hellas online Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "hellas online Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων"

Transcript

1 hellas online Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων Αθήνα, 26 Ιουνίου

2 Περιεχόμενα 1. Εταιρική ταυτότητα - Η HOL με μια ματιά 2. Ανασκόπηση Η Ελληνική αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών 4. Στρατηγικές Προτεραιότητες 5. Επιτεύγματα Συμπεράσματα 1

3 Εταιρική Ταυτότητα Η hellas online με μια ματιά Δυναμική παρουσία στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών μέσω οργανικής ανάπτυξης & στρατηγικών κινήσεων Σε μία ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά Η Ελληνική αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών παρουσιάζει ακόμα μικρή διείσδυση επί του πληθυσμού σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, με έντονους όμως ρυθμούς ανάπτυξης Με έμφαση στην παροχή προηγμένων ευρυζωνικών υπηρεσιών για ιδιώτες & εταιρικούς πελάτες Ανταγωνιστικό προϊοντικό χαρτοφυλάκιο που συμπληρώνεται με μία στρατηγική συνεργασία με την Vodafone Hellas Με το πιο εκτεταμένο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα (μετά τον ΟΤΕ) και ισχυρή τεχνολογική υποδομή Συνεγκατάσταση σε 110 Αστικά Κέντρα του ΟΤΕ σε όλη την Ελλάδα, για παροχή υπηρεσιών DSL (Μάιος 08) Πανελλαδικό δίκτυο οπτικών ινών χλμ. με προσβασιμότητα σε 52% των γραμμών του ΟΤΕ (Μάιος 08) Οικονομικά υγιής εταιρία, μέλος Ομίλου εταιριών διεθνούς εμβέλειας INTRACOM HOLDINGS Δέσμευση μετόχων με 30χρονη παρουσία στην αγορά πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Ομάδα διοίκησης αποτελούμενη από υψηλού επιπέδου επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στον χώρο των τηλεπικοινωνιών Ανθρώπινο δυναμικό ~ 560 ατόμων Σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και βελτίωσης της κερδοφορίας δημιουργούν ισχυρή δυναμική 2

4 Περιεχόμενα 1. Εταιρική ταυτότητα - Η HOL με μια ματιά 2. Ανασκόπηση Η Ελληνική αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών 4. Στρατηγικές Προτεραιότητες 5. Επιτεύγματα Συμπεράσματα 3

5 Σημαντικές εξελίξεις στο 2007 Ανάληψη 3 από τις 7 περιφέρειες της χώρας για το έργο Προώθησης της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια (Κοινωνία της Πληροφορίας) Ολοκλήρωση εξαγοράς των Αττικών Τηλεπικοινωνιών Πάνω από 600 χμ. ενεργού δικτύου οπτικών ινών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Προσέφερε άμεση σύνδεση της hellas online με 50 κέντρα συν-εγκατάστασης με παροχή υπηρεσιών ADSL2+ υψηλής ταχύτητας Δυνατότητα παροχής σε εταιρικούς πελάτες υπηρεσιών υψηλής συνδεσιμότητας (advanced connectivity services) όπως FTTB και SHDSL σε ανταγωνιστικές τιμές Αλλαγή της εταιρικής ταυτότητας (re-branding) και εισαγωγή της υπηρεσίας double-play Στρατηγικής σημασίας εμπορική συνεργασία με τη Vodafone 4

6 Βασικά οικονομικά μεγέθη Εκατ % Έσοδα 58,2 49,1 +19 Κόστος Πωλήσεων (56,0) (44,1) +27 Μικτό κέρδος 2,2 5,0-56 Άλλα έσοδα 0,4 0,6-28 Λειτουργικά Έξοδα (27,3) (20,1) +36 EBITDA (12,4) (6,1) 104 Ζημίες προ Φόρων (28,6) (16,2) +77 Σύνολο ενεργητικού 224,5 120,5 +86 Καθαρό χρέος , Επενδύσεις 2 93,7 20, Η κερδοφορία της εταιρίας για το 2007 έχει επηρεαστεί από τις αυξημένες επενδύσεις για την επέκταση του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών, τον έντονο ανταγωνισμό καθώς και από το πρώιμο στάδιο εξέλιξης της αγοράς 1 Pro forma οικονομικές πληροφορίες για τα οικονομικά μεγέθη των ομίλων εταιριών της Unibrain ΑΕ και Hellas online ΑΕ. Οι Pro forma πληροφορίες έχουν ετοιμασθεί, για επεξηγηματικούς λόγους μόνο, για να παρέχουν τις πληροφορίες για το πώς διαμορφώνονται τα οικονομικά μεγέθητωνομίλωνεταιριώντηςunibrain AE και της Hellas on Line AE για τις χρήσεις 2006 και 2007, λόγω της απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη ως αυτές να είχαν συνενωθεί σε μια ενιαία εταιρία από την αρχή των χρήσεων αυτών. Επιπρόσθετα, για την κατάρτιση των pro forma πληροφοριών θεωρήθηκε ως ημερομηνία εξαγοράς της Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ η 1η Ιανουαρίου 2006 (η εταιρία εξαγοράστηκε από την Hellas online ΑΕ τον Απρίλιο 2007). 2 Συμπεριλαμβάνονται χρηματοδοτικές μισθώσεις 5

7 Περιεχόμενα 1. Εταιρική ταυτότητα - Η HOL με μια ματιά 2. Ανασκόπηση Η Ελληνική αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών 4. Στρατηγικές Προτεραιότητες 5. Επιτεύγματα Συμπεράσματα 6

8 Η Ελληνική αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών Βαθμός διείσδυσης ευρυζωνικότητας ως % επί των νοικοκυριών Ευρώπη 4 ο Τρίμηνο Εξέλιξη Broadband γραμμών και βαθμός διείσδυσης ως % επί των νοικοκυριών Ελλάδα % 78.0% 76.0% 68.3% 68.1% 62.8% 60.7% 59.1% 59.0% 51.8% 50.2% 49.1% 44.4% 43.8% 29.2% 54.9% 12.7% 28.0% 1, % 1, % 2, % 2, % 2, % 3, Norway Switzerland Netherlands Finland Denmark Sweden France Belgium UK Spain Germany Austria Italy Portugal Greece Average Ευρυζωνικές συνδέσεις (χιλιάδες) % Διείσδυσης Η αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο εξέλιξης σε σχέση με τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο η ανάπτυξη της αναμένεται να συνεχίσει με ραγδαίους ρυθμούς... 1 Πηγή: UBS Απρίλιος Πηγή: ΕΕΤΤ, Εκτιμήσεις εταιρίας 7

9 Πορεία ανάπτυξης αγοράς LLU Εξέλιξη συνδέσεων και βαθμός διείσδυσης LLU ως % επί των συνολικών ευρυζωνικώνγραμμώνστηνελλάδα 1 48% 49% 50% 51% 41% 25% 1,321 1,453 1,543 1,123 4% Συνδέσεις LLU (χιλιάδες) % LLU επί συνόλου BB... προωθούμενη από την ταχεία ανάπτυξη τη απελευθέρωσης του τοπικού βρόχου 1 Πηγή: ΕΕΤΤ, Εκτιμήσεις εταιρίας 8

10 Εξέλιξη συνδέσεων και μεριδίου αγοράς LLU της HOL 1 Νέες συνδέσεις LLU (χιλιάδες) Εξέλιξη συνδέσεων και συνολικό μερίδιο αγοράς LLU % Μεριδίου Αγοράς στο LLU Συνδέσεις LLU (χιλιάδες) % 15.2% % Α' 6μηνο 07 Β' 6μηνο 07 Α' 3μηνο 08 1 Α' 6μην ο 07 Β' 6μηνο 07 Α' 3μηνο Μαρ-08 Η επιτάχυνση του ρυθμού ενεργοποιήσεων... Οι νέες συνδέσεις LLU που πραγματοποιήθηκαν το Α 3μηνο του 2008 ήδη αντιστοιχούν στο 55% των συνδέσεων LLU του Β 6μηνου οδηγεί σε αύξηση του μεριδίου αγοράς της hellas online κατά 1.5 ποσοστιαία μονάδα μέσα σε ένα μόνο τρίμηνο, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των ευρυζωνικών συνδέσεων της εταιρείας ναανέρχεταισε περισσότερες από τον Μάρτιο του Εκτιμήσεις εταιρίας. ΣταστοιχείαπελατώντηςHOL συμπεριλαμβάνονται οι πελάτες μέσω της εμπορικής συνεργασίας της hellas online με την Vodafone για παροχή υπηρεσιών White Label 9

11 Περιεχόμενα 1. Εταιρική ταυτότητα - Η HOL με μια ματιά 2. Ανασκόπηση Η Ελληνική αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών 4. Στρατηγικές Προτεραιότητες 5. Επιτεύγματα Συμπεράσματα 10

12 Στρατηγικές προτεραιότητες Όραμα και στόχοι Όραμα Να γίνουμε ο μεγαλύτερος, κερδοφόρος εναλλακτικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα Στόχοι Να αυξήσουμε σημαντικά το μερίδιο αγοράς σε πελάτες και να αποκτήσουμε ηγετικό μερίδιο τζίρου μέσω: βελτιστοποίησης της εξυπηρέτησης του πελάτη ενδυνάμωσης της εμπορικής μας επωνυμίας περαιτέρω ανάπτυξης πανελλαδικού δικτύου οπτικών ινών Να επιτύχουμε θετική λειτουργική κερδοφορία (σε επίπεδο EBITDA) το 2009 μέσω: βελτιστοποίησης επιχειρησιακής λειτουργίας μεγιστοποίησης συνεργιών 11

13 Στρατηγικές προτεραιότητες Τρεις άξονες για δημιουργία αξίας Ενδυνάμωση του brand HOL με όχημα την βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης του πελάτη Πλήρης εκμετάλλευση των ιδιόκτητων υποδομών για περαιτέρω προσβασιμότητα σε πελάτες και μείωση του λειτουργικού κόστους Συνεχής εστίαση στη μείωση λειτουργικού κόστους με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας 12

14 Στρατηγικοί άξονες (ι) Ενδυνάμωση του brand HOL Ενδυνάμωση του brand HOL με όχημα την βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης του πελάτη Καθιέρωση της επωνυμίας hellas online ως συνώνυμης της παροχής βέλτιστης εμπειρίας πελάτη με Ανάπτυξη απλών, φιλικών και καινοτόμων προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων των IPTV και VoD) με τιμολογιακή πολιτική στο high-end της αγοράς για επίτευξη αυξημένης κερδοφορίας Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών με περαιτέρω αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογικών μέσων (Virtual queue, IVR, CTI) σε όλο το πελατολόγιο Επικοινωνία του brand και του εταιρικού οράματος της hellas online που δίνει έμφαση στο υψηλό επίπεδο στην ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών Ενίσχυση της πελατειακής βάσης μέσω επιθετικής πολιτικής πωλήσεων Επιτεύγματα Πελατοκεντρικός μετασχηματισμός της εταιρίας που έχει ήδη αποφέρει ορατά αποτελέσματα Σημαντική βελτίωση στους βασικούς δείκτες απόδοσης του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών Ενδυνάμωση της εταιρικής ταυτότητας μέσω προϊοντικής καμπάνιας εστιασμένης στην καινοτομία και την απλότητα Διάθεση επιδοτούμενων προϊόντων για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην περιφέρεια της Κτ Π, με αφετηρία την Κεντρική Ελλάδα Διάθεση υπηρεσιών τηλεφωνίας για ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες 13

15 (ι) Ενδυνάμωση του brand HOL Απλά, φιλικά και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες Απλές, εύχρηστες και καινοτόμες υπηρεσίες Χαρτοφυλάκιο πελατών λιανικής Πλήρες και καινοτόμο πακέτο σταθερής τηλεφωνίας & γρήγορου Internet: Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά Απεριόριστες διεθνείς κλήσεις πρός 26 χώρες Xρόνο ομιλίας και προς εθνικά κινητά Το γρηγορότερο adsl Internet στα 24 Mbps Το μοναδικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας με: Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά Απεριόριστες διεθνείς κλήσεις πρός 26 χώρες Xρόνο ομιλίας και προς εθνικά κινητά Εξειδικευμένες και προσαρμοσμένες εταιρικές λύσεις Εταιρικές λύσεις Υπηρεσίες τηλεφωνίας Internet & VPN s: Συνδυασμένη τεχνική λύση Εμπειρία στην υλοποίηση και τεχνική υποστήριξη μεγάλων έργων Με την υποστήριξη του μεγαλύτερου δικτύου οπτικώνινώνσεόλητηνεπικράτεια( μετά τον ΟΤΕ ) Υπηρεσίες πρός παρόχους: Εργαλεία παρακολούθησης και προληπτικού ελέγχου του δικτύου 14

16 (ι) Ενδυνάμωση του brand HOL Ενίσχυση πελατειακής βάσης μέσω επιθετικής πολιτικής πωλήσεων Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε όλα τα κανάλια διανομής δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις πωλήσεις μέσα από αυτά που συνδυάζουν την υψηλότερη αποτελεσματικότητα με το χαμηλότερο κόστος Direct Sales σε εταιρικούς και wholesale πελάτες Έμπειρη και αποτελεσματική ομάδα πωλήσεων με υψηλών προδιαγραφών λύσεις για μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και για άλλους εναλλακτικούς παρόχους Πωλήσεις μέσω διαδικτύου Φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον πωλήσεων που μας δίνει τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου, σε συνδυασμό με πολύ χαμηλό κόστος απόκτησης Πωλήσεις μέσω τηλεφώνου Επιθετική πολιτική πωλήσεων μέσω: Inbound Telesales 25 agents Πραγματοποιούνται εσωτερικά εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη διαχείριση των αναγκών του πελάτη Outbound Telesales 7 calll centers, 200 agents Στρατηγική επιλογή για την αύξηση μεριδίου αγοράς για το 2008 Αλυσίδες Λιανικής Συνεργασία με επώνυμες αλυσίδες μεγάλων καταστημάτων Dealers και καταστήματα Συνεργασίες με πάνω από 500 dealers και door-to-door agents σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας 15

17 (ι) Ενδυνάμωση του brand HOL Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών Διαφοροποιημένος & πελατοκεντρικός προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση Αποτελεσματική διαχείριση των εισερχόμενων κλήσεων, ειδικά στις ώρες αιχμής, μέσω χρήσης της δυνατότητας εικονικής αναμονής (virtual queue) Προτεραιότητα στους εταιρικούς πελάτες μέσω πρωτοπόρων συστημάτων παρακολούθησης ποιότητας και καθοδήγησης των εκπροσώπων (customer phasing tools) Στρατηγική επιλογή εξυπηρέτησης πελατών in-house με στόχο τη διατήρηση υψηλών standards εξυπηρέτησης Τεχνική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών που διασφαλίζει το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών Πλήρεις υποστηρικτικές υπηρεσίες σε όλα τα τμήματα πρώτης γραμμής με στόχο την ταχύτητα και την αξιοπιστία στην εξυπηρέτηση Αποστολή ενημερωτικών SMS για το status των υπηρεσιών Επισκέψεις εξειδικευμένης ομάδας στο χώρο του πελάτη για άμεση εγκατάσταση εξοπλισμού Ποιοτικός έλεγχος συνδέσεων για διασφάλιση άριστης λειτουργίας πριν την παράδοση στον πελάτη 16

18 Στρατηγικοί άξονες (ΙΙ) Πλήρης εκμετάλλευση ιδιόκτητων υποδομών Ανάπτυξη και εκμετάλλευση ιδιόκτητων υποδομών για περαιτέρω προσβασιμότητα σε πελάτες και μείωση του λειτουργικού κόστους Δυναμικό πλάνο ανάπτυξης προσβασιμότητας Ευρεία πληθυσμιακή κάλυψη σε εθνικό επίπεδο, πλήρης κάλυψη των μεγάλων αστικών κέντρων και προσβασιμότητα σε ~70% των γραμμών του ΟΤΕ Ανάπτυξη δικτύου όπου εξασφαλίζεται η απόδοση της επένδυσης Πλήρης ανεξαρτητοποίηση από τις δικτυακές υποδομές του ΟΤΕ σε επίπεδο κορμού και μείωση λειτουργικών δαπανών από τη μη χρησιμοποίηση μισθωμένων κυκλωμάτων Διάθεση υπηρεσιών FTTB σε εταιρικούς πελάτες και σε άλλες πόλεις Διάθεση νέων προϊόντων & υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των IPTV & VoD Αξιοποίηση του δικτύου Ο.Ι. για παροχή υπηρεσιών σε άλλους παρόχους Επιτεύγματα Ολοκλήρωση των μητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών στην Αττική, Θεσσαλονίκη και στις άλλες μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα και πρόσβαση σε περισσότερα των 110 Αστικά Κέντρα του ΟΤΕ Ο μόνος ιδιωτικός πάροχος με λειτουργούν μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών στη Θεσσαλονίκη. Δυνατότητα διάθεσης FTTx υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες στην συμπρωτεύουσα Το μεγαλύτερο ποσοστό προσβασιμότητας σε Αστικά Κέντρα του ΟΤΕ στην Αττική (περίπου 75 κέντρα) Υλοποίηση των πλέον αξιόπιστων υποδομών για διάθεση υπηρεσιών τηλεφωνίας POTS & VoIP Υλοποίηση μεγάλου ποσοστού του έργου της ΚτΠ Λειτουργία του νέου συστήματος τιμολόγησης το οποίο, μεταξύ άλλων, δίνει τη δυνατότητα για ευέλικτα σχήματα χρέωσης, πολλαπλού κύκλους τιμολόγησης, e-billing και πολλές δυνατότητες διαχείρισης πελατών 17

19 (ΙΙ) Δίκτυο και υποδομές Ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο Ευρεία πληθυσμιακή κάλυψη στα μεγάλα αστικά κέντρα και συνεχώς επεκτεινόμενη σε Εθνικό Επίπεδο Συνολικό μήκος δικτύου οπτικών ινών (μήκος τάφρου) ~ χλμ Συνεγκατάσταση σε 110 Αστικά Κέντρα του ΟΤΕ, για παροχή υπηρεσιών DSL Προσβασιμότητα σε 52% των γραμμών του ΟΤΕ Διεθνής χωρητικότητα 6Gbps, επεκτεινόμενη στα 10Gbps μέχρι τέλος του χρόνου, μέσω συμφωνιών IRU Υψηλή διαθεσιμότητα των υποδομών και παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών Ελαχιστοποίηση του OPEX για τη διασύνδεση των κόμβων του δικτύου μας με χρήση ιδιόκτητων δικτυακών υποδομών Παροχή υπηρεσιών FTTB σε εταιρικούς πελάτες Συστήματα τεχνολογίας αιχμής Πλατφόρμα Ericsson IMS για παροχή υπηρεσιών πολυμέσων (τηλεφωνίας καθώς και συνδυασμό δεδομένων και εικόνας) Πλατφόρμα HP για παροχή τηλ/κών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας Πλατφόρμα Microsoft για παροχή υπηρεσιών τηλεόρασης IP και Video On Demand Υποδομές Cisco και Nortel για το IP και Metro Ethernet δίκτυο Υποδομές Ericsson για το SDH μητροπολιτικό δίκτυο Υποδομές Cisco & Pirelli για πολυπλεξία μήκους κύματος στις οπτικές ίνες 18

20 (ΙΙ) Δίκτυο και υποδομές Πληθυσμιακή κάλυψη Υψηλή γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη με τη υποστήριξη του έργου της Κοινωνίας της Πληροφορίας Σύμφωνα με τη σύμβαση με την ΚτΠ, >85% κάλυψη για τις περιοχές 1, 2 και 4 Προσέγγιση πλήρους κάλυψης των περιοχών Αττικής και Θεσσαλονίκης μέσα στο 2008 Πληθυσμιακή κάλυψη 2008 Πληθυσμός 1 Πληθυσμιακή Κάλυψη Αττική ,51% Θεσσαλονίκη ,11% Περιοχές 1,2,4 της ΚτΠ ,27% Υπόλοιπο Ελλάδας ,98% Σύνολα ,00% 1 Στοιχεία βάση απογραφής πληθυσμού

21 (ΙΙ) Δίκτυο και υποδομές Έργα ΚτΠ και αναπτυξιακού νόμου Κοινωνία της Πληροφορίας Ανάθεση τριών περιοχών 1, 2 και 4 της ΚτΠ από σύνολο 7 Συνολική επιχορήγηση ~ 34mn Θέτει τις βάσεις για σημαντική και γρήγορη ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο Πρόσβαση σε 2.2. εκατομμύρια συνδρομητικών γραμμών Αναπτυξιακός Νόμος Αφορά τις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης Συνολική επιχορήγηση ~ 22 mn hellas online 11.6 εκατομμύρια Αττικές Τηλεπικοινωνίες 10.8 εκατομμύρια Πρόσβαση σε 3 εκατομμύρια γραμμές συνδρομητών Ο μόνος εναλλακτικός πάροχος με δίκτυο οπτικώνινώνστηθεσσαλονίκη ΚτΠ Εξέλιξη μέχρι σήμερα χλμ Εθνικού Δικτύου Οπτικών Ινών (Απρίλιος 2008) Μέχρι και 47% ενεργοποίηση των θυρών στις περιοχές της ΚτΠ, (Απρίλιος 2008) Αναπτυξιακός Θεσσαλονίκη Αττική Ποσοστό υλοποίησης 90% και 45% HOL και Αττικές, αντίστοιχα Συνολικές επιχορηγήσεις ~ 56 εκατομμυρίων που καλύπτουν 39.5% των δαπανών για τις σχετικές επενδύσεις 20

22 Στρατηγικοί άξονες (ΙΙΙ) Συνεχής εστίαση στη μείωση λειτουργικού κόστους Συνεχής εστίαση στη μείωση λειτουργικού κόστους με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας Πλήρης αυτοματοποίηση των εταιρικών διαδικασιών με επενδύσεις σε συστήματα τεχνολογίας αιχμής Διατήρηση «οριζόντιας» οργανωτικής δομής και προσλήψεις με στόχο την απόκτηση έμπειρων στελεχών Ανάπτυξη δικτύου διανομής με έμφαση σε κανάλια πωλήσεων που χαρακτηρίζονται από την ελαχιστοποίηση κόστους και μεγιστοποίηση απόδοσης Επιτεύγματα Αντικατάσταση μισθωμένων κυκλωμάτων δικτύου κορμού και εταιρικών πελατών με ιδιόκτητες υποδομές, που οδήγησε σε μείωση του λειτουργικού κόστους δικτυακών υποδομών ήδη από το Α τρίμηνο 2008 Υλοποίηση προγραμμάτων για τη βελτιστοποίηση εταιρικών διαδικασιών με στόχο τη μείωση του κόστους Διακριτή μείωση στα λειτουργικά κόστη και συγκεκριμένα στα έξοδα προσωπικού ήδη από το Α τρίμηνο 2008 Πρόσληψη 20 ατόμων σε καίριες διοικητικές θέσεις με πολυετή εμπειρία στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, με διατήρηση του headcount στα ίδια επίπεδα 21

23 Περιεχόμενα 1. Εταιρική ταυτότητα - Η HOL με μια ματιά 2. Ανασκόπηση Η Ελληνική αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών 4. Στρατηγικές Προτεραιότητες 5. Επιτεύγματα Συμπεράσματα 22

24 Επιτεύγματα της hellas online στο 2008 Αύξηση μεριδίου αγοράς 92k πελάτες Broadband, εκ των οποίων 60% LLU. Το μερίδιο αγοράς σε νέους πελάτες LLU έφτασε το 21% στο Α 3μηνο του 2008 Διακριτή βελτίωση στους βασικούς δείκτες απόδοσης του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών τις τελευταίες 10 ημέρες του Απριλίου 2008, συγκριτικά με τον Δεκέμβριο 2007 Ο μέσος χρόνος αναμονής εξυπηρέτησης μειώνεται στα 8 δευτερόλεπτα από 3.3 λεπτά τον Δεκέμβριο 2007 Ο μέσος χρόνος αναμονής για τεχνική υποστήριξη μειώνεται στα 3.2 λεπτά από 27.6 λεπτά τον Δεκέμβριο 2007 Ο δείκτης χαμένων κλήσεων στην εξυπηρέτηση πελατών πέφτει στο 2.1% από 34.7% το Δεκέμβριο 2007 Ο δείκτης χαμένων κλήσεων στην τεχνική υποστήριξη φτάνει στο 20.9% έναντι 72.5% το Δεκέμβριο 2007 Σημαντική αύξηση των εσόδων 1... Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 77% σε ετήσια βάση στο Α τρίμηνο του με την λειτουργική κερδοφορία της εταιρίας να επηρεάζεται ακόμα από το πρώιμοστάδιοεξέλιξηςτης αγοράς 1 Η αύξηση των εσόδων στήριξε την εξέλιξη της λειτουργικής κερδοφορίας με το EBITDA να διαμορφώνεται σε (0.7) εκατ. στο Α τρίμηνο του 2008, ενισχυμένο κατά 73% σε ετήσια βάση Ενδυνάμωση ομάδας διοίκησης με νέα στελέχη πολυετούς εμπειρίας στην αγορά τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή της hellas online στο χρηματιστήριο Αθηνών με ολοκλήρωση της συγχώνευσης της με την Unibrain Αρχικές ενδείξεις ανόδου σε μία χρονιά μετασχηματισμού 1 Pro forma οικονομικές πληροφορίες για τα οικονομικά μεγέθη των ομίλων εταιριών της Unibrain ΑΕ και Hellas online ΑΕ. Οι Pro forma πληροφορίες έχουν ετοιμασθεί, για επεξηγηματικούς λόγους μόνο, γιαναπαρέχουντις πληροφορίεςγιατοπώςδιαμορφώνονται τα οικονομικά μεγέθη των Ομίλων Εταιριών της Unibrain AE και της Hellas on Line AE για τις περιόδους Α 3μηνο 2007 και Α 3μηνο 2008, λόγω της απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη ως αυτές να είχαν συνενωθεί σε μια ενιαία εταιρία από την αρχή των περιόδων αυτών. Επιπρόσθετα, για την κατάρτιση των pro forma πληροφοριών θεωρήθηκε ως ημερομηνία εξαγοράς της Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ η 1η Ιανουαρίου2006 (η εταιρία εξαγοράστηκε από την Hellas online ΑΕ τον Απρίλιο 2007) 23

25 Εξέλιξη κερδοφορίας Α Τρίμηνο 2008 Pro forma hellas online, Αττικές και Unibrain 1 Pro forma hellas online και Αττικές 2 Έσοδα ( εκατ.) και % ετήσιας αύξησης Έσοδα ( εκατ.) και % ετήσιας αύξησης 77% 98% A' 3μηνο 07 Α' 3μηνο 08 A' 3μην ο 07 Α' 3μην ο 08 EBITDA ( εκατ.) EBITDA ( εκατ.) Α 3μηνο 07 Α 3μηνο % -19.8% EBITDA % Περιθώριο EBITDA Α 3μηνο 07 Α 3μηνο % -28.8% EBITDA % Περιθώριο EBITDA 1 Pro forma οικονομικές πληροφορίες για τα οικονομικά μεγέθη των ομίλων εταιριών της Unibrain ΑΕ και Hellas online ΑΕ. Οι Pro forma πληροφορίες έχουν ετοιμασθεί, για επεξηγηματικούς λόγους μόνο, για να παρέχουν τις πληροφορίες για το πώς διαμορφώνονται τα οικονομικά μεγέθη των Ομίλων Εταιριών της Unibrain AE και της Hellas on Line AE για τις περιόδους Α 3μηνο 2007 και Α 3μηνο 2008, λόγω της απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη ως αυτές να είχαν συνενωθεί σε μια ενιαία εταιρία από την αρχή των περιόδων αυτών. Επιπρόσθετα, για την κατάρτιση των pro forma πληροφοριών θεωρήθηκε ως ημερομηνία εξαγοράς της Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ η 1η Ιανουαρίου2006 (η εταιρία εξαγοράστηκε από την Hellas online ΑΕ τον Απρίλιο 2007) 2 Pro forma οικονομικές πληροφορίες για τα οικονομικά μεγέθη του εταιριών Hellas online ΑΕ και Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ για τις περιόδους Α 3μηνο 2007 και Α 3μηνο Για την κατάρτιση των pro forma πληροφοριών θεωρήθηκε ως ημερομηνία εξαγοράς της Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ η 1η Ιανουαρίου2006 (η εταιρία εξαγοράστηκε από την Hellas online ΑΕ τον Απρίλιο 2007) 24

26 Περιεχόμενα 1. Εταιρική ταυτότητα - Η HOL με μια ματιά 2. Ανασκόπηση Η Ελληνική αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών 4. Στρατηγικές Προτεραιότητες 5. Επιτεύγματα Συμπεράσματα 25

27 Συμπεράσματα H hellas online έχει τοποθετηθεί στρατηγικά με σκοπό την εκμετάλλευση των ευκαιριών που προσφέρει η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών Η αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο εξέλιξης, ωστόσο η ανάπτυξη της αναμένεται να συνεχίσει με ραγδαίους ρυθμούς 3 εκ. ευρυζωνικοί χρήστες αναμένονται ως το εκ των οποίων σε full LLU Η προσφορά υπηρεσιών IPTV θα αποτελέσει καταλυτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Μονόδρομος για την επίτευξη κερδοφορίας και την παραμονή στην αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών για τους εναλλακτικούς παρόχους η πλήρης ανεξαρτητοποίηση από τις δικτυακές υποδομές του ΟΤΕ Το μέλλον ανήκει σε όσους επενδύουν σε υποδομές Η hellas online είναι κατάλληλα εξοπλισμένη για να επιτύχει αύξηση της συνδρομητικής της βάσης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τους ακόλουθους παράγοντες: Δίνοντας βάρος στην περαιτέρω επέκταση του ιδιόκτητου δικτύου της Χτίζοντας ισχυρή εταιρική ταυτότητα Με βασικό μέτοχο με πολυετή εμπειρία στην αγορά πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Διοικούμενη από μια ομάδα ικανών επαγγελματιών με σημαντική και πλούσια εμπειρία Ανταγωνιστική θέση σε κάθε πελατειακή κατηγορία της Ελληνικής αγοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών Ευρύ και καινοτόμο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών για οικιακούς πελάτες, που ενδυναμώνετε περαιτέρω από την στρατηγική εμπορική συνεργασία με την Vodafone Ελλάδος......ενώ το πανελλαδικά εκτεταμένο ιδιόκτητο δίκτυο της προσφέρει μοναδικά προνόμια στους εταιρικούς της πελάτες Ισχυρή και διαφοροποιημένη αναπτυξιακή προοπτική 26

28 Σημαντική σημείωση για τις αναφορές στο μέλλον Ορισμένες αναφορές που περιέχονται στο παρόν έγγραφο είναι «αναφορές στο μέλλον». Οι αναφορές αυτές βασίζονται σε πληροφορίες που διαθέτει σήμερα η Διοίκηση της Εταιρίας, καθώςκαισευποθέσειςπουκάνει. Κατά κανόνα, αυτού του είδους οι αναφορές φαίνονται γενικά, αλλά όχι πάντα, από τη χρήση λέξεων όπως «πιστεύουμε», «αναμένουμε», «προσδοκούμε», «έχουμε την πρόθεση», «σχεδιάζουμε», «στοχεύουμε», «προοπτική», «πεποίθηση της Διοίκησης» καθώς και άλλες παρόμοιες εκφράσεις για αναφορές που αφορούν στο μέλλον. Η Διοίκηση της Εταιρίας δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότιταπροβλεπόμενααποτελέσματαθαεπιτευχθούν, καθώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφοροποιηθούν σημαντικά λόγω γνωστών ή αγνώστων κινδύνων και αβεβαιοτήτων. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς, η Διοίκηση της Εταιρίας δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να επικαιροποιήσει τυχόν τέτοιες αναφορές στο μέλλον, είτε λόγω νέων πληροφοριών είτε λόγω νέων γεγονότων είτε λόγω αλλαγών στις προσδοκίες, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα πραγματικά αποτελέσματα ώστε να διαφοροποιηθούν σημαντικά από τις αναφορές στο μέλλον είναι ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, οι παρακάτω: Οι συνέπειες των τοπικών και διεθνών πολιτικών και οικονομικών συνθηκών, καθώς και συνθήκες που επηρεάζουν την αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών Οι επιδράσεις του ανταγωνισμού από άλλους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών Απρόβλεπτη αποχώρηση στελεχών Αλλαγή στις τάσεις και έμφυτες αβεβαιότητες τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών Το επίπεδο της ζήτησης των υπηρεσιών μας Η έγκαιρη ανάπτυξη και αποδοχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών Οι επιδράσεις των τεχνολογικών αλλαγών στις επικοινωνίες και τα συστήματα πληροφορικής Η διαχείριση των παραπάνω αναφερόμενων και άλλων συναφών κινδύνων Η διοίκηση της εταιρίας δεν έχει καμία υποχρέωση να προβεί σε επανεξέταση των αναφορών της στο μέλλον. Επίσης, σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξουν νέα δεδομένα, η διοίκηση της εταιρίας δεν έχει καμία υποχρέωση να προβεί σε οιαδήποτε ενημέρωση. Ενόψει των ανωτέρω, οι αναφορές στο μέλλον που περιέχονται στο παρόν έγγραφο, μπορεί να μην επαληθευθούν ή πραγματοποιηθούν. Για τους λόγους αυτούς δεν θα πρέπει να βασιστείτε σε αυτές τις αναφορές στο μέλλον, καθώς αντανακλούν τις σημερινές πεποιθήσεις και προσδοκίες της Διοίκησης της Εταιρίας για μελλοντικά γεγονότα και περιστάσεις. 27

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΚΛΑ ΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α του ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΖΙΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΒΟΖΙΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ 2008 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΖΙΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΒΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Ελλάδα και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΛΙΑΝΗΣ A.M. 3798 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ & ΕΤΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ & ΕΤΟΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ & ΕΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π. Μικρή αύξηση στον κύκλο εργασιών του Ομίλου σε σχέση με το Δ τρίμηνο 2007 (άνοδος 1,3% σε συγκρίσιμη βάση) o Ανθεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Εταιρίες του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS. Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013 ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. www.intracom.com

Βασικές Εταιρίες του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS. Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013 ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. www.intracom.com INTRACOM HOLDINGS Παρουσίαση Ομίλου Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013 Βασικές Εταιρίες του Ομίλου www.intracom.com ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟ ΟΡΑ Από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας και Internet στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ..4 2.19 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΧΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1/1-31/12...27

ΠΡΟΛΟΓΟΣ..4 2.19 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΧΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1/1-31/12...27 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HELLAS ONLINE ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΔΟΜΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 13752 ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2011-2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..4

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Strategy in Greece

Broadband Strategy in Greece Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Στρατηγικές Πληροφορικής & Τηλεματικής Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης University of Macedonia Masters in Information Systems Informatics & Telematics Strategies

Διαβάστε περισσότερα

OTE. Αποτελέσµατα Τριµήνου και Έτους 2005. Επιχειρησιακό Σχέδιο OTE 2006-2008: ηµιουργώντας έναν Όµιλο µε Ισχυρές Βάσεις. 27 Φεβρουαρίου 2006 OTE

OTE. Αποτελέσµατα Τριµήνου και Έτους 2005. Επιχειρησιακό Σχέδιο OTE 2006-2008: ηµιουργώντας έναν Όµιλο µε Ισχυρές Βάσεις. 27 Φεβρουαρίου 2006 OTE OTE Αποτελέσµατα Τριµήνου και Έτους 2005 Επιχειρησιακό Σχέδιο OTE 2006-2008: ηµιουργώντας έναν Όµιλο µε Ισχυρές Βάσεις 27 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ & ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Άγγελος Τσακανίκας Διευθυντής Έρευνας ΙΟΒΕ Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης Τεχνολογικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

από την Ψήφιση του Νέου Τηλεπικοινωνιακού Νόμου

από την Ψήφιση του Νέου Τηλεπικοινωνιακού Νόμου 2χρόνια από την Ψήφιση του Νέου Τηλεπικοινωνιακού Νόμου Εισαγωγή Προέδρου Δύο χρόνια μετά την ψήφιση του νέου νόμου περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα αποτελέσματα της ρυθμιστικής πολιτικής είναι ορατά

Διαβάστε περισσότερα

Ε ιχειρησιακό Σχέδιο. Παραδοτέο 5 του Ε ιχειρησιακού Σχεδίου Εκµετάλλευσης-Αξιο οίησης των ηµοτικών ΜΑΝ της Περιφέρειας Η είρου

Ε ιχειρησιακό Σχέδιο. Παραδοτέο 5 του Ε ιχειρησιακού Σχεδίου Εκµετάλλευσης-Αξιο οίησης των ηµοτικών ΜΑΝ της Περιφέρειας Η είρου Ε ιχειρησιακό Σχέδιο Παραδοτέο 5 του Ε ιχειρησιακού Σχεδίου Εκµετάλλευσης-Αξιο οίησης των ηµοτικών ΜΑΝ της Περιφέρειας Η είρου Εκ ονήθηκε α ό: Innovatia Σύµβουλοι Ανάπτυξης και Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») ΧΡΗΣΗΣ 2011 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 1/1 31/12/2011 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet A.E.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Τίτλος Επιχειρηματικού Σχεδίου: Digit-Hour Glass Α.Ε. Ομάδα σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου: Ονοματεπώνυμο Μάντσε Ελιγκέρτα Φιλίππου Ιωάννα email eligrtman@yahoo.com filippouiwanna@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» δ.τ. Forthnet A.E.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ Α.Μ. 3021 ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ A ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Σταθερά έσοδα για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο λόγω υψηλών επιδόσεων στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας Ανθεκτική η κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ PORTER ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Πορής Αντιπρόεδρος, ALTEC

Ευάγγελος Πορής Αντιπρόεδρος, ALTEC Δρ. Κυριάκος Σαμπατακάκης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Accenture Το 2007, ήταν μια χρονιά σημαντικών εξελίξεων στον χώρο των εταιριών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ο χώρος της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 31 Δεκεμβρίου 2011

CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 31 Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2011 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, της χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2007

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2007 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2007 Προσωπικές σκέψεις των ανθρώπων μας, των συνεργατών μας, των πελατών μας. Τυχαίες στιγμές με αληθινούς ανθρώπους. Εσάς. Μπορούμε πάντα να κάνουμε περισσότερα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Δελτίο Τύπου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ B ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α. Καθαρά κέρδη 69 εκατ., αυξημένα κατά 21% - Περιθώριο EBITDA ενισχυμένο κατά 130 μον. Σταθερά δυναμικές επιδόσεις στη σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΕΖΑΝΗΣ ΑΜ 13494 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΛΗΣ ΑΜ 13276

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΕΖΑΝΗΣ ΑΜ 13494 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΛΗΣ ΑΜ 13276 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επένδυση στο Virtualization και στο cloud ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΕΖΑΝΗΣ ΑΜ 13494 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΛΛΗΣ ΑΜ 13276 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Δέσποινα Μπρίνη ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2010

Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2010 Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1/1 31/12/2010 είναι

Διαβάστε περισσότερα