ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΩΔ. NUTS: GR 431 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΣΟΔΑ Κωδ. CPV: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Δήμος Φαιστού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης και κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. Άρθρο 1 ο Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη, για την ως άνω υπηρεσία έχει εκτιμηθεί στο ποσό των ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Η υπηρεσία αφορά κάλυψη αναγκών για την μεταφορά των απορριμμάτων του έτους 2017 και θα βαρύνει στον Κ.Α του προϋπολογισμού Άρθρο 2 ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπονται από τις διατάξεις: Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 1

2 Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120Α ) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ ). Της Υ.Α. Π1/2390/2013/(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/ ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Της Κ.Υ.Α / (Φ.Ε.Κ. 1016/Β/97) "Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων". Της ΚΥΑ ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β/ ) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» Άρθρο 3 ο Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Α.Φ.Μ. : Διεύθυνση: Πάροδος 25ης Μαρτίου 1, Τ.Κ Μοίρες Στοιχεία επικοινωνίας : Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετιζόμενη με τεύχη της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ ( Σαββάκη Μαρία ) fax ή το mail Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετιζόμενη με την εξέλιξη της διαδικασίας ανάθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ (Μελαμπιανάκη Θεονύμφη) Fax ή το mail Άρθρο 4 ο Δημοσίευση - Λήψη Πληροφοριών Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δημοτικό καταστήματος Φαιστού το οποίο βρίσκεται στην διεύθυνση Πάροδος 25ης Μαρτίου 1 στις Μοίρες. Αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Φαιστού. Παράλληλα η διακήρυξη θα δημοσιευθεί : Στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) Στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 2

3 Στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της εφημερίδας της κυβέρνησης ΦΕΚ. Περίληψη της διακήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα «Διαύγεια» Στην ιστοσελίδα του Δήμου Φαιστού ( ). Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις και καθώς και από τα γραφεία του Δημοτικού καταστήματος Φαιστού στις Μοίρες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών διευκρινίσεων θα κατατίθενται μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Δεν εξετάζονται αιτήματα παροχής διευκρινήσεων σε περίπτωση που υποβάλλονται με άλλο τρόπο η σε περίπτωση που το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα παραπάνω αιτήματα θα υποβάλλονται τουλάχιστον 6 μέρες πριν από την καταλυτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Άρθρο 5ο Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης Στο πλαίσιο αυτό, τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής ανάρτησης της προκήρυξης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., θα ακολουθήσει η ηλεκτρονική υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωση σύμφωνα με τα οριζόμενα Υ.Α. Π1/2390/ Η καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται σε 30 ήμερες προσμετρούμενες από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής γνωστοποίησης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης ( Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ). ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19/01/2017 και ώρα 15:00 μ.μ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21/02/2017 και ώρα 15:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 3

4 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα από την υπηρεσία χρονοσήμανσης. Άρθρο 6ο Δεκτοί στο διαγωνισμό Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος οικονομικοί φορείς ( Φυσικά πρόσωπα, Νομικά πρόσωπα, Ενώσεις οικονομικών φορέων) εφ όσον : 1. Διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Διαδικτυακή πύλη 2. Δραστηριοποιούνται σε τομείς σχετικούς με την δημοπρατούμενη υπηρεσία 3. Έχουν εγγραφεί στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση. 4. Έχουν στην πλήρη κυριότητα τους τον ελάχιστο απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. 5. Πληρούν τους όρους που καθορίζονται από την παρούσα μελέτη. 6. Έχουν εγκατασταθεί : -Στην Ελλάδα ή στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) -Σε κράτος μέλος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) -Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος 1 της ως άνω Συμφωνίας. -Σε χώρες που δεν εμπίπτων στην ως άνω περίπτωση και έχουν συνάψει συμφωνία με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων δεν είναι απαραίτητο να έχουν νομική μορφή κατά την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό σε περίπτωση κατακύρωσης της υπηρεσίας η Ένωση οικονομικών φορέων θα πρέπει αποκτήσει νομική μορφή. Άρθρο 7 ο Μορφή και περιεχόμενο προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία τις 21/02/2017 και ώρα 15:00, στην Ελληνική γλώσσα. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» ο οποίος θα περιέχει όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της παρούσας 4

5 (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» οποίος θα περιέχει την οικονομική προσφορά του υποψηφίου. Οι οικονομικές προσφορές θα καταχωρούνται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς, τον αριθμό που θα προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης επί της τιμής αναφοράς της μελέτης, με δυο δεκαδικά ψηφία. Φάκελος Προσφοράς Άρθρο 8 ο Περιεχόμενο φακέλου προσφορών α) Υποφάκελος Δικαιολογητικών-Τεχνικής Προσφοράς Ο υποφάκελος Δικαιολογητικών - Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να περιέχει : 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 4.760,00 διάρκειας 150 ημερών τουλάχιστον. Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην αρμόδια υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση. 2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (εφεξής ΕΕΕΣ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79 του ν. 4412/2016 το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς και συνιστά προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας : α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από το διαγωνισμό. β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 75. Το ΕΕΕΣ υπογράφεται, σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου από τον ίδιο, σε περίπτωση Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ αυτούς, σε περίπτωση Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) 5

6 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας (δηλ. από Φυσικό Πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση 3. Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιγράφονται με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί στην εκτέλεση της υπηρεσίας, ο οποίος θα είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις της τεχνικής έκθεσης της παρούσας μελέτης. 4. Άδειες κυκλοφορίας όλων οχημάτων τα οποία να αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της προσφοράς. 5. Βιβλιάρια μεταβολών όλων οχημάτων τα οποία να αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της προσφοράς. 6. Σε περίπτωση που επιλεγεί η δυνατότητα χρήσης 2 ανοικτών containers, αποδεικτικά για την κατοχή των containers την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, όπως τιμολόγια αγοράς. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η κατάθεση αποδεικτικών κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση αρμοδίως υπογεγραμμένη σχετικά με την κτήση των παραπάνω μέσων. Επιπλέων δικαιολογητικά σε περίπτωση Νομικών Προσώπων και Ενώσεων οικονομικών φορέων. 7. Για ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): -ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων -ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας -Πρόσφατο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή. -Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. -Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής σε Διαγωνισμούς και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά. 8. Για ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): -Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. - Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας. 6

7 9. Για αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα: Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 4, 5, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Νομικού Προσώπου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο. 10. Για Ενώσεις/Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο οποίο : -Να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία. -Να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της υπηρεσίας που αναλαμβάνει κάθε μέλος. -Να διατυπώνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες. -Να διατυπώνεται η βούληση των μελών για συμμετοχή στον διαγωνισμό. -Να ορίζεται ο εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. - Σε περίπτωση που η Ένωση/Κοινοπραξία δεν έχει νομική μορφή να δεσμεύονται τα μέλη ότι σε περίπτωση κατακύρωσης της υπηρεσίας θα αποκτήσει νομική μορφή. Το συμφωνητικό υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής. Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που εκδίδονται εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται υποχρεωτικά επί ποινής αποκλεισμού από νόμιμη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Η μετάφραση των εν λόγο εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο Προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί δικηγόρων Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν αλλοδαπές επιχειρήσεις και που θα κατατεθούν από τους διαγωνιζόμενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα. Σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση, θα επικρατεί η ελληνική διατύπωση. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, επί ποινής αποκλεισμού, θα πρέπει να υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό και έχει τη δυνατότητα να δεσμεύσει με την υπογραφή του το νομικό πρόσωπο (την εταιρεία ή την κοινοπραξία). 7

8 Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες. Με εξαίρεση τα Φ.Ε.Κ. και τα έγγραφα που φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα όλα τα υπόλοιπα παραστατικά θα πρέπει να προσκομιστούν στο Δήμο μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή τους στο Σύστημα. β)υποφάκελος οικονομικής προσφοράς. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, επί ποινής απορρίψεως, στον υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Ο ενδιαφερόμενος συντάσσει την οικονομική προσφορά σε συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και την υπογράφει ψηφιακά. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Άρθρο 9 ο Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την 28/02/2017 και ώρα 15:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν, λαμβάνοντας σχετική ενημέρωση από το σύστημα. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων οργάνων της. Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι υποψήφιοι των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. Άρθρο 10 ο Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 8

9 Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων οργάνων της, εφαρμόζοντας τις κείμενες διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα: Η Αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, με την βοήθεια των πιστοποιημένων χρηστών του Συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. Η Αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους. Η Αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού απευθύνει αιτήματα στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ανακηρύσσεται ο προσωρινός ανάδοχος της υπηρεσίας και καλείται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών ο ανάδοχος αναδεικνύεται μετά από κλήρωση. Κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών επικυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες οικονομικούς φορείς. Άρθρο 11 ο Δικαιολογητικά κατακύρωσης Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ανακηρύσσεται ο προσωρινός ανάδοχος ο οποίος ειδοποιείται, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας, προκειμένου να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού, ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την αποστολής της ειδοποίησης, τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να είναι πρωτότυπα ή αντίγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74). 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 9

10 ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Ποινικό Μητρώο προσκομίζουν: ο ίδιος, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ενώσεων, ο νόμιμος εκπρόσωπος σε περίπτωση ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν διοίκησή σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης φυσικά πρόσωπα. Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, φέρουσα την ψηφιακή του υπογραφή, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων. 2. Πιστοποιητικά ή άλλα έγγραφα της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι: α) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και β) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: Αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. Σε 10

11 περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το Νομικό Πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. Σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων προσκομίζονται οι αντίστοιχες ενημερότητες σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό. Προκειμένου περί αλλοδαπού Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, νομίμως επικυρωμένο πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του, στα αντίστοιχα Επαγγελματικά μητρώα. Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών. 5. Άδεια Μεταφοράς μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων. 6. Για οικονομικούς φορείς που εμπίπτει το άρθρο 8 του Ν 3310/2005 Οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες οφείλουν να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, πιστοποιητικό ή βεβαίωση από όπου να προκύπτει ότι οι μετοχές της εταιρείας, με βάση το ισχύον καταστατικό της είναι ονομαστικές, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 15 του Ν. 2328/95 σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 82/96, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ ). Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους. Κατά τα λοιπά προσκομίζουν τα ακόλουθα στοιχεία: Τα ελληνικά νομικά πρόσωπα, προσκομίζουν αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετοχών της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετοχών της εταιρείας, το πολύ τριάντα ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές προσκομίζουν: Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 11

12 προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές. Αναλυτική κατάσταση μετοχών, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται στην αναθέτουσα αρχή και πριν τη σύναψη της σύμβασης επικαιροποιημένα κατά τον ίδιο τρόπο. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα ονομαστικές μετοχές, υποβάλλουν: Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών. 7. Αντίγραφα ασφαλιστήριων όλων οχημάτων τα οποία να αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της προσφοράς. 8. Αντίγραφο αποδείξεων εξόφλησης των τελών όλων οχημάτων τα οποία να αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της προσφοράς. 9. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων, κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού, δεν εκτελεί έργο μεταφοράς απορριμμάτων και ο εξοπλισμός του βρίσκεται σε ακινησία τότε θα υποβληθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει ότι το έτος 2016 δεν έχει εκτελέσει έργο μεταφοράς απορριμμάτων και εφόσον ανακηρυχθεί οριστικός ανάδοχος θα υποβάλλει πριν την υπογραφή του συμφωνητικού αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οχημάτων που θα χρησιμοποιεί καθώς και βεβαιώσεις πληρωμής τελών κυκλοφορίας 10. Αποδεικτικά για τον έλεγχο ΚΤΕΟ όλων οχημάτων τα οποία να αναφέρονται στην τεχνική έκθεση της προσφοράς. 11. Φωτογραφίες των κλειστών containers για να διαπιστωθεί ότι πληρούν τα απαιτούμενα από την / (ΦΕΚ 1016 Τεύχος Β') τεχνικά χαρακτηριστικά. Στις φωτογραφίες θα είναι ευκρινείς : οι αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων και των κλειστών containers, η οροφή του κάθε κοντέινερ ούτως ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί η ύπαρξη θυροφύλλων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τεχνικής έκθεσης της παρούσας μελέτης, καθώς και ο μηχανισμός συμπίεσης των απορριμμάτων. 12. Φωτογραφίες των ανοικτών containers. 13. Κατάσταση με τις εργασίες μεταφοράς απορριμμάτων που έχουν εκτελεστεί επιτυχώς κατά την τελευταία τριετία, συνοδευόμενη από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. 12

13 14. Κατάσταση προσωπικού που απασχολεί ο οικονομικός φορέας (έντυπα κατάθεσης σχετικών στοιχείων στο σύστημα «Εργάνη» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ) 15. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία ο ανάδοχος θα δεσμεύεται για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Τα παραπάνω δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται σε έντυπη μορφή, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Φαιστού, και θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες Άρθρο 12 ο Κατακύρωση υπογραφή σύμβασης Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης ανακηρύσσεται ο οριστικός ανάδοχος της υπηρεσίας με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Μετά την έγκριση της απόφασης ανάδειξης του οριστικού αναδόχου, τον προσυμβατικό έλεγχο και την παρέλευσης της περιόδου κατάθεσης ενστάσεων ο οριστικός ανάδοχος καλείται από την Αναθέτουσα Αρχή να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εντός 20 ημέρου από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγυητική ύψους 5% επί του ποσού της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ καθώς και δικαιολογητικά που κατατέθηκαν κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και χρήζουν επικαιροποίησης. Άρθρο 13 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης 13

14 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της μετά την τελική παραλαβή της υπηρεσίας από αρμόδια επιτροπή. Άρθρο 14 ο Επίλυση διαφορών Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής τους, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Οικονομικός Φορέας καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά, που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των άρθρων 377 παράγραφος 1 περίπτωση 27 και 379 παράγραφος 1 και 11 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147), καθώς και οι διατάξεις του ΒΙΒΛΙΟΥ IV «ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (Άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016. Άρθρο 15 ο Διάρκεια της σύμβασης Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος. Σε περίπτωση που δεν εξαντληθούν οι συμβατικές ποσότητες σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμος έχει δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για δύο μήνες με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να μεταβληθεί η συμβατική ποσότητα. Εάν μετά την υπογραφή της σύμβασης, στα πλαίσια υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, δοθεί λύση για την διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Φαιστού η οποία να μην προϋποθέτει την μεταφορά τους στο Χ.Υ.Τ.Υ. Πέρα Γαλήνων η σύμβαση που θα προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό θα λυθεί χωρίς την καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο. Επίσης ο Δήμος Φαιστού μπορεί να μην εξαντλήσει τις ενδεικτικές ποσότητες απορριμμάτων που αναφέρονται στον προϋπολογισμό ανάλογα πάντα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Άρθρο 16 ο Εποπτεία σύμβασης 14

15 Η παρακολούθηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης θα γίνεται από την Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου με το προσωπικό το οποίο θα οριστεί με Απόφαση Δημάρχου. Η ανωτέρω υπηρεσία θα παρακολουθεί και θα εισηγείται για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης. Άρθρο 17 ο Κυρώσεις Ποινικές ρήτρες Έκπτωση Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος όταν : - Δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στην ορισθείσα προθεσμία. - Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή η δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας μελέτης. - Δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση. Ο οριστικός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν εφόσον καθυστερεί ή εκτελεί πλημμελώς την υπό ανάθεση υπηρεσία. Ειδικότερα ο ανάδοχος, υποχρεούται να αρχίσει την εκτέλεση της υπηρεσίας με το απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμό το πολύ 10 μέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα χιλίων ευρώ (1.000 ), για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για 10 συνολικά εργάσιμες ημέρες. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις που προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση πλημμέλειας στην εκτέλεση της υπηρεσίας ο Δήμος αποστέλλει στον Ανάδοχο σχετική ειδοποίηση σύμφωνα με την οποία τον καλεί προς συμμόρφωση και προειδοποιεί για την επιβολή προστίμου. Εφόσον ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 ), για κάθε μία από τις ημέρες που αποδεδειγμένα κρίνεται ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο πλημμελώς. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση ή η πλημμέλεια στην εκτέλεση της υπηρεσίας παραμένει ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιούνται στο ανάδοχο. Εισπράττονται αμέσως μετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής προσφυγής, αμέσως μετά την απόρριψη της προσφυγής. Άρθρο 18 ο Τιμές υπηρεσίας - κρατήσεις Ο ανάδοχος θα αμείβεται με την τιμή μονάδας έτσι όπως θα διαμορφωθεί μετά την έκπτωση ανά τόνο μεταφερόμενων απορριμμάτων (από οποιοδήποτε σταθμό μεταφόρτωσης του Δήμου στον ΧΥΤΥ Πέρα Γαλήνων). Το κάθε δρομολόγιο 15

16 θα αμείβεται με βάση το φορτίο απορριμμάτων που μεταφέρει το οποίο θα προσδιορίζεται από την ζύγιση των απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Υ. Πέρα Γαλήνων. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη ζύγιση ορισμένων φορτίων ή και όλων των φορτίων σε ιδιωτική γεφυροπλάστιγγα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φαιστού, σ αυτή την περίπτωση το κόστος ζύγισης θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος της Υπηρεσίας βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. Άρθρο 19 ο Πληρωμή αναδόχου Η πληρωμή του αναδόχου πραγματοποιείται τμηματικά ανά μήνα ανάλογα με τις ποσότητες των απορριμμάτων που έχουν μεταφερθεί. Για την εξόφληση του τιμήματος ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5 του άρθρου 200 του Ν 4412/2016. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Γεώργιος Αρμουτάκης 16

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΩΔ. NUTS: GR 431 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΣΟΔΑ Κωδ. CPV: Αριθ. πρωτ.: 624/ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Φαιστού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό μέσω της διαδικτυακής πύλης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, και με αντικείμενο της δημοπρατούμενης υπηρεσίας την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» Η ανάθεση της υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν 4412/2016. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της υπηρεσίας είναι ,00 (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από Έσοδα. Η υπηρεσία αφορά κάλυψη αναγκών για την μεταφορά των απορριμμάτων του έτους 2017 και θα βαρύνει στον Κ.Α του προϋπολογισμού Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης Στο πλαίσιο αυτό, τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής ανάρτησης της προκήρυξης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., θα ακολουθήσει η ηλεκτρονική υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής και κατακύρωσης. Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 21/02/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται σε τομείς σχετικούς με την δημοπρατούμενη υπηρεσία και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 4.760,00, με εγγυητική επιστολή που θα απευθύνεται προς τον Δήμο Φαιστού και θα εκδοθεί από 17

18 αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα και έχει σύμφωνα με τη νομοθεσία δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Γεώργιος Αρμουτάκης 18

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΩΔ. NUTS: GR 431 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΣΟΔΑ Κωδ. CPV: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Υπηρεσία : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 Κωδ. Προϋπ/σμού: Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Φαιστού πρόκειται να αναθέσει την μεταφορά των απορριμμάτων του στο Χ.Υ.Τ.Υ. Ηρακλείου στους Πέρα Γαλήνους ο οποίος απέχει περίπου 80km από τα όρια του Δήμου Φαιστού. Η ανάγκη ανάθεσης της παραπάνω υπηρεσίας επιβάλλεται από το γεγονός ότι ο Δήμος δεν διαθέτει αυτοσυμπιεζόμενα κλειστά containers για την μεταφορά των απορριμμάτων του στο ΧΥΤΥ και η μεταφορά με τα απορριμματοφόρα κρίνεται οικονομικά και περιβαλλοντικά ασύμφορη διότι συνεπάγεται : 1. Συγκριτικά υψηλότερο κόστος για την κάλυψη των αναγκών σε ενέργεια. 2. Συγκριτικά υψηλότερο κόστος συντήρησης οχημάτων. 3. Σπατάλη εργατοωρών προσωπικού, το οποίο είναι ήδη σε έλλειψη. 4. Συμφόρηση οδικού δικτυού με κυκλοφορία συγκριτικά μεγάλου αριθμού βαρέων οχημάτων. 5. Συγκριτικά μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση από την κατανάλωση καυσίμων. Για τους παραπάνω λόγους είναι οικονομικά και περιβαλλοντικά συμφερόμενη η συγκέντρωση των απορριμμάτων σε μεγάλα αυτοσυμπιεζόμενα containers τα 19

20 οποία αφού συγκεντρώσουν το περιεχόμενο 3 ή και 4 απορριμματοφόρων το μεταφέρουν στα σημεία τελικής εναπόθεσης. Η ετήσια παραγωγή απορριμμάτων στο Δήμο Φαιστού για το 2017 εκτιμάται σε tn, ποσότητα που αποτελεί τη συμβατική ποσότητα της σύμβαση που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία ανάθεσης. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος. Σε περίπτωση που δεν εξαντληθούν οι συμβατικές ποσότητες σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμος έχει δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για δύο μήνες με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να μεταβληθεί η συμβατική ποσότητα. Εάν μετά την υπογραφή της σύμβασης, στα πλαίσια υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης δοθεί λύση για την διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Φαιστού η οποία να μην προϋποθέτει την μεταφορά τους στο Χ.Υ.Τ.Υ. Πέρα Γαλήνων, η σύμβαση που θα προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό θα λυθεί χωρίς την καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο. Η φόρτωση των απορριμμάτων θα γίνεται από τους δύο σταθμούς μεταφόρτωσης που βρίσκονται στις Δ.Ε. Ζαρού και Μοιρών ή από οποιοδήποτε άλλο σημείο υποδείξει ο Δήμος και είναι τεχνικά εφικτό. Επίσης στα πλαίσια της καθαρισμού του ΣΜΑ Τυμπακίου, ο οποίος έχει παύσει να λειτουργεί οριστικά, θα παραληφθούν και θα μεταφερθούν στον ΧΥΤΥ απορρίμματα τα οποία έχουν συγκεντρωθεί στο χώρο από αυθαίρετη εναπόθεση. Οι Σταθμοί μεταφόρτωσης από τους οποίους θα παραλαμβάνονται απορρίμματα είναι : ΣΜΑ Μοιρών ο οποίος, λόγω του μεγέθους του και της κεντροβαρούς χωροθέτησης του δέχεται τον κύριο όγκο των απορριμμάτων του Δήμου. Εκτιμάται ότι το 2017 θα μεταφορτωθούν στο χώρο αυτό περίπου tn απορριμμάτων. ΣΜΑ Ζαρού ο οποίος λόγου του μικρού του μεγέθους και την μη κεντροβαρούς χωροθέτησης του λειτουργεί ως βοηθητικός Σταθμός. Εκτιμάται ότι το 2017 θα συγκεντρώσει περίπου tn απορριμμάτων. ΣΜΑ Τυμπακίου ο οποίος έχει κλίσει οριστικά ωστόσο στο χώρο έχει συγκεντρωθεί σημαντικός όγκος απορριμμάτων από αυθαίρετη εναπόθεση. Εκτιμάται ότι από το τέως ΣΜΑ Τυμπακίου θα απομακρυνθούν και θα οδηγηθούν στον ΧΥΤΥ περίπου 500 tn απορριμμάτων. Η αποκομιδή των απορριμμάτων πραγματοποιείται με εξοπλισμό και προσωπικό του Δήμου έξι (6) ημέρες την εβδομάδα (πλην Κυριακής), ξεκινά στις 3:00 πμ. και ολοκληρώνεται περίπου στις 9:00 πμ. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος διαθέτει 5 απορριμματοφόρα τύπου πρέσας. 20

21 Το περιεχόμενο των απορριμματοφόρων θα μεταφορτώνεται σε αυτοσυμπιεζόμενα containers και θα μεταφέρεται στο ΧΥΤΥ Πέρα Γαλήνων ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 80 km περίπου από τον Δήμο. Για την κάλυψη των αναγκών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των απορριμμάτων που συγκεντρώνονται στον ΣΜΑ Μοιρών θα πρέπει να διατίθενται καθημερινά 2 κλειστά αυτοσυμπιεζόμενα containers χωρητικότητας 60m 3 το καθ ένα ενώ στον ΣΜΑ Ζαρού θα πρέπει να διατίθεται 1 κλειστό αυτοσυμπιεζόμενο container των ίδιων χαρακτηριστικών. Τα αυτοσυμπιεζόμενα containers θα τοποθετούνται καταλλήλως στην ράμπα εκφόρτωσης των σταθμών για να παραλαμβάνουν το φορτίο των απορριμματοφόρων και των ιδιωτών που μεταφέρουν απορρίμματα στους ΣΜΑ με ιδιωτικά μέσα. Μετά την πλήρωση του container τα απορρίμματα θα συμπιέζονται επαρκώς ώστε να γίνεται εκμετάλλευση όλου του ωφέλιμου φορτίου του οχήματος. Μετά την πλήρωση των αυτοσυμπιεζόμενων containers και την αποχώρηση τους από το Σταθμό Μεταφόρτωσης θα τοποθετούνται στη θέση τους εφεδρικά containers ίδιας χωρητικότητας και ιδίων χαρακτηριστικών ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εναπόθεσης απορριμμάτων καθ όλη τη διάρκεια ημέρας. Εναλλακτικά μετά την πλήρωση και αποχώρηση των αυτοσυμπιεζόμενων containers ο ανάδοχος θα μπορεί να τοποθετεί από ένα ανοικτό κοντέινερ 30m 3 σε κάθε σταθμό ώστε να εναποτίθενται τα απορρίμματα κατά την διάρκεια απουσίας των κλειστών αυτοσυμπιεζόμενων containers. Μετά την επιστροφή του κλειστού κοντέινερ από το ΧΥΤΥ Ηρακλείου θα γίνεται, με ειδικό γερανοφόρο όχημα, η μεταφόρτωση του περιεχομένου του μικρού ανοικτού container στο κλειστό. Η μεταφορά των απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Υ. Ηρακλείου θα γίνεται μόνο με τα κλειστά αυτοσυμπιεζόμενα containers των 60m 3. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλιστεί, με ευθύνη του αναδόχου, ότι θα φορτώνονται και θα μεταφέρονται καθημερινά στον ΧΥΤΥ όλες οι ποσότητες απορριμμάτων που μεταφέρονται στους ΣΜΑ από τα απορριμματοφόρα του Δήμου και από ιδιώτες και ότι θα υπάρχει μέσω εναπόθεσης των απορριμμάτων διαθέσιμο στους ΣΜΑ Ζαρού και Μοιρών καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας ούτως ώστε να μην εναποτίθενται απορρίμματα στο έδαφός των ΣΜΑ. Η απομάκρυνση των συσσωρευμένων απορριμμάτων από τον τέως ΣΜΑ Τυμπακίου θα γίνει άπαξ με την χρήση του παραπάνω εξοπλισμού και αφού προγραμματιστεί η εργασία με τρόπου που να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην ομαλή ροή των εργασιών στους άλλους ΣΜΑ. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός θα πρέπει κατ ελάχιστον να αποτελείται από : 5 κλειστά αυτοσυμπιεζόμενα containers χωρητικότητας 60m 3 τουλάχιστον το κάθε ένα, καθώς και από τα αντίστοιχα ρυμουλκά οχήματα. Εναλλακτικά ο εξοπλισμός μπορεί να αποτελείται από : 3 κλειστά αυτοσυμπιεζόμενα containers χωρητικότητας 60m 3 τουλάχιστον το κάθε ένα 21

22 καθώς και από τα αντίστοιχα ρυμουλκά οχήματα, 2 ανοικτά containers ελάχιστης χωρητικότητας 30 m 3 το κάθε ένα και από 1 ειδικό γερανοφόρο όχημα μεταφόρτωσης- μεταφοράς των ανοικτών containers ( γάντζος ). Η υποψήφια επιχείρηση θα πρέπει να έχει την πλήρη κυριότητα του παραπάνω εξοπλισμού κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις με τις οποίες εναρμονίζονται και οι εθνικοί κανόνες. Τα οχήματα τα οποία θα μεταφέρουν τα απορρίμματα θα πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά, όγκο και ωφέλιμο φορτίο επαρκή για την απομάκρυνση του συνόλου των ημερησίως παραγόμενων απορριμμάτων του Δήμου Φαιστού τα οποία υπολογίζονται σε 45 τόνους περίπου. Τα οχήματα θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση από άποψη κατασκευής και λειτουργίας, να πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία περί αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, να είναι εφοδιασμένα με τις ειδικές προβλεπόμενες άδειες και να είναι κατάλληλα για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και τις υγειονομικές διατάξεις. Οι οδηγοί θα διαθέτουν ανάλογη επαγγελματική άδεια. Τα αυτοσυμπιεζόμενα containers θα είναι κλειστά, για την αποφυγή οσμών και διαφυγή υγρών κατά την μεταφορά των απορριμμάτων, θα έχουν χωρητικότητα 60m 3 κατ' ελάχιστο το καθ ένα και θα διαθέτουν σύστημα συμπίεσης των απορριμμάτων. Η πλήρωση με απορρίμματα θα γίνεται από την οροφή από άνοιγμα κατάλληλων διαστάσεων το οποίο θα κλείνει με θυρόφυλλα για ελαχιστοποίηση των οσμών. Κατά την φόρτωση τα θυρόφυλλα θα αποτελούν πετάσματα πλευρικής αντιανεμικής προστασίας, έναντι διαφυγής ελαφρών αντικειμένων. Το θυρόφυλλο θα ενεργοποιείται μέσω υδραυλικών ή πνευματικών κυλίνδρων. Το κοντέινερ θα διαθέτει υδραυλικό σύστημα συμπίεσης. Τα ανοικτά containers θα πρέπει να έχουν ελάχιστη χωρητικότητα 30 m 3 το καθ ένα. Οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται με την επίβλεψη και τον συντονισμό του Δήμου προκειμένου να υλοποιηθεί η υπηρεσίας με τον πλέων αποτελεσματικό τρόπο. Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των ,00 (συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ 24%). Η υπηρεσία αφορά κάλυψη αναγκών για την μεταφορά των απορριμμάτων του έτους 2017 και θα βαρύνει στον Κ.Α του προϋπολογισμού Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου της παρούσας υπηρεσίας διέπεται από τις διατάξεις των Ν. 3852/2010, Ν. 3463/06 και Ν. 4412/2016. Η ανάδειξη αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με διεθνή ανοικτό μειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 22

23 Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης Οι συμμετέχοντες θα προσφέρουν έκπτωση επί της τιμής μονάδος της υπηρεσίας που αναφέρεται στον προϋπολογισμό. Το κριτήριο, για την κατακύρωση θα είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Μοίρες Η αναπληρώτρια Προϊστάμενη Διεύθυνσης Μοίρες Ο Συντάξας Σαββάκη Μαρία Λαζανάκης Εμμανουήλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΩΔ. NUTS: GR 431 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΣΟΔΑ Κωδ. CPV: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο Η παρούσα συγγραφή αφορά στην ανάθεση της μεταφοράς tn απορριμμάτων που παράγονται στο Δήμο Φαιστού στον τελικό τους αποδέκτη ο 23

24 οποίος είναι ο ΧΥΤΥ Ηρακλείου στους Πέρα Γαλήνους. Η παραπάνω ποσότητα είναι η ετήσια ποσότητα παραγόμενων απορριμμάτων στο Δήμο Φαιστού. Η σύμβαση που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία ανάθεσης θα έχει διάρκεια ένα έτος. Σε περίπτωση που δεν εξαντληθούν οι συμβατικές ποσότητες σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμος έχει δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για δύο μήνες με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να μεταβληθεί η συμβατική ποσότητα. Εάν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, στα πλαίσια υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης δοθεί λύση για την διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου η οποία να μην προϋποθέτει την μεταφορά τους στο Χ.Υ.Τ.Υ. Πέρα Γαλήνων η σύμβαση που θα προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό θα λυθεί χωρίς την καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο. Άρθρο 2 ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπονται από τις διατάξεις: Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120Α ) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ ). Της Υ.Α. Π1/2390/2013/(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/ ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Της Κ.Υ.Α / (Φ.Ε.Κ. 1016/Β/97) "Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων". Της ΚΥΑ ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β/ ) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» Άρθρο 3 ο 24

25 Συμβατικά Τεύχη Συμβατικά στοιχεία της υπηρεσίας είναι: 1. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 2. Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου 3. Η υποβληθείσα Οικονομική Προσφορά 4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 6. Η υποβληθείσα Τεχνική Προσφορά Άρθρο 4 ο Τρόπος ανάθεσης της Υπηρεσίας Η ανάθεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό με κατάθεση ηλεκτρονικών προσφορών μέσω της διαδικτυακής πύλης κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016. Άρθρο 5 ο Σύμβαση Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης ανακηρύσσεται ο οριστικός ανάδοχος της υπηρεσίας με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Μετά την έγκριση της απόφασης ανάδειξης του οριστικού αναδόχου, τον προσυμβατικό έλεγχο και την παρέλευσης της περιόδου κατάθεσης ενστάσεων ο οριστικός ανάδοχος καλείται από την Αναθέτουσα Αρχή να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εντός 20 ημέρου από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί του ποσού της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ καθώς και δικαιολογητικά που κατατέθηκαν κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και χρήζουν επικαιροποίησης. Άρθρο 6 ο Εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύμβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της μετά την τελική παραλαβή της υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. 25

26 Άρθρο 7 ο Χρόνος Εγγυήσεως Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. Άρθρο 8 ο Έκπτωση του αναδόχου - ποινικές ρήτρες Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος όταν : - Δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στην ορισθείσα προθεσμία. - Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή. - Δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση. Ο οριστικός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν εφόσον καθυστερεί ή εκτελεί πλημμελώς την υπό ανάθεση υπηρεσία. Ειδικότερα ο ανάδοχος, υποχρεούται να αρχίσει την εκτέλεση της υπηρεσίας με το απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμό το πολύ 10 μέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα χιλίων ευρώ (1.000 ), για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για 10 συνολικά εργάσιμες ημέρες. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις που προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση πλημμέλειας στην εκτέλεση της υπηρεσίας ο Δήμος αποστέλλει στον Ανάδοχο σχετική ειδοποίηση σύμφωνα με την οποία τον καλεί προς συμμόρφωση και προειδοποιεί για την επιβολή προστίμου. Εφόσον ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 ), για κάθε μία από τις ημέρες που αποδεδειγμένα κρίνεται ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο πλημμελώς. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση ή η πλημμέλεια στην εκτέλεση των υπηρεσιών παραμένει ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιούνται στο ανάδοχο. Εισπράττονται αμέσως μετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής προσφυγής, αμέσως μετά την απόρριψη της προσφυγής. Άρθρο 9 ο Παραλαβή Η παραλαβή της εκτελεσθείσας υπηρεσίας, θα γίνει από την οικεία Επιτροπή Παραλαβής του άρ 221 του Ν

27 Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώσει απόκλιση από τις συμβατικές υποχρεώσεις μπορεί να προτείνει την απόρριψη του παραλαμβανομένου αντικειμένου ή την παραλαβή υπό την προϋπόθεση αποκατάστασης της ζημιάς που έχει προκληθεί από την πλημμελή εκτέλεση της εργασίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στο άρθρο 219 Ν. 4412/2016. Άρθρο 10 ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα ισχύουν καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Μοίρες Η αναπληρώτρια Προϊστάμενη Διεύθυνσης Μοίρες Ο Συντάξας Σαββάκη Μαρία Λαζανάκης Εμμανουήλ 27

28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΩΔ. NUTS: GR 431 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΣΟΔΑ Κωδ. CPV: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ν. 4412/2016 ) Άρθρο 1 ο Αντικείμενο υπηρεσίας Η παρούσα συγγραφή αφορά στην ανάθεση της μεταφοράς της ετήσιας ποσότητας παραγόμενων απορριμμάτων του Δήμου Φαιστού, η οποία εκτιμάται σε tn, Φαιστού στον τελικό τους αποδέκτη τους ο οποίος είναι ο ΧΥΤΥ Ηρακλείου στους Πέρα Γαλήνους.. Άρθρο 2 ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπονται από τις διατάξεις: Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ) Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120Α ) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την 28

29 Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ ). Της Υ.Α. Π1/2390/2013/(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/ ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Της Κ.Υ.Α / (Φ.Ε.Κ. 1016/Β/97) "Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων". Της ΚΥΑ ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β/ ) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» Άρθρο 3 ο Απαιτούμενος εξοπλισμός Ο απαιτούμενος εξοπλισμός θα πρέπει κατ ελάχιστον να αποτελείται από : 5 κλειστά αυτοσυμπιεζόμενα containers χωρητικότητας 60m 3 τουλάχιστον το κάθε ένα, καθώς και από τα αντίστοιχα ρυμουλκά οχήματα. Εναλλακτικά ο εξοπλισμός μπορεί να αποτελείται από : 3 κλειστά αυτοσυμπιεζόμενα containers χωρητικότητας 60m 3 τουλάχιστον το κάθε ένα καθώς και από τα αντίστοιχα ρυμουλκά οχήματα, 2 ανοικτά containers ελάχιστης χωρητικότητας 30 m 3 το κάθε ένα και από 1 ειδικό γερανοφόρο όχημα μεταφόρτωσης- μεταφοράς των ανοικτών containers ( γάντζος ). Η υποψήφια επιχείρηση θα πρέπει να έχει την πλήρη κυριότητα του παραπάνω εξοπλισμού κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Άρθρο 4 ο Τεχνικές Προδιαγραφές Οι τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων πρέπει να συμβατές με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις με τις οποίες εναρμονίζονται και οι εθνικοί κανόνες. Τα οχήματα τα οποία θα μεταφέρουν τα απορρίμματα θα πρέπει να διαθέτουν χαρακτηριστικά, όγκο και ωφέλιμο φορτίου επαρκή για την απομάκρυνση του συνόλου των ημερησίως παραγόμενων απορριμμάτων του Δήμου Φαιστού τα οποία υπολογίζονται σε 45 τόνους περίπου. Τα οχήματα θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση από άποψη κατασκευής και λειτουργίας, να πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία περί αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, να είναι εφοδιασμένα με τις ειδικές προβλεπόμενες άδειες και να είναι κατάλληλα για την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τον 29

30 ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και τις υγειονομικές διατάξεις. Οι οδηγοί θα διαθέτουν ανάλογη επαγγελματική άδεια. Τα containers θα είναι κλειστά, για την αποφυγή οσμών και διαφυγή υγρών κατά την μεταφορά των απορριμμάτων, θα έχουν χωρητικότητα 60m 3 κατ' ελάχιστο το καθ ένα και θα διαθέτουν σύστημα συμπίεσης των απορριμμάτων. Η πλήρωση με απορρίμματα θα γίνεται από την οροφή από άνοιγμα κατάλληλων διαστάσεων το οποίο θα κλείνει με θυρόφυλλα για ελαχιστοποίηση των οσμών. Κατά την φόρτωση τα θυρόφυλλα θα αποτελούν πετάσματα πλευρικής αντιανεμικής προστασίας, έναντι διαφυγής ελαφρών αντικειμένων. Το θυρόφυλλο θα ενεργοποιείται μέσω υδραυλικών ή πνευματικών κυλίνδρων. Το κοντέινερ θα διαθέτει υδραυλικό σύστημα συμπίεσης. Τα ανοικτά containers θα πρέπει να έχουν ελάχιστη χωρητικότητα 30 m 3 το καθ ένα. Άρθρο 5 ο Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας Η φόρτωση των απορριμμάτων θα γίνεται από τους δύο σταθμούς μεταφόρτωσης που βρίσκονται στις Δ.Ε. Ζαρού και Μοιρών ή από οποιοδήποτε άλλο σημείο υποδείξει ο Δήμος και είναι τεχνικά εφικτό. Επίσης στα πλαίσια του καθαρισμού του ΣΜΑ Τυμπακίου, ο οποίος έχει παύσει να λειτουργεί οριστικά, θα παραληφθούν και θα μεταφερθούν στον ΧΥΤΥ απορρίμματα τα οποία έχουν συγκεντρωθεί στο χώρο από αυθαίρετη εναπόθεση. Οι Σταθμοί μεταφόρτωσης από τους οποίους θα παραλαμβάνονται απορρίμματα είναι : ΣΜΑ Μοιρών ο οποίος, λόγω του μεγέθους του και της κεντροβαρούς χωροθέτησης του δέχεται τον κύριο όγκο των απορριμμάτων του Δήμου. Εκτιμάται ότι το 2017 θα μεταφορτωθούν στο χώρο αυτό περίπου tn απορριμμάτων. ΣΜΑ Ζαρού ο οποίος λόγου του μικρού του μεγέθους και της μη κεντροβαρούς χωροθέτησης του λειτουργεί ως βοηθητικός Σταθμός. Εκτιμάται ότι το 2017 θα συγκεντρώσει περίπου tn απορριμμάτων. ΣΜΑ Τυμπακίου ο έχει κλίσει οριστικά ωστόσο στο χώρο έχει συγκεντρωθεί σημαντικός όγκος απορριμμάτων από αυθαίρετη εναπόθεση. Εκτιμάται ότι από το τέως ΣΜΑ Τυμπακίου θα απομακρυνθούν και θα οδηγηθούν στον ΧΥΤΥ περίπου 500 tn απορριμμάτων. Η αποκομιδή των απορριμμάτων πραγματοποιείται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα (πλην Κυριακής), με εξοπλισμό και προσωπικό του Δήμου, ξεκινά στις 3:00 π.μ. και ολοκληρώνεται περίπου στις 9:00 π.μ. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος διαθέτει 5 απορριμματοφόρα τύπου πρέσας. 30

31 Το περιεχόμενο των απορριμματοφόρων θα μεταφορτώνεται σε αυτοσυμπιεζόμενα containers και θα μεταφέρεται στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση 80 km περίπου από τον Δήμο. Για την κάλυψη των αναγκών μεταφόρτωσης και μεταφοράς των απορριμμάτων που συγκεντρώνονται στον ΣΜΑ Μοιρών θα πρέπει να διατίθενται καθημερινά 2 κλειστά αυτοσυμπιεζόμενα containers χωρητικότητας 60m 3 το καθ ένα ενώ στον ΣΜΑ Ζαρού θα πρέπει να διατίθεται 1 αυτοσυμπιεζόμενο container των ίδιων χαρακτηριστικών. Τα αυτοσυμπιεζόμενα containers θα τοποθετούνται καταλλήλως στην ράμπα εκφόρτωσης των σταθμών και μετά την πλήρωση τους τα απορρίμματα θα συμπιέζονται επαρκώς ώστε να γίνεται εκμετάλλευση όλου του ωφέλιμου όγκου του οχήματος. Μετά την πλήρωση των αυτοσυμπιεζόμενων containers και την αποχώρηση τους από το Σταθμό Μεταφόρτωσης θα τοποθετούνται στη θέση τους εφεδρικά containers ίδιας χωρητικότητας και ιδίων χαρακτηριστικών ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εναπόθεσης απορριμμάτων καθόλη τη διάρκεια ημέρας. Εναλλακτικά μετά την πλήρωση και αποχώρηση των αυτοσυμπιεζόμενων containers ο ανάδοχος θα μπορεί να τοποθετεί από ένα ανοικτό container 30m 3 σε κάθε σταθμό ώστε να εναποτίθενται τα απορρίμματα κατά την διάρκεια απουσίας των κλειστών αυτοσυμπιεζόμενων containers. Μετά την επιστροφή του κλειστού container από το ΧΥΤΥ Ηρακλείου θα γίνεται, με ειδικό γερανοφόρο όχημα, η μεταφόρτωση του περιεχομένου του μικρού ανοικτού container στο κλειστό. Η μεταφορά των απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Υ. Ηρακλείου θα γίνεται μόνο με τα κλειστά αυτοσυμπιεζόμενα containers των 60m3. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλιστεί, με ευθύνη του αναδόχου, ότι θα φορτώνονται και θα μεταφέρονται καθημερινά στον ΧΥΤΥ όλες οι ποσότητες απορριμμάτων που μεταφέρονται στους ΣΜΑ από τα απορριμματοφόρα του Δήμου και από ιδιώτες και ότι θα υπάρχει μέσω εναπόθεσης των απορριμμάτων διαθέσιμο στους ΣΜΑ Ζαρού και Μοιρών καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας ούτως ώστε να μην εναποτίθενται απορρίμματα στο έδαφός των ΣΜΑ. Η απομάκρυνση των συσσωρευμένων απορριμμάτων από τον τέως ΣΜΑ Τυμπακίου θα γίνει άπαξ με την χρήση του παραπάνω εξοπλισμού (άρ 3.) και αφού προγραμματιστεί η εργασία με τρόπου που να μην δημιουργήσει πρόβλημα στην ομαλή ροή των εργασιών στους άλλους ΣΜΑ. Άρθρο 6 ο Ζημιές - Ατυχήματα Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ατυχημάτων. 31

32 Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν φέρει ευθύνη, οι αστικές και ποινικές ευθύνες βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές. Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του, έτσι ώστε να συνεχίζεται το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. Σε αυτή τη περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας καθώς και με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπει να προβεί στην εξομάλυνση του ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της σύμβασης υπάρξει ανάγκη αντικατάστασης μέρους του εξοπλισμού η αντικατάσταση θα γίνει μετά από την υποβολή στον Δήμο των απαραίτητων δικαιολογητικών (άδεια, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, κλπ) και την έγκριση αντικατάστασης από τον Δήμο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διατηρεί σε άριστη κατάσταση διαφυλάττει τον εξοπλισμό του κατά την διάρκεια παραμονής στο σταθμό μεταφόρτωσης. Σε περίπτωση δολιοφθοράς ή κλοπής του εξοπλισμού ο Δήμος δεν φέρει ευθύνη. Άρθρο 7 ο Έκπτωση του αναδόχου ποινικές ρήτρες Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος όταν : - Δεν προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στην ορισθείσα προθεσμία. - Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή. - Δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση. Ο οριστικός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν εφόσον καθυστερεί ή εκτελεί πλημμελώς την υπό ανάθεση υπηρεσία. Ειδικότερα ο ανάδοχος, υποχρεούται να αρχίσει την εκτέλεση της υπηρεσίας με το απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμό το πολύ 10 μέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ποινική ρήτρα χιλίων ευρώ (1.000 ), για κάθε ημέρα καθυστέρησης και για 10 συνολικά εργάσιμες ημέρες. Μετά την διαπίστωση παρέλευσης άπρακτου του διαστήματος αυτού ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις που προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση πλημμέλειας στην εκτέλεση της υπηρεσίας ο Δήμος αποστέλλει στον Ανάδοχο σχετική ειδοποίηση σύμφωνα με την οποία τον καλεί προς συμμόρφωση και προειδοποιεί για την επιβολή προστίμου. Εφόσον ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 ), για κάθε 32

33 μία από τις ημέρες που αποδεδειγμένα κρίνεται ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο πλημμελώς. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση ή η πλημμέλεια στην εκτέλεση των υπηρεσιών παραμένει ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιούνται στο ανάδοχο. Εισπράττονται αμέσως μετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής προσφυγής, αμέσως μετά την απόρριψη της προσφυγής. Άρθρο 8 ο Διάρκεια ισχύος της σύμβασης Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος. Σε περίπτωση που δεν εξαντληθούν οι συμβατικές ποσότητες σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμος έχει δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για δύο μήνες με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να μεταβληθεί η συμβατική ποσότητα. Εάν μετά την υπογραφή της σύμβασης, στα πλαίσια υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης δοθεί λύση για την διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Φαιστού η οποία να μην προϋποθέτει την μεταφορά τους στο Χ.Υ.Τ.Υ. Πέρα Γαλήνων η σύμβαση που θα προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό θα λυθεί χωρίς την καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο. Επίσης ο Δήμος Φαιστού μπορεί να μην εξαντλήσει τις ενδεικτικές ποσότητες απορριμμάτων που αναφέρονται στον προϋπολογισμό ανάλογα πάντα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Μοίρες Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Σαββάκη Μαρία Μοίρες Ο Συντάξας Λαζανάκης Εμμανουήλ 33

34 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΩΔ. NUTS: GR 431 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΕΣΟΔΑ Κωδ. CPV: Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 1 Μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Φαιστού στον ΧΥΤΥ Ηρακλείου στους Πέρα Γαλήνους Τόνος μεταφερόμενων απορριμμάτων από οποιοδήποτε Σταθμό Μεταφόρτωσης του Δήμου στον ΧΥΤΥ Πέρα Γαλήνων τόνοι 17, ,00 Σύνολο χωρίς ΦΠΑ ,00 ΦΠΑ 24% ,00 Σύνολο με ΦΠΑ ,00 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Μοίρες Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Σαββάκη Μαρία Μοίρες Ο Συντάξας Λαζανάκης Εμμανουήλ 34

35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Μοίρες : / / Αρ. Πρωτ.: ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΤΗΣ «Μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Φαιστού στο Χ.Υ.Τ.Υ. Ηρακλείου στους Πέρα Γαλήνους για το έτος 2017» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό της μέσης τεκμαρτής έκπτωσης (ΕΥΡΩ) :, Φ.Π.Α. 24% :, ΣΥΝΟΛΟ :, Ολογράφως: Στις Μοίρες σήμερα / / ημέρα στα γραφεία του Δήμου Φαιστού οι υπογράφοντες: 1. Αρμουτάκης Γεώργιος με την ιδιότητα του Δημάρχου Φαιστού έχοντας υπόψη του: α) Τις διατάξεις του N 4412/2016 β) Την υπ αριθμό 5/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Φαιστού με τίτλο «Μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Φαιστού στο Χ.Υ.Τ.Υ. Ηρακλείου στους Πέρα Γαλήνους» συνολικού προϋπολογισμού ποσού ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). 35

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Κ.Α , Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ» Κ.Α. 35.6692.002, Προϋπολογισμός Μελέτης : 9.997,53 με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών

Εκτυπώσεις, βιβλιοδετήσεις εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ του Δήμου για το έτος 2017 Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο, ΒΙΠΕ Ηρακλείου Τ.Κ:70014 Υπεύθυνος/ Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Προϋπολογισμού: 253.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Προϋπολογισμού: 253. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Π.Δ. 28/80)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθν. Αντίστασης 161 Τ.Κ. 55134- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) Τηλέφωνο: 2313 304464-1 Φαξ: 2313 304452 Κατσάνα Κατερίνα, Παμπουκίδης Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Πληροφορίες: ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΕΡΖΑΚΗ Τηλ.: 2813409710 E-mail: vikelaia@heraklion.gr Ηράκλειο 10 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 23-10-2017 Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 72900 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την αρίθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ------------------------------------ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A. 25.7135.002 Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: 6ΩΝ1469Β7Θ-9Γ8 Α.Δ.Α.Μ: 16PROC004166444 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Επιμελητήριο Δωδεκανήσου-Παράρτημα Κω Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή

ΠΡΟΣ : Επιμελητήριο Δωδεκανήσου-Παράρτημα Κω Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή 0000158516 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7 Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εσταυρωμένος - 71004 Ταχ. Θυρίδα :1939 Πληροφορίες : Μ. Δαμιανάκη Τηλ. : 2810379307 Φαξ : 2810379395 Ηράκλειο 06/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο,

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 26-05-2017 Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:35238 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Αγρινίου διακηρύττει ότι εκτίθεται, ύστερα από την αρίθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ενημερωτικές πινακίδες κτιρίων

ενημερωτικές πινακίδες κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προμήθεια αυτοκόλλητων ανακλαστικών λωρίδων σήμανσης & Διακριτικών γνωρισμάτων των Οχημάτων του Δήμου Ηρακλείου & ενημερωτικές πινακίδες

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. «Ταχυμεταφορές (Courier) φακέλων & δεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» CPV: «Ταχυδρομικές Υπηρεσίες»

Μ Ε Λ Ε Τ Η. «Ταχυμεταφορές (Courier) φακέλων & δεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» CPV: «Ταχυδρομικές Υπηρεσίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφ.: Εξάρχου Μαρίκα Τηλ.: 21 5121 Fax: 21 51219 E-mail: mexarchou@trikalacity.gr Μ Ε Λ Ε Τ Η «Ταχυμεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΛΑΔΩΣΗ ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 2015»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΑΠΟΚΛΑΔΩΣΗ ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 10446 Ημερομηνία : 27/ 03 /2015 Ταχ. Διεύθυνση : Κανάρη 18 Πληροφορίες : Φαφαλιός Α. Τηλ. : 22713 51702-713 Φαξ : 22713 51721 e-mail : promithies@chios.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 08/03/2016 Αρ. πρωτ. 4770

Ηγουμενίτσα, 08/03/2016 Αρ. πρωτ. 4770 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα Πληροφορίες: Γριβα Ειρήνη Τηλ.: 2665 3 61213 E-mail: irinigriva@1345.syzejxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ» Κ.Α. 35.7135.006, Προϋπολογισμός Μελέτης : 4.960,00 (με Φ.Π.Α. 24%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 24/06/2015 Αρ. Πρωτ: 13943 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Aρ. Αναρτ. :PR_10765_20160624 Α.Μ. : 10765 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κύθνος, 08 / 11 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και του σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθμ. Πρωτ 4368 /19-10-16 Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.ΟΠΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4527/

ΚΩΔ.ΟΠΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4527/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα: 28-01-2015 Αρ. Πρωτ: 1719 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. ιεθνή Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 19/10 /2015 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 37697 ΠΛΗΡ.: Α. ΝΤΙΝΟΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 213 2025902-907 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α.Π. : ΠΠ 01/1.6.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Αντικείμενο Πρόσκλησης Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής των ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ & COMMERCIAL VALUE ΑΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1209/

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1209/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΠ-Η / / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΠ-Η / / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ / ΣΜΥΡΝΗΣ 1 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ: 2610-311111 & FΑΧ: 2610-329835. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΠ-Η /5002972/7-3-2016 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: «Δαπάνες εκκένωσης δεξαμενής λυμάτων των Δημοτ. Σφαγείων με ιδιωτικό βυτιοφόρο»

Τίτλος: «Δαπάνες εκκένωσης δεξαμενής λυμάτων των Δημοτ. Σφαγείων με ιδιωτικό βυτιοφόρο» Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τίτλος: «Δαπάνες εκκένωσης δεξαμενής λυμάτων των Δημοτ. Σφαγείων με ιδιωτικό βυτιοφόρο» Προϋπολογισμός Μελέτης : 1.499,90 (με Φ.Π.Α. 24%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 09 / 06 /2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελετης 6/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 09 / 06 /2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελετης 6/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 09 / 06 /2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελετης 6/2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 05/07/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 05/07/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Ημερ/νία: 05/07/2017 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 22.161 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ.: 2313 303061 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ FAX: 2313 303060 ΑΡΜΟΔΙΑ: Α. ΣΑΜΑΡΑ e-mail: alexandra.samara@n3.syzefxis.gov.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ υπ αριθμ. 56/2017 Το Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κέρκυρα : 2-08 -2011 Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 2 Κέρκυρα Αρ. Πρωτ. : 60555 Ταχ. Κώδ.: 49100 Πληρ. : κα Κατερίνα Λάσκαρη Τηλέφωνο: 26610-21835

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41763 www.chania.gr,e-mail: dimos@chania.gr ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήνα, 15/02/2016 Αριθ. Πρωτ. Γ-271-2016 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την συνεργασία με Ταξιδιωτικό Γραφείο για τη μίσθωση πούλμαν για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 20-12-2017 Αρ. πρωτοκόλλου :4153 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αρ. Πρωτ. : 44457/11-1-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τίτλος : «Πυρασφάλεια ΚΔΑΠ» ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ. Μελέτης : 111/2016 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Ελληνική 16PROC005323502 2016-11-01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 501 31 Γεωργιάδου Μαρία 24613-50344

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ KAΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ- ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 26/05/2015 Αρ. Μελέτης 9/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ, 30 / 07 / 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Για τον «Ορισμό ορκωτού ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα