15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002664422 2015-03-26"

Transcript

1 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ.Πρωτ. οικ: 17722/1419 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 2 /2015 ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α / ) περί «Απλούστευσης διαδικασιών προµηθειών ηµοσίου» 2. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α / ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» 3. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2001 (ΦΕΚ Α 204/ ) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α / ) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση» 5. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/A / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 6. Το Π..137/2010 «Οργανισµός Π. Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ Α' 230/ ). 7. Τις διατάξεις του Π 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α / ) «Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης». 8. Το Ν. 4038/2012 (άρθρο 9) (ΦΕΚ 14/Α / ) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » 9. Το Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α / ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». 10. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α / ), «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3871/2010, ΦΕΚ Α 141/ Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α /2010) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που προηγείται της σύµβασης». 12. Τον Ν.3310/ (ΦΕΚ 30/Α / 2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης ηµοσίων Συµβάσεων όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/ (ΦΕΚ 279/Α /2005). 13. Το Π..118/2007 (ΦΕΚ 150/Α /2007) «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου». 1

2 14. Την εγκύκλιο Π1/4232/ για την εφαρµογή του Π 118/2007 (Νέος Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου) 15. Το 15PROC Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α /2007) προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/5/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α /1995) «Περί προµηθειών του ηµοσίου Τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων». 17. Tο N.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων και των εποπτευόµενων φορέων τους στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια». 18. Την αρίθµ. 467/2002 (Β/1531) απόφασης του Γενικού Χηµείου του κράτους «Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου πετρελαίου κίνησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 19. Την αρίθµ. 514/2006 (Β/1490/06) Υπουργική απόφαση «Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου πετρελαίου θερµάνσεως» όπως τροποποιήθηκε µε την αρίθµ. 460/2009/ Την αρίθµ. Φ2-1617/2010 (ΦΕΚ 1980/Β) ΚΥΑ ιαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωµένων συστηµάτων παρακολούθησης εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων απαιτήσεις συµµόρφωσης καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των µετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδοµένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 21. Το αρίθµ /3423/ (Α Α 8Ζ651-ΠΙ4) έγγραφο του Τµήµατος Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ικτύων «Κυρώσεις Συστήµατος εισροώνεκροών. 22. Η µε αριθµό πρωτ: οικ: 13336/1013/85/ , και οικ: 13336/1013/84/ Βεβαιώσεις ύπαρξης διαθέσιµης Πίστωσης ύψους ,00 ευρώ για την προµήθεια υγρών καυσίµων του Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας της Π.Ε Σάµου. 23. Τις µε αριθµό πρωτ /1315/ (Α Α:7 8Γ7ΛΩ-ΙΣΟ) και 16389/ / (Α Α: ΩΚΣΝ7ΛΩ-ΤΤΡ), Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. 24. Την υπ αριθµ. 179/2015 (Α Α: ΒΧΝΗ7ΛΩ-5Γ2)) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου µε την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης το τεύχος της διακήρυξης του 2 /2015 του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καύσιµων για τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάµου και Ικαρίας, διάρκειας ενός έτους. Π ρ ο κ η ρ ύ σ ο υ µ ε ΠΡΟΧΕΙΡΟ διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επι τοις % στην διαµορφούµενη τιµή διατίµησης που ισχύει κάθε φορά κατά την παράδοση του είδους, ενδεικτικής προυπολογιζόµενης δαπάνης πενήντα δύο χιλιάδες πεντακοσίων ευρώ (52.500,00 ) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για την προµήθεια Υγρών Καυσίµων σε βάρος των ΚΑΕ: ποσό ΚΑΕ: ποσό και αναλύεται σε είδος, και ποσότητες στους 2 παρακάτω πίνακες. 2

3 Πίνακας 1 15PROC ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΕΙ ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ * ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α) Βενζίνη Αµόλυβδη ΛΙΤΡΑ β) Πετρέλαιο Κίνησης ΛΙΤΡΑ Πίνακας 2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΙ ΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ * ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α) Βενζίνη Αµόλυβδη ΛΙΤΡΑ β) Πετρέλαιο Κίνησης ΛΙΤΡΑ * Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές όχι δεσµευτικές και έχουν υπολογιστεί µε τιµές που ίσχυαν στις 26/03/2015 στον Νησί της Σάµου και της Ικαρίας σύµφωνα µε το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων. 1) Οι προδιαγραφές των καυσίµων (φυσικά και χηµικά χαρακτηριστικά) καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και τις αποφάσεις του Γ.Χ. του Κράτους και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε αυτές των κρατικών ιυλιστηρίων. 2) Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. στην Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου, 1 ος όροφος, στο ιοικητήριο, οδός ερβενακίων και Α. Αλέξη ενώπιον της Επιτροπής ιαγωνισµού. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής. 3) Κατά την διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι τους, εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατό είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφερόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4) Το τεύχος της διακήρυξης θα διατίθεται από το Τµήµα Προµηθειών της /νσης ιοικητικού Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου, ( ιοικητήριο ερβενακίων & Α. Αλέξη Τ.Κ τηλ και φαξ , αρµόδιοι υπάλληλοι Αλέξανδρος Τατούρης και Λυµπέρη ήµητρα. Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Κτιρίου ιοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου καθώς και στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στο διαδίκτυο στο Πρόγραµµα «ιαύγεια» et.diavgeia.gov.gr. 5) Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα αυτά παραδίδονται σε αυτούς, µέσα σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 6) Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές πρέπει να παρέχονται το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Όλοι οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τις συµπληρωµατικές πληροφορίες από την υπηρεσία µε δική τους µέριµνα, στο προαναφερόµενο 6ήµερο. 7) Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 3

4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 15PROC ΑΡΘΡΟ 1 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ι. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: (α) Όλα τα Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή συνεταιρισµοί ή κοινοπραξίες της ηµεδαπής ή αλλοδαπής που ασκούν αποδεδειγµένα επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού. (β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. (γ) Συνεταιρισµοί. Στην συνέχεια της παρούσας προκήρυξης, ο όρος "προµηθευτής" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β) και (γ) κατηγορίες. 2. εν έχουν δικαίωµα συµµετοχής: (α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ ή ΝΠΙ ή Α.Ε. του ηµόσιου τοµέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συµβατικές τους υποχρεώσεις. (β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες του Ελληνικού ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. (γ) Όσοι έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για: (ί) αδίκηµα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, (ii) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, (iii) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/*ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της σ. 1 ), (iν) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της σ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της σ.2), (ν) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της σ.48), (νϊ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου [ΕΕ L 344 της σ. 76] η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν.2231/1995 [Α' 173] και τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005 [α' 305]). δ) Όσοι τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. ε) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά που τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (Α' 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 4

5 15PROC II. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής: Α) Καινούργια Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίµων από την αρµόδια ιοικητική Αρχή (σύµφωνα µε το αρίθµ /3423/ έγγραφο του Υπουργείου Υποδοµών, (Α Α 8Ζ651-ΠΙ4), ώστε να περιλαµβάνει το σύστηµα εισροών εκροών. Β) Υπεύθυνη δήλωση (µία ή περισσότερες) του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της. iii. Να δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ηµοσίου. ίν. Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισµού, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος. ν. Να δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για: (α) αδίκηµα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, (β) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, (γ) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/*ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της σ.1), (δ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της σ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 κοινής ράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑτου Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της σ.2), (ε) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕC 316 της σ.48), (στ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου [ΕΕ L 344 της σ. 76] η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν.2231/1995 [Α' 173] και τροποποιήθηκε µε το Ν.3424/2005 [α1 305]). vi. Να δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. vii. Να δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. viii. Να δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, είναι εγγεγραµµένος: στο Οικείο Επιµελητήριο (Έλληνες πολίτες) κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού ή στο Οικείο Επιµελητήριο ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις (αλλοδαποί) κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. ix. Να δηλώνεται, εφόσον πρόκειται για νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του, δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α' 101), όπως εκάστοτε ισχύει/ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι 5

6 15PROC δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). x. Να δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προς κόµιση των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. xi. Να δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. Οι πιο πάνω δηλώσεις περιέχονται στον φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής. 2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν.2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη. Α. Οι Έλληνες Πολίτες i. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης (εδάφιο 2 της παραγράφου II του παρόντος άρθρου 1). ii. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1του άρθρου 43του Π.. 60/2007 (α) αδίκηµα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, (β) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, (γ) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της σ.1), (δ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της σ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 κοινής ράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑτου Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της σ.2), (ε) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της σ.48), (στ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991 για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου [ΕΕ L 344 της σ. 76] η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν.2231/1995 [Α1 173] και τροποποιήθηκε µε το Ν.3424/2005 [α1 305]). iii. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης (εδάφιο 2 της παραγράφου II του παρόντος άρθρου 1), από το οποίο να προκύπτει. Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. iv. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 6

7 15PROC ότι κατά την ηµεροµηνία της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης (εδάφιο 2 της παραγράφου II του παρόντος άρθρου 1), είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των εδαφίων (iii) και (iv). εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (άρθρο 3 Ν. 4250/14). Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 4250/14 αντί πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α του άρθρου 1 του Ν. 4250/14, ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α του άρθρου 1 του Ν. 4250/14. Οµοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Β. Οι Αλλοδαποί i. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για: α) αδίκηµα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, (β) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, (γ) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της σ.1), (δ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της σ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της σ.2), (ε) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της σ.48), (στ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου [ΕΕ L 344 της σ. 76] η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν.2231/1995 [Α1 173] και τροποποιήθηκε µε το Ν.3424/2005 [α1 305]). ii. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες 7

8 επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν 15PROC εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης (εδάφιο 2της παραγράφου II του παρόντος άρθρου 1). iii. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Γ. Τα Νοµικά Πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά. i. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο εδάφιο Α της παραγράφου ΙΙ.2 του παρόντος άρθρου 1 για τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο εδάφιο Β της παραγράφου ΙΙ.2 του παρόντος άρθρου 1 για τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα. ii. Πιστοποιητικό δήλωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης (εδάφιο 2 της παραγράφου II του παρόντος άρθρου 1), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (Α1 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). iii. Καταστατικό και τα έγγραφα τροποποίησης του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.) ή το ΦΕΚ ίδρυσης του και τις τροποποιήσεις του (για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και όλα τα παραπάνω ανά περίπτωση δικαιολογητικά του εδαφίου Α και Β. iv. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι οι υπόχρεοι (αναφέρονται παρακάτω) δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για: α) αδίκηµα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, (β) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, (γ) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της σ.1), (δ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της σ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της σ.2), (ε) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της σ.48), (στ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου [ΕΕ L 344 της σ. 76] η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν.2231/1995 [Α1 173] και τροποποιήθηκε µε το Ν.3424/2005 [α1 305]). Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: ιαχειριστές Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος για Α.Ε., Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποι του. 8

9 iv. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης (περίπτωση 15PROC ίί του παρόντος εδαφίου Γ), εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Ανώνυµη εταιρεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.. Οι Ενώσεις Προµηθευτών. i. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. ii Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. iii. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. iν. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Ε. Οι Συνεταιρισµοί. i. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της παραπάνω έγγραφης ειδοποίησης (εδάφιο 2 της παραγράφου II του παρόντος άρθρου 1), ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου του Συνεταιρισµού δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για: (α) αδίκηµα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, (β) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, (γ) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της σ.1), (δ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της σ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της σ.2), (ε) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της σ.48), 9

10 15PROC (στ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου [ΕΕ L 344 της σ. 76] η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν.2231/1995 [Α1 173] και τροποποιήθηκε µε το Ν.3424/2005 [α1 305]). ii Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις περιπτώσεις iii και iν του εδαφίου Α της παρούσας παραγράφου II.2, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο εδάφιο Β της παρούσας παραγράφου II.2 για τους αλλοδαπούς συνεταιρισµούς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην περίπτωση ii του εδαφίου Γ της παρούσας παραγράφου II.2. iii. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 3. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης, στην οποία θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 4. ικαιολογητικά συµµετοχής που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. 5. Εφόσον οι υποψήφιοι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπο τους υποβάλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. ΑΡΘΡΟ 2 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατό είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την προθεσµία παραλαβής προσφορών. 2. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε εξήντα (60) ηµερολογιακές µέρες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρου ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρατείναν τις προσφορές τους. 3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 10

11 15PROC ΑΡΘΡΟ 3 ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε δύο (2) αντίγραφα. Πιο συγκεκριµένα ζητούνται: δύο (2) αντίγραφα των δικαιολογητικών συµµετοχής στο διαγωνισµό, δύο (2) αντίγραφα της οικονοµικής προσφοράς Σ' ένα από τα αντίτυπα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ". Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίγραφα, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο. Κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ πρέπει να είναι ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ. Η προσφορά, υποβάλλεται στη /νση ιοικητικού Οικονοµικού - Τµήµα Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου ερβενακίων και Αλέξη Αλέξη τις εργάσιµες ηµέρες και Ώρες, µέχρι την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι τις ηµέρα Τετάρτη και ώρα π.µ αφού πρώτα πρωτοκολληθεί στην Γραµµατεία της παραπάνω ιεύθυνσης. Η υποβολή της προσφοράς γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο ή από σχετικά εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του (απόφαση.σ. της εταιρείας ή εξουσιοδότηση από τον διαχειριστή της εταιρείας). Η προσφορά µπορεί να αποσταλεί στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και θα απευθύνεται στην παραπάνω διεύθυνση, και µε τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις και µε την επιπλέον ένδειξη «να πρωτοκολληθεί». Όσες προσφορές υποβληθούν έτσι θα ληφθούν υπόψη µόνο αν φτάσουν στον τόπο διενέργειας του διαγωνισµού µέχρι την προηγουµένη της διενέργειας του ιαγωνισµού και µέχρι τις 14:00 µ.µ. δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που, είτε υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε αποστάλθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Υπηρεσία έγκαιρα. Προσφορές, που υποβάλλονται µετά την παρέλευση των ανωτέρω χρονικών ορίων, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαµβάνονται υπόψη. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα. β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ γ) Ο αριθµός της διακήρυξης δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ε) Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα Ο κυρίως φάκελος προσφοράς θα περιέχει δύο επιµέρους ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους, µε τις ενδείξεις εξωτερικά του κυρίως φακέλου δηλαδή: Α) Φάκελο ικαιολογητικών Συµµετοχής σφραγισµένο, στον οποίο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και οι δηλώσεις του άρθρου 1 του παρόντος (πρωτότυπα και αντίγραφα). Στον φάκελο θα υπάρχει η ένδειξη "Φάκελος ικαιολογητικών Συµµετοχής" και τα στοιχεία της διακήρυξης. Β) Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς στον οποίο υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8. του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα είδη για τα οποία ο υποψήφιος υποβάλει προσφορά είναι αρίστης ποιότητας και κατάλληλα για τον λόγο 11

12 για τον οποίο προορίζονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της σχετικής νοµοθεσίας και Ελληνικών 15PROC ιυλιστηρίων, απαλλαγµένα από κάθε είδους πρόσµιξη είτε µεταξύ τους είτε µε ξένη ουσία. Γ) Τα oικovoµικά στοιχεία της προσφοράς τoπoθετoύvται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη : «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα περιλαµβάνει την oικovoµική προσφορά του διαγωνιζόµενου (πρωτότυπο και αντίγραφο). Η Οικονοµική προσφορά θα είναι υπογεγραµµένη και σφραγισµένα από τον προσφέροντα και θα αναγράφεται το ποσοστό έκπτωσης αριθµητικώς και ολογράφως. Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, διορθώσεις, προσθήκες. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραφηµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπρόθεσµα την ένσταση του άρθρου 15 παρ.2 περ.2 του Π. 118/07 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, και δεν δύναται µε οιονδήποτε άλλο να αποκρούσει ευθέως ή εµµέσως τους παραπάνω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινήσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο, είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, µετά από την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση, ή θα συνδυάζονται µε προϋποθέσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των προσφορών χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες, όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, αναφέρουν τις συντοµογραφίες αυτές µε την εξήγηση της έννοιας τους. ΑΡΘΡΟ 4 ΤΙΜΕΣ 1. Με την προσφορά (ποσοστό έκπτωσης επί τοις % διαµορφούµενης τιµής διατίµησης που ισχύει κάθε φορά κατά την παράδοση του είδους την ηµέρα της παράδοσης.) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιµή βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιµές που προσφέρονται στην αγορά, δε θα λαµβάνονται υπόψη στην διαµόρφωση της τιµής αλλά αµέσως η προηγούµενη ανώτερη ή κατώτερη τιµή. Η τιµή θα δίδεται σε ευρώ (αριθµητικώς και ολογράφως). Επίσης θα αναφέρεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγονται τα προµηθευόµενα είδη. Ο Φ.Π.Α. θα αποδοθεί από τον προµηθευτή. Η τιµή, χωρίς ΦΠΑ, θα λαµβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της αρµόδιας Οικονοµικής Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ιεξαγωγής ιαγωνισµού. 12

13 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 15PROC Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού στις 22/04/2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ στην Αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε Σάµου 1 ος Όροφος δηµόσια, παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. Αρχικά, προσέρχονται οι διαγωνιζόµενοι και ελέγχεται η αυτοπρόσωπη εµφάνιση ή η νόµιµη εκπροσώπηση τους. Στη συνέχεια ελέγχονται οι φάκελοι των προσφορών εξωτερικά και στη συνέχεια αριθµούνται κατά τη σειρά επίδοσης και µονογράφονται από όλα τα µέλη Επιτροπής. Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού ανοίγει πρώτα τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς και αφού διαπιστώνει ότι περιέχει και τα δύο τµήµατα (το Φάκελο ικαιολογητικών Συµµετοχής και το Φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς), αριθµούνται οι Φάκελοι ικαιολογητικών Συµµετοχής και Οικονοµικής Προσφοράς σύµφωνα µε τον αύξοντα αριθµό του εξωτερικού φακέλου τους και µονογράφονται από όλα τα µέλη. Ανοίγει τον Φάκελο ικαιολογητικών Συµµετοχής που περιέχονται οι δύο επιµέρους φάκελοι (Φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής και το Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς) και ελέγχει τα δικαιολογητικά. Για όσους διαγωνιζόµενους η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού κρίνει ότι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις επέρχεται αποκλεισµός και επιστρέφεται ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς. Η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού καταχωρεί σε πρακτικό, που υπογράφει, τα στοιχεία αυτών που υποβάλλουν προσφορά καθώς και τα αποτελέσµατα των παραπάνω ελέγχων. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν και για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (όσων των υποψηφίων οι φάκελοι δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς κρίθηκαν από την επιτροπή ότι πληρούν τους όρους της διακήρυξης) την ίδια ηµέρα και ώρα ή σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί τηλεφωνικά ή εγγράφως σε αυτούς των οποίων οι προσφορές θα ανοιχτούν. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των οικονοµικών προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό καθώς επίσης και των προσφεροµένων τιµών. Μετά την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του εδαφίου 2 της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 1 την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του παραπάνω φακέλου των δικαιολογητικών, λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Όταν ο προµηθευτής που προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά του εδαφίου 2 της παραγράφου II του άρθρου 1του παρόντος παραρτήµατος Β, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό και ούτω καθεξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή 13

14 περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 15PROC ΑΡΘΡΟ 6 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν, ή της νοµιµότητας διενέργειας του έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση, η οποία υποβάλλεται εγγράφως στο αρµόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισµού όργανο, ως εξής : Α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και η ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, και εξετάζεται από την αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. Β. Κατά της συµµετοχής προµηθευτή στο διαγωνισµό ή της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, κατά την διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα της ανακοίνωσης για την ανάρτηση του πρακτικού διενέργειας. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται, κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, από την αρµόδια Επιτροπή Ενστάσεων και η αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή εκδίδει σχετική απόφαση. Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή στον διαγωνισµό, κοινοποιείται υποχρεωτικά και σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της. Γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την αρµόδια Επιτροπή ενστάσεων και η αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή εκδίδει σχετική απόφαση το αργότερο δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 1 µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της παραπάνω κατακυρωτικής απόφασης και των παραπάνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, στον µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από την αρµόδια Επιτροπή ενστάσεων και η αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή εκδίδει σχετική απόφαση το αργότερο δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της παραπάνω τριήµερης προθεσµίας. 2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 3. Η σχετική απόφαση επί της ένστασης κοινοποιείται τους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατος της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους. 14

15 15PROC Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ("παράβολα από κάθε αιτία"). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί να αναπροσαρµόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. ΑΡΘΡΟ 7 ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Επιτροπή Αξιολόγησης µε γνωµοδότηση της µπορεί να προτείνει: 1. Την κατακύρωση της προµήθειας, όλων ή µέρους των ειδών που προκηρύχθηκαν για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30%, µε ανάλογη αναπροσαρµογή του τιµήµατος. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή. 2. Όταν υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές, τελικός προµηθευτής επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές. 3. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 4. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 5. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού: ι) όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το υλικό, είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί το υλικό, ιι) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη µαταίωση. Η αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή κατακυρώνει το αποτέλεσµα του διαγωνισµού µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής ιενέργειας του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 1. Στον προµηθευτή στον οποίο θα γίνει κατακύρωση της προµήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον το είδος, την ποσότητα, την τιµή, τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό, τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τους. 2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 3. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεώνεται να προσέλθει να υπογράψει την σχετική σύµβαση σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 15

16 15PROC Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. ΑΡΘΡΟ 9 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Με την ανακοίνωση κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική σύµβαση η οποία υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη. 2. Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. Τα συµβαλλόµενα µέρη. Τα προς προµήθεια υγρά καύσιµα. Την τιµή. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των καυσίµων. Τις τεχνικές προδιαγραφές. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. Τις προβλεπόµενες ρήτρες. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής. 3. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 4. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται, όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, µε την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο. Η τροποποίηση γίνεται ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και απόφαση της διοίκησης. ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑ ΟΣΗ 1. Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά και ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες των παραληπτριών υπηρεσιών, µέσα στα χρονικά όρια και µε τον τρόπο που θα του υποδειχθεί. 2. Με απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που πρέπει να αιτιολογείται, ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, να παρατείνεται, ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 3. Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, ο συµβατικός χρόνος παράδοσης του υλικού µπορεί να µετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 16

17 ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΛΑΒΗ 15PROC Η παράδοση θα γίνεται τµηµατικά και ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες των παραληπτριών Υπηρεσιών. Όσον αφορά την προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης αυτή θα γίνεται ύστερα από προηγούµενη ειδοποίηση του προµηθευτή προ 24 ωρών. Η παράδοση θα γίνεται στα κατά τόπους πρατήρια ή στο χώρο εργασίας των µηχανηµάτων ή στους χώρους στάθµευσης τους ή στις αποθήκες της παραλήπτριας Υπηρεσίας και ανάλογα µε τις δυνατότητες αυτών σε µέσα µεταφοράς και αποθήκευσης µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες του προµηθευτή. Προµηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα καυσίµων για να είναι σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγµή τις ανάγκες των Υπηρεσιών Περιφέρειας. 2. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, διατηρεί το δικαίωµα να αποστέλλουν για έλεγχο σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή δείγµατα από τα καύσιµα στο Γενικό Χηµείο του Κράτους ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και η συµµόρφωση µε τις απαιτούµενες κατά το νόµο τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση που το δείγµα δεν είναι σύµφωνο µε τις νόµιµες τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή έχει το δικαίωµα να ζητήσει την άµεση αντικατάσταση µέρους ή του συνόλου της ποσότητας ή να κηρύξει έκπτωτο τον µειοδότη και να προµηθευτεί τα υλικά από τον 2 ο µειοδότη. 3. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωµατεύει αν το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Υπό την επιφύλαξη των οριζόµενων στις Προδιαγραφές, εφόσον κριθεί από το αρµόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. ΑΡΘΡΟ 12 ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει από πιστώσεις του Προϋπολογισµού µε χρηµατικό ένταλµα, αφού υποβληθούν, από τον προµηθευτή στην Οικονοµική Υπηρεσία, τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1) Πρωτότυπο Τιµολόγιο του προµηθευτή θεωρηµένο για την κανονικότητα της τιµής από τις κατά τόπους υπηρεσίες εµπορίου. 2) Βεβαίωση Ασφαλιστικής και Φορολογικής ενηµερότητας. 3) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της αρµόδιας επιτροπής. 4) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες, που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Τα σχετικά τιµολόγια, που θα υποβάλλονται, θα είναι καθαρογραµµένα και θα ελέγχονται, ως προς τη διαµόρφωση της τιµής, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, που θα υπογραφεί, από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Ο προµηθευτής, κατά την πληρωµή του, υπόκειται στις προβλεπόµενες από το Νόµο κρατήσεις, καθώς και σε παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε το Ν. 2198/94. 17

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001612482 2013-09-10

13PROC001612482 2013-09-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 6 Σεπτεμβρίου 203 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 328966(054) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 29 ΤΗΛ. 213 2023400 / 2132023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr

Σελίδα 1 από 29 ΤΗΛ. 213 2023400 / 2132023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΑΘΗΝΑ, 12/07/2011 ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΘΗΝΑ (115 21) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3916 Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-07-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: 3940 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-04-2015 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013 Παλλήνη, 16/04/ 2013 Αρ πρωτ :72708 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ : ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 20-12 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ. 22219/4794 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002287231 2014-09-12

14PROC002287231 2014-09-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 60Τ97ΛΛ-ΒΟΦ Θεσσαλονίκη, 338487 (10815) Αρ. πρωτ.: 3-9-2014 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7937 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7937 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002455252 2014-12-05

14PROC002455252 2014-12-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 03/12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:oικ.485079/6228 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ977ΛΩ-Ε3Μ IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 11/2013

ΑΔΑ: ΒΛ977ΛΩ-Ε3Μ IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 11/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 04/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ. οικ41348/3551 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ **********************************************

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

/νση Οικονοµικού-Τµήµα Προµηθειών, Βασ. Ηρακλείου 12, 54624 Θεσ/νίκη 08 /09/2011 ΠΕΜΠΤΗ 11:00 π.µ. Αίθουσα Συνεδριάσεων, 8 ος όροφος

/νση Οικονοµικού-Τµήµα Προµηθειών, Βασ. Ηρακλείου 12, 54624 Θεσ/νίκη 08 /09/2011 ΠΕΜΠΤΗ 11:00 π.µ. Αίθουσα Συνεδριάσεων, 8 ος όροφος Α Α 4 Α5Χ7ΛΛ-3ΩΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 27-07-2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 152197/8452 Ταχ. /νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 200409(6335) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13PROC001529656 ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7ΛΛ-2ΙΥ 2013-07-03 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» «Αναρτητέα στο µητρώο» Α Α: ΩΓ4Λ465ΦΘΕ-Κ1Ι Α ΑΜ: 15PROC002572740 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ Ι Ε ΥΘ

Διαβάστε περισσότερα

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 39831200-8 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

στον Ηµερήσιο οικ. τύπο ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 39831200-8 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 39/2012 Πληροφορίες: Αραµπατζάκη Ελένη

Διαβάστε περισσότερα