ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς"

Transcript

1 Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Βελτίωση διαδικασιών στην αδειοδότηση και τον έλεγχο νόμιμης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Σχετικές διατάξεις: Άρθρα 5 παρ. 1, 26, 94 παρ. 2 Συντάγματος, Άρθρο 8 ΕΣΔΑ, Άρθρο 80,152,285 Ν.3463/2006, ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./31600, π.δ. 180/1979, Άρθρα 83,227 Ν.3852/2010, Άρθρα 1-2 Ν.3919/2011, Αποφάσεις 745/2011, 647/2012, 15/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων, Ν.2472/1997, Ν.3448/2006, Ν.3979/2011, άρθρο 81 του Ν. 4172/2013. Προτάσεις: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος ενημέρωσης πολιτών κι επιχειρήσεων για τις σχετικές αρμοδιότητες του Δήμου Αθηναίων Ενημέρωση Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τις αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και συντονισμός με την τελευταία για την ενιαία εφαρμογή των ρυθμίσεων περί Κ.Υ.Ε. - Κίνηση διαδικασίας για καθορισμό χρήσεων γης σε περιοχές που δεν υπάρχουν σχετικές προβλέψεις Διαβούλευση πριν από κάθε λήψη γενικής απόφασης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς Συμμετοχή νομικού συμβούλου του Δήμου Αθηναίων στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων Κατάστρωση, σύναψη και δημοσίευση στρατηγικής συμφωνίας με την Ελληνική Αστυνομία ως προς την σαφή περιγραφή συναρμοδιότητας με τον Δήμο Αθηναίων για τον έλεγχο νόμιμης λειτουργίας των Κ.Υ.Ε. - Διαδικτυακή ανάρτηση πρόσθετων στοιχείων για τα Κ.Υ.Ε. - Εισήγηση νέων ρυθμίσεων προς τον εθνικό νομοθέτη για την περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης με παράλληλη ενίσχυση της ελεγκτικής ή και κυρωτικής αρμοδιότητας. Αθήνα 2014

2 Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 2 Περιεχόμενα Ι. Εισαγωγή ΙΙ. Ορολογία ΙΙΙ. Προβλήματα στην αδειοδότηση ΙV. Προβλήματα στον έλεγχο νόμιμης λειτουργίας V. Προτάσεις

3 Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 3 Ι. Εισαγωγή 1.1. O Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του περί διατύπωσης προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, επ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει (άρθρο 77 παράγραφος 5 εδάφιο γ' Ν.3852/2010), διατυπώνει την παρούσα Ειδική Πρόταση, η οποία υποβάλλεται, κατά τον νόμο, στον Δήμαρχο και κοινοποιείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αθηναίων Η Ειδική Πρόταση αφορά τα προβλήματα που προκύπτουν από τις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του Δήμου Αθηναίων κατά την διαδικασία αδειοδότησης των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, καθώς και κατά τον έλεγχο νόμιμης λειτουργίας κι επιβολής κυρώσεων στις εν λόγω επιχειρήσεις Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης έχει γίνει αποδέκτης συνολικά 21 καταγγελιών (19 καταγγελίες το έτος 2013 και 2 καταγγελίες το έτος 2012) από κατοίκους του Δήμου Αθηναίων, σχετικά με οχλήσεις που φέρονται ότι προκαλούνται από Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Σε ένα πρώτο επίπεδο, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης έχει εξηγήσει σε πολλές ευκαιρίες που του έχουν δοθεί ότι η διαφορά κατοίκων επιχειρηματιών είναι μια διαφορά μεταξύ πολιτών, δηλαδή μεταξύ ιδιωτών. Η επίλυση των ιδιωτικών διαφορών έχει ανατεθεί από το Σύνταγμα στα πολιτικά δικαστήρια (άρθρο 94 παρ. 2). Επομένως, ο Δήμος Αθηναίων, ως οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης δεν είναι αρμόδιος να επιλύει διαφορές μεταξύ ιδιωτών. Ωστόσο, μολονότι στον πυρήνα τους πρόκειται για ιδιωτικές διαφορές, οι υποθέσεις αυτές συχνά αφορούν και την καλή ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων, ως προς την αδειοδότηση των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, καθώς και ως προς την παρακολούθηση κι επιβολή της νόμιμης λειτουργίας, με την διαδικασία του ελέγχου, καθώς και της επιβολής κυρώσεων 1. Οι παρεμβάσεις του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για όχληση από Κ.Υ.Ε. περιορίζονται εκ των πραγμάτων στην έρευνα και διαμεσολάβηση για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας 1 Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει κρίνει ότι η πλημμελής ενάσκηση αρμοδιοτήτων του Κράτους όσον αφορά τον έλεγχο της ηχορύπανσης από καταστήματα με μουσική, οδηγεί σε παραβίαση του ανθρώπινου δικαιώματος για σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, όπως αυτό κατοχυρώνεται από το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες. Στην υπόθεση Gomez κατά Ισπανίας ( ), κάτοικος της Βαλένθια στράφηκε εναντίον των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τις αδειοδοτήσεις μπαρ, καφέ και χώρων διασκέδασης, η λειτουργία των οποίων δεν της επέτρεπαν να κοιμηθεί. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είχε λάβει αποφάσεις για μη αδειοδότηση που δεν εφαρμόστηκαν, καταδίκασε ομόφωνα την Ισπανία για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής της προσφεύγουσας, ως προς την πτυχή του δικαιώματός της στην κατοικία. Στην υπόθεση Mileva και άλλοι κατά Βουλγαρίας ( ), κάτοικοι στην Σόφια επικαλέστηκαν την όχληση που τους προκαλούσε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου που λειτουργούσε στην πολυκατοικία τους χωρίς άδεια. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Βουλγαρία για παραβίαση, μεταξύ άλλων, του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των προσφευγόντων. Οι αποφάσεις έχουν αναφερθεί στο Δελτίο Τύπου 17/2013 του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, για την Διεθνή Ημέρα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων:

4 Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 4 αδειοδότησης, της διαδικασίας ελέγχου και της κυρωτικής διαδικασίας, στο μέτρο που αυτές έχουν ανατεθεί από τον νόμο στον Δήμο. Με την παρούσα Ειδική Πρόταση καταγράφονται προβλήματα και διατυπώνονται προτάσεις για την επίλυσή τους, ως προς τις τρεις αυτές διακριτές δημοτικές διαδικασίες, για την βελτίωση των σχέσεων του κοινού με την δημοτική αρχή Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης έχει επίσης λάβει συνολικά 8 καταγγελίες (6 καταγγελίες το έτος 2013 και 2 καταγγελίες το 2012) από επιχειρήσεις Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που αναφέρουν περιπτώσεις κακοδιοίκησης ως προς την διαδικασία αδειοδότησης, αντικατάστασης άδειας κι επιβολής κυρώσεων. Αυτές οι υποθέσεις δεν αφορούν ιδιωτικές διαφορές, αλλά διαφορές επιχειρήσεων και Δήμου, στις οποίες ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης έχει ασκήσει την διαμεσολαβητική του παρέμβαση και είναι επίσης σε θέση να διατυπώσει προτάσεις για την βελτίωση των σχέσεων των επιχειρηματιών με την δημοτική αρχή Οι διαδικασίες που αφορούν τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος αποτελούν λοιπόν συνήθη λόγο υποβολής καταγγελίας προς τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. Τα καταγγελλόμενα δεν είναι, φυσικά, αυτομάτως και βάσιμα. Απασχολούν όμως ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού που κατοικεί ή/και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον Δήμο Αθηναίων. Τα προβλήματα αυτά, στο μέτρο που οφείλονται στον Δήμο Αθηναίων και όχι σε ιδιώτες (λ.χ. καταστηματάρχες) ή σε ελεγκτικές υπηρεσίες του Κράτους (λ.χ. αστυνομικά τμήματα) ή ελεγκτικές υπηρεσίες του β' βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης (λ.χ. υγειονομικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής), καταγράφονται στο παρόν κείμενο και επιχειρείται να καταδειχθούν πρακτικοί τρόποι αντιμετώπισής τους Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα Ειδική Πρόταση δεν είναι εξαντλητική, ούτε υποκαθιστά τις ανάγκες για διαβούλευση με φορείς, καθώς και την γενικότερη ανάγκη συνάντησης των δημοτικών οργάνων και υπηρεσιών με τους πολίτες, τις συλλογικότητές τους και τα συντονιστικά όργανα των επιχειρήσεων. Αποτυπώνει μόνο ζητήματα που αποτέλεσαν αντικείμενο καταγγελιών ή επισημάνσεων προς τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, αλλά και διαμεσολαβήσεων που διεξήχθησαν μεταξύ καταγγελλόντων και δημοτικών υπηρεσιών. Αντίστοιχα, οι ειδικότερες προτάσεις για επίλυση προβλημάτων δεν παρουσιάζουν αξιώσεις ολοκληρωμένης αντιμετώπισης, αλλά συγκεκριμένων, πιθανώς αποσπασματικών, βημάτων που πρέπει να ενταχθούν σε ένα γενικότερο πλαίσιο δράσης που προϋποθέτει βούληση για λήψη σχετικών αποφάσεων.

5 Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 5 ΙΙ. Oρολογία 2.1. Όπως έχει προκύψει από την εξέταση καταγγελιών που έχουν υποβληθεί στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, υπάρχουν πολίτες που θεωρούν ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει την δυνατότητα ανά πάσα στιγμή, με μια απόφαση, να ανακαλέσει μια άδεια λειτουργίας ή να σφραγίσει ένα κατάστημα. Η πεποίθηση αυτή είναι εσφαλμένη και οι διαμεσολαβήσεις του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σε τέτοιες καταγγελίες περιλαμβάνουν την πλήρη έγγραφη ενημέρωση των πολιτών για το σχετικό νομικό πλαίσιο Η ενημέρωση των πολιτών με την διανομή ενός σχετικού εντύπου που κωδικοποιεί τις υπάρχουσες διατάξεις, με απλούς όρους, θα βοηθούσε να γίνει αντιληπτό το περιορισμένο εύρος της διακριτικής ευχέρειας του Δήμου Αθηναίων, ακόμη και όσον αφορά το στάδιο της αδειοδότησης. Ο παρακάτω πίνακας δεν φιλοδοξεί να υποκαταστήσει μια τέτοια ενημερωτική δράση, αλλά συνοψίζει τους όρους που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Ειδική Πρόταση. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος : είναι εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις 2. Προέγκριση ίδρυσης : πριν από την χορήγηση άδειας και λειτουργίας, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται από το Συμβούλιο της κατά τόπον αρμόδιας Δημοτικής Κοινότητας, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου 3. Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στην δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου καταστήματος, χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης 4 και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το Δήμο 5. Αίτηση για χορήγηση προέγκρισης : για την ανωτέρω προέγκριση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση υπεύθυνη δήλωση στον οικείο Δήμο, σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του, η διεύθυνση κατοικίας του και, εφόσον πρόκειται για εταιρία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Στην αίτηση δήλωση επίσης, δηλώνεται το είδος του καταστήματος ή τις επιχείρησης και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη), στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης, καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει με την αίτησή του υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει ή 2 Άρθρο 80 παρ. 1 Ν.3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. Κατά την ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./31600, Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου (Φ.Ε.Κ. Β'/3106/ ), ως Κ.Υ.Ε. νοείται κατάστημα ή επιχείρηση ή εργαστήριο ή δραστηριότητα, η άσκηση των οποίων διέπεται από Υγειονομική Διάταξη και αδειοδοτείται από τους Δήμους 3 Αρθρο 80 παρ. 2 Ν.3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων 4 Άρθρο 1 παρ. 2. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./ Άρθρο 1 παρ. 2 εφ. 1 έως 3 της ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./31600

6 Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 6 άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα ή εργαστήριο, στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.), δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα προέγκριση, καθώς και η τυχόν χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος 6. Προέλεγχος : για τον προέλεγχο που διεξάγει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, την φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών αρχών 7. Ειδικά για τα κέντρα διασκεδάσεως και τα καταστήματα πώλησης κυρίως οινοπνευματωδών ποτών προς άμεση κατανάλωση (π.χ. μπαρ) υπάρχει διακριτική ευχέρεια απόρριψης εάν η αίτηση αφορά ακίνητο ευρισκόμενο σε απόσταση μικρότερα από 50 μέτρα σε ευθεία γραμμή από ναούς, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες και εργοστάσια 8. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας : είναι ατομική διοικητική πράξη που εκδίδεται από τον Δήμαρχο, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες αφότου ολοκληρωθεί η διαδικασία που αφορά την προέγκριση και την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών μετά την προέγκριση. Μετά την χορήγηση της προέγκρισης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις για το κατάστημα που επιθυμεί να λειτουργήσει, τα οποία θα του τα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Σε διαφορετική περίπτωση, η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως 9. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου οφείλει, ευθύς μόλις συμπληρωθεί ο φάκελος, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, για τον υγειονομικό έλεγχο, τον έλεγχο πυρόσβεσης κ.λπ., οι οποίες οφείλουν μέσα σε πενήντα (50) ημέρες να έχουν προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες 10. Σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλείται η απόφαση προέγκρισης. Το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από τον χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 11. Για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υποβάλλονται στον Δήμο τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο άρθρο 2 της ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./ Ο Δήμος οφείλει να μη ζητά από τον ενδιαφερόμενο δικαιολογητικά πλέον αυτών. Άδεια λειτουργίας μουσικής : εάν ο ενδιαφερόμενος που αιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος επιθυμεί και άδεια λειτουργίας μουσικής ή και άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, μπορεί να υποβάλλει το σχετικό αίτημα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με τα δικαιολογητικά που υποχρεούται να προσκομίσει μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης του καταστήματος, προκειμένου μαζί με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος να εκδοθούν και οι ανωτέρω σχετικές άδειες. Η άδεια λειτουργίας μουσικής στα ανωτέρω καταστήματα χορηγείται από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 12. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτείται χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων σε υπαίθριο χώρο θα υποβάλλει τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού σε τρία αντίτυπα, που θα συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα τεκμηριώνει ότι η 6 Άρθρο 1 παρ 1 ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./ Άρθρο 80 παρ. 2 εδ. β' Ν3463/ Άρθρο 3 π.δ. 180/1979, ΦΕΚ 46/Α/ , Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. 9 Άρθρο 1 παρ. 3 ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./ Όσες προεγκρίσεις έχουν εκδοθεί πριν την ισχύουν για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών από την δημοσίευση της εν λόγω υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β'/31600/ ). Μετά την πάροδο του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος ανακαλούνται. 10 άρθρο 80 παρ. 3 Ν.3436/ άρθρο 80 παρ. 3 Ν.3463/ άρθρο 83 παρ. 1 περ. (β) Ν.3852/2010.

7 Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 7 ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί, με μέγιστη Α-ηχοστάθμη 80 db δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας.η άδεια χρήσης μουσικών οργάνων χορηγείται για αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί τη χορήγηση της για διάστημα ορισμένο, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επιστροφή του φακέλου από την υγειονομική υπηρεσία στο δήμο. Μετά την άπρακτη πάροδο της προαναφερόμενης προθεσμίας, η άδεια λογίζεται εκδοθείσα. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο. Ανανέωση της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων, σε περίπτωση που αυτή χορηγήθηκε για περιορισμένη χρονική διάρκεια, ζητείται από τον οικείο δήμο ένα μήνα πριν από την λήξη της. Μέχρι τη χορήγηση ή μη της ανανέωσης η χρήση των μουσικών οργάνων τεκμαίρεται ότι είναι νόμιμη. 13. Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής : ατομική διοικητική πράξη που εκδίδεται από το κατά τόπον αρμόδιο Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, κατόπιν υποβολής αιτήματος του ενδιαφερομένου 14. Προϋποθέσεις για την χορήγηση της παράτασης είναι (α) η εξέταση της αισθητικής, φυσιογνωμίας και εν γένει λειτουργία της περιοχής (π.χ. Εντός αμιγούς οικιστικής ή μη περιοχής, πυκνοκατοικημένης ή μη κ.τ.λ) που βρίσκεται το Κ.Υ.Ε., το είδος του, εάν ο ιδιοκτήτης έχει προκαλέσει στο παρελθόν με την επιχειρηματική του δραστηριότητα διαμαρτυρίες περιοίκων, έχουν βεβαιωθεί σε βάρος του ή έχει καταδικαστεί για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούνη την κοινή ησυχία για λειτουργία μουσικής χωρίς άδεια κ.τ.λ. Οι αιτούντες που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μέχρι την θα πρέπει να διαθέτουν καταστήματα με ανάλογη ηχοαπομονωτική ικανότητα που πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση. Για καταστήματα που έχουν λαβει άδεια ίδρυσης μετά από αυτή την ημερομηνία, η ηχοαπομονωτική ικανότητα πρέπει να πιστοποιείται με βεβαίωση εξειδικευμένου γραφείου ή βεβαίωση ειδικού επιστήμονα. Για τους αιτούντες δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερες από δύο (2) βεβαιώσεις παραβάσεων από αρμόδια όργανα για ηχορρύπανση (πάνω από 80 decibel) ή για υπέρβαση των χρονικών ορίων μουσικής και ο αιτών πρέπει να είναι δημοτικά ενήμερος. Με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίζονται προϋποθέσεις ανάκλησης της παράτασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Κοινότητας (προσωρινή, για τριάντα ημέρες σε περίπτωση δύο παραβάσεων μέσα στο ίδιο έτος βεβαιωμένες με ηχόμετρο, για εξήντα ημέρες σε περίπτωση δύο παραβάσεων για υπέρβαση χρονικών ορίων οριστική για δύο επιπλέον παραβάσεις). Στο άρθρο 4 της ίδιας Απόφασης προβλέπονται κυρώσεις (πρόστιμα). Αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. : η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. αντικαθίσταται με νέα, χωρίς την τήρηση περαιτέρω διαδικασίας δηλαδή χωρίς την εξ αρχής διαδικασία αδειοδότησης στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) λειτουργίας καταστήματος με νέο πρόσωπο, εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή της χρήσης ή τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας του καταστήματος. Η αντικατάσταση της άδειας δεν είναι δυνατή αν έχει διαπιστωθεί παράβαση που δικαιολογεί την ανάκλησή της ή αν έχει επιβληθεί στο κατάστημα η διοικητική ποινή της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή έχουν συμπληρωθεί οι ελάχιστες προϋποθέσεις επιβολής της, (β) αποχώρησης ή αντικατάστασης για οποιοδήποτε λόγο του νομίμου εκπροσώπου ή του υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπευθύνου της επιχείρησης, (γ) αλλαγή νομικής μορφής εταιρίας, εφόσον ο Α.Φ.Μ. παραμένει ίδιος και (δ) αλλαγή επωνυμίας. Στο άρθρο 3 παρ. 2 της ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./31600 αναγράφονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο αιτούμενος την αντικατάσταση. Η αντικατάσταση άδειας γίνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προαναφερόμενη προθεσμία παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι η άδεια έχει αντικατασταθεί. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από τον Δήμο. Ανάκληση / οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ατομική διοικητική πράξη επιβολής κύρωσης, για την οποία αρμόδια είναι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία οφείλει να λάβει την σχετική απόφαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου περιέλθουν στην Επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία (άρθρο 73 Ν.3852/2010). Η κύρωση της οριστικής ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιβάλλεται όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του π.δ. 180/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οριστική αφαίρεση άδειας επιβάλλεται όταν ο κάτοχος του καταστήματος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για έγκλημα Άρθρο 5 παρ. 1 ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./ Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου υπ' αρ. 15/2013. Διαθέσιμη στην ιστοθέση:

8 Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 8 από τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 180/1979. Σφράγιση και προσωρινή αφαίρεση άδειας : ατομική διοικητική πράξη επιβολής κύρωσης που επιβάλλεται από τον δήμαρχο (ή τον εξουσιοδοτημένο αντιδήμαρχο), ο οποίος οφείλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία να λάβει τη σχετική απόφαση 15. Σύμφωνα με το π.δ. 180/1979, επιβάλλεται σφράγιση και αφαίρεση άδειας για χρονικό διάστημα από δέκα (10) μέχρι εξήντα (60) ημέρες εφόσον: (α) βεβαιωθούν από αρμόδια όργανα τρεις (3) συνολικά παραβάσεις εντός έτους, ή (β) εκδόθηκαν μετά από μηνύσεις ιδιωτών τρεις (3) καταδικαστικές αποφάσεις. Εάν μετά από τρεις (3) αποφάσεις προσωρινής αφαίρεσης της άδειας, στις οποίες συνυπολογίζονται και τυχόν αποφάσεις προσωρινής αφαίρεσης που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν, βεβαιωθεί εκ νέου παράβαση εντός έτους, η άδεια λειτουργίας του καταστήματος δύναται να αφαιρεθεί οριστικά. «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας»: νομικός κανόνας, σύμφωνα με τον οποίο οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν την πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων επιβάλλεται να ερμηνεύονται σε αρμονία προς την αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού, ενώ διατάξεις που προβλέπουν περιορισμούς στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων είναι στενώς ερμηνευτέες 16. Ανάμεσα στους ειδικότερους κανόνες που περιλαμβάνονται σε αυτή την αρχή, συγκαταλέγεται και η απαγόρευση επιβολής περιορισμών που αφορούν περιορισμένο αριθμό προσώπων, τα οποία δικαιούνται να ασκήσουν επάγγελμα στην επικράτεια ή σε ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, είτε ο αριθμός αυτός ορίζεται ευθέως είτε προσδιορίζεται εμμέσως βάσει πληθυσμιακών ή άλλων κριτηρίων και χορήγηση διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος μόνο προς συμπλήρωση του αριθμού αυτού 17. Επίσης, απαγορεύεται η εξάρτηση της χορήγησης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος από την εκτίμηση της διοικητικής αρχής ως προς την ύπαρξη πραγματικής ανάγκης προς τούτο, που θεωρείται συντρέχουσα όταν η προσφορά υπηρεσιών εκ μέρους των προσώπων που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος δεν είναι ικανοποιητική για το κοινωνικό σύνολο, είτε καθ όλη την επικράτεια είτε σε ορισμένο γεωγραφικό διαμέρισμα, εν όψει αφ ενός του αριθμού των προσώπων που ασκούν το επάγγελμα και αφ ετέρου των προς ικανοποίηση αναγκών του κοινωνικού συνόλου ως αποδέκτη των υπηρεσιών αυτών 18. Τέλος, απαγορεύεται, μεταξύ άλλων, η επιβολή της ύπαρξης ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ των εγκαταστάσεων προσώπων που ασκούν το επάγγελμα Άρθρο 80 παρ. 6 εδ. β του Ν.3436/ Άρθρο 1 παρ. 2 του Ν.3919/2011, Φ.Ε.Κ. 32/ , «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων». 17 Άρθρο 2 παρ. 2 περ. (α) του Ν.3929/ Άρθρο 2 παρ. 2 περ. (β) του Ν.3929/ Άρθρο 2 παρ. 2 περ. (δ) του Ν.3929/2011.

9 Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 9 III. Προβλήματα στην αδειοδότηση 3.1. Η προέγκριση Η αδειοδότηση των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος είναι μια σύνθετη διαδικασία που προϋποθέτει την συμμετοχή περισσότερων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων που, μέρος μόνον αυτών, υπάγεται στον Δήμο Αθηναίων. Η ίδρυση και λειτουργία Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος προϋποθέτει την έκδοση απόφασης περί προέγκρισης ή μη, η οποία λαμβάνεται από το Συμβούλιο της κατά τόπον αρμόδιας Δημοτικής Κοινότητας. Ήδη, κατά το στάδιο της προέγκρισης εντοπίζονται συγκεκριμένα προβλήματα στην διαδικασία της αδειοδότησης Στο στάδιο της προέγκρισης, τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων καλούνται: (α) να αξιολογήσουν την πληρότητα του φακέλου που περιλαμβάνει την αίτηση και τα προσκομιζόμενα έγγραφα ενός επιχειρηματία που ζητά την προέγκριση και (β) να σταθμίσουν ένα σύνολο γενικότερων παραγόντων που αφορούν, ουσιαστικά, κατά πόσον η λειτουργία του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος συμβαδίζει με την τήρηση της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους, δηλαδή εντάσσεται στο πλαίσιο της ομαλής λειτουργίας της Δημοτικής Κοινότητας. Η απόφαση των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων εξαρτάται, λοιπόν, από την εφαρμογή ενός αντικειμενικού συνόλου κανόνων που αφορούν την πληρότητα του φακέλου της αίτησης ως προς τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, καθώς κι από την εφαρμογή ενός συνόλου πιο υποκειμενικών σταθμίσεων που προϋποθέτει την επισκόπηση της ένταξης εκάστου Κ.Υ.Ε. στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. Τόσο το αντικειμενικό όσο και το υποκειμενικό σύνολο υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας, ως προς την πληρότητα της αιτιολόγησης της απόφασης, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει πλήθος αποφάσεων των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων που ακυρώνονται από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για λόγους νομιμότητας, ο οποίος περιλαμβάνει και τον έλεγχο της νόμιμης άσκησης της διακριτικής ευχέρειας, καθώς αξιολογεί και την πληρότητα της τεκμηρίωσης της εκάστοτε απόφασης. Ωστόσο, ο έλεγχος νομιμότητας δεν περιλαμβάνει την επιβεβαίωση της ακρίβειας πραγματικών περιστατικών που αναφέρονται στην εκάστοτε απόφαση, ούτε και την σκοπιμότητα για την οποία ελήφθη αυτή ( θέματα ουσίας ) Οι ακυρώσεις κι εγκρίσεις αποφάσεων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Αθηναίων από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:

10 Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 10 α) Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας οφείλει να εξετάσει αίτηση έκδοσης προέγκρισης για λειτουργία καταστήματος ακόμα και πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας, ενόψει του ότι σκοπός της θέσπισης της διαδικασίας χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι και η προστασία του επιχειρηματία από τυχόν άσκοπες δαπάνες (όπως κατασκευή, εξοπλισμός κλπ) 20. β) Η εξέταση πραγματικών ζητημάτων που αφορούν σε τυχόν προγενέστερη λειτουργία του καταστήματος άνευ αδείας ή την γενικότερη λειτουργία της πόλεως όπως π.χ. του υπερκορεσμού της περιοχής, η οποία εμπίπτει ως τοπική υπόθεση στην αρμοδιότητα του αρμόδιου οργάνου του Δήμου, το οποίο κρίνει, εντός των ορίων της διακριτικής του ευχέρειας κατά πόσον τούτο αποτελεί επαρκή λόγο για τυχόν μη αδειοδότηση του συγκεκριμένου καταστήματος, δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς εκφεύγει του πλαισίου ελέγχου της νομιμότητας των προσβαλλόμενων πράξεων, διαδικασία κατά την οποία η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν υπεισέρχεται σε θέματα ουσίας, τα οποία ανήκουν εν προκειμένω στην αποκλειστική αρμοδιότητα του οργάνου (απόρριψη προσφυγής κατοίκων λόγω ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης και υπερσυγκέντρωσης καταστημάτων στην περιοχή) 21. γ) Mε την απόφαση 745/ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων εκφράστηκε αυτοδέσμευση του Δήμου ως προς τον τρόπο άσκησης της διακριτικής του ευχέρειας, ως προς τα οριζόμενα σε αυτή θέματα (αναφορικά με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) αρμοδιότητας των Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.3852/2010, με αποτέλεσμα την απόρριψη προσφυγή επιχειρηματία κατά της απόφασης του Συμβουλίου της 6ης Δημοτικής Κοινότητας για μη χορήγηση άδειας σε ΚΥΕ, καθώς ελήφθη υπόψη έγγραφο της Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με το οποίο, το εν λόγω ΚΥΕ είχε βρεθεί να λειτουργεί άνευ αδείας σε πέντε (5) ελέγχους και σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με την απόφαση 745/ η αρμόδια δημοτική κοινότητα δύναται να μην χορηγεί προέγκριση με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της 22. (Βλ. όμως παρακάτω, αντίθετη απόφαση υπό ιε') δ) Ορθώς απορρίφθηκε αίτηση χορήγησης προέγκρισης άδειας σε ΚΥΕ που σύμφωνα με έγγραφο της Δημοτικής Αστυνομίας βρέθηκε να λειτουργεί χωρίς άδεια, σε συνδυασμό με την αρ. 745/ πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ.Αθηναίων, απορρίπτοντας σχετική προσφυγή της επιχειρηματία 23. (Βλ. όμως παρακάτω, αντίθετη απόφαση υπό ιε'). ε) Ακυρώθηκε πράξη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση για έγκριση ΚΥΕ, λόγω ελαττωματικής αιτιολογίας, καθώς η απόφαση ανέφερε ότι απέρριπτε το αίτημα λόγω υπερσυγκέντρωσης σύμφωνα με έγγραφο Δημοτικού Αστυνομικού Τμήματος, το οποίο όμως είχε μεταγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία της απόφασης του Συμβουλίου 24. στ) Παρόλο που η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν υπεισέρχεται σε θέματα ουσίας, εν τούτοις ελέγχει εκ του νόμου τυχόν υπέρβαση των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας του αποφασίζοντος οργάνου, η οποία διακριτική ευχέρεια κρίνεται ότι δεν ασκείται νομίμως όταν η επικαλούμενη 20 Η υπ' αρ /34548/ απόφαση και υπ' αρ /13827/ του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 21 Η υπ' αρ. πρωτ /3848/ του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 22 Η υπ' αρ /13840/ του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 23 Η υπ' αρ /13844/ του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 24 Η υπ' αρ 14864/13843/ του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

11 Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 11 υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής από τις οχλήσεις, ηχορρύπανση κλπ δεν προκύπτει σαφώς εκ μόνης της αναφερόμενης στην πράξη υπερσυγκέντρωσης των καταστημάτων παρόμοίου είδους, ούτε προκύπτει από κάποιο δημόσιο έγγραφο (π.χ. έκθεση αυτοψίας αρμόδιας προς τούτο υπηρεσίας) ή / και από σαφή αναφορά καταγγελία πολιτών (η απλή παράθεση των έτερων καταστημάτων σε σχεδιάγραμμα επιτροπής κατοίκων δεν κρίθηκε ως ορισμένη καταγγελία), αποφασίζοντας έτσι την αποδοχή της προσφυγής του επιχειρηματία και την ακύρωση της απόρριψης της αίτησης προέγκρισης 25. ζ) Κρίθηκε ότι ειδικά για τα κομμωτήρια δεν ισχύει η αυτοδέσμευση της πράξης 745/ κι επομένως η επικαλούμενη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τη περιοχής από τις οχλήσεις, ηχορρύπανση κλπ δεν προκύπτει σαφώς εκ μόνης της αναφερόμενης στην πράξη υπερσυγκέντρωσης, εάν ο ισχυρισμός αυτός δεν τεκμηριώνεται από δημόσιο έγγραφο (στην προκειμένη περίπτωση, σε έλεγχο της Δημοτικής Αστυνομίας το κατάστημα είχε βρεθεί να μην λειτουργεί), ούτε από σαφή αναφορά καταγγελία πολιτών (στην προκειμένη περίπτωση είχε παρουσιαστεί σειρά κομμωτηρίων με αναφορά κατοίκων, αλλά δεν υπήρχε συγκεκριμένη καταγγελία για το εν λόγω). Επομένως, για τα κομμωτήρια δεν αρκεί η τεκμηρίωση της υπερσυγκέντρωσης, αλλά πρέπει να τεκμηριώνεται συγκεκριμένη όχληση από το συγκεκριμένο κατάστημα 26. Με άλλη απόφαση, απορρίφθηκε προσφυγή για απόρριψη χορήγησης έκδοσης προέγκρισης άδειας κουρείου κομμωτηρίου επειδή σε έλεγχο της Δημοτικής Αστυνομίας το κατάστημα λειτουργούσε άνευ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 27. η) Ο αιτών έκδοση απόφασης προέγκρισης πρέπει να έχει λάβει γνώση του εγγράφου αιτήματος αναφοράς της επιτροπής κατοίκων, με κλήση του προς ακρόαση από το Τμήμα Υποστήριξης της Δημοτικής Κοινότητας, ούτως ώστε να μπορεί να εκθέσει τις απόψεις του επί των διαλαμβανομένων στο έγγραφο της επιτροπής κατοίκων, ενόψει της εκδόσεως της, εν προκειμένω βλαπτικής για τα συμφέροντά του, διοικητικής πράξης επί του αιτήματος του 28. θ) Απορρίφθηκε προσφυγή για απόρριψη έκδοσης προέγκρισης, λόγω του ότι σε τρεις (3) ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας το κατάστημα βρέθηκε να λειτουργεί χωρίς άδεια 29.(Βλ. όμως παρακάτω, αντίθετη απόφαση υπό ιε') ι) Απορρίφθηκε προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης Δημοτικής Κοινότητας, λόγω του ότι η προσφυγή στον ΓΓ είχε ασκηθεί εκπρόθεσμα, ήτοι μετά την πάροδο της προβλεπόμενης από το άρθρο 227 παρ. 1α Ν.3852/2010 αποκλειστικής δεκαπενθήμερης προθεσμίας 30. ια) Απορρίφθηκε προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης Δημοτικής Κοινότητας επί αιτήματος έκδοσης προέγκρισης, λόγω του ότι το κατάστημα λειτουργούσε άνευ άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και για παραβίαση σφραγίδων του Δήμου και για χρήση μουσικών οργάνων άνευ αδείας (μηνύσεις της Δημοτικής Αστυνομίας, του Α.Τ. Κυψέλης και της Δ/νσης Περιβαλλοντικής 25 Η υπ' αρ. πρωτ /22264/ του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 26 Η υπ' αρ /25873/ , 33600/30076/ /36926/ και 40272/35921/ του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 27 Η υπ' αρ /24317/ του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 28 Η υπ' αρ /33419/ του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 29 Η υπ' αρ /16921/ του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 30 Η υπ' αρ /2404/ του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

12 Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 12 Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών) 31. (Βλ. όμως παρακάτω, αντίθετη απόφαση υπό ιε') ιβ) Απορρίφθηκε προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης Δημοτικής Κοινότητας επί αιτήματος έκδοσης προέγκρισης, λόγω του ότι το κατάστημα σε τρεις (3) ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργούσε χωρίς άδεια και σε έλεγχο της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου λειτουργούσε χωρίς άδεια. Επίσης σε δύο (2) ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργούσε κατά παράβαση ωραρίου λειτουργίας και σε ημέρα αργίας 32. (Βλ. όμως παρακάτω, αντίθετη απόφαση υπό ιε') ιγ) Απορρίφθηκε προσφυγή επιτροπής κατοίκων που ασκήθηκε κατά απόφασης χορήγηση προέγκρισης άδειας κουρείου, καθώς οι αποφάσεις 745/2011 και 647/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων δεν έχουν τον χαρακτήρα εκτελεστών διοικητικών πράξεων 33. ιδ) Εγκρίθηκε προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, καθώς κρίθηκε ότι η απορριπτική απόφαση παρέπεμπε πλημμελώς και λανθασμένως στις αποφάσεις 745/2011 και 647/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, δίχως περαιτέρω να προβάλλει και να επικαλείται ειδική αιτιολογία 34, επικαλούμενη δε ότι λειτουργεί το κατάστημα άνευ αδείας. ιε) Εγκρίθηκε προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, καθώς η απορριπτική απόφαση διαπίστωνε, σύμφωνα με έγγραφα της Δημοτικής Αστυνομίας, ότι το κατάστημα ήδη λειτουργούσε χωρίς άδεια, παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο 1 περ. (α) της απόφασης 745/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς κρίθηκε ότι η απόφαση έπασχε λόγω πλημμελούς αιτιολογίας 35. Το εν λόγω άρθρο αναφέρει ότι αν διαπιστώνεται από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες ότι το κατάστημα λειτουργεί χωρίς άδεια, το Συμβούλιο δύναται να μη χορηγεί προέγκριση, με απόφαση που λαμβάνεται από τα 2/3 των μελών του. Στην προκειμένη περίπτωση, η απόφαση του Συμβουλίου μνημόνευε επτά (7) ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας, κατά τους οποίους λειτουργούσε Κ.Υ.Ε. άνευ αδείας. Η συγκεκριμένη απόφαση του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έρχεται σε αντίθεση με τις ανωτέρω αποφάσεις υπό γ', δ',θ', ια' και ιβ' στις οποίες είχε γίνει δεκτή η απόρριψη της προέγκρισης λόγω του ότι τα καταστήματα είχε διαπιστωθεί από ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας ότι λειτουργούν. Επομένως, με αυτή την απόφαση σημειώνεται μια στροφή στην ερμηνεία κι εφαρμογή της αυτοδέσμευσης του Δήμου Αθηναίων από την απόφαση 745/2011, εκμηδενίζοντας πλήρως το περιεχόμενο της εν λόγω αυτοδέσμευσης ως προς την δυνατότητα του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας να απορρίπτει αιτήματα, όταν έχει διαπιστωθεί επίσημα η άνευ άδειας λειτουργία τους. Καθώς οι αποφάσεις του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης προσβάλλονται ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, αναμένεται να διαπιστωθεί εάν η εν λόγω στροφή θα επικυρωθεί από την Ειδική Επιτροπή κατόπιν τυχόν προσφυγής. 31 Η υπ' αρ /10766/ του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 32 Η υπ' αρ. 3535/3289/ του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 33 Η υπ' αρ /22486/ του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και η υπ' αρ /19899/ Η υπ' αρ /50179/ του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 35 Η υπ' αρ /50191/ του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,

13 Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 13 ιστ) Ακυρώθηκε απορριπτική απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας για προέγκριση, λόγω πλημμελούς αιτιολογίας, επειδή σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, το κτίριο θα απείχε κατά την εκτίμηση του Συμβουλίου λιγότερο από 50 μέτρα από παρακείμενο ιερό ναό, ενώ η επιχείρηση προσκόμισε έγγραφο (Google Μaps) από το οποίο προκύπτει απόσταση μεγαλύτερη των 60 μέτρων. Επίσης η απορριπτική απόφαση αναφερόταν σε ΦΕΚ που κρίθηκε ότι δεν υφίσταται ή ότι αναφέρεται σε άσχετο θέμα 36. ιζ) Ακυρώθηκε απορριπτική απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας για προέγκριση, λόγω πλημμελούς αιτιολογίας, επειδή ανέφερε ότι σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων η περιοχή έχει κατακλυστεί από ΚΥΕ, γεγονός που οι κάτοικοι πολύ συχνά έχουν καταγγείλει στην δημοτική αστυνομία, αλλά και την ελληνική αστυνομία με αποτέλεσμα η ηχορρύπανση της περιοχής να συνεχίσει να αυξάνεται.η εν λόγω αναφορά κρίθηκε παντελώς αόριστη και γενική και δεν περιλαμβάνει ουδεμία ειδική και συγκεκριμένη προς το αιτούμενο την άδεια προέγκρισης κατάστημα ασυμφωνία ή αντίθεση ή παράβαση με τα όσα ορίζουν οι κείμενες διατάξεις περί του προελέγχου προέγκρισης (λ.χ. χρήσεις γης, άρθρο 80 παρ. 2 Ν.3463/2006) Παραπάνω αποτυπώνονται ανάγλυφα τα προβλήματα εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου όσον αφορά το στάδιο της προέγκρισης. Οι κρίσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την επιφύλαξη της επικύρωσής τους από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006, θα πρέπει να αποτελέσουν κοινή γνώση όλων των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και των αντίστοιχων Τμημάτων Υποστήριξης, ενδεχομένως και με σχετική ενημερωτική εγκύκλιο Από τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, προέκυψαν ορισμένα προβλήματα και ως προς το στάδιο ελέγχου της πληρότητας του φακέλου. Η ακολουθούμενη διοικητική πρακτική επιβάλλει την εισαγωγή των θεμάτων αυτών στις ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων των Δημοτικών Κοινοτήτων όταν ήδη τα Τμήματα Υποστήριξης, δηλαδή οι διοικητικές μονάδες που στελεχώνονται από εργαζόμενους της Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης του Δήμου Αθηναίων, έχουν καταλήξει για την πληρότητα του φακέλου. Αντικείμενο καταγγελίας έχει αποτελέσει η άρνηση παραλαβής νέας αίτησης για έκδοση απόφασης προέγκρισης, λόγω μη προσκόμισης νέων στοιχείων, προϋπόθεση που δεν προκύπτει από τον νόμο, όπως εξηγήθηκε από τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σε διαμεσολάβησή του με θετικό αποτέλεσμα 38. Πάντως, η επαναλαμβανόμενη υποβολή της αίτησης, σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να απορριφθεί, αν τεκμηριωθεί ότι το αίτημα υποβάλλεται καταχρηστικά. Σε κάθε περίπτωση, το όργανο που είναι εντεταλμένο να λαμβάνει τη σχετική απόφαση είναι το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας κι όχι το Τμήμα Υποστήριξής του. 36 Η υπ' αρ /39500/ του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 37 Η υπ' αρ /37233/ απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 38 Υπόθεση 72:

14 Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων, προκειμένου να αποφασίζουν εφαρμόζοντας το πολύπλοκο κανονιστικό πλαίσιο -που δεν εξαντλείται πλέον σε νόμους και κανονιστικές πράξεις, αλλά περιλαμβάνει και την νομολογία που έχει διαμορφωθεί με βάση τις αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής- έχουν την ανάγκη νομικής συμβουλής κατά το στάδιο της συνεδρίασης. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης έχει παραστεί σε συνεδριάσεις Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων 39, διαπιστώνοντας το σημαντικό κενό στην νομική υποστήριξη των Συμβουλίων, τα οποία κάποτε αντιμετωπίζουν και την εκπροσώπηση των αιτούντων από πληρεξουσίους δικηγόρους. Προτείνεται, συνεπώς, κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων που αφορούν την χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων να παρίσταται νομικός σύμβουλος για την υποστήριξη της λειτουργίας του Συμβουλίου Περαιτέρω, καθώς το ζήτημα της στοιχειοθέτησης της ύπαρξης κορεσμού ή υπερσυγκέντρωσης καταστημάτων σε μια συγκεκριμένη περιοχή παρουσιάζει σημαντική αστάθεια από πλευράς ασφάλειας δικαίου, όπως έχει καταγραφεί στις παραπάνω αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, πρέπει να αναζητηθούν πιο σαφή και συγκεκριμένα νομικά εργαλεία για την κρίση περί ύπαρξης ή μη κορεσμού ή υπερσυγκέντρωσης 40. Το πιο αντικειμενικό και δημοκρατικό νομικό μέσο για την θέσπιση τέτοιων κριτηρίων, το οποίο εξακολουθεί να είναι αποδεκτό από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής είναι ο καθορισμός ή η επικαιροποίηση χρήσεων γης, για τις γειτονιές της Αθήνας που δεν υπάρχουν σχετικά προεδρικά διατάγματα ή για τις περιπτώσεις που αυτά δεν είναι επικαιροποιημένα. Σύμφωνα με την απόφαση 647/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, όπου δεν υπάρχουν προεδρικά διατάγματα χρήσεων 39 Π.χ. στην Διαμεσολάβηση 21/2012 έχει καταγραφεί η παρουσία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της 3ης Δημοτικής Κοινότητας κατά τη συνεδρίαση για την λήψη αποφάσεων περί χορήγησης ή μη προέγκρισης άδειας και λειτουργίας Κ.Υ.Ε Η απαγόρευση περιορισμών στην επαγγελματική ελευθερία βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων ή και αποστάσεων μεταξύ των εγκαταστάσεων των επαγγελματιών (Ν.3919/2011) βρίσκεται σε σχέση έντασης προς την ανάγκη καθιέρωσης τέτοιων κριτηρίων. Η υπερσυγκέντρωση αποτελεί αξιολόγηση μιας πραγματικής κατάστασης που πρέπει κάθε φορά να αποδεικνύεται και να στοιχειοθετείται ενόψει της συγκεκριμένης κρίσης για την χορήγηση ή μη προέγκρισης. Συνεπώς, δεν μπορούν να θεσπιστούν γενικοί κι αφηρημένοι κανόνες για την στοιχειοθέτηση της υπερσυγκέντρωσης, χωρίς να προσκρούουν στις απαγορεύσεις του Ν.3919/2011, αλλά οι απορριπτικές αποφάσεις των Συμβουλίων θα πρέπει να περιέχουν σαφή κι εμπεριστατωμένη αιτιολογία που θα αποτυπώνει με αδιαμφισβήτητο τρόπο την υπερσυγκέντρωση, καθώς διαφορετικά οι αποφάσεις αυτές θα ακυρώνονται από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η υποστήριξη της υπερσυγκέντρωσης με προσκομιζόμενα ιδιωτικά έγγραφα εκ μέρους κατοίκων (χάρτες με επισήμανση καταστημάτων) απορρίφθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Μετά την δημιουργία του Κέντρου Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης του Δήμου Αθηναίων (https://www.cityofathens.gr/khe) και την ανάρτηση του συνόλου των αδειοδοτημένων καταστημάτων ανά οδό, οι Δημοτικές Κοινότητες θα μπορούσαν να βασίζονται στα επίσημα στοιχεία του Δήμου Αθηναίων για την αξιολόγηση της υπερσυγκέντρωσης, καθώς μέχρι στιγμής η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δεν έχει απορρίψει απόφαση που περιλαμβάνει τέτοια αιτιολογία. Τα στοιχεία του Κέντρου Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης αποτελούν δημόσιο έγγραφο, το οποίο παράγει πλήρη απόδειξη έναντι πάντων. Το ενδεχόμενο της μη επικαιροποίησης των στοιχείων -λόγω του ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν επιστρέψει τις άδειες που μπορεί να εμφαίνονται ότι αφορούν λ.χ. το ίδιο ακίνητο- αποτελεί ένα θέμα ουσίας προς ανταπόδειξη εκ μέρους του αιτούντος.

15 Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 15 γης που να καθορίζουν μια περιοχή ως Πολεοδομικό Κέντρο συνοικίας γειτονιάς ή περιοχή τουρισμού αναψυχής, θα μπορεί να ορίζεται με απόφαση της αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας μετά από αυτοψία, καταγραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης πραγματικής κατάστασης χρήσεων γης εκ μέρους των αρμοδίων Υπηρεσιών του Δήμου η οποία θα εγκρίνεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία θα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη της σχετικής απόφασης. Εξάλλου, το έλλειμμα καθορισμού χρήσεων γης, γενικότερα για τον Δήμο Αθηναίων, με εξαιρέσεις για ορισμένες μόνο συνοικίες, αποτελεί και παλαιότερη διαπίστωση. Το αίτημα πρέπει να περάσει στο επόμενο στάδιο, δηλαδή στην άμεση κίνηση της διαδικασίας για τις περιοχές που παρουσιάζουν πράγματι προβλήματα κορεσμού ή υπερσυγκέντρωσης Ένα πρόβλημα που έχουν καταγγείλει επίσημα 42, καθώς και ανεπίσημα, κάτοικοι που παρακολουθούν συνεδριάσεις συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, αλλά και επαγγελματίες που έχουν αιτηθεί άδειες, είναι η συχνή απουσία κοινοτικών συμβούλων με επίπτωση την αδυναμία σχηματισμού απαρτίας. Το αποτέλεσμα είναι οι εκκρεμείς αιτήσεις να εξελίσσονται σε πλασματικές άδειες, λόγω παρέλευσης του προβλεπόμενου 15ημέρου. Η διαμαρτυρία των κατοίκων εστιάζει κυρίως στην παράκαμψη του πραγματικού προελέγχου που διενεργείται από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, το οποίο έχει την αρμοδιότητα να απορρίψει αιτήσεις προέγκρισης για λόγους ουσίας. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται με την αυστηρή τήρηση των κανόνων τακτικής παρουσίας των κοινοτικών συμβούλων, με την σχετική ενημέρωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την λήψη τυχόν πειθαρχικών μέτρων σε βάρος τους, σύμφωνα με τα άρθρα 233 επ. του Ν.3852/ Συνολικά η αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίζονται σε σχέση με τον προέλεγχο κατά το στάδιο της διαδικασίας έκδοσης προέγκρισης, προϋποθέτει συντονισμό δράσεων και συνεννόηση των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Αθηναίων με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Η συνεννόηση αυτή θα ήταν καλό να καταλήξει και σε κείμενο κοινών θέσεων και κατευθυντήριων γραμμών προς τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων, ώστε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου τόσο για τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, όσο και για τους κατοίκους της περιοχής, τα τμήματα υποστήριξης και τους κοινοτικούς συμβούλους Η άδεια μουσικής παράταση ωραρίου μουσικής Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν Κ.Υ.Ε., στο διάστημα κατά το οποίο έχει λήξει η ανανέωση της παράτασης ωραρίου μουσικής, ενώ έχουν ήδη υποβάλει αίτηση εδώ και μήνες. Σύμφωνα με σχετική καταγγελία, κατά το χρονικό διάστημα της εκκρεμότητας, αστυνομικά όργανα προβαίνουν σε ελέγχους αδειών μουσικής και υποβάλλουν σχετικές 41 Το Συμβούλιο της 6ης Δημοτικής Κοινότητας συζήτησε το θέμα αυτό στην 28η Συνεδρίαση της και έλαβε σχετική απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου. 42 Υπόθεση 202:

16 Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 16 μηνύσεις 43. Η λύση του προβλήματος αυτού δεν είναι άλλη από την έγκαιρη ενημέρωση του Δήμου προς τα Αστυνομικά Τμήματα, σχετικά με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καταγγέλλων επιχειρηματίας ανέφερε ότι, ενώ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας, ενημερώθηκε ότι έγινε δεκτή η αίτησή του για παράταση ωραρίου μουσικής, στην συνέχεια η αίτηση επανεξετάστηκε και, τελικώς, απορρίφθηκε καθώς ελήφθησαν υπόψη βεβαιώσεις παραβάσεων για τις οποίες ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν είχε ενημερωθεί 44. Κατόπιν διαμεσολάβησης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, παρ'όλο που η αρχική απάντηση της Δ/νσης Διοίκησης & Αποκέντρωσης ήταν ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει προσκομίσει νέα στοιχεία, τελικώς η υπόθεση εισήχθη εκ νέου και το Συμβούλιο έλαβε θετική απόφαση Καταγγέλλουσα επιχείρηση ανέφερε ότι απορρίφθηκε αίτημά της για χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής, λόγω οφειλών στον Δήμο. Με την Διαμεσολάβηση 82/2013 επισημάνθηκε ότι σύμφωνα με το άρθρο 285 ( ενημερότητα οφειλών ) του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερόμενου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού της καταβολής αυτών, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία 45. Επομένως, όταν ο αιτών έχει μεν οφειλή προς τον Δήμο, αλλά έχει προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για την ακύρωσή της και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή εάν η οφειλή βρίσκεται στο στάδιο του διακανονισμού, τότε δεν υφίσταται το σχετικό κώλυμα για τον Δήμο, ο οποίος υποχρεούται να χορηγήσει την ζητηθείσα άδεια, εφόσον συντρέχουν και οι υπόλοιπες νόμιμες προϋποθέσεις Αντικατάσταση άδειας λόγω μεταβίβασης Με βάση την κοινή υπουργική απόφαση για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μία πλήρης αίτηση για αντικατάσταση άδειας λόγω μεταβίβασης επιχείρησης σε άλλο πρόσωπο διεκπεραιώνεται εντός δέκα (10) ημερών, διαφορετικά η μεταβίβαση λογίζεται ότι είχε επέλθει αυτοδικαίως. Σε αυτή την περίπτωση, ο Δήμος πρέπει απλώς να χορηγήσει βεβαίωση, για λόγους ασφάλειας δικαίου. Σε δύο περιπτώσεις, επιχειρήσεις κατήγγειλαν ότι το χρονικό διάστημα αυτό είχε ξεπεραστεί προ πολλού. Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης απέστειλε τις σχετικές διαμεσολαβήσεις στην Διεύθυνση Εμπορίου & Ανάπτυξης και σε συνάντησή του με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο έλαβε την διαβεβαίωση ότι οι αντικαταστάσεις είχαν υπογραφεί 47. Παράλληλα, απευθύνθηκε στην Νομική Διεύθυνση για να ενημερωθεί ως προς την ύπαρξη τυχόν γνωμοδότησης σχετικά με το θέμα της 43 Υπόθεση 84: 44 Υπόθεση 145: 45 Υπόθεση 169: 46 Π.Κ.Ζυγούρη, Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, Ερμηνεία Νομολογία Νομοθεσία, Α' έκδοση, Αθήνα 2008, σελ Υποθέσεις 360: και 367:http://www.cityofathens.gr/symparastatis/node/919.

17 Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 17 καθυστέρησης μεταβίβασης, έως την επιβολή κυρώσεων 48. Με βάση, ωστόσο, την νεότερη κοινή υπουργική απόφαση 49, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις , η αντικατάσταση της άδειας δεν είναι δυνατή αν έχει διαüπιστωθεί Üπαράβαση που δικαιολογεί την ανάκλησή της, καθώς και αν έχει εüπιβληθεί στο κατάστηµα η διοικητική πüοινή της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή έχουν συµüπληρωθεί οι ελάχιστες προϋ ποθέσεüποθέσεις επιβολής της Ανάγκη περαιτέρω απλοποίησης Η απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης αδειών, αλλά και ανάκλησης αυτών, προϋποθέτει την περαιτέρω τυποποίηση της διαδικασίας, ενδεχομένως και με περιορισμό των αόριστων εννοιών ( φυσιογνωμία, αισθητική ) που περιέχονται σε κανονιστικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου επαναλαμβάνοντας την διατύπωση εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων - και προκαλούν αμηχανία κατά την εφαρμογή τους. Η αντικατάσταση αυτών των γενικών όρων με τις σαφείς νομικές διατάξεις που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι Δημοτικές Κοινότητες κατά την διαδικασία της αδειοδότησης αποτελεί ένα κωδικοποιητικό έργο που εναπόκειται στις αρμόδιες προς εισήγηση δημοτικές υπηρεσίες. Παράλληλα, αίτημα τόσο του εμπορικού κόσμου, όσο και των κατοίκων των δημοτικών κοινοτήτων είναι οι πρωτοβουλίες αυτές να τίθενται σε διαβούλευση, αλλά και η διαβούλευση να λαμβάνεται και ουσιαστικά υπόψη κατά την διαμόρφωση των κανονιστικών ρυθμίσεων. Ο καθορισμός της διαβούλευσης ως υποχρεωτικού σταδίου πριν την θέσπιση κανονιστικών ρυθμίσεων θα μπορούσε να αποτελέσει τόσο επιλογή της δημοτικής αρχής, όσο και αντικείμενο ρύθμισης εκ μέρους του εθνικού νομοθέτη Πέραν της κωδικοποιητικής εργασίας που αφορά την αντικατάσταση ασαφών εννοιών με συγκεκριμένα κριτήρια, ένα γενικότερο αίτημα που προέρχεται από μερίδα κατοίκων, αλλά και Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων είναι η αποσαφήνιση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, ιδίως μετά την ακύρωση εν όλω ή εν μέρει αποφάσεων κατά τον έλεγχο νομιμότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Λόγοι ασφάλειας δικαίου προϋποθέτουν την επανατοποθέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να διασαφηνισθεί ποιές είναι οι διατάξεις που εξακολουθούν να ισχύουν erga omnes και ποιές αφορούν την αυτοδέσμευση ως προς την άσκηση διακριτικής ευχέρειας. Ως προς την ουσία των ρυθμίσεων, ένα αίτημα αφορά την αντικατάσταση των διατάξεων κανονιστικών πράξεων που προβλέπουν διακριτική ευχέρεια με διατυπώσεις που καθορίζουν δέσμια αρμοδιότητα των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων 50. Εκ μέρους 48 Η Νομική Διεύθυνση απέφυγε να ασκήσει τις αρμοδιότητές της για την κατά το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν.3852/2919 διοικητική υποστήριξη του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, επικαλούμενη το δικηγορικό απόρρητο. Βλ. σχετικά Δελτίο Τύπου 1/2014: 49 Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου, ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./31600, ΦΕΚ Β' αρ. 3106/ Από κατοίκους έχει προταθεί η αντικατάσταση της διακριτικής ευχέρειας για μη χορήγηση προέγκρισης με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας, με δέσμια αρμοδιότητα, με τροποποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου υπ' αρ. 745/ ,

18 Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 18 συλλόγου κατοίκων έχει υποβληθεί και πρόταση τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου ώστε οι αποφάσεις σφράγισης και προσωρινής ανάκλησης άδειας να επιβάλλονται με δύο διαπιστώσεις παραβάσεων κι όχι με τρεις όπως προβλέπεται σήμερα. Ωστόσο και αυτές οι επιλογές, στο μέτρο που περιορίζουν την εμβέλεια της αρμοδιότητας των Συμβουλίων, θα πρέπει να κριθούν στο πλαίσιο διεξοδικής συνεννόησης με τους άμεσα ενδιαφερόμενους Ένα άλλο αίτημα που έχει διατυπωθεί από φορείς που εκπροσωπούν ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι η κατάργηση της προληπτικής διαδικασίας (προέλεγχος, έκδοση απόφασης προέγκρισης, διακριτή απόφαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας) με την απευθείας χορήγηση άδειας και την ενίσχυση του ελεγκτικού σταδίου. Το αίτημα αυτό προϋποθέτει βεβαίως αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρο 80 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) και δεν αποτελεί δημοτική κανονιστική αρμοδιότητα. Ωστόσο, ένα πρώτο βήμα για την υποδομή ενός one-stopservice έχει ήδη γίνει εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων, με την δημιουργία των Σημείων Εξυπηρέτησης Δημότη στις επτά δημοτικές κοινότητες. Συναφές είναι και αίτημα που έχει διατυπωθεί εκ μέρους εκπροσώπου καταστηματαρχών, για κατάργηση της διακριτής διαδικασίας για απόκτηση άδειας μουσικής 51. παράγραφος (2) περιπτώσεις (α), (β), (γ), (δ), αντικαθιστώντας την φράση δύναται η αρμόδια δημοτική κοινότητα να μην χορηγεί προέγκριση, με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της με την φράση υποχρεούται η δημοτική κοινότητα να απορρίπτει το αίτημα χορήγησης προέγκρισης και προσθέτοντας στον κατάλογο υπό β. κατηγορίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος η κατηγορία κουρεία και κομμωτήρια. Ωστόσο, η αιτούμενη τροποποίηση αφορά την απόφαση 745/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου, για την οποία η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ήδη έχει με πρόσφατες αποφάσεις της (βλ. ανωτ. υπό ιδ' και ιε') θέσει εν αμφιβόλω ακόμη και την αυτοδέσμευση του Δήμου Αθηναίων, ως προς την αρμοδιότητα για θέσπιση ενός τέτοιου κριτηρίου. Παράλληλα, υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου Αθηναίων έχουν εκφράσει άτυπα την αντίθεσή τους σε μια τέτοια τροποποίηση, ενώ ως προς το θέμα αυτό, τον πρώτο λόγο έχουν τα ίδια τα Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων και, ακολούθως, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο. Πάντως, σε περίπτωση διάσωσης της αυτοδεσμευτικής, έστω, ισχύος της διάταξης, κατόπιν τυχόν απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152, θα πρέπει να εξεταστεί η αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων για την διαδικασία αδειοδότησης. Περαιτέρω, εκ μέρους κατοίκων έχει προταθεί η τροποποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου υπ' αρ. 647/2011, παράγραφος 1, αντικαθιστώντας την προβλεπόμενη απόσταση των εκατό (100) μέτρων σε απόσταση εκατόν πενήντα (150) μέτρων και προσθέτοντας στο άρθρο 2, Γ, παρ. 1 και παρ. 2 ως κατηγορία τα εστιατόρια (οινομαγειρεία ταβέρνες). Ως προς την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπ' αρ. 648/2012 έχει προταθεί η αντικατάσταση του προβλεπόμενου εμβαδού των 2,5 τ.μ. ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή σε 3,00 τ.μ. ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή. 51 Το αίτημα διατυπώθηκε στο πλαίσιο της συνάντησης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου στις στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών. Βλ. σχετικά Δελτίο Τύπου 15/2013:

19 Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 19 IV. Προβλήματα στον έλεγχο νόμιμης λειτουργίας 4.1. Όσον αφορά τον έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας των Κ.Υ.Ε., θα πρέπει να γίνει αντιληπτή η κάθετη διάκριση ανάμεσα: (α) στον ελεγκτικό φορέα (β) στον φορέα της επιβολής των κυρώσεων. Ο ελεγκτικός φορέας είναι οι υπηρεσίες που προβαίνουν σε επιτόπιους ελέγχους και συντάσσουν τις εκθέσεις βεβαίωσης των παραβάσεων. Οι υπηρεσίες που ασκούν την ελεγκτική αρμοδιότητα δεν ανήκουν όλες στον Δήμο Αθηναίων. Για παράδειγμα, ο υγειονομικός έλεγχος διενεργείται αποκλειστικά από την αντίστοιχη υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής. Ως προς την σφαίρα ευθύνης του Δήμου Αθηναίων, ελεγκτική υπηρεσία για την τήρηση του ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων, την ύπαρξη αδειών και την εκτέλεση των αποφάσεων σφράγισης, μέχρι τις ήταν η Δημοτική Αστυνομία, θεσμός που καταργήθηκε από τον νομοθέτη, με το άρθρο 81 του Ν. 4172/2013. Ωστόσο, ακόμη και κατά τον χρόνο λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας, υπήρξαν καταγγελίες πολιτών για πλημμελείς ελέγχους εκ μέρους της υπηρεσίας αυτής 52. Υπήρξαν όμως και καταγγελίες από τις οποίες προέκυψε ότι κατόπιν σχετικού ελέγχου δεν υπήρχε το καταγγελλόμενο πρόβλημα 53. Περαιτέρω, η επιμέλεια προετοιμασίας των σχεδίων των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται οι κυρώσεις της σφράγισης και της ανάκλησης αδειών έχει ανατεθεί στην Διεύθυνση Εμπορίου και Ανάπτυξης 54. Η αρμοδιότητα για την έκδοση των κυρωτικών αποφάσεων ανήκει, κατά τα ανωτέρω, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στον Αντιδήμαρχο Εμπορίου. Εισηγητική αρμοδιότητα για την ανάκληση των παρατάσεων ωραρίου μουσικής διαθέτει και το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας, σύμφωνα με την προαναφερθείσα Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 15/ Μετά την κατάργηση των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας εκδόθηκε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας θα ασκούνται πλέον από κοινού, από υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων, καθώς και της Δημοτικής Αστυνομίας. Με την νέα Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων, ορισμένες από τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας ανατέθηκαν στους υπαλλήλους της νέας υπηρεσίας. Ωστόσο, σε αυτές τις αρμοδιότητες δεν περιλαμβάνεται ο έλεγχος της τήρησης του ωραρίου μουσικής και ο έλεγχος της τήρησης της ηχοστάθμης που αφορά την μουσική των Κ.Υ.Ε. Ήδη με την απόφαση 1418/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου 55 παραχωρήθηκαν 52 Βλ. ενδεικτικά: Υπόθεση 236: 53 Βλ. ενδεικτικά: Υπόθεση 172: 54 Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων. Κείμενο διαθέσιμο στην ιστοθέση:http://www.cityofathens.gr/organotiki-domi-dimoy-athinaion 55

20 Ειδική Πρόταση 1/2014 Σελίδα 20 ηχόμετρα του Δήμου Αθηναίων σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να ασκηθεί αυτή η αρμοδιότητα. Στις δημοσιοποιήθηκε η είδηση της συνάντησης του Δημάρχου Αθηναίων με τον Αρχηγό της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα ασφάλειας 56, ενώ στις έγινε γνωστή η αντίστοιχη συνάντηση του Δημάρχου με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για το ίδιο θέμα Παρατηρείται ένα σημαντικό κενό στη διαδικασία του ελέγχου της νόμιμης λειτουργίας των Κ.Υ.Ε., καθώς ο Δήμος Αθηναίων έχει απωλέσει ποσοστό της αρμοδιότητας, αλλά και την συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων σε αυτόν τον τομέα. Η εξακολούθηση της ενάσκησης των υποχρεώσεων του Δήμου Αθηναίων έναντι των θιγόμενων κατοίκων προϋποθέτει την σύναψη στρατηγικής συμφωνίας με την Ελληνική Αστυνομία 58, ώστε να καλυφθεί, κατά το δυνατόν, το σχετικό κενό. Η γραπτή διατύπωση μιας τέτοιας συμφωνίας, και η θεσμική επικύρωσή της θα ήταν επαινετέα, τόσο για λόγους διαφάνειας, όσο και για λόγους αποτελεσματικότητας Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Αθηναίων πρέπει να διαθέτει έναν επιχειρησιακά ολοκληρωμένο ελεγκτικό μηχανισμό, προκειμένου να είναι σε θέση να ασκεί τις αρμοδιότητές του στην πληρότητα που επιβάλλεται από την συγκέντρωση πληθυσμού και επιχειρήσεων στα διοικητικά όριά του Ένα κενό στην ελεγκτική και κυρίως την κυρωτική επάρκεια του Δήμου Αθηναίων έχει εντοπιστεί επίσης ως προς την επικαιροποίηση των στοιχείων περί των παραβάσεων των Κ.Υ.Ε. που διαθέτει η Δ/νση Εμπορίου και Ανάπτυξης. Έχει σημειωθεί σε διάφορες υποθέσεις ότι το αρχείο τήρησης των παραβάσεων μηνύσεων δεν είναι πλήρως συντονισμένο με το αντίστοιχο αρχείο της Δ/νσης Εμπορίου και Ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να σημειώνονται καθυστερήσεις στην επιβολή των κυρώσεων. Ένα βήμα ενίσχυσης της διαφάνειας, ως προς τον ελεγκτικό ρόλο του Δήμου Αθηναίων, θα ήταν ενδεχομένως και η διαδικτυακή ανάρτηση του είδους και αριθμού των παραβάσεων των Κ.Υ.Ε., σκέψη που η υλοποίησή της προϋποθέτει επίσης διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους 59. Στο μέτρο που τα στοιχεία αυτά δεν αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν.2472/1997 (όταν, δηλαδή, δεν αφορούν φυσικό πρόσωπο), ο Δήμος Αθηναίων είναι υποχρεωμένος να τα διαθέτει προς περαιτέρω χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3448/2006 (για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3979/2011 (για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση). Η διαδικτυακή ανάρτηση των παραβάσεων που Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης έχει δεχθεί καταγγελίες που αφορούν και πλημμελείς ελέγχους από Αστυνομικά Τμήματα της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς δεν υφίσταται αρμοδιότητα διαμεσολάβησης, οι σχετικές καταγγελίες διαβιβάζονται στους αποδέκτες τους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.2690/1999 και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος. 59 Μια παρεμφερής πρόταση είναι η αδειοδότηση να συνοδεύεται από έκδοση αυτοκόλλητου που θα τοποθετείται στην προθήκη του Κ.Υ.Ε., ώστε να είναι άμεσα διαπιστώσιμο κατά πόσον η επιχείρηση είναι νόμιμα αδειοδοτημένη.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη επιχείρησης που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι:

Τα είδη επιχείρησης που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΥΙΒ/8577/83, την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012, Υγειονομική Διάταξη, ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕIΟ : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Νέστορος 101 ΤΗΛ: 213 2030158 FAX: 213 2030050 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 134/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 134/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 134/2013 Σελίδα 1 Ι. Η καταγγελία ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 134/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας mp.protocol@cityofathens.gr 2) Διεύθυνση Εμπορίου & Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014.

Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014. Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 6 η του µήνα Μαΐου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 1. Για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.), ο ενδιαφερόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ Υπηρεσία Οικονομικών Γραφείο Καταστημάτων Ταχ. Δ/νση Ελ. Βενιζέλου 151 21 Πεύκη Πληροφορίες Β.ΤΣΙΡΜΠΙΝΙΔΟΥ Τηλέφωνα 2106145.104 Fax 2106145.155

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 225/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1)Κύριο *** *** *** 2) Διεύθυνση Κοινοχρήστων Χώρων koin.xwroi@cityofathens.gr Ι. Η καταγγελία Κοινοποίηση 1) Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας. Η.Δ.: Απόφαση Επιτροπής σχετικά με σχέδιο Τοπικής Κανονιστικής

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας. Η.Δ.: Απόφαση Επιτροπής σχετικά με σχέδιο Τοπικής Κανονιστικής Α π ό σ π α σ μ α Από το πρακτικό της με αριθ:6/2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας Αριθ.απόφασης:66/2012 Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 22 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (σύμφωνα με την ΥΙΒ/8577/83 και την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012, Υγειονομική Διάταξη) και την ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (είδος καταστήματος ή επιχείρησης».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (είδος καταστήματος ή επιχείρησης». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 15-10-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 09/11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4373 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 6.11.15 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4359 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 3-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕIΟ : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Νέστορος 101 ΤΗΛ: 213 2030158 FAX: 213 2030050 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ».

Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 3 / 26-02-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 3 / 26-02-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 3 / 26-02-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Π ρ ά ξ η α ρ ι θ μ. 8 / 0 5-0 6-2 0 1 3

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Π ρ ά ξ η α ρ ι θ μ. 8 / 0 5-0 6-2 0 1 3 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Π ρ ά ξ η α ρ ι θ μ. 8 / 0 5-0 6-2 0 1 3 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 48/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Κύριο *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου sec.gkaminis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014.

Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014. Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 20 η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιείται η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των κρεοπωλείων

Απλοποιείται η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των κρεοπωλείων Απλοποιείται η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των κρεοπωλείων Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/13 (ΦΕΚ 3403 Β/31-12-2013): Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 1-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 20881 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Φ.Μ... Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια ΔΟΥ.. ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης /27-3-2013 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 05-03-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Απόφασης 10/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 ΤΚ 14569

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 05-03-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Απόφασης 10/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 ΤΚ 14569 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5η Συνεδρίαση ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 05-03-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Απόφασης 10/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 ΤΚ 14569 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5ης Συνεδρίασης την 05-03-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας Νέα Χαλκηδόνα 05-12-2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦ. 10551 ΤΗΣ 23/26.2.2007 (ΦΕΚ 246 Β )

ΑΠΟΦ. 10551 ΤΗΣ 23/26.2.2007 (ΦΕΚ 246 Β ) Σελίδα 1 από 11 ΑΠΟΦ. 10551 ΤΗΣ 23/26.2.2007 (ΦΕΚ 246 Β ) Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 146/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. *** Οδός ***, αρ. *** Αθήνα *** 2. Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 3. Τμήμα Τελών Κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 23416/29-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. Ειδική Διοικητική Διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης 1. Τι είναι η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης; Η

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 1 / 17-01-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 217/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 215/2013/A. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 215/2013/A. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 215/2013/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 215/2013/A (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου Αθηναίων secrgeneral@cityofathens.gr 2. Kύριο *** *** Κοινοποίηση Ι. Η καταγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 4 / 21-03-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 4 / 21-03-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 4 / 21-03-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15-01 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 547 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 1 Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Αθήνα 2014 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 2 ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη: Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δικαιολογητικά για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δικαιολογητικά για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δικαιολογητικά για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών Στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης εμπίπτουν αποκλειστικά οι κάτωθι δραστηριότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 4/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 8 ης Απριλίου 2014.

Πρακτικό 4/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 8 ης Απριλίου 2014. Πρακτικό 4/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 8 ης Απριλίου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 8 η του µήνα Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής».

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής». Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος ΣΧΕΤ :

2. Ενδιαφερόμενος ΣΧΕΤ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 14-09 - 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 14488 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης Προκόπης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ α) Αίτηση, με τρεις πρόσφατες φωτογραφίες στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 11-01-2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. πρωτ. 1009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 1. Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 1. Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 είναι οι εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 1. Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 είναι οι εξής: Α) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ α) Εγκατάσταση δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 01-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10209 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 44/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/01/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 43 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 20-1-2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 838/23-1-2012 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 15 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 72 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ 1. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ Α ΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Όσοι επιτηδευµατίες λειτουργούν εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 7 η Μαρτίου 2008 και

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 7 η Μαρτίου 2008 και Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Απόφαση επί της Διενέργειας Ακροάσεως

Διαβάστε περισσότερα