ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ"

Transcript

1 Δημοσιοποίηση με βάση την απόφαση 9/459/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (686/ ), που αποτελεί εφαρμογή της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κεφαλαιακή επάρκεια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών εταιρειών για το Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η Διαχείριση Κινδύνων αφορά τις κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες εντοπισμού και διαχείρισης των κινδύνων που συνδέονται με τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα της Εταιρίας. Η στρατηγική Διαχείρισης Κινδύνων. που ακολουθείται από την εταιρία, είναι ένας συνδυασμός δεξιοτήτων και εμπειρίας των στελεχών της σε σχέση με το επίπεδο κινδύνου που θεωρείται ανεκτό. Σε κάθε περίπτωση, σημαντικός παράγων για την αντιμετώπιση των κινδύνων είναι η ροή των πληροφοριών που αφορούν την συγκεκριμένη διαδικασία και η έγκαιρη επεξεργασία τους, ώστε να λαμβάνονται οι πλέον κατάλληλες αποφάσεις για την αντιμετώπισή τους ή τον επανακαθορισμό των επιπέδων κινδύνου. Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων δεν διαφέρουν με τις αντίστοιχες της προηγούμενης χρήσης. Για την ουσιαστική αντιμετώπιση των κινδύνων ερευνώνται και αναλύονται, κατά περίπτωση κινδύνου, οι εξής παράγοντες: 1. Η ύπαρξη ή μη μεθοδολογίας μέτρησης. 2. Η πιθανότητα ύπαρξης πληροφοριών, οι οποίες δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμες και αξιοποιήσιμες και 3. Η ύπαρξη ή μη μηχανισμών σύνδεσης των κινδύνων με την καθημερινή επιχειρηματικότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και τη φύση και το φάσμα των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της Εταιρίας, έχει ορίσει τον Οικονομικό Διευθυντή ως Υπεύθυνο διαχείρισης κινδύνων, αρμόδιο για: (α) την εφαρμογή της πολιτικής και των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, (β) την υποβολή γραπτών εκθέσεων και προτάσεων στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας, (γ) την έκτακτη αναφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο, θεμάτων που χρήζουν προσοχής, εγρήγορσης ή απαιτούν την λήψη αποφάσεων και δράσης. Η Εταιρεία δεν έκρινε σκόπιμο να προβεί σε πρόσθετη δημοσιοποίηση σχετικά με την κεφαλαιακή της επάρκεια και τους κινδύνους που αναλαμβάνει. 1

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την Εταιρία παντός είδους κινδύνων και για την παρακολούθηση αυτών και της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Οι βασικές κατηγορίες κινδύνου είναι οι εξής : 1. Ο Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk) και 2. Ο Κίνδυνος Αγοράς (Market Risk) Οι βασικές κατηγορίες κινδύνων περιλαμβάνονται και παρακολουθούνται από την εταιρία μας και για λόγους κανονιστικής συμμόρφωσης, μέσω της Κεφαλαιακής Επάρκειας. Παράλληλα η εταιρία εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες για την εκτίµηση και τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου, περιλαµβανοµένου εκείνου που απορρέει από γεγονότα µε χαµηλή συχνότητα και σοβαρές επιπτώσεις. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της εταιρίας κατά την υπολογίστηκε σε 30.38%, σε σχέση με το ελάχιστο ύψος του 8% που απαιτείται. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας υπολογίζεται με τη διαίρεση των εποπτικών της κεφαλαίων με το μεγαλύτερο εκ των: (α) του αθροίσματος των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την τυποποιημένη προσέγγιση», 4/459/ «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» και 5/459/ «Πιστωτικός κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου». (β) του 25% των παγίων εξόδων τελευταίου έτους και τον πολλαπλασιασμό του αποτελέσματος επί 8. Κατά τη 31/12/2016 το μεγαλύτερο εκ των δύο ήταν η περίπτωση (β). Ειδικά για τον εξαμηνιαίο υπολογισμό του συντελεστή και την υποβολή του στην ΕΚ., ο συντελεστής είναι περίπου διπλάσιος από τον (πραγματικό) ετήσιο, καθώς βασίζεται στο 25% των ετήσιων παγίων εξόδων της τρέχουσας χρήσης, παρόλο που κατά το εξάμηνο τα έξοδα αυτά είναι χαμηλότερα από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι των κινδύνων, σύμφωνα με υποδείξεις της Ε.Κ. Συγκεκριμένα, με στοιχεία υπολογίστηκε ως εξής: ALPHA TRUST (ποσά σε χιλ. Ευρώ) Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 3.669,99 2

3 Σύνολο Kεφαλαιακών Απαιτήσεων Σύνολο Σταθμισμένου Ενεργητικού 1.040,69 Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας 30.38% Αντίστοιχα, σε ενοποιημένη βάση, ο Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά την υπολογίστηκε σε 30,70%. Συγκεκριμένα, με στοιχεία υπολογίστηκε ως εξής: Όμιλος ALPHA TRUST (ποσά σε χιλ. Ευρώ) Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια Σύνολο Kεφαλαιακών Απαιτήσεων Σύνολο Σταθμισμένου Ενεργητικού Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας 30,70% Οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο είναι οι εξής: Πιστωτικός Κίνδυνος (Credit Risk) Η Εταιρία, ως μη τραπεζικός οργανισμός, έχει πολύ περιορισμένη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο. Ο πιστωτικός κίνδυνος της εταιρίας (Κεφαλαιακή Επάρκεια) υπολογίζεται και υποβάλλεται στις Εποπτικές Αρχές, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας υποβάλλεται στον Υπεύθυνο Διαχείρισης κινδύνων για να αξιολογηθούν οι βασικοί παράγοντες που τον καθορίζουν και να ελεγχθούν τυχόν περιθώρια βελτίωσης σε επόμενες υποβολές σε περίπτωση που κρίνεται ότι υπάρχουν τέτοια. Σε κάθε περίπτωση ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας γνωστοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο που είναι το καθ ύλην αρμόδιο σώμα για την αντιμετώπιση των όποιων θεμάτων προκύπτουν, με σκοπό την ορθή, σύννομη και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρίας. Κίνδυνος Αγοράς (Market Risk) Βασικές μορφές του: 1. Επιτοκιακός κίνδυνος 2. Κίνδυνος ρευστότητας 3. -Κίνδυνος τιμών -Συναλλαγματικός κίνδυνος -Γεωγραφικός κίνδυνος -Κίνδυνος εμπορευμάτων 3

4 1.Επιτοκιακός κίνδυνος Ο επιτοκιακός κίνδυνος παρακολουθείται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου αξιοποιώντας τις εσωτερικές αναφορές αλλά και την μακροοικονομική γνώση και πληροφορίες. Λόγω της μικρής έκθεσης σε κυμαινόμενου επιτοκίου δάνεια πληρωτέα ο κίνδυνος αυτός θεωρείται μη σημαντικός. 2.Κίνδυνος ρευστότητας Μέσα από τακτικές αναφορές, κυρίως από το τμήμα λογιστηρίου(current assets report, cash flow, major cash flow), η Οικονομική Διεύθυνση παρακολουθεί τον κίνδυνο ρευστότητας της εταιρίας. Η αβεβαιότητα του οικονομικού περιβάλλοντος τα τελευταία χρόνια έχει επιβάλλει εγρήγορση στην παρακολούθηση του cash flow. Λαμβάνονται μέτρα εξορθολογισμού των δαπανών όπου επιτρέπεται, με κύριο μέλημα την παρακολούθηση του άμεσου και έμμεσου μισθολογικού κόστους που καλύπτει περί το 50% των εκροών. Ο κίνδυνος ρευστότητας ελέγχεται, με την συνεργασία της Οικονομικής Διεύθυνσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω της ανάλυσης των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων ( P & L accounts, εξαμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις). Αναλύονται τα είδη των εσόδων ώστε να διαπιστωθεί η ποιότητά τους και να γίνουν προβλέψεις ευαισθησίας σε τυχαίους εξωγενείς παράγοντες ή έντονες διακυμάνσεις. Ομοίως εξετάζονται και αναλύονται μέσω των λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού η ποιότητα τυχόν επενδύσεων και η παραγωγικότητά τους. Σε συνδυασμό με τον τρόπο άντλησης και χρησιμοποίησης των χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων, εξετάζονται τρόποι και μέθοδοι αύξησης της αποδοτικότητας των απασχολούμενων κεφαλαίων σε συνάρτηση με τις παραδοχές κινδύνου. Κάθε φορά λαμβάνονται υπόψη σχετικοί κανονιστικοί περιορισμοί, όπως τα ελάχιστα κατά περίπτωση απαιτούμενα εποπτικά ή Ίδια Κεφάλαια. 3.-Κίνδυνος τιμών -Συναλλαγματικός κίνδυνος -Γεωγραφικός κίνδυνος -Κίνδυνος εμπορευμάτων Το τμήμα Διαχείρισης Κεφαλαίων, ως κύρια δραστηριότητα της εταιρίας, ασχολείται μέσω των διαχειριστών καθημερινά και μέσω των διαδικασιών και του τρόπου λειτουργίας που έχουν θεσπισθεί, με τον καθημερινό υπολογισμό και στάθμιση των κινδύνων αυτών. Η διαδικασία ενεργείται κυρίως για λογαριασμό των πελατών της και με γνώμονα το συμφέρον τους και την αποδοτικότητα των κεφαλαίων τους, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη περιορισμούς και κανονισμούς που προέρχονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας παρακολουθεί μέσω των εκάστοτε πληροφοριών και αναφορών τους κινδύνους που κατά περίπτωση αφορούν την 4

5 εταιρία την ίδια, όπως είναι ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Σταθμίζει και ερευνά τους πιθανούς τρόπους προστασίας και πράττει ανάλογα με τις υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις και το κόστος τους. Η Διαχείριση Κινδύνων σε κάθε περίπτωση παρουσιάζει προβλήματα μέτρησης. Ακόμα και στις περιπτώσεις όπου μετράται, όπως στον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Επάρκειας, δεν είναι πάντοτε δυνατός ο ακριβής προσδιορισμός του βάθους των επιπτώσεων που θα μπορούσε να έχει η, μερική ή ολική, μετατροπή ενός κινδύνου σε κάποιας μορφής απώλεια. Επίσης για να υπάρχει αποτελεσματική Διαχείριση Κινδύνων, πρέπει να είναι γνωστοί οι κίνδυνοι αυτοί καθ εαυτοί. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, σε διαρκή συνεργασία με τους επικεφαλείς των τμημάτων και ειδικά μέσω του Risk Manager και των τυχόν αναφορών του, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την διαρκή ενημέρωση, στάθμιση και αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν τόσο το επιχειρηματικό όσο και το ευρύτερο περιβάλλον που δραστηριοποιείται η εταιρία. Λειτουργικός Κίνδυνος (Operational Risk) Βασικές μορφές του: 1. Εσωτερική απάτη (από ανθρώπους της εταιρίας) 2. Εξωτερική απάτη (από τρίτους) 3. Μεθοδολογία και ασφάλεια του χώρου εργασίας 4. Κίνδυνος πελατών, προϊόντων και επιχειρηματικότητας 5. Ζημιές από φυσικά φαινόμενα 6. Διακοπή ροής εργασιών και κατάρρευση συστημάτων 7. Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου. Η Διοικητική δομή της εταιρίας, δηλαδή το Οργανόγραμμα, οι διαδικασίες και οι άνθρωποι που την στελεχώνουν, είναι αναπόσπαστο μέρος των διαδικασιών για την αντιμετώπιση των λειτουργικών κινδύνων. Αναλυτικότερα: 1.Εσωτερική απάτη. Το εκλεγμένο από τους Μετόχους Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από στελέχη με μακρά εμπειρία στον χώρο όπου δραστηριοποιείται η εταιρία και έχει ως επί το πλείστον καθημερινή ενασχόληση με τα καθημερινά δρώμενα. Οι αναγκαίες για, και από, την λειτουργία της μεταφορές χρηματικών ποσών γίνονται μέσω τραπεζικών λογαριασμών και πάντα σύμφωνα με την Ανάθεση Αρμοδιοτήτων της εταιρίας. Η ροή των εργασιών ελέγχεται ανά τακτά διαστήματα από τα προς τούτο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα όπως είναι ο Εσωτερικός Ελεγκτής ή ο Risk Manager και τα οποία υποβάλλουν όποτε απαιτείται αλλά και όποτε ορίζεται αναφορές προς τα όργανα της Διοίκησης και ειδικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 5

6 Το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι επικεφαλείς των τμημάτων ενημερώνουν άμεσα όποτε κρίνουν αναγκαίο τον Νομικό Σύμβουλο της εταιρίας για την παροχή νομικής συμβουλής ή την λήψη μέτρων. Επιπρόσθετα, και για την κάλυψη της εταιρίας και των μετόχων της έχει συναφθεί Συμβόλαιο Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης που καλύπτει την εταιρία έναντι σημαντικών απαιτήσεων που θα μπορούσαν να προέλθουν από εσωτερική απάτη και συμβόλαιο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης για ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους. 2.Εξωτερική απάτη (από τρίτους) Η εταιρία, λόγω της φύσης των εργασιών της, λειτουργεί με συνεργάτες οι οποίοι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, και κυρίως, όσον αφορά τις δραστηριότητες όπου κινούνται σημαντικά ποσά, εποπτεύονται από διάφορους φορείς. Συνεπώς και σε συνδυασμό με τις διαδικασίες της εταιρίας, παρακολουθούνται συνεχώς οι αντισυμβαλλόμενοι με στόχο πέρα από την εύρυθμη λειτουργία, την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων εξωτερικής απάτης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι επικεφαλείς των τμημάτων ενημερώνουν άμεσα όποτε κρίνουν αναγκαίο τον Νομικό Σύμβουλο της εταιρίας για την παροχή νομικής συμβουλής ή την λήψη μέτρων. 3.Μεθοδολογία και ασφάλεια του χώρου εργασίας. Από τη φύση των εργασιών της Εταιρείας προκύπτει ότι η ασφάλεια του χώρου εργασίας βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, και λόγω επιλογών της Διοίκησης, τα γραφεία που στεγάζεται η Εταιρεία υπερβαίνουν τα συνήθη πρότυπα των επαγγελματικών χώρων, παρέχοντας στους εργαζόμενους ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Η ασφάλεια του χώρου εργασίας τεκμαίρεται και από τις τακτικές επιθεωρήσεις και αναφορές του τεχνικού ασφαλείας. Οι επικεφαλείς των τμημάτων παρακολουθούν καθημερινά τις συνθήκες εργασίας και ασφαλείας του προσωπικού, έτοιμοι να αναφέρουν στο Διοικητικό Συμβούλιο οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή τους από πλευράς μεθοδολογίας και ασφαλείας το οποίο χρήζει επανεξέτασης ή βελτίωσης. Στα γραφεία της έδρας τοποθετήθηκαν κάμερες ασφαλείας που καλύπτουν τον κύριο εξωτερικό χώρο και συνδέονται με monitor, ενώ παράλληλα είναι συνδεμένες με καταγραφικό. Όσο αφορά τα γραφεία της οδού Καβαλιεράτου έχει συναφθεί Συμβόλαιο Ασφάλισης για θέματα Ευθύνης προς Τρίτους και εργαζόμενους που καλύπτει την εταιρία σε θέματα πρόκλησης υλικών ή σωματικών βλαβών προς τις γειτνιάζουσες επιχειρήσεις και το προσωπικό. 4.Κίνδυνος πελατών, προϊόντων και επιχειρηματικότητας. Ο κίνδυνος προϊόντων, με την μορφή των επενδύσεων σε οργανωμένες κυρίως αγορές που απορρέουν από την φύση των εργασιών της εταιρίας, δεν κρίνεται σημαντικός, διότι δεν αφορά δραστηριότητα για λογαριασμό της εταιρίας αλλά αφορά τα υπό διαχείριση κεφάλαια. Επειδή όμως αποτελεί και το αντικείμενο της εταιρίας, παρακολουθείται και σταθμίζεται σε διαρκή βάση από τα αρμόδια για την διαχείριση στελέχη μέσα από τις προς τον σκοπό αυτό διαδικασίες. 6

7 Η τακτική και σε βάθος επικοινωνία με τον πελάτη, μαζί με την συνεπή και επιτυχημένη σε βάθος χρόνου διαχείριση, έχουν κτίσει με την πάροδο των ετών μία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της εταιρίας και των πελατών της. Οι υπεύθυνοι των αρμοδίων τμημάτων, όταν διαπιστώσουν πρόβλημα με κάποιο πελάτη, αναφέρουν αρμοδίως προς τα εντεταλμένα προς τούτο πρόσωπα που θα επιληφθούν για την διευθέτηση, εάν είναι δυνατόν του προβλήματος. Λόγω της ροής και μεθοδολογίας που ακολουθείται από την εταιρία και προβλέπεται από τις σχετικές συμβάσεις, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου είναι ελάχιστος. Ο κίνδυνος επιχειρηματικότητας αφορά κυρίως τους μετόχους και το από αυτούς εντεταλμένο Διοικητικό Συμβούλιο. Η διαρκής ενημέρωση για την κατάσταση της αγοράς, τα μακροοικονομικά μεγέθη και τις τάσεις δεν περιορίζεται μόνο στο εσωτερικό της χώρας. Μέσω της τεχνολογίας αλλά και της φυσικής παρουσίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αντλούνται συνεχώς πληροφορίες οι οποίες φιλτράρονται και αξιολογούνται με σκοπό τις αναγκαίες όπου είναι εφικτό προσαρμογές. 5.Ζημιές από φυσικά φαινόμενα. Η φύση των εργασιών της εταιρίας αφ εαυτή παρέχει αυξημένη προστασία από φυσικά φαινόμενα (τριτογενής παραγωγή). Για τις μεμονωμένες περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων που δυσκολεύουν την προσέγγιση στον χώρο εργασίας, ο Γενικός Διευθυντής επικοινωνεί με τους επικεφαλείς των τμημάτων και συντονίζει την με ίδια μέσα προσέλευση ενός ελάχιστου αριθμού εργαζομένων για κάθε τμήμα ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι καθημερινές εργασίες. 6.Διακοπή ροής εργασιών και κατάρρευση συστημάτων. Με επιλογή της Διοίκησης τα κτίρια που στεγάζεται η εταιρία διαθέτουν γεννήτρια που τίθεται αυτόματα σε λειτουργία μόλις γίνει διακοπή ρεύματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων ως επίσης και του φωτισμού. Ο υπεύθυνος μηχανογράφησης φροντίζει για την καθημερινή παραγωγή αντιγράφου ασφαλείας (back up) το οποίο φυλάσσεται σε θυρίδα εκτός των γραφείων της εταιρίας. Για την ακραία περίπτωση που θα χρειαστεί επαναφορά των αρχείων, ο υπεύθυνος μηχανογράφησης και σε συνεργασία με τους εξωτερικούς συμβούλους, επαναφέρει τα πλέον πρόσφατα αρχεία τα οποία και επικαιροποιούνται. 7.Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου. Ο εν λόγω κίνδυνος, πέραν του ότι είναι μετρήσιμος κατά τον υπολογισμό της Κεφαλαιακής Επάρκειας, είναι από την φύση του περιορισμένος λόγω του εποπτευόμενου περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται η εταιρία παρά τα σημαντικά ποσά που μερικές φορές διακινούνται. Οι αντισυμβαλλόμενοι είναι στην πλειοψηφία τους εποπτευόμενοι φορείς (Χρηματιστηριακές Εταιρίες, Θεματοφύλακας, Τράπεζες). Η εταιρία συνεργάζεται μόνο με αντισυμβαλλόμενους που περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο κατάλογο. Ο κατάλογος επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όποτε συντρέχει λόγος. Οι αντισυμβαλλόμενοι ανήκουν σε ένα περιβάλλον το οποίο πέρα από το κανονιστικό πλαίσιο διαθέτει και άλλες 7

8 δικλείδες ασφαλείας, όπως είναι το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Η επιλογή τους γίνεται με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της εταιρίας κριτήριο. Ενδεικτικά αναφέρεται η φερεγγυότητα, η φήμη, η ικανότητα έγκαιρης και σωστής διεκπεραίωσης των συναλλαγών κ. ά. Σε κάθε περίπτωση οι κατά τμήμα επικεφαλείς και σε συνεργασία με τον Risk Manager, ο οποίος εργάζεται και μεμονωμένα, αναφέρουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας τις παρατηρήσεις και διαπιστώσεις τους, για κάθε θέμα που αφορά τους κινδύνους της εταιρίας αλλά και το περιβάλλον που δραστηριοποιείται. 2. Πεδίο Εφαρμογής Οι ακόλουθες πληροφορίες δημοσιοποιούνται με βάση την παράγραφο 2 του παραρτήματος 1 της υπ αριθμ. 9/459/ Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής και αφορούν την ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Επιπρόσθετα στην παρούσα δημοσιοποίηση περιλαμβάνονται οι εξής ενοποιούμενες με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης: ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ Α.Ε. Taylor Young Investment Management LTD Η ALPHA TRUST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ Α.Ε. είναι εταιρία εκμετάλλευσης ακινήτων, μη εποπτευόμενη, και υπάγεται στη Νομαρχία Αν. Αττικής. Η Taylor Young Investment Management LTD είναι πλέον μη εποπτευόμενη από το F.S.A. (Member of APCIMS, authorized and regulated by F.S.A., Register number England). Η ALPHA TRUST δημοσιοποιεί, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, τις πληροφορίες του Παραρτήματος Ι της υπ αριθμ. 9/459/ Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής. Η παραπάνω δημοσιοποίηση γίνεται τόσο σε ενοποιημένη βάση όσο και σε ατομική. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία αξιολογεί τη σκοπιμότητα συχνότερης δημοσιοποίησης πληροφοριών. Η Εταιρία δύναται να μη δημοσιοποιεί τις πληροφορίες εκείνες που δεν είναι ουσιώδεις, που προορίζονται για εσωτερική χρήση της Εταιρίας ή που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές. 8

9 Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους δημοσιοποιούνται στις ημερομηνίες όπως αυτές ορίζονται με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 575/2013. Η δημοσιοποίηση λαμβάνει χώρα μέσω του ιστοχώρου της Εταιρίας στο διαδίκτυο. 3. Ίδια Κεφάλαια Τα κεφάλαια της Εταιρίας αλλά και του Ομίλου για εποπτικούς σκοπούς με βάση την απόφαση 2/459/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής, αναλύονται ως ακολούθως: Βασικά ίδια κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, τη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, τα αποθεματικά, τις διαφορές αναπροσαρμογής και τα αποτελέσματα εις νέον. Από τα βασικά ίδια κεφάλαια αφαιρούνται η λογιστική αξία των άϋλων στοιχείων ενεργητικού και άλλες εποπτικές προσαρμογές. Συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν εποπτικές προσαρμογές στις διαφορές αναπροσαρμογής των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατάσταση των ιδίων κεφαλαίων της ALPHA TRUST στις : 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε , ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3.669, Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 765, * εκ των οποίων: Υβριδικοί τίτλοι εντός του ισχύοντος ορίου Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 773, (-) Ίδιες μετοχές (26,15) Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 18, Στοιχεία εξομοιούμενα με μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 3.118, Αποθεματικά 3.118, Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις νέον (συμπεριλαμβανομένων των διαφορών αναπροσαρμογής) (-) Μέρος των Αποθεματικών που μεταφέρεται στις διαφορές αναπροσαρμογής 3.118, Δικαιώματα μειοψηφίας * εκ των οποίων: Υβριδικοί τίτλοι εντός του ισχύοντος ορίου Δικαιώματα Μειοψηφίας (συμπεριλαμβανομένων των διαφορών αναπροσαρμογής) (-) Μέρος των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας που μεταφέρεται στις διαφορές αναπροσαρμογής (-) Προσαρμογή στα Δικαιώματα Μειοψηφίας 9

10 α α α β β β Ελεγμένα ενδιάμεσα κερδη (η ενδιάμεση, από την αρχή της χρήσης μέχρι την ημερομηνία αναφοράς, περίοδος είναι κερδοφόρα και έχει ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από εξωτερικούς ελεγκτές) Ελεγμένα κέρδη περιόδου (σωρευτικά) μείον την πρόβλεψη ενδιάμεσου μερίσματος (-) Μέρος των ελεγμένων ενδιάμεσων αποτελεσμάτων που μεταφέρεται στις διαφορές αναπροσαρμογής (-) Μη ελεγμένα ενδιάμεσα αποτελέσματα (η ενδιάμεση περίοδος κερδοφόρα ή ζημιογόνα δεν έχει ελεγχθεί ή επισκοπηθεί) Αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) περιόδου που δεν έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της ΑΕΠΕΥ μείον την πρόβλεψη ενδιάμεσου μερίσματος (-) Μέρος του ανέλεγκτου αποτελέσματος περιόδου που μεταφέρεται στις διαφορές αναπροσαρμογής Ελεγμένες ενδιάμεσες ζημίες (δηλαδή η ενδιάμεση,από την αρχή της χρήσης μέχρι την ημερομηνία αναφοράς περίοδος είναι ζημιογόνα και έχει ελεγχθεί ή επισκοπηθεί) (-) Ζημίες (σωρευτικές) περιόδου που έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της ΑΕΠΕΥ μείον την πρόβλεψη ενδιάμεσου μερίσματος Μέρος των ελεγμένων ενδιάμεσων αποτελεσμάτων που μεταφέρεται στις διαφορές αναπροσαρμογής (-) Καθαρά κέρδη από την κεφαλαιοποίηση μελλοντικών εσόδων σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων Διαφορές Αναπροσαρμογής που αναγνωρίζονται εποπτικά ως Βασικά Ίδια Κεφάλαια Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας των διαθεσίμων προς πώληση μετοχικών τίτλων Εποπτική προσαρμογή των διαφορών αναπροσαρμογής της αξίας των διαθεσίμων προς πώληση μετοχικών τίτλων Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας των διαθεσίμων προς πώληση ομολογιακών τίτλων και δανείων Εποπτική προσαρμογή των διαφορών αναπροσαρμογής της αξίας των διαθεσίμων προς πώληση ομολογιακών τίτλων και δανείων Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που οφείλονται σε διαφοροποίηση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Α.Ε.Π.Ε.Υ. (own credit risk) Εποπτική προσαρμογή των διαφορών αναπροσαρμογής της αξίας χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που οφείλονται σε διαφοροποίηση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Α.Ε.Π.Ε.Υ. (own credit risk) Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας από αντιστάθμιση με τη μέθοδο των ταμειακών ροών Εποπτική προσαρμογή των διαφορών αναπροσαρμογής της αξίας από αντιστάθμιση με τη μέθοδο των ταμειακών ροών Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα Εποπτική προσαρμογή των διαφορών αναπροσαρμογής της αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Εποπτική προσαρμογή των διαφορών αναπροσαρμογής της αξίας των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 10

11 1.1.3 Κεφάλαια για γενικούς κινδύνους Λοιπά στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (-) Λοιπά αφαιρετικά στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (214,48) (-) Υπεραξία α (-) Άυλα πάγια στοιχεία (214,48) β (-) Θετική διαφορά αποτίμησης στην εύλογη αξία των αύλων περιουσιακών στοιχείων (-) Ποσά υβρικικών τίτλων και προνομιούχων μετοχών που υπερβαίνουν το όριο αναγνώρισης (-) Λοιπές προσαρμογές αφαιρετικού χαρακτήρα (-) Λοιπά (-) Αποθεματικό αναπροσαρμογής παγίων στην εύλογη αξία κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠ 1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κύρια Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια Ποσά Βασικών Ίδίων Κεφαλαίων που υπερβαίνουν τα όρια αναγνώρισης και μεταφέρονται στα Κύρια Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια Διαφορές Αναπροσαρμογής που μεταφέρονται από τα Βασικά στα Κύρια Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια λόγω εποπτικών προσαρμογών Εποπτική προσαρμογή στις διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας των διαθεσίμων προς πώληση μετοχικών τίτλων Εποπτική προσαρμογή στις διαφορές αναπροσαρμογής των επενδύσεων σε ακίνητα Εποπτική προσαρμογή στις διαφορές αναπροσαρμογής των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Αποθεματικά αποτίμησης πάγιων περιουσιακών στοιχείων Λοιπά Τίτλοι και δάνεια μειωμένης εξασφάλισης αόριστης διάρκειας Πλεόνασμα προβλέψεων με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων Άλλα στοιχεία Κύριων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων Πρόσθετα Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια Τίτλοι και Προνομιούχες μετοχές σωρευτικού μερίσματος Δάνειο μειωμένης εξασφάλισης ορισμένης διάρκειας Άλλα στοιχεία Πρόσθετων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων (-) Ποσά που υπερβαίνουν τα όρια αναγνώρισης στα Πρόσθετα Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια (-) Αφαιρετικά στοιχεία των Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων (-) Ποσά που υπερβαίνουν τα όρια αναγνώρισης στα Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια (-) Λοιπά αφαιρετικά στοιχεία T1* (-) Στοιχεία που αφαιρούνται από τα Βασικά και τα Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια εκ των οποίων: (-) αφαιρετικά των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 1.3.T2* (-) αφαιρετικά των Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων (-) Μετοχές ιδρυμάτων και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ποσοστού άνω του 10% του κεφαλαίου των ιδρυμάτων αυτών 11

12 (-) Λοιπών πλην μετοχών στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων άλλων ιδρυμάτων και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων στα οποία η ΑΕΠΕΥ συμμετέχει με ποσοστό άνω του 10% (-) Ποσό μετοχών και λοιπών στοιχείων ιδίων κεφαλαίων σε ιδρύματα και χρηματοδοτικά ιδρύματα που υπερβαίνει το όριο (10%) και στα οποία η ΑΕΠΕΥ κατέχει μετοχές ποσοστού κάτω του 10% των ιδίων κεφαλαίων τους (-) Συμμετοχές σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρίες χαρτοφυλακίου (-) Λοιπά πλην μετοχών στοιχεία ιδίων κεφαλαίων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών εταιριών στα οποία η ΑΕΠΕΥ έχει συμμετοχή (άνω του 20%) (-) Ποσά που σχετίζονται με τη "διπλή μόχλευση" (Double gearing) 1.3. ΜΧΑ Πληροφοριακό στοιχείο:ίδια κεφάλαια επί των οποίων υπολογίζεται το όριο για τα ΜΧΑ όταν δεν χρησ/νται πρόσθετα κεφάλαια για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς και για τον υπολογισμό των ορίων των συμμετοχών σε επιχειρήσεις εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα 3.669, (-) Θέσεις σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων που δεν περ/νται στο σταθμισμένο ενεργητικό (-) Ανεπάρκεια προβλέψεων σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (ΠΕΔ) (-) Συμμετοχές σε επιχειρήσεις εκτός χρηματοπιστωτικού τομέα (15%-60%) (-) Αξία Χρεωστικών Υπολοίπων που προκύπτει από συναλλαγές για τις οποίες έχει παρέλθει διάστημα 12 μηνών από την εκκαθάρισή τους, κατά το μέρος που δεν καλύπτεται από την τρέχουσα αξία τίτλων τους (-) Άλλα αφαιρετικά στοιχεία 1.4 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε , ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ Ποσά των Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων που υπερβαίνουν τα όρια αναγνώρισης και μεταφέρονται στα Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς Βραχυπρόθεσμα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης (-) Ποσά των Ιδίων Κεφαλαίων που υπερβαίνουν τα όρια αναγνώρισης για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς (-) Αφαιρετικά στοιχεία (-) Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί 1.7 (-) ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (-)Άλλα αφαιρετικά στοιχεία (-)Συμμετοχές σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1.8 Πληροφοριακά στοιχεία: Πλεόνασμα (+) / Ανεπάρκεια (-) προβλέψεων με ΠΕΔ Προβλέψεις σύμφωνα με ΠΕΔ * εκ των οποίων: Συλλογικές προβλέψεις ** εκ των οποίων: Εξατομικευμένες προβλέψεις 12

13 *** εκ των οποίων: Λοιπές προβλέψεις (-) Εκτίμηση Αναμενόμενης Ζημίας σύμφωνα με ΠΕΔ Συνολικό ποσό κεφαλαίων μειωμένης εξασφάλισης Ελάχιστο αρχικό απαιτούμενο κεφάλαιο Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την κατάσταση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου στις : 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε , ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3.710, Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 762, * εκ των οποίων: Υβριδικοί τίτλοι εντός του ισχύοντος ορίου Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 773, (-) Ίδιες μετοχές (26,15) Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 15, Στοιχεία εξομοιούμενα με μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 3.162, Αποθεματικά 3.162, Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις νέον (συμπεριλαμβανομένων των διαφορών αναπροσαρμογής) (-) Μέρος των Αποθεματικών που μεταφέρεται στις διαφορές αναπροσαρμογής 3.162, Δικαιώματα μειοψηφίας * εκ των οποίων: Υβριδικοί τίτλοι εντός του ισχύοντος ορίου Δικαιώματα Μειοψηφίας (συμπεριλαμβανομένων των διαφορών αναπροσαρμογής) (-) Μέρος των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας που μεταφέρεται στις διαφορές αναπροσαρμογής (-) Προσαρμογή στα Δικαιώματα Μειοψηφίας Ελεγμένα ενδιάμεσα κερδη (η ενδιάμεση, από την αρχή της χρήσης μέχρι την ημερομηνία αναφοράς, περίοδος είναι κερδοφόρα και έχει ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από εξωτερικούς ελεγκτές) α α α β β.01 Ελεγμένα κέρδη περιόδου (σωρευτικά) μείον την πρόβλεψη ενδιάμεσου μερίσματος (-) Μέρος των ελεγμένων ενδιάμεσων αποτελεσμάτων που μεταφέρεται στις διαφορές αναπροσαρμογής (-) Μη ελεγμένα ενδιάμεσα αποτελέσματα (η ενδιάμεση περίοδος κερδοφόρα ή ζημιογόνα δεν έχει ελεγχθεί ή επισκοπηθεί) Αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) περιόδου που δεν έχει ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της ΑΕΠΕΥ μείον την πρόβλεψη ενδιάμεσου μερίσματος (-) Μέρος του ανέλεγκτου αποτελέσματος περιόδου που μεταφέρεται στις διαφορές αναπροσαρμογής Ελεγμένες ενδιάμεσες ζημίες (δηλαδή η ενδιάμεση,από την αρχή της χρήσης μέχρι την ημερομηνία αναφοράς περίοδος είναι ζημιογόνα και έχει ελεγχθεί ή επισκοπηθεί) (-) Ζημίες (σωρευτικές) περιόδου που έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της ΑΕΠΕΥ μείον την πρόβλεψη ενδιάμεσου μερίσματος 13

14 β Μέρος των ελεγμένων ενδιάμεσων αποτελεσμάτων που μεταφέρεται στις διαφορές αναπροσαρμογής (-) Καθαρά κέρδη από την κεφαλαιοποίηση μελλοντικών εσόδων σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων Διαφορές Αναπροσαρμογής που αναγνωρίζονται εποπτικά ως Βασικά Ίδια Κεφάλαια Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας των διαθεσίμων προς πώληση μετοχικών τίτλων Εποπτική προσαρμογή των διαφορών αναπροσαρμογής της αξίας των διαθεσίμων προς πώληση μετοχικών τίτλων Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας των διαθεσίμων προς πώληση ομολογιακών τίτλων και δανείων Εποπτική προσαρμογή των διαφορών αναπροσαρμογής της αξίας των διαθεσίμων προς πώληση ομολογιακών τίτλων και δανείων Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που οφείλονται σε διαφοροποίηση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Α.Ε.Π.Ε.Υ. (own credit risk) Εποπτική προσαρμογή των διαφορών αναπροσαρμογής της αξίας χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που οφείλονται σε διαφοροποίηση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της Α.Ε.Π.Ε.Υ. (own credit risk) Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας από αντιστάθμιση με τη μέθοδο των ταμειακών ροών Εποπτική προσαρμογή των διαφορών αναπροσαρμογής της αξίας από αντιστάθμιση με τη μέθοδο των ταμειακών ροών Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα Εποπτική προσαρμογή των διαφορών αναπροσαρμογής της αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Εποπτική προσαρμογή των διαφορών αναπροσαρμογής της αξίας των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Κεφάλαια για γενικούς κινδύνους Λοιπά στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (-) Λοιπά αφαιρετικά στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (214,48) (-) Υπεραξία α (-) Άυλα πάγια στοιχεία (214,48) β (-) Θετική διαφορά αποτίμησης στην εύλογη αξία των αύλων περιουσιακών στοιχείων (-) Ποσά υβρικικών τίτλων και προνομιούχων μετοχών που υπερβαίνουν το όριο αναγνώρισης (-) Λοιπές προσαρμογές αφαιρετικού χαρακτήρα (-) Λοιπά (-) Αποθεματικό αναπροσαρμογής παγίων στην εύλογη αξία κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΛΠ 1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κύρια Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια Ποσά Βασικών Ίδίων Κεφαλαίων που υπερβαίνουν τα όρια αναγνώρισης και μεταφέρονται στα Κύρια Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια 14

15 Διαφορές Αναπροσαρμογής που μεταφέρονται από τα Βασικά στα Κύρια Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια λόγω εποπτικών προσαρμογών Εποπτική προσαρμογή στις διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας των διαθεσίμων προς πώληση μετοχικών τίτλων Εποπτική προσαρμογή στις διαφορές αναπροσαρμογής των επενδύσεων σε ακίνητα Εποπτική προσαρμογή στις διαφορές αναπροσαρμογής των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων Αποθεματικά αποτίμησης πάγιων περιουσιακών στοιχείων Λοιπά Τίτλοι και δάνεια μειωμένης εξασφάλισης αόριστης διάρκειας Πλεόνασμα προβλέψεων με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων Άλλα στοιχεία Κύριων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων Πρόσθετα Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια Τίτλοι και Προνομιούχες μετοχές σωρευτικού μερίσματος Δάνειο μειωμένης εξασφάλισης ορισμένης διάρκειας Άλλα στοιχεία Πρόσθετων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων (-) Ποσά που υπερβαίνουν τα όρια αναγνώρισης στα Πρόσθετα Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια (-) Αφαιρετικά στοιχεία των Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων (-) Ποσά που υπερβαίνουν τα όρια αναγνώρισης στα Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια (-) Λοιπά αφαιρετικά στοιχεία T1* (-) Στοιχεία που αφαιρούνται από τα Βασικά και τα Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια εκ των οποίων: (-) αφαιρετικά των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 1.3.T2* (-) αφαιρετικά των Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων (-) Μετοχές ιδρυμάτων και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ποσοστού άνω του 10% του κεφαλαίου των ιδρυμάτων αυτών (-) Λοιπών πλην μετοχών στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων άλλων ιδρυμάτων και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων στα οποία η ΑΕΠΕΥ συμμετέχει με ποσοστό άνω του 10% (-) Ποσό μετοχών και λοιπών στοιχείων ιδίων κεφαλαίων σε ιδρύματα και χρηματοδοτικά ιδρύματα που υπερβαίνει το όριο (10%) και στα οποία η ΑΕΠΕΥ κατέχει μετοχές ποσοστού κάτω του 10% των ιδίων κεφαλαίων τους (-) Συμμετοχές σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρίες χαρτοφυλακίου (-) Λοιπά πλην μετοχών στοιχεία ιδίων κεφαλαίων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών εταιριών στα οποία η ΑΕΠΕΥ έχει συμμετοχή (άνω του 20%) (-) Ποσά που σχετίζονται με τη "διπλή μόχλευση" (Double gearing) 1.3. ΜΧΑ Πληροφοριακό στοιχείο:ίδια κεφάλαια επί των οποίων υπολογίζεται το όριο για τα ΜΧΑ όταν δεν χρησ/νται πρόσθετα κεφάλαια για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς και για τον υπολογισμό των ορίων των συμμετοχών σε επιχειρήσεις εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα (-) Θέσεις σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων που δεν περ/νται στο σταθμισμένο ενεργητικό 3.710,91 15

16 1.3.8 (-) Ανεπάρκεια προβλέψεων σύμφωνα με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (ΠΕΔ) (-) Συμμετοχές σε επιχειρήσεις εκτός χρηματοπιστωτικού τομέα (15%-60%) (-) Αξία Χρεωστικών Υπολοίπων που προκύπτει από συναλλαγές για τις οποίες έχει παρέλθει διάστημα 12 μηνών από την εκκαθάρισή τους, κατά το μέρος που δεν καλύπτεται από την τρέχουσα αξία τίτλων τους (-) Άλλα αφαιρετικά στοιχεία 1.4 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε , ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ Ποσά των Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων που υπερβαίνουν τα όρια αναγνώρισης και μεταφέρονται στα Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς Βραχυπρόθεσμα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης (-) Ποσά των Ιδίων Κεφαλαίων που υπερβαίνουν τα όρια αναγνώρισης για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς (-) Αφαιρετικά στοιχεία (-) Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί 1.7 (-) ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (-)Άλλα αφαιρετικά στοιχεία (-)Συμμετοχές σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1.8 Πληροφοριακά στοιχεία: Πλεόνασμα (+) / Ανεπάρκεια (-) προβλέψεων με ΠΕΔ Προβλέψεις σύμφωνα με ΠΕΔ * εκ των οποίων: Συλλογικές προβλέψεις ** εκ των οποίων: Εξατομικευμένες προβλέψεις *** εκ των οποίων: Λοιπές προβλέψεις (-) Εκτίμηση Αναμενόμενης Ζημίας σύμφωνα με ΠΕΔ Συνολικό ποσό κεφαλαίων μειωμένης εξασφάλισης Ελάχιστο αρχικό απαιτούμενο κεφάλαιο 4. Ύψος κεφαλαιακών απαιτήσεων Η Εταιρία χρησιμοποιεί την Τυποποιημένη Προσέγγιση για τον υπολογισμό του κεφαλαίου για σκοπούς πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου αγοράς. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις σε καθεμία από τις κατηγορίες ανοιγμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση», όπως τροποποιημένη ισχύει, για την ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ κατά την είχε ως ακολούθως. 16

17 ALPHA TRUST (ποσά σε χιλ. Ευρώ) Ελάχιστη Κατηγορία Ανοίγματος Άνοιγμα Σταθμισμένο Άνοιγμα Κεφαλαιακή Απαίτηση Απαιτήσεις κατά κεντρικών κυβερνήσεων Απαιτήσεις κατά ιδρυμάτων Απαιτήσεις κατά επιχειρήσεων Απαιτήσεις κατά πελατών λιανικής Απαιτήσεις κατά ιδρυμάτων (για τα οποία υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση από καθορισμένο ΕΟΠΑ) Λοιπά ανοίγματα Σύνολο Κατά συνέπεια η Εταιρία κατά την παρουσίασε Πιστωτικό κίνδυνο ύψους χιλ. ευρώ και οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν σε 721 χιλ. ευρώ. Ο Κίνδυνος Αγοράς για την Εταιρία ανήλθε στο ποσό των 3.980,85 χιλ ευρώ. Ως εκ τούτου και με βάση την 4/459/ Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιημένη ισχύει, οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου αγοράς ανήλθαν στο ποσό των 319,69 χιλ. ευρώ. ALPHA TRUST (ποσά σε χιλ. ευρώ) Κίνδυνος Κεφάλαιο Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Αγοράς 3.980,85 319,69 Πιστωτικός Σύνολο Κεφαλαίου , ,69 Αντίστοιχα το σύνολο των πάγιων εξόδων για τη χρήση 2016 ήταν 3.865,138 χιλ. ευρώ και αναγόμενα σε 25% αντιστοιχούν σε 966,284 χιλ. ευρώ. Αναλυτικά οι κεφαλαιακές απαιτήσεις της ALPHA TRUST κατά την απεικονίζονται στους δύο κάτωθι πίνακες: A02: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ της ALPHA TRUST (Σταθμισμένο Ενεργητικό) 2 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.040, ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 721, Τυποποιημένη Προσέγγιση 721, α Κατηγορίες ανοιγμάτων σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση εξαιρουμένων των θέσεων σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων 721, α.01 Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες 6, α.02 Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακές κυβερνήσεις και τοπικές αρχές 17

18 α α α.05 Διοικητικοί φορείς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης Διεθνείς οργανισμοί α.06 Ιδρύματα, μητρικές εταιρίες, θυγατρικές, θυγατρικές της μητρικής 511, α.07 Επιχειρήσεις 57, α.08 Πελάτες 23, α α α α α α.14 Εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία Σε καθυστέρηση Στοιχεία που υπάγονται εποπτικά σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου Ομόλογα που καλύπτοναι με εξασφαλίσεις Απαιτήσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα έναντι τραπεζών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων Μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ) α.15 Λοιπά ανοίγματα 29,00 95, β Κατηγορίες ανοιγμάτων σύμφωνα με την ΠΕΔ εξαιρουμένων των θέσεων σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων β β β β β β Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες Τράπεζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα Επιχειρήσεις Πελάτες Μετοχές Λοιπά ανοίγματα Θέσεις σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων με την Τυποποιημένη Μέθοδο Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (ΠΕΔ) Προσεγγίσεις ΠΕΔ όταν δεν χρησιμοποιούνται εκτιμήσεις για την Ποσοστιαία Ζημία σε περίπτωση Αθέτησης (LGD) ή τους Συντελεστές Μετατροπής Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες Τράπεζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα Επιχειρήσεις Προσεγγίσεις ΠΕΔ όταν χρησιμοποιούνται εκτιμήσεις για την Ποσοστιαία Ζημία σε περίπτωση Αθέτησης (LGD) ή τους Συντελεστές Μετατροπής Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες Τράπεζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα Επιχειρήσεις Πελάτες Μετοχές με την ΠΕΔ Θέσεις σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων με την ΠΕΔ Λοιπά ανοίγματα 2.2 Κίνδυνος Διακανονισμού / Παράδοσης ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΘΕΣΗΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Κίνδυνο θέσης, συναλλαγματικό κίνδυνο και κίνδυνο εμπορευμάτων με την τυποποιημένη προσέγγιση 319,69 319, Χρεωστικοί τίτλοι Μετοχές 6, Συνάλλαγμα 313, Εμπορεύματα 18

19 Έναντι κινδύνου θέσης σε ΟΣΕ, HEDGE FUNDS & ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, GAMMA & VEGA σε παράγωγα και περιθώρια εγγύησης σε παράγωγα Κίνδυνο θέσης, συναλλαγματικό κίνδυνο και κίνδυνο εμπορευμάτων με τη Μέθοδο των Εσωτερικών Υποδειγμάτων ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ Μέθοδος Βασικού Δείκτη Τυποποιημένη Μέθοδος Εξελιγμένες μέθοδοι 2.6 ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Συμπληρωματικές κεφαλαιακές απαιτήσεις που υπερβαίνουν το κατώτατο αποδεκτό όριο Λοιπές κεφαλαιακές απαιτήσεις ΠΙΝΑΚΑΣ Α02-II 3. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 966, ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (σε συνάρτηση με τα πάγια έξοδα) 966, % των παγίων εξόδων 966, ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Συμπληρωματικές κεφαλαιακές απαιτήσεις που υπερβαίνουν το κατώτατο αποδεκτό όριο Λοιπές κεφαλαιακές απαιτήσεις Η κεφαλαιακή επάρκεια υπολογίζεται με τη διαίρεση των εποπτικών της κεφαλαίων με το μεγαλύτερο εκ των δύο προαναφερόμενων κεφαλαιακών απαιτήσεων, το οποίο κατά τη 31/12/2016 ήταν 966,28 χιλ. ευρώ Αντίστοιχα, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις σε καθεμία από τις κατηγορίες ανοιγμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 3 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση», όπως τροποποιημένη ισχύει, για τον Όμιλο κατά την είχε ως ακολούθως. Όμιλος ALPHA TRUST (ποσά σε χιλ. ευρώ) Ελάχιστη Κατηγορία Ανοίγματος Άνοιγμα Σταθμισμένο Άνοιγμα Κεφαλαιακή Απαίτηση Απαιτήσεις κατά κεντρικών κυβερνήσεων Απαιτήσεις κατά ιδρυμάτων Απαιτήσεις κατά επιχειρήσεων Απαιτήσεις κατά πελατών λιανικής Απαιτήσεις κατά ιδρυμάτων (για τα οποία υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση από καθορισμένο ΕΟΠΑ) Λοιπά ανοίγματα Σύνολο

20 Κατά συνέπεια ο Όμιλος κατά την παρουσίασε Πιστωτικό κίνδυνο ύψους χιλ. ευρώ και οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν σε 814 χιλ. ευρώ. Ο Κίνδυνος Αγοράς για τον Όμιλο ανήλθε στο ποσό των 60,83 χιλ. ευρώ. Ως εκ τούτου και με βάση την 4/459/ Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιημένη ισχύει, οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου αγοράς ανήλθαν στο ποσό των 319,69 χιλ. ευρώ. Όμιλος ALPHA TRUST (ποσά σε χιλ. ευρώ) Κίνδυνος Κεφάλαιο Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Αγοράς 60,83 319,69 Πιστωτικός Σύνολο Κεφαλαίου , ,69 Αντίστοιχα το σύνολο των πάγιων εξόδων για τη χρήση 2016 ήταν 3.865,138 χιλ. ευρώ και αναγόμενα σε 25% αντιστοιχούν σε 966,28 χιλ. ευρώ. Αναλυτικά οι κεφαλαιακές απαιτήσεις του ομίλου ALPHA TRUST κατά την απεικονίζονται στους δύο κάτωθι πίνακες: ΠΙΝΑΚΑΣ Α02-I 2 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 834, ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 814, Τυποποιημένη Προσέγγιση 814, α Κατηγορίες ανοιγμάτων σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση εξαιρουμένων των θέσεων σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων 564, α.01 Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες 6, α.02 Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακές κυβερνήσεις και τοπικές αρχές α.03 Διοικητικοί φορείς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις α.04 Πολυμερείς Τράπεζες Ανάπτυξης α.05 Διεθνείς οργανισμοί α.06 Ιδρύματα, μητρικές εταιρίες, θυγατρικές, θυγατρικές της μητρικής 21, α.07 Επιχειρήσεις 61, α.08 Πελάτες 18, α.09 Εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία α.10 Σε καθυστέρηση α.11 Στοιχεία που υπάγονται εποπτικά σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου α.12 Ομόλογα που καλύπτοναι με εξασφαλίσεις α.13 Απαιτήσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα έναντι τραπεζών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 105, α.14 Μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ) α.15 Λοιπά ανοίγματα 353, β β.01 Κατηγορίες ανοιγμάτων σύμφωνα με την ΠΕΔ εξαιρουμένων των θέσεων σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες 20

21 β β β β β.06 Τράπεζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα Επιχειρήσεις Πελάτες Μετοχές Λοιπά ανοίγματα Θέσεις σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων με την Τυποποιημένη Μέθοδο Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων (ΠΕΔ) Προσεγγίσεις ΠΕΔ όταν δεν χρησιμοποιούνται εκτιμήσεις για την Ποσοστιαία Ζημία σε περίπτωση Αθέτησης (LGD) ή τους Συντελεστές Μετατροπής Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες Τράπεζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα Επιχειρήσεις Προσεγγίσεις ΠΕΔ όταν χρησιμοποιούνται εκτιμήσεις για την Ποσοστιαία Ζημία σε περίπτωση Αθέτησης (LGD) ή τους Συντελεστές Μετατροπής Κεντρικές κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες Τράπεζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα Επιχειρήσεις Πελάτες Μετοχές με την ΠΕΔ Θέσεις σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων με την ΠΕΔ Λοιπά ανοίγματα 2.2 Κίνδυνος Διακανονισμού / Παράδοσης ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΘΕΣΗΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Κίνδυνο θέσης, συναλλαγματικό κίνδυνο και κίνδυνο εμπορευμάτων με την τυποποιημένη προσέγγιση 20,54 20, Χρεωστικοί τίτλοι Μετοχές 6, Συνάλλαγμα 14, Εμπορεύματα Έναντι κινδύνου θέσης σε ΟΣΕ, HEDGE FUNDS & ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, GAMMA & VEGA σε παράγωγα και περιθώρια εγγύησης σε παράγωγα Κίνδυνο θέσης, συναλλαγματικό κίνδυνο και κίνδυνο εμπορευμάτων με τη Μέθοδο των Εσωτερικών Υποδειγμάτων 2.4 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ Μέθοδος Βασικού Δείκτη Τυποποιημένη Μέθοδος Εξελιγμένες μέθοδοι 2.6 ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Συμπληρωματικές κεφαλαιακές απαιτήσεις που υπερβαίνουν το κατώτατο αποδεκτό όριο Λοιπές κεφαλαιακές απαιτήσεις ΠΙΝΑΚΑΣ Α02-II 3. ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 967, ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (σε συνάρτηση με τα πάγια έξοδα) 967, % των παγίων εξόδων 967, ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 21

22 3.2.1 Συμπληρωματικές κεφαλαιακές απαιτήσεις που υπερβαίνουν το κατώτατο αποδεκτό όριο Λοιπές κεφαλαιακές απαιτήσεις Η κεφαλαιακή επάρκεια υπολογίζεται με τη διαίρεση των εποπτικών της κεφαλαίων με το μεγαλύτερο εκ των δύο προαναφερόμενων κεφαλαιακών απαιτήσεων, το οποίο κατά τη 31/12/2016 ήταν 967,07 χιλ. ευρώ 5. Πιστωτικός Κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων πελάτη ή αντισυμβαλλομένου. Η φύση των εργασιών της εταιρίας και η μεθοδολογία είσπραξης των αμοιβών από τους πελάτες ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο αυτό. Παρ όλα αυτά, όταν κρίνεται απαραίτητο, γίνονται έλεγχοι αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας. Τυχόν παρατηρήσεις αξιολογούνται και μελετάται η δυνατότητα προσαρμογής της μεθοδολογίας της εταιρίας. Οι αντισυμβαλλόμενοι της εταιρίας επιλέγονται προσεκτικά και βάσει κριτηρίων. Για την εύρυθμη λειτουργία και για την εξυπηρέτηση των διαδικασιών της εταιρίας εξετάζεται η φερεγγυότητα, η φήμη, η ύπαρξη ασφαλιστικών δικλείδων όπως το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο, κ.λ.π. Εν τέλει οι αντισυμβαλλόμενοι, στη μεγάλη πλειοψηφία τους είναι εποπτευόμενοι φορείς και έχουν αντίστοιχες υποχρεώσεις, εξασφαλίζοντας έτσι μειωμένους πιστωτικούς κινδύνους. Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις υπολογίζονται με Δείκτη ελάχιστης Κεφαλαιακής Επάρκειας το 8%. Παρουσιάζονται τα είδη των ανοιγμάτων κατά γεωγραφική κατανομή και με βάση την εναπομένουσα ληκτικότητά τους. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό OMIΛΟΣ ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ενσώματα πάγια Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές 0 0 Διαθέσιμα προς πώληση χρημ. στοιχεία Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Ελληνικό δημόσιο προκαταβολές φόρων Μεταβατικοί λογαριασμοί Επενδύσεις

23 Ταμειακά διαθέσιμα Σύνολο ενεργητικού ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Σύνολο Στοιχεία με Άμεση Λήξη (overnight) 2-30 Ημέρες 1-3 Μήνες 3-6 Μήνες 6-12 Μήνες Κωδικός Περιγραφή (1) (2) (3) (4) (5) (6) Α1.1 Ι. Ενεργητικό Α Ταμειακά διαθέσιμα Α1.1.2 Α Α Απαιτήσεις από Πιστωτικά Ιδρύματα α. Καταθέσεις για ίδιο λογαριασμό β. Καταθέσεις για λογαριασμό πελατών Άνω του Έτους 1.792, , , ,87 Α Αξιόγραφα 60,83 60,83 Α α. Χρεωστικοί τίτλοι εγγυημένοι από Κυβερνήσεις Α β. Μετοχές 60,83 60,83 Α γ. Αμοιβαία κεφάλαια Α δ. Λοιπά αξιόγραφα* Α Λοιπές Απαιτήσεις 753,26 213,37 86,33 15,32 2,61 435,63 Α Α Α Α α.απαιτήσεις από πελάτες β. Απαιτήσεις από εκκαθάριση συναλλαγών γ.απαιτήσεις από συνεργαζόμενες εταιρείες για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών δ. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 376,39 213,37 86,33 15,32 2,61 58,77 Α ε.repos Πελατών Α στ. Λοιπές απαιτήσεις* Α1.1.5 Α Α Α Α1.1.6 Α1.1.S 5. Πάγια και συμμετοχές α.επενδύσεις σε ακίνητα, ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια, υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια β. Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες γ. Συνεγγυητικό - Επικουρικό 6. Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού* Ι. Σύνολο Ενεργητικού 376,87 376, , ,34 387,34 387, , , ,03 545,27 24,31 131,75 111,66 96, , ,50 110,63 147,07 114, ,85 Α1.2 II. Ενδεχόμενες απαιτήσεις από εκτός Ισολογισμού στοιχεία 23

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους.

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.1.1*** Κεφ. I, Α, Α.1., 1 Αναγράφεται το ποσό των μερίδων των συνεταιριστικών (πληροφοριακό στοιχείο) τραπεζών που συμπεριλαμβάνεται στον κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Παραπομπές στην 1.1.1*** Κεφ. I, Α, Α.1., 1 Αναγράφεται το ποσό των μερίδων των συνεταιριστικών (πληροφοριακό στοιχείο) τραπεζών που συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων.

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου της Εταιρίας THETIS CAPITAL Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 Με βάση την απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ)

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) 25 Φεβρουαρίου 2011 Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) Ι. Νομοθετικό Πλαίσιο 1. Νόμος 3601/2007 (ΦΕΚ Α 178/18.2.2007) «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΒΑΣΗ ΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/7.1.007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η01: Στοιχεία Ενεργητικού Κωδικός A. Στοιχεία Ενεργητικού Αναφορές σε ΔΛΠ - ΔΠΧΠ 1 Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες (1) 2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Κ. 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/27.12.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31/12/2015 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις , τους κινδύνους που

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις , τους κινδύνους που Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις 31.12.08, τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες 8.498.294 8.390.146 8.559.659 8.425.112 Δάνεια σε τράπεζες 3.364.028 10.148.937 3.364.028 10.148.937

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 108/

Συνεδρίαση 108/ Συνεδρίαση 108/4.4.2014 Θέμα 1: Τροποποίηση της Πράξης Διοικητή υπ αριθ. 2651/20.1.2012 «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Argus Stockbrokers Limited

Argus Stockbrokers Limited Argus Stockbrokers Limited ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2008 µε βάση τα.λ.π.) 1 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

γ) την υπ αριθμ. 2006/49/ΕΚ Οδηγία σχετικά με την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων,

γ) την υπ αριθμ. 2006/49/ΕΚ Οδηγία σχετικά με την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ΕΠΙΤ ΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/459/27.12.2007 Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Απ.Επ.Κεφαλαιαγοράς 2/459/2007 ΦΕΚ 2457/Β'/31.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 33.64.300, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαιακή Επάρκεια και Αναλαμβανόμενοι Κίνδυνοι

Κεφαλαιακή Επάρκεια και Αναλαμβανόμενοι Κίνδυνοι Κεφαλαιακή Επάρκεια και Αναλαμβανόμενοι Κίνδυνοι Α. Το παρόν κείμενο αποτελεί τμήμα της γενικότερης πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας Συν.Π.Ε., το οποίο δημοσιεύεται

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια Δημοσιοποίηση πληροφοριών Εποπτικής φύσεως Της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» σε εφαρμογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.09.2017

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση στοιχείων Πυλώνα ΙΙΙ για τη χρήση που έληξε

Δημοσιοποίηση στοιχείων Πυλώνα ΙΙΙ για τη χρήση που έληξε Δημοσιοποίηση στοιχείων Πυλώνα ΙΙΙ για τη χρήση που έληξε 31.12.2013 Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας Συν. Π. Ε. 1 / 6 Κεφαλαιακή Επάρκεια και Αναλαμβανόμενοι Κίνδυνοι Α. Το παρόν κείμενο αποτελεί τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2013 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2008 (credit risk)

31/12/2008 (credit risk) Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΟΜΙΛΟΣ ATTICA BANK ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΕΤΟΣ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΔΤΕ2592/20.8.2007 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS SRL 1/1-31/12/2007 Πωλήσεις 7.485,00 Κόστος πωληθέντων (7.082,00) Μικτό κέρδος 403,00 Έξοδα διοίκησης (6.250,00) Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.102,00)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 5116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5117 5118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

2 Άρθρο 1 Υποχρέωση δηµοσιοποίησης πληροφοριών 1. Οι πληροφορίες του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Απόφασης δηµοσιοποιούνται από τις Επιχειρήσεις Παροχή

2 Άρθρο 1 Υποχρέωση δηµοσιοποίησης πληροφοριών 1. Οι πληροφορίες του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Απόφασης δηµοσιοποιούνται από τις Επιχειρήσεις Παροχή Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «ηµοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόμενα 1 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 28.2.2015 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΛΙΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» της 12 Ιουλίου 2017 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 12 η Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθε στα

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Στόχοι και πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13/02/2017. Δήλωση της Εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για το έτος 2016, κατ άρθρο 435 παρ. 1, σημείο ε του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ

Αθήνα 13/02/2017. Δήλωση της Εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για το έτος 2016, κατ άρθρο 435 παρ. 1, σημείο ε του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ Αθήνα 13/02/2017 Δήλωση της Εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για το έτος 2016, κατ άρθρο 435 παρ. 1, σημείο ε του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ

ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα