ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 49/2015 CPV: «Σχολικά Γεύµατα» ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ »

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 49/2015 CPV: 15894210-6 «Σχολικά Γεύµατα» ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης Τηλ.: ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 49/2015 CPV: «Σχολικά Γεύµατα» (τροποποίηση Λόγω αλλαγής ποσού Φ.Π.Α.) «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ » 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΝ Α ΥΛΩΝ 4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» 6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β» 7. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ» 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης Τηλ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προµήθειας έτοιµου φαγητού «catering» (πλήρες µεσηµεριανό γεύµα), για τη σίτιση των µαθητών του µουσικού σχολείου Κοµοτηνής, για το σχολικό έτος , προϋπ/σµού ,29 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%, ήτοι: Είδος Προµήθειας Σίτιση των µαθητών του µουσικού σχολείου Κοµοτηνής σχολικού έτους Ενδεικτικός Ενδεικτικός Φ.Π.Α. Προϋπ/σµός Προϋπ/σµός µε Κ.Α.Ε. 23% χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ Τρόπος κάλυψης της δαπάνης , , , Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισµό του Δήµου, οικ. έτους 2015 και 2016 αντίστοιχα. Η αναφερόµενη προµήθεια θα εκτελεστεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις: - του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., - του Ν. 2286/95, - του Ν. 3463/06, - της από 12/12/2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 240/Α/ ), που κυρώθηκε µε το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α'18), - του Ν. 4155/2013 (120A) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων

3 & άλλες Διατάξεις». - του Ν. 4281/2014 «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης Ελλ. Οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπ. Οικ. και άλλες διατάξεις». - Το από 15/07/2015 (Ν.4334/2015) ψηφισµένο νοµοσχέδιο «Επείγουσες Ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξής (ESM)» και ειδικότερα το άρθρο 1 στον οποίο αναφέρονται οι υπαγωγή των προϊόντων στον εκάστοτε Φ.Π.Α. Η προµήθεια θα γίνει µε Ανοικτό Δηµόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισµό και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης συστήµατος. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της και µέχρι τη λήξη του σχολικού έτους ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κοµοτηνή, 15 Ιουλίου 2015 Κοµοτηνή, 15 Ιουλίου 2015 Κοµοτηνή, 15 Ιουλίου 2015 Ο συντάξας Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Ο Προϊστάµενος Δ/νσης Ιωάννης Γκουρτσιλίδης ΠΕ Διοικητικού Ζωή Πολίτου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αθανάσιος Βίβογλου ΠΕ Οικονοµικού 3

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού είναι η ανάδειξη αναδόχου για τη σίτιση των 220 (κατ εκτίµηση) µαθητών του Μουσικού Σχολείου Κοµοτηνής καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους Οι τυχόν αλλαγές που προκύπτουν στις ποσότητες και στις ηµέρες παροχής της προµήθειας της σίτισης θα γνωστοποιούνται εγγράφως και εµπρόθεσµα από την Δ/νση του Μουσικού Σχολείου προς τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται στη σίτιση και µεγαλύτερου ή µικρότερου αριθµού µαθητών. Η σίτιση των µαθητών θα γίνεται όλες τις εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας (5 ηµέρες) που είναι ανοιχτά τα σχολεία, σύµφωνα µε τις σχετικές κάθε φορά αποφάσεις του Υπ. Παιδείας, τις ηµέρες που κάνουν µαθήµατα και όχι τις ηµέρες εξετάσεων, δηλαδή περίπου µέχρι τις , ανάλογα µε την απόφαση του αρµόδιου Υπουργείου σχετικά µε την έναρξη των εξετάσεων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έρχεται σε συνεννόηση καθηµερινά µε τον Δ/ντή του σχολείου, προκειµένου να ενηµερώνεται για τον ακριβή αριθµό των προς σίτισης µαθητών. Η ηµερήσια αποζηµίωση του αναδόχου θα ανέρχεται από τον αριθµό των ηµερησίως δηλωθέντων µαθητών από την Δ/νση του σχολείου επί της αξίας του ηµερήσιου συσσιτίου για κάθε µαθητή. Το καθηµερινό γεύµα θα παρασκευάζεται αυθηµερόν και θα τυποποιείται σε επιτρεπόµενες από της σχετική νοµοθεσία συσκευασίες. Η παράδοση των γευµάτων των µαθητών θα γίνεται σε χώρους που θα υποδείξει η Δ/νση του Μουσικού Σχολείου της Κοµοτηνής µε φροντίδα, δαπάνες και µεταφορικά µέσα του προµηθευτή τα οποία θα είναι τελείως καθαρά και απολυµασµένα. Η παράδοση των γευµάτων θα γίνεται την ώρα που θα ορίζεται από τη Δ/νση του Μουσικού Σχολείου. Τα προµηθευόµενα είδη θα παραδίδονται µε δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται κάθε στοιχείο που προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις. 4

5 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από τριµελή επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του Προϊσταµένου της Δ/νσης Δευτεροβάθµιας Εκπ/σης και θα αποτελείται από εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς υπαλλήλους (µόνιµοι υπάλληλοι) του σχολείου και έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων. Η επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει την έγκαιρη και σωστή ποιοτικά και ποσοτικά παράδοση του προβλεπόµενου για κάθε ηµέρα γεύµατος. Ειδικότερα, στις αρµοδιότητες της επιτροπής εµπίπτουν: ο έλεγχος καθαριότητας και της τακτικής απολύµανσης του µεταφορικού µέσου του προµηθευτή, ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας και ο έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας και προέλευσης ως και του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού γνωρίσµατος των παρεχόµενων ειδών. Ο προµηθευτής, οφείλει απαραίτητα να δίνει ακριβείς χαρακτηρισµούς των προσκοµιζόµενων ειδών όπως κατηγορία, προέλευση και κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµα τους οποίους η επιτροπή παραλαβής θα ελέγχει µε βάση την παραγγελία του σχολείου και τα αναγραφόµενα στοιχεία στο δελτίο αποστολής του προµηθευτή. Στη συνέχεια θα προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούµενη εξέταση και θα υπογράφεται πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης του προσκοµιζόµενου είδους. Σε περίπτωση απόρριψης γεύµατος ή τµήµατος αυτού µόνο για λόγους ποιότητας, ο προµηθευτής εφόσον το επιθυµεί µπορεί να ζητήσει πραγµατογνωµοσύνη από τους αρµόδιους κατ είδος υπαλλήλους αντίστοιχων δηµοσίων υπηρεσιών (Κτηνιάτρους, Γεωπόνους, Χηµικούς), των οποίων η γνώµη είναι δεσµευτική και την επιτροπή παραλαβής του σχολείου. Τα απορριφθέντα είδη δεν θα χρεώνονται. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής αµφιβάλλει για οποιοδήποτε προµηθευόµενο είδος, γίνεται δειγµατοληψία. Τα δείγµατα που λαµβάνονται, στέλνονται στην αρµόδια για την εξέταση υπηρεσία. Τα δείγµατα λαµβάνονται παρουσία του προµηθευτή ή του αντιπροσώπου του. Εάν το πόρισµα των παραπάνω αρµοδίων υπαλλήλων είναι υπέρ απόρριψης, λόγω συµβατικών εκτροπών αναφορικά µε την ποιότητα, ο προµηθευτής υποχρεούται στην άµεση αντικατάσταση του είδους µέσα στην προθεσµία που έχει καθοριστεί από την επιτροπή παραλαβής, σε αντίθετη περίπτωση το σχολείο έχει κάθε δικαίωµα να προµηθευτεί ίση ποσότητα του είδους από το ελεύθερο εµπόριο υπολογίζοντας σε βάρος του προµηθευτή κάθε πρόσθετη επιβάρυνση. Κατά την παράδοση των γευµάτων πρέπει να παρίσταται ο προµηθευτής αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο ενήλικο και εγγράµµατο του οποίου την ιδιότητα πρέπει να καταστήσει γνωστή το σχολείο για να υπογράψει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής ή απόρριψης των γευµάτων, διενέργειας δειγµατοληψιών και διαπίστωση παραβάσεων. Εάν ο προµηθευτής ή αντιπρόσωπός του αρνηθεί να υπογράψει τα παραπάνω πρωτόκολλα, θα πρέπει να γίνεται ρητή µνεία σε αυτά για την άρνηση της υπογραφής του. Στο πρακτικό θα καταγράφονται εκτός από τα πραγµατικά γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, η χρονολογία της παράβασης, το είδος, η ποσότητα, η αντικατάσταση ή όχι του είδους που απορρίφθηκε όπως και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο η επιτροπή παραλαβής κρίνει απαραίτητο να µνηµονευτεί. 5

6 Παρακάτω παρουσιάζεται ο αναλυτικός πίνακας πλήρων γευµάτων για πέντε εβδοµάδες και για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας του προσφερόµενου εδεσµατολογίου από Δευτέρα µέχρι κα Παρασκευή. Το προαναφερόµενο ηµερήσιο εδεσµατολόγιο θα πρέπει απαραίτητα επί ποινή αποκλεισµού να είναι σύµφωνο µε τους κανόνες υγιεινής διατροφής και τον παρακάτω πίνακα. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 η 2 η 3 η 4 η 5η Μακαρόνια µε Σουτζουκάκια Παστίτσιο Σουβλάκι µε Μακαρόνια µε κιµά µε ριζότο Σαλάτα πατάτες σάλτσα, Σαλάτα Σαλάτα κεφαλοτύρι, Δευτέρα Φρούτο τυρί Ψωµί, Φρούτο Ψωµί, Φρούτο Ψωµί, Φρούτο Φέτα, Ψωµί, Γλυκό Κοτόπουλο Κοτοσνίτσελ, Κρέας Κοτόπουλο Κοτοσνίτσελ, ψητό, πατάτες Πατάτες λεµονάτο µε ψητό, πουρές ρύζι Τρίτη Φούρνου ρύζι, Φούρνου Ψωµί Ψωµί, Ψωµί Ψωµί, Φρούτο Φρούτο Φρούτο Ψωµί, Φρούτο Φρούτο Φασόλια Φούρνου Φακές Αρακάς Φασολάδα Ρεβύθια Τετάρτη Φέτα Ψωµί, Γλυκό Ψωµί Ψωµί, Γλυκό Ψωµί, Γλυκό Ψωµί, Γλυκό Γλυκό Μοσχαράκι Κοτοσουβλάκι Μπιφτέκι µε Κρέας Σουτζουκάκια Κοκκινιστό µε µε πατάτες πουρέ λεµονάτο µε µε ρύζι Πέµπτη ρύζι πατάτες Ψωµί Ψωµί, Φρούτο Ψωµί, Φρούτο Ψωµί Φρούτο Φρούτο Ψωµί, Φρούτο Αρακάς Πατάτες Φασολάκια Ψαροκροκέτα Σπανακόρυζο Φούρνου πατάτες, Παρασκευή Τυρί Φέτα Τυρί Φέτα Ψωµί, Ψωµί Ψωµί, Γλυκό Ψωµί, Γλυκό Γλυκό Ψωµί, Γλυκό Γλυκό 6

7 Α. ΕΙΔΟΣ - Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ - Γ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ - Δ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΑ - Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΑ- ΣΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ - Ζ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - Η. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΙΤΙΣΤΗ - Θ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΙΤΙΣΗΣ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Η καθηµερινή σίτιση των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Κοµοτηνής θα γίνεται µε µεσηµβρινά γεύµατα, σε ατοµικές µερίδες και ατοµική συσκευασία. Α. ΕΙΔΟΣ : Κάθε µεσηµβρινό γεύµα θα αποτελείται από το κυρίως πιάτο, τη τη φέτα (ελληνική), το φρούτο ή το γλυκό και το ψωµί, σύµφωνα µε το παραπάνω ενδεικτικό εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο. Η σίτιση των µαθητών θα γίνεται µε ενιαίο εδεσµατολόγιο (µενού), σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα. Η παρασκευή των γευµάτων θα είναι ηµέρας αποκλειόµενης της µεθόδου προκατάψυξης τύπου cook and freeze, επί ποινή αποκλεισµού. Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Τα τρόφιµα και γενικώς οι πρώτες ύλες από τις οποίες παρασκευάζονται τα γεύµατα (κύριο πιάτο) και τα συνοδευτικά τους, θα είναι Α' Ποιότητας και θα τηρούν τους όρους του κώδικα τροφίµων και ποτών καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις. Ειδικά: α) το ψάρι θα πρέπει να είναι φρεσκοκατεψυγµένο φιλέτο (σφυρίδα, γαλέος, µπακαλιάρος), β) το κοτόπουλο, κρέας, κιµάς θα είναι νωπά, γ) ο κιµάς θα πρέπει να είναι µοσχαρίσιος, δ) οι σαλάτες να είναι εποχής, τα γλυκά να είναι σε ελαφρά µορφή και τα φρούτα να έχουν ποικιλία. Επιπλέον δεν θα περιέχουν σπορέλαια και ζωικά λίπη καθώς και πρόσθετα συστατικά (γαλακτοµετοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές ουσίες, συντηρητικά, υποκατάστατα κ.λπ.) που χαρακτηρίζονται από την κείµενη νοµοθεσία σαν επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία των µαθητών. Τα φαγητά πρέπει να παρασκευάζονται µε χρήση παρθένου ελαιόλαδου. Η επιχείρηση οφείλει να εφαρµόζει και να τηρεί το σύστηµα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου HACCP ως προς την διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας τροφίµων (Hazard Analysis and Critical Control Points). Σε περίπτωση που µέρος των προσφερόµενων γευµάτων δεν είναι παρασκευασµένα από τον ίδιο προµηθευτή (π.χ. κοµπόστα), τότε αυτός οφείλει µε δική του ευθύνη να διασφαλίσει τον παραπάνω όρο. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια υλικών που θα αποτελούν την βάση για την παρασκευή του προσφερόµενου µενού περιγράφονται παρακάτω. Τυχόν αλλαγές στο µενού του αναδόχου, λόγω έλλειψης ενός προϊόντος στην αγορά µπορούν να γίνουν µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, µε την προϋπόθεση ότι το νέο µενού είναι ισάξιο 7

8 ποιότητας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την καλύτερη ποιοτική σύνθεση των µερίδων, καθώς και τους βάρους τους. Γ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ : Το βάρος της κάθε µερίδας πρέπει να είναι αυτό που προσδιορίζεται από τις ισχύουσες αγορανοµικές και λοιπές διατάξεις όπως ισχύουν. Δ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : Το ηµερήσιο γεύµα θα συσκευάζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζονται απόλυτα οι όροι ασφαλούς, αβλαβούς και υγιεινής µεταφοράς και θα συνοδεύεται από κατάλληλα πιρούνια - κουτάλια - µαχαίρια πλαστικά (χωρίς προεξοχές και ανωµαλίες χύτευσής τους), χαρτοπετσέτες αλατοπίπερο κ.λπ. Η οργάνωση του εστιατορίου, η προµήθεια των σχετικών µηχανηµάτων, εργαλείων, επίπλων και σκευών, και γενικά η όλη υλικοτεχνική υποδοµή του εστιατορίου, ανήκει στον ανάδοχο, ο οποίος αναλαµβάνει όλες τις σχετικές δαπάνες, καθώς και τη συντήρηση αυτών, για όλο το διάστηµα διάρκειας της σύµβασης. Η όλη υλικοτεχνική οργάνωση θα είναι καινούργια, σύγχρονη και έτοιµα για χρήση από την πρώτη ηµέρα λειτουργίας των σχολείων. Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΑ : Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δικά του έξοδα να προµηθευτεί τον απαραίτητο, πλέον κατάλληλο και σύγχρονο, εξοπλισµό και τα απαραίτητα, πολύς καλής ποιότητας, σκεύη και έπιπλα για την απρόσκοπτη παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, δηλαδή θερµοθαλάµους που να τηρούν τις προδιαγραφές, δίσκους µε χωρίσµατα, µαχαιροπίρουνα, κ.τ.λ. και ότι άλλα εργαλεία θεωρεί ο ανάδοχος απαραίτητα για την εξασφάλιση της καλύτερης παροχής της εν λόγω υπηρεσίας. Επισηµαίνεται ότι όλη η υλικοτεχνική υποδοµή θα είναι καινούρια και αµεταχείριστη και για κάθε πιθανή φθορά των προς χρήση συσκευών ή επίπλων θα πρέπει να αντικαθίσταται µε άλλη ίδιας ποιότητας. Τα τρόφιµα θα µεταφέρονται σε κατάλληλα διαµορφωµένα για τη συντήρηση των τροφίµων οχήµατα, εντός των κλειστών δοχείων παρασκευής των ή σε ατοµικά σερβιρισµένα πιατάκια, τα οποία θα κουµπώνουν υποχρεωτικά. Όσοι έρχονται σε επαφή µε το φαγητό θα ακολουθούν κανόνες ατοµικής υγιεινής θα φορούν ενδύµατα εργασίας κατά τη διανοµή και θα έχουν ατοµικά βιβλιάρια υγείας τα οποία θα επιδεικνύουν στην Επιτροπή παραλαβής, αν και όποτε ζητηθούν. Το ηµερήσιο γεύµα θα διανέµεται ζεστό (µεταφερόµενο σε κατάλληλους για το σκοπό αυτό θερµοθαλάµους) και τα ατοµικά γεύµατα θα οµαδοποιούνται ανάλογα µε τον αριθµό των µαθητών - µαθητριών κάθε τµήµατος. Η µεταφορά των µερίδων θα γίνεται µε φροντίδα του προµηθευτή και θα πρέπει να πληροί αυστηρά τούς όρους υγιεινής και καθαριότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις, 8

9 η δε παράδοση των γευµάτων στο Μουσικό Σχολείο Κοµοτηνής, θα γίνεται κάθε εργάσιµη ηµέρα, σε χρόνο και χώρο που θα καθορισθεί µετά από υπόδειξη της Διεύθυνσης του Μουσικού Σχολείου και µε δυνατότητα τροποποίησης µετά από έγκαιρη ενηµέρωση προς τον προµηθευτή. ΣΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: Η διανοµή του φαγητού στους µαθητές καθώς επίσης και η αποκοµιδή των απορριµµάτων, θα γίνεται µε ευθύνη και µε το προσωπικό του προµηθευτή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευµένο προσωπικό για την πλήρη εξυπηρέτηση των σιτιζοµένων µαθητών. Ζ. ΕΛΕΓΧΟΣ : Η εποπτεία της λειτουργίας του εργαστηρίου παρασκευής του προς προµήθειας συσσιτίου, και ο έλεγχος της γνησιότητας και ποιότητας των χρησιµοποιουµένων υλικών, της ποσότητας και του βάρους των χορηγουµένων µερίδων φαγητού, καθώς και ο (αιφνιδιαστικός) έλεγχος της καθαριότητας του χώρου του εστιατορίου, διενεργείται από την Επιτροπή ελέγχου συµβάσεων, και είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που διενεργείται από τις καθ ύλην αρµόδιες Κρατικές Υπηρεσίες (Αγορανοµία, Υγειονοµική Υπηρεσία Υπουργείου ή τη Δ/νση Εµπορίου, Κτηνιατρικής, ΕΦΕΤ κ.τ.λ.). Τα ανωτέρω όργανα παρακολουθούν την τήρηση όλων των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο, τα δε πορίσµατά τους θα υποβάλλονται στην εκάστοτε αρµόδια υπηρεσία προς ενηµέρωση και λήψη σχετικών αποφάσεων όπου τυχόν χρειάζεται. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον ασκούν. Το προσωπικό, το απασχολούµενο από τον προµηθευτή στην προετοιµασία, στη µεταφορά και στην προσφορά των γευµάτων στους µαθητές, πρέπει να έχει πιστοποιητικό υγείας. Το προσωπικό του αναδόχου που θα αποστέλλεται στο σχολείο θα πρέπει προηγουµένως να διαπιστωθεί ότι είναι υγιές, γεγονός το οποίο θα προκύπτει από επίσηµα έγγραφα (από τα οποία να προκύπτει ότι τα εν λόγω άτοµα είναι εµβολιασµένα και έχουν κάνει τις αναγκαίες εξετάσεις για µεταδοτικά νοσήµατα, ηπατίτιδα, φυµατίωση κ.τ.λ. και άρα είναι ικανά για την ως άνω εργασία). Όλα τα παραπάνω θα είναι ανά πάσα στιγµή στη διάθεση και των µελών των επιτροπών ελέγχου και σε περίπτωση ασθένειας ή ακαταλληλότητάς τους θα πρέπει άµεσα να αντικατασταθούν. Επίσης, υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Η. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Η συµπεριφορά των ατόµων που θα έρχονται σε επαφή µε µαθητές, τους γονείς και το προσωπικό του σχολείου πρέπει να είναι άψογη. Το δε σερβίρισµα από τους υπαλλήλους του αναδόχου θα πρέπει να είναι το κατάλληλο. Η αποχώρηση των υπαλλήλων του αναδόχου θα γίνεται µετά την ολοκλήρωση της σίτισης του συνόλου των µαθητών και σε συνεννόηση µε τον Δ/ντη του σχολείου. 9

10 Θ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΙΤΙΣΗΣ : Η Δ/νση του σχολείου διατηρεί το δικαίωµα της αναστολής της σίτισης σε ηµέρες αργιών, εορτών, εξετάσεων, εκδροµών, µειωµένου ωραρίου, κ.λπ. ή όποτε άλλοτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη ή αναγκαία η σίτιση των µαθητών, µετά από έγκαιρη έγγραφη ή µη προειδοποίηση του προµηθευτή. Ανάλογα ισχύουν και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν πρόκειται να λειτουργήσει το σχολείο µετά από απόφαση του Δήµου ή του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία ανακοινώνεται από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα. Ως έγκαιρη προειδοποίηση εννοείται αυτή που θα πραγµατοποιείται την προηγουµένη τουλάχιστον ηµέρα από εκείνη που πρόκειται να γίνει η αναστολή της σίτισης. Κατ' εξαίρεση και µόνο για τις ηµερήσιες απρογραµµάτιστες εκδροµές του Σχολείου (πορείες), η ενηµέρωση του σιτιστή για την αναστολή για την µερική ή ολική αναστολή της σίτισης, µπορεί να πραγµατοποιηθεί το πρωί της ίδιας ηµέρας. Η Δ/νση του σχολείου δύναται να απαιτεί περικοπή ορισµένων γευµάτων έως και το ήµισυ επί του συνόλου ηµερησίως, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο (απουσίες µαθητών, ηµερήσιες εκδροµές κ.λπ.). Επίσης δύναται να απαιτήσει αλλαγή του τόπου σίτισης µέρους µαθητών ή όλης της δύναµης των µαθητών λόγω µεταστέγασης του σχολείου ή εκδηλώσεων, πάντα όµως µετά από συνεννόηση µε τον προµηθευτή. Σε ηµέρες νηστείας, η Δ/νση του σχολείου µπορεί να ζητήσει από τον προµηθευτή, εγγράφως και έγκαιρα την αλλαγή του ηµερήσιου προγράµµατος διατροφής. Ι. ΓΕΝΙΚΑ: Η παρασκευή, αποθήκευση, µεταφορά ή διανοµή ή διάθεση έτοιµων προς κατανάλωση γευµάτων πρέπει να πραγµατοποιείται µε υγιεινό τρόπο, µε την εφαρµογή των διαδικασιών που αναπτύσσονται και υλοποιούνται σύµφωνα µε τις αρχές του συστήµατος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιµων σηµείων ελέγχου (HACCP), µε βάση τον κανονισµό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. για την υγιεινή των τροφίµων. Επί πλέον, ο ανάδοχος οφείλει όχι µόνο να εφαρµόζει αλλά και να αναθεωρεί την διαδικασία η οποία αναπτύσσεται και υλοποιείται σύµφωνα µε τις αρχές του HACCP. Η εφαρµογή και ανάπτυξη του παραπάνω συστήµατος αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της επιχείρησης του υποψηφίου αναδόχου. Απαγορεύεται η εκ µέρους του αναδόχου εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου και δεξαµενής υγραερίου στο χώρο που παραχωρείται από το σχολείο για την συντήρηση των φαγητών σε κατάλληλη θερµοκρασία. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση φιαλών υγραερίου για τη λειτουργία σχετικών συσκευών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απόλυτη καθαριότητα σε όλους τους χώρους που υπάγονται στο εστιατόριο, µε δικά του έξοδα. Η αναθέτουσα αρχή, µετά από σχετική εισήγηση των επιτροπών ή και του Δ/ντη του σχολείου µπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να αντικαταστήσει υπάλληλό του για λόγους υγείας (ψυχικό ή µεταδοτικό νόσηµα), ανάρµοστης συµπεριφοράς ή έλλειψης 10

11 καθαριότητας. Ο απολυόµενος δεν δύναται να απαιτήσει την τυχόν δικαιούµενη αποζηµίωση από την αναθέτουσα αρχή. Ο τρόπος παρασκευής και η µορφή του προς προµήθειας γεύµατος µένει ανοιχτά στους υποψηφίους. Ωστόσο τα υλικά για την παρασκευή των γευµάτων θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης και τους ισχύοντες κανόνες τις κείµενης νοµοθεσίας. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κοµοτηνή, 15 Ιουλίου 2015 Κοµοτηνή, 15 Ιουλίου 2015 Κοµοτηνή, 15 Ιουλίου 2015 Ο συντάξας Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Ο Προϊστάµενος Δ/νσης Ιωάννης Γκουρτσιλίδης ΠΕ Διοικητικού Ζωή Πολίτου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αθανάσιος Βίβογλου ΠΕ Οικονοµικού 11

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Παρακάτω προτίθεται οι προδιαγραφές που πρέπει να διαθέτουν τα προς προµήθεια τρόφιµα που θα αποτελούν τις πρώτες ύλες για την παρασκευή του συσσιτίου των µαθητών του Μουσικού σχολείου Κοµοτηνής. Επισηµαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα του τελικού προς προµήθεια προϊόντος και εποµένως θέτει αυστηρές προδιαγραφές σε όλα τα στάδια παρασκευής του (από την προµήθεια των πρώτων υλών έως το σερβίρισµα), τις οποίες ο ανάδοχος υποχρεούται να δεσµευτεί µε υπεύθυνη δήλωσή του ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι θα προµηθεύεται τα προϊόντα µε τις παρακάτω προδιαγραφές και ότι θα αποδέχεται ανεπιφύλακτα κάθε αιφνιδιαστικό έλεγχο της αναθέτουσας αρχής, προκειµένου να διαπιστωθεί αν τηρείται η προµήθεια προϊόντων µε τις προδιαγραφές που ορίζει η διακήρυξη και η σύµβαση. 1) ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΝΩΠΟ Το κρέας να προέρχεται από ζώο σφαγµένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόµιµα, να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόµενες σηµάνσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ειδικά για το βόειο κρέας διευκρινίζεται ότι θα αφορά βόειο νεαρό ζώο 12 έως 24 µηνών απαιτείται η προσκόµιση ετικέτας επισήµανσης. Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση και τα σφαγεία της να ταξινοµούνται µε µικρή κατηγορία λίπους. Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσής του στον φορέα δεν πρέπει να παρουσιάζει θερµοκρασία ανώτερη των +7ο C οξύτητα (ΡΗ) µεγαλύτερη του 6,1 και µικρότερη του 5,6 και αλλοίωση του χρώµατος της οσµής και της σύστασης. Η µεταφορά του κρέατος προς τον φορέα θα γίνεται υπό υγιεινές συνθήκες και µε µεταφορικά µέσα εφοδιασµένα µε σχετική άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Ο κιµάς θα κόπτεται από κρέας που πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε άδεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας ζώου που έχει σφαγεί σύµφωνα µε την ισχύουσα 12

13 νοµοθεσία και θα παράγεται σε εργοστάσιο νοµίµως αδειοδοτούµενο µε Κ.Α.Κ.Ε. (Κωδικός Αριθµός Κτηνιατρικής Έγκρισης). Σε περίπτωση που το κρέας έχει υποστεί κατάψυξη, ο χρόνος συντήρησής του να µην υπερβαίνει το ένα (1) έτος. 2) ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ (τ.65%) Τα κοτόπουλα θα πρέπει να έχουν επαρκή θρέψη, να έχουν σφαγεί κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας σε εγκεκριµένα και νόµιµα λειτουργούνται πτηνοσφαγεία, ανεπτυγµένο µυϊκό σύστηµα µε δέρµα λείο και µαλακό ξιφοειδή απόφυση του στέρνου µαλακή και άκαµπτη και να έχουν διατραφεί µε καλή τροφή. Δεν θα πρέπει να αναδίδουν κακοσµία, απαλλαγµένα αλλοιώσεων, κακώσεων, εκδορών και γενικότερα να φέρουν τη σφραγίδα του πτηνοσφαγείου και την ηµεροµηνία σφαγής και ανάλωσης. Τα προσκοµιζόµενα κοτόπουλα (τ.65%) να είναι αποπτερωµένα, χωρίς κεφάλι και πόδια που κόβονται στους ταρσούς ή ένα εκατοστό κάτω από αυτούς και χωρίς στο συκώτι, στοµάχι, καρδιά και έντερα. Το βάρος τους πρέπει να είναι γρ. έως γρ. Γενικά πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις. Τα τεµαχισµένα κοτόπουλα, να φέρουν όλες τις προβλεπόµενες ενδείξεις από τις κείµενες διατάξεις και να προέρχονται από εγκεκριµένη εγκατάσταση µε άδεια και Κ.Α.Κ.Ε. (Κωδικός Αριθµός Κτηνιατρικής Έγκρισης). 3) ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ Τα οπωρολαχανικά θα είναι Α ποιότητας, της εποχής, φρέσκα και θα πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Απαγορεύεται η ύπαρξη ελαττωµατικών φρούτων στην ποσότητα προς κατανάλωση που µεταφέρεται στο σχολείο. Εφίσταται η προσοχή του προµηθευτή όπως στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιµολόγιο αναγράφονται λεπτοµερώς χαρακτηρισµοί του προσκοµιζόµενου είδους, κατηγορία και τόπος προέλευσης και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Μέρλιν, Κρήτης κτλ. ΜΗΛΑ: Στάρκιν, Ντελίσιους, κτλ. ΑΧΛΑΔΙΑ: Κρυστάλια κτλ. 4) ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ Τα προµηθευόµενα είδη πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές σύµφωνα µε τον κώδικα Τροφίµων & Ποτών και να προέρχονται από νοµίµως λειτουργούντα εργοστάσια. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στις προδιαγραφές για την αποθήκευση και τη µεταφορά. Το παστεριωµένο γάλα πρέπει: Α. Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαµβάνει την έκθεση σε υψηλή θερµοκρασία για µικρό χρονικό διάστηµα (τουλάχιστον 71,7ο C για 15 ή ισοδύναµος συνδυασµός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιµοποιεί διαφορετικούς συνδυασµούς χρόνου και θερµοκρασίας για την επίτευξη ισοδύναµου αποτελέσµατος. 13

14 Β. Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιµασία φωσφατάσης και θετική αντίδραση στη δοκιµασία υπεροξείδασης. Ωστόσο, επιτρέπεται η παραγωγή παστεριωµένου γάλακτος µε αρνητική αντίδραση στη δοκιµασία υπεροξείδασης υπό την προϋπόθεση ότι η ετικέτα του γάλακτος φέρει ένδειξη όπως «υψηλής παστερίωσης». Γ. Αµέσως µετά την παστερίωση να ψύχεται το συντοµότερο δυνατόν σε θερµοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 6ο C στην οποία και συντηρείται, αποθηκεύεται και διανέµεται, η δε διάρκεια της συντήρησής του καθορίζεται µε ευθύνη του παρασκευαστή και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 5 ηµέρες συµπεριλαµβανοµένης και της ηµεροµηνίας παστερίωσης. Δ. Στη συσκευασία πρέπει απαραιτήτως να γράφεται έντυπος η ηµεροµηνία της παστεριώσεως. Ε. Να προέρχεται από εγκατάσταση αδειοδοτηµένη και εγκεκριµένη από τη Δ/νση Κτηνιατρικής. 5) ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ Το προσφερόµενο είδος θα πρέπει να είναι Α ποιότητας, παραγόµενο από πρόβειο ή µε µείγµα πρόβειου-γίδινου γάλακτος, σύµφωνα µε τον κώδικα Τροφίµων & Ποτών, από εγκεκριµένο τυροκοµείο και στην συσκευασία του παραγωγού να αναγράφεται: α) το ονοµατεπώνυµο του παραγωγού, τυροκόµου ή η επωνυµία της επιχείρησης, β) η τοποθεσία του τυροκοµείου και γ) η ηµεροµηνία παραγωγής. Τα τρίµµατα αποκλείονται. 6) ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ Το νωπό βούτυρο θα παρασκευάζεται από πλήρες και κανονικό γάλα αγελάδος ή πρόβειο παστεριωµένο ή να προέρχονται από παστεριωµένη κρέµα, να φέρει προστατευτικό περιτύλιγµα έναντι δυσµενών εξωτερικών επιδράσεων και να έχει παρασκευασθεί σε εγκαταστάσεις αδειοδοτηµένες, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Τα σκληρά και ηµίσκληρα τυριά να είναι Α ποιότητας και να έχουν παρασκευασθεί σε εγκαταστάσεις αδειοδοτηµένες, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και στην προσφορά να δηλώνεται η προέλευσή τους. 7) ΖΥΜΑΡΙΚΑ, ΡΥΖΙ Τα προµηθευόµενα ζυµαρικά να πληρούν τις διατάξεις του κώδικα Τροφίµων και Ποτών. 8) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στα έλαια και παράγωγά τους που θα χρησιµοποιούνται για την Παρασκευή του προς προµήθεια συσσιτίου. Ειδικότερα θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις 14

15 του άρθρου 124 της αρ / ΚΥΑ (ΦΕΚ 1187/τ.Β / ). Συγκεκριµένα: Πρόκειται αποκλειστικά για: Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, δηλαδή ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και µόνο µε µη µηχανικές µεθόδους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ελαιόλαδο παρθένο, δηλαδή ελαιόλαδο ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από ελιές και µόνο µε µη µηχανικές µεθόδους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ελαιόλαδο που αποτελείται από εξευγενισµένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 9) ΑΡΤΟΣ - ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Ο προσφερόµενος άρτος αρτοσκεύασµα πρέπει να είναι φρέσκο, παραγωγής της ίδιας ηµέρας, 70 γρ., παρασκευασµένο από εγκεκριµένους τύπους ή κατηγορίες αλεύρων, σύµφωνα µε τον κώδικα Τροφίµων & Ποτών. 10) ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ διατάξεις. Τα προσφερόµενα είδη παντοπωλείου θα πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες Όλα τα προς προµήθεια προϊόντα για την Παρασκευή του συσσιτίου καθώς και οι µονάδες παραγωγής, συσκευασίας ή διανοµής τους πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις Κ.Υ.Α / (ΦΕΚ 1187/τ.Β ) και µε τους κανονισµούς Ε.Κ. 178/ /2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 στους οποίους περιγράφονται και οι εκάστοτε κυρώσεις. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κοµοτηνή, 15 Ιουλίου 2015 Κοµοτηνή, 15 Ιουλίου 2015 Κοµοτηνή, 15 Ιουλίου 2015 Ο συντάξας Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Ο Προϊστάµενος Δ/νσης Ιωάννης Γκουρτσιλίδης ΠΕ Διοικητικού Ζωή Πολίτου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αθανάσιος Βίβογλου ΠΕ Οικονοµικού 15

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισµός της προµήθειας έτοιµου φαγητού ανέρχεται στο ποσό των ,29 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και αναλυτικά έχει ως εξής: Προµήθεια πλήρους µεσηµβρινού γεύµατος για τη σίτιση των 220 (κατ εκτίµηση) µαθητών του Μουσικού Σχολείου Κοµοτηνής για το σχολικό έτος Ο αριθµός των εργάσιµων ηµερών υπολογίζεται σε εκατόν πενήντα (150) περίπου, µε ηµεροµηνία έναρξης την 14/09/2015. Η µελέτη βασίζεται στο µε αρ. πρωτ. Φ.2.8/2902/ έγγραφο της Δ/νσης Β/θµιας Εκπ/σης Ροδόπης µε το οποίο πληροφορεί τον Δήµο Κοµοτηνής πως ο αριθµός των µαθητών θα είναι της τάξης των 220 (κατ εκτίµηση) για τη νέα σχολική χρονιά. Ηµερήσιο Περιγραφή Αριθµός ηµερών Αριθµός µαθητών Αριθµός ηµερήσιων γευµάτων κόστος σίτισης ανά µαθητή Ετήσια δαπάνη χωρίς ΦΠΑ (α) (β) (γ) = α*β (δ) (ε) = γ*δ Ηµερήσιο γεύµα ανά µαθητή , ,00 ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,34 ΦΠΑ 23% ,29 ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ( ) ,29 16

17 Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 µε ,00 και τον αντίστοιχο κωδικό οικονοµικού έτους 2016 µε ,00. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κοµοτηνή, 15 Ιουλίου 2015 Κοµοτηνή, 15 Ιουλίου 2015 Κοµοτηνή, 15 Ιουλίου 2015 Ο συντάξας Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Ο Προϊστάµενος Δ/νσης Ιωάννης Γκουρτσιλίδης ΠΕ Διοικητικού Ζωή Πολίτου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού Αθανάσιος Βίβογλου ΠΕ Οικονοµικού 17

18 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης: µε έδρα την... οδός... αριθµός. Τ.Κ... Τηλ...Fax... Α.Φ.Μ... Δ.Ο.Υ Περιγραφή Αριθµός Αριθµό Αριθµός Ηµερήσιο κόστος Ετήσια ηµερών ς ηµερήσιων σίτισης ανά δαπάνη (α) (β) (γ) = α*β (δ) (ε) = γ*δ Ηµερήσιο γεύµα ανά µαθητή ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 23% ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ / /2015 (ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 18

19 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'» Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΔΟΤΗΣ (Ονοµασία Τράπεζας, Υποκατάστηµα). Ηµεροµηνία Έκδοσης.. Προς τον Δήµο Κοµοτηνής Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, 69100, Κοµοτηνή ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ....ΕΥΡΩ... Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως), υπέρ της Εταιρείας.οδός αριθµός. ΤΚ {ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1., 2 ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών}, δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό του Δήµου Κοµοτηνής «Σίτιση των µαθητών του µουσικού σχολείου Κοµοτηνής, σχολικού έτους » σύµφωνα µε την υπ αριθ... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει. Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει µέχρι και την 1 (χρόνος λήξης εγγυητικής) Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δηµόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. (Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 1 Σηµείωση για την τράπεζα: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι τουλάχιστον µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 19

20 ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από το Ταµείο Παρακαταθηκών & Δανείων θα πρέπει, πέραν των υποχρεωτικών διατυπώσεων στο Άρθρο 16 της παρούσας Διακήρυξης, να διατυπώνονται και οι όροι: 1) «Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη ή µη η απαίτησή σας µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας» και 2) «η εγγύηση διέπεται από τους όρους του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ». 20

21 Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Ονοµασία Τράπεζας Κατάστηµα Ηµεροµηνία έκδοσης ΕΥΡΩ. Προς: (1) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ αριθµόν.. για ΕΥΡΩ Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως)..... στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της Εταιρείας, οδός..., αριθµός, ΤΚ... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)., (2).., κ.λ.π ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης προµηθευτών), για την καλή εκτέλεση της σύµβασης για την προµήθεια... (αριθµός διακήρυξης / ) προς κάλυψη αναγκών του Μουσικού Σχολείου Κοµοτηνής και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας. ΕΥΡΩ αυτής. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, το οποίο και µας βαρύνει. Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σε εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δηµόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή (1) τίθεται ο ανάλογος φορέας, µε τον οποίο θα υπογράψει σύµβαση ο ανάδοχος Γεώργιος Πετρίδης 21

22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'» Σχέδιο Σύµβασης ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Κοµοτηνή, / / 2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ... ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Αξία προ Φ.Π.Α. Αξία µε Φ.Π.Α... Στη Κοµοτηνή σήµερα την / / 2015, στο Δηµοτικό Κατάστηµα του Δήµου Κοµοτηνής, οδός Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, µεταξύ αφενός του Δηµάρχου, Κ ου Γεωργίου ΠΕΤΡΙΔΗ, που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπεί το Δήµο Κοµοτηνής και θα καλείται στο εφεξής "Αναθέτουσα Αρχή" Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κοµοτηνής και αφετέρου της εταιρείας/του φυσικού προσώπου «..», µε έδρα:., Α.Φ.Μ.:.., Δ.Ο.Υ..., και θα καλείται εφεξής "Προµηθευτής", συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : Ο πρώτος των συµβαλλοµένων έχοντας υπ όψιν του: 1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 1.1 Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 1.2 Της υπ αρ / Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ), 1.3 Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), «Κώδικας Δήµων και Κοινοτήτων». 1.4 Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης». 1.5 Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/A/2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ ). 1.6 Του Ν. 4152/2013 (Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές) τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. 1.7 Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα Στήριξης και ανάπτυξης Ελλ. Οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπ. Οικ. και άλλες διατάξεις. 1.8 Κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη. 22

23 2 Τα λοιπά έγγραφα: 2.1 Το Πρωτογενές Αίτηµα µε ΑΔΑΜ: (Μελέτη αριθ. 49/2015). 2.2 Την αριθ. 187/2015 Απόφαση Δηµοτικού Συµβουλίου, «έγκριση διενέργειας σίτισης µαθητών µουσικού σχολείου Κοµοτηνής για το σχολικό Έτος ». 2.3 Την αριθ. 355/ Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία θα βαρύνει µε το ποσό των ,00 τον Κ.Α του προϋπ/σµού του Δήµου, οικον. έτους 2015 και τον αντίστοιχο Κ.Α.Ε του τακτικού προϋπολογισµού του Δήµου οικ. Έτους 2016 µε το ποσό των , Την αριθ. 131/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου (ΑΔΑ: ΩΞΨΗΩΛΟ-ΠΜΣ), «έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης». 2.5 Την αριθ. 151/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου περί «έγκρισης όρων διακήρυξης τεχνικών προδιαγραφών». 2.6 Την αριθ../2015 Διακήρυξη Δηµάρχου (ΑΔΑΜ: 14PROC00 ) 2.7 Την αριθ.../2015 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑ: ) 2.8 Τα αριθ.../ Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισµού. 2.9 Την αριθ. /2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου (ΑΔΑ:.) περί «Έγκρισης των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισµού---Κατακύρωση αποτελέσµατος Την αριθ. /2015 Ανακοίνωση Κατακύρωσης Α ν α θ έ τ ε ι Στο δεύτερο συµβαλλόµενο την προµήθεια έτοιµου φαγητού για τη σίτιση των µαθητών του µουσικού σχολείου Κοµοτηνής Σχολικού Έτους µε τιµή όπως αναφέρεται παρακάτω µε τους ακόλουθους όρους και συµφωνίες. Περιγραφή Αριθµός ηµερών Αριθµός µαθητών Αριθµός ηµερήσιων γευµάτων Ηµερήσιο κόστος σίτισης ανά µαθητή χωρίς ΦΠΑ Ετήσια δαπάνη Ηµερήσιο γεύµα ανά µαθητή Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. Φ.Π.Α 23% Σύνολο Με Φ.Π.Α 23

24 Το εβδοµαδιαίο Πρόγραµµα Σίτισης του Μουσικού Σχολείου θα είναι το εξής: ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 η 2 η 3 η 4 η 5η Μακαρόνια µε Σουτζουκάκια Παστίτσιο Σουβλάκι µε Μακαρόνια µε κιµά µε ριζότο Σαλάτα πατάτες σάλτσα, Δευτέρα Σαλάτα Σαλάτα κεφαλοτύρι, Ψωµί, Ψωµί, Φρούτο τυρί Φρούτο Φρούτο Ψωµί, Φρούτο Φέτα, Ψωµί, Γλυκό Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Κοτόπουλο ψητό, Κοτοσνίτσελ, Κοτόπουλο πατάτες Πατάτες Κρέας ψητό, πουρές Φούρνου λεµονάτο µε Φούρνου ρύζι, Ψωµί, Ψωµί Φρούτο Φρούτο Ψωµί, Φρούτο Ψωµί, Φρούτο Φασόλια Φακές Αρακάς Φασολάδα Φούρνου Φέτα Ψωµί, Ψωµί, Γλυκό Ψωµί Ψωµί, Γλυκό Γλυκό Γλυκό Μοσχαράκι Κοτοσουβλάκι Κρέας Κοκκινιστό µε µε πατάτες Μπιφτέκι µε λεµονάτο µε ρύζι πουρέ πατάτες Ψωµί, Ψωµί, Φρούτο Φρούτο Ψωµί Φρούτο Ψωµί, Φρούτο Αρακάς Πατάτες Φασολάκια Ψαροκροκέτα Φούρνου πατάτες, Τυρί Φέτα Ψωµί, Ψωµί, Ψωµί Ψωµί, Γλυκό Γλυκό Γλυκό Γλυκό Κοτοσνίτσελ, ρύζι Ψωµί Φρούτο Ρεβύθια Ψωµί, Γλυκό Σουτζουκάκια µε ρύζι Ψωµί Φρούτο Σπανακόρυζο Τυρί Φέτα Ψωµί, Γλυκό 24

25 Άρθρο 1 Εγγυήσεις Για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, ο προµηθευτής κατέθεσε την αριθ. εγγυητική επιστολή τ, ύψους που καλύπτει το 2% της συµβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α., µε ισχύ µέχρι την επιστροφή της. Άρθρο 2 Διάρκεια Σύµβασης Η σύµβαση θα ισχύει από την έναρξη της σχολικής χρονιάς (περίπου 14/09/2015) ή την υπογραφή της εφόσον είναι µεταγενέστερη και ως τη λήξη του σχολικού έτους (περίπου 15/05/2015). Άρθρο 3 Υποχρεώσεις Αναδόχου Α. ΕΙΔΟΣ : Κάθε µεσηµβρινό γεύµα θα αποτελείται από το κυρίως πιάτο, τη τη φέτα (ελληνική), το φρούτο ή το γλυκό και το ψωµί, σύµφωνα µε το παραπάνω ενδεικτικό εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο. Η σίτιση των µαθητών θα γίνεται µε ενιαίο εδεσµατολόγιο (µενού), σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα. Η παρασκευή των γευµάτων θα είναι ηµέρας αποκλειόµενης της µεθόδου προκατάψυξης τύπου cook and freeze, επί ποινή αποκλεισµού. Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Τα τρόφιµα και γενικώς οι πρώτες ύλες από τις οποίες παρασκευάζονται τα γεύµατα (κύριο πιάτο) και τα συνοδευτικά τους, θα είναι Α' Ποιότητας και θα τηρούν τους όρους του κώδικα τροφίµων και ποτών καθώς και τις υγειονοµικές και κτηνιατρικές διατάξεις. Ειδικά: α) το ψάρι θα πρέπει να είναι φρεσκοκατεψυγµένο φιλέτο (σφυρίδα, γαλέος, µπακαλιάρος), β) το κοτόπουλο, κρέας, κιµάς θα είναι νωπά, γ) ο κιµάς θα πρέπει να είναι µοσχαρίσιος, δ) οι σαλάτες να είναι εποχής, τα γλυκά να είναι σε ελαφρά µορφή και τα φρούτα να έχουν ποικιλία. Επιπλέον δεν θα περιέχουν σπορέλαια και ζωικά λίπη καθώς και πρόσθετα συστατικά (γαλακτοµετοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές ουσίες, συντηρητικά, υποκατάστατα κ.λπ.) που χαρακτηρίζονται από την κείµενη νοµοθεσία σαν επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία των µαθητών. Τα φαγητά πρέπει να παρασκευάζονται µε χρήση παρθένου ελαιόλαδου. Η επιχείρηση οφείλει να εφαρµόζει και να τηρεί το σύστηµα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου HACCP ως προς την διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας τροφίµων (Hazard Analysis and Critical Control Points). 25

26 Σε περίπτωση που µέρος των προσφερόµενων γευµάτων δεν είναι παρασκευασµένα από τον ίδιο προµηθευτή (π.χ. κοµπόστα), τότε αυτός οφείλει µε δική του ευθύνη να διασφαλίσει τον παραπάνω όρο. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια υλικών που θα αποτελούν την βάση για την παρασκευή του προσφερόµενου µενού περιγράφονται παρακάτω. Τυχόν αλλαγές στο µενού του αναδόχου, λόγω έλλειψης ενός προϊόντος στην αγορά µπορούν να γίνουν µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, µε την προϋπόθεση ότι το νέο µενού είναι ισάξιο ποιότητας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την καλύτερη ποιοτική σύνθεση των µερίδων, καθώς και τους βάρους τους. Γ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ : Το βάρος της κάθε µερίδας πρέπει να είναι αυτό που προσδιορίζεται από τις ισχύουσες αγορανοµικές και λοιπές διατάξεις όπως ισχύουν. Δ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : Το ηµερήσιο γεύµα θα συσκευάζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζονται απόλυτα οι όροι ασφαλούς, αβλαβούς και υγιεινής µεταφοράς και θα συνοδεύεται από κατάλληλα πιρούνια - κουτάλια - µαχαίρια πλαστικά (χωρίς προεξοχές και ανωµαλίες χύτευσής τους), χαρτοπετσέτες αλατοπίπερο κ.λπ. Η οργάνωση του εστιατορίου, η προµήθεια των σχετικών µηχανηµάτων, εργαλείων, επίπλων και σκευών, και γενικά η όλη υλικοτεχνική υποδοµή του εστιατορίου, ανήκει στον ανάδοχο, ο οποίος αναλαµβάνει όλες τις σχετικές δαπάνες, καθώς και τη συντήρηση αυτών, για όλο το διάστηµα διάρκειας της σύµβασης. Η όλη υλικοτεχνική οργάνωση θα είναι καινούργια, σύγχρονη και έτοιµα για χρήση από την πρώτη ηµέρα λειτουργίας των σχολείων. Ε. ΜΕΤΑΦΟΡΑ : Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δικά του έξοδα να προµηθευτεί τον απαραίτητο, πλέον κατάλληλο και σύγχρονο, εξοπλισµό και τα απαραίτητα, πολύς καλής ποιότητας, σκεύη και έπιπλα για την απρόσκοπτη παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, δηλαδή θερµοθαλάµους που να τηρούν τις προδιαγραφές, δίσκους µε χωρίσµατα, µαχαιροπίρουνα, κ.τ.λ. και ότι άλλα εργαλεία θεωρεί ο ανάδοχος απαραίτητα για την εξασφάλιση της καλύτερης παροχής της εν λόγω υπηρεσίας. Επισηµαίνεται ότι όλη η υλικοτεχνική υποδοµή θα είναι καινούρια και αµεταχείριστη και για κάθε πιθανή φθορά των προς χρήση συσκευών ή επίπλων θα πρέπει να αντικαθίσταται µε άλλη ίδιας ποιότητας. Τα τρόφιµα θα µεταφέρονται σε κατάλληλα διαµορφωµένα για τη συντήρηση των τροφίµων οχήµατα, εντός των κλειστών δοχείων παρασκευής των ή σε ατοµικά σερβιρισµένα πιατάκια, τα οποία θα κουµπώνουν υποχρεωτικά. Όσοι έρχονται σε επαφή µε το φαγητό θα ακολουθούν κανόνες 26

27 ατοµικής υγιεινής θα φορούν ενδύµατα εργασίας κατά τη διανοµή και θα έχουν ατοµικά βιβλιάρια υγείας τα οποία θα επιδεικνύουν στην Επιτροπή παραλαβής, αν και όποτε ζητηθούν. Το ηµερήσιο γεύµα θα διανέµεται ζεστό (µεταφερόµενο σε κατάλληλους για το σκοπό αυτό θερµοθαλάµους) και τα ατοµικά γεύµατα θα οµαδοποιούνται ανάλογα µε τον αριθµό των µαθητών - µαθητριών κάθε τµήµατος. Η µεταφορά των µερίδων θα γίνεται µε φροντίδα του προµηθευτή και θα πρέπει να πληροί αυστηρά τούς όρους υγιεινής και καθαριότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις, η δε παράδοση των γευµάτων στο Μουσικό Σχολείο Κοµοτηνής, θα γίνεται κάθε εργάσιµη ηµέρα, σε χρόνο και χώρο που θα καθορισθεί µετά από υπόδειξη της Διεύθυνσης του Μουσικού Σχολείου και µε δυνατότητα τροποποίησης µετά από έγκαιρη ενηµέρωση προς τον προµηθευτή. ΣΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: Η διανοµή του φαγητού στους µαθητές καθώς επίσης και η αποκοµιδή των απορριµµάτων, θα γίνεται µε ευθύνη και µε το προσωπικό του προµηθευτή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευµένο προσωπικό για την πλήρη εξυπηρέτηση των σιτιζοµένων µαθητών. Ζ. ΕΛΕΓΧΟΣ : Η εποπτεία της λειτουργίας του εργαστηρίου παρασκευής του προς προµήθειας συσσιτίου, και ο έλεγχος της γνησιότητας και ποιότητας των χρησιµοποιουµένων υλικών, της ποσότητας και του βάρους των χορηγουµένων µερίδων φαγητού, καθώς και ο (αιφνιδιαστικός) έλεγχος της καθαριότητας του χώρου του εστιατορίου, διενεργείται από την Επιτροπή ελέγχου συµβάσεων, και είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που διενεργείται από τις καθ ύλην αρµόδιες Κρατικές Υπηρεσίες (Αγορανοµία, Υγειονοµική Υπηρεσία Υπουργείου ή τη Δ/νση Εµπορίου, Κτηνιατρικής, ΕΦΕΤ κ.τ.λ.). Τα ανωτέρω όργανα παρακολουθούν την τήρηση όλων των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο, τα δε πορίσµατά τους θα υποβάλλονται στην εκάστοτε αρµόδια υπηρεσία προς ενηµέρωση και λήψη σχετικών αποφάσεων όπου τυχόν χρειάζεται. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον ασκούν. Το προσωπικό, το απασχολούµενο από τον προµηθευτή στην προετοιµασία, στη µεταφορά και στην προσφορά των γευµάτων στους µαθητές, πρέπει να έχει πιστοποιητικό υγείας. Το προσωπικό του αναδόχου που θα αποστέλλεται στο σχολείο θα πρέπει προηγουµένως να διαπιστωθεί ότι είναι υγιές, γεγονός το οποίο θα προκύπτει από επίσηµα έγγραφα (από τα οποία να προκύπτει ότι τα εν λόγω άτοµα είναι εµβολιασµένα και έχουν κάνει τις αναγκαίες εξετάσεις για µεταδοτικά νοσήµατα, ηπατίτιδα, φυµατίωση κ.τ.λ. και άρα είναι ικανά για την ως άνω εργασία). Όλα τα παραπάνω θα είναι ανά πάσα στιγµή στη διάθεση και των µελών των επιτροπών ελέγχου και σε περίπτωση ασθένειας ή ακαταλληλότητάς τους θα πρέπει άµεσα να αντικατασταθούν. Επίσης, υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 27

28 Η. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Η συµπεριφορά των ατόµων που θα έρχονται σε επαφή µε µαθητές, τους γονείς και το προσωπικό του σχολείου πρέπει να είναι άψογη. Το δε σερβίρισµα από τους υπαλλήλους του αναδόχου θα πρέπει να είναι το κατάλληλο. Η αποχώρηση των υπαλλήλων του αναδόχου θα γίνεται µετά την ολοκλήρωση της σίτισης του συνόλου των µαθητών και σε συνεννόηση µε τον Δ/ντη του σχολείου. Θ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΙΤΙΣΗΣ : Η Δ/νση του σχολείου διατηρεί το δικαίωµα της αναστολής της σίτισης σε ηµέρες αργιών, εορτών, εξετάσεων, εκδροµών, µειωµένου ωραρίου, κ.λπ. ή όποτε άλλοτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη ή αναγκαία η σίτιση των µαθητών, µετά από έγκαιρη έγγραφη ή µη προειδοποίηση του προµηθευτή. Ανάλογα ισχύουν και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν πρόκειται να λειτουργήσει το σχολείο µετά από απόφαση του Δήµου ή του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, η οποία ανακοινώνεται από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα. Ως έγκαιρη προειδοποίηση εννοείται αυτή που θα πραγµατοποιείται την προηγουµένη τουλάχιστον ηµέρα από εκείνη που πρόκειται να γίνει η αναστολή της σίτισης. Κατ' εξαίρεση και µόνο για τις ηµερήσιες απρογραµµάτιστες εκδροµές του Σχολείου (πορείες), η ενηµέρωση του σιτιστή για την αναστολή για την µερική ή ολική αναστολή της σίτισης, µπορεί να πραγµατοποιηθεί το πρωί της ίδιας ηµέρας. Η Δ/νση του σχολείου δύναται να απαιτεί περικοπή ορισµένων γευµάτων έως και το ήµισυ επί του συνόλου ηµερησίως, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο (απουσίες µαθητών, ηµερήσιες εκδροµές κ.λπ.). Επίσης δύναται να απαιτήσει αλλαγή του τόπου σίτισης µέρους µαθητών ή όλης της δύναµης των µαθητών λόγω µεταστέγασης του σχολείου ή εκδηλώσεων, πάντα όµως µετά από συνεννόηση µε τον προµηθευτή. Σε ηµέρες νηστείας, η Δ/νση του σχολείου µπορεί να ζητήσει από τον προµηθευτή, εγγράφως και έγκαιρα την αλλαγή του ηµερήσιου προγράµµατος διατροφής. Ι. ΓΕΝΙΚΑ: Η παρασκευή, αποθήκευση, µεταφορά ή διανοµή ή διάθεση έτοιµων προς κατανάλωση γευµάτων πρέπει να πραγµατοποιείται µε υγιεινό τρόπο, µε την εφαρµογή των διαδικασιών που αναπτύσσονται και υλοποιούνται σύµφωνα µε τις αρχές του συστήµατος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιµων σηµείων ελέγχου (HACCP), µε βάση τον κανονισµό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. για την υγιεινή των τροφίµων. Επί πλέον, ο ανάδοχος οφείλει όχι µόνο να εφαρµόζει αλλά και να αναθεωρεί την διαδικασία η οποία αναπτύσσεται και υλοποιείται σύµφωνα µε τις αρχές του HACCP. Η εφαρµογή και ανάπτυξη του παραπάνω συστήµατος αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της επιχείρησης του υποψηφίου αναδόχου. 28

29 Απαγορεύεται η εκ µέρους του αναδόχου εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου και δεξαµενής υγραερίου στο χώρο που παραχωρείται από το σχολείο για την συντήρηση των φαγητών σε κατάλληλη θερµοκρασία. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση φιαλών υγραερίου για τη λειτουργία σχετικών συσκευών. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απόλυτη καθαριότητα σε όλους τους χώρους που υπάγονται στο εστιατόριο, µε δικά του έξοδα. Η αναθέτουσα αρχή, µετά από σχετική εισήγηση των επιτροπών ή και του Δ/ντη του σχολείου µπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να αντικαταστήσει υπάλληλό του για λόγους υγείας (ψυχικό ή µεταδοτικό νόσηµα), ανάρµοστης συµπεριφοράς ή έλλειψης καθαριότητας. Ο απολυόµενος δεν δύναται να απαιτήσει την τυχόν δικαιούµενη αποζηµίωση από την αναθέτουσα αρχή. Ο τρόπος παρασκευής και η µορφή του προς προµήθειας γεύµατος µένει ανοιχτά στους υποψηφίους. Ωστόσο τα υλικά για την παρασκευή των γευµάτων θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης και τους ισχύοντες κανόνες τις κείµενης νοµοθεσίας. Άρθρο 4 - Παραλαβή ειδών 1. Για τη Σίτιση των µαθητών του Μουσικού Σχολείου, η παραλαβή των ειδών γίνεται από την αρµόδια τριµελή επιτροπή παραλαβής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από το φορέα - Μουσικό σχολείο Κοµοτηνής. 2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός µακροσκοπικός έλεγχος και κατόπιν συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης), µετά τη διενέργεια του µακροσκοπικού ελέγχου. 3. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωµατεύει αν τα είδη µπορεί να καταναλωθούν. 4. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Άρθρο 5 Τεχνικές προδιαγραφές Όλα τα προαναφερόµενα υλικά θα είναι απολύτως άριστης ποιότητας και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν και περιγράφονται στην σχετική µελέτη, στην προσφορά του προµηθευτή και σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 29

/ΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθµός Μελέτης: 119 Ηµεροµηνία: 24/8/2015 «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Πλατεία Βιζυηνού 1 Ταχ. Κωδ. : 69100 Πληροφορίες : Μ.Γκιουλέ Τηλέφωνο : 2531352423 FAX : 2531082705 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πληρ.: Μαρμαριτσάκη Μαρία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αριθμ. 35/2016. CPV: «Σχολικά Γεύματα» «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ »

ΜΕΛΕΤΗ. Αριθμ. 35/2016. CPV: «Σχολικά Γεύματα» «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Ζωή Πολίτου Τηλ.: 2531352426 ΜΕΛΕΤΗ Αριθμ. 35/2016 CPV: 15894210-6

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού Αριθ. Μελέτης : 02/2016 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «Σίτιση

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κομοτηνή Πληροφορίες: Πολίτου Ζωή Τηλ.:2531352426

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια : Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου- ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Λυκείου Καρδίτσας ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠ. : 45.460,80 χωρίς το Φ. Π. Α. Κα:15-6481.0000 CPV:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Πλατεία Βιζυηνού 1 Ταχ. Κωδ. : 69100 Πληροφορίες : Μ.Γκιουλέ Τηλέφωνο : 2531352436 FAX : 2531082705 Αρ.µελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜ. 25/2016

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜ. 25/2016 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'» ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜ. 25/2016 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ: α) ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 & β) ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΠΔΔ Κ.Π.& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. τεύχους προδιαγραφών: 7/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. τεύχους προδιαγραφών: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. τεύχους προδιαγραφών: 7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Πλατεία Βιζυηνού 1 Ταχ. Κωδ. : 69100 Πληροφορίες : Μ.Γκιουλέ Τηλέφωνο : 2531352436 FAX : 2531082705 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Η Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου λαμβάνοντας υπόψη:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Η Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου λαμβάνοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΑΠ: 261/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003000863 2015-08-28

15PROC003000863 2015-08-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΑΠ: 234/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 6/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Μελέτης: 6/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 6/2015 «Προµήθεια γευµάτων για την σίτιση των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Αλίµου για το σχολικό έτος 2015-2016 Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4.

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 3 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΗΣ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πιο συγκεκριµένα η προµήθεια ειδών σίτισης του Μουσικού Σχολείου Πυλαίας περιλαµβάνει:

Πιο συγκεκριµένα η προµήθεια ειδών σίτισης του Μουσικού Σχολείου Πυλαίας περιλαµβάνει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ» Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 1 Tίτλος Διαγωνισμού :Προμήθεια έτοιμου φαγητού για

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Προϋπολογισμός: 59.264,25

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Προϋπολογισμός: 59.264,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Μελέτης: 186 /2014 Προμήθεια γευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2321350552 E-mail : aggelos@serres.gr

FAX: 2321350552 E-mail : aggelos@serres.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Πληροφορίες: Αγγελος Παστουρµατζής Ταχ. /νση: Σέρρες Κ.Καραµανλή 36 τ.κ.62123 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» Αρ.

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016» Αρ. -07 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 1 1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής Ημερομηνία έκδοσης ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ αριθμόν.. για ΕΥΡΩ μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως)

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Τσιστοπούλου 5 50300 Σιάτιστα Τηλέφωνο: 2465350103 FAX: 2465023270 Αριθμός Μελέτης: 13640 (τροποποιημένη) Κ.Α.: 15.6481.01

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ CPV 15894210-6 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 122.528,30 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ CPV 15894210-6 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 122.528,30 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγία Ταχ. Κώδικας: 33 100 Άμφισσα Προμήθεια: Σίτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α. Άμφισσα Τ.Κ.33 100 CPV 03333000-4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 46.872,40 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων Άμφισσα Τ.Κ.33 100 Προϋπολογισμός: 46.872,40 Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC 1 15PROC002515312 2015-01-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠ: 31490/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΔΙΑΣΤΗΜΑ IANOYΑΡΙΟΣ-2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείμενο προμήθειας Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων και οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια της σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ »

ΜΕΛΕΤΗ «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Περιεχόμενα: Τεχνική έκθεση Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016» Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 57.600,00 χωρίς ΦΠΑ CPV: 15894210-6

ΕΡΓΟ : «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016» Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 57.600,00 χωρίς ΦΠΑ CPV: 15894210-6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΡΓΟ : «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016» Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 57.600,00 χωρίς ΦΠΑ CPV: 15894210-6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 1 Tίτλος ιαγωνισµού :Σίτιση µαθητών Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΠ: 24260/2014 ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΙΑΣΤΗΜΑ ΟΚΤΩΒ-2014, ΕΚ-2014)» Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη, 12/01/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ.: Οικ. 3308/390 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ/νση: Πλ. Τσιροπινά Ταχ. Κώδ.: 84100 Τηλ.: 22813-61538

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Προϋπολογισμός: ,47

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Προϋπολογισμός: ,47 Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης 1 Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 08-10-2015. Αριθ. Πρωτ. :17824 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θεσσαλονίκη 08-10-2015. Αριθ. Πρωτ. :17824 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 08-10-2015 Αριθ. Πρωτ. :17824

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΚΩΔ. 15/6481) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΚΩΔ. 15/6481) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 05-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 37/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 08/10/2013 13PROC001653723 Αρ. Πρωτ. 2013-10-08 5886 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ 2 ος ΟΡΟΦΟΣ Γραφ.:270 ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛ.: FAX:. Αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠ-2013, ΕΚ-2013)»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠ-2013, ΕΚ-2013)» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΠ: 22487/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠ-2013, ΕΚ-2013)» Ο ήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με αυτή τη µελέτη αριθ. 67/2015 προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων για

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με αυτή τη µελέτη αριθ. 67/2015 προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων για ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Τηλ.:2531352448 & 426 E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002824383. Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Ιλίου Κ. Μ. : Π72/2015. ΠΡΟΫΠ.: 274.454,40 με το Φ. Π. Α.

15REQ002824383. Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Ιλίου Κ. Μ. : Π72/2015. ΠΡΟΫΠ.: 274.454,40 με το Φ. Π. Α. 15REQ002824383 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Ιλίου Κ. Μ. : Π72/2015 ΠΡΟΫΠ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 21/2015 CPV: 15511000-3 Κ.Α.Ε. : 20.6063 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002285721 2014-09-12

14REQ002285721 2014-09-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14REQ002285721 2014-09-12 Σίτιση µαθητών Μουσικού Γυµνασίου - Λυκείου Ιλίου Κ. Μ. : Π102/2014 ΠΡΟΫΠ.:. 189.662,03 µε το Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο25

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Μυτιλήνη 29-5-2012 Αριθµ. Πρωτ.11124 Ταχ. /νση : Ε.Βοστάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 1/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 23-01-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/966

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΙΑ, 11.03.2016 «Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Ταχ. Δ/νση: Περιοχή Συντριάδα Τ.Κ. 27 100 ΠΥΡΓΟΣ Πληροφορίες: Ιωαννίδου Μαρία Τηλ.: 2621082776 Φαξ: 2621082394

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς, ανακοινώνει ότι το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ » ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 01/2016

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ » ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 01/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 01/2016 Ενδεικτικός προϋπολογισµός: 57.840,00 χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα.

3. Αιγοπροβατοειδή (Αρνί Γάλακτος ή Κατσίκι), Νωπό, Α ποιότητας, Εγχώριο, βάρους 8 έως 12 κιλών το καθένα. ΟΜΑΔΑ 7η ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΝΙΣΙΟ ΚΡΕΑΣ ΝΩΠΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΟΕΙΟ ΝΩΠΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΝΩΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΝΩΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΣΗ : 12.389,38 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 24 / 2015

ΠΙΣΤΩΣΗ : 12.389,38 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 24 / 2015 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 24 / 2015 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1. Προμήθεια ειδών σίτισης με την μορφή CATERING 2. Προμήθεια Γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου 3. Προμήθεια καθαριστικών και λοιπών ειδών υγιεινής 4. Λοιπές δαπάνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 2) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου για την προμήθεια υλικών βαφής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. Τ.Τ.Π. 19/2015 ΘΕΜΑ:«Προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 04-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 04-02-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 04-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3343 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΙΝΟ. Γάλα, τσάι, καφές, χυμός, φρυγανιές, βούτυρο, μαρμελάδα ή μέλι ή μερέντα, κεικ ή αυγό βραστό

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΙΝΟ. Γάλα, τσάι, καφές, χυμός, φρυγανιές, βούτυρο, μαρμελάδα ή μέλι ή μερέντα, κεικ ή αυγό βραστό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. : 3/2015 Σίτιση στον Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Τρίπολης Προϋπολογισμός: 67.076,80 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «Χ ΜΠ» 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 11 Αυγ 16 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1ο. Άρθρο 2 ο Υποβολή Προσφορών

10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «Χ ΜΠ» 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 11 Αυγ 16 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Άρθρο 1ο. Άρθρο 2 ο Υποβολή Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΓΗ Φ.611/24/4910/Σ.1599 10 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «Χ ΜΠ» 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 11 Αυγ 16 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1ο ικαιούµενοι Συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία έχουν, τα φυσικά ή νοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΕΒΑΠΟΡΕ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεγανήσι, 20-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ Αριθμ. πρωτ. 1638 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Δεσποτίδου Αικ/νη Τηλ.: 2645 361 320 e-mail: contact@meganisi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων

Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. T.Τ.Π. 50/2015 ΘΕΜΑ : «Προμήθεια υδραυλικων και αποχετευτικων υλικων για τις κτιριακες και λοιπες εγκαταστασεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ, ΕΤΟΥΣ 2016

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ, ΕΤΟΥΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ΘΕΜΑ «Προμήθεια τυριών με ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών» Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΖΑΝΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών. α/α Κωδικός Είδος Ποσότητα 1 ΤΓ058 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μέγαρα, 7 /11 /2016 Αριθμ. Πρωτ.: Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Δήμος Μεγαρέων Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών

Μέγαρα, 7 /11 /2016 Αριθμ. Πρωτ.: Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Δήμος Μεγαρέων Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Μέγαρα, 7 /11 /2016 Αριθμ. Πρωτ.: 18997 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Δήμος Μεγαρέων Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 5460 Πληροφ. ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 17.137,42 με Φ.Π.Α. 24% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ Τεύχος Μελέτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνικές προδιαγραφές 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτ. Προϋπολογισµός: ,00

Ενδεικτ. Προϋπολογισµός: ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΦΡΕΣΚΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ για το έτος 202-203 : 33/202 Ενδεικτ. Προϋπολογισµός: 66.220,00 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.204-06/03/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) ΠΟΣΟΥ 12.503,85 ΕΥΡΩ ( ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) KAI

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ) ΕΤΟΥΣ 2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ) ΕΤΟΥΣ 2016 Δ/ΝΣΗ Σ.Σ.Η.Δ.Δ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ) ΕΤΟΥΣ 2016 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Δ/ΝΣΗ Σ.Σ.Η.Δ.Δ. έτους 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS για το Έργο «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 5324,79 για το έτος 2016 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ. ΤΕ3 με βαθμό Β ΠΕ5 με βαθμό Γ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 5324,79 για το έτος 2016 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΝΣΗΣ ΤΥΠ. ΤΕ3 με βαθμό Β ΠΕ5 με βαθμό Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 15/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» Ενδ. Προϋπολογισμός: 22299.16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Θεσσαλονίκη 29-12-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Θεσσαλονίκη 29-12-2014 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 29-12-2014 Αριθ. Πρωτ. : 24370 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γ.Ν.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ «Προμήθεια Χημικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Ζηρού για το έτος 2015» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 8.000,00 με το Φ.Π.Α. i ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 5Η. Όνομα Μονάδας Μέτρησης. τεμάχιο. Παστεριωμένο γάλα λίτρα ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ(ΔΟΧΕΙΟ 10 LT)

ΟΜΑΔΑ 5Η. Όνομα Μονάδας Μέτρησης. τεμάχιο. Παστεριωμένο γάλα λίτρα ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ(ΔΟΧΕΙΟ 10 LT) ΟΜΑΔΑ 5Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ Α/Α 1 Κατηγορία Ειδών (CPV) Γιαούρτι (15551300-8) SAP 40001012 Όνομα Μονάδας Μέτρησης τεμάχιο Σχόλια ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200 ΓΡ. 2 Παστεριωμένο γάλα (15511100-4) 40000991 τεμάχιο ΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια μικρογεύματος (δεκατιανού) για άπορους μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ήμου Ιλίου».

«Προμήθεια μικρογεύματος (δεκατιανού) για άπορους μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ήμου Ιλίου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ «Προμήθεια μικρογεύματος (δεκατιανού) για άπορους μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ήμου

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ς Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 20/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα