Η αγορά βαμβακιού στην Αίγυπτο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η αγορά βαμβακιού στην Αίγυπτο"

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Η αγορά βαμβακιού στην Αίγυπτο Κάιρο,Αύγουστος 2015 Παραγωγή Η συνολική παραγωγή βαμβακιού αναμένεται να μειωθεί κατά 40% σε δέματα για την περίοδο 2015/2016 από δέματα κατά την τρέχουσα περίοδο εμπορίας. Η πτώση της παραγωγής συνδέεται άμεσα με την μείωση της συνολικής καλλιεργήσιμης έκτασης κατά 40% σε εκτάρια έναντι εκταρίων το 2014/15. Η κυβέρνηση της Αιγύπτου αναμένει μείωση καλλιέργειας βάμβακος κατά τα επόμενα 3-4 χρόνια και ως εκ τούτου,το Υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε ότι στόχοςγια το 2015/2016 είναι η καλλιέργεια εκταρίων Η προβλεπόμενη μείωση της συνολικής καλλιεργήσιμης έκτασης και παραγωγής οφείλεται στην νέα πολιτική της κυβέρνησης για την καλλιέργεια και την εμπορία του βαμβακιού η οποία αναστέλλει τις επιδοτήσεις στους αγρότες και στα νηματουργεία. Σύμφωνα με τη νέα πολιτική, προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για επιδοτούμενα λιπάσματα και σπόρους, η κυβέρνηση απαιτεί από τους γεωργούς να έχουν συμβάσεις με τρίτους, προτρέποντας τα κλωστήρια και τα υφαντήρια να υπογράψουν τις συμβάσεις με τους αγρότες με βάση τις ανάγκες τους σε σταθερές τιμές που ορίζει η Κυβέρνηση. Η τιμή για ποικιλίες extra μακρόινου βάμβακος στην περιοχή του Δέλτα ορίζεται σε LE1300/ qintar (50 κιλά) και για τις ποικιλίες μέσου και βραχύινου βαμβακιού στην Άνω Αίγυπτο, η τιμή ορίστηκε σε LE1150 / qintar. Όσον αφορά την απορρόφηση της τοπικής παραγωγής,τα κλωστήρια, τα υφαντήρια και οι έμποροι διστάζουν να υπογράψουν συμβάσεις δηλώνοντας ότι θα προσθέσει περιττό κίνδυνο στις δραστηριότητές τους καθώς οι διεθνείς τιμές είναι ελκυστικές, ενώ επικρατεί αβεβαιότητα για τις τιμές στα τέλη του 2015 και στις σε Τα κυβερνητικά συμβόλαια προβλέπουν ότι εάν οι διεθνείς τιμές κατά την διάρκεια της συγκομιδής και τον χρόνο παράδοσης είναι χαμηλότερες από την συμβατική τιμή, οι έμποροι πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να καταβάλουν στους γεωργούς την συμβατική τιμή. Φαίνεται ότι μόνο κρατικά εργοστάσια που ανήκουν στην Εταιρεία Holding Company for Spinning and Weaving(HCSW) έχουν συνάψει συμβάσεις με τους αγρότες κατόπιν

2 εντολής της Κυβέρνησης προς την HCSW να αγοράζει την καλύτερη ποιότητα βαμβακιού και να χρησιμοποιήσει τους σπόρους του για την επόμενης σεζόν. Ωστόσο η Κυβέρνηση εμμένει στην πολιτική της, διευκρινίζοντας ότι η κατάργηση των επιδοτήσεων για το βαμβάκι θα ωφελήσει τους αγρότες, μέσω σύναψης ευνοϊκών συμβάσεων μεταξύ αγοραστών και αγροτών με στόχο την εξάλειψη της αστάθειας των τιμών και την εξασφάλιση περιθώριου κέρδους για τους παραγωγούς. Ο πρώην Υπουργός Γεωργίας, εμπνευστής της εν λόγω πολιτικής δήλωσε ότι η καλλιέργεια του αιγυπτιακού βαμβακιού ειδικά το μακρόινο (extra-long) είναι δαπανηρή και ότι οι διεθνείς και τοπικές αγορές δεν ενδιαφέρονται για την αγορά του. Απέδωσε επίσης την μείωση της ζήτησης αιγυπτιακού βάμβακος στην ανάπτυξη του βαμβακιού με μικρή/μεσαία ίνα, το οποίο είναι φθηνότερο από το αιγυπτιακό βαμβάκι. Σύμφωνα με την νέα πολιτική, η Κυβέρνηση θα αναλάβει αποκλειστικά την παραγωγή και την διανομή σπόρων βαμβακιού, σε μια προσπάθεια να αντιστρέψει την υποβάθμιση της καλλιέργειας που βρίσκεται σε εξέλιξη την τελευταία δεκαετία, λόγω της ανάμειξης των ποικιλιών σπόρων. Οι μακρόινες ποικιλίες όπως Γκίζα 88 και 86 έχουν αναμιχθεί με «μεσόϊνες» ποικιλίες όπως Γκίζα 90. Τούτο συνέβη λόγωμη ύπαρξης θεσμικού πλαισίου για την εποπτεία των ιδιωτικών παραγωγών φορέων σπόρων, καθώς οι έμποροι αποζητούν πρόσθετα κέρδη από την ανάμιξη μακρόινου βαμβακιού με ποικιλίες μεσαίου και μικρού μεγέθους ίνας και στην συνέχεια πωλούν τους σπόρους ως μακρόινους Είναι επίσης αποτέλεσμα της διαδικασίας εκκόκκισης καθώς οδιαχωρισμός μεγάλων ποσοτήτων σπόρων ανάλογα με τις παρτίδες είναι δύσκολος, με συνέπεια την ανάμιξη των σπόρων από διαφορετικές παρτίδες βαμβακιού. Τα αποτελέσματα είναι εμφανή. Το μήκος και η δύναμη της μακρόινης ποικιλίας Γκίζα 88 καθώς και της ποικιλίας Γκίζα 86 έχει επιδεινωθεί σημαντικά. Παρά το γεγονός ότιο νόμος απαγορεύειτην μεταφοράβαμβακόσπορουμεταξύτων επαρχιώνχωρίς άδειααπότο ΥπουργείοΓεωργίας για νααποφευχθεί η ανάμειξη, η εφαρμογή τουέχει αντιμετωπίσειδυσκολίες, κυρίως μετά την επανάσταση του 2011επανάστασηκαιτηναπουσίαρυθμιστικού ελέγχου. Σημ.Βραχύινο (µήκος ίνας < 1 ίντσα), Μεσόινο (1-1/32<µήκος ίνας<1-3/32), Μακρόινο (1-1/8<µήκος ίνας<1-5/16). Σύστημα επιδοτήσεων Η αξία των επιδοτήσεων που χορηγήθηκαν στον τομέα του βαμβακιού το 2014/2015 ανήλθε σε LE1,025 δις ($ 134 εκ.) για κλωστήρια, εξαγωγείς, βαμβακόσπορους, λιπάσματα και αγρότες. Περίπου LE 350 εκ. ($46 εκ.) χρησιμοποιήθηκαν για την επιδότηση των κλωστηρίων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και εξαγωγείς, ενώ LE150 εκ. ($ 20 εκ. ) χρησιμοποιήθηκαν για επιδότηση σπόρων και λιπασμάτων. Τα κλωστήρια έλαβαν επιχορήγηση ύψους LE350 / qintar ($ 46 ) για αιγυπτιακό βαμβάκι που

3 αγοράστηκε κατά την περίοδο εμπορίας 2014/2015 που λήγει στις 31 Αυγούστου Ομοίως, οι εξαγωγείς πήραν επιδότηση LE200 / qintar ($ 26 ). Για την σοδειά 2014, η Κυβέρνηση, για πρώτη φορά, χορήγησε χρηματικές ενισχύσεις στους βαμβακοπαραγωγούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, το συνολικό ποσό που διατέθηκε στους αγρότες ήταν LE425 εκ. ($ 56 εκ.), πέραν των LE100 εκ. ($13 εκ. ) για επιδοτήσεις από την προηγούμενη σοδειά. Με την εφαρμογή του συστήματος επιδοτήσεων, θεωρήθηκε ότι η επιδότηση των κλωστηρίων θα ενθάρρυνε τους ιδιοκτήτες να προμηθευτούν τοπικό βαμβάκι σε υψηλότερες τιμές - σε σχέση με τις διεθνείς τιμές-και με αυτόν τον τρόπο οι αγρότες θα συνεχίσουν να καλλιεργούν το βαμβάκι. Η Κυβέρνηση κατέβαλε στα κλωστήρια την διαφορά μεταξύ των τιμών της τοπικής αγοράς και διεθνών τιμών. Οι τιμές του εγχώριου βαμβακιού προσδιορίζονται από μια επιτροπή που απαρτίζεται από κυβερνητικούς αξιωματούχους, αγρότες και έμπορους. Η επιτροπή θέτει την τιμή η οποία είναι ίση με το συνολικό κόστος παραγωγής σε κάθε feddan συν ποσοστό κέρδους για τον αγρότη. Στην πραγματικότητα, οι επιδοτήσεις δεν συνέβαλαν στην βελτίωση της ποιότητας του βαμβακιού ή στην αύξηση της ζήτησης από την εγχώρια βιομηχανία. Η Κυβέρνηση παρείχε επιδοτήσεις για το βαμβάκι για να ενθαρρύνει τους αγρότες να καλλιεργούν περισσότερο βαμβάκι, αλλά εις βάρος της ποιότητας. Το αποτέλεσμα ήταν αύξηση προσφοράς και μείωση της ζήτησης από τις τοπικές και διεθνείς αγορές. Οι βιομήχανοι ήταν απρόθυμοι να καταβάλουν υψηλές τιμές για χαμηλή ποιότητα, αλλά και λόγω της πολιτικής εισαγωγών της Κυβέρνησης, η κυβέρνηση ανάγκασε ουσιαστικά την εγχώρια βιομηχανία να διακόψει την παραγωγή. Τελικά, οι τιμές του εγχώριου βαμβακιού με χαμηλότερη ποιότητα ήταν πολύ υψηλότερες από ό, τι ανώτερης ποιότητας εισαγόμενουβαμβακιού. Παραγώμενες ποικιλίες βάμβακος Η Αίγυπτος παράγει τρία διαφορετικά είδη βάμβακος 1) extra μακρόιονο (extra long staple, ELS) 2) μακρόινο (long staple, LS), και3) μέσου και μικρού μεγέθους ίνας (μεσόινο, βρχύινο). Το extra μακρόιονο αποτελείται από πέντε βασικές ποικιλίες :Γκίζα 45, Γκίζα70, Γκίζα 87Γκίζα88καιΓκίζα 92. Ωστόσο, η κύρια ποικιλία μεταξύ των ποικιλιών του extraμακρόινουείναι η Γκίζα88.Αυτή η ποικιλίααντιπροσωπεύει το 20%τηςσυνολικής παραγωγήςτης Αιγύπτουκαικαλλιεργείταιστο βόρειοτμήμα της χώρας. Από τις μακρόινε ςποικιλίες βαμβακιού, η Γκίζα86είναι η πλέονκαλλιεργούμενη, αντιπροσωπεύοντας το 70% της συνολικής παραγωγήςβαμβακιούστην Αίγυπτο. Οι μακρόινες ποικιλίες καλλιεργούνται στην περιοχή του Δέλτα του Νείλου. Η τρίτηποικιλία (Γκίζα Γκίζα80και90)αντιπροσωπεύει περίπου το10% της συνολικής παραγωγήςβαμβακιούκαικαλλιεργείταιστην Άνω Αίγυπτο.

4 Κατανάλωση To2015/16 ησυνολική κατανάλωση βάμβακος αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη σε σχέση με το 2014 /15 στα δέματα. Τα εγχώρια κλωστήρια θα καλύψουν περίπου το 70% των αναγκών τους σε βαμβάκι από εισαγωγές και το υπόλοιπο 30% από την τοπική παραγωγή βαμβακιού. Τα τοπικά κλωστήρια πάντα βρίσκουν οικονομικότερες τις εισαγωγές από τους διεθνείς προμηθευτές από το εγχώριο βαμβάκι. Ορισμένες πηγές του κλάδου επισημαίνουν επίσης ότι, εκτός από τις τιμές, η πλειοψηφία των κλωστηρίων της Αιγύπτου είναι εξοπλισμένη με μηχανήματα που χρησιμοποιούν μόνο ίνες μεσαίου και μικρού μεγέθους. Κατά συνέπεια, η αιγυπτιακή κλωστοϋφαντουργία χρειάζεται τα νήματα που παράγονται από μικρές και μεσαίες μεγέθους ίνες για την παραγωγή των περισσότερων ενδυμάτων, όπως ντενίμ, T- shirts, τζιν και άλλα. Το μακρόινο αιγυπτιακό βαμβάκι χρησιμοποιείται για σεντόνια και πολυτελή ενδύματα. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο εμφύλιος στην Συρία έχει οδηγήσει αρκετούς Σύριους επιχειρηματίες να μεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους στην Αίγυπτο. Τιμολογιακή πολιτική Στις αρχές του 2015, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε ενδεικτικές τιμές-στόχους για την σοδειά 2015/16 με την πρόθεση ότι οι αγρότες και οι αγοραστές θα υπογράψουν συμβάσεις με βάση αυτές τις τιμές. Η τιμή για τις extra μακρόινες ποικιλίες ορίζεται σε LE1300 / qintar ($171) και για τις μικρού και μεσαίου μεγέθους ποικιλίες, η τιμή έχει οριστεί στα LE1150 / qintar ($ 151) Για την ανώτερη ποιότητα του βαμβακιού που προέρχονται από περίπου Feddans στον περιοχή του Δέλτα, από την οποία οι σπόροι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επόμενη σοδειά, η Κυβέρνηση ανέθεσε στην εταιρεία Holding Company for Spinning and Weaving(HCSW) να συνάπτει συμβάσεις και να αγοράσει αυτό το βαμβάκι, για την προστασία των σπόρων. Οι τιμές που καταβάλλει γι 'αυτό το βαμβάκι η HCSW είναι η LE1400 / qintar ($ 184 / qintar) ή για ποικιλίες extraμακρόινουκαι LE1200 / qintar ($ 171)για ποικιλίες μικρού / μεσαίου μεγέθους ίνας στην Άνω Αίγυπτο. Το 2014/15, οι τιμές κυμαίνονταν μεταξύ LE /qintar ($ /qintar) για extra μακρόινεςποικιλίες ανάλογα με την ποιότητα του βαμβακιού. Οι έμποροι ανέφεραν ότι οι προσφερόμενες κατά τη διάρκεια της περιόδουτιμές, ήταν χαμηλότερες σε σύγκριση με άλλες εποχές, λόγω του εκφυλισμού της ποιότητας των ποικιλιών.

5 Εμπόριο Εισαγωγές Οι εισαγωγές βάμβακος το 2015/16 προβλέπεται να αυξηθούν κατά 30% στα επίπεδα ρεκόρ των δεμάτων έναντι δεμάτων το 2014/15. Η εν λόγω αύξηση αποδίδεται στην πτώση της τοπικής παραγωγής βαμβακιού και την αυξανόμενη εξάρτηση των κλωστηρίων από τους διεθνείς προμηθευτές προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους. Οι εισαγωγές βάμβακος έχουν αυξηθεί κατά τη τελευταία διετία λόγω της διαφοράς των τιμών μεταξύ εγχώριου και εισαγόμενου βάμβακος. Επιπλέον, τα τοπικές κλωστήρια προτιμούν το εισαγόμενο βαμβάκι ως καταλληλότερο για δυνατότητες παραγωγής και τις ανάγκες της αγοράς. Η Ελλάδα είναι ο σημαντικότερος προμηθευτής καλύπτοντας την τελευταία τριετία τη ήμισυ περίπου των αιγυπτιακών εισαγωγών. Οι λόγοι της ελληνικής επιτυχίας οφείλονται σε αντικειμενικούς παράγοντες όπως γεωγραφική εγγύτητα και ανταγωνιστικές τιμές αλλά και σε υποκειμενικούς όπως η συνέπεια των ελλήνων εξαγωγέων, η άμεση ανταπόκριση στην ζήτηση και οι συντονισμένες προσπάθειες εξαγωγέων και ελληνικών Αρχών (Πρεσβεία, Υπουργεία Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης) για αντιμετώπιση των εμποδίων που κατά καιρούς παρακωλύουν τις εξαγωγές (όπως στην απαγόρευση εισαγωγής βάμβακος ). Οι ΗΠΑ αποτελούν τον δεύτερο σημαντικότερο προμηθευτή, η Μπουρκίνα Φάσο τον τρίτο και έπονται με μικρότερα ποσοστά η Μπουρκίνα Φάσο, το Τουρκμενιστάν και το Σουδάν ΣΟ Εισαγωγές ελληνικού βάμβακος Συνολικές εισαγωγές Εισαγωγές ελληνικού βάμβακος Συνολικές εισαγωγές Εισαγωγές ελληνικού βάμβακος CAPMAS Συνολικές εισαγωγές αξία σε $ Ανταγωνισμός Ελλάδα 49,7% ΗΠΑ 42,5% Ελλάδα 50,1% ΗΠΑ 18,8% Μπ. Φάσο 8,8% Ελλάδα 49,9% ΗΠΑ 22,7% Μπ. Φάσο 18,4%

6 Mερίδια αγοράς 2014 Μπενίν Τουρκμενιστ 4% άν 3% Μπουρκίνα Φάσο 18% Σουδάν 2% Eλλάδα 50% ΗΠΑ 23% Πορεία αιγυπτιακών εισαγωγών βάμβακος σύνολο Eλλάδα Εξαγωγές Για το 2015/16 οι εξαγωγές βάμβακος αναμένεται να μειωθούν κατά13% στοιστορικό χαμηλότων δεμάτων κατά δέματα λιγότερο από το 2014/15. Η εν λόγω πτώση αποδίδεται στην μείωση της συνολικής παραγωγής βαμβακιού, καθώς και την μείωση της ζήτησης από τους διεθνείς παραγωγούς extra μακρόινων νημάτων, λόγω του εκφυλισμού της ποιότητας

7 Η Ινδία, η Κίνα, η Ιταλία, η Τουρκία, το Πακιστάνκαιτο Μπαγκλαντέςήτανκορυφαίοι προορισμοίτων εξαγωγώντης Αιγύπτουτο 2014/2015και αναμένεταινα παραμείνουνκαι το 2015/2016. Εισαγωγικές διαδικασίες Η αιγυπτιακή νομοθεσία (άρθρο51της Υπηρεσία Καραντίνας (CAPQ Central Administration of Plant Quarantine του Υπουργείου Γεωργίας και υπουργική απόφαση3007/2001),προβλέπειότι τα δέματαβαμβακιού πρέπεινα είναι απαλλαγμένα απόσπόρουςήοποιαδήποτεξένα στοιχεία. Τα κοντέινερ και τα πλοία θα πρέπειεπίσης να είναιαπαλλαγμένα απόφυτικά απόβλητα, ιδιαίτερα από βαμβακόσπορους. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες Αρχές ανακαλύψουν ύπαρξη βαμβακόσπορων αρνούνται να εκτελωνίσουν το φορτίο και προτείνεται στον εισαγωγέαεναλλακτικά επανεξαγωγή, μεταφορά του φορτίου σε άλλοπροορισμό, επιστροφή στην χώρα προέλευσης, καταστροφήαπό τις τοπικέςαρχές Δεν υφίσταται κυβερνητική απαγόρευση ή περιορισμός στις εισαγωγές βαμβακιού από την ΕΕή άλλες εγκεκριμένες χώρες. Στις 16/8/2015 η Υπηρεσία Καραντίνας του Υπουργείου Γεωργίας (CentralAdministrationofPlantQuarantine), εξέδωσε απόφαση με την οποία ορίζονται οι όροι εισαγωγής βάμβακος. : - Χορήγηση στον εισαγωγέα άδεια εισαγωγής από την Υπηρεσία Καραντίνας του αιγυπτιακού Υπουργείου Γεωργίας τουλάχιστον ένα μήνα πριν την εισαγωγή - Αίτηση του εισαγωγέα προς την Δνση Καραντίνας του λιμένα υποδοχής για έγκριση και ορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας εκφόρτωσης (εν λόγω όρος σχετίζεται, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, με διαθεσιμότητα χώρων αποθήκευσης) - Στην διαδικασία απεντόμωσης, απαιτείται αυτή να έχει λάβει χώρα το ανώτερο 45 ημέρες πριν την εκφόρτωση σε αιγυπτιακό λιμένα, εάν έχει γίνει από τοπικό συνεργείο της χώρας προέλευσης, ή 3 μήνες εάν έχει γίνει από αιγυπτιακή Επιτροπή του Υπουργείου Γεωργίας. Η λογική της νέας ρύθμισης για εκλογίκευση της εμπορίας βάμβακος, ενέχει ενδεχομένως, κατά την άποψή παραγόντων της αγοράς, παγίδες κυρίως όσον αφορά τους όρους εκφόρτωσης και απεντόμωσης. Η εν λόγω ρύθμιση ενδέχεται στο μέλλον να αποτελέσει πρόσχημα για άτυπα εμπόδια στις εισαγωγές βάμβακος εκ μέρους των αιγυπτιακών Αρχών, γεγονός που συνέβη την τελευταία διετία όταν ενέκυπτε πρόβλημα διάθεσης της τοπικής παραγωγής με συνακόλουθες πιέσεις των παραγωγών προς την πολιτική ηγεσία. Η Αίγυπτος επιβάλλει μηδενικούς εισαγωγικούς δασμούςστο βαμβάκι (HS: ) και στο «λαναρισμένο ή χτενισμένο βαμβάκι» (HS: ) προέλευσης ΕΕ Οι σχετικοί με τις εισαγωγές κανονισμοίτης Αιγύπτου προβλέπουν ότι το

8 εισαγόμενοβαμβάκι θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ολόκληρους ή τεμαχισμένους σπόρους ή ξένα υλικά. Σε περίπτωση που φορτίο έχει σπόρους ολόκληρους ή τεμαχισμένους (ακόμα και αν ένας σπόρος βρίσκεται σε δεματοποιημένο βαμβάκι), δεν μπορεί να εκτελωνιστεί και προτείνεται στον εισαγωγέα εναλλακτικά επανεξαγωγή σε άλλο προορισμό, επιστροφή στην χώρα προέλευσης, καταστροφήυπό την επίβλεψη της CAPQ. Αν ο εισαγωγέας αποφασίσει την επανεξαγωγή, θα λάβει ένα πιστοποιητικό από την CAPQ το οποίο θα αναφέρει τους λόγουςαπόρριψης του φορτίου. Η νομοθεσία απαιτεί επίσης ότι το βαμβάκι που εξάγεται στην Αίγυπτο πρέπει να έχει υποστεί απεντόμωση (υποκαπνισμό fumigation) στην χώρα προέλευσης με την χρήση βρωμιούχου μεθυλίου, magtoxin ή phostoxin. Η απεντόμωση στην χώρα προέλευσης δεν αποκλείει από το να υποστεί εκ νέου την εν λόγω διαδικασία σε λιμένα της Αιγύπτου «εάν είναι απαραίτητο». Η Κυβέρνηση συνιστά επίσης προαιρετική επιθεώρηση πριν από την αποστολή στην χώρα προέλευσης. Σ αυτήν την περίπτωση, δύο επιθεωρητές της CAPQ μεταβαίνουν και επιθεωρούν το φορτίο πριν από την αναχώρησή του. Παρά το γεγονός ότι η εν λόγω διαδικασία είναι προαιρετική, ορισμένοι εισαγωγείς προτιμούν να επωμισθούν το κόστος και να αποστείλουν επιθεωρητές για να αποφεύγονται καθυστερήσεις στο λιμάνι εισόδου. Ο κλάδος της κλωστουφαντουργίας Η Αίγυπτος διαθέτει συνολικά κλωστήρια, 26 κρατικά και ιδιωτικά. Οι 26 κρατικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεις είναι θυγατρικές της Holding Company for Spinning, Weaving and Textile, απασχολούν περίπου εργαζόμενους που παράγουν το 35% της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της Αιγύπτου. Οι ιδιωτικέςεπιχειρήσεις είναι κυρίως μικρού και μεσαίου μεγέθους και ως επί το πλείστον κατασκευάζουν ενδύματα. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις απασχολούν περίπου εργαζομένων και παράγουν το 65% τοις της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της Αιγύπτου. Η κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία στην Αίγυπτο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και έχει συρρικνωθεί σημαντικά την τελευταία 30ετία. Ο κλάδος χρειάζεται εκσυγχρονισμό και χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος των πρώτων υλών, περιορισμένο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, υψηλούς μισθούς, υψηλή φορολογία και χρηματοοικονομικά έξοδα. Οι περισσότερες από τις 26 κρατικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεις είναι εξοπλισμένες με τα ίδια μηχανήματα από το Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει σχέδια για τον εκσυγχρονισμό των 26 εταιρειών, αλλά μόνο μία εταιρεία βρίσκεται υπό ανακαίνιση. Ο κλάδος υποφέρει από το υψηλό κόστος των πρώτων υλών καθώς το ακατέργαστο βαμβάκι αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 70% του συνολικού κόστους της νηματουργίας. Επί σειρά ετών, η βιομηχανία υποχρεώνοντας από την κράτος να προμηθεύεται τοπικό βαμβάκι σε τιμές υψηλότερες των διεθνών τιμών. Παρά το γεγονός ότι το κράτος κατέβαλε στην βιομηχανία την διαφορά μεταξύ εγχώριων και διεθνών τιμών, ο κλάδος αντιμετωπίζει

9 δυσκολίες στην εισαγωγή νημάτων, λόγω φθίνουσας ζήτησης καθώς η παγκόσμια βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας μετατόπισε την ζήτηση προς φθηνότερο μεσόινο και βραχύινο βαμβάκι, περιορίζοντας έτσι την ζήτηση αιγυπτιακού βάμβακος και νημάτων σε εξειδικευμένες αγορές και σε περιορισμένο αριθμό κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Η Κυβέρνηση συνεχίζει να επιβάλει διάφορους φόρους στην βιομηχανία, γεγονός που επιβαρύνει το κόστος στα κλωστήρια : φόρος επί των πωλήσεων 18%, δασμός επί του εισαγόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού 10%, τελωνειακοί δασμοί για τα περιουσιακά στοιχεία 15-40%, φόρος εισοδήματος 8-50% και φόρος σε «εμπορικά και βιομηχανικά κέρδη» 32%. Επιπλέον, στην διαρθρωτική μεταρρύθμιση τον Ιούλιο 2014 για τις ενεργειακές επιδοτήσεις, προσετέθη η αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων κατά 30-40%. Η ενέργεια αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του συνολικού κόστους παραγωγής. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στο φυσικό αέριο (150%). Ε. Δαϊρετζής Σύμβουλος ΟΕΥ Α ΠΗΓΕΣ 1. Υπουργείο Γεωργίας 2. Στατιστική Υπηρεσία ΑιγύπτουCAPMAS 3. AlexandriaCottonExporters Association 4. USDA Foreign Agricultural Service 5. EΛΣΤΑΤ 6. Οxford : TheReportEgypt Cotton Arbitration &Testing General Organization

10 Περιοχές καλλιέργειας βάμβακος στην Αίγυπτο (Feddan )

11 Χάρτης καλλιέργειας βάμβακος κατά ποικιλία

Embassy of Greece Office for Economic & Commercial Affairs Tel.: +2027948482 - Fax.: +2027940684, ecocom-cairo@mfa.gr, www.agora.mfa.

Embassy of Greece Office for Economic & Commercial Affairs Tel.: +2027948482 - Fax.: +2027940684, ecocom-cairo@mfa.gr, www.agora.mfa. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Η ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΟΣ - ΑΙΓΥΠΤΟΥ Ευάγγελος αϊρετζής ηµήτριος Πιτσιδήµος Σεπτέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 Η ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΙΓΥΠΤΟΥ Ευάγγελος Δαϊρετζής Δημήτριος Πιτσιδήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 5 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 7-8 ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Περιεχόμενα Διμερές εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΜΠΑΚΟΥ 2008 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΜΠΑΚΟΥ 2008 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΜΠΑΚΟΥ 2008 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ Μπακού, Απρίλιος 2009 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I... 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 5 1.ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ... 5 2.ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΠΑΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΠΑΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΠΑΚΟΥ Μπακού, Ιούνιος 2010 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I...5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...5 1.ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ...5 2.ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...5 3.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 0 ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Περιεχόµενα ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονοµικές εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα Μελέτη Σκοπιμότητας εκπονήθηκε για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ως εκ τούτου, κάποια από τα στοιχεία που περιέχει ενδέχεται να μην είναι

Η παρούσα Μελέτη Σκοπιμότητας εκπονήθηκε για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ως εκ τούτου, κάποια από τα στοιχεία που περιέχει ενδέχεται να μην είναι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ MBA TQM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 32/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ. Εμμανουέλα Τρούλη, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δημήτριος Δανηλάτος και

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 32/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ. Εμμανουέλα Τρούλη, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δημήτριος Δανηλάτος και ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 32/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 11 η Νοεμβρίου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας, στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τ Υ Ν Η Σ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2008

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τ Υ Ν Η Σ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τ Υ Ν Η Σ Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2008 6 RUE ST.FULGENCE, NOTRE DAME, 1082 TUNIS, TUNISIA TEL.: 00 216 71 (846 632), (288 411) FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2009

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2009 1. Εισαγωγή Από το 2004 η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010 ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ Απαγορεύεται η με κάθε μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η μετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση αυτού, η θέση

Διαβάστε περισσότερα

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία

Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία ThessalyTex:Τεχνολογική Πλατφόρμα Καινοτομίας για την Θεσσαλική Κλωστοϋφαντουργία Το Μέλλον της Κλωστοϋφαντουργίας και Παραγωγής Βαµβακιού στην Θεσσαλία Τελική Έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα και οι προοπτικές τους

Οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα και οι προοπτικές τους Οδηγός επιχειρείν στο Αζερμπαϊτζάν Οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα και οι προοπτικές τους ΓΕΝΙΚΑ Το Αζερμπαϊτζάν συγκαταλέγεται στις τρεις χώρες του Νοτίου Καυκάσου (μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΤΟΥΜΠΑΪ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 Στα: -Η.Α.Ε. -ΚΑΤΑΡ -ΜΠΑΧΡΕΪΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 494 1 /VI/2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 494 1 /VI/2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 494 1 /VI/2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 5 η Ιουλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Ελληνική αγορά κλωστοϋφαντουργίας και η επιρροή παραγωγής καινοτόμων προϊόντων της «Ελληνικής Υφαντουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΜΠΑΚΟΥ 2007 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΜΠΑΚΟΥ 2007 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ ΜΠΑΚΟΥ 2007 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ Μπακού, Απρίλιος 2008 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I... 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 5 1.ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ... 5 2.ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Π.Μ.Σ Τεχνοοικονομική ιοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων. ιπλωματική Εργασία. Χρηματοδοτική Μίσθωση

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Π.Μ.Σ Τεχνοοικονομική ιοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων. ιπλωματική Εργασία. Χρηματοδοτική Μίσθωση Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Τεχνοοικονομική ιοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ιπλωματική Εργασία Χρηματοδοτική Μίσθωση Πηγή Καμαρινοπούλου Α.Μ: ΜΤΕ1012 Πειραιάς Μάιος 2012 Χρηματοδοτική

Διαβάστε περισσότερα

Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959, 9447790, fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.

Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959, 9447790, fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 1.1 Γενικά ιεθνές εμπόριο είναι το σύνολο των ενεργειών με τις οποίες επιτυγχάνεται η διακίνηση και η κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ προσώπων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ (DOING BUSINESS IN ARMENIA 2015)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ (DOING BUSINESS IN ARMENIA 2015) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ (DOING BUSINESS IN ARMENIA 2015) Οικονομικές εξελίξεις (Γενικά). Το 2014 ο ρυθμός ανάπτυξης του Α.Ε.Π ανήλθε σε 4%%, ενώ ο κρατικός προϋπολογισμός προέβλεπε ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: 1. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΙΔΗ, ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. 7 1.1 Ορισμός Εξαγωγής 7 1.2 Είδη Εξαγωγής 7 1.2.1 Εξαγωγές με συν/κες διατυπώσεις 7 1.2.2 Εξαγωγές χωρίς συν/κες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΚΑΪΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΚΑΪΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΚΑΪΡΟΥ Κάιρο, Ιούλιος 2015 Συντάκτες: Α. Μακρανδρέου, Ε. Δαϊρετζής, Δ. Πιτσιδήμος 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..5 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ.6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάτες: Γαλαζούλας Νικόλαος Κιτσαράς Κωνσταντίνος

Συνεργάτες: Γαλαζούλας Νικόλαος Κιτσαράς Κωνσταντίνος Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑ : LOGISTICS Συνεργάτες: Γαλαζούλας Νικόλαος Κιτσαράς Κωνσταντίνος Επιβλέπων καθηγητής:τραχανάς Κωνσταντίνος Άρτα Σεπτέμβριος 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΠΑ

ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΠΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Ουάσιγκτων, ΗΠΑ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΑΓΟΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΠΑ Ευτυχία Ξυδιά, Γραμματέας ΟΕΥ Β Συμμετοχή: Γεωργία Μπαλλά, Ακόλουθος Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα