Ο φωτισµός, παράγων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο φωτισµός, παράγων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕ Ο φωτισµός, παράγων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο Θα αναφερθώ στο θέµα του οδικού φωτισµού και του φωτισµού σηράγγων που έχει άµεση σχέση µε την οδική ασφάλεια και την ασφάλεια των µεταφορών. Η σηµερινή παρουσίαση του θέµατος αυτού περιλαµβάνει τα εξής επί µέρους θέµατα: Σκοπός του οδικού φωτισµού Κριτήρια και παράµετροι οδοφωτισµού και φωτισµού σηράγγων Κανονισµοί Οδοφωτισµός Φωτισµός σηράγγων Ελληνικοί Κανονισµοί και µελέτες φωτισµού Συµπεράσµατα Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται τόσο η δική µας εµπειρία όσο και των εταιρειών που εκπροσωπούµε, µεταξύ των οποίων και της Thorn Lighting Group, ενός από τους µεγαλύτερους οµίλους φωτισµού στον κόσµο µε σηµαντική παρουσία στα δηµόσια έργα υποδοµής καθώς επίσης και του φωτισµού σηράγγων. Σκοπός του οδικού φωτισµού Με τον οδικό φωτισµό επιδιώκεται: 1. Να παρέχεται η δυνατότητα στους οδηγούς των οχηµάτων να κινούνται µε ασφάλεια 2. Να αντιλαµβάνονται οι πεζοί επικίνδυνες καταστάσεις, να είναι ορατοί στους οδηγούς αλλά και να έχουν το αίσθηµα ασφάλειας όταν κινούνται σε δρόµο και 3. Να βελτιώνει την εικόνα των πόλεων και γενικότερα του περιβάλλοντος. Σελίδα 1 από 6

2 Κριτήρια και παράµετροι οδοφωτισµού και φωτισµού σηράγγων Κανονισµοί Είναι δεδοµένο ότι η κίνηση στο οδικό δίκτυο συνεχίζει να αυξάνεται σε όγκο καθώς, τόσο η τεχνολογική ανάπτυξη, όσο και κοινωνικοί λόγοι δίδουν βάρος στην οδική µεταφορά και µετακίνηση. Παρά το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος της κινήσεως πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια της ηµέρας, υπάρχει σηµαντική κυκλοφοριακή επιβάρυνση και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μετρήσεις που έχουν γίνει και δηµοσιευθεί, αποδεικνύουν ότι κατά τη διάρκεια του σκότους, τα ατυχήµατα είναι τριπλάσια αυτών που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Ο λόγος της σηµαντικής αυτής αυξήσεως είναι η µειωµένη ορατότητα και η κόπωση, οδηγών και πεζών που επιφέρει µείωση των αντανακλαστικών τους και της ικανότητας να αντιλαµβάνονται µε την επιβαλλόµενη ταχύτητα τους κινδύνους και τα εµπόδια. Οι παρατηρήσεις αυτές οδηγούν στο συµπέρασµα ότι πρέπει να τηρούνται σχολαστικά οι κανονισµοί οδοφωτισµού και φωτισµού σηράγγων. Αυτοί οι κανονισµοί αναφέρονται στις προδιαγραφές της CIE και τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του ΥΠΕΧΩ Ε που πραγµατεύονται το θέµα του οδοφωτισµού και του φωτισµού σηράγγων. Οι ευρωπαϊκοί κανονισµοί εξελίσσονται συνεχώς τόσο από ανεξάρτητες επιτροπές όσο και από τις έρευνες που πραγµατοποιούν οι µεγαλύτερες εταιρείες φωτισµού, οι οποίες διαθέτουν τµήµατα έρευνας και τεχνολογίας τα οποία αναπτύσσουν συνεχώς προϊόντα φωτισµού και συστήµατα µε τα οποία επιδιώκεται η δηµιουργία αισθήµατος ασφάλειας στους οδηγούς και τους πεζούς. Αυτό µας υποχρεώνει να παρακολουθούµε συνεχώς τις εξελίξεις στον τοµέα αυτό µε συµµετοχή στις διάφορες διεθνείς επιτροπές, όπου η χώρα µας είναι δυστυχώς απούσα. Η πρόσφατα ιδρυθείσα Ελληνική Επιτροπή Φωτισµού ελπίζουµε να συνεισφέρει θετικά στον τοµέα αυτό. Οδοφωτισµός Σύµφωνα µε τους κανονισµούς, ο πλέον πρόσφορος τρόπος φωτισµού του εθνικού οδικού δικτύου βασίζεται στην λαµπρότητα και όχι την ένταση φωτισµού που απεδείχθη αναποτελεσµατικό κριτήριο. Ο αντικειµενικός σκοπός είναι να επιτυγχάνεται µια οµοιόµορφη διαµήκης και συνολική λαµπρότητα στο οδόστρωµα. Σελίδα 2 από 6

3 Αυτό προϋποθέτει βέβαια σωστή µελέτη, η οποία εκπονείται µε κατάλληλα προγράµµατα ο- δοφωτισµού τα οποία διαθέτουν τόσο ανεξάρτητες εταιρείας παραγωγής λογισµικού, όσο και όλες σχεδόν οι µεγάλες εταιρείες παραγωγής φωτιστικών σωµάτων. Οι µετρήσεις λαµπρότητας είναι αρκετά πιο πολύπλοκες από τις µετρήσεις της εντάσεως φωτισµού, µε αποτέλεσµα να µην γίνονται σχεδόν ποτέ, µε σοβαρές συνέπειες για την οδική α- σφάλεια αφού δεν είναι βέβαιο ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις των διεθνών και ελληνικών κανονισµών πληρούνται στο σύνολό τους. Παράλληλα, η ποιότητα του διατιθέµενου εξοπλισµού φωτισµού που περιλαµβάνει φωτιστικά σώµατα, ιστούς, όργανα εναύσεως και συστήµατα διαχειρίσεως φωτισµού περιλαµβάνει όλα τα δυνατά επίπεδα τιµών που συµβαδίζουν συνήθως µε την ποιότητα και ως εκ τούτου µε την απόδοση και την κατανάλωση, η οποία στην περίπτωση αυτή µεταφράζεται σε ενεργειακή σπατάλη. Όλοι γνωρίζουµε ότι µόνο µε την αύξηση του βαθµού προστασίας των φωτιστικών σωµάτων αυξάνει σηµαντικά ο συντελεστής χρησιµοποιήσεως των φωτιστικών σωµάτων µε αποτέλεσµα σε πολλά σηµεία του οδικού δικτύου να µην απαιτείται πλέον εγκατάσταση φωτιστικών ισχύος 400W αλλά µόνον 250W. Επίσης ο σχεδιασµός των σύγχρονων φωτιστικών σωµάτων επιβάλει την χρησιµοποίηση κατοπτρικών συστηµάτων µε ρυθµιζόµενο σύστηµα λυχνιολαβής για αλλαγή της εστιακής αποστάσεως της πηγής φωτισµού και τροποποίηση της εκπεµπόµενης δέσµης για φωτισµό µόνον του οδοστρώµατος. ιασφαλίζεται κατ αυτόν τον τρόπο σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας, εξαιρετική ποιότητα φωτισµού και αποφυγή της φωτορυπάνσεως. Φωτισµός σηράγγων Σκοπός του φωτισµού σηράγγων είναι να επιτρέπει την κυκλοφορία οχηµάτων µέσω της σήραγγας, µε την αυτή ταχύτητα, ασφάλεια και ευχέρεια που παρέχεται και στις προσεγγίζουσες αρτηρίες. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται µόνον όταν οι οδηγοί αντιλαµβάνονται το οπτικό βάθος και την παρουσία άλλων οχηµάτων ή εµποδίων στο οδόστρωµα µε ευχέρεια. Κατά τη διάρκεια της προσεγγίσεως και εισόδου στην σήραγγα, η όραση του οδηγού προσαρµόζεται στο σκοτεινό περιβάλλον και η προσαρµογή αυτή είναι µία συνεχής λειτουργία η οποία τείνει να σταθεροποιηθεί στην εσωτερική πλέον ζώνη. Στην έξοδο από την σήραγγα η όραση προσαρµόζεται στη µεγαλύτερη λαµπρότητα πολύ πιο γρήγορα. Για να αντιληφθούµε την σηµασία που έχει η σωστή προσαρµογή της οράσεως του οδηγού και ιδιαίτερα την σηµασία του σωστού σχεδιασµού του φωτισµού, αρκεί να αναφερθεί ότι µε την ταχύτητα των αυτοκινήτων που στους αυτοκινητόδροµους συνήθως είναι 100χλµ/ώρα, ο χρόνος που απαιτείται για να διανυθεί η πρώτη ζώνη του κατωφλίου, µήκους συνήθως περί Σελίδα 3 από 6

4 τα 75 µέτρα είναι 2,7 sec., χρόνος ελάχιστος για να αντιδράσει ο οδηγός σε περίπτωση υπάρξεως εµποδίου που δεν έχει αντιληφθεί έγκαιρα και από την απόσταση ασφαλούς πεδήσεως. Υπάρχουν δύο βασικά συστήµατα φωτισµού σηράγγων, ήτοι µε 1) Με φωτιστικά σώµατα ασύµµετρης κατανοµής της δέσµης (counter beam) στις ζώνες του κατωφλίου (threshold) και προσαρµογής (transition) και συµµετρικής δέσµης στην εσωτερική ζώνη. 2) Φωτιστικά σώµατα συµµετρικής κατανοµής καθ όλο το µήκος της σήραγγας. Το σύστηµα counter beam, εκτός του ότι είναι οικονοµικότερο σε κόστος λειτουργίας και συντηρήσεως, επιτρέπει καλύτερη ορατότητα λόγω του ότι αυξάνει τη διαφορά λαµπρότητας του αντικειµένου που πρέπει να προσέξει ο οδηγός προς την λαµπρότητα της περιοχής που το περιβάλλει. Χρησιµοποιείται, ή µάλλον επιβάλλεται η εγκατάστασή του σε σήραγγες µονής κατευθύνσεως. Το συµµετρικό σύστηµα φωτισµού παρέχει εξαιρετική οµοιοµορφία σε όλη την επιφάνεια του οδοστρώµατος και πλευρών της σήραγγας και επιβάλλεται η χρησιµοποίησή του σε περιπτώσεις σηράγγων διπλής κατευθύνσεως. Σε ορισµένες άλλες περιπτώσει, όπως όταν υπάρχουν περσίδες προ της εισόδου της σήραγγας η επιλογή συστήµατος συµµετρικού φωτισµού είναι απαραίτητη, όπως συµβαίνει µε την υποθαλάσσια σήραγγα Ακτίου-Πρεβέζης. Οι κανονισµοί της CIE περιλαµβάνουν όλες τις παραµέτρους σχεδιασµού του φωτισµού σηράγγων, κι αυτούς τους κανονισµούς έχουν υιοθετήσει οι ελληνικές αρχές. Παράλληλα η προσπάθεια της CEN για την καθιέρωση ευρωπαϊκών προδιαγραφών δεν έχει ακόµη τελεσφορήσει αφού βρισκόµαστε στο 13 ο draft και κανείς δεν γνωρίζει εάν θα ακολουθήσουν κι άλλα. Όλα τα µεγέθη λαµπρότητας, οµοιοµορφίας και πρωτίστως του ρυθµού προσαρµογής, πρέπει να υπολογίζονται µε µεγάλη ακρίβεια και σαφήνεια. Θα πρέπει να τονισθεί ότι οι µεγάλες εταιρείες σχεδιασµού και παραγωγής φωτιστικών σω- µάτων διαθέτουν in-house προγράµµατα µε τα οποία εκπονούνται οι φωτοτεχνικοί υπολογισµοί οι οποίοι πρέπει να περιλαµβάνουν και τις ανακλάσεις των τοιχωµάτων της σήραγγας. Υπάρχουν όµως ελάχιστα προγράµµατα που διατίθενται στην αγορά λογισµικού τα οποία περιλαµβάνουν modules για φωτοτεχνικούς υπολογισµούς σηράγγων που λαµβάνουν υπ όψη τους τις inter-reflectances. Σελίδα 4 από 6

5 Ελληνικοί Κανονισµοί και µελέτες φωτισµού Οι ελληνικοί κανονισµοί οδοφωτισµού και φωτισµού σηράγγων ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες της CIE. Προβλέπονται, ανάλογα µε την σηµασία της οδού, µεγέθη λαµπροτήτων, οµοιοµορφίας, θαµβώσεως και ποσοστού Τi (Threshold increment), τα οποία έχουν περιβληθεί την ισχύ Προεδρικού ιατάγµατος. Το ζητούµενο λοιπόν είναι πως εκπονούνται οι µελέτες, βάσει των οποίων καθορίζονται: ο τύπος των φωτιστικών σωµάτων και των λαµπτήρων, η απόσταση µεταξύ τους, το ύψος τοποθετήσεως και η κλίση των φωτιστικών σωµάτων, στον οδοφωτισµό ή οι θέσεις εγκαταστάσεως των φωτιστικών σηράγγων ώστε κάθε εγκατάσταση να πληροί τις απαιτήσεις των προαναφεροµένων κανονισµών και να είναι ασφαλής για τους διακινούµενους. Στη διεθνή αγορά υπάρχουν προγράµµατα λογισµικού µε τα οποία καθίσταται εφικτός ο υπολογισµός των απαραίτητων µεγεθών οδοφωτισµού. Οι µεγάλες εταιρείες φωτισµού αναπτύσσουν και παραχωρούν την χρήση λογισµικών σε µελετητές και Υπηρεσίες για την εκπόνηση φωτοτεχνικών µελετών. Όπως προαναφέρθηκε, πολύ λιγότερα προγράµµατα µελετών κυκλοφορούν µε αµιγή modules υπολογισµού φωτισµού σηράγγων. Αυτό συµβαίνει γιατί διεθνώς η αγορά του φωτισµού σηράγγων είναι πολύ περιορισµένη, πράγµα που δεν συµβαίνει στην Ελλάδα όπου την στιγµή αυτή κατασκευάζονται και µελετώνται περισσότερες απ όσες σήραγγες κατασκευάζονται σ όλη την Ευρώπη. Οι µελέτες φωτισµού σηράγγων απαιτούν έναν πιο πολύπλοκο συνδυασµό παραµέτρων απ αυτές που λαµβάνονται υπ όψιν στον οδικό φωτισµό, απαιτούν γνώση του αντικειµένου τόσο θεωρητική όσο και πρακτική. Πρέπει να είναι πλήρεις και να δικαιολογούν απόλυτα όλες τις παραµέτρους που τίθενται ως προϋποθέσεις για τον σχεδιασµό και την επιλογή ενός συστήµατος φωτισµού, ιδιαίτερα των σηράγγων. Σωστές µελέτες σηµαίνουν τελικά οικονοµικές λύσεις φωτισµού, πολλές φορές ακόµα και από το αρχικό στάδιο κατασκευής. Σελίδα 5 από 6

6 Η εξοικονόµηση ενέργειας είναι σηµαντική αλλά η τήρηση των ισχυουσών προδιαγραφών ισχυρότερη της επιθυµίας περιορισµού του κόστους λειτουργίας ιδίως των σηράγγων. Αντίστοιχα και το κόστος συντηρήσεως µειώνεται δραµατικά όταν εφαρµοστούν λύσεις φωτισµού µε φωτιστικά σώµατα υψηλής ποιότητας και αποδόσεως. Συµπεράσµατα Με ευτελή φωτιστικά σώµατα ή µε φωτιστικά σώµατα που αποτελούν αντιγραφή άλλων σω- µάτων δεν επιτυγχάνεται πότε καλό αποτέλεσµα φωτισµού, υπάρχει µειωµένη απόδοση και σε τελική ανάλυση δεν πληρούνται οι απαιτήσεις των προδιαγραφών για ασφαλή φωτισµό. Αναπόφευκτα αυτό οδηγεί σε µείωση των αποτελεσµάτων φωτισµού, σε πολύ πιο χαµηλά επίπεδα από τις ελάχιστες ανάγκες που προδιαγράφουν οι κανονισµοί. Πρέπει λοιπόν να δίδεται µεγάλη σηµασία στον σωστό σχεδιασµό και την πιστή εφαρµογή και υλοποίηση των µελετών κατά το στάδιο της κατασκευής ώστε να διασφαλίζεται πάντοτε το τελικό αποτέλεσµα και η ασφάλεια που παρέχει. Παράλληλα επιβάλλεται µετά την κατασκευή των έργων ηλεκτροφωτισµού οδών και σηράγγων η επαλήθευση των αποτελεσµάτων των µελετών, µε µετρήσεις για να διαπιστωθεί η συµφωνία µε την εγκεκριµένη µελέτη, αφού προηγουµένως υπολογισθούν οι συντελεστές χρησιµοποιήσεως και µειώσεως της φωτεινής ροής των λαµπτήρων µε την πάροδο του χρόνου. Αυτή είναι η µόνη διασφάλιση ώστε να υπάρξει πιστή τήρηση των προδιαγραφών Υ- ΠΕΧΩ Ε, που στην περίπτωση του οδοφωτισµού έχουν περιβληθεί, όπως προαναφέρθηκε, την ισχύ Π.. Είναι γενικά αυταπόδεικτο, και αναφέρεται σε όλους τους εν ισχύ κανονισµούς, ότι ο φωτισµός καλής ποιότητας, µε υψηλής ποιότητος υλικά αυξάνει σηµαντικά την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο. Σελίδα 6 από 6

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤ/ΜΩΝ

ΜΕΡΙΚΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤ/ΜΩΝ ΜΕΡΙΚΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤ/ΜΩΝ Αποτελεί πλέον κοινό τόπο κάθε προβληµατισµού σχετικά µε τον φωτισµό συγκοινωνιακών έργων, ότι αυτός πρέπει να αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Ορισµός.. 1 1.2 Γενικά.... 1 1.3 Οι βασικές ανάγκες για την µετακίνηση και την βελτιστοποίηση του ταξιδιού... 3 1.4 Συµβολή του χρήστη στα οδικά ατυχήµατα... 4 1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η οδική κάθετη σήµανση διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην ασφάλεια των οδικών µεταφορών, στον τοµέα της αποτροπής τροχαίου ατυχήµατος, και κατά δεύτερον στη σωστή ενηµέρωση του οδηγού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισμός Δρόμων µε Υβριδικό Φωτοβολταϊκό Σύστηµα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Φωτισμός Δρόμων µε Υβριδικό Φωτοβολταϊκό Σύστηµα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Φωτισμός Δρόμων µε Υβριδικό Φωτοβολταϊκό Σύστηµα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στέφανος Φ. Ζιώτας Στέφανος Β. Χαιρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισµός ρόµων µε Υβριδικό Φωτοβολταϊκό Σύστηµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Φωτισµός ρόµων µε Υβριδικό Φωτοβολταϊκό Σύστηµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Φωτισµός ρόµων µε Υβριδικό Φωτοβολταϊκό Σύστηµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος Απ. Μπουρούσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους: Τα επίπεδα παρέµβασης της Κοινωνικής Εργασίας»

Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους: Τα επίπεδα παρέµβασης της Κοινωνικής Εργασίας» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Περιγραφή του συστήµατος εκπαίδευσης των δασκάλων οδήγησης στην Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ 7.1 Εισαγωγή - Πεδίο εφαρµογής Η οδήγηση κατά τις νυχτερινές ώρες είναι µία από τις δυσκολότερες συνθήκες στις οποίες καλείται να ανταπεξέλθει ένας οδηγός. Το περιορισµένο βάθος ορατότητας, η ανικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Ειδικά θέματα οδοποιίας Τεχνικές Οδηγίες ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Παναγιώτης Λεμονάκης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εισαγωγικά Ο καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγχρονη λύση φωτεινής σηµατοδότησης, µε την ποιότητα που φαίνεται

Η σύγχρονη λύση φωτεινής σηµατοδότησης, µε την ποιότητα που φαίνεται Ο δικός µας τροχονόµος έχει αντίληψη Από το 1962, σηµατοδοτεί την εξέλιξη Η σύγχρονη λύση φωτεινής σηµατοδότησης, µε την ποιότητα που φαίνεται Γνωρίστε τη VRX H VRX (BIEPEΞ), ξεκίνησε τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 06.09.2002 COM(2002) 431 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 06.09.2002 COM(2002) 431 τελικό ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 06.09.2002 COM(2002) 431 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Οικονοµικός Φωτισµός ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ. ΜΑΡΟΥΛΗ Εισηγητής Καθηγητής: ρακάκης Εµµανουήλ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.. 3 3. ΠΕΖΟΙ.. 5 3.1. Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της κινητικότητας... 6 3.2. Κυκλοφοριακή Αγωγή 7 4. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΙ 8 4.1. Οι πεζόδροµοι στο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. Περίληψη. 1. Εισαγωγή 1. 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3. 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18

Πίνακας Περιεχοµένων. Περίληψη. 1. Εισαγωγή 1. 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3. 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18 Πίνακας Περιεχοµένων Κεφάλαιο Αρ. Σελίδας Περίληψη ii 1. Εισαγωγή 1 2. Κλιµατικές Αλλαγές και Καθαρή Ενέργεια 3 3. Βιώσιµες Μεταφορές 18 4. Βιώσιµη Κατανάλωση και Παραγωγή 25 5. Προστασία και ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ XΩΡΙΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ. ΣΕΝΑΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ XΩΡΙΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ. ΣΕΝΑΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ XΩΡΙΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προμελέτη Χάραξης Τμήματος Οδού Γόννων Καλλιπεύκης»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προμελέτη Χάραξης Τμήματος Οδού Γόννων Καλλιπεύκης» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προμελέτη Χάραξης Τμήματος Οδού Γόννων Καλλιπεύκης» Επιβλέποντες : Ηλιού Νικόλαος, Καθηγητής Καλιαμπέτσος Γεώργιος, Επιστημονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 3 : Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους. Από

Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους. Από Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους Από Ιωάννης Κατσαμποξάκης Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στηνεφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1. Γενικά... 1 2. Στόχοι µελέτης... 4 3. Μεθοδολογία προσέγγισης... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Ο ΚΛΑ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ...9 2.1 Το προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Εναλλακτικών Σεναρίων ιαχείρισης Απορριµµάτων Νοµού Χανίων Ιωάννης Βιτουλαδίτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Χανιά 25 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ . ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Περιφέρεια Κρήτης - Μελέτη Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Νοµού Ρεθύµνου» ΙΟΥΝΙΟΣ K:\Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ\design\tenders\ΜΕΒΟΑ\Περιφ_Κρήτης\_Ν. Ρεθύµνου\Tefhi\SoW_.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση των δημόσιων επενδύσεων παρουσίασε σημαντικές διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα αλλά και διαχρονικά. Έτσι, ορισμένα κράτη-μέλη δε δίστασαν να αναθέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ PROCURA + ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 7 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 24 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Τεχνική Έκθεση ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΛΥΝΑΣ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Τεχνική Έκθεση ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΛΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Επιτροπή συγκροτηθείσα µε την ΥΠΕΚΑ/ΓΓΕΚΑ/ 6/21612/20.09.2011 Υπουργική Απόφαση,

Διαβάστε περισσότερα