Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: Β4Γ9ΩΞΧ-ΡΛΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την , ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθμ. Πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λάζαρου Πιπιλίδη, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών. ΘΕΜΑ: «Έγκριση παραχώρησης χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Κολυμβητηρίου και γηπέδων αντισφαίρισης». Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1. Πιπιλίδης Λάζαρος 13. Κακιούζης Χαράλαμπος 2. Φραγκούλης Γεώργιος 14. Αυδίκος Δημήτριος 3. Κατσιπανέλης Δημήτριος 15. Ρέντζος Ιωάννης-Χριστόφορος 4. Παπαχρήστος Λάζαρος 16. Σπυράκος Ιωσήφ 5. Ροπόκης Ευάγγελος 17. Τσοβίλης Ευάγγελος 6. Τσαγκάρης Γεώργιος 18. Τάγγας Απόστολος 7. Αναγνώστου Νικόλαος 19. Σαραμπασίνας Παύλος 8. Μπαρτζώκας Παντελής 20. Γιαννάκης Στέργιος 9. Καζάκου Παρθενία 10. Αντωνίου Μαρία 11. Λαζάρου Χριστίνα 12. Κατέρης Κωνσταντίνος ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Τσούτσης Χρήστος, 2. Ζέκιος Δημήτριος, 3. Τριβλής Δημήτριος, 4. Βαρτελάτου Στυλιανή, 5. Κορωναίος Κοσμάς, 6. Κουτρούμπας Βασίλειος, 7. Νίτσας Γεώργιος. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος είχαν προσέλθει οι κ.κ. Ζέκιος, Κουτρούμπας και Κορωναίος. Στην συνεδρίαση και για την συζήτηση του παρόντος θέματος κλήθηκε, αλλά δεν παρίσταται η Πρόεδρος της Δ.Κ. Πρέβεζας κα Γέρου Ζωή. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Σαρδελή Άννα-Μαρία, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθ. Θέματος :30ο Αριθ. Απόφασης : 267/2012 Σελίδα 1 από 7

2 Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου, την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Φραγκούλη, η οποία έχει ως εξής: <<Έχοντας υπόψη: 1. Την αρίθμ.48/2011 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας 2. Το Καταστατικό ΕΦΟΑ (Αρ. 8, παρ. 1,3,γ) 3. Την Α.Δ.Σ. 230/2012 περί του Κανονισμού Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου. 4. Την Α.Δ.Σ. 425/2011 περί καθορισμού του τέλους χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος Εισηγούμαστε: Την χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων: 1. Αντισφαίρισης: Να παραχωρηθούν στην Γυμναστική Ένωση Πρέβεζας, τον μοναδικό αθλητικό σύλλογο τένις στην πόλη μας που είναι αναγνωρισμένος από την ΕΦΟΑ, αποκλειστικά για χρήση τα τρία (3) γήπεδα (1,2,3) από τα πέντε υπάρχοντα για 10 ώρες ημερησίως, λόγω αυξημένης προσέλευσης φίλων του τένις μόνο για την καλοκαιρινή περίοδο (Ιούλιος Αύγουστος), το ένα (1) (Βόρειο-Ανατολικό) εκ των τριών γηπέδων θα χρησιμοποιείται για την άθληση των πολιτών όπως και τα γήπεδα 4,5 Όταν θα γίνονται διεθνείς αγώνες ή πανελλήνιοι ή ενωσιακοί θα έχει την χρήση όλων των γηπέδων η Γυμναστική Ένωση Πρέβεζας. Η χρήση θα ισχύει μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Για τη χρήση του Υπάρχοντος αναψυκτηρίου θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του Δημοτικού Κώδικα περί μισθώσεως δημοτικού ακινήτου 2. Κολυμβητηρίου: Να παραχωρηθεί στα σωματεία, για τους μήνες Ιούλιο- Αύγουστο, σύμφωνα με τις αιτήσεις τους: Α. Ποσειδώνας Πρέβεζας Β. Ερμής Γ. Ναυτικός Όμιλος Πρέβεζας ώρες κοινού: το πρωί 2-4 το απόγευμα>>. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, ότι στην συνεδρίαση και για την συζήτηση του παρόντος θέματος παρίστανται στην αίθουσα, ο Πρόεδρος και μέλη του Συλλόγου Αντισφαίρισης Πρέβεζας, στους οποίους και έδωσε το λόγο για να τοποθετηθούν επί του θέματος, όπως προκύπτει και από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ: Η Γυμναστική Ένωση Πρέβεζας και ειδικά το τμήμα αντισφαίρισης, έχει μία ιστορία (29) χρόνων στην Πρέβεζα, με ανοδική πορεία και έχει προσφέρει πάρα πολλά στο τένις καθώς είναι ο μοναδικός αθλητικός σύλλογος τένις στην Πρέβεζα που είναι αναγνωρισμένος από την Ομοσπονδία, ΕΦΟΑ. Εμείς σαν δημοτικό συμβούλιο καλούμαστε να αποφασίσουμε για την παραχώρηση της χρήσης των γηπέδων τένις στο σύλλογο, λαμβάνοντας υπόψη και την απόφαση της Δημοτική Κοινότητας Πρέβεζας, που ουσιαστικά δεν την έχω αλλάξει σε τίποτα,παρά μόνο σε δύο σημεία τα οποία και θα αναφέρω. Επίσης το καταστατικό της ΕΦΟΑ αναφέρεται ότι: <<Οι προϋποθέσεις εγγραφής αθλητικού σωματείου στην ΕΦΟΑ, ως πλήρους μέλους αυτής,είναι η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης απ' το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με τις εξής προϋποθέσεις: Σελίδα 2 από 7

3 Α) Να έχει την κυριότητα τριών (3) τουλάχιστον γηπέδων με αποκλειστική χρήση. Β) Να έχει την χρήση επί 10 ώρες ημερησίως,τριών τουλάχιστον γηπέδων που ανήκουν σε ιδιώτη, δηλαδή να έχει νοικιάσει κάποιους χώρους και Γ) Να έχει την χρήση, για τουλάχιστον 10 ώρες ημερησίως (2) γηπέδων που ανήκουν κατά κυριότητα,είτε στην δημοτική αρχή,είτε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού>>. Αυτά ακριβώς τα σημεία έλαβα υπόψη μου, μαζί με τη γνωμοδότηση της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας και γνωρίζοντας όπως προείπα τη μεγάλη αθλητική παρουσία του τένις στην Πρέβεζα, δεν πρότεινα τα δύο γήπεδα που ζητάει το καταστατικό της ΕΦΟΑ, αλλά συμφώνησα με την πρόταση της Δημοτικής Κοινότητας και προτείνω την παραχώρηση της χρήσης (3), εκ των πέντε (5) γηπέδων, με δύο όμως αλλαγές. 1. Η πρώτη αφορά τον χρόνο διάρκειας της παραχώρησης, η οποία θα μπορούσε να ήταν έως και 5 έτη, αλλά θεώρησα ότι είναι σωστό η παραχώρηση να γίνει μέχρι το τέλος της θητείας του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να μην δεσμεύσουμε την επόμενη δημοτική αρχή & 2. Η δεύτερη αφορά την χρήση του τρίτου γηπέδου, για τους μήνες ΙΟΥΛΙΟ & ΑΥΓΟΥΣΤΟ, από αθλούμενους συνδημότες μας και μόνο για τις ώρες από και εφόσον δεν επαρκούν τα δύο πρώτα γήπεδα που είναι για τους πολίτες. ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: Ευχαριστώ τον Αντιδήμαρχο για το πρώτο κομμάτι,αλλά για το δεύτερο,απλώς, επειδή δεν είναι άνθρωπος του τένις, να του τα επισημάνω κάποια πράγματα και πιστεύω ότι εδώ θα βρεθεί και η λύση. Ο σύλλογος μας έχει (29) χρόνια ιστορία και του χρόνου θα γιορτάσουμε τα (30) χρόνια μας, εκ τω οποίων τα (25) χρόνια τυχαίνει να είμαι εγώ Πρόεδρος. Παρέλαβα τον Σύλλογο από το μηδέν, με τσιμεντένια γήπεδα κι έχει γίνει αυτό που είναι σήμερα. Η πρόταση που είπε ο κος Αντιδήμαρχος είναι απλή και κάτ' αρχήν τα γήπεδα που παραχωρούνται δεν είναι (3), αλλά είναι δυόμισι (2,5), γιατί το ένα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, όπως ούτε και τ' άλλα τις πληρούν, γιατί τα γήπεδα μας θα έπρεπε να είναι 18Χ36 μέτρα. Επίσης όταν αθλούνται παιδιά, μέσα στα γήπεδα απαγορεύεται να πλησιάζει ενήλικας. Όταν λοιπόν στο ένα από τα τρία γήπεδα θα παίζουν ενήλικες,πως εγώ θα κάνω σερβίς με 150 χιλ/ώρα, με κίνδυνο να χτυπήσω κάποιο παιδί. Επίσης ούτε μπορούν τα μικρά παιδιά να πάνε να παίξουν τένις στις 2 το μεσημέρι, για να πάνε στις έξι οι ενήλικες. Έχω όλες τις καταστάσεις με τα ονόματα των ενηλίκων που παίζουν τένις και οι οποίοι δεν ξεπερνούν τα άτομα. Ο σύλλογος μας παίζει στα μονά γήπεδα, ενώ στα διπλά γήπεδα μπορούν να παίζουν (8) άτομα την ώρα και τα δύο αυτά γήπεδα αρκούν και είναι υπέρ αρκετά. Εγώ δεν θα πετάξω τα παιδιά έξω για να παίξουν οι μεγάλοι. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ: Ήμουνα απ' τους ανθρώπους που βρήκα τα γήπεδα αυτά με τσιμέντο και κάποιους ανθρώπους στην πορεία αυτών των 30 χρόνων, που προπονούν, που βοηθάν τα παιδιά εκεί πέρα ή που ασχολούνται με το τένις, αλλά και οι ίδιοι που παίζουνε τένις. Ένα άθλημα κι ένα σύλλογο ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει διοργανώσει πρωταθλήματα, έχει αναδείξει την περιοχή κι έχει αναδείξει και αθλητές. Αντί λοιπόν να μας απασχολεί το θέμα να αναπτύξουμε το άθλημα φτιάχνοντας καινούργια γήπεδα και δίνοντας κίνητρα και σε παιδιά άλλων γειτονιών ή άλλων περιοχών, δυστυχώς έχουμε μείνει τα τελευταία 30 χρόνια μ' αυτά τα 5 γήπεδα, εκ των οποίων τα 2 πληρούν τις προδιαγραφές για μονούς και διπλούς αγώνες και τα 3 είναι οριακά στο να μην πληρούν τίποτα, Σελίδα 3 από 7

4 όμως βοηθάει το σύλλογο και τα μικρά παιδιά να αθλούνται εκεί πέρα. Εγώ κατ' αρχάς πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε ώθηση στο συγκεκριμένο τομέα. Υπάρχουν περιοχές που μπορούν να γίνουν γήπεδα. Πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά και να το δούμε σε μία επόμενη φάση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που συζητάμε την παραχώρηση των τριών γηπέδων ή των δύο κι επειδή σε μία απ' τις προτάσεις εδώ του Αντιδημάρχου είναι η τοποθέτηση διχτυού για να διαχωριστούν τα 3 τα γήπεδα, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να γίνει. Ένας ενήλικας ο οποίος ξέρει τένις δεν μπορεί να παίξει ούτε και τώρα σ' αυτά τα γήπεδα. Το περιθώριο που χρειάζεται για να παίξει με τη ρακέτα ή να πας πίσω, δε σε παίρνει. Μπορούν να δοθούν οι μέρες ή οι ώρες αυτές οι πρωινές. Το Σάββατο ξέρουμε ότι οι περισσότεροι είναι του πενθημέρου υπάλληλοι, άρα έχουν το περιθώριο να πάνε να παίξουν το Σάββατο που τα παιδιά δεν παίζουν. Εάν μπορούμε λοιπόν να καλυφθούμε εκεί, έχει καλώς, διαφορετικά ας αφήσουμε τα 3 γήπεδα όπως είναι κι η πρόταση της Δημοτικής Κοινότητας. Εμένα αυτή είναι η πρότασή μου και σαν μέρος της Τοπικής Κοινότητας, αλλά και σαν ανθρώπου που έχει παίξει τένις και βλέπω τι έχει γίνει όλα αυτά τα 30 χρόνια. Την πρόταση για καινούργια γήπεδα πρέπει να τη δούμε σοβαρά. Την καταθέτω για να μας απασχολήσει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. ΤΣΟΒΙΛΗΣ: Εμείς να συγχαρούμε τα παιδιά που βρίσκονται στον αθλητισμό και στο χώρο της αντισφαίρισης. Να συγχαρούμε τους εκπαιδευτικούς που προσφέρουν ένα έργο, παρ' ότι δεν είναι στο δημόσιο τομέα και να συγχαρούμε τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των συλλόγων,που εκεί που λείπει η πολιτεία προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών, των πολιτών και γενικότερα του κόσμου. Εμείς βέβαια ως Λαϊκή Συσπείρωση διαφωνούμε με την πολιτική που υπάρχει σήμερα σχετικά με τον αθλητισμό, δηλαδή με την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στους Δήμους, όταν γνωρίζουμε ότι αυτό απαιτεί χρήμα για τη συντήρηση ή για την οικοδόμηση νέων κτιρίων. Γνωρίζουμε ότι χρειάζονται χρήματα και τέτοια χρήματα δεν δίνονται σήμερα στην Τ.Α. Επομένως, η παραχώρηση της ευθύνης στους Δήμους σημαίνει και την εγκατάλειψη του αθλητισμού γενικότερα και της υποχρέωσης του κράτους να προσφέρει στα νέα τα παιδιά. Αυτό είναι δεδομένο. Διαφωνούμε με αυτό που είναι κύριο. Το δεύτερο πράγμα που διαφωνούμε είναι να άρει και ο Δήμος την ευθύνη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Με την άποψη όχι μόνο του επιστημονικού προσωπικού, γυμναστών παράδειγμα ή άλλου βοηθητικού προσωπικού, αλλά γιατρών -να παρευρίσκονται γιατροί- και διαφωνούμε στο να μεταφερθεί η ευθύνη στους συλλόγους. Εμείς θεωρούμε σημαντικό το έργο των συλλόγων και θα 'πρεπε να στηρίζονται απ' το κράτος, ώστε να μην οδηγούνται τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων να παίρνουν έστω και το μικρό αντίτιμο του 1. Να τους δίνει επιχορήγηση το κράτος για να λειτουργούν και να καλύπτουν τις ανάγκες των αθλητών. Γιατί κι εκεί υπάρχουν εργαζόμενοι που πρέπει να πληρωθούν και πράγματι να καλύπτονται όλα τα έξοδα της λειτουργίας, ούτως ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερα παιδιά. Σήμερα δυστυχώς,αγαπητοί συνάδελφοι, λείπουν τα γήπεδα και μιας και εδώ μιλάμε για την αντισφαίριση, το γήπεδο της αντισφαίρισης. Ένα που υπήρχε εδώ και 12 χρόνια στον Ωρωπό είναι εγκαταλελειμμένο. Ξέρω και τις ευαισθησίες όλων των ανθρώπων και θ' πρεπε να το δούμε και με το Τοπικό Συμβούλιο και με τους νέους της περιοχής εκεί, τους Αντιδημάρχους, ώστε να λειτουργήσει και αυτό και βέβαια να το δούμε να απλώνεται και στην περιοχή του Ζαλόγγου και παντού. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση έδειξε ότι δεν προηγήθηκε μία συζήτηση με τους συλλόγους και με τους αρμόδιους της Σελίδα 4 από 7

5 δημοτικής αρχής, σε καλό κλίμα. Νομίζω θα είχε λυθεί το ζήτημα. Εμείς σας είπαμε πού διαφωνούμε κι αυτή την πρόταση έχουμε. Σίγουρα είναι φανερό ότι πρέπει να προηγηθούν τα παιδιά σε κάθε δραστηριότητα και όχι μόνο στη δραστηριότητα του τένις,απ' τη στιγμή που υπάρχει έλλειψη. Όλοι μαζί να αγωνιστούμε να γίνουν περισσότερα γήπεδα για να καλύπτουν τις ανάγκες και σίγουρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το κοινό, αλλά όμως ας δούμε μια καλή συνεργασία με τους ομίλους, στην προκειμένη τη Γυμναστική Ένωση εδώ με τους παρευρισκόμενους και νομίζω ότι θα βρεθεί λύση. Παρ' όλα αυτά εμείς έχουμε τη δική μας πρόταση κι αυτή θα ψηφίσουμε. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Εμείς δεν είμαστε ειδικοί στα θέματα του αθλητισμού και δεν μπορώ να ξέρω το τι γίνεται πάνω σ' αυτά. Επειδή ακούσαμε και τον προπονητή και τον Πρόεδρο και όλους όσους ασχολούνται με το συγκεκριμένο σύλλογο, εμείς θα στηρίξουμε την εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας που συμφωνεί με την άποψη του συλλόγου. ΡΕΝΤΖΟΣ: Να πω αρχίζοντας ότι διάκειμαι ευμενώς απέναντι στο αίτημα αυτό, όπως έχει παρουσιαστεί απ' τον κ. Παππά, Πρόεδρο του Συλλόγου του τένις, ο οποίος επί χρόνια τώρα με ενημερώνει για τις δραστηριότητές του αυτές, αλλά βέβαια να πω ταυτόχρονα ότι όταν γνώρισα τον κο Φραγκούλη του εξέφρασα τον ενθουσιασμό μου, που αν και είναι εκπαιδευτικός ενός ειδικού κλάδου,των μαθηματικών, είναι τόσο κοντά στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο, στη διαιτησία. Πραγματικά αισθάνομαι μεγάλη δυσκολία να τοποθετηθώ στο συγκεκριμένο ζήτημα επειδή ακριβώς μιλήσαμε για μαθητές, για καθηγητές κι επειδή εδώ πέρα βρίσκονται πολλοί δικοί μου μαθητές, να τους θυμίσω ότι ανήκουμε όλοι στη γενιά του αυτοσχέδιου τένις, σκλιτζ-μιτζ το λέγαμε, που είχε απαιτήσεις σε χώρο πολύ μικρότερες απ' ό,τι το τένις. Σε ανύποπτες φάσεις -στη δική μου ζωή βέβαια, δεν αφορά κανέναν, αλλά ήρθαν τα πράγματα έτσι ώστε να χρειαστεί να ανοίξουμε τα χαρτιά μας- παρακολουθούσα αυτά τα αυτοσχέδια και παραδοσιακά παιχνίδια σε διάφορες χώρες, όπως για παράδειγμα ας πούμε στους Βάσκους, η πελότα των Βάσκων, που είναι μια χερούκλα που ακριβώς πιάνει το τόπι, τη μπάλα. Θυμάμαι επίσης ότι το δικό μας αυτό το αυτοσχέδιο τένις, το σκλιτζ-μιτζ, είχε εξελιχθεί ώστε αυτό το σκλιτζούρι για να μη βγάζει κανένα μάτι, το είχαμε αντικαταστήσει με μπουκάλι από το Clean εκείνης της εποχής, για να μην χτυπήσει κάποιον. Ωστόσο όμως βλέπω καθαρά, μιας και είμαι εκπρόσωπος αυτού του δημοτικού φορέα που λέγεται Δημόσιος Χώρος, ότι είναι καθαρά ζήτημα κατάληψης δημόσιου χώρου. Ποιος τον παράγει, ποιος τον καταλαμβάνει, υπέρ τίνος. Θα ήθελα βέβαια ο κος Αντιδήμαρχος -που νομίζω εξέφρασα την εκτίμησή μουνα είχε τοποθετηθεί πολύ καλά σ' αυτό το θέμα της κοινωνικής χωρικής αδικίας. Δηλαδή πραγματικά τα παιδιά κλέβουν από τους μεγαλύτερους; Βεβαίως εννοώ τους 30άρηδες, τους 40άρηδες, τους 50άρηδες έτσι,ίσως και πιο ηλικιωμένους, που θα ήθελαν να παίξουν. Αυτό δεν το κατάλαβα. Δηλαδή και γιατί παραδείγματος χάριν η Δημοτική μας Κοινότητα αυτό δεν το αντελήφθη, ή εν' πάση περιπτώσει το παρ' είδε. Λυπάμαι πολύ που θα αντιταχθώ στην απόφαση αυτή της εισήγησης, αλλά θα ήθελα πολύ καλά να ακούσω ότι αδικώ τον εισηγητή, διότι στην πραγματικότητα αδικώ το κοινό της πατρίδος μας σαν ανώνυμο πλήθος που θέλει να ασκηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αν και ο κος Συγκούνας μας επεσήμανε πολύ καλά, ότι δεν μπορείς στο τένις να ασκηθείς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά πρέπει να ακολουθείς μία διαδρομή. ΑΥΔΙΚΟΣ: Συζητάμε ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα και συνάμα υπαρκτό. Απ' τη μια μεριά υπάρχει ο όμιλος, ο οποίος έχει προσφέρει πραγματικά πολλά στην ανάπτυξη του αθλήματος και από την άλλη μεριά έχουμε μία επιστολή (40) συμπολιτών μας, οι οποίοι ζητούνε ένα γήπεδο ακόμα. Μέσα σ' αυτούς Σελίδα 5 από 7

6 είναι κι ο αγαπητός γυμναστής μου, ο κος Συγκούνας, ο οποίος ήρθε εδώ και λέει ακριβώς τα αντίθετα πράγματα απ' αυτά που υπογράφει στην επιστολή. Το ζήτημα είναι μεγάλο και πρέπει να το δούμε συνολικά πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το άθλημα του τένις. Είχα κουβεντιάσει με τον κο Δήμαρχο την δυνατότητα αν υπάρχει μία κατάλληλη έκταση για να παραχωρηθεί στον όμιλο τένις για χρόνια, έτσι ώστε να κάνει μία αθλητική επένδυση εκεί προς το καλό του αθλήματος. Υπάρχει επίσης κι άλλη μία πρόταση την οποία θέλω να κάνω. Μιλάμε τώρα ότι είναι (3) γήπεδα, συν τα 2 στα οποία συνυπάρχουν και μεγάλοι και μικρά παιδιά κι ότι δεν μπορούμε να βάλουμε στα 3 γήπεδα μεγάλους να παίζουν. Ας τα αλλάξουμε λοιπόν για ένα μήνα δοκιμαστικά και ας πάρει τα 2 μπροστινά γήπεδα ο όμιλος τένις και να μείνουν για το κοινό τα 3 γήπεδα πίσω και μετά βλέπουμε. Εδώ που είμαστε δε θέλουμε να κάνουμε ζημιά, ούτε κακό. Ίσα-ίσα που θέλουμε να 'μαστε δίπλα στο άθλημα του τένις και στα παιδιά. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ: Κατ' αρχήν πρέπει να τονίσουμε όλοι ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι τα παιδιά, αλλά αφιλοκερδώς κι εκεί αδικείται ο δημότης και τα παιδιά μας που δε θέλουν να πληρώσουν για να αθλούνται. Το δικό μου παιδί δεν έχει δικαίωμα να πατήσει ποτέ στο Κολυμβητήριο και να αθληθεί στο τένις, διότι τα δύο μπροστινά γήπεδα είναι για τους μεγάλους που δεν μπορούν να συνδέονται με τους μικρούς και τα 3 τα πίσω θα τα έχει κλεισμένα ο Αθλητικός Όμιλος που δεν μπορεί να πάει το δικό μου παιδί. Κι έτσι λοιπόν εγώ πρότεινα κάτι πολύ απλό, γιατί το καλοκαίρι δεν μπορούμε να βάλουμε έναν εργαζόμενο άνθρωπο να πάει το πρωί να αθληθεί. Εγώ γι' αυτό σας είπα 6 με 10 το βράδυ. Τα παιδιά μπορούν να πάνε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, το πρωί. Κανένας μεγάλος όμως δεν μπορεί να πάει. Τα παιδιά θα το 'χουν 10 μήνες το χρόνο και 20 ώρες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, δηλαδή ουσιαστικά όλο το χρόνο. Η πρότασή μου λοιπόν αφορά και τον απλό πολίτη που έρχεται το καλοκαίρι και θέλει να αθληθεί. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή ακούστηκαν πολλές απόψεις κι επειδή το θέμα έχει να κάνει και με παιδιά και με αθλητές και με απλούς πολίτες που θέλουν να αθλούνται και επειδή το θέμα τράβηξε πάρα πολύ, προτείνω να αναβάλουμε την συζήτησή του και να συσταθεί μία επιτροπή, από εμένα, τον Αντιδήμαρχο, τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αντισφαίρισης τον κ. Παππά, απ' τον προπονητή του συλλόγου τον κ. Συγκούνα και τους αθλούμενους πολίτες,για να συζητήσουμε το θέμα και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουμε μια απόφαση. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:Από τον συνδυασμό μας προτείνουμε να συμμετέχει στην επιτροπή ο κ. Σαραμπασίνας. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ: Το δεύτερο θέμα της εισήγησης αφορά το Κολυμβητήριο. Εδώ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και παρότι υπάρχουν 3 σωματεία με 300 παιδιά,έχουν ήδη καταθέσει το πρόγραμμά τους και επιπλέον έχουν δοθεί και ώρες για το κοινό, ώστε παιδιά και ενήλικες να μαθαίνουν κολύμβηση, δωρεάν, με γυμναστή που πήραμε με 5μηνη σύμβαση και με ειδικότητα την κολύμβηση. Προτείνω λοιπόν να παραχωρηθεί το Κολυμβητήριο,όπως το ζητήσανε και τα (3) σωματεία σύμφωνα με το πρόγραμμά τους, ενώ ταυτόχρονα έχει εξασφαλιστεί και η ημερήσια δωρεάν κολύμβηση των παιδιών, αλλά και των ενηλίκων, για 4 ώρες. ΤΣΟΒΙΛΗΣ: Εμείς ως Λαϊκή Συσπείρωση επιμένουμε στη δική μας άποψη, ότι η ευθύνη για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και για τη λειτουργία γενικά, τα έξοδα λειτουργίας, τα πάντα, οι προϋποθέσεις για να λειτουργήσουν, ανήκουν πλέον στην τοπική διοίκηση. Εμείς συμφωνούμε για τη χρήση και από τους ομίλους και από το κοινό, σε συνεργασία με το Δήμο, αλλά με την ευθύνη πάντοτε του Δήμου. Επειδή η πρότασή μας είναι διαφορετική, παραμένουμε στη δική μας άποψη. Σελίδα 6 από 7

7 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.... Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας την αρ. 48/2011 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας Το Καταστατικό ΕΦΟΑ (Αρ. 8, παρ. 1,3,γ) Την αρ. 230/2012 Α.Δ.Σ. περί του Κανονισμού Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου. Την αρ. 425/2011 Α.Δ.Σ., περί καθορισμού του τέλους χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος Τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006. Τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ.8 και 83 του Ν. 3852/2010. Τα όσα ελέχθησαν ανωτέρω. Α) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Αποδέχεται την πρόταση του Δημάρχου Πρέβεζας και αναβάλλει την συζήτηση του θέματος για την παραχώρηση χρήσης των τριών (3) γηπέδων τένις,στο Σύλλογο Αντισφαίρισης Πρέβεζας. Το θέμα θα επανέλθει προς συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. 2. Συγκροτεί επιτροπή για την επίλυση του θέματος, αποτελούμενη από τον Δήμαρχο Πρέβεζας κ. Χρήστο Μπαΐλη, τον Αντιδήμαρχο Πρέβεζας κ. Γεώργιο Φραγκούλη, τον δημοτικό σύμβουλο κ. Παύλο Σαραμπασίνα,τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αντισφαίρισης Πρέβεζας κ. Δημήτριο Παππά και τον προπονητή κ. Χρήστο Συγκούνα καθώς και αθλούμενους πολίτες. Β) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Αποδέχεται τις αιτήσεις των τριών (3) σωματείων κολύμβησης: ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Πρέβεζας ΕΡΜΗΣ και ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ και εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης του δημοτικού Κολυμβητηρίου Πρέβεζας, για τους μήνες ΙΟΥΛΙΟ και ΑΥΓΟΥΣΤΟ, στα ανωτέρω σωματεία, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχουν καταθέσει στο Δήμο Πρέβεζας. 2. Εγκρίνει την δωρεάν χρήση του κολυμβητηρίου από δημότες, καθημερινά, εκτός ΣΑΒΒΑΤΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΗΣ και ώρες και , με γυμναστή που παρέχει ο Δήμος Πρέβεζας, με ειδικότητα στην κολύμβηση. Μειοψηφούν: Οι κ.κ. Τσοβίλης και Σπυράκος, σύμφωνα με την πρόταση του κ. Τσοβίλη. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΙΛΙΔΗΣ Σελίδα 7 από 7

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση επί των αιτημάτων του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Α Βαθμού, Ν. Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση επί των αιτημάτων του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Α Βαθμού, Ν. Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου:{καθαρισμός και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων}»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου:{καθαρισμός και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων}» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 15/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΩΞΧ-ΛΞΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 04/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 9/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 26/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2012».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 8/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 15/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011, για την εκτέλεση έργων συνολικού ποσού 709.225,00».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011, για την εκτέλεση έργων συνολικού ποσού 709.225,00». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 13/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επιχειρησιακός Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Πρέβεζας 2012-2014 Γ ΦΑΣΗ»

ΘΕΜΑ: «Επιχειρησιακός Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Πρέβεζας 2012-2014 Γ ΦΑΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23 ης

Διαβάστε περισσότερα