ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ,"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Κατόπιν της από 13/05/2015 απόφασης του ΔΣ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΣΒΑΕ) ανακλήθηκε η από 17/03/2015 απόφαση του ΔΣ για σύγκληση καταστατικής γενικής συνέλευσης για την 17 η /5/2015 και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας για την 24η/05/2015. Ακολούθως με την από 19/5/2015 απόφαση του ΔΣ του σωματείου αποφασίστηκε η σύγκληση της καταστατικής γενικής συνέλευσης των μελών αυτού για την 04/06/2015 και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας για την 11/06/2015 με θέμα την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού για την εύρυθμη, καλύτερη και ασφαλή λειτουργία αυτού. Ειδικότερα καλούνται τα μέλη του σωματείου σε γενική συνέλευση για την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού αυτού που θα γίνει την Πέμπτη 04/06/2015 και ώρα στο αθλητικό κέντρο «ΑΤΛΑΝΤΙΣ» επί της οδού Αγίου Αθανασίου 60, Ανθούσα Παλλήνη, Οπισθεν ΜΑΚΡΟ. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11/06/2015 στον ίδιο ως άνω τόπο και την ίδια ώρα. ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Τροποποίηση των άρθρων 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 25, 26 και 27 του καταστατικού. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις εμφανίζονται bold. Ειδικότερα το καταστατικό του σωματείου μετά τις προτεινόμενες από το ΔΣ τροποποιήσεις προσθήκες διαγραφές θα έχει ως εξής: ΑΡΘΡΟ 2ο α. Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα, με την οποία σφραγίζονται όλα τα επίσημα έγγραφά του. Η σφραγίδα έχει γύρω της τις λέξεις «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», και στο μέσον το έμβλημα, που θα είναι θυρεός με χρώματα άσπρο-τουρκουάζ και μια ρακέτα στο μέσον.

2 β. Για έγγραφα που αποστέλλονται στο εξωτερικό η σφραγίδα του Σωματείου θα έχει την επωνυμία του Σωματείου εις την Αγγλική γλώσσα ως εξής: «ASSOCIATION OF VETERAN TENNIS PLAYERS OF GREECE» και αντίστοιχα το παραπάνω έμβλημα. ΑΡΘΡΟ 5ο Μέλη του Σωματείου εγγράφονται, ανεξαρτήτως φύλου, άνδρες που έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους και γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους. και μόνο. Η συμπλήρωση του έτους αυτού και μόνο, αρκεί για τον χαρακτηρισμό ενός ατόμου, που ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, ως βετεράνου. Προς απόδειξη της ημερομηνίας γεννήσεως αρκεί η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου σχετικού αποδεικτικού εγγράφου. Το Δ.Σ. του σωματείου δύναται να ζητήσει από το υποψήφιο μέλος ή από ήδη εγγεγραμμένο μέλος προς διαπίστωση της τήρησης του άρθρου 7 του παρόντος πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. ΑΡΘΡΟ 6 Το Σωματείο περιλαμβάνει Τακτικά και Επίτιμα Μέλη. Α) Τακτικά Μέλη του Σωματείου γράφονται άτομα - φίλαθλοι ανεξαρτήτως φύλου, ιθαγένειας, εθνικότητας, θρησκείας ή άλλης προϋποθέσεως, πλην των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 και 7 του παρόντος να έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους (όπως αναφέρεται παραπάνω) και χωρίς καμία διάκριση οποιασδήποτε φύσεως, είτε έχουν ασχοληθεί με την αντισφαίριση υπό οποιαδήποτε ιδιότητα (αθλητή, παράγοντα κλπ.) είτε όχι. Β) Επίτιμα Μέλη. Ο τίτλος του Επίτιμου Μέλους του Σωματείου απονέμεται από την Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του ΔΣ σαν ένδειξη τιμής σε άτομα που διαπρέπουν στην πνευματική, επιστημονική, καλλιτεχνική ή κοινωνική ζωή του τόπου ή της αλλοδαπής, που τυχόν έχουν προσφέρει ή θα προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο ή τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου, λόγω ειδικών γνώσεών τους. Τα Επίτιμα Μέλη δεν πληρώνουν ετήσια συνδρομή στο Σωματείο και δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Γ) Αυτοί που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω, μπορούν να εγγραφούν σαν τακτικά ή επίτιμα Μέλη μετά από αίτησή τους προς το Σωματείο και

3 υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς το Καταστατικό, τους Κανονισμούς, τις Ανακοινώσεις, τις Αποφάσεις του ΔΣ και της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου και τους κανόνες της Νομοθεσίας περί Σωματείων. ΑΡΘΡΟ 7ο 1. Δεν μπορεί να γίνει ή να είναι μέλος του Σωματείου: α) άτομο που έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Μέχρις ότου η καταδικαστική δικαστική απόφαση καταστεί αμετάκλητη, το μέλος δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν ή εκλέγεσθαι., β) άτομο που έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, ή σε βαθμό πλημμελήματος για τ αδικήματα της ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμισης, της απάτης, της υπεξαίρεσης, της κλοπής και της πλαστογραφίας και γ) άτομο που έχει στερηθεί της φιλάθλου ιδιότητας, ή που έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ντόπινγκ, ή που έχει αποβληθεί κατ επανάληψη από αγώνα αντισφαίρισης είτε σαν συμμετέχων αθλητής είτε υπό οποιαδήποτε ιδιότητα που τυχόν είχε στον αγώνα, καθώς επίσης και άτομο που έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιαδήποτε παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας εν γένει. 2. Τις ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν και τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη του σωματείου. 3. Η άρνηση ή η αδιαφορία μέλους να προσκομίσει στο Δ.Σ. πιστοποιητικό ποινικού μητρώου εντός της προθεσμίας που θα ορίσει το Δ.Σ. του σωματείου αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι το μέλος δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου τούτου. ΑΡΘΡΟ 9ο ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ Παύουν να είναι τακτικά Μέλη του Σωματείου μετά από απόφαση του ΔΣ του Σωματείου: Α) Όσοι υποβάλλουν έγγραφη παραίτηση και Β) Όσοι καθυστερούν την καταβολή της ετήσιας συνδρομής για το τρέχον και το προηγούμενο αυτού έτος.

4 Όσα Μέλη αποχωρούν ή διαγράφονται από το Σωματείο δεν έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα στην περιουσία του. ΑΡΘΡΟ 10ο Οι Πόροι του Σωματείου προέρχονται από: Το δικαίωμα Εγγραφής των Μελών του την Ετήσια Συνδρομή τους (που είναι υποχρεωτική), τις έκτακτες εισφορές και τις κάθε φύσεως δωρεές ή επιχορηγήσεις. Τέλος, θεμιτοί πόροι είναι και το προϊόν των εκδηλώσεων του Σωματείου, περιλαμβανομένων εσόδων από διαφημίσεις, οργάνωση τουρνουά ή άλλες αιτίες. Τα Τακτικά Μέλη πληρώνουν υποχρεωτικά στο Σωματείο: Α) Το δικαίωμα Εγγραφής, με ποσό που μπορεί να καθορίζεται από το εκάστοτε ΔΣ Β) Την Ετήσια Συνδρομή, που καθορίζεται επίσης από το ΔΣ και καταβάλλεται οπωσδήποτε πριν από την συμμετοχή του μέλους σε Γενική Συνέλευση ή στο πρώτο τουρνουά του έτους Γ) Τις έκτακτες εισφορές, που αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση για την επιτυχία του σκοπού του Σωματείου, το ύψος των οποίων προτείνεται από το ΔΣ και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση. Δικαίωμα συμμετοχής στην ΓΣ και στις αθλητικές εκδηλώσεις του σωματείου έχουν μόνο τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 9. Το δικαίωμα συμμετοχής ανακτούν τα μέλη μετά από την πληρωμή της οφειλής ΑΡΘΡΟ 11ο Τα Μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται να τηρούν το Καταστατικό, τον εσωτερικό Κανονισμό που ήθελε προκύψει, και τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους, και να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια επιδεικνύοντας τόσο μεταξύ τους όσο και προς τρίτους άψογη συμπεριφορά στα πλαίσια της Αθλητικής Ιδέας των Κοινωνικών Σχέσεων των ατόμων μέσα ή έξω από τους αθλητικούς χώρους, κατά τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου κλπ. Οποιαδήποτε παράβαση των παραπάνω, αλλά και ιδιαίτερα η επίδειξη αντιαθλητικής ή αντικοινωνικής ή ποινικά κολάσιμης συμπεριφοράς στους χώρους και στις δραστηριότητες του Συλλόγου μεταξύ των Μελών, συνιστά Πειθαρχικό αδίκημα και θα συνεπάγεται τις παρακάτω ποινές.

5 1. Επίπληξη 2. Έγγραφη Επίπληξη 3. Προσωρινός Αποκλεισμός από κάθε δραστηριότητα του Συλλόγου, αγώνες κ.λπ. μέχρι 3 χρόνια και 4. Οριστική Διαγραφή Η Πειθαρχική εξουσία ασκείται από το ΔΣ, που μπορεί να επιβάλλει ποινές, από επίπληξη μέχρι και προσωρινό αποκλεισμό δώδεκα (12) μηνών ανά πειθαρχικό παράπτωμα. Η απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, αφού προηγουμένως κληθούν (με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) οι ενδιαφερόμενοι σε απολογία-διευκρινίσεις. Στην κλήση για την απολογία πρέπει υποχρεωτικά ν αναγράφεται το πειθαρχικό αδίκημα, για το οποίο κατηγορείται το μέλος, ο τόπος και η ημεροχρονολογία καθώς και η ώρα αυτής. Για παραπτώματα των Μελών που επισύρουν κατά την κρίση του ΔΣ ποινή πέραν του προσωρινού αποκλεισμού των δώδεκα (12) μηνών και μέχρι προσωρινό αποκλεισμό 3 χρόνων, απαιτείται απόφαση Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου, που συγκαλείται με την φροντίδα του ΔΣ και το οποίο αποτελείται από 18 Μέλη, όλα τα Μέλη του ΔΣ (ως 9) και οι υπόλοιποι εκλέγονται με κλήρωση από τον κατάλογο των ταμειακά εντάξει Μελών. Οι αποφάσεις του ειδικού αυτού Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων Μελών, αφού προηγουμένως κληθούν (με συστημένη επιστολή ή με ) οι ενδιαφερόμενοι σε απολογίαδιευκρινίσεις. Τέλος, για παραπτώματα που κατά την κρίση του ΔΣ επισύρουν την ποινή της Οριστικής Διαγραφής ή ποινή μεγαλύτερη του Προσωρινού Αποκλεισμού των 3 χρόνων, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από την Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του ΔΣ, αφού προηγουμένως κληθεί το μέλος σε απολογία με την προαναφερθείσα διαδικασία. Στην περίπτωση κατά την οποία το ελεγχόμενο πειθαρχικά μέλος έχει αλλάξει διεύθυνση κατοικίας του ή ηλεκτρονική διεύθυνση ή τηλέφωνο εν αγνοία του σωματείου και επομένως η επικοινωνία με αυτό είναι αδύνατη, το μέλος θεωρείται ότι προσκλήθηκε για να απολογηθεί και ότι έλαβε γνώση της ημερομηνίας, της ώρας και του τόπου της απολογίας από την ανάρτηση της σχετικής κλήσης στην ιστοσελίδα του σωματείου.

6 ΑΡΘΡΟ 12 ο Το Σωματείο διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τα τακτικά Μέλη του Σωματείου σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, με μυστική ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και μετά την σχετική πλειοψηφία. Μαζί με το ΔΣ εκλέγονται και 3 αναπληρωματικά Μέλη. Η θητεία του ΔΣ είναι δύο (2) χρόνια. Η υποβολή υποψηφιοτήτων για το ΔΣ γίνεται εγγράφως στο Γραμματέα του Σωματείου μέχρι 7 ημέρες πριν από την πρώτη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικά για το πρώτο ΔΣ οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται στο προσωρινό ΔΣ. Η θητεία του ΔΣ είναι δύο χρόνια και αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31 η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους. Σε περίπτωση αδυναμίας ενός ή περισσότερων μελών να ασκούν τα κατά το Καταστατικό καθήκοντα τους, αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά μέλη, μετά από σχετική απόφαση των εναπομεινάντων μελών. Αν μετά την κλήση όλων των αναπληρωματικών το ΔΣ συγκροτείται από λιγότερα των 9 μελών, τότε λειτουργεί κανονικά και λαμβάνει εγκύρως αποφάσεις, εφόσον όμως τα μέλη του είναι τουλάχιστον επτά (7). Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον πέντε (5) μελών. ΑΡΘΡΟ 14ο Το ΔΣ συνέρχεται μέσα σε 15 ημέρες από την εκλογή του, μετά από πρόσκληση του πρώτου επιτυχόντα και εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Ειδικό Γραμματέα του. Το ΔΣ αναλαμβάνει τα καθήκοντά του και παραλαμβάνει κανονικά με πρωτόκολλο, που υπογράφεται από το απερχόμενο ΔΣ, την περιουσία του Σωματείου, κλπ. Μέχρι να αναλάβει το νέο ΔΣ η υπηρεσία ασκείται από το παλαιό ΑΡΘΡΟ 16ο Το ΔΣ συνεδριάζει στα γραφεία του Σωματείου ή όπου αλλού αποφασίσει σχετικά, μία φορά κάθε μήνα τουλάχιστον, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του Γραμματέα και είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα 5 τουλάχιστον Μέλη του και αποφασίζει για κάθε θέμα της ημερησίας διατάξεως.

7 Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία των παρόντων Μελών και με πλειοψηφία τουλάχιστον 5 μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις που αφορούν σε προσωπικά ζητήματα ή σε ζητήματα που κάποιο μέλος του ΔΣ έχει έννομο συμφέρον, οποιασδήποτε φύσεως, λαμβάνονται μετά από μυστική ψηφοφορία. ΑΡΘΡΟ 17ο Όποιο μέλος του ΔΣ απουσιάζει αδικαιολόγητα από πέντε συνεχείς συνεδριάσεις, μπορεί να διαγραφεί μετά από απόφαση του ΔΣ και τη θέση του παίρνει ο πρώτος αναπληρωματικός στην σειρά εκλογής. ΑΡΘΡΟ 19ο ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η Επιτροπή αυτή είναι τριμελής και εκλέγεται από τα τακτικά Μέλη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με μυστική ψηφοφορία, την ίδια ημέρα που γίνεται η εκλογή του ΔΣ και έχει θητεία ίδια με την θητεία του ΔΣ. Πλην των τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται για την αυτή θητεία και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση των υποθέσεων του Σωματείου από το Διοικητικό Συμβούλιο και παρακολουθεί αν είναι σύμφωνη με τον Νόμο, το Καταστατικό ή και τις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου. Έχει το δικαίωμα να ελέγχει το Ταμείο, τα βιβλία και παραστατικά δαπανών και εισπράξεων του Σωματείου, οπωσδήποτε πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, αλλά και οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο. Συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείριση του ΔΣ, που την υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση και έχει το δικαίωμα να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση όταν θεωρεί ότι διακυβεύονται τα συμφέροντα του Σωματείου. Η Εξελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της.

8 ΑΡΘΡΟ 22ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ο Γενικός Γραμματέας διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Σωματείου με εντολή του Προέδρου, τηρεί τις σφραγίδες και το αρχείο του Σωματείου, παραλαμβάνει τα προς το Σωματείο απευθυνόμενα έγγραφα, έντυπα ή χειρόγραφα και βεβαιώνει την παραλαβή τους και είναι υπεύθυνος για την λειτουργία και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας του σωματείου στο διαδίκτυο. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ του Σωματείου και το πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων. Συγκαλεί με εντολή του Προέδρου τα μέλη του Σωματείου σε έκτακτες συνεδριάσεις ή/και Γενικές Συνελεύσεις. Προσυπογράφει τις εντολές προς τον Ταμία του Σωματείου προς πληρωμή ή είσπραξη και γενικά συνεπικουρεί τον Πρόεδρο στην Διοίκηση του Σωματείου. Στην απουσία του αντικαθίσταται από τον Ειδικό Γραμματέα ΑΡΘΡΟ 24ο ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ Ο Ταμίας του Σωματείου κρατάει και είναι υπεύθυνος για το ταμείο του Σωματείου, εισπράττει όλα τα ποσά που οφείλονται - καταβάλλονται στο Ταμείο με διπλότυπες αποδείξεις, κάνει τις πληρωμές με εντάλματα που εκδίδει ο Πρόεδρος, επιμελείται της χρηματικής περιουσίας του Σωματείου και κάνει όλες τις εισπράξεις ο ίδιος ή χρησιμοποιώντας εισπράκτορα που εκλέγεται από τον ίδιο και με δική του ευθύνη για κάθε ζημιά που ενδεχομένως θα προκαλούσε στο Σωματείο. Επίσης εισπράττει την συνδρομή και το δικαίωμα εγγραφής των μελών καθώς και οποιαδήποτε άλλη καταβολή προς το Σωματείο που αφορά τους πόρους αυτούς. Εφόσον το ταμείο του Σωματείου υπερβαίνει τα ή το ισόποσο σε άλλο νόμισμα, ο Ταμίας καταθέτει το υπερβάλλον σε Τραπεζικό Λογαριασμό στο όνομα και για λογαριασμό του Σωματείου. Για ανάληψη χρημάτων από τον Λογαριασμό του Σωματείου στην Τράπεζα χρειάζονται πάντοτε δύο υπογραφές, δηλαδή η υπογραφή ή εξουσιοδότηση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και του Ταμία. Ο Ταμίας συντάσσει και υποβάλλει στο ΔΣ λεπτομερειακή λογοδοσία της διαχείρισής του, όταν του ζητηθεί από το ΔΣ, τον Πρόεδρο ή την Γενική Συνέλευση.

9 Κρατάει το ιδιαίτερο βιβλίο Ταμείου, που έχει την υπογραφή του Προέδρου και την σφραγίδα του Σωματείου και έχει προσωπική ευθύνη και υποχρέωση λογοδοσίας για κάθε πληρωμή ή δαπάνη που γίνεται χωρίς ένταλμα. Ο Ταμίας σε συνεδρίαση του ΔΣ πριν τις αρχαιρεσίες, αναφέρει την κατάσταση του Ταμείου του Σωματείου και υποβάλλει έγγραφο απολογισμό της περιόδου που πέρασε (2ετίας). Στην απουσία του ο Ταμίας αναθέτει την εκπλήρωση των καθηκόντων του σε άλλο μέρος του ΔΣ με δική του ευθύνη. ΑΡΘΡΟ 25ο Α) Στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου συμμετέχουν τα ταμειακά ενήμερα μέλη (σύμφωνα με το άρθρο 9) και επίτιμα μέλη. Οι συνελεύσεις είναι τακτικές, έκτακτες και καταστατικές. Β) Οι έκτακτες συγκαλούνται λόγω επείγοντος θέματος από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή μετά από έγγραφη αίτηση που θα υπογράφεται από το 1/4 των τακτικών μελών. Γ) Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου έχει την ανώτατη επίβλεψη και έλεγχο των υποθέσεων του Σωματείου και αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα, ακόμα και για εκείνα που δεν προβλέπει το Καταστατικό αυτό. Δ) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ταμειακά ενήμερων μελών που είναι παρόντα στην Συνέλευση και η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κλήση ή με ψηφοδέλτια μυστικά, ανάλογα με την απόφαση του ΔΣ Όταν όμως πρόκειται για ζητήματα προσωπικά, αρχαιρεσίες, λογοδοσίας και γενικά ζητήματα εμπιστοσύνης, γίνεται πάντα μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Ε) Μέλος που δεν δύναται να παραστεί στις Γενικές Συνελεύσεις και Συνεδριάσεις του Σωματείου, επιτρέπεται να εκπροσωπηθεί από μέλος που θα είναι παρόν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, αφού πρώτα έχει αποστείλει έγγραφη εντολή με ή συστημένη επιστολή προς τον ΣΒΑΕ με το γνήσιο της υπογραφής του θεωρημένο από ΚΕΠ στην οποία να αναφέρει το όνομα του μέλους που επιθυμεί να τον εκπροσωπήσει στην συγκεκριμένη συνεδρίαση. Η εντολή του θα πρέπει να έχει παραληφθεί από τον ΣΒΑΕ δυο ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Συνεδρίασης. Σε διαφορετική

10 περίπτωση είναι άκυρη. Κάθε μέλος που θα είναι παρόν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση μπορεί να εκπροσωπήσει μόνο ένα μέλος. ΑΡΘΡΟ 26ο Α) Τακτικές Συνελεύσεις γίνονται μια φορά τον χρόνο σε ημερομηνία που θα καθορίζεται από το ΔΣ. Στις τακτικές αυτές Συνελεύσεις γίνονται αρχαιρεσίες κάθε δύο χρόνια για την εκλογή του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, λογοδοτεί το ΔΣ, εγκρίνεται ο απολογισμός του προηγουμένου χρόνου και ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του επόμενου χρόνου κατά την κρίση της Γ.Σ. Β) Οι Τακτικές Συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόν το 1/2 του συνολικού αριθμού των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, προκειμένου δε για αρχαιρεσίες τα 2/3 των ταμειακά τακτοποιημένων Μελών. Όταν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη Συνέλευση, συγκαλείται δεύτερη με τα ίδια ακριβώς θέματα ημερησίας διατάξεως μετά από μία τουλάχιστον ημέρα την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, οπότε η συνέλευση θεωρείται σε απαρτία με την παρουσία οσωνδήποτε Μελών. Όταν υπάρχει απαρτία οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών. Γ) Οι προσκλήσεις για τις παραπάνω Γενικές Συνελεύσεις γίνονται δέκα πέντε ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης και αναφέρουν τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα που θα είναι στην ημερήσια διάταξη για να συζητηθούν. Οι προσκλήσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου και γνωστοποιούνται στα μέλη είτε με επιστολή είτε με fax, είτε με sms, είτε με , αλλά και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΣΒΑΕ πριν από δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση κατά την οποία το μέλος έχει αλλάξει διεύθυνση κατοικίας του ή ηλεκτρονική διεύθυνση ή τηλέφωνο εν αγνοία του σωματείου και επομένως η επικοινωνία με αυτό είναι αδύνατη, το μέλος θεωρείται ότι προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στην Γ.Σ. και ότι έλαβε γνώση της ημερησίας διατάξεως, της ημερομηνίας, της ώρας και του τόπου σύγκλησής της από την ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του σωματείου.

11 Δ) Δεν επιτρέπεται η εγγραφή νέου ή νέων μελών μετά την προκήρυξη για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης (Τακτικής ή Έκτακτης) και μέχρι την ημερομηνία σύγκλησής της και σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας μέχρι την ημερομηνία της μετ αναβολή σύγκλησής της. ΑΡΘΡΟ 27ο Στις αρχαιρεσίες για ανάδειξη μελών του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγεται ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης με απόλυτη πλειοψηφία. Ο Πρόεδρος στην αρχή της συνεδριάσεως ορίζει δύο ψηφολέκτες. Τα πρακτικά κρατούνται με μαγνητοφώνηση. και δύο πρακτικογράφους από τα μέλη. Όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου είναι εκλόγιμα χωρίς να χρειάζονται οποιεσδήποτε άλλες διατυπώσεις για την ανακήρυξη ενός μέλους σαν εκλέξιμου με τον περιορισμό του άρθρου 13. Διευκρινίζεται ότι οι τροποποιήσεις στα παραπάνω άρθρα σε σχέση με το σημερινό κείμενο αυτών αναγράφονται με μαύρα έντονα στοιχεία. Αθήνα, Η Πρόεδρος του ΔΣ Ο Γενικός Γραμματέας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Αθλητικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα, Πανόρμου 23, ΤΚ 11522, με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ Hellenic Dietetic Association Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1. Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ Αριθμός απόφασης 7085 της 21 Νοεμβρίου 2008 (Τροποποίηση από το αναγνωρισμένο 178/1925) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜ. 2607 ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 1ο - Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Το Σωματείο, το οποίο αρχικά είχε ιδρυθεί και αναγνωρισθεί με την υπ' αριθ. 4274/1952 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και εγγραφεί στα βιβλία Σωματείων με αριθμό 7120/1952

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ- ΜΕΣΑ Άρθρο 1 Επωνυμία σφραγίδα: Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΙΕΡΟΜΝΗΜΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΙ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Άρθρο 1ο 1) Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο για την Σχεσιοδυναμική Προσωποκεντρική έρευνα στην Παιδαγωγική και την Συμβουλευτική, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στη Ζάκυνθο ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία Του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Α.Ν.Ο.Ζ. Αγγλικά «ATHLETIC NAUTICAL CLUB OF ZAKYNTHOS» ANOZ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας. 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Μ.Α.Σ.Κ.)» «MOTORCYCLE ATHLETIC CLUB OF KALAMPAKA (M.A.S.K.)» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα Ιδρύεται σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται αθλητικό και πολιτιστικό σωματείο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» Άρθρα Καταστατικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Συστατικά Στοιχεία...3 1ο Άρθρο: Ι ΡΥΣΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα