ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη λογισμικού για την εκτίμηση της κεραυνικής συμπεριφοράς εναερίων γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη λογισμικού για την εκτίμηση της κεραυνικής συμπεριφοράς εναερίων γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη λογισμικού για την εκτίμηση της κεραυνικής συμπεριφοράς εναερίων γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Περικλής Παπαϊωάννου Επιβλέπων Καθηγητής : Παντελής Μικρόπουλος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί την διπλωματική μου εργασία στο τμήμα Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. Ο σκοπός της διπλωματικής ήταν η δημιουργία δύο λογισμικών με τη χρήση του μαθηματικού πακέτου MATLAB, προκειμένου να μελετηθεί η κεραυνική συμπεριφορά των εναέριων γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας διάφορα κεραυνικά μοντέλα σύλληψης και σύζευξης από την διεθνή βιβλιογραφία καθώς και μιαστατιστική μέθοδο. Για την διευκόλυνση του αναγνώστη/χρήστη του λογισμικού η εργασία διαχωρίστηκε σε πέντε επί μέρους κεφάλαια : Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται κάποιες εισαγωγικές έννοιες σχετικές με τους κεραυνούς όπως επίσης και η μεθοδολογία πάνω στην οποία στηρίχτηκε η δημιουργία των δύο λογισμικών. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται εν συντομία η χρήση του μαθηματικού περιβάλλοντος MATLAB και η εφαρμογή του στη δημιουργία γραφικού περιβάλλοντος(gui). Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται διεξοδικά η λειτουργία των δύο λογισμικών και διασαφηνίζεται η χρησιμότητά τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια εφαρμογή των δύο λογισμικών για μια τυπική γραμμή διανομής 20kV του δικτύου διανομής ώστε ο αναγνώστης-χρήστης του λογισμικού να κατανοήσει καλύτερα την επίδραση των κεραυνικών μοντέλων στην αξιολόγηση της κεραυνικής συμπεριφοράς γραμμών διανομής. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσης διπλωματικής εργασίας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά : Tον επιβλέποντα Αναπληρωτή Καθηγητή Π.Ν. Μικρόπουλο για την άψογη συνεργασία καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής και για τις επιστημονικές επισημάνσεις του. Τον κ.θωμά Ε.Τσοβίλη διδάκτορα του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών για τις επιστημονικές υποδείξεις του. Tον υποψήφιο διδάκτορα κ. Ζ.Δάτσιο για όλες τις συμβουλές και το χρόνο που αφιέρωσε. Παπαϊωάννου Περικλής Ιούλιος

3 3

4 Λίστα Συμβόλων h ( ) : ύψος αγωγού φάσης h ( ) : ύψος γειωμένου αγωγού ( ) : ακτίνα γειωμένου αγωγού ( ) : κρίσιμη τάση διάσπασης μονωτήρων ( ): ειδική αντίσταση του εδάφους ( ): αντίσταση γείωσης ( ) : ελάχιστο ρεύμα άμεσου κεραυνικού πλήγματος το οποίο προκαλεί διάσπαση της μόνωσης ( ) : απόσταση μεταξύ των εξωτερικών εναέριων αγωγών : συντελεστής γειτνίασης : ορογραφικός συντελεστής ( ) : μέση τιμή της κατανομής του ρεύματος του κεραυνού (%): τυπική απόκλισητου ρεύματος του κεραυνού ( h / / ) : Μέση ετήσια πυκνότητα κεραυνικών πληγμάτων ( h / / ) :Συχνότητα σφαλμάτων λόγω έμμεσων κεραυνικών πληγμάτων(σφαλμάτων) ( h / / ) : Συχνότητασφαλμάτων λόγω άμεσων κεραυνικών πληγμάτων ( h / / ) : Συνολική συχνότητασφαλμάτων μιας εναέριας γραμμής διανομής εξαιτίας άμεσων και έμμεσων κεραυνικών πληγμάτων ( )το μισό της απόστασηςμεταξύ δύο διαδοχικών εγκατεστημένων εκτροπέων υπέρτασης. ( )η διάρκεια του μετώπου της επαγόμενης υπέρτασης λόγω έμμεσου κεραυνικούπλήγματος ( )η παραμένουσα τάση των εγκατεστημένων εκτροπέων υπέρτασης 4

5 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Ατμοσφαιρικές εκκενώσεις Κεραυνοί Κατηγορίες κεραυνών Παράμετροι κεραυνού Βηματικός leader Οχετός επιστροφής Απόσταση πρόσκρουσης Μέση ετήσια πυκνότητα πληγμάτων κεραυνού στο έδαφος Ανάλυση της κεραυνικής συμπεριφοράς εναερίων γραμμών διανομής Γενικά Σφάλματα λόγω άμεσων κεραυνικών πληγμάτων Ηλεκτρογεωμετρικά Μοντέλα(EGM smodels) Γενικευμένα Μοντέλα(GenericModels) Στατιστικό Μοντέλο(StatisticalModel) Υπολογισμός της ακτίνας επαγόμενης υπέρτασης για διαφορετικά Κεραυνικά Μοντέλα Σύζευξης Σφάλματα λόγω έμμεσων κεραυνικών πληγμάτων Επίδραση των εκτροπέων υπέρτασης και του εναερίου αγωγού γείωσης Επίδραση γειτνιαζόντων αντικειμένων και ορογραφίας To μαθηματικό πακέτο MATLAB Το περιβάλλον λειτουργίας Το γραφικό περιβάλλον Ανάπτυξη λογισμικών Ανάπτυξη 1 ου Λογισμικού με χρήση του MATLAB για την εκτίμηση της κεραυνικής συμπεριφοράς εναερίων γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τη στατιστική μέθοδο Ανάπτυξη 2 ου Λογισμικού με χρήση του MATLAB για την εκτίμηση της κεραυνικής συμπεριφοράς εναερίων γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση διάφορα μοντέλα σύλληψης και σύζευξης από τη διεθνή βιβλιογραφία

6 4. Εφαρμογή των προγραμμάτων Συμπεράσματα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

7 1. Εισαγωγή 1.1. Ατμοσφαιρικές εκκενώσεις Κεραυνοί Ο κεραυνός είναι μία ηλεκτρική εκκένωση ατμοσφαιρικής προέλευσης[1] απλή ή πολλαπλή μεταξύ νέφους και γης. Κεραυνοί είναι δυνατόν να λάβουν χώρα και μεταξύ των σύννεφων, αλλά και εντός των σύννεφων, ωστόσο αυτοί δεν αποτελούν άμεσο κίνδυνο για μια περιοχή και κατ επέκταση δεν λαμβάνονται υπόψη για την αντικεραυνική προστασία Κατηγορίες κεραυνών Έχει βρεθεί ότι υπάρχουν τεσσάρων ειδών κεραυνοί : 1. Οι αρνητικοί κεραυνοί, που ξεκινούν από το κάτω μέρος του σύννεφου (αρνητικό) προς τη γη. Αυτοί είναι και οι συνηθέστεροι. 2. Οι θετικοί κεραυνοί, που ξεκινούν από τη (θετική) γη προς το κάτω μέρος του σύννεφου. Αυτοί είναι λιγότερο συνηθισμένοι από τους προηγούμενους. 3. Οι αρνητικοί κεραυνοί, που ξεκινούν από τη γη προς το πάνω μέρος του σύννεφου και δεν είναι συνηθισμένοι. 4. Οι θετικοί κεραυνοί, που ξεκινούν από το πάνω μέρος του σύννεφου προς τη γη. Οι κεραυνοί αυτοί, που δεν είναι συνήθεις, παρατηρούνται στα ψυχρά κλίματα και είναι αυτοί στους οποίους έχουν παρατηρηθεί τα ισχυρότερα ρεύματα. Οι κεραυνοί που ξεκινούν από τη γη προς το σύννεφο(σχήμα 1.1), ονομάζονται και ανερχόμενοι (upward), ενώ οι κεραυνοί, οι οποίοι ξεκινούν από το σύννεφο προς τη γη ονομάζονται και κατερχόμενοι (downward).από αυτούς οι κεραυνοί από το σύννεφο προς τη γη είναι τα είδη με το περισσότερο ενδιαφέρον στη σχεδίαση συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας και με αυτούς θα ασχοληθούμε παρακάτω. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι περίπου το 90% των κεραυνών είναι αρνητικοί. Αν όμως ληφθεί σαν παράμετρος το ύψος του σημείου που καταλήγει ο κεραυνός η αναλογία αυτή ανατρέπεται για τα ψηλότερα σημεία. 7

8 Σχήμα 1.1 Σύννεφο τύπου σωρειτομελανία και τύποι εκκενώσεων.a&c Αρνητικοί κεραυνοί b&d.θετικοί κεραυνοί,e.αστραπές,f.εκκενώσεις προς στρατόσφαιρα[2] Παράμετροι κεραυνού Χαρακτηριστικές παράμετροι ενός κεραυνού αποτελούν : Η πολικότητα, η οποία καθορίζεται από το πρόσημο του φορτίου του κεραυνού και εξαρτάται από τη γεωγραφική θέση. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (90%) το φορτίο του κεραυνού είναι αρνητικό (αρνητικοί κεραυνοί). Η κατεύθυνση, η οποία καθορίζεται από το μέσο εκκίνησης του κεραυνού, από το σύννεφο προς τη γη ή από τη γη προς το σύννεφο. Το ρεύμα, το οποίο εμφανίζεται υπό τη μορφή μίας ή περισσότερων κρούσεων με απότομο μέτωπο, που η κάθε μια τους μετά το μέγιστο εύρος μειώνεται με σχετικά αργό ρυθμό. Τυπική κυματομορφή του ρεύματος ενός κεραυνού αποτελεί αυτή με διάρκεια μετώπου τάξης 5μsκαι διάρκεια ημίσεως εύρους της τάξης των 100μs. Χαρακτηριστικά μεγέθη του ρεύματος του κεραυνού αποτελούν : Το μέγιστο εύρος (I), το εύρος του ρεύματος ενός κεραυνού μπορεί να ποικίλλει από μερικές εκατοντάδες αμπέρ μέχρι εκατοντάδες ka.το μέγιστο εύρος του ρεύματος του κεραυνού σε συνδυασμό με την αντίσταση που θα αναγκαστεί να διαρρεύσει καθορίζουν τη μέγιστη 8

9 αναπτυσσόμενη εξαιτίας του τάση. Επομένως σε ένα ηλεκτρικό σύστημα το μέγιστο εύρος του ρεύματος καθορίζει την πιθανότητα διάσπασης της μόνωσης. Η μέση κλίση (di/dt), ο μέσος ρυθμός ανόδου του ρεύματος ο οποίος υπολογίζεται στο τμήμα του μετώπου της κυματομορφής του ρεύματος που βρίσκεται μεταξύ του 30% και 90% του μέγιστου εύρους, di/dt=(i 90 -I 30 )/(t 90 -t 30 ), ka/μs. Η διάρκεια, κατ αντιστοιχία με το εύρος του ρεύματος του κεραυνού, η διάρκεια του ρεύματος σε συνδυασμό με την αντίσταση που θα αναγκαστεί ο κεραυνός να διαρρεύσει καθορίζουν την ενέργεια που παράγεται σ αυτή, και κατά συνέπεια και τη θερμότητα η οποία εκλύεται κατά τη δίοδό του. Το ολικό φορτίο ( ), το ολοκλήρωμα του ρεύματος του κεραυνού στο χρόνο, για όλη τη διάρκειά του. Το κρουστικό φορτίο ( ),το ολοκλήρωμα της κρουστικής συνιστώσας του ρεύματος του κεραυνού στο χρόνο. Η ειδική ενέργεια ( ), η ενέργεια που καταναλώνεται κατά τη ροή του ρεύματος του κεραυνού σε μοναδιαία αντίσταση. Υπολογίζεται ως το ολοκλήρωμα του τετραγώνου του ρεύματος του κεραυνού στο χρόνο για όλη τη διάρκειά του. Εκφράζει την ενέργεια που συνοδεύει την ηλεκτρική εκκένωση του κεραυνού σε μονάδες ή ισοδύναμα σε. Ο αριθμός διαδοχικών εκκενώσεων. Ο κεραυνός μπορεί να αποτελείται από μια απλή εκκένωση ή πολλαπλές διαδοχικές εκκενώσεις. 9

10 Βηματικόςleader Ο σχηματισμός του κεραυνού πραγματοποιείται σε δυο βήματα. Οι κεραυνοί ξεκινούν από τα σύννεφα και προχωρούν προς τη γη με τη μορφή ενός όχι πολύ φωτεινού leader από την άκρη του οποίου εκπηδούν εκτεταμένες εκκενώσεις κορώνα. Η κίνηση αυτού του leader δεν είναι συνεχής, αλλά με βήματα μήκους από 10 μέχρι 80 m το καθένα, ενώ η μέση ταχύτητα προώθησης του είναι περίπου 1.5x10 4 m/s. Ο leader αυτός ονομάζεται βηματικόςleader (steppedleader) και αποτελεί το πρώτο βήμα σχηματισμού του κεραυνού. Το ρεύμα που τον διαρρέει έχει υπολογιστεί ότι είναι της τάξης μερικών εκατοντάδων Ampere Οχετός επιστροφής Το δεύτερο βήμα στο σχηματισμό του κεραυνού είναι ο οχετός επιστροφής. Όταν ο βηματικόςleader φτάσει κοντά στο έδαφος τότε εκπηδούν από αυτό ένας ή και περισσότεροι leader. Ένας από αυτούς ενώνεται με το βηματικό, ο οχετός γίνεται λαμπρότερος και διαρρέεται από πολύ ισχυρά ρεύματα. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί αγώγιμη σύνδεση μεταξύ γης και σύννεφου. Η διάρκεια ζωής του σπινθήρα είναι μικρή. Εν τούτοις μετά το σβήσιμό του (και αφού περάσουν μερικές δεκάδες μs), το φαινόμενο είναι δυνατόν να επαναληφθεί. Δηλαδή πάλι ξεκινά από το σύννεφο ένας όχι πολύ λαμπρός leader που κινείται, σε συνεχή αυτή τη φορά κίνηση, μέσα στο κανάλι της προηγούμενης εκκένωσης, και όταν φτάσει στη γη ξανανάβει ο σπινθήρας. Αυτός ο leader λέγεται βελοειδής ή συνεχής leader και το φαινόμενο της λάμπρυνσης του καναλιού οχετός επιστροφής. Η ταχύτητα προώθησης του οχετού επιστροφής είναι περίπου 30x10 6 m/s Απόσταση πρόσκρουσης Η απόσταση πρόσκρουσης είναι η απόσταση από ένα σημείο που αν πλησιάσει κοντύτερα ένας κατερχόμενος leader τότε θα προκαλέσει την εκκίνηση από το σημείο αυτό ενός ανερχόμενου leader αντίθετης πολικότητας. Ο ανερχόμενος leader θα ενωθεί με τον κατερχόμενο, προκαλώντας την πτώση κεραυνού σε αυτό το σημείο. Τέλος, η απόσταση πρόσκρουσης θεωρείται ανάλογη με το φορτίο του κεραυνού δηλαδή με το ρεύμα που θα τον διαρρεύσει μόλις αποκατασταθεί ο οχετός επιστροφής. 10

11 Μέση ετήσια πυκνότητα πληγμάτων κεραυνού στο έδαφος Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980 οι πληροφορίες αναφορικά με την πτώση των κεραυνών προερχόταν κυρίως από μετεωρολογικές παρατηρήσεις. Η συστηματική ανίχνευση της πτώσης των κεραυνών έγινε εφικτή με την ραγδαία ανάπτυξη της ηλεκτρονικής και ψηφιακής τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια. Στις μέρες μας η μέση ετήσια πυκνότητα πληγμάτων κεραυνού στο έδαφος καθορίζεται με μετρήσεις μέσω δικτύου καταγραφής κεραυνών ωστόσο, σύμφωνα με την IEC, εάν η ακριβής τιμή της δεν είναι διαθέσιμη μπορεί να εκτιμηθεί προσεγγιστικά με την εξίσωση: = (1.1) πλήγματα κεραυνού ανά και ανά έτος όπου είναι ο αριθμός ημερών καταιγίδας ανά έτος. Ημέρα καταιγίδας για μια συγκεκριμένη περιοχή ορίζεται ως η ημέρα για την οποία στην περιοχή αυτή έχει γίνει αντιληπτός ακουστικά (βροντή) ή οπτικά (αστραπή) τουλάχιστον ένας κεραυνός. Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι ο αριθμός ημερών καταιγίδας ανά έτος μπορεί να εκτιμηθεί από μετεωρολογικές παρατηρήσεις, ωστόσο επειδή διαφέρει σημαντικά από περιοχή σε περιοχή, πολλές χώρες έχουν συντάξει χάρτες ισοδυναμικών καμπυλών, περιοχές δηλαδή με ίδια τιμή. Ο χάρτης ισοκεραυνικών καμπυλών της χώρας μας παρουσιάζεται στο σχήμα 1.2. Η εξίσωση (1.1) προτάθηκε από τον Α.J.Eriksson και αποτελεί την καλύτερη προσέγγιση μεταξύ των ημερών καταιγίδας και των πληγμάτων κεραυνού στο έδαφος. Ωστόσο, σύμφωνα με την IEC, η σχέση μεταξύ των και μεταβάλλεται με την αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών. Ακόμη και ο ορισμός του εμπεριέχει ελλείψεις σε σχέση με την συχνότητα των κεραυνών. Οι μετεωρολόγοι δεν διακρίνουν τις ημέρες καταιγίδας στις οποίες συμβαίνουν μερικοί κεραυνοί από αυτές στις οποίες η καταιγίδα μπορεί να διαρκέσει πολλές ώρες με πληθώρα κεραυνών. Η δημοσίευση μετεωρολογικών δεδομένων ωρών καταιγίδας αντί ημερών καταιγίδας ανά έτος και η συσχέτισή τους με την πυκνότητα πληγμάτων κεραυνού στο έδαφος έδειξε ότι σε περιοχές μικρής κεραυνικής δραστηριότητας η πυκνότητα πληγμάτων κεραυνού στο έδαφος υπολογισμένη με βάση τις ημέρες καταιγίδας είναι περίπου διπλάσια από την αντίστοιχη υπολογισμένη με βάση τις ώρες καταιγίδας ανά έτος. Επομένως για το σωστό υπολογισμό της είναι καθοριστικής σημασίας η χρονική διάρκεια των καταιγίδων. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι γενικότερα αποδεκτό ότι η εξίσωση (1.1) μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα στον υπολογισμό της. 11

12 Σχήμα 1.2 Χάρτης ισοκεραυνικών καμπυλών της Ελλάδας[1] 12

13 1.2. Ανάλυση της κεραυνικής συμπεριφοράς εναερίων γραμμών διανομής Οι κεραυνοί είναι μία από τις βασικές αιτίες πρόκλησης διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος σε συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, επηρεάζοντας την αξιοπιστία των δικτύων διανομής και κατά συνέπεια προκαλώντας οικονομικές απώλειες. Η απόδοση των εναερίων γραμμών διανομής έναντι των κεραυνικών πληγμάτων συνδέεται άμεσα με την διάσπαση της μόνωσης των γραμμών εξαιτίας τόσο των άμεσων όσο και των έμμεσων κεραυνικών πληγμάτων. Στην παρούσα διπλωματική υλοποιήθηκαν δύο εφαρμογές λογισμικού χρησιμοποιώντας μια νέα στατιστική μέθοδο καθώς και ήδη γνωστά κεραυνικά μοντέλα σύλληψης για την εκτίμηση της συχνότητας διάσπασης των εναερίων γραμμών διανομής. Το πρώτο λογισμικό ενσωματώνει ένα πρόσφατα εισηγμένο στατιστικό μοντέλο και το απλοποιημένο μοντέλο σύζευξης κατά IEEEStd. 1410:2010[34], δίνοντας ένα αναμενόμενο εύρος των σφαλμάτων λόγω άμεσων και έμμεσων κεραυνικών πληγμάτων λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα σύλληψης του κεραυνού. Στο δεύτερο λογισμικό ενσωματώνονται τόσο το στατιστικό μοντέλο όσο και ήδη γνωστά κεραυνικά μοντέλα σύλληψης καθώς και τέσσερα μοντέλα κεραυνικής σύζευξης δίνοντας στον χρήστη/μηχανικό τη δυνατότητα συνδυασμού αποτελεσμάτων και καλύτερης εποπτείας αυτών. Νωρίτερα παρουσιάζονται τα ηλεκτρογεωμετρικά μοντέλα όπως και τα γενικευμένα, τα οποία προϋπήρξαν σαν έννοιες χρονικά και αναλύθηκαν λεπτομερώς από διάφορους ερευνητές. Παρά την ευρεία τους εφαρμογή τα παραπάνω μοντέλα δεν λαμβάνουν υπόψη την στοχαστική συμπεριφορά του κεραυνού εξού και η δημιουργία του στατιστικού μοντέλου Γενικά Όταν ένας κεραυνός κατέρχεται, είτε πλήττει άμεσα μια γραμμή διανομής, είτε πλήττει γειτνιάζουσα κατασκευή, είτε το έδαφος κοντά στη γραμμή(έμμεσα πλήγματα). Τα έμμεσα πλήγματα μπορεί να οδηγήσουν σε υπερτάσεις και κατ επέκταση σε διάσπαση της μόνωσης μιας γραμμής διανομής. Η εκτίμηση της κεραυνικής συμπεριφοράς των εναέριων γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σχετίζεται άμεσα με τη διάσπαση της μόνωσης των γραμμών εξαιτίας των άμεσων και των έμμεσων κεραυνικών πληγμάτων(σχήμα 1.3). Έτσι η συνολική συχνότητα διάσπασης της μόνωσης μια εναέριας γραμμής διανομής δίνεται από τη σχέση : = + (1.2) όπου και είναιοι συχνότητες σφαλμάτων λόγω έμμεσων και άμεσων κεραυνικών πληγμάτων αντίστοιχα.άμεσα θεωρούνται τα κεραυνικά πλήγματα που 13

14 συμβαίνουν εντός της περιοχής (α) και έμμεσα θεωρούνται τα πλήγματα που συμβαίνουν εντός της περιοχής (β) όπως απεικονίζονται αντίστοιχα στο σχήμα 1.3. Σχήμα 1.3Κεραυνικές κρίσιμες περιοχές[22],[47] Σφάλματα λόγω άμεσων κεραυνικών πληγμάτων Η συχνότητα σφαλμάτων μιας εναέριας γραμμής διανομής εξαιτίας άμεσων κεραυνικών πληγμάτωνδίνεται από τον τύπο : = ( ) (1.3) όπου ( ) είναι το ελάχιστο ρεύμα απευθείας κεραυνικού πλήγματος το οποίο προκαλεί διάσπαση της μόνωσης της γραμμής. Μπορεί να υπολογιστεί αναλυτικά ή μέσω υπολογιστικών προσομοιώσεων, ( )είναι η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της κατανομής πλάτους του ρεύματος του κεραυνού και δίνεται από τη σχέση : ( ) = ( ) (1.4) όπου ( )είναι η ενδιάμεση τιμή της κατανομής του ρεύματος του κεραυνού και η τυπική απόκλιση της λογαριθμικής κανονικής κατανομής του ρεύματος του κεραυνού. είναι ο ρυθμόςτων άμεσων κεραυνικών πληγμάτων πάνω σε μια γραμμή διανομής και δίνεται από τον τύπο : 14

15 = 0,1 (2 + )(1.5) όπου ( h / / ) είναιη μέση ετήσια πυκνότητα πληγμάτων κεραυνού στο έδαφοςμιας περιοχής, ( )η απόσταση των εξωτερικών εναέριων αγωγών της γραμμής διανομής και ( )η ισοδύναμη ακτίνα σύλληψης του αγωγού προστασίας η οποία μπορεί να υπολογιστεί ολοκληρώνοντας την ακτίνα σύλληψης του αγωγού η οποία πολλαπλασιάζεται με την συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας ( ) (1.4) και δίνεται από τη σχέση: = ( ) ( ) (1.6) Σύμφωνα με την εξίσωση (1.5) ο υπολογισμός των αναμενόμενων άμεσων κεραυνικών πληγμάτων σε μια γραμμή διανομής που οδεύει σε περιοχή, όπου η μέση ετήσια πυκνότητα πληγμάτων κεραυνού στο έδαφος είναι γνωστή, ανάγεται στον υπολογισμό της ισοδύναμης ακτίνας σύλληψης των αγωγών προστασίας (1.6). Ο υπολογισμός της μπορεί να γίνει με βάση διαφορετικά μοντέλα σύλληψης του κεραυνού όπως αναλύονται στη συνέχεια. Στην παρούσα διπλωματική αναλύονται τρεις κατηγορίες μοντέλων σύλληψης κεραυνού. Τα ηλεκτρογεωμετρικά μοντέλα (EGM s), τα γενικευμένα μοντέλα (Generics) και το νεοεισαχθέν στατιστικό μοντέλο(statistical) Ηλεκτρογεωμετρικά Μοντέλα(EGM smodels) Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 διεξήχθη διεξοδική έρευνα[52] του φαινομένου σύλληψης του κεραυνού ώστε τα αποτελέσματά της να εφαρμοστούν στην ανάλυση της κεραυνικής συμπεριφοράς εναερίων γραμμών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Αποτέλεσμα της έρευνας αυτής ήταν η ανάπτυξη των ηλεκτρογεωμετρικών μοντέλων σύμφωνα με τα οποία η σύλληψη του κεραυνού από ένα αντικείμενο συμβαίνει, εφόσον η κεφαλή του κατερχόμενου λήντερ βρεθεί σε απόσταση ίση με την απόσταση πρόσκρουσης από αυτό, οπότε λόγω ανύψωσης του ηλεκτρικού πεδίου στο αντικείμενο ξεκινά ένας ανερχόμενος leader, που συλλαμβάνει τον κατερχόμενο leader.δεδομένου ότι η ανύψωση του πεδίου στο αντικείμενο εξαρτάται από το φορτίο στην κεφαλή του κατερχόμενουleader,και το φορτίο αυτό με τη σειρά του σχετίζεται με το φορτίο του νέφους που καθορίζει το ρεύμα του οχετού επιστροφής, η απόσταση που απαιτείται για την έναυση του ανερχόμενου leader, η απόσταση πρόσκρουσης, συσχετίστηκε με το ρεύμα του κεραυνού. Σύμφωνα με διάφορους ερευνητές οι οποίοι χρησιμοποίησαν δεδομένα πεδίου και πειραματικά αποτελέσματα 15

16 ηλεκτρικής διάσπασης διακένων αέρα, τύπου ράβδου-ράβδου και ράβδου πλάκας υπό κρουστικές υψηλές τάσεις, η απόσταση πρόσκρουσης, η οποία ορίζεται ως η απόσταση μεταξύ του καθοδικού κεραυνικού leaderκαι του πληγέντος αντικειμένου, σχετίζεται αποκλειστικά με την πιθανοτική κατανομή ρεύματος του κεραυνού και μπορεί να συνδεθεί με την απόσταση πρόσκρουσης στη γη ( ),χρησιμοποιώντας ένα συντελεστή ως εξής: = = (1.7) όπου ( )είναι το ρεύμα του κεραυνού, ( )η απόσταση πρόσκρουσης και σε m. Οι συντελεστές Α,Β και γ δίνονται από διάφορους ερευνητές στον παρακάτω πίνακα1.η εφαρμογή των ηλεκτρογεωμετρικών μοντέλων στη διαδικασία σύλληψης του κεραυνού από μία γραμμή διανομής περιγράφεται στο Σχήμα 1.4. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Α,Β και γ για τη σχέση 1.7 Ηλεκτρογεωμετρικά μοντέλα A B γ Wagner &Hileman[3] για h<18 m Young et al.[4] γ για h>18 m h το ύψος αγωγού προστασίας Armstrong & Whitehead[5] Brown & Whitehead[6] Whitehead[7] Love[8] Suzuki[9] derived from Golde[10] Anderson[11] and IEEE WG[12] /β* Mousa&Srivastava[13] IEEE Std 1243[14] /β** *β = 0.64 για UHV γραμμές, 0.8 για EHV γραμμές, και 1 για άλλες γραμμές **β = ln(43-h), για h<40 m, β = 0.55 forh>40 m όπουh είναι το ύψος του αγωγού φάσης 16

17 Σχήμα 1.4.Διαδικασία σύλληψης κεραυνού[25] με βάση τα ηλεκτρογεωμετρικά μοντέλα: όπου Dη απόσταση πρόσκρουσης στη γη, Sη απόσταση πρόσκρουσης του κεραυνού σ ένα αντικείμενο, R η ακτίνα σύλληψης και h το ύψος του αγωγού. Η ακτίνα σύλληψης του κεραυνού από έναν αγωγό διανομής με ύψος h( ) δίνεται από τον παρακάτω τύπο εφαρμόζοντας το Πυθαγόρειο θεώρημα(σχήμα 1.4) θα έχουμε: = ( h) = h h = h h γιαh < Και = = γιαh Συνοψίζοντας η ακτίνα σύλληψης για τα ηλεκτρογεωμετρικά μοντέλα δίνεται από τη σχέση: 1 1 = + 2 h h, h < (1.8), h (1.9) Παρά την απλότητά τους και την ευρεία δυνατότητα εφαρμογής, τα ηλεκτρογεωμετρικά μοντέλα, με μόνη εξαίρεση το μοντέλο του Young[4](πίνακας 1),δεν λαμβάνουν υπόψη τις επιδράσεις του ύψους του πληττόμενου αντικειμένου στην απόσταση πρόσκρουσης S. Επίσης τα περισσότερα μοντέλα όπως είναι εμφανές και από τον πίνακα 1 έχουν μια σταθερή τιμή για τον συντελεστή γ. Ωστόσο ο συντελεστής γ, θα πρέπει ναεξαρτάται από το ύψος του πληγέντος αντικείμενου, το εύρος του ρεύματος του κεραυνού και την πιθανότητα σύλληψης. 17

18 Η ισοδύναμη ακτίνα σύλληψης ενός αγωγού με βάση τα ηλεκτρογεωμετρικά μοντέλα δίνεται από την παρακάτω σχέση : = ( ) h h ( ) (2.0) Όπου ( )είναι η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της κατανομής του πλάτους του κεραυνού και δίνεται από τη σχέση (1.4). 18

19 Γενικευμένα Μοντέλα(GenericModels) Μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1980 αναπτύχθηκαν μοντέλα σύλληψης[52] του κεραυνού που λαμβάνουν υπόψη στον προσδιορισμό της απόστασης πρόσκρουσης και της ακτίνας σύλληψης, εκτός από το ρεύμα του κεραυνού, το ύψος του αντικειμένου. Τα μοντέλα αυτά ονομάστηκαν από τον Watersγενικευμένα. Τα γενικευμένα μοντέλα σύλληψης του κεραυνού δημιουργήθηκαν αξιοποιώντας δεδομένα πεδίου, πειραματικά αποτελέσματα ηλεκτρικής διάσπασης διακένων φορτισμένης πλάκας-γειωμένης ράβδου, καθώς και προσομοιώσεις της έναυσης και προόδου του ανερχόμενου λήντερ, έως και το τελικό άλμα με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Σύμφωνα με τα γενικευμένα μοντέλαη σύλληψη του κεραυνού από ένα αγωγό διανομής συμβαίνει σε μια ακτίνα γύρω του, η οποία ονομάζεται ακτίνα σύλληψης, εντός της οποίας η ανερχόμενη εκκένωση από τον αγωγό συλλαμβάνει τον κατερχόμενο leader.ο Α.J.Erikssonυπήρξε ο θεμελιωτής της χρήσης της ακτίνας σύλληψης για τον υπολογισμό των κεραυνικών πληγμάτων και εφάρμοσε το κριτήριο της κρίσιμης ακτίνας για την έναυση και πρόοδο του ανερχόμενου leader. Ακολουθώντας τον Eriksson, άλλοι ερευνητές στηριζόμενοι σε διαφορετικά κριτήρια έναυσης και προόδου του ανερχόμενου leaderπρότειναν διαφορετικές σχέσεις προσδιορισμού της ακτίνας σύλληψης ( ) η οποία ορίζεται ως η μέγιστη πλευρική απόσταση από έναν αγωγό εντός της οποίας είναι δυνατή η σύλληψη του κεραυνού και μπορεί να εκφραστεί με βάση την παρακάτω εξίσωση : = h + h (2.1) Όπου ( )είναι το μέγιστο ρεύμα του κεραυνού, h( )είναι το ύψος του αντικειμένου και οι συντελεστές,,, και βρίσκονται στον πίνακα 2, σύμφωνα με διάφορους ερευνητές : ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ξ,ε,f,ζ και G για τη σχέση (2.0) Γενικευμένα Μοντέλα ξ Ε F ζ G Eriksson[15] Rizk[16] Petrov et al.[17]* Yuan[18]** Borghetti et al.[19] from Dellera&Garbagnati[20] Ait-Amar & Berger[21] *χρησιμοποιώντας ως ύψος h το ύψος του αντικειμένου συν 15m **χρησιμοποιώντας ως ύψος h το ύψος του αντικειμένου πλην 13m 19

20 Χρησιμοποιώντας την εξίσωση (2.0) σε συνδυασμό με (1.6) η ισοδύναμη ακτίνα σύλληψης ενός αγωγούδιανομής με βάση τα γενικευμένα μοντέλα μπορεί να υπολογιστεί ως εξής : = exp + + h + h (2.2) Όπου ( )είναι η ενδιάμεση τιμή της κατανομής του ρεύματος του κεραυνού, η τυπική απόκλιση της λογαριθμικής κανονικής κατανομής του ρεύματος του κεραυνού και οι συντελεστές,,, και δίνονται στον πίνακα 2. Η γενικευμένη εξίσωση (2.2)μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εύκολο υπολογισμό της ισοδύναμης ακτίνας σύλληψης λαμβάνοντας υπόψη της πέραν του ύψους του αγωγού, την κατανομή της τιμής κορυφής του ρεύματος του κεραυνού και το γενικευμένο μοντέλο που χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς. 20

21 Στατιστικό Μοντέλο(StatisticalModel) Πρόσφατα, έρευνες στην πιθανότητα σύλληψης του κεραυνού μέσω πειραμάτων σε κλίμακα έκαναν δυνατή τη διατύπωση των κατανομών της απόστασης πρόσκρουσης και της ακτίνας σύλληψης του κεραυνού. Σύμφωνα με το στατιστικό μοντέλο σύλληψης του κεραυνού τόσο η απόσταση πρόσκρουσης, όσο και η ακτίνα σύλληψης ενός αντικειμένου είναι στατιστικά μεγέθη τα οποία εξαρτώνται από το ύψος του αντικειμένου και το ρεύμα του κεραυνού και διακυμαίνονται με την πιθανότητα σύλληψης. Σύμφωνα με την στατιστική μέθοδο, η ακολουθεί κανονική κατανομή έχοντας μέση τιμή και τυπική απόκλιση οι οποίες δίνονται από τους τύπους : = 6,2exp (0, ,1 )h, (2.3) (%) = 13,3,, h, (2.4) Όπου h( )είναι το ύψος της γραμμής, και είναι η μέση τιμή κ η τυπική απόκλιση του φυσικού λογαρίθμου της κανονικής κατανομής μέγιστου κεραυνικού ρεύματος. Σύμφωνα με τη στατιστική μέθοδο [26],[27] η ακτίνα σύλληψης ακολουθεί κανονική κατανομή με μια μέση τιμή,, που αντιστοιχεί σε 50% πιθανότητα σύλληψης, και μια τυπική απόκλιση σ. Αυτές οι παράμετροι δίνονται από τις ακόλουθες εξισώσεις : = 6,2h,, (2.5) (%) = 13,5h,, (2.6) όπου ( ) είναι η μέγιστη τιμή του κεραυνικού ρεύματος κ h( ) είναι το ύψος της γραμμής διανομής. 21

22 Υπολογισμός της ακτίνας επαγόμενης υπέρτασης για διαφορετικά Κεραυνικά Μοντέλα Σύζευξης Οι πτώσεις κεραυνών σε κοντινές στις γραμμές διανομής αποστάσεις δημιουργούν επαγόμενες υπερτάσεις. Ορισμένες από αυτές τις υπερτάσεις είναι ικανές να προκαλέσουν διάσπαση της μόνωσης των γραμμών διανομής(σχήμα 1.5) Σχήμα 1.5Έμμεσα κεραυνικά πλήγματα σε μια γραμμή διανομής. Κάθε έμμεσο κεραυνικό πλήγμα είναι δυνατό να προκαλέσει υπέρταση πάνω σε μια γραμμή διανομής. Διάσπαση όμως της γραμμής θα προκληθεί μόνο εάν η επαγόμενη υπέρταση είναι μεγαλύτερη από την μόνωση της γραμμής διανομής. Σύμφωνα με το πρότυπο IEEE Std1410:2010[34] για μία εναέρια γραμμή διανομής πάνω από την ιδανική γη, χωρίς γείωση ή καλώδια ουδετέρου, η ακτίνα επαγόμενης υπέρτασης στη γραμμή, ( )βασιζόμενη στο απλοποιημένο μοντέλο κατά Rusk[32]και την επέκτασή του από τον Darveniza[33]μπορεί να υπολογιστεί από την παρακάτω σχέση: (2.7) 28 (h + 0,25 ) = Όπου ( )είναι το ρεύμα του κεραυνού, h( )το ύψος του αγωγού φάσης, ( )η ειδική αντίσταση του εδάφους και ( )η κρίσιμη τάση διάσπασης της μόνωσης της γραμμής διανομής. Με την παραδοχή ότι ο τελευταίος όρος είναι ίσος με 1,5 φορές την κρίσιμη τάση διάσπασης των μονωτήρωντης γραμμής 22

23 διανομής(1,5cfo) κάτω από καθορισμένους κεραυνικούς παλμούς, η παραπάνω εξίσωση μετασχηματίζεται ως εξής : (2.8) 28 (h + 0,25 ) = 1,5 Διάφορα μοντέλα σύζευξης έχουν προταθεί κατά καιρούς από ερευνητές. Στα λογισμικά έχουν χρησιμοποιηθεί τα εξής τέσσερα μοντέλα σύζευξης : IEEEStd 1410:2011 (2.9) 28 (h + 0,25 ) = Darveniza [33] (3.0) 38,8 (h + 0,15 ) = Rusck [32] (3.1) = 38,8 h Paulino Από τη σχέση του Paulino = 33 h + 1,1 (3.2),[50],[51]και λαμβάνοντας υπόψη ότι = 1,5,επιλύθηκε παραμετρικά με τη βοήθεια μαθηματικού λογισμικού η παραπάνω εξίσωση ως προς και καταλήγουμε στην παρακάτω έκφραση: (3.3) = 1,1 + 1,1 ( + 109,091h ) 4 23

24 Σφάλματα λόγω έμμεσων κεραυνικών πληγμάτων H συχνότητα των έμμεσων κεραυνικών πληγμάτων(σφαλμάτων) υπολογίζεται από τη σχέση : = 0,2 ( ) ( ) (3.4) Όπου ( h / / ) είναιη μέση ετήσια πυκνότητα πληγμάτων κεραυνού στο έδαφοςμιας περιοχής, ( )είναι το ελάχιστο ρεύμα έμμεσου κεραυνικού πλήγματος ορισμένο ως η μέγιστη τιμή του κεραυνικού ρεύματος όλων των πιθανών έμμεσων χτυπημάτων το οποίο ανταποκρίνεται σε =, ή ισοδύναμα ( ) = 0, ( ) είναι τοδιάστηματου σφάλματος λόγω επαγόμενων υπερτάσεων και ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ ( ) και ( ) όπως φαίνεται στη σχέση (1.4) και στο Σχήμα 1.4 Σχήμα 1.6Διάστημα σφάλματος λόγω επαγόμενων υπερτάσεων των έμμεσων κεραυνικών πληγμάτων[54] ( ) = ( ) ( ) (3.5) ( ) είναι η ακτίνα επαγόμενης υπέρτασης στη γραμμή, η οποία ορίζεται ως η μέγιστηπλευρική απόσταση ενός κοντινού πλήγματος από κεραυνούς στη γραμμή εντός του οποίου η επαγόμενη τάση της γραμμής προκαλεί διάσπαση της μόνωσης. 24

25 ( ) είναι η ακτίνα σύλληψης, δηλαδή ηπλευρική απόσταση από την γραμμή εντός της οποίας ο αγωγός φάσης συλλαμβάνει τον κεραυνικόleaderόπως περιγράφεται στις ενότητες , και όπου ( )είναι η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της κατανομής του ρεύματος του κεραυνού και δίνεται από τη σχέση (1.4) Ο υπολογισμός των έμμεσων κεραυνικών σφαλμάτων με βάση τα ηλεκτρογεωμετρικάμοντέλα γίνεται με τη βοήθεια του παρακάτω αλγορίθμου : Βήμα 1 ο Εύρεση του το οποίο είναι το ρεύμα του κεραυνού για το οποίο η απόσταση πρόσκρουσης στη γη είναι ίση με το ύψος του αγωγού και ορίζεται ως : = (3.6) Βήμα 2 ο Υπολογισμός του ( )από τη σχέση ( ) = ( ) ( ) = 0όπου το δίνεται από τη σχέση(1.8) για h < Βήμα 3 ο Υπολογισμός του ( )από τη σχέση ( ) = ( ) = 0όπου το δίνεται από τη σχέση(1.9) για h Βήμα 4 ο Αν 0και ο ρυθμός διάσπασης της μόνωσης μιας γραμμής διανομής εξαιτίας έμμεσων κεραυνικών πληγμάτων θα δίνεται από τον τύπο : = 0,2 ( ) h h ( ) (3.7) Αλλιώς αν ο ρυθμός της διάσπασης της μόνωσης δίνεται από τον τύπο : = 0,2 1 + h h ( ) (3.8) Αλλιώς = 0 (3.9) 25

26 Ο υπολογισμός των έμμεσων κεραυνικών σφαλμάτων με βάση τα γενικευμένα μοντέλα γίνεται ως εξής: ( ) = ( ) ( )(4.0) Όπου ( ) δίνεται από τη σχέση(2.1) Και εδώ ακολουθείται η ίδια διαδικασία για την εύρεση του ρεύματος ( ) ( ) = ( ) ( ) = 0 = 0 ( )(4.1) Όσον αφορά τον υπολογισμό των έμμεσων σφαλμάτων με βάση τη στατιστική μέθοδο, το διάστημα σφάλματος λόγω επαγόμενων υπερτάσεων ( ), ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ ( ) και ( ).Εφόσον η ακτίνα σύλληψης, ποικίλλει ανάλογα με την κεραυνική πιθανότητα σύλληψης, μπορεί να συναχθεί ότι το διάστημα σφάλματος λόγω επαγόμενων υπερτάσεων ( ) μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια στατιστική ποσότητα. Τα διαστήματα σφάλματος λόγωεπαγόμενων υπερτάσεων έμμεσων κεραυνικών πληγμάτων για πιθανότητες σύλληψης 50% 2,5% και 97,5% δίνονται από τους παρακάτω τύπους : (4.2) (4.3) (4.4) = = = Το σχήμα 1.4 δείχνει το διάστημα σφάλματοςλόγω επαγόμενων υπερτάσεων για διάφορες πιθανότητες σύλληψης βασισμένες στην πιθανοτική κατανομή της ακτίνας σύλληψης. 26

27 Σχήμα 1.7 Το διάστημα σφάλματος λόγω επαγόμενων[54] υπερτάσεων των έμμεσων κεραυνικών πληγμάτων για διαφορετικές πιθανότητες σύλληψης : ακτίνα επαγόμενης υπέρτασης, ακτίνα σύλληψης του αγωγού της γραμμής, h το ύψος της γραμμής, οι δείκτες a, ci και f αναφέρονται σε πιθανότητες σύλληψης 97,5%, 50% και 2,5% αντίστοιχα. Γνωρίζοντας ότι το είναι μια στατιστική ποσότητα, το ρεύμα ποικίλλει με κεραυνική πιθανότητα σύλληψης. Για πιθανότητα σύλληψης 50%, το ρεύμα μπορεί να υπολογιστεί με τον συνδυασμό των σχέσεων (3.5) και (3.6) για = : (4.5) h, = 3(h + 0,25 ), Το ελάχιστο κεραυνικό ρεύμα έμμεσων κεραυνικών πληγμάτων για πιθανότητες σύλληψης 97,5% και 2,5%, και αντίστοιχα, υπολογίζεται χρησιμοποιώντας μαθηματική σχέση, η οποία υπολογίζεται με τη βοήθεια μαθηματικού softwareγια γραμμές διανομής μέχρι 15m. Η χρήση του ΜATLABεπέτρεψε τον ακριβή υπολογισμό των ρευμάτων για οποιοδήποτε ύψος γραμμής διανομής. 27

28 Επίδραση των εκτροπέων υπέρτασης και του εναερίου αγωγού θωράκισης Οι εκτροπείς υπέρτασης αποτελούν βασικές διατάξεις προστασίας εγκαταστάσεων έναντι υπερτάσεων. Η προστασία που παρέχουν συνίσταται, γενικότερα, στον περιορισμό των υπερτάσεων, την αποκοπή τους ή ακόμα και στον συνδυασμό τους. Μια ιδανική διάταξη προστασίας έναντι υπερτάσεων πρέπει να συμπεριφέρεται ως ανοικτό κύκλωμα υπό κανονική λειτουργία της εγκατάστασης, σε περίπτωση υπέρτασης να άγει χωρίς καθυστέρηση μη επιτρέποντας η τάση να ξεπεράσει τη διηλεκτρική αντοχή της μόνωσης, να περιορίζει το ρεύμα σφάλματος και να απορροφά την ενέργεια που το συνοδεύει, να επιστρέφει στην κανονική κατάσταση λειτουργίας της μετά την παρέλευση της υπέρτασης και να μη καταστρέφεται ποτέ. Ο εκτροπέας υπέρτασης διοχετεύει το ρεύμα της υπέρτασης στο έδαφος ενώ παράλληλα περιορίζει την υπέρταση στον εξοπλισμό. Οι εναέριοι αγωγοί θωράκισης είναι γειωμένοι αγωγοί[22] οι οποίοι τοποθετούνται πάνω από τους αγωγούς φάσης έτσι ώστε να δέχονται τα κεραυνικά πλήγματα τα οποία σε άλλη περίπτωση θα έπλητταν τους αγωγούς φάσης. Το ρεύμα του κεραυνού διοχετεύεται στο έδαφος μέσω γειώσεων κοντά στο σημείο πτώσης του κεραυνού. Η αποτελεσματικότητα των εναερίων αγωγών θωράκισης απαιτεί αυτοί να είναι γειωμένοι σε κάθε πυλώνα της γραμμής. Η ροή του κεραυνικού ρεύματος διαμέσου της σύνθετης αντίστασης του εδάφους είναι πιθανό να οδηγήσει σε μια αύξηση του δυναμικού, έχοντας σαν αποτέλεσμα μια μεγάλη διαφορά τάσης μεταξύ της γης και των αγωγών φάσης. Αυτή η διαφορά τάσης είναι ικανή να προκαλέσει σφάλμα κατά μήκος της μόνωσης από τη γείωση σε έναν από τους αγωγούς φάσης. Το φαινόμενο της ανάστροφης διάσπασης της μόνωσης είναι ένας σημαντικός περιορισμός στην επίδραση του εναερίου αγωγού θωράκισης σε δίκτυα γραμμών διανομής. Ο εναέριος αγωγός γείωσης μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική προστασία μόνο εάν : α)χρησιμοποιούνται καλές τεχνικές μόνωσης για να παρέχουν επαρκή κρίσιμη τάση διάσπασης των μονωτήρων μεταξύ ακροδέκτη εδάφους και των αγωγών φάσης. β) Υφίστανται χαμηλές αντιστάσεις εδάφους. Για διατάξεις τριών φάσεων σε γραμμές διανομής(σχήμα 1.8), η πρόσθεση εναερίου αγωγού θωράκισης θα έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση των έμμεσων κεραυνικών πληγμάτων. Δεδομένου ότι ο εναέριος αγωγός θωράκισης είναι γειωμένος, 28

29 θαμειώσει τις υπερτάσεις στους αγωγούς φάσης μέσω σύζευξης. Όσο πιο κοντά βρίσκονται οι φάσεις στο εναέριο αγωγόθωράκισης τόσο καλύτερη θα είναι η σύζευξη και τόσο λιγότερα έμμεσα πλήγματα θα παρατηρούνται (παρόλο που αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα να μειωθεί η κρίσιμη τάση διάσπασης των μονωτήρων). Σημειώνεται ότι η προσθήκη ενός γειωμένου αγωγού κάτω από τους αγωγούς φάσης θα έχει περίπου την ίδια αμοιβαία επίδραση σύζευξης σε σχέση με έναν από πάνω. Το κόστος ένταξης ενός εναέριου αγωγού θωράκισης σε μία γραμμή διανομής μπορεί να είναι σημαντικό. Επιπλέον με το κόστος του αγωγού, της γείωσης των στύλων και της επιπρόσθετης μόνωσης, το ύψος του στύλου πρέπει να είναι υψηλότερο ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής γωνία προστασίας μεταξύ του εναερίου αγωγού θωράκισης και των εξωτερικών αγωγών φάσης. Η κατασκευή υψηλότερων γραμμών διανομής όμως έχει ως συνέπεια αυτές να είναι ευάλωτες σε απευθείας κεραυνικά πλήγματα και αυτό μετατοπίζει ελαφρώς τη μείωση του ρυθμού σφαλμάτων η οποία παρέχεται από την θωράκιση. Παρά το κόστος όμως και τις δυσκολίες σχεδίασης, εναέριοι αγωγοί γείωσης έχουν χρησιμοποιηθεί σε γραμμές διανομής από επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας με μεγάλη επιτυχία. Σχήμα 1.8Γραμμή διανομής με αγωγό θωράκισης[22] 29

30 Για να εξαλειφτεί ένα μεγάλο ποσοστό των πιθανών σφαλμάτων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτροπείς υπέρτασης σε κάθε στύλο και σε κάθε φάση σε συνδυασμό με έναν εναέριο αγωγό θωράκισης. Οι εκτροπείς υπέρτασης θα προστατέψουν την μόνωση από ανάστροφες διασπάσεις. Ο εναέριος αγωγός θωράκισης θα εκτρέψει τη μεγαλύτερη ποσότητα ρεύματος προς το έδαφος έτσι ώστε οι εκτροπείς υπέρτασης να μην καταπονούνται ενεργειακά. Η εξίσωση της ακτίνας επαγόμενης υπέρτασης σε περίπτωση που υπάρχει εκτροπέας υπέρτασης εγκατεστημένος στη γραμμή διανομής και εναέριος γειωμένος αγωγός μετασχηματίζεται ως εξής[47],[26] : (4.6) 28 (h + 0,25 ) = Όπου ( )το ρεύμα του κεραυνού, h( )το ύψος του αγωγού φάσης, ( )η ειδική αντίσταση του εδάφους, ( ) η κρίσιμη τάση διάσπασης των μονωτήρων, ( )η μισή απόσταση μεταξύ των εγκατεστημένων εκτροπέων υπέρτασης, ( ) η διάρκεια του μετώπου του κεραυνού, ( ) η παραμένουσα τάση από τους εγκατεστημένους εκτροπείς υπέρτασηςκαι = 3 10 / η ταχύτητα όδευσης της επαγόμενης υπέρτασης, που θεωρούμε ότι είναι ίση με την ταχύτητα του φωτός. είναι ο λόγος της βελτίωσης που οφείλεται στον εναέριογειωμένο αγωγό (4.7) h + 0,25 = 1 h + 0, Όπου h ( )το ύψος του εναερίου γειωμένου αγωγού,h ( )το ύψος του εναερίου αγωγούφάσης, ( )η ειδική αντίσταση του εδάφους, ( ) είναι η αντίσταση γείωσης, ( )είναι η αμοιβαία σύνθετη αντίσταση μεταξύ του εδάφους και του αγωγού φάσης και ( ) είναι η σύνθετη αντίσταση του αγωγού γείωσης όπως υπολογίζονται παρακάτω από τις σχέσεις (4.9) και (4.10) αντίστοιχα [22]: (4.9) = 60 h + h h h 30

31 (4.10) = h +, όπου ( )είναι η ακτίνα του εναερίου γειωμένου αγωγού. 31

32 Επίδραση γειτνιαζόντων αντικειμένων και ορογραφίας Οι εναέριες γραμμές διανομής προστατεύονται συνήθως από τα άμεσα κεραυνικά χτυπήματα από παρακείμενα αντικείμενα ή κατασκευές(δέντρα, κτίρια ή άλλες γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας). Αν και οι γειτονικές υψηλές κατασκευές μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση των απευθείας χτυπημάτων, ωστόσο μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση των έμμεσων κεραυνικών πληγμάτων δεδομένου ότι περισσότερα πλήγματα και με μεγαλύτερο ρεύμα θα πλήξουν τις γειτονικές κατασκευές κοντά στις γραμμές. Γραμμές διανομής οι οποίες βρίσκονται σε κορυφές βουνών, σε κορυφογραμμές ή λόφους είναι περισσότερο πιθανόν να αποτελέσουν στόχους κεραυνών. Τα δέντρα και τα κτίρια μπορούν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κεραυνική συμπεριφορά γραμμών διανομής οι οποίες βρίσκονται σε πεδινές περιοχές. Τα δέντρα και τα κτίρια είναι πιθανό να ελκύουν κεραυνούς οι οποίοι σε άλλη περίπτωση θα έπλητταν μια γραμμή διανομής. Η επίδραση αυτής της προστασίας έναντι άμεσων κεραυνικών πληγμάτων, λαμβάνεται υπόψη στα δύο λογισμικά με τη χρησιμοποίηση ενός συντελεστή προστασίας ο οποίος εξαρτάται από το ύψος και τη θέση των παρακείμενων κατασκευών. Μια γραμμή διανομής η οποία βρίσκεται σε μια πλαγιά ενός λόφου δέχεται διαφορετικό αριθμό άμεσων πληγμάτων[53]σε σχέση με μια γραμμή που βρίσκεται στη βάση του λόφου και διαφορετικό αριθμό πληγμάτων σε σχέση με μια γραμμή διανομής που βρίσκεται στην κορυφή ενόςλόφου(σχήμα 1.10). Εύκολα συνάγεται ότι όσο πιο ψηλά βρίσκεται μια γραμμής διανομής τόσο πιο ευάλωτη είναι αυτή σε άμεσα κεραυνικά πλήγματα. Επομένως η τοποθεσία μιας γραμμής διανομής επηρεάζει την συχνότητα άμεσων κεραυνικών πληγμάτων στα οποία αυτή υπόκειται. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο υψομετρικός παράγοντας κατά τη δημιουργία των δύο λογισμικών εισάγεται ένας συντελεστής με την ονομασία ορογραφικός συντελεστής, ο οποίος λαμβάνει τιμές στο διάστημα 0 έως 3στην κορυφή βουνών. 32

33 Σχήμα 1.9 Απευθείας κεραυνικά πλήγματα[53] σε μια γραμμή μέσης τάσης. Συντελεστής διόρθωσης ορογραφίαςκ,σαν συνάρτηση των παραμέτρων ορογραφίας που ορίζονται στoσχήμα 1.10 Σχήμα 1.10 Παράμετροι που χρησιμοποιούνται[53] για την επιρροή της ορογραφίας στα αναμενόμενα άμεσα κεραυνικά πλήγματα σε μια γραμμή διανομής. Μια απλοποιημένη προσέγγιση, παρόμοια με εκείνη που προτείνεται από το πρότυπο IEEE Std 1410:2011, για την έκφραση της επίδρασης των γειτονικών αντικειμένων σχετικά με την αξιολόγηση της κεραυνικής συμπεριφοράς των γραμμών διανομής, προτείνεται ως[22],[26] : = (1 ) (4.11) Όπου ο ορογραφικός συντελεστής, είναι η συχνότητα των έμμεσων κεραυνικών πληγμάτων, είναι η συχνότητα των άμεσων κεραυνικών πληγμάτων και ο συντελεστής προστασίας. Σημειώνεται ότι ισχύει = 0 για γραμμές διανομής της υπαίθρου και = 1 για αστικές γραμμές διανομής. 33

34 2. To μαθηματικό πακέτο MATLAB To MATLAB είναι ακρωνύμιο των λέξεων MATrix LABoratory που στα ελληνικά μπορεί να αποδοθεί σαν Εργαστήριο Πινάκων. Πρόκειται για ένα περιβάλλον αριθμητικών υπολογισμών και τέταρτης γενιάς γλώσσα προγραμματισμού. Αναπτύχθηκε στα τέλη του 1970 από τον CleveMore, πρόεδρο του τμήματος υπολογιστών στο πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού. Στην αρχή η χρήση του περιορίστηκε εντός του πανεπιστημίου με στόχο την επίλυση γραμμικών συστημάτων(linpack) και προβλημάτων ιδιοτιμών(eispack), χωρίς τη γνώση FORTRAN από το χρήστη. Σύντομα διαδόθηκε και σε άλλα πανεπιστήμια. Το 1983 οι JackLittle, CleveMore και SteveBangert ξαναέγραψαν το MATLAB σε C και ίδρυσαν την MathWorks το 1984 με στόχο την ανάπτυξη και τη διάθεσή του στην αγορά. Η MathWorks δρα μέχρι και σήμερα, έχοντας φτάσει στην 38 η έκδοσή του, το MATLAB 7.14 με την κωδική ονομασία R2012a. Το πακέτο του MATLAB προσφέρει δυνατότητες προγραμματισμού, αριθμητικών υπολογισμών, γραφικές απεικονίσεις και διαδραστικό(interactive) πρόγραμμα. Ακόμα περιλαμβάνει χρήσιμα εργαλεία για τη διασύνδεση με εξωτερικά προγράμματα και σύνολα δεδομένων, ενώ περιέχει και πολλές βιβλιοθήκες που προορίζονται για εξειδικευμένους τομείς αναφορών Το περιβάλλον λειτουργίας Το περιβάλλον λειτουργίας του MATLABαποτελείται από τέσσερα παράθυρα όπως φαίνεται στο σχήμα 2.1 Σχήμα 2.1-Περιβάλλον λειτουργίας 34

35 Τα παράθυρα αυτά είναι τα εξής : 1. Το παράθυρο εντολών(commandwindow), στο οποίο γράφονται οι εντολές και εμφανίζονται τα αποτελέσματα της εκτέλεσής τους. 2. Το ιστορικό εντολών(commandhistory), στο οποίο καταγράφονται οι πιο πρόσφατες εντολές που έχουν εκτελεστεί στο παράθυρο εντολών. 3. Η τρέχουσα διεύθυνση(currentdirectory),που όπως λέει και το όνομά της δείχνει την τρέχουσα διεύθυνση, δηλαδή το φάκελο και τα αρχεία που βρίσκονται σε αυτή. Εκεί θα αποθηκευτεί και κάθε αρχείο που εμείς θα ορίσουμε στο παράθυρο εντολών. 4. Το παράθυρο που εναλλάσσεται με αυτό της τρέχουσας διεύθυνσης, το παράθυρο χώρου εργασίας(workspace). Σε αυτό βρίσκονται όλες οι αποθηκευμένες μεταβλητές που έχουν οριστεί. Η μορφή του απεικονίζεται στο σχήμα 2.2 Σχήμα 2.2-Παράθυρο χώρου εργασίας(workspace) 2.2. Το γραφικό περιβάλλον Μια από τις πιο σημαντικές δυνατότητες που μας προσφέρει το MATLABείναι αυτή της ανάπτυξης γραφικού περιβάλλοντος, το λεγόμενο GUI(GraphicalUserInterface). Αυτή η εργαλειοθήκη προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα μιας πιο φιλικής προς αυτόν απεικόνισης, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζει πολλά γύρω από τη λειτουργία του MATLAB. Η δημιουργία τέτοιου περιβάλλοντος στο MATLAB γίνεται πολύ εύκολα με την πληκτρολόγηση της εντολής GUIDEστο παράθυρο εντολών(commandwindow). Στη συνέχεια ο χρήστης καλείται να επιλέξει αν θα ανοίξει ένα ήδη υπάρχον γραφικό περιβάλλον με σκοπό την επεξεργασία του ή αν θα δημιουργήσει ένα καινούριο. Αν επιλέξει ένα καινούριο εμφανίζεται το περιβάλλον του σχήματος 2.3 και αποτελεί το περιβάλλον σχεδίασης του GUIστο οποίο ο σχεδιαστής καθορίζει την τελική εικόνα που αυτό θα έχει. 35

36 Σχήμα 2.3-Περιβάλλον σχεδίασης GUI Οι δυνατότητες που προσφέρονται στο χρήστη είναι οι εξής : Η χρήση PushButton, δημιουργεί ένα κουμπί που κατά την πίεσή του εκκινεί μια εφαρμογή. Κατά τη διάρκεια που το ποντίκι το πιέζει φαίνεται πιεσμένο ενώ όταν σταματήσει επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. Η χρήση ToggleButton, δημιουργεί και αυτή ένα κουμπί με τη διαφορά ότι αυτό παραμένει πιεσμένο μέχρι την επόμενη φορά που θα ξαναπατηθεί, οπότε και επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση. Τα κουμπιά αυτά εκτελούν δυο εφαρμογές, μία στην περίπτωση που είναι πιεσμένα και μια άλλη, όταν βρίσκονται στην αρχική κατάσταση. Το CheckBox, το οποίο εκτελεί μια ενέργεια όταν έχει τσεκαριστεί. Η χρησιμοποίησή τους μπορεί να δώσει στο χρήστη τη δυνατότητα ανεξάρτητων επιλογών, όπως για παράδειγμα της εμφάνισης μιας γραμμής εργαλείων. 36

37 Τα RadioButtons είναι παρόμοια με τα CheckBoxes. Η ενεργοποίησή τους εκτελεί κάποιες συγκεκριμένες εντολές που δεν παρέχονται όταν είναι απενεργοποιημένα. Χρησιμοποιούνται συνήθως κατά ομάδες επιλογών. Η χρήση EditText δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής κειμένου κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Το κείμενο αυτό δίνεται συνήθως σαν τιμή μιας μεταβλητής. Μπορεί να είναι κείμενο ή αριθμητική τιμή. Τα StaticTexts, είναι γραμμές κειμένου χωρίς δυνατότητα αλλαγής κατά την εκτέλεση της εφαρμογής. Τα κείμενα αυτά γράφονται για να κατανοήσει καλύτερα ο χρήστης τα διάφορα πεδία και τη λειτουργία της εφαρμογής. Η χρήση Slider δίνει τη δυνατότητα επιλογής ενός προεπιλεγμένου εύρους τιμών απλά μετακινώντας αυτόν τον ολισθαίνοντα ρυθμιστή. Τα ListBoxes επιδεικνύουν στους χρήστες μια λίστα από αντικείμενα και δίνουν τη δυνατότητα επιλογής ενός από αυτά. Το PopUpMenu όταν πιεστεί το βέλος ανοίγει μια σειρά επιλογών από τις οποίες μπορεί να επιλεγεί μία κάθε φορά. Με τη χρήση Axes μπορούν να απεικονιστούν γραφικές παραστάσεις αλλά και εικόνες. Τα Panels ομαδοποιούν διάφορες επιλογές με στόχο ένα περιβάλλον πιο φιλικό προς το χρήστη. Τα ButtonsGroups είναι όπως τα Panels αλλά χρησιμοποιούνται κυρίως για να ομαδοποιήσουν τα RadioButtons και τα ToggleButtons. Και τα ActiveXControls μόνο για τα Windows, για τη δημιουργία MicrosoftActiveXcontrols. Το σχεδιαστικό κομμάτι του GUIολοκληρώνεται με την αποθήκευση του περιβάλλοντος που έχει δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας τις παραπάνω επιλογές. Κατά την αποθήκευση του δημιουργείται και ένα αρχείο MatlabEditor(M-file) με το ίδιο όνομα. Το M-fileφέρει κάποιες συναρτήσεις εισόδου και εξόδου που εκτελούνται κατά την έναρξη και το πέρας της εφαρμογής. Ειδικά οι συναρτήσεις εξόδου είναι πολύ χρήσιμες για την επικοινωνία ξεχωριστών GUI. Εκτός από αυτές έχουμε και τις συναρτήσεις των στοιχείων που έχουν επιλεγεί. Σε όλες αυτές τις συναρτήσεις μπορεί να επιδράσει ο προγραμματιστής ώστε να αποκτήσει το πρόγραμμα την τελική του μορφή και να εξυπηρετήσει το σκοπό για τον οποίο έχει δημιουργηθεί. 37

38 3. Ανάπτυξη λογισμικών 3.1. Ανάπτυξη 1 ου Λογισμικού με χρήση του MATLAB γιατηνεκτίμηση της κεραυνικής συμπεριφοράς εναερίων γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τη στατιστική μέθοδο. Ο σκοπός της διπλωματικής ήταν η δημιουργία δύο προγραμμάτων(gui- GraphicalUserInterface)σε Matlab για την εκτίμηση της κεραυνικής συμπεριφοράς εναέριων γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας έναντι άμεσων και έμμεσων κεραυνικών πληγμάτων. Με τη βοήθεια των λογισμικών μπορεί να εκτιμηθεί στη βάση της πιθανότητας σύλληψης του κεραυνού, ο ετήσιος ρυθμός σφαλμάτων μιας εναέριας γραμμής διανομής, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμετρία και το επίπεδο της μόνωσής της, τα χαρακτηριστικά των εκτροπέων υπέρτασης που ενδεχομένως έχει εγκατεστημένους, καθώς και τις παραμέτρους κεραυνικής δραστηριότητας στην περιοχή που αυτή οδεύει. Η φιλικότητα προς τον χρήστη και η ευκολία καταχώρησης των δεδομένων λήφθηκε υπόψη κατά τη δημιουργία των εφαρμογών. Το αρχικό παράθυρο της εφαρμογής SM-LPDL φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Στην αρχική εκτέλεση της εφαρμογής υπάρχουν προεπιλεγμένεςτιμές στις παραμέτρους αλλά ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κάλλιστα τις δικές του τιμές. Στην 1 η καρτέλα(inputdata)ο χρήστης εισάγει τις παραμέτρους της γραμμής διανομής όπως ύψος, τάση διάσπασης, ειδική αντίσταση εδάφους κλπ. και πατάει ΟΚ.(Σχήμα 2.4) 38

39 Σχήμα 2.4Κύριο παράθυρο της εφαρμογής SM-LPDL Στην αμέσως επόμενη καρτέλα(lightning crest current lognormal distribution and Ground Flash Density) ο χρήστης εισάγειπαραμέτρουςσχετικές με την κατανομή του κεραυνού ο οποίος πλήττει τη γραμμή διανομής (Μέση τιμή, τυπική απόκλιση και ετήσια πυκνότητα κεραυνικών πληγμάτων της περιοχής που τον ενδιαφέρει)στη συνέχεια πατάει OK. Τέλος για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων(results)πατάει το κουμπί CalculateResults.(Σχήμα 2.5) 39

40 Σχήμα 2.5Παράθυρο της εφαρμογής SM-LPDL μετά την εισαγωγή των δεδομένων και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων Ο χρήστης στην καρτέλα InputData μπορεί με τη χρήση του πλήκτρου Clear να καθαρίσει τα πεδία τιμών και να εισάγει νέα δεδομένα στις παραμέτρους της γραμμής. Ωστόσο μετά πρέπει και πάλι να πατήσει το πλήκτρο ΟΚ ώστε να καταχωρηθούν οι νέες τιμές.(σχήμα 2.6) Ειδική μέριμνα λήφθηκε έτσι ώστε το πρόγραμμα να βγάζει μηνύματα λάθους σε περίπτωση που ο χρήστης εισάγει μηδενικές τιμές σε κάποια πεδία όπως επίσης και για εσφαλμένες τιμές στον συντελεστή προστασίας γραμμής(shieldingfactor).(σχήμα 2.7) Σχήμα 2.6 Καθαρισμός των πεδίων εισαγωγής δεδομένων. 40

41 Σχήμα 2.7 Εμφάνιση μηνύματος λάθους έπειτα από λανθασμένη εισαγωγή συντελεστή προστασίας από τον χρήστη. Μπορεί να ληφθεί υπόψη η επίδραση των εκτροπέων υπέρτασης (SurgeArresters)πάνω στη γραμμή διανομής στα αποτελέσματα, τσεκάροντας το checkbox που βρίσκεται δίπλα ακριβώς από την καρτέλα Lightning crest current lognormal distribution and Ground Flash Density. (Σχήμα 2.8) 41

42 Σχήμα 2.8Επίδραση των εγκατεστημένων εκτροπέων υπέρτασης στη γραμμή διανομής. Με το τσεκάρισμα του checkbox εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα προς τον χρήστη υπενθυμίζοντας του ότι έχουν επιλεγεί οι Surge Arresters και η προτροπή να εισάγει νέα τιμή αν το επιθυμεί στο ρεύμα άμεσου κεραυνικού πλήγματος.(σχήμα 2.9) 42

43 Σχήμα 2.9 Μήνυμα προειδοποίησης για την εισαγωγή νέας τιμής για το ελάχιστο κεραυνικό ρεύμα. Στη συνέχεια ο χρήστης, αφού προσπεράσει το εμφανιζόμενο μήνυμα προειδοποίησης πατώντας ΟΚ, δίνει παραμέτρους στον πίνακα SurgeArrestersCharacteristics που εμφανίζεται κάτω από το checkbox. Οι τιμές που μπορεί να δώσει ο χρήστης είναι η απόσταση μεταξύ των SurgeArresters(Separation distance between arresters) ( ), oχρόνος του μετώπου του κεραυνού ( )και η παραμένουσα τάση του εκτροπέα υπέρτασης ( ).Στη συνέχεια ο χρήστης πρέπει και πάλι να πατήσει OKώστε να καταχωρηθούν οι νέες τιμές.(σχήμα 3.0) Σχήμα 3.0 Χαρακτηριστικά εκτροπέων υπέρτασης 43

44 Τέλος ο χρήστης πατώντας και πάλιτο πλήκτρο CalculateResultsβλέπει τα νέα αποτελέσματα υπό την επίδραση των SurgeArresters.(Σχήμα 3.1) Σχήμα 3.1Υπολογισμός νέων αποτελεσμάτων μετά την επίδραση των εκτροπέων υπέρτασης. Τέλος, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να σώσει τα τρέχοντα δεδομένα και τα αποτελέσματα σε αρχείο Excelμε το όνομα Results.xls πατώντας το κουμπί SaveResults(Το αρχείο δημιουργείται αυτόματα στον αποσυμπιεσμένο φάκελο της εφαρμογής)(σχήμα 3.2 και Σχήμα 3.3 αντίστοιχα) 44

45 Σχήμα 3.2 Σώσιμο αποτελεσμάτων με το πάτημα του κουμπιού SaveResults. Σχήμα 3.3 Τα δεδομένα και τα αποτελέσματα σωσμένα σε αρχείο Excel. 45

46 Πατώντας το κουμπί Infoκάτω δεξιά εμφανίζεται το παράθυρο που φαίνεται στην παρακάτω καρτέλα το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του GUI.(Σχήμα 3.4) Σχήμα 3.4 Πληροφορίες σχετικές με το εργαστήριο Υψηλών Τάσεων και τον δημιουργό του λογισμικού. 46

47 3.2. Ανάπτυξη 2 ου Λογισμικού με χρήση του MATLABγια τηνεκτίμηση της κεραυνικής συμπεριφοράς εναερίων γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση διάφορα μοντέλα σύλληψης και σύζευξης από τη διεθνή βιβλιογραφία. Το 2 ο GUI LPDL εμπεριέχει τα ήδη γνωστά κεραυνικά μοντέλα σύλληψης(ηλεκτρογεωμετρικά και γενικευμένα) καθώς και το νέο στατιστικό μοντέλο. Ακόμη περιλαμβάνει τα τέσσερα μοντέλα σύζευξης που έχουν αναλυθεί εκτενώς σε προηγούμενο υποκεφάλαιο. Η καταχώρηση των δεδομένων γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που γίνεται και στο 1 ο GUI. Μετά την καταχώρηση των τιμών ο χρήστης πρέπει να πατήσει το ΟΚ(καρτέλες Line parameters και Lightning crest current lognormal distribution and Ground Flash Density). (Σχήμα 3.5) Σχήμα 3.5Κύριο παράθυρο της εφαρμογής LPDL Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να επιλέξειεπιπλέον το μοντέλο σύζευξης για τα έμμεσα κεραυνικά πλήγματα μέσα από ένα μενού τεσσάρων επιλογών(rusck,darveniza,ieeestd,paulino)και επίσης να επιλέξει από ένα ακόμα μενού τριών επιλογώντο μοντέλο σύλληψης(statistical,generic,egm) που τον ενδιαφέρει.(σχήμα 3.6) 47

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΕΡΑΥΝΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΕΡΑΥΝΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος Άνοιξη 2008 Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ηλεκτρικό ρεύμα Το ρεύμα είναι αποτέλεσμα της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Πανεπιστημιακές παραδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της βαρύτητας στο απλό εκκρεμές. Δύο λάθη ένα σωστό!

Επίδραση της βαρύτητας στο απλό εκκρεμές. Δύο λάθη ένα σωστό! Υποστηρικτικό υλικό για την εργασία Επίδραση της βαρύτητας στο απλό εκκρεμές. Δύο λάθη ένα σωστό! του Νίκου Σκουλίδη Η εργασία δημοσιεύτηκε στο 10ο τεύχος του περιοδικού Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3 Υπολογισμός του μέτρου της ταχύτητας και της επιτάχυνσης

Άσκηση 3 Υπολογισμός του μέτρου της ταχύτητας και της επιτάχυνσης Άσκηση 3 Υπολογισμός του μέτρου της ταχύτητας και της επιτάχυνσης Σύνοψη Σκοπός της συγκεκριμένης άσκησης είναι ο υπολογισμός του μέτρου της στιγμιαίας ταχύτητας και της επιτάχυνσης ενός υλικού σημείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Visual Flowchart Γενικά

Visual Flowchart Γενικά Visual Flowchart 3.020 -Γενικά Το Visual Flowchart ή «Data-Flow Visual Programming Language 3.020» (http://www. emu8086.com/fp) είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης και εκτέλεσης αλγορίθμων απευθείας σε μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α), η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Εργαστήριο 4 ο : MATLAB

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Εργαστήριο 4 ο : MATLAB Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Εργαστήριο 4 ο : MATLAB Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αντικεραυνική προστασία

Διαβάστε περισσότερα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Μάθημα 6ο Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 Ύλη Μαθημάτων V Μαθ. 5/6 : Σουίτα Γραφείου LibreOffice LibreOffice Γενικά, Κειμενογράφος - LibreOffice Writer,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η15. Μέτρηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου της γής. Γήινο μαγνητικό πεδίο (Γεωμαγνητικό πεδίο)

Άσκηση Η15. Μέτρηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου της γής. Γήινο μαγνητικό πεδίο (Γεωμαγνητικό πεδίο) Άσκηση Η15 Μέτρηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου της γής Γήινο μαγνητικό πεδίο (Γεωμαγνητικό πεδίο) Το γήινο μαγνητικό πεδίο αποτελείται, ως προς την προέλευσή του, από δύο συνιστώσες, το μόνιμο μαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας

Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας Άσκηση 10 Στοιχεία ηλεκτρονικής τεχνολογίας ΔΙΟΔΟΣ Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές όπως οι τηλεοράσεις, τα στερεοφωνικά συγκροτήματα και οι υπολογιστές χρειάζονται τάση dc για να λειτουργήσουν σωστά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜAΤΩΝ ΜΕ ΔΙΟΔΟ GUNN

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜAΤΩΝ ΜΕ ΔΙΟΔΟ GUNN ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΚΥΜAΤΩΝ ΜΕ ΔΙΟΔΟ GUNN Το φαινόμενο Gunn, ή το φαινόμενο των μεταφερόμενων ηλεκτρονίων, που ανακαλύφθηκε από τον Gunn το 1963 δηλώνει ότι όταν μια μικρή τάση DC εφαρμόζεται κατά μήκος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αντικεραυνική προστασία με απαγωγούς υπερτάσεων (SPDs) σε ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής τάσης

Αντικεραυνική προστασία με απαγωγούς υπερτάσεων (SPDs) σε ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής τάσης Αντικεραυνική προστασία με απαγωγούς υπερτάσεων (SPDs) σε ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής τάσης Κεραυνικά πλήγματα και κρουστικές υπερτάσεις Τι είναι; Οι στιγμιαίες μεταβατικές (κρουστικές) υπερτάσεις αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η επαφή και εξοικείωση του μαθητή με βασικά όργανα του ηλεκτρισμού και μετρήσεις. Η ικανότητα συναρμολόγησης απλών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΩΜΑ Ε. ΤΣΟΒΙΛΗ Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΩΜΑ Ε. ΤΣΟΒΙΛΗ Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΘΩΜΑ Ε. ΤΣΟΒΙΛΗ Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

α) = β) Α 1 = γ) δ) Μονάδες 5

α) = β) Α 1 = γ) δ) Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19-10-2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ-ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth.

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Μια εικονική εκδρομή με το Google Earth Αγαπητέ μαθητή, Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης Κεφάλαιο 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το σηµαντικό στην επιστήµη δεν είναι να βρίσκεις καινούρια στοιχεία, αλλά να ανακαλύπτεις νέους τρόπους σκέψης γι' αυτά. Sir William Henry Bragg 5.1 Ανακεφαλαίωση της διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων...

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... Μέρος 2 Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων... 211 Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων... 241 Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... 257 Kεφάλαιο 14 Συναρτήσεις Μέρος Β... 285 Kεφάλαιο 15 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς 3.3.1.1 Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς Γραμματοσειρές Η λέξη γραμματοσειρά αναφέρεται στο στυλ που εμφανίζονται τα γράμματα. Παρακάτω ακολουθούν κάποια παραδείγματα,

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ 1 ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Αττικής Σχ έτος 2011-2012 Εργαστήριο Φυσικής Υπεύθυνος : χ τζόκας 1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ Η γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός αναφοράς Για Windows Έκδοση 4.0

Σύντομος οδηγός αναφοράς Για Windows Έκδοση 4.0 Σύντομος οδηγός αναφοράς Για Windows Έκδοση 4.0 Παράθυρα των εγγράφων Επιφάνεια του σχεδίου. Σχεδιάστε εδώ νέα αντικείμενα με τα εργαλεία σημείων, διαβήτη, σχεδίασης ευθύγραμμων αντικειμένων και κειμένου.

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργούνται ανεπιθύμητα ηλεκτρικά σήματα, που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ Άσκηση 1 Σύστημα φόρτισης αυτοκινήτου Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Το ενημερωτικό αυτό έντυπο έχει ετοιμαστεί από το εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΥ 130 : Ψηφιακή σχεδίαση Βόλος 2015 1 Εισαγωγή Το Multisim είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον προσομοίωσης της συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i. Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6

Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i. Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i της CD V2.6 ii Copyright 2002, 2003, 2004 Sun Microsystems Copyright 2009 Στέργιος Προσινικλής (steriosprosinikls@gmail.com) Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Θεωρητικό Μέρος MM205 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εργαστήριο 1 ο Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών Μετρήσεις στο συνεχές ρεύμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Δρ. Δ. Λαμπάκης (7 η σειρά διαφανειών)

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. Δρ. Δ. Λαμπάκης (7 η σειρά διαφανειών) ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Δρ. Δ. Λαμπάκης (7 η σειρά διαφανειών) Τα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου είναι ηλεκτρονικά στοιχεία στα οποία οι φορείς του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ενός είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΕ

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΕ Του σπουδαστή ΣΑΡΡΗ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Η πρώτη οθόνη μετά την εκτέλεση του προγράμματος διαφέρει κάπως από τα προηγούμενα λογισμικά, αν και έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική διάταξη μελέτης, της. χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου

Πειραματική διάταξη μελέτης, της. χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου Πειραματική διάταξη μελέτης, της χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου Επισημάνσεις από τη θεωρία. 1 Ηλεκτρικό δίπολο ονομάζουμε κάθε ηλεκτρική συσκευή που έχει δύο πόλους (άκρα) και όταν συνδεθεί σε ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB. Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι

21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB. Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι 21. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ BYOB BYOB Αλγόριθμος Διαδικασία Παράμετροι Τι είναι Αλγόριθμος; Οι οδηγίες που δίνουμε με λογική σειρά, ώστε να εκτελέσουμε μια διαδικασία ή να επιλύσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Η έννοια του συνδυαστικού

Διαβάστε περισσότερα

2014 Παρίσης Κ., Καθηγητής

2014 Παρίσης Κ., Καθηγητής Είναι μια προέκταση του Matlab με την δυνατότητα μοντελοποίησης, προσομοίωσης και ανάλυσης συστημάτων μέσω ενός γραφικού περιβάλλοντος χρήστη (GUI). Η κατασκευή ενός μοντέλου είναι πολύ απλή και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Φορολογικής Αναμόρφωσης στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες

Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Διαχείριση Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Πλήρους Διαχείρισης Αδειών - Βιβλίο Αδειών - Μαζικές ενέργειες.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση

Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση Ενότητα 1: Το πρόβλημα της βελτιστοποίησης Καθηγητής Αντώνιος Αλεξανδρίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα Αδειοδότησης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Ένα σηµείο Α(χ, ψ) ανήκει στη γραφική παράσταση της f αν f(ψ)=χ. 2. Αν µια συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα σε ένα διάστηµα A,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΑΣΚΗΣΗ 7 Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΣΥΣΚΕΥΕΣ : Πηγή συνεχούς 0-50 Volts, πηγή 6V/2A, βολτόµετρο συνεχούς, αµπερόµετρο συνεχούς, βολτόµετρο, ροοστάτης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν η θερµοκρασία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3 Η ΔΙΟΔΟΣ ΩΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΣ

Άσκηση 3 Η ΔΙΟΔΟΣ ΩΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΣ Άσκηση 3 Η ΔΙΟΔΟΣ ΩΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΣ Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0. Ονοματεπώνυμο: Μητρόπουλος Σπύρος Α.Ε.Μ.: 3215 Εξάμηνο: Β' Σκοπός της εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νόμος της επαγωγής, είναι ο σημαντικότερος νόμος του ηλεκτρομαγνητισμού. Γι αυτόν ισχύουν οι εξής ισοδύναμες διατυπώσεις:

Ο νόμος της επαγωγής, είναι ο σημαντικότερος νόμος του ηλεκτρομαγνητισμού. Γι αυτόν ισχύουν οι εξής ισοδύναμες διατυπώσεις: Άσκηση Η17 Νόμος της επαγωγής Νόμος της επαγωγής ή Δεύτερη εξίσωση MAXWELL Ο νόμος της επαγωγής, είναι ο σημαντικότερος νόμος του ηλεκτρομαγνητισμού. Γι αυτόν ισχύουν οι εξής ισοδύναμες διατυπώσεις: d

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Κεφάλαιο 13: Ισχύς σε κυκλώματα ημιτονοειδούς διέγερσης Οι διαφάνειες ακολουθούν το βιβλίο του Κων/νου Παπαδόπουλου «Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων» ISBN: 9789609371100 κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Αντικεραυνική προστασία φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Αντικεραυνική προστασία φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αντικεραυνική προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-7/2 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ, 20kV, 150Á.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-7/2 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ, 20kV, 150Á. 1 Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-7/2 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ, 20kV, 150Á. I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει χαρακτηριστικά λειτουργίας, χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων

Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων (ΠΟΛ.1221/1995, ΠΟΛ.1071/2002, ΠΟΛ.2859/2000)... 4 1.1. Εισαγωγή Ταξιδιωτικού «Πακέτου»... 6 1.2. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του Μορφοποίηση χαρακτήρων Όταν ανοίγουμε το Word η γραμματοσειρά που υπάρχει είναι προκαθορισμένη. Το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά μας επιτρέπει να κάνουμε περισσότερες μορφοποιήσεις. Επιλέγουμε Μορφή Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ B ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Να

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Ισχύος. ίοδος

Ηλεκτρονικά Ισχύος. ίοδος Ηλεκτρονικά Ισχύος Πρόκειται για στοιχεία κατασκευασμένα από υλικά με συγκεκριμένες μη γραμμικές ηλεκτρικές ιδιότητες (ημιαγωγά στοιχεία) Τα κυριότερα από τα στοιχεία αυτά είναι: Η δίοδος Το thyristor

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 4o ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές χρήσεις της Matlab

Τυπικές χρήσεις της Matlab Matlab Μάθημα 1 Τι είναι η Matlab Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Περιβάλλον ανάπτυξης Διερμηνευμένη γλώσσα Υψηλή επίδοση Ευρύτητα εφαρμογών Ευκολία διατύπωσης Cross platform (Wintel, Unix, Mac) Τυπικές χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 12: Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής Κεφάλαιο 12: Υδραυλική ανάλυση δικτύων διανομής Εννοιολογική αναπαράσταση δίκτυων διανομής Σχηματοποίηση: δικτυακή απεικόνιση των συνιστωσών του φυσικού συστήματος ως συνιστώσες ενός εννοιολογικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

HMY 102 Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

HMY 102 Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων HM Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Δρ. Σταύρος Ιεζεκιήλ iezekiel@ucy.ac.cy reen Park, Γραφείο Τηλ. 899 Διάλεξη 4 Από την προηγούμενη διάλεξη Πραγματικές πηγές τάσης και πραγματικές πηγές ρεύματος έχουν εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης

Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Υπολογισμός και αποστολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας υπολογισμού και αυτόματης υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας 3.3.3.1 Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας Συνήθως εκτυπώνουμε κατά τη μακρόστενη μεριά της σελίδας. Αυτού του είδους ο προσανατολισμός ονομάζεται κατακόρυφος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ :

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ : ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 5 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Θεωρητική Ανάλυση Πυκνωτής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο.

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. 3.01. Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου. Στις κορυφές Β και Γ ενός ισοπλεύρου τριγώνου ΒΓ πλευράς α= 2cm, βρίσκονται ακλόνητα δύο σημειακά ηλεκτρικά φορτία 1 =2μC και 2 αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Τελεστικοί Ενισχυτές Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής Ο ιδανικός τελεστικός ενισχυτής Είσοδος αντιστροφής Ισοδύναμα Είσοδος μη αντιστροφής A( ) A d 2 1 2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 4.4 Διαστήματα Εμπιστοσύνης. Τιμές που Επίπεδο εμπιστοσύνης. Διάστημα εμπιστοσύνης

Πίνακας 4.4 Διαστήματα Εμπιστοσύνης. Τιμές που Επίπεδο εμπιστοσύνης. Διάστημα εμπιστοσύνης Σφάλματα Μετρήσεων 4.45 Πίνακας 4.4 Διαστήματα Εμπιστοσύνης. Τιμές που Επίπεδο εμπιστοσύνης Διάστημα εμπιστοσύνης βρίσκονται εκτός του Διαστήματος Εμπιστοσύνης 0.500 X 0.674σ 1 στις 0.800 X 1.8σ 1 στις

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1 1. Πότε τα σώματα θεωρούνται υλικά σημεία; Αναφέρεται παραδείγματα. Στη φυσική πολλές φορές είναι απαραίτητο να μελετήσουμε τα σώματα χωρίς να λάβουμε υπόψη τις διαστάσεις τους. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 3. ΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΟ ΩΝ Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

[ i) 34V, 18V, 16V, -16V ii) 240W, - 96W, 144W, iii)14,4j, 96J/s ]

[ i) 34V, 18V, 16V, -16V ii) 240W, - 96W, 144W, iii)14,4j, 96J/s ] ΕΠΑΓΩΓΗ 1) Ένα τετράγωνο πλαίσιο ΑΓΔΕ βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές του. Στο διάγραμμα φαίνεται η μεταβολή της ροής που διέρχεται από το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4ο. Προγράμματα

Μάθημα 4ο. Προγράμματα Μάθημα 4ο Προγράμματα Σελίδα 47 από 106 4.1 Εγκατάσταση προγραμμάτων Όπως έχουμε πει στο πρώτο μάθημα (Σημειώσεις 1ου Μαθήματος 1.3.3.Β σελ. 12) τα προγράμματα ή αλλιώς εφαρμογές αποτελούν μέρος του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από

Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από την μία κατεύθυνση, ανάλογα με την πόλωσή της. Κατασκευάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

i. ένας προβολέας πολύ μικρών διαστάσεων ii. μια επίπεδη φωτεινή επιφάνεια αποτελούμενη από πολλές λάμπες σε λειτουργία

i. ένας προβολέας πολύ μικρών διαστάσεων ii. μια επίπεδη φωτεινή επιφάνεια αποτελούμενη από πολλές λάμπες σε λειτουργία ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Η επεξεργασία των θεμάτων θα γίνει γραπτώς σε χαρτί Α4 ή σε τετράδιο που θα σας δοθεί (το οποίο θα παραδώσετε στο τέλος της εξέτασης). Εκεί θα σχεδιάσετε και όσα γραφήματα ζητούνται στο Θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Δραστηριότητα: Εισαγωγή στις άπειρες διαδικασίες

1.1 Δραστηριότητα: Εισαγωγή στις άπειρες διαδικασίες 1.1 Δραστηριότητα: Εισαγωγή στις άπειρες διαδικασίες Θέμα της δραστηριότητας Η δραστηριότητα αυτή είναι μια εισαγωγή στις άπειρες διαδικασίες. Η εισαγωγή αυτή επιτυγχάνεται με την εφαρμογή της μεθόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο τελεστικός ενισχυτής είναι ένα προκατασκευασμένο κύκλωμα μικρών διαστάσεων που συμπεριφέρεται ως ενισχυτής τάσης, και έχει πολύ μεγάλο κέρδος, πολλές φορές της τάξης του 10 4 και 10 6. Ο τελεστικός

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Simulation Interface Toolkit για την Εξομοίωση και Πειραματισμό Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου

Χρήση του Simulation Interface Toolkit για την Εξομοίωση και Πειραματισμό Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Χρήση του Simulation Interface Toolkit για την Εξομοίωση και Πειραματισμό Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Γ. Νικολακόπουλος, Μ. Κουνδουράκης, Α. Τζες και Γ. Γεωργούλας Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα