Αναζητώντας τους προσανατολισµούς της Ποιότητας στην Εκπαίδευση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναζητώντας τους προσανατολισµούς της Ποιότητας στην Εκπαίδευση."

Transcript

1 Αναζητώντας τους προσανατολισµούς της Ποιότητας στην Εκπαίδευση. Ένα οδοιπορικό από την Τριτοβάθµια έως την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. ( ) Νίκος Β. Βιταντζάκης Ο χώρος της Παιδείας υπήρξε διαχρονικά, χώρος άσκησης διαφορετικών εκπαιδευτικών πολιτικών, πολλαπλών πειραµατισµών, αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων. Κάθε κυβέρνηση αλλά και κάθε πολιτικός που ανέλαβε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας στη χώρα µας, επιχείρησε αλλαγές στο όνοµα της βελτίωσης της Ποιότητας της Παιδείας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συχνά, οι αλλαγές αυτές δεν ολοκληρώθηκαν ή καταργήθηκαν από τους διαδόχους τους, ή/και απαξιώθηκαν στην εφαρµογή τους από την εκπαιδευτική κοινότητα ή από κοινωνικές οµάδες (Μπουζάκης, 2000). Στην Ελλάδα, όπως και σε κάθε χώρα, γίνονται προσπάθειες από τους αρµόδιους και υπεύθυνους για να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά της Ποιότητας στην Εκπαίδευση (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008), ώστε το Εκπαιδευτικό Σύστηµα µέσα από δοµηµένα προγράµµατα, να ικανοποιήσει τις ανάγκες των εκπαιδευοµένων, ανεξάρτητα µε το αν αυτοί είναι παιδιά, έφηβοι ή ενήλικες. Σήµερα, χώρες, οργανισµοί, επιχειρήσεις, ηγέτες, άνθρωποι, µέλλον και αποτελέσµατα, αποτελούν πλέγµα πολυπλοκότητας και αντιφατικότητας, που οφείλει να αντιµετωπισθεί από τους υπεύθυνους, µε µια αποδεδειγµένη δυναµική ικανότητας επιτυχίας, µε ευαισθησία προς τους ανθρώπους και µε ακεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ποιότητα στην Εκπαίδευση, αναζητεί τους προσανατολισµούς της, σε όλα τα επίπεδα των εκπαιδευτικών συστηµάτων, σε κάθε ιδιαίτερο περιβάλλον. Μέσα από ένα οδοιπορικό εικοσαετίας, διερευνώνται οι προσεγγίσεις της Ποιότητας, στις τρεις βαθµίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος και επιχειρείται να προσδιορισθούν 1

2 οι νέοι προσανατολισµοί της, στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον. Αναζητώντας τους προσανατολισµούς της Ποιότητας στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση ( ). Ερευνώντας, από το 1993 έως το 2003, την ύλη µαθηµάτων, προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών, σε 237 Σχολές 19 Πανεπιστηµίων και σε 172 Σχολές 27 ΤΕΙ της χώρας µας, των οποίων οι απόφοιτοι στελεχώνουν θέσεις ευθύνης Επιχειρήσεων και Οργανισµών, διαπιστώσαµε ότι, η έννοια της Ποιότητας δεν προσεγγίζεται ως παράµετρος της προσωπικής βελτίωσης και των ατοµικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευοµένων µελλοντικών επιχειρησιακών στελεχών. Συγκεκριµένα, η ύλη των µαθηµάτων που διδάσκονται ως Έλεγχος Ποιότητας, Διασφάλιση Ποιότητας ή Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, σε 31 Σχολές Α.Ε.Ι. και σε 40 Σχολές Τ.Ε.Ι., δίνει µόνο επαγγελµατικά εργαλεία στους φοιτητές των ετών, προκειµένου να γίνουν επαγγελµατίες στους χώρους που θα εργαστούν µελλοντικά, αλλά δεν διαµορφώνει ούτε καλλιεργεί χαρακτήρες µε συµπεριφορές και νοοτροπίες Ποιότητας. Οι διδάσκοντες, ερωτηθέντες θεωρούν, πως αυτά διαµορφώνονται σε πολύ µικρότερες ηλικίες, από το περιβάλλον των οικογενειών και των γονέων και στη συνέχεια από τα πρώτα στάδια εκπαίδευσης των παιδιών. Επίσης, στο µάθηµα της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων ή Διοίκησης Προσωπικού, περιλαµβάνονται ενότητες προγραµµατισµού Ανθρώπινου Δυναµικού, ηγεσίας, διοίκησης οµάδων, συστηµάτων επιλογής, πρόσληψης, εκπαίδευσης, εξέλιξης, αξιολόγησης της απόδοσης, αµοιβών και κινήτρων, αλλά δεν περιλαµβάνεται ως αυτούσια ενότητα η Προσωπική Ποιότητα των στελεχών και η βελτίωση της. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, όλοι σχεδόν οι τελειόφοιτοι των Τµηµάτων Α.Ε.Ι.- Τ.Ε.Ι., Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονοµίας και Πολυτεχνικών Σχολών, γνωρίζουν για τον Juran, τον Deming, τον Taguchi κ.τ.λ. αλλά ελάχιστοι γνωρίζουν για τη συµβολή του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα, του Σωκράτη, του Ηρόδοτου, του Περικλή, στην Ποιότητα και ειδικά στην Προσωπική Ποιότητα (Βιταντζάκης, 2010:497). Και αυτά συµβαίνουν, όταν ο Juran στο βιβλίο του µε τον τίτλο «A Ηistory of Μanaging for Quality: The evolution Trends, and Future Directions of 2

3 Managing for Quality» (Juran, 1995), που θεωρείται θεµελιώδες στο τέλος της καριέρας του, υιοθέτησε την εικόνα του Παρθενώνα ως το πλέον αντιπροσωπευτικό εξώφυλλο, ενώ σύγχρονοι γκουρού του Management και της Ποιότητας αναφέρονται στον Αριστοτέλη, στον Πλάτωνα, στον Σωκράτη (βλ.και Ματσαγγούρας, 2006:461), στον Ηρόδοτο, στον Χρυσού Αιώνα του Περικλέους και διεθνείς επιχειρήσεις θέτουν τα αποφθέγµατά τους ως όραµα τους και εφαρµόζουν τις µεθόδους τους. Προκειµένου οι απόφοιτοι, να επιµορφωθούν σχετικά µε τη βελτίωση της Προσωπικής Ποιότητας, πρέπει να παρακολουθήσουν εξειδικευµένα µεταπτυχιακά προγράµµατα ή επαγγελµατικά σεµινάρια, ή να µελετήσουν εξειδικευµένα βιβλία. Κατά συνέπεια, η αντιµετώπιση του προβλήµατος της βελτίωσης της Προσωπικής Ποιότητας των νέων µας, θα πρέπει να γίνεται σταδιακά από τις ρίζες και τις πηγές του Εκπαιδευτικού µας Συστήµατος και όχι από την κορυφή του. Αναζητώντας τους προσανατολισµούς της Ποιότητας στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση ( ). Με βάση τα ερέθισµα της έρευνας για την Ποιότητα στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, αναζητήθηκε το αν υπάρχει ή αν διδάσκεται η Ποιότητα (µε την έννοια της καλλιέργειας νοοτροπίας και συµπεριφοράς) µέσω των διαδικασιών που τηρούνται στα σχολεία της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και µε βάση τα προγράµµατα σπουδών που ίσχυαν εκείνη την εποχή. Η ποιοτική έρευνα, που διεξήχθη πιλοτικά το 1996 και επαναλήφθηκε το στα Δηµόσια και Ιδιωτικά Γυµνάσια και Λύκεια του Λεκανοπεδίου Αττικής, µε ερωτηµατολόγια ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων, σε 4 οµάδες των 5 εκπαιδευτικών (εκ των οποίων ο ένας σε κάθε οµάδα ήταν Διευθυντής), έδειξε ότι, η εκάστοτε κεντρικά ασκούµενη εκπαιδευτική πολιτική, που σχεδιάζει και αποφασίζει την οργάνωση των σχολικών προγραµµάτων, χωρίς την ενεργό συµµετοχή των εκπαιδευτικών (Ματθαίου, 1997:125), υπό την πίεση των συνεχών µεταβολών για την επικαιροποίηση των προγραµµάτων σπουδών, δίνει έµφαση στην εισαγωγή εφαρµοσµένων κυρίως µαθηµάτων, παραλείποντας την εισαγωγή µαθηµάτων ηθικής ανάπτυξης που καλλιεργούν χαρακτήρες µε νοοτροπίες και συµπεριφορές Ποιότητας στους µαθητές (Ματσαγγούρας, 2006: ). Κατά συνέπεια η καλλιέργεια αυτής της Ποιότητας «αφήνεται κυρίως στην καλή θέληση των διδασκόντων καθηγητών». 3

4 Αναζητώντας την Ποιότητα στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ( ). Η εννεαετής εµπεριστατωµένη έρευνα και µελέτη που αξιολόγησε τις εµπειρίες, τις απόψεις και προτάσεις 255 εν ενεργεία Διευθυντών και Εκπαιδευτικών, από 108 Δηµόσια και 13 Ιδιωτικά Δηµοτικά Σχολεία του Λεκανοπεδίου Αττικής, διεξήχθη σε δύο διαδοχικά επίπεδα, πιλοτικά το και ουσιαστικά το , µέσω αυτοσυµπληρούµενων ερωτηµατολογίων. Η έρευνα έδειξε 1 ότι δεν υπάρχει τίποτα θεσµοθετηµένο στις διαδικασίες και στα προγράµµατα σπουδών, που να καλλιεργεί άµεσα στους µαθητές της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, χαρακτήρες µε συµπεριφορές και νοοτροπίες Ποιότητας, αλλά αντιθέτως η καλλιέργεια της «αφήνεται κυρίως στην καλή θέληση των διδασκόντων δασκάλων». Βασικά συµπεράσµατα της έρευνας ήταν: 1. Δεν υπάρχει ένας κοινός προσανατολισµός στη Διδασκαλική Κοινότητα αναφορικά µε το πως οριοθετείται ή προσδιορίζεται η έννοια της Ποιότητας στην Εκπαίδευση. Υπήρξε πλουραλισµός ορισµών και ερµηνειών του όρου της Ποιότητας και επισηµάνθηκαν διαφορετικές προτεραιότητες βασικών στοιχείων Ποιότητας (Σχήµατα 1 & 2) Επισηµάνθηκε αδυναµία των προγραµµάτων σπουδών να εστιάσουν σε θέµατα Ποιότητας και θεωρήθηκε ως ανεπαρκής η ισχύουσα δοµή προφορικών εξετάσεων και τεστ. 3. Υποδείχθηκε ότι ο χαρακτήρας/προσανατολισµός της εκπαίδευσης πρέπει να είναι µαθητοκεντρικός και ότι ο ρόλος του Δασκάλου πρέπει να είναι συµβουλευτικός και να διέπεται από αξίες αλληλοσεβασµού, συνεργασίας, επικοινωνίας, εµπιστοσύνης και φιλίας. 4. Επισηµάνθηκε ότι η δηµιουργική εργασία µέσα στην τάξη βελτιώνει τη συµπεριφορά και εξευγενίζει τα συναισθήµατα των µαθητών. 5. Αναδείχθηκε η σηµαντικότητα του ρόλου των γονέων και κηδεµόνων και επισηµάνθηκαν οι τρόποι κρατικής παρέµβασης. 6. Προσδιορίστηκαν οι προβληµατισµοί σε ότι αφορά στους µαθητές από πληθυσµιακές µειονότητες. 1 Αναλυτικά τα συµπεράσµατα της έρευνας, στο: Βιταντζάκης Β.Νίκος (2006).Η Ποιότητα στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Αθήνα:Interbooks. 2 Πηγή: Βιταντζάκης Β.Ν. (2006), ό.α., σ.29,31. 4

5 7. Εντοπίστηκαν διαφορές µεταξύ Δηµοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων, καθώς επίσης και σηµαντικές διαφορές µεταξύ Σχολείων που ανήκουν σε διαφορετικές Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής). Σχήµα 1: Ορισµός Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Σχήµα 2: Βασικά Στοιχεία Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Τα βασικότερα συµπεράσµατα της µελέτης ήταν: Προσδιορίστηκε ότι οι βασικοί και επιµέρους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η βελτίωση της Ποιότητας του Εκπαιδευτικού 5

6 Συστήµατος σε κάθε ιδιαίτερο περιβάλλον, είναι οι εκπαιδευόµενοι, οι γονείς και η οικογένεια, οι εκπαιδευτικοί, τα προγράµµατα σπουδών, η Διοίκηση/Διεύθυνση και το προσωπικό των Σχολικών Μονάδων, η αίθουσα διδασκαλίας και η κτιριακή υποδοµή, η υλικοτεχνική υποδοµή, οι διαδικασίες, το περιβάλλον και η Κοινωνία (Σχήµα 3) 3. Σχήµα 3: Αέναος κύκλος των παραγόντων που προσδιορίζουν την Ποιότητα του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε κάθε ιδιαίτερο περιβάλλον. Διαπιστώθηκε ότι για να καλλιεργήσουµε χαρακτήρες µε νοοτροπίες Ποιότητας, οι προσπάθειές µας πρέπει να ξεκινούν σταδιακά από τις νηπιακές ηλικίες των παιδιών (µε τη φροντίδα γονέων, δασκάλων και κοινωνίας) και να συνεχίζονται διαχρονικά, προγραµµατισµένα και συνεχώς µέχρι την κορυφή του Εκπαιδευτικού µας Συστήµατος. Επισηµάνθηκε ότι οι δάσκαλοι επωµίζονται το ιδιαίτερα δύσκολο έργο, να προσπαθήσουν µέσω των εκάστοτε προγραµµάτων σπουδών και των όποιων συνθηκών εργασίας, να καλλιεργήσουν µε τη διδασκαλία τους και την υποδειγµατική συµπεριφορά τους, χαρακτήρες εκπαιδευοµένων µε νοοτροπίες Ποιότητας. 3 Πηγή: Βιταντζάκης Β.Ν. (2006), ό.α., σ

7 Διαφάνηκε ότι η πραγµατική βελτίωση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης, µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω της δέσµευσης των εκπαιδευτικών για κοινή προσπάθεια και της υποστήριξής τους από τους γονείς και τους όποιους συνεργάτες κάθε Σχολικής Μονάδας. Συνάγεται ότι η Ποιότητα στη µάθηση ως µια δυναµικά εξελισσόµενη έννοια και η εισαγωγή των αρχών της Ποιότητας στην Παιδεία και στο Εκπαιδευτικό µας Σύστηµα, διευκολύνουν στη διεργασία της µάθησης από µια πιο ουσιαστική σκοπιά, που δεν αντικαθιστά τις ήδη εφαρµοσµένες πρακτικές. Αντίθετα, τις προσεγγίζει µε έναν πιο συστηµατικό τρόπο ώστε να βελτιώνει σηµαντικά και ουσιαστικά την Προσωπική Ποιότητα των εκπαιδευοµένων. Αναζητώντας την Ποιότητα στον επαγγελµατικό και κοινωνικό χώρο ( ): Η ανάδειξη της αναγκαιότητας για «να καλλιεργήσουµε χαρακτήρες µε νοοτροπίες και συµπεριφορές Ποιότητας». Οι καταρρεύσεις επιχειρησιακών κολοσσών (ENRON, WORLDCOM, κ.τ.λ.) δεν έγιναν επειδή ως εταιρίες, δεν είχαν επενδύσει σε επιχειρησιακά συστήµατα και διαδικασίες που να διασφαλίζουν υψηλή παραγωγικότητα και αποδοτικότητα. Αντιθέτως είχαν πολλά τέτοια συστήµατα, αλλά µε τη βοήθεια της δηµιουργικής λογιστικής και ενός ερµαφρόδιτου ρόλου εταιριών παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών, παρουσίαζαν στους µετόχους τους και στο ευρύ κοινό, µια πολύ καλή «εικονική πραγµατικότητα». Όµως δεν είχαν επενδύσει καθόλου, ή είχαν επενδύσει λανθασµένα σε κάτι πολύ βασικό: στην Προσωπική Ποιότητα, στην Αξιοπιστία και στην Αφοσίωση των υψηλόβαθµων και καλοπληρωµένων στελεχών τους (Vitantzakis, 2003). Οι εργαζόµενοι συµµετέχουν στις διαδικασίες ενεργά ή παθητικά. Τις κατανοούν ο καθένας µε το δικό του τρόπο ανάλογα µε τη θέση ευθύνης τους στην ιεραρχία ή τις προσωπικές τους επιδιώξεις και όχι πάντοτε σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που επιδιώκει να πετύχει ο οργανισµός για την επιβίωσή του. Τα Συστήµατα Ελέγχου Ποιότητας, Διασφάλισης Ποιότητας-ISO, κ.τ.λ. εφαρµόζουν διαδικασίες και διασφαλίζουν την αποτελεσµατικότητα και την Ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών των οργανισµών, αλλά δεν µπορούν να τους διασφαλίσουν από τον τρόπο σκέψης και τις τάσεις διαστροφής των ανθρώπων, που εργάζονται σε αυτούς χωρίς αφοσίωση. 7

8 Οργανισµοί που δίνουν έµφαση, µόνο στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην Ποιότητα των προϊόντων τους, χωρίς να δίνουν αντίστοιχη σηµασία στην προσωπική Ποιότητα των στελεχών τους, µπορεί να πετυχαίνουν θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα, αλλά η έλλειψη αφοσίωσης και αξιοπιστίας των στελεχών τους, µπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή. Το γεγονός της επιτήρησης των δηµοσιονοµικών της χώρας µας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ανέδειξε έντονα την πληροφόρηση για τη µη τήρηση θεσµοθετηµένων διαδικασιών και νόµων, σε πλήθος περιπτώσεων από τον εθνικό και διεθνή χώρο. Αναδεικνύεται λοιπόν, στον επαγγελµατικό, κοινωνικό και πολιτικό χώρο, η έλλειψη χαρακτήρων µε συµπεριφορές και νοοτροπίες Ποιότητας και η αναγκαιότητα ύπαρξης τους. Αναζητώντας τους προσανατολισµούς της Ποιότητας στην Εκπαίδευση, στο νέο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον ( ). Το 2010 και 2011, η ηγεσία του Υπουργείο Παιδείας διά βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, κοινοποίησε το όραµά της για το «Νέο Σχολείο» και το «Νέο Λύκειο», µε ένα σύνολο από καινοτοµίες και µε το σύνθηµα «Πρώτα ο Μαθητής», προχώρησε σε δηµόσια διαβούλευση και σε νοµοθετικές ρυθµίσεις για την αναβάθµιση του ρόλου των εκπαιδευτικών, την καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση κ.τ.λ. (www.minedu.gov.gr και Οι περισσότερες από τις αλλαγές που επικαλείται το Υπουργείο, επιδιώκουν την καθυστερηµένη -όπως αναφέρεται- εναρµόνιση του ελληνικού σχολείου µε το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και τη µετεξέλιξή του από παραδοσιακό σε ένα ψηφιακό σχολείο του µέλλοντος, µε τους προβληµατισµούς που αναδύονται παγκοσµίως. Η κεντρικά ασκούµενη εκπαιδευτική πολιτική, ως τεχνοκρατικό δηµιούργηµα, που προσπαθεί να καλύψει εθνικά, απρόσωπα και γενικά, τις περισσότερες των περιπτώσεων χωρίς διακρίσεις, δεν µπορεί εκ των πραγµάτων, να καλύψει τις ιδιαιτερότητες κάθε εκπαιδευτικού οργανισµού που λειτουργεί σε διαφορετική τοπική κοινωνία. Κατά συνέπεια, ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί κάθε εκπαιδευτικής µονάδας, επιφορτίζονται να µετασχηµατίσουν ουσιαστικά το πλαίσιο αρχών της νέας κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής σε πρόγραµµα δράσης και να 8

9 αποφασίσουν τον τρόπο υλοποίησής του, µέσα στο συγκεκριµένο χρόνο, µε συγκεκριµένους πόρους και µέσα, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της µικροκοινωνίας που λειτουργούν (Μαυρογιώργος, 2008:146). Το προτεινόµενο άνοιγµα του Σχολείου στην κοινωνία, απαιτεί αποφάσεις για νέο τρόπο διοίκησης των σχολικών µονάδων. Οι διευθυντές ως ηγέτες (Everard & Morris, 1999: ) καλούνται να δηµιουργήσουν αναπτυξιακή κουλτούρα και κατάλληλο περιβάλλον για αλλαγές µαζί µε τους εκπαιδευτικούς, αναδεικνύοντας την κοινωνική λειτουργία του σχολείου τους, ως φορέα εκσυγχρονισµού της κοινωνίας και στο πλαίσιο της σχετικής αυτονοµίας τους (Μαυρογιώργος, 2008:155) να σχεδιάσουν εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική και να την εφαρµόσουν µε τρόπο που να εξυπηρετεί τους σκοπούς και τους στόχους ύπαρξης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της µονάδας τους. Επισηµαίνεται ότι οι πρόσφατες εκπαιδευτικές αλλαγές επιχειρούνται µέσα σε κοινωνικό-οικονοµικό-πολιτικό πλαίσιο, υπό το καθεστώς της επιτήρησης των δηµοσιονοµικών της χώρας µας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Οι συνθήκες επιβίωσης έχουν αλλάξει και µεγάλο µέρος του πληθυσµού, αντιµετωπίζει έντονες ανάγκες εξάλειψης πρωτογενών προβληµάτων, που αποτελούν τη βάση της ιεραρχίας των αναγκών του Maslow (φυσικές, ασφαλείας και κοινωνικές ανάγκες), που επιδρούν αρνητικά στην Ποιότητα Ζωής και κατά συνέπεια στην επιθυµητή βελτίωση της Ποιότητας, σε όλες τις βαθµίδες του Εκπαιδευτικού µας Συστήµατος (Ματθαίου, 2002:43-44). Ενδεικτικά και µόνον αναφέρονται προβλήµατα που δηµιουργούν έντονα πλήγµατα στην έννοια της Ποιότητας και στους αναζητούµενους προσανατολισµούς της στην Εκπαίδευση: έλλειψη θέρµανσης-πετρελαίου σε σχολικά κτήρια, λιποθυµίες, υγεία και υγιεινή, έναρξη σίτισης πλήθους µαθητών από την πολιτεία, υψηλά ποσοστά ανεργίας σε όλες τις ηλικίες, εξαναγκασµός νέων αποφοίτων µε εξειδικευµένες γνώσεις, να αναζητούν εργασία σε χώρες του εξωτερικού, σίτιση και κάλυψη αναγκών οικογενειών από την εκκλησία, κ.τ.λ. 9

10 Το πλήγµα που έχει υποστεί το µοντέλο του κοινωνικού ιστού που αναπτύξαµε και βιώσαµε τα τελευταία χρόνια, δηµιουργεί φαινόµενα ανάδροµης εξέλιξης παλινδρόµησης, επιστροφής στην οικογενειακή ασπίδα (πυρήνα της κοινωνίας µας), που έχοντας όµως πρόβληµα, δεν µπορεί να αντέξει το ειδικό βάρος της Ποιότητας στην Εκπαίδευση. Επανεξετάζοντας τους παράγοντες που προσδιορίζουν την Ποιότητα του Εκπαιδευτικού µας Συστήµατος (Σχήµα 3), υπό το πρίσµα του σύγχρονου κοινωνικού, οικονοµικού και πολιτικού περιβάλλοντος, διαπιστώνουµε ότι: 1. ο παράγοντας της κοινωνίας που έχει υποστεί το πλήγµα της ρήξης του κοινωνικού ιστού, επιδρά άµεσα στους παράγοντες της οικογένειας και των εκπαιδευοµένων, επηρεάζοντας αρνητικά την αέναη λειτουργία του κύκλου, 2. οι εκπαιδευτικοί, η διοίκηση-διεύθυνση και το προσωπικό των εκπαιδευτικών µονάδων, αδιακρίτως των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν από τις επιταγές του σύγχρονου περιβάλλοντος και των όποιων συνθηκών αυτές προκαλούν, καλούνται, στα πλαίσια της σχετικής αυτονοµίας τους, να προστατεύσουν τους εκπαιδευόµενους και την Ποιότητα της Παιδείας/Εκπαίδευσης που θα τους παρέχουν, µέσω των Προγραµµάτων Σπουδών. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί, καλούνται να υπερβούν τους εαυτούς τους, εντός και εκτός των αιθουσών διδασκαλίας. 3. Η κτιριακή και η υλικοτεχνική υποδοµή καθώς και οι διαδικασίες, αποτελούν παράγοντες που συµβάλουν επικουρικά στην οµαλή αέναη λειτουργία του κύκλου. Συµπεράσµατα, προτάσεις, προοπτικές. Το οδοιπορικό µας για τη διερεύνηση των προσανατολισµών της Ποιότητας στην Εκπαίδευση, µας οδήγησε σε συµπεράσµατα που µπορούν να αποτελέσουν τον οδηγό για την αναζήτηση των νέων προσανατολισµών της στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον. Απαιτείται να στρέψουµε την προσοχή µας στην Εκπαίδευση για Ποιότητα στους ανθρώπους, στο έµψυχο υλικό των Οργανισµών. Να ενδυναµώσουµε τις σχέσεις Ποιότητας επικοινωνίας και συνεργασίας σχολικών µονάδων, γονέων, εκπαιδευτικών, µαθητών και µελών κοινωνίας και να αναπτύξουµε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράµµατα (δουλεύοντας µαζί). 10

11 Να µάθουµε τους νέους να απαιτούν Ποιότητα και να καλλιεργήσουµε τους χαρακτήρες τους µε νοοτροπίες και συµπεριφορές Ποιότητας. Να δηµιουργήσουµε µαθητές, γονείς, πολίτες, στελέχη και ηγέτες, που ατοµικά και οµαδικά σε καθηµερινή πρακτική (Vitantzakis, 2003): Να σέβονται, να τηρούν και να προβάλουν την κοινωνική ηθική, Να παρακινούν, να εµψυχώνουν και να παρέχουν στους συνεργάτες τους τη χαρά της δηµιουργίας, Να προκαλούν τη µέθεξη για γνώση και διαρκή µάθηση και βελτίωση, Να εξασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, την αξιοπιστία και την εργασιακή ειρήνη, Να αναπτύσσουν την εθελοντική συνεισφορά, την ευγενή άµιλλα και όχι τον ανταγωνισµό ή την αντιπαράθεση, Να αποκαθιστούν την κοινωνική συνοχή, τη δικαιοσύνη και να εξασφαλίζουν την αµοιβαία εµπιστοσύνη. Βιβλιογραφία Βιταντζάκης, Β.Νίκος (2006). Η Ποιότητα στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Αθήνα: εκδ.interbooks. Βιταντζάκης, Β. Νίκος (2010). «Ποιότητα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού ή Ανθρώπινο Δυναµικό Ποιότητας;». Στο: Βιταντζάκης, Β. Νίκος. Διοικητική Δεοντολογία και Πρακτική: 111 Περιπτώσεις για µελέτη Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών. Αθήνα: εκδ.έλλην/ίων. Everard, B. Kenneth & Morris, Geoffrey (1999). Αποτελεσµατική Εκπαιδευτική Διοίκηση /µετ. Δηµήτρης Κίκιζας. Πάτρα: εκδ.ε.α.π. Juran, M. Joseph (1995). A Ηistory of Μanaging for Quality: The evolution Trends, and Future Directions of Managing for Quality. Milwaukee, Wisconsin 53202: εκδ.asqc, Quality Press. Ματθαίου, Δηµήτρης (1997). «Η ιδεολογία του Ελληνικού Σχολείου και η Συνθετική Δηµιουργική Εργασία: Σχέση ασύµβατη ή διαλεκτική; Μια συγκριτική θεώρηση». Στο: Νέα Παιδεία, 81,

12 Ματθαίου, Δηµήτρης (2002). «Νέες ορίζουσες και ορισµοί του εκπαιδευτικού έργου στην εποχή της ύστερης νεωτεριστικότητας: Η προβληµατική της εκπαιδευτικής πολιτικής σε αναψηλάφηση». Στο: Η Εκπαίδευση απέναντι στις προκλήσεις του 21 ου αιώνα. Νέες ορίζουσες και προοπτικές. Αθήνα: εκδ.α.α.λιβάνη. Ματσαγγούρας, Ηλίας (2006). Η Σχολική Τάξη. Αθήνα: εκδ.γρηγόρη. Μαυρογιώργος, Γιώργος ( ). «Η Εκπαιδευτική Μονάδα ως φορέας διαµόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής». Στο: Αθανασούλα- Ρέππα Α., Δακοπούλου Α., Κουτούζης Μ., Μαυρογιώργος Γ., Χαλκιώτης Γ. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων: Τόµος Α, Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική. Πάτρα: εκδ.ε.α.π. Μπουζάκης, Σήφης (2000). Εκπαιδευτικές Μεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα ( ) σε Ευρωπαϊκό Πλαίσιο: Συγκλίσεις, Αποκλίσεις, Προοπτικές. Διαθέσιµο στο: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2008): 1. Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Έρευνα για την αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήµατος πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Αθήνα: εκδ. Π.Ι./ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2. Εκπαίδευση και Ποιότητα στο Ελληνικό Σχολείο: Εισηγήσεις διηµερίδων. Αθήνα: εκδ.π.ι./ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.ΙΙ, Γ Κ.Π.Σ. Vitantzakis, B. Nicolas (2003). Manager la Qualité : Le profil du Leader Qualité et l amélioration de la Qualité sur les lieux de travail. Journée Luxembourgeoise de la Qualité. Grand-Duché de Luxembourg : Centre de Recherche Public Henri Tudor. Υπουργείο Παιδείας διά βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων: 1. (2010), Νέο Σχολείο: Πρώτα ο Μαθητής. Διαθέσιµο στο: 2. (2011). Έκθεση Δηµόσιας Διαβούλευσης: «Πρώτα ο Μαθητής» «Πρώτα η Σχολική Μονάδα», Νέα Διοίκηση για το Νέο Σχολείο. Διαθέσιµο στο: 3. (2011). Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Διαθέσιµο στο: (www.minedu.gov.gr/publications/docs2011/to_neo_lykeio_ doc). 12

13 Brief Summary Searching the orientation of the Quality in Education A travelogue from University to Primary School In our days, nations, organizations, corporations, leaders, people, future and results, comprise a complex and controversial grid which should be encountered from the responsible ones, with a proven success of dynamic capacity, with sensitivity towards people, but also with integrity. In this context, Quality in Education, seeks its orientations at all levels of education systems in any specific environment. Through a twenty years journey, the quality approach in all three stages of the Greek educational system is investigated and new directions in the contemporary social, economic and political environment are sought to be identified. Νίκος Β. Βιταντζάκης Μέλος Σ.Ε.Π. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισµών 13

Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ευστάθιος Ζωγόπουλος, Εκπαιδευτικός - Δρ Μηχανικός Ε.Μ.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 12 Εισαγωγή Το σχολείο αποτελεί έναν κοινωνικοποιητικό θεσμό στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 «Οικονομική ανάπτυξη δεν είναι δυνατή χωρίς τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή

Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή Υπεύθυνη καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ O προγραμματισμός στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Δημήτρης ΜΔΠ/0107 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δήμου Δημήτρης ΜΔΠ/0107 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποιότητα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης. Αδυναμίες-ελλείψεις-προοπτικές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης. Αδυναμίες-ελλείψεις-προοπτικές 49 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το περιφερειακό επίπεδο διοίκησης της εκπαίδευσης. Αδυναμίες-ελλείψεις-προοπτικές Μπάκας Θ., Λέκτορας, Π.Τ.Ν., Παν. Ιωαννίνων 1. Εισαγωγή Με το θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Οργάνωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος

ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Οργάνωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος 1388 ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Οργάνωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος 1. H οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτικού μας συστήματος τελικά είναι τροχοπέδη ή μοχλός ανάπτυξης του θεσμού του σχολείου σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ειρήνη Κορρέ Νάτση Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του Simon Fraser University Vancouver Canada Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Oι συνεχείς προσπάθειες των αρµοδίων και υπευθύνων, αποδεικνύουν ότι το Eκπαιδευτικό

Oι συνεχείς προσπάθειες των αρµοδίων και υπευθύνων, αποδεικνύουν ότι το Eκπαιδευτικό 106 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΠPOΣ IOPIΣTIKOI ΠAPAΓONTEΣ ΠOY IAΣΦAΛIZOYN THN ΠOIOTHTA ΣTHN EKΠAI EYΣH Σύνοψη συµπερασµάτων έρευνας για την Ποιότητα στην Πρωτοβάθµια Eκπαίδευση Tου Nίκου B. Bιταντζάκη Eισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σοφία Χρ.Ιωαννίδου Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πειραιά Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Σεπτέμβριος 2007 1. Κατάλογος διορισίμων Ο τρόπος διορισμού ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τµήµα Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΤΕΠΑΕΣ)

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τµήµα Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΤΕΠΑΕΣ) ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΤΕΠΑΕΣ) «ιερεύνηση στάσεων, αντιλήψεων, και πρακτικών σε θέµατα ισότητας των

Διαβάστε περισσότερα

«Ο πόλορ ηος Διεςθςνηή ζηο Αποηελεζμαηικό Σσολείο»

«Ο πόλορ ηος Διεςθςνηή ζηο Αποηελεζμαηικό Σσολείο» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ΦΙΛΟΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΧΓΙΚΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή

Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Προγράµµατα Προώθησης της Ισότητας των Φύλων µε Έµφαση στην Υποστήριξη της Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος Ι: Βασικό Πλαίσιο

Τόμος Ι: Βασικό Πλαίσιο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η συµβολή του Θεσµού του Μέντορα στην ε αγγελµατική ανά

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ομάδα Εργασίας Πρόταση για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (δομών, εκπαιδευτικού υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α. Από το Σήμερα.. στο Νέο Σχολείο με Πρώτα το Μαθητή ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΥΣ!

Μέρος Α. Από το Σήμερα.. στο Νέο Σχολείο με Πρώτα το Μαθητή ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΥΣ! Μέρος Α Από το Σήμερα.. στο Νέο Σχολείο με Πρώτα το Μαθητή Επιγραμματικά.. ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΥΣ! 1. ΠΡΩΤΑ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ. Είναι η νέα αντίληψη στο νέο σχολείο που οραματιζόμαστε. Ξεκινάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Η συνεισφορά της μεντορικής σχέσης (mentoring) στην αποτελεσματική επαγγελματική ανάπτυξη των σχολικών ηγετών. Αδάμος Αναστασίου, Ευθύμιος Βαλκάνος, Ιωσήφ Φραγκούλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΪΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (MBA TQM) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΜ: ΜΔΕ ΟΠ

Διαβάστε περισσότερα