ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 11

2 Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α Τ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Επωνυµία του διενεργήσαντος την έρευνα: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 86 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: , ΦΑΞ: Β Επωνυµία του εντολέα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µέσω της τεχνικής υποστήριξης εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. Γ Σκοπός της έρευνας: Έρευνα Κοινής Γνώµης µε αντικείµενο την αποτύπωση των απόψεων αλλά και της µέχρι σήµερα γνώσης και πληροφόρησης της κοινής γνώµης για την υφιστάµενη κατάσταση και προοπτική στη Λυκειακή Εκπαίδευση, τα προγράµµατα που την υποστηρίζουν, τις ανάγκες και τις κρινόµενες ως αναγκαίες θεσµικές ή διοικητικές παρεµβάσεις Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δείγµατος: ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ είναι ο γενικός πληθυσµός στο σύνολο της επικράτειας ηλικίας 16 έως 6 ετών Ε Το µέγεθος του δείγµατος: Σχεδιάστηκε Πανελλαδικό είγµα 2. ατόµων. (Πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις) ΣΤ Το χρονικό διάστηµα συλλογής στοιχείων: Από 1 έως Ιανουαρίου 11. Ζ Μέθοδος δειγµατοληψίας: Στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία. Το δείγµα κατανεµήθηκε µε τη µέθοδο των ποσοστώσεων, µε αναλογία των κατοίκων στις Περιφέρειες της Χώρας. Η Μέθοδος συλλογής στοιχείων: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις µε χρήση γραπτού δοµηµένου ερωτηµατολογίου. Θ Το τυπικό στατιστικό σφάλµα σε σχέση µε το αποτέλεσµα της έρευνας: Συνολική µέγιστη απόκλιση της έρευνας είναι ±2,6%. Ι Σχόλια διενεργήσαντος τη δηµοσκόπηση: Επισηµαίνουµε ότι τα στοιχεία της µέτρησης που παρουσιάζουµε αποτελούν την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν τη δεδοµένη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας.

3 Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α Τ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Συµπεράσµατα ποιοτικής της έρευνας: Για την αρτιότερη και πιο ολοκληρωµένη κατανόηση του ερευνητικού αντικειµένου, η GPO διενήργησε ποιοτική έρευνα µε τη µέθοδο των οµαδικών συνεντεύξεων (focus group) σε δείγµα 28 ατόµων αποτελούµενο από γονείς και µαθητές του Ν. Αττικής. Οι συµµετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις οµάδες ( 2 οµάδες γονέων και 2 οµάδες µαθητών) µε βάση την περιοχή κατοικίας, τα κοινωνικά και δηµογραφικά τους χαρακτηριστικά (µορφωτικό επίπεδο εισόδηµα). Οι οµαδικές συζητήσεις είχαν σαν αφετηρία και σαν πλαίσιο αναφοράς τις θεµατικές ενότητες του ερωτηµατολογίου της ποσοτικής έρευνας. Τα συµπεράσµατα της ποιοτικής έρευνας παρουσιάζονται στο τέλος της κάθε ενότητας της παρούσας έκθεσης αποτελεσµάτων.

4 Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α Τ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ( Ε Ι Γ Μ Α Τ Ο Λ Η Ψ Ι Α ) ΦΥΛΟ ΑΝ ΡΑΣ 44,1 ΓΥΚΑ 55,9 ΗΛΙΚΙΑ , , , ,9 45-6,4 Γραµµατικές γνώσεις ηµοτικό 4,6 Γυµνάσιο 7,7 Γενικό λύκειο 29,8 Επαγγελµατικό/ Τεχνικό λύκειο 5,5 ΑΕΙ 29,9 ΤΕΙ 1,3 IEK 3,8 Μεταπτυχιακό/ ιδακτορικό 7,1 Άλλο,9.Ξ. /.Α.,4 Συνολικό µηνιαίο οικογενειακό εισόδηµα - 5 3, , , , 31-7,2 Πάνω από 4. 7,7.Ξ. /.Α. 12,7 Το κύριο επάγγελµα - Ιδιότητα ηµόσιος Υπάλληλος - άσκαλος Α' Βάθµιας Βαθµίδας 3,1 ηµόσιος Υπάλληλος - Καθηγητής Β' Βάθµιας Βαθµίδας 4,6 ηµόσιος Υπάλληλος - Καθηγητής Γ' Βάθµιας Βαθµίδας,9 ηµόσιος Υπάλληλος (εκτός Παιδείας) 9,9 Ιδιωτικός Υπάλληλος - άσκαλος Α' Βάθµιας Βαθµίδας,4 Ιδιωτικός Υπάλληλος - Καθηγητής Β' Βάθµιας Βαθµίδας 1,2 Ιδιωτικός Υπάλληλος - Καθηγητής Γ' Βάθµιας Βαθµίδας,4 Ιδιωτικός Υπάλληλος - (εκτός Παιδείας) 19,6 Ελεύθερος επαγγελµατίας (Επιστήµονας) 7,1 Ελεύθερος επαγγελµατίας (Όχι επιστήµονας) 11,1 Επιχειρηµατίας 2, Αγρότης / Ψαράς 3,3 Μαθητής 4, Φοιτητής 5,7 Νοικοκυρά 1,8 Συνταξιούχος 7,6 Άνεργος 7, Άλλο,7.Ξ. /.Α.,6 * Για την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας το σύνολο των Υπαλλήλων στο χώρο της Παιδείας παρουσιάζονται ως «Εκπαιδευτικός»: ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΤΙΚΗ 64,4 ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ 13,3 ΑΓΡΟΤΙΚΗ 22,3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 27,1 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3,6 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1,1 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 5,4 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 6,6 ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 2,8 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 7,3 ΗΠΕΙΡΟΣ 3,4 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1,5 ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α 6,5 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α 4,6 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 5,3 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1,9 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2,4 ΚΡΗΤΗ 5,5 * Για την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας το σύνολο διοικητικών περιφερειών της χώρας οµαδοποιήθηκαν µε βάση τα κοινά γεωγραφικά χαρακτηριστικά (NUTS I) µε τον παρακάτω τρόπο: Α. Βόρεια Ελλάδα: Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, ΚεντρικήΜακεδονία (εκτόςθεσσαλονίκης), υτική Μακεδονία, Θεσσαλία Β. ΚεντρικήΕλλάδα:Ήπειρος, υτικήελλάδα, Ιόνια νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος Γ. ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗ: Κρήτη, Νησιά Βόρειου και Νότιου Αιγαίου. ΑΤΤΙΚΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑΑΘΗΝΩΝ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ, ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5 ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

6 1. Βαθµός ικανοποίησης από το επίπεδο εκπαίδευσης του Λυκείου στην Ελλάδα Πόσο ικανοποιητικό θεωρείτε ότι είναι σε γενικές γραµµές το επίπεδο εκπαίδευσης του Λυκείου στην Ελλάδα; 6 49, 21,6 25,3 2,2 1,9 Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου.Ξ./.Α. 1% 8% 6% 1,9 1,2 2,5 2,8 1,1 1,1 1,5 74,3 73,1 75,1 7,1 77,8 68, 5,7 % % % 23,8 25,7 22,4 27,1 21,1 3,9 47,8 Πολύ & Αρκετά Λίγο & Καθόλου.Ξ. /.Α.

7 2. Άποψη για το αν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Λυκείου προετοιµάζουν κατάλληλα τους µαθητές για το µέλλον τους Πιστεύετε ότι τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Λυκείου προετοιµάζουν κατάλληλα τους µαθητές για το µέλλον τους; 6 54,8 26,3 13,6 4, 1,3 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 6% % % % 1,3 1, 1,4 1,4 1, 1,2, 53,8 81,1 78,8 82,9 79,1 82,8 78,6 46,2 17,6,2 15,7 19,5 16,2,2 Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

8 3. Άποψη για το αν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Λυκείου προάγουν την κριτική και δηµιουργική σκέψη των µαθητών Πιστεύετε ότι τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Λυκείου προάγουν την κριτική και δηµιουργική σκέψη των µαθητών; 6 48,9 26,5 15,5 6,8 2,3 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 6% 2,3 1,7 2,9 2,8 1,9 1,7 1,5 75,4 74,8 75,8 73,9 76,7 82, 59,7 % % % 22,3 23,5 21,3 23,3 21,4 16,3 38,8 Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

9 4. Άποψη για το αν η εκπαιδευτική διαδικασία του λυκείου σήµερα προάγει την κριτική σκέψη των µαθητών ή την αποµνηµόνευση και την αποστήθιση (αυθόρµητα) Πιστεύετε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία του λυκείου σήµερα προάγει την κριτική σκέψη των µαθητών ή την αποµνηµόνευση και την αποστήθιση; 1 86, ,4 5,1 την κριτική σκέψη την αποµνηµόνευση και την αποστήθιση.ξ. /.Α. 1% 8% 6% % 5,1 5,1 5,1 4,6 5,5 5,1, 86,5 85,5 87,4 85,9 87,1 86,5 79,1 % % 8,4 9,4 7,5 9,5 7,4 8,4 την κριτική σκέψη την αποµνηµόνευση και την αποστήθιση.ξ. /.Α.,9

10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ανεπαρκές κρίνεται σε γενικές γραµµές το επίπεδο της εκπαίδευσης του Λυκείου σήµερα. Θεωρείται ως ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που δεν προάγει την κριτική σκέψη των µαθητών και δεν τους προετοιµάζει σωστά για το µέλλον. Κύριοι υπεύθυνοι για την χαµηλή ποιότητα διδασκαλίας είναι, σύµφωνα µε τους µαθητές, οι καθηγητές. Οι µαθητές από την πλευρά τους, επικεντρώνονται στην εξασφάλιση υψηλού βαθµού στις εξετάσεις. Ανάµεσα στους γονείς επικρατεί η άποψη ότι οι καθηγητές ενδιαφέρονται µόνο για τα ιδιαίτερα µαθήµατα τους. Οι περισσότεροι γονείς πιστεύουν ότι δουλειά γίνεται µόνο στο φροντιστήριο.

11 ΜΕΡΟΣ Β: ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΙΩΞΕΙΣ

12 5. Βαθµός γνώσης του ότι το Υπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται στη δηµιουργία ενός Νέου Λυκείου Γνωρίζετε ότι το Υπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται στη δηµιουργία ενός Νέου Λυκείου; 6 45,3 39,2 1,8 3,3 1,4 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 6% % % 1,4 1,5 1,2,7 2,,5 1,5 42,5 44,2 41,1 43,9 41,2 1,7 59,7 88,8 56,1 54,3 57,7 55,4 56,8 38,8 % Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

13 6. Άποψη για το ποια πρέπει να είναι η κύρια προτεραιότητα του Νέου Λυκείου Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η κύρια προτεραιότητα του Νέου Λυκείου; 6 54,2 29,5 15,4 6,5,9 Η προετοιµασία του µαθητή για τις εξετάσεις εισαγωγής στο Πανεπιστήµιο Η προετοιµασία του µαθητή για την αγορά εργασίας Η απόκτηση γενικής παιδείας του µαθητή Όλα τα παραπάνω (αυθόρµητα).ξ. /.Α.

14 7. ΆποψηγιατοπουθαπρέπειναστοχεύειτοΝέοΛύκειο Πιστεύετε ότι το Νέο Λύκειο θα πρέπει να στοχεύει: 8 68,2 6 23,7 7,3,8 Στην εξειδίκευση του µαθητή σε ένα γνωστικό πεδίο Στην απόκτηση γενικής παιδείας του µαθητή Στο συνδυασµό εξειδίκευσης και γενικής παιδείας.ξ. /.Α.

15 8. ΆποψηγιατοανηχρήσητωνΝέωντεχνολογιώνκαιτωνΨηφιακώνΒοηθηµάτωνµπορείνα αντικαταστήσει ως ένα βαθµό το φροντιστήριο Θεωρείτε ότι η χρήση των Νέων τεχνολογιών και των Ψηφιακών Βοηθηµάτων (πρόσβαση από το σπίτι για περαιτέρω εµπέδωση και εξάσκηση, ηλεκτρονικά βιβλία, βοηθητικό υλικό και πρότυπες παραδόσεις µαθηµάτων) µπορεί να αντικαταστήσει ως ένα βαθµό το φροντιστήριο; 5 36, 3 27,8 15,7 18,4 1 2,1 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 2,1 2, 2,1 2,1 2, 1,7 1,4 34,1 3, 37,4 34,4 33,9 41, 43,3 6% % % 63,8 68, 6,5 63,5 64,1 57,3 55,3 % Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

16 9. Άποψηγιατοανοαριθµόςµαθηµάτωνστολύκειοθαπρέπεινααυξηθεί, ναµειωθείήνα παραµείνει ο ίδιος Πιστεύετε ότι ο αριθµός µαθηµάτων στο λύκειο θα πρέπει να αυξηθεί, να µειωθεί ή να παραµείνει ο ίδιος; 6 46,8 34,4 7,5 11,3 Να αυξηθεί Να παραµείνει ο ίδιος Να µειωθεί.ξ. /.Α. 1% 8% 6% 11,3 12,3 1,4 8,7 13,4 6,2 46,8 45,3 48, 52,2 42,2 59,6 5,7 % % % 34,4 34,5 34,4 33, 35,7 3,3 47,8 7,5 7,9 7,2 6,1 8,7 3,9 1,5 Να αυξηθεί Να παραµείνει ο ίδιος Να µειωθεί.ξ. /.Α.

17 1. Άποψηγιατοανηύλητουκάθεµαθήµατοςστολύκειοθαπρέπεινααυξηθεί, ναµειωθείήνα παραµείνει η ίδια Πιστεύετεότιηύλητουκάθεµαθήµατοςστολύκειοθαπρέπεινααυξηθεί, ναµειωθείήναπαραµείνειηίδια; 5 34,1 38,7 3 17, 1,2 1 Να αυξηθεί Να παραµείνει η ίδια Να µειωθεί.ξ. /.Α. 1% 8% 6% 17, 16,4 17,4 14,5 19,2 38,7 37,5 39,7 43,8 34,3 57,9 1,1 49,2 % % % 34,1 33,5 34,6 33,4 34,7 26,4 43,3 1,2 12,6 8,3 8,3 11,8 5,6 7,5 Να αυξηθεί Να παραµείνει ο ίδιος Να µειωθεί.ξ. /.Α.

18 11. Άποψηγιατοαντοδικαίωµατουµαθητήναεπιλέγειταµαθήµαταπουθαπαρακολουθείθα κάνει το σχολείο πιο ενδιαφέρον για το µαθητή και την εκπαιδευτική διαδικασία πιο αποτελεσµατική Στο Νέο Λύκειο ο µαθητής θα έχει τη δυνατότητα εκτός των υποχρεωτικών µαθηµάτων να επιλέγει ο ίδιος τα µαθήµατα που θα παρακολουθεί. Θεωρείτε ότι το δικαίωµα του µαθητή να επιλέγει τα µαθήµατα που θα παρακολουθεί θα κάνει το σχολείο πιο ενδιαφέρον για το µαθητή και την εκπαιδευτική διαδικασία πιο αποτελεσµατική; 1 8 7,7 6 15,6 4,8 8,2,7 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 13,,7,9 14,7 11,9,4 11,4,5,7,6 14,6 19,6 9, 6% % 86,3 84,4 87,7 88,1 84,7 79,8 91, % % Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

19 12. Άποψη για το αν το πρόγραµµα σπουδών του Νέου Λυκείου θα πρέπει να διασφαλίζει περισσότερο ελεύθερο χρόνο στους µαθητές Θεωρείτε ότι το πρόγραµµα σπουδών του Νέου Λυκείου θα πρέπει να διασφαλίζει περισσότερο ελεύθερο χρόνο στους µαθητές; 8 69,3 6 16,1 5,6 7,6 1,4 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 13,2 1,4 14,6 1,4 12,1 1,3 12,5 1,4 13,8 1,3 9,5,6 1,5 6% % 85,4 84, 86,6 86,1 84,9 89,9 89,5 % % Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

20 13. Άποψη για το ποια µαθήµατα πρέπει να είναι υποχρεωτικά και ποια επιλογής Θα σας διαβάσω τώρα µια λίστα µαθηµάτων και θα ήθελα να µου πείτε ποια από αυτά θεωρείτε ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικά και ποια επιλογής: Μαθηµατικά Νέα Ελληνικά & λογοτεχνία Ιστορία Πληροφορική Αγγλικά Φυσική Φ υσική Αγωγή Αρχαία Ελληνικά Χηµεία Βιολογία Κοινωνιολογία Οικονοµικά Ψυχολογία Φιλοσοφία Θρησκευτικά Άλλη ξένη γλώσσα Πολιτικές Επιστήµες Μουσική Αισθητική αγωγή (Καλλιτεχνικά) 25,9 21,6 38,5 37, 36,4 3,5 64,9 64,9 61,9 59,1 53,7 84,3 77,5 74, 71, 7,9 91,4 89,2 88,9 62,9 67,9 73,8 77,9 61, 62,4 34,7 34,4 37,4,7 45,7 15,4 22,2 25,6 28,6 28,8 8,3 1,6 1,9,3,2,2,3,3,4,4,3,4,7,7,2,6,5,6,7 1,6,3,5 % % % 6% 8% 1% σίγουρα & µάλλον υποχρεωτικό σίγουρα & µάλλον επιλογής.ξ. /.Α.

21 14. Άποψη για το µέτρο για την επιστροφή των βιβλίων στο τέλος της σχολικής χρονιάς Πως αξιολογείτε το µέτρο για την επιστροφή των βιβλίων στο τέλος της σχολικής χρονιάς; ,9 Θετικά 13,5 Μάλλον θετικά 6,2 Μάλλον αρνητικά 17,7,7 Αρνητικά.Ξ. /.Α. 1% 8%,7,5,7 23,9 24,4 23,8,8 26,8 28,6 32,8,9,4 6% % 75,4 75,1 75,5 78,3 72,8 71,4 67,2 % % Θετικά & Μάλλον θετικά Αρνητικά & Μάλλον αρνητικά.ξ. /.Α.

22 15. Άποψηγιατοαντοµέτρογιατηνεπιστροφήτωνβιβλίωνστοτέλοςτηςσχολικήςχρονιάςπρέπει να είναι υποχρεωτικό για όλους τους µαθητές ή προαιρετικό για όποιο µαθητή το επιθυµεί Πιστεύετε ότι το παραπάνω µέτρο πρέπει να είναι; ,3 45,,7 Υποχρεωτικό για όλους τους µαθητές Προαιρετικό για όποιο µαθητή το επιθυµεί.ξ. /.Α. 1% 8% 6%,7 1,1,3,8,6,6 45, 43,7 46,1 43,2 46,5 51,6 74,6 % % % 54,3 55,2 53,6 56, 52,9 47,8 25,4 Υποχρεωτικό για όλους τους µαθητές Προαιρετικό για όποιο µαθητή το επιθυµεί.ξ. /.Α.

23 16. Άποψη για το αν µε την καθιέρωση εκπόνησης ερευνητικών εργασιών από τους µαθητές προάγεται η κριτική και δηµιουργική σκέψη των µαθητών Στο πρόγραµµα του Νέου Λυκείου καθιερώνεται η εκπόνηση ερευνητικών εργασιών από τους µαθητές, ο βαθµός των οποίων θα προσµετράται στον τελικό βαθµό. Πιστεύετε ότι µε τον τρόπο αυτό προάγεται η κριτική και δηµιουργική σκέψη των µαθητών; 8 7,2 6 17,1 4,1 6,1 2,5 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 2,5 3, 2,1 1,2 1,5 9,7 1,9 9,5 12,9 8,9 2,7 2,3 2,2 1,5 6% % 87,3 86,5 88,2 86,4 88,2 84,9 89,6 % % Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

24 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΙΩΞΕΙΣ Στο Νέο Λύκειο θα πρέπει: Ναµειωθείοαριθµόςκαιηύλητωνµαθηµάτων Να διασφαλίζεται περισσότερος ελεύθερος χρόνος για τους µαθητές Να αποκτήσει ο µαθητής το δικαίωµα ευθύνη της επιλογής Να ανανεωθεί άµεσα το καθηγητικό δυναµικό µε καθηγητές νεότερους σε ηλικία, οι οποίοι φαίνεται να έχουν αµεσότερη και ευκολότερη πρόσβαση στους µαθητές Να ενισχυθούν τα ηλεκτρονικά βοηθήµατα Οι περισσότεροι µαθητές συνδέουν την εκπαίδευση τόσο µε την αγορά εργασίας όσο και µε την γενική µόρφωση Εκδηλώθηκε έντονα η ανάγκη ενίσχυσης του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού Από την πλευρά των γονέων επισηµάνθηκαν: Η ανάγκη να γίνεται έλεγχος στους καθηγητές καθώς και η πλήρης απουσία των σχολικών συµβούλων. Απαραιτήτως πρέπει να ενισχυθεί ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός Οι διαρκείς µεταρρυθµίσεις του εκπαιδευτικού συστήµατος που αποπροσανατολίζουν το µαθητή και την οικογένεια του Προτάθηκε το Γυµνάσιο να προσφέρει γενική παιδεία και το λύκειο πιο εξειδικευµένη.

25 ΜΕΡΟΣ Γ: ΟΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

26 17. Άποψη για το αν αυτή τη στιγµή η Β' βάθµια Τεχνική και Επαγγελµατική εκπαίδευση στην Ελλάδα επιτελεί τους σκοπούς της Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγµή η Β' βάθµια Τεχνική και Επαγγελµατική εκπαίδευση στην Ελλάδα επιτελεί τους σκοπούς της; 6,7 27,1 18,4 7,9 5,9 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 6% 5,9 4,4 7, 6,7 5,2 5,6 6, 67,8 67,5 68,1 65,7 69,8 74,1 5,8 % % % 26,3 28,1 24,9 27,6 25,,3 43,2 Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

27 18. Άποψη για το αν η Β' βάθµια Τεχνική και Επαγγελµατική εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί διακριτή εκπαιδευτική βαθµίδα Θεωρείτε ότι η Β' βάθµια Τεχνική και Επαγγελµατική εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί διακριτή εκπαιδευτική βαθµίδα; 6 56, 21,7 5,7 9,9 6,7 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 6,7 5,6 7,5 6,9 6,5 5,6 6, 15,6 15,4 15,9 15,9 15,5 14,6,8 6% % 77,7 79, 76,6 77,2 78, 79,8 73,2 % % Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

28 19. ΆποψηγιατοποιαπρέπειναείναιηβασικήαποστολήτηςΒ' βάθµιαςτεχνικήςκαι Επαγγελµατικής εκπαίδευσης Ποια πρέπει να είναι η βασική αποστολή της Β' βάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής εκπαίδευσης; 6 58,3 39,7 2, Η κατάρτιση σε εξειδικευµένα Η συνολική τεχνολογική αντικείµενα που συνδέονται εκπαίδευση και η ανάπτυξη άµεσα µε την αγορά γενικών δεξιοτήτων εργασίας.ξ. /.Α. 1% 8% 6% 2, 1,6 2,3 1,7 2,3 3,4 39,7 41,9 38, 38,4,9 35,9 62,7 % % 58,3 56,5 59,7 59,9 56,8 6,7 37,3 % Η κατάρτιση σε εξειδικευµένα αντικείµενα Η συνολική τεχνολογική εκπαίδευση.ξ. /.Α.

29 . Άποψη για το αν η αναβάθµιση της Τεχνολογικής εκπαίδευσης µπορεί να δώσει λύση στο πρόβληµα της ανεργίας των νέων Θεωρείτε ότι η αναβάθµιση της Τεχνολογικής εκπαίδευσης µπορεί να δώσει λύση στο πρόβληµα της ανεργίας των νέων; 6 5,5 26,6 1,1 11,3 1,5 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 1,5,9 1,9 1,4 1,5 1,7 21,4 21, 21,7 22,4,6 16,2 31,4 6% % % 77,1 78,1 76,4 76,2 77,9 82,1 68,6 % Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

30 21. Άποψη για το πόσο σηµαντική είναι η αναβάθµιση της Τεχνολογικής εκπαίδευσης για το νέο αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας Πόσο σηµαντική θεωρείτε την αναβάθµιση της Τεχνολογικής εκπαίδευσης για το νέο αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας; 6 44, 36,3 12,5 5,1 2,1 Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου.Ξ./.Α. 1% 8% 2,1 1,9 2,2 17,6 18,2 17,1 19,5 16,1 11,9 25,3 2,7 1,5 2,2 6% % 8,3 79,9 8,7 77,8 82,4 85,9 74,7 % % Πολύ & Αρκετά Λίγο & Καθόλου.Ξ. /.Α.

31 22. Άποψη για το αν θα πρέπει να ενισχύεται η εισαγωγή των αποφοίτων Τεχνολογικών Λυκείων και σε ποια Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Πιστεύετε ότι θα πρέπει να ενισχύεται η εισαγωγή των αποφοίτων Τεχνολογικών Λυκείων: 6 47,3 37, 11,8 3,9 Στα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ Μόνο στα ΤΕΙ εν πρέπει να ενισχύεται η εισαγωγή τους σε κανένα ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυµα.ξ. /.Α. 1% 8% 6% 3,9 3,4 4,2 4, 3,8 11,8 13,8 1,2 1,4 13, 12,4 1,7 7,5 1,4 37, 37,8 36,5 38,9 35,4 41, 49,3 % % 47,3 45, 49,1 46,7 47,8 44,9 41,8 % Στα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ Μόνο στα ΤΕΙ εν πρέπει να ενισχύεται η εισαγωγή τους.ξ. /.Α.

32 23. Άποψη για το αν ότι οι απόφοιτοι των Τεχνολογικών (Τεχνικών) Λυκείων πρέπει να κατοχυρώνουν επαγγελµατικά δικαιώµατα Θεωρείτε ότι οι απόφοιτοι των Τεχνολογικών (Τεχνικών) Λυκείων πρέπει να κατοχυρώνουν επαγγελµατικά δικαιώµατα; 8 63, 6 17,9 7,4 9,7 2, Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 2, 1,2 2,5 17,1 17,6 16,9 16,6 17,6,8 2,2 1,8 3,9 14,9 6% % 8,9 81,2 8,6 81,2 8,6 75,3 85,1 % % Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

33 24. Άποψη για το αν το Τεχνολογικό (Τεχνικό) Λύκειο προσέφερε τη δυνατότητα επαγγελµατικής αποκατάστασης θα ωθούσαν τα παιδιά προς αυτή την κατεύθυνση Στην περίπτωση που το Τεχνολογικό (Τεχνικό) Λύκειο προσέφερε τη δυνατότητα επαγγελµατικής αποκατάστασης, εσείς προσωπικά θα ωθούσατε τα παιδιά σας προς αυτή την κατεύθυνση; ,4 18, 11,6 5,9 2,1 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 6% % % 2,1 2,8 1,6 17,5 18, 17,1 17,9 17,1 15,7 8,4 79,2 81,3 79,8 8,9 8,9 2,3 2, 3,4 4,5,3 55,2 % Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

34 25. Άποψη για το αν η τεχνική εκπαίδευση πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Πιστεύετε ότι η τεχνική εκπαίδευση πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τις ανάγκες της αγοράς εργασίας; 1 84, ,4 1,3 2,2,5 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α.

35 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Μεγάλες είναι οι προσδοκίες τόσο της κοινής γνώµης όσο και της µαθητικής κοινότητας για το ρόλο της τεχνικής εκπαίδευσης στο άµεσο µέλλον Προσδοκίες που συνδέονται όχι µόνο µε την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση αλλά και το νέο αναπτυξιακό µοντέλο που καλείται να δηµιουργήσει και να αναπτύξει η Ελλάδα. Η τεχνική εκπαίδευση συνδέεται άµεσα µε την αγορά εργασίας και θεωρείται από πολλούς ως µια από τις λύσεις για την αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων. Ειδικά οι µαθητές των τεχνικών λυκείων σήµερα: Θεωρούν θετικό µέτρο µια ενδεχόµενη κατοχύρωση των επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων. Επιδιώκουν να τους επιτραπεί η άµεση άσκηση του επαγγέλµατος τους αµέσως µετά την λήξη του σχολείου. ΖητούντηναύξησητουποσοστούεισαγωγήςστηνΤριτοβάθµιαεκπαίδευση, ειδικάστατει. Οιγονείςµετησειράτους: πιστεύουν ότι οι τεχνική εκπαίδευση πρέπει να ενισχυθεί όπως και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτωντης. ωστόσο θεωρούν ότι τα παιδιά επιλέγουν τα τεχνικά σχολεία επειδή είναι λιγότερο απαιτητικά Επικρατεί µια σύγχυση στους περισσότερους γονείς, οι οποίοι από τη µια επιθυµούν τα παιδιά τους να σπουδάσουν σε κάποιο ΑΕΙ κατά προτίµηση, από την άλλη φοβούνται το ενδεχόµενο οι σπουδές αυτές να οδηγήσουν στην ανεργία. Για το λόγο αυτό πολλοί γονείς δήλωσαν πως συζητούν µε τα παιδιά τους το ενδεχόµενο να ακολουθήσουν αυτά την τεχνική εκπαίδευση ή τις παραγωγικές σχολές, χωρίς ωστόσο να τα πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση.

36 ΜΕΡΟΣ : ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ Γ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

37 26. Άποψηγιατοθαπροτιµούσαντοπαιδίτουςνασπουδάσειαυτόπουθέλειτοίδιοήκάτιπουθα το οδηγήσει σε εύκολη επαγγελµατική αποκατάσταση Θα προτιµούσατε το παιδί σας να σπουδάσει αυτό που θέλει το ίδιο ή κάτι που θα το οδηγήσει σε εύκολη επαγγελµατική αποκατάσταση; 8 73,3 6 25,2 1,5 Αυτό που θέλει Αυτό που θα οδηγήσει σε εύκολη επαγγελµατική αποκατάσταση.ξ. /.Α. 1% 8% 1,5 2, 1,1 1,7 1,3 25,2 21,9 27,9 27,1 23,6 29,8 16,4 3, 6% % % 73,3 76,1 71, 71,2 75,1 7,2 8,6 % Αυτό που θέλει Αυτό που θα οδηγήσει σε εύκολη επαγγελµατική αποκατάσταση.ξ. /.Α.

38 27. Άποψη για το αν η παραπαιδεία (φροντιστήρια) οφείλεται στο βαθµό αποτελεσµατικότητας του σχολικού προγράµµατος ή στον ανταγωνιστικό χαρακτήρα των πανελλαδικών εξετάσεων Πιστεύετε ότι η παραπαιδεία (φροντιστήρια) οφείλεται στο βαθµό αποτελεσµατικότητας του σχολικού προγράµµατος ή στον ανταγωνιστικό χαρακτήρα των πανελλαδικών εξετάσεων; 6 5,4 21,2 26, 2,4 Στο βαθµό αποτελεσµατικότητας του σχολικού προγράµµατος Στον ανταγωνιστικό χαρακτήρα των εξετάσεων 1% 8% 6% % % % Στη νοοτροπία του Έλληνα γονέα.ξ. /.Α. 2,4 3,2 1,8 1,9 2,8 2,3 26, 26,9 25,2 23,9 27,7 32, 21,2 21,6,8 21,4 21, 5,4 48,3 52,2 52,8 48,5 34,8 3,9,9 23,9 55,2.Ξ. /.Α. Στη νοοτροπία του Έλληνα γονέα Στον ανταγωνιστικό χαρακτήρα των εξετάσεων Στο βαθµό αποτελεσµατικότητας του σχολικού προγράµµατος

39 28. Άποψη για το µε ποιο τρόπο µπορεί να µειωθεί η παραπαιδεία Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι µπορεί να µειωθεί η παραπαιδεία; 34,3 33,2 6,7 12,5 11,7 Με ενισχυτική διδασκαλία στο σχολείο Με ψηφιακά βοηθήµατα Με την αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα Πανεπιστήµια εν µπορεί να µειωθεί µε κανέναν τρόπο Άλλο 1,6.Ξ. /.Α.

40 29. Άποψη για το αν οι εισακτέοι στα πανεπιστήµια είναι περισσότεροι από όσους έχει ανάγκη η χώρα Πιστεύετε ότι οι εισακτέοι στα πανεπιστήµια είναι περισσότεροι από όσους έχει ανάγκη η χώρα; 8 67, 6 14,7 5, 9,2 4,1 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 4,1 4,6 3,7 14,2 13,2 14,9 13,5 14,6 12,9 5,4 3, 3,4 29,8 4,5 6% % % 81,7 82,2 81,4 81,1 82,4 83,7 65,7 % Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

41 3. Άποψη για το αν ο βαθµός απολυτηρίου του Λυκείου πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε την εισαγωγή στο Πανεπιστήµιο Πιστεύετε ότι ο βαθµός απολυτηρίου του Λυκείου πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε την εισαγωγή στο Πανεπιστήµιο; 6 42,6 32,5 15,9 7,8 1,2 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 6% 1,2 1,1 1,2,9 1,3 1,1,3 41,1 39,7 37,4 43, 48,9 32,8 % % 58,5 57,8 59,1 61,7 55,7 5, 67,2 % Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

42 31. Άποψηγιατοµεβάσηποιοκριτήριοθαπρέπειναγίνεταιηεισαγωγήτωνµαθητώνστα Πανεπιστήµια Με βάση ποιο κριτήριο θα πρέπει να γίνεται η εισαγωγή των µαθητών στα Πανεπιστήµια; 6 55, 29,6 4,3 1, Το βαθµό Το βαθµό των Το κάθε Μεικτό σύστηµα.ξ. /.Α. απολυτηρίου του πανελλαδικών πανεπιστήµιο να που θα Λυκείου µόνο εξετάσεων µόνοορίζει τα κριτήρια επιλογής περιλαµβάνει όλα ή κάποια από τα παραπάνω 1% 1,1,8 1,3 1,7 1,1 8% 6% 55, 57,5 52,9 61,8 58,2 % % % 29,6 28,8 3,4 27, 29,9 4,3 1, 4,2 8,7 4,3 11,1 1,1 8,4 1,5 1,4.Ξ. /.Α. Μεικτό σύστηµα που θα περιλαµβάνει όλα ή κάποια από τα παραπάνω Το κάθε πανεπιστήµιο να ορίζει τα κριτήρια επιλογής Το βαθµό των πανελλαδικών εξετάσεων µόνο Το βαθµό απολυτηρίου του Λυκείου µόνο

43 32. Άποψηγιατοτιβαρύτηταθαπρέπειναέχειτοκάθεκριτήριοστονυπολογισµότουτελικού βαθµού στην περίπτωση που το σύστηµα εισαγωγής είναι µεικτό Στην περίπτωση που το σύστηµα εισαγωγής είναι µεικτό, τι βαρύτητα θα πρέπει να έχει το κάθε κριτήριο στον υπολογισµό του τελικού βαθµού; 5 3,9 39,2 29,9 ΑΦΟΡΑ ΤΟ 55,% ΤΩΝ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ: «Μεικτό σύστηµα που θα περιλαµβάνει όλα ή κάποια από τα παραπάνω» ΣΤΗΝ «Με βάση ποιο κριτήριο θα πρέπει να γίνεται η εισαγωγή των µαθητών στα Πανεπιστήµια;» 3 1 Βαθµός απολυτηρίου Λυκείου Βαθµός πανελλαδικών εξετάσεων Τα κριτήρια επιλογής του κάθε πανεπιστηµίου 1% 8% 29,9 29,6 3, 28,5 31,1 32, 22,7 6% % % % 39,2 39,3 39,2 39,7 38,9 42,5 3,9 31,1 3,8 31,8 3, 25,5 35,5 41,8 Τα κριτήρια επιλογής του κάθε πανεπιστηµίου Βαθµός πανελλαδικών εξετάσεων Βαθµός απολυτηρίου Λυκείου

44 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ Γ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Οι µαθητές δήλωσαν πως πηγαίνουν σε φροντιστήρια: Εξαιτίας της πίεσης που δέχονται από τους γονείς για να σπουδάσουν. Επειδή η ποιότητα της διδασκαλίας είναι σαφώς ανώτερη από ό,τι στο σχολείο. Για να καλύψουν την εξεταστέα ύλη. Σχετικά µε την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι µαθητές εκτιµούν πως πρέπει να εξετάζονταιµόνοσταβασικάµαθήµατα. Είναι αντίθετοι στον καθορισµό του βαθµού εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση από τα πανεπιστήµιααλλάθετικοίστονορισµότωνεξεταζόµενωνµαθηµάτωναπόαυτά. ΓΟΝΕΙΣ: Γιατηνπαραπαιδείακυρίωςευθύνονταιοικαθηγητέςπουδενασχολούνταιµετιςαδυναµίεςτωνµαθητών. Εκτιµάται πως καταλήψεις, απεργίες, συνελεύσεις καθηγητών σε συνδυασµό µε τον όγκο της διδακτέας ύλης ωθούντουςµαθητέςσταφροντιστήριαώστενακαλυφθείηεξεταστέαύλη. Επισηµάνθηκε επίσης και η νοοτροπία των ελλήνων γονέων σχετικά µε τις σπουδές του µαθητή, δηλαδή η ταύτιση της έννοιας «επιτυχία στη ζωή», µε την έννοια «γνώση» και µε την έννοια «φροντιστήριο» Ακόµα και να µην υπήρχαν εξετάσεις στο σχολείο, οι γονείς θα έστελναν τα παιδιά τους φροντιστήριο γιατί στο σχολείο δεν µαθαίνουν σωστά. Το απολυτήριο του Λυκείου δεν πρέπει κατά τους γονείς να αποτελεί κριτήριο εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση καθώς εναπόκειται στην κρίση των καθηγητών, τους οποίους δεν εµπιστεύονται

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Α Λυκείου Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Αλλάζουν όλα στο λύκειο από τον Σεπτέµβριο του 2013, καθώς το υπουργείο Παιδείας καταθέτει στη Βουλή σχέδιο νόµου, που παρουσιάζει σήµερα αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου ΝΟΜΟΙ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186/13 4327/15 (τροποποίηση του 4186/13)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013 2014) Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως και 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕ ΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (ΕΝ ΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήµατα Γενικής Παιδείας + Μαθήµατα Οµάδων Προσανατολισµού ΠΡΟΑΚΤΕΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ΝΑΙ Λογοτεχνία 2 ΝΑΙ Μαθηματικά Άλγεβρα 3 ΝΑΙ Γεωμετρία 2 ΝΑΙ Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα την ευτέρα 18 Απριλίου 2005.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα την ευτέρα 18 Απριλίου 2005. ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιγαίου Πελάγους 1-3, 4 ος όροφος 153 41 Αγία Παρασκευή Τηλ: 210 6015985, Fax: 210 6015985 e-mail: press@pi-schools.gr ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή 3 Ιουνίου 2005 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.4186/2013 (Α 193), όπως έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/14 (Α 258), αντικαθίσταται ως «Η Γ τάξη Ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2014-2015 Ισχύει για τους μαθητές της Α Λυκείου του σχολικού έτους 2014-2015 Το νέο Λύκειο αποσυνδέεται από τις Εθνικές Εξετάσεις Σελίδα 1 Α Λυκείου Μόνο Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή.

Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή. 1 Ε ι σ α γ ω γ ή Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή. Όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα είχαν πάντα εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. Ηλικία: (σε έτη)... 1.2. Φύλο :... 1 Άνδρας 2 Γυναίκα 1.3. Τόπος διαµονής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. Με βάση το ελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας της 6.4.2015: Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Για να κατανοήσετε καλύτερα την προτεινόµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016 ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2015-2016 Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (36 * ώρες) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 ώρες) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (2 ώρες) (*: 5 ώρες παρέκκλιση) Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ) ΜΑΘΗΜΑ ΚΛΑΔΟΙ ΩΡΕΣ Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΑΒΒΑΙΔΗ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΑΒΒΑΙΔΗ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΑΒΒΑΙΔΗ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΛΑΖΟΥΝ: 1) ΠΡΟΑΓΩΓΗ-ΑΠΟΛΥΣΗ (απολυτήριο) 2) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ (τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια) Α ΛΥΚΕΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ Α.Π. Ηµερ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟ Άνδρας Γυναίκα ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads Το Υπουργείο Το Eκπαιδευτικό Σύστημα Πρόσβαση στη Γνώση Θρησκεύματα Μηχανή Αvαζήτησης Επικοινωνία Συχνές Ερωτήσεις Χάρτης Ιστοσελίδας Προκηρύξεις/ Νέα Διαγωνισμοί Συνέδρια/ Ημερίδες Εποπτευόμενοι Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 6 Μαΐου 2015

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 6 Μαΐου 2015 Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα 6 Μαΐου 2015 Εκσυγχρονισμός της δομής του σχολικού προγράμματος (Ωρολόγια Προγράμματα) Το Πρόβλημα (εντοπίζεται κυρίως στο Ενιαίο Λύκειο): Πληθώρα επιλογών που προκαλούν σύγχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Για να κατανοήσετε καλύτερα την προτεινόμενη διαδικασία πρόσβασης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας θα προσπαθήσουμε αρχικά να σας περιγράψουμε συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Παρουσιάζουμε σήμερα τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το «Νέο Λύκειο». Στη διαμόρφωση τους έχουν ληφθεί υπόψη : Οι μελέτες του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Έρευνα σε δείγµα 6000 ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΟ 1997-2010. Οδηγός σπουδών ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ. φροντιστήρια 2010-2011 ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΘΕΤΙΚΟ 1997-2010. Οδηγός σπουδών ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ. φροντιστήρια 2010-2011 ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΤΙΚΟ φροντιστήρια ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Οδηγός σπουδών 2010-2011 1997-2010 Δηµιουργικά χρόνια, χρόνια ποιοτικής υπεροχής στη Δυτική Θεσσαλονίκη, χρόνια προσωπικής φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Μέτρηση στάσεων χρηστών φροντιστηριακής εκπαίδευσης στην Αττική» [Έρευνα για λογαριασμό του Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΝΟΜΟΣ 4186 «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Ημ/νία ψήφισης:10/09/013013) (ΦΕΚ 193 Α /17 09 013) ΕΦΑΡΜΟΓΗ: για τους μαθητές της Α τάξης Λυκείου Σχολικού Έτους 013 014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ : 2014 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑ Α 1

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑ Α 1 ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑ Α 1 1η ΓΑΛΛΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 2η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 3η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ & 4η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & & 5η ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα»

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ταυτότητα Έρευνας...4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ...8 2.1. Χρήση Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόσεις Φροντιστήρια Παχατουρίδη

Εκδόσεις Φροντιστήρια Παχατουρίδη Εκδόσεις Φροντιστήρια Παχατουρίδη Μαζί μας όλα γίνονται αλλιώς (2) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (3) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Οι ώρες Μαθημάτων Α Λυκείου Γενικής Παιδείας 33 ώρες την εβδομάδα Ελληνική Γλώσσα 9 ώρες την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Μ.Ε. ΡΟΠΗ Νέας Φιλαδέλφειας

Φροντιστήρια Μ.Ε. ΡΟΠΗ Νέας Φιλαδέλφειας Νέο Λύκειο μετά την τροπολογία της 29/11/2014 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Γραπτές Εξετάσεις 1. Όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής 2. Κοινά θέματα για όλα τα τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Παρουσίαση του Νέου Λυκείου Σελίδα 2 από 32 (Α) Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Σελίδα 3 από 32 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν Τάξη Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 5 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑ ΑΣ Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές Παναγιώτης Στρατάκης Γεωγράφος, Υπ. ρ. Ε.Μ.Π. Ηµερίδα Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων Δράμα 09-01-2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων Το Δημοτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δράμας, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δημήτρης Μπαμπίλης www.chem.gr Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Research-point 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ. Μάρτιος 2014

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. Research-point 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ. Μάρτιος 2014 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Research-point 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.Π.ΚΑ Μάρτιος 2014 Η Ταυτότητα της έρευνας Μάρτιος 14 Τύπος έρευνας Περιοχή έρευνας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Μάιος 2008 PI0823 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο νόμος για το Νέο Λύκειο ισχύει από τη σχολική χρονιά 2013-2014 για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στην Α Λυκείου. Η προαγωγή των μαθητών και η απόλυση τους από το Λύκειο γίνεται πιο δύσκολη σε

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Σχολικό Έτος 2015-2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 και 2016-2017 ΝΟΜΟΣ: 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α, 14/05/2015), τροποποίηση του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

(ΝΕΟ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΙΕΚ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ + ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7

Νέο γενικό λύκειο. Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 ΤΑΞΗ Α Σύνολο διακριτών μαθημάτων 15. Σύνολο διδακτικών ωρών 35. Ομάδες μαθημάτων 3. Μεμονωμένα μαθήματα 7 Α ομάδα μαθημάτων Ελληνική Γλώσσα Β ομάδα μαθημάτων Μαθηματικά Γ ομάδα μαθημάτων Φυσικές Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 015 Ισχύει για τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν στην Α Λυκείου από το σχολικό έτος 013-14. (ΦΕΚ Α 193/17-9-013) Τα κύρια σημεία του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα Γενικής Παιδείας ώρες Γενικά..

Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μαθήματα Γενικής Παιδείας ώρες Γενικά.. ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ:(Ν. 486 ΦΕΚ: 93 Α /7-09-03) Ο νόμος θα τεθεί σε μερική εφαρμογή από το Σχολικό Έτος 03-04,για τους μαθητές της Α' τάξης Λυκείου Και σε πλήρη εφαρμογή το σχολ. Έτος 05-06 οπότε και θα πραγματοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu.

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu. Αγαπητοί γονείς Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ.

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωνσταντίνος Καλτσάς ΔΡΑΜΑΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ε ΤΟ Ι Μ Α Σ Τ Η Κ Ε Α Π Ο Τ Η Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α R A I C O N S U LTA N T S Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 5 Ταυτότητα Έρευνας Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες και το Περιβάλλον: Θεατές, ή Ενεργοί Πολίτες;

Οι Έλληνες και το Περιβάλλον: Θεατές, ή Ενεργοί Πολίτες; Οι Έλληνες και το Περιβάλλον: Θεατές, ή Ενεργοί Πολίτες; ιάγραµµα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τύπος και µέθοδος: Περιοχή: Πληθυσµός: Μέγεθος δείγµατος: ειγµατοληψία: Ποσοτική έρευνα, µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΗΛΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ(MASTER) Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Σ Θ Σ Θ Ηµ/νία: 15/12/2005 sed12bstudme Ώρα: 09:55:30 Σελίδα 1 από 6 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ ΟΣ 30246 13991 16364 8682 13882 5309 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1366 615 833 441 533 174 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1366 615

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ m133 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού:

Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Στην Γ' Λυκείου τα µαθήµατα γενικής παιδείας µειώνονται σε 5 και οι µαθητές παράλληλα µε αυτά παρακολουθούν µία εκ των τριών οµάδων προσανατολισµού: Ανθρωπιστικές Σπουδές Θετικές- Τεχνολογικές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σύµφωνα µε άρθρα και πληροφορίες που δηµοσιεύτηκαν τύπο του σαββατοκύριακου δηµοσιοποιήθηκαν τα βασικά στοιχεία του σχεδίου του υπουργείου παιδείας για τις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 07/06/2013 Α.Π.: 11808 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Αθήνα, 07/06/2013 Α.Π.: 11808 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα στοιχεία που προκύπτουν από την γενική απογραφή πληθυσµού σε σχέση µε το ίδρυµα αποφοίτησης και τον τίτλο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr

Νέο Λύκειο. Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ. Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας http://sep4u.gr Νέο Λύκειο Καλοδήμος Δημήτρης Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Λαμίας 2015 9/6/2015 Καλοδήμος Δ. ΚΕΣΥΠ Λαμίας 1 Α Λυκείου (33+2) ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ 1.Ελληνική Γλώσσα (5Αρχ+2Νέα+2Λογ) 9 2.Μαθηματικά (3Αλ+2Γεω) 5 3.Φυσικές

Διαβάστε περισσότερα