Κινητός Προβολέας LED

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κινητός Προβολέας LED"

Transcript

1 AV in Κινητός Προβολέας LED Εγχειρίδιο χρήστη

2 CLASS 1 LED PRODUCT ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ Αποφεύγετε πάντα να κοιτάτε απευθείας την ακτίνα του προβολέα. Έχετε την πλάτη σας στην ακτίνα όσο το δυνατόν περισσότερο. Συνίσταται η χρήση ράβδου ή δείκτη λέιζερ ώστε να αποφεύγει ο χρήστης να εισέρχεται στην πορεία της ακτίνας. Όταν ο προβολέας χρησιμοποιείται σε αίθουσα διδασκαλίας, οι μαθητές θα πρέπει να επιβλέπονται επαρκώς όταν τους ζητείται να δείξουν κάτι στην οθόνη. Για να ελαχιστοποιηθεί η ενέργεια, χρησιμοποιήστε τις κουρτίνες του δωματίου για να μειώσετε το επίπεδο του φωτισμού στο περιβάλλον. A ΕΠ Ε Ξ Η Γ Η Σ Η Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Σ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ω Ν Σ Υ Σ Κ Ε ΥΩ Ν (15 T H / 22 Ε Κ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η AG1 EK1): Οι προϋποθέσεις για την επεξήγηση σχετικά με την τοποθέτηση ισχύουν για περιφερειακές συσκευές που χρησιμοποιούνται στο χώρο εργασίας οπτικής προβολής, σύμφωνα με την BildscharbV. Περιφερειακές συσκευές που προορίζονται για χρήση εκτός του χώρου εργασίας οπτικής προβολής μπορούν να λάβουν GS-Mark εάν η εμβέλεια υποδηλώνεται τόσο στο Εγχειρίδιο χρήστη όσο και στο πιστοποιητικό. Αυτό σημαίνει ότι οι ακόλουθες διατυπώσεις είναι πιθανές σε περιπτώσεις όπου η χρήση εντός του πεδίου προβολής δεν είναι σκόπιμη και δίδονται επαρκείς υποδείξεις στο Εγχειρίδιο χρήστη για την αποφυγή τέτοιου είδους καταστάσεων, ώστε να εξασφαλιστεί πως δεν επηρεάζεται η εργασία προβολής. Διατύπωση στο πιστοποιητικό: "Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση στο άμεσο οπτικό πεδίο σε χώρους εργασίας οπτικής προβολής. Προς αποφυγή άβολων αντανακλαστικών σε χώρους εργασίας οπτικής προβολής, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τοποθετείται στο άμεσο οπτικό πεδίο." ΠΡ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ω Ν & Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Αυτό το παράρτημα αναγράφει τις γενικές ανακοινώσεις του Προβολέα. Ανακοίνωση FCC Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί πως συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Τάξης Β (Class B) σύμφωνα με το Μέρος 15 (Part 15) των κανονισμών FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιστικές εγκαταστάσεις. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί, και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν αυτή η συσκευή προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγμα που μπορεί να καθοριστεί με το άνοιγμα και το κλείσιμο του εξοπλισμού, ο χρήστη ενθαρρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: Επαναπροσανατολίστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης. Αυξήστε το διαχωρισμό μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη. Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα ή ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. Συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιόφωνου/τηλεόρασης για βοήθεια. Σημείωση: Θωρακισμένα καλώδια Όλες οι συνδέσεις με άλλες συσκευές πρέπει να γίνονται με τη χρήση θωρακισμένων καλωδίων για να διατηρείται η συμμόρφωση με τους κανονισμούς της FCC. Προσοχή Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν την αρμοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την Federal Communications Commission, να λειτουργεί αυτήν τη συσκευή. Συνθήκες λειτουργίας Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Τμήμα 15 του Κανονισμού FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δυο όρους: 1. αυτή η συσκευή δε μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και 2. αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνεται, περιλαμβανομένης και παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία. Σημείωση: Καναδοί χρήστες Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β συμμορφώνεται με το Καναδικό ICES-003. Remarque à l intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. Δήλωση Συμμόρφωσης για χώρες της ΕΕ Οδηγία EMC 2004/108/EC (περιλαμβανομένων των τροποποιήσεων) Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EC Οδηγία R & TTE 1999/5/EC (Αν το προϊόν έχει λειτουργία RF) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μη φράζετε τις τρύπες αερισμού. Για να διασφαλίσετε αξιόπιστη λειτουργία του προβολέα και να τον προφυλάξετε από υπερθέρμανση, τοποθετήστε τον σε τοποθεσία και σημείο που δεν θα επηρεάζουν το σωστό εξαερισμό του. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε τον προβολέα σε γεμάτο τραπεζάκι, καναπέ, κρεβάτι, κλπ. Μην τοποθετείτε τον προβολέα σε εσοχή, όπως π.χ. σε βιβλιοθήκη ή ντουλάπι που περιορίζει τη ροή του αέρα. 2. Μη χρησιμοποιείτε αυτόν τον προβολέα κοντά σε νερό ή υγρασία. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και/ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τον προβολέα σε βροχή ή υγρασία. 3. Μην πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμοσίφωνες, φούρνους ή άλλες συσκευές, όπως ενισχυτές, που παράγουν θερμότητα. 4. Μη χρησιμοποιείτε τον προβολέα σε άμεση επαφή με το φως του ήλιου. 5. Να μη χρησιμοποιείται κοντά σε κάποια συσκευή που εκπέμπει ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο. 6. Μη χρησιμοποιείτε τον προβολέα σε χώρους ευάλωτους σε υπερβολική σκόνη και ρύπους. 7. Απενεργοποιήστε το προϊόν προτού το καθαρίσετε. 8. Απενεργοποιήστε το προϊόν προτού βγάλετε τη μπαταρία. 9. Αποσυνδέστε τη μπαταρία αν δεν πρόκειται θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα. 10. Βεβαιωθείτε πως η θερμοκρασία δωματίου είναι 5-35 C. 11. Η σχετική υγρασία είναι 5-35 C, 80% (Μεγ.), χωρίς υδρατμούς. 12. Μην εκθέσετε τη μπαταρία σε θερμοκρασίες πάνω από τους +60 C (+140 F) 13. Νέες ή αδρανείς μπαταρίες μπορεί να έχουν βραχυπρόθεσμη μειωμένη χωρητικότητα. Φορτίστε πλήρως τη μπαταρία πριν την αρχική χρήση. 14. Μην βάζετε τη μπαταρία στο στόμα σας. 15. Μην αφήνετε τη μπαταρία να έρθει σε επαφή με ένα άλλο μεταλλικό αντικείμενο. 16. Μη σας πέσει, μη ρίξετε και μην επιχειρήσετε να λυγίσετε το προϊόν. 17. Ενδέχεται να εκραγεί εάν απορριφθεί σε φωτιά. 18. Να καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί. 19. Να χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/ αξεσουάρ που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. 20. Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα εάν έχει υποστεί καταστροφές ή ζημίες. Ως καταστροφές/ζημίες θεωρούνται (χωρίς να περιορίζονται σε αυτά) τα εξής: Η μονάδα έχει πέσει. Ο φορτιστής ή η υποδοχή έχουν υποστεί ζημιές. Έχει χυθεί υγρό επάνω στον προβολέα. Ο προβολέας έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία. Κάποιο αντικείμενο έχει πέσει στο εσωτερικό του προβολέα ή υπάρχει κάποιο χαλαρό εξάρτημα σε αυτόν. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη μονάδα μόνοι σας. Το άνοιγμα ή η αφαίρεση των καπακιών μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνες τάσεις ή άλλους κινδύνους. Επικοινωνήστε με τον τοπικό εμπορικό αντιπρόσωπο ή το κέντρο σέρβις προτού στείλετε τη μονάδα για επισκευή. 21. Μην επιτρέπετε σε αντικείμενα ή υγρά να εισέλθουν στον προβολέα. Μπορεί να ακουμπήσουν επικίνδυνα σημεία τάσης ή να βραχυκυκλώσουν μέρη που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροπληξία. 22. Δείτε το περίβλημα του προβολέα για σημάνσεις σχετικές με την ασφάλεια. 23. Η μονάδα θα πρέπει να επισκευάζεται αποκλειστικά από αρμόδιο προσωπικό επισκευών. 24. Μην αγγίζετε τον προβολέα για μεγάλη χρονική διάρκεια όταν χρησιμοποιείται. 25. ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί από λανθασμένο τύπο. 26. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες. ΑΠ Ο Ρ Ρ Ι Ψ Η Π Α Λ Α Ι Ο Υ ΗΛ Ε Κ Τ Ρ Ι ΚΟΥ & ΗΛ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι ΚΟΥ ΕΞ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Υ (Ισχύει στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά προγράμματα αποκομιδής) Το σύμβολο αυτό, το οποίο βρίσκεται επάνω στο προϊόν σας ή στη συσκευασία του, υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο όταν επιθυμείτε να το απορρίψετε. Αντιθέτως, θα πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται ορθά, θα βοηθήσετε στην αποτροπή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες ενδέχεται να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του συγκεκριμένου προϊόντος. Η ανακύκλωση υλικών θα βοηθήσει στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων. Το σύμβολο αυτό ισχύει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε το προϊόν αυτό, επικοινωνήστε με τις τοπικές Αρχές ή τον εμπορικό αντιπρόσωπό σας και ρωτήστε για την ορθή μέθοδο απόρριψης. 2

3 Power Zoom Hide WiFi display VGA Volume USB display HDMI Video AV in ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VGA 1 mini HDMI AV in micro USB Θύρα σύνδεσης VGA 2. Μίνι συνδετήρας HDMI 3. Σύνδεση Εισόδου AV 4. Θύρα Micro USB 5. Πλήκτρο OK ( ) 6. Πλήκτρο επάνω ( ) 7. Πλήκτρο Ακύρωση / ESC ( ) 8. Δεξιό πλήκτρο ( ) 9. Αριστερό πλήκτρο ( ) 10. Κάτω πλήκτρο ( ) 11. Ένδειξη LED 12. Πλήκτρο Αρχικής σελίδας ( ) 13. Δέκτης υπερύθρων 14. Ηχείο 15. Πόδι ανύψωσης 16. Φακός 17. Πλήκτρο εστίασης 18. Πλήκτρο τροφοδοσίας ( ) 19. Υποδοχή Κάρτας MicroSD 20. Σύνδεση Εξόδου Ήχου 21. Είσοδος DC 22. Θύρα USB Τύπου Α 23. Οπή βίδας για τρίποδο Τα στοιχεία 5~10 και 12 αποτελούν επίσης πλήκτρα λειτουργίας. Οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με την τρέχουσα λειτουργία. Τηλεχειριστήριο 1. Πλήκτρο ζουμ 2. Πλήκτρο ισχύος 3. Επάνω πλήκτρο/πλήκτρο αύξησης έντασης 4. Πλήκτρο ΟΚ 5. Αριστερό πλήκτρο 6. Κάτω πλήκτρο/πλήκτρο μείωσης έντασης 7. Πλήκτρο Αρχικής σελίδας 8. Πλήκτρο Προβολής WiFi 9. Πλήκτρο Προβολής USB 10. Πλήκτρο VGA 11. Πλήκτρο απόκρυψης 12. Πλήκτρο Ακύρωσης / ESC 13. Δεξιό πλήκτρο 14. Πλήκτρο λειτουργίας LED 15. Πλήκτρο βίντεο 16. Πλήκτρο HDMI Power Zoom Hide WiFi display VGA Volume USB display HDMI Video ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΝ Ε Ρ Γ Ο Π Ο Ι Η Σ Η/ ΑΠ Ε Ν Ε Ρ Γ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Βασικά εξαρτήματα 1. Καλώδιο ρεύματος AC 2. Προσαρμογέας ισχύος 3. Micro-USB προς Καλώδιο USB Τύπου Α 4. Τηλεχειριστήριο με μπαταρία Τα βασικά εξαρτήματα ενδέχεται να διαφέρουν σε κάθε περιοχή, λόγω διαφορετικών εφαρμογών. Το καλώδιο τροφοδοσίας που περιλαμβάνεται διαφέρει ανά περιοχή Καλώδιο AV 6. Καλώδιο VGA 7. Θήκη μεταφοράς Προαιρετικά εξαρτήματα 8. Καλώδιο Μίνι HDMI 9. WiFi dongle AV in Συνδέστε το τροφοδοτικό στην υποδοχή εισόδου DC IN στο πίσω μέρος του προβολέα. ( ) 2. Εισάγετε ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας AC στο τροφοδοτικό. ( ) 3. Εισάγετε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας AC σε μία πρίζα ρεύματος. ( ) Η ένδειξη LED αναβοσβήνει σε κόκκινο χρήμα στη λειτουργία αναμονής. 4. Πατήστε το πλήκτρο Ενεργοποίηση ( ) για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον προβολέα. ( ) Η ένδειξη LED σβήνει όταν είναι ενεργός ο προβολέας. Για χρήση την πρώτη φορά, εμφανίζεται η οθόνη Γλώσσα. 1. Τονίστε την επιθυμητή γλώσσα. ( ) 2. Επιλογή του στοιχείου. ( ) 3

4 HDMI AV in AV in AV in TM AV in AV in AV in AV in AV in ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ Απόσταση προβολής (A) Μέγεθος οθόνης Πλάτος (B) Μέγεθος οθόνης - Ύψος(Γ) Διαγώνιος οθόνης (Δ) A a A a Μέτρο ίντσα (mm) (ίντσα) (mm) (ίντσα) (mm) (ίντσα) 0,5 21,62 366,2 14,4 228,9 9, ,0 38,16 646,2 25,4 403,9 15, ,6 63, ,0 42,4 673,1 26, ,9 76, ,3 50,9 807,7 31, ,6 101, ,1 67,8 1077,0 42, ,2 127, ,9 84,8 1346,2 53, ,9 152, ,7 101,8 1615,4 63, ,8 190, ,9 127,2 2019,3 79, Ο προβολέας είναι εξοπλισμένος με ένα πόδι ανύψωσης για τη ρύθμιση του ύψους της προβαλλόμενης εικόνας. 5,8 228, ,0 152,6 2423,2 95, Για να προσαρμόσετε το ύψος: Γυρίστε το πόδι ανύψωσης για να προσαρμόσετε το επιθυμητό ύψος της προβαλλόμενης θέσης εικόνας. Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, εάν δεν υπάρχουν αλλαγές, ο προβολέας θα προσαρμόσει αυτόματα την προβολή της εικόνας μέσω της λειτουργίας Αυτόματη προσαρμογή εικόνας. A a Προσαρμόστε την εστίαση να είναι καθαρή η εικόνα. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ - VGA / HDMI 1 2 Συνδέστε τη συσκευή VGA / HDMI χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο καλώδιο. ( ~ ) Ο Προβολέας θα εντοπίσει αυτόματα την πηγή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Τρόπος χρήσης εξωτερικής πηγής εισόδου" στη σελίδα 19. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΙΣΟΔΟΣ COMPOSITE AV 2 1 Συνδέστε την πηγή εισόδου AV. ( ~ ) Ο Προβολέας θα εντοπίσει αυτόματα την πηγή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Τρόπος χρήσης εξωτερικής πηγής εισόδου" στη σελίδα 19. ή 2 1 IPad iphone 4 ή 2 1 ή Για είσοδο βίντεο και ήχου ή Όλες οι άλλες φίρμες και ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων επιχειρήσεων. 2. Τα καλώδια που συνδέουν τις συσκευές εξόδου βίντεο δεν παρέχονται. Επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο της συσκευής ή την Optoma. 3. ipod nano/ipod touch/iphone/ipod classic (έκδοση 5 και νεότερη) 4. Σχεδιασμένο για ipod/iphone/κινητά τηλέφωνα/pmp με λειτουργίες εξόδου τηλεόρασης. Δεν προτείνεται η χρήση συσκευών με τάση ηχητικού σήματος > 0,9Vrms. Προσαρμογέας Ψηφιακού AV Apple Μόνο είσοδος ήχου 1 2 4

5 AV in AV in AV in ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ USB ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2 1 Μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη του υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τη θύρα micro USB του προβολέα. 1. Συνδέστε έναν φορητό υπολογιστή ή ένα Η/Υ χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB προς micro-usb. 2. Ενεργοποιήστε τον προβολέα. βλ. "Λειτουργία Προβολής USB" στη σελίδα Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα στην εσωτερική του προβολέα ή στην κάρτα microsd. 1. Συνδέστε έναν φορητό υπολογιστή ή ένα Η/Υ χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB προς micro-usb. 2. Ενεργοποιήστε τον προβολέα. βλ. "Λειτουργία Μεταφοράς Δεδομένων" στη σελίδα 24. Ο φορητός υπολογιστής/ Η/Υ μπορεί να εντοπίσει την πηγή εισόδου μόνο όταν είναι ενεργοποιημένος ο προβολέας. Η προβολή θα σταματήσει όταν γίνει η σύνδεση αυτή. ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΚΑΡΤΑ MICROSD AV in Ο προβολέας προβάλλει αρχεία μέσων απευθείας από τις πηγές δεδομένων: εσωτερική, κάρτα microsd ή εξωτερική πηγή (USB). Βάσει προεπιλογής, ο προβολέας πραγματοποιεί προβολή από την εσωτερική. Ωστόσο, εάν έχει εισαχθεί κάρτα microsd, ο προβολέας διαβάζει πρώτα από την κάρτα microsd. Εισάγετε κάρτα microsd στην υποδοχή με τις χρυσές επαφές να κοιτούν προς τα κάτω. Για να αφαιρέσετε την κάρτα microsd, πιέστε την κάρτα για να την εξάγετε από την υποδοχή. Μην αφαιρέσετε την κάρτα microsd όταν ο προβολέας προβάλλει εικόνα από την κάρτα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή βλάβη στην κάρτα. Υποστηρίζει κάρτα microsd μεγέθους έως 32GB. Η κάρτα microsd δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία. ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - USB (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ) AV in ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΙΑ ΒΑΣΗ ΤΡΙΠΟΔΟΥ Ο προβολέας διαβάζει δεδομένα από τη μονάδα USB fl ash πρώτα εάν έχει εισαχθεί. Συνδέστε USB fl ash drive στη θύρα USB Τύπου Α στο πίσω μέρος του προβολέα. Υποστηρίζει μονάδα USB fl ash με μορφή FAT32. Βιδώστε ένα συνηθισμένο τρίποδο στην οπή της βίδας, στον προβολέα. Το τρίποδο αποτελεί προαιρετικό εξάρτημα. 5

6 ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ Είσοδος σε μενού Βίντεο Επιλέξτε το σήμα πηγής εισόδου Είσοδος σε μενού Μουσικής Είσοδος στο μενού Offi ce Viewer Είσοδος σε μενού Φωτογραφίας Είσοδος σε μενού Εγκατάσταση Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο της επιθυμητής επιλογής. Πατήστε για να επιστρέψετε σε προηγούμενη οθόνη. Εμφανίζεται οδηγός πλήκτρων στην κάτω αριστερή γωνία των περισσότερων οθονών (βλέπε παρακάτω). Ο οδηγός διαφέρει ανάλογα με την τρέχουσα λειτουργία. Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο για να διαλέξετε επιλογή ή λειτουργία. Αρχικό μενού Επιστρέψτε στο μενού Αρχικό Υπομενού Travel Video Εσωτερική Travel Day1.mkv Travel Day2.mkv Travel Day3.mkv Πιέστε το αντίστοιχο κουμπί του στοιχείου μενού στο οποίο θέλετε να μπείτε. Για παράδειγμα, για πρόσβαση στο Video (Βίντεο), πατήστε. Εικονίδιο πηγής δεδομένων Ο προβολέας διαβάζει από τις πηγές ς με την παρακάτω σειρά: Εξωτερική (USB)» κάρτα microsd» εσωτερική. Μενού βίντεο Εξωτερική πηγή Κάρτα MicroSD Εσωτερική Οδηγός πλήκτρων Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο για να διαλέξετε επιλογή ή λειτουργία. Στοιχεία υπομενού 1/1 1/2 Video Travel Μουσική Summer.mp3 03:31 Rainbow.mp3 04:28 Φωτογραφία Travel Day1.mkv Blue.mp3 03:20 Εσωτερική Εσωτερική Cat.mp3 03:45 Εσωτερική Travel Day2.mkv Black Sheep.mp3 03:02 Travel Day3.mkv Μενού βίντεο Μενού μουσικής Μενού φωτογραφίας 1/1 Video VGA Προηγούμενο Ρύθμιση Βίντεο Ρύθμιση Μουσικής Προηγούμενο Summer.doc 128 KB Έγγραφο Rainbow.ptt 1,211 KB Είσοδος Blue.xls 143 KB Ρυθμισεισ Εσωτερική Cat.doc 165 KB HDMI Προβολή USB Προβολή WiFi Ρύθμιση οθόνης Προβολ παρουσίασης Συστημα Black Sheep.doc 256 KB Μενού Offi ce Viewer Μενού εισαγωγής Μενού εγκατάστασης 6

7 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΝΤΕΟ - ΠΗΓΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ / ΚΑΡΤΑ MICROSD / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Αναπαραγωγή βίντεο από Εσωτερική, Κάρτα MicroSD, ή Εξωτερική πηγή Εάν έχει εισαχθεί εξωτερική πηγή (USB), διαβάζεται πρώτα η εξωτερική κάρτα. Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε δεδομένα από την κάρτα microsd ή την εσωτερική, πατήστε στην κατάλληλη οθόνη για να αλλάξετε την πηγή δεδομένων. Δείτε τα πιο κάτω βήματα. 2. Επιλέξτε Πηγή δεδομένων Η οθόνη, το εικονίδιο πηγής στον οδηγό πλήκτρων και η ακολουθία με την οποία εμφανίζονται οι οθόνες διαφέρει ανάλογα με τη διαθέσιμη πηγή δεδομένων. Εάν δεν έχει εισαχθεί η εξωτερική πηγή ή η κάρτα microsd, η οθόνη της παραλείπεται όταν πατιέται και το εικονίδιο πηγής στον οδηγό πλήκτρων δεν εμφανίζεται. Video Εξωτερική Travel Travel Day1.mkv 3. Επιλογή αρχείου βίντεο Travel Day2.mkv 1. Επιλέξτε "Video" Travel Day3.mkv Travel Αλλαγή πηγής δεδομένων Video Εσωτερική Travel Day1.mkv Travel Day2.mkv Travel Day3.mkv Video Κάρτα MicroSD Travel Travel Day1.mkv Travel Day2.mkv Η προβαλλόμενη οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή δεδομένων στο προηγούμενο βήμα. Travel Day3.mkv Αλλαγή πηγής δεδομένων 4. Αναπαραγωγή αρχείου ή Travel Video Αλλαγή πηγής δεδομένων Εσωτερική Travel Day1.mkv Travel Day2.mkv Travel Day3.mkv Αναπαραγωγή από την αρχή Εάν το επιλεγμένο αρχείο βίντεο δεν έχει τελειώσει από προηγούμενη αναπαραγωγή. Όχι Ναι Λειτουργία αναπαραγωγής βίντεο (βλ. σελίδα 8) Ναι Αναπαραγωγή από την αρχή Αναπαραγωγή από την αρχή? Όχι Αναπαραγωγή από τελευταίο σημείο 7

8 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΝΤΕΟ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΝΤΕΟ Ο οδηγός πλήκτρων εξαφανίζεται όταν το πληκτρολόγιο δεν χρησιμοποιείται για 3 δευτερόλεπτα. Για να προβληθεί ο οδηγός πλήκτρων, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το. Εικονίδια επανάληψης Επανάληψη όλων Επανάληψη ενός Ανενεργή επανάληψη Ρύθμιση έντασης Παύση / Αναπαραγωγή Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός Γρήγορη επαναφορά Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη Επιστροφή στο Αρχικό μενού Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις επανάληψης, δείτε Ρυθμίσεις βίντεο, πιο κάτω. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ 1. Επιλέξτε "Ρυθμισεισ" 2. Επιλέξτε "Ρύθμιση βίντεο" 3. Προσαρμόστε ρυθμίσεις Ρύθμιση Βίντεο Ρύθμιση Μουσικής Προηγούμενο Επανάληψη Προβολή Προηγούμενο Ρυθμισεισ Ρύθμιση Βίντεο Ρύθμιση οθόνης Προβολ παρουσίασης Συστημα Επανάληψη όλων Επανάληψη ενός Ανενεργή επανάληψη Προβολή πλοηγού: προβολή λίστας Προβολή πλοηγού: προβολή μικρογραφιών 8

9 1/1 1/1 1/1 1/1 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΠΗΓΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ / ΚΑΡΤΑ MICROSD / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Αναπαραγωγή Μουσικής από Εσωτερική, Κάρτα MicroSD, ή Εξωτερική πηγή Εάν έχει εισαχθεί εξωτερική πηγή (USB), διαβάζεται πρώτα η εξωτερική κάρτα. Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε δεδομένα από την κάρτα microsd ή την εσωτερική, πατήστε στην κατάλληλη οθόνη για να αλλάξετε την πηγή δεδομένων. Δείτε τα πιο κάτω βήματα. 2. Επιλέξτε Πηγή δεδομένων Η οθόνη, το εικονίδιο πηγής στον οδηγό πλήκτρων και η ακολουθία με την οποία εμφανίζονται οι οθόνες διαφέρει ανάλογα με τη διαθέσιμη πηγή δεδομένων. Εάν δεν έχει εισαχθεί η εξωτερική πηγή ή η κάρτα microsd, η οθόνη της παραλείπεται όταν πατιέται και το εικονίδιο πηγής στον οδηγό πλήκτρων δεν εμφανίζεται. Μουσική Εξωτερική Summer.mp3 03:31 Rainbow.mp3 04:28 Blue.mp3 03:20 Cat.mp3 03:45 Black Sheep.mp3 03:02 3. Επιλογή αρχείου μουσικής 1. Επιλέξτε "Μουσική" Αλλαγή πηγής δεδομένων Μουσική Summer.mp3 03:31 Rainbow.mp3 04:28 Blue.mp3 03:20 Εσωτερική Cat.mp3 03:45 Black Sheep.mp3 03:02 Μουσική Κάρτα MicroSD Summer.mp3 03:31 Rainbow.mp3 04:28 Blue.mp3 03:20 Cat.mp3 03:45 Black Sheep.mp3 03:02 Η προβαλλόμενη οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή δεδομένων στο προηγούμενο βήμα. Αλλαγή πηγής δεδομένων Summer.mp3 03:31 Αλλαγή πηγής δεδομένων Μουσική Εσωτερική Rainbow.mp3 04:28 Blue.mp3 03:20 Cat.mp3 03:45 Black Sheep.mp3 03:02 4. Αναπαραγωγή αρχείου ή Λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής (βλ. σελίδα 10) Summer Unknow Unknow 01:30 Επόμενο τραγούδι: Rainbow.mp3 9

10 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ο οδηγός πλήκτρων εξαφανίζεται όταν το πληκτρολόγιο δεν χρησιμοποιείται για 3 δευτερόλεπτα. Για να προβληθεί ο οδηγός πλήκτρων, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το. Summer Unknow Unknow 01:30 Επόμενο τραγούδι: Rainbow.mp3 Ρύθμιση έντασης Παύση / Αναπαραγωγή Επόμενο κομμάτι Προηγούμενο κομμάτι Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός (πατήστε παρατεταμμένα) Γρήγορη επαναφορά (πατήστε παρατεταμμένα) Επιστροφή στο Αρχικό μενού Εικονίδια Επανάληψη / Αναδιάταξη Επανάληψη όλων Επανάληψη ενός Ανενεργή επανάληψη Ενεργοποίηση αναδιάταξης Απενεργοποίηση αναδιάταξης Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις επανάληψης ή αναδιάταξης, δείτε Ρυθμίσεις μουσικής, πιο κάτω. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1. Επιλέξτε "Ρυθμισεισ" 2. Επιλέξτε "Ρύθμιση μουσικής" 3. Προσαρμόστε ρυθμίσεις Ρύθμιση Βίντεο Ρύθμιση Μουσικής Προηγούμενο Επανάληψη Τυχαία Προηγούμενο Ρυθμισεισ Ρύθμιση Μουσικής Ρύθμιση οθόνης Προβολ παρουσίασης Συστημα Επανάληψη όλων Επανάληψη ενός Ανενεργή επανάληψη Ενεργοποίηση αναδιάταξης Απενεργοποίηση αναδιάταξης 10

11 1/2 1/2 1/2 1/2 2/2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ - ΠΗΓΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ / ΚΑΡΤΑ MICROSD / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Προβολή Φωτογραφιών από Εσωτερική, Κάρτα MicroSD, ή Εξωτερική πηγή Εάν έχει εισαχθεί εξωτερική πηγή (USB), διαβάζεται πρώτα η εξωτερική κάρτα. Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε δεδομένα από την κάρτα microsd ή την εσωτερική, πατήστε στην κατάλληλη οθόνη για να αλλάξετε την πηγή δεδομένων. Δείτε τα πιο κάτω βήματα. 2. Επιλέξτε Πηγή δεδομένων Η οθόνη, το εικονίδιο πηγής στον οδηγό πλήκτρων και η ακολουθία με την οποία εμφανίζονται οι οθόνες διαφέρει ανάλογα με τη διαθέσιμη πηγή δεδομένων. Εάν δεν έχει εισαχθεί η εξωτερική πηγή ή η κάρτα microsd, η οθόνη της παραλείπεται όταν πατιέται και το εικονίδιο πηγής στον οδηγό πλήκτρων δεν εμφανίζεται. Φωτογραφία 3. Επιλέξτε Σελίδα Εξωτερική 1. Επιλέξτε "Φωτογραφία" Δείκτης Σελίδας Αλλαγή πηγής δεδομένων Φωτογραφία Εσωτερική Φωτογραφία Κάρτα MicroSD Η προβαλλόμενη οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή δεδομένων στο προηγούμενο βήμα. Αλλαγή πηγής δεδομένων 4. Είσοδος στην τρέχουσα σελίδα ή Φωτογραφία Αλλαγή πηγής δεδομένων Εσωτερική 5. Αναζήτηση μικρογραφιών 6. Προεπισκόπηση αρχείου Λειτουργία πλήρους οθόνης (βλ. σελίδα 12) Φωτογραφία Εσωτερική 11

12 ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΟΘΟΝΗΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Ο οδηγός πλήκτρων εξαφανίζεται όταν το πληκτρολόγιο δεν χρησιμοποιείται για 3 δευτερόλεπτα. Για να προβληθεί ο οδηγός πλήκτρων, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις διαστήματος της παρουσίασης διαφανειών και να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη μουσική παρασκηνίου, δείτε τις Ρυθμίσεις παρουσίασης διαφανειών, πιο κάτω. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση μουσικής παρασκηνίου είναι "Ενεργή" για να επιτραπεί αυτή η ιδιότητα. Αποθηκεύστε τα αρχεία μουσικής (μορφή *.mp3) στο φάκελο "Μουσική Προβολής παρουσίασης" στην εσωτερική. Μόνο αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο "Μουσική Προβολής παρουσίασης" της εσωτερικής ς μπορούν να αναπαραχθούν ως αρχεία παρασκηνίου. Λειτουργία πλήρους οθόνης Λειτουργία Προβολής παρουσίασης Είσοδος σε λειτουργία Προβολής παρουσίασης Παύση/Αναπαραγωγή προβολής παρουσίασης Επόμενη φωτογραφία Επόμενη φωτογραφία Προηγούμενη φωτογραφία Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη Περιστρέψτε 90 δεξιόστροφα Περιστρέψτε 90 αριστερόστροφα Προηγούμενη φωτογραφία Έξοδος από την προβολή παρουσίασης Αύξηση έντασης Μείωση ένταση Επιστροφή στο Αρχικό μενού Επιστροφή στο Αρχικό μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ 1. Επιλέξτε "Ρυθμισεισ" 2. Επιλέξτε "Προβολ παρουσίασης" 3. Προσαρμόστε ρυθμίσεις Ρύθμιση Βίντεο Ρύθμιση Μουσικής Προηγούμενο Χρονοδιακόπτης Μουσική φόντου Προηγούμενο Ρυθμισεισ Προβολ παρουσίασης Ρύθμιση οθόνης Προβολ παρουσίασης Συστημα 12 Χρονόμετρο: διάστημα 2 δευτερολέπτων Χρονόμετρο: διάστημα 5 δευτερολέπτων Χρονόμετρο: διάστημα 10 δευτερολέπτων Ενεργή μουσική παρασκηνίου Ανενεργή μουσική παρασκηνίου

13 1/1 1/1 1/1 mini HDMI AV in microusb 1/1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΗΓΗ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ / ΚΑΡΤΑ MICROSD / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ Προβολή Εγγράφων από Εσωτερική, Κάρτα MicroSD, ή Εξωτερική πηγή Εάν έχει εισαχθεί εξωτερική πηγή (USB), διαβάζεται πρώτα η εξωτερική κάρτα. Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε δεδομένα από την κάρτα microsd ή την εσωτερική, πατήστε στην κατάλληλη οθόνη για να αλλάξετε την πηγή δεδομένων. Δείτε τα πιο κάτω βήματα. 2. Επιλέξτε Πηγή δεδομένων Η οθόνη, το εικονίδιο πηγής στον οδηγό πλήκτρων και η ακολουθία με την οποία εμφανίζονται οι οθόνες διαφέρει ανάλογα με τη διαθέσιμη πηγή δεδομένων. Εάν δεν έχει εισαχθεί η εξωτερική πηγή ή η κάρτα microsd, η οθόνη της παραλείπεται όταν πατιέται και το εικονίδιο πηγής στον οδηγό πλήκτρων δεν εμφανίζεται. Έγγραφο Summer.doc Rainbow.ptt 128 KB 1,211 KB 3. Επιλογή αρχείου Blue.xls 143 KB Εξωτερική Cat.doc 165 KB Black Sheep.doc 256 KB 1. Επιλέξτε "Έγγραφο" Αλλαγή πηγής δεδομένων Έγγραφο Εσωτερική Summer.doc Rainbow.ptt Blue.xls Cat.doc 128 KB 1,211 KB 143 KB 165 KB Black Sheep.doc 256 KB Έγγραφο Κάρτα MicroSD Summer.doc Rainbow.ptt Blue.xls Cat.doc Black Sheep.doc 128 KB 1,211 KB 143 KB 165 KB 256 KB Η προβαλλόμενη οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή δεδομένων στο προηγούμενο βήμα. Αλλαγή πηγής δεδομένων Summer.doc 128 KB Αλλαγή πηγής δεδομένων Έγγραφο Εσωτερική Rainbow.ptt Blue.xls Cat.doc Black Sheep.doc 1,211 KB 143 KB 165 KB 256 KB 4. Προβολή αρχείου ή Λειτουργία προβολής (βλ. σελίδα 14) 13

14 ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Ο οδηγός πλήκτρων εξαφανίζεται όταν το πληκτρολόγιο δεν χρησιμοποιείται για 3 δευτερόλεπτα. Για να προβληθεί ο οδηγός πλήκτρων, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το. mini HDMI AV in micro USB Μεγέθυνση 1x ~ 4x Μετακίνηση αριστερά Σελίδα επάνω Σελίδα κάτω Πανοραμικά επάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά (σε λειτουργία ζουμ) Μετακίνηση δεξιά Έξοδος από τη λειτουργία Προβολή Επιστροφή στο Αρχικό μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ 1. Επιλέξτε "Ρυθμισεισ" 2. Επιλέξτε "Ρύθμιση Οθόνης" 3. Προσαρμόστε ρυθμίσεις Ρύθμιση Βίντεο Ρύθμιση Μουσικής Προηγούμενο Λειτουργία LED Λειτουργία Χρώματος Προηγούμενο Ρυθμισεισ Ρύθμιση οθόνης Ρύθμιση οθόνης Προβολ παρουσίασης Συστημα Αναλογία Εικόνας Gamma Προβολή PC Λειτουργία LED: Φωτεινό Λειτουργία LED: Κινηματογράφος Λειτουργία LED: Φωτογραφία Λειτουργία LED: Η/Υ Λειτουργία χρώματος: Εκτεταμένα Λειτουργία χρώματος: Τυπική Αναλογία οθόνης: 4:3 Αναλογία οθόνης: 16:9 Αναλογία οθόνης: 16:10 Γάμμα: Παρουσίαση Γάμμα: Ταινία Γάμμα: Φωτεινό Γάμμα: Τυπική Προβολή: Μπροστά Επιφάνεια Εργασίας Προβολή: Εμπρόσθια αντεστραμμένη Προβολή: Οπίσθια Επιφάνεια Εργασίας Προβολή: Οπίσθια αντεστραμμένη 14 Αναλογία οθόνης: Αυτόματη

15 Γλώσσα ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΝΟΥ 1. Επιλέξτε "Ρυθμισεισ" 2. Επιλέξτε "Σύστημα" 3. Επιλέξτε "Γλώσσα" Ρύθμιση Βίντεο Ρύθμιση Μουσικής Προηγούμενο Γλώσσα Πληροφορίες Προηγούμενο Ρυθμισεισ Συστημα Ρύθμιση οθόνης Προβολ παρουσίασης Συστημα Τραπεζοειδής Παραμόρφωση Πληκτρολόγιο Επαναφορά 4. Επιλέξτε γλώσσα 5. Επιβεβαίωση γλώσσας / Επιστροφή στο Αρχικό μενού English Française Español Italienisch Português Deutsch Nederlandse Polska Russisch Svenska Ελληνικά Türkçe Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα μενού. Οι επιλογές είναι: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά (Βραζιλίας), Γερμανικά, Ιταλικά, Ρωσικά, Πολωνικά, Ολλανδικά, Σουηδικά, Ελληνικά, Παραδοσιακά Κινέζικα, Απλοποιημένα Κινέζικα, Κορεατικά, Ιαπωνικά, Τούρκικα ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΑ 1. Επιλέξτε "Ρυθμισεισ" 2. Επιλέξτε "Συστημα" 3. Επιλέξτε "Πληροφορίες" Ρύθμιση Βίντεο Ρύθμιση Μουσικής Προηγούμενο Γλώσσα Πληροφορίες Προηγούμενο Ρυθμισεισ Συστημα Ρύθμιση οθόνης Προβολ παρουσίασης Συστημα Τραπεζοειδής Παραμόρφωση Πληκτρολόγιο Επαναφορά 5. Επιστροφή στο Αρχικό μενού 4. Προβολή Πληροφοριών Όνομα μοντέλου: Έκδοση λογισμικού: 56 MB/ 8192 MB 561 MB/ 2048 MB 561 MB/ 2048 MB Χωρητικότητα κάρτας MicroSD Χωρητικότητα εσωτερικής ς Χωρητικότητα εξωτερικής ς (USB) Συνδέθηκε προσαρμογέας ισχύος 15

16 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Οι ενημερώσεις λογισμικού μπορούν να ληφθούν από το διαδικτυακό τόπο OPTOMA (www.optoma.com / /www.optoma.com.tw). 1. Στον υπολογιστή σας, δημιουργήστε φάκελο με όνομα "αναβάθμιση". 2. Κατεβάστε το νεότερο υλικολογισμικό από τη διεύθυνση και αποθηκεύστε το στο φάκελο "αναβάθμιση". 3. Αντιγράψτε το φάκελο "αναβάθμιση" στο φάκελο διαδρομής στην κάρτα microsd. 4. Εισάγετε την κάρτα microsd στην υποδοχή της κάρτας microsd του προβολέα. 5. Ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα. 1. Επιλέξτε "Ρυθμισεισ" 2. Επιλέξτε "Συστημα" Ρύθμιση Βίντεο Ρύθμιση Μουσικής Προηγούμενο Ρυθμισεισ Ρύθμιση οθόνης Προβολ παρουσίασης Συστημα 5. Επιβεβαιώστε την Αναβάθμιση 4. Επιλέξτε Αναβάθμιση 3. Επιλέξτε "Πληροφορίες" Όνομα μοντέλου: Γλώσσα Πληροφορίες Προηγούμενο Έκδοση λογισμικού: 56 MB/ 8192 MB Συστημα Εντοπίστηκε νέο Υλικολογισμικό 1.2! Αναβάθμιση του υλικολογισμικού? Εντοπίστηκε νέο Υλικολογισμικό 1.2! Επιθυμείτε Αναβάθμιση; 561 MB/ 2048 MB 561 MB/ 2048 MB Τραπεζοειδής Παραμόρφωση Πληκτρολόγιο Επαναφορά Όχι Ναι 6. Περιμένετε να ολοκληρωθεί Μην αγγίζετε οποιαδήποτε πλήκτρο και μην απενεργοποιείτε τον προβολέα όταν βρίσκεται σε εξέλιξη αναβάθμιση. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στον προβολέα. Μην αφαιρείτε την κάρτα microsd μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση. Η αναβάθμιση ενδέχεται να χρειαστεί λίγο χρόνο για να ολοκληρωθεί, μην αγγίξετε κανένα πλήκτρο 7. Απενεργοποίηση του Προβολέα Όταν εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη, ολοκληρώνεται η ενημέρωση. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Τροφοδοσία για 6 δευτερόλεπτα για να σβήσετε τον προβολέα 8. Ενεργοποίηση του Προβολέα 16

17 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Αυτόματη Προσαρμογής Εικόνας 1. Επιλέξτε "Ρυθμισεισ" 2. Επιλέξτε "Συστημα" 3. Επιλέξτε "Τραπεζοειδής παραμόρφωση" Ρύθμιση Βίντεο Ρύθμιση Μουσικής Προηγούμενο Γλώσσα Πληροφορίες Προηγούμενο Ρυθμισεισ Συστημα Ρύθμιση οθόνης Προβολ παρουσίασης Συστημα Τραπεζοειδής Παραμόρφωση Πληκτρολόγιο Επαναφορά 5. Επιβεβαιώστε την Αυτόματη Προσαρμογή Εικόνας 4. Επιλέξτε "Αυτόματη Προσαρμογή Εικόνας" Τραπεζοειδής Παραμόρφωση Τραπεζοειδής Παραμόρφωση Χειροκίνητη Τραπεζοειδής παραμόρφωση 1. Επιλέξτε "Ρυθμισεισ" 2. Επιλέξτε "Συστημα" 3. Επιλέξτε "Τραπεζοειδής παραμόρφωση" Ρύθμιση Βίντεο Ρύθμιση Μουσικής Προηγούμενο Γλώσσα Πληροφορίες Προηγούμενο Ρυθμισεισ Συστημα Ρύθμιση οθόνης Προβολ παρουσίασης Συστημα Τραπεζοειδής Παραμόρφωση Πληκτρολόγιο Επαναφορά 5. Προβολή Προβολής Εικόνας 4. Επιλέξτε "Χειροκίνητη Τραπεζοειδής Παραμόρφωση" Τραπεζοειδής Παραμόρφωση Τραπεζοειδής Παραμόρφωση 17

18 Γλώσσα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΗΧΩΝ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 1. Επιλέξτε "Ρυθμισεισ" 2. Επιλέξτε "Συστημα" 3. Επιλέξτε "Πληκτρολόγιο" Ρύθμιση Βίντεο Ρύθμιση Μουσικής Προηγούμενο Γλώσσα Πληροφορίες Προηγούμενο Ρυθμισεισ Συστημα Ρύθμιση οθόνης Προβολ παρουσίασης Συστημα Τραπεζοειδής Παραμόρφωση Πληκτρολόγιο Επαναφορά 4. Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ήχου Γλώσσα Πληροφορίες Προηγούμενο Ενεργοποίηση ήχου πληκτρολογίου Απενεργοποίηση ήχου πληκτρολογίου Συστημα Τραπεζοειδής Παραμόρφωση Πληκτρολόγιο Επαναφορά ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γίνεται επαναφορά του Συστήματος από το μενού Επαναφορά Όταν πραγματοποιηθεί επαναφορά συστήματος, όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική θα διαγραφούν. Βεβαιωθείτε πως έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα αρχεία. 1. Επιλέξτε "Ρυθμισεισ" 2. Επιλέξτε "Συστημα" Ρύθμιση Βίντεο Ρύθμιση Μουσικής Προηγούμενο Ρυθμισεισ Ρύθμιση οθόνης Προβολ παρουσίασης Συστημα 4. Επιβεβαιώστε την Επαναφορά 3. Επιλέξτε "Επαναφορά" Γλώσσα Πληροφορίες Προηγούμενο Ναι Συστημα Επανεκινήστε τον προβλέα Όχι Επιθυμείτε να επαναφέρετε ολόκληρο το σύστημα; Τραπεζοειδής Παραμόρφωση Πληκτρολόγιο Επαναφορά English Française Español Italienisch Επιλέξτε Γλώσσα Português Deutsch Nederlandse Polska Russisch Svenska Ελληνικά Türkçe 18

19 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: VGA/COMPOSITE/AV/HDMI/ΠΡΟΒΟΛΗ USB/ΠΡΟΒΟΛΗ WIFI Επιλογή Πηγής Εισόδου Χειροκίνητα Εάν συνδέονται περισσότερες από μία εξωτερικές συσκετές με τον προβολέα ή ο προβολέας δεν μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα την εξωτερική συσκευή. Πρέπει να επιλέξετε την πηγή εισόδου. Για να γίνει αυτό, πραγματοποιήστε τα παρακάτω βήματα. 1. Επιλέξτε "Είσοδος " 2. Επιλέξτε Πηγή εισόδου Video Είσοδος Video VGA Προηγούμενο VGA HDMI Προβολή USB Προβολή WiFi HDMI Προβολή USB Προβολή WiFi Επιστροφή στο Αρχικό μενού Ναι Όχι 3. Είσοδος στη λειτουργία Προβολής Λειτουργία Προβολής 5. Έξοδος από τη λειτουργία Προβολής Για να εξέλθετε από τη λειτουργία προβολής. 4. Προσαρμογή Ρυθμίσεων Προβολή Περιεχομένου Πηγής Οδηγός πλήκτρου Προβολή VGA 800 x Hz ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ? ή Υποστηρίζονται Τρεις διαστάσεις Δεν υποστηρίζονται Τρεις διαστάσεις Το πλαίσιο μηνύματος σήματος εμφανίζεται για λίγο στην οθόνη, η ετικέτα του διαφέρει ανάλογα με το επιλεγμένο σήμα εισόδου. Μεγέθυνση Αύξηση έντασης Μείωση ένταση Αναλογία εικόνας Δεν υποστηρίζονται Τρεις διαστάσεις: Οδηγός πλήκτρου Απόκρυψη Υποστηρίζονται Τρεις διαστάσεις: Εισαγωγή μενού τριών διαστάσεων Ρυθμίσεις Επιστροφή στο Αρχικό μενού 19

20 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΗΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Αλλαγή ρυθμίσεων Αναλογία Εικόνας 1. Προβολή Περιεχομένου πηγής Λειτουργία Προβολής Οδηγός πλήκτρου Προβολή 2. Επιλέξτε "Αναλογία οθόνης" 3. Κύλιση σε ρύθμιση Αναλογία Εικόνας Επιλογή κύλισης 4. Επιβεβαίωση ρύθμισης 4:3 4:3 Επιλογή κύλισης Auto Auto Όταν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί εντός 10 δευτερολέπτων, το εικονίδιο αναλογίας οθόνης εξαφανίζεται αυτόματα και εφαρμόζεται η ρύθμισή του. Επιλογή κύλισης Επιλογή κύλισης 16:9 16:10 16:9 16:10 Προσαρμογή Ρυθμίσεων Αντίθεσης 1. Προβολή Περιεχομένου πηγής Λειτουργία Προβολής Οδηγός πλήκτρου Προβολή 2. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις" 3. Επιλέξτε "Αντίθεση" 4. Προσαρμόστε τη ρύθμιση Έξοδος από ρυθμίσεις αντίθεσης Κύλιση σε άλλες ρυθμίσεις: Ευκρίνεια, Χρώμα, LED, Φωτεινότητα Επιστροφή στο Αρχικό μενού 20 Όταν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί εντός 10 δευτερολέπτων, το εικονίδιο αντίθεσης εξαφανίζεται αυτόματα και εφαρμόζεται η ρύθμισή του.

21 PC ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΗΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Προσαρμογή Ρυθμίσεων Φωτεινότητας 1. Προβολή Περιεχομένου πηγής Λειτουργία Προβολής Οδηγός πλήκτρου Προβολή 2. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις" 3. Επιλέξτε "Φωτεινότητα" 4. Προσαρμόστε τη ρύθμιση Έξοδος από ρυθμίσεις φωτεινότητας Κύλιση σε άλλες ρυθμίσεις: Αντίθεση, Ευκρίνεια, Λειτουργία χρώματος, Λειτουργία LED, Φωτεινότητα Επιστροφή στο Αρχικό μενού Όταν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί εντός 10 δευτερολέπτων, το εικονίδιο φωτεινότητας εξαφανίζεται αυτόματα και εφαρμόζεται η ρύθμισή του. Επιλογή Ρυθμίσεων Λειτουργίας LED 1. Προβολή Περιεχομένου πηγής Λειτουργία Προβολής Οδηγός πλήκτρου Προβολή 2. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις" 3. Επιλέξτε "Λειτουργία LED" 4. Προσαρμόστε τη ρύθμιση Έξοδος από ρυθμίσεις λειτουργίας LED Κύλιση σε άλλες ρυθμίσεις: Φωτεινότητα, Αντίθεση, Ευκρίνεια, Λειτουργία χρώματος, Λειτουργία LED Επιστροφή στο Αρχικό μενού Ρυθμίσεις Λειτουργία LED Όταν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί εντός 10 δευτερολέπτων, το εικονίδιο λειτουργίας LED εξαφανίζεται αυτόματα και εφαρμόζεται η ρύθμισή του. Φωτεινό Κινηματογράφος Φωτογραφία Η/Υ 21

22 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΗΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Επιλογή Ρυθμίσεων Λειτουργία χρώματος 1. Προβολή Περιεχομένου πηγής Λειτουργία Προβολής Οδηγός πλήκτρου Προβολή 2. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις" 3. Επιλέξτε "Λειτουργία Χρώματος" 4. Προσαρμόστε τη ρύθμιση Έξοδος από ρυθμίσεις λειτουργίας χρώματος Κύλιση σε άλλες ρυθμίσεις: Λειτουργία LED, Φωτεινότητα, Αντίθεση, Ευκρίνεια, Χρώμα, LED Προσαρμογή Ρυθμίσεων Ευκρίνειας Επιστροφή στο Αρχικό μενού Όταν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί εντός 10 δευτερολέπτων, το εικονίδιο λειτουργίας χρώματος εξαφανίζεται αυτόματα και εφαρμόζεται η ρύθμισή του. Ρυθμίσεις Λειτουργία χρώματος Εκτεταμένα: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για την προβολή εικόνων με πιο ζωντανά χρώματα Κλασσικό: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για την προβολή εικόνων με κλασικά χρώματα 1. Προβολή Περιεχομένου πηγής Λειτουργία Προβολής Οδηγός πλήκτρου Προβολή 2. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις" 3. Επιλέξτε "Ευκρίνεια" 4. Προσαρμόστε τη ρύθμιση Έξοδος από λειτουργία ρύθμισης ευκρίνειας Κύλιση σε άλλες ρυθμίσεις: Λειτουργία χρώματος, Λειτουργία LED, Φωτεινότητα, Αντίθεση, Ευκρίνεια Επιστροφή στο Αρχικό μενού 22 Όταν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί εντός 10 δευτερολέπτων, το εικονίδιο ευκρίνειας εξαφανίζεται αυτόματα και εφαρμόζεται η ρύθμισή του.

23 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΗΓΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Αλλαγή Ρυθμίσεων Λειτουργίας Τριών διαστάσεων Οδηγός 1. Προβολή Περιεχομένου πλήκτρου πηγής Προβολή Λειτουργία Προβολής 2. Επιλέξτε "Τρεις διαστάσεις" 3. Επιλέξτε "Λειτουργία Τριών διαστάσεων" 4. Κύλιση σε Ρύθμιση Λειτουργίας Τριών διαστάσεων Επιλογή κύλισης Ανενεργή Επιλογή κύλισης Εικονίδιο (Ανενεργή) Συγχρονισμός Προβολής τριών διαστάσεων 1. Προβολή Περιεχομένου πηγής Λειτουργία Προβολής Οδηγός πλήκτρου Προβολή 2. Επιλέξτε "Τρεις διαστάσεις" 3. Επιλέξτε "Συγχρ Τριών διαστάσεων" Αντιστροφή Συγχρ Τριών διαστάσεων μία φορά 23

24 Η εικόνα γίνεται μαύρη σε 60 δευτ Αφύπνιση με το κουμπί αρχικής σελίδας Βγάλτε το USB όταν τέλος μεταφ δεδομ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ USB Λειτουργία μεταφοράς δεδομένων Όταν συνδέεται ένας υπολογιστής μέσω USB, ο προβολέας ανιχνεύει αυτόματα τη σύνδεση και εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα στην οθόνη. 1. Επιλέξτε "Μεταφορά δεδομένων" 2. Επιβεβαίωση Μεταφοράς Προβολή USB Μεταφορά δεδομένων Προηγούμενο Λειτουργία USB Ναι Γίνεται μεταφορά δεδομένων? Eικ μαυρίζει σε μεταφ δεδομ Όχι 4. Βγάλτε το καλώδιο USB 3. Μεταφόρτωση Αρχείων από Υπολογιστή Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη. Η προβαλλόμενη οθόνη διαφέρει ανάλογα με την τελευταία συνεδρία. Γίνεται μεταφορά δεδομένων Ελέγξτε τον υπολογιστή σας για την κατάσταση μεταφόρτωσης. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση πρέπει να βγάλετε το καλώδιο USB για να εμφανιστεί το Αρχικό μενού. ή Λειτουργία προβολής USB Η οθόνη γίνεται μαύρη μετά από 60 δευτερόλεπτα για εξοικονόμηση ενέργειας. Πατήστε το για να αφυπνίσετε την οθόνη. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Προβολή USB για πρώτη φορά: 1. Από την επιφάνεια εργασίας των Windows, αναζητήστε τον οδηγό "USB Display V1.0.1" και κάντε διπλό κλικ στο "dlusb_launcher.exe", βλ. "Λειτουργία Μεταφοράς Δεδομένων" πιο κάτω. 2. Η Προβολή USB δεν είναι συμβατή με MAC. 1. Επιλέξτε "Προβολή USB" 2. Σύνδεση σε Η/Υ 3. Προβολή Προβολής Η/Υ Προβολή USB Μεταφορά δεδομένων Προηγούμενο Λειτουργία USB Προβολή USB 4. Βγάλτε το καλώδιο USB 24

25 AV in ΠΡΟΒΟΛΗ WI-FI Λειτουργία Προβολής Wi-Fi Κατά τη χρήση της λειτουργίας Προβολής Wi-Fi για πρώτη φορά, εγκαταστήστετ ο λογισμικό "MirrorOp Sender" στον Η/Υ σας: 1. Από την επιφάνεια εργασίας των Windows, κάντε διπλό κλικ στο "setupmirroropsender.exe". Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του λογισμικού. 2. Η Προβολή Wi-Fi δεν είναι συμβατή με MAC. 1. Συμβάλλετε το Wi-Fi Dongle 2. Επιλέξτε "Είσοδος " 3. Επιλέξτε "Προβολή Wi-Fi" Video VGA Προηγούμενο Είσοδος HDMI Προβολή USB Προβολή WiFi Αυτός ο προβολέας είναι συμβατός μόνον με τύπο "AboCom WU5205" dongle. 5. Στην Ασύρματη Σύνδεση σε Η/Υ, επιλέξτε "Solomon_Awind" 4. Προβάλλετε Προβολή Wi-Fi Πληροφορίες 6. Ρυθμίστε το IP στο "Ιδιότητες Πρωτοκόλλου Διαδικτύου Έκδοσης 4 (TCP/IPv4)" Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη κάρτα Η/Υ και ότι η ID προβολέα βρίσκονται στον ίδιο τομέα. 7. Εκτελέστε το λογισμικό "MirrorOp Sender" και επιλέξτε "Solomon_ Awind" από τη λίστα Σημείο Πρόσβασης 8. Προβολή Προβολής Η/Υ Αφού συνδεθεί, ο Η/Υ θα προσαρμόζει αυτόματα την ανάλυση οθόνης. Για καλύτερη προβολή εικόνας, συνίσταται η επιλογή της λειτουργίας μεταφοράς APP: 25

26 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟ VGA / ΒΙΝΤΕΟ Πίνακας χρονοδιαγράμματος Λειτουργία VGA YPbPr, HDMI Ανάλυση Κάθ. Συγχρονισμός (Hz) 640 x x x x x i / 480P i / 576P P 50 / i / 1080P 50 / 60 Πίνακας χρονισμού (Πηγή τριών διαστάσεων) I/O RGB/DVI HDMI Component Composite Χρονισμός 800 x 120Hz 1024 x 120Hz 800 x 120Hz 1024 x 120Hz 480i & 576i NTSC(480i) PAL( 576i) Προεπιλογή μοντέλου τριών διαστάσεων DLP-LINK (Ενεργό) DLP-LINK (Ενεργό) "Desactivar" "Desactivar" ΣΥ Μ Β ΑΤ Ο Τ Η ΤΑ: ΕΓ Γ ΡΑΦ Ο Ο προβολέας χρησιμοποιεί Picsel File Viewer για να ανοίγει και να προβάλει αρχεία Microsoft offi ce και αρχεία Adobe PDF. Υποστηριζόμενες εκδόσεις Έκδοση Offi ce Microsoft Offi ce 95 Microsoft Offi ce 97 Microsoft Offi ce 2000 Microsoft Offi ce 2003 Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Offi ce 2010 Συμβατή μορφή εγγράφων Εφαρμογή Microsoft Offi ce Word Power Point Excel Κείμενο Adobe PDF Επέκταση αρχείου *.doc *.docx *.ppt *.pptx *.xls *.xlsx *.txt *.pdf ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΣΩΝ: VIDEO Video Μορφή αρχείου (επέκταση ονόματος) Μορφή βίντεο Μέγιστη Ανάλυση Ταχύτητα Καρέ Προφίλ MPG MPEG MPEG x fps - AVI MOV MP4 H x fps Γραμμή βάσης 3GP AVI 3GP mov MPEG x fps Απλό Προφίλ wmv AVI wmv Xvid 1280 x fps Γραμμή βάσης FLV Sorenson Spark 1280 x fps Γραμμή βάσης mp4 H AVI mov MJPEG 1280 x fps Γραμμή βάσης MKV Η μορφή βίντεο δεν υποστηρίζει περιεχόμενο με λειτουργία B-Πλαισίου. 26

27 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΣΩΝ: ΕΙΚΟΝΑ/ ΜΟΥΣΙΚΗ Εικόνα Μορφή αρχείου JPEG JPG BMP Επέκταση αρχείου *.jpg, *.jpeg *.bmp Ήχος Μορφή αρχείου Ρυθμός μετάδοσης Ρυθμός δείγματος (KHz) (επέκταση ονόματος) δυαδικών ψηφίων (Kbps) AAC MP PCM ADPCM WMA ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τον προβολέα σας, ανατρέξτε στις ακόλουθες πληροφορίες. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας λιανοπωλητή ή με το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Προβλήματα εικόνας Δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει συνδεθεί σωστά και με ασφάλεια. Σιγουρευτείτε πως οι ακίδες στις υποδοχές δεν έχουν γύρει ή σπάσει. Βεβαιωθείτε πως ο προβολέας είναι ενεργοποιημένος. Η εικόνα δεν είναι εστιασμένη Ρυθμίστε το πλήκτρο επιλογής εστίασης. Σιγουρευτείτε πως η οθόνη προβολής βρίσκεται μέσα στην απαιτούμενη απόσταση 0,5 έως 5,8 μέτρων (21,62 έως 228,96 ιντσών) από τον προβολέα. Δείτε σελίδα 4. Η εικόνα είναι πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη Μετακινήστε τον προβολέα πιο κοντά ή πιο μακριά από την οθόνη. Η εικόνα είναι αντιστραμμένη Επιλέξτε το Ρύθμιση --> Εμφάνιση --> Προβολή από την OSD και ρυθμίστε την κατεύθυνση προβολής. Προβλήματα ήχου Δεν υπάρχει ήχος Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε ή. Ένδειξη LED Χρώμα LED Σβηστή Κόκκινη Περιγραφή Σε λειτουργία Σε αναμονή Όταν η θερμοκρασία του προβολέα φτάσει στους 85 C, ο προβολέας απενεργοποιείται αυτόματα λόγω της ενσωματωμένης προστασίας θερμοκρασίας. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Επιτρέψτε στον προβολέα να κρυώσει προτού τον ενεργοποιήσετε ξανά. ΠΑ ΡΑ Ρ Τ Η Μ Α ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ Διάταξη για Offi ce / Document Viewer Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Picsel προς αποφυγή παραβίασης δικαιωμάτων από τελικούς χρήστες και τρίτους. 1. Όλα τα IPR, συμπεριλαμβανομένων χωρίς ωστόσο να περιορίζονται σε πνευματικά δικαιώματα, στα Προϊόντα Picsel ανήκουν στην Piscel ή στον προμηθευτή της. 2. Ο τελικός χρήστης δεν πρέπει να: δημιουργεί αντίγραφα των Προϊόντων Picsel ή να τα διαθέτει για χρήση σε τρίτους. να τροποποιεί, αποσυναρμολογεί, μεταφράζει ή αποκωδικοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τα Προϊόντα Picsel ή οποιοδήποτε αντίγραφο ή μέρος αυτού ώστε να προκύψει κώδικας πηγής. Αποθηκεύστε μόνο όπως επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο. 3. Η Picsel δεν εκπροσωπεί ή εγγυάται, ρητά ή υπονοούμενα (βάσει κανονισμού ή άλλως) σχετικά με την απόδοση, ποιότητα, εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό των Προϊόντων Picsel Products ή άλλως, και όλες οι σχετικές εκπροσωπήσεις ή εγγυήσεις αποποιούνται ή αποκλείονται αποκλειστικά. 4. Η Picsel συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι η Picsel και τα Προϊόντα Picsel δεν θα αναφέρονται αποκλειστικά στην άδεια χρήσης τελικού χρήστη. Πνευματικά δικαιώματα Optoma Company Limited. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Optoma επιφυλάσσεται του δικαιώματος να πραγματοποιήσει τεχνικές αλλαγές. Η Optoma δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημίες που προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από σφάλματα, παραλείψεις ή ασυνέπειες μεταξύ της συσκευής και των εγχειριδίων. Άλλες μάρκες ή λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων επιχειρήσεων. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση στο άμεσο οπτικό πεδίο σε χώρους εργασίας οπτικής προβολής. 27

28 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ OPTOMA ΔΙΕΘΝΩΣ Για επισκευές ή υποστήριξη παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό σας γραφείο. ΗΠΑ 3178 Laurelview Ct Fremont, CA 94538, USA Καναδάς 2420 Meadowpine Blvd., Suite # Mississauga, ON, L5N 6S2, Καναδάς Λατινική Αμερική 3178 Laurelview Ct Fremont, CA 94538, USA Ευρώπη 42 Caxton Way, The Watford Business +44 (0) Park Watford, Hertfordshire, +44 (0) WD18 8QZ, UK Τηλ Κέντρου Επισκευών : +44 (0) Benelux BV Randstad (0) BW Almere +31 (0) Ολλανδία Γαλλία Bâtiment E avenue Edouard Vaillant Boulogne Billancourt, France Ισπανία C/ José Hierro,36 Of. 1C Rivas VaciaMadrid, Ισπανία Γερμανία Wiesenstrasse 21 W +49 (0) D40549 Düsseldorf, +49 (0) Γερμανία Σκανδιναβία Lerpeveien Drammen Νορβηγία Ταχ. Θυρίδα Drammen Νορβηγία Κορέα WOOMI TECH.CO.,LTD F, Minu Bldg , Kangnam-Ku, Seoul, , ΚΟΡΕΑ Ιαπωνία 東 京 都 足 立 区 綾 瀬 株 式 会 社 オーエスエム ポートセンター: Ταϊβάν 5F., No. 108, Minchiuan Rd Shindian City, Taipei Taiwan 231, R.O.C. asia.optoma.com Χονγκ Κονγκ Unit A, 27/F Dragon Centre Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong Κίνα 5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, , China 28

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κινητός Προβολέας LED

Κινητός Προβολέας LED Κινητός Προβολέας LED Εγχειρίδιο χρήστη CLASS LED PRODUCT Προειδοποιήσεις ασφάλειας για τους οφθαλμούς Αποφεύγετε πάντα να κοιτάτε απευθείας την ακτίνα του προβολέα. Έχετε την πλάτη σας στην ακτίνα όσο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901

Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Οδηγός χρήσης Nokia Wireless Charging Pillow by Fatboy DT-901 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με τον ασύρματο φορτιστή Υπόθεμα ασύρματης βάσης φόρτισης Nokia DT-901 από την Fatboy,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος Οδηγίες χρήσης Μια συσκευή που έχει παραμείνει συνδεδεμένη αλλά δεν χρησιμοποιεί, μπορεί να εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα. Ο χρονοδιακόπτης ρεύματος Conserve

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT2 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT2 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910

Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Οδηγός χρήσης Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910 Τεύχος 1.0 2 Πληροφορίες για τον ασύρματο φορτιστή σας Με το Ασύρματη βάση φόρτισης Nokia DT-910, μπορείτε να φορτίζετε ασύρματα το τηλέφωνό σας. Απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu

ομή οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα 5 Πλήκτρο ενεργοποίησης/κλειδώματος 11 Ηχείο 6 Menu Γρήγορος Οδηγός, ομή 1 2 3 4 5 9 10 6 7 8 11 12 13 1 Πλήκτρο αυξομείωσης έντασης ήχου 8 Επιστροφή στην προηγούμενη 2 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm οθόνη 3 Αισθητήρας εγγύτητας 9 Φλας 4 Μπροστινή κάμερα 10 Κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2

Οδηγός χρήστη. Xperia SmartTags NT1/NT2 Οδηγός χρήστη Xperia SmartTags NT1/NT2 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Οδηγός έναρξης...4 Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC...4 Περιοχή εντοπισμού NFC...4 Χρήση του Smart Connect για τη διαχείριση των ετικετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207 Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 3 Περιεχόμενα ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 06 ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ... 9 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ... 10 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WAE-BTP05 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. Περιεχόμενα κουτιού... 2 1.2. Προδιαγραφές... 2 1.3. Επισκόπηση της πρόσοψης του ηχείου... 2 1.4. Επισκόπηση του πίσω μέρους του ηχείου... 3 1.5. Οδηγίες ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή την κάμερα!

Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή την κάμερα! Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή την κάμερα! Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για να βεβαιωθείτε για την ορθή χρήση του προϊόντος πριν το χρησιμοποιήσετε. Η εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R216-Z Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Ιανουάριος 2014 190-01658-67_0A Εκτυπώθηκε στην Ταϊβάν Παρουσίαση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Πληροφορίες για το εξάρτημά σας 4 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό συσκευή αναπαραγωγής MP3 με

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων.

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Ορισμός Ένα αρχείο είναι ένα σύνολο από σχετιζόμενες πληροφορίες οι οποίες έχουν αποθηκευτεί σε κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση

I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση I. Μαθαίνοντας τη κάμερά σας 1. Διευθέτηση και εγκατάσταση 1 1 Κουμπί οθόνης Κουμπί ενεργοποίησης / 2 απενεργοποίησης οθόνης υγρών Κουμπί λειτουργίας (DV / 3 DSC) 4 Κουμπί διαφράγματος 5 Άνω κουμπί 6 Κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ. Σχεδιάστηκε από τη Vodafone

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ. Σχεδιάστηκε από τη Vodafone Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ Σχεδιάστηκε από τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Εγκατάσταση του USB Stick 4 Windows 7, Windows

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης TAB 814S

Εγχειρίδιο Χρήσης TAB 814S Εγχειρίδιο Χρήσης TAB 814S 1.) Περιεχόμενα 1.) Περιεχόμενα... 1 3.) Επισημάνσεις... 2 4.) Επισκόπηση συσκευής... 3 5.) Φόρτιση της μπαταρίας... 3 6.) Χρήση κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC... 3 7.) Αρχική οθόνη...

Διαβάστε περισσότερα

Sony FY14 Bravia B2B. Παρουσίαση της νέας σειράς FY14 Bravia B2B

Sony FY14 Bravia B2B. Παρουσίαση της νέας σειράς FY14 Bravia B2B Παρουσίαση της νέας σειράς FY14 Bravia B2B Sony FY14 Bravia B2B Λεπτές, διακριτικές οθόνες εξοικονόμησης ενέργειας για οικονομική προβολή εταιρικών παρουσιάσεων, εκπαίδευση και εφαρμογές ψηφιακής σήμανσης,

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριστερά / Προηγούμενο 5. Μενού 2. Δεξιά / Επόμενο 6. Ρεύμα Ανοιχτό / Κλειστό 3. Play / OK 7. IR Αισθητήρας 4. Ρύθμιση. 3.

1. Αριστερά / Προηγούμενο 5. Μενού 2. Δεξιά / Επόμενο 6. Ρεύμα Ανοιχτό / Κλειστό 3. Play / OK 7. IR Αισθητήρας 4. Ρύθμιση. 3. 95244 Οδηγίες χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1) Οδηγίες ασφαλείας 2) Χαρακτηριστικά 3) Περιγραφή προϊόντος 4) Χρήση 5) Ρυθμίσεις 6) Επίλυση προβλημάτων 1. Οδηγίες Ασφαλείας Παρακαλούμε πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα