12 ο Ευρωπαϊκό 12/06/ & 14 /06 T H A T N I E R A T S. Σεµινάριο ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗΣ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ. Μαιευτήριο ΙΑΣΩ Hands On Course

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12 ο Ευρωπαϊκό 12/06/2014 13 & 14 /06 T H A T N I E R A T S. Σεµινάριο ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗΣ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ. Μαιευτήριο ΙΑΣΩ Hands On Course"

Transcript

1 1 1/06/014 Μαιευτήριο ΙΩ ands n ourse Accredited by: ΕUA FDA F LY Υπό την ιγίδα: Ελληνική Εταιρεία αθολογίας Τραχήλου & Κολποσκόπησης U A 1 ο Ευρωπαϊκό εµινάριο ΚΛΚ & ΘΛΓΙ ΤΡΧΛΥ G A L Y 13 & 14 /06 Ξενοδοχείο ilton ΘΝ Υπεύθυνος εµιναρίου: Καθηγητής Ε. Διακοµανώλης ΤΕΛΙΚ ΡΌΓΡΜΜ FAL GAM

2

3 ΡΚΛ / VA Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 1ο εμινάριο Κολποσκόπησης, που θα διεξαχθεί στην θήνα, μεταξύ 1 και 14 Ιουνίου 014 και περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες: A. Το ρακτικό εμινάριο (ΙΩ, έμπτη 1 Ιουνίου) B. Το Θεωρητικό εμινάριο (Ξενοδοχείο ilton, αρασκευή 13 και άββατο 14 Ιουνίου) το τέλος αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο ιατρός που συμμετέχει θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίσει: - Τη φυσική ιστορία της τραχηλικής καρκινογένεσης - Την ανατομία, τη δημιουργία και τη σημαντικότητα της ζώνης μετάπλασης - Τις βασικές αρχές αναγνώρισης κολποσκοπικών εικόνων - Το ρόλο της κολποσκόπησης στην κλινική αντιμετώπιση και θεραπεία των προκαρκινικών αλλοιώσεων. Για την εκπαιδευτική αυτή διαδικασία, έχουν προσκληθεί διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι ομιλητές he aim of the programme is to present the format of the olposcopy raining ourse to be run in Athens, from 1 th to 14 th of June 014. he Advanced olposcopy ourse is divided in two parts: A. ands on (A ospital, hursday 1 June) B. heoretical art (Athens ilton, Friday 13 and aturday 14 of June) At the end of the training procedure the participant should be able to have an understanding of: - he natural history of cervical cancer - he anatomy, the creation and importance of the transformation zone - he basic principles of colposcopic image recognition - he role of colposcopy in the management of precancerous lesions Acclaimed foreign and Greek speakers have been invited, to help with teaching and insure its high standard παρουσίας σας και υποστήριξη της επιστημονικής αυτής εκδήλωσης διαχρονικά αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς. Καθηγητής Εμμανουήλ Διακομανώλης Επιστημονικός Υπεύθυνος του εμιναρίου 3

4 /ΡΚΤΙΚΌ ΕΜΙΝΆΡΙ A AL / AD U

5 AD LY U 014 / A AL ΕΜΤ 1 ΙΥΝΙΥ 014 UDAY 1 JU 014 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει he programme includes:. Εισαγωγικές ομιλίες ntroductory lectures. Διαδραστικές συνεδρίες nteractive sessions: nteractive and treatment related cases and videos ρακτική άσκηση / ands on practice. ύντομες ομιλίες και εναλλαγή ομάδων για πρακτική άσκηση hort lectures and L/Laser practice on inanimate models in two parallel running groups υνεδρίες / essions 1. hort lectures on treatment of related topics. ands on practice of small groups of doctors rotating between presentations 5

6 A G AD LY U 014 / A AL 1 A U 1 ο Ευρωπαϊκό εµινάριο ΚΛΚ & ΘΛΓΙ ΤΡΧΛΥ ΕΜΤ 1 ΙΥΝΙΥ 014 UDAY 1 JU 014 L Y 07:30-08:00 Εγγραφές και Καφέ egistrations and offee 08:00-08:30 Εισαγωγή και περιγραφή του ρακτικού εμιναρίου ntroduction and outline of ractical ourse Διακομανώλης Ε. / Diakomanolis. ρόεδρος Επιστημονικού υμβουλίου ΙΩ hairman of cientific ouncil A ospital Χαιρετισμός Welcome Δρ. ταματίου Γ. / Dr. tamatiou G. ρόεδρος Διοικητικού υμβουλίου μίλου ΙΩ hairman BD A Group of ospitals 08:30-09:30 ΕΝΤΤ Ι Θέμα: ΕΙΓΩΓΙΚΈ ΜΙΛΊΕ opics: DUY LU ροεδρείο: Bornstein J., Διακομανώλης Ε. hair: Bornstein J., Diakomanolis. 08:30-09:00 Γιατί θεραπεύουμε και ποιόν θεραπεύουμε; Why and who do we treat? inger A. 09:00-09:30 ώς θεραπεύουμε; ow do we treat? Jordan J. 09:30 11:00 ΕΝΤΤ Ι ΔΙΔΡΤΙΚ ΥΝΕΔΡΙ AV Εκπαιδευτές / utors: Bornstein J., Diakomanolis., Jordan J., inger A. nteractive and treatment related cases and videos 11:00 11:30 Διάλειμμα offee Break 6

7 Λ Χ Ρ Τ Κ Κ 1 1 th A LY AG U & Θ Λ Υ Γ Λ Ι AD LY U 014 / A AL ΕΜΤ 1 ΙΥΝΙΥ 014 UDAY 1 JU :30 14:00 ΡΚΤΙΚΉ ΆΚ AD A * Μικρές ομάδες ιατρών σε εναλλαγή μεταξύ παρουσιάσεων, στο αμφιθέατρο και πρακτικής άσκησης σε προπλάσματα * mall groups of doctors rotating between presentations in the amphitheatre and practice on inanimate models. 11:30 1:50 ΕΝΤΤ Θέμα: opic: ΎΝΤΜΕ ΜΙΛΊΕ LU AM LAD ροεδρείο: Βούλγαρης Ζ., ντίκο Μ. hair: Voulgaris Z., Antico M. ΜΕΡ Ι A 11:30-11:45 ρχές ηλεκτροχειρουργικής rinciples of electrosurgery Δημητρόπουλος./ Dimitropoulos. 11:45-11:55 Μηχανήματα και εργαλεία quipment and instruments Τσέτσα../ Τsetsa. 11:55-1:10 Επιλογή ασθενών atient selection Κοχιαδάκης Κ. / Kochiadakis K. 1:10-1:5 Τεχνική ηλεκτροχειρουργικής αφαιρετικής διαδικασίας (L) L electrosurgical excision procedure (L): echnique Μπιλιράκης Ε./Bilirakis. 1:5 1:40 Εφαρμογές ακτίνων Laser : ρχές και τεχνική Laser applications: rinciples & echnique ακελλαρόπουλος Γ./ akellaropoulos G. 1:40 1:50 υζήτηση Discussion 7

8 A G AD LY U 014 / A AL 1 A U 1 ο Ευρωπαϊκό εµινάριο ΚΛΚ & ΘΛΓΙ ΤΡΧΛΥ ΕΜΤ 1 ΙΥΝΙΥ 014 UDAY 1 JU 014 L Y 1:50 14:00 ΕΝΤΤ ΙV V ΔΙΔΡΤΙΚ ΥΝΕΔΡΙ AV Εκπαιδευτές / utors: Bornstein J., Diakomanolis., Jordan J., inger A. nteractive and treatment related cases and videos 14:00 15:00 Ελαφρύ γεύμα / Light lunch 15:00 16:30 ΕΝΤΤ V / V * Μικρές ομάδες ιατρών σε εναλλαγή μεταξύ παρουσιάσεων, στο αμφιθέατρο και πρακτικής άσκησης σε προπλάσματα * mall groups of doctors rotating between presentations in the amphitheatre and practice on inanimate models. Θέμα: ΎΝΤΜΕ ΜΙΛΊΕ opic: LU AM LAD ροεδρείο: ανοσκάλτσης Θ., Δαμαλά Ε. hair: anoskaltsis., Damala. 15:00 15:15 Θεραπεία με Βελόνα Διαθερμίας (Z/WZ): ρχές και τεχνική / Z/WZ: rinciples & echnique απακωνσταντίνου K./ apakonstantinou K. 15:15 15:30 ντιμετώπιση επιπλοκών Management of complications Νικολόπουλος Γ. / ikolopoulos G. 15:30-15:45 ντιμετώπιση οξυτενών κονδυλωμάτων του κατώτερου γεννητικού συστήματος Management of lower genital tract condylomata Ευκαρπίδης. / fkarpidis. 15:45-16:00 Ό ρόλος της κολποσκόπησης στη θεραπεία he role of colposcopy in the treatment of Μορτάκης./ Mortakis A. ΜΕΡ ΙΙ A 8 16:00-16:15 υμπεράσματα και ερωτήσεις ummary and questions Jordan J.,Διακομανώλης Ε. / Jordan J., Diakomanolis.

9 Λ Χ Ρ Τ Κ Κ 1 1 th A LY AG U & Θ Λ Υ Γ Λ Ι AD LY U 014 / A AL ΕΜΤ 1 ΙΥΝΙΥ 014 UDAY 1 JU :00 18:00 ΡΚΤΙΚΉ ΆΚ AD A Εκπαιδευτές: Bornstein J., Diakomanolis., Jordan J., inger A., ι μιλητές και οι Ιατροί του τμήματος Κολποσκόπησης του ΙΩ και του Νοσοκομείου ΛΕΞΝΔΡ utors: Bornstein J., Diakomanolis., Jordan J., inger A.,he faculty and the doctors of the olposcopy Unit, A & ALXADA ospital 11:00 14:00 ands on ession 1 (1 η μάδα / 1 st Group) υντονιστές / oordinators 14:00 15:00 Ελαφρύ Γεύμα / Light launch 15:00 18:00 ands on ession ( η μάδα / nd Group) υντονιστές / oordinators 9

10 LY U W ADVAD L L

11 LY U W ADVAD L L FDAY 13 & AUDAY 14, JU 014 ΡΚΕΥ 13 & ΒΒΤ 14 ΙΥΝΙΥ 014 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνεδρίες: he programme includes the following sessions:. Το τραχηλικό επιθήλιο: Κολποσκόπηση και ιστοπαθολογία he cervical epithelium: olposcopy and histopathology.. V. ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων V: Κλινικές επιπτώσεις he human papillomavirus V: linical implications Διάγνωση και αντιμετώπιση Diagnosis and management AV V. V αλλοιώσεις και νόσος στην πρωκτογεννητική περιοχή V infection and disease in the ano-genital area V. AV V. Θεραπεία του reatment of V. ρόληψη revention X. Εκπαίδευση στην κολποσκόπηση: Ευρωπαϊκή προοπτική raining in colposcopy: he uropean perspective X. Επίκαιρα κλινικά προβλήματα urrent clinical controversies Εξετάσεις της Ελληνικής Εταιρείας αθολογίας Τραχήλου & Κολποσκόπησης για πιστοποίηση στην Κολποσκόπηση Accreditation xams in olposcopy by the ellenic ociety for olposcopy and ervical athology 11

12 A A G LY U W ADVAD L L 1 U 1 ο Ευρωπαϊκό εµινάριο ΚΛΚ & ΘΛΓΙ ΤΡΧΛΥ FDAY 13, JU 014 ΡΚΕΥ 13 ΙΥΝΙΥ 014 L Y 08:15 08:45 Εγγραφές egistrations 08:45 10:40 ΕΝΤΤ Ι Θέμα: opic: Τ ΤΡΧΛΙΚΌ ΕΙΘΉΛΙ: ΚΛΚΌ-ΙΤΘΛΓΙ VAL LUM: LY-ALGY ροεδρείο: Διακομανώλης Ε., Bornstein J. hair: Diakomanolis., Bornstein J. 08:45-08:55 Εισαγωγή ntroduction Διακομανώλης Ε./ Diakomanolis. 08:55-09:5 Κολποσκόπηση φυσιολογικού τραχήλου olposcopy of normal cervix inger A. 09:5-09:55 Κολποσκόπηση παθολογικού τραχήλου olposcopy of abnormal cervix Jordan J. 09:55-10:5 Εξελίξεις στην ιστοπαθολογία Update on histopathology αυλάκη Κ./avlaki K. 10:5-10:30 υζήτηση / Discussion 10:30-11:00 Διάλειμμα / offee Break 11:00 11:50 ΕΝΤΤ ΙΙ Θέμα: Ό Ι ΤΩΝ ΝΘΡΩΙΝΩΝ ΘΛΩΜΤΩΝ V: ΚΛΙΝΙΚΕ ΕΙΤΩΕΙ opic: UMA ALLMAVU V: LAL MLA ροεδρείο: Λεγάκης., Χαϊδόπουλος Δ. hair: Legakis., aidopoulos D. 11:00-11:5 V: Φυσική ιστορία και κλινικές επιπτώσεις της V λοίμωξης V: atural history and clinical perspective of V infection Διακομανώλης Ε. / Diakomanolis. 1

13 Λ Ι Χ Ρ Τ Κ Κ 1 1 th A LY AG U Υ Λ LY U W ADVAD L L & Θ Λ Γ FDAY 13, JU 014 ΡΚΕΥ 13 ΙΥΝΙΥ :5 11:50 κλινική σημασία του V testing στην αντιμετώπιση των τραχηλικών επιθηλιακών αλλοιώσεων he clinical value of V testing in the management of cervical disease Κολιόπουλος Γ./Koliopoulos G. 11:50 13:05 ΕΝΤΤ ΙΙΙ / Θέμα: ΔΙΓΝΩ ΚΙ ΝΤΙΜΕΤΩΙ opic: DAG AD MAAGM ροεδρείο: Bornstein J., Κολιόπουλος Γ. hair: Bornstein J., Koliopoulos G. 11:50 1:15 υστηματική προσέγγιση στην αναγνώριση κολποσκοπικών εικόνων και η νέα F ορολογία ystematic approach of pattern recognition at colposcopy and F classification ruickshank M. 1:15 1:40 Τι νεότερο στην αντιμετώπιση του παθολογικού τεστ απανικολάου; What is new in the management of abnormal ap smear? Bergeron h. 1:40 13:05 κλινική σημασία των μοριακών δεικτών και η δυνητική χρήση αυτών στην κλινική πράξη he emerging value of molecular markers and their potential clinical use Kyrgiou M. 13:05 14:00 Μεσημβρινή διακοπή Break 14:00 15:30 ΕΝΤΤ ΙV / V AV αρουσίαση κλινικών περιπτώσεων resentation of case histories Εκπαιδευτές / utors: Bornstein J., ruickshank M., Diakomanolis., Jordan J., inger A. 15:30 16:00 Διάλειμμα / offee Break 13

14 A A G LY U W ADVAD L L 1 U 1 ο Ευρωπαϊκό εµινάριο ΚΛΚ & ΘΛΓΙ ΤΡΧΛΥ FDAY 13, JU 014 ΡΚΕΥ 13 ΙΥΝΙΥ 014 L Y 16:00 17:30 A V / V Θέμα: opic: V ΧΕΤΙΖΜΕΝΕ ΛΛΙΩΕΙ ΤΝ ΡΩΚΤΓΕΝΝΤΙΚ ΕΡΙΧ V LAD L AGAL AA ροεδρείο: Φωτίου., Μορτάκης. hair: Fotiou., Mortakis A. 16:00 16:30 V-Va: Διάγνωση, ορολογία και θεραπεία V-Va: Diagnosis, terminology and treatment Bornstein J. 16:30 16:50 V σχετιζόμενες αλλοιώσεις του πρωκτού V associated diseases of the anus Χαϊδόπουλος Δ./aidopoulos D. 16:50 17:15 προσέγγιση στη διάγνωση και αντιμετώπιση των καλοηθών αλλοιώσεων του αιδοίου he approach to diagnoses and management of benign lesions of the vulva Bornstein J. 17:15 17:30 υζήτηση & ερωτήσεις General discussion & questions 17:30 18:30 A V V AV Ι αρουσίαση κλινικών περιπτώσεων resentation of case histories Εκπαιδευτές / utors: Bornstein J., ruickshank M., Diakomanolis., Jordan J., inger A. 14

15 Λ Ι Χ Ρ Τ Κ Κ 1 1 th A LY AG U Υ Λ LY U W ADVAD L L & Θ Λ Γ AUDAY 14, JU 014 ΒΒΤ 14 ΙΥΝΙΥ :30 09:00 egistrations 09:00 10:5 A V V Θέμα: opic: ΘΕΡΕΙ ΤΥ AM F ροεδρείο: Ροδολάκης., κρίβος Θ. hair: odolakis A., Akrivos Τ. 09:00 09:0 ακρίβεια της κολποσκοπικής διάγνωσης και η αμφισβήτηση για την αναγκαιότητα λήψης πολλαπλών βιοψιών he accuracy of colposcopic diagnosis and the controversies of multiple biopsies Bornstein J. 09:0 09:40 ρχές διαφορετικών μεθόδων θεραπείας rinciples of different treatment modalities ruickshank M. 09:40 10:00 Μικροδιήθηση και τραχηλικές ανωμαλίες αδενικού τύπου Microinvasion and Glandular cervical disease inger A. 10:00 10:0 και εγκυμοσύνη: Δυσκολίες στη διάγνωση και αντιμετώπιση and pregnancy: Difficulties in diagnosis and management Ροδολάκης. / odolakis A. 10:0 10:30 υζήτηση Discussion 10:30 11:00 Διάλειμμα offee Break 15

16 A A G LY U W ADVAD L L 1 U 1 ο Ευρωπαϊκό εµινάριο ΚΛΚ & ΘΛΓΙ ΤΡΧΛΥ AUDAY 14, JU 014 ΒΒΤ 14 ΙΥΝΙΥ 014 L Y 11:00 1:00 A VΙ VΙ Θέμα: opic: ΡΛΨ V ροεδρείο: ντσακλής., αρασκευαΐδης Ε.. hair: Antsaklis A., araskevaides. 11:00 11:0 ληθυσμιακός έλεγχος για πρόληψη καρκίνου τραχήλου μήτρας: πό την κυτταρολογία στο V testing creening for cervical cancer prevention: From cytology to V testing Καρακίτσος. / Karakitsos. 11:0 11:40 ροοπτικές πρόληψης έναντι των V σχετιζόμενων νοσημάτων σε άνδρες και γυναίκες με το τετραδύναμο εμβόλιο he prospects of prevention of V related diseases in women and men by the quadrivalent anti-v vaccine γοραστός Θ./Agorastos. 11:40 1:00 Επιπτώσεις του V εμβολιασμού στις V σχετιζόμενες αλλοιώσεις mpact of V vaccination on V related lesions ruickshank M. 1:00 13:00 A X X Θέμα: ΕΚΙΔΕΥ ΤΝ ΚΛΚ opic: AG LY ροεδρείο: Jordan J., Διακομανώλης Ε. hair: Jordan J., Diakomanolis. 1:00 1:0 Εκπαίδευση στην κολποσκόπηση olposcopy training ruickshank M. 1:0 1:40 ιστοποίηση στην κολποσκόπηση: Ευρωπαϊκή προοπτική Accreditation in colposcopy: he uropean perspective Bergeron h. 1:40 13:00 Νεότερες μέθοδοι εκπαίδευσης στην κολποσκόπηση ew methods of teaching colposcopy inger A. 13:00 14:00 Μεσημβρινή διακοπή Break 16

17 Λ Ι Χ Ρ Τ Κ Κ 1 1 th A LY AG U Υ Λ LY U W ADVAD L L & Θ Λ Γ AUDAY 14, JU 014 ΒΒΤ 14 ΙΥΝΙΥ :00 15:15 A X X Θέμα: opic: ΚΛΙΝΙΚΕ ΝΤΙΡΘΕΕΙ LAL V ροεδρείο: γοραστός Θ., Δαπόντε. hair: Agorastos., Daponte A. 14:00 14:0 1 / LL: Θεραπεία ή όχι θεραπεία; 1 / LL: o treat or not to treat? αρασκευαϊδης Ε./araskevaides. 14:0 14:40 Κολπικές λοιμώξεις nfectious diseases of the vagina Bornstein J. 14:40 15:00 φαιρετικές θεραπείες: οιες είναι οι επιπτώσεις στην αναπαραγωγή xcisional procedure: What are the effect on reproduction Κυργίου Μ./Kyrgiou M. 15:00 15:15 υμπεράσματα onclusions Ελληνική Εταιρεία Κολποσκόπησης & αθολογίας Τραχήλου ellenic ociety for olposcopy and ervical pathology 15:30 17:30 ΕΞΕΤΕΙ ΙΤΙ ΤΝ ΚΛΚ XAM F ADA LY Εξεταστική επιτροπή: Διακομανώλης Ε., αρασκευαΐδης Ε., Ροδολάκης. xamining committee: Diakomanolis., araskevaides., odolakis A. Επιτηρητές: Κολιόπουλος Γ., Μπιλιράκης Ε., ακελλαρόπουλος Γ., Χαϊδόπουλος Δ. nvigilators: Koliopoulos G., Βilirakis., akellaropoulos G., aidopoulos D. 17

18 ΓΕΝΙΚΈ ΛΡΦΡΊΕ ΤΌ ΚΙ ΜΕΡΜΝΊ ΔΙΕΞΓΩΓΉ ΡΚΤΙΚΎ ΕΜΙΝΡΊΥ: Νοσοκομείο ΙΩ, έμπτη 1 Ιουνίου 014 ΤΌ ΚΙ ΜΕΡΜΝΊ ΔΙΕΞΓΩΓΉ ΕΜΙΝΡΊΥ ΚΛ- ΚΌ: Ξενοδοχείο ilton (Βασ. οφίας 46, θήνα), αρασκευή 13 & άββατο 14 Ιουνίου 014 ΓΛΏ ΕΜΙΝΡΊΥ Επίσημες γλώσσες του εμιναρίου είναι η Ελληνική και η γγλική. Δεν θα υπάρχει μετάφραση. ΜΡΙΔΤ Το εμινάριο μοριοδοτείται από την Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία με 5 μόρια υνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης και αναγνωρίζεται επισήμως από την B (British ociety for olposcopy and ervical athology) για πιστοποίηση και ανανέωση της πιστοποίησης. BADG & ΙΤΙΤΙΚΌ ΡΚΛΎΘ ι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο τις ονομαστικές τους κονκάρδες κατά την διάρκεια της παραμονής τους στον συνεδριακό χώρο, καθώς επίσης και να την σκανάρουν στο ειδικό μηχάνημα που θα βρίσκεται στην είσοδο/έξοδο της αίθουσας. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης, θα διανεμηθούν από την Γραμματεία την τελευταία ημέρα. παιτείται παρακολούθηση από τους συμμετέχοντες, πάνω από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του εμιναρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού ργανισμού Φαρμάκων (Ε..Φ.). 18

19 ΚΤ ΥΜΜΕΤΧ ρακτικό εμινάριο (1/06/014)* 150 *παιτείται εγγραφή στο θεωρητικό σεμινάριο. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, η συμμετοχή θα πρέπει να έχει προπληρωθεί προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη. Θεωρητικό εμινάριο (13-14/06/014) έως 30/4/014 από 01/05/014 και on site Ειδικευμένοι ιατροί Ειδικευόμενοι ιατροί ι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν 3% Φ... Εξετάσεις πιστοποίησης στην κολποσκόπηση ι εξετάσεις πιστοποίησης στην κολποσκόπηση θα διεξαχθούν στην Ελληνική γλώσσα. Για να λάβετε μέρος στις εξετάσεις απαιτείται εγγραφή στο θεωρητικό σεμινάριο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα και τους όρους συμμετοχής, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας αθολογίας Τραχήλου και Κολποσκόπησης: hsccp.gr. Εγγραφές on-line 19

20 Γραμματεία εμιναρίου λ. αναγούλη 118, γ. αρασκευή , ηλ.: , Fax: website:

ΠΡΟ/ΜΕΤΑΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:

ΠΡΟ/ΜΕΤΑΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: 6 η Σύνοδος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (ΗPV) [ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗPV ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ] ΠΡΟ/ΜΕΤΑΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ 1ο HPV

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY STUDIO PRESS. Eκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων & Περιοδικών. Στοιχειοθεσία - Εκτύπωση:

UNIVERSITY STUDIO PRESS. Eκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων & Περιοδικών. Στοιχειοθεσία - Εκτύπωση: Στοιχειοθεσία - Εκτύπωση: UNIVERSITY STUDIO PRESS Eκδόσεις Επιστημονικών Βιβλίων & Περιοδικών Αρμενοπούλου 32 Θεσσαλονίκη 546 35 τηλ. 2310-209637, 209837 fax 2310-216647 e-mail: info@universitystudiopress.gr

Διαβάστε περισσότερα

Kωνοειδής εκτομή στην αντιμετώπιση τραχηλικών ενδοεπιθηλιακών νεοπλασιών. Ποιοτικός έλεγχος ενός τεταρτοβάθμιου κέντρου αναφοράς

Kωνοειδής εκτομή στην αντιμετώπιση τραχηλικών ενδοεπιθηλιακών νεοπλασιών. Ποιοτικός έλεγχος ενός τεταρτοβάθμιου κέντρου αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ. 11, TΕΥΧ. 4, ΣΕΛ. 155-172, 2012 Κλινική Μελέτη Kωνοειδής εκτομή στην αντιμετώπιση τραχηλικών ενδοεπιθηλιακών νεοπλασιών. Ποιοτικός έλεγχος ενός τεταρτοβάθμιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV) [ΕΛΛΗΝΙΚΗ HPV ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV) [ΕΛΛΗΝΙΚΗ HPV ΕΤΑΙΡΕΙΑ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV) [ΕΛΛΗΝΙΚΗ HPV ΕΤΑΙΡΕΙΑ] ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: ΑΓΟΡΑΣΤOΣ Θ. Αντιπρόεδρος: ΛΑΜΠΡOΠΟΥΛΟΣ Α. Γραμματέας: ΓΑΛΛH Α. Ταμίας: ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤIΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανασκόπηση της σύγχρονης πραγματικότητας στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

2 ο επιστημονικό. συνέδριο. 2014 Ιούνιος \ June 12-15. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki

2 ο επιστημονικό. συνέδριο. 2014 Ιούνιος \ June 12-15. Θεσσαλονίκη / Thessaloniki Οργάνωση / Organized by Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής (Ε.Ε.Α.Ι.) Hellenic Society οf Reproductive Medicine (H.S.R.M.) Με τη συνεργασία των / In collaboration with 2 ο επιστημονικό συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση γνώσεων γυναικών σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Διερεύνηση γνώσεων γυναικών σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Διερεύνηση γνώσεων γυναικών σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Στατιστική Ανάλυση Ιατρικών Δεδομένων για τη Μέτρηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ _ΕΡΕΥΝΑ_ Γνώσεις και στάσεις των φοιτητριών και των μητέρων τους για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων Τσίπρα Ευαγγελία 1, Νάζου Ελένη 1, Καρκαλούσος Πέτρος 2 1. Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων 2. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ HPV ΜΟΛΥΝΣΗΣ Κοινωνικές, ψυχολογικές και οικονομικές επιπτώσεις της λοίμωξης από HPV

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ HPV ΜΟΛΥΝΣΗΣ Κοινωνικές, ψυχολογικές και οικονομικές επιπτώσεις της λοίμωξης από HPV ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ HPV ΜΟΛΥΝΣΗΣ Κοινωνικές, ψυχολογικές και οικονομικές επιπτώσεις της λοίμωξης από HPV Αλέξανδρος Ε. Μορτάκης Είναι γνωστό ότι η μόλυνση των γεννητικών οργάνων από τους HPV αποτελεί σήμερα διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (Pap test) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτικός έλεγχος του τραχήλου της μήτρας στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κέντρο Υγείας ΘΕΡΜΗΣ

Προληπτικός έλεγχος του τραχήλου της μήτρας στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κέντρο Υγείας ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΑΡΘΡΑ Προληπτικός έλεγχος του τραχήλου της μήτρας στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κέντρο Υγείας ΘΕΡΜΗΣ 87 Σ. Ε. Αμπραχίμ, Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, Μsc(c) 1, Ε. Σταματοπούλου, Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΜSc

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ O Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ O Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ O Μ Ε Ν Α Oργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή... σελ. 4 Χαιρετισμός Προέδρου... σελ. 5 Επιστημονικό Πρόγραμμα... σελ. 6 Προσκεκλημένοι Πρόεδροι - Oμιλητές... σελ. 11 Βιβλίο Περιλήψεων... σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες 2. Χρονοδιάγραμμα-Θεματολογία 3 Χορηγικές Δραστηριότητες 4. Διαδικασία Συμμετοχής-Οικονομική Πολιτική 10

Γενικές Πληροφορίες 2. Χρονοδιάγραμμα-Θεματολογία 3 Χορηγικές Δραστηριότητες 4. Διαδικασία Συμμετοχής-Οικονομική Πολιτική 10 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΙΡΕΙΙΕΣ ΧΟΡΗΓΙΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΙΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΙΣ ΔΙΙΑΜΟΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 2 Χρονοδιάγραμμα-Θεματολογία 3 Χορηγικές Δραστηριότητες 4 Διαδικασία Συμμετοχής-Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η αποδοχή του εμβολιασμού έναντι του ιού HPV σε γυναίκες της ελληνικής επαρχίας

Η αποδοχή του εμβολιασμού έναντι του ιού HPV σε γυναίκες της ελληνικής επαρχίας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(3):522-528 Η αποδοχή του εμβολιασμού έναντι του ιού HPV σε γυναίκες της ελληνικής επαρχίας ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της αποδοχής του εμβολιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Π.Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ" ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 2014: ANAZHTΩΝΤΑΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 7-9 Φεβρουαρίου 2014, Αλεξανδρούπολη

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 2014: ANAZHTΩΝΤΑΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 7-9 Φεβρουαρίου 2014, Αλεξανδρούπολη 5 ο Καρδιολογικό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 5 th Cardiology Congress of Eastern Macedonia and Thrace ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 2014: ANAZHTΩΝΤΑΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

13 o 18-21. Ναύπλιο. Amalia. Ξενοδοχείο. Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών- Μαιευτών. Σεπτεμβρίου ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Τ Ε Λ Ι Κ Ό

13 o 18-21. Ναύπλιο. Amalia. Ξενοδοχείο. Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών- Μαιευτών. Σεπτεμβρίου ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ Τ Ε Λ Ι Κ Ό Τ Ε Λ Ι Κ Ό ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ 13 o Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών- Μαιευτών Τεκμηρίωση στη Μαιευτική Evidence - Based Midwifery 18-21 Σεπτεμβρίου 2014 Ξενοδοχείο Amalia Ναύπλιο Φορέας διοργάνωσης: Σύλλογος Επιστημόνων

Διαβάστε περισσότερα

H πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στην εποχή μετά τον HPV-εμβολιασμό

H πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στην εποχή μετά τον HPV-εμβολιασμό 20(3):250-254, 2008 Ανασκόπηση H πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας Παυλίδου Ε 1 Ζαφράκας Μ 2 Αγοραστός Θ 2 1 Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. 2 Α Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο κονδυλώματα κι άλλο HPV;

Άλλο κονδυλώματα κι άλλο HPV; Άλλο κονδυλώματα κι άλλο HPV; Στην ουσία πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Κονδυλώματα είναι η αρχαία ονομασία και HPV είναι η σύγχρονη ιατρική ορολογία και σημαίνει Human Pappiloma Virus ή στα ελληνικά Ιός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΠΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ. Πέτρος Καρκαλούσος

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΠΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ. Πέτρος Καρκαλούσος Γνώσεις και τάσεις των φοιτητριών για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV, Human Papilloma Virus), τους τρόπους μετάδοσης, τις μορφές πρόληψης και τον εμβολιασμό. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ [ Αναστασία Πέτρου ] 2009625164 Λευκωσία 2014

Διαβάστε περισσότερα

UNDER THE AUSPICES OF

UNDER THE AUSPICES OF 22 23 24 APRIL 2010 HYATT REGENCY HOTEL THESSALONIKI PROGRAM ORGANISER 1st CARDIOLOGY DEPARTMENT / AHEPA HOSPITAL ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI UNDER THE AUSPICES OF HELLENIC CARDIOLOGICAL SOCIETY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 204 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κάρολου Παπούλια 29 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 04 Δ.Σ. / ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 06 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 08 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 18 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 22 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 24 CONTENTS WELCOMING ADDRESS

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για την αντιμετώπιση των ουσιοεξαρτήσεων από γιατρούς Διεξαγωγή και αξιολόγηση

Σεμινάριο για την αντιμετώπιση των ουσιοεξαρτήσεων από γιατρούς Διεξαγωγή και αξιολόγηση ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ MEDICAL EDUCATION ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(3):373-383 Σεμινάριο για την αντιμετώπιση των ουσιοεξαρτήσεων από γιατρούς Διεξαγωγή και αξιολόγηση Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη στον Ελλαδικό χώρο. MBC1/12

Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη στον Ελλαδικό χώρο. MBC1/12 Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη Κωδικός μελέτης: MBC1/12 Έκδοση πρωτοκόλλου: 1.0 Ημερομηνία: 20/9/2012 Φάση μελέτης: ΙV (Παρατήρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Χ + 7 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΩΔ. 4283 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Κ Ε Μ Π Α Θ Αριθμός Άδειας 5207/07 ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα