Κινητός Προβολέας LED

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κινητός Προβολέας LED"

Transcript

1 AV in Κινητός Προβολέας LED Εγχειρίδιο χρήστη

2 CLASS 1 LED PRODUCT ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ Αποφεύγετε πάντα να κοιτάτε απευθείας την ακτίνα του προβολέα. Έχετε την πλάτη σας στην ακτίνα όσο το δυνατόν περισσότερο. Συνίσταται η χρήση ράβδου ή δείκτη λέιζερ ώστε να αποφεύγει ο χρήστης να εισέρχεται στην πορεία της ακτίνας. Όταν ο προβολέας χρησιμοποιείται σε αίθουσα διδασκαλίας, οι μαθητές θα πρέπει να επιβλέπονται επαρκώς όταν τους ζητείται να δείξουν κάτι στην οθόνη. Για να ελαχιστοποιηθεί η ενέργεια, χρησιμοποιήστε τις κουρτίνες του δωματίου για να μειώσετε το επίπεδο του φωτισμού στο περιβάλλον. A ΕΠ Ε Ξ Η Γ Η Σ Η Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ω Ν Σ Υ Σ Κ Ε ΥΩ Ν (15 T H / 22 Ε Κ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η AG1 EK1): Οι προϋποθέσεις για την επεξήγηση σχετικά με την τοποθέτηση ισχύουν για περιφερειακές συσκευές που χρησιμοποιούνται στο χώρο εργασίας οπτικής προβολής, σύμφωνα με την BildscharbV. Περιφερειακές συσκευές που προορίζονται για χρήση εκτός του χώρου εργασίας οπτικής προβολής μπορούν να λάβουν GS-Mark εάν η εμβέλεια υποδηλώνεται τόσο στο Εγχειρίδιο χρήστη όσο και στο πιστοποιητικό. Αυτό σημαίνει ότι οι ακόλουθες διατυπώσεις είναι πιθανές σε περιπτώσεις όπου η χρήση εντός του πεδίου προβολής δεν είναι σκόπιμη και δίδονται επαρκείς υποδείξεις στο Εγχειρίδιο χρήστη για την αποφυγή τέτοιου είδους καταστάσεων, ώστε να εξασφαλιστεί πως δεν επηρεάζεται η εργασία προβολής. Διατύπωση στο πιστοποιητικό: "Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση στο άμεσο οπτικό πεδίο σε χώρους εργασίας οπτικής προβολής. Προς αποφυγή άβολων αντανακλαστικών σε χώρους εργασίας οπτικής προβολής, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τοποθετείται στο άμεσο οπτικό πεδίο." ΠΡ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ω Ν & Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Αυτό το παράρτημα αναγράφει τις γενικές ανακοινώσεις του Προβολέα. Ανακοίνωση FCC Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί πως συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Τάξης Β (Class B) σύμφωνα με το Μέρος 15 (Part 15) των κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιστικές εγκαταστάσεις. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί, και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγμα που μπορεί να καθοριστεί με το άνοιγμα και το κλείσιμο του εξοπλισμού, ο χρήστη ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης. Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα ή ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. Συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιόφωνου/τηλεόρασης για βοήθεια. Σημείωση: Θωρακισμένα καλώδια Όλες οι συνδέσεις με άλλες συσκευές πρέπει να γίνονται με τη χρήση θωρακισμένων καλωδίων για να διατηρείται η συμμόρφωση με τους κανονισμούς της FCC. Προσοχή Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν την αρμοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την Federal Communications Commission, να λειτουργεί αυτήν τη συσκευή. Συνθήκες λειτουργίας Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Τμήμα 15 του Κανονισμού FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δυο όρους: 1. αυτή η συσκευή δε μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και 2. αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνεται, περιλαμβανομένης και παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία. Σημείωση: Καναδοί χρήστες Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β συμμορφώνεται με το Καναδικό ICES-003. Remarque à l intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. Δήλωση Συμμόρφωσης για χώρες της ΕΕ Οδηγία EMC 2004/108/EC (περιλαμβανομένων των τροποποιήσεων) Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EC Οδηγία R & TTE 1999/5/EC (Αν το προϊόν έχει λειτουργία RF) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μη φράζετε τις τρύπες αερισμού. Για να διασφαλίσετε αξιόπιστη λειτουργία του προβολέα και να τον προφυλάξετε από υπερθέρμανση, τοποθετήστε τον σε τοποθεσία και σημείο που δεν θα επηρεάζουν το σωστό εξαερισμό του. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε τον προβολέα σε γεμάτο τραπεζάκι, καναπέ, κρεβάτι, κλπ. Μην τοποθετείτε τον προβολέα σε εσοχή, όπως π.χ. σε βιβλιοθήκη ή ντουλάπι που περιορίζει τη ροή του αέρα. 2. Μη χρησιμοποιείτε αυτόν τον προβολέα κοντά σε νερό ή υγρασία. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και/ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τον προβολέα σε βροχή ή υγρασία. 3. Μην πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμοσίφωνες, φούρνους ή άλλες συσκευές, όπως ενισχυτές, που παράγουν θερμότητα. 4. Μη χρησιμοποιείτε τον προβολέα σε άμεση επαφή με το φως του ήλιου. 5. Να μη χρησιμοποιείται κοντά σε κάποια συσκευή που εκπέμπει ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο. 6. Μη χρησιμοποιείτε τον προβολέα σε χώρους ευάλωτους σε υπερβολική σκόνη και ρύπους. 7. Απενεργοποιήστε το προϊόν προτού το καθαρίσετε. 8. Απενεργοποιήστε το προϊόν προτού βγάλετε τη μπαταρία. 9. Αποσυνδέστε τη μπαταρία αν δεν πρόκειται θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα. 10. Βεβαιωθείτε πως η θερμοκρασία δωματίου είναι 5-35 C. 11. Η σχετική υγρασία είναι 5-35 C, 80% (Μεγ.), χωρίς υδρατμούς. 12. Μην εκθέσετε τη μπαταρία σε θερμοκρασίες πάνω από τους +60 C (+140 F) 13. Νέες ή αδρανείς μπαταρίες μπορεί να έχουν βραχυπρόθεσμη μειωμένη χωρητικότητα. Φορτίστε πλήρως τη μπαταρία πριν την αρχική χρήση. 14. Μην βάζετε τη μπαταρία στο στόμα σας. 15. Μην αφήνετε τη μπαταρία να έρθει σε επαφή με ένα άλλο μεταλλικό αντικείμενο. 16. Μη σας πέσει, μη ρίξετε και μην επιχειρήσετε να λυγίσετε το προϊόν. 17. Ενδέχεται να εκραγεί εάν απορριφθεί σε φωτιά. 18. Να καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί. 19. Να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. 20. Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα εάν έχει υποστεί καταστροφές ή ζημίες. Ως καταστροφές/ζημίες θεωρούνται (χωρίς να περιορίζονται σε αυτά) τα εξής: Η μονάδα έχει πέσει. Ο φορτιστής ή η υποδοχή έχουν υποστεί ζημιές. Έχει χυθεί υγρό επάνω στον προβολέα. Ο προβολέας έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία. Κάποιο αντικείμενο έχει πέσει στο εσωτερικό του προβολέα ή υπάρχει κάποιο χαλαρό εξάρτημα σε αυτόν. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη μονάδα μόνοι σας. Το άνοιγμα ή η αφαίρεση των καπακιών μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνες τάσεις ή άλλους κινδύνους. Επικοινωνήστε με τον τοπικό εμπορικό αντιπρόσωπο ή το κέντρο σέρβις προτού στείλετε τη μονάδα για επισκευή. 21. Μην επιτρέπετε σε αντικείμενα ή υγρά να εισέλθουν στον προβολέα. Μπορεί να ακουμπήσουν επικίνδυνα σημεία τάσης ή να βραχυκυκλώσουν μέρη που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροπληξία. 22. Δείτε το περίβλημα του προβολέα για σημάνσεις σχετικές με την ασφάλεια. 23. Η μονάδα θα πρέπει να επισκευάζεται αποκλειστικά από αρμόδιο προσωπικό επισκευών. 24. Μην αγγίζετε τον προβολέα για μεγάλη χρονική διάρκεια όταν χρησιμοποιείται. 25. ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί από λανθασμένο τύπο. 26. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες. ΑΠ Ο Ρ Ρ Ι Ψ Η Π Α Λ Α Ι Ο Υ ΗΛ Ε Κ Τ Ρ Ι ΚΟΥ & ΗΛ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι ΚΟΥ ΕΞ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ (Ισχύει στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά προγράμματα αποκομιδής) Το σύμβολο αυτό, το οποίο βρίσκεται επάνω στο προϊόν σας ή στη συσκευασία του, υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο όταν επιθυμείτε να το απορρίψετε. Αντιθέτως, θα πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται ορθά, θα βοηθήσετε στην αποτροπή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες ενδέχεται να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του συγκεκριμένου προϊόντος. Η ανακύκλωση υλικών θα βοηθήσει στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων. Το σύμβολο αυτό ισχύει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε το προϊόν αυτό, επικοινωνήστε με τις τοπικές Αρχές ή τον εμπορικό αντιπρόσωπό σας και ρωτήστε για την ορθή μέθοδο απόρριψης. 2

3 Power Zoom Hide WiFi display VGA Volume USB display HDMI Video AV in ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VGA 1 mini HDMI AV in micro USB Θύρα σύνδεσης VGA 2. Μίνι συνδετήρας HDMI 3. Σύνδεση Εισόδου AV 4. Θύρα Micro USB 5. Πλήκτρο OK ( ) 6. Πλήκτρο επάνω ( ) 7. Πλήκτρο Ακύρωση / ESC ( ) 8. Δεξιό πλήκτρο ( ) 9. Αριστερό πλήκτρο ( ) 10. Κάτω πλήκτρο ( ) 11. Ένδειξη LED 12. Πλήκτρο Αρχικής σελίδας ( ) 13. Δέκτης υπερύθρων 14. Ηχείο 15. Πόδι ανύψωσης 16. Φακός 17. Πλήκτρο εστίασης 18. Πλήκτρο τροφοδοσίας ( ) 19. Υποδοχή Κάρτας MicroSD 20. Σύνδεση Εξόδου Ήχου 21. Είσοδος DC 22. Θύρα USB Τύπου Α 23. Οπή βίδας για τρίποδο Τα στοιχεία 5~10 και 12 αποτελούν επίσης πλήκτρα λειτουργίας. Οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με την τρέχουσα λειτουργία. Τηλεχειριστήριο 1. Πλήκτρο ζουμ 2. Πλήκτρο ισχύος 3. Επάνω πλήκτρο/πλήκτρο αύξησης έντασης 4. Πλήκτρο ΟΚ 5. Αριστερό πλήκτρο 6. Κάτω πλήκτρο/πλήκτρο μείωσης έντασης 7. Πλήκτρο Αρχικής σελίδας 8. Πλήκτρο Προβολής WiFi 9. Πλήκτρο Προβολής USB 10. Πλήκτρο VGA 11. Πλήκτρο απόκρυψης 12. Πλήκτρο Ακύρωσης / ESC 13. Δεξιό πλήκτρο 14. Πλήκτρο λειτουργίας LED 15. Πλήκτρο βίντεο 16. Πλήκτρο HDMI Power Zoom Hide WiFi display VGA Volume USB display HDMI Video ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΝ Ε Ρ Γ Ο Π Ο Ι Η Σ Η/ ΑΠ Ε Ν Ε Ρ Γ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Βασικά εξαρτήματα 1. Καλώδιο ρεύματος AC 2. Προσαρμογέας ισχύος 3. Micro-USB προς Καλώδιο USB Τύπου Α 4. Τηλεχειριστήριο με μπαταρία Τα βασικά εξαρτήματα ενδέχεται να διαφέρουν σε κάθε περιοχή, λόγω διαφορετικών εφαρμογών. Το καλώδιο τροφοδοσίας που περιλαμβάνεται διαφέρει ανά περιοχή Καλώδιο AV 6. Καλώδιο VGA 7. Θήκη μεταφοράς Προαιρετικά εξαρτήματα 8. Καλώδιο Μίνι HDMI 9. WiFi dongle AV in Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή εισόδου DC IN στο πίσω μέρος του προβολέα. ( ) 2. Εισάγετε ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας AC στο τροφοδοτικό. ( ) 3. Εισάγετε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας AC σε μία πρίζα ρεύματος. ( ) Η ένδειξη LED αναβοσβήνει σε κόκκινο χρήμα στη λειτουργία αναμονής. 4. Πατήστε το πλήκτρο Ενεργοποίηση ( ) για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον προβολέα. ( ) Η ένδειξη LED σβήνει όταν είναι ενεργός ο προβολέας. Για χρήση την πρώτη φορά, εμφανίζεται η οθόνη Γλώσσα. 1. Τονίστε την επιθυμητή γλώσσα. ( ) 2. Επιλογή του στοιχείου. ( ) 3

4 HDMI AV in AV in AV in TM AV in AV in AV in AV in AV in ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ Απόσταση προβολής (A) Μέγεθος οθόνης Πλάτος (B) Μέγεθος οθόνης - Ύψος(Γ) Διαγώνιος οθόνης (Δ) A a A a Μέτρο ίντσα (mm) (ίντσα) (mm) (ίντσα) (mm) (ίντσα) 0,5 21,62 366,2 14,4 228,9 9, ,0 38,16 646,2 25,4 403,9 15, ,6 63, ,0 42,4 673,1 26, ,9 76, ,3 50,9 807,7 31, ,6 101, ,1 67,8 1077,0 42, ,2 127, ,9 84,8 1346,2 53, ,9 152, ,7 101,8 1615,4 63, ,8 190, ,9 127,2 2019,3 79, Ο προβολέας είναι εξοπλισμένος με ένα πόδι ανύψωσης για τη ρύθμιση του ύψους της προβαλλόμενης εικόνας. 5,8 228, ,0 152,6 2423,2 95, Για να προσαρμόσετε το ύψος: Γυρίστε το πόδι ανύψωσης για να προσαρμόσετε το επιθυμητό ύψος της προβαλλόμενης θέσης εικόνας. Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, εάν δεν υπάρχουν αλλαγές, ο προβολέας θα προσαρμόσει αυτόματα την προβολή της εικόνας μέσω της λειτουργίας Αυτόματη προσαρμογή εικόνας. A a Προσαρμόστε την εστίαση να είναι καθαρή η εικόνα. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ - VGA / HDMI 1 2 Συνδέστε τη συσκευή VGA / HDMI χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο καλώδιο. ( ~ ) Ο Προβολέας θα εντοπίσει αυτόματα την πηγή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Τρόπος χρήσης εξωτερικής πηγής εισόδου" στη σελίδα 19. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΙΣΟΔΟΣ COMPOSITE AV 2 1 Συνδέστε την πηγή εισόδου AV. ( ~ ) Ο Προβολέας θα εντοπίσει αυτόματα την πηγή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Τρόπος χρήσης εξωτερικής πηγής εισόδου" στη σελίδα 19. ή 2 1 IPad iphone 4 ή 2 1 ή Για είσοδο βίντεο και ήχου ή Όλες οι άλλες φίρμες και ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων επιχειρήσεων. 2. Τα καλώδια που συνδέουν τις συσκευές εξόδου βίντεο δεν παρέχονται. Επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο της συσκευής ή την Optoma. 3. ipod nano/ipod touch/iphone/ipod classic (έκδοση 5 και νεότερη) 4. Σχεδιασμένο για ipod/iphone/κινητά τηλέφωνα/pmp με λειτουργίες εξόδου τηλεόρασης. Δεν προτείνεται η χρήση συσκευών με τάση ηχητικού σήματος > 0,9Vrms. Προσαρμογέας Ψηφιακού AV Apple Μόνο είσοδος ήχου 1 2 4

5 AV in AV in AV in ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ USB ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2 1 Μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη του υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τη θύρα micro USB του προβολέα. 1. Συνδέστε έναν φορητό υπολογιστή ή ένα Η/Υ χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB προς micro-usb. 2. Ενεργοποιήστε τον προβολέα. βλ. "Λειτουργία Προβολής USB" στη σελίδα Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα στην εσωτερική του προβολέα ή στην κάρτα microsd. 1. Συνδέστε έναν φορητό υπολογιστή ή ένα Η/Υ χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB προς micro-usb. 2. Ενεργοποιήστε τον προβολέα. βλ. "Λειτουργία Μεταφοράς Δεδομένων" στη σελίδα 24. Ο φορητός υπολογιστής/ Η/Υ μπορεί να εντοπίσει την πηγή εισόδου μόνο όταν είναι ενεργοποιημένος ο προβολέας. Η προβολή θα σταματήσει όταν γίνει η σύνδεση αυτή. ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΚΑΡΤΑ MICROSD AV in Ο προβολέας προβάλλει αρχεία μέσων απευθείας από τις πηγές δεδομένων: εσωτερική, κάρτα microsd ή εξωτερική πηγή (USB). Βάσει προεπιλογής, ο προβολέας πραγματοποιεί προβολή από την εσωτερική. Ωστόσο, εάν έχει εισαχθεί κάρτα microsd, ο προβολέας διαβάζει πρώτα από την κάρτα microsd. Εισάγετε κάρτα microsd στην υποδοχή με τις χρυσές επαφές να κοιτούν προς τα κάτω. Για να αφαιρέσετε την κάρτα microsd, πιέστε την κάρτα για να την εξάγετε από την υποδοχή. Μην αφαιρέσετε την κάρτα microsd όταν ο προβολέας προβάλλει εικόνα από την κάρτα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή βλάβη στην κάρτα. Υποστηρίζει κάρτα microsd μεγέθους έως 32GB. Η κάρτα microsd δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία. ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - USB (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ) AV in ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΙΑ ΒΑΣΗ ΤΡΙΠΟΔΟΥ Ο προβολέας διαβάζει δεδομένα από τη μονάδα USB fl ash πρώτα εάν έχει εισαχθεί. Συνδέστε USB fl ash drive στη θύρα USB Τύπου Α στο πίσω μέρος του προβολέα. Υποστηρίζει μονάδα USB fl ash με μορφή FAT32. Βιδώστε ένα συνηθισμένο τρίποδο στην οπή της βίδας, στον προβολέα. Το τρίποδο αποτελεί προαιρετικό εξάρτημα. 5

6 ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ Είσοδος σε μενού Βίντεο Επιλέξτε το σήμα πηγής εισόδου Είσοδος σε μενού Μουσικής Είσοδος στο μενού Offi ce Viewer Είσοδος σε μενού Φωτογραφίας Είσοδος σε μενού Εγκατάσταση Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο της επιθυμητής επιλογής. Πατήστε για να επιστρέψετε σε προηγούμενη οθόνη. Εμφανίζεται οδηγός πλήκτρων στην κάτω αριστερή γωνία των περισσότερων οθονών (βλέπε παρακάτω). Ο οδηγός διαφέρει ανάλογα με την τρέχουσα λειτουργία. Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο για να διαλέξετε επιλογή ή λειτουργία. Αρχικό μενού Επιστρέψτε στο μενού Αρχικό Υπομενού Travel Video Εσωτερική Travel Day1.mkv Travel Day2.mkv Travel Day3.mkv Πιέστε το αντίστοιχο κουμπί του στοιχείου μενού στο οποίο θέλετε να μπείτε. Για παράδειγμα, για πρόσβαση στο Video (Βίντεο), πατήστε. Εικονίδιο πηγής δεδομένων Ο προβολέας διαβάζει από τις πηγές ς με την παρακάτω σειρά: Εξωτερική (USB)» κάρτα microsd» εσωτερική. Μενού βίντεο Εξωτερική πηγή Κάρτα MicroSD Εσωτερική Οδηγός πλήκτρων Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο για να διαλέξετε επιλογή ή λειτουργία. Στοιχεία υπομενού 1/1 1/2 Video Travel Μουσική Summer.mp3 03:31 Rainbow.mp3 04:28 Φωτογραφία Travel Day1.mkv Blue.mp3 03:20 Εσωτερική Εσωτερική Cat.mp3 03:45 Εσωτερική Travel Day2.mkv Black Sheep.mp3 03:02 Travel Day3.mkv Μενού βίντεο Μενού μουσικής Μενού φωτογραφίας 1/1 Video VGA Προηγούμενο Ρύθμιση Βίντεο Ρύθμιση Μουσικής Προηγούμενο Summer.doc 128 KB Έγγραφο Rainbow.ptt 1,211 KB Είσοδος Blue.xls 143 KB Ρυθμισεισ Εσωτερική Cat.doc 165 KB HDMI Προβολή USB Προβολή WiFi Ρύθμιση οθόνης Προβολ παρουσίασης Συστημα Black Sheep.doc 256 KB Μενού Offi ce Viewer Μενού εισαγωγής Μενού εγκατάστασης 6

7 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΝΤΕΟ - ΠΗΓΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ / ΚΑΡΤΑ MICROSD / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Αναπαραγωγή βίντεο από Εσωτερική, Κάρτα MicroSD, ή Εξωτερική πηγή Εάν έχει εισαχθεί εξωτερική πηγή (USB), διαβάζεται πρώτα η εξωτερική κάρτα. Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε δεδομένα από την κάρτα microsd ή την εσωτερική, πατήστε στην κατάλληλη οθόνη για να αλλάξετε την πηγή δεδομένων. Δείτε τα πιο κάτω βήματα. 2. Επιλέξτε Πηγή δεδομένων Η οθόνη, το εικονίδιο πηγής στον οδηγό πλήκτρων και η ακολουθία με την οποία εμφανίζονται οι οθόνες διαφέρει ανάλογα με τη διαθέσιμη πηγή δεδομένων. Εάν δεν έχει εισαχθεί η εξωτερική πηγή ή η κάρτα microsd, η οθόνη της παραλείπεται όταν πατιέται και το εικονίδιο πηγής στον οδηγό πλήκτρων δεν εμφανίζεται. Video Εξωτερική Travel Travel Day1.mkv 3. Επιλογή αρχείου βίντεο Travel Day2.mkv 1. Επιλέξτε "Video" Travel Day3.mkv Travel Αλλαγή πηγής δεδομένων Video Εσωτερική Travel Day1.mkv Travel Day2.mkv Travel Day3.mkv Video Κάρτα MicroSD Travel Travel Day1.mkv Travel Day2.mkv Η προβαλλόμενη οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή δεδομένων στο προηγούμενο βήμα. Travel Day3.mkv Αλλαγή πηγής δεδομένων 4. Αναπαραγωγή αρχείου ή Travel Video Αλλαγή πηγής δεδομένων Εσωτερική Travel Day1.mkv Travel Day2.mkv Travel Day3.mkv Αναπαραγωγή από την αρχή Εάν το επιλεγμένο αρχείο βίντεο δεν έχει τελειώσει από προηγούμενη αναπαραγωγή. Όχι Ναι Λειτουργία αναπαραγωγής βίντεο (βλ. σελίδα 8) Ναι Αναπαραγωγή από την αρχή Αναπαραγωγή από την αρχή? Όχι Αναπαραγωγή από τελευταίο σημείο 7

8 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΝΤΕΟ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΝΤΕΟ Ο οδηγός πλήκτρων εξαφανίζεται όταν το πληκτρολόγιο δεν χρησιμοποιείται για 3 δευτερόλεπτα. Για να προβληθεί ο οδηγός πλήκτρων, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το. Εικονίδια επανάληψης Επανάληψη όλων Επανάληψη ενός Ανενεργή επανάληψη Ρύθμιση έντασης Παύση / Αναπαραγωγή Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός Γρήγορη επαναφορά Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη Επιστροφή στο Αρχικό μενού Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις επανάληψης, δείτε Ρυθμίσεις βίντεο, πιο κάτω. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ 1. Επιλέξτε "Ρυθμισεισ" 2. Επιλέξτε "Ρύθμιση βίντεο" 3. Προσαρμόστε ρυθμίσεις Ρύθμιση Βίντεο Ρύθμιση Μουσικής Προηγούμενο Επανάληψη Προβολή Προηγούμενο Ρυθμισεισ Ρύθμιση Βίντεο Ρύθμιση οθόνης Προβολ παρουσίασης Συστημα Επανάληψη όλων Επανάληψη ενός Ανενεργή επανάληψη Προβολή πλοηγού: προβολή λίστας Προβολή πλοηγού: προβολή μικρογραφιών 8

9 1/1 1/1 1/1 1/1 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΠΗΓΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ / ΚΑΡΤΑ MICROSD / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Αναπαραγωγή Μουσικής από Εσωτερική, Κάρτα MicroSD, ή Εξωτερική πηγή Εάν έχει εισαχθεί εξωτερική πηγή (USB), διαβάζεται πρώτα η εξωτερική κάρτα. Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε δεδομένα από την κάρτα microsd ή την εσωτερική, πατήστε στην κατάλληλη οθόνη για να αλλάξετε την πηγή δεδομένων. Δείτε τα πιο κάτω βήματα. 2. Επιλέξτε Πηγή δεδομένων Η οθόνη, το εικονίδιο πηγής στον οδηγό πλήκτρων και η ακολουθία με την οποία εμφανίζονται οι οθόνες διαφέρει ανάλογα με τη διαθέσιμη πηγή δεδομένων. Εάν δεν έχει εισαχθεί η εξωτερική πηγή ή η κάρτα microsd, η οθόνη της παραλείπεται όταν πατιέται και το εικονίδιο πηγής στον οδηγό πλήκτρων δεν εμφανίζεται. Μουσική Εξωτερική Summer.mp3 03:31 Rainbow.mp3 04:28 Blue.mp3 03:20 Cat.mp3 03:45 Black Sheep.mp3 03:02 3. Επιλογή αρχείου μουσικής 1. Επιλέξτε "Μουσική" Αλλαγή πηγής δεδομένων Μουσική Summer.mp3 03:31 Rainbow.mp3 04:28 Blue.mp3 03:20 Εσωτερική Cat.mp3 03:45 Black Sheep.mp3 03:02 Μουσική Κάρτα MicroSD Summer.mp3 03:31 Rainbow.mp3 04:28 Blue.mp3 03:20 Cat.mp3 03:45 Black Sheep.mp3 03:02 Η προβαλλόμενη οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή δεδομένων στο προηγούμενο βήμα. Αλλαγή πηγής δεδομένων Summer.mp3 03:31 Αλλαγή πηγής δεδομένων Μουσική Εσωτερική Rainbow.mp3 04:28 Blue.mp3 03:20 Cat.mp3 03:45 Black Sheep.mp3 03:02 4. Αναπαραγωγή αρχείου ή Λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής (βλ. σελίδα 10) Summer Unknow Unknow 01:30 Επόμενο τραγούδι: Rainbow.mp3 9

10 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ο οδηγός πλήκτρων εξαφανίζεται όταν το πληκτρολόγιο δεν χρησιμοποιείται για 3 δευτερόλεπτα. Για να προβληθεί ο οδηγός πλήκτρων, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το. Summer Unknow Unknow 01:30 Επόμενο τραγούδι: Rainbow.mp3 Ρύθμιση έντασης Παύση / Αναπαραγωγή Επόμενο κομμάτι Προηγούμενο κομμάτι Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός (πατήστε παρατεταμμένα) Γρήγορη επαναφορά (πατήστε παρατεταμμένα) Επιστροφή στο Αρχικό μενού Εικονίδια Επανάληψη / Αναδιάταξη Επανάληψη όλων Επανάληψη ενός Ανενεργή επανάληψη Ενεργοποίηση αναδιάταξης Απενεργοποίηση αναδιάταξης Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις επανάληψης ή αναδιάταξης, δείτε Ρυθμίσεις μουσικής, πιο κάτω. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1. Επιλέξτε "Ρυθμισεισ" 2. Επιλέξτε "Ρύθμιση μουσικής" 3. Προσαρμόστε ρυθμίσεις Ρύθμιση Βίντεο Ρύθμιση Μουσικής Προηγούμενο Επανάληψη Τυχαία Προηγούμενο Ρυθμισεισ Ρύθμιση Μουσικής Ρύθμιση οθόνης Προβολ παρουσίασης Συστημα Επανάληψη όλων Επανάληψη ενός Ανενεργή επανάληψη Ενεργοποίηση αναδιάταξης Απενεργοποίηση αναδιάταξης 10

11 1/2 1/2 1/2 1/2 2/2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ - ΠΗΓΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ / ΚΑΡΤΑ MICROSD / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Προβολή Φωτογραφιών από Εσωτερική, Κάρτα MicroSD, ή Εξωτερική πηγή Εάν έχει εισαχθεί εξωτερική πηγή (USB), διαβάζεται πρώτα η εξωτερική κάρτα. Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε δεδομένα από την κάρτα microsd ή την εσωτερική, πατήστε στην κατάλληλη οθόνη για να αλλάξετε την πηγή δεδομένων. Δείτε τα πιο κάτω βήματα. 2. Επιλέξτε Πηγή δεδομένων Η οθόνη, το εικονίδιο πηγής στον οδηγό πλήκτρων και η ακολουθία με την οποία εμφανίζονται οι οθόνες διαφέρει ανάλογα με τη διαθέσιμη πηγή δεδομένων. Εάν δεν έχει εισαχθεί η εξωτερική πηγή ή η κάρτα microsd, η οθόνη της παραλείπεται όταν πατιέται και το εικονίδιο πηγής στον οδηγό πλήκτρων δεν εμφανίζεται. Φωτογραφία 3. Επιλέξτε Σελίδα Εξωτερική 1. Επιλέξτε "Φωτογραφία" Δείκτης Σελίδας Αλλαγή πηγής δεδομένων Φωτογραφία Εσωτερική Φωτογραφία Κάρτα MicroSD Η προβαλλόμενη οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή δεδομένων στο προηγούμενο βήμα. Αλλαγή πηγής δεδομένων 4. Είσοδος στην τρέχουσα σελίδα ή Φωτογραφία Αλλαγή πηγής δεδομένων Εσωτερική 5. Αναζήτηση μικρογραφιών 6. Προεπισκόπηση αρχείου Λειτουργία πλήρους οθόνης (βλ. σελίδα 12) Φωτογραφία Εσωτερική 11

12 ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΟΘΟΝΗΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Ο οδηγός πλήκτρων εξαφανίζεται όταν το πληκτρολόγιο δεν χρησιμοποιείται για 3 δευτερόλεπτα. Για να προβληθεί ο οδηγός πλήκτρων, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διαστήματος της παρουσίασης διαφανειών και να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη μουσική παρασκηνίου, δείτε τις Ρυθμίσεις παρουσίασης διαφανειών, πιο κάτω. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση μουσικής παρασκηνίου είναι "Ενεργή" για να επιτραπεί αυτή η ιδιότητα. Αποθηκεύστε τα αρχεία μουσικής (μορφή *.mp3) στο φάκελο "Μουσική Προβολής παρουσίασης" στην εσωτερική. Μόνο αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο "Μουσική Προβολής παρουσίασης" της εσωτερικής ς μπορούν να αναπαραχθούν ως αρχεία παρασκηνίου. Λειτουργία πλήρους οθόνης Λειτουργία Προβολής παρουσίασης Είσοδος σε λειτουργία Προβολής παρουσίασης Παύση/Αναπαραγωγή προβολής παρουσίασης Επόμενη φωτογραφία Επόμενη φωτογραφία Προηγούμενη φωτογραφία Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη Περιστρέψτε 90 δεξιόστροφα Περιστρέψτε 90 αριστερόστροφα Προηγούμενη φωτογραφία Έξοδος από την προβολή παρουσίασης Αύξηση έντασης Μείωση ένταση Επιστροφή στο Αρχικό μενού Επιστροφή στο Αρχικό μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ 1. Επιλέξτε "Ρυθμισεισ" 2. Επιλέξτε "Προβολ παρουσίασης" 3. Προσαρμόστε ρυθμίσεις Ρύθμιση Βίντεο Ρύθμιση Μουσικής Προηγούμενο Χρονοδιακόπτης Μουσική φόντου Προηγούμενο Ρυθμισεισ Προβολ παρουσίασης Ρύθμιση οθόνης Προβολ παρουσίασης Συστημα 12 Χρονόμετρο: διάστημα 2 δευτερολέπτων Χρονόμετρο: διάστημα 5 δευτερολέπτων Χρονόμετρο: διάστημα 10 δευτερολέπτων Ενεργή μουσική παρασκηνίου Ανενεργή μουσική παρασκηνίου

13 1/1 1/1 1/1 mini HDMI AV in microusb 1/1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΗΓΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ / ΚΑΡΤΑ MICROSD / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Προβολή Εγγράφων από Εσωτερική, Κάρτα MicroSD, ή Εξωτερική πηγή Εάν έχει εισαχθεί εξωτερική πηγή (USB), διαβάζεται πρώτα η εξωτερική κάρτα. Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε δεδομένα από την κάρτα microsd ή την εσωτερική, πατήστε στην κατάλληλη οθόνη για να αλλάξετε την πηγή δεδομένων. Δείτε τα πιο κάτω βήματα. 2. Επιλέξτε Πηγή δεδομένων Η οθόνη, το εικονίδιο πηγής στον οδηγό πλήκτρων και η ακολουθία με την οποία εμφανίζονται οι οθόνες διαφέρει ανάλογα με τη διαθέσιμη πηγή δεδομένων. Εάν δεν έχει εισαχθεί η εξωτερική πηγή ή η κάρτα microsd, η οθόνη της παραλείπεται όταν πατιέται και το εικονίδιο πηγής στον οδηγό πλήκτρων δεν εμφανίζεται. Έγγραφο Summer.doc Rainbow.ptt 128 KB 1,211 KB 3. Επιλογή αρχείου Blue.xls 143 KB Εξωτερική Cat.doc 165 KB Black Sheep.doc 256 KB 1. Επιλέξτε "Έγγραφο" Αλλαγή πηγής δεδομένων Έγγραφο Εσωτερική Summer.doc Rainbow.ptt Blue.xls Cat.doc 128 KB 1,211 KB 143 KB 165 KB Black Sheep.doc 256 KB Έγγραφο Κάρτα MicroSD Summer.doc Rainbow.ptt Blue.xls Cat.doc Black Sheep.doc 128 KB 1,211 KB 143 KB 165 KB 256 KB Η προβαλλόμενη οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή δεδομένων στο προηγούμενο βήμα. Αλλαγή πηγής δεδομένων Summer.doc 128 KB Αλλαγή πηγής δεδομένων Έγγραφο Εσωτερική Rainbow.ptt Blue.xls Cat.doc Black Sheep.doc 1,211 KB 143 KB 165 KB 256 KB 4. Προβολή αρχείου ή Λειτουργία προβολής (βλ. σελίδα 14) 13

14 ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Ο οδηγός πλήκτρων εξαφανίζεται όταν το πληκτρολόγιο δεν χρησιμοποιείται για 3 δευτερόλεπτα. Για να προβληθεί ο οδηγός πλήκτρων, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το. mini HDMI AV in micro USB Μεγέθυνση 1x ~ 4x Μετακίνηση αριστερά Σελίδα επάνω Σελίδα κάτω Πανοραμικά επάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά (σε λειτουργία ζουμ) Μετακίνηση δεξιά Έξοδος από τη λειτουργία Προβολή Επιστροφή στο Αρχικό μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ 1. Επιλέξτε "Ρυθμισεισ" 2. Επιλέξτε "Ρύθμιση Οθόνης" 3. Προσαρμόστε ρυθμίσεις Ρύθμιση Βίντεο Ρύθμιση Μουσικής Προηγούμενο Λειτουργία LED Λειτουργία Χρώματος Προηγούμενο Ρυθμισεισ Ρύθμιση οθόνης Ρύθμιση οθόνης Προβολ παρουσίασης Συστημα Αναλογία Εικόνας Gamma Προβολή PC Λειτουργία LED: Φωτεινό Λειτουργία LED: Κινηματογράφος Λειτουργία LED: Φωτογραφία Λειτουργία LED: Η/Υ Λειτουργία χρώματος: Εκτεταμένα Λειτουργία χρώματος: Τυπική Αναλογία οθόνης: 4:3 Αναλογία οθόνης: 16:9 Αναλογία οθόνης: 16:10 Γάμμα: Παρουσίαση Γάμμα: Ταινία Γάμμα: Φωτεινό Γάμμα: Τυπική Προβολή: Μπροστά Επιφάνεια Εργασίας Προβολή: Εμπρόσθια αντεστραμμένη Προβολή: Οπίσθια Επιφάνεια Εργασίας Προβολή: Οπίσθια αντεστραμμένη 14 Αναλογία οθόνης: Αυτόματη

15 Γλώσσα ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΝΟΥ 1. Επιλέξτε "Ρυθμισεισ" 2. Επιλέξτε "Σύστημα" 3. Επιλέξτε "Γλώσσα" Ρύθμιση Βίντεο Ρύθμιση Μουσικής Προηγούμενο Γλώσσα Πληροφορίες Προηγούμενο Ρυθμισεισ Συστημα Ρύθμιση οθόνης Προβολ παρουσίασης Συστημα Τραπεζοειδής Παραμόρφωση Πληκτρολόγιο Επαναφορά 4. Επιλέξτε γλώσσα 5. Επιβεβαίωση γλώσσας / Επιστροφή στο Αρχικό μενού English Française Español Italienisch Português Deutsch Nederlandse Polska Russisch Svenska Ελληνικά Türkçe Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα μενού. Οι επιλογές είναι: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά (Βραζιλίας), Γερμανικά, Ιταλικά, Ρωσικά, Πολωνικά, Ολλανδικά, Σουηδικά, Ελληνικά, Παραδοσιακά Κινέζικα, Απλοποιημένα Κινέζικα, Κορεατικά, Ιαπωνικά, Τούρκικα ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΑ 1. Επιλέξτε "Ρυθμισεισ" 2. Επιλέξτε "Συστημα" 3. Επιλέξτε "Πληροφορίες" Ρύθμιση Βίντεο Ρύθμιση Μουσικής Προηγούμενο Γλώσσα Πληροφορίες Προηγούμενο Ρυθμισεισ Συστημα Ρύθμιση οθόνης Προβολ παρουσίασης Συστημα Τραπεζοειδής Παραμόρφωση Πληκτρολόγιο Επαναφορά 5. Επιστροφή στο Αρχικό μενού 4. Προβολή Πληροφοριών Όνομα μοντέλου: Έκδοση λογισμικού: 56 MB/ 8192 MB 561 MB/ 2048 MB 561 MB/ 2048 MB Χωρητικότητα κάρτας MicroSD Χωρητικότητα εσωτερικής ς Χωρητικότητα εξωτερικής ς (USB) Συνδέθηκε προσαρμογέας ισχύος 15

16 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Οι ενημερώσεις λογισμικού μπορούν να ληφθούν από το διαδικτυακό τόπο OPTOMA (www.optoma.com / /www.optoma.com.tw). 1. Στον υπολογιστή σας, δημιουργήστε φάκελο με όνομα "αναβάθμιση". 2. Κατεβάστε το νεότερο υλικολογισμικό από τη διεύθυνση και αποθηκεύστε το στο φάκελο "αναβάθμιση". 3. Αντιγράψτε το φάκελο "αναβάθμιση" στο φάκελο διαδρομής στην κάρτα microsd. 4. Εισάγετε την κάρτα microsd στην υποδοχή της κάρτας microsd του προβολέα. 5. Ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα. 1. Επιλέξτε "Ρυθμισεισ" 2. Επιλέξτε "Συστημα" Ρύθμιση Βίντεο Ρύθμιση Μουσικής Προηγούμενο Ρυθμισεισ Ρύθμιση οθόνης Προβολ παρουσίασης Συστημα 5. Επιβεβαιώστε την Αναβάθμιση 4. Επιλέξτε Αναβάθμιση 3. Επιλέξτε "Πληροφορίες" Όνομα μοντέλου: Γλώσσα Πληροφορίες Προηγούμενο Έκδοση λογισμικού: 56 MB/ 8192 MB Συστημα Εντοπίστηκε νέο Υλικολογισμικό 1.2! Αναβάθμιση του υλικολογισμικού? Εντοπίστηκε νέο Υλικολογισμικό 1.2! Επιθυμείτε Αναβάθμιση; 561 MB/ 2048 MB 561 MB/ 2048 MB Τραπεζοειδής Παραμόρφωση Πληκτρολόγιο Επαναφορά Όχι Ναι 6. Περιμένετε να ολοκληρωθεί Μην αγγίζετε οποιαδήποτε πλήκτρο και μην απενεργοποιείτε τον προβολέα όταν βρίσκεται σε εξέλιξη αναβάθμιση. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον προβολέα. Μην αφαιρείτε την κάρτα microsd μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση. Η αναβάθμιση ενδέχεται να χρειαστεί λίγο χρόνο για να ολοκληρωθεί, μην αγγίξετε κανένα πλήκτρο 7. Απενεργοποίηση του Προβολέα Όταν εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη, ολοκληρώνεται η ενημέρωση. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Τροφοδοσία για 6 δευτερόλεπτα για να σβήσετε τον προβολέα 8. Ενεργοποίηση του Προβολέα 16

17 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Αυτόματη Προσαρμογής Εικόνας 1. Επιλέξτε "Ρυθμισεισ" 2. Επιλέξτε "Συστημα" 3. Επιλέξτε "Τραπεζοειδής παραμόρφωση" Ρύθμιση Βίντεο Ρύθμιση Μουσικής Προηγούμενο Γλώσσα Πληροφορίες Προηγούμενο Ρυθμισεισ Συστημα Ρύθμιση οθόνης Προβολ παρουσίασης Συστημα Τραπεζοειδής Παραμόρφωση Πληκτρολόγιο Επαναφορά 5. Επιβεβαιώστε την Αυτόματη Προσαρμογή Εικόνας 4. Επιλέξτε "Αυτόματη Προσαρμογή Εικόνας" Τραπεζοειδής Παραμόρφωση Τραπεζοειδής Παραμόρφωση Χειροκίνητη Τραπεζοειδής παραμόρφωση 1. Επιλέξτε "Ρυθμισεισ" 2. Επιλέξτε "Συστημα" 3. Επιλέξτε "Τραπεζοειδής παραμόρφωση" Ρύθμιση Βίντεο Ρύθμιση Μουσικής Προηγούμενο Γλώσσα Πληροφορίες Προηγούμενο Ρυθμισεισ Συστημα Ρύθμιση οθόνης Προβολ παρουσίασης Συστημα Τραπεζοειδής Παραμόρφωση Πληκτρολόγιο Επαναφορά 5. Προβολή Προβολής Εικόνας 4. Επιλέξτε "Χειροκίνητη Τραπεζοειδής Παραμόρφωση" Τραπεζοειδής Παραμόρφωση Τραπεζοειδής Παραμόρφωση 17

18 Γλώσσα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΗΧΩΝ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 1. Επιλέξτε "Ρυθμισεισ" 2. Επιλέξτε "Συστημα" 3. Επιλέξτε "Πληκτρολόγιο" Ρύθμιση Βίντεο Ρύθμιση Μουσικής Προηγούμενο Γλώσσα Πληροφορίες Προηγούμενο Ρυθμισεισ Συστημα Ρύθμιση οθόνης Προβολ παρουσίασης Συστημα Τραπεζοειδής Παραμόρφωση Πληκτρολόγιο Επαναφορά 4. Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ήχου Γλώσσα Πληροφορίες Προηγούμενο Ενεργοποίηση ήχου πληκτρολογίου Απενεργοποίηση ήχου πληκτρολογίου Συστημα Τραπεζοειδής Παραμόρφωση Πληκτρολόγιο Επαναφορά ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γίνεται επαναφορά του Συστήματος από το μενού Επαναφορά Όταν πραγματοποιηθεί επαναφορά συστήματος, όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική θα διαγραφούν. Βεβαιωθείτε πως έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα αρχεία. 1. Επιλέξτε "Ρυθμισεισ" 2. Επιλέξτε "Συστημα" Ρύθμιση Βίντεο Ρύθμιση Μουσικής Προηγούμενο Ρυθμισεισ Ρύθμιση οθόνης Προβολ παρουσίασης Συστημα 4. Επιβεβαιώστε την Επαναφορά 3. Επιλέξτε "Επαναφορά" Γλώσσα Πληροφορίες Προηγούμενο Ναι Συστημα Επανεκινήστε τον προβλέα Όχι Επιθυμείτε να επαναφέρετε ολόκληρο το σύστημα; Τραπεζοειδής Παραμόρφωση Πληκτρολόγιο Επαναφορά English Française Español Italienisch Επιλέξτε Γλώσσα Português Deutsch Nederlandse Polska Russisch Svenska Ελληνικά Türkçe 18

19 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: VGA/COMPOSITE/AV/HDMI/ΠΡΟΒΟΛΗ USB/ΠΡΟΒΟΛΗ WIFI Επιλογή Πηγής Εισόδου Χειροκίνητα Εάν συνδέονται περισσότερες από μία εξωτερικές συσκετές με τον προβολέα ή ο προβολέας δεν μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα την εξωτερική συσκευή. Πρέπει να επιλέξετε την πηγή εισόδου. Για να γίνει αυτό, πραγματοποιήστε τα παρακάτω βήματα. 1. Επιλέξτε "Είσοδος " 2. Επιλέξτε Πηγή εισόδου Video Είσοδος Video VGA Προηγούμενο VGA HDMI Προβολή USB Προβολή WiFi HDMI Προβολή USB Προβολή WiFi Επιστροφή στο Αρχικό μενού Ναι Όχι 3. Είσοδος στη λειτουργία Προβολής Λειτουργία Προβολής 5. Έξοδος από τη λειτουργία Προβολής Για να εξέλθετε από τη λειτουργία προβολής. 4. Προσαρμογή Ρυθμίσεων Προβολή Περιεχομένου Πηγής Οδηγός πλήκτρου Προβολή VGA 800 x Hz ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ? ή Υποστηρίζονται Τρεις διαστάσεις Δεν υποστηρίζονται Τρεις διαστάσεις Το πλαίσιο μηνύματος σήματος εμφανίζεται για λίγο στην οθόνη, η ετικέτα του διαφέρει ανάλογα με το επιλεγμένο σήμα εισόδου. Μεγέθυνση Αύξηση έντασης Μείωση ένταση Αναλογία εικόνας Δεν υποστηρίζονται Τρεις διαστάσεις: Οδηγός πλήκτρου Απόκρυψη Υποστηρίζονται Τρεις διαστάσεις: Εισαγωγή μενού τριών διαστάσεων Ρυθμίσεις Επιστροφή στο Αρχικό μενού 19

20 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΗΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Αλλαγή ρυθμίσεων Αναλογία Εικόνας 1. Προβολή Περιεχομένου πηγής Λειτουργία Προβολής Οδηγός πλήκτρου Προβολή 2. Επιλέξτε "Αναλογία οθόνης" 3. Κύλιση σε ρύθμιση Αναλογία Εικόνας Επιλογή κύλισης 4. Επιβεβαίωση ρύθμισης 4:3 4:3 Επιλογή κύλισης Auto Auto Όταν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί εντός 10 δευτερολέπτων, το εικονίδιο αναλογίας οθόνης εξαφανίζεται αυτόματα και εφαρμόζεται η ρύθμισή του. Επιλογή κύλισης Επιλογή κύλισης 16:9 16:10 16:9 16:10 Προσαρμογή Ρυθμίσεων Αντίθεσης 1. Προβολή Περιεχομένου πηγής Λειτουργία Προβολής Οδηγός πλήκτρου Προβολή 2. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις" 3. Επιλέξτε "Αντίθεση" 4. Προσαρμόστε τη ρύθμιση Έξοδος από ρυθμίσεις αντίθεσης Κύλιση σε άλλες ρυθμίσεις: Ευκρίνεια, Χρώμα, LED, Φωτεινότητα Επιστροφή στο Αρχικό μενού 20 Όταν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί εντός 10 δευτερολέπτων, το εικονίδιο αντίθεσης εξαφανίζεται αυτόματα και εφαρμόζεται η ρύθμισή του.

21 PC ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΗΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Προσαρμογή Ρυθμίσεων Φωτεινότητας 1. Προβολή Περιεχομένου πηγής Λειτουργία Προβολής Οδηγός πλήκτρου Προβολή 2. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις" 3. Επιλέξτε "Φωτεινότητα" 4. Προσαρμόστε τη ρύθμιση Έξοδος από ρυθμίσεις φωτεινότητας Κύλιση σε άλλες ρυθμίσεις: Αντίθεση, Ευκρίνεια, Λειτουργία χρώματος, Λειτουργία LED, Φωτεινότητα Επιστροφή στο Αρχικό μενού Όταν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί εντός 10 δευτερολέπτων, το εικονίδιο φωτεινότητας εξαφανίζεται αυτόματα και εφαρμόζεται η ρύθμισή του. Επιλογή Ρυθμίσεων Λειτουργίας LED 1. Προβολή Περιεχομένου πηγής Λειτουργία Προβολής Οδηγός πλήκτρου Προβολή 2. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις" 3. Επιλέξτε "Λειτουργία LED" 4. Προσαρμόστε τη ρύθμιση Έξοδος από ρυθμίσεις λειτουργίας LED Κύλιση σε άλλες ρυθμίσεις: Φωτεινότητα, Αντίθεση, Ευκρίνεια, Λειτουργία χρώματος, Λειτουργία LED Επιστροφή στο Αρχικό μενού Ρυθμίσεις Λειτουργία LED Όταν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί εντός 10 δευτερολέπτων, το εικονίδιο λειτουργίας LED εξαφανίζεται αυτόματα και εφαρμόζεται η ρύθμισή του. Φωτεινό Κινηματογράφος Φωτογραφία Η/Υ 21

22 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΗΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Επιλογή Ρυθμίσεων Λειτουργία χρώματος 1. Προβολή Περιεχομένου πηγής Λειτουργία Προβολής Οδηγός πλήκτρου Προβολή 2. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις" 3. Επιλέξτε "Λειτουργία Χρώματος" 4. Προσαρμόστε τη ρύθμιση Έξοδος από ρυθμίσεις λειτουργίας χρώματος Κύλιση σε άλλες ρυθμίσεις: Λειτουργία LED, Φωτεινότητα, Αντίθεση, Ευκρίνεια, Χρώμα, LED Προσαρμογή Ρυθμίσεων Ευκρίνειας Επιστροφή στο Αρχικό μενού Όταν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί εντός 10 δευτερολέπτων, το εικονίδιο λειτουργίας χρώματος εξαφανίζεται αυτόματα και εφαρμόζεται η ρύθμισή του. Ρυθμίσεις Λειτουργία χρώματος Εκτεταμένα: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για την προβολή εικόνων με πιο ζωντανά χρώματα Κλασσικό: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για την προβολή εικόνων με κλασικά χρώματα 1. Προβολή Περιεχομένου πηγής Λειτουργία Προβολής Οδηγός πλήκτρου Προβολή 2. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις" 3. Επιλέξτε "Ευκρίνεια" 4. Προσαρμόστε τη ρύθμιση Έξοδος από λειτουργία ρύθμισης ευκρίνειας Κύλιση σε άλλες ρυθμίσεις: Λειτουργία χρώματος, Λειτουργία LED, Φωτεινότητα, Αντίθεση, Ευκρίνεια Επιστροφή στο Αρχικό μενού 22 Όταν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί εντός 10 δευτερολέπτων, το εικονίδιο ευκρίνειας εξαφανίζεται αυτόματα και εφαρμόζεται η ρύθμισή του.

23 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΗΓΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Αλλαγή Ρυθμίσεων Λειτουργίας Τριών διαστάσεων Οδηγός 1. Προβολή Περιεχομένου πλήκτρου πηγής Προβολή Λειτουργία Προβολής 2. Επιλέξτε "Τρεις διαστάσεις" 3. Επιλέξτε "Λειτουργία Τριών διαστάσεων" 4. Κύλιση σε Ρύθμιση Λειτουργίας Τριών διαστάσεων Επιλογή κύλισης Ανενεργή Επιλογή κύλισης Εικονίδιο (Ανενεργή) Συγχρονισμός Προβολής τριών διαστάσεων 1. Προβολή Περιεχομένου πηγής Λειτουργία Προβολής Οδηγός πλήκτρου Προβολή 2. Επιλέξτε "Τρεις διαστάσεις" 3. Επιλέξτε "Συγχρ Τριών διαστάσεων" Αντιστροφή Συγχρ Τριών διαστάσεων μία φορά 23

24 Η εικόνα γίνεται μαύρη σε 60 δευτ Αφύπνιση με το κουμπί αρχικής σελίδας Βγάλτε το USB όταν τέλος μεταφ δεδομ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB Λειτουργία μεταφοράς δεδομένων Όταν συνδέεται ένας υπολογιστής μέσω USB, ο προβολέας ανιχνεύει αυτόματα τη σύνδεση και εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα στην οθόνη. 1. Επιλέξτε "Μεταφορά δεδομένων" 2. Επιβεβαίωση Μεταφοράς Προβολή USB Μεταφορά δεδομένων Προηγούμενο Λειτουργία USB Ναι Γίνεται μεταφορά δεδομένων? Eικ μαυρίζει σε μεταφ δεδομ Όχι 4. Βγάλτε το καλώδιο USB 3. Μεταφόρτωση Αρχείων από Υπολογιστή Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη. Η προβαλλόμενη οθόνη διαφέρει ανάλογα με την τελευταία συνεδρία. Γίνεται μεταφορά δεδομένων Ελέγξτε τον υπολογιστή σας για την κατάσταση μεταφόρτωσης. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση πρέπει να βγάλετε το καλώδιο USB για να εμφανιστεί το Αρχικό μενού. ή Λειτουργία προβολής USB Η οθόνη γίνεται μαύρη μετά από 60 δευτερόλεπτα για εξοικονόμηση ενέργειας. Πατήστε το για να αφυπνίσετε την οθόνη. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Προβολή USB για πρώτη φορά: 1. Από την επιφάνεια εργασίας των Windows, αναζητήστε τον οδηγό "USB Display V1.0.1" και κάντε διπλό κλικ στο "dlusb_launcher.exe", βλ. "Λειτουργία Μεταφοράς Δεδομένων" πιο κάτω. 2. Η Προβολή USB δεν είναι συμβατή με MAC. 1. Επιλέξτε "Προβολή USB" 2. Σύνδεση σε Η/Υ 3. Προβολή Προβολής Η/Υ Προβολή USB Μεταφορά δεδομένων Προηγούμενο Λειτουργία USB Προβολή USB 4. Βγάλτε το καλώδιο USB 24

25 AV in ΠΡΟΒΟΛΗ WI-FI Λειτουργία Προβολής Wi-Fi Κατά τη χρήση της λειτουργίας Προβολής Wi-Fi για πρώτη φορά, εγκαταστήστετ ο λογισμικό "MirrorOp Sender" στον Η/Υ σας: 1. Από την επιφάνεια εργασίας των Windows, κάντε διπλό κλικ στο "setupmirroropsender.exe". Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του λογισμικού. 2. Η Προβολή Wi-Fi δεν είναι συμβατή με MAC. 1. Συμβάλλετε το Wi-Fi Dongle 2. Επιλέξτε "Είσοδος " 3. Επιλέξτε "Προβολή Wi-Fi" Video VGA Προηγούμενο Είσοδος HDMI Προβολή USB Προβολή WiFi Αυτός ο προβολέας είναι συμβατός μόνον με τύπο "AboCom WU5205" dongle. 5. Στην Ασύρματη Σύνδεση σε Η/Υ, επιλέξτε "Solomon_Awind" 4. Προβάλλετε Προβολή Wi-Fi Πληροφορίες 6. Ρυθμίστε το IP στο "Ιδιότητες Πρωτοκόλλου Διαδικτύου Έκδοσης 4 (TCP/IPv4)" Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη κάρτα Η/Υ και ότι η ID προβολέα βρίσκονται στον ίδιο τομέα. 7. Εκτελέστε το λογισμικό "MirrorOp Sender" και επιλέξτε "Solomon_ Awind" από τη λίστα Σημείο Πρόσβασης 8. Προβολή Προβολής Η/Υ Αφού συνδεθεί, ο Η/Υ θα προσαρμόζει αυτόματα την ανάλυση οθόνης. Για καλύτερη προβολή εικόνας, συνίσταται η επιλογή της λειτουργίας μεταφοράς APP: 25

26 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟ VGA / ΒΙΝΤΕΟ Πίνακας χρονοδιαγράμματος Λειτουργία VGA YPbPr, HDMI Ανάλυση Κάθ. Συγχρονισμός (Hz) 640 x x x x x i / 480P i / 576P P 50 / i / 1080P 50 / 60 Πίνακας χρονισμού (Πηγή τριών διαστάσεων) I/O RGB/DVI HDMI Component Composite Χρονισμός 800 x 120Hz 1024 x 120Hz 800 x 120Hz 1024 x 120Hz 480i & 576i NTSC(480i) PAL( 576i) Προεπιλογή μοντέλου τριών διαστάσεων DLP-LINK (Ενεργό) DLP-LINK (Ενεργό) "Desactivar" "Desactivar" ΣΥ Μ Β ΑΤ Ο Τ Η ΤΑ: ΕΓ Γ ΡΑΦ Ο Ο προβολέας χρησιμοποιεί Picsel File Viewer για να ανοίγει και να προβάλει αρχεία Microsoft offi ce και αρχεία Adobe PDF. Υποστηριζόμενες εκδόσεις Έκδοση Offi ce Microsoft Offi ce 95 Microsoft Offi ce 97 Microsoft Offi ce 2000 Microsoft Offi ce 2003 Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Offi ce 2010 Συμβατή μορφή εγγράφων Εφαρμογή Microsoft Offi ce Word Power Point Excel Κείμενο Adobe PDF Επέκταση αρχείου *.doc *.docx *.ppt *.pptx *.xls *.xlsx *.txt *.pdf ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΣΩΝ: VIDEO Video Μορφή αρχείου (επέκταση ονόματος) Μορφή βίντεο Μέγιστη Ανάλυση Ταχύτητα Καρέ Προφίλ MPG MPEG MPEG x fps - AVI MOV MP4 H x fps Γραμμή βάσης 3GP AVI 3GP mov MPEG x fps Απλό Προφίλ wmv AVI wmv Xvid 1280 x fps Γραμμή βάσης FLV Sorenson Spark 1280 x fps Γραμμή βάσης mp4 H AVI mov MJPEG 1280 x fps Γραμμή βάσης MKV Η μορφή βίντεο δεν υποστηρίζει περιεχόμενο με λειτουργία B-Πλαισίου. 26

27 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΣΩΝ: ΕΙΚΟΝΑ/ ΜΟΥΣΙΚΗ Εικόνα Μορφή αρχείου JPEG JPG BMP Επέκταση αρχείου *.jpg, *.jpeg *.bmp Ήχος Μορφή αρχείου Ρυθμός μετάδοσης Ρυθμός δείγματος (KHz) (επέκταση ονόματος) δυαδικών ψηφίων (Kbps) AAC MP PCM ADPCM WMA ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τον προβολέα σας, ανατρέξτε στις ακόλουθες πληροφορίες. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας λιανοπωλητή ή με το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Προβλήματα εικόνας Δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει συνδεθεί σωστά και με ασφάλεια. Σιγουρευτείτε πως οι ακίδες στις υποδοχές δεν έχουν γύρει ή σπάσει. Βεβαιωθείτε πως ο προβολέας είναι ενεργοποιημένος. Η εικόνα δεν είναι εστιασμένη Ρυθμίστε το πλήκτρο επιλογής εστίασης. Σιγουρευτείτε πως η οθόνη προβολής βρίσκεται μέσα στην απαιτούμενη απόσταση 0,5 έως 5,8 μέτρων (21,62 έως 228,96 ιντσών) από τον προβολέα. Δείτε σελίδα 4. Η εικόνα είναι πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη Μετακινήστε τον προβολέα πιο κοντά ή πιο μακριά από την οθόνη. Η εικόνα είναι αντιστραμμένη Επιλέξτε το Ρύθμιση --> Εμφάνιση --> Προβολή από την OSD και ρυθμίστε την κατεύθυνση προβολής. Προβλήματα ήχου Δεν υπάρχει ήχος Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε ή. Ένδειξη LED Χρώμα LED Σβηστή Κόκκινη Περιγραφή Σε λειτουργία Σε αναμονή Όταν η θερμοκρασία του προβολέα φτάσει στους 85 C, ο προβολέας απενεργοποιείται αυτόματα λόγω της ενσωματωμένης προστασίας θερμοκρασίας. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Επιτρέψτε στον προβολέα να κρυώσει προτού τον ενεργοποιήσετε ξανά. ΠΑ ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ Διάταξη για Offi ce / Document Viewer Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Picsel προς αποφυγή παραβίασης δικαιωμάτων από τελικούς χρήστες και τρίτους. 1. Όλα τα IPR, συμπεριλαμβανομένων χωρίς ωστόσο να περιορίζονται σε πνευματικά δικαιώματα, στα Προϊόντα Picsel ανήκουν στην Piscel ή στον προμηθευτή της. 2. Ο τελικός χρήστης δεν πρέπει να: δημιουργεί αντίγραφα των Προϊόντων Picsel ή να τα διαθέτει για χρήση σε τρίτους. να τροποποιεί, αποσυναρμολογεί, μεταφράζει ή αποκωδικοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τα Προϊόντα Picsel ή οποιοδήποτε αντίγραφο ή μέρος αυτού ώστε να προκύψει κώδικας πηγής. Αποθηκεύστε μόνο όπως επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο. 3. Η Picsel δεν εκπροσωπεί ή εγγυάται, ρητά ή υπονοούμενα (βάσει κανονισμού ή άλλως) σχετικά με την απόδοση, ποιότητα, εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό των Προϊόντων Picsel Products ή άλλως, και όλες οι σχετικές εκπροσωπήσεις ή εγγυήσεις αποποιούνται ή αποκλείονται αποκλειστικά. 4. Η Picsel συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι η Picsel και τα Προϊόντα Picsel δεν θα αναφέρονται αποκλειστικά στην άδεια χρήσης τελικού χρήστη. Πνευματικά δικαιώματα Optoma Company Limited. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Optoma επιφυλάσσεται του δικαιώματος να πραγματοποιήσει τεχνικές αλλαγές. Η Optoma δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημίες που προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από σφάλματα, παραλείψεις ή ασυνέπειες μεταξύ της συσκευής και των εγχειριδίων. Άλλες μάρκες ή λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων επιχειρήσεων. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση στο άμεσο οπτικό πεδίο σε χώρους εργασίας οπτικής προβολής. 27

28 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ OPTOMA ΔΙΕΘΝΩΣ Για επισκευές ή υποστήριξη παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό σας γραφείο. ΗΠΑ 3178 Laurelview Ct Fremont, CA 94538, USA Καναδάς 2420 Meadowpine Blvd., Suite # Mississauga, ON, L5N 6S2, Καναδάς Λατινική Αμερική 3178 Laurelview Ct Fremont, CA 94538, USA Ευρώπη 42 Caxton Way, The Watford Business +44 (0) Park Watford, Hertfordshire, +44 (0) WD18 8QZ, UK Τηλ Κέντρου Επισκευών : +44 (0) Benelux BV Randstad (0) BW Almere +31 (0) Ολλανδία Γαλλία Bâtiment E avenue Edouard Vaillant Boulogne Billancourt, France Ισπανία C/ José Hierro,36 Of. 1C Rivas VaciaMadrid, Ισπανία Γερμανία Wiesenstrasse 21 W +49 (0) D40549 Düsseldorf, +49 (0) Γερμανία Σκανδιναβία Lerpeveien Drammen Νορβηγία Ταχ. Θυρίδα Drammen Νορβηγία Κορέα WOOMI TECH.CO.,LTD F, Minu Bldg , Kangnam-Ku, Seoul, , ΚΟΡΕΑ Ιαπωνία 東 京 都 足 立 区 綾 瀬 株 式 会 社 オーエスエム ポートセンター: Ταϊβάν 5F., No. 108, Minchiuan Rd Shindian City, Taipei Taiwan 231, R.O.C. asia.optoma.com Χονγκ Κονγκ Unit A, 27/F Dragon Centre Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong Κίνα 5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, , China 28

Κινητός Προβολέας LED

Κινητός Προβολέας LED Κινητός Προβολέας LED Εγχειρίδιο χρήστη CLASS LED PRODUCT Προειδοποιήσεις ασφάλειας για τους οφθαλμούς Αποφεύγετε πάντα να κοιτάτε απευθείας την ακτίνα του προβολέα. Έχετε την πλάτη σας στην ακτίνα όσο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2

Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2 Πληροφορίες ασφάλειας...2 Προφυλάξεις...3 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τα Μάτια...5 Εισαγωγή...6 Χαρακτηριστικά Προϊόντος...6

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Ελληνικά. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...39. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...

Πίνακας Περιεχομένων. Ελληνικά. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...39. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη... Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2 Πληροφορίες ασφάλειας...2 Προφυλάξεις...3 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τα Μάτια...5 Χαρακτηριστικά Προϊόντος...5 Εισαγωγή...6

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση για τη χρήση... 2

Ειδοποίηση για τη χρήση... 2 Πίνακας Περιεχομένων Ειδοποίηση για τη χρήση... 2 Πληροφορίες ασφαλείας...2 Όρια εκπομπών κλάσης B...2 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας...2 Προφυλάξεις...4 Προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα μάτια...6 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

FOCUS. (Μοντέλα Short Throw) (Μοντέλα STD Throw) Προβολέας Εγχειρίδιο χρήστη

FOCUS. (Μοντέλα Short Throw) (Μοντέλα STD Throw) Προβολέας Εγχειρίδιο χρήστη FOCUS (Μοντέλα Short Throw) (Μοντέλα STD Throw) Προβολέας Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας Περιεχομένων Ειδοποίηση για τη Χρήση...3 Πληροφορίες ασφαλείας...3 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τα Μάτια...4 Προφυλάξεις...4

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...40. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...18.

Πίνακας Περιεχομένων. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...40. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...18. Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2 Πληροφορίες ασφαλείας...2 Προφυλάξεις...3 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τα Μάτια...5 Χαρακτηριστικά Προϊόντος...5 Εισαγωγή...6

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...48. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...18.

Πίνακας Περιεχομένων. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...48. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...18. Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2 Πληροφορίες ασφαλείας...2 Προφυλάξεις...3 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τα Μάτια..5 Χαρακτηριστικά Προϊόντος...5 Εισαγωγή...6 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση...12 Σύνδεση του Προβολέα...12

Εγκατάσταση...12 Σύνδεση του Προβολέα...12 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2 Πληροφορίες ασφάλειας...2 Προφυλάξεις...3 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τα Μάτια...5 Χαρακτηριστικά Προϊόντος...5 Εισαγωγή...6

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Πίνακας περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη χρήση...2. Παραρτήματα...54. Εγκατάσταση...12. Χειριστήρια χρήστη...23.

Πίνακας περιεχομένων. Πίνακας περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη χρήση...2. Παραρτήματα...54. Εγκατάσταση...12. Χειριστήρια χρήστη...23. Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη χρήση...2 Πληροφορίες ασφαλείας...2 Προληπτικά μέτρα...3 Προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα μάτια...6 Εισαγωγή...7 Επισκόπηση συσκευασίας...7

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...52. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...20.

Πίνακας Περιεχομένων. Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2. Παραρτήματα...52. Εγκατάσταση...11. Χειριστήρια Χρήστη...20. Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...1 Ειδοποίηση για τη Χρήση...2 Πληροφορίες ασφαλείας...2 Προφυλάξεις...3 Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τα Μάτια...5 Χαρακτηριστικά Προϊόντος...5 Εισαγωγή...6

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

ViewSonic. VFM886 Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario.

ViewSonic. VFM886 Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. Digital Photo Frame - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guia do usuário - Käyttöopas - Руководство пользователя - Kullanιcι kιlavuzu - Οδηγός χρηστ ών Model

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση για τη χρήση...2

Ειδοποίηση για τη χρήση...2 Πίνακας Περιεχομένων Ειδοποίηση για τη χρήση...2 Πληροφορίες ασφαλείας... 2 Όρια εκπομπών κλάσης B... 2 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 2 Προφυλάξεις... 4 Προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα μάτια... 6 Εισαγωγή...7

Διαβάστε περισσότερα

VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών

VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών Model No. VS14755 Περιεχόμενα Πληροφορίες Συμμόρφωσης...1 Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας...2 Δήλωση Συμμόρφωσης με RoHS...3 Πληροφορίες Πνευματικών Δικαιωμάτων...4

Διαβάστε περισσότερα

GP30 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης

GP30 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης GP30 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 6 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 6 Περιεχόμενα συσκευασίας... 7 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

GP10 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης

GP10 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης GP10 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 6 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 6 Περιεχόμενα συσκευασίας... 7 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ViewSonic. VOT550 PC Mini. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Pyководство пользователя

ViewSonic. VOT550 PC Mini. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Pyководство пользователя ViewSonic VOT550 PC Mini - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Pyководство пользователя - Οδηγός χρηστών - 使 用 手 冊 ( 繁 中 ) دليل المستخدم - Model No. : VS12663

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4 1. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή προβολής V311X/V311W/V281W. Εγχειρίδιο χρήσης. Ο V281W δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου: NP-V311X, NP-V311W, NP-V281W

Συσκευή προβολής V311X/V311W/V281W. Εγχειρίδιο χρήσης. Ο V281W δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου: NP-V311X, NP-V311W, NP-V281W Συσκευή προβολής V311X/V311W/V281W Εγχειρίδιο χρήσης Ο V281W δεν διανέμεται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου: NP-V311X, NP-V311W, NP-V281W Ver.1 07/13 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα

Διαβάστε περισσότερα

GP20 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης

GP20 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης GP20 Υπερελαφρύς βιντεοπροβολέας LED Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας... 3 Εισαγωγή... 6 Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα... 6 Περιεχόμενα συσκευασίας... 7 Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Ειδοποίηση για τη χρήση... 2 Πληροφορίες ασφαλείας...2 Όρια εκπομπών κλάσης B...2 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας...2 Προφυλάξεις...4 Προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα μάτια...6 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 4η έκδοση, Φεβρουάριος 2012 Οι όροι Macintosh, Mac OS X και PowerBook είναι σήματα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

ViewSonic. VFM1036W Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario.

ViewSonic. VFM1036W Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. ViewSoic Digital Photo Frame - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedieugsaleitug - Guía del usuario - Guia do usuário - Käyttöopas - Руководство пользователя - Kullaιcι kιlavuzu - Οδηγός χρηστών Model

Διαβάστε περισσότερα

M350X/M300X/M260X/M230X/M420X/ M420XV/M300W/M260W/M350XS/ [M350XS/M300XS/M260XS/M300WS/M260WS]

M350X/M300X/M260X/M230X/M420X/ M420XV/M300W/M260W/M350XS/ [M350XS/M300XS/M260XS/M300WS/M260WS] Φορητή συσκευή προβολής M350X/M300X/M260X/M230X/M420X/ M420XV/M300W/M260W/M350XS/ M300XS/M260XS/M300WS/M260WS Εγχειρίδιο χρήσης [M350X/M300X/M260X/M230X/M300W/M260W] [M420X/M420XV] [M350XS/M300XS/M260XS/M300WS/M260WS]

Διαβάστε περισσότερα

PX750U2/PX700W2/PX800X2

PX750U2/PX700W2/PX800X2 Συσκευή προβολής PX750U2/PX700W2/PX800X2 Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-PX750U, NP-PX750UG, NP-PX700W, NP-PX700WG, NP-PX800X, NP-PX800XG Κάθε μοντέλο ονομάζεται PX750U2, PX700W2 και PX800X2 αντίστοιχα,

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή προβολής PH1000U. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-PH1000U

Συσκευή προβολής PH1000U. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-PH1000U Συσκευή προβολής PH1000U Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-PH1000U Ver. 6 3/15 Ο όρος DLP είναι εμπορικό σήμα της Texas Instruments. Οι όροι Macintosh, Mac OS X και PowerBook είναι σήματα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH

LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH LC-32LE350V-BK LC-32LE350V-WH LC-39LE350V-BK LC-39LE350V-WH БЪЛГАРСКИ MAGYAR ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 50234336 EΛΛΗVΙΚ LCD ÖÂÅÒÅÍ ÒÅËÅÂÈÇÎĞ LCD SZÍNES TELEVÍZIÓ ĞÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÇÀ ÓÏÎÒĞÅÁÀ HASZNÁLATI

Διαβάστε περισσότερα

V302X/V302W/ V332X/V332W/ V302H

V302X/V302W/ V332X/V332W/ V302H Προβολέας V302X/V302W/ V332X/V332W/ V302H Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-V302X/NP-V302W/NP-V332X/NP-V332W/NP-V302H Έκδ.1 4/15 Οι επωνυμίες DLP, BrilliantColor και DLP Link αποτελούν εμπορικά σήματα

Διαβάστε περισσότερα

M402W/M362W/M322W/ M402X/M362X/M322X/M282X/ M352WS/M302WS/M332XS/ M402H/M322H

M402W/M362W/M322W/ M402X/M362X/M322X/M282X/ M352WS/M302WS/M332XS/ M402H/M322H Συσκευή προβολής M402W/M362W/M322W/ M402X/M362X/M322X/M282X/ M352WS/M302WS/M332XS/ M402H/M322H Εγχειρίδιο χρήσης Τα M302WS, M402W, M362W και M362X δεν διανέμονται στη Βόρεια Αμερική. Αρ. Μοντέλου NP-M402W,

Διαβάστε περισσότερα

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ GR LFF 6020 Αγαπητέ πελάτη Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση. Αγοράζοντας αυτήν την πολυλειτουργική συσκευή, έχετε

Διαβάστε περισσότερα