Ανάπτυξη» Ε.Μ.Π., Μ..Ε. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» Πανεπιστηµίου Αιγαίου,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη» Ε.Μ.Π., Μ..Ε. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» Πανεπιστηµίου Αιγαίου, email: pa07vaik@survey.ntua.gr"

Transcript

1 «Όταν η φιλοσοφία της φύσης συναντά τη θεωρία της ανάπτυξης». O πλουραλισµός των αντιλήψεων για τη φύση και την ανάπτυξη στην εκπαιδευτική πραγµατικότητα Κώτσιος Βάιος 1, Αναστασάτος Νικόλαος 2, Ναλπαντίδου Μυρτώ 3 1 Περιβαλλοντολόγος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Ε.Μ.Π., Μ..Ε. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» Πανεπιστηµίου Αιγαίου, 2 ιδάκτωρ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ιευθυντής 9 ου Γυµνασίου Καλλιθέας, 3 Περιβαλλοντολόγος, Μ..Ε. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η υπεύθυνη λήψη αποφάσεων, για θέµατα που αφορούν τη φύση και το περιβάλλον, προϋποθέτει ότι τα άτοµα είναι ικανά να επιβιώνουν και να επικοινωνούν µε άλλους ανθρώπους ή οµάδες ατόµων που σκέφτονται και δρουν διαφορετικά. Στο εκπαιδευτικό επίπεδο, ο πλουραλισµός υποδηλώνει µία αλλαγή από το να διδάσκεις στους ανθρώπους τη σωστή συµπεριφορά, τις σωστές γνώσεις και ικανότητες που χρειάζονται για την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος, στο να διδάσκεις τους ανθρώπους να εκφράζονται γι αυτά τα θέµατα, να τα συζητούν µε άλλους και να αναπτύσσουν συλλογικές απόψεις, οι οποίες ξεπερνούν την ανθρώπινη συµπεριφορά. Ο βασικός στόχος της συγκεκριµένης προσπάθειας είναι να αποτελέσει ένα πρώτο βήµα προς τη σύνδεση του πλουραλισµού των απόψεων για τη φύση µε την εκπαίδευση. Έχοντας υπόψην τη µεθοδολογία του «Οίκου-Αισθητήριου Τεστ Νοηµοσύνης» (Cohen, 2001) δηµιουργήθηκε µία «συλλογή» αποφθεγµάτων που προσπάθησε να αποτυπώσει τις αντίθετες αντιλήψεις για τη φύση, προκειµένου οι ερωτηθέντες εκφράζοντας το βαθµό συµφωνίας τους σε µία επτάβαθµη κλίµακα, να διακρίνουν αφενός την ποικιλοµορφία των προσεγγίσεων για τη φύση και αφετέρου το γεγονός ότι οι διαφορετικές απόψεις συσχετίζονται µε το διαφορετικό χωροχρονικό και κοινωνικό πλαίσιο από το οποίο εξετάζονται. Το βασικό συµπέρασµα που προέκυψε ήταν ότι η συλλογή µπορεί υπό προυποθέσεις, να αποτελέσει τόσο σηµείο εκκίνησης όσο και σηµείο διαρκούς ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας γύρω από θέµατα στα οποία κυριαρχεί ο πλουραλισµός των απόψεων. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: πλουραλισµός, ανάπτυξη, φύση, ηθική ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανθρωπότητα κατά κύριο λόγο έχει ευηµερήσει µέσω του συνεχούς µετασχηµατισµού της φύσης (Schellnhuher et. al., 2005). Καθώς µεταβαλλόταν η σχέση των ανθρώπων µε το περιβάλλον τους, µεταβάλλονταν και οι αντιλήψεις τους για τη φύση. Οι αντιλήψεις αυτές για τη φύση λειτουργούν και ως βασικά πολιτικά µέσα για την απόσπαση της χωρίς αµφισβήτησεις «υποταγής και συµµόρφωσης» (Rifkin, 1998:388). Η πρώτη «θρησκεία» γεννήθηκε από την άγνοια, το φόβο, σχεδόν ζωώδη, µπροστά στη φύση (Μπιτσάκης, 2003:499).

2 Στη σύγχρονη κοινωνία συνυπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις για τη φύση (Van Koppen, 2000). Σήµερα για πολλούς ανθρώπους, όπως είπε ο Νίτσε, ίσως «ο Θεός είναι νεκρός» και τα µυστήρια της φύσης φαίνονται να υποχωρούν στην επιστηµονική εξήγηση (Holland, 2002). Κάθε εκδοχή της φύσης αποτελεί κατασκεύασµα του συγγραφέα της. Κατά συνέπεια «η φύση της φύσης» αποτελεί µάλλον ζήτηµα διαλόγου και λιγότερο µια βεβαιότητα (Grundmann, 1991). Η λύση για την αποδοχή της πληθώρας των αντιλήψεων βρέθηκε στη φιλελεύθερη επιβεβαίωση του πλουραλισµού, στην έρευνα δηλαδή µιας στοιχειώδους βάσης συµφωνίας µεταξύ διαφορετικών θέσεων (Λαρρέρ 2001:132). Στο εκπαιδευτικό εκπαίδευση, ο πλουραλισµός υπονοεί µια στροφή της διδασκαλία: από τη σωστή τοποθέτηση, της γνώσης και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος, προς τη διδασκαλία που αποτυπώνει αυτά τα ζητήµατα, τα συζητά µε άλλους, και αναπτύσσει συλλογικές προοπτικές που ξεπερνούν τη µεµονωµένη συµπεριφορά. Ελάχιστη έρευνα έχει γίνει, όµως, για τον τρόπο µε τον οποίο αυτές οι θεωρητικές έννοιες µπορούν να µεταφραστούν σε µεθόδους διδασκαλίας (Lijmbach S. et. al., 2002). Το 2001 ο Μ. J. Cohen δηµιούργησε το «Οίκο-Αισθητήριο Τεστ Νοηµοσύνης» βασιζόµενος στην υπόθεση ότι ο «α-φυσικός» τρόπος ζωής µας και η προκατάληψη απέναντι στη φύση, που απορρέει από την ξεκοµµένη από τη φύση κοινωνία, παράγει τα µεγαλύτερα προβλήµατα. Το Τεστ αποσκοπούσε στη στήριξη και την ενεργοποίηση της φυσικής νοηµοσύνης µε τόσο ατοµικό όσο και συλλογικό όφελος, ζητώντας από τους ερωτηθέντες να εκφράσουν το βαθµό συµφωνίας τους µε αποφθέγµατα γύρω από την έννοια της φύσης. Γεγονός είναι, όµως, ότι το Τεστ δεν αποτυπώνει τον πλουραλισµό των απόψεων γύρω από την έννοια της φύσης, καθώς απουσιάζει η τεχνοκεντρική οπτική και όλα τα αποφθέγµατα έχουν µία οικοκεντρική προσέγγιση. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του τεστ νοηµοσύνης είναι ότι λειτουργεί εκπαιδευτικά καθώς αυξάνει την οικολογική ευφυΐα. Στη βάση αυτού το χαρακτηριστικού του «Οίκο-Αισθητήριου Τεστ Νοηµοσύνης» δηµιουργήθηκε µια «συλλογή» αποφθεγµάτων σηµαντικών ανθρώπων, η οποία η οποία προσπάθησε να αποτυπώσει µερικές από τις διαφορετικές αντιλήψεις για τη φύση, ώστε να αποτελέσει ένα πρώτο βήµα προς τη σύνδεση του πλουραλισµού των απόψεων για τη φύση µε την εκπαίδευση, υποθέτοντας ότι οι ερωτηθέντες εκφράζοντας τη γνώµη τους για αποφθέγµατα σηµαντικών ανθρώπων που σκιαγραφούν τον πλουραλισµό των απόψεων για τη φύση θα διακρίνουν: την ποικιλοµορφία των προσεγγίσεων για τη φύση, το γεγονός ότι οι διαφορετικές απόψεις συσχετίζονται µε το διαφορετικό χωροχρονικό και κοινωνικό πλαίσιο από το οποίο εξετάζονται. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Πολλοί φιλόσοφοι έχουν προτείνει έναν διαχωρισµό ανάµεσα στην επιστηµονική, τεχνολογική άποψη για τη φύση και στην ιδέα της πραγµατικής φύσης. Ο Marcuse (1964) αντιπαρέβαλε την επιστηµονική, τεχνολογική άποψη µε την απελευθερωτική αντίληψη, η οποία θεωρεί τη φύση υποκείµενο και όχι αντικείµενο που µπορεί να ελεγχθεί. Πιο πρόσφατα, πολλοί έχουν υιοθετήσει έναν παρόµοιο διαχωρισµό. Ο Taylor (1986) διαχώρισε τη χωρίς ηθική συνείδηση αξία της φύσης από την έµφυτη, ηθική αξία της. Βλέποντάς τον από µία φιλοσοφική και εκπαιδευτική οπτική γωνία, ο απλοποιηµένος διαχωρισµός δεν προάγει την κατανόησή µας για τις περίπλοκες

3 απόψεις της φύσης. Ο διαχωρισµός υποδηλώνει µία αρνητική ή µία θετική αξιολόγηση των αντίθετων απόψεων, η οποία σπάνια αφήνει χώρο για συζήτηση. Οι Lijmbach S. et. al. (2002) υποστηρίζουν ότι αυτές οι αντίθετες αντιλήψεις εµπεριέχουν µία προβληµατική ασυµµετρία όσον αφορά τη φύση σαν κοινωνική κατασκευή. Μία επιστηµονική, τεχνολογική θεώρηση της φύσης, κατακρίνεται ως κοινωνική κατασκευή που προέρχεται από τις µοντέρνες, βιοµηχανικές κοινωνίες. Η εναλλακτική ηθική άποψη, η οποία αναγνωρίζει την έµφυτη αξία της φύσης, θεωρείται σα δεδοµένη πραγµατικότητα, ανεξάρτητα από τον άνθρωπο και την κοινωνία. Ωστόσο, φιλοσοφικά καθώς και κοινωνιολογικά, η υπόθεση πώς µόνον η ηθική άποψη αντανακλά την πραγµατικότητα και πώς όλες οι άλλες γνώµες είναι κοινωνικές κατασκευές, δεν µπορεί να υπερασπιστεί. Η ερώτηση, για το αν η καθεµία από αυτές αντανακλά τα χαρακτηριστικά της αληθινής φύσης, προέρχεται από την αιωνόβια, φιλοσοφική διαµάχη ανάµεσα στο ρεαλισµό και το σχετικισµό. Ένα άλλο επιχείρηµα κατά των διαχωριστικών απόψεων για τη φύση, είναι πως η προσέγγισή της σαν η τέλεια ζωή (Arcadia) δεν είναι οµοιογενής, αλλά περιλαµβάνει αισθητικά, ηθικά, πολιτιστικά, ιστορικά, επιστηµονικά και συναισθηµατικά νοήµατα και αξίες. Εάν η ηθική, έµφυτη αξία της φύσης ερχόταν σε αντίθεση µε την εξωγενή της αξία, τότε οι υπόλοιπες έµφυτες αξίες θα αγνοούνταν. Όπως υποστηρίζει ο Hargrove (1996), η τελειοποίηση των ιστορικών, πολιτιστικών, αισθητικών, παραδοσιακών και πνευµατικών αξιών της φύσης είναι πιο σηµαντική από τη θεωρητική κατανόηση της εγγενούς αξίας της φύσης, όπως προτείνεται από τους περιβαλλοντικούς ηθικολόγους. ιάφοροι φιλόσοφοι διακρίνουν διαφορετικά είδη πλουραλισµού στις αντιλήψεις για τη φύση. Ο Brennan (1992), για παράδειγµα, ξεχωρίζει τον ηθικό από τον κοινωνικό πλουραλισµό. Ο κοινωνικός πλουραλισµός είναι η αναγνώριση των κοινωνικών και πολιτικών διαφορών ανάµεσα στα άτοµα για κάποιο συγκεκριµένο θέµα που αφορά τη φύση. Ο ηθικός πλουραλισµός είναι η αναγνώριση ότι υπάρχουν πολλά σύνολα εννοιών, γνώσεων, αξιών και αρχών µε τα οποία µπορείς να εξετάσεις τη φύση. Λόγω του γεγονότος ότι ο ηθικός πλουραλισµός σχετίζεται µε ιστορικές, αισθητικές, πολιτιστικές, επιστηµονικές, καθώς και ηθικές έννοιες, προτιµούµε τον όρο «φιλοσοφικός» πλουραλισµός. Και τα δύο είδη πλουραλισµού (κοινωνικό και φιλοσοφικό) είναι ωφέλιµα στις συζητήσεις για τη φύση και το περιβάλλον για να γίνει εµφανής ο διαχωρισµός ανάµεσα στις κοινωνικοπολιτικές και γνωστικές όψεις της φύσης. Η παραδοχή πως υπάρχουν πολλές, ισότιµα αποδεκτές ιδέες για τη φύση δεν οδηγεί απαραίτητα σε ριζική αδιαφορία ούτε και στο συµπέρασµα πως είναι άσκοπο να συζητάµε για τις έννοιες της φύσης, επειδή δεν υπάρχει η «καλύτερη» γνώµη. Ο σεβασµός για τον πλουραλισµό πρέπει να διαχωριστεί από την αδιαφορία της σχετικότητας. Ο σεβασµός συνεπάγεται ένα σοβαρό ενδιαφέρον σε άλλες απόψεις και µία προθυµία να τις συζητήσουµε. Ένας από τους σκοπούς της συζήτησης είναι πως οι άνθρωποι µαθαίνουν να αντιλαµβάνονται τις διαφορές ανάµεσα στις απόψεις που υπάρχουν, καθώς επίσης και το γεγονός εάν αυτές οι διαφορές µπορούν ή όχι να λυθούν (Lijmbach S. et. al., 2002). ιάφοροι φιλόσοφοι έχουν αναπτύξει ένα αναλυτικό πλαίσιο γι αυτή τη συζήτηση. Ο Jickling (1991) διακρίνει τέσσερις τοµείς γνώσεων της φύσης: την επιστήµη (συγκεκριµένα οικολογία), την ιστορία, την αισθητική και την ηθική. Κάθε τοµέας

4 πρέπει να µελετηθεί στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Π.Ε. και όχι µόνο της οικολογίας. Ο Swart et al. (2001) ανέπτυξε ένα παρόµοιο πλαίσιο, το οποίο επίσης παρέχει µία αντίληψη των σχέσεων ανάµεσα στους παραπάνω τοµείς γνώσεων. Αυτές περιγράφουν τρία «είδη» συζητήσεων για τη φύση: την επιστήµη και την τεχνολογία, την ηθική και την αισθητική. Η κάθε άποψη σχετίζεται µε µία συγκεκριµένη θέση για κάθε «είδος» συζήτησης. Η αντίληψη της φύσης σαν έρηµος - άγιος τόπος, για παράδειγµα, αναφέρεται σε ολοκληρωτικές, οικολογικές θεωρίες, στην ηθική που έχει ως επίκεντρο τη φύση και σε µία αντικειµενική αισθητική (σύµφωνα µε το ποιες κοινότητες έχουν µία έµφυτη, ηθική και αισθητική αξία). Βασισµένοι στην υπόθεση, ότι ποικίλες γνώµες για τη φύση αναφέρονται σε διαφορετικά είδη γνώσεων, αυτή η φιλοσοφική προσέγγιση προάγει συζητήσεις, οι οποίες υπερβαίνουν τις υποκειµενικές, προσωπικές προτιµήσεις. Οι µαθητές που δεν έχουν µορφωθεί φιλοσοφικά τείνουν να υποθέσουν ότι η µόνη πραγµατικότητα που µπορούν να αντιληφθούν επιστηµονικά είναι η φύση σαν πηγή και σαν άγριος τόπος οι υπόλοιπες προσεγγίσεις, όπως η «Arcadia», είναι θέµα υποκειµενικών, προσωπικών προτιµήσεων. Η ιδέα ότι υπάρχουν περισσότερα είδη γνώσης και όχι µόνον η επιστηµονική, όπως υποστηρίζουν οι Hargrove (1996), Jickling (1991) και Swart et al. (2001), υποδηλώνει πως οι επονοµαζόµενες προσωπικές προτιµήσεις περιέχουν διαπροσωπικές γνώσεις. Η υπόθεση λοιπόν πως όλες οι αντιλήψεις διέπονται από διαπροσωπικές γνώσεις εισάγει την προοπτική µίας αµοιβαίας και πιθανώς οµόφωνης κατανόησης των θεµελιωδών διαφορών στα διάφορα είδη γνώσεων, εννοιών και αξιών (Lijmbach S. et. al., 2002). Ο κοινωνικός πλουραλισµός στις απόψεις για τη φύση είναι προφανής οποτεδήποτε οι άνθρωποι ή οµάδες µεταξύ τους έχουν διαφορετική γνώµη για θέµατα που σχετίζονται µε τη φύση ή το περιβάλλον. Η λύση σε αυτές τις διαµάχες χρειάζεται τη βοήθεια της κοινωνικής ή πολιτικής φιλοσοφίας παρά της φιλοσοφίας γύρω από τη φύση. Τα κοινωνικά και πολιτικά προβλήµατα δεν µπορούν να µείνουν άλυτα (Lijmbach S. et. al., 2002). Η συµµετοχή στην πολιτική απαιτεί κοινωνικές ικανότητες για να µπορούν οι πολίτες να συνδιαλέγονται µε τους διαφωνούντες η κοινωνική φιλοσοφία βοηθάει σε αυτό παρέχοντας πρακτικές ιδέες. Για παράδειγµα, η θεωρία του Habermas (1981) 1 για την κοινωνική δράση κάνει εµφανείς διάφορους τρόπους µε τους οποίους µπορεί να λυθεί το κοινωνικό πρόβληµα. Ο πιο ικανοποιητικός αλλά και δύσκολος τρόπος είναι να επιτευχθεί οµοφωνία για όλα τα προβλήµατα που συζητώνται, ενώ ο λιγότερο ικανοποιητικός αλλά και ταυτόχρονα ευκολότερος τρόπος είναι η χρήση οικονοµικής ή πολιτικής δύναµης για να επιτύχει κάποιος το στόχο του. Ανάµεσα σε αυτά τα δύο άκρα, υπάρχουν διάφορες επιλογές, όπως η στρατηγική δράση, ο συµβιβασµός ή η ψηφοφορία. Η αναγνώριση διαφορετικών τρόπων για τη λύση του κοινωνικού προβλήµατος καθιστά τους ανθρώπους ικανούς να αντιληφθούν τις κοινωνικές και πολιτικές διαµάχες καθώς και τις λύσεις τους. Μέσα στην τάξη, οι µαθητές µπορούν να µάθουν να αναλύουν και να αξιολογούν τα είδη δράσης που χρησιµοποιούνται από οµάδες ανθρώπων που βρίσκονται σε τοπική ή εθνική διαµάχη ή µπορούν να κάνουν χρήση των µεθόδων επίλυσης προβληµάτων σε µία υποτιθέµενη διαµάχη µεταξύ τους. 1 Στο Lijmbach S. et. al., 2002

5 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Γεγονός αποτελεί ότι η συγκεκριµένη προσπάθεια εξαρτάται άµεσα από το κοινό στο οποίο αναφέρεται, διότι για την κατανόηση των αποφθεγµάτων είναι απαραίτητη η εξοικείωση των ερωτηθέντων µε τις έννοιες τις οποίες πραγµατεύονται. Πληθυσµό αναφοράς της έρευνας αποτέλεσαν φοιτητές µεταπτυχιακού επιπέδου. Το τελικό δείγµα αποτέλεσαν 14 φοιτητές του.π.μ.σ.: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» λαµβάνοντας υπόψη ότι έχουν ένα αρκετά υψηλό επίπεδο γνώσεων σχετικά µε τα θέµατα περιβάλλοντος και ανάπτυξης και έτσι θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στις δυσκολίες της έρευνας. Για την πληρέστερη κατανόηση των αποφθεγµάτων, δόθηκε η δυνατότητα στους φοιτητές να κρατήσουν όσο διάστηµα χρειάζονται τη συλλογή των αποφθεγµάτων, ώστε να έχουν όλο τον απαραίτητο χρόνο για την κατανόησή τους. Έχοντας υπόψη ότι η µεθοδολογία του «Οίκου-Αισθητήριου Τεστ Νοηµοσύνης» (Cohen, 2001) µπορεί να λειτουργήσει εκπαιδευτικά καθώς αυξάνει την οικολογική νοηµοσύνη δηµιουργήθηκε µία νέα συλλογή αποφθεγµάτων που προσπάθησε να αποτυπώσει: αφενός το φιλοσοφικό πλουραλισµό των απόψεων για τη φύση περιγράφοντας τέσσερα «είδη» συζητήσεων για τη φύση. Χρησιµοποιούνται αποφθέγµατα που περιγράφουν την σχέση της φύσης µε την επιστήµη και τεχνολογία, την οικολογία, την ηθική και την αισθητική αφετέρου τον κοινωνικό πλουραλισµό περιλαµβάνοντας αποφθέγµατα που περιγράφουν την πολυδιάστατη σχέση περιβάλλοντος και ανάπτυξης, προκειµένου οι ερωτηθέντες να εκφράσουν το βαθµό συµφωνίας τους σε µία επτάβαθµη κλίµακα. ΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΚΤΗ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ Φιλοσοφικός Πλουραλισµός Κοινωνικός Πλουραλισµός Επιστήµη τεχνολογία 1-4 Οικολογία 5-8 Αισθητική 9-12 Ηθική Περιβάλλον και Ανάπτυξη Στον τοµέα της επιστήµης και της τεχνολογίας χρησιµοποιήθηκαν αποφθέγµατα που αποτύπωναν αφενός την ανθρώπινη φιλοδοξία για την κυριαρχία πάνω στη φύση µε τη βοήθεια της τεχνολογίας και αφετέρου την πεποίθηση ότι η κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στη φύση οφείλεται στην τεχνολογία, η οποία όµως ποτέ δε θα µπορέσει να υποκαταστήσει τη φύση. 1. «Η Φύση δεν έχει θέσει όρια στην τελειοποίηση των ανθρώπινων ικανοτήτων, η δυνατότητα τελειότητας του ανθρώπου είναι στ αλήθεια άπειρη. Και η πρόοδος αυτής της τελειοποίησης, ( ), δεν έχει άλλα όρια εκτός από την έκταση αυτής της Γης, όπου µας τοποθέτησε η Φύση». - Mari-Jean Condorcet, «Επιχειρώντας να επαναστατήσει ενάντια στην άκαµπτη λογική της φύσης, ο άνθρωπος έρχεται σε σύγκρουση µε τις αρχές στις οποίες οφείλει την ύπαρξή του ως άνθρωπος. Έτσι, δρώντας ενάντια στη Θέληση της φύσης, ετοιµάζει την ίδια του την καταστροφή (...) Στην πραγµατικότητα ο άνθρωπος δεν κυριαρχεί στη φύση σε κανένα σηµείο (...) κατόρθωσε µόνο χάρη στη γνώση ορισµένων νόµων και µεµονωµένων µυστικών της φύσης να γίνει κύριος εκείνων των όντων που δεν κατέχουν αυτές τις γνώσεις». - Adolf Hitler, 1923

6 3. «Η οικολογική τεχνολογία είναι ο πλήρης έλεγχος της φύσης. Για το λόγο αυτό η οικολογία δεν είναι εκτός της λογικής της προόδου, αλλά η πρόοδος κορυφώνεται σε αυτήν». - Ludwig Trepl, «Η ανθρώπινη λεπτότητα δεν πρόκειται ποτέ να επινοήσει µια εφεύρεση πιο όµορφη, πιο απλή ή πιο άµεση από ότι η φύση, διότι στις εφευρέσεις της τίποτα δε λείπει και τίποτα δεν είναι περιττό». - Leonardo da Vinci, 1470 Στον τοµέα της οικολογίας χρησιµοποιήθηκαν αποφθέγµατα που αναφέρονταν στον ανταγωνισµό ειδών και στην ατοµικότητα, δύο πολυσυζητηµένες έννοιες στο πλαίσιο του µεταπτυχιακού προγράµµατος. 5. «Μπορούµε µάλιστα να ρίξουµε µια προφητική µατιά στο µέλλον και να προβλέψουµε πως τα κοινά και ευρύτατα διαδεδοµένα Είδη, που ανήκουν στις µεγαλύτερες και κυρίαρχες οµάδες κάθε κλάδου, θα ναι εκείνα που θα επικρατήσουν στο τέλος και θα παραγάγουν καινούργια και κυρίαρχα Είδη.» - Charles Darwin, «Μην ανταγωνίζεστε! ο ανταγωνισµός είναι πάντα επιβλαβής για τα είδη, και έχετε πολλούς τρόπους για να τον αποφύγετε!» Αυτή είναι η τάση της φύσης, η οποία, αν και δεν το συνειδητοποιούµε πάντα, είναι πάντα παρούσα. Αυτό είναι το σύνθηµα που µας στέλνει ο θάµνος, το δάσος, το ποτάµι, ο ωκεανός. «Εποµένως συνενωθείτε αλληλοβοηθηθείτε! Αυτός είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να προσφέρετε στον καθένα χωριστά και σε όλους µαζί τη µεγαλύτερη ασφάλεια, την καλύτερη εγγύηση για την ύπαρξη και την πρόοδο, τη σωµατική, τη διανοητική και την ηθική». Αυτό µας διδάσκει η Φύση». - Peter Kropotkin, «Η στρατηγική της φύσης, οδηγεί τελικά σε έναν κόσµο αµοιβαιότητας και συνεργασίας ανάµεσα στους οργανισµούς που κατοικούν σε µια περιοχή. Από ένα αρχικό στάδιο ανταγωνισµού του ενός µε τον άλλον, εξελίσσονται στην κατεύθυνση µιας περισσότερο συµβιωτικής σχέσης». - Eugene P. Odum, «Μπορούµε τώρα... να εξηγήσουµε όλα τα ενδιαφέροντα, προβλέψιµα γεγονότα της διαδοχής των φυτών, µε απλές, ρεαλιστικές, δαρβίνειες µεθόδους. Οτιδήποτε πραγµατοποιείται διαδοχικά, πραγµατοποιείται, διότι όλα τα ξεχωριστά είδη κερδίζουν τη ζωή τους όπως µπορούν καλύτερα, καθένα µε το δικό του ατοµικό τρόπο. Όλα όσα εµφανίζονται ως ιδιότητες της κοινότητας είναι στην πραγµατικότητα αθροιστικά αποτελέσµατα όλων αυτών των επιµέρους τµηµάτων ιδιωτικής πρωτοβουλίας». - Paul Colinvaux, 1979 Στον τοµέα της αισθητικής χρησιµοποιήθηκαν αντιθετικά αποφθέγµατα, τα οποία αναφέρονταν στα βουνά και τη σχέση τους µε τον άνθρωπο. Έγινε προσπάθεια να περιληφθούν και άλλες αισθητικές αξίες πέρα από την οµορφιά όπως ο φόβος. 9. «Σκαρφάλωσε τα βουνά και πάρε τα καλά τους νέα. Η γαλήνη της φύσης θα σε πληµµυρίσει, όπως η λιακάδα πληµµυρίζει τα δέντρα. Οι άνεµοι θα σου φυσήξουν τη φρεσκάδα τους και οι καταιγίδες την ενέργειά τους, ενώ φροντίδες θα πέσουν όπως τα φύλλα που πέφτουν». - John Muir, «Τα βουνά αποτελούν κακοσχεδιασµένα υπερσαρκώµατα που παραµορφώνουν τη γη και φοβίζουν τον ουρανό». - Marvel, «Μεγάλα πράγµατα συµβαίνουν όταν άνθρωποι και βουνά συναντώνται». - William Blake, 1788

7 12. «Τα βουνά δεν αποτελούν παρά µία µεγάλη έκταση απέλπιδος στειρότητας. Αυτό που παρουσιάζεται είναι η ύλη, που είναι ανίκανη για µορφή ή χρησιµότητα, έχει απορριφθεί από τη φροντίδα της φύσης και έχει αποκληρωθεί από τις εύνοιές της, έχει αφεθεί στην αρχική στοιχειακή κατάσταση ή κεντρίζεται µόνο από τη σκοτεινή δύναµη της άχρηστης βλάστησης». - Samuel Johnson, 1775 Στον τοµέα της ηθικής έγινε προσπάθεια να αποτυπωθούν οι διαφορετικές απόψεις που αφορούν την απόδοση εγγενούς αξίας και σε άλλους οργανισµούς πέρα από τον άνθρωπο. 13. «Προσυπογράφω πλήρως την κρίση όσων υποστηρίζουν ότι, από όλες τις διαφορές ανάµεσα στον άνθρωπο και τα κατώτερα ζώα, αναµφισβήτητα η πιο σηµαντική είναι το ηθικό συναίσθηµα, ο εν ηµίν ηθικός νόµος ή συνείδηση». - Charles Darwin, 1871: «Υπάρχει µεγαλύτερη διαφορά από άνθρωπο (κοινωνικό) σε άνθρωπο (άγριο), παρά από άνθρωπο (άγριο) σε ζώο». - Jean-Jacques Rousseau, «Ακριβώς χάρη σ αυτή την υπεροχή του τα άλλα ζώα όπως και τα φυτά υπάρχουν χάρη του ανθρώπου. Έτσι έχει ορίσει η φύση και επειδή η φύση δεν κάνει τίποτε µάταια, η υπεροχή αυτή του ανθρώπου είναι απόλυτα δικαιολογηµένη». - Αριστοτέλης 16. «Αναγνωρίζουµε ως ηθικά πρόσωπα τα πολύ µικρά παιδιά, τους διανοητικά καθυστερηµένους ή τους τρελούς, οι οποίοι δεν έχουν συνείδηση του εαυτού τους ως λογικά όντα, ικανά να πράξουν ελεύθερα. Γιατί λοιπόν να µην εγκαταλείψουµε την αρχή της αµοιβαιότητας και να µην αναγνωρίσουµε την εγγενή αξία όλων των όντων τα οποία µπορούν να χαρακτηριστούν ως σκοποί καθεαυτή, ανεξάρτητα από το αν έχουν συνείδηση της αξίας αυτής». - Paul W. Taylor, «Τα όντα των οποίων η ύπαρξη εξαρτάται όχι από τη βούλησή µας αλλά από τη φύση, όταν στερούνται λογικής, δεν έχουν παρά σχετική αξία, αυτή των µέσων και για αυτό τα ονοµάζουµε πράγµατα». - Immanuel Kant, «Στη φύση, απέναντι στα ζώα, ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος, δεν είναι καν άνθρωπος, γιατί αυτά δεν µπορούν να τον εννοήσουν παρά σαν ζώο». - Mikhail Alexandrovich Bakunin, «Το περιβάλλον δεν απορρέει από µίαν στάσιν ειδωλοποιήσεως αυτού, ως συµβαίνει παρά των οικολόγων, αλλά από την πίστιν ότι τούτο, ως και ολόκληρος ο φυσικός κόσµος, είναι έργον του Θεού καλόν λίαν και ότι ο άνθρωπος,(...), οφείλει και σήµερον και εις το µέλλον να εργάζεται και να φυλάσσει τον φυσικόν κόσµον, (...) εν εκκινούµε εκ της εσφαλµένης ιδέας ότι ο άνθρωπος και ο έµβιος και µη έµβιος φυσικός κόσµος ή τα καθ έκαστων στοιχεία του είναι όντα ισοδυνάµου αξίας, διότι τούτο συνεπάγεται υποβιβασµό του ανθρώπου, κτισθέντος υπό του Θεού ως βασιλέως της κτίσεως, εις κατάσταση απαράδεκτη χριστιανικώς». - Οικουµενικός πατριάρχης Βαρθολοµαίος, «Η ιστορία των προσπαθειών του ανθρώπου να καθυποτάξει τη φύση είναι η ιστορία της καθυπόταξης ανθρώπου από άνθρωπο». - Max Horkheimer, «Η ταυτότητα και το πεπρωµένο της γυναίκας και της φύσης είναι συνυφασµένα. Συνεπώς, οι φεµινιστικές αξίες και αρχές που στοχεύουν στη λήξη της καταπίεσης των γυναικών είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε τις οικολογικές αξίες και αρχές που επιδιώκουν τον τερµατισµό της καταπίεσης της φύσης». - Andrée Collard Joyce Contrucci, 1988

8 Το δεύτερο µέρος της συλλογής προσπαθεί να αποτυπώσει τον κοινωνικό πλουραλισµό των απόψεων για τη φύση χρησιµοποιώντας αποφθέγµατα που περιγράφουν τη σχέση περιβάλλοντος και ανάπτυξης από διαφορετικές και στις περισσότερες φορές αντικρουόµενες οπτικές. 22. «Η κρίση του περιβάλλοντος είναι η σηµαντικότερη µαρτυρία µιας προµελετηµένης απάτης που είναι καλά κρυµµένη πίσω από την περίφηµη παραγωγικότητα και τον πλούτο µιας µοντέρνας κοινωνίας που βασίζεται στην τεχνολογία». - Barry Commoner, «Είναι αρκούντως αληθές... ότι κάθε ανθρώπινη παρέµβαση σ' ένα οικοσύστηµα είναι πιθανό να διαταράξει τις λειτουργίες αυτού του συστήµατος κατά έναν τρόπο που είναι επιζήµιος για κάποια µέλη του. Αυτό ισχύει για κάθε µεταβολή, είτε αυτή προκαλείται από τη φύση είτε προκαλείται από τον άνθρωπο. (...) Όταν οι άνθρωποι συνέλεγαν σπόρους από τα φυτά και τους έσπερναν στο οργωµένο έδαφος, ενεργούσαν µε τρόπο επιζήµιο για την οργανική ζωή που είχε συνηθίσει να τρέφεται µε τους πεσµένους σπόρους. (...). Μια φύση εντελώς ανέπαφη, επειδή "γνωρίζει καλύτερα" θα συντηρούσε µόνο την πιο πληκτική και µονότονη ζωή». - John Passmore, «Είναι λάθος να υποθέτουµε ότι ο καπιταλισµός είναι η ρίζα όλων των οικολογικών δεινών. Ο καπιταλισµός αποτελεί ένα τρόπο παραγωγής που ρέπει έντονα προς τις οικολογικές κρίσεις, αλλά δεν πρέπει να λησµονείται ότι και οι άλλοι τρόποι παραγωγής έχουν τις δικές τους ξεχωριστές τάσεις προς οικολογικές κρίσεις.» - Ted Benton, «Η ουτοπία δεν βρίσκεται σήµερα στην επιδίωξη της ευηµερίας µέσω της µη ανάπτυξης και στην ανατροπή του σύγχρονου τρόπου ζωής: η ουτοπία βρίσκεται στην πεποίθηση ότι η άνοδος της κοινωνικής παραγωγής µπορεί ακόµα να φέρει την ευηµερία και ότι είναι πρακτικά δυνατή.» - Andre Gorz, Ο έλεγχος της κλιµατικής αλλαγής δεν είναι ένα παιχνίδι ηθικής. Είναι κυρίως µια πρακτική τεχνολογική πρόκληση που µπορεί να επιλυθεί και η οποία, εάν αντιµετωπίζεται σωστά, µπορεί να συνδυαστεί µε τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες για τη µεγέθυνση της παγκόσµιας οικονοµίας. - Jeffrey D. Sachs, «Ίσως η λυδία λίθος της επιτυχίας ή της αποτυχίας της επιβίωσης µιας κοινωνίας είναι να γνωρίζει σε ποιες θεµελιώδεις αξίες πρέπει να µένει προσηλωµένη και ποιες πρέπει να απορρίπτει και να αντικαθιστά µε νέες αξίες, όταν αλλάζουν οι καιροί». - Jared Diamond, «Είναι τελείως λάθος να ταυτίζουµε τη φύση µε το «καλό» και την τεχνολογία ή τον ανθρώπινο πολιτισµό µε το «κακό». Η ηθικοποίηση των προβληµάτων σπανίως βοηθά. Κάποιες φυσικές διαδικασίες ενδέχεται στην πραγµατικότητα να είναι τελείως επιβλαβείς. Τα στρείδια, για παράδειγµα, από γρανιτώδεις περιοχές θα πρέπει να αποκλειστούν από την ανθρώπινη κατανάλωση. Το φυσικό δεν είναι κατ' ανάγκην αβλαβές, πολλώ µάλλον επωφελές για τον άνθρωπο.» - R. Grundman, «Αν εξακολουθήσουµε να ενεργούµε µε µοναδικό άξονα την προσωπική απληστία και το προσωπικό κέρδος, το οικολογικό περιβάλλον θα καταστραφεί. Για να µπορέσουν να επιβιώσουν οι µελλοντικές γενιές, πρέπει να εκφραστούν άλλες ανθρώπινες αξίες». - Noam Chomsky, «Ο φόβοs, όµωs, για εν πολλοίs φανταστικά οικολογικά προβλήµατα, µπορεί να εκτρέψει την πολιτική ενεργητικότητα που χρειάζεται για να αντιµετωπισθούν τα πραγµατικά προβλήµατα. Το να σώσεις µια ανθρώπινη ζωή µε ιατρικά µέσα κοστίζει από περιβαλλοντικούς κινδύνους απαιτεί επένδυση περίπου 4,2 εκ. ολαρίων (κατά µέσο όρο,) το να προλάβεις το θάνατο ενός ανθρώπου. κοστίζει περίπου δολάρια» - Bjorn Lomborg, 2001

9 31. «Ως περιβαλλοντιστές δε θα είµαστε ποτέ σε θέση να αλλάξουµε τα πράγµατα, εφόσον αντιλαµβανόµαστε τις αποτυχίες µας ουσιαστικά ως τακτικές και οι προτάσεις µας είναι ουσιαστικά τεχνοκρατικές». - Michael Shellengburger & Ted Nordhaus, «Πολλοί από εµάς πιστεύουν σήµερα ότι ο πολιτισµός µπορεί να προοδεύσει και όντως προόδευσε χωρίς βασιλιάδες, πατριάρχες, προσευχές ή πυρηνικές οικογένειες. Αυτό που απέδειξαν τα κοινωνικά κινήµατα σχετικά µε την αναγκαιότητα των βασιλιάδων, των πατριαρχών, των προσευχών και της πυρηνικής οικογένειας µπορεί επίσης να αποδειχθεί ως δυνατότητα και για την εκµετάλλευση και την περιβαλλοντική υποβάθµιση». - R. Wolff, 2007 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων προκύπτει ότι λίγα αποφθέγµατα συγκέντρωσαν υψηλό βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας. Μέγιστη διαφωνία υπήρξε µε τα αποφθέγµατα που πραγµατεύονταν την αισθητική αξία της φύσης, ενώ µέγιστη συµφωνία υπήρξε µε τα αποφθέγµατα που µιλούσαν για επαναπροσδιορισµό των αξιών στις σύγχρονές κοινωνίες. 7 " ιακύµανση Μ.Ο. Α αντήσεων" 6 5 Αισθητική Ηθική Ε ιστήµητεχνολογία Οικολογία Περιβάλλον και Ανά τυξη Βαθµός συµφωνίας Μ.Ο. Γράφηµα 1: ιακύµανση Μ.Ο Απαντήσεων Ένα άλλο θέµα που εξετάστηκε ήταν η εµφάνιση της «µερικής συµφωνίας», αφού θεωρητικά σε δυσκολονόητα αποφθέγµατα η µερική συµφωνία ήταν η εύκολη απάντηση. Όπως παρατηρούµε στο διάγραµµα, οι ερωτήσεις που αναφερόταν στην οικολογία και στην ανάπτυξη σε σχέση µε την πολιτική συγκέντρωσαν το µεγαλύτερο βαθµό µερικής συµφωνίας. ιακύµανση «µερικής συµφωνίας» Ε ιστήµητεχνολογία Οικολογία Αισθητική Ηθική Περιβάλλον και Ανά τυξη Συµφωνώ εν µέρη Σύνολο Μ.Ο. Γράφηµα 2: ιακύµανση «µερικής συµφωνίας» Ειδικότερα όσον αφορά τα αποφθέγµατα που πραγµατεύονταν τη σχέση επιστήµης και τεχνολογίας µε τη φύση, Καταδεικνύεται η άποψη των φοιτητών ότι η επιστήµη δεν µπορεί να κυριαρχήσει πάνω στη φύση (1,3). Όσο αφορά τα άλλα δύο

10 αποφθέγµατα (2,4) παρατηρούµε πολύ µικρό βαθµό διαφωνίας µε τα αποφθέγµατα που αναφερόταν στην αδυναµία του ανθρώπου να κυριαρχήσει πλήρως πάνω στη φύση µε τη βοήθεια της τεχνολογίας. Επιστήµη-Τεχνολογία 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% συµφωνώ πλήρως συµφωνώ εν µέρει διαφωνώ Γράφηµα 3: Επιστήµη -Τεχνολογία Στα αποφθέγµατα που αναφέρονταν στην οικολογία (5-8) οι απαντήσεις ακολουθούν µια λογική ροή παρουσιάζοντας µικρό βαθµό ασυµφωνίας µε αποφθέγµατα που ήταν αντίθετα µε τον ανταγωνισµό και την ατοµικότητα. Για τα αποφθέγµατα που αναφέρονταν στην ηθική (13-21) δεν µπορούν να προκύψουν κάποια συµπεράσµατα αφού ο πλουραλισµός των απόψεων ήταν πολύ έντονος. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% συµφωνώ πλήρως συµφωνώ εν µέρει διαφωνώ Γράφηµα 4: Οικολογία Τα αποφθέγµατα που αναφέρονταν στην αισθητική αξία της φύσης (9-12) εµφάνισαν οι απαντήσεις ήταν πιο ξεκάθαρες και ακολουθούσαν µια λογική ροή πιθανόν διότι ήταν πιο εύκολα κατανοητές. Εξαίρεση αποτελεί το απόφθεγµα που αναφερόταν στη σχέση ανθρώπου και βουνών, όπου η επιλογή του ήταν άστοχη. Αισθητική 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% συµφωνώ πλήρως συµφωνώ εν µέρει διαφωνώ Γράφηµα 5: Αισθητική

11 Στα αποφθέγµατα που πραγµατεύονταν το ρόλο της ηθικής στην ανάπτυξη (26-29), παρατηρούµε ότι ο βαθµός διαφωνίας είναι ελάχιστος, οι απαντήσεις δεν έχουν µία λογική ροή, δείγµα της σύγχυσης που επικρατεί γύρω από τα θέµατα της ηθικής στην ανάπτυξη. 100% ανάπτυξη 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% συµφωνώ πλήρως συµφωνώ εν µέρει διαφωνώ Γράφηµα 6: Ο ρόλος της ηθικής στην ανάπτυξη Παράδειγµα αποτελεί το γεγονός ότι ενώ εµφανίζεται µέγιστος βαθµός συµφωνίας µε τον επαναπροσδιορισµό των αξιών στις κοινωνίες, παράλληλα παρατηρούµε τον υψηλό βαθµό συµφωνίας µε αποφθέγµατα που τοποθετούν το οικονοµικό κόστος πάνω από το συνολικό περιβαλλοντικό κόστος που αφορά όλους τους ανθρώπους. Γράφηµα 7: Επαναπροσδιορισµός των αξιών ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο βασικός στόχος της συγκεκριµένης προσπάθειας ήταν να αποτυπώσει τις αντίθετες αντιλήψεις για τη φύση, ώστε να αποτελέσει ένα πρώτο βήµα προς τη σύνδεση του πλουραλισµού των απόψεων για τη φύση µε την εκπαίδευση. Γεγονός αποτέλεσε ότι η προσπάθεια αυτή προκάλεσε έντονη συζήτηση τόσο σε επίπεδο παρουσίασης όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Επιφυλάξεις εκφράστηκαν για το κατά πόσο θα γίνουν κατανοητά τόσο τα αποφθέγµατα όσο και η συλλογιστική τους. Το γεγονός αυτό, όµως, λειτούργησε εκπαιδευτικά αφού όλοι οι συµµετέχοντες προσπάθησαν να καταλάβουν και να ερµηνεύσουν την συγκεκριµένη προσπάθεια αναζητώντας πληροφορίες για τη σχέση της φύσης µε την τεχνολογία, την οικολογία, την αισθητική και την ηθική. Οι φοιτητές συµµετέχοντας σε αυτή την προσπάθεια διέκριναν ότι στις κοινωνίες συνυπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις για τη φύση και κάθε εκδοχή αποτελεί κατασκεύασµα του συγγραφέα της και λιγότερο µια βεβαιότητα. Ένα βασικό σηµαντικό θέµα συζήτησης που προέκυψε ήταν για ποιο λόγο οι αντιλήψεις των

12 ατόµων για τη φύση σχετίζονται µε τις αντιλήψεις που έχουν για την ανάπτυξη. Ένα θέµα που σκιαγραφεί την πολυδιάστατη σχέση περιβάλλοντος και ανάπτυξης Όσον αφορά τα περιγραφικά αποτελέσµατα της έρευνας έγινε εµφανή η άποψη των φοιτητών ότι η επιστήµη δεν µπορεί να κυριαρχήσει πάνω στη φύση, ιδέα ότι αποδεικνύει ότι υπάρχουν περισσότερα είδη γνώσης και όχι µόνον η επιστηµονική, αφού οι πλειοψηφία των φοιτητών είναι µηχανικοί. Ασυµφωνία εµφανίστηκε γύρω από τις έννοιες του ανταγωνισµού και της ατοµικότητας που αποτελούν κυρίαρχες αξίες της εποχής µας. Η αισθητική αξία της φύσης έγινε εµφανής. Στο ηθικό επίπεδο ο πλουραλισµός των απόψεων ήταν έντονος, γεγονός που εκφράζει ότι υπάρχουν ισότιµα αποδεκτές ιδέες για τη φύση και δεν υπάρχει η «καλύτερη» γνώµη. Το βασικό συµπέρασµα που προέκυψε ήταν ότι η συλλογή µπορεί να αποτελέσει τόσο σηµείο εκκίνησης όσο και σηµείο διαρκούς ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας γύρω από θέµατα στα οποία κυριαρχεί ο πλουραλισµός των απόψεων. Για να γίνουν εµφανέστερα τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης µεθόδου προτείνεται οιονεί πειραµατική έρευνα µε δυο πειραµατικές οµάδες και µία οµάδα ελέγχου µε εξαρτηµένη µεταβλητή τις αντιλήψεις για τη σχέση του ανθρώπου µε τη φύση και ανεξάρτητη µεταβλητή το πρόγραµµα σπουδών προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών σχετικού αντικειµένου. Bιβλιογραφικές αναφορές Brennan A. (1992). Moral pluralism and the environment, Environmental Values, 1, pp Cohen Μ. J. (2001). The EcoSensory Intelligence Test, Institute Of Global Education Hargrove, E. (1996). The role of socially evolved ideals in environmental ethics education in Canada and the Yukon, in: B. Jickling (Ed.) A Colloquium on Environment, Ethics, and Education, pp (Yukon, AL, White Horse) Jickling, B. (1991). Thinking environmentally: considerations for education and curriculum in the Yukon. Unpublished doctoral dissertation, University of British Columbia, Vancouver,Canada. Lijmbach, S., Margadant, M., Van Koppen, K., Wals, A., (2002). Your View of Nature is Not Mine! : learning about pluralism in the classroom. Environmental Education Research, Vol. 8, No. 2, Marcuse, H. (1964) One-dimensional Man: studies in the ideology of advanced industrial societies (Boston, MA, Beacon Press). Norton, G.B. (1991). Toward Unity among Environmentalists. New York: Oxford University Press. O'Neil, J. (1993). Ecology, Policy and Politics: Human Well-Being and the Natural World. London: Routledge. Rifkin, J. (2003). Η Οικονοµία του Υδρογόνου (Χ. Καψάλης, Μετάφρ.), Αθήνα: Λιβάνης. Schellnhuber, H. J. Crutzen, P. J. Clark, W. C. & Hunt, J. (2005). Εarth system analysis for sustainability, Environment. Volume 47, Number 9, Swart, J., Van Der Windt, H. & Keulartz, J. (2001). Valuation of nature in conservation and restoration, Restoration Ecology, 9(2), pp Taylor, P.W. (1986). Respect for Nature: a theory of environmental ethics (Princeton, NJ, Princeton University Press). Βλάχου Α. (2007) Φύση, Κεφάλαιο Και Κοινωνία, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, Μπιτσάκης Ε., Η φύση στη διαλεκτική φιλοσοφία Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα Σταυρακάκης Γ. (επιµ.) (1996). Φύση, κοινωνία, πολιτική. Νήσος, Αθήνα, Τερζάκης Φ. (2003). Αποσπάσµατα µιας φιλοσοφίας της φύσης. Αθήνα: Futura

1. Γένεση, καταβολές καιεξέλιξητηςπε

1. Γένεση, καταβολές καιεξέλιξητηςπε 1. Γένεση, καταβολές καιεξέλιξητηςπε Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση γεννιέται. Πότε; Η ΠΕ γεννιέται και διαµορφώνεται σε αυτόνοµο πεδίο στις δεκαετίες 1960 1970 Πώς; Προέρχεται από τη συνειδητοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE)

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) Βασιλοπούλου Ευαγγελία, Γιαννακόπουλος ηµήτρης, Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Προσομοίωσης

Εφαρμογές Προσομοίωσης Εφαρμογές Προσομοίωσης H προσομοίωση (simulation) ως τεχνική μίμησης της συμπεριφοράς ενός συστήματος από ένα άλλο σύστημα, καταλαμβάνει περίοπτη θέση στα πλαίσια των εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ. Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Βεμπεριανές απόψεις για την Εκπαίδευση Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 12ο (σελ. 274 282) 2 Max Weber (1864 1920) Βεμπεριανές απόψεις για

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Μανώλης Πατσαδάκης

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Μανώλης Πατσαδάκης ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μανώλης Πατσαδάκης Γιατί Αξιολόγηση των Μαθητών; ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Υποστηρίζει την επίτευξη των γενικών εκπ/κών στόχων της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί)

II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) II.2 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ... (το όργανο θα προσδιοριστεί) 1. υπενθυµίζοντας ότι η ανθρωπότητα και η φύση βρίσκονται σε κίνδυνο κι ότι, πιο συγκεκριµένα, οι αρνητικές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Χαιρετισµός κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην Ηµερίδα που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε θέµα: «Οικονοµία Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ» ΜΑΘΗΤΡΙΑ: ΣΚΡΕΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ, Β4 ΕΠΙΒΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΤΑΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 17 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΜΑΘΗΤΡΙΑ: ΠΡΙΑΜΗ ΒΑΓΙΑ, Β4 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΤΑΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 17 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Οι μαθηματικές έννοιες και γενικότερα οι μαθηματικές διαδικασίες είναι αφηρημένες και, αρκετές φορές, ιδιαίτερα πολύπλοκες. Η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» 4ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ- ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Ερευνητικά στοιχεία για το πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Σωκράτης Ματσούκας Σχολικός Σύµβουλος ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Αιγαίου matsoukas@sch.gr Κων/νος

Διαβάστε περισσότερα

Ηθεωρία της ρεαλιστικής σύγκρουσης (Sherif, 1966).

Ηθεωρία της ρεαλιστικής σύγκρουσης (Sherif, 1966). Ηθεωρία της ρεαλιστικής σύγκρουσης (Sherif, 1966). Ο Sherif υποστήριζε ότι δεν είναι δυνατόν να θεωρούµε ότι µπορούµε να εξηγήσουµε τις διοµαδικές σχέσεις βασιζόµενοι σε θεωρίες προσωπικότητας. Πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

Οεαυτός και η κοινωνική γνώση. Η έννοια του εαυτού διαφέρει σηµαντικά από πολιτισµό σε πολιτισµό.

Οεαυτός και η κοινωνική γνώση. Η έννοια του εαυτού διαφέρει σηµαντικά από πολιτισµό σε πολιτισµό. Οεαυτός και η κοινωνική γνώση. Η έννοια του εαυτού διαφέρει σηµαντικά από πολιτισµό σε πολιτισµό. Οεαυτός στο χώρο: Σε ατοµοκεντρικούς πολιτισµούς θα περιµέναµε ότι οι άνθρωποι θα προσπαθούσαν να διατηρήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης

Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης Κοινωνιολογία της Αγροτικής Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Ενότητα 2: Αγροτική Κοινότητα και Αγροτικός Μετασχηματισμός (1/2) 2ΔΩ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΤ (1724-1804) (Η σύντομη περίληψη που ακολουθεί και η επιλογή των αποσπασμάτων από την πραγματεία του Καντ για την ανθρώπινη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών Ενότητα 5: Μελέτη αντιλήψεων και πεποιθήσεων

Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών Ενότητα 5: Μελέτη αντιλήψεων και πεποιθήσεων Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας στη Διδακτική των Μαθηματικών Ενότητα 5: Πόταρη Δέσποινα, Σακονίδης Χαράλαμπος Σχολή Θετικών επιστημών Τμήμα Μαθηματικών Έρευνα πάνω στις πεποιθήσεις Η σχέση «πεποίθηση» «αντίληψη»

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας

Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας 1. Ορισµός και αντικείµενο της Κοινωνιολογίας 1.1. Κοινωνιολογία και κοινωνία Ερωτήσεις του τύπου «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη φιλοσοφία

Εισαγωγή στη φιλοσοφία Εισαγωγή στη φιλοσοφία Ενότητα 8 η : Ρένια Γασπαράτου Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Με τι ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.»

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα;» Μία κλασσική ερώτηση για κάθε παιδί οποιασδήποτε βαθμίδας της εκπαίδευσης. Ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Μια σύνοψη του Βιβλίου (ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ): Η πλειοψηφία θεωρεί ότι η Νόηση είναι μια διεργασία που συμβαίνει στο ανθρώπινο εγκέφαλο.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην έννοια και την ύλη της Εφαρμοσμένης Ηθικής

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην έννοια και την ύλη της Εφαρμοσμένης Ηθικής ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Εισαγωγή στην έννοια και την ύλη της Εφαρμοσμένης Ηθικής Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοποί ενότητας 1. Το πεδίο της Εφαρμοσμένης Ηθικής 2. Σχέση της Εφαρμοσμένης Ηθικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινότητες πρακτικής. Θανάσης Καραλής. πρακτικής.

Κοινότητες πρακτικής. Θανάσης Καραλής. πρακτικής. Κοινότητες πρακτικής Θανάσης Καραλής Μια κοινότητα πρακτικής είναι µια οµάδα ανθρώπων η οποία µοιράζεται ένα κοινό ενδιαφέρον σε ένα πεδίο ανθρώπινης δραστηριότητας και δεσµεύεται σε µια διαδικασία συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Δρ. Μαρία Μαυροπούλου ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ; Διαφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων ή ομάδων σε ένα θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος Δρ. Μαρία Μαυροπούλου 1 ΟΜΑΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµάτωση κοινωνικο-ηθικών στόχων στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής Εισηγήτρια: ΜουρατίδουΚατερίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ Σερρών katemou@phed-sr.auth.gr Σύγχρονα φαινόµενα στις αυλές των σχολείων Επιθετικότητα

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS

BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS Effandi Zakaria and Norulpaziana Musiran The Social Sciences, 2010, Vol. 5, Issue 4: 346-351 Στόχος της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε αυτή την ενότητα θα συνοψίσουµε τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω και θα δοθούν κάποιες προτάσεις. 5.1 Συζήτηση Αντιµετωπίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Συμμαθητές, Συμμαθήτριες, Το κείμενο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑς ΤΟΥς ΕΦΗΒΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Κουσερή Γεωργία

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑς ΤΟΥς ΕΦΗΒΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Κουσερή Γεωργία ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑς ΤΟΥς ΕΦΗΒΟΥΣ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Κουσερή Γεωργία Φιλόλογος Δρ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΑΙΟΣ 2017 Περιεχόμενα της παρουσίασης Το ιστορικό ερώτημα Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο PMP , +

Ερωτηµατολόγιο PMP , + Ερωτηµατολόγιο PMP Διαβάστε προσεκτικά κάθε ένα από τα παρακάτω προβλήµατα. Για κάθε πρόβληµα υπάρχουν τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις από τις οποίες µόνο µία είναι η σωστή. Παρακαλώ επιλέξτε τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ SESSION 3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016/2017

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ SESSION 3 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016/2017 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΗΘΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ «ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ 4 ΑΞΟΝΩΝ ΟΙ 6 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός Στόχος της Τεχνολογίας στην Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογική ηθική ως μέρος της απελευθερωτικής ηθικής και το ζήτημα της θεμελίωσης. Η συμβολή ορισμένων Ελλήνων: Καστοριάδης, Τερζάκης, Φωτόπουλος.

Η οικολογική ηθική ως μέρος της απελευθερωτικής ηθικής και το ζήτημα της θεμελίωσης. Η συμβολή ορισμένων Ελλήνων: Καστοριάδης, Τερζάκης, Φωτόπουλος. Η οικολογική ηθική ως μέρος της απελευθερωτικής ηθικής και το ζήτημα της θεμελίωσης. Η συμβολή ορισμένων Ελλήνων: Καστοριάδης, Τερζάκης, Φωτόπουλος. Γ. Μπλιώνης Κύκλος συζητήσεων για την Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) EΣΠΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: κυνήγι θησαυρού»

«Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: κυνήγι θησαυρού» «Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: κυνήγι θησαυρού» Η ταξινόµηση µνηµείων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες αναζήτησης. Παιχνίδι θησαυρού: «Ο Πλάτων ταξιδεύει στην περιοχή σου! Ένα φανταστικό ταξίδι...» Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι «Η Θεωρητική έννοια της Μεθόδου Project» Αγγελική ρίβα ΠΕ 06 1590 1765 η Μέθοδος Project σε σχολές Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη 1765 1880 συνήθης µέθοδος διδασκαλίας - διάδοσή της στην

Διαβάστε περισσότερα

7. Η θεωρία του ωφελιµ ισµ ού

7. Η θεωρία του ωφελιµ ισµ ού 7. Η θεωρία του ωφελιµ ισµ ού Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 1. Ποιοι είναι οι κύριοι εκπρόσωποι της θεωρίας του ωφελιµισµού και µε βάση ποιο κριτήριο θα πρέπει, κατ αυτούς, να αξιολογούνται οι πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Συγκρουσιακές Θεωρήσεις Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 5ο (σελ. 128 136) Οι θέσεις του Althusser Οι θέσεις του Gramsci 2 Karl Marx (1818-1883)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια

Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια Οδηγός διαφοροποίησης για την πρωτοβάθµια Γιατί χρειάζεται να κάνουµε τόσο ειδική διαφοροποίηση; Τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσµα του αυτισµού έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης και αντίληψης για τον κόσµο,

Διαβάστε περισσότερα

Title: "Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης "

Title: Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης Title: "Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης " Ioulia Sidera-Sideri Alison Pickard School of Computing,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 8 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 8 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 8 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία

2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία 2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία Α Μέρος: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Τα επίπεδα συνείδησης Ύπνος Μισοξύπνιο Αφύπνιση Ελάχιστη εργασία των εξωτερικών αισθήσεων Με εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1 α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο:

1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο: ιδεολογικά, θεσµικά και πρακτικά ζητήµατα». ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Επιστηµονική Επετηρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής ομάδας 2 ώρες Υλοποίηση δράσεων από υπο-ομάδες για συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!!

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!! ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ!! Μάτα Χαροκόπου Ανδρέας Καλλιβωκάς ΤΟ ΟΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ Οι συνεργασίες αποτελούν την πεμπτουσία της ανάπτυξης, του διαχρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Λογική. Μετά από αυτά, ορίζεται η Λογική: είναι η επιστήμη που προσπαθεί να εντοπίσει και να αναλύσει τους καθολικούς κανόνες της νόησης.

Λογική. Μετά από αυτά, ορίζεται η Λογική: είναι η επιστήμη που προσπαθεί να εντοπίσει και να αναλύσει τους καθολικούς κανόνες της νόησης. Λογική Εισαγωγικά, το ζήτημα της Λογικής δεν είναι παρά η άσκηση 3 δυνάμεων της νόησης: ο συλλογισμός, η έννοια και η κρίση. Ακόμη και να τεθεί θέμα υπερβατολογικό αναφορικά με το ότι πρέπει να αποδειχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτή την θεµατική ενότητα οι φοιτητές γνωρίζουν :

Σε αυτή την θεµατική ενότητα οι φοιτητές γνωρίζουν : ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής.

Η Προκήρυξη. Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Η Προκήρυξη Όπως αποκαλύφτηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 15 Φεβρουαρίου 2007 στο Μπόλντερ, Κολοράντο, ΗΠΑ Υπάρχει ένα Νέο Μήνυμα του Θεού στον Κόσμο. Προέρχεται από τον Δημιουργό όλης της ζωής. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ENA, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών Ζαλοκώστα 8, 2ος όροφος T enainstitute.org

ENA, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών Ζαλοκώστα 8, 2ος όροφος T enainstitute.org Ιδρυτική Διακήρυξη 1. 2. 3. Το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών - ΕΝΑ ενεργοποιείται σε μια κρίσιμη για την Ελλάδα περίοδο. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι κοινωνικοί και πολιτικοί θεσμοί λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μορφή µαθήµατος.

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μορφή µαθήµατος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 1. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων Ενότητα 13: Ζητήματα Αποτίμησης της Μάθησης του Κριτικοστοχαστικού Εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Προσθέτει χρόνια στη ζωή αλλά και ζωή στα χρόνια»

«ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Προσθέτει χρόνια στη ζωή αλλά και ζωή στα χρόνια» «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Προσθέτει χρόνια στη ζωή αλλά και ζωή στα χρόνια» 1 ο Γενικό Λύκειο Πάτρας Ερευνητική Εργασία Β Τάξης Σχολικού έτους 2012-2013 Ομάδα Ε Ας φανταστούμε μία στιγμή το σχολείο των ονείρων μας.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Εσωτερικοποίηση του πολιτιστικού υποσυστήματος και εκπαίδευση: Talcott Parsons Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Ντακούμης 1 Διάγραμμα της παρουσίασης Μάθημα 3ο (σελ. 67-79) 2 Talcott

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9η: Ο λόγος της Πολιτικής Οικολογίας 2 Γιάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στην εκπαίδευση

Αξιολόγηση στην εκπαίδευση Αξιολόγηση στην εκπαίδευση Έννοια και ορισμοί Έννοια Διαδικασία κρίσης ή μέτρησης μια αξίας Ορισμοί Δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των θεωρητικών όσον αφορά την έννοια και το περιεχόμενο του όρου «αξιολόγηση».

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ- ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Η

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ- ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ- ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Η σύγκρουση ως αναπόφευκτο αλλά και ταυτόχρονα πολύτιμο φαινόμενο της σχολικής ζωής. Από την επίλυση στη διαχείρισή της. Δρ. Καραβά Ζαχαρούλα Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Εισηγητής: Γεωργία Κατωτικίδη. Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Στιβακτάκης

ΘΕΜΑ. Εισηγητής: Γεωργία Κατωτικίδη. Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Στιβακτάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ιστορική Εξέλιξη του Management & Προοπτικές στο Σύγχρονο Περιβάλλον. Η ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές θεωρήσεις για την εκπαίδευση και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού

Εναλλακτικές θεωρήσεις για την εκπαίδευση και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού Εναλλακτικές θεωρήσεις για την εκπαίδευση και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού Η εκπαίδευση ως θεσμός κοινωνικοπολιτισμικής μεταβίβασης δομολειτουργισμός και ως θεσμός κοινωνικού μετασχηματισμού κριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ Ι 1. 1 Τα κείμενα που ακολουθούν συνοδεύουν και υποβοηθούν τη μελέτη των αντίστοιχων

ΚΕΙΜΕΝΑ Ι 1. 1 Τα κείμενα που ακολουθούν συνοδεύουν και υποβοηθούν τη μελέτη των αντίστοιχων ΚΕΙΜΕΝΑ Ι 1 J. Locke, Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση, [An Essay Concerning Human Understanding], μτφρ. Γρ. Λιονή, επιμ. Κ. Μετρινού, Αθήνα: Αναγνωστίδης, χ.χ. 2 1. [Η εμπειρική καταγωγή της γνώσης.] «Ας

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική

Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Η λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης έχει τρεις πυλώνες αναφοράς: την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την εταιρική διακυβέρνηση, και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πυλώνες επιφανειακά ανεξάρτητοι

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα