ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.2: «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.2: «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ"

Transcript

1 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.2: «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» Έκδοση 1.0 ΑΘΗΝΑ, 27/06/2012 TREK CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ.Καραμανλή 59, Μαρούσι Τηλ: , fax: url:

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΆΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΚΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Υποσύστημα Παρακολούθησης Υλοποίησης Υποσύστημα Αξιολόγησης Προγραμμάτοσ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ/ΥΠΟΔΕΙΞΕΩΝ Έ κ δ ο σ η 1. 0 Σελίδα 2

3 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Έ κ δ ο σ η 1. 0 Σελίδα 3

4 1.1 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Το παρόν παραδοτέο με τίτλο «Τίτλος Παραδοτέου» υποβάλλεται από την εταιρεία TREK Consulting Ανώνυμη Εταιρεία Σύμβουλοι Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» (αρ. διακήρυξης /6562 / ) και σύμφωνα με την από 28/05/2012 ισχύουσα σύμβαση. Το παραδοτέο αποτελεί προϊόν της Ενότητας Εργασίας 1: «Διάγνωση Αναγκών και Σύνθεση Αποτελεσμάτων» και ειδικότερα της Φάσης 1.3: «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τους υπό μελέτη Κλάδους». Το παραδοτέο ακολουθεί την εξής δομή: Κεφάλαιο 1: «Εισαγωγή-Επιτελική Σύνοψη» όπου πραγματοποιείται συνοπτική παρουσίαση του παραδοτέου, των βασικών αποτελεσμάτων και των διαγνωστικών συμπερασμάτων αυτού. Κεφάλαιο 2: «Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Προγράμματος Κατάρτισης» όπου αναλύεται το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του έργου της ΟΚΕ Κεφάλαιο 3: «Υποδείγματα Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης» όπου παρατίθεται μια σειρά ενδεικτικών ερωτηματολογίων που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της αξιολόγησης και τα οποία θα ενσωματωθούν στην πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του έργου. Έ κ δ ο σ η 1. 0 Σελίδα 4

5 1.2 Ε Π Ι Τ Ε Λ Ι Κ Η ΣΥΝΟΨΗ Είναι κοινά αποδεκτό ότι στο πλαίσιο οποιασδήποτε εκπαιδευτικής ο φορέας που σχεδιάζει και υλοποιεί την εκπαίδευση, όπως αυτό υποδεικνύεται από όλα τα συστήματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, να οργανώνει μια σειρά από αξιολογήσεις που αφορούν γενικά: Τους εκπαιδευόμενους Τους εκπαιδευτές Το ίδιο το πρόγραμμα Η ενέργεια αυτή εκπορεύεται από την αναγκαιότητα να γνωρίσει ο φορέας εκπαίδευσης το αποτέλεσμα του εκπαιδευτικού σχεδίου το οποίο και να του επιτρέψει να: διαπιστώσει τα λάθη και τις παραλήψεις του διαπιστώσει τις ορθές αποφάσεις που πήρε στη διάρκεια του σχεδιασμού προβεί σε περαιτέρω βελτιώσεις του σχεδίου, άρα και του εκπαιδευτικού προγράμματος συγκεντρώσει μια σειρά στατιστικά στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να προχωρήσει σε σχεδιασμό νέων προγραμμάτων προχωρήσει σε μια οικονομοτεχνική μελέτη ROI σχετικά με την επένδυση και την ανταποδοτικότητα της εκπαίδευσης. Στα Κεφάλαια που ακολουθούν γίνεται μια πρώτη προσέγγιση του συστήματος αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του έργου της ΟΚΕ, το οποίο θα πάρει την οριστική του μορφή όταν ολοκληρωθούν οι μελέτες που αφορούν την ομάδα στόχο και γίνει η αναλυτική επιλογή των τίτλων που θα αναπτυχθούν. Έ κ δ ο σ η 1. 0 Σελίδα 5

6 2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έ κ δ ο σ η 1. 0 Σελίδα 6

7 2.1 Γ Ε Ν Ι ΚΕ Σ Α Ρ Χ Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ ΟΓΗΣΗΣ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ ΤΙ Κ Ο Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας είναι χρήσιμο ο εκπαιδευτής να συντονίζει μια διαδικασία αξιολόγησής της, ανεξάρτητα από την γενική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος για την οποία θα πρέπει να φροντίσει ο εκπαιδευτικός οργανισμός. Στην περίπτωση της ΟΚΕ που η εκπαίδευση θα γίνει μέσω διαδικτύου η αξιολόγηση του προγράμματος θα είναι ενσωματωμένη στην πλατφόρμα και θα υποβάλλεται αυτόματα από τον κάθε εκπαιδευόμενο. Η αξιολόγηση κάθε διδακτικής ενότητας εστιάζει γενικά στα ακόλουθα αντικείμενα: Βαθμός απόκτησης των επιδιωκόμενων γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων. Βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευθέντων (από το περιεχόμενο της διδακτικής ενότητας, τις εκπαιδευτικές τεχνικές, τα εκπαιδευτικά μέσα, το μαθησιακό κλίμα, τον εκπαιδευτή (e-tutor, όπου υπάρχει), τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων, κλπ). Τα βασικά μέσα για τη συλλογή των στοιχείων της αξιολόγησης αποτελούν: ερωτηματολόγια, με ανοικτές και κλειστές ερωτήσεις, tests διαπίστωσης γνώσεων, ικανοτήτων, στάσεων, κλίμακες συστηματικής παρατήρησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εργασίες που εκπονούν οι συμμετέχοντες (είναι χρήσιμο να συγκρίνεται μια εργασία που εκπόνησαν στην αρχή της διδακτικής ενότητας με μια εργασία που εκπόνησαν στο τέλος της), δομημένες συνεντεύξεις που λαμβάνονται από τους συμμετέχοντες. ανάλυση βιντεοσκοπημένων στιγμιότυπων, DVD Presentation (containing series of works of art) στην περίπτωση όπου χρησιμοποιείται η τεχνική «Detecting the assumptions through the observation of Art Masterpieces». Έ κ δ ο σ η 1. 0 Σελίδα 7

8 Για καθένα από τα αντικείμενα αξιολόγησης καθορίζονται οι επιμέρους άξονες και τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης, όπως περιγράφονται ακολούθως ΒΑΣΙΚΟΙ ΆΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έτσι, προκειμένου να αξιολογηθούν οι εκπαιδευτές του προγράμματος, ορισμένοι από τους άξονες αξιολόγησεις είναι: Προετοιμασία του μαθήματος. Γνώση του αντικειμένου. Σχέσεις με τους εκπαιδευόμενους. Συνεργασία με το προσωπικό του οργανισμού. Χρήση των εποπτικών μέσων και του εργαστηριακού εξοπλισμού. Αντίστοιχα, στην περίπτωση των εκπαιδευομένων, ορισμένοι από τους άξονες είναι: Γνώσεις, ικανότητες και στάσεις. Συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Συνεργασία μεταξύ τους και με τους εκπαιδευτές. Τέλος, χρησιμοποιούνται κριτήρια, δηλαδή δείκτες (ποσοτικοί ή ποιοτικοί) με βάση τους οποίους αξιολογείται καθένας από τους παραπάνω άξονες. Για παράδειγμα, ένα κριτήριο με βάση το οποίο μπορεί να εκτιμηθεί η συμμετοχή των εκπαιδευομένων είναι ο μέσος όρος απουσιών ή η ποιότητα των εργασιών που παρέδωσαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Στην περίπτωση της ΟΚΕ είναι η καταγραφές που θα κάνει η πλατφόρμα και το πλήθος των στατιστικών στοιχείων που θα περέχει σχετικά με τη συμμετοχή, το χρόνο παραμονής, τα αποτελέσματα στα tests αυτοαξιολόγησης κ.λ.π. Για την ανάλυση των στοιχείων που συγκεντρώνονται εφαρμόζονται οι κατάλληλες σε κάθε περίσταση ποσοτικές (στατιστικές) ή ποιοτικές τεχνικές. Έ κ δ ο σ η 1. 0 Σελίδα 8

9 2.1.2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΚΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Το ακόλουθο σύστημα, Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Προγραμμάτων Κατάρτισης το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες αξιολόγησης των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου της ΟΚΕ, αποσκοπεί αφ ενός στη διαρκή παρακολούθηση της υλοποίησης ενός Προγράμματος και την αξιολόγηση της επίδοσης όλων των επιμέρους εμπλεκομένων σε αυτήν (κυρίως: παρακολούθηση και αξιολόγηση εκπαιδευτών, καταρτιζομένων, υπευθύνων παρακολούθησης, συντονιστών πρακτικής άσκησης και στελεχών διοικητικής υποστήριξης) και, αφ ετέρου, στην αξιολόγηση του. Η αξιολόγηση ενός Προγράμματος διακρίνεται σε αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της-υλοποίησης (on-going evaluation), η οποία αποτελεί τμήμα της διαδικασίας παρακολούθησης του Προγράμματος, και σε αξιολόγηση εκ τωνυστέρων (ex-post evaluation), η οποία αποτελεί απολογιστική ενέργεια. Περαιτέρω, η εκ των υστέρων αξιολόγηση διακρίνεται σε εσωτερική αξιολόγηση, που πραγματοποιείται από τους εμπλεκόμενους στο Πρόγραμμα (εκπαιδευτές, καταρτιζόμενους, εκπαιδευτικούς υπεύθυνους, συντονιστές, κοκ.) και σε εξωτερική αξιολόγηση που διεξάγεται από ανεξάρτητο, έμπειρο, εξωτερικό αξιολογητή. Με βάση τα παραπάνω, το γενικό Σύστημα Παρακολούθησης & Αξιολόγησης των Προγραμμάτων Κατάρτισης αναλύεται στα παρακάτω δύο επιμέρους υποσυστήματα: Το υποσύστημα Παρακολούθησης της Υλοποίησης Το υποσύστημα Αξιολόγησης Προγραμμάτων ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Το υποσύστημα Παρακολούθησης της Υλοποίησης αποσκοπεί: στον έλεγχο, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, της τήρησης των αρχών και των διαδικασιών σχεδιασμού (του εκπαιδευτικού σχεδίου Έ κ δ ο σ η 1. 0 Σελίδα 9

10 που έχει εκπονηθεί), στην παρακολούθηση της επίδοσης των εμπλεκομένων στην υλοποίηση και στην εξακρίβωση της ανάγκης λήψης διορθωτικών μέτρων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τη συνολική ευθύνη των διαδικασιών Παρακολούθησης (συμπεριλαμβανομένης και της αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης) έχει ο Συντονιστής της Υλοποίησης του Προγράμματος, ο οποίος συνεργάζεται στενά, τόσο με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, όσο και με τον Υπεύθυνο Υλοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το υποσύστημα Αξιολόγησης του Προγράμματος αποσκοπεί στην εκ των υστέρων αξιολόγηση των επιδόσεων του Προγράμματος και είναι ενταγμένο και αυτό στο συνολικό πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας της ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι η λειτουργία του αποτελεί στοιχείο που λαμβάνεται σοβαρά υπ όψιν ήδη από το βασικό σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το σχήμα περιγράφει τον τρόπο ένταξης της λειτουργίας αξιολόγησης στο ευρύτερο πλαίσιο των διαδικασιών κεντρικού σχεδιασμού. Στόχοι εκπαιδευτικού προγράμματος Επιλογή εκπαιδευομένων Επιλογή εκπαιδευτών Υλοποίηση προγράμματος Αξιολόγηση εκπαιδευομένων Αξιολόγηση εκπαιδευτών Ήταν οι στόχοι του προγράμματος φιλόδοξοι & εφικτοί; Ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα στη διαδικασία επιλογής; Ποιο το επίπεδο των καταρτισθέντων; Ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα στη διαδικασία επιλογής; Ποιο το επίπεδο των εκπαιδευτών; Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του; Πώς αξιολογούν οι εμπλεκόμενοι το πρόγραμμα στα ενδιάμεσα στάδια αλλά και μετά το τέλος της υλοποίησης του; Παρακολούθηση μετά την κατάρτιση Σχήμα 1 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Έ κ δ ο σ η 1. 0 Σελίδα 10

11 Ήδη από αυτό γίνεται σαφής η βασική διάκριση μεταξύ Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης, καθώς και η διαφορά στους στόχους καθεμιάς. Έτσι, η μεν Εσωτερική Αξιολόγηση σχετίζεται περισσότερο με την ποιότητα του εκπαιδευτικού προϊόντος, ενώ αντίθετα η Εξωτερική Αξιολόγηση σχετίζεται περισσότερο με την ποιότητα της παραγωγής του προϊόντος αυτού και, πιο συγκεκριμένα, με το βαθμό επίτευξης των γενικών και ειδικών στόχων του Προγράμματος και την τήρηση -κατά την υλοποίηση του Προγράμματος- των διαδικασιών που είχαν προβλεφθεί κατά το Σχεδιασμό στην εκπόνηση του εκπαιδευτικού σχεδίου. Με πιο απλά λόγια, η Εσωτερική Αξιολόγηση, θα αποφανθεί για το κατά πόσον ήταν τελικά «καλό και χρήσιμο» το εκπαιδευτικό προϊόν που παράχθηκε, ενώ η Εξωτερική Αξιολόγηση θα δείξει κατά πόσον κατά τη διαδικασία παραγωγής αυτού του προϊόντος τηρήθηκαν σωστά οι κανόνες, οι αρχές και οι διαδικασίες σχεδιασμού. Με τον τρόπο αυτό, η (εκ των υστέρων) Αξιολόγηση αποδεικνύεται πολλαπλά επωφελής για τα μελλοντικά Προγράμματα Κατάρτισης. Η μεν Εσωτερική Αξιολόγηση υποδεικνύει τρόπους βελτίωσης του εκπαιδευτικού προϊόντος, ενώ η Εξωτερική Αξιολόγηση συνεισφέρει ουσιαστικά στη βελτίωση της «γραμμής παραγωγής» του προϊόντος αυτού. Η Εσωτερική Αξιολόγηση έχει σαφώς ποσοτικό χαρακτήρα καθώς βασίζεται ουσιαστικά στην επεξεργασία απαντήσεων σε ειδικά ερωτηματολόγια. Η αξιολόγηση εκτείνεται και στις τέσσερις (4) βασικές παραμέτρους που καθορίζουν την επιτυχή υλοποίηση κάθε Προγράμματος Κατάρτισης: Επιστημονικό Περιεχόμενο, Καταρτιζόμενοι, Εκπαιδευτές, και Οργάνωση Υλοποίησης. Στην Εσωτερική Αξιολόγηση, με ευθύνη του Συντονιστή Εκπαιδευτικής Ενέργειας, συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι του Προγράμματος Κατάρτισης. Η συμμετοχή των εκπαιδευτών και των καταρτιζομένων γίνεται με ειδική ευθύνη του Υπεύθυνου Υλοποίησης Προγράμματος. Για την Αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης ειδική ευθύνη έχει ο Συντονιστής της Πρακτικής Άσκησης Προφίλ και επιλογή εξωτερικού αξιολογητή Η επιλογή των εξωτερικών αξιολογητών πρέπει να γίνεται με εξειδικευμένη Έ κ δ ο σ η 1. 0 Σελίδα 11

12 αναφορά στις γνώσεις και ικανότητες τους, την εμπειρία τους σε ανάλογες μελέτες και την αξιοπιστία τους στην ολοκλήρωση αντίστοιχων έργων. Ο εξωτερικός αξιολογητής είναι επιθυμητό να είναι, πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική και διδακτική δραστηριότητα σε συναφές αντικείμενο. Να έχει εμπειρία στην αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ή ενεργειών ανθρωπίνων πόρων, στο σχεδιασμό συντονισμό διαχείριση αντίστοιχων ενεργειών ή γενικότερα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Σε κάθε περίπτωση είναι επιθυμητοί οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η γνώση ξένων γλωσσών, η συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης και η δραστηριοποίηση σε επιστημονικές ενώσεις. Στην περίπτωση της ΟΚΕ ο εξωτερικός αξιολογητής θα πρέπει να έχει εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων e-learning Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης αποτελεσμάτων Τόσο για την παρακολούθηση, όσο και την αξιολόγηση προτείνονται (ενδεικτικά)στο επόμενο Κεφάλαιο ειδικά Ερωτηματολόγια: Εκπαιδευομένων (Αξιολόγηση προγράμματος ) Εκπαιδευομένων (Αξιολόγηση εκπαιδευτών) Εκπαιδευτών (Αξιολόγηση καταρτιζομένων) Εκπαιδευτών (Αξιολόγηση προγράμματος) Επιστημονικού Υπευθύνου (Αξιολόγηση Εκπαιδευτών) Αξιολόγησης Πρακτικής Άσκησης Έντυπο χειρισμού παραπόνων. Τα ερωτηματολόγια αυτά θα οριστικοποιηθούν με την ολοκλήρωση όλων των μελετών που προηγούνται της εκπαίδευσης και θα καθορίσουν με μεγάλη ακρίβεια το σκοπό και τους στόχους του προγράμματος και των επι μέρους εκπαιδεύσεων. Τέλος, για την αξιολόγηση της επίδοσης των καταρτιζομένων ακολουθείται μια σύνθετη αλλά όχι περίπλοκη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει: Γραπτές Εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και προεπιλεγμένων απαντήσεων. Για τους εκπαιδευόμενους η διαδικασία αξιολόγησης παρέχει δυνατότητες: Έ κ δ ο σ η 1. 0 Σελίδα 12

13 Ελέγχου της διαδικασίας εκπαίδευσης, Αυτοελέγχου της ίδιας συμμετοχής, και Προτάσεων βελτίωσης. Η συλλογή των στοιχείων αξιολόγησης τροφοδοτεί μία απλή βάση δεδομένων του φορέα εκπαίδευσης, την οποία παρακολουθεί και αναλύει την εξέλιξη των δεικτών ικανοποίησης των εμπλεκομένων. Έ κ δ ο σ η 1. 0 Σελίδα 13

14 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έ κ δ ο σ η 1. 0 Σελίδα 14

15 3.1 Ε Ρ Ω Τ ΗΜ Α Τ ΟΛΟΓΙΟ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η ΣΗΣ Π Ρ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α Π Ο Κ Α Τ Α Ρ Τ ΙΖΟΜΕΝΟ Υ Σ Ακολουθεί ένα ενδεικτικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προγράμματος από τους καταρτιζόμενους, το οποίο θα είναι ενσωματωμένο στην πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του προγράμματος. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Παρακαλούμε να γίνει επιλογή ενός σημείου για κάθε ερώτηση από τη λίστα που ακολουθεί Πολύ άσχημα Μέτρια Άριστα Απλότητα πλοήγησης στη πλατφόρμα Επάρκεια εκπαιδευτικού υλικού μαθημάτων Χρηστικότητα των εργαλείων που υπήρχαν στην πλατφόρμα Επάρκεια προσωπικού Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων κατά τη διάρκεια του προγράμματος Ενημέρωση για την πορεία του προγράμματος Πρόσθετα σχόλια: Έ κ δ ο σ η 1. 0 Σελίδα 15

16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Παρακαλούμε να γίνει επιλογή ενός σημείου για κάθε ερώτηση από τη λίστα που ακολουθεί Πολύ άσχημα Μέτρια Άριστα Διαδοχικότητα των θεμάτων προγράμματος Τήρηση αρχικού σχεδιασμού προγράμματος Ανταπόκριση του περιεχομένου στις προσδοκίες μου Εμπειρία που αποκτήθηκε Συμβολή του προγράμματος σε επαγγελματική αποκατάσταση Πρόσθετα σχόλια: Έ κ δ ο σ η 1. 0 Σελίδα 16

17 3.2 Ε Ρ Ω Τ ΗΜ Α Τ ΟΛΟΓΙΟ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η ΣΗΣ Ε Κ Π Α Ι ΔΕ Υ Τ Ω Ν Α Π Ο Κ Α Τ Α Ρ Τ ΙΖΟΜΕΝΟ Υ Σ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ : Παρακαλούμε να γίνει επιλογή ενός σημείου για κάθε ερώτηση από τη λίστα που ακολουθεί Πολύ άσχημα Μέτρια Άριστα Γνώσεις εκπαιδευτών Ικανότητα επικοινωνίας Ικανότητα τήρησης προγράμματος Ικανότητα απάντησης σε ερωτήσεις Ικανότητα υποκίνησης εκπαιδευομένων Διάθεση συμμετοχής σε διάλογο με εκπαιδευόμενους Αποτελεσματική χρήση παραδειγμάτων Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων κατά τη διάρκεια του μαθήματος Αποτελεσματικότητα προετοιμασίας εκπαιδευτή πριν το μάθημα Πρόσθετα σχόλια: Έ κ δ ο σ η 1. 0 Σελίδα 17

18 Έ κ δ ο σ η 1. 0 Σελίδα 18

19 3.3 Ε Ρ Ω Τ ΗΜ Α Τ ΟΛΟΓΙΟ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η ΣΗΣ Κ Α Τ Α Ρ Τ ΙΖΟΜΕΝΩΝ Α Π Ο Ε Κ Π Α Ι ΔΕ Υ Τ Ε Σ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ : ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ: Παρακαλούμε να γίνει επιλογή ενός σημείου για κάθε ερώτηση από τη λίστα που ακολουθεί Αδύναμη Μέτρια Άριστη Προσωπικότητα- Ευθύνη Προσωπικότητα Προσαρμογή Προσωπικότητα Πρωτοβουλία Προσωπικότητα Συνεργασία Προσωπικότητα Επικοινωνία Δυνατότητα επικοινωνίας αντίληψη Οργάνωση εργασίας Πρακτικότητα Παρουσία (συνέπεια-συμμετοχή) Αντικείμενο εργασιών / μελετών Γραπτή δοκιμασία καταλληλότητας Πρακτικές ασκήσεις Ασκήσεις προεπιλεγμένων απαντήσεων Γραπτές ασκήσεις Έ κ δ ο σ η 1. 0 Σελίδα 19

20 Εργασίες Πρόσθετα σχόλια: Έ κ δ ο σ η 1. 0 Σελίδα 20

21 3.4 Ε Ν Τ Υ Π Ο Χ Ε Ι Ρ ΙΣΜΟΥ Π Α Ρ Α ΠΟΝΩΝ/ΥΠΟΔΕΙΞΕ Ω Ν Αγαπητή φίλη/ φίλε, Η συμμετοχή σου στην υλοποίηση του προγράμματος, παρά την σχετική μικρή της χρονική διάρκεια, θα πρέπει να είναι αποτελεσματική τόσο σε ότι αφορά την δική σου συμμετοχή και ενεργοποίηση όσο και στην προσφορά από την πλευρά του φορέα των εφοδίων και δυνατοτήτων που θα επιδράσουν θετικά στην μελλοντική επαγγελματική σου καριέρα. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, θέλουμε να σε ενημερώσουμε για την δυνατότητα επικοινωνίας που σου παρέχουμε έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παραπόνων και προβλημάτων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος στο οποίο συμμετέχεις πριν την ολοκλήρωσή του. Ημερομηνία καταγραφής παραπόνου Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ενδεικτικές περιοχές προβλήματος (Παρακαλώ σημειώστε) Πρόβλημα με συν-σπουδαστές Πρόβλημα με υλικό εκπαίδευσης Πρόβλημα με προσωπικό φορέα Πρόβλημα με διαδικασία εκπαίδευσης Άλλο, τί; Περιγραφή προβλήματος και προτάσεις βελτίωσης Έ κ δ ο σ η 1. 0 Σελίδα 21

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ» 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.4: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών Παραγωγικής Λειτουργίας Τελευταία ενηµέρωση 20/4/2011 Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Οικονοµικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Οικονοµικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών Οικονοµικής Λειτουργίας Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η πολυπλοκότητα των νέων στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

Εισαγωγή. Διαπιστεύσεις: Πιστοποιηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 Εισαγωγή Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 9. Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης

Εγχειρίδιο προτυποποίησης λειτουργίας συστήµατος Σ.Ε.Κ. του κλάδου ένδυσης Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 3 Προσδιορισµός λειτουργίας Συστήµατος Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Food Safety / Hazard Analysis Critical Control Point system (HACCP)

Food Safety / Hazard Analysis Critical Control Point system (HACCP) Food Safety / Hazard Analysis Critical Control Point system (HACCP) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.2: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.2: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.2: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001: 2008

Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001: 2008 Πρότυπα ISO22000:2005 & ISO9001: 2008 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 4η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 4η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 4η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

10. 11. 12. - 13. 14. Ο

10. 11. 12. - 13. 14. Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια και Κόστος Φοίτησης...6 6. Προαπαιτούμενα...7

περιεχόμενα 5. Χρονική Διάρκεια και Κόστος Φοίτησης...6 6. Προαπαιτούμενα...7 2 3 περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...5 2. Σκοπός του Προγράμματος...5 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6 4. Professional Certificate...6 5. Χρονική Διάρκεια και Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. www.ikanews.gr

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. www.ikanews.gr ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος...

1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος... 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται εκτοί

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Οι λόγοι που την κάνουν αναγκαία

Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Οι λόγοι που την κάνουν αναγκαία Ο ΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Πρόγραµµα ε ξξ Αποσ ττάσεως Προ ϊσϊ τταµένων Ταχυδροµ ικών ι Κα ττασ ττηµά ττων ΕΛΤΑ Ταµιιακός Προγραµµατιισµός & Έλεγχος ΙΙΑΡΚΕΙΙΑΣ 31 ΩΡΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αλέξης Κόκκος, Μανώλης Χρυσάκης Στο πλαίσιο της μελέτης με θέμα: «Εξωτερική αξιολόγηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα