Με την εργασία αυτή επιχειρούµε µία κριτική ανάλυση της στρατηγικής της Ν.Α. Σερρών, σε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με την εργασία αυτή επιχειρούµε µία κριτική ανάλυση της στρατηγικής της Ν.Α. Σερρών, σε"

Transcript

1 100 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Των: Νικόλαου. Καρτάλη, Αθανάσιου Ματάκου, Χρήστου Σύρπα 1. Εισαγωγή Με την εργασία αυτή επιχειρούµε µία κριτική ανάλυση της στρατηγικής της Ν.Α. Σερρών, σε θέµατα τουριστικής ανάπτυξης, εµβαθύνοντας, θεωρητικά, σε θέµατα που σχετίζονται µε το µάνατζµεντ του δηµόσιου τοµέα. Αυτό ενδεχοµένως να οδηγεί στην ανίχνευση προβληµάτων - αδυναµιών που πάνε πέρα από το πλαίσιο αρµοδιότητας της Ν.Α., όπως είναι οι πολιτικές στο δη- µόσιο τοµέα που ορίζονται από το Υπουργείο ηµόσιας ιοίκησης ή και γενικότερες κυβερνητικές πολιτικές. Ακόµα επιχειρούµε να δείξουµε ότι τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από το σύστηµα της δηµόσιας διοίκησης είναι βαθιά και ενδεχόµενες επιτυχίες υπηρεσιών του δηµόσιου το- µέα, περισσότερο οφείλονται σε προσπάθειες µεµονωµένων ατόµων παρά στο ίδιο το σύστηµα. 2. Εναλλακτικός τουρισµός Hραγδαία ανάπτυξη του µαζικού τουρισµού και η περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονοµική συµβολή του στην τοπική κοινωνία έχει οδηγήσει πολλούς ερευνητές από την δεκαετία του 1970 να κριτικάρουν τον τρόπο µε τον οποίο ο τουρισµός έχει αναπτυχθεί και να προτείνουν άλλες µορφές τουρισµού όπως ο εναλλακτικός, ο υπεύθυνος ή ο πράσινος τουρισµός. Oι Πρίπορας και Καµελίδου (2003) τονίζουν ότι ο εναλλακτικός τουρισµός έχει προσδιοριστεί από του Eadington και Smith (1995, p.3) όπως: Ο ρ. Νικόλαος. Καρτάλης, είναι οικονοµολόγος, συνεργάτης καθηγητής στο τµή- µα Λογιστικής του ΑΤΕΙ Σερρών, /ντης του Σπηλαίου Αλιστράτης και µέλος της Νο- µαρχιακής επιτροπής Τουρισµού Ν. Σερρών. Ο Αθανάσιος Ματάκος είναι µηχανολόγος µηχανικός υπ. διδάκτορας στην ιοίκηση Επιχειρήσεων και συνεργάτης καθηγητής στο τµήµα Λογιστικής του ΑΤΕΙ Σερρών και υπάλληλος του τµήµατος Βιοµηχανίας της Νοµαρχίας Σερρών. Ο Χρήστος Σύρπας είναι χηµικός, υπάλληλος της Νοµαρχίας Σερρών και /ντης του τµήµατος Τουρισµού της Νοµαρχίας.

2 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 101 Οι µορφές του τουρισµού, οι οποίες είναι συνδεδεµένες µε τις φυσικές, κοινωνικές και τοπικές αξίες οι οποίες ανήκουν όχι µόνο στους γηγενείς, αλλά και στους επισκέπτες οι οποίοι πρέπει να απολαµβάνουν τις θετικές αλληλεπιδράσεις και να µοιραστούν τις εµπειρίες µαζί τους. O Ayres (2000) προτείνει ότι ο εναλλακτικός τουρισµός περιλαµβάνει όλες τις µορφές τουρισµού οι οποίες έχουν εµφανιστεί και έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα όπως ο οικοτουρισµός, α- γροτουρισµός, αθλητικός τουρισµός εκπαιδευτικός τουρισµός, θρησκευτικός, πολιτιστικός τουρισµός, κ.α Κάτω από την εναλλαγή των ετικετών (πράσινος, µαλακός) εναλλακτικές ή ειδικές µορφές του τουρισµού υπόσχονται στους τουρίστες κάτι διαφορετικό όπως κοινωνικές εµπειρίες, α- νακούφιση από θορυβώδεις πολυπληθείς προορισµούς και µεγάλα ξενοδοχεία και µια ευκαιρία, να ανακαλύψουν νέους τρόπους ζωής και διαφορετικές κουλτούρες (Smith, 1995). Από την άλλη πλευρά ο Pearce (1995) πιστεύει ότι η πολιτική του εναλλακτικού τουρισµού τείνει στο να σχηµατιστεί ως αποτέλεσµα επικέντρωσης σε ειδικά χαρακτηριστικά του µαζικού τουρισµού χωρίς απαραίτητα να επιτυγχάνει µια φιλοσοφία. Ο Wheeller (1992) προειδοποιεί ότι ο εναλλακτικός τουρισµός δεν θα πρέπει να προβληθεί ως απάντηση στις αρνητικές επιδράσεις του µαζικού τουρισµού. O Βultler (1990) προτείνει τον εναλλακτικό τουρισµό ως µια ελιτιστική δραστηριότητα για κάποιους µε υψηλή µόρφωση και ως µια φόρµα του τουρισµού η οποία υπηρετεί στο να διαχύσει τα προβλήµατα σε νέες παρθένες αγορές. Σε µια διαφορετική νότα ο Cohen (1989) προτείνει ότι ο εναλλακτικός τουρισµός µπορεί να αποδεχθεί σαν ένα σετ από αρχές οι οποίες µπορούν να λύσουν προβλήµατα του µαζικού τουρισµού και των περιβαλλοντικών αλλαγών. Η επιτυχία του σύµφωνα µε τον Gilbert, επαφίεται στις αλλαγές της διοικητικής φιλοσοφίας, στην παραδοχή του απαραίτητου σχεδιασµού και στην προθυµία στο να συµφωνούν. Σύµφωνα µε τον De Kadt(1995) τα κλειδιά για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισµού είναι τα ακόλουθα: 1) Ο εναλλακτικός τουρισµός δεν προκαλεί προβλήµατα ή καταστροφές στο περιβάλλον, είναι µια οικολογική κίνηση και αποφεύγει τις αρνητικές επιδράσεις του µαζικού τουρισµού. 2) Ο εναλλακτικός τουρισµός αποτελείται από µικρά αναπτύγµατα προσέλκυσης τουριστών τα οποία οργανώνονται από µικρά χωριά ή κοινότητες. 3. Βασικά στοιχεία για το Νοµό Σερρών Oνοµός Σερρών καταλαµβάνει το ανατολικό τµήµα της Μακεδονίας και είναι ένας από τους επτά νοµούς της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Προς βορρά συνορεύει µε τη Βουλγαρία, στο νότο βρέχεται από το Στρυµονικό κόλπο, ανατολικά συνορεύει µε τους νο- µούς Καβάλας και ράµας και δυτικά µε τους νοµούς Κιλκίς και Θεσσαλονίκης. Η συνολική έκταση του νοµού είναι τετρ. χιλ. και αποτελεί το 2,8% της έκτασης της Ελλάδας. Ο πληθυσµός ανέρχεται σε κατοίκους (2001) και αποτελεί το 1,83% του πληθυσµού της Ελλάδας. 3.1 Το στρατηγικό σχέδιο για το Νοµό Σερρών Για τη τουριστική ανάπτυξη του νοµού υπάρχει στρατηγικό σχέδιο, το οποίο συντάχθηκε α- πό την ΑΝΕΣΕΡ (Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών- νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε κύριο µέτοχο την Ν.Α. Σερρών) και έγινε αποδεκτό από την Ν.Α. Σερρών. Στο σχέδιο παρουσιάζεται µία λεπτοµερής ανάλυση του περιβάλλοντος µε εστίαση στα ισχυρά σηµεία τα οποία είναι δυνατό να προσελκύσουν το τουριστικό ενδιαφέρον των επισκεπτών. Από την άλλη πλευρά ό- µως, έτσι όπως συντάχθηκε, δεν αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο για την εφαρµογή στρατηγι-

3 102 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH κής τουριστικής ανάπτυξης στο ν. Σερρών για αρκετούς λόγους. Πρώτον έχει τη βασική αδυναµία που έχουν τα στρατηγικά σχέδια όταν συντάσσονται από εξωτερικούς, σε σχέση µε τον οργανισµό, φορείς. Τις περισσότερες φορές τα σχέδια αυτά είναι άρτια τεχνικά αλλά δεν έχουν σχέση µε την, εσωτερική κυρίως, πραγµατικότητα του οργανισµού. Σύµφωνα µε την ρήση του Καντ, κανείς δεν µπορεί να σχεδιάσει εάν δεν έχει δράσει προηγουµένως. Η δεύτερη βασική αδυναµία, που έχουν σχεδόν όλα τα στρατηγικά σχέδια όταν απευθύνονται σε οργανισµούς του δηµοσίου, είναι ότι επικεντρώνονται στην SWOT ανάλυση και στο υ- πόδειγµα ανταγωνισµού του PORTER, κάτι που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τις ιδιωτικές ε- πιχειρήσεις αλλά που, από ότι φαίνεται, έχει ελάχιστη σχέση µε τον δηµόσιο τοµέα. Μία τρίτη α- δυναµία έγκειται στο γεγονός ότι δεν ορίζει µε σαφήνεια ποιός είναι υπεύθυνος να εφαρµόσει και αξιολογήσει την εφαρµογή του συγκεκριµένου σχεδίου. Συναφές µε αυτό είναι το γεγονός ότι δεν γίνεται καν ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος µε την έννοια των ανθρώπινων πόρων, της κουλτούρας του οργανισµού, και των οργανωσιακών συµπεριφορών που θα πρέπει να αναπτυχθούν ώστε να έχει νόηµα το σχέδιο και να µην είναι µία άσκηση επί χάρτου. Τέλος, ό- χι λιγότερο σηµαντικό και µάλλον απόρροια των παραπάνω, χαρακτηριστική είναι η αδυναµία ορισµού στόχων µε σαφήνεια. Φαίνεται πως η έµφυτη δυσκολία συγκεκριµενοποίησης των στόχων στο δηµόσιο τοµέα δεν έγινε κατανοητή από τους συντάκτες του σχεδίου, που ουσιαστικά κατέληξαν σε ένα ευχολόγιο ή στην καλύτερη περίπτωση αντί για στόχους έθεσαν τους σκοπούς της οργάνωσης. Ακόµα κι αν δεν υπήρχαν οι αδυναµίες που αναφέρθηκαν, οι στόχοι που έχουν τεθεί δεν αποτελούν οδηγό για δράση. Πριν όµως αναφερθούν οι στόχοι για να γίνει η κριτική ανάλυση, κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούν µερικά βασικά στοιχεία από το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται ο οργανισµός, καθώς και µία επισκόπηση του τι έγινε µέχρι τώρα. Είναι, επίσης, σηµαντικό να γίνει σαφές εξαρχής ότι η τουριστική ανάπτυξη στον ν. Σερρών δεν έχει σχέση µε την έννοια του θαλάσσιου τουρισµού της αναψυχής ή της νυχτερινής διασκέδασης διασκέδασης, που βρίσκει κανείς στα περισσότερα τουριστικά θέρετρα της Ελλάδας αλλά αφορά ουσιαστικά µορφές εναλλακτικού τουρισµού. Με την έννοια αυτή νοούνται εκείνες οι µορφές τουριστικής δραστηριότητας που ξεφεύγουν από τις παραδοσιακές µορφές του τουρισµού αναψυχής και οι οποίες σχετίζονται µε τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά µιας περιοχής, µε ιστορία και παράδοση. Η νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση δηµιούργησε το γραφείο τουρισµού πριν από 10 χρόνια και το στελέχωσε µε ένα ουσιαστικά άτοµο που ταυτόχρονα είχε και την ευθύνη και άλλου τοµέα και ό- τι πέτυχε, το πέτυχε µε κάποιες έκτακτες επιχορηγήσεις της Περιφέρειας Μακεδονίας, κυρίως ό- µως από το πρόγραµµα marketing plan του ΕΟΤ, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από τον τελευταίο κατά 50% και κατά το υπόλοιπο 50% από τη ΝΑ, την ΤΑ και διάφορους άλλους φορείς. Εδώ πρέπει να τονίσουµε ότι επιβάλλεται από το νόµο η συµµετοχή των φορέων ( ήµοι, ΤΕ Κ,ΕΒΕΣ, ΑΝΕΣΕΡ, ένωση τουριστικών πρακτόρων, ένωση ξενοδόχων κλπ) στο πρόγραµµα προβολής. Αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση κάθε φορά του προγράµµατος από τον ΕΟΤ και τη συµµετοχή του κατά 50%. Το marketing plan καταστρώνεται µια φορά στην αρχή κάθε έτους από την νοµαρχιακή ε- πιτροπή τουριστικής προβολής (ΝΕΤΠ) και υλοποιείται πάντα µε διαγωνισµούς και απόλυτη διαφάνεια από το γραφείο τουρισµού της νοµαρχίας. Το ύψος του προγράµµατος για το έτος 2002 ανήλθε σε euro. Ξεκίνησε τα πρώτα χρόνια πολύ χαµηλά. Η νοµαρχία φιλοδοξεί κάθε χρόνο να ανεβάζει το ύψος του προγράµµατος µε τη συµµετοχή όλο και περισσότερων φορέων. Το πρόγραµµα τελεί υπό την τελική έγκριση του ΕΟΤ, στον οποίο γίνεται και απόδοση λογαριασµού.

4 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί 1 ο. Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού µε: Την έκδοση οκτώ σειρών τουριστικών φυλλαδίων που καλύπτουν τις ενότητες του: σπηλαιολογικού- αρχαιολογικού- θρησκευτικού- χιονοδροµικού- ιαµατικού- πολιτιστικού- οικολογικού τουρισµού- αγροτουρισµού. Όλα έχουν εκδοθεί σε τέσσερις γλώσσες (ελληνική, αγγλική, γερµανική, ουγγρική). Την έκδοση τουριστικού οδηγού και χάρτη. Την εκτύπωση αφισών µεγάλων διαστάσεων (δέκα θέµατα). Τη δηµιουργία cd-rom. Τη παραγωγή videoκασετών µε ντοκιµαντέρ του νοµού. Τη δηµιουργία αρχείου slides και φωτογραφίες. Τη δη- µιουργία ιστοσελίδας στο ιαδίκτυο. 2 ο. ιάδοση της πληροφορίας: Με τη συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τουρισµού εσωτερικού και εξωτερικού. Κάθε χρόνο συµµετέχουν σε δύο εκθέσεις εσωτερικού (philoxenia, τουριστικό πανόραµα) και σε έξη έ- ως οκτώ εκθέσεις εξωτερικού (Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρωσία, Γερµανία, Αυστρία, Ιταλία, Ολλανδία). Με τηλεοπτικά spot. Με διαφηµιστικές καταχωρήσεις σε αξιόλογα τουριστικά περιοδικά και εφηµερίδες µεγάλης αναγνωσιµότητας εσωτερικού και εξωτερικού. Έγιναν µέχρι σήµερα δέκα πέντε τέτοιες καταχωρήσεις. Με διανοµή του εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού σε γραφεία tour orerators και ταξιδιών, γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό, συνέδρια, σεµινάρια, πάσης φύσης εκδηλώσεις (αθλητικές, πολιτιστικές κλπ, µε οργάνωση ηµερίδων, µε προσκλήσεις- φιλοξενίες τουριστικών πρακτόρων και δηµοσιογράφων Ελλήνων και αλλοδαπών. 3 ο. Επιτεύχθηκε: α) Να αποτελεί η Νοµαρχία το συνδετικό κρίκο ανάµεσα στους επαγγελµατίες του τουρισµού. Έτσι αφύπνισαν την άνωση ξενοδόχων, την ένωση τουριστικών πρακτόρων και ταξιδιωτικών γραφείων, το σωµατείο εστιατόρων κ.α. Αυτό επιτεύχθηκε µέσα από την επιτροπή τουριστικής προβολής που λειτουργεί στη Νοµαρχία και που θεσµικά µέλη της είναι οι παραπάνω φορείς. β) Να κινηθεί το ενδιαφέρον των αρχών του Α βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης. γ) Να κινηθεί το ενδιαφέρον των ιδιωτών να επενδύσουν σε τουριστικές δραστηριότητες. δ) Να τεθεί ο τουρισµός συχνά ως θέµα συζητήσεων στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο. ε) Να γίνει κατορθωτό, και αυτό φαίνεται από τις στατιστικές που έρχονται από τη λ. Κερκίνη, το σπήλαιο Αλιστράτης, το αρχαιολογικό µουσείο Αµφίπολης, το φαράγγι του Αγγίτη, τα ιαµατικά λουτρά Σιδηροκάστρου κλπ, να βγει από την τουριστική αφάνεια ο νοµός, που µέχρι χθες ήταν γνωστός κυρίως σαν γεωργικός και να αναδειχθούν οι σπουδαίες εναλλακτικές µορφές τουρισµού που διαθέτει. Ανάλυση περιβάλλοντος - Aξιοθέατα - Φυσικές οµορφιές Αναφέρονται µερικά µόνο στοιχεία, τα πιο ενδιαφέροντα, χωρίς εκτενή περιγραφή. Σπήλαιο Αλιστράτης Σπηλαιολογικό Πάρκο Αλιστράτης: Πενήντα χιλιόµετρα νοτιοανατολικά της πόλης των Σερρών κοντά στην κοινότητα Αλιστράτη βρίσκεται το σπήλαιο της Αλιστράτης. Το µέγεθος και η σπάνια οµορφιά του, κεντρίζει το ενδιαφέρον όχι µόνο σπηλαιολόγων, παλαιοντολόγων, γεωλόγων και εξερευνητών αλλά και κάθε απλού επισκέπτη που θέλει να θαυµάσει από κοντά ένα αριστούργηµα της φύσης. Ακόµη δίπλα στο Σπήλαιο της Αλιστράτης υπάρχει το φαράγγι του ποταµού Αγγ iτη µήκους 8,5 χλµ και βάθους µέτρων. Στο απίστευτης αυτής οµορφιάς φαράγγι υπάρχουν ειδικά διαµορφωµένοι διάδροµοι εκατέρωθεν του φαραγγιού µήκους 5,5 χλµ. Ακόµη δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να κάνουν Rafting, Canoe-Kagiak, Trekking, αναρρίχηση κ.α.

5 104 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Υγρότοπος λίµνης Κερκίνης: Αποτελεί έργο που έχει µεγάλη ωφέλεια για τη γεωργία και παράλληλα είναι υδροβιότοπος για χιλιάδες ζώα και πουλιά. Η έκταση του νερού ποικίλλει α- πό στρ ανάλογα µε την εποχή. Θαυµασµό προκαλούν τα παραποτάµια δάση, τα νούφαρα, και η ποικιλία των ψαριών που αποτελούν και πηγή εισοδήµατος για πολλούς κατοίκους της περιοχής. Η λίµνη τροφοδοτείται µε νερό κυρίως από το Στρυµόνα και λιγότερο από τους Κερκινίτη και Κρούσια. ηµιουργήθηκε το 1932 όταν έγινε το φράγµα στην περιοχή του Λιθότοπου ώστε να συγκρατεί τα νερά του ποταµού Στρυµόνα και αργότερα χρησιµοποιήθηκε σαν µέρος αποθήκευσης νερού για το πότισµα της πεδιάδας του Νοµού Αρχαιολογικοί Χώροι Αµφίπολη Στο νότιο άκρο του νοµού και σε µικρή απόσταση από την ακτή των Κερδυλίων βρίσκεται η αρχαία πόλη της Αµφίπολης. Ήταν χτισµένη σε ένα λόφο στις όχθες του Στρυµόνα και ανέπτυξε κατά την αρχαιότητα σπουδαίο πολιτισµό. Στο ψηλότερο σηµείο βρισκόταν η Ακρόπολη η οποία περιστοιχιζόταν από τείχος. Η γεωγραφική της θέση, µόλις 4,5 χιλιόµετρα από τη θάλασσα, η µεγάλη παραγωγή ξυλείας, τα µεταλλεία χρυσού στο Παγγαίο, η εύφορη της πεδιάδα και οι φόροι που εισέπραττε, ανέδειξαν την πόλη σε µια από τις πλουσιότερες της εποχής. Η Αµφίπολη υπήρξε µήλο της έριδος µεταξύ Αθηναίων και Σπαρτιατών που έδωσαν πολλές µάχες για να την κατακτήσουν. Θρησκευτικοί τόποι - Ιερά Μονή Τιµίου Προδρόµου Κτίστηκε το 1270 µ.χ. και αποτελεί ένα εκπληκτικής οµορφιάς µνηµείο της Βυζαντινής τέχνης. Βρίσκεται σε απόσταση 10 χιλιοµέτρων περίπου βορειοανατολικά της πόλης των Σερρών. Έθιµα Παραδόσεις Τα Αναστενάρια της Αγ. Ελένης και το έθιµο της Γυναικοκρατίας στη Ν. Πέτρα, στη Μονοκκλησιά και Α. Καµήλα είναι γνωστά σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Τα Αναστενάρια λαµβάνουν χώρα κάθε χρόνο στις 21 Μαΐου γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Το έθιµο έχει τις ρίζες του στη ιονυσιακή λατρεία και έχει µεταφερθεί από τη Θράκη. ιαµονή - Συνολική υναµικότητα Στο νοµό Σερρών σήµερα υπάρχουν 17 ξενοδοχεία συνολικής δυναµικότητας 1150 κλινών περίπου. Από αυτά ένα είναι κατηγορίας Α, 3 είναι κατηγορίας Β, 10 κατηγορίας Γ, ένα ανήκει στην κατηγορία και 2 στην Ε. 4. Στόχοι και στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης του νοµού Σερρών Σ ύµφωνα µε τον στρατηγικό σχέδιο οι στρατηγικοί στόχοι θα πρέπει να βρίσκονται σε απόλυτη αρµονία τόσο µε τις εθνικές όσο και µε τις ευρωπαϊκές αναπτυξιακές προτεραιότητες που είναι: Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειακών οικονοµιών έτσι ώστε να δηµιουργηθούν βιώσιµες (σταθερές) θέσεις εργασίας µέσα από τη δηµιουργία των αναγκαίων υποδοµών. Η ισορροπηµένη ανάπτυξη µεταξύ αστικού και αγροτικού χώρου (υπαίθρου), µε συνετή διαχείριση και ανάπτυξη της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής του πληθυσµού και ή αύξηση της απασχόλησης. Η αύξηση των τουριστικών ροών κατά την εξωαιχµική περίοδο (χειµερινός τουρισµός) διαµέσου της ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού, προστασία του περιβάλλοντος.

6 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 105 Κατόπιν τούτων λοιπόν ως στρατηγικοί στόχοι τουριστικής ανάπτυξης του Νοµού Σερρών καθορίζονται: Βελτίωση της θέσης της τουριστικής βιοµηχανίας (τουριστικού συστήµατος) του νοµού και αύξηση του µεριδίου της στο σύνολο της ελληνικής τουριστικής αγοράς. Αύξηση της αποκλειστικής απασχόλησης στον στενό τουριστικό τοµέα και σύγκλιση του τουριστικού Α.Ε.Π. στο νοµό Σερρών, σε επίπεδο συγκρίσιµο µε το µέσο όρο σε επίπεδο χώρας. Επίτευξη αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης (οικονοµική µεγέθυνση µε παράλληλη προστασία των µη αναπαραγόµενων φυσικών πόρων). 4.1 Κριτική πάνω στους στόχους Είναι γνωστό από την θεωρία ότι κατά το στάδιο της µορφοποίησης της στρατηγικής είναι απαραίτητο να τεθούν στόχοι που να ορίζουν µε ποσοτικούς όρους την µεταβολή των µεγεθών, να ορίζουν ποιος χρεώνεται να υλοποιήσει το κάθε µέρος του σχεδίου, τον χρονικό ορίζοντα υ- λοποίησης καθώς και τα µέσα που θα χρειαστούν. Χωρίς αυτά το σχέδιο είναι έκθεση ιδεών. Χωρίς διάθεση κριτικής, τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει στο σχέδιο που έχει εγκριθεί. Οι προσεγγίσεις της στρατηγικής διοίκησης που αναπτύσσονται για ιδιωτικούς οργανισµούς είναι ανολοκλήρωτες και ενδεχοµένως παραπλανητικές όταν αναφέρονται στο δηµόσιο περιβάλλον. Αυτοί που καθορίζουν την στρατηγική στους δηµόσιους οργανισµούς πρέπει να είναι επιφυλακτικοί στη χρήση προσεγγίσεων του ιδιωτικού τοµέα µε το να αναλαµβάνουν ξεκάθαρους στόχους, κέρδος ή οικονοµικές επιδιώξεις, απεριόριστο κύρος για να δράσουν, µυστική ανάπτυξη κτλ. Έχει περάσει µία µακρά παράδοση προσαρµοζόµενων πρακτικών διοίκησης και ιδεών α- πό τον ιδιωτικό τοµέα στο δηµόσιο τοµέα. Πολλές αν όχι όλες οι διαδικασίες στρατηγικής διοίκησης που είναι σε χρήση αναπτύχθηκαν για ιδιωτικές επιχειρήσεις. Όµως η επιτυχία στον ι- διωτικό τοµέα δεν εγγυάται την επιτυχία σε δηµόσιους οργανισµούς. Έτσι κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν µερικά βασικά σηµεία που διαφοροποιούν τον στρατηγικό σχεδιασµό σε ένα δηµόσιο φορέα, όπως είναι η υπηρεσία τουρισµού, σε σχέση µε µία ιδιωτική επιχείρηση. 4.2 Στρατηγική στο δηµόσιο τοµέα - γιατί είναι διαφορετική από αυτή του ιδιωτικού τοµέα; Όπως η φιλοσοφία και η πρακτική του Μάρκετινγκ και του Μάνατζµεντ είναι σχετικά καινούριες περιοχές στο δηµόσιο, το ίδιο συµβαίνει και για το στρατηγικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό. Ο στρατηγικός σχεδιασµός θα µπορούσε να οριστεί ως: Μία συστηµατική διαδικασία µέσω της οποίας ο οργανισµός καταλήγει επιτυγχάνοντας τη δέσµευση των µελών του σε προτεραιότητες και στόχους που είναι θεµελιώδης για την αποστολή και ταυτότητά του, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την προσαρµογή του οργανισµού στις συνθήκες του περιβάλλοντος.(m. Alison and Kaye, 1997) Προκύπτει δηλαδή ότι ο στρατηγικός σχεδιασµός έχει ως αποτέλεσµα την ενεργοποίηση και εστίαση των προσπαθειών του οργανισµού κατά τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι πόροι του να α- ξιοποιούνται κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο βάσει των στόχων και της αποστολής του. 4.3 ιαφορές στους σκοπούς και στόχους Μια αξιοσηµείωτη διαφορά ανάµεσα σε δηµόσιο και ιδιωτικό οργανισµό απορρέει από τους στόχους που καθένας θέτει. Οι δηµόσιοι οργανισµοί έχουν κατά πλειοψηφία πολυάριθ- µους και πολυποίκιλους στόχους που συχνά µπορεί να χαρακτηρισθούν και ως αόριστοι ή α- κόµη και αλληλοσυγκρουόµενοι.

7 106 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Απόπειρες να εφαρµοσθούν οι τακτικές στρατηγικής διοίκησης που σχεδιάσθηκαν για τον ι- διωτικό τοµέα και στο δηµόσιο καταδεικνύουν άµεσα την απουσία συγκεκριµένων και πλήρως ο- ρισµένων στόχων. Οι δηµόσιοι οργανισµοί αδυνατούν να αναγνωρίσουν την αξία της καθαρής στοχοθέτησης ως καταλυτικό βήµα στην υλοποίηση των στρατηγικών. Παρόλα αυτά το πολύπλοκο, πλουραλιστικό, ευκαιριακό και πολιτικό περιβάλλον στο οποίο πρέπει να αναπτυχθεί µια στρατηγική προσδίδει στους στόχους ένα αίσθηµα ψευδαίσθησης (Levine και άλλοι, 1975). 5. Η θεωρία των θεσµών (Neo-Institutional Theory of Sociology) Yπάρχουν ερευνητές όπως οι Orru et al (1989:560) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι ανατολικές ασιατικές οικονοµίες έχουν ευηµερήσει όχι επειδή έχουν προσαρµοστεί µονοµερώς στις τεχνικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις, αλλά επειδή έχουν θεσµοποιήσει επιτυχώς τις αρχές της δραστηριότητας αγοράς ταιρίαξαν στο κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον τους και στις στρατηγικές οικονοµικής ανάπτυξής τους. 5.1 Όρια της εξουσίας (authority limits) Οι ηγέτες στους δηµόσιους οργανισµούς έχουν κατά κανόνα λιγότερη δύναµη και περιορισµένη ελευθερία να τροποποιήσουν ή να αναδοµήσουν το σύστηµα το οποίο διοικούν σε σύγκριση πάντα µε αυτούς των ιδιωτικών επιχειρήσεων (Gawthrop, 1969; Woll, 1977). Η διοίκηση στους δηµόσιους οργανισµούς επισυµβαίνει σε µια δικαιοδοτική ζούγκλα (jurisdictional jungle) (Levine και άλλοι, 1975) Πολιτικές διαφορές - Περιορισµοί θεσµοποίηση οργανώσεων Η κύρια διαφορά δηµόσιων και ιδιωτικών οργανισµών έγκειται στο γεγονός ότι οι δηµόσιες υπηρεσίες διοικούνται µε βάση το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο. Η λειτουργία κάτω από τις ε- ντολές του νόµου περιορίζει την οργανωσιακή ευελιξία και αυτονοµία. Αυτό δηµιουργεί περισσότερο εκτεταµένες διαδικασίες κατά την λειτουργία, όπως προδιαγραφές και µηχανισµούς ελέγχου µε στόχο την λογοδοσία (accountability) και την διαφάνεια απέναντι στο κοινωνικό σύνολο από το οποίο αντλεί τους πόρους. Αυτό όµως είναι ταυτόσηµο µε την ανάγκη για περισσότερη γραφειοκρατία. Η ανάγκη για λογοδοσία πέρα από την τυποποίηση των διαδικασιών επηρεάζει και το σύστηµα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, το οποίο στερείται ευελιξίας και περιορίζει την δυνατότητα του µάνατζερ να αµείψει και να τιµωρήσει. Όλες οι θεωρίες υποκίνησης θεωρούν ότι χωρίς την δυνατότητα ενίσχυσης αµοιβής και τιµωρίας είναι αδύνατο να προκύψει τροποποίηση της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι δηµόσιες υπηρεσίες έχουν να επιδείξουν περισσότερη επιφυλακτικότητα και λιγότερες καινοτοµίες στη δράση τους, (Lan & Rainey 1992). Ο Graham Allison σηµειώνει πως στελέχη που έχουν υπηρετήσει σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, θεωρούν ότι το µάνατζµεντ είναι διαφορετικό και είναι σαφώς δυσκολότερο στον δηµόσιο τοµέα (Allison 1979) Οικονοµικοί παράγοντες αγορές Πολλοί δηµόσιοι οργανισµοί δε γνωρίζουν ακριβώς σε ποιά αγορά απευθύνονται, δηλαδή ποιοί είναι ακριβώς οι αποδέκτες των υπηρεσιών που παρέχουν και ποιοί άλλοι ταυτόχρονα δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο. Αυτό συµβαίνει γιατί δεν εµπεριέχεται το στοιχείο της πώλησης έτσι όπως διαµορφώνεται ως µέτρο στον ιδιωτικό τοµέα. Οι πελάτες στους δηµόσιους ορ-

8 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 107 γανισµούς καταφεύγουν σε αυτούς από ανάγκη, δεδοµένου ότι οι περισσότεροι από τους οργανισµούς σχετίζονται µε την παροχή υπηρεσιών γύρω από ένα κοινωνικό αγαθό ή κάποιο δικαίωµα. Το κοινό λοιπόν στο οποίο απευθύνονται διαφοροποιείται απόλυτα ως προς την ψυχοσύνθεσή του στη δεδοµένη στιγµή που συνδιαλλάσσεται µε ένα δηµόσιο οργανισµό, αν λάβει κανείς υπόψη την αγοραστική δύναµη που διαθέτει ως πελάτης σε µια ιδιωτική επιχείρηση και την αδυναµία επιλογής και αποφάσεων όταν εµπλέκεται µε δηµόσιους οργανισµούς. Παράλληλα η ανυπαρξία αγοραστικού κοινού ουσιαστικά οδηγεί στην ισοπέδωση του ανταγωνισµού, ο οποίος στους ιδιωτικούς οργανισµούς συµβάλλει καθοριστικά στον τρόπο µε τον ο- ποίο διαµορφώνονται οι αλληλοσυσχετίσεις µεταξύ αυτών αλλά και οι τάσεις προτίµησης των πελατών. Ο καταλυτικός ρόλος που διαδραµατίζει η ανταγωνιστική πίεση µπορεί να προσανατολίσει τον οργανισµό σε επαναπροσδιορισµό των στάσεών του, σε αναδόµηση και σε επίταση των προσπαθειών µε οποιονδήποτε τρόπο κι αν αυτό υλοποιηθεί για πρόοδο και κερδοφορία. Τα δύο πρωταρχικά, λοιπόν, για ένα οργανισµό ερεθίσµατα από το περιβάλλον του αγοραστική κίνηση και ανταγωνισµός είναι εξαιρετικά ασθενή στην περίπτωση του δηµόσιου οργανισµού. Στον δηµόσιο οργανισµό αντίθετα δεν έχει νόηµα να αναφερόµαστε στον ανταγωνισµό αλλά µόνο σε συγκρίσεις. Όµως ακόµα και αυτές, δεν είναι πάντα εύκολες κυρίως γιατί δεν υ- πάρχει ένα µέτρο σύγκρισης όπως είναι π.χ. η κερδοφορία στις ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά α- ντιθέτως υπάρχουν πολλά µέτρα που είναι διαφορετικά µεταξύ τους και µε αµφίβολη χρησιµότητα Μπορεί να αποτιµηθεί η στρατηγική του δηµόσιου τοµέα; Κατά τον A. Downs (1967) οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν οικονοµικά δύο πρόσωπα. Το ένα σχετίζεται µε το να εξασφαλίσουν τους πόρους για να µπορέσουν να έχουν εκροές. Το δεύτερο σχετίζεται µε την παρουσία τους στις αγορές στις οποίες θα πρέπει να πουλήσουν τις εκροές τους για να αποκοµίσουν κέρδη. Εάν αυτά είναι αρκετά θα εξασφαλίσουν νέες εισροές και θα παραµείνουν στην αγορά. Αυτό το διπλό οικονοµικό πρόσωπο εξασφαλίζει ένα σηµαντικό λειτουργικό µέτρο µε βάση το οποίο µπορεί να µετρήσει τα διάφορα στοιχεία της οργανωσιακής παραγωγικότητας. Με άλλα λόγια το σύστηµα των κερδών και των τιµών της αγοράς αναπαριστά ένα µέτρο της οργανωσιακής υγείας της επιχείρησης. Αντίθετα οι δηµόσιοι οργανισµοί λειτουργούν µε ένα πρόσωπο, αυτό που σχετίζεται µε την άντληση πόρων, έχοντας έλλειψη του δεύτερου προσώπου, αυτό της έκθεσης στην αγορά, ε- πειδή τυπικά δεν πουλάνε τις υπηρεσίες. Συνεπώς δεν έχουν τις πληροφορίες που παρέχει η αγορά σαν ένα µέτρο για την δική τους απόδοση. Οι δηµόσιοι οργανισµοί τυπικά ελέγχονται α- πό το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο και την δικαιοσύνη. Αυτό επηρεάζει την δυνατότητα να µετρηθεί και η ατοµική αλλά και η οργανωσιακή απόδοση. Η αγορά δεν παρέχει την δυνατότητα ή την παρέχει εξαιρετικά αδύνατα, για feedback και µάθηση όπως στη ιδιωτική επιχείρηση. Η χρήση της SWOT ανάλυσης έχει νόηµα αν η έµφαση δίνεται σε διαφορετικούς τοµείς µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών οργανισµών. Συγκεκριµένα, το περιβάλλον των ιδιωτικών επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από ασθενείς πολιτικές εξαρτήσεις και περιορισµένες παρεµβάσεις και παράλληλα η αγορά στην οποία απευθύνονται είναι καλά ορισµένη και γνωστή. Αντίθετα, οι δηµόσιοι οργανισµοί ελάχιστα έχουν προσδιορίσει την αγορά, ενώ οι πολιτικές επιρροές είναι έντονες και η στρατηγική η οποία ακολουθείται πρέπει συνήθως να κοινοποιείται ή όπως ειπώθηκε να σχεδιάζεται σε µια γυάλα για ψάρια (Blumenthal 1983). Επιπλέον, το βασικό στοιχείο υποκίνησης στους µεν ιδιωτικούς οργανισµούς είναι οι ευκαιρίες, οι δε δηµόσιοι οργανισµοί κινητοποιούνται συχνότερα από τις απειλές. Το µοντέλο της SWOT ανάλυσης προτείνει διαχωρισµούς εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα των δηµόσιων οργανισµών. Στο µοντέλο αυτό, από τη µια πλευρά οι δυνάµεις

9 108 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH και οι αδυναµίες αναζητούνται στο εσωτερικό περιβάλλον του οργανισµού, ενώ σε ένα δηµόσιο οργανισµό είναι δυνατό να εντοπισθούν τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον όσο και στο εξωτερικό, χωρίς κατ ανάγκη να περιγράφουν αποκλειστικά τις δυνατότητες του οργανισµού. Στον ιδιωτικό τοµέα οι δυνάµεις και οι αδυναµίες προσδιορίζουν και αντικατοπτρίζουν τα δεδοµένα του οργανισµού. Από την άλλη πλευρά σύµφωνα µε το ίδιο µοντέλο, οι ευκαιρίες και οι απειλές αποτελούν δείκτες του εξωτερικού περιβάλλοντος, θεώρηση η οποία βρίσκεται σε σύ- µπνοια µε ότι ισχύει για µια ιδιωτική επιχείρηση. Σε ένα δηµόσιο οργανισµό όµως οι ευκαιρίες και οι απειλές είναι δυνατό να αρθρώνονται και εντός των κόλπων του. Ο δηµόσιος χαρακτήρας ενός οργανισµού προσδίδει σε αυτόν την έννοια των εσωτερικών απειλών µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα τα φαινόµενα σύγκρουσης προσωπικών αντιλήψεων και επαγγελµατικών συµφερόντων µε τους σκοπούς του οργανισµού στο σύνολό του Οι προσδοκίες για αποδοτικότητα - ο ανθρώπινος παράγοντας Με δεδοµένο ότι οι στόχοι σε ένα δηµόσιο οργανισµό είναι ασαφείς αυτό αποτελεί και τον λόγο που είναι δύσκολο να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις ως προς την αποδοτικότητα του συστήµατος (Dahl & Lindblom, 1953). Κατά δεύτερον οι πρωτεργάτες της επιτυχίας και της ευ- µάρειας ενός οργανισµού δεν γίνονται γνωστοί και δεν ανταµείβονται και κατ επέκταση δε γίνονται ισχυρά κίνητρα για ενεργό και αποφασιστική δράση. Το ίδιο επίσης για την αποτυχία που δεν µπορεί να αναγνωριστεί µε σαφήνεια και να προσδιοριστούν οι αιτίες και συνεπώς να διορθωθεί άµεσα στο χρόνο. Το γεγονός, λοιπόν, ότι οι στόχοι δεν είναι πλήρως ξεκάθαροι και γνωστοποιηµένοι σε όλα τα µέλη του οργανισµού και η απουσία απόλυτων κριτηρίων για την αποδοτικότητα, γενικά α- ποβάλλει το στοιχείο της έντασης και της ταχύτητας στις καθηµερινές εργασίες. Επιπλέον εξωτερικές αλλαγές, όπως κυβερνητικοί ανασχηµατισµοί, βουλευτικές εκλογές, νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις επηρεάζουν τη διοίκηση στους δηµόσιους οργανισµούς καθώς είναι δυνατό να ε- πιφέρουν αλλαγές στην ηγεσία και να τροποποιήσουν αρχικούς προγραµµατισµούς. Εποµένως ο οργανισµός καθυστερεί στην εκτέλεση των καθηκόντων, στην προσπάθειά του να ενσωµατώσει και να εγκλιµατίσει τα νέα στελέχη κατά τη φάση προσαρµογής του στις νέες ιδέες συχνά κάτι τέτοιο λειτουργεί διαλυτικά στο ήδη διαµορφωµένο κλίµα που απαιτείται χρόνος προκει- µένου να επιτευχθεί µια καινούρια ισορροπία. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι προσδοκίες και οι α- παιτήσεις από άτοµα και οµάδες γίνονται ακόµη πιο διάχυτες και ακαθόριστες. Αυτές οι φυσιολογικές παρεµβάσεις και διακοπές της λειτουργικής του πορείας για έναν οργανισµό οδηγούν σε λάθη, δυσκαµψία και έλλειψη υποκίνησης (Rainey 1991). Στο δηµόσιο τοµέα η διοίκηση χαράσσει στρατηγική και βασίζει τον προγραµµατισµό της και σε εξωγενείς συνθήκες, κάτι το οποίο δεν απασχολεί µια ιδιωτική επιχείρηση. Στο δηµόσιο που οι επιρροές είναι πιο άµεσες πρέπει συνεχώς να λαµβάνονται υπόψη εξωτερικά γεγονότα, πολιτικές εξελίξεις, νοµοθετικές ρυθµίσεις και όλα αυτά να γίνεται προσπάθεια να συµβαδίζουν χρονικά µε τις ενέργειες που ο οργανισµός σκοπεύει να πραγµατοποιήσει. 6. Πώς µπορεί η πολιτική ηγεσία να επηρεάσει και να αναπτύξει το εσωτερικό περιβάλλον της υπηρεσίας τουρισµού ώστε να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα; Είναι φανερό, µετά την ανάλυση που προηγήθηκε, ότι το ερώτηµα αυτό δεν είναι εύκολο να απαντηθεί µε διοικητικούς όρους αλλά µάλλον µε πολιτικούς. Ίσως, ακόµα περισσότερο, θα χρειαζόταν µία ενδελεχής ιστορική και κοινωνιολογική ανάλυση της ελληνικής δηµόσιας διοί-

10 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 109 κησης, έτσι όπως διαµορφώθηκε µέχρι σήµερα. Όµως αυτό ξεφεύγει από τον στόχο της παρούσας εργασίας. Απλώς θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι σε ένα περιβάλλον όπως το τουριστικό, που αποτελεί την µεγαλύτερη βιοµηχανία της χώρας µας, µε τόσο έντονο ανταγωνισµό και ευκαιρίες για ακόµα µεγαλύτερα αποτελέσµατα, το υπερσύστηµα που καθορίζει τους όρους του παιγνιδιού, δηλαδή η δηµόσια διοίκηση, δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί µε τους όρους µιας γραφειοκρατικής διοίκησης. Μιας διοίκησης που, σε σχέση µε την δηµόσια διοίκηση των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, έχει τις πιο ισοπεδωτικές πολιτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού. Όταν το ενδιαφέρον και η φροντίδα των πολιτικών προσώπων έχουν ως κύριο (και ί- σως µοναδικό) άξονα δράσης την επανεκλογή τους, οι µακροπρόθεσµες στρατηγικές ανάπτυξης, όπως και της τουριστικής, µάλλον δεν είναι στην σκόπευσή τους. Με αυτή την έννοια, το µέλλον είναι αβέβαιο και τυχόν θετικές πρωτοβουλίες ανήκουν στην σφαίρα της εξαίρεσης, είναι έξω από το σύστηµα και αφορούν συγκεκριµένα πρόσωπα, υποκινούµενες από προσωπικά κίνητρα κάθε µορφής. Βιβλιογραφία Ελληνική Αργυριάδης. (1998) Για µια ηµόσια ιοίκηση που αποδίδει και επικοινωνεί µε τους πολίτες. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις: Σάκκουλα Ε.Ο.Τ, (1993) Επιπτώσεις του τουρισµού στους παραδοσιακούς και ιστορικούς οικισµούς των χωρών της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης. Πρακτικά ιεθνούς Συνάντησης. Ιακωβίδου Ο. (1999) Αγροτουρισµός και προώθηση παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων. Εισήγηση στην 1η Συνεδρίαση, Συµβουλίου Αγροτικής Πολιτικής της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. Μπριασούλη Ε. (2000) Τουριστική Ανάπτυξη και Πολυεπιστηµονικές Προσεγγίσεις. Εκδόσεις Εξάντας. Παυλίδης Π. (1993) Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ. Αθήνα. Παπαδάκης Β. (1999), Στρατηγική των Επιχειρήσεων - Ελληνική και διεθνής εµπειρία. Αθηνα, Εκδόσεις: Μπένου Τσάρτας Π. (1996) Τουρίστες, Ταξίδια, Τόποι: Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στον Τουρισµό Αθήνα, Εκδόσεις: Εξάντας Χυτήρης Λ. (2001), Οργανωσιακή συµπεριφορά, Αθήνα, Εκδόσεις:Ιnterbooks Ξένη Allison Graham T (1979), Public and Private Management: Are they Alike in all Unimportant Respects? Proceeding for Public Management Research Conference, U.S.O.P.M. - November - Washighton D.C. Alison M. and Kaye (1997), Strategic Planning for Nonprofit Organization, Λονδίνο: J. Willey. Argyris C. & Schon D. (1996), Organizational Learning II, Addison - Wesley Publishing Company. Blumenthal J. M. (1983) Candid Reflections of a Businessman in Washington. In J. L. Perry and K.L. Kraemer (eds), Public Management. Paolo Alto, Calif, Mayfield. Dahl, R. A. and Lindblom, C. E.(1953) Politics, Economics, and Welfare. New York: Harper Collins. Downs A. (1967) Inside Bureaucracy. Boston: Little Brown and Company. Gawthorp, L. C.(1969) Beauracratic Behavior in the Executive Brants. New York. Free Press. Κartalis N (2006) The Role of Accounting Control Systems in the Show Caves in Greece Unpublised Ph.D Thesis, Sheffield H. University. Lan Zhiyong & Hal G Rainey (1992), Goals, Rules and Effectiveness in Public and Private Organizations: More Evidence on Frequent Assertions About Differences Journal of Public Administration Research and Theory. Vol. 2.1: pp 5-28 Levin, M. A. and Sanger,M. B. (1994) Making Government Work. San Francisco: Jossey-Bass.

11 110 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Luthans F. (1995), Organizational Behavior, 7th edition The McGraw Hill companies, Inc. March J. (1988) Decisions and Organizations Basil Blackwell Inc. New York Οrru M., G,C. Hamilton, and Mariko Suzuki (1989). Patterns of Inter-Firm Control in Japanese Business. Organizational Studies Vol 10, pp Priporas, V.C and Kamelidou, I (2003) Can alternative tourism be the way forward for the development of tourism in Northern Greece Tourism, Vol.51, No.1. Priporas, V.C (2005) Is it Difficult to Market a City as a Convention Destination? The Case of Thessaloniki Journal of Convention & Event Tourism, Vol.7, No.2. Rainey, Hal G. (1991), Understanding and Managing Public Organizations, San Francisco, California, Jossey Bass Publishers Simon H. A., (1947), Administrative Behavior, N.York: Free Press Vasu M, Stewart D, Garson D. (1998), Organizational Behavior and Public Management. Marcel Dekker Inc. N.Y. Basel Wheelen T. L. & Hunger J. D. (1995), Strategic management and business policy. 5th edition, London, Addison - Wesley Publishing Company Woll, P. (1977) American Bureaucracy. New York: Norton.

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΕΝΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ALTERNATE MINISTER OF TOURISM, MINISTRY OF ECONOMY, INFRASTRUCTURE, MARITIME AFFAIRS AND TOURISM, GREECE THE 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινο Δυναμικό. Ενότητα 3 Μίκρο Περιβάλλον Επιχείρησης

Ανθρώπινο Δυναμικό. Ενότητα 3 Μίκρο Περιβάλλον Επιχείρησης Ανθρώπινο Δυναμικό Ενότητα 3 Μίκρο Περιβάλλον Επιχείρησης Μάκρο Πολιτικό Φυσικό Τεχνολογικό Φυσικό Υποκίνηση Μίκρο Μέσο Στρατηγική Ανομοιογένεια Ομάδες Μάθηση& Ανάπτυξη Νομικό Ευκαιρίες & Απειλές Mgt &

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κος ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κος ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κος ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Δημιουργήθηκε το 1932, όταν έγινε φράγμα στην περιοχή Λιθότοπου, με ώστε να συγκρατεί τα νερά του Στρυμόνα Το 1982 κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΑ ΤΑΞΙ ΕΥΟΥΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Α) ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Β) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ µε Υφυπουργό του Οµοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Hans Joachim Fuchtel ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ως Περιφέρεια Ν.Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 191/2015 ΘΕΜΑ: 31 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Leading for Results»

«Leading for Results» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Προϊσταµένων Τµηµάτων «Leading for Results» Βασικοί Στόχοι του Προγράµµατος Το πρόγραµµα «Leading for Results» απευθύνεται σε προισταµένους της εταιρείας, µε σκοπό την εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΥΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η «ΔΟΜΗΣΗ» ΤΗΣ ΟΙ 5 ΠΕΙΘΑΡΧΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΑ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Δεθ Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού. ικανοποίησης συμμετεχόντων

2 ο Δεθ Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού. ικανοποίησης συμμετεχόντων 2 ο Δεθ Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού ού Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης συμμετεχόντων Οι πληροφορίες παρουσιάστηκαν με κατανοητό τρόπο Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες υποστηρίζουν ότι οι πληροφορίες παρουσιάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ανταποκρινόμενη στην διεθνή τάση για διεύρυνση και διαφοροποίηση του τουριστικού της προϊόντος, τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα προσφέρει ελκυστικά πακέτα και υπηρεσίες εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Εναλλακτικός

Διαβάστε περισσότερα

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑΤΙ Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ? Σε περίοδο διεθνούς κρίσης οι κρουαζιέρα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας Κέρκυρα, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού Ταχ. Κώδικας: 49100, Κέρκυρα Τηλέφωνο: 2661039606, 2661031696 Fax: 2661042335

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Πρόλογος... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος................................................. 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Κεφάλαιο 1: Ο σύγχρονος τουρισμός και η Ελλάδα ως προορισμός................................ 25 1.1 Το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕCOANALYSIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ 2ο Διεθνές Συνέδριο Αειφορία, Διατροφή, Τουρισµός: παράγοντες - κλειδιά για την εξωστρέφεια των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.gr Τουρισμός στη πράξη Περισσότερα από 900 εκ τουρίστες ταξίδεψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ιοίκηση του ΙΤΕΠ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να δώσει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3rd International Rhodes Tourism Forum. ιαχείριση της αλλαγής στους τουριστικούς προορισµούς: Στρατηγικές & ράσεις

3rd International Rhodes Tourism Forum. ιαχείριση της αλλαγής στους τουριστικούς προορισµούς: Στρατηγικές & ράσεις 3rd International Rhodes Tourism Forum ιαχείριση της αλλαγής στους τουριστικούς προορισµούς: Στρατηγικές & ράσεις ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN TOURISM DESTINATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο Παύλος Ιωσηφίδης Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

«Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα»

«Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα» «Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα» 29 30 Mai 2012 29. 30. ΜΑΪΟΥ 2012 Gabriela Scheiner Mitglied des Tourismusausschusses der Gemeinde

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ρ Μαριάννα Σιγάλα Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Χίος

ρ Μαριάννα Σιγάλα Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Χίος ρ Μαριάννα Σιγάλα Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Χίος Ηλεκτρονικά Συστήµατα ιαχείρισης και Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισµών: ιεθνείς Τάσεις, Ισχύουσα Κατάσταση & Προοπτικές στην Ελληνική τουριστική βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος

Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Γιατί κατασκευάζεται ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο; Μπορούν να προσδιοριστούν 10 διαφορετικοί λόγοι για τη κατασκευή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ : ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΜΜΟΣ ΗΛΙΟΣ ΘΑΛΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

η άλλη Ελλάδα Η Διεθνής Καμπάνια για την Προώθηση Eco & Alternative Tourism, 2014 Οικολογικός και Εναλλακτικός Τουρισμός

η άλλη Ελλάδα Η Διεθνής Καμπάνια για την Προώθηση Eco & Alternative Tourism, 2014 Οικολογικός και Εναλλακτικός Τουρισμός η άλλη Ελλάδα Οικολογικός και Εναλλακτικός Τουρισμός Η Διεθνής Καμπάνια για την Προώθηση Eco & Alternative Tourism, 2014 ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS Η ΑΛΛΑΓΗ ΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς Δ/ντής Executive MBA και M.Sc. in Human Resources Management ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας»

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας» «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης Η περίπτωση της Σουηδίας» Εισηγητής: Νίκος Παπαδόπουλος MP of SWEDEN Γενικά Χαρακτηριστικά της Σουηδίας Πληθυσμός 10.500.000 κάτοικοι Το 84%

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Convention Bureaux. Ο ρόλος τους στην προβολή και προώθηση της χώρας Σηµερινή κατάσταση και προοπτικές

Convention Bureaux. Ο ρόλος τους στην προβολή και προώθηση της χώρας Σηµερινή κατάσταση και προοπτικές Convention Bureaux Ο ρόλος τους στην προβολή και προώθηση της χώρας Σηµερινή κατάσταση και προοπτικές ρ. ηµήτρης Κούτουλας Σύµβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης και Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Αίθουσα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Μαρίνης Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Επιμέλεια: Δρ. Γεώργιος Κουλαουζίδης Ειδικός Σύμβουλος για θέματα Δια Βίου Μάθησης 2012 Ανάπτυξη και προβολή της οινοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου

1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου 1ο ιεθνές Forum Τουρισµού Ρόδου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΑΡΑΣ Οικονοµολόγος ΕΤΑΠ Συντονιστής Επιστηµονικής Οµάδας Τουρισµού Ενδεικτικά κρίσιµα ζητήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s

Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s σ τ ο Γ α λ λ ι κ ό Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο Α θ η ν ώ ν Σίνα 31, 10680 Αθήνα - Τηλ-Φαξ: 210-3614065 email: info@cnam.gr Τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα