαφος, -ου: Èpafos / Èpaf, Épafo: fill de Zeus i Io, pare de Lisianassa. Ἐπίδαυρος, -ου: Epidaure, Epidauro: ciutat de l'argòlida i regió del Peloponnès. Ἐπικάστη, -ης: Epicasta, Epicasta: altre nom de Iocasta. Ἐπιµεθεύς, -έως: Epimeteu, Epimeteo: fill de Jàpet, espòs de Pandora i germà de Prometeu. Ἑρακλῆς, -έους: Hèracles, Heracles: fill de Zeus i Alcmene, símbol de la força i el valor; és l heroi déu. Ἐριφύλη, -ης: Erífile, Erifile: esposa d'amfiarau (Amfiaraos). Ἑρµῆς, -οῦ: Hermes, Hermes: fill de Zeus, missatger dels déus, protector del comerçi dels viatges. Ἐρύθεια, -ας: Eritia, Eritía: una de les Hespèrides. Ἑσπερία, -ας: Hespèria, Hesperia: una de les Hespèrides.

6 Ἑσπερίδες, -ων: Hespèrides, Hespérides: pomes d'or de l'atlas, entre els hiperboris, custodiades per un drac. Ἑστία, -ας: Hèstia, Hestia: filla de Cronos i Rea, deesa verge, protectora de la llar i dels naixements. Ἐτεοκλῆς, -έους: Etèocles, Eteocles: fill d'èdip. Εὐάδνη, -ης: Evadne, Evadne: filla d'ífis i esposa de Capaneu, és l'heroina de l'amor conjugal. Εὐήρης, -ους: Èueres, Everes: pare de Tirèsias. Εὐµενίδες, -ων: Eumènides, Euménides: deesses benefactores, contrapunt de les Erínies. Εὔµολπος, -ου: Eumolp, Eumolpo: fill de Posidó, associat als misteris d'eleusis. Εὔνηος, -ου: (Forma èpica d'εὔνεως, -ω). Euneu, Euneo: fill de Jàson i Hipsípile. Εὐπάλαµος, -ου: Eupàlam, Eupálamo: nom d'home, pare de Dèdal. Εὐρυάλη, -ης: Euríale, Euríale: mare d'orió. Εὐρυγάνεια, -ας: Eurigania, Euriganía: filla d'hiperfant. Εὐρυδίκη, -ης: Eurídice, Eurídice: esposa d Orfeu. Εὐρυσθεύς, -έως: Euristeu, Euristeo: rei de Micenes. Εὔρυτος, -ου: Èurit, Éurito: rei d'ecàlia (ciutat grega). Ἐχέδωρος, -ου: Equedor, Equedoro: riu. Ἐχίδνα, -ης: Equidna, Equidna: mare de Tifó. Ζ Η Ἠλέκτραι, -ων (πύλαι): Electra, Electra: nom d'una de les set portes de Tebes. Ἢλιος, -ου: Hèlios, Helio: déu del sol. Ἠµαθίων, -ωνος: Ematió, Ematión: fill de Titonos. Ἥρα, -ας: Hera, Hera: filla de Cronos i Rea, esposa de Zeus, principal divinitat femenina de l'olimp. Ἡρακλῆς, -έους: Hèracles, Heracles: fill de Zeus i Alcmene. Ἠριδανός, -οῦ: Erídan, Erídano: riu. Ἡσίοδος, -ου: Hesíode, Hesíodo: poeta èpic grec. Ἥφαιστος, -ου: Hefest, Hefesto: fill de Zeus i Hera, déu del foc. Ἠώς, -οῦς: Eos, Eos: filla de Tia i Hiperíon, l'aurora.

7 Θ Θεία, -ας: Tia, Tea: una de les sis titànides, filles d'úranos i Gea. Esposa d'hiperíon, amb qui engendrà Hèlios (el sol), Eos (l'aurora) i Selene (la lluna). Nom mitològic de dona. Θέµις, -ιδος: Temis, Temis: filla d'úranos i de Gea, segona esposa de Zeus. Θερµυδραί, -ῶν: Termidres, Termidras: nom geogràfic, port dels lindis. Θερµώδων, -οντος: Termodont, Termodonte: riu de Beòcia i de Capadòcia. Θεσσαλία, -ας: Tessàlia, Tesalia: regió del nord de Grècia. Θέτις, -ιδος: Tetis, Tetis: esposa de Peleu, mare d'aquil les, divinitat del mar. Θῆβαι, -ῶν: Tebes, Tebas: ciutat principal de Beòcia, fundada per Cadme. Θηβαῖος, -α, -ον: de Tebes, tebà, de Tebas, tebano. Θησεύς, -έως: Teseu, Teseo: fill d'egeu, heroi atenès. Θόας, -αντος: Toant (i Toas), Toante: rei de Lemnos. Θρᾴκη, -ης: Tràcia, Tracia: regió d'europa i d'àsia, entre la Propòntida i el mar Egeu. Θρινακίη, -ης (at. -α, -ας): Trinàquia, Trinacia: illa del Mediterrani, avui Sicília. Θύµβρις, -εως: Timbris, Timbris: mare de Pan. Ι Ἰαπετός, -οῦ: Iàpet / Jàpet, Jápeto: un dels sis titans, fills d'úranos i Gea. Ἰάσων, -ονος: Jàson, Jasón: fill d Esó, cap dels Argonautes. Ἴδη, -ης: Ida, Ida: muntanya de Frígia, de Mísia i de Creta. Ἴδη, -ης: Ida, Ida: dida de Zeus, també nom de muntanya de Frígia, Mísia i Creta. Ἱλάειρα, -ας: Hilaïra, Hilaíra: nom de dona. Ἰλλύριοι, -ῶν: Il liris, Ilirios: habitants d'il líria, regió a l'oest de Macedònia. Ἰλλυρίς, -ίδος: Il líria, Iliria: regió del NO de Grècia. Ἰνδός, -ή, -όν: Indi, de la regió d'índia a l'àsia, indio, de la región de India en Asia. Ἰοκάστη, -ης: Iocasta, Yocasta: esposa de Laios i mare d'èdip. Ἱπποδάµεια, -ας: Hipodàmia, Hipodamía: filla d'enòmaos. Ἱπποµέδων, -ονος: Hipomedont, Hipomedonte: nom d'home. Ἱππόλυτος, -ου: Hipòlit, Hipólito: fill de Teseu.

8 Ἱππόνοος, -όου: Hipònous o Hipònou, Hipónoo: fill de Príam i Hècuba. Ἰσθµός, οῦ: Istme (de Corint), istmo (de Corinto). Ἰσµήνη, -ης: Ismene, Ismene: filla d'èdip i Iocasta. Ἴσχυς, -υος: Isquis, Isquis: nom d'home. Ἰφικλῆς, -έους: Íficles, Ificles: fill d'amfitrió i Alcmene. Ἴφις, -ιος: Ífis, Ifis: nom d'home. Ἰωλκός, -οῦ: Iolcos, Yolco: ciutat de Tessàlia on es reuniren els Argonautes. Κ Κάδµος, -ου: Cadme, Cadmo: fill del rei egipci Agènor i fundador de Tebes. Καινεύς, -έως: Ceneu, Ceneo: rei dels lapites. Κάλχας, -αντος: Calcas, Calcante: nom d'home, famós endeví. Καλυδών, -ῶνος: Calidó, Calidón: ciutat d'etòlia. Κάµπη, -ης: Campe, Campe: guardiana dels titans. Καπανεύς, -έως: Capaneu, Capaneo: un dels set cabdills davant de Tebes. Κασάνδρα, -ας: Cassandra, Casandra: nom de dona, filla de Príam i Hècuba. Κασσιέπεια, -ας: Cassiepea, Casiopea: esposa de Cefeu. Κάστωρ, -ορος: Càstor, Cástor: un dels diòscurs, fill de Tindàreu i germà mortal de Pòl lux. Καύκασος, -ου: Caucas, Cáucaso: Cadena de muntanyes. Κένταυρος, -ου: Centaure, Centauro: monstre (ésser de raça híbrida) nascut d'ixión, heroi tessali. Κεραύνιος, -α, -ον: Habitant de les muntanyes Ceràunies (Ceraunias), a l'il líria (regió NO de Grècia). Κέρβερος, -ου: Cèrber, Cerbero: gos d'hades, guardià de l'entrada dels inferns. Κέρκυρα, -ας: Cèrcira, Corcira: forma àtica de Κόρκυρα, Còrcira, illa del mar Adriàtic, avui Corfú. Κευθώνυµος, -ου: Ceutònim, Ceutónimo, nom d'home. Κητώ, -οῦς: Ceto, Ceto: dona de Forcos i mare de les tres fòrcides Enio, Pefredo i Dino. Κηφεύς, -έως: Cefeu, Cefeo: rei d'etiòpia, pare d'andròmeda. Κιθαιρῶν, -ῶνος: Citeró, Citerón: muntanya antre l'àtica i Beòcia. Κισσεύς, -έως: Cisseu, Ciseo: pare d'hècuba, segons una tradició.

9 Κλειτώνυµος, -ου: Clitònim, Clitónimo: nom d'home. Κοῖος, -ου: Ceu, Ceo: un dels sis titans, fills d'úranos i Gea. Κολχική, -ής: Còlquida, Cólquide: regió de la costa est del Pont Euxí, avui mar Negre. Κόλχος, -ος, -ον: De la Còlquida, colqui, de la cólquide. Κολωνός, -οῦ: Colonos, Colono: dem de l'àtica, al nord d'atenes. Κόρη, -ης: Core, Core: Sobrenom de Persèfone, la jove filla de Demèter i Zeus, raptada per Hades, déu del món subterrani. Κορίνθιος, -α, -ον: Corinti, de Corint, Corintio. Κόρινθος, -ου: Corint, Corinto: nom de dona i de ciutat de l'acaia. Κορωνίς, -ίδος: Coronis, Corónide: nom de dona. Κόττος, -ου: Coto, Coto: un dels hecatonquirs, gegants de cent braços, fills d'úranos i Gea. Κουρῆτες, -ήτων: Curets / Curetes, Curetes: divinitats benefactores que vivien a l'àsia Menor i Creta. Κρεῖος, -ου: Creu, Crío: un dels sis titans, fills d'úranos i Gea. Κρέουσα, -ης: Creüsa, Creúsa: nom de dona, filla de Príam i Hècuba. Κρέων, -οντος: Creont, Creonte: rei de Tebes. Κρηθεύς, -έως: Creteu, Creteo: fill d Èol. Κρηνίδες, -ων (πύλαι): Crenide, Crenide: nom d'una de les set portes de Tebes. Κρήτη, -ης: Creta, Creta: illa grega. Κρόνος, -ου: Cronos, Crono: un dels sis titans, fills d'úranos i Gea, marit de Rea i pare de Zeus. Κύκλωψ, -ωπος: Ciclop, Cíclope: nom i raça de gegants, amb un únic ull al mig del front. Κύκνος, -ου: Cicne, Cicno: fill d'ares i Pirene. Κυλλήνη, -ης: Cil lene, Cileno: muntanya d'arcàdia. Κύπρος, -ου: Cipros / Xipre, Chipre: illa situada a lsur de la costa d'àsia Menor.

10 Λ Λάϊος, -ου: Laios, Layo: fill de Làbdac i pare d'èdip. Λακεδαίµων, -ονος: Lacedemònia o Lacedemon, Lacedemonia o Lacedemón: capital de Lacònia, que dóna nom a una regió del Peloponnès. Λακωνικός, -ή, -όν: De Lacònia o Lacedemònia (regió grega al sur del Peloponnès), laconi, de Laconia o Lacedemonia, laconio, lacedemonio. Λαοδίκη, -ης: Laòdice, Laódice: nom de dona, filla de Príam i Hècuba. Λευκίππος, -ου: Leucip, Leucipo: nom d'home. Λήµνιος, -α, -ον: De Lemnos, lemni/lèmnia, de Lemnos, lemnio/a. Λῆµνος, -ου: Lemnos, Lemnos: illa del mar Egeu. Λητώ, -οῦς: Leto, Leto: filla del tità Ceu i la titànide Febe, germana d'astèria, mare d'apol lo i d'àrtemis. Λιβύη, -ης: Líbia, Libia: regió del nord d'àfrica. Λιγύρων, -ωνος: Lígiron, Ligirón: nom d'home. Λίνδιοι, -ων: Lindis, Lindios: nom de poble de l'illa de Rodes. Λίνος, -ου: Linos, Lino: antic aede de Tebes que fou mestre d'orfeu. Λυκοµήδης, -ους: Licomedes, Licomedes: rei d'èsciros, pare de Dèida, illa grega de les espòrades. Λυκοῦργος, -ου: Licurg, Licurgo: rei de Nèmea. Λυκοῦργος, -ου: Licurg, Licurgo: legislador d'esparta. Λυσιάνασσα, -ης: Lisianassa, Lisianasa: nereida, filla d'èpafos. Λυταία, -ας: Litea, Litea: filla de Jacint. Μ Μαῖα, -ας: Maia, Maya: filla d'atlas i mare d'hermes. Μαρσύας, -ου: Màrsias, Marsias: fill d'olimpos, degollat per Apol lo. Μέγαιρα, -ας: Megera, Megera: una de les erínies. Μέδουσα, -ης: Medusa, Medusa: una de les Gòrgones. Μελέαγρος, -ου: Melèagre, Meleagro: fill d'eneu, fou un dels argonautes. Μελησαγόρας, -ου: Melesàgoras, Meleságoras: nom d'home. Μελισσεύς, -έως: Melisseu, Meliseo: un dels curetes.

11 Μενέσθιος, -ου: Menesti, Menestio: nom d'home. Μενοικεύς, -έως: Meneceu, Meneceo: pare de Creont. Μενοίτης, -ου: Menetes, Menetes: nom d'home. Μενοίτιος, -ου: Meneci, Menecio: pare de Pàtrocle. Μέρµερος, -ου: Mèrmer, Mérmero: nom d'home. Μερόπη, -ης: Mèrope, Mérope: filla d'enopió. Μέροψ, -οπος: Mèrops, Mérope: antic rei de Cos. Μετώπη, -ης: Metope, Metope: nom de dona. Μήδεια, -ας: Medea, Medea: filla d Eetes, rei de la Còlquida. Μηδία, -ας: Mèdia, Media: regió de Pèrsia. Μῆδος, -ου: Medos, Medo: primer rei dels perses. Μῆτις, -ιδος: Metis, Metis: filla d'oceà i Tetis, primera esposa de Zeus. Μητίων, -ονος: Metió, Metión: nom d'home, pare d'eupàlam. Μίνως, -ωος: Minos, Minos: fill d'europa i Zeus, rei-legislador de Creta i, juntament amb el seu germà Radamantis, un dels jutges de l'infern. Μινώταυρος, -ου: Minotaure, Minotauro: ésser meitat brau meitat home, fill de Posidó i Pasífae. Μνηµοσύνη, -ης: Mnemòsine, Mnemósine: una de les sis titànides, filles d'úranos i Gea. Mare de les nou Muses, fruit de la seva unió amb Zeus. Ναυπακτικός, -ή, -όν: Naupàctic/a, de Naupacte, naupáctico/a, de Naupacta. Νεβροφόνος, -ου: Nebròfon, Nebrófono: fill de Jàson i Hipsípile. Νεµέα, -ας: Nèmea, Nemea: ciutat i planura de l Argòlida, on se celebraven els jocs nemeus. Νεοπτόλεµος, -ου: Neoptòlem, Neoptólemo: fill d'aquil les i de Deidàmia. Νηρεύς, -έως: Nereu, Nereo: fill de Pontos -personificació del mar- i pare de les Nereides (nimfes del mar). Ν Νηρηΐς, -ΐδος: Nereida, Nereida: cadascuna de les cinquanta filles de Nereu; el plural, Νηρηΐδες, -ων, designa tot el grup, són ninfes del mar. Νηρηΐδες, -ων: Vg. L'anterior.

12 Ξάνθος, -ου: Xantos, Janto: nom d'un dels cavalls d'aquil les. Ξ Ὀγκαΐδες, -ων (πύλαι): Oncaida, Oncada: nom d'una de les set portes de Tebes. Ο Ὀδυσσεύς, -έως: Odisseu, Odiseo: més conegut com Ulisses (transcripció del llatí), rei d'ítaca, heroi de la guerra de Troia. Οἰδίπους, -οδος: Èdip, Edipo: fill de Laios i Iocasta. Οἰνεύς, -έως: Eneu, Eneo: rei de Calidó, pare de Tideu. Οἰνόµαος, -ου: Enòmaos, Enómao: pare d'hipodàmia. Οἰνοπίων, -ωνος: Enopió, Enopión: pare de Mèrope. Ὀλύµπος, -ου: Olimp, Olimpo: nom de diverses muntanyes, la més famosa, entre Tessàlia i Macedònia, es considerava seu dels déus. Ὅµηρος, -ου: Homer, Homero: poeta èpic. Ὁµολωΐδες, -ων (πύλαι): La porta de Zeus Homoloide a Tebes, Homoloide. Ὀποῦς, -οῦντος: Opunt, Opunte: rei d'èlida, regió a l'o del Peloponnès. Ὀρθαία, -ας: Ortea, Ortea: filla de Jacint. Ὀρφεύς, -έως: Orfeu, Orfeo: fill d'apol lo i d'una Musa, pare dels cants melodiosos que tenen poder màgic. Ὀρφικός, -ή, -όν: D'Orfeu, òrfic, de Orfeo, órfico: fill d'apol lo i d'una Musa. Ὀρχοµενóς, -οῦ: Orcòmenos / Orcomen, Orcómeno: pare d'èlare. Οὐδαῖος, -ου: Udeu, Udaeo: nom d'home; un dels homes que va néixer de la sembra que va fer Cadme de les dents del dragó. Οὐρανός, -οῦ: Úranos, Urano: personificació del cel, fill d'èrebos i de Gea, marit de Gea, d'on surt una variada descendència. Ὀφέλτης, -ου: Ofeltes, Ofeltes: fill de Licurg.

13 Π Πάµµων, -ονος: Pammon, Pamón: fill de Príam i Hècuba. Πάν, -ός: Pan, Pan: fill d'hermes i Timbris, divinitat que habita els camps i les muntanyes, protectora dels ramats i els pastors. Πανδώρα, -ας: Pandora, Pandora: la primera dona, esposa d Epimeteu. Πανύασσις, -ιδος: Paníasis, Paniasis: poeta èpic contemporani de les guerres mèdiques. Παρθενοπαῖος, -ου: Partenopeu, Partenopeo: fill d'atalant. Πάρις, -ιδος: Paris, Paris: fill de Príam i Hècuba. Παρνασός, -οῦ: Parnàs, Parnaso: muntanya de la Fòcida i la Lòcrida. Πασιφάη, -ης: Pasífae, Pasífae: filla d'hèlios i esposa de Minos. Πάτροκλος, -ου: Pàtrocle, Patroclo: amic d'aquil les. Πειρίθοος, -ους / -ου: Pirítou, Pirítoo: fill d'ixíon, fou un dels lapites. Πελίας, -ου: Pèlias, Pelias: fill de Posidó. Πελοπόννησσος, -ου: Peloponnès, Peloponeso: regió del sur de Grècia, gairebé una illa. Πέρδιξ, -ικος: Pèrdix, Pérdix: nom de dona. Περίβοια, -ας: Peribea, Peribea: esposa de Pòlib. Περιήρης, -ους: Períeres, Perieres: rei de Messènia (regió del Peloponnès). Περιφήτης, -ου: Perifetes, Perifetes: fill d'hefest i conegut malfactor. Περίωπις, -ιδος: Períopis, Periopis: filla de Feres. Περσεύς, -έως: Perseu, Perseo: fill de Zeus i Dànae, vencedor de la Medusa i llibertador d'andròmeda. Περσεφόνη, -ης: Persèfone, Perséfone: filla de Zeus i Demèter, fou raptada per Hades, déu del món subterrani. Πέρσης, -ου: Perses, Perses: fill de Perseu, antecessor dels reis de Pèrsia. Πεφρηδώ, -οῦς: Pefredo, Pefredo: filla de Forcos. Πήγασος, -ου: Pegas, Pegaso: cavall nascut de la sang de la Medusa morta per Perseu. Πηλεύς, -έως: Peleu, Peleo: fill d'èac, marit de Tetis i pare d'aquil les. Πηλίον, -ου: Pèlion, Pelión: muntanya de Tessàlia. Πιειρία, -ας: Pièria, Pieria: regió de Macedònia a la vora de l'olimp, seu de les Muses. Πίνδαρος, -ου: Píndar, Píndaro: poeta líric tebà.

14 Πλαταιεῖς, -έων: Plateus / Platesos, de Platea, plateos: habitants de Platea, ciutat de Beòcia. Πλούτων, -ωνος: Plutó, Plutón: fill de Cronos i Rea, rei de l'hades, déu dels inferns. Πολίτης, -ου: Polites, Polites: fill de Príam i Hècuba. Πόλυβος, -ου: Pòlib, Pólibo: rei de Corint. Πολυδέκτης, -ου: Polidectes, Polidectes: rei de Sèrifos. Πολυδώρα, -ας: Polidora, Polidora: filla de Peleu. Πολύδωρος, -ου: Polidor, Polidoro: fill de Príam i Hècuba. Πολυµήδη, -ης: Polimede, Polimede: esposa d Esó i mare de Jàson. Πολυµήλη, -ης: Polímele, Polimela: nom de dona, filla de Peleu. Πολυνείκης, -ους: Polinices, Polinices: fill d'èdip. Πολυξένη, -ης: Polixene, Polixena: nom de dona, filla de Príam i Hècuba. Πολυπήµων, -ονος: Polipèmon, Polipemón: pare de Sinis. Πολυφόντης, -ου: Polifontes, Polifontes: herald de Laios, mort per Èdip. Ποσειδῶν, -ῶνος: Posidó, Posidón: déu de les aigües, particularment del mar, fill de Cronos i germà de Zeus i Hades. Πρίαµος, -ου: Príam, Príamo: rei de Troia. Προιτίδες, -ων (πύλαι): Prètide, Pretide: nom d'una de les set portes de Tebes. Προῖτος, -ου: Pretos, Preto: rei de Tirint. Πρόµαχος, -ου: Pròmac, Prómaco: nom d'home. Προµηθεύς, -έως: Prometeu, Prometeo: fill de Jàpet, germà d'epimeteu i pare de Deucalió. Πυθώ, -οῦς: Pito, Pito: antic nom de la zona de la Fòcida, al peu del Parnàs, on hi ha Delfos. Πύθων, -ωνος: Pitó, Pitón: serpent morta per Apol lo. Πύλιος, -ου: Pili, Pilio: nom d'home. Πύλος, -ου: Pilos, Pilos: ciutat grega del Peloponnès. Πυρήνη, -ης: Pirene, Pirene: mare de Cicne. Πύρρα, -ας: Pirra, Pirra: filla d Epimeteu i Pandora, esposa de Deucalió. Πύρρος, -ου: Pirros, Pirro: antic nom de Neoptòlem, fill d'aquil les.

15 Ρ Ῥαδάµανθυς, -υος: Radamantis, Radamantis: heroi cretenc fill de Zeus i germà de Minos, és un dels jutges als inferns. Ῥέα, -ας: Rea, Rea: una de les sis titànides, filles d'úranos i Gea. Esposa de Cronos, mare de Zeus, Posidó, Hades, Hèstia, Demèter i Hera. Σαγγάριος, -ου: Sangari, Sangario: riu de Bitínia (regió de l'àsia Menor). Σέριφος, -ου: Sèrifos, Sérifos: illa de les cíclades. Σθενέλη, -ης: Estènele, Esténele: mare de Pàtrocle. Σθενώ, -οῦς: Esteno, Esteno: una de les Gòrgones. Σίδη, -ης: Side, Side: esposa d'orió. Σίνις, -ιδος: Sinis, Sinis: conegut malfactor. Σ Σκυθικός, ή, όν: D Escítia, escítico, de Escitia: nom comú de tots els pobles del NE d Europa i del nord d Àsia. Σπαρτός, -ή, -όν: El sembrat, el sembrado: vg. Ὀυδαῖος. Es deia dels Tebans. Σπερχειός, -ου: Esperquios o Esperqueu, Esperqueo: riu de Tessàlia. Στερόπης, -ου: Estèropes, Estéropes: un dels cíclops, fills d'úranos i Gea. Στησίχορος, -ου: Estesícor, Estesícoro: poeta líric. Συλέα, -ας: Silea, Silea: mare de Sinis. Σφιγξ, -ιγγός: Esfinx, Esfinge: monstre, filla d'equidna i Tifó. Τ Ταίναρον, -ου: Tènaron (també pot ser: Tènaros i Tènar), Ténaro: cap de Lacònia on se situa l'entrada dels inferns. Ταλαóς, -οῦ: Tàlau, Tálao: pare d'adrast. Τάλως, -ω: Talos, Talo: gegant i vigilant de Creta. Τάρταρος, -ου: Tàrtar, Tártaro: la part més profunda del món, sota l'hades. Τειρεσίας, -ου: Tirèsias, Tiresias: famós endeví de Tebes, a qui Atena tornà cec per haver-la vist en el bany. Τηθύς, -ύος: Tetis, Tetis: una de les sis titànides, filles d'úranos i Gea. Esposa d'oceà, mare dels rius i de les oceànides.

16 Τηλεβόαι, -ων (οἱ): Els telèboes, los telebeos: poble mitològic de l'acarnània. Τιθωνός, -οῦ: Titonos, Titono: pare d'ematió. Τισιφόνη, -ης: Tisífone, Tisífone: una de les erínies. Τιτᾶνες, -ων: Titans, Titanes: fills d'úranos i Gea, són sis: Oceà, Ceu, Hiperíon, Creu, Jàpet, Cronos. Τιτανίς, -ίδος: Titànides, Titánides: filles d'úranos i Gea, germanes dels titans amb qui es van unir per engendrar diverses divinitats secundàries, són sis: Tetis, Rea, Temis, Mnemòsine, Febe, Dione, Tia. Τιτυός, -οῦ: Tici, Ticio: gegant. Τόµος, -ου: Tall, troç, trozo: relacionat amb τοµή i τόµος. Τρίτων, -ωνος: Tritó, Tritón: déu marí, fill de Posidó; riu del nord d'àfrica. Τροία, -ας: Troia, Troya: ciutat de l'àsia Menor. Τροιζήν, -ῆνος: Trezè, Trecene, Trecén: ciutat de l'argòlida (regió grega). Τρωΐλος, -ου: Troilos, Troilo: fill de Príam i Hècuba. Τυδεύς, -έως: Tideu, Tideo: fill d'eneu i pare de Diomedes. Τυνδάρεως, -ω: Tindàreu (Tindàreos), Tindáreo: pare de Càstor, Pòl lux, Hèlena i Clitemnestra. Ὑάκυνθος, -ου: Jacint o Hiacint, Jacinto: favorit d'apol lo. Ὑµέναιος, -ου: Himeneu, Himeneo: déu del matrimoni, invocat en el cant nupcial. Υ Ὑπερβόρεος, -ος, -ον: Hiperbori / hiperbòreu, hiperbóreo: que està a l'extrem nord. Els hiperboris eren un poble misteriós, seguidors d'apol lo i considerats molt feliços. Ὑπερίων, -ονος: Hiperíon, Hiperión: un dels sis titans, fills d'úranos i Gea. Ὑπέρφας, -αντος: Hiperfant, Hiperfante: pare d'eurigania. ρτακος, -ου: Hírtacos, Hírtaco: home troià. Ὑψιπύλη, -ης: Hipsípile, Hipsipila: dona de Jàson a Lemnos. Ὑψίστες, -ων (πύλαι): Hipsiste, Hipsista: nom d'una de les set portes de Tebes.

17 Φαίακες, -ων: De Feàcia, feacis, de Feacia, feacios: poble mitològic que habitava l'illa d'esquèria. Φᾶσις, -ιδος / -εως: Fasis, Fasis: riu de la Còlquida. Φεραί, -ῶν: Feres, Feras: ciutat de Tessàlia. Φερεκύδης, -ους: Ferecides, Ferecides: filòsof joni considerat un dels primers autors de prosa grega. Φέρης, -ητος: Feres, Feres: fill de Creteu, fundador de Feres (ciutat de Tessàlia) i pare d Admet. Φθία, -ας: Ftia, Ptía: ciutat que dóna nom a una regió de Tessàlia. Φίκιον, -ου: Fícion, Ficio: muntanya propera a Tebes. Φιλοκράτης, -ους: Filòcrates, Filócrates: nom d'home. Φινεύς, -έως: Fineu, Fineo: rei de Tràcia. Φλεγύας, -ου: Flegias, Flegias: pare de Coronis. Φοίβη, -ης: Febe, Febe: nom de dona. Φ Φοίβη, -ης: Febe, Febe: una de les sis titànides, filles d'úranos i Gea. Esposa de Ceu i mare de Leto, engendrada amb Zeus. Φοῖνιξ, -ῖκος: Fènix, Fénix: nom d'home, preceptor d'aquil les. Φορκίδες, -ων: Fòrcides, Fórcides: filles de Forcos i Ceto, són Enio, Pefredo i Dino. Φόρκος, -ου: Forcos, Forco: fill del Mar i de la Terra, pare de les Fòrcides i les Gòrgones. Φρασίος, -ου: Frasi, Frasio: nom d'home, endeví. Φρίξος, -ου: Frixos, Frixo: fill d Atamant i Nèfele, i germà d Hel lè, amb qui fugí cap a la Còlquida. Φωκίς, -ίδος: Fòcida, Fócide: regió grega. Χ Χαρικλώ, -οῦς: Càriclo, Cariclo: nom d'una dona mitològica. Χείρων, -ωνος: Quiró, Quirón: el centaure del Pelió, fill de Filira i Cronos, amic i protector de Peleu. Χίος, -ου: Quios, Quíos: illa grega propera a la costa jònica. Χρυσάωρ, -άορος: Crisàor, Crisaor: nascut del coll trencat de la Medusa morta per Perseu.

18 Ψ Ω Ὠγύγιος, -α, -ον (πύλαι): Ogigi/a, Ogigio/a: nom d'una de les set portes de Tebes. Ὠκεανός, -οῦ: Ocèan, Océano: fill d'úranos (Úran) i de Gea; és el déu del mar. Ὦπις, -ιδος: Opis, Opis: noia de la regió hiperbòrea. Ὠρίων, -ωνος: Orió, Orión: caçador mític, amant d'eos.

LA TRANSCRIPCIÓ I l ADAPTACIÓ D HEL LENISMES A LES LLENGÜES MODERNES: EL NOM DE LES LLETRES

LA TRANSCRIPCIÓ I l ADAPTACIÓ D HEL LENISMES A LES LLENGÜES MODERNES: EL NOM DE LES LLETRES LA TRANSCRIPCIÓ I l ADAPTACIÓ D HEL LENISMES A LES LLENGÜES MODERNES: EL NOM DE LES LLETRES L ALFABET GREC I EL NOM SE DE LES SEUES LLETRES GREC LLATÍ 9 ALEMANY ANGLÈS CATALÀ CASTELLÀ FRANCÈS tõ lfa ΑLFA

Διαβάστε περισσότερα

Joaquín Sanmartín, Mariona Vernet, Jesús Carruesco, Xavier Riu - Universitat de Barcelona, 29 gener 2105

Joaquín Sanmartín, Mariona Vernet, Jesús Carruesco, Xavier Riu - Universitat de Barcelona, 29 gener 2105 Seminaris a Quatre Bandes Màster en Cultures i Llengües de l Antiguitat Joaquín Sanmartín, Mariona Vernet, Jesús Carruesco, Xavier Riu - Universitat de Barcelona, 29 gener 2105 Llengües franques, vehiculars

Διαβάστε περισσότερα

GREC 1 QUADERN D ACTIVITATS. IES El Cabanyal de València Departament de Llatí i Grec

GREC 1 QUADERN D ACTIVITATS. IES El Cabanyal de València Departament de Llatí i Grec GREC 1 QUADERN D ACTIVITATS IES El Cabanyal de València Departament de Llatí i Grec ΧΑΙΡΕΤΕ Saludem χαίρετε, ὦ φίλοι. jaírete, o fíloi. χαῖρε, ὦ φίλε. / χαῖρε, ὦ φίλη. jaíre, o fíle. / jaíre, o fíle. Ens

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ CENTENARI. Cicle de conferències i col loquis. Divendres, 22 d'octubre de 2010

ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ CENTENARI. Cicle de conferències i col loquis. Divendres, 22 d'octubre de 2010 ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ CENTENARI Cicle de conferències i col loquis RE Cl TAL-CONCERT POÈTIC Divendres, 22 d'octubre de 2010 Sala d'actes de la Residència d'investigadors (CSIC) Carrer Hospital 64, Barcelona

Διαβάστε περισσότερα

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO Índice de textos SELECCIÓN DE TEXTOS DE P.A.U. CURSO 2011-12...2 LA ÉPICA... 2 Texto 1: Homero, Ilíada I, 1-5... 2 Texto 2: La manzana de la discordia...2 Texto 3: Aquiles permite a Patroclo luchar con

Διαβάστε περισσότερα

HIMNOS *, EPIGRAMAS Y FRAGMENTOS

HIMNOS *, EPIGRAMAS Y FRAGMENTOS BIBLIOTECA CLÁSICA GREDOS, 33 CALÍMACO HIMNOS *, EPIGRAMAS Y FRAGMENTOS INTRODUCCIONES, TRADUCCIÓN Y NOTAS DE LUIS ALBERTO DE CUENCA Y PRADO Y MÁXIMO BRIOSO SÁNCHEZ EDITORIAL GREDOS Asesor para la sección

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea DIONISO EN DIODORO SÍCULO MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR Óscar Patón

Διαβάστε περισσότερα

TROYA EN LIBRO 9 DE ANTOLOGÍA PALATINA

TROYA EN LIBRO 9 DE ANTOLOGÍA PALATINA ESTARÉ SIEMPRE EN BOCA DE TODOS LOS HELENOS (62. 6) : TROYA EN LIBRO 9 DE ANTOLOGÍA PALATINA Elbia Haydée Difabio [Universidad Nacional de Cuyo] [ehdifabio@gmail.com] Resumen: En los poemas declamatorios

Διαβάστε περισσότερα

El euro es el maquiavelico invento de zeus y otros dioses corrompidos que detestan a los

El euro es el maquiavelico invento de zeus y otros dioses corrompidos que detestan a los El euro es el maquiavelico invento de zeus y otros dioses corrompidos que detestan a los seres humanos para pedazos a quebrar a Europa y dejarla en bancarrota para los acreedores internacionales y a los

Διαβάστε περισσότερα

H e r a c l e s EURÍPIDES TRAGEDIAS SUPLICANTES HERACLES ION LAS TROYANAS ELECTRA IFIGENIA ENTRE LOS TAUROS

H e r a c l e s EURÍPIDES TRAGEDIAS SUPLICANTES HERACLES ION LAS TROYANAS ELECTRA IFIGENIA ENTRE LOS TAUROS EURÍPIDES HERACLES EURÍPIDES 2 TRAGEDIAS II SUPLICANTES HERACLES ION LAS TROYANAS ELECTRA IFIGENIA ENTRE LOS TAUROS INTRODUCCIÓN GENERAL DE CARLOS GARCÍA GUAL Asesor para la sección griega: CARLOS GARCÍA

Διαβάστε περισσότερα

LINGÜÍSTICA INDOEUROPEA GRIEGO

LINGÜÍSTICA INDOEUROPEA GRIEGO LINGÜÍSTICA INDOEUROPEA GRIEGO 1. Los griegos en Grecia 1. Griegos en Grecia: Tres oleadas? Kretschmer (1896-1909) tres estirpes y tres dialectos jonios: ca. 2000 aqueos: ca. 1600 dorios: ca. 1200 destrucción

Διαβάστε περισσότερα

EURÍPIDES TRAGEDIAS EL CÍCLOPE ALCESTIS MEDEA LOS HERACLIDAS HIPÓLITO ANDRÓMACA HÉCUBA INTRODUCCIÓN GENERAL DE CARLOS GARCÍA GUAL

EURÍPIDES TRAGEDIAS EL CÍCLOPE ALCESTIS MEDEA LOS HERACLIDAS HIPÓLITO ANDRÓMACA HÉCUBA INTRODUCCIÓN GENERAL DE CARLOS GARCÍA GUAL EURÍPIDES HÉCUBA Eurípides H é c u b a 2 EURÍPIDES TRAGEDIAS I EL CÍCLOPE ALCESTIS MEDEA LOS HERACLIDAS HIPÓLITO ANDRÓMACA HÉCUBA INTRODUCCIÓN GENERAL DE CARLOS GARCÍA GUAL INTRODUCCIONES, TRADUCCIÓN Y

Διαβάστε περισσότερα

EJERCICIOS 1. ῳ, γένει, πολεύων. Sófocles, Antígona (vv. 332-341). 1.- Escribe el texto griego en letras mayúsculas.

EJERCICIOS 1. ῳ, γένει, πολεύων. Sófocles, Antígona (vv. 332-341). 1.- Escribe el texto griego en letras mayúsculas. EJERCICIOS 1 Vamos a exprimir este hermoso texto de Sófocles (famoso dramaturgo del s. V a.c.). En una de sus tragedias más conocidas (Antígona), el coro entona uno de los cantos de admiración más célebres

Διαβάστε περισσότερα

Annexe I. Traductions

Annexe I. Traductions ANNEXES I. Traductions [2] - [66] II. Les sites apolliniens oraculaires autres que Delphes [67] - [75] III. Les inscriptions [76] - [84] IV. Tableau des correspondances [85] - [89] [1] Annexe I Traductions

Διαβάστε περισσότερα

El período helenístico,

El período helenístico, Acerca de la historia y la ficción en tres versiones imperiales de la fundación de Alejandría Ivana Chialva [Universidad Nacional del Litoral] [ichialva@gmail.com] Resumen: Las fuentes de la tradición

Διαβάστε περισσότερα

Grčki jezik. Ispitni katalog za državnu maturu u škol. god. 2009./2010. lipanj 2008

Grčki jezik. Ispitni katalog za državnu maturu u škol. god. 2009./2010. lipanj 2008 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Grčki jezik Ispitni katalog za državnu maturu u škol. god. 2009./2010. lipanj 2008 Stručna radna skupina za izradbu ispitnih materijala iz Grčkoga jezika:

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE FILOLOGÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA GRIEGA Y LINGÜÍSTICA INDOEUROPEA TESIS DOCTORAL El dialecto de Tera. Gramática y estudio dialectal MEMORIA PARA OPTAR AL

Διαβάστε περισσότερα

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ΔΙΑΛΟΓΟΣ PRÁCTICAS DE GRIEGO ANTIGUO SANTIAGO CARBONELL PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA curso 2015-2016 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN...p. 3 2. OBJETIVOS GENERALES...p. 3 3. ASPECTOS METODOLÓGICOS...p.

Διαβάστε περισσότερα

ELBIA HAYDEE DIFABIO Universidad Nacional de Cuyo elbiad@fyl.uncu.edu.ar

ELBIA HAYDEE DIFABIO Universidad Nacional de Cuyo elbiad@fyl.uncu.edu.ar UN TESTIGO DIRECTO DE LAS TENSIONES RELIGIOSAS EN LA ALEJANDRÍA DE LOS SIGLOS IV Y V D. C.: PÁLADAS DE ALEJANDRÍA EN LA ANTOLOGÍA PALATINA ELBIA HAYDEE DIFABIO Universidad Nacional de Cuyo elbiad@fyl.uncu.edu.ar

Διαβάστε περισσότερα

Syllabus de grec ancien Troisième année

Syllabus de grec ancien Troisième année 1 Syllabus de grec ancien Troisième année 2 «Tout ce que les hommes ont dit de mieux a été dit en grec.» Marguerite YOURCENAR, Les Mémoires d Hadrien. 3 4 L alphabet grec L alphabet 6 Les esprits 8 Les

Διαβάστε περισσότερα

Adverbiales IAENUS@YAHOO.ES

Adverbiales IAENUS@YAHOO.ES Esquema-Resumen 1. Composición y derivación en palabras de raíz grecolatina. a. Derivación i. Sufijos griegos ii. Sufijos latinos iii. Sufijos españoles b. Composición i. Composición griega ii. Composición

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte

Διαβάστε περισσότερα

TEXTOS DE SELECTIVIDAD DE JENOFONTE 1.Ciro, con el pretexto de expulsar a los Pisidas de la zona, reúne a sus tropas Επεὶ δ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι

TEXTOS DE SELECTIVIDAD DE JENOFONTE 1.Ciro, con el pretexto de expulsar a los Pisidas de la zona, reúne a sus tropas Επεὶ δ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι TEXTOS DE SELECTIVIDAD DE JENOFONTE 1.Ciro, con el pretexto de expulsar a los Pisidas de la zona, reúne a sus tropas Επεὶ δ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι αὐτῷ ἄνω, τὴν μὲν πρόφασιν ἐποιεῖτο ὡς Πισίδας βουλόμενος

Διαβάστε περισσότερα

BAJO LA DIRECCIÓN DE MANUEL DE EZCURDIA CON LA COLABORACIÓN DE TERESA SILVA TENA Y CARLOS TRILLAS SALAZAR

BAJO LA DIRECCIÓN DE MANUEL DE EZCURDIA CON LA COLABORACIÓN DE TERESA SILVA TENA Y CARLOS TRILLAS SALAZAR Safo Poemas BAJO LA DIRECCIÓN DE MANUEL DE EZCURDIA CON LA COLABORACIÓN DE TERESA SILVA TENA Y CARLOS TRILLAS SALAZAR Safo Introducción, traducción directa y notas de Carlos Montemayor Edición completa

Διαβάστε περισσότερα

Les Grecs en doute face à leurs dieux : le pouvoir de Zeus mis en cause par Prométhée

Les Grecs en doute face à leurs dieux : le pouvoir de Zeus mis en cause par Prométhée Les Grecs en doute face à leurs dieux : le pouvoir de Zeus mis en cause par Prométhée Hésiode, Théogonie 453-534 [naissance de Zeus et sort de ses cousins] Ῥείη δὲ δμηθεῖσα Κρόνῳ τέκε φαίδιμα τέκνα, Rhéia

Διαβάστε περισσότερα

FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA LIRICA GRECA ARCAICA

FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA LIRICA GRECA ARCAICA Facoltà di Studi Umanistici Dipartimento di Studi sul Mondo Antico Dottorato in Civiltà e Tradizione Greca e Romana Ciclo XXVI FIGURE DIVINE DELLA TERRA, DELLA GRANDE MADRE E DI CYBELE NELL'EPICA E NELLA

Διαβάστε περισσότερα

nós, dizem, vêm os males. Não consideram que eles padecem aflições causadas por desmandos próprios, contrariando Moros 2. Contra Moros, Egisto

nós, dizem, vêm os males. Não consideram que eles padecem aflições causadas por desmandos próprios, contrariando Moros 2. Contra Moros, Egisto ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν: πολλῶν δ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω, πολλὰ δ ὅ γ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν, ἀρνύμενος ἥν

Διαβάστε περισσότερα

Poetic Language and Religion in Greece and Rome Edited by J. Virgilio García and Angel Ruiz. This book first published 2013

Poetic Language and Religion in Greece and Rome Edited by J. Virgilio García and Angel Ruiz. This book first published 2013 Poetic Language and Religion in Greece and Rome Edited by J. Virgilio García and Angel Ruiz This book first published 2013 Cambridge Scholars Publishing 12 Back Chapman Street, Newcastle upon Tyne, NE6

Διαβάστε περισσότερα

OF J.R.R. TOLKIEN Miryam Librán Moreno Universidad de Extremadura miryam.libran@gmail.com

OF J.R.R. TOLKIEN Miryam Librán Moreno Universidad de Extremadura miryam.libran@gmail.com THE TRAGEDY OF TÚRIN TURAMBAR AND SOPHOCLES OEDIPUS REX IN THE NARRATIVE OF J.R.R. TOLKIEN Universidad de Extremadura miryam.libran@gmail.com Received: 12 Apri1 2015 Accepted: 18 April 2015 Abstract An

Διαβάστε περισσότερα