ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ VIRTUAL MALLS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ VIRTUAL MALLS"

Transcript

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ VIRTUAL MALLS Η παρούσα εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ( ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) Από ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νικόλαος Κουτσιούκης (ΜΠL/0404) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Επίκουρος Καθηγητής κ. Γρηγόριος Π. Χονδροκούκης ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2006

2 Δήλωση Η παρούσα εργασία είναι πρωτότυπη κι εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου. Κουτσιούκης Νικόλαος Κουτσιούκης Νικόλαος - 2 -

3 Περίληψη Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη, η ανάλυση, η υλοποίηση και οι προοπτικές εξέλιξης των Virtual Malls. Ξεκινώντας με εισαγωγικά στοιχεία για την αξιολόγηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, την εξέλιξή του, την παρουσίαση διαφόρων τεχνολογικών προτύπων (EDI, XML, SSL, SET ) για το ΗΕ, την ανάλυση των βασικών αρχών των Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς επίσης και την εισαγωγική παρουσίαση μερικών εξ αυτών, μεταβαίνουνε στο κυρίως μέρος της εργασίας, που αναφέρεται στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός Virtual Mall. Ακολούθως, αναλύεται το πλαίσιο για την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος και ο χωρισμός του σε αντίστοιχα υποσυστήματα, γίνεται ανάλυση των απαιτήσεων, ο λογικός σχεδιασμός, καθώς και εκτενής αναφορά στις τεχνολογίες ανάπτυξης ενός Virtual Mall, η οποία ολοκληρώνεται με τα βήματα εγκατάστασης αυτού. Το επόμενο στάδιο, πραγματεύεται κρίσιμα θέματα τα οποία έχουν σχέση με τη διαδικασία εκτέλεσης παραγγελιών, τις συναλλαγές και την ασφάλεια, δίνοντας μας πληροφορίες για τη δημιουργία-χρήση των ψηφιακών υπογραφών, των δημοσίων-ιδιωτικών κλειδιών, τις μεθόδους κρυπτογράφησης και τους τρόπους πληρωμής μέσω διαδικτύου. Στη συνέχεια,το παράδειγμα υλοποίησης και η ανάλυση της λειτουργίας ενός Virtual Mall μέσω γενικών κανόνων σχεδίασης και τεχνικών προσέγγισης του χρήστη-καταναλωτή μας δίνει βασικά στοιχεία για την κατανόηση των επιμέρους χαρακτηριστικών στα οποία στηρίζεται η υλοποίηση και κυρίως η επιτυχία ενός Virtual Mall. Τέλος, γίνεται παρουσίαση διαφόρων τεχνικών προσέλκυσης πελατών, εξεύρεσης επιπρόσθετων πόρων για το σύστημα, ανάλυσης της σημασίας ενός συστήματος CRM (Customer Relationship Management) και η εφαρμογή των παραπάνω. Κουτσιούκης Νικόλαος - 3 -

4 Ευχαριστίες Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω, τον καθηγητή μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών LOGISTICS ( Εφοδιασμός και Διακίνηση Προϊόντων), κ. Γρηγόρη Π. Χονδροκούκη, ο οποίος ήταν ο εποπτεύον καθηγητής κατά τη διάρκεια της συλλογής πληροφοριακού υλικού, έρευνας, μελέτης και συγγραφής της υπόψη εργασίας και η συνδρομή του υπήρξε πολύτιμη και καθοριστική. Επίσης να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, το γνωστικό επίπεδο και η εμπειρία των οποίων συνέβαλλε στην κατάρτισή μου στο γνωστικό αντικείμενο των Logistics. Επιπρόσθετα να ευχαριστήσω τους συμφοιτητές και φίλους μου για την εποικοδομητική μας συνεργασία. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου Κατερίνα, την κόρη μου Θεοδώρα, καθώς και όλους όσους με βοήθησαν ηθικά και ψυχολογικά για την ολοκλήρωση της προσπάθειάς μου, αλλά κυρίως με ανέχτηκαν Κουτσιούκης Νικόλαος - 4 -

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1. Eισαγωγή Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ορισμός του Ηλεκτρονικού Εμπορίου Ιστορική Αναδρομή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κατηγορίες του Ηλεκτρονικού Εμπορίου Πλεονεκτήματα και Περιορισμοί του ΗΕ Στατιστικά Στοιχεία από τη Χρήση Η/Υ και ΗΕ στην Ελλάδα Virtual Mall Τι είναι το Virtual Mall Μορφή μίας Εικονικής Επιχείρησης Xαρακτηριστικά ενός Virtual Mall Σύγκριση Εικονικού και Πραγματικού Εμπορικού Κέντρου Προσέγγιση της Διεθνοποίησης ενός Πολυκαταστήματος Σημερινή Κατάσταση Είσοδος των Επιχειρήσεων στο Internet με την Χρήση των Virtual Malls Στάση των Xρηστών Aπέναντι στα Virtual Malls Ελληνικά Virtual Malls Μελλοντική Σημασία των Virtual Mall και η Αναγκαιότητα για την Ανάπτυξή τους Τεχνολογίες και Τεχνολογικά Πρότυπα για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI-Electronic Data Interchange) Ηλεκτρονική Μεταφορά Δομημένων Πληροφοριών (extensible Mark-up Language) Επίπεδο Ασφαλών Συνδέσεων (SSL - Secure Sockets Layer) Ασφαλείς Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (SET - Secure Electronic Transactions) Έξυπνες Κάρτες (Smart Cards) Πιστοποίηση και Ασφάλεια Ψηφιακά Τιμολόγια (Ε-Invoicing) Ψηφιακό Τιμολόγιο: Νομοθεσία, Εξελίξεις και Τάσεις Πλεονεκτήματα Ψηφιακών Τιμολογίων...40 Κουτσιούκης Νικόλαος - 5 -

6 1.5.3 Από τη Θεωρία στην Πράξη...42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο 2. Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων Βασικές Αρχές των Πληφοριακών Συστημάτων Τι Είναι Ένα Πληροφοριακό Σύστημα Οι Δυνατότητες Ενός Πληροφοριακού Συστήματος Παράγοντες Ενός Πληροφοριακού Συστήματος Τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων Πληροφοριακό Σύστημα Επεξεργασίας Συναλλαγών Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Έμπειρα Πληροφορικά Συστήματα Πληροφορικά Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Λειτουργιών Συστήματα Αξιοποίησης Επιχειρ/κών πόρων (ERP-Enterprise Resource Planning )50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1 Πλαίσιο για την Ανάπτυξη του ΠΣ Αρχικό Πλάνο Χωρισμός σε Υποσυστήματα Το Υποσύστημα Οργάνωσης Το Υποσύστημα Χρηστών Το Υποσύστημα Δεδομένων Το Υπολογιστικό Σύστημα Ανάλυση Απαιτήσεων Λογικός Σχεδιασμός Τεχνολογίες ανάπτυξης του Virtual Mall Περιβάλλον Εξυπηρετητή Περιβάλλον Επικοινωνίας Περιβάλλον Αποθήκευσης Πληροφοριών Βήματα Εγκατάστασης...76 Κουτσιούκης Νικόλαος - 6 -

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο 4. Παραγγελίες, Συναλλαγές και Ασφάλεια Τρόποι Παραγγελίας Υπάρχει Πραγματικά Ασφάλεια στις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές; Τα Συστήματα Ασφάλειας Συναλλαγών που Χρησιμοποιούνται Ευρέως Είναι; Οι Πληροφορίες που Πρέπει να Αναφέρονται στους Καταναλωτές : Τρόποι Πληρωμής και Ασφάλεια Πως Μπορεί ο Καταναλωτής να Αποφύγει τις Παγίδες στις Αγορές : Απάτες με Πιστωτικές Κάρτες: Προστατεύστε το Ηλεκτρονικό σας Κατάστημα Χρήση Πιστωτικών Καρτών σε Ασφαλές Περιβάλλον Ηλεκτρονικό Έγκλημα Εισαγωγή Ορισμός Προτάσεις για Ασφάλεια και Λειτουργικότητα Συστήματα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Τι Είναι η Ηλεκτρονική Υπογραφή Η Ηλεκτρονική Υπογραφή (e-signature) στις Online Συναλλαγές Τι Είναι η Ψηφιακή Υπογραφή Η Πιστοποίηση της Ψηφιακής Υπογραφής (Certification) Δημιουργία και Επαλήθευση Ψηφιακής Υπογραφής Δημόσιο Κλειδί Υπηρεσίες Πιστοποίησης Κρυπτογράφηση: Το Α και το Ω της Δικτυακής Ασφάλειας Πολιτικές Ασφάλειας Δικτύων Πολιτική Ασφάλειας DMZ Πολιτική Ασφάλειας Firewall Οικοδόμηση Εμπιστοσύνης στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-confidence) Στατιστικά Στοιχεία για την Ασφάλεια των Συναλλαγών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο 5. Σχεδίαση Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Κουτσιούκης Νικόλαος - 7 -

8 5.1 Εισαγωγή Στρατηγικές για Αποτελεσματικές Ιστοσελίδες Στρατηγικές Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας των Ιστοσελίδων Συμβουλές για την Αρχιτεκτονική των Συστημάτων Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Στρατηγικές για Βελτίωση της Λειτουργικότητας των Ιστοσελίδων Στρατηγικές Σωστής Διαχείρισης των Ιστοσελίδων Στάδια Σχεδίασης Αποτελεσματικών Ιστοσελίδων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο 6. Δημιουργία Ηλεκτρονικού Καταστήματος Outsourcing or Home-Made; Μοντέλο Κατασκευής για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Ιδέες για Εύρυθμη και Επικερδή Λειτουργία Ελκυστικές Τιμές-Προσφορές Έξοδα Αποστολής και Χρόνος Παράδοσης Παροχή Υποστήριξης Μετά την Πώληση(After Sales Service) Διαφήμιση Φροντίδα και Πρόβλεψη Αποθεμάτων Ενημέρωση Δικτυακού Τόπου Στρατηγική και Στελέχωση Επικοινωνία Δίνετε Πληροφορίες για τις Τιμές Δηλώστε την ταυτότητα της επιχείρησής σας Επιστροφή Χρημάτων και το Δικαίωμα Απόσυρσης από τη Σύμβαση Παράδοση και Ολοκλήρωση των Παραγγελιών Πληροφορίες Αποστολών Πέντε Τρόποι για να Είστε Κερδοφόροι Οnline Η δομή: Back page end & Front page end Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι Διαχειριστικό Περιβάλλον e-catalogue Front End - Το Αποτέλεσμα που Βλέπει ο Πελάτης Παρουσίαση ενός Ελληνικού Virtual Mall Κουτσιούκης Νικόλαος - 8 -

9 Ανάλυση Λειτουργιών Εισαγωγή στο Σύστημα (log-in) Παρουσίαση των Κατηγοριών (Προϊόντων) Αναζήτηση Προϊόντων (Search) Λειτουργία του Καλαθιού Αγορών Προστασία Δεδομένων και Ασφάλεια Συναλλαγών Λοιπές Πληροφορίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο 7. Λειτουργία Virtual Mall Eυχρηστία Ενός Virtual Mall Γενικοί Κανόνες Σχεδίασης μίας Διασύνδεσης Χρήστη Προσέλκυση Πελατών Διαφήμιση Προώθηση Πωλήσεων Αποφυγή Ανεπιθύμητου Εύρεση πόρων Διαφήμιση Ποσοστά Επί των Πωλήσεων CRM Ορισμοί Πλεονεκτήματα του CRM Σημασία των Βάσεων Δεδομένων στο CRM Συστατικά του CRM Aναλυτικό CRM Παραδείγματα Χρήσης CRM Σύγχρονες Εφαρμογές CRM & ECRM Συμπεράσματα-Προτάσεις Συντομογραφίες Σχετική Βιβλιογραφία Κουτσιούκης Νικόλαος - 9 -

10 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 ο Κουτσιούκης Νικόλαος

11 1. Eισαγωγή 1.1 Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ορισμός του Ηλεκτρονικού Εμπορίου Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΗΕ) (electronic commerce-ec) είναι μία ανερχόμενη έννοια που περιγράφει τις διαδικασίες της αγοράς και πώλησης ή ανταλλαγής προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφορίας διαμέσου δικτύων υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου Internet. Το ΗΕ ορίζεται από διάφορες οπτικές γωνίες (perspectives): Από μία επικοινωνιακή οπτική γωνία, το ΗΕ είναι η μετάβαση πληροφορίας, προϊόντων /υπηρεσιών, ή πληρωμών διαμέσου τηλεφωνικών γραμμών, δικτύων υπολογιστών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων. Από μία οπτική γωνία επιχειρησιακών διαδικασιών, το ΗΕ είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας προς την αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών συναλλαγών και της ροής εργασίας. Από μία υπηρεσιακή οπτική γωνία, το ΗΕ είναι ένα εργαλείο που απευθύνεται στην επιθυμία των εταιριών, των καταναλωτών και των διοικήσεων να μειώσουν το κόστος των υπηρεσιών, με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων κι αύξηση της ταχύτητας παράδοσης των υπηρεσιών. Τέλος από μία online οπτική γωνία, το ΗΕ προσφέρει τη δυνατότητα της αγοράς και πώλησης προϊόντων /υπηρεσιών και πληροφοριών στο Internet καθώς και σε άλλες online υπηρεσίες. Με άλλα λόγια, κάθε "εμπορική" δραστηριότητα που πριν από μερικά χρόνια ήταν δυνατή, μόνο χάρη στην φυσική παρουσία και μεσολάβηση ανθρώπων ή υλικών μέσων, σήμερα μπορεί να επιτευχθεί αυτόματα, ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως. Βλέπουμε λοιπόν, ότι το ΗΕ χρησιμοποιεί διάφορες τεχνολογίες που κυμαίνονται από EDI (Electronic Data Interchange-Ηλεκτρονική Μεταφορά Δεδομένων), την εξέλιξη του XML (extensible Mark-up Language-Ηλεκτρονική Μεταφορά Δομημένων Πληροφοριών) στο γνωστό σε όλους, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κουτσιούκης Νικόλαος

12 1.1.2 Ιστορική Αναδρομή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου Δεκαετία του 1970 Εμφανίζονται τα συστήματα ηλεκτρονικής μεταφοράς χρηματικών πόρων (Electronic Funds Transfer-EFT) μεταξύ τραπεζών, που χρησιμοποιούν ασφαλή ιδιωτικά δίκτυα και αλλάζουν δραματικά τη μορφή των συναλλαγών. Δεκαετία του 1980 Οι τεχνολογίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας που βασίζονται στην αρχιτεκτονική της ανταλλαγής μηνυμάτων (συστήματα EDI και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) αναπτύσσονται σημαντικά. Δραστηριότητες, που διεκπεραιώνονταν με βασικό μέσο την παραδοσιακή αλληλογραφία, μπορούν πλέον να γίνουν ταχύτερα και με μικρότερο κόστος. Η παραγγελιοληψία καθώς και όλες οι διαδικασίες καταχώρησης-διεκπεραίωσης των συναλλαγών, που παλαιότερα απαιτούσαν πληθώρα καταχωρήσεων και συνοδευτικών εγγράφων, μπορούν να γίνουν κατά ένα μέρος ή στο σύνολό τους ηλεκτρονικά - με δομημένο τρόπο χάρη στα συστήματα EDI ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεκαετία του 1990 Τα ηλεκτρονικά δίκτυα προσφέρουν μια νέα μορφή κοινωνικής επικοινωνίας, με δυνατότητες όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ), εμφάνιση ψηφιακών τηλεφωνικών δικτύων που ενσωματώνουν πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας (ISDN), ηλεκτρονική τηλεδιάσκεψη (tele-conference),ηλεκτρονική συνομιλία (IRC), ομάδες συζήτησης (newsgroups, forums), μεταφορά αρχείων (FTP) κ.α. Το ηλεκτρονικό εμπόριο γίνεται ένας οικονομικότερος τρόπος για την πραγματοποίηση μεγάλου όγκου συναλλαγών, ενώ συγχρόνως διευκολύνει την παράλληλη λειτουργία πολλών διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, επιτρέποντας σε μικρές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν μεγαλύτερες, με πολύ ευνοϊκότερες προϋποθέσεις. Είσοδος στον 21 ο αιώνα Η ταχύτητα αποστολής-λήψης (Uploading-Downloading) δεδομένων έχει αυξηθεί σημαντικά με την εμφάνιση του ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) και του SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line).Κοινές βάσεις δεδομένων (Shared Databases). Τέλος νέοι τρόποι μεταφοράς δομημένων πληροφοριών μέσω του XML (extensible Mark-up Language ) καθώς και προστασία αυτών με τη βοήθεια εφαρμογών antivirus, antispyware και firewalls οδηγούν την ξέφρενη κούρσα των εξελίξεων με αλματώδεις ρυθμούς. Κουτσιούκης Νικόλαος

13 1.1.3 Κατηγορίες του Ηλεκτρονικού Εμπορίου Μία ταξινόμηση του πλαισίου του Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι με βάση τη φύση των συναλλαγών όπου διακρίνονται οι παρακάτω τύποι: Eπιχείρηση-προς-Επιχείρηση (Business-to-Business, Β2Β) Είναι ο τύπος που χαρακτηρίζει σήμερα το ΗΕ.Περιλαμβάνει τις συναλλαγές μεταξύ ενδοεπιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων και τις συναλλαγές τύπου ηλεκτρονικής αγοράς μεταξύ οργανισμών. Επιχείρηση -προς- Καταναλωτή (Business-to-Consumer, Β2C) Είναι οι συναλλαγές τύπου λιανικής πώλησης με ανεξάρτητους αγοραστές (e-shops). Αυτή η κατηγορία, με την οποία ασχολείται διεξοδικά η παρούσα εργασία, έχει αναπτυχθεί με την εκτόξευση του World Wide Web. Οι καταναλωτές μαθαίνουν για τα προϊόντα μέσα από ηλεκτρονικές εκδόσεις, αγοράζουν προϊόντα με "ψηφιακό" χρήμα και άλλα ασφαλή συστήματα πληρωμής. Καταναλωτής -προς- Καταναλωτή (Consumer -to-consumer, C2C) Στην κατηγορία αυτή ο καταναλωτής πουλά απευθείας σε καταναλωτές, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με άτομα που προβάλλουν μικρές αγγελίες και πωλούν διάφορα προϊόντα απευθυνόμενοι σε δυνητικούς αγοραστές. Το Internet αποτελεί πρόσφορο έδαφος για τη διαφήμιση προσωπικών υπηρεσιών και για την πώληση γνώσης και εμπειρίας, ενώ πολλοί το χρησιμοποιούν κι ως μέσο για πλειστηριασμούς. Τέλος, πολλά άτομα χρησιμοποιούν intranets και άλλα εσωτερικά δίκτυα για τη διαφήμιση προϊόντων ή υπηρεσιών προς πώληση. Καταναλωτής-προς-Επιχείρηση (Consumer-to-Business, C2B) Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει άτομα που πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες σε οργανισμούς, καθώς και άτομα που ψάχνουν για αγοραστές, αλληλεπιδρούν με αυτούς, και ολοκληρώνουν μία συναλλαγή. Μη Επιχειρησιακό ΗΕ ( nonbusiness EC) Ένας μεγάλος αριθμός μη επιχειρησιακών ιδρυμάτων, όπως τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οι θρησκευτικές, κοινωνικές και κυβερνητικές οργανώσεις, Κουτσιούκης Νικόλαος

14 χρησιμοποιούν διάφορους τύπους ΗΕ για να μειώσουν τα έξοδά τους ή για να βελτιώσουν τις λειτουργίες τους και το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών. Διεπιχειρησιακό ΗΕ ( intrabusiness EC) Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται όλες οι εσωτερικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, που συνήθως πραγματοποιούνται σε intranets, που περιλαμβάνουν την ανταλλαγή προϊόντων, υπηρεσιών ή πληροφορίας. Οι δραστηριότητες αυτές κυμαίνονται από την πώληση εταιρικών προϊόντων στο προσωπικό, μέχρι online εκπαίδευση και δραστηριότητες μείωσης κόστους Πλεονεκτήματα και Περιορισμοί του ΗΕ Λίγες καινοτομίες στην ανθρώπινη ιστορία περικλείουν τόσα δυνητικά πλεονεκτήματα όσα το ΗΕ. Αυτά μόλις πρόσφατα άρχισαν να αντικειμονοποιούνται και θα αυξάνονται όσο το ηλεκτρονικό εμπόριο επεκτείνεται, τόσο αναφορικά με εταιρείες όσο και με καταναλωτές και την κοινωνία γενικότερα. Πλεονεκτήματα σε οργανισμούς-επιχειρήσεις Εξάπλωση της αγοράς σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Μείωση του κόστους δημιουργίας, επεξεργασίας, αποθήκευσης, διανομής και ανάκτησης έντυπων πληροφοριών. Διατήρηση χαμηλών αποθεμάτων και γενικών βιομηχανικών εξόδων με την εισαγωγή της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας τύπου pull (Just In Time). Η εφαρμογή του pull system επιτρέπει την παραγωγή εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Μείωση του χρόνου τοποθέτησης ενός προϊόντος στην αγορά και του χρόνου δέσμευσης κεφαλαίων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο λειτουργεί υποστηρικτικά στις προσπάθειες ανασχηματισμού των επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Re-engineering-BPR). Μείωση του κόστους τηλεπικοινωνιών. Άλλα πλεονεκτήματα είναι : η βελτίωση της δημόσιας εικόνας μίας επιχείρησης, η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών, νέες συνεργασίες, απλοποίηση διαδικασιών, συμπίεση του χρόνου, αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση της χρήσης Κουτσιούκης Νικόλαος

15 χαρτιού, αμεσότητα στην πληροφόρηση, μείωση των μεταφορικών δαπανών και τέλος αύξηση της ευελιξίας. Πλεονεκτήματα στον καταναλωτή Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να διενεργεί αγορές και άλλες συναλλαγές σε εικοσιτετράωρη βάση, όπου κι αν βρίσκεται. Προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής από περισσότερους προμηθευτές και για περισσότερα προϊόντα. Προσφέρει τη δυνατότητα εύρεσης χαμηλών τιμών στα προϊόντα και στις υπηρεσίες καθώς επιτρέπει τη γρήγορη σύγκριση τιμών. Σε κάποιες περιπτώσεις, ιδιαίτερα στα ψηφιακά προϊόντα, επιτρέπει την άμεση παράδοσή τους. Επίσης την γρήγορη και άμεση λήψη πληροφοριών μέσα σε δευτερόλεπτα. Επιτρέπει τη συμμετοχή σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες (virtual auctions). Επιτρέπει την επαφή με άλλους καταναλωτές μέσα από τις λεγόμενες ηλεκτρονικές κοινότητες (electronic communities), με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών. Διευκολύνει τον ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των τιμών. Πλεονεκτήματα στην κοινωνία Το ηλεκτρονικό εμπόριο επιτρέπει σε όλο και περισσότερα άτομα να εργάζονται στο σπίτι και να κυκλοφορούν λιγότερο για ψώνια, περιορίζοντας έτσι την κίνηση στους δρόμους και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επιτρέπει την πώληση αγαθών σε μειωμένες τιμές και έτσι συντελεί στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης λιγότερο ευνοημένων κοινωνικών ομάδων. Δίνει τη δυνατότητα σε κατοίκους του Τρίτου Κόσμου και αγροτικών περιοχών να απολαμβάνουν προϊόντα και υπηρεσίες που αλλιώς δεν θα τους ήταν προσιτά. Παράδειγμα, η δυνατότητα επαγγελματικής κατάρτισης και η απόκτηση διπλωμάτων Πανεπιστημίων. Κουτσιούκης Νικόλαος

16 Διευκολύνει την παροχή δημοσίων υπηρεσιών στους πολίτες, όπως ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση κλπ. Περιορισμοί του ΗΕ Οι περιορισμοί μπορούν να ταξινομηθούν δε δύο κατηγορίες, δηλαδή σε τεχνικούς και μη περιορισμούς, όπως παρακάτω: Τεχνικοί περιορισμοί Η έλλειψη ασφάλειας των συστημάτων, αξιοπιστίας, προτύπων και διάφορα προβλήματα με τα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Δεν υπάρχει πάντα επαρκές εύρος ζώνης τηλεπικοινωνίας. Τα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού βρίσκονται ακόμα σε στάδιο εξέλιξης και μεταβάλλονται με ταχείς ρυθμούς. Δεν είναι πάντα εφικτή και εύκολη η ολοκλήρωση του λογισμικού του διαδικτύου με τις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές και βάσεις δεδομένων. Οι πωλητές ενδέχεται να χρειάζονται εξειδικευμένους εξυπηρετητές διαδικτύου και άλλες υποδομές εκτός από τους εξυπηρετητές των δικτύων Ορισμένο λογισμικό μπορεί να μην είναι συμβατό με τα λειτουργικά συστήματα ή άλλα μέρη των υπολογιστικών συστημάτων. Φυσικά με το πέρασμα του χρόνου αυτοί οι περιορισμοί θα μειώνονται ή και θα ξεπεραστούν. Αυτό που απαιτείται προς το παρόν είναι, σωστός προγραμματισμός για την μείωση της επίδρασής τους. Μη Τεχνικοί περιορισμοί Το κόστος και η υποστηρικτική επιχειρηματολογία. Το κόστος ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σε μία επιχείρηση μπορεί να είναι πολύ υψηλό και πιθανά λάθη που δημιουργεί η έλλειψη εμπειρίας είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε σοβαρές καθυστερήσεις. Ακόμα, η επιχειρηματολογία για την υποστήριξη της μελέτης σκοπιμότητας του νέου εγχειρήματος ενδέχεται να βασίζεται σε παράγοντες που δεν είναι εύκολο να μετρηθούν και να ποσοτικοποιηθούν. Κουτσιούκης Νικόλαος

17 Ασφάλεια των συναλλαγών και εξασφάλιση της ιδιωτικότητας. Οι καταναλωτές δίνουν μεγάλη βαρύτητα σε τέτοια θέματα, παρόλο που τόσο τα συστήματα ασφαλείας όσο και τα μέτρα για την προστασία της ιδιωτικότητας των καταναλωτών, συνεχώς βελτιώνονται. Η μεγαλύτερη πρόκληση του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ακριβώς να μπορέσει να πείσει για την ασφάλεια των online συναλλαγών. Έλλειψη εμπιστοσύνης και αντίσταση των χρηστών. Οι καταναλωτές δύσκολα εμπιστεύονται έναν απρόσωπο πωλητή και ακόμα λιγότερο τις συναλλαγές χωρίς έγγραφα και το ηλεκτρονικό χρήμα. Αδυναμία άμεσης επαφής με το προϊόν. Πολλά θέματα νομικής φύσεως παραμένουν προς επίλυση και οι κυβερνητικές ρυθμίσεις και τα πρότυπα δεν έχουν ακόμα μελετηθεί σε βαθμό ώστε να καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένας τομέας σε εξέλιξη, μεταβάλλεται ραγδαία. Πολλοί άνθρωποι περιμένουν να σταθεροποιηθεί σε κάποιο σημείο πριν αποφασίσουν να εισέλθουν σε αυτόν τον χώρο. Ανεπάρκεια πολλών υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως κέντρα κατοχύρωσης των πνευματικών δικαιωμάτων, εξειδικευμένοι εφοριακοί για το ηλεκτρονικό εμπόριο κλπ. Έλλειψη «κρίσιμης μάζας χρηστών». Στις περισσότερες εφαρμογές δεν υπάρχουν ακόμα αρκετοί αγοραστές και πωλητές για επικερδείς επιχειρηματικές δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου. Υπάρχει ο φόβος ότι το ΗΕ μπορεί να καταλήξει σε αποδυνάμωση των ανθρώπινων σχέσεων. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι ακόμα ακριβή ή και πολύπλοκη για κάποιους δυνητικούς καταναλωτές. Κουτσιούκης Νικόλαος

18 1.1.5 Στατιστικά Στοιχεία από τη Χρήση Η/Υ και ΗΕ στην Ελλάδα Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ Α.Ε. πραγματοποίησε, εθνική έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ με θέμα : «Η Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στην Ελλάδα», με τα παρακάτω χαρακτηριστικά : Είδος Έρευνας: Ποσοτική Έρευνα, με ατομικές συνεντεύξεις, πρόσωπο με πρόσωπο (face to face) στα νοικοκυριά των ερωτώμενων και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Περιοχή: Το σύνολο της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των νήσων Αιγαίου και Ιονίου. Μέγεθος δείγματος: άτομα Δειγματοληψία: Πολυσταδιακή στρωματοποιημένη Χρόνος διεξαγωγής: 21 Οκτωβρίου έως 23 Νοεμβρίου 2005 Το πρώτο μετρήσιμο στοιχείο είναι η χρήση του Η/Υ από τους Έλληνες, όπου μόλις ένας στους τρεις χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή, κι από αυτούς το 71% κάνει χρήση του Διαδικτύου, όπως προκύπτει από τα διαγράμματα 1,2. VPRC 25,8 20,8 32,5 25,8 Διάγραμμα 1 ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, Χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό υπολογιστή; (Σύνολο δείγματος, 2001: 6090 άτομα, 2002: 2461 άτομα, 2003: άτομα, 2004: 2804 άτομα,, 2005: : 2741 άτομα) 34,2 27,1 32,2 25, Σύνολο δείγματος ετών Πηγή:Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ Α.Ε. 34,3 27, Παρουσίαση / Διάγραμμα 5 Κουτσιούκης Νικόλαος

19 Αξιοσημείωτο είναι ότι, στο δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για τη χρήση του ΙΝΤΕΡΝΕΤ, σημειώθηκε ανεπαίσθητη μείωση τα τελευταία τρία χρόνια σε σχέση με τη ραγδαία αύξηση της περιόδου Αυτό ίσως να οφείλεται στο υψηλό κόστος του ΙΝΤΕΡΝΕΤ στην Ελλάδα.(Διάγρ. 2) Διάγραμμα 2 VPRC ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, Χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ; (Σύνολο δείγματος, 2001: 6090 άτομα, 2002: 2461 άτομα, 2003: άτομα, 2004: 2804 άτομα, 2005: 2741 άτομα) 13,2 10,6 21,6 17,2 25,2 24,5 19,9 19,7 24,6 19, Σύνολο δείγματος ετών Πηγή:Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ Α.Ε. VPRC Ναι 20,0% Διάγραμμα 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (E-SHOPPING)( SHOPPING),, 2005 Έχετε αγοράσει ποτέ κάποιο προϊόν, ή υπηρεσία μέσω Ίντερνετ; (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ,, 2005: Ν = 535 άτομα) 1232 Παρουσίαση / Διάγραμμα 31 Όχι 80,0% Πηγή:Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ Α.Ε Παρουσίαση / Διάγραμμα 51 Κουτσιούκης Νικόλαος

20 Όπως παρατηρούμε από το προηγούμενο διάγραμμα, το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου, οι οποίοι αγόρασαν προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω αυτού φθάνει το 20%. Το οποίο αν αναχθεί στο σύνολο του πληθυσμού αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, δηλαδή μόλις 5 στους 100 Έλληνες έκαναν χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι λόγοι για το μικρό αυτό ποσοστό είναι κυρίως η δυσπιστία στα συστήματα πληρωμών αλλά και οι συνήθειες των Ελλήνων να μην κάνουν αγορές μέσω διαδικτύου, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα που ακολουθεί. VPRC Δεν εμπιστεύομαι τα συστήματα με τα οποία γίνονται οι πληρωμές Δεν αισθάνομαι άνετα με το να μη μπορώ να αγγίξω/δω κάτι πριν το αγοράσω Δεν έχω νιώσει την ανάγκη / Δεν χρειάζεται να κάνω αγορές μέσω Ίντερνετ Διάγραμμα 4 ΛΟΓΟΙ ΜΗ-ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, Γιατί δεν σκοπεύετε να αγοράσετε κάτι μέσω Ίντερνετ; (Απαντούν όσοι δεν έχουν κάνει αγορά μέσω Ίντερνετ και δεν σκοπεύουν να κάνουν,, 2004: : Ν = 408 άτομα,, 2005: Ν = 396 άτομα) Δεν εμπιστεύομαι το ταχυδρομείο / couriers, τα προϊόντα που αγοράσα μπορεί να αργήσουν να φτάσουν σε μένα, ή και και να μην φτάσουν ποτέ Οι αγορές μέσω Ίντερνετ έχουν υψηλό κόστος αποστολής ΔΓ/ΔΑ 0,9 2,4 7,2 6,9 6,1 6,1 20, Πηγή:Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ Α.Ε. 25,4 24,5 31,2 34,5 34, Παρουσίαση / Διάγραμμα 70 Από τους κυριότερους λόγους χρήσης του διαδικτύου σύμφωνα με την έρευνα είναι η αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ποσοστό 21,2%, των χρηστών (1 στους 5) και ακολουθούν η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα-υπηρεσίες και η ανάγνωση των εφημερίδων-περιοδικών με 17,6 και 15,2 % αντίστοιχα. Ενώ για άντληση πληροφοριών για υπηρεσίες του Δημοσίου το χρησιμοποιούν μόνο το 4%, ποσοστό πάρα πολύ μικρό σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Πιθανές αιτίες είναι η ελλιπής ενημέρωση των ιστοσελίδων από φορείς του Δημοσίου, ή ακόμα και η πίστη των πολιτών ότι δεν θα βρουν κάτι χρήσιμο για το Δημόσιο.(Διάγρ.5) Τέλος μικρά ποσοστά της τάξης του 2-3% κάνουν χρήση υπηρεσιών ψυχαγωγίας, TV, video, games, chat rooms, αναζήτησης εργασίας, τραπεζικών συναλλαγών, πρόσβασης σε δωρεάν λογισμικό κλπ., τα οποία αθροιστικά αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι των υπηρεσιών που προσφέρει το διαδίκτυο στους χρήστες του. Κουτσιούκης Νικόλαος

21 VPRC Διάγραμμα 5 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, Κυρίως για ποιο λόγο χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ; - 1 (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2002: : Ν = 423 άτομα, 2003: Ν = 558 άτομα, 2004: Ν = 552 άτομα, 2005: Ν = 535 άτομα) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες 13,4 Ενημέρωση (Νέα, Καιρός, 13,6 Αθλητικά) 11,7 15,2 10,6 10 Ψυχαγωγία - παιχνίδια 11,5 11,4 8,4 8,7 Ψυχαγωγία - μουσική 9,7 9,9 8 7,2 Εκπαίδευση 7,8 5,9 3,3 Αναζήτηση πληροφοριών για 4,8 υπηρεσίες Δημοσίου 3, ,8 VPRC 19,1 17,5 17,7 17,6 20,6 20,6 21,5 21, Παρουσίαση / Διάγραμμα 46 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, Κυρίως για ποιο λόγο χρησιμοποιείτε το Ίντερνετ; - 2 (Απαντούν όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ, 2002: : Ν = 423 άτομα, 2003: Ν = 558 άτομα, 2004: Ν = 552 άτομα, 2005: Ν = 535 άτομα) 2,4 Ψυχαγωγία - TV, Video 2,5 3,2 3,2 Αγορές προϊόντων / 1,6 2,8 υπηρεσιών 2,3 2,6 4,3 2,9 Chat Rooms 2,3 2,2 1,6 Πρόσβαση σε δωρεάν 1,5 λογισμικό 1,6 1,6 Χρήση Υπηρ. Δημ. (Συναλ. Με 1,6 1,5 Εφορία / TAXIS, ΙΚΑ, Δήμους) 1,8 1,4 1,5 Αναζήτηση εργασίας 2 1,5 1,3 1,2 Τραπεζικές συναλλαγές 1,7 1,4 1,2 1,3 Αναζήτηση πληροφοριών για 1,4 υγεία / περίθαλψη 1,1 0, Παρουσίαση / Διάγραμμα 47 Πηγή:Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ Α.Ε. Κουτσιούκης Νικόλαος

22 Από όσους είχαν κάνει αγορές μέσω διαδικτύου και ρωτήθηκαν για την προέλευση των sites μέσω των οποίων έγιναν οι αγορές (ελληνικά ή ξένα ) το 43,5% παραδέχθηκε ότι ήταν μέσω ξένων sites. Διάγραμμα 6 VPRC ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (E-SHOPPING)( SHOPPING),, 2005 Οι αγορές που κάνατε ήταν κυρίως από ελληνικά, ή από ξένα sites; (Απαντούν όσοι έχουν κάνει αγορά μέσω Ίντερνετ τον τελευταίο χρόνο,, 2005: Ν = 89 άτομα) Και από ελληνικά και από ξένα sites 19,3% Κυρίως από ξένα sites 43,5% ΔΓ/ΔΑ 3,1% Πηγή:Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ Α.Ε. Κυρίως από ελληνικά sites 34,0% 1232 Παρουσίαση / Διάγραμμα 58 Οι κυριότεροι λόγοι χρήσης του διαδικτύου για αγορά προϊόντων σύμφωνα με την ίδια στατιστική έρευνα είναι η έκπτωση που εξασφαλίζεται καθώς και εξοικονόμηση χρόνου σε συνδυασμό με μεγαλύτερη ποικιλία-προσβασιμότητα. VPRC Είναι φθηνότερα μέσω Ίντερνετ (έκπτωση) Είναι πιο εξυπηρετικό - βολικό να τα αγοράσω μέσω Ίντερνετ Δεν μπορώ να τα βρω στην ελληνική / τοπική αγορά Υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία στο Ίντερνετ Άλλος λόγος 1,1 Διάγραμμα 7 ΛΟΓΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (E-SHOPPING)( SHOPPING),, Για ποιο λόγο κυρίως επιλέξατε να αγοράσετε αυτά τα προϊόντα / υπηρεσίες υ μέσω Ίντερνετ; (Απαντούν όσοι έχουν κάνει αγορά μέσω Ίντερνετ τον τελευταίο χρόνο,, 2004: : Ν = 84 άτομα,, 2005: Ν = 89 άτομα) 7,6 10,1 12,6 22, ,2 28,5 28,1 35, Παρουσίαση / Διάγραμμα 63 Κουτσιούκης Νικόλαος

23 Πηγή:Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ Α.Ε. Τέλος τα προϊόντα που αποκτήθηκαν με ηλεκτρονικές αγορές κατά τη διάρκεια του 2005 είναι κυρίως : v CD,DVD,βιντεοκασέτες 16,6% v Αναλώσιμα για Υπολογιστές 12,4% v Λογισμικό για Η/Υ, video games 12 % v Βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, συνδρομές σε αυτά 10,4 % v Ηλεκτρονικό εξοπλισμό 10,1 % v Είδη ένδυσης /υπόδησης /αθλητικά είδη 8,4 % v Εισιτήρια για ταξίδια, κρατήσεις ξενοδοχείων, ενοικίαση αυτοκινήτων/ μηχανών 8,2 % v Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 4,5 % v Εισιτήρια για αναψυχή 3,2 % v Οικιακό εξοπλισμό 2,7 % v Υπηρεσίες 2,5 % v Είδη διατροφής 1,2 % v Είδη ταξιδιού 1,2 % v Τυχερά παιχνίδια 0,7 % v Άλλο 6 % Επίσης σύμφωνα με τη Eurostat: H Eλλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της EE με τη μικρότερη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και Intertnet και τη μεγαλύτερη κινητών τηλεφώνων, όπως αναλυτικά φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν, ενώ η Eλλάδα (με 8 υπολογιστές ανά 100 κατοίκους) και η Πορτογαλία (12 ανά 100 κατοίκους) απέχουν πολύ από τον κοινοτικό μέσο όρο που φθάνει τους 31 υπολογιστές ανά 100 κατοίκους τη στιγμή που οι HΠA εμφανίζουν 39,1 χρήστες ανά 100 κατοίκους. Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν PC 34,2% 35,6% 36,0% 42% Internet 15,4% 19,6% 19,8% 28,1% 12,4% 16,8% 16,8% 25% Εταιρικό κινητό 8,0% 8,0% 12,0% 20% Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης Ποσοστό πληθυσμού που χρησιμοποιεί PC 20,8% 25,8% 27,1% 25,9% Internet 10,6% 17,2% 19,9% 19,7% 7,0% 11,1% 12,4% 12,5% Εταιρικό κινητό 49,5% 58,5% 64,7% 69,4% Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης Κουτσιούκης Νικόλαος

24 1.2 Virtual Mall Τι είναι το Virtual Mall Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο (Virtual Mall ) είναι νέο επιχειρηματικό πρότυπο στο χώρο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου μέσω του διαδικτύου, το οποίο νοικιάζει «χώρο» σε εικονικά ψηφιακά καταστήματα. Αποτελείται από ένα κατάστηµα έως µια συλλογή ηλεκτρονικών καταστηµάτων µε συνήθως κοινή αισθητική και εµφάνιση. Προσφέρει διασταυρούµενες πωλήσεις (cross-selling) από το ένα κατάστηµα στο άλλο και µια κοινή δοµή πληρωµής (common payment structure) όπου οι αγοραστές µπορούν να χρησιµοποιήσουν µια µόνο συναλλαγή πιστωτικής κάρτας για να αγοράσουν προϊόντα από πολλαπλά καταστήµατα. Υπάρχουν εξειδικευµένα (www.bookings.com) με ξενοδοχεία και θυγατρικές, και γενικής φύσης (www.shopzilla com) µε προϊόντα και καταστήµατα). Κάθε χρήστης του Internet μπορεί μέσα από την οθόνη του υπολογιστή του να βλέπει τα προϊόντα και να αγοράζει αυτά που τον ενδιαφέρουν, πληρώνοντας φυσικά το ανάλογο αντίτιμο. Ο πελάτης μπορεί να αναζητήσει το συγκεκριμένο προϊόν που επιθυμεί, το οποίο φθάνει στον καταναλωτή μέσω courier (συνήθως, εντός 24ώρου ), και με μειωμένο κόστος καθώς η απουσία του μεσάζοντα διευρύνει σημαντικά το περιθώριο κέρδους με αποτέλεσμα η επιχείρηση τις περισσότερες φορές να μπορεί εύκολα να απορροφήσει τα έξοδα μεταφοράς. Η δημιουργία virtual mall είναι μια σχετικά απλή διαδικασία. Είναι βέβαια δυνατόν να ακολουθηθούν διαφορετικές διαδρομές, ανάλογα με τη στρατηγική και το όραμα της επιχείρησης. Η πλέον συνηθισμένη λύση είναι η αγορά του εξοπλισμού και των εφαρμογών (Hardware-Software), η μίσθωση της γραμμής που θα εξασφαλίσει τη σύνδεση με το Internet και τέλος το κόστος ενοικίασης του virtual mall. Το συνολικό κόστος ενοικίασης virtual mall συντίθεται από τρία μέρη : το κόστος δημιουργίας βάσης δεδομένων και προβολής των προϊόντων στην ιστοσελίδα (Setup Fee), το μηνιαίο ενοίκιο και την προμήθεια επί των πωλήσεων Καθένας από αυτούς τους παράγοντες διαμορφώνεται ανάλογα με την εταιρία που ενοικιάζει το virtual mall και τις απαιτήσεις της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. Αν για παράδειγμα τα προϊόντα της αριθμούν μερικές δεκάδες, το setup fee είναι σαφώς χαμηλότερο από αυτό κάποιας άλλης επιχείρησης με εκατοντάδες ή χιλιάδες προϊόντα. Επίσης, ανάλογα Κουτσιούκης Νικόλαος

25 με το προϊόν και τα περιθώρια κέρδους που αυτό έχει διαμορφώνεται και η προμήθεια επί των πωλήσεων Μορφή μίας Εικονικής Επιχείρησης Μια εικονική επιχείρηση όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 8, αποτελείται από επτά τμήματα: 1. Το τμήμα Πληροφοριακής Τεχνολογίας, το οποίο αποτελεί το θεμέλιο λίθο για τα υπόλοιπα τμήματα και στηρίζει τη σχεδίαση της εικονικής επιχείρησης με δύο τρόπους. Αρχικά εξαλείφει τους φυσικούς γεωγραφικούς περιορισμούς και δευτερευόντως μεταβάλλει το σχετικό κόστος μετάδοσης της πληροφορίας. 2. Οι Βάσεις Δεδομένων και η Κατανεμημένη Γνώση καθιστούν την πληροφορία και τη γνώση διαθέσιμες σε όλους τους εμπλεκόμενους, εξασφαλίζοντας το περιεχόμενο της επικοινωνίας. 3. Το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων παρέχει ένα σύνολο ικανών και καταρτισμένων εργαζομένων για την επίτευξη των οργανωσιακών στόχων. Ανθρώπινοι Πόροι Επίδοση της Διοίκησης Κύριες Ανταγωνιστικές Δραστηριότητες Πληροφοριακή Τεχνολογία Ανάθεση Καθηκόντων & Συναρμοδιοτήτων για Κοινό Έργο Διάγραμμα 8 Βάσεις Δεδομένων & Κατανεμημένη Γλώσσα Κατανομή Πόρων 4. Η Ανάθεση Καθηκόντων και Αρμοδιοτήτων για το Κοινό Έργο είναι σημαντική για το συντονισμό των δραστηριοτήτων και τη γνώση του «ποιος κάνει τι». 5. Η Επίδοση της Διοίκησης είναι απαραίτητη για τη δημιουργία κινήτρων και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη αποδοτικότητα Κουτσιούκης Νικόλαος

26 και αποτελεσματικότητα, ενώ παράλληλα για τα μέλη που προσφέρουν προστιθέμενη αξία πρέπει να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και η ανταμοιβή τους. 6. Η Κατανομή Πόρων απαιτείται για τη βέλτιστη χρήση και διαχείριση των πόρων. 7. Τέλος οι Κύριες Ανταγωνιστικές Δραστηριότητες είναι οι μοναδικές ικανότητες που παρέχει η εικονική επιχείρηση στους πελάτες της και αποτελούν τον κύριο λόγο ύπαρξης της. Μία επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί σαν μία συσσώρευση πόρων και ικανοτήτων. Οι πόροι διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: πόροι που έχουν φυσική υπόσταση (κτίρια, κεφάλαιο κλπ), πόροι χωρίς φυσική υπόσταση ή αυλοί (πατέντες, εμπορικό σήμα κλπ.), και γνώση (η οποία μπορεί να ανήκει σε μεμονωμένα άτομα ή να είναι αποθηκευμένη σε φυσικά μέσα ή Η/Υ). Οι ικανότητες αποτελούν την ιδιότητα εκτέλεσης συγκεκριμένων καθηκόντων ή δραστηριοτήτων από μία ομάδα πόρων (π.χ. διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού, έρευνα αγοράς, οικονομικός έλεγχος, διαχείριση λειτουργιών). Ως κύριες ή βασικές ικανότητες χαρακτηρίζουμε τις κεντρικές στρατηγικές ικανότητες μιας επιχείρησης οι οποίες αποτελούν και την πηγή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση. Το ανταγωνιστικό αυτό πλεονέκτημα είναι διατηρήσιμο όταν οι βασικές ικανότητες της επιχείρησης: α) προσθέτουν σε αυτήν αξία βοηθώντας την να αυξάνει τα έσοδα της, β) είναι σχετικά σπάνιες σε ομοειδείς επιχειρήσεις του κλάδου, και γ) δεν είναι εύκολα αντιγράψιμες από ανταγωνιστές, ούτε είναι εύκολο να βρει κανείς κάποιο υποκατάστατο για αυτές. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης εξαρτάται από το σύνολο των πόρων τους οποίους μπορεί η επιχείρηση να διαθέτει ή να αναζητήσει από εξωτερικούς συντελεστές. Επομένως, η εικονική επιχείρηση αποτελεί μια δυναμική στρατηγική ανάπτυξη βασικών ανταγωνιστικών ικανοτήτων. Κουτσιούκης Νικόλαος

27 1.2.3 Xαρακτηριστικά ενός Virtual Mall Συνοπτικά μπορούμε να πούμε πως ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κέντρο χαρακτηρίζεται από τα εξής στοιχεία: Έλλειψη φυσικής υποδομής Στηρίζεται στην τεχνολογία των επικοινωνιών Κινητή θέση εργασίας Υβριδικό σχήμα Ασαφή όρια Ευελιξία και ταχύτητα απόκρισης Σύγκριση Εικονικού και Πραγματικού Εμπορικού Κέντρου Σε τι διαφέρει όμως ένα πραγματικό από ένα εικονικό πολυκατάστημα; Εικονικό εμπορικό κέντρο Ασαφή όρια, ανοικτή επικοινωνία Διαχείριση Σχέσεων Ανεξάρτητες διοικητικές οντότητες, χαλαροί δεσμοί Σχέσεις εμπιστοσύνης Επίπεδη/ οριζόντια ή δικτυακή οργανωτική Πραγματικό εμπορικό κέντρο Σαφή όρια, κλειστός οργανισμός Λήψη αποφάσεων και διαβίβαση εντολών Αυστηρή δομή Δομές ελέγχου και κατανομής εξουσιών Ιεραρχική Δομή δομή Εικονικά οργανωμένες διαδικασίες Καλά προσδιορισμένες και παγιωμένες εργασίες Εικονικά προϊόντα και υπηρεσίες Μαζική παραγωγή Κουτσιούκης Νικόλαος

28 1.2.5 Προσέγγιση της Διεθνοποίησης ενός Πολυκαταστήματος Η διεθνοποίηση δεν είναι σύντομη ούτε εύκολη διαδικασία. Για να αποκτηθούν τα όσα δελεαστικά υπόσχεται, απαιτείται οργανωμένη προσπάθεια από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες. Οι βασικές κατηγορίες ενεργειών είναι οι εξής: 1) Τοπικά domains: Οι πρακτικές λύσεις που προσφέρονται για τη διεθνοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι δύο, αμφότερες με μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Η πρώτη αφορά στη δημιουργία ενός ενιαίου online καταστήματος σε πολλές γλώσσες. Υπάρχει δηλαδή ένα domain και μέσα σε αυτό διαφορετικές σελίδες για κάθε γλώσσα, στις οποίες ο επισκέπτης μπορεί να πλοηγηθεί επιλέγοντας τη γλώσσα επικοινωνίας που τον αφορά. Η δεύτερη λύση είναι να δημιουργηθούν διαφορετικοί δικτυακοί τόποι, ανάλογα με τη γλώσσα ή τη χώρα. Η πρόσβαση σε αυτούς μπορεί να γίνεται είτε μέσω μιας κεντρικής ιστοσελίδας, είτε μέσω ξεχωριστών domains. Η τελευταία λύση είναι εκείνη με τη μεγαλύτερη διείσδυση και αποδοχή. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η δικτυακή επιχείρηση δημιουργεί διαφορετικό ηλεκτρονικό κατάστημα για την Ελλάδα, άλλο για τη Γαλλία, άλλο για τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, τη Βρετανία κλπ., διατηρώντας όμως το ίδιο όνομα. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι επισκέπτες και μπορούν να πλοηγούνται καλύτερα (δεν χρειάζεται να κάνουν πρόσθετες ενέργειες), ενώ παράλληλα, αποφεύγεται η υπερφόρτωση ενός δικτυακού τόπου στον οποίο είναι πολύ εύκολο να καθυστερήσεις, να μπερδευτείς ή να χαθείς, εν μέσω τόσο πολλών και διαφορετικών γλωσσών και εφαρμογών για διαφορετικής προέλευσης επισκέπτες. Εναλλακτικά, μπορεί να διατηρηθεί ένα ενιαίο πολυγλωσσικό domain για τις περισσότερες χώρες, αλλά να δημιουργηθούν και κάποια μεμονωμένα για τις χώρες εκείνες που αποτελούν στρατηγικούς στόχους. 2) Μετάφραση: Μεταφράστε το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου στις γλώσσες των πελατών που στοχεύετε να προσεγγίσετε. Φροντίστε ώστε η μετάφραση να είναι σε όρους εύκολους, συνηθισμένους, να αφορούν στην καθομιλουμένη γλώσσα και όχι σε λόγιες ή "αργκό" διαλέκτους. Δείξτε μεγάλη προσοχή στη σωστή ορθογραφία και στο συντακτικό. Μη χρησιμοποιήσετε αυτόματο μεταφραστή από το Διαδίκτυο. Μπορεί να προσφέρονται δωρεάν, Κουτσιούκης Νικόλαος

29 η ακρίβειά τους όμως είναι πολύ περιορισμένη και γι' αυτό δεν προτείνονται. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο υποβοηθητικά και μόνο από ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τη συγκεκριμένη ξένη γλώσσα. Προτιμήστε ασυζητητί έναν έμπειρο μεταφραστή, και κατόπιν ζητήστε τη γνώμη ανθρώπων που κατάγονται από τη συγκεκριμένη χώρα για το πόσο φυσική είναι η μετάφραση. Αν δηλαδή είναι σύγχρονη, δόκιμη και απλή. 3) Κουλτούρα: Προσπαθήστε να μάθετε όσα περισσότερα μπορείτε για την κουλτούρα, την καταναλωτική συμπεριφορά και τις προτιμήσεις του κοινού στο οποίο θα απευθυνθείτε. Για παράδειγμα, όπως στα ελληνικά e-shops υπάρχουν εορτολόγια με τους ορθόδοξους αγίους, μπορείτε να εντάξετε εορτολόγια για καθολικούς αγίους, εορτές άλλων θρησκευτικών δογμάτων, εθνικές εορτές κλπ. Έτσι, θα δείξετε ότι σέβεστε ένα ευαίσθητο κομμάτι των δυνητικών σας πελατών, ενώ παράλληλα η γνώση τέτοιων λεπτομερειών θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε στοχευόμενες εμπορικές καμπάνιες. Η γνώση της κουλτούρας και των συμβολικών μηνυμάτων που αποδίδει ο κάθε λαός σε εκφράσεις, χειρονομίες, χρώματα, σχέδια κλπ. είναι απαραίτητη και για έναν ακόμα λόγο. Θα σας βοηθήσει να αποφύγετε πολλές κακοτοπιές. Μια έκφραση, που σε μια χώρα είναι αποδεκτή, σε μια άλλη μπορεί να θεωρείται προσβλητική. 4) Εμπορική πολιτική: Η εμπορική σας πολιτική εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι ίδια με την πολιτική που ακολουθείτε στο εσωτερικό. Ένας βασικός λόγος γι' αυτό είναι η απόσταση. Υποθέστε ότι δέχεστε μια παραγγελία από τις ΗΠΑ για ένα προϊόν, το κόστος του οποίου είναι μικρότερο από τα ταχυδρομικά έξοδα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είθισται να τίθεται ένα ελάχιστο χρηματικό όριο για την παραγγελία, το οποίο θα εξασφαλίζει για εσάς το σχετικό κέρδος. Ένας άλλος λόγος είναι η εκάστοτε εθνική νομοθεσία. Ενημερωθείτε για την τοπική νομοθεσία και κατόπιν ενεργήστε, ώστε να μην υποχρεωθείτε σε αλλαγές εκ των υστέρων. Η διακίνηση κάποιων προϊόντων μπορεί π.χ. να επιτρέπεται υπό όρους ή να επιβάλλεται έκτακτη φορολογία για κάποια είδη και αυτό να προκαλέσει σημαντικές κοστολογικές επιβαρύνσεις, καθυστερήσεις ή ματαιώσεις στα τελωνεία των εν λόγω χωρών. Επιπλέον, μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για τη συσκευασία συγκεκριμένων αγαθών, με τις οποίες θα πρέπει να συμβαδίζετε. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι οι ισοτιμίες των νομισμάτων. Θα πρέπει να τις παρακολουθείτε στενά λόγω των Κουτσιούκης Νικόλαος

30 διακυμάνσεων, από τις οποίες μπορείτε και να κερδίσετε αλλά και να χάσετε. Τέλος, καλό θα ήταν να παρέχεται στο site ένας μετατροπέας νομισμάτων, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια ως προς τις χρεώσεις. 5) Ενσωμάτωση: Προσπαθήστε τα τοπικά domains που θα δημιουργήσετε να ενσωματωθούν σταδιακά στον τοπικό κυβερνοχώρο, να εδραιωθούν δηλαδή στη συνείδηση των ξένων χρηστών ως "δικά τους", τοπικά sites και όχι ως "ξένοι" δικτυακοί τόποι που απλώς μιλούν τη γλώσσα τους. Για να επιτευχθεί αυτό, εκτός των όσων αναφέραμε παραπάνω, θα πρέπει να δείξετε έμπρακτα ότι αποτελείτε κομμάτι της χώρας τους. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι επιβεβλημένη η χρήση περιεχομένου (λ.χ. εικαστικών θεμάτων) που θεωρούνται οικεία για το κοινό, όπως επίσης και η χρήση περιεχομένου με τοπικό "χρώμα", που ενδιαφέρει τους πελάτες σας. Στόχος σας είναι το ηλεκτρονικό σας κατάστημα να αντιμετωπισθεί ως "δικό τους". Έτσι, θα δέχονται πολύ πιο εύκολα τις προσφορές σας και θα απαντούν με μεγαλύτερη προθυμία στα σας. 6) Αξιοπιστία: Τα νέα στο Internet μαθαίνονται γρήγορα. Προτού υποσχεθείτε παράδοση μέσα σε 48 ώρες, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να το κάνετε. Διαφορετικά κινδυνεύετε με δυσφήμηση του εμπορικού σας ονόματος. Παράλληλα, διακινήστε αποκλειστικά εμπορεύματα υψηλής ποιότητας. Μη διανοηθείτε να "σπρώξετε" ελαττωματικά προϊόντα ή είδη αμφιβόλου ποιότητας, επειδή οι πελάτες σας απέχουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και δεν πρόκειται να τους ξαναδείτε ή να σας ξαναδούν. Μπορεί να μη δείτε ποτέ την έκφραση δυσαρέσκειας στο πρόσωπό τους, αλλά κάποιοι από αυτούς θα διαδώσουν όσο μπορούν την αρνητική τους εμπειρία. Εξάλλου, προκειμένου να ενισχύσετε την αξιοπιστία σας και να βοηθήσετε τους δυνητικούς σας πελάτες να σας εμπιστευθούν, θα μπορούσατε να τονίσετε την ανθρώπινη πλευρά της επιχείρησής σας. Στην ενότητα "Ποιοι είμαστε" ή "About us" μπορείτε να τοποθετήσετε φωτογραφίες των εργαζομένων σας, των συνεργατών σας, να γράψετε λίγα λόγια για το πώς αντιλαμβάνεστε τις δικτυακές πωλήσεις και έτσι να αντικαταστήσετε το απρόσωπο και ψυχρό με το οικείο. Κουτσιούκης Νικόλαος

31 1.3 Σημερινή Κατάσταση Τα virtual malls είναι όντως μια πολύ φιλόδοξη εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου με πολλές προοπτικές και μεγάλο ενδιαφέρον. Γι αυτό είναι σημαντικό να δούμε πώς έχει η σημερινή κατάσταση και τι αντιμετώπιση υπάρχει γύρω από το θέμα γενικότερα Είσοδος των Επιχειρήσεων στο Internet με την Χρήση των Virtual Malls. Στις μέρες μας όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να επεκταθούν στο διαδίκτυο στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο στην Αμερική και στην Ευρώπη. Η διάθεση προϊόντων μέσα από το internet,αποτελεί μία αρκετά ελκυστική ιδέα και πολλές επιχειρήσεις επιμένουν να το τολμήσουν, παρόλο που αρκετές έρευνας έχουν δείξει ότι αρκετές από αυτές δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα κυρίως εξαιτίας έλλειψης των κατάλληλων γνώσεων. Εκατομμύρια άνθρωποι κινούνται μαζικά πάνω στον ίδιο δρόμο χωρίς να ξέρουν το γιατί. Συνδέουν τις επιχειρήσεις τους με το Internet, ξοδεύοντας αρκετά σημαντικά ποσά, αποκτούν Web sites και μιλούν με ενθουσιασμό για τους νέους ορίζοντες που ανοίγονται μπροστά τους χάρη στο δίκτυο. Αρνούνται όμως να σχεδιάσουν τη στρατηγική τους, να καθορίσουν τους στόχους τους και να ελέγξουν τον βαθμό υλοποίησής τους. Είναι λοιπόν απορίας άξιο γιατί συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Γιατί οι επιχειρήσεις επιδίδονται στον ηλεκτρονικό εμπόριο χρησιμοποιώντας ελλιπείς γνώσεις και καταλήγοντας αρκετές φορές να χάνουν αρκετά χρήματα. Κάποιοι πιθανοί λόγοι είναι οι εξής: Αναμφισβήτητα το internet αποτελεί μόδα της εποχής μας. Είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένο, παρέχει πληθώρα πληροφοριών και υπηρεσιών, οπότε γιατί να μην προσφέρει και προϊόντα; Άλλωστε οτιδήποτε προσελκύει το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού ανθρώπων, όπως κάνει το internet, μπορεί να θεωρηθεί καλό έδαφος για τις Κουτσιούκης Νικόλαος

32 επίδοξες επιχειρήσεις που ψάχνουν νέους τρόπους να διευρύνουν το πεδίο αγορών τους. Τα πάντα κινούνται γρήγορα και αλλάζουν ακόμη γρηγορότερα. Τίποτε δεν είναι εξασφαλισμένο και τίποτε δεν είναι βέβαιο. Το Internet λοιπόν είναι η σιγουριά μας για το αύριο και οι επιχειρήσεις επενδύουν σ' αυτό όχι για να βγάλουν χρήματα αλλά απλώς και μόνο για να είναι εκεί, αν αύριο έρθουν τα πάνω κάτω. Όλες αυτές οι προβλέψεις για εκατοντάδες εκατομμύρια καταναλωτές, για δισεκατομμύρια ευρώ πωλήσεις, για περιουσίες που γίνονται σε μια νύχτα κλπ. έχουν εξάψει τη φαντασία πολλών ανθρώπων. Όταν πρωτοξεκίνησε η επιχειρηματική εκμετάλλευση του Internet, στις αρχές της δεκαετίας του 90, πολλοί ήταν εκείνοι που φοβήθηκαν την τεράστια δημοτικότητά του. Η ανησυχία τους ήταν πως καλλιεργούνταν υπερβολικές προσδοκίες και κάποια μέρα όλοι αυτοί οι ενθουσιώδεις "δίκτυο-επενδυτές" θα το έβαζαν στα πόδια απογοητευμένοι, κάνοντας τα πάντα να καταρρεύσουν σαν χάρτινος πύργος. Μέχρι σήμερα, οι φόβοι αυτοί δεν επαληθεύθηκαν και ίσως να μην επιβεβαιωθούν ποτέ. Το κόστος της κατασκευής μερικών Web σελίδων ή ενός συστήματος λήψης παραγγελιών είναι τόσο χαμηλό, αν το συγκρίνουμε με τα χρήματα που ξοδεύει κάθε επιχείρηση για διαφήμιση, που η επένδυση στο δίκτυο μοιάζει πολύ ελκυστική. Λίγα χρήματα, οικονομική διαφήμιση και μεγάλα κέρδη (ενδεχομένως). Το συμπέρασμα λοιπόν που προκύπτει λοιπόν είναι πως τα ανοίγματα των επιχειρήσεων σε όλον τον κόσμο δεν είναι ακόμα αρκετά καλά οργανωμένα. Δεν λείπει τόσο η γνώση ή τα χρήματα μα στην ουσία ο σωστός σχεδιασμός, η προσεκτική ανάλυση των απαιτήσεων και ο τρόπος που αυτές θα ικανοποιηθούν αποτελεσματικά. Κουτσιούκης Νικόλαος

33 1.3.2 Στάση των Xρηστών Aπέναντι στα Virtual Malls Για πολλούς χρήστες του Internet η αγορά καταναλωτικών αγαθών μέσω δικτύου αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια, μια καθημερινή πραγματικότητα. Ωστόσο, μόλις τα τελευταία χρόνια, οι πολίτες των εκτός ΗΠΑ χωρών αρχίζουν να δραστηριοποιούνται στις online αγορές με συχνότητα αντίστοιχη της αμερικανικής. Έτσι, σύμφωνα με έρευνα της Forrester Research: Tο 2006, μόλις το 10% του συνολικού εμπορίου στην Eλλάδα θα γίνεται ηλεκτρονικά τη στιγμή που ο αντίστοιχος μέσος όρος στη Γηραιά Ήπειρο θα ξεπερνά το 22%. Σύμφωνα με την έρευνα, το online εμπόριο στην Eυρωπαϊκή Ένωση θα εκτοξευθεί από μόλις 77 δισ. ευρώ το 2001 και σε περισσότερο από 2,2 τρισ. ευρώ έως το 2006, αριθμός που αντιστοιχεί στο 22% του συνολικού εμπορίου. H ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στους βιομηχανικούς τομείς σε ολόκληρη την Eυρώπη θα έχει ως αποτέλεσμα πωλήσεις ύψους 945 δισ. ευρώ το 2004, ποσό που αντιστοιχεί στο 9,9% του συνολικού επιχειρηματικού εμπορίου.mε βραδύτερους ρυθμούς θα προχωρήσει όμως η διείσδυση του ηλεκτρονικού εμπορίου σε τομείς όπως τα τρόφιμα, τα υφάσματα και τα είδη σπιτιού, που αρχίσουν να εμφανίζουν ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το Ελληνικά Virtual Malls Στο Ελληνικό διαδίκτυο σήμερα υπάρχουν πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα και σαφώς λιγότερα πολυκαταστήματα, παρά το γεγονός ότι ακόμα η αγορά μέσα από το internet δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, αφού οι Έλληνες χρήστες δεν αισθάνονται ακόμα αρκετά ασφαλείς ως προς τις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους. Tα προϊόντα που πωλούνται περισσότερο είναι: Bιβλία & CD Κάθε μορφής εισιτήρια Η/Υ ( hardware & software) Ανταλλακτικά Παιχνίδια Κουτσιούκης Νικόλαος

34 Κινητά τηλέφωνα Είδη δώρων, Λουλούδια κ.α. Διάφορα Παραδείγματα Ελληνικών εικονικών εμπορικών κέντρων είναι τα εξής: Επωνυμία Διεύθυνση Αντικείμενο Heliosagora Το μεγαλύτερο Ελληνικό Εμπορικό Κέντρο με 233 καταστήματα και 28 κατηγορίες προϊόντων (έπιπλα,ηλ. Εξοπλισμό, έργα τέχνης, κοσμήματα κ.α.) ForthCRS http//www.forthcrs.gr Kλείσιμο εισιτηρίων σε μέσα μαζικής μεταφοράς, ξενοδοχεία κλπ Agora Εμπορικό Κέντρο με 5 καταστήματα (toy s Academy, Beauty shop, Βερό πουλος Spar, ΕλληνΜότο ΑΒΕΕ και καταστήματα Expert) Μελλοντική Σημασία των Virtual Mall και η Αναγκαιότητα για την Ανάπτυξή τους Oι εκτιμήσεις της Jupiter Research για το ηλεκτρονικό εμπόριο στη χώρα μας φαντάζουν υπεραισιοδοξίες καθώς προβλέπουν ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης για τις online αγορές των Eλλήνων χρηστών του Διαδικτύου, οι οποίες θα αυξάνονται ετησίως κατά 42% έως το Μάλιστα η αναμενόμενη ετήσια αύξηση των δαπανών για οnline αγορές στην Eλλάδα είναι πολύ υψηλότερη από τον αντίστοιχο μέσο όρο στην Eυρωπαϊκή Ένωση, όπου η ανάπτυξη δεν θα ξεπεράσει το 32%. Aξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι εκτός από την Eλλάδα, εντυπωσιακή αύξηση θα παρουσιάσει η Iσπανία και η Πορτογαλία, με ετήσιο ρυθμό 40% και 45% αντίστοιχα. Κουτσιούκης Νικόλαος

συναλλαγής μεταξύ εμπορικών εταίρων ο όρος «ηλεκτρονικό «ηλεκτρονικό οργανισμού

συναλλαγής μεταξύ εμπορικών εταίρων ο όρος «ηλεκτρονικό «ηλεκτρονικό οργανισμού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ «εμπόριο» θεωρείται από κάποιους η διεξαγωγή συναλλαγής μεταξύ εμπορικών εταίρων ο όρος «ηλεκτρονικό εμπόριο» φαίνεται αρκετά στενός για κάποιους άλλους, οι οποίοι προτιμούν αντ αυτού

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών

Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών Καινοτομία στις Πωλήσεις μέσω Internet Social Media Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Υπ. Διδ. Κ. Φραϊδάκη Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Επανάληψη ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ddrosos@aegean.gr Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2004 Ιστορική Αναδρομή 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία σύμμαχος στις προκλήσεις του σήμερα

Η τεχνολογία σύμμαχος στις προκλήσεις του σήμερα Η τεχνολογία σύμμαχος στις προκλήσεις του σήμερα Δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς δυσκολότερο ρόλο σήμερα από αυτό των Πωλήσεων. Μέσα σε αγορές που - πολλές φορές ζητούμενο έχει γίνει ο περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές . Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης*, Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) * Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του GRECΑ 1 Καθ. Γ. Δουκίδης, ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εµπόριο Με έναν απλό ορισµό, θα µπορούσαµε να πούµε πως ηλεκτρονικό εµπόριο είναι η αγοραπωλησία προϊόντων και υπηρεσιών µέσω του Internet. Βέβαια, εάν θέλουµε να είµαστε πιο σωστοί

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γκιπάλη Δώρα, A.M. 7795 Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ E-SHOP.GR Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ιανουάριος 2006-1 - AGENDA E-shop.gr με μια ματιά Πληροφορική:μια κλασσική αγορά Καινοτομία στην e-shop.gr Αποτελέσματα/Συμπεράσματα - 2

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA EDPS AE ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA 28/09/00 1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ www.edps.gr 28/09/00 2 Το ηλεκτρονικό εµπόριο ως νέο µέσο συναλλαγής µεταξύ του αγοραστή και

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Επιμέλεια: Δράκου Πηνελόπη Λυτρίβης Κων/νος Επιβλέπων καθηγητής: Μαρέτας Δημήτριος Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Η επίτευξη των επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ο τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου που ονομάζουμε δι-επιχειρησιακό ηλεκτρονικό εμπόριο (business-to-business electronic commerce B2B B E.C), E ή πιο απλά δι- επιχειρησιακές συναλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Digi - Retail» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα για τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

E-COMMERCE 2014. Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας. Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks

E-COMMERCE 2014. Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας. Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks E-COMMERCE 2014 Προκλήσεις & παράγοντες επιτυχίας Χριστιάνα Κογεβίνα, Greek Geeks ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΟ INTERNET Δεν μπορείτε να αγνοήσετε το κοινό του Internet 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Αγοράζουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και παρουσίαση e-shop byzantiumicons.com»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και παρουσίαση e-shop byzantiumicons.com» Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και παρουσίαση e-shop byzantiumicons.com» ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΜ: 11406 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΡΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογική Υποδομή ERP Βασίλειος Ταμπακάς, Καθηγητής Αθανάσιος Καλογεράς, Επ. Συνεργάτης Τεχνικά Χαρακτηριστικά ERP Αποτελεί σύνθεση ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου. Alexandros Socratous Economics Ηλεκτρονικό Εμπόριο Alexandros Socratous Λύκειο Αγίου Νεοφύτου Εμπορικά Β Λυκείου 1 Διάγραμμα ύλης 1. Στοιχεία ορισμού του η/ε 2. Απαραίτητη τεχνική υποδομή 3. Οφέλη από το η/ε 4. Περιορισμοί στην εξάπλωση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι. 8 η Διάλεξη. Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι. 8 η Διάλεξη. Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεσολόγγι 8 η Διάλεξη Μάθημα: Τεχνολογίες Διαδικτύου Περιεχόμενα 8 η διάλεξη Ηλεκτρονικό εμπόριο Ορισμός Ως Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ή ευρέως γνωστό ως e-commerce

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζουμε επιγραμματικά τα σημαντικότερα μοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύουμε διεξοδικότερα κάθε ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Έρευνα σε δείγµα 6000 ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση των Capital Controls στο Β-C Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλ. Τραπεζική

Η Επίδραση των Capital Controls στο Β-C Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλ. Τραπεζική Η Επίδραση των Capital Controls στο Β-C Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλ. Τραπεζική Καθ. Γεώργιος Δουκίδης Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Ηλεκτρονικού Εμπορίου Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Επιχειρηματικό Μοντέλο - Ορισμός Για τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν,

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 6 ονόματα μελών: Μπάκος Αριστοτέλης Ξανθάκου Στέλλα Τσιουβάκας Νίκος Χιόνης-Κουφάκος Αριστοφάνης

Ομάδα 6 ονόματα μελών: Μπάκος Αριστοτέλης Ξανθάκου Στέλλα Τσιουβάκας Νίκος Χιόνης-Κουφάκος Αριστοφάνης Ομάδα 6 ονόματα μελών: Μπάκος Αριστοτέλης Ξανθάκου Στέλλα Τσιουβάκας Νίκος Χιόνης-Κουφάκος Αριστοφάνης Θερινό Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας (Youth Entrepreneurship Summer Program YES) Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 3η: Πυραμίδα και Κύκλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου

H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων. Δημήτριος Αθανασίου H Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων Δημήτριος Αθανασίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 00_PROLOGOS_PERIEXOMENA.indd i 3/12/2010 2:57:24 μμ τίτλος: Η Σύγχρονη Μηχανογραφική Οργάνωση Επιχειρήσεων συγγραφέας:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης Ηλεκτρονικό Εμπόριο Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ... 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝΙΚΑ... 3 ΟΡΙΣΜΟΣ:... 3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΑΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ο SKROUTZ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Υπεύθυνοι καθηγητές: Αδάμος Δημήτριος, ΠΕ19 Φουρκιώτου Σταματία, ΠΕ18.02 Τμήματα: Β Πληροφορικής Β Οικονομίας - Διοίκησης Τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η πρακτική εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στο σύγχρονο επιχειρηματικό και καταναλωτικό περιβάλλον δημιούργησε την ανάγκη για ανάπτυξη νέων μορφών πληρωμών, περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμπεριφορά του Έλληνα Online Καταναλωτή

Η Συμπεριφορά του Έλληνα Online Καταναλωτή . Η Συμπεριφορά του Έλληνα Online Καταναλωτή Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, * Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών *Αντιπρόεδρος του GRECA 1 Καθ. Γ. Δουκίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

e-επιχειρείν e-επιχειρείν

e-επιχειρείν e-επιχειρείν Σκοπός Παρουσίασης Κατανόηση των εννοιών του (ebusiness) καθώς και του e-εμπορίου (ecommerce) Τα σημαντικότερα επιχειρηματικά μοντέλα (Business Models) Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Ααπριλίου 2015. Αξιότιμοι,

Αθήνα, 7 Ααπριλίου 2015. Αξιότιμοι, Αθήνα, 7 Ααπριλίου 2015 Αξιότιμοι, Είναι γεγονός ότι το ελληνικό επιχειρείν διανύει μια από τις πιο δύσκολες περιόδους του την τελευταία πενταετία. Επικρατεί μεγάλη ανασφάλεια αλλά και ακούμε κι ωραίες

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ Ο Δεκάλογος των Προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Φαρμακείο 1. Μεγάλος αριθμός φαρμακείων 3. Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας. Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών

Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας. Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών 30 Νοεμβρίου 2011 Εισαγωγή Καταναλωτής είναι κάθε άτομο, για το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που 1 Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που έχουμε, είναι ότι ζούμε σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα. Ρούλα Δημοτροπούλου Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω Διαδικτύου στο Κλάδο της Πληροφορικής: εμπειρική έρευνα Ρούλα Δημοτροπούλου Στόχος της μελέτης Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεµατικής ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ηµήτριος Μηλιώτης ΑΜ 20814 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (Δεκέμβριος 2013)

Έρευνα Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (Δεκέμβριος 2013) Έρευνα Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (Δεκέμβριος 2013) To 73% των διαδικτυακών καταστημάτων στην Ελλάδα πραγματοποιούν ετήσιες πωλήσεις κάτω των 500.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα το 83% των ελληνικών e-shops απασχολεί

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι;

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι; Εταιρικοί δικτυακοί τόποι Είναι χρήσιμοι; Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυμέσων Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς.

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς. Χειρισμός Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Ψηφιακούς Πόρους Σαράντος Καπιδάκης, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Περίληψη Ο

Διαβάστε περισσότερα

A First Data White Paper. Οι τάσεις αναφορικά με τη χρήση καρτών στην Ελλάδα

A First Data White Paper. Οι τάσεις αναφορικά με τη χρήση καρτών στην Ελλάδα Οι τάσεις αναφορικά με τη χρήση καρτών στην Ελλάδα Η χρήση καρτών, χρεωστικών και πιστωτικών, στην Ελλάδα έχει διαφοροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που αντιμετώπισε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey)

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey) Pharmacists n Pharmaceutical Cmpanies (PPC 2008 Survey) Έρευνα για τις σχέσεις των φαρμακοποιών με τις φαρμακευτικές εταιρίες & τις φαρμακαποθήκες ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

3. Το πλαίσιο των εφαρμογών. 3.1 Το νέο Μοντέλο της Απασχόλησης. 3.2 Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. 3.3 Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

3. Το πλαίσιο των εφαρμογών. 3.1 Το νέο Μοντέλο της Απασχόλησης. 3.2 Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. 3.3 Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 3. Το πλαίσιο των εφαρμογών 3.1 Το νέο Μοντέλο της Απασχόλησης. 3.2 Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. 3.3 Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 3.1 Το νέο μοντέλο της απασχόλησης στην ΚτΠ 3.1.1 Η έννοια και το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

καταναλωτών Αξιολόγηση

καταναλωτών Αξιολόγηση Το Ηλεκτρονικό Εµπόριο στην Ελλάδα Καταγραφή των Ελλήνων on-line καταναλωτών Αξιολόγηση των Ελληνικών ηλεκτρ. καταστηµάτων Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εµπορίου & Επιχειρείν (ELTRUN) Οικονοµικό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ): Έτος 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ): Έτος 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 28 Ιανουαρίου 21 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Παραμένουν επιφυλακτικοί οι Έλληνες στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. Διαμόρφωση Εξαγωγικής Στρατηγικής σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο Η GlobalGreece έχει την εμπειρία και αναλαμβάνει την διαμόρφωση μακροχρόνιων σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα