Νέες τεχνολογίες και ορεινές περιοχές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέες τεχνολογίες και ορεινές περιοχές"

Transcript

1 Νέες τεχνολογίες και ορεινές περιοχές Κ. Μπίσας, Βιοµηχανικός Σχεδιαστής, Μηχανολόγος Μηχανικός Περίληψη Η εργασία neuromantic εκπονήθηκε στο ερευνητικό κέντρο Distance Lab µε έδρα τα Highlands της Σκωτίας το µε σκοπό να εξετάσει τον τρόπο µε τον οποίο νέες τεχνολογίες πληροφορικής µπορούν να εφαρµοστούν στις ορεινές περιοχές και να καταστήσουν αυτές, τα προϊόντα και τους παραγωγούς τους πιο προσβάσιµους στο κοινό και τον επισκέπτη της περιοχής. Οι νέες τεχνολογίες έχουν γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία 10 χρόνια και οι δυνατότητες συνδεσιµότητας και on-line παρουσίας δηµιουργούν ευκαιρίες ανάπτυξης νέων καινοτόµων εφαρµογών και επιχειρηµατικών µοντέλων, συµβάλλοντας έτσι στην αποκέντρωση. Σε έκθεση προς το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο αναφέρονται πληθυσµιακές τάσεις 1. αστικοποίησης και 2. αποκέντρωσης προς προσβάσιµες ηµι-αγροτικές περιοχές. µε τους καταρτισµένους επαγγελµατίες να υστερούν σε σχέση µε τις αστικές περιοχές. Η εργασία χρησιµοποιεί το βιοµηχανικό σχέδιο (industrial design) και τις µεθόδους του ώς δηµιουργικό εργαλείο που µέσω της σύλληψης νέων εφικτών σεναρίων, της κατασκευής λειτουργικών πρωτοτύπων και της λήψης πληροφοριών από τον χρήστη οδηγείται στην ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών. Τα διαδραστικά πρωτότυπα και οι εφαρµογές που αναπτύχθηκαν για τους λόγους της παρούσας εργασίας σκοπεύουν στην ανάδειξη: του σηµείου προέλευσης των τοπικών συστατικών ενός γεύµατος σε εστιατόριο (the dining table) του µόχθο παραγωγής βιολογικών προϊόντων ενός µικρού παραγωγού (speaking vegetables) του τοπικού περιβάλλοντος µέσα από τα µάτια ενός αντικειµενικού παρατηρητή µιας αγελάδας των Highlands (cow-cam.tv) της ευρύτερης περιοχής ώς προορισµού και κέντρο παραγωγικών δραστηριοτήτων µε διαδραστική χαρτογράφηση µικρών επιχειρήσεων (localsoundscapes.net) Οι αποκρίσεις των χρηστών στις εφαρµογές αυτές έδειξαν πως βοηθούν στην εµβάθυνση του επισκέπτη στην ζωή των ορεινών περιοχών, στην εκτίµηση της εργασίας και της ποιότητας των προϊόντων των ντόπιων κατοίκων και του περιβάλλοντος στο οποίο εργάζονται καθώς και στην προώθηση δικτύου παραγωγών µιας γεωγραφικής περιοχής ως αναπόσπαστο κοµµάτι αυτής. Στο µέλλον, η ανάπτυξη εφαρµογών που προσφέρουν εµπλουτισµένη εµπειρία µιας περιοχής αποτελεί ευκαιρία για ανάπτυξη της τοπικής οικονοµικής δραστηριότητας στον τοµέα του ποιοτικού τουρισµού. Εισαγωγή Πεδίο έρευνας της εργασίας είναι η ανάδειξη ορεινών περιοχών µε τη χρήση νέων τεχνολογιών κατά τρόπο που συνάδει µε το ήθος και τις παραδόσεις τους. Η άκριτη χρήση και εφαρµογή υπαρχουσών τεχνολογικών λύσεων πληροφόρησης ενδεχοµένως να αντίκειται στους ήπιους ρυθµούς, τον ανθρώπινο, αυθεντικό και ειλικρινή χαρακτήρα µιάς ορεινής περιοχής. Η ιδέα της τεχνολογίας µε ανθρώπινο πρόσωπο (Schumacher, 1993) τέθηκε σαν απάντηση στο φιλοσοφικό ερώτηµα: τι είδους τεχνολογία θέλουµε; σηµειώνοντας πως

2 πρέπει να είναι ένα σύνολο τεχνικών και εργαλείων που απελευθερώνει τις δηµιουργικές δυνατότητες του ανθρώπου. Σήµερα, η ιδέα αυτή είναι ακόµα επίκαιρη καθώς πολλά τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες προκαλλούν εθισµό και συµβάλουν στην άσαρκη επικοινωνία, την αποµακρυσµένη επικοινωνία ανθρώπων µέσω συσκεύων, η οποία έχει βλαβερό αντίκτυπο στη βιολογία του ανθρώπινου οργανισµού (Sigman, 2009). Οµάδες και οργανώσεις που συνειδητοποιούν τις επιπτώσεις, επιδιώκουν να χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία πληροφορικής, ώς εργαλείο οργάνωσης και προώθησης κατ ιδίαν συναντήσεων face-to-face computing ελαχιστοποιώντας τον χρόνο χρήσης της (Transition Towns WIKI, 2010). Η ανάδειξη της ορεινής περιοχής συντελείται σε ένα παγκόσµιο κλίµα που απαιτεί αλλαγή τρόπου σκέψης και ανάπτυξης, καθώς προβλέπεται αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού (εικόνα 1) (United Nations, 2004), ενώ κατά τα χειρότερα σενάρια δεν θα επαρκεί η καλλιεργήσιµη γη για να θρέψει τους κατοίκους του πλανήτη. Εικόνα 1. Σενάρια για την µεταβολή του παγκόσµιου πληθυσµού κατά τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών Η υπάρχουσα κατάσταση υποδηλώνει µια άνιση κατανοµή των πόρων του πλανήτη, µε τον δυτικό κόσµο να καταναλώνει πολύ περισσότερους από όσους του αντιστοιχούν (Abdallah, Thompson, Michaelson, & Marks, 2009). Ενώ στον αναπτυσσόµενο κόσµο δηµιουργούνται κοινωνικές εταιρίες που εργάζονται για την εξάλειψη της φτώχιας (DFID, 2010) ο δυτικός κόσµος θα πρέπει να επανακαθορίσει τη σχέση µε τους πόρους του, µε την τροφή να είναι ένα από τα πλέον φλέγοντα ζητήµατα (Food and Argiculture Organisation of the United Nations, 2010)(World Health Organisation, 2010). Πιο συγκεκριµένα, για την διάθεση και προσφορά της τροφής, θα πρέπει να αναπτυχθούν νέα µοντέλα κάλυψης των αναγκων (Badgley, et al., 2006), που να προσφέρουν ποικιλία παραγωγών και εναλλακτικές 2

3 επιλογές στην παραγωγή τροφίµων (DERFA, 2009) αλλά και αλλαγής συµπεριφοράς του καταναλωτικού κοινού, στρεφόµενο σε ντόπιους ποιοτικούς και ευέλικτους παραγωγούς (Hopkins, 2008). Η ανάδειξη του πλούτου των ορεινών περιοχών πηγάζει από την ανάγκη για ενηµέρωση και γνώση όλων των τοπικών παραγωγικών διαδικασιών, αλλά και για δηµογραφική εξισορόπηση. Το 58% του πληθυσµού της Ευρώπης κατοικεί σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες καταλαµβάνουν το 93% της συνολικής της έκτασης, είναι κατά πλειοψηφία άνδρες µεγαλύτερης ηλικίας, ενώ οι νέοι ενδιαφέρονται λιγότερο για τις αγροτικές ασχολίες και οι καταρτισµένοι επαγγελµατίες είναι λιγότεροι σε σχέση µε τις αστικές περιοχές. (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2006). Η προβολή παραδοσιακών επαγγελµάτων και η χρήση νέων τεχνολογιών µπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες στην αγροτική περιοχή, ενισχύοντας την τοπική οικονοµία µέσω της τουριστικής ανάπτυξης και δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας για ειδικευµένο προσωπικό. Μεθοδολογία Η εργασία εκπονήθηκε στο ερευνητικό κέντρο Distance Lab, στην περιοχή Forres των Highlands της Σκωτίας την περίοδο Οι µέθοδοι που χρησιµοποήθηκαν διαφέρουν από την παραδοσιακή ακαδηµαϊκή έρευνα στο ότι προσεγγίζουν θεωρητικές υποθέσεις και πρακτικά προβλήµατα που αναδυκνείονται από την έρευνα µε σκοπό να δηµιουργηθούν πρωτότυπα αρχικές λύσεις που µε τη σειρά τους παρέχουν ποιοτικά δεδοµένα. Τα πρωτότυπα, µε επιπλέον µελέτη, δύνανται να αποτελέσουν προποµπούς επιχειρηµατικών δράσεων, καινοτόµων προϊοντων και υπηρεσιών. Συγγεκριµένα, η εργασία χρησιµοποιεί τις δεξιότητες του βιοµηχανικού σχεδίου (industrial design) ως δηµιουργικό εργαλείο και διαδικασία παραγωγής εφικτών µελλοντικών σεναρίων. Ο εν λόγω κλάδος παραδοσιακά ασχολείται µε την δηµιουργία και µαζική παραγωγή υλικών αγαθών που εξυπηρετούν συγκεκριµένες ανάγκες των χρηστών και της αγοράς. Πρόσφατα όµως, µε την αλλαγή της γεωγραφίας της παραγωγικής διαδικασίας, η µεθοδολογία και η ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην επίλυση προβληµάτων µεταφέρεται σε νέους κλάδους, όπως για παράδειγµα στον σχεδιασµό δηµόσιων υπηρεσιών, εξυπηρέτησης πολιτών από µέσα µαζικής µεταφοράς, καθώς και σε κοινωνικές εταιρείες, ΜΚΟ, στον ανθρωπιστικό και ιατρικο τοµέα. Η διαδικασία ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας εν γένει είναι: 1. έρευνα για τον εντοπισµό του προβλήµατος 2. ποιοτική έρευνα µε τις άµεσα εµπλεκόµενες οµάδες χρηστών 3. ανάλυση δεδοµένων και δηµιουργία εναλλακτικών λύσεων 4. κατασκευή πρωτοτύπων 5. αξιολόγηση των πρωτοτύπων από τις άµεσα εµπλεκόµενες οµάδες 6. βελτιστοποίηση πρωτοτύπου 7. καθορισµός τελικών προδιαγραφών 8. παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας σε µεγάλη κλίµακα Το στάδιο της παραγωγής (8) αναφέρεται απλουτευµένα, αποτελεί όµως ένα πολύ σηµαντικό και επίπονο βήµα για να προσφερθεί στους χρήστες µε ασφάλεια το νέο προϊόν. Η θεµατολογία της εργασίας neuromantic απαιτούσε την επαφή µε οργανισµούς και ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε συναφείς περιοχές. Για τον λόγο αυτό οργανώθηκαν συνεντεύξεις µε τον διευθυντή και µέλη του οργανισµού Cittaslow International στην πόλη Orvieto της Ιταλίας, τον Ιταλό chef Rinaldo DeMatteis Colluccia του εστιατορίου Amoroma στο Forres της Σκωτίας και τον παραγωγό βιολογικών προϊόντων John Grant, ο οποίος τροφοδοτεί το εστιατόριο Amoroma µε οπωροκηπευτικά. 3

4 Ο οργανισµός Cittaslow International (ή αλλιώς Αργές Πόλεις ) επιχειρεί να εφαρµόσει τις αξίες του κινήµατος Slow Food σε πόλεις µικρότερες των κατοίκων και αποτελείται από ένα παγκόσµιο δίκτυο πόλεων που σαν κεντρικό στόχο έχουν την εξασφάληση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους. Οι δράσεις των δηµάρχων των πόλεων αφορούν στην διάδοση και ανάδειξη τοπικών προϊόντων, γεύσεων, παραδοσιακών επαγγελµάτων, πολιτισµικής κληρονοµιάς και χρήσης νέων τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον προς όφελος κατοίκων και επισκεπτών. Η επαφή µε τον οργανισµό ανέδειξε τις δυσκολίες συνύπαρξης τεχνολογίας και παράδοσης, καθώς σηµαντικός αριθµός µελών θεωρούσε πως η τεχνολογία πληροφορικής είναι εχθρική προς τις επιδιώξεις τους, αποτελεί µέσο αποξένωσης µεταξύ των ανθρώπων ενώ χαρακτηρίζει κυρίως τον τρόπο ζωής στις µεγαλουπόλεις. εν ήταν όµως ίδια και η προσέγγιση της διοίκησης που κατανούσε την ανάγκη χρήσης της σε ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, καθώς ενδείκνειται για την ανταλαγή ιδεών και εµπειριών µεταξύ των πόλεων του δικτύου χωρίς να απαιτείται µετακίνηση ανθρώπων. * Οι συνεντεύξεις αυτές κατέδειξαν πως οι υπάρχουσες τεχνολογικές λύσεις τηλεπικοινωνίας δεν είναι σχεδιασµένες µε γνώµονα τον πληθυσµό µικρών πόλεων ο οποίος ως επι τω πλείστον ζει µε πιο αργούς ρυθµούς σε σχέσει µε τις µεγαλουπόλεις, θεωρεί την προσωπική επαφή σηµαντικότερη οποιασδήποτε ψηφιακής και νοιώθει πως η τεχνολογία τον αναγκάζει να κινείται ταχύτερα από ότι επιθυµεί. Η διατροφή είναι ένα από τα πρωταρχικά ενδιαφέροντα της Cittaslow. Kατηγοριοποιηµένη ως µια από τις θεµελιώδης ανθρώπινες ανάγκες (Max-Neef, 1991) διερευνήθηκε σε τοπικό επίπεδο στο περιβάλλον εφαρµογής της εργασίας, στο Forres της Σκωτίας. Η συνέντευξη µε τον Ιταλό chef Rinaldo DeMatteis Colluccia του εστιατορίου Amoroma (εικόνα 2) ανέδειξε την πληθώρα ποιοτικών υλικών µαγειρικής της περιοχής και την ανάγκη των ντόπιων κατοίκων να εκπαιδευτούν στην υγιεινή διατροφή, καθώς ο ίδιος βρίσκει τους κατοίκους ελάχιστα συνειδητοποιηµένους στη σχέση µεταξύ σωµατικής υγείας, ψυχικής υγείας και διατροφής. Η παρασκευή των γευµάτων γίνεται στη θέα του πελάτη, µε υλικά που ο ίδιος έχει προµηθευτεί από ντόπιους παραγωγούς τους οποίους γνωρίζει και έχει αξιολογήσει προσωπικά. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε πως στο ξεκίνηµά του, λίγοι γηγενείς κάτοικοι µπορούσαν να του συστήσουν ποιοτικούς παραγωγούς. Εικόνα 2. Συνέντευξη µε τον chef Rinaldo DeMatteis Colluccia Ο Rinaldo προµηθεύεται οπωροκηπευτικά από το µικρό αγρόκτηµα του John Grant, ο οποίος µε την αρωγή του τοπικού φορέα Highlands and Islands Local Food Network 4

5 δηµιούργησε το G.O. Green farm shop (εικόνα 3). Στον µικρό αυτό χώρο στα όρια του αγροκτήµατός του, ο John εµπορεύεται τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας του. Σε συνέντευξη µαζί του εξήγησε πως οι µέθοδοι παραγωγής του φροντίζουν την υγεία του καλλιεργήσιµου εδάφους και κατά συνέπεια εµπλουτίζουν µε θρεπτικά συστατικά τα προϊόντα του. Ο ίδιος καθώς και το αγρόκτηµά του είναι στη διάθεση κάθε πελάτη του για ερωτήσεις και απορίες, δίνοντας έτσι έµφαση στις διαφανείς µεθόδους παραγωγής, ενώ προσφέρει µερίδιο της παραγωγής σε πελάτη που θα τον βοηθήσει στις εργασίες του αγροκτήµατος για συγκεκριµένο χρόνο. Εικόνα 3. Συνέντευξη µε τον αγρότη John Grant * Οι συνεντεύξεις του Chef και του παραγωγού βιολογικών προϊόντων κατέδειξαν πως 1. η διαπροσωπική επαφή, η αµεσότητα και οι σχέσεις εµπιστοσύνης µεταξύ πελάτη και παραγωγού βοηθά και τους δύο εξίσου 2. η αλυσίδα γη-προϊόν-γεύµα-υγεία, είναι πλέον σηµαντική για τον άνθρωπο και όµως θεωρείται δεδοµένη στη συνείδηση των καταναλωτών 3. σε κάθε περιοχή µπορεί να υπάρχει δίκτυο παραγωγών άγνωστο σε επισκέπτες και κατοίκους της περιοχής που αξίζει να αναδειχθεί. Με αφετηρία τα συµπεράσµατα των συνεντεύξεων δηµιουργήθηκαν µια σειρά από πρωτότυπα που εξετάζουν σενάρια µε τα οποία οι νέες τεχνολογίες µπορούν να αναδείξουν τον πλούτο µιας ορεινής περιοχής χωρίς να προσβάλλουν το περιβάλλον της. Πρωτότυπο 1 στο δείπνο Προκειµένου να αποκτήσει ο επισκέπτης ενός εστιατορίου εικόνα από τον τόπο παραγωγής των προϊόντων του γεύµατος του, κατασκευάστηκε ένα τραπέζι που περιέχει οθόνες κάτω από την περιοχή έδρασης των πιάτων οι οποίες προβάλλουν εικόνες και δραστηριότητες από την παραγωγική διαδικασία (εικόνες 4-5). 5

6 Εικόνα 4. Τραπέζι για δείπνο Εικόνα 5. Προβαλλόµενες εικόνες από τον τόπο παραγωγής των πρώτων υλών Επιπλέον, το πιάτο λειτουργεί ώς χειριστήριο διεύθυνσης, συνεπώς όταν προσανατολίζεται προς τον τόπο παραγωγής οπωροκηπευτικών, η οθόνη προβάλλει τις ανάλογες εικόνες. Αντίστοιχα, όταν προσανατολίζεται πρός τον τόπο παραγωγής του τυριού προβάλλονται οι δραστηριότητες από το τυροκοµείο. Ένας κόκκινος δακτύλιος, οµόκεντρος της επιφάνειας της οθόνης προβάλλει ποιοτικά την απόσταση του σηµείου κατανάλωσης από το σηµείο παραγωγής (εικόνες 6-7). 6

7 Εικόνα 6. Γεωγραφική θέση παραγωγών πρώτων υλών του εστιατορίου Εικόνα 7. Το πιάτο ως δείκτης γεωγραφικής προέλευσης πρώτων υλών Βασικό κριτήριο στον σχεδιασµό του πρωτοτύπου ήταν η οθόνη να µην αποσπά την προσοχή των συµµετεχόντων κατά τη διάρκεια της εµπειρίας του δείπνου. Πρωτότυπο 2 οµιλούντα λαχανικά Προσεγγίζοντας τον τόπο και τις µεθόδους παραγωγής των πρώτων υλών ενός γεύµατος, της ανάδειξης αυτών αλλά κυρίως της ανάδειξης του παραγωγού, δηµιουργήθηκε το πρωτότυπο 7

8 των οµιλούντων λαχανικών. Παραδόθηκε στον John Grant σύστηµα µε µικρόφωνα τρισδιάστατης ηχογράφησης (binaural microphones), το οποίο χρησιµοποιήθηκε κατά τις ώρες εργασίας του στο αγρόκτηµά του (εικόνες 8-9). Η συγκεκριµένη τεχνική επιτρέπει να αναπαραχθεί πιστά το τρισδιάστατο ηχητικό περιβάλλον στο οποίο βρισκόταν ο χρήστης την στιγµή της ηχογράφησης. Με τον τρόπο αυτό καταγράφηκε ο µόχθος του John, το σκάψιµο για να βγάλει την παραγωγή του, η λαχανιασµένη αναπνοή του καθώς τρέχει στο σηµείο πώλησης να εξυπηρετήσει έναν νέο πελάτη και οι δραστηριότητες για να συντηρήσει το αγρόκτηµα µόνος του. Εικόνα 8. Ο John Grant µε τα µικρόφωνα τρισδιάστατης ηχογράφησης (binaural microphones) Εικόνα 9. Κατά την διάρκεια συγκοµιδής της παραγωγής 8

9 Οι ηχογραφήσεις αναπαράχθηκαν για το κοινό µέσω των οπωροκηπευτικών του John (εικόνα 10), και βοήθησαν να γίνει κατανοητή η διαδικασία παραγωγής των βιολογικών του προϊόντων, τα οποία οι κάτοικοι της περιοχής γνώριζαν αλλά θεωρουσαν ακριβότερα. Αρκετοί ήταν εκείνοι που αντιλήφθηκαν την ένταση της εργασίας του John και δικαιολόγησαν την ελαφρώς αυξηµένη τους τιµή, ενώ πολλοί επισκέπτες δεν γνώριζαν πως µπορούσαν να επισκεφτούν το αγρόκτηµα για να προµηθευτούν προϊόντα από τον τόπο παραγωγής. Ο ίδιος ο John, επισκεπτόµενος τον χώρο του εκθέµατος σχολίασε την προβολή του ιδίου και του επαγγέλµατός του ώς ένα είδος celebrity. Εικόνα 10. Αναπαραγωγή ήχων κατά την παραγωγή των οπωροκηπευτικών 9

10 Πρωτότυπο 3 Οι ποιοτικές πρώτες ύλες χρειάζεται να καλλιεργηθούν σε ποιοτικό περιβάλλον. Πέραν της µεθοδολογίας του παραγωγού, τα θρεπτικά συστατικά που περιέχονται στα οπωροκηπευτικά εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την ποιότητα της γης µέσα στην οποία µεγαλώνουν. Προκειµένου να ευαισθητοποιηθεί το κοινό σχετικά µε την ποιότητα του εδάφους και την ποιότητα ζωής των ζώων που καταλήγουν στο τραπέζι του δείπνου, δηµιουργήθηκε η ιστοσελίδα (εικόνα 11). Σε αυτή παρουσιάζεται οπτικοαουστικό υλικό που ελήφθει µε την βοήθεια της Grace, µιας αγελάδας των Highlands, ενώ δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να αφήσουν ένα σχόλιο σχετικά µε την εργασία. Εικόνα 11. Η ιστοσελίδα ύο κάµερες τροποποιήθηκαν ώστε να είναι αδιάβροχες, προστατευµένες από χτυπήµατα ενώ η µία ήταν ασύρµατης µετάδοσης, και τοποθετήθηκαν α) στην ράχη (εικόνα 12) και β) στην κορυφή του κεφαλιού της Grace (εικόνα 14). Η αρχή λειτουργίας περιγράφεται σχηµατικά στο διάγραµµα 1: ιάγραµµα 1. Απεικόνιση συστήµατος 10

11 Εικόνα 12. Ασύρµατη κάµερα στην ράχη της Grace Εικόνα 13. Λήψη της ασύρµατης κάµερας Εικόνα 14. Κάµερα τοποθετηµένη στο κεφάλι της Grace 11

12 12 Εικόνα 15. Λήψη της κάµερας στο κεφάλι Η ιστοσελίδα φιλοξενεί βίντεο που καταγράφηκε από την Grace και απεικονίζει το περιβάλλον από το δικό της οπτικό πεδίο (εικόνες 13 & 15). Η επιλογή αυτή κρίνεται ιδιαίτερα θετική εκ του αποτελέσµατος, µιας και τα σχόλια των χρηστών έδειξαν την ταύτηση τους µε το ζώο και το περιβάλλον. Μερικά από τα σχόλια ήταν: «Με κάνει να αναπολώ την εξοχή», «Θα πετάξω την τηλεόρασή µου και θα παρακολουθώ αυτό», «Με ηρεµεί πάρα πολύ!» «Για εµένα είναι σαν να κατασκοπεύεις τον γείτονά σου» «Είναι τόσο όµορφο ζώο. Πώς µπορείς να το σκοτώσεις;» «Προσωπικά δεν µου αρέσουν οι κάµερες CCTV, αλλά πιθανόν το τι βλέπει και κάνει µια αγελάδα να επηρεάσει τους ανθρώπους στο να µην βιάζονται» Επιπλέον, η απόκριση του κοινού στο περιεχόµενο της ιστοσελίδας µέσω των σχολίων αλλά και σε σηµεία που εκτέθηκε το πρωτότυπο, έδειξαν πόσο σηµαντική είναι για τον άνθρωπο της πόλης η ύπαρξη ενός παραθύρου που τον ενώνει µε τη φύση και τους ρυθµούς της, ενώ ταυτόχρονα µπορεί να επηρεάσει την διατροφική του συνείδηση. Πρωτότυπο 4 Το τελευταίο πρωτότυπο είναι η ιστοσελίδα (εικόνα 16) που αναπτύχθηκε ειδικά για το Electrosmog Festival στο Amsterdam, όπου και παρουσιάστηκε τον Μάρτιο 2010 (www.electrosmogfestival.net). Υπήρξε απότοκο όλων των προαναφερθέντων πρωτοτύπων σε θέµα µεθοδολογίας και προσέγγισης. Κατ ουσίαν, πρόκειται για έναν διαδραστικό χάρτη βασισµένο στην υπηρεσία Google Maps, στον οποίο αποτυπώνονται µε ήχο και εικόνα οι δραστηριότητες µικρών επιχειρήσεων καθώς και του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται. Η γεωγραφική περιοχή που επιλέχθηκε ήταν αυτή του Forres, και οι επιχειρήσεις που προβάλλονται έχουν ως κοινό παρανοµαστή το πάθος για την ποιότητα των προϊόντων τους αλλά και το µικρό τους µέγεθος που ώς επι το πλείστον θα τις καταστούσαν απαρατήρητες σε έναν ανυποψίαστο περιηγητή της περιοχής. Η µέθοδος ηχογράφησης, όπως και στα οµιλούντα λαχανικά χρησιµοποιεί µικρόφωνα τρισδιάστατης ηχογράφησης τα οποία φορούσαν οι παραγωγοί κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

13 Εικόνα 16. Σηµεία ηχογραφήσεων στην περιοχή γύρω από το Forres Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας µπορεί να παρακολουθήσει µικρά ηχητικά ντοκουµέντα από την παραγωγή ψωµιού στον µικρό παραδοσιακό φούρνο, την παραγωγή κεραµικών από πρώτες ύλες της περιοχής, την εκσκαφή οπωροκηπευτικών, την παραγωγή γαλακτοκοµικών καθώς και από τις δραστηριότητες εντός του αποστακτηρίου ουίσκι της περιοχής. Επιπρόσθετα, ηχογραφήσεις στην ευρύτερη περιοχή αποδίδουν την καθηµερινότητα του ηχητικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ντόπιοι κάτοικοι, από αγροτικά µηχανήµατα µέχρι την πανίδα. Εικόνα 17. Προβολή του εργαστηρίου κεραµικής Findhorn Pottery στον διαδραστικό χάρτη Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που συµµετείχαν (εικόνα 18) δήλωσαν ιδιαίτερα ενθουσιασµένοι που µπορούσαν να έχουν µια µικρή εικόνα των δραστηριοτήτων των 13

14 υπολοίπων, και συνηδειτοποίησαν πως όλοι βρίσκονται αντιµέτωποι µε τις ίδιες προκλήσεις στην παραγωγή τους. Συνεπώς, το να υφίστανται ώς οµάδα παραγωγών θα βοηθούσε πολύ περισσότερο στη διεύρυνση του πελατολογίου τους. Το κοινό που συµµετείχε στο Electrosmog Festival στο Amsterdam, µπόρεσε να πάρει ένα άρωµα της περιοχής του Forres και να συστηθεί µε τους ανθρώπους που αποτελούν την παραγωγική του δύναµη, χωρίς να µετακινηθεί γεωγραφικά. Εικόνα 18. Προβολή της εργασίας των παραγωγών στον διαδραστικό χάρτη Συµπεράσµατα Τα πρωτότυπα αναπτύχθηκαν γύρω από τη θεµατολογία της ανάδειξης µιας ορεινής αγροτικής περιοχής µε χρήση νέων τεχνολογιών χωρίς να την επιβαρύνουν. Αποτελούν βηµατική προσέγγιση για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής και αποδίδουν ποιοτικά δεδοµένα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την δηµιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που επιλύουν τα προβλήµατα µιας αγροτικής περιοχής, όπως την περίπτωση του Forres. Αναδεικνύουν την τοπική παραγωγή αγαθών, ευαισθητοποιούν το κοινό σχετικά µε τα προβλήµατα και τις καθηµερινές παραγωγικές δραστηριότητες ενώ εµµέσως ενισχύουν την τοπική οικονοµία (Τραπέζι δείπνου και Οµιλούντα λαχανικά). Παράλληλα, προβάλλουν το φυσικό κάλλος της περιοχής αντικειµενικά (cow-cam.tv), µε έµφαση στη διατήρηση και βελτίωση του ώς απαραίτητο συστατικό για την υγεία των κατοίκων, καθώς και τους ανθρώπους - παραγωγούς που διαβιούν στην περιοχή, δηµιουργώντας µηχανισµούς επιβράβευσης του µόχθου και της εργασίας τους (localsoundscapes.net). Η οργάνωση και προβολή οπτικοακουστικού περιεχοµένου των δραστηριοτήτων µικρών τοπικών επιχειρήσεων από µια κεντρική ιστοσελίδα µπορεί να αποτελέσει πρεσβευτή της περιοχής σε τουρίστες που το ενδιαφέρον τους δεν σταµατά στα αξιοθέατα, αλλά επιζητούν αυθεντικές εµπειρίες του τόπου που επισκέπτονται. Αυτό είναι το περιεχόµενο του οικο-τουρισµού και του ποιοτικού τουρισµού, που αφορούν στην επαφή του επισκέπτη µε τον τρόπο ζωής, τις παραδόσεις, τις µεθόδους παραγωγής προϊόντων, την γαστρονοµία και το φυσικό περιβάλλον µιας περιοχής. Ταυτόχρονα, µπορεί να αποτελέσει τεχνική ενδυνάµωσης προϊόντων προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης (ΠΟΠ), προστατευόµενης γεωγραφικής 14

15 ένδειξης (ΠΓΕ) καθώς και ιδιότυπων παραδοσιακών προϊόντων (ΙΠΠ) εισάγοντας τον καταναλωτή στην ιστορία που κρύβεται πίσω από την ετικέτα του προϊόντος. Βιβλιογραφία Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Α. τ. (2006). Απασχόληση στις αγροτικές περιοχές: κάλυψη του ελλέιµατος θέσεων εργασίας. Βρυξέλλες: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Abdallah, S., Thompson, S., Michaelson, J., & Marks, N. S. (2009). The (un)happy Planet Index 2.0: Why good lives don't have to cost the Earth. New Economics Eoundation. London: New Economics Foundation. Badgley, C., Moghtader, J., Quintero, E., Zakem, E., Chappell, M. J., Aviles-Vazquez, K., et al. (2006). Organic agriculture and the global food supply. Renewable Agriculture and Food Systems, 22 (2), DERFA. (2009, 08). UK Food Security Assessment. Retrieved 02 17, 2010, from DFID. (2010). Eliminating world poverty: Building our common future. Retrieved 02 17, 2010, from DFID: Food and Argiculture Organisation of the United Nations. (2010). Retrieved 02 25, 2010, from Hopkins, R. (2008). The Transition Handbook. From oil dependency to local resilience. Totnes: Green Books Ltd. Max-Neef, M. A. (1991). Human Scale Development. Conception, Application and Further Reflections. New York: The Appex Press. Schumacher, E. F. (1993). Small is Beautiful. A Study of Economics as if People Mattered. London: Vintage Books. Sigman, A. (2009). Well connected? The biological implications of 'social networking'. Biologist, 56 (1), Transition Towns WIKI. (2010). Transition Towns WIKI. Retrieved 02 16, 2010, from United Nations Development Programme. (2010). Poverty Reduction. Retrieved 02 25, 2010, from United Nations. (2004). World Population to Deparment of Economic and Social affairs. New York: United Nations. World Health Organisation. (2010). Retrieved 02 25, 2010, from New media technology and rural areas C. Bissas, Industrial Designer, Mechanical Engineer Abstract The neuromantic project took place in Distance Lab, in the Scottish Highlands between It aims to reinforce and encourage rural modern life through the use of new technologies without altering the authenticity of the environment, local resources and uniqueness. It highlights local producers, craftsmen and their environment. 15

16 The project applies industrial design methods as a creative tool for envisioning feasible scenarios and creates prototypes that act as starting points for future innovative products and services. The interactive prototypes include: the dining table an experience where one can locate the origin of their meal ingredients speaking vegeteables an exhibit that immerses the user in the production strains and techniques used by an organic farmer cow-cam.tv a website highlighting the local environment through the eyes of a Highland cow localsoundscapes.net an online collection of geography specific audio recordings created from the activities and processes of local businesses and their surrounding natural environment. Feedback showed that through these interventions, the public was immersed in local processes and production methods, appreciating the effort required for the creation of quality produce. Furthermore, a network of producers was proposed as a vital part of the rural community. Future applications and development may offer a deeper experience of the rural area for area visitors and guests. 16

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

3 rd 15 16 17 IOYNIOY 2012 TEXNOΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

3 rd 15 16 17 IOYNIOY 2012 TEXNOΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. 3 rd 15 16 17 IOYNIOY 2012 TEXNOΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπό την Αιγίδα: Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ 2ο Διεθνές Συνέδριο Αειφορία, Διατροφή, Τουρισµός: παράγοντες - κλειδιά για την εξωστρέφεια των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες

Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Νέες Ευκαιρίες Γιώργος Καραμανώλης, Partner CTO Crowdpolicy Σύμβουλος Πληροφορικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Project management

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Επιδημία Παχυσαρκίας Source: IASOWebsite 2013 Αν δεν πάρουμε σύντομα αποτελεσματικά μέτρα,

Διαβάστε περισσότερα

20 21 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

20 21 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 20 21 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Δικτύωση Eκδηλώσεις Έκθεση Γαστρονομία Νέες καλλιέργειες Επιστημονικές Ημερίδες Παρουσίαση τοπικής ταυτότητας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP

505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Δημιουργήστε τη δική σας Αγροτική Επιχείρηση 505690-LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP Μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων - Απ' ευθείας πώληση από το αγρόκτημα Περιπτώσεις απ' ευθείας πώλησης Δημήτρης Σωτηρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Γιώργος Καραμανώλης, Crowdpolicy, Co-Founder & CTO Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Παναγιώτης Παπασταματίου, Αντιπρόεδρος ΕΛΕΤΑΕΝ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Παναγιώτης Παπασταματίου, Αντιπρόεδρος ΕΛΕΤΑΕΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Παναγιώτης Παπασταματίου, Αντιπρόεδρος ΕΛΕΤΑΕΝ ΑΠΕ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΑΞΙΑ ΓΗΣ και είναι περισσότερες... μέσα στο Amsterdam Το Δημοτικό Συμβούλιο του Μάντσεστερ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up»

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» «Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Γ. Διευθυντής Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Ο ΣΕΠΒΕ ιστορικό Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1994. Έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Νέος Κύκλος Σπουδών από το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 5 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ Το αγροτουριστικό προϊόν Για το ευρύ κοινό, µέχρι πρόσφατα, οι δραστηριότητες που αναπτύσσονταν στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεί μέρος της αγωγής υγείας και μπορεί να περιλαμβάνει παρερχόμενες γνώσεις που αφορούν.

Αποτελεί μέρος της αγωγής υγείας και μπορεί να περιλαμβάνει παρερχόμενες γνώσεις που αφορούν. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένας ευρύτερος ορισμός της επιστήμης της διατροφής και της διαιτολογίας περιλαμβάνει και την μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός 20 2.0. Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα. Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.

Τουρισμός 20 2.0. Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα. Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Τουρισμός 20 2.0 Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Μια «συνηθισμένη», καθημερινή πια, ιστορία επιλογής προορισμού ρ διακοπών Το

Διαβάστε περισσότερα

Από το αγρόκτημα στο πιάτο Farm to fork. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα για την Ασφάλεια Τροφίμων ΕΣΔΥ 27/4/2015

Από το αγρόκτημα στο πιάτο Farm to fork. Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα για την Ασφάλεια Τροφίμων ΕΣΔΥ 27/4/2015 Από το αγρόκτημα στο πιάτο Farm to fork Μαριέττα Κονταρίνη Ημερίδα για την Ασφάλεια Τροφίμων ΕΣΔΥ 27/4/2015 Να εμπιστευόμαστε την Τροφή μας?? Τα τρόφιμα και ο Καταναλωτής Τροφή είναι Διαθέσιμη? Προσιτή?

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Αίθουσα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Μαρίνης Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας

Παναγιώτης Ε. Καλδής, Καθηγητής & Προϊστάμενος, Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΤΕΙ Αθήνας «Καινοτόμοι Τρόποι Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων» Εισήγηση στη Διημερίδα: «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα. Στόχος και Διέξοδος στη Κρίση» Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Αθήνας, 16 Μαρτίου 2012 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2011

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2011 Ισχύει από 01.05.2011 31.12.2011 1. Περιγραφή Υπηρεσίας Η υπηρεσία Πλοηγός, που παρέχεται µέσω του ιστοχώρου www.ploigos.gr, παρέχει δωρεάν γεωγραφική πληροφόρηση και πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

designlab@thessaloniki

designlab@thessaloniki designlab@thessaloniki Το concept Μετά τις δυο πρώτες διοργανώσεις του (2009 και 2010), καθώς και την απολύτως επιτυχημένη, θεματική εμφάνισή του στην 42η xenia, το Design Lab, το σύγχρονο show για το

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για το Δίκτυο Αegean Cuisine και πληροφορίες για την ένταξη επιχειρήσεων της Σάμου & Ικαρίας

Ενημέρωση για το Δίκτυο Αegean Cuisine και πληροφορίες για την ένταξη επιχειρήσεων της Σάμου & Ικαρίας Ενημέρωση για το Δίκτυο Αegean Cuisine και πληροφορίες για την ένταξη επιχειρήσεων της Σάμου & Ικαρίας 1 Προς: Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, παραγωγοί και έμποροι, μέλη του Επιμελητηρίου Σάμου Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ.

όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. όλγα ακτσελή αρχιτέκτων μηχανικός α.π.θ. msc αρχιτεκτων τοπίου α.π.θ. α ρ χ ι τ ε κ τ ο ν ι κ ό γραφείο με εξειδίκευση σ τ ι ς μ ο ν ά δ ε ς α γ ρ ο τ ο υ ρ ι σ μ ο υ 16.10.13 Η ατομική επιχείρηση, θα

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Διατομεακή Συνεργασία και Δημόσια Υγεία. Αγορίτσα Μπάκα ΚΕΕΛΠΝΟ

Διατομεακή Συνεργασία και Δημόσια Υγεία. Αγορίτσα Μπάκα ΚΕΕΛΠΝΟ Διατομεακή Συνεργασία και Δημόσια Υγεία Αγορίτσα Μπάκα ΚΕΕΛΠΝΟ Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά; Health in All Policies- HiAP Οριζόντια στρατηγική που εξετάζει όλες τις πολιτικές η επίδραση στην υγεία πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 1 2 ΕΙΝΑΙ: ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει η οικογένεια το εισόδημά της όλο το χρόνο ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ WASP TOOL LIFE10 ENV/GR/622

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ WASP TOOL LIFE10 ENV/GR/622 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ WASP TOOL LIFE10 ENV/GR/622 ΧΡΟΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ WASP TOOL ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η τελειότητα εκφράζεται µέσα στα «έργα»µας

Αυτή η τελειότητα εκφράζεται µέσα στα «έργα»µας Όταν ο σεβασµός στις παραδόσεις και η εµπειρία που δηµιουργείται από την πολύχρονη επιµονή ορισµένων ανθρώπων στο «έργο» τους συνδυάζεται µε τα υψηλότερα κριτήρια ποιότητας και υψηλής αισθητικής το αποτέλεσµαδενµπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Ευρωπαϊκό έργο BIOSIRE του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» «Προώθηση των Βιοκαυσίµων και των Ηλεκτρικών Οχηµάτων για Βιώσιµες Μεταφορές σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη - ΣΕΣΜΑ που υποστηρίζουν τη δράση «Από τη Μάθηση στην Πράξη»

Μέλη - ΣΕΣΜΑ που υποστηρίζουν τη δράση «Από τη Μάθηση στην Πράξη» ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με 53 εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020

Α:Γενικά Στοιχεία. ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ιαβούλευση για τη «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ / ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ερευνα Γνώµης Επιχειρήσεων (Σεπτ-Οκτ. 2013) Α:Γενικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ικτύωση εκδηλώσεις έκθεση γαστρονοµία Νέες καλλιέργειες Επιστηµονικές Ηµερίδες παρουσίαση τοπικής ταυτότητας

ικτύωση εκδηλώσεις έκθεση γαστρονοµία Νέες καλλιέργειες Επιστηµονικές Ηµερίδες παρουσίαση τοπικής ταυτότητας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ικτύωση εκδηλώσεις έκθεση γαστρονοµία Νέες καλλιέργειες Επιστηµονικές Ηµερίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Συνεταιρισμών σε Ευρωπαϊκά νησιά

Παραδείγματα Συνεταιρισμών σε Ευρωπαϊκά νησιά ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Παραδείγματα Συνεταιρισμών σε Ευρωπαϊκά νησιά Επιτυχίες, εμπόδια και προβληματισμοί Πάνος Κορογιαννάκης AAAA CPMR, Βρυξέλλες Σάββατο 6 Σεπ. 2014, ώρα 10.30-14.30

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

α) Άμεσης απόδοσης β) Μακροπρόθεσμης αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος

α) Άμεσης απόδοσης β) Μακροπρόθεσμης αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος Οι Τοπικές Κουζίνες σαν Τουριστικός Πόρος: α) Άμεσης απόδοσης β) Μακροπρόθεσμης αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ ΓΕΥΣΗΣ Σύρος,, 2008 Η γαστρονομία

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων ISO 22.000:2005 πιστοποιημένο από την TÜV HELLAS.

Η εταιρία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων ISO 22.000:2005 πιστοποιημένο από την TÜV HELLAS. από το 1966 Το Χθες Το πρώτο τυροκομείο της οικογένειας ιδρύθηκε το 1966, από τον παππού της οικογένειας Γρηγόρη στο χωριό Χύδηρα της Λέσβου. Το χωριό Χύδηρα είναι ένα μικρό σχετικά χωριό δυτικά του νησιού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους

ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από όλους Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Ημερίδα«ΤοΣχολείοστηνΨηφιακήΕποχή: Διαδραστικοί Πίνακες και Πλατφόρμες e-learning» Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου2011 ΑφήγησηκαιΕκπαίδευση: ιστορίες για όλους, ιστορίες από

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ανασκόπηση της αγοράς φέτας στις ΗΠΑ κατά το α εξάµηνο του 2012

ΘΕΜΑ Ανασκόπηση της αγοράς φέτας στις ΗΠΑ κατά το α εξάµηνο του 2012 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 150 East 58 th Str. (17 th Floor), New York, NY 10155 Tel: 1-212-751-2404, Fax: 1-212-593-2278, E-mail: greektradeoffice@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΕ 4 ΗΠΕΙΡΟΥΣ. Εμπειρία Ζωής ή Προσωπική Ανάπτυξη

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΕ 4 ΗΠΕΙΡΟΥΣ. Εμπειρία Ζωής ή Προσωπική Ανάπτυξη 25 χρόνια δράσης 1987 2012 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΕ 4 ΗΠΕΙΡΟΥΣ Εμπειρία Ζωής ή Προσωπική Ανάπτυξη 25 χρόνια δράσης Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ Η μη κυβερνητική οργάνωση ΕΛΙΞ καλλιεργεί την εθελοντική συνείδηση και προωθεί την

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Οπτικής Ταυτότητας και Συσκευασιών. Αθανάσιος Μανάβης Νικόλαος Ευκολίδης Δρ Παναγιώτης Κυράτσης

Σχεδιασμός Οπτικής Ταυτότητας και Συσκευασιών. Αθανάσιος Μανάβης Νικόλαος Ευκολίδης Δρ Παναγιώτης Κυράτσης Σχεδιασμός Οπτικής Ταυτότητας και Συσκευασιών Προϊόντων Ελληνικού Goji jiberry Δημιουργική Ομάδα: Αθανάσιος Μανάβης Νικόλαος Ευκολίδης Δρ Παναγιώτης Κυράτσης Τμήμα του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΙΑ (σε ώρες) ΠΡΑΚΤΙΚΗ (σε ώρες) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 1 η Ελληνική Γεωργία στην Ε.Ε. Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Παγκοσμιοποίηση αγοράς. Δυνατότητες των

Διαβάστε περισσότερα

1 Καθ. Γ. ουκίδης, ELTRUN / ΟΠΑ

1 Καθ. Γ. ουκίδης, ELTRUN / ΟΠΑ . Η Στρατηγική Σηµασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν για την Ελλάδα της Κρίσης Καθ. Γεώργιος Ι. ουκίδης, ιευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 Καθ. Γ. ουκίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στρατηγικοί Εταίροι

Οι Στρατηγικοί Εταίροι Εταιρική Παρουσίαση ΗΕπιχείρηση Η «Αμφιτρίτη ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι υπό σύσταση Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (σύμφωνα με το Ν. 4019/11) και έχει ως σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικά Λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα Εγκυκλίους για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

«Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων»

«Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων» «Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων» Δρ.Ελένη Μαλισσιόβα Κτηνίατρος, MSc, MSc, PhD Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας malissiova@teilar.gr «Τοπικά» παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. 1.Τι ζητήθηκε από τον πελάτη - Backround, Στόχοι, Ανάγκες της μάρκας (μέγιστο 100 λέξεις)

Ermis Digital. 1.Τι ζητήθηκε από τον πελάτη - Backround, Στόχοι, Ανάγκες της μάρκας (μέγιστο 100 λέξεις) Ermis Digital Η έκθεση δεν θα πρέπει να ξεπερνάει συνολικά τις 10 σελίδες (μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων). Για τις απαντήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέγεθος γραμματοσειράς 10 ή και μεγαλύτερο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πύλου-Νέστορος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πύλου-Νέστορος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δήμος Πύλου-Νέστορος ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Πύλου-Νέστορος Ενημερώνουμε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) N 304 Μάϊος 2006 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Σταθμοί βάσης και ασύρματες τεχνολογίες Η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον κοινή πρακτική σε όλο τον κόσμο. Η ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ των καταναλωτών που επιλέγουν προϊόντα της Μεσογειακής διατροφής

Το προφίλ των καταναλωτών που επιλέγουν προϊόντα της Μεσογειακής διατροφής Το προφίλ των καταναλωτών που επιλέγουν προϊόντα της Μεσογειακής διατροφής Δρ. Πωλ Φαρατζιάν MSc, PhD Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 3o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Gr-eco

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 3o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Gr-eco ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 3o Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας Gr-eco Ομάδα Εργασίας: Αλεξία Μελλίδη: Φοιτήτρια Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Λήμνου Μίζερος Νικόλαος: Απόφοιτος Παιδαγωγικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Περιπτώσεων κατά την Εφαρµογή Ασφαλούς ιαχείρισης Τροφίµων σε Νοσοκοµεία

Μελέτες Περιπτώσεων κατά την Εφαρµογή Ασφαλούς ιαχείρισης Τροφίµων σε Νοσοκοµεία Μελέτες Περιπτώσεων κατά την Εφαρµογή Ασφαλούς ιαχείρισης Τροφίµων σε Νοσοκοµεία Νικόλαου Ν. Βαµβακάρη MSc Food Technology, Χηµικoύ Μηχανικού, Έµπειρου Συµβούλου Συστηµάτων ιαχείρισης. Area Manager της

Διαβάστε περισσότερα

sympo ssio 30.01.-17.02 7 ευρωπαϊκές χώρες 15 πόλεις 600 τουριστικοί πράκτορες 3rd Greek GOURMET TOURING

sympo ssio 30.01.-17.02 7 ευρωπαϊκές χώρες 15 πόλεις 600 τουριστικοί πράκτορες 3rd Greek GOURMET TOURING sympo ssio 3rd Greek GOURMET TOURING 30.01.-17.02 2012 7 ευρωπαϊκές χώρες 15 πόλεις 600 τουριστικοί πράκτορες Γαστρονομία & Τουρισμός Γαστρονομία & Τουρισμός Η ελληνική γαστρονοµία περιέχει πλούτο διατροφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOBILE MARKETING

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOBILE MARKETING ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOBILE MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15/6/2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ DP STUDIES Αξιοποιήστε αποτελεσματικά το Mobile Marketing και αυξήστε την ανταγωνιστική σας θέση & τις πωλήσεις σας! ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Σύμβουλος Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Οικονομίας

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Σύμβουλος Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Οικονομίας «Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Σύμβουλος Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Οικονομίας Η πληροφορική σήμερα IT = ICT Τι είναι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΕΙΘΩ» ΕΝΑΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΕΙΘΩ» ΕΝΑΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΘΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Α ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΕΙΘΩ» ΕΝΑΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Σοφία Άρτεμις Κουτσουβέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

+ Πρόταση Προβολής επιχειρήσεων εστιάσης στο διαδίκτυο

+ Πρόταση Προβολής επιχειρήσεων εστιάσης στο διαδίκτυο + + Πρόταση Προβολής επιχειρήσεων εστιάσης στο διαδίκτυο Η εταιρεία µας δηµιούργησε µια ολοκληρωµένη πρόταση για την παρουσία και προβολή της επιχείρησης στο διαδίκτυο. Μακροπρόθεσµος στόχος αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το citybeez.gr;

Τι είναι το citybeez.gr; Τι είναι το citybeez.gr; Το citybeez.gr είναι μια πρωτοποριακή διαδικτυακή πλατφόρμα προηγμένης επαγγελματικής προβολής και αποστολής στοχευμένων προσφορών. Ποιος είναι ο στόχος; Να έρθει κοντά ο τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΗΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΗΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Η κρητική διατροφή σαν πυλώνας πράσινης ανάπτυξης 1 Η κουζίνα ενός τόπου δίνει οδηγίες χρήσεως για τα τοπικά προϊόντα Η σαλάτα µε εξαιρετικό παρθένο κρητικό ελαιόλαδο, το ίδιο και το ψάρι, ο ντάκος µας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα