Κεραμικά στην Oδοντική Χειρουργική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεραμικά στην Oδοντική Χειρουργική"

Transcript

1 Κεραμικά στην Oδοντική Χειρουργική Μέρος ΙΙ: κλινικές εφαρμογές όψεων, ενθέτων και επενθέτων Στρατής Παπάζογλου, Επίκ. Καθηγητής, Μαριάννα Γαϊταντζοπούλου, Λέκτορας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2 - Επιλογή περιστατικού 2 - Επιλογή χρώματος 3 - Παρασκευή 3 - Τοποθέτηση ουδετέρων στρωμάτων 4 - Αποτύπωση 4 - Κατασκευή προσωρινών αποκαταστάσεων 4 - Επιλογή ολοκεραμικού συστήματος 5 - Εργαστηριακά στάδια 5 - Δοκιμή 5 - Συγκόλληση 6 - Ολοκλήρωση των αποκαταστάσεων 6 - ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ 7 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 9

2 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ H ανακάλυψη και η βελτίωση των ολοκεραμικών συστημάτων, η δυνατότητα αδροποίησης της εσωτερικής τους επιφάνειας και η εμφάνιση των ρητινωδών συστημάτων συγκόλλησης, οδήγησαν στην ανάπτυξη και καθιέρωση των έμμεσων κεραμικών αποκαταστάσεων. Έτσι, τα ολοκεραμικά συστήματα σήμερα χρησιμοποιούνται για την αισθητική αποκατάσταση προσθίων και οπισθίων δοντιών με τη μορφή προστομιακών όψεων και, ενθέτων και επενθέτων αντίστοιχα. Τα κλινικά στάδια που ακολουθούνται είναι σύμφωνα με τις βασικές αρχές που ακολουθούνται για την κατασκευή κάθε αισθητικής έμμεσης αποκατάστασης, ανεξαρτήτως υλικού. Επιλογή περιστατικού Όψεις πορσελάνης Οι όψεις πορσελάνης χρησιμοποιούνται για την αισθητική αποκατάσταση δυσχρωμικών δοντιών, δοντιών που απαιτούν αλλαγή σχήματος και δοντιών που παρουσιάζουν διάφορες ατέλειες αδαμαντίνης. Διαστήματα μεταξύ των δοντιών μπορούν επίσης να βελτιωθούν. Κατάγματα του κοπτικού τριτημορίου προσθίων δοντιών, δόντια με παλαιές εμφράξεις ή παλαιές όψεις συνθέτων ρητινών, καθώς και μικρού βαθμού στρεβλοδοντίες μπορούν να αποκατασταθούν αισθητικά με την τοποθέτηση όψεων πορσελάνης. Η αρχική αξιολόγηση του περιστατικού οριοθετεί τις βάσεις για την επιτυχία του αποτελέσματος. Πρέπει να γίνει καλή κλινική εξέταση του περιστατικού και εκτενής συζήτηση με τον ασθενή. Κατά το σχεδιασμό του θεραπευτικού σχήματος, εκτός από το σχήμα και το χρώμα των δοντιών, θα πρέπει να αξιολογηθούν το σχήμα του προσώπου και των χειλέων του ασθενούς, η γραμμή χαμόγελου, καθώς και το ύψος και η μορφολογία των ούλων. Από το ιστορικό θα ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την αιτία του προβλήματος, ενώ από τον κλινικό έλεγχο θα αξιολογηθεί η βαρύτητα του προβλήματος, το συγκλεισιακό σχήμα και η πιθανή παρουσία παραλειτουργικών συνηθειών. Βρυγμός, παραλειτουργικές συνήθειες, μη ελεγχόμενα συγκλεισιακά προβλήματα, καθώς και η πιθανή απουσία ικανής ποσότητας αδαμαντίνης στα όρια των αποκαταστάσεων πρέπει να αποτελούν σε γενικές γραμμές αντενδείξεις. Η κατασκευή διαγνωστικού κερώματος, η λήψη φωτογραφιών όπως και η χρήση ψηφιακής απεικόνισης (computer imaging) μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα διαγνωστικά βοηθήματα. Ένθετα Επένθετα 2

3 Η τοποθέτηση κεραμικών ενθέτων και επενθέτων ενδείκνυται για ασθενείς με καλή στοματική υγιεινή που επιθυμούν αισθητική αποκατάσταση οπισθίων δοντιών. Μπορούν να αποκατασταθούν κοιλότητες IIης ομάδας μέτριας έκτασης, κατάγματα ή τερηδονισμός φυμάτων, καθώς και δόντια για τα οποία η επίτευξη σχήματος συγκράτησης καθίσταται δύσκολη. Τέλος οι ολοκεραμικές αποκαταστάσεις δίνουν λύση σε ασθενείς, που παρουσιάζουν αλλεργία στα μέταλλα. Αντίθετα, δόντια με ιδιαίτερα εκτεταμένες απώλειες οδοντικής ουσίας, παρασκευές με έντονες υποσκαφές ή υποουλικά αυχενικά τοιχώματα αποτελούν αντένδειξη. Όσο για ασθενείς με κακή στοματική υγιεινή, βρυγμό ή έντονα συγκλεισιακά προβλήματα, πρέπει να ενημερώνονται για τους περιορισμούς και να προτρέπονται προς άλλες μεθόδους αποκατάστασης. Επιλογή χρώματος Η επιλογή του χρώματος θα πρέπει να γίνεται στην πρώτη επίσκεψη, πριν την παρασκευή των δοντιών και να επαναξιολογείται μετά το πέρας του τροχισμού. Πρέπει να γίνεται σε κατάλληλες συνθήκες φωτισμού για την αποφυγή του φαινομένου του μεταμερισμού. Η επιλογή του χρώματος γίνεται με βάση το επιθυμητό χρώμα, το χρώμα των διπλανών δοντιών, το χρώμα των παρασκευασμένων δοντιών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που αυτά φέρουν. Παρασκευή Όψεις πορσελάνης Η παρασκευή των δοντιών για όψεις πορσελάνης είναι σε γενικές γραμμές απλή. Το μέγεθος της οδοντικής ουσίας που θα αφαιρεθεί εξαρτάται από το χρώμα των δοντιών και τη θέση τους στο οδοντικό τόξο, ακολουθώντας τη μορφολογία του δοντιού. Αφαιρούνται 0,3-0,5 mm στον αυχένα, 0,5-0,7 mm στην υπόλοιπη προστομιακή επιφάνεια και 1-1,5 mm κοπτικά οδοντικής ουσίας. Η παρασκευή πρέπει να παραμένει, κατά το δυνατό, στην αδαμαντίνη. Περιορισμένη επέκτασή της στην οδοντίνη είναι αποδεκτή εκτός από την περιοχή των ορίων, που οφείλουν αυστηρά να εδράζονται στην αδαμαντίνη. Η παρασκευή επεκτείνεται ισοουλικά ή σε περίπτωση δυσχρωμίας ελάχιστα υποουλικά (το πολύ 0,5 mm). Η όμορη επέκταση μόλις ξεπερνά το σημείο επαφής και ακολουθεί το σχήμα της μεσοδόντιας θηλής. Σε περίπτωση στρεβλοδοντίας ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη φορά ένθεσης των όψεων. Στην αποκατάσταση διαστήματος των δοντιών η παρασκευή επεκτείνεται στην όμορη αρκετά υπερώια. Όσο δε μεγαλύτερο είναι το διάστημα μεταξύ τους, τόσο μεγαλύτερη είναι και η επέκταση. 3

4 Ένθετα Επένθετα Κατά το σχεδιασμό της παρασκευής δεν θα πρέπει να λησμονείται η ιδιαίτερη ψαθυρότητα των κεραμικών υλικών. Αποστρογγυλεμένες εσωτερικές γωνίες και αποφυγή απότομων αλλαγών στο πάχος του υλικού αποτελούν σημεία κλειδιά για την επιτυχία των αποκαταστάσεων. Όλα τα τοιχώματα πρέπει να είναι λεία, χωρίς την παρουσία υποσκαφών. Όλα τα πλάγια τοιχώματα πρέπει να είναι αποκλίνοντα (10 ο -15 ο απόκλιση). Το βάθος και το εύρος του ισθμού πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5-2 mm. Τα όρια της αποκατάστασης χρειάζεται να είναι ομαλά και σαφή, χωρίς λοξοτόμηση. Στις παρασκευές επενθέτων η ταπείνωση του φύματος πρέπει να είναι της τάξης των 1,5-2 mm. Το αυχενικό τοίχωμα πρέπει να οριοθετείται στην αδαμαντίνη. CAD/CAΜ συστήματα Στα CAD/CAΜ συστήματα, η παρασκευή της κοιλότητας διέπεται από τις ίδιες βασικές αρχές παρασκευής όλων των άλλων ολοκεραμικών συστημάτων με κάποιες μικροδιαφορές, που επιβάλλονται από τις δυνατότητες και το μηχανισμό της οπτικής αποτύπωσης Τα τοιχώματα πρέπει να είναι λεία και αυστηρώς επίπεδα. Τα πλάγια τοιχώματα είναι παράλληλα μεταξύ τους ή ελαφρά αποκλίνοντα. Στην παρασκευή δε επενθέτου, δεν είναι δυνατή η μερική ελάττωση σε ύψος του φύματος, αλλά είναι απαραίτητη η ολική ισοπέδωσή του στο ύψος του υπερπολφικού ή του αυχενικού τοιχώματος ανάλογα με την έκταση της βλάβης. Τοποθέτηση ουδετέρων στρωμάτων Η τοποθέτηση ουδετέρων στρωμάτων δεν είναι απαραίτητη, παρά μονάχα ίσως στα σημεία που βρίσκονται πολύ κοντά στον πολφό όπως στις άμεσες αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης. Όμως στις παρασκευές ενθέτων και επενθέτων συνιστάται η τοποθέτηση υαλοϊονομερούς κονίας ή σύνθετης ρητίνης στα σημεία που κρίνεται απαραίτητο για την εξάλειψη υποσκαφών, την επιπέδωση του υπερπολφικού τοιχώματος και γενικά τη βελτίωση του σχήματος της κοιλότητας. Αποτύπωση Η αποτύπωση γίνεται κυρίως με πολυβινιλοσιλοξάνες, μπορεί όμως να γίνει και με πολυαιθέρες ή αντιστρεπτά υδροκολοειδή. Κατασκευή προσωρινών αποκαταστάσεων Στην περίπτωση κατασκευής προστομιακών όψεων, συνήθως δεν είναι απαραίτητη η κατασκευή προσωρινών, παρά μόνο εάν υπάρχει έντονο πρόβλημα αισθητικής ή 4

5 ευαισθησίας. Αντίθετα, η κατασκευή προσωρινών αποκαταστάσεων κρίνεται απαραίτητη στα ένθετα. Βοηθούν στην αντιμετώπιση της ευαισθησίας, αλλά κυρίως επιτρέπουν τη διατήρηση των σημείων επαφής με τα όμορα δόντια και τους ανταγωνιστές, αποκλείοντας κάθε περίπτωση μετακίνησης του παρασκευασμένου δοντιού. Οι προσωρινές αποκαταστάσεις τόσο στις όψεις όσο και τα ένθετα ατασκευάζονται από ακρυλική ρητίνη ή φωτοπολυμεριζόμενη σύνθετη ρητίνη. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την καλή εφαρμογή τους στον αυχένα ώστε να μην ερεθίζουν τα ούλα, την αισθητική τους απόδοση, την απόδοση του ανατομικού τους σχήματος και των σημείων επαφής και κυρίως τη μέθοδο και το μέσο συγκόλλησής. Θα πρέπει να αφαιρούνται εύκολα, χωρίς τον κίνδυνο καταστροφής των ορίων των παρασκευασμένων δοντιών. Δεν γίνεται αδροποίηση της αδαμαντίνης, δεν χρησιμοποιείται καμιάς μορφής συγκολλητικός παράγοντας και δεν χρησιμοποιείται κονία που να εμπεριέχει ευγενόλη γιατί θα εμποδίσει τον πολυμερισμό της ρητινώδους κονίας. Επιλογή ολοκεραμικού συστήματος Όπως φαίνεται οι δυνατότητες που προσφέρονται στον κλινικό οδοντίατρο είναι πολλές. Η επιλογή θα γίνει με βάση τις ιδιαίτερες κλινικές συνθήκες του περιστατικού. Ο αριθμός και το μέγεθος των αποκαταστάσεων, η μορφή της βλάβης, τα ιδιαίτερα χρωματικά χαρακτηριστικά, το σχήμα και η θέση των δοντιών, η σύγκλειση, καθώς και η εξοικείωση του οδοντιάτρου με το κάθε σύστημα θα κρίνουν την τελική απόφαση. Εργαστηριακά στάδια Ανάλογα με το υλικό αποκατάστασης τα εργαστηριακά στάδια είναι διαφορετικά. Σε αυτό το στάδιο η καλή επικοινωνία με το εργαστήριο, κυρίως σε ότι αφορά το σχήμα, το χρώμα και τα ιδιαίτερα χρωματικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να αποδοθούν είναι απαραίτητη. Δοκιμή Οι χειρισμοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτό το στάδιο, καθώς οι κεραμικές αποκαταστάσεις είναι πολύ εύθραυστες. Οι αποκαταστάσεις δοκιμάζονται για την εφαρμογή τους, τη φορά ένθεσης, το σημείο επαφής, το σχήμα και το χρώμα. Δοκιμάζονται αρχικά η κάθε μια χωριστά και μετά όλες μαζί για τον έλεγχο των σημείων επαφής. Σε αυτή τη φάση σε πολλά από τα ολοκεραμικά συστήματα δε γίνεται έλεγχος της σύγκλεισης παρά μόνο μετά τη συγκόλλησή τους. Ο έλεγχος του χρώματος γίνεται με τη χρήση νερού, γλυκερίνης ή και ειδικών υδατοδιαλυτών 5

6 δοκιμαστικών παστών (trying pastes) που συνοδεύουν κάποια συστήματα κονιών συγκόλλησης. Ειδικά για τις αποκαταστάσεις προσθίων δοντιών ρητινώδεις χρωστικές (tints), τροποποιητές χρώματος (color modifiers) ή αδιαφάνειες (opaquers) μπορούν να καλύψουν έντονα δυσχρωμικές περιοχές. Συγκόλληση Το στάδιο της συγκόλλησης των κεραμικών αποκαταστάσεων αποτελεί ίσως το πιο κρίσιμο στάδιο. Είναι ένα στάδιο τεχνικά ευαίσθητο, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και πιστής εφαρμογής όλων των επιμέρους σταδίων. Οι οδηγίες των κατασκευαστών πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά, ενώ η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών πλήρους απομόνωσης είναι επιτακτική. Η συγκόλληση γίνεται με φωτοπολυμεριζόμενες ή διπλού πολυμερισμού ρητινώδεις κονίες. Για την ανάπτυξη μικρομηχανικού δεσμού μεταξύ του κεραμικού υλικού και της συγκολλητικής κονίας, η εσωτερική επιφάνεια της αποκατάστασης αδροποιείται με υδροφθορικό οξύ. Με την παρεμβολή κάποιας σιλανιούχου ένωσης θα αναπτυχθεί και ένας επιπρόσθετος χημικός δεσμός με το κεραμικό υλικό. Πρέπει βέβαια να αναφερθεί ότι νεότερα κεραμικά συστήματα υψηλής αντοχής μπορούν να συγκολληθούν με οποιαδήποτε κονία και δεν αδροποιούνται με υδροφθορικό οξύ. Η αδαμαντίνη αδροποιείται με φωσφορικό οξύ 37%, ενώ η χρήση συγκολλητικών παραγόντων αυξάνει το δεσμό μεταξύ κυρίως, οδοντίνης και κονίας συγκόλλησης. Οι χειρισμοί, κατά το στάδιο της συγκόλλησης, πρέπει να είναι λεπτοί και ιδιαίτερα προσεκτικοί. Καθήλωση της αποκατάστασης στη σωστή θέση, πολυμερισμός σε όλη της την έκταση και αφαίρεση των περισσειών κατά πρώτο σκοπό αποτελούν μικρές λεπτομέρειες που όμως θα κρίνουν την τελική επιτυχία του αποτελέσματος. Ολοκλήρωση των αποκαταστάσεων Συνίσταται στον έλεγχο της σύγκλεισης, στην πλήρη αφαίρεση των περισσειών και την τελική λείανση των αποκαταστάσεων. Η αφαίρεση της ρητινώδους κονίας γίνεται με ανιχνευτήρα ή νυστέρι Νο12 με φορά από την αποκατάσταση προς το δόντι για την αποφυγή καταστροφής των ορίων του κεραμικού υλικού. Για τον έλεγχο της σύγκλεισης και στη συνέχεια για το γυάλισμα της τροχισμένης επιφάνειας χρησιμοποιούνται λεπτόκοκκα διαμάντια, ελαστικά λείανσης και αδαμαντόπαστα. Η επιφάνεια των αποκαταστάσεων θα πρέπει να παραμένει λεία ακόμη και μετά τη ρύθμιση της σύγκλεισης. Αδρή επιφάνεια οδηγεί στη μείωση των μηχανικών ιδιοτήτων, στην αλλοίωση του αισθητικού αποτελέσματος και στην αποτριβή των ανταγωνιστών. 6

7 ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ Τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα της αισθητικής απόδοσης των κεραμικών υλικών ήταν εκείνα που τα καθιέρωσαν στην κλινική οδοντιατρική πράξη. Στις μέρες μας, τα κεραμικά συστήματα χρησιμοποιούνται ευρέως στα οδοντιατρικά εργαστήρια για την κατασκευή ολοκεραμικών αποκαταστάσεων. Η αισθητική αποκατάσταση προσθίων δοντιών με προστομιακές όψεις είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, ενώ οι ολοκεραμικές αποκαταστάσεις οπισθίων δοντιών συναντώνται όλο και περισσότερο. Τα κριτήρια με βάση τα οποία ένα υλικό κρίνεται ως επιτυχές σχετίζονται με την αισθητική του απόδοση, την αντοχή, την ακρίβεια εφαρμογής του, τη βιοσυμβατότητα, το κόστος, την ευκολία κατασκευής, αλλά κυρίως την μακροβιότητά του. Η κλινική πράξη όμως, θα καθορίσει το βαθμό καταλληλότητας των συστημάτων αυτών, όπως και κάθε υλικού αισθητικών αποκαταστάσεων. Είναι αλήθεια ότι κάποια από τα βελτιωμένα ολοκεραμικά συστήματα έχουν εισαχθεί σχετικά πρόσφατα, με αποτέλεσμα τα δεδομένα κλινικών ερευνών να είναι λίγα και σχετικά μικρής χρονικής διάρκειας. Επιπλέον, ο ρυθμός βελτίωσης των ήδη υπαρχόντων συστημάτων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη κάποιων καινούργιων, μερικές φορές οδηγεί στην αντικατάσταση των παλαιότερων πριν ακόμη προλάβουν να ελεγχθούν κλινικά σε μεγάλο αριθμό αποκαταστάσεων. Δημοσιευμένες κλινικές αυτές μελέτες είναι διάρκειας ενός έως πέντε με έξι χρόνων, ενώ κάποιες εκτείνονται μέχρι και τα δεκατρία χρόνια. Δεν είναι σαφείς οι διαφορές μεταξύ των συστημάτων, καθώς δεν υπάρχουν εκτεταμένες κλινικές μελέτες που να συγκρίνουν όλα τα υπάρχοντα συστήματα κεραμικών υλικών μεταξύ τους. Από πλευράς επιβίωσης, τα αποτελέσματα φαίνεται να είναι ενθαρρυντικά, αν και στις περιπτώσεις ακίνητων προσθετικών αποκαταστάσεων στην περιοχή των οπισθίων δοντιών αναφέρονται συμβάματα σπασίματος στην περιοχή της ένωσης μεταξύ γεφυρώματος και στηρίγματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα αποτελέσματα μιας 10χρονης κλινικής έρευνας που κατά τον έλεγχο 183 ενθέτων και επενθέτων τα αποτελέσματα ήταν αρκετά ενθαρρυντικά με ποσοστό επιβίωσης που άγγιζε το 97%. Σε μια μελέτη συγκεντρωτικής ανάλυσης των δεδομένων κλινικών ερευνών που έλαβαν μέρος από το 1983 έως και το 1996 φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των 3 ετών, που αποτελούν το μέσο όρο χρονικής διάρκειας των διαφόρων αυτών μελετών, οι κεραμικές αποκαταστάσεις κρίθηκαν κλινικά αποδεκτές. Οι έμμεσες κεραμικές ένθετες και επένθετες εμφράξεις σε οπίσθια δόντια παρουσιάζουν ετήσια ποσοστά αποτυχίας που κυμαίνονται μεταξύ 0% και 7,5% σε κλινικές μελέτες με περιόδους παρακολούθησης που μερικές φορές ξεπερνούν τη δεκαετία. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία των κλινικών ερευνών, οι σημαντικότερες αιτίες αποτυχίας κεραμικών ενθέτων: το σπάσιμο της μάζας της αποκατάστασης και η απώλεια της οριακής ακεραιότητας 7

8 και η δευτερογενής τερηδόνα. Η θραύση των αποκαταστάσεων φαίνεται να σχετίζεται κυρίως με το πάχος του υλικού, το σχεδιασμό της παρασκευής, τη θέση του δοντιού (μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας ενθέτων σε γομφίους απ ότι σε προγομφίους) και τη σύγκλειση του ασθενούς (πρόωρη επαφή, υπερσύγκλειση, βρυγμός). Οι όψεις πορσελάνης παρουσιάζουν ετήσια ποσοστά αποτυχίας που κυμαίνονται μεταξύ 0% και 7% σε κλινικές μελέτες με περιόδους παρακολούθησης που μερικές φορές φτάνουν τα χρόνια. Τα ποσοστά αποτυχίας αυξάνονται στις περιπτώσεις υποστρώματος που φέρει εκτεταμένες αποκαταστάσεις σύνθετης ρητίνης ή όταν οι όψεις εφαρμόζονται σε βρυγμομανείς ασθενείς. Οι σημαντικότερες αιτίες αποτυχίας είναι το κάταγμα της μάζας και παρουσία μικρορωγμών, ενώ η κλινική συμπεριφορά των όψεων πορσελάνης κρίνεται ιδιαίτερα καλή σε σχέση με τη συγκράτηση, την αποδοχή από τους περιοδονοντικούς ιστούς, τη διατήρηση του αισθητικού αποτελέσματος και την ικανοποίηση από πλευράς ασθενών. Πάντως η κατάσταση των ορίων μάλλον αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα των κεραμικών αποκαταστάσεων. Τα προβλήματα μπορεί να αφορούν τον αποχρωματισχό των ορίων της αποκατάστασης και να είναι επιδιορθώσιμα, μπορεί όμως να έχουν μορφή μικροσπασιμάτων, ή να σχετίζονται με την αλλοίωση της κονίας συγκόλλησης. Είναι δυνατό να ανιχνεύονται με τον ανιχνευτήρα ή ακόμη και να γίνονται ορατά με το γυμνό μάτι. Η ακρίβεια εφαρμογής της αποκατάστασης καθώς και το μέσο συγκόλλησης επηρεάζουν άμεσα το αποτέλεσμα. Η κονία συγκόλλησης αποτελεί μεσόφαση στο σύστημα δόντι-αποκατάσταση. Οι φυσικομηχανικές ιδιότητες του συστήματος συγκόλλησης, η σχέση κονίας-δοντιού και η σχέση κονίας αποκατάστασης είναι εξ ίσου σημαντικοί και καθοριστικοί παράγοντες. Τα συγκριτικά στοιχεία μεταξύ των διαφόρων κεραμικών συστημάτων σε σχέση με την οριακή ακρίβεια δεν είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρα, αν και τα CAD/CAM συστήματα φαίνεται να υστερούν. Η χρωματική προσομοίωση, σταθερότητα χρώματος και η διατήρηση της επιφανειακής στιλπνότητας δεν φαίνεται να αποτελούν πρόβλημα, αν και η χρήση APF ή φθοριόυχου κασσίτερου συστήνεται να αποφεύγεται καθώς μπορεί να προκαλέσει αδροποίηση της επιφάνειας των αποκαταστάσεων. Με βάση εργαστηριακά δεδομένα, η σκληρότητα των διαφόρων κεραμικών συστημάτων ποικίλει με αποτέλεσμα να ποικίλει και η δυνατότητα αποτριβής των ανταγωνιστών. Παρ όλα αυτά, κλινικά οι διαφορές αυτές μεταξύ των συστημάτων δεν γίνονται σαφείς. Παρά το γεγονός ότι ο βαθμός αποτριβής του ίδιου του υλικού και των ανταγωνιστών δοντιών συσχετίζονται με τη σκληρότητα του υλικού, επιπρόσθετοι παράγοντες όπως το μέγεθος, το σχήμα και η μορφή της μικροδομής καθώς και στιφρότητα του υλικού φαίνεται να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι μελέτες και ειδικά οι κλινικές έρευνες στον τομέα αυτό είναι ελάχιστες χωρίς ιδιαίτερα ξεκάθαρα αποτελέσματα. Η 8

9 δημιουργία και η διατήρηση λείας επιφάνειας κρίνονται απαραίτητες, ενώ η τοποθέτηση κεραμικών αποκαταστάσεων σε βρυγμομανείς καλύτερα να αποφεύγεται. Ο προβληματισμός λοιπόν, σχετικά με την επιτυχία των κεραμικών συστημάτων καθώς και την επιλογή του καταλληλότερου σε κάθε περίπτωση είναι σαφής. Η τεχνολογική τους εξέλιξη βρίσκεται ψηλά. Μόνο όμως η κλινική πράξη θα καθορίσει τη θέση και το βαθμό καταλληλότητάς τους. Πρόκειται για τεχνικές αρκετά ευαίσθητες, που και η παραμικρή παρεκτροπή μπορεί να επιβαρύνει το τελικό αποτέλεσμα. Η σωστή επιλογή του περιστατικού, η άριστη γνώση των συγκεκριμένων τεχνικών, των υλικών και των δυνατοτήτων που αυτά προσφέρουν, η σημασία στη λεπτομέρεια και η υψηλή αισθητική αντίληψη είναι που θα καθορίσουν τελικά την επιτυχία του αποτελέσματος. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Andersson M, Oden A. A new all-ceramic crown: a dense-sintered, high purity alumina coping with porcelain. Acta Odontol Scand 1993;51: Ανδριτσάκης Δ. Ολοκεραμικές Αισθητικές Αποκαταστάσεις. 1 η εκδ., Αθήνα Anusavice KJ. Recent developments in restorative dental ceramics. J Am Dent Assoc 1993;124: Anusavice KJ. Degradability of dental ceramics. Adv Dent Res 1992;6: Blatz MB. Long term clinical success of all-ceramic posterior restorations. Quintessence Int 2002;33: Clyde JS, Gilmor A. Porcelain veneers: A preliminary review. Br Dent J 1988;164:9-14. Craig RC. Restorative dental materials. Vol. 17 Ceramics 9 th ed., St. Louis: CV Mosby, Dong JK, Luthy H, Wolwend A, Scharer P. Heat-pressed ceramics: technology and strength. Int J Prosthodont 1992;5:9-16. Duret F. The practical dental CAD/CAM in A review. J Can Dent Assoc. 1993;59:445-6, Dykama RW, Goodacre CJ, Phillips RW. Modern Practice in Fixed Prosthodontics, vol. 20, Dental Ceramic Materials, 4 th ed. W.B. Saunders Co., Fradeani M. Six-year follow-up with Empress veneers. Int J Periodontics Restorative Dent 1998;18: Fuzzi M, Rappelli G. Survival rate of ceramic inlays. J Dent 1998;26:

10 Giordano RA. Dental ceramic restorative systems. Compendium Cont Educ Dent 1996;17: Grossman DB. Hobo S. Castable hydroxyapatite ceramic restoration. Proceedings of the fourth International Symposium on Ceramics. Quintessence Publ. Co., Inc., Chicago, Gurel G. Porcelain inlays and onlays. Dent Clin North Am 2001;45: Hegenbarth EA. Procera aluminum oxide ceramics: a new way to achieve stability, precision and esthetics in all-ceramic restorations. Quintessence Dent Technol 1996;20: Hickel R, Manhart J Longevity of restorations in posterior teeth and reasons for failure J Adhes Dent 2001;3:45-64 Johnston JF, Mumford G, Dykama RW. Vol. 1 Modern Practice in Dental Ceramics. WB Saunders Co. Philadelphia Kelly JR, Nishimura I, Campbell SD. Ceramics in dentistry: Historical roots and current perspectives. J Prosth Dent 1996;75: Kreulen CM, Greugers NH, Meijering AG. Meta-analysis of anterior veneer restorations in clinical studies. J Dent 1998;26: Malament KA. The cast glass-ceramic crown. Proceedings of the fourth International Symposium on Ceramics. Quintessence Publ. Co., Inc., Chicago, Mc Laughlin G. Porcelain veneers. Dent Clin North Am 1998;42: Mc Lean JW. The Science and Art of Dental Ceramics, vol. 2, Bridge design and laboratory procedures in dental ceramics, Chicago: Quintessence Publ., 1982; McLean JW, Hughes TH. The reinforcement of dental porcelain with ceramic oxides. Br Dent J 1956;119: Mormann WH, Brandestini M, Lutz F, Barbakow F. Chairside computer- aided ceramic inlays. Quintessence Int 1989;20: O Brien W.: Dental Materials and their Selection, vol. 21 Dental Porcelain. 2 nd ed. Quintessence Publishing Co, Inc, O Brien WJ. Magnesia ceramic jacket crowns. Dent Clin North Am. 1985;29: Oden A, Andersson M, Krystek-Ondracak I, Mangusson D. Five-year clinical evaluation of Procera All-Ceram crowns. J Prosthet Dent 1998;80: O Neal SJ, Miracle RL, Leinfelder LF. Evaluating interfacial gaps for esthetic inlays. J Am Dent Assoc 1993;124: Peumans M, Meerbeek BV, Lambrechts P, Vanherle G. Porcelain veneers: a review of the literature. J Dent 2000;28: Phillips RW. Science of Dental Materials, vol. 26, Dental Ceramics, 9 th ed. W.B. Saunders Co.,

11 Pincus CR. Building mouth personality. J Calif S Dent Assoc 1938;14: Probster L, Diehl J. Slip casting alumina ceramics for crown and bridge restorations. Quintessence Int 1992, 23:1-31. Probster L. Survival rate of In-Ceram restorations. Int J Prosthodont 1993;6: Ramp MH, Suzuki S, Cox CF, Lacefield WR, Koth DL. Evaluation of wear enamel opposing three ceramic materials and gold alloy. J Prosthet Dent 1997;77: Rekow ED.. CAD-CAM in dentistry: A historical perspective and view of the future. J Am Dent Assoc 1992;58: Rosenblum MA, Schulman A. A review of all-ceramic restorations. J Am Dent Assoc 1997;128: Schwartz RS, Summitt JB, Robbins JW. Fundamentals of Operative Dentistry. vol. 9 Posterior inlays and onlays, vol. 14 Porcelain veneers, 1 st ed. Quintessence Publishing Co, Inc Seghi RR, Rosenstiel SF, Bauer P. Abrasion of human enamel by different dental ceramics in vitro. J Dent Res 1991;70: Siervo S, Pampalone A, Siervo P, Siervo R. Where is the gap? Machinable ceramic systems and conventional laboratory restorations at a glance. Quintessence Int 1994;25: Small BW. Porcelain laminate veneers:part I. Gen Dent 1998;46: Small BW. Porcelain laminate veneers:part II. Gen Dent 1998;46: Small BW. Porcelain laminate veneers:part I. Gen Dent 1998;46: Van Meerbeek B, Inokoshi S, Willems G, Joack MJ, Braem M, Lambrechts P. Marginal adaptation of four tooth-coloured inlay systems in vivo. J Dent 1992;20: Wunderlich R, Yaman P. In vitro effect of topical fluoride on dental porcelain. J Prosthet Dent 1986;55:

Σχεδιάζοντας το τέλειο χαμόγελο

Σχεδιάζοντας το τέλειο χαμόγελο Νίκος Τσέλιος Eιδικός Προσθετολόγος Απόφοιτος University of Michigan και Baylor College of Dentistry, USA Επιστημονικός Συνεργάτης Προσθετικής Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Σχεδιάζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΝΤΙΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΟΛΦΟ

ΔΟΝΤΙΑΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΟΛΦΟ Στρατής Παπάζογλου, Επικ. Καθηγητής Μαριάννα Γαϊνταντζοπούλου, Λέκτορας Αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη απώλεια ιστών Εκτεταμένη απώλεια ιστών Κοιλότητες μεγαλύτερες από τυπικές, συχνά αποκαθυστούν

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Αεροαποτριβή Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης

Συνεταιρισμός Οδοντιάτρων θεσσαλονίκης Protofill Το Protofill είναι φώτο-πολυμεριζόμενη μίκρο-υβριδική σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης για αποκαταστάσεις στην πρόσθια και την οπίσθια περιοχή του φραγμού. Η εύπλαστη σύσταση του υλικού και η μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Οι κεραμικές όψεις. Ενδείξεις, υλικά και τεχνικές εφαρμογής

Οι κεραμικές όψεις. Ενδείξεις, υλικά και τεχνικές εφαρμογής Σελ. 11, για τελική διόρθωση Ακίνητη Προσθετική ΣTOMA 2012; 40 : 161-171 Πρακτικό θέμα Οι κεραμικές όψεις. Ενδείξεις, υλικά και τεχνικές εφαρμογής Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1, Α. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ 2 Εργαστήριο Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΑΣΤΡΙΟΥ

ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΑΣΤΡΙΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2013,70(1): 15-20 15 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΑΣΤΡΙΟΥ Α. ΚΟΥΡΣΟΥΜΗΣ*, Η. ΓΟΥΣΙΑΣ**, Μ. ΜΗΤΣΙΑΣ***, Ι. ΡΟΥΣΣΟΥ**** Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Σ τη σύγχρονη εποχή, οι απαιτήσεις των ασθενών για ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr

Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr Eγνατία 88, 546 23 Θεσσαλονίκη Tηλ.: (2310) 270 550, 270 850 Fax: (2310) 270 850 e-mail: newdent@otenet.gr Για την απόδοση του λευκού και του κόκκινου Φωτοπολυμεριζόμενη Mικροκεραμική Σύνθετη Ρητίνη GUM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΟΝΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως

* Αισθητικές άμεσες και έμμεσες εμφράξεις (λευκά σφραγίσματα): Η χρήση υλικών, όπως ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ: Η Διαφορά της ΓΕΝΙΚΗΣ απο την ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ οδοντιατρικής,είναι: Γενικη οδοντιατρκή: Αφορά την υγεία του στόματος,καθώς και την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Integrated Ceramics. Ένα σύστημα που προσαρμόζεται εντυπωσιακά.

Integrated Ceramics. Ένα σύστημα που προσαρμόζεται εντυπωσιακά. Integrated Ceramics Ένα σύστημα που προσαρμόζεται εντυπωσιακά. Integrated Ceramics Ποια υλικά για κεραμικές επικαλύψεις έχετε στο εργαστήριό σας; Υαλοκεραμικό υλικό Πολύτιμα κράματα Υλικά για σκελετούς

Διαβάστε περισσότερα

Οι άμεσες αποκαταστάσεις

Οι άμεσες αποκαταστάσεις Κλινικά Θέματα - Επανορθωτική Οδοντιατρική De n t a l Tr i b u n e Greek Edition 9 Άμεσες αποκαταστάσεις II Ομάδας από σύνθετη ρητίνη Κλινικές λύσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται συνήθως Robert

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηρίζει την αδαµαντίνη: Έχει µεγάλη αντοχή στη θλίψη Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν συνυπολογίζεται για την τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οβασικός στόχος της αποκατάστασης της υγείας των µαλακών και των σκληρών ιστών καθώς και της λειτουργικότητάς

Οβασικός στόχος της αποκατάστασης της υγείας των µαλακών και των σκληρών ιστών καθώς και της λειτουργικότητάς 2:35 PM Page 32 Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Η Ε Π Α Ν Ο Ρ Θ Ω Τ Ι Κ Η Ο Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Όψεις αισθητικού τύπου Περιστατικό µε χρήση κεραµικού υλικού µε βάση το λευκίτη OSWALDO SCOPIN DE ANDRADE, DDS, MSC, PHD

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων

Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care. Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Συμβόλαιο Οδοντιατρικής Φροντίδας και Υποστήριξης Dental Care Πίνακας Οδοντιατρικών Πράξεων Κόστος συμμετοχής Ασφαλισμένου (Ποσό σε ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Οδοντιατρική εξέταση 6 Καθαρισμός οδόντων μέχρι δύο (2) φορές

Διαβάστε περισσότερα

Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης

Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης Σελίδα 1 από 7 Scotchbond 1 - Οδηγίες Οδοντιατρικού Συστήματος Συγκόλλησης Γενικές Πληροφορίες: Το σύστημα οδοντιατρικών συγκολλήσεων Scotchbond 1 είναι ένα απλό συνδεσμικό σύστημα υγρής μορφής, που προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδηγίες προς τους εθελοντές οδοντιάτρους, για τη συμπλήρωση του δελτίου οδοντιατρικής εξέτασης των παιδιών των νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Σκοπός αυτής της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ανασύσταση κολοβώματος με τη χρήση. σύνθετης ρητίνης χαμηλού

Ανασύσταση κολοβώματος με τη χρήση. σύνθετης ρητίνης χαμηλού 18 De n t a l Tr i b u n e Greek Edition Ανασύσταση κολοβώματος με τη χρήση μιας σύνθετης ρητίνης διπλού πολυμερισμού και θεραπεία με ολο-κεραμικές εργασίες Senior Consuiltant Prof. Dr. Juergen Manhart

Διαβάστε περισσότερα

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 23-24-25 Μαΐου 27-28 Ιουνίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 23-24-25 Μαΐου 27-28 Ιουνίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες 5-Days Masterclass in Aesthetic Dentistry 23-24-25 Μαΐου 27-28 Ιουνίου 2015 2015 Το μόνο Πρόγραμμα Πανεπιστημίου του Εξωτερικού που γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, με και 33 πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

Διαβάστε περισσότερα

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic 10-11-12 28-29. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic 10-11-12 28-29. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες 5-Days Masterclass in Aesthetic Dentistry 10-11-12 28-29 Οκτωβρίου Νοεμβρίου 2015 2015 Το μόνο Πρόγραμμα Πανεπιστημίου του Εξωτερικού που γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, με και 33 πιστοποιούμενες διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Συντηρητική αντιμετώπιση διαστημάτων στην αισθητική ζώνη

Συντηρητική αντιμετώπιση διαστημάτων στην αισθητική ζώνη σελίδες 12 Πρακτικό θέμα ΣTOMA 2011; 39 : 17-28 Συντηρητική αντιμετώπιση διαστημάτων στην αισθητική ζώνη Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1 A conservative approach to diastema closure in the esthetic zone K. GIANNAKOPOULOS,

Διαβάστε περισσότερα

BEAUTIFIL Flow Plus ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ

BEAUTIFIL Flow Plus ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΔΥΝΑΤΟ ΟΠΩΣ ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος αποκατάστασης είναι οι ιδιότητες διάχυσης του φωτός που αντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ. 3 ενδείξεις 1 υλικό

ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ. 3 ενδείξεις 1 υλικό ΥΛΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΟΛΟΒΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΩΔΗΣ ΚΟΝΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ 3 ενδείξεις 1 υλικό Το ParaCore διπλού πολυμερισμού είναι μια ενισχυμένη με ύαλο σύνθετη ρητίνη, η οποία είναι ακτινοσκιερή και διαθέσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Componeer. Σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη Πρωτοποριακή και εντυπωσιακά εύκολη αποκατάσταση των προσθίων δοντιών

Componeer. Σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη Πρωτοποριακή και εντυπωσιακά εύκολη αποκατάσταση των προσθίων δοντιών Componeer Σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη Πρωτοποριακή και εντυπωσιακά εύκολη αποκατάσταση των προσθίων δοντιών COMPONEER Το νέο σύστημα άμεσων όψεων από σύνθετη ρητίνη. Για πρωτοποριακή και εντυπωσιακά

Διαβάστε περισσότερα

DMG/ICON. Οδηγίες Χρήσης

DMG/ICON. Οδηγίες Χρήσης DMG/ICON Οδηγίες Χρήσης Το Icon είναι ένα πρωτοποριακό προϊόν για την µικροεπεµβατική θεραπεία τερηδονικών βλαβών στις µεσοδόντιες και προστοµιακές περιοχές. Το Icon διατίθεται σε δύο τύπους: Παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών απαίτηση των ασθενών για λευκότερα δόντια γίνεται όλο και εντονότερη. Τα ΜΜΕ και οι διαφημίσεις έχουν συμβάλει σημαντικά σε αυτό. Ως απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 - ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 - ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ Πλεονεκτήµατα των αδροποιηµένων µεταλλικών γεφυρών είναι: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: συντηρητική παρασκευή Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: αισθητική απόδοση Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

8th Group. 5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 21-22-23 Ιουνίου 6-7 Σεπτεμβρίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

8th Group. 5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 21-22-23 Ιουνίου 6-7 Σεπτεμβρίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες 5-Days Masterclass in Aesthetic Dentistry 21-22-23 Ιουνίου 6-7 Σεπτεμβρίου 2014 Το μόνο Πρόγραμμα Πανεπιστημίου του Εξωτερικού που γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, με και 33 πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

Διαβάστε περισσότερα

DMG Luxatemp Star ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

DMG Luxatemp Star ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DMG Luxatemp Star ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή προϊόντος Το Luxatemp Star είναι µια αυτοπολυµεριζόµενη σύνθετη ρητίνη για την κατασκευή προσωρινών στεφανών και γεφυρών, ένθετων, επένθετων και όψεων. Το 2-συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 5 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 5 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά

Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320. Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Adult Treatment In: The Alexander Discipline 297-320 Παρουσίαση Αργυρώ Κεχαγιά Ορθοδοντική Θεραπεία Στόχος της ορθοδοντικής θεραπείας ανεξάρτητα από την ηλικία των ασθενών είναι βελτίωση της στοματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2014 28(3): 119-124 119

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2014 28(3): 119-124 119 ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2014 28(3): 119-124 119 Σχέση αυχενικής οριακής προσαρμογής με την ανάπτυξη δευτερογενούς τερηδόνας σε εμφράξεις ΙΙης ομάδας από υαλοϊνομερή κονία τροποποιημένη με ρητίνη σε νεογιλούς γομφίους

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των μεταβατικών αποκαταστάσεων στην αισθητική επιτυχία των τελικών ακίνητων αποκαταστάσεων

Η συμβολή των μεταβατικών αποκαταστάσεων στην αισθητική επιτυχία των τελικών ακίνητων αποκαταστάσεων Η συμβολή των μεταβατικών αποκαταστάσεων στην αισθητική επιτυχία των τελικών ακίνητων αποκαταστάσεων Γιώργος Κ. Μιχελινάκης DDS, MSc, MPhil Προσθετολόγος, Κρήτη Εισαγωγή Στην ακίνητη οδοντική προσθετική,

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr 1 Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΡΗΔΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ σε Παιδιά, Εφήβους και Ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα; Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μικρές βίδες τιτανίου που εκτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Αποχρώσεις αδαµαντίνης: A1, A2, A3, W. B2, D2,W Αποχρώσεις ηµιδιαφάνειας: CT, GT, BT, AT. Νανοϋβριδική ρητίνη

Αποχρώσεις αδαµαντίνης: A1, A2, A3, W. B2, D2,W Αποχρώσεις ηµιδιαφάνειας: CT, GT, BT, AT. Νανοϋβριδική ρητίνη Filtek Ultimate Βασίζεται στην µοναδική νανοτεχνολογία της 3Μ ΕSPE που συνδυάζει άριστη αντοχή και φυσική λάµψη. Άριστη αισθητική, χαµαιλεοντισµός, ευελιξία για µονοστρωµατική η διαστρωµατική τεχνική,

Διαβάστε περισσότερα

Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον!

Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον! Απλώς εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον! CLEARFIL MAJESTY TM ES-2 Θα εκπλαγείτε με τη συνδυαστική ικανότητα αυτής της μοναδικής σύνθετης ρητίνης σε κάθε κλινικό περιστατικό όταν τη χρησιμοποιείτε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Με βάση θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις που αποκτά, δύναται να οργανώσει το εργαστήριο, να προμηθεύεται τα υλικά και εργαλεία, να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Your Smile. Our Vision. Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012. Riva Luting. Rok. SeT PP. δώρο. δώρο 50,00 230,00 175,00. Συσκευασία σκόνη-υγρό

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Your Smile. Our Vision. Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012. Riva Luting. Rok. SeT PP. δώρο. δώρο 50,00 230,00 175,00. Συσκευασία σκόνη-υγρό ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2012 Riva Luting ΥΑΛΟΪΟΝΟΜΕΡης κονία Συσκευασία σκόνη-υγρό 50,00 SeT PP Rok Ρητινώδης κονία Ασσορτί συσκευασία 5 συριγγών 230,00 15 άξονες ρητίνηςυαλονημάτων Twin Luscent

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ZETALABOR 5 kg + 2 INDURENT GEL 60 ml Εργαστηριακή σιλικόνη τύπου C, κατάλληλη για κλειδιά, ντουμπλάρισμα οδοντοστοιχιών, κλειδιά για προσωρινές, κλπ ELITE ROCK FAST 3 kg bag ακριβείας. Ταχεία πήξη για

Διαβάστε περισσότερα

Η Ν ο 1 καινοτόμος εταιρεία στην παγκόσμια οδοντιατρική βιομηχανία, για όγδοη συνεχή χρονιά, Anaheim Group

Η Ν ο 1 καινοτόμος εταιρεία στην παγκόσμια οδοντιατρική βιομηχανία, για όγδοη συνεχή χρονιά, Anaheim Group Λύσεις για τον Οδοντίατρο 14 Μαίου - 6 Σεπτεμβρίου 2013 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λύσεις για: Αποκαταστάσεις - Εμφράξεις... σελ.2,3 Νέα Προϊόντα (Filtek TM Bulk Fill)... σελ.4 Νέα Προϊόντα (RelyX TM Ultimate)... σελ.5

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 Ο ΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΪΟΣ 2008 Ο ΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Πριν την τοποθέτηση ενδορριζικού προκατασκευασµένου άξονα αφαιρείται η γουταπέρκα από το ριζικό σωλήνα έτσι ώστε να παραµείνουν ακρορριζικά: Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft

TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft 1 2 3 4 5 6 Μέγεθος βούρτσας TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft Αυτή η μοναδική σειρά από μεσοδόντια βουρτσάκια έχει ειδικά επιλεγμένες, πολύ μαλακές ίνες για απαλό καθάρισμα. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

gide / UCLA Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Αισθητική Οδοντιατρική Περίοδος 2010 1 year Master Program ΧΟΡΗΓΟΣ

gide / UCLA Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Αισθητική Οδοντιατρική Περίοδος 2010 1 year Master Program ΧΟΡΗΓΟΣ gide / UCLA 1 year Master Program Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Αισθητική Οδοντιατρική University of California Los Angeles ΧΟΡΗΓΟΣ Διάρκειας 1 έτους, με την επιστημονική επίβλεψη του Dr. Ed. Mclaren και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ

Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρική Επιστήμη

Οδοντιατρική Επιστήμη Οδοντιατρική Επιστήμη Επιστήμη της Yγείας του Στόματος & των Δοντιών «Επιστήμη των Mεταμορφώσεων» Ανδρεάδης Δημήτριος Οδοντίατρος-Στοματολόγος Λέκτορας Εργαστηρίου Στοματολογίας Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική Οδοντιατρική Ελάχιστης Παρέµβασης. Επιστηµονικό πρόγραµµα. Geneva. 19-20 Οκτωβρίου 2012 Ο ΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Αισθητική Οδοντιατρική Ελάχιστης Παρέµβασης. Επιστηµονικό πρόγραµµα. Geneva. 19-20 Οκτωβρίου 2012 Ο ΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ 18 ο Συµπόσιο Αισθητική Οδοντιατρική Ελάχιστης Παρέµβασης The Geneva Concept 19-20 Οκτωβρίου 2012 Αµφιθέατρο Ιδρύµατος Ευγενίδου Επιστηµονικό πρόγραµµα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSAL NANO COMPOSITE. beauty made simple

UNIVERSAL NANO COMPOSITE. beauty made simple UNIVERSAL NANO COMPOSITE beauty made simple Dr. med. dent. Mario J. Besek Swiss Dental Center, Zürich, Ελβετία SYNERGY D6 ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ TO SYNERGY D6 ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΥΠΕΡΜΟ- ΝΤΕΡΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ

ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ Βασίλειος Ψυχογιός DVM, ESAVS dentistry ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Παθήσεις των δοντιών Παιδοδοντικές Ορθοδοντικές

Διαβάστε περισσότερα

6 ΑΥΤΟΑΝΑΜΙΓΝΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

6 ΑΥΤΟΑΝΑΜΙΓΝΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ SYNERGY COMPOSITE 6 ΑΥΤΟΑΝΑΜΙΓΝΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Αυτοαναμιγνυόμενες αποχρώσεις Φυσικό ιριδίζον αποτέλεσμα Ιδανικός χειρισμός SYNERGY ΤΟ SYNERGY D6 ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΥΨΗΛΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΛΗΨΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ) ΑΠΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε Αιμίλιος Τίγκος Χειρουργός Οδοντίατρος - Ενδοδοντολόγος Κάθε δόντι αποτελείται από τη «μύλη», το τμήμα δηλαδή που βρίσκεται έξω από τα ούλα και είναι ορατό

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοπολυμεριζόμενος οδοντικός συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσεως. Όλη η δύναμη που χρειάζεστε σε μία σταγόνα.

Φωτοπολυμεριζόμενος οδοντικός συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσεως. Όλη η δύναμη που χρειάζεστε σε μία σταγόνα. Φωτοπολυμεριζόμενος οδοντικός συγκολλητικός παράγοντας γενικής χρήσεως Όλη η δύναμη που χρειάζεστε σε μία σταγόνα. ONE COAT BOND: Υπερσυμπυκνωμένο. Ενός συστατικού. Τοποθέτηση σε ένα βήμα. Αυτό είναι που

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ερωτήσεις & Απαντήσεις Μεσοδόντιo Ζελέ (Gel) με Φθόριο της TePe www.placcontrol.gr/interdentalgel Ερωτήσεις & Απαντήσεις Μεσοδόντιo Ζελέ (Gel) με Φθόριο της TePe 1. Τι είναι το Μεσοδόντιο Ζελέ (Gel) της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ. Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός)

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ. Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός) ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός) Η φροντίδα της καθαριότητας και υγείας των δοντιών και γενικά της στοματικής κοιλότητας επιβάλλεται για να αποφεύγονται δυσάρεστα συμπτώματα όπως......πόνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» «Διαδικασία 1ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔ/ΧΙΕΣ

ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔ/ΧΙΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΔ/ΧΙΕΣ Χρησιμοποιούμενα αποτυπωτικά υλικά. Κριτήρια εκλογής αποτυπωτικών υλικών. Τεχνικές αποτύπωσης. Κλινικές εφαρμογές. Φ. Νικολοπούλου MD, DDS,

Διαβάστε περισσότερα

www.endomak.com.mk www.endomak.mk

www.endomak.com.mk www.endomak.mk www.endomak.com.mk Τι είναι η Endomak Η ENDOMAK είναι ιδιωτική οδοντιατρική κλινική με πολυετή επιτυχημένη πορεία και έχει εξαιρετική εμπειρία στη Γενική Οδοντιατρική, στην Ενδοδοντική, στην Κοσμητική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΤΙΩΝ ΓΕΝΙ ΤΟΙΧΕΙ ΟΔΟΝΤΙΟΥ ΦΡΓΜΟΥ Ι ΔΟΝΤΙΩΝ -9- ΓΕΝΙ ΤΟΙΧΕΙ OΔΟΝΤΙΟΥ ΦΡΓΜΟΥ Ι ΔΟΝΤΙΩΝ τόχοι Με το πέρας της άσκησης ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός να:. ναφέρει τα δόντια που υπάρχουν στη νεογιλή και τη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες Παρουσία της 3M ESPE στο Διαδίκτυο 3M ESPE YouTube Channel - Facebook Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες 16 Επισκεφθείτε τώρα το www.youtube.com/user/3mespedentaleurope και αναζητήστε τα βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντα για ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ Περιοδική έκδοση Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή Τηλ: 210 77 95 747 e-mail: info@vitsaropoulos.gr

προϊόντα για ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ Περιοδική έκδοση Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή Τηλ: 210 77 95 747 e-mail: info@vitsaropoulos.gr ΚΕΝΤΡΙΚΑ Μεσογείων 348, 153 41 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα Τηλ: 210 65 41 340, Fax: 210 65 41 618 Περιοδική έκδοση 2015 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Φειδιππίδου 55, 115 27 Γουδή Τηλ: 210 77 95 747 e-mail: info@vitsaropoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α/Α Περιγραφή είδους Τεµάχια Τιµή ΦΠΑ Σύνολο 1. Αιµοστατικό σε πάστα (φιάλη). 3 78,00 13% 88,14

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α/Α Περιγραφή είδους Τεµάχια Τιµή ΦΠΑ Σύνολο 1. Αιµοστατικό σε πάστα (φιάλη). 3 78,00 13% 88,14 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α/Α Περιγραφή είδους Τεµάχια Τιµή ΦΠΑ Σύνολο 1. Αιµοστατικό σε πάστα (φιάλη). 3 78,00 88,14 Aσβεστούχα καρβοξυλική κυτταρίνη που ενδείκνυται για τον έλεγχο της αιµορραγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ. Φύλλο Εργασίας 7 Διατροφή & υγεία. Βιολογία A Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ. Φύλλο Εργασίας 7 Διατροφή & υγεία. Βιολογία A Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ Ενότητα λογισμικού Τροφή Θρέψη Φύλλο Εργασίας 7 Διατροφή & υγεία Βιολογία A Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία. Στις αρχές του 20ου αιώνα ένας νομπελίστας ιατροφιλόσοφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προσθετικών Εξαρτημάτων για Εμφυτευματικές Αποκαταστάσεις

Κατάλογος Προσθετικών Εξαρτημάτων για Εμφυτευματικές Αποκαταστάσεις Κατάλογος Προσθετικών Εξαρτημάτων για Εμφυτευματικές Αποκαταστάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2015/2016 Novadental ΕΠΕ. Βερανζέρου 23, 10432 Αθήνα Tηλ.: 210 5233 307, Fax: 210 5237 657 www.novamind.gr - www.novadental.gr

Διαβάστε περισσότερα

FotoSan. Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα

FotoSan. Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα FotoSan Αντιβακτηριακή δράση σε δευτερόλεπτα Περίληψη FotoSan αντιβακτηριακή θεραπεία Εντοπισμένη θεραπεία Καταστρέφει βακτήρια, ιούς, μύκητες, πρωτόζωα Χωρίς παρενέργειες Χωρίς αντενδείξεις ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΣΦΑΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρθρωτήρας Hanau στην κατασκευή ολικών οδοντοστοιχιών

Ο αρθρωτήρας Hanau στην κατασκευή ολικών οδοντοστοιχιών OΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΚΙΝΗΤΉΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΉΣ Ο αρθρωτήρας Hanau στην κατασκευή ολικών οδοντοστοιχιών Επιμέλεια: Καραβασίλης Δημήτριος Μπούρα Ελένη Οδοντίατροι Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Περιοδοντίου - Συστήματα Ακονίσματος - Κασετίνες

Εργαλεία Περιοδοντίου - Συστήματα Ακονίσματος - Κασετίνες Εργαλεία Περιοδοντίου - Συστήματα Ακονίσματος - Κασετίνες Ατσάλι με ατσάλι διαφέρει Ατσάλι PDT: ομοιόμορφους κόκκους, ομοιόμορφη κατανομή μικρών κόκκων, Rockwell C 59. Ατσάλι PDT Ατσάλι Ανταγωνισμού Ατσάλι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΡΙΟΥ (Π.Τ.) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕΛΛΟΦΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Soft Monophase Τώρα %Μείωσης. Express XT Penta Τώρα %Μείωσης. Express Τώρα %Μείωσης. Imprint 4 Bite Τώρα %Μείωσης. RelyX Ultimate Τώρα %Μείωσης

Soft Monophase Τώρα %Μείωσης. Express XT Penta Τώρα %Μείωσης. Express Τώρα %Μείωσης. Imprint 4 Bite Τώρα %Μείωσης. RelyX Ultimate Τώρα %Μείωσης Τώρα, νέες χαμηλότερες τιμές και σε προϊόντα εκτός προσφορών! 16 ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ Vitrebond & Vitrebond Plus Τώρα %Μείωσης 7512P VITREBOND ΥΑΛΟΙΟΝΟΜΕΡΗΣ ΚΟΝΙΑ ΣΚΟΝΗ ΑΝΤ/ΚΟ 82,05-6% 7512L VITREBOND ΥΑΛΟΙΟΝΟΜΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά προς το περιβάλλον Ορυκτά υλικά φινιρίσματος φιλικά προς ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ διατήρηση ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Kοζάνη_31 Μαΐου 2014

Kοζάνη_31 Μαΐου 2014 EUROPEAN ACADEMY OF CONTINUOUS EDUCATION Άμεσες και Έμμεσες αποκαταστάσεις Οπισθίων δοντιών με Σύνθετη Ρητίνη από την Θεωρία στην Πράξη Kοζάνη_31 Μαΐου 2014 Ξενοδοχείο Αλιάκμων OMIΛΗΤΗΣ Μίνως Σταυριδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης

ΟΡΙΣΜΟΙ. CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης ΟΡΙΣΜΟΙ CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης CT SCAN= Τομογραφία (δημιουργείται από το CBCT ή CBVT

Διαβάστε περισσότερα

άνεση στο χέρι. Η σύσταση του Tetric EvoFlow έχει παραμείνει ίδια.

άνεση στο χέρι. Η σύσταση του Tetric EvoFlow έχει παραμείνει ίδια. Νέα τού οδοντιατρικού κόσμου από την Ivoclar Vivadent update 03 2012 Tetric EvoFlow Εφαρμογές ακριβείας χάρη στον νέο σχεδιασμό Η λεπτόρρευστη ρητίνη με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη η Tetric EvoFlow

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert Ο Εξειδικευμένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert Ο Εξειδικευμένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευμένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Άννα Ελμάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Αθήνα Τηλ 210 7770739, 210 7770757 ñ Φαχ 210 7770716 ñ e-mail: anna@dental-expert.gr Demi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ Όταν τα δόντια αποκλίνουν αξονικά ή παρουσιάζουν περιστροφή λόγω ενέργειας συγκλεισιακών δυνάµεων η στροφή πραγµατοποιείται γύρω από ένα υποµόχλιο, που στα

Διαβάστε περισσότερα

Ατελή επιμήκη κατάγματα μύλης: πρόβλημα-πρόκληση για το σύγχρονο οδοντίατρο. Αιτιολογία, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση

Ατελή επιμήκη κατάγματα μύλης: πρόβλημα-πρόκληση για το σύγχρονο οδοντίατρο. Αιτιολογία, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση Σελ. 11 Ενδοδοντολογία ΣTOMA 2012; 40 : 135-145 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Ατελή επιμήκη κατάγματα μύλης: πρόβλημα-πρόκληση για το σύγχρονο οδοντίατρο. Αιτιολογία, διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση Α.

Διαβάστε περισσότερα

10/4/2013. Οδοντικός τύπος του κουνελιού

10/4/2013. Οδοντικός τύπος του κουνελιού Οδοντικά προβλήματα των κουνελιών και των τρωκτικών Σεραφείμ Αθ. Παπαδημητρίου επ. καθηγητής Κλινική Ζώων Συντροφιάς Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι τόσο τα κουνέλια όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη μικροδιείσδυσης εμφράξεων με υαλοϊονομερείς κονίες και σύνθετη ρητίνη σε νεογιλά δόντια

Μελέτη μικροδιείσδυσης εμφράξεων με υαλοϊονομερείς κονίες και σύνθετη ρητίνη σε νεογιλά δόντια 106 ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΕΜΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΥΑΛΟΪΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΚΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΣΕ ΝΕΟΓΙΛΑ ΔΟΝΤΙΑ Μελέτη μικροδιείσδυσης εμφράξεων με υαλοϊονομερείς κονίες και σύνθετη ρητίνη σε νεογιλά δόντια Τολίδης

Διαβάστε περισσότερα

Οραμα Λεύκανση Whitening

Οραμα Λεύκανση Whitening Αισθητική Innovation Κ α ι ν ο τ ο μ ί α Χαμόγελο Λάμψη Dentures Ορθοδοντική Γ έ φ υ ρ ε ς F i l l i n g s Σ τ ε φ ά ν ε ς Πορσελάνες P a s s i o n Ομορφιά V i s i o n Smile Dentures Π ά θ ο ς C r o w

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care

Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care !μορφο χαμόγελο Καθρέφτης της γενικής υγείας Η παραμέληση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας Στοματική υγιεινή στην Ελλάδα 62% των Ελλήνων επισκέπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τι σημαίνει σωστή στοματική υγιεινή; Η σωστή στοματική υγιεινή μας εξασφαλίζει στόμα υγιές και ευχάριστη αναπνοή. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Τα

Διαβάστε περισσότερα

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System

RESINOMER. Bisco CE0459. Instructions for Use. Dual- Cured. Amalgam Bonding/Luting System Bisco CE0459 RESINOMER Dual- Cured Amalgam Bonding/Luting System Instructions for Use GR IN-029R7 Rev. 11/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A. 847-534-6000 1-800-BIS-DENT

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες

Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες Παρουσία της 3M ESPE στο Διαδίκτυο 3M ESPE YouTube Channel Εκπαιδευτικά εργαλεία για τους επαγγελματίες 16 Οφέλη από τις τελευταίες πληροφορίες Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.youtube. com/user/3m ESPEDentaleurope

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Νέο έντυπο αίτησης χορήγησης οδοντιατρικών αναλωσίμων υλικών.»

ΘΕΜΑ : «Νέο έντυπο αίτησης χορήγησης οδοντιατρικών αναλωσίμων υλικών.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 24/11/10 ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ & ΑΝΑΛ.ΥΓ.ΥΛΙΚ. Αρ.πρωτ. Υ00/36 Ταχ.Δ/νση : Αγ.Κων/νου 16 Πληροφορίες : K.Γωγόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

5. Η αντοχή σε εφελκυσµό των υαλοϊονοµερών κονιών σε σχέση µε αυτή των συνθέτων ρητινών είναι: Α Ίδια Β Μεγαλύτερη Γ Μικρότερη

5. Η αντοχή σε εφελκυσµό των υαλοϊονοµερών κονιών σε σχέση µε αυτή των συνθέτων ρητινών είναι: Α Ίδια Β Μεγαλύτερη Γ Μικρότερη ΜΘΗΜ: ΟΟΝΤΙΚΗ ΧΙΡΟΥΡΙΚΗ 1. Η διαπίστωση ύπαρξης ή όχι τερηδόνας, σε περιπτώσεις υποψίας αρχόµενων τερηδόνων οπών και σχισµών, γίνεται µε: Τη λήψη του οδοντιατρικού ιστορικού Την κλινική αξιολόγηση Την

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία Η πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο, συνήθως αποτελεί μια δυσάρεστη δοκιμασία για το παιδί. Και αυτό γιατί, ακόμη και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. Περιγραφή: ΜΕΧΡΙ 31.08.15

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: τηλ 210 77.55.900, 2310 253.800 fax 210 77.55.009, 2310 253.802. Περιγραφή: ΜΕΧΡΙ 31.08.15 Δόντια IvoclarVivadent 50+ TECHNICAL SR Nexco Φωτοπολυμεριζόμενη σύνθετη ρητίνη Αγοράζοντας 4 υλικά SR Nexco ίδιας αξιακής κατηγορίας παίρνετε άλλο ένα επιπλέον δώρο* 25 Η προσφορά ισχύει για τις αντίστοιχες

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την κλινική κι

Με βάση την κλινική κι Ακτινοδιαγνωστική De n t a l Tr i b u n e Greek Edition 3 Η χρήση της υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής δέσμης D.M.Almog, DMD Διευθυντής οδοντιατρικών υπηρεσιών του Συστήματος Υγείας στο N. Jersey, ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΤΙΝΕΣ ΡΗΤΙΝΩΔΗ ΥΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

ΡΗΤΙΝΕΣ ΡΗΤΙΝΩΔΗ ΥΛΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ ΟΡΘΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟ EN ISO 9001 ΕΚΕΒΥΛ ΗΤΑΣ Aριθµός Πιστοποιητικού: 2006V185RN ΔΥ8/1348/2004 ΕΚΕΒΥΛ Aριθµός Πιστοποιητικού: 061348V185RS1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 2002 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (GRIECHISCH)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ (GRIECHISCH) ΕΛΛΗΝΙΚΑ (GRIECHISCH) DENTAL PROGRAMME 2012 / 2013 VOCO THE DENTALISTS Η σύγχρονη οδοντιατρική απαιτεί οδοντιατρικά προϊόντα με υλικά υψηλής ποιότητας και φιλικά προς τον χρήση. Αυτό χρειάζεται την προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αιτίες τραυµάτων στη στοµατική κοιλότητα

Αιτίες τραυµάτων στη στοµατική κοιλότητα Οι τραυµατισµοί στην παιδική και εφηβική ηλικία είναι συνηθισµένο φαινόµενο ειδικά στις ηλικίες 7-14 ετών το στόµα είναι µία περιοχή που τραυµατίζεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, ειδικά κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

www.dental-tribune.gr

www.dental-tribune.gr DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Greek Edition EΛΛΑΔΑ, Νο ε μ β ρ ι ο σ - Δε κ ε μ β ρ ι ο σ 2011 www.dental-tribune.gr Το μ ο σ 7, Τε υ χ ο σ 39 Συνδεθείτε τώρα Σύγχρονη Τεχνολογία Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

EDI-Κύπρος Masterclass στην Αισθητική Οδοντιατρική

EDI-Κύπρος Masterclass στην Αισθητική Οδοντιατρική Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ EDI-Κύπρος Masterclass στην Αισθητική Οδοντιατρική Σάββατο και Κυριακή 17-18 Μαΐου 2014 (θεωρητικο

Διαβάστε περισσότερα