ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 11

2 Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α Τ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Α Επωνυµία του διενεργήσαντος την έρευνα: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 86 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: , ΦΑΞ: Β Επωνυµία του εντολέα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µέσω της τεχνικής υποστήριξης εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. Γ Σκοπός της έρευνας: Έρευνα Κοινής Γνώµης µε αντικείµενο την αποτύπωση των απόψεων αλλά και της µέχρι σήµερα γνώσης και πληροφόρησης της κοινής γνώµης για την υφιστάµενη κατάσταση και προοπτική στη Λυκειακή Εκπαίδευση, τα προγράµµατα που την υποστηρίζουν, τις ανάγκες και τις κρινόµενες ως αναγκαίες θεσµικές ή διοικητικές παρεµβάσεις Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δείγµατος: ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ είναι ο γενικός πληθυσµός στο σύνολο της επικράτειας ηλικίας 16 έως 6 ετών Ε Το µέγεθος του δείγµατος: Σχεδιάστηκε Πανελλαδικό είγµα 2. ατόµων. (Πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις) ΣΤ Το χρονικό διάστηµα συλλογής στοιχείων: Από 1 έως Ιανουαρίου 11. Ζ Μέθοδος δειγµατοληψίας: Στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία. Το δείγµα κατανεµήθηκε µε τη µέθοδο των ποσοστώσεων, µε αναλογία των κατοίκων στις Περιφέρειες της Χώρας. Η Μέθοδος συλλογής στοιχείων: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις µε χρήση γραπτού δοµηµένου ερωτηµατολογίου. Θ Το τυπικό στατιστικό σφάλµα σε σχέση µε το αποτέλεσµα της έρευνας: Συνολική µέγιστη απόκλιση της έρευνας είναι ±2,6%. Ι Σχόλια διενεργήσαντος τη δηµοσκόπηση: Επισηµαίνουµε ότι τα στοιχεία της µέτρησης που παρουσιάζουµε αποτελούν την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν τη δεδοµένη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας.

3 Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α Τ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Συµπεράσµατα ποιοτικής της έρευνας: Για την αρτιότερη και πιο ολοκληρωµένη κατανόηση του ερευνητικού αντικειµένου, η GPO διενήργησε ποιοτική έρευνα µε τη µέθοδο των οµαδικών συνεντεύξεων (focus group) σε δείγµα 28 ατόµων αποτελούµενο από γονείς και µαθητές του Ν. Αττικής. Οι συµµετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις οµάδες ( 2 οµάδες γονέων και 2 οµάδες µαθητών) µε βάση την περιοχή κατοικίας, τα κοινωνικά και δηµογραφικά τους χαρακτηριστικά (µορφωτικό επίπεδο εισόδηµα). Οι οµαδικές συζητήσεις είχαν σαν αφετηρία και σαν πλαίσιο αναφοράς τις θεµατικές ενότητες του ερωτηµατολογίου της ποσοτικής έρευνας. Τα συµπεράσµατα της ποιοτικής έρευνας παρουσιάζονται στο τέλος της κάθε ενότητας της παρούσας έκθεσης αποτελεσµάτων.

4 Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α Τ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ( Ε Ι Γ Μ Α Τ Ο Λ Η Ψ Ι Α ) ΦΥΛΟ ΑΝ ΡΑΣ 44,1 ΓΥΚΑ 55,9 ΗΛΙΚΙΑ , , , ,9 45-6,4 Γραµµατικές γνώσεις ηµοτικό 4,6 Γυµνάσιο 7,7 Γενικό λύκειο 29,8 Επαγγελµατικό/ Τεχνικό λύκειο 5,5 ΑΕΙ 29,9 ΤΕΙ 1,3 IEK 3,8 Μεταπτυχιακό/ ιδακτορικό 7,1 Άλλο,9.Ξ. /.Α.,4 Συνολικό µηνιαίο οικογενειακό εισόδηµα - 5 3, , , , 31-7,2 Πάνω από 4. 7,7.Ξ. /.Α. 12,7 Το κύριο επάγγελµα - Ιδιότητα ηµόσιος Υπάλληλος - άσκαλος Α' Βάθµιας Βαθµίδας 3,1 ηµόσιος Υπάλληλος - Καθηγητής Β' Βάθµιας Βαθµίδας 4,6 ηµόσιος Υπάλληλος - Καθηγητής Γ' Βάθµιας Βαθµίδας,9 ηµόσιος Υπάλληλος (εκτός Παιδείας) 9,9 Ιδιωτικός Υπάλληλος - άσκαλος Α' Βάθµιας Βαθµίδας,4 Ιδιωτικός Υπάλληλος - Καθηγητής Β' Βάθµιας Βαθµίδας 1,2 Ιδιωτικός Υπάλληλος - Καθηγητής Γ' Βάθµιας Βαθµίδας,4 Ιδιωτικός Υπάλληλος - (εκτός Παιδείας) 19,6 Ελεύθερος επαγγελµατίας (Επιστήµονας) 7,1 Ελεύθερος επαγγελµατίας (Όχι επιστήµονας) 11,1 Επιχειρηµατίας 2, Αγρότης / Ψαράς 3,3 Μαθητής 4, Φοιτητής 5,7 Νοικοκυρά 1,8 Συνταξιούχος 7,6 Άνεργος 7, Άλλο,7.Ξ. /.Α.,6 * Για την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας το σύνολο των Υπαλλήλων στο χώρο της Παιδείας παρουσιάζονται ως «Εκπαιδευτικός»: ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΤΙΚΗ 64,4 ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ 13,3 ΑΓΡΟΤΙΚΗ 22,3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 27,1 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3,6 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1,1 ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 5,4 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 6,6 ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 2,8 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 7,3 ΗΠΕΙΡΟΣ 3,4 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 1,5 ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α 6,5 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α 4,6 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 5,3 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 1,9 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2,4 ΚΡΗΤΗ 5,5 * Για την καλύτερη παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας το σύνολο διοικητικών περιφερειών της χώρας οµαδοποιήθηκαν µε βάση τα κοινά γεωγραφικά χαρακτηριστικά (NUTS I) µε τον παρακάτω τρόπο: Α. Βόρεια Ελλάδα: Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, ΚεντρικήΜακεδονία (εκτόςθεσσαλονίκης), υτική Μακεδονία, Θεσσαλία Β. ΚεντρικήΕλλάδα:Ήπειρος, υτικήελλάδα, Ιόνια νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος Γ. ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗ: Κρήτη, Νησιά Βόρειου και Νότιου Αιγαίου. ΑΤΤΙΚΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑΑΘΗΝΩΝ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣΑΤΤΙΚΗΣ, ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5 ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

6 1. Βαθµός ικανοποίησης από το επίπεδο εκπαίδευσης του Λυκείου στην Ελλάδα Πόσο ικανοποιητικό θεωρείτε ότι είναι σε γενικές γραµµές το επίπεδο εκπαίδευσης του Λυκείου στην Ελλάδα; 6 49, 21,6 25,3 2,2 1,9 Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου.Ξ./.Α. 1% 8% 6% 1,9 1,2 2,5 2,8 1,1 1,1 1,5 74,3 73,1 75,1 7,1 77,8 68, 5,7 % % % 23,8 25,7 22,4 27,1 21,1 3,9 47,8 Πολύ & Αρκετά Λίγο & Καθόλου.Ξ. /.Α.

7 2. Άποψη για το αν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Λυκείου προετοιµάζουν κατάλληλα τους µαθητές για το µέλλον τους Πιστεύετε ότι τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Λυκείου προετοιµάζουν κατάλληλα τους µαθητές για το µέλλον τους; 6 54,8 26,3 13,6 4, 1,3 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 6% % % % 1,3 1, 1,4 1,4 1, 1,2, 53,8 81,1 78,8 82,9 79,1 82,8 78,6 46,2 17,6,2 15,7 19,5 16,2,2 Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

8 3. Άποψη για το αν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Λυκείου προάγουν την κριτική και δηµιουργική σκέψη των µαθητών Πιστεύετε ότι τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Λυκείου προάγουν την κριτική και δηµιουργική σκέψη των µαθητών; 6 48,9 26,5 15,5 6,8 2,3 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 6% 2,3 1,7 2,9 2,8 1,9 1,7 1,5 75,4 74,8 75,8 73,9 76,7 82, 59,7 % % % 22,3 23,5 21,3 23,3 21,4 16,3 38,8 Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

9 4. Άποψη για το αν η εκπαιδευτική διαδικασία του λυκείου σήµερα προάγει την κριτική σκέψη των µαθητών ή την αποµνηµόνευση και την αποστήθιση (αυθόρµητα) Πιστεύετε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία του λυκείου σήµερα προάγει την κριτική σκέψη των µαθητών ή την αποµνηµόνευση και την αποστήθιση; 1 86, ,4 5,1 την κριτική σκέψη την αποµνηµόνευση και την αποστήθιση.ξ. /.Α. 1% 8% 6% % 5,1 5,1 5,1 4,6 5,5 5,1, 86,5 85,5 87,4 85,9 87,1 86,5 79,1 % % 8,4 9,4 7,5 9,5 7,4 8,4 την κριτική σκέψη την αποµνηµόνευση και την αποστήθιση.ξ. /.Α.,9

10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ανεπαρκές κρίνεται σε γενικές γραµµές το επίπεδο της εκπαίδευσης του Λυκείου σήµερα. Θεωρείται ως ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που δεν προάγει την κριτική σκέψη των µαθητών και δεν τους προετοιµάζει σωστά για το µέλλον. Κύριοι υπεύθυνοι για την χαµηλή ποιότητα διδασκαλίας είναι, σύµφωνα µε τους µαθητές, οι καθηγητές. Οι µαθητές από την πλευρά τους, επικεντρώνονται στην εξασφάλιση υψηλού βαθµού στις εξετάσεις. Ανάµεσα στους γονείς επικρατεί η άποψη ότι οι καθηγητές ενδιαφέρονται µόνο για τα ιδιαίτερα µαθήµατα τους. Οι περισσότεροι γονείς πιστεύουν ότι δουλειά γίνεται µόνο στο φροντιστήριο.

11 ΜΕΡΟΣ Β: ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΙΩΞΕΙΣ

12 5. Βαθµός γνώσης του ότι το Υπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται στη δηµιουργία ενός Νέου Λυκείου Γνωρίζετε ότι το Υπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται στη δηµιουργία ενός Νέου Λυκείου; 6 45,3 39,2 1,8 3,3 1,4 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 6% % % 1,4 1,5 1,2,7 2,,5 1,5 42,5 44,2 41,1 43,9 41,2 1,7 59,7 88,8 56,1 54,3 57,7 55,4 56,8 38,8 % Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

13 6. Άποψη για το ποια πρέπει να είναι η κύρια προτεραιότητα του Νέου Λυκείου Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η κύρια προτεραιότητα του Νέου Λυκείου; 6 54,2 29,5 15,4 6,5,9 Η προετοιµασία του µαθητή για τις εξετάσεις εισαγωγής στο Πανεπιστήµιο Η προετοιµασία του µαθητή για την αγορά εργασίας Η απόκτηση γενικής παιδείας του µαθητή Όλα τα παραπάνω (αυθόρµητα).ξ. /.Α.

14 7. ΆποψηγιατοπουθαπρέπειναστοχεύειτοΝέοΛύκειο Πιστεύετε ότι το Νέο Λύκειο θα πρέπει να στοχεύει: 8 68,2 6 23,7 7,3,8 Στην εξειδίκευση του µαθητή σε ένα γνωστικό πεδίο Στην απόκτηση γενικής παιδείας του µαθητή Στο συνδυασµό εξειδίκευσης και γενικής παιδείας.ξ. /.Α.

15 8. ΆποψηγιατοανηχρήσητωνΝέωντεχνολογιώνκαιτωνΨηφιακώνΒοηθηµάτωνµπορείνα αντικαταστήσει ως ένα βαθµό το φροντιστήριο Θεωρείτε ότι η χρήση των Νέων τεχνολογιών και των Ψηφιακών Βοηθηµάτων (πρόσβαση από το σπίτι για περαιτέρω εµπέδωση και εξάσκηση, ηλεκτρονικά βιβλία, βοηθητικό υλικό και πρότυπες παραδόσεις µαθηµάτων) µπορεί να αντικαταστήσει ως ένα βαθµό το φροντιστήριο; 5 36, 3 27,8 15,7 18,4 1 2,1 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 2,1 2, 2,1 2,1 2, 1,7 1,4 34,1 3, 37,4 34,4 33,9 41, 43,3 6% % % 63,8 68, 6,5 63,5 64,1 57,3 55,3 % Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

16 9. Άποψηγιατοανοαριθµόςµαθηµάτωνστολύκειοθαπρέπεινααυξηθεί, ναµειωθείήνα παραµείνει ο ίδιος Πιστεύετε ότι ο αριθµός µαθηµάτων στο λύκειο θα πρέπει να αυξηθεί, να µειωθεί ή να παραµείνει ο ίδιος; 6 46,8 34,4 7,5 11,3 Να αυξηθεί Να παραµείνει ο ίδιος Να µειωθεί.ξ. /.Α. 1% 8% 6% 11,3 12,3 1,4 8,7 13,4 6,2 46,8 45,3 48, 52,2 42,2 59,6 5,7 % % % 34,4 34,5 34,4 33, 35,7 3,3 47,8 7,5 7,9 7,2 6,1 8,7 3,9 1,5 Να αυξηθεί Να παραµείνει ο ίδιος Να µειωθεί.ξ. /.Α.

17 1. Άποψηγιατοανηύλητουκάθεµαθήµατοςστολύκειοθαπρέπεινααυξηθεί, ναµειωθείήνα παραµείνει η ίδια Πιστεύετεότιηύλητουκάθεµαθήµατοςστολύκειοθαπρέπεινααυξηθεί, ναµειωθείήναπαραµείνειηίδια; 5 34,1 38,7 3 17, 1,2 1 Να αυξηθεί Να παραµείνει η ίδια Να µειωθεί.ξ. /.Α. 1% 8% 6% 17, 16,4 17,4 14,5 19,2 38,7 37,5 39,7 43,8 34,3 57,9 1,1 49,2 % % % 34,1 33,5 34,6 33,4 34,7 26,4 43,3 1,2 12,6 8,3 8,3 11,8 5,6 7,5 Να αυξηθεί Να παραµείνει ο ίδιος Να µειωθεί.ξ. /.Α.

18 11. Άποψηγιατοαντοδικαίωµατουµαθητήναεπιλέγειταµαθήµαταπουθαπαρακολουθείθα κάνει το σχολείο πιο ενδιαφέρον για το µαθητή και την εκπαιδευτική διαδικασία πιο αποτελεσµατική Στο Νέο Λύκειο ο µαθητής θα έχει τη δυνατότητα εκτός των υποχρεωτικών µαθηµάτων να επιλέγει ο ίδιος τα µαθήµατα που θα παρακολουθεί. Θεωρείτε ότι το δικαίωµα του µαθητή να επιλέγει τα µαθήµατα που θα παρακολουθεί θα κάνει το σχολείο πιο ενδιαφέρον για το µαθητή και την εκπαιδευτική διαδικασία πιο αποτελεσµατική; 1 8 7,7 6 15,6 4,8 8,2,7 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 13,,7,9 14,7 11,9,4 11,4,5,7,6 14,6 19,6 9, 6% % 86,3 84,4 87,7 88,1 84,7 79,8 91, % % Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

19 12. Άποψη για το αν το πρόγραµµα σπουδών του Νέου Λυκείου θα πρέπει να διασφαλίζει περισσότερο ελεύθερο χρόνο στους µαθητές Θεωρείτε ότι το πρόγραµµα σπουδών του Νέου Λυκείου θα πρέπει να διασφαλίζει περισσότερο ελεύθερο χρόνο στους µαθητές; 8 69,3 6 16,1 5,6 7,6 1,4 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 13,2 1,4 14,6 1,4 12,1 1,3 12,5 1,4 13,8 1,3 9,5,6 1,5 6% % 85,4 84, 86,6 86,1 84,9 89,9 89,5 % % Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

20 13. Άποψη για το ποια µαθήµατα πρέπει να είναι υποχρεωτικά και ποια επιλογής Θα σας διαβάσω τώρα µια λίστα µαθηµάτων και θα ήθελα να µου πείτε ποια από αυτά θεωρείτε ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικά και ποια επιλογής: Μαθηµατικά Νέα Ελληνικά & λογοτεχνία Ιστορία Πληροφορική Αγγλικά Φυσική Φ υσική Αγωγή Αρχαία Ελληνικά Χηµεία Βιολογία Κοινωνιολογία Οικονοµικά Ψυχολογία Φιλοσοφία Θρησκευτικά Άλλη ξένη γλώσσα Πολιτικές Επιστήµες Μουσική Αισθητική αγωγή (Καλλιτεχνικά) 25,9 21,6 38,5 37, 36,4 3,5 64,9 64,9 61,9 59,1 53,7 84,3 77,5 74, 71, 7,9 91,4 89,2 88,9 62,9 67,9 73,8 77,9 61, 62,4 34,7 34,4 37,4,7 45,7 15,4 22,2 25,6 28,6 28,8 8,3 1,6 1,9,3,2,2,3,3,4,4,3,4,7,7,2,6,5,6,7 1,6,3,5 % % % 6% 8% 1% σίγουρα & µάλλον υποχρεωτικό σίγουρα & µάλλον επιλογής.ξ. /.Α.

21 14. Άποψη για το µέτρο για την επιστροφή των βιβλίων στο τέλος της σχολικής χρονιάς Πως αξιολογείτε το µέτρο για την επιστροφή των βιβλίων στο τέλος της σχολικής χρονιάς; ,9 Θετικά 13,5 Μάλλον θετικά 6,2 Μάλλον αρνητικά 17,7,7 Αρνητικά.Ξ. /.Α. 1% 8%,7,5,7 23,9 24,4 23,8,8 26,8 28,6 32,8,9,4 6% % 75,4 75,1 75,5 78,3 72,8 71,4 67,2 % % Θετικά & Μάλλον θετικά Αρνητικά & Μάλλον αρνητικά.ξ. /.Α.

22 15. Άποψηγιατοαντοµέτρογιατηνεπιστροφήτωνβιβλίωνστοτέλοςτηςσχολικήςχρονιάςπρέπει να είναι υποχρεωτικό για όλους τους µαθητές ή προαιρετικό για όποιο µαθητή το επιθυµεί Πιστεύετε ότι το παραπάνω µέτρο πρέπει να είναι; ,3 45,,7 Υποχρεωτικό για όλους τους µαθητές Προαιρετικό για όποιο µαθητή το επιθυµεί.ξ. /.Α. 1% 8% 6%,7 1,1,3,8,6,6 45, 43,7 46,1 43,2 46,5 51,6 74,6 % % % 54,3 55,2 53,6 56, 52,9 47,8 25,4 Υποχρεωτικό για όλους τους µαθητές Προαιρετικό για όποιο µαθητή το επιθυµεί.ξ. /.Α.

23 16. Άποψη για το αν µε την καθιέρωση εκπόνησης ερευνητικών εργασιών από τους µαθητές προάγεται η κριτική και δηµιουργική σκέψη των µαθητών Στο πρόγραµµα του Νέου Λυκείου καθιερώνεται η εκπόνηση ερευνητικών εργασιών από τους µαθητές, ο βαθµός των οποίων θα προσµετράται στον τελικό βαθµό. Πιστεύετε ότι µε τον τρόπο αυτό προάγεται η κριτική και δηµιουργική σκέψη των µαθητών; 8 7,2 6 17,1 4,1 6,1 2,5 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 2,5 3, 2,1 1,2 1,5 9,7 1,9 9,5 12,9 8,9 2,7 2,3 2,2 1,5 6% % 87,3 86,5 88,2 86,4 88,2 84,9 89,6 % % Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

24 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΙΩΞΕΙΣ Στο Νέο Λύκειο θα πρέπει: Ναµειωθείοαριθµόςκαιηύλητωνµαθηµάτων Να διασφαλίζεται περισσότερος ελεύθερος χρόνος για τους µαθητές Να αποκτήσει ο µαθητής το δικαίωµα ευθύνη της επιλογής Να ανανεωθεί άµεσα το καθηγητικό δυναµικό µε καθηγητές νεότερους σε ηλικία, οι οποίοι φαίνεται να έχουν αµεσότερη και ευκολότερη πρόσβαση στους µαθητές Να ενισχυθούν τα ηλεκτρονικά βοηθήµατα Οι περισσότεροι µαθητές συνδέουν την εκπαίδευση τόσο µε την αγορά εργασίας όσο και µε την γενική µόρφωση Εκδηλώθηκε έντονα η ανάγκη ενίσχυσης του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού Από την πλευρά των γονέων επισηµάνθηκαν: Η ανάγκη να γίνεται έλεγχος στους καθηγητές καθώς και η πλήρης απουσία των σχολικών συµβούλων. Απαραιτήτως πρέπει να ενισχυθεί ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός Οι διαρκείς µεταρρυθµίσεις του εκπαιδευτικού συστήµατος που αποπροσανατολίζουν το µαθητή και την οικογένεια του Προτάθηκε το Γυµνάσιο να προσφέρει γενική παιδεία και το λύκειο πιο εξειδικευµένη.

25 ΜΕΡΟΣ Γ: ΟΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

26 17. Άποψη για το αν αυτή τη στιγµή η Β' βάθµια Τεχνική και Επαγγελµατική εκπαίδευση στην Ελλάδα επιτελεί τους σκοπούς της Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγµή η Β' βάθµια Τεχνική και Επαγγελµατική εκπαίδευση στην Ελλάδα επιτελεί τους σκοπούς της; 6,7 27,1 18,4 7,9 5,9 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 6% 5,9 4,4 7, 6,7 5,2 5,6 6, 67,8 67,5 68,1 65,7 69,8 74,1 5,8 % % % 26,3 28,1 24,9 27,6 25,,3 43,2 Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

27 18. Άποψη για το αν η Β' βάθµια Τεχνική και Επαγγελµατική εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί διακριτή εκπαιδευτική βαθµίδα Θεωρείτε ότι η Β' βάθµια Τεχνική και Επαγγελµατική εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί διακριτή εκπαιδευτική βαθµίδα; 6 56, 21,7 5,7 9,9 6,7 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 6,7 5,6 7,5 6,9 6,5 5,6 6, 15,6 15,4 15,9 15,9 15,5 14,6,8 6% % 77,7 79, 76,6 77,2 78, 79,8 73,2 % % Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

28 19. ΆποψηγιατοποιαπρέπειναείναιηβασικήαποστολήτηςΒ' βάθµιαςτεχνικήςκαι Επαγγελµατικής εκπαίδευσης Ποια πρέπει να είναι η βασική αποστολή της Β' βάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής εκπαίδευσης; 6 58,3 39,7 2, Η κατάρτιση σε εξειδικευµένα Η συνολική τεχνολογική αντικείµενα που συνδέονται εκπαίδευση και η ανάπτυξη άµεσα µε την αγορά γενικών δεξιοτήτων εργασίας.ξ. /.Α. 1% 8% 6% 2, 1,6 2,3 1,7 2,3 3,4 39,7 41,9 38, 38,4,9 35,9 62,7 % % 58,3 56,5 59,7 59,9 56,8 6,7 37,3 % Η κατάρτιση σε εξειδικευµένα αντικείµενα Η συνολική τεχνολογική εκπαίδευση.ξ. /.Α.

29 . Άποψη για το αν η αναβάθµιση της Τεχνολογικής εκπαίδευσης µπορεί να δώσει λύση στο πρόβληµα της ανεργίας των νέων Θεωρείτε ότι η αναβάθµιση της Τεχνολογικής εκπαίδευσης µπορεί να δώσει λύση στο πρόβληµα της ανεργίας των νέων; 6 5,5 26,6 1,1 11,3 1,5 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 1,5,9 1,9 1,4 1,5 1,7 21,4 21, 21,7 22,4,6 16,2 31,4 6% % % 77,1 78,1 76,4 76,2 77,9 82,1 68,6 % Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

30 21. Άποψη για το πόσο σηµαντική είναι η αναβάθµιση της Τεχνολογικής εκπαίδευσης για το νέο αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας Πόσο σηµαντική θεωρείτε την αναβάθµιση της Τεχνολογικής εκπαίδευσης για το νέο αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας; 6 44, 36,3 12,5 5,1 2,1 Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου.Ξ./.Α. 1% 8% 2,1 1,9 2,2 17,6 18,2 17,1 19,5 16,1 11,9 25,3 2,7 1,5 2,2 6% % 8,3 79,9 8,7 77,8 82,4 85,9 74,7 % % Πολύ & Αρκετά Λίγο & Καθόλου.Ξ. /.Α.

31 22. Άποψη για το αν θα πρέπει να ενισχύεται η εισαγωγή των αποφοίτων Τεχνολογικών Λυκείων και σε ποια Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Πιστεύετε ότι θα πρέπει να ενισχύεται η εισαγωγή των αποφοίτων Τεχνολογικών Λυκείων: 6 47,3 37, 11,8 3,9 Στα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ Μόνο στα ΤΕΙ εν πρέπει να ενισχύεται η εισαγωγή τους σε κανένα ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυµα.ξ. /.Α. 1% 8% 6% 3,9 3,4 4,2 4, 3,8 11,8 13,8 1,2 1,4 13, 12,4 1,7 7,5 1,4 37, 37,8 36,5 38,9 35,4 41, 49,3 % % 47,3 45, 49,1 46,7 47,8 44,9 41,8 % Στα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ Μόνο στα ΤΕΙ εν πρέπει να ενισχύεται η εισαγωγή τους.ξ. /.Α.

32 23. Άποψη για το αν ότι οι απόφοιτοι των Τεχνολογικών (Τεχνικών) Λυκείων πρέπει να κατοχυρώνουν επαγγελµατικά δικαιώµατα Θεωρείτε ότι οι απόφοιτοι των Τεχνολογικών (Τεχνικών) Λυκείων πρέπει να κατοχυρώνουν επαγγελµατικά δικαιώµατα; 8 63, 6 17,9 7,4 9,7 2, Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 2, 1,2 2,5 17,1 17,6 16,9 16,6 17,6,8 2,2 1,8 3,9 14,9 6% % 8,9 81,2 8,6 81,2 8,6 75,3 85,1 % % Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

33 24. Άποψη για το αν το Τεχνολογικό (Τεχνικό) Λύκειο προσέφερε τη δυνατότητα επαγγελµατικής αποκατάστασης θα ωθούσαν τα παιδιά προς αυτή την κατεύθυνση Στην περίπτωση που το Τεχνολογικό (Τεχνικό) Λύκειο προσέφερε τη δυνατότητα επαγγελµατικής αποκατάστασης, εσείς προσωπικά θα ωθούσατε τα παιδιά σας προς αυτή την κατεύθυνση; ,4 18, 11,6 5,9 2,1 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 6% % % 2,1 2,8 1,6 17,5 18, 17,1 17,9 17,1 15,7 8,4 79,2 81,3 79,8 8,9 8,9 2,3 2, 3,4 4,5,3 55,2 % Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

34 25. Άποψη για το αν η τεχνική εκπαίδευση πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Πιστεύετε ότι η τεχνική εκπαίδευση πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τις ανάγκες της αγοράς εργασίας; 1 84, ,4 1,3 2,2,5 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α.

35 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Μεγάλες είναι οι προσδοκίες τόσο της κοινής γνώµης όσο και της µαθητικής κοινότητας για το ρόλο της τεχνικής εκπαίδευσης στο άµεσο µέλλον Προσδοκίες που συνδέονται όχι µόνο µε την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση αλλά και το νέο αναπτυξιακό µοντέλο που καλείται να δηµιουργήσει και να αναπτύξει η Ελλάδα. Η τεχνική εκπαίδευση συνδέεται άµεσα µε την αγορά εργασίας και θεωρείται από πολλούς ως µια από τις λύσεις για την αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων. Ειδικά οι µαθητές των τεχνικών λυκείων σήµερα: Θεωρούν θετικό µέτρο µια ενδεχόµενη κατοχύρωση των επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων. Επιδιώκουν να τους επιτραπεί η άµεση άσκηση του επαγγέλµατος τους αµέσως µετά την λήξη του σχολείου. ΖητούντηναύξησητουποσοστούεισαγωγήςστηνΤριτοβάθµιαεκπαίδευση, ειδικάστατει. Οιγονείςµετησειράτους: πιστεύουν ότι οι τεχνική εκπαίδευση πρέπει να ενισχυθεί όπως και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτωντης. ωστόσο θεωρούν ότι τα παιδιά επιλέγουν τα τεχνικά σχολεία επειδή είναι λιγότερο απαιτητικά Επικρατεί µια σύγχυση στους περισσότερους γονείς, οι οποίοι από τη µια επιθυµούν τα παιδιά τους να σπουδάσουν σε κάποιο ΑΕΙ κατά προτίµηση, από την άλλη φοβούνται το ενδεχόµενο οι σπουδές αυτές να οδηγήσουν στην ανεργία. Για το λόγο αυτό πολλοί γονείς δήλωσαν πως συζητούν µε τα παιδιά τους το ενδεχόµενο να ακολουθήσουν αυτά την τεχνική εκπαίδευση ή τις παραγωγικές σχολές, χωρίς ωστόσο να τα πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση.

36 ΜΕΡΟΣ : ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ Γ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

37 26. Άποψηγιατοθαπροτιµούσαντοπαιδίτουςνασπουδάσειαυτόπουθέλειτοίδιοήκάτιπουθα το οδηγήσει σε εύκολη επαγγελµατική αποκατάσταση Θα προτιµούσατε το παιδί σας να σπουδάσει αυτό που θέλει το ίδιο ή κάτι που θα το οδηγήσει σε εύκολη επαγγελµατική αποκατάσταση; 8 73,3 6 25,2 1,5 Αυτό που θέλει Αυτό που θα οδηγήσει σε εύκολη επαγγελµατική αποκατάσταση.ξ. /.Α. 1% 8% 1,5 2, 1,1 1,7 1,3 25,2 21,9 27,9 27,1 23,6 29,8 16,4 3, 6% % % 73,3 76,1 71, 71,2 75,1 7,2 8,6 % Αυτό που θέλει Αυτό που θα οδηγήσει σε εύκολη επαγγελµατική αποκατάσταση.ξ. /.Α.

38 27. Άποψη για το αν η παραπαιδεία (φροντιστήρια) οφείλεται στο βαθµό αποτελεσµατικότητας του σχολικού προγράµµατος ή στον ανταγωνιστικό χαρακτήρα των πανελλαδικών εξετάσεων Πιστεύετε ότι η παραπαιδεία (φροντιστήρια) οφείλεται στο βαθµό αποτελεσµατικότητας του σχολικού προγράµµατος ή στον ανταγωνιστικό χαρακτήρα των πανελλαδικών εξετάσεων; 6 5,4 21,2 26, 2,4 Στο βαθµό αποτελεσµατικότητας του σχολικού προγράµµατος Στον ανταγωνιστικό χαρακτήρα των εξετάσεων 1% 8% 6% % % % Στη νοοτροπία του Έλληνα γονέα.ξ. /.Α. 2,4 3,2 1,8 1,9 2,8 2,3 26, 26,9 25,2 23,9 27,7 32, 21,2 21,6,8 21,4 21, 5,4 48,3 52,2 52,8 48,5 34,8 3,9,9 23,9 55,2.Ξ. /.Α. Στη νοοτροπία του Έλληνα γονέα Στον ανταγωνιστικό χαρακτήρα των εξετάσεων Στο βαθµό αποτελεσµατικότητας του σχολικού προγράµµατος

39 28. Άποψη για το µε ποιο τρόπο µπορεί να µειωθεί η παραπαιδεία Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι µπορεί να µειωθεί η παραπαιδεία; 34,3 33,2 6,7 12,5 11,7 Με ενισχυτική διδασκαλία στο σχολείο Με ψηφιακά βοηθήµατα Με την αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα Πανεπιστήµια εν µπορεί να µειωθεί µε κανέναν τρόπο Άλλο 1,6.Ξ. /.Α.

40 29. Άποψη για το αν οι εισακτέοι στα πανεπιστήµια είναι περισσότεροι από όσους έχει ανάγκη η χώρα Πιστεύετε ότι οι εισακτέοι στα πανεπιστήµια είναι περισσότεροι από όσους έχει ανάγκη η χώρα; 8 67, 6 14,7 5, 9,2 4,1 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 4,1 4,6 3,7 14,2 13,2 14,9 13,5 14,6 12,9 5,4 3, 3,4 29,8 4,5 6% % % 81,7 82,2 81,4 81,1 82,4 83,7 65,7 % Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

41 3. Άποψη για το αν ο βαθµός απολυτηρίου του Λυκείου πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε την εισαγωγή στο Πανεπιστήµιο Πιστεύετε ότι ο βαθµός απολυτηρίου του Λυκείου πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε την εισαγωγή στο Πανεπιστήµιο; 6 42,6 32,5 15,9 7,8 1,2 Ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχι Όχι.Ξ. /.Α. 1% 8% 6% 1,2 1,1 1,2,9 1,3 1,1,3 41,1 39,7 37,4 43, 48,9 32,8 % % 58,5 57,8 59,1 61,7 55,7 5, 67,2 % Ναι & Μάλλον ναι Όχι & Μάλλον όχι.ξ. /.Α.

42 31. Άποψηγιατοµεβάσηποιοκριτήριοθαπρέπειναγίνεταιηεισαγωγήτωνµαθητώνστα Πανεπιστήµια Με βάση ποιο κριτήριο θα πρέπει να γίνεται η εισαγωγή των µαθητών στα Πανεπιστήµια; 6 55, 29,6 4,3 1, Το βαθµό Το βαθµό των Το κάθε Μεικτό σύστηµα.ξ. /.Α. απολυτηρίου του πανελλαδικών πανεπιστήµιο να που θα Λυκείου µόνο εξετάσεων µόνοορίζει τα κριτήρια επιλογής περιλαµβάνει όλα ή κάποια από τα παραπάνω 1% 1,1,8 1,3 1,7 1,1 8% 6% 55, 57,5 52,9 61,8 58,2 % % % 29,6 28,8 3,4 27, 29,9 4,3 1, 4,2 8,7 4,3 11,1 1,1 8,4 1,5 1,4.Ξ. /.Α. Μεικτό σύστηµα που θα περιλαµβάνει όλα ή κάποια από τα παραπάνω Το κάθε πανεπιστήµιο να ορίζει τα κριτήρια επιλογής Το βαθµό των πανελλαδικών εξετάσεων µόνο Το βαθµό απολυτηρίου του Λυκείου µόνο

43 32. Άποψηγιατοτιβαρύτηταθαπρέπειναέχειτοκάθεκριτήριοστονυπολογισµότουτελικού βαθµού στην περίπτωση που το σύστηµα εισαγωγής είναι µεικτό Στην περίπτωση που το σύστηµα εισαγωγής είναι µεικτό, τι βαρύτητα θα πρέπει να έχει το κάθε κριτήριο στον υπολογισµό του τελικού βαθµού; 5 3,9 39,2 29,9 ΑΦΟΡΑ ΤΟ 55,% ΤΩΝ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ: «Μεικτό σύστηµα που θα περιλαµβάνει όλα ή κάποια από τα παραπάνω» ΣΤΗΝ «Με βάση ποιο κριτήριο θα πρέπει να γίνεται η εισαγωγή των µαθητών στα Πανεπιστήµια;» 3 1 Βαθµός απολυτηρίου Λυκείου Βαθµός πανελλαδικών εξετάσεων Τα κριτήρια επιλογής του κάθε πανεπιστηµίου 1% 8% 29,9 29,6 3, 28,5 31,1 32, 22,7 6% % % % 39,2 39,3 39,2 39,7 38,9 42,5 3,9 31,1 3,8 31,8 3, 25,5 35,5 41,8 Τα κριτήρια επιλογής του κάθε πανεπιστηµίου Βαθµός πανελλαδικών εξετάσεων Βαθµός απολυτηρίου Λυκείου

44 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ Γ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Οι µαθητές δήλωσαν πως πηγαίνουν σε φροντιστήρια: Εξαιτίας της πίεσης που δέχονται από τους γονείς για να σπουδάσουν. Επειδή η ποιότητα της διδασκαλίας είναι σαφώς ανώτερη από ό,τι στο σχολείο. Για να καλύψουν την εξεταστέα ύλη. Σχετικά µε την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι µαθητές εκτιµούν πως πρέπει να εξετάζονταιµόνοσταβασικάµαθήµατα. Είναι αντίθετοι στον καθορισµό του βαθµού εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση από τα πανεπιστήµιααλλάθετικοίστονορισµότωνεξεταζόµενωνµαθηµάτωναπόαυτά. ΓΟΝΕΙΣ: Γιατηνπαραπαιδείακυρίωςευθύνονταιοικαθηγητέςπουδενασχολούνταιµετιςαδυναµίεςτωνµαθητών. Εκτιµάται πως καταλήψεις, απεργίες, συνελεύσεις καθηγητών σε συνδυασµό µε τον όγκο της διδακτέας ύλης ωθούντουςµαθητέςσταφροντιστήριαώστενακαλυφθείηεξεταστέαύλη. Επισηµάνθηκε επίσης και η νοοτροπία των ελλήνων γονέων σχετικά µε τις σπουδές του µαθητή, δηλαδή η ταύτιση της έννοιας «επιτυχία στη ζωή», µε την έννοια «γνώση» και µε την έννοια «φροντιστήριο» Ακόµα και να µην υπήρχαν εξετάσεις στο σχολείο, οι γονείς θα έστελναν τα παιδιά τους φροντιστήριο γιατί στο σχολείο δεν µαθαίνουν σωστά. Το απολυτήριο του Λυκείου δεν πρέπει κατά τους γονείς να αποτελεί κριτήριο εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση καθώς εναπόκειται στην κρίση των καθηγητών, τους οποίους δεν εµπιστεύονται

ΜΕΛΕΤΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 «Οικονομική ανάπτυξη δεν είναι δυνατή χωρίς τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 4. Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7. 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12

Εισαγωγή... 4. Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7. 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12 Περιεχόµενα σελίδα Εισαγωγή... 4 Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12 1.1 Βαθµός συµφωνίας µε την λειτουργία µη κρατικών/µη κερδοσκοπικών πανεπιστηµίων...13

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΑ ΑΣΠΑΙΤΕ ΓΓΕΕ ΓΤΠΜ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3)

4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3) 4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3) 4. ΠΡΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ι ΡΥΜΑ (ΠΕ3)... i 4.1 Εισαγωγή... 4-1 4.2 Προπανεπιστηµιακή εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 2.0 ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 3.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 4.0 Ειδική Αγωγή 24 ΙV. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ 1998 Περιεχόμενα Ταυτότητα της έρευνας...2 Γενικά.3 1. Εκπαιδευτικό επίπεδο...7 2. Αίτια εγκατάλειψης του σχολείου..11

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Παρουσιάζουμε σήμερα τις προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για το «Νέο Λύκειο». Στη διαμόρφωση τους έχουν ληφθεί υπόψη : Οι μελέτες του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο Αργυρούπολη - Γλυφάδα Έχεις σκεφτεί ποια θα είναι η στρατηγική σου για τις Εξετάσεις; Η έγκαιρη και μεθοδική προετοιμασία εξασφαλίζει την επιτυχία. Μεθοδικη Προετοιμασια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αυτοµατισµού Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αυτοµατισµού Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία,

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ- µιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων»

στο σχέδιο νόµου «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ- µιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ- µιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων» Προς την Βουλή των Ελλήνων Α ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για τo Νέο Λύκειο

Πρόταση για τo Νέο Λύκειο Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 5 2. Η σημερινή κατάσταση 6 2.1 Οι υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό του Λυκείου σήμερα 6 2.2 Πρόγραμμα σπουδών Αποτελέσματα 8 3. Οι αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Αρχική Έκδοση Μάιος 2011 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταµείο ΕΣΠΑ 2007-13 \ Ε.Π. Ε& ΒΜ \ Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ΤΟΜΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Αλλάζουμε Παιδεία Αλλάζουμε την Ελλάδα ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Πρόταση για τo Νέο Λύκειο 2 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Τις εργασίες του Συµβουλίου παρακολούθησαν και συνέβαλαν στη σύνταξη του παρόντος και οι:

Τις εργασίες του Συµβουλίου παρακολούθησαν και συνέβαλαν στη σύνταξη του παρόντος και οι: Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ κ. Α. ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Το παρόν εκπονήθηκε σε δεκαέξι συνεδρίες,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΪΟΣ 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τσαµαδιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Μέτρηση στάσεων χρηστών φροντιστηριακής εκπαίδευσης στην Αττική» [Έρευνα για λογαριασμό του Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Παραδοτέο Δ: Έκθεση Αξιολόγησης Προγράμματος (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης) Έρευνα Πεδίου 1: Μελέτη αξιολόγησης της μέχρι τώρα πορείας των πράξεων για το Νέο Σχολείο και εκτίμηση των επιπτώσεων τους, τόσο

Διαβάστε περισσότερα

1.4.6. Π.. 47/2006... 8

1.4.6. Π.. 47/2006... 8 Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Δαμανάκη Προτάσεις για την Εκπαίδευση

Μαρία Δαμανάκη Προτάσεις για την Εκπαίδευση ΜΑΡΙΑ ΑΜΑΝΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Η δωρεάν παιδεία και η εργασία στη νέα εποχή Α. Σχολείο ανοικτό στην τοπική κοινωνία Αποκέντρωση και αξιολόγηση Α1. Η αποκέντρωση και η

Διαβάστε περισσότερα