Ο Τρισυπόστατος Θεός - Ένα µυστήριο για την ανθρώπινη διάνοια Μοναδικότητα και Ενότητα που δεν περικλείονται στην έννοια αριθµητικής µονάδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Τρισυπόστατος Θεός - Ένα µυστήριο για την ανθρώπινη διάνοια Μοναδικότητα και Ενότητα που δεν περικλείονται στην έννοια αριθµητικής µονάδας"

Transcript

1 Ο Τρισυπόστατος Θεός - Ένα µυστήριο για την ανθρώπινη διάνοια Μοναδικότητα και Ενότητα που δεν περικλείονται στην έννοια αριθµητικής µονάδας Η µελέτη που ακολουθεί είναι αποτέλεσµα έρευνας και προσωπικών απόψεων Από τον Γιώργο Ε. Μαρκάκη, Ποιµένα του Χριστιανικού Κέντρου Σαλόµ, Αθήνα Αρχή συγγραφής Νοέµβριος Τελική µορφή 7 Ιανουαρίου 2007 Για να µπορέσουµε να εµβαθύνουµε στο µυστήριο της φύσης του Θεού, είναι σηµαντικό να αρχίσουµε αναγνωρίζοντας την δυσκολία κατανόησης του Θεού µέσα από τους περιορισµούς της ανθρώπινης διάνοιας. εδοµένων των γήινων περιορισµών µας, δεν µπορούµε να συλλάβουµε την πληρότητα του Ποιος είναι ο Θεός. Όµως µπορούµε να συλλάβουµε τόσα όσα χρειαζόµαστε για να Τον αναγνωρίσουµε σαν Θεό µας, να Τον αγαπούµε και να Τον λατρεύουµε. Υπάρχουν διαιρέσεις απόψεων περί της θεϊκής φύσεως διαµέσου των αιώνων. Η Αγία Γραφή µας δείχνει τον Θεό πρώτα σαν ηµιουργό, που αργότερα έγινε ο Θεός του Αβραάµ, Ισαάκ και Ιακώβ. Ο Θεός πολύ αργότερα ήλθε επί γης µε την µορφή του ανθρώπου Ιησού Χριστού, που είπε ότι ο Θεός του Ισραήλ ήταν ο Πατέρας Του, ενώ ο Ησαΐας (9:6) αποκάλεσε τον ίδιο τον Ιησού «Πατέρα εις τους αιώνες» (ή, «Αιώνιο Πατέρα», ή, «Πατέρα του µέλλοντα αιώνα»). Η κατανόηση του Θεού µετά έγινε ακόµη πιο περίπλοκη, επειδή οι Γραφές δείχνουν ότι ο Ιησούς ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ενώ παράλληλα διακηρύττουν ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Γι αυτό, κάποιοι θεωρούν ότι είναι «θεάνθρωπος», το οποίο όµως δεν έχει βιβλική υποστήριξη. εν υπάρχει καν τέτοια έννοια µέσα στην Γραφή. Ο Ιησούς δεν ήταν µισός θεός και µισός άνθρωπος αυτά είναι χαρακτηριστικά µυθολογικών χαρακτήρων όπως ο Αχιλλέας και ο Ηρακλής. Αντίθετα, ο Ιησούς ήταν 100% γνήσιος άνθρωπος στην σάρκα, ενώ ταυτόχρονα είναι 100% Θεός άσχετα από ανθρώπινη φύση. Είπε µε τα δικά Του λόγια στο Κατά Ιωάννην κεφ. 17: «4 Εγώ σε δόξασα επάνω στη γη το έργο, που µου έδωσες να κάνω, το τελείωσα. 5 Και, τώρα, εσύ Πατέρα, δόξασέ µε κοντά σου, µε τη δόξα που είχα κοντά σε σένα, πριν γίνει ο κόσµος». Αυτός ήταν ο ενσαρκωµένος Ιησούς που µιλούσε προς τον Θεό στον ουρανό, µαρτυρώντας ότι ο Ιησούς υπήρχε στον ουρανό, µαζί µε τον Θεό, πριν από την δηµιουργία του κόσµου. Μετά από την περίοδο που έζησε ο Ιησούς εν σαρκί στην γη, η Αγία Γραφή µας εξηγεί ότι αφ ότου έγινε η ανάληψη Του στους ουρανούς, ο Θεός άρχισε να εργάζεται δια µέσου του Αγίου Πνεύµατος στην γη. Μας δείχνει επίσης ότι το Άγιο Πνεύµα είναι Θεός, καθώς και ο Πατέρας είναι Θεός, όπως και ο Ιησούς είναι Θεός. Ταυτόχρονα µε όλα τα παραπάνω, η Αγία Γραφή λέγει καθαρά ότι ο Θεός είναι Ένας. Είναι αρκετά απλό και θα έπρεπε να αρκεί. Η Γραφή µιλά για τον Θεό σαν Πατέρα, σαν Υιό και σαν Άγιο Πνεύµα. Η Γραφή αναφέρει τον Ιησού σαν τον δούλο που υπέφερε στην σάρκα, ενώ επίσης τον αναφέρει σαν τον Βασιλέα των βασιλέων και τον Κύριο των κυρίων, που κάθεται στον Θρόνο του Θεού. ιακηρύττει ότι ο Ιησούς έγινε ο «Αµνός του Θεού» που πέθανε για τις αµαρτίες του κόσµου, και τώρα είναι ο «Λέων της φυλής του Ιούδα», ο «αρχιστράτηγος των δυνάµεων του Κυρίου». Μας λέγει ξεκάθαρα ότι κανείς δεν µπορεί να έρθει προς τον Θεό παρά µόνον δια µέσου του Ιησού Χριστού, και κανείς δεν µπορεί να έρθει στον Ιησού εάν δεν του έχει δοθεί από τον Θεό. Εάν διαλέγαµε να πιστέψουµε στην Αγία Γραφή χωρίς να προσπαθήσουµε να την εξηγήσουµε, χωρίς να προσπαθούµε να πούµε τα ίδια πράγµατα µέσα από την ανθρώπινη γήινη εξυπνάδα µας, χωρίς να θέλουµε να χτίσουµε θεολογίες µέσα από φιλοσοφικού χαρακτήρα αντιπαραθέσεις περί Θεού, τότε τα λόγια της Γραφής θα αρκούσαν! Όµως επειδή υπάρχουν τόσες σχετικές διδασκαλίες και αντιπαραθέσεις, είναι σηµαντικό να διευκρινίσουµε τι πιστεύουµε, αλλά και να εξηγήσουµε γιατί το πιστεύουµε. Υπάρχουν 3 µεγάλες προσπάθειες µέσα στους αιώνες να εξηγήσουν αυτό το µυστήριο της (τρισυπόστατης) φύσης του Θεού: 1. Μονταλισµός, 2. Τριθεϊσµός, 3. Τρισυπόστατη Ενότητα. Επίσης, στις ηµέρες µας κυριαρχούν δύο επικρατέστερες θεολογικές τοποθετήσεις, αφ ενός η έννοια της Τριάδας, και αφ ετέρου η έννοια της Μοναδικής Ενότητας («Μόνον-Ιησούς»), στην οποία πιστεύουν οι λεγόµενοι «Μονοφυσίτες», ή, «Μονοθεϊστές».

2 Ας δούµε τους ισχύοντες θεολογικούς ορισµούς: (δεν περιλαµβάνονται αναφορές σε πηγές και εκδόσεις αυτών των ορισµών, διότι αυτό που ακολουθεί είναι το απαύγασµα προσωπικής έρευνας διαφορετικών πηγών, συγγραφέων και κειµένων). Μονταλισµός. Προέρχεται από την αγγλική λέξη «Modalism» που είναι παράγωγο της λέξης «modes», που σηµαίνει «µορφές», ή, «εκφράσεις», ή, «φανερώσεις», ή, «τρόπους», που δηλαδή, χρησιµοποιεί ο Θεός για να αποκαλύψει την φύση και υπόσταση Του. Σύµφωνα µε αυτή τη θεολογία ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύµα δεν συνυπάρχουν ίσα και αιώνια, αλλά είναι τρεις διαδοχικές φανερώσεις του Θεού, ή, τρεις προσωρινές εκφράσεις (τρόποι, φανερώσεις, µορφές) της δραστηριότητας Του. Ο Μονταλισµός, που είναι κατ ουσία µια µορφή «Ουνιταρισµού» (Unitarianism) αρνείται ότι ο Θεός είναι Τρισυπόστατος κατά την εσωτερική Του φύση και υπόσταση. Υποστηρίζει ότι ο Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύµα είναι τρεις διαδοχικοί και εποµένως προσωρινοί ρόλοι που ο Θεός χρησιµοποιεί για να εκτελέσει το θείο σχέδιο της απολύτρωσης. Επίσης, ότι δεν αντιστοιχούν σε τίποτε ουσιαστικό όσον αφορά την βασική και θεµελιώδη φύση του Θεού. Ο Μονταλισµός δεν αναγνωρίζει την ανεξάρτητη προσωπικότητα του Ιησού, αλλά θεωρεί την ενσάρκωση σαν µια µορφή, ή, έκφραση, της ύπαρξης και φανέρωσης του Πατέρα. Τριθεϊσµός: τα τρία πρόσωπα της Τριάδος είναι τρεις διαφορετικοί θεοί. Σύµφωνα µε τον Τριθεϊσµό, ο Πατέρας, Υιός και Πνεύµα είναι τρεις ξεχωριστοί, όπου ο Πατέρας είναι ένας Θεός, ο Υιός είναι ένας Θεός, και το Πνεύµα είναι επίσης ένας Θεός. Τρισυπόστατη Ενότητα. Θα µπορούσαµε επίσης να την ονοµάσουµε «τρι-ενότητα» από το αγγλικό «Triunity», κατά την οποία ο Πατέρας, Υιός και Πνεύµα αποτελούν τον Ένα και Μοναδικό Θεό, του οποίου η φύση είναι τριπλή, ή, τρισυπόστατη. ηλαδή, να το πούµε µε πολύ απλή αριθµητική έκφραση: ο Θεός είναι 3 σε 1, ενώ ταυτόχρονα είναι 1 σε 3. Ένας διάσηµος κήρυκας κάποτε είπε πως ο Θεός του έδωσε να κατανοήσει αυτό το µυστήριο µέσα από το παράδειγµα του ήλιου. Ο ήλιος είναι η ουσιαστική ύπαρξη και δραστηριότητα µέσα από την οποία πηγάζει το φως και η ζέστη. Ο ήλιος παράγει το φως, και το φως µεταφέρει και µεταδίδει την ζέστη. Όλα είναι στοιχεία της ίδιας φυσικής υπόστασης (δηλ. ο αυτόφωτος πλανήτης ήλιος), αλλά ο πυρήνας του ήλιου, το φως, και η ζέστη αποτελούν αυτοτελή και ανεξάρτητα στοιχεία της ίδιας οντότητας. Πρόκειται λοιπόν για 3 διαφορετικά στοιχεία σε 1, ενώ ταυτόχρονα είναι 1 οντότητα που διαχωρίζεται σε 3 διαφορετικά αυτόνοµα και αυτοτελή, αλλά αλληλοεξαρτώµενα στοιχεία. Η αντιστοιχία των 3 στοιχείων του ήλιου µε όσα γνωρίζουµε για τον Θεό είναι πράγµατι εκπληκτική. Ο πυρήνας του ήλιου αντιστοιχεί στον Πατέρα, τον οποίο κανένας δεν έχει δει και ούτε µπορεί να δει. Το φως του ήλιου αντιστοιχεί στον Ιησού, που είναι το Φως του κόσµου, τον οποίο ο Πατέρας έστειλε στη γη, όπως ο ήλιος στέλνει το φως του στη γη. Η γη δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς το φως του ήλιου, και πράγµατι η ανθρωπότητα δεν έχει ζωή χωρίς τον Ιησού. Η ζέστη που παράγει ο ήλιος εκπορεύεται από τον ήλιο, αλλά έρχεται στη γη µόνο διαµέσου του φωτός. Έτσι γίνεται και µε το Άγιο Πνεύµα εκπορεύεται από τον Πατέρα, αλλά είναι δια του Ιησού που το Πνεύµα αποστέλλεται στους ανθρώπους. Η ζέστη του ήλιου πλησιάζει ακόµη και εκεί που δεν φτάνει το φως του ήλιου άµεσα αυτό αντιστοιχεί στο έργο του Αγίου Πνεύµατος, που πλησιάζει ακόµη και τους ανθρώπους που βρίσκονται στο σκοτάδι, και προσπαθεί να ζεστάνει τις καρδιές τους ώστε να στραφούν προς τον Θεό και να βρουν το Φως της αιώνιας Ζωής, τον Χριστό. Τριάδα: Ο Θεός σε τρία πρόσωπα. Αυτό ερµηνεύεται από κάποιους σαν τρεις διαφορετικές θεότητες, καθώς κάθε πρόσωπο είναι µια µοναδική οντότητα. Άλλοι το ερµηνεύουν σαν Ένα Θεό που έχει τρισυπόστατη φύση. ηλαδή, για κάποιους η λέξη «τριάδα» αποτελεί «τριθεϊσµό» ενώ για άλλους αποτελεί «τρι-ενότητα» (δηλ. Τρισυπόστατη Ενότητα). Μοναδική Ενότητα ή«μόνον-ιησούς»: Ο Θεός είναι Ένας που φανερώνεται σε τρεις διαφορετικές φανερώσεις, ή, µορφές, ή, εκφράσεις. Ακολουθούν λοιπόν την ίδια θεολογία του Μονταλισµού ή Ουνιταρισµού, άσχετα µε τυχόν µικροδιαφορές σε κάποιες λεπτοµέρειες. Με απλά λόγια, κάθε φανέρωση του Θεού είναι σαν ένα διαφορετικό προσωπείο, ή, µάσκα, που φορά το ίδιο Ένα Πρόσωπο, του οποίου η εσωτερική υπόσταση είναι ο Ιησούς, ο οποίος είναι ο ίδιος ο Πατέρας. 2

3 Εκτίµηση των διαφορών Από ότι πιθανόν συµπεραίνουµε από τις παραπάνω παραθέσεις ορισµών των βασικών θεολογιών περί της φύσεως του Θεού, στη ουσία του θέµατος πρόκειται µάλλον περί άνευ βασικής ουσίας αντιπαράθεσης εκφράσεων υποκειµενικών αντιλήψεων ανθρώπινης σοφίας, παρά ουσιαστικής διαφοροποίησης θέσεων και απόψεων. Όλοι οι παραπάνω ορισµοί τελικά καταλήγουν στον ίδιο προορισµό της θεότητας: τον Ένα Θεό, τον Οποίο γνωρίζουµε σαν Πατέρα, σαν Υιό, και σαν Άγιο Πνεύµα απ ότι φαίνεται, όλοι οι ορισµοί συµφωνούν σε αυτή τη θεµελιώδη αρχή. Όλοι οι γνήσιοι Χριστιανοί αποδέχονται ότι υπάρχει Θεός σαν µια ενότητα, και όλοι αποδέχονται ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικές αναφορές στην Αγία Γραφή που αναφέρονται στον ίδιο Θεό που είναι µια αδιαίρετη ενότητα. Η µια αναφορά είναι στον Πατέρα, η άλλη στον Υιό Ιησού, και η τρίτη στο Άγιο Πνεύµα. Όλοι αποδέχονται ότι µόνον διαµέσου του Ιησού έχουµε όλοι πρόσβαση στον Πατέρα Θεό. Όλοι αποδέχονται ότι χρειαζόµαστε την απολυτρωτική θυσία του Ιησού και την αιώνια ζωή που Αυτός δίνει. Όλοι αποδέχονται ότι κατά την περίοδο της Καινής ιαθήκης η επαφή µας µε τον Θεό γίνεται µέσω του Αγίου Πνεύµατος. Αυτά είναι τα ουσιαστικά πράγµατα που πιστοποιούν την ταυτότητα µας εν Χριστώ, που µας καθιστούν µέλη της Εκκλησίας Του. Όλες οι άλλες προσπάθειες της θεολογίας να εξηγήσει τον Θεό µέσα από την ανθρώπινη εξυπνάδα είναι αποτέλεσµα µαταιοδοξίας και ανθρωποκεντρικής αντίληψης του αόρατου Θεού. Γιατί πιστεύουµε αυτό που πιστεύουµε. Χωρίς να επιθυµούµε να εµπλακούµε σε διαµάχες και αντιπαραθέσεις, χωρίς να θέλουµε να µειώσουµε τις απόψεις άλλων πιστών στον Ιησού Χριστό, χωρίς να ισχυριζόµαστε ότι εµείς έχουµε την αλήθεια και οι άλλοι είναι σε πλάνη, µε απλότητα καρδιάς παρουσιάζουµε την δική µας κατανόηση για λόγους οικοδοµής, ευχόµενοι σε κάθε πιστό να αποκτήσει την δική του πεποίθηση, µέσα από τη γνώση των Γραφών και προσωπική σχέση µε τον Θεό. Καθώς είναι γραµµένο: Κάθε ένας ας είναι πληροφορηµένος στον δικό του νου (Ρωµ.14:5). Η µαρτυρία των πρωτότυπων εβραϊκών κειµένων Η δική µας πεποίθηση προκύπτει από την µελέτη της Αγίας Γραφής. Πιστεύουµε ότι ο Ένας Θεός είναι µια Τρισυπόστατη Ενότητα, ότι δηλαδή η εσωτερική Του φύση δεν είναι αριθµητική µονάδα, αλλά υπάρχει σύνθετη ενότητα (πληθυντικός) µέσα στον Ένα Θεό. Η πεποίθηση µας προκύπτει από την αποκάλυψη των πρωτότυπων Εβραϊκών γραφών του Ενός Θεού του Ισραήλ. Η παρουσίαση του Θεού στα κείµενα της Παλαιάς ιαθήκης αποκαλύπτει τον πληθυντικό που εσωκλείεται στον Ένα Θεό. Ας δούµε κάποια παραδείγµατα: Γέν. 3:22 «Και ο Κύριος (Γιαχβέ) ο Θεός (Ελοχιήµ=οι θεοί) είπε: έστε, ο Αδάµ έγινε σαν ένας από µας, στο να γνωρίζει το καλό και το κακό» Γέν.11:6 Και ο Κύριος είπε: Να, ένας λαός, και όλοι έχουν µία γλώσσα, και άρχισαν να το πραγµατοποιούν και τώρα δεν θα εµποδιστεί σ' αυτούς κάθε τι που σκοπεύουν να κάνουν 7 ελάτε, ας κατέβουµε, και ας συγχύσουµε εκεί τη γλώσσα τους, για να µη καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα τού άλλου. Ησα.6:8 Και άκουσα τη φωνή τού Κυρίου, που έλεγε: Ποιον θα αποστείλω, και ποιος θα πάει για µας; Τότε, είπα: Νάµαι, εγώ, απόστειλέ µε. Εκκλ. 12:1 Και να θυµάσαι τον πλάστη σου στις ηµέρες τής νιότης σου {ο «πλάστης», «µπαρά» στα εβραϊκά, είναι στον πληθυντικό. ηλ. Κυριολεκτικά: «πλάστες»}. Ψαλµ. 149:2 Ας ευφραίνεται ο Ισραήλ στον δηµιουργό του οι γιοι τής Σιών ας αγάλλονται στον Βασιλιά τους. {«δηµιουργό», «ασά» στα εβραϊκά, κυριολεκτικά «δηµιουργούς»}. Ιησούς Ναυή 24:19 Και ο Ιησούς είπε στον λαό: εν θα µπορέσετε να λατρεύετε τον Κύριο επειδή, αυτός είναι Θεός άγιος {«Θεός», «Ελοχιήµ» στα εβραϊκά είναι πληθυντικός δηλ. «θεοί»}. Ησα.54:5 Επειδή, ο άνδρας σου είναι ο Ποιητής {κυριολ. «ποιητές»} σου το όνοµά του είναι: Ο Κύριος των δυνάµεων και ο Λυτρωτής σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ αυτός θα ονοµαστεί: Ο Θεός {κυριολ. «θεοί»} ολόκληρης της γης. 3

4 Κάποια σύγχυση προκύπτει από την θεµελιώδη φράση του ευτερονοµίου 6:4 «Άκου Ισραήλ ο Κύριος ο Θεός µας, ο Κύριος είναι ένας». Πάνω στην βάση αυτού του εδαφίου, η ιδέα του «πληθυντικού» µέσα στην θεία φύση απορρίπτεται εύκολα, αν δεν γνωρίζει κάποιος τι ακριβώς αναφέρεται στο πρωτότυπο εβραϊκό κείµενο. Ας δούµε πως ο Κύριος επέλεξε να παρουσιάσει τον εαυτό Του µέσα από τις πρωτότυπες λέξεις: «Άκου Ισραήλ ο Κύριος {Γιαχβέ} ο Θεός {Ελοχιήµ δηλ. θεοί} µας, ο Κύριος είναι ένας {εχάντ}». Η λέξη «εχάντ» δεν σηµαίνει µια απόλυτη αριθµητική µονάδα, αλλά υποδηλώνει µια σύνθετη έννοια ενότητας. Ας δούµε την χρήση της ίδιας λέξης σε άλλα σηµεία των Γραφών: Στην Γένεση 1:5 ο συνδυασµός της εσπέρας και του πρωινού συνθέτουν µία {εχάντ} ηµέρα. Στην Γένεση 2:24 ο άνδρας και η γυναίκα ενώνονται στον γάµο και οι δύο γίνονται µία {εχάντ} σάρκα. Στον Έσδρα 2:64 οι άνθρωποι της συνέλευσης ήταν «εχάντ». Στον Ιεζεκιήλ 37:17 έχουµε ένα φανερό παράδειγµα, όπου οι δύο ράβδοι γίνονται µία «εχάντ». Ώστε λοιπόν, η χρήση της εβραϊκής λέξης «εχάντ» στις Γραφές µας παραπέµπει στην έννοια της σύνθετης ενότητας, και όχι της απόλυτης αριθµητικής µονάδας. Αντίθετα όµως, υπάρχει και άλλη εβραϊκή λέξη που σηµαίνει ένα µε την έννοια της απόλυτης µονάδας, «γιαχίντ», την οποία συναντάµε σε πολλά σηµεία των Γραφών, όπως π.χ.: Γένεση 22:12 «Και είπε: Μη επιβάλεις το χέρι σου επάνω στο παιδάκι, και µη του κάνεις τίποτε επειδή, τώρα γνώρισα ότι εσύ φοβάσαι τον Θεό, δεδοµένου ότι δεν λυπήθηκες τον γιο σου τον µονογενή {γιαχίντ} για µένα». Εδώ η λέξη «µονογενής» είναι ερµηνευτική µετάφραση του «γιαχίντ», το οποίο κυριολεκτικά σηµαίνει «µόνο ένας», δηλαδή απόλυτη µονάδα. Μέσα στο «γιαχίντ» δεν περιλαµβάνεται έννοια του «γένους», όπως φαίνεται και από τις Αγγλικές µεταφράσεις «only son», δηλ. µοναδικός υιός. Εφ όσον λοιπόν υπάρχει αυτή η λέξη «γιαχίντ», αλλά ο Μωυσής επέλεξε να χρησιµοποιήσει την λέξη «εχάντ» για την φύση του Θεού, είναι φανερό ότι ο Μωυσής είχε σαφή πρόθεση να επικοινωνήσει στους αναγνώστες των κειµένων του, ότι ο Θεός αποτελεί µια σύνθετη Ενότητα, και όχι απόλυτη, µοναδική, αριθµητική µονάδα. Η συµµαρτυρία των κειµένων της Καινής ιαθήκης Άραγε, αυτό ακριβώς δεν είναι το µήνυµα και στα λόγια του ίδιου του Ιησού για τον Θεό; Ας κάνουµε µια σύντοµη παραποµπή στην Καινή ιαθήκη για να δούµε πως τα κείµενα της Παλαιάς και της Καινής ιαθήκης έχουν το ίδιο µήνυµα: Ιωάν.10:30 Εγώ και ο Πατέρας είµαστε ένα (Ο Ιησούς είχε στο νου του τη λέξη «εχάντ»). Ιωάν.17:11 Και δεν είµαι πλέον µέσα στον κόσµο, αλλά αυτοί είναι µέσα στον κόσµο, και εγώ έρχοµαι σε σένα. Πατέρα άγιε, φύλαξέ τους στο όνοµά σου, αυτούς που µου έδωσες, για να είναι ένα, όπως εµείς (και πάλι εδώ οι πολλοί είναι ένα «εχάντ», όπως στον Έσδρα 2:64). Ιωάν.17:21 για να είναι όλοι ένα όπως εσύ, Πατέρα, είσαι σε ενότητα µε µένα και εγώ σε ενότητα µε σένα, να είναι κι αυτοί ένα σε ενότητα µε µας για να πιστέψει ο κόσµος ότι εσύ µε απέστειλες. 22 Και εγώ, τη δόξα που µου έδωσες, έδωσα σ' αυτούς για να είναι ένα, όπως εµείς είµαστε ένα. Πράξεις 1:14 Όλοι αυτοί προσκαρτερούσαν µε µια ψυχή («εχάντ») στην προσευχή και τη δέηση, µαζί µε τις γυναίκες και τη Μαρία, τη µητέρα τού Ιησού, και µαζί µε τους αδελφούς του. Πράξεις 5:12 Και πολλά σηµεία και τέρατα γίνονταν µέσα στον λαό διαµέσου των χεριών των αποστόλων και ήσαν όλοι ως µια ψυχή («εχάντ») µέσα στη στοά τού Σολοµώντα. «Όλοι αυτοί µε µια ψυχή» είναι η αρχαία φράση «άπαντες οµοθυµαδόν», το οποίο δεν περιορίζει την ενότητα στην ψυχή, που µπορεί να παρερµηνευτεί σαν ψυχικά συναισθήµατα. Η έννοια του «άπαντες οµοθυµαδόν» υποδηλώνει µια βαθιά και ουσιαστική ενότητα, χωρίς βέβαια παράλληλα να χάνει κανείς την ταυτότητα, ή, προσωπικότητα του. Άλλωστε αυτή είναι και η έννοια της ενότητας που υπάρχει µέσα στη φύση του Θεού. ηλαδή, ο Πατέρας έχει την δική Του ταυτότητα και προσωπικότητα, το ίδιο ο Ιησούς, το ίδιο και το Άγιο Πνεύµα, αλλά και οι τρεις είναι 4

5 σε οµοθυµαδόν-ενότητα, ενεργώντας και λειτουργώντας ταυτόχρονα σαν απόλυτο ένα. Είναι προφανές ότι στην πρώτη εκκλησία µετά τον Ιησού είχαν µπορέσει να φτάσουν σε ένα τόσο βαθύ µέτρο οµοθυµαδόν-ενότητας, που ακόµη και τα υπάρχοντα τους τα είχαν κοινά µεταξύ τους. Η πρώτη εκκλησία µπόρεσε να γνωρίσει την έννοια του «εχάντ» που υπάρχει στη φύση του Θεού. Άραγε, µήπως επειδή γνώρισαν και έζησαν αυτό το στοιχείο της ενότητας που υπάρχει στον Θεό, µήπως γι αυτό και ο Θεός να τους ευλόγησε µε τόσο µεγάλο µέτρο της παρουσίας Του και δύναµης Του, που εµείς ακόµη δεν γνωρίζουµε; Συνέχεια έρευνας της Παλαιάς ιαθήκης Επιστρέφοντας τώρα στα κείµενα της Παλαιάς ιαθήκης, άλλα εδάφια όπου συναντάµε την λέξη «γιαχίντ» είναι π.χ. Κριτές 11:34 Και ήρθε ο Ιεφθάε στη Μισπά στο σπίτι του και, να, η θυγατέρα του έβγαινε σε συνάντησή του µε τύµπανα και χορούς κι αυτή ήταν µονογενής (κυριολεκτικά: «γιαχίντ»=µία) εκτός απ' αυτή δεν είχε ούτε γιο ούτε θυγατέρα. Ψαλµούς 25:16 Επίβλεψε επάνω µου, και ελέησέ µε, επειδή είµαι µόνος και θλιµµένος. Επίσης: Παροιµίες 4:3. Ιερεµίας 6:26. Αµώς 8:10. Ζαχαρίας 12:10. Ο πληθυντικός της σύνθετης ενότητας του Θεού παρουσιάζεται ακόµη πιο έντονα στις εβραϊκές γραφές όπου η λέξη «Ελοχιήµ» (δηλ. θεοί) χρησιµοποιείται µέσα στο ίδιο εδάφιο για δύο διαφορετικές προσωπικότητες. Π.χ. Ψαλµοί 45:6 Ο θρόνος σου, Θεέ, παραµένει στον αιώνα τού αιώνα σκήπτρο ευθύτητας είναι το σκήπτρο τής βασιλείας σου. 7 Αγάπησες δικαιοσύνη, και µίσησες αδικία, γι' αυτό ο Θεός, ο Θεός σου, σε έχρισε µε λάδι αγαλλίασης περισσότερο από τους µετόχους σου. Στο προηγούµενο εδάφιο βλέπουµε ότι ο ένας Θεός είναι Θεός του άλλου Θεού, προφανώς κάνοντας αναφορά στον Υιό Ιησού και τον Πατέρα Θεό. Άλλο παράδειγµα είναι στον Ωσηέ 1:7 Όµως, τον οίκο Ιούδα θα τον ελεήσω, και θα τους σώσω διαµέσου τού Κυρίου τού Θεού τους, και δεν θα τους σώσω µε τόξο ούτε µε ροµφαία ούτε µε πόλεµο, µε άλογα ούτε µε καβαλάρηδες. Ο Θεός που µιλά στο προηγούµενο εδάφιο λέγει ότι θα σώσει τον οίκο Ιούδα χρησιµοποιώντας έναν άλλο Θεό, τον Κύριο. Για µας σήµερα είναι φανερό ότι και πάλι οι Γραφές αναφέρονται στον Υιό Ιησού Χριστό, που είναι ο µόνος Κύριος, και η µόνη πραγµατική σωτηρία για κάθε άνθρωπο. Ο Ιησούς, αν και υπήρχε ως Θεός παρά τω Θεώ, ο Πατέρας Του Θεός τον απέστειλε στη γη, ώστε διαµέσου Αυτού η σωτηρία δεν γίνεται «µε τόξο, ούτε µε ροµφαία, ούτε µε πόλεµο, µε άλογα, ούτε µε καβαλάρηδες» - η Σωτηρία γίνεται µόνο δια της πίστεως εις τον Ιησού, τον Οποίο ο Θεός απέστειλε µε µορφή δούλου, και εµφάνιση σάρκας στη γη. «Θεός» δεν είναι η µόνη λέξη που βρίσκοµε να χρησιµοποιείται στις Γραφές µέσα στο ίδιο εδάφιο, αναφερόµενη σε δύο διαφορετικές προσωπικότητες. Το ίδιο ισχύει για το όνοµα του Θεού, «Γιαχβέ». Το όνοµα «Γιαχβέ» σηµαίνει κυριολεκτικά σηµαίνει «Εγώ Είµαι», αλλά στις σύγχρονες µεταφράσεις όπου υπήρχε το «Γιαχβέ» βρίσκουµε την λέξη «Κύριος», όπως στο παράδειγµα µας στην Γέν.19:24 Και έβρεξε ο Κύριος επάνω στα Σόδοµα και τα Γόµορρα θειάφι και φωτιά από τον Κύριο του ουρανού. Ώστε ο ένας Κύριος «Γιαχβέ» ήταν στη γη, και προκάλεσε θειάφι και φωτιά να έρθει σαν βροχή από τον άλλο Κύριο «Γιαχβέ» που ήταν στον ουρανό. Λίγο πριν από την καταστροφή των Σοδόµων και Γοµόρρων, ο ίδιος Κύριος είχε αποκαλυφθεί στον Αβραάµ, και δεν ήταν ένας Γέν.18:1 ΚΑΙ ο Κύριος «Γιαχβέ» φάνηκε σ' αυτόν στις βελανιδιές Μαµβρή, ενώ καθόταν στην είσοδο της σκηνής στον καύσωνα της ηµέρας. 2 Και αφού σήκωσε τα µάτια του, είδε και να, τρεις άνδρες όρθιοι µπροστά του και µόλις τους είδε, έσπευσε σε προϋπάντησή τους από την είσοδο της σκηνής, και προσκύνησε µέχρι το έδαφος 3 και είπε: Κύριέ µου, αν βρήκα χάρη στα µάτια σου, µη προσπεράσεις, παρακαλώ, τον δούλο σου 4 ας φερθεί, παρακαλώ, λίγο νερό, και πλύντε τα πόδια σας, και αναπαυθείτε κάτω από το δέντρο 5 κι εγώ θα φέρω λίγο ψωµί, και στηρίξτε την καρδιά σας έπειτα, θα προχωρήσετε επειδή, γι' αυτό περάσατε από τον δούλο σας. Κι εκείνοι είπαν: Κάνε έτσι, καθώς είπες. 5

6 Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εναλλαγή ενικού και πληθυντικού, καθώς γίνονται αναφορές στον ίδιο Κύριο, που φάνηκε στον Αβραάµ σαν τρεις άνδρες! ο Κύριος φάνηκε τρεις άνδρες µόλις τους είδε είπε Κύριέ µου, αν βρήκα χάρη στα µάτια σου Κύριέ µου, µη προσπεράσεις πλύντε τα πόδια σας, και αναπαυθείτε Κύριέ µου, µη προσπεράσεις Κι εκείνοι είπαν Βλέπουµε την ίδια εναλλαγή ενικού και πληθυντικού να επαναλαµβάνεται και παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο: 16 Και αφού οι άνδρες σηκώθηκαν από εκεί κατευθύνθηκαν στα Σόδοµα και ο Αβραάµ πορευόταν µαζί τους για να τους συµπροπέµψει. 17 Και ο Κύριος («Γιαχβέ») είπε: Θα κρύψω εγώ από τον Αβραάµ οτιδήποτε κάνω; οι άνδρες σηκώθηκαν ο Κύριος είπε, θα κρύψω εγώ; Ώστε το πρωτότυπο εβραϊκό κείµενο επιβεβαιώνει τον πληθυντικό που έχει η σύνθετη ενότητα µέσα στην φύση του Θεού. Το πρώτο πρόσωπο µε συνέπεια αποκαλείται Γιαχβέ, ενώ στο δεύτερο πρόσωπο δίνονται τα ονόµατα Γιαχβέ, ο Άγγελος του Γιαχβέ, ο Υπηρέτης του Γιαχβέ. Σε όλες τις περιστάσεις το δεύτερο πρόσωπο αποστέλλεται από το πρώτο πρόσωπο. Το δε τρίτο πρόσωπο αποκαλείται το Πνεύµα του Γιαχβέ, ή, το Πνεύµα του Θεού, ή, το Άγιο Πνεύµα. Αν και Αυτός αποστέλλεται από το πρώτο πρόσωπο, διαρκώς σχετίζεται µε τη διακονία του δεύτερου προσώπου. Στους καιρούς µας της οικονοµίας της Καινής ιαθήκης, ήδη είδαµε πως τα εβραϊκά κείµενα έχουν εκπληρωθεί στην αποκάλυψη του Θεού σαν Πατέρα (Γιαχβέ), όπου ο Ιησούς είναι ο «Υπηρέτης του Γιαχβέ», καθώς ήρθε στη γη για να υπηρετήσει τον Πατέρα Του. Παράλληλα, η διακονία του Αγίου Πνεύµατος συνδέεται άρρηκτα µε τη διακονία του Ιησού Χριστού, τον Οποίο αποκαλύπτει προς την ανθρωπότητα. Ποια είναι η δική µας πεποίθηση περί της φύσεως του Θεού. Η Αγία Γραφή παρουσιάζει τρεις φανερώσεις, ή, αποκαλύψεις, ή, πρόσωπα του Θεού, και τα οποία αποκαλεί Ένα Θεό. Εµείς επιλέγουµε να πιστεύουµε αυτά που η Γραφή µας αποκαλύπτει περί του Θεού, ότι είναι Ένας, και ταυτόχρονα είναι Τρισυπόστατος στην ουσιαστική Του φύση, αποκαλύπτοντας τον Εαυτό Του προς την ανθρωπότητα σαν Πατέρας, σαν Υιός που έγινε ο Αµνός του Θεού, και σαν Άγιο Πνεύµα. ηλαδή η Γραφή µας φανερώνει τον Ένα Θεό όχι µε την έννοια της αριθµητικής µονάδας, αλλά µε την έννοια µιας Τρισυπόστατης Ενότητας. Στην δική µας κατανόηση και αντίστοιχη ορολογία οι λέξεις «φανερώσεις», «αποκαλύψεις» και «πρόσωπα» σηµαίνουν το ίδιο πράγµα. Όµως άλλοι πιστεύουν ότι οι «φανερώσεις του Θεού» είναι κάτι το τελείως διαφορετικό από τα «πρόσωπα του Θεού», διότι µια διαφορετική φανέρωση ενός προσώπου είναι άλλο πράγµα από δύο ή τρία διαφορετικά πρόσωπα που φανερώνουν την φύση τους. Σύµφωνα µε αυτή την σκέψη, οι τρεις διαφορετικές φανερώσεις του Θεού αποτελούν µονάχα εξωτερικές εµφανίσεις του ιδίου Ενός Προσώπου, το οποίο διατηρεί την µια και µοναδική εσωτερική και ουσιαστική Του φύση και υπόσταση. Αντίθετα, σύµφωνα µε την ίδια σκέψη, τρία διαφορετικά πρόσωπα θα συνιστούσαν τρεις διαφορετικές φύσεις και ουσιαστικές υποστάσεις. Αν λοιπόν εκείνη η γραµµή σκέψης είναι σωστή, τότε η δική µας κατανόηση θα ήταν λάθος, και θα ήταν λάθος να πούµε ότι «η Γραφή παρουσιάζει τρεις φανερώσεις, ή, αποκαλύψεις, ή, πρόσωπα του Θεού, και τα οποία αποκαλεί Ένα Θεό». Όµως η δική µας πεποίθηση είναι ότι κάθε διαφορετική φανέρωση του Θεού συνοδεύεται από µια αντίστοιχη διαφορετική εσωτερική φύση και υπόσταση, αλλιώς ο Θεός θα έπαιζε θέατρο µαζί µας και µε όλη την ηµιουργία Του, φορώντας διαφορετικές µάσκες και παίζοντας διαφορετικούς ρόλους, ώστε να ξεγελάσει τις αισθήσεις µας και να χειραγωγήσει τις αντιλήψεις µας, ανάλογα µε τους ρόλους που παίζει κάθε φορά. εν µπορούµε να βρούµε κανένα όφελος που να εξηγεί µια µονταλιστική αλλαγή προσωπείων. Εµείς πιστεύουµε ότι: αν ο Θεός παρουσιάζεται σαν Πατέρας, έχει µέσα Του την εσωτερική φύση και υπόσταση του Πατέρα είναι το πρόσωπο του Πατέρα που φανερώνεται. Ο Θεός µέσα από αυτό το πρόσωπο αποκαλύπτει την εσωτερική φύση του Πατέρα που υπάρχει µέσα Του. 6

7 Αν ο Θεός παρουσιάζεται σαν Υιός, έχει µέσα Του την εσωτερική φύση και υπόσταση του Υιού. Είναι το πρόσωπο του Υιού που παρουσιάζεται, ή, φανερώνεται, αποκαλύπτοντας την διαφορετική φύση και λειτουργία του Υιού. Το κάθε πρόσωπο έχει την δική Του υπόσταση και φύση, και εκτελεί την δική του λειτουργία, σύµφωνα µε την διαφορετική του φύση. Είναι όµως ο ίδιος Ένας Θεός! εν είναι δύο θεοί, αλλά δύο φανερώσεις των δύο υποστάσεων, δηλαδή των δύο προσώπων που περιλαµβάνονται στον Ένα Θεό. Το ίδιο ισχύει για το Άγιο Πνεύµα. Αν ο Θεός παρουσιάζεται σαν Άγιο Πνεύµα, έχει µέσα Του την εσωτερική φύση και υπόσταση του Αγίου Πνεύµατος. Είναι το πρόσωπο του Αγίου Πνεύµατος που εκτελεί την δική του λειτουργία, κάνοντας την φανέρωση αυτής της τρίτης και διαφορετικής φύσης και υπόστασης του Ενός Θεού που αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Εµείς πιστεύουµε ότι «πρόσωπο» είναι η εξωτερική εµφάνιση, δηλαδή, ή «φανέρωση» µιας εσωτερικής φύσης και υπόστασης. Εποµένως δεν δεχόµαστε ότι οι «τρεις φανερώσεις του Θεού» είναι διαφορετικές από τα «τρία πρόσωπα του Θεού». Αν υπάρχουν τρεις φανερώσεις, τότε υπάρχουν τρία πρόσωπα που κάνουν την φανέρωση τους. Αν υπάρχουν τρία πρόσωπα, τότε υπάρχουν τρεις υποστάσεις, ή, εσωτερικές φύσεις, που εκτελούν η κάθε µια τις δικές τους λειτουργίες του Ενός Θεού. Βλέπουµε στον Ματθαίο 28:19, µέσα από τα λόγια του Ιησού, ότι ο Θεός παρουσιάζει τον εαυτό Του προς την ανθρωπότητα σαν Πατέρα, σαν Υιό και σαν Άγιο Πνεύµα. Ταυτόχρονα, στο ευτερονόµιο 6:4 και στους Γαλάτες 3:20 µαθαίνουµε ότι ο Θεός είναι Ένας. Εντούτοις ο Θεός και ο Ιησούς είναι διαφορετικοί, καθώς είναι γραµµένο σε διάφορα σηµεία της Αγίας Γραφής. Π.χ. στην Αποκάλυψη 1:1-2 αναφέρει: «1 Η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ' αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντοµα πρέπει να γίνουν και τα φανέρωσε, στέλνοντας µε τον άγγελό του στον δούλο του τον Ιωάννη 2 ο οποίος µαρτύρησε για τον λόγο τού Θεού, και για τη µαρτυρία τού Ιησού Χριστού, και για όσα είδε». Εάν ο Θεός έδωσε στον Ιησού την αποκάλυψη, τότε ο Θεός και ο Ιησούς είναι διαφορετικά πρόσωπα. Αλλιώς θα έπρεπε να συµπεράνουµε ότι ο Θεός παίζει θέατρο µε µάσκες και ρόλους, ή, τότε θα µιλούσαµε για σχιζοφρενική φανέρωση µιας προσωπικότητας που συνοµιλεί µε τον εαυτό της σαν να ήταν άλλο πρόσωπο. εν υπάρχει κανένα όφελος εκ µέρους του Θεού για τέτοιο θέατρο και το κείµενο θα ήταν εξ ίσου ισχυρό εάν έλεγε απλά: «Η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού που φανέρωσε στους δούλους του εκείνα που σύντοµα πρέπει να γίνουν». εν µειώνεται σε τίποτε η αποκάλυψη, ούτε ισχυροποιείται το µήνυµα µέσα από την διευκρίνιση: «που έδωσε σ' αυτόν ο Θεός» - αυτή η διευκρίνιση είναι άσχετη µε το µήνυµα και δεν ωφελεί κανέναν, εκτός από τον ίδιο τον Θεό που θέλει να κάνει ξεκάθαρο στην ανθρωπότητα το πώς συνεργάζονται τα πρόσωπα από τα οποία αποτελείται ο Θεός. Μάλιστα, εδώ µιλάµε για τον αναστηµένο Ιησού, µέσα στο δοξασµένο σώµα Του µετά από την ανάληψη Του στους ουρανούς. εν είναι ο Ιησούς στην σάρκα προτού σταυρωθεί επάνω στην γη, αλλά είναι ο Ιησούς στην θεϊκή Του µορφή µετά την ανάσταση και ανάληψη Του εποµένως είναι ο Ιησούς που τώρα κάθεται στα δεξιά του Θεού στα επουράνια. Ο Ιωάννης είναι τόσο ξεκάθαρος στο δικό Του νου σχετικά µε τη διαφορά µεταξύ του Θεού και του Ιησού, που το θεώρησε αρκετά σηµαντικό ώστε να γράψει σχετικά µε τον εαυτό του: «ο οποίος µαρτύρησε για τον λόγο τού Θεού, και για τη µαρτυρία τού Ιησού Χριστού». Όσον αφορά την παρούσα υπόσταση του αναστηµένου Ιησού µετά την ανάληψη Του στους ουρανούς, διαβάζουµε στην Εβραίους 7:25 «Γι' αυτό, µπορεί και να σώζει ολοκληρωτικά αυτούς που προσέρχονται στον Θεό διαµέσου αυτού, ζώντας πάντοτε για να µεσιτεύσει για χάρη τους». Εφ όσον κάποιος προσέρχεται στον Θεό διαµέσου του Ιησού, και εφ όσον ο Ιησούς µεσιτεύει για χάρη τους (δηλ. ενώπιον του Θεού) τότε επιβεβαιώνεται ότι ο Ιησούς και ο Θεός είναι διαφορετικά πρόσωπα, αν και είναι δεδοµένο ότι ο Ιησούς είναι Θεός, και είναι δεδοµένο ότι ο Θεός είναι Ένας. Το ίδιο παράδοξο συναντάµε όσον αφορά τον Ιησού και το Άγιο Πνεύµα. Είπε ο Ιησούς στο Κατά Ιωάννη 14:16 «Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα, και θα σας δώσει έναν άλλον Παράκλητο, για να µένει µαζί σας στον αιώνα». Εάν δεχτούµε µε απλότητα καρδιάς ότι ο Ιησούς κυριολεκτεί, δεν παίζει θέατρο, δεν προσπαθεί να παραπλανήσει τον κόσµο, και δεν λέει ψέµατα, 7

8 τότε σύµφωνα µε τα λόγια Του ο Ιησούς είναι άλλος από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύµα είναι άλλος από τον Πατέρα και τον Ιησού. Αυτή είναι και η µαρτυρία του πιο αγαπητού µαθητή του Ιησού, που είπε στην Α Ιωαν.5:7: «Επειδή, τρεις είναι αυτοί που δίνουν µαρτυρία στον ουρανό: Ο Πατέρας, ο Λόγος, και το Άγιο Πνεύµα και οι τρεις αυτοί είναι ένα. 8 Και τρεις είναι αυτοί που δίνουν µαρτυρία στη γη: Το Πνεύµα και το νερό και το αίµα, και οι τρεις αυτοί αναφέρονται στο ένα». Συµπέρασµα Εποµένως πιστεύουµε αυτά που οι Γραφές µας λένε σχετικά µε τον Ένα Θεό. Είναι Ένας, ενώ ταυτόχρονα ο Πατέρας, ο Ιησούς Χριστός και το Άγιο Πνεύµα είναι διακριτά διαφορετικά πρόσωπα. Τώρα, είναι άραγε διαφορετικά πρόσωπα, ή, µήπως είναι διαφορετικές φανερώσεις του Ενός Θεού; Πραγµατικά δεν γνωρίζουµε σε µεγαλύτερο επίπεδο από αυτό που οι Γραφές µας κάνουν γνωστό, και δεν πιστεύουµε ότι είναι απαραίτητο να γνωρίσουµε κάτι που ο Θεός δεν θέλησε να µας κάνει σαφές. Εάν ο Θεός ήθελε να ξέραµε κάτι διαφορετικό τότε θα µας το έλεγε, και δεν θα χρειαζόταν να προσπαθούµε να το συµπεράνουµε µόνοι, µέσω της διανοίας µας. Πιστεύουµε ότι όποιος έχει µια προσωπική σχέση µε τον Θεό µέσω του Ιησού Χριστού, δηλαδή, είναι παιδί Θεού, είναι δεκτός από τον Θεό όχι χάρη στις προσωπικές αντιλήψεις του για την φύση του Θεού, αλλά χάρη στο Αίµα του Ιησού που χύθηκε για να µας απολυτρώσει από την εξουσία του θανάτου. Όποιοι θεωρούν τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό και το Άγιο Πνεύµα σαν ένα εσωτερικό πρόσωπο µε τρεις φανερώσεις δεν είναι εχθροί, ούτε υστερούν σε τίποτε από εκείνους που θεωρούν τα τρία πρόσωπα ότι είναι διαφορετικά, αλλά ο Θεός είναι Ένας. Πιστεύουµε ότι και οι δύο πλευρές κάνουν µια γνήσια προσπάθεια να εξηγήσουν το µυστήριο του Θεού, και πρέπει να σεβόµαστε τις αντιλήψεις αλλήλων, εφ όσον η Αγία Γραφή δεν µας δίνει την δυνατότητα να γνωρίσουµε τι είναι το απόλυτα σωστό, ή, το απόλυτα λάθος. Καθώς είναι γραµµένο στην Α Κορ. 8: «1 αλλά για τα ειδωλόθυτα, ξέρουµε ότι, όλοι έχουµε γνώση η γνώση, όµως, φουσκώνει τον άνθρωπο προς υπερηφάνεια, ενώ η αγάπη οικοδοµεί. 3 Και αν κάποιος νοµίζει ότι ξέρει κάτι, δεν έµαθε ακόµα τίποτε όπως πρέπει να το µάθει». Προτροπή για προσωπική σχέση µε τον Θεό Σαν αποτέλεσµα της βιβλικής αποκάλυψης και της προσωπικής µας εµπειρίας µε τον Θεό, πιστεύουµε ότι είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε την πληρότητα του Θεού. Οι Χριστιανοί που δεν γνωρίζουν προσωπικά είτε τον Πατέρα, είτε τον Ιησού, είτε το Άγιο Πνεύµα, είναι βεβαίως Χριστιανοί εφ όσον έχουν πιστέψει ότι ο Ιησούς πέθανε για τις αµαρτίες τους. Όµως εµείς προτρέπουµε όλους να εκζητήσουν µια βαθύτερη και πληρέστερη σχέση µε τον Θεό. Όλα τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να γνωρίζουν τον Πατέρα, να έχουν τον Ιησού σαν Κύριο, και να µπορούν να ζουν προσωπική σχέση µε το Άγιο Πνεύµα. Είναι ενδιαφέρον ότι καθώς παρατηρούµε, βλέπουµε Χριστιανούς της «µονοθεϊστικής» θεολογίας «Μόνον-Ιησούς» να γνωρίζουν τον Πατέρα, να έχουν τον Ιησού, και να σχετίζονται µε το Άγιο Πνεύµα πολύ καλά, ενώ βλέπουµε «Τριαδικούς» οι οποίοι πιστεύουν στον Θεό γενικά, αλλά δεν απέκτησαν ποτέ προσωπική σχέση µε την πληρότητα Του, και πιο ειδικά µε το Άγιο Πνεύµα. ηλαδή κάποιοι «µονοθεϊστές» ζουν έµπρακτα µια τρισυπόστατη σχέση, ενώ κάποιοι θεωρητικά «τριαδικοί» ζουν έµπρακτα µια δισυπόστατη σχέση στην καλύτερη περίπτωση, αν δεν είναι ολότελα µονοϋπόστατη (είναι οι «τριαδικοί» που γνωρίζουν µόνον τον Ιησού σαν έκφραση του Θεού, χωρίς να έχουν αποκάλυψη του Πατέρα, ή, του Πνεύµατος). Όλα αυτά δείχνουν την µαταιότητα της διανοητικής θεολογίας µας, και την ανάγκη όλοι να έχουµε πιο βαθιά προσωπική σχέση µε τον Θεό που πιστεύουµε. Με αγάπη Χριστού, και προσευχή για αποκάλυψη από τον ίδιο τον Θεό Γιώργος Ε. Μαρκάκης Ιστοσ.: 8

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο Κεφάλαιο τρίτο Αυτό που ξέρουµε σαν αρρώστια είναι το τελικό στάδιο µιας βαθύτερης ανωµαλίας και είναι φανερό ότι για να εξασφαλίσουµε πλήρη επιτυχία στη θεραπεία, το ν' αντιµετωπίσουµε µόνο το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 18: ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΖΩΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ: ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ: ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Μελέτη 8: Για το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ: ΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Σάββατο 17 Νοεμβρίου ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Ταύτα σοι γράφω, ελπίζων να έλθω προς σε ταχύτερον, αλλ εάν βραδύνω, διά να εξεύρης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 5 η: «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ» Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος; σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα Από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Λοιπόν, ήθελα να µιλήσω για δυο πράγµατα που νοµίζω δεν συνδέονται πάντα αλλά, πραγµατικά θα τους άξιζε µια σύνδεση. Το ένα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ερμηνεία Αποκαλυπτικών κειμένων της Καινής Διαθήκης Ενότητα 12: Επιστολή Ιούδα & Β Πέτρου Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας:

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας: Ιουδαϊσµός α) Παρουσίαση θρησκείας: Ο Ιουδαϊσµός είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Εβραίων. Σύµφωνα µε τον ορθόδοξο Ιουδαϊσµό και τους βαθιά θρησκευόµενους Εβραίους, ο βιβλικός πατριάρχης Αβραάµ ήταν ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ -ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΩΤΗ ΙΗΣΟΥΣ, Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ Οδηγός Μελέτης

ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ -ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΩΤΗ ΙΗΣΟΥΣ, Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ Οδηγός Μελέτης ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ -ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΩΤΗ ΙΗΣΟΥΣ, Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Μελέτη 10: Για το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Σάββατο 1η Δεκεμβρίου ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Και εν τούτω γνωρίζοµεν, ότι εγνωρίσαµεν αυτόν, εάν τας εντολάς αυτού φυλάττωµεν. Όστις λέγει, Εγνώρισα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 Η Ο ΘΕΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος; σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Καθώς διδάσκετε το µάθηµα, αφαιρέστε το κάλυµµα κάθε εικόνας, τη στιγµή που αναφέρεστε σ αυτήν. Το σχέδιο 2 δείχνει τη σειρά των εικόνων.

Καθώς διδάσκετε το µάθηµα, αφαιρέστε το κάλυµµα κάθε εικόνας, τη στιγµή που αναφέρεστε σ αυτήν. Το σχέδιο 2 δείχνει τη σειρά των εικόνων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εξασκηθείτε στη χρήση των εποπτικών Είναι καλό να εξασκηθείτε στη χρήση των εποπτικών, προτού διδάξετε το µάθηµα στα παιδιά. Εξοικειωθείτε µε τις εικόνες ή το PowerPoint και βεβαιωθείτε σε ποιο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παράδεισος χάθηκε και βρέθηκε (Γεν. 2:4-3:24) Διάλεξη 2 η από την σειρά Η Αρχέγονη Ιστορία Οδηγός μελέτης

Ο Παράδεισος χάθηκε και βρέθηκε (Γεν. 2:4-3:24) Διάλεξη 2 η από την σειρά Η Αρχέγονη Ιστορία Οδηγός μελέτης Ο Παράδεισος χάθηκε και βρέθηκε (Γεν. 2:4-3:24) Διάλεξη 2 η από την σειρά Η Αρχέγονη Ιστορία Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Ανάγκη για Κάθαρση. Προετοιμασία για Εκλογές 17/06/12.

Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Ανάγκη για Κάθαρση. Προετοιμασία για Εκλογές 17/06/12. 13/06/12. Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Ανάγκη για Κάθαρση. Προετοιμασία για Εκλογές 17/06/12. Υπό την καθοδήγηση και αιγίδα του Άγιου Γερμανού. Εκδόσεις: ΤΟ ΜΩΒ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Copyright 2012 Εκδόσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ; ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ; Πολλοί άνθρωποι έχουν σχηµατίσει την προσωπική τους άποψη, για το ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Κάποιοι σύµφωνα µε αυτά που άκουσαν, είτε σχηµάτισαν από δική τους αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόσκληση --------------

Η πρόσκληση -------------- Η πρόσκληση -------------- Ιδού, ο Ιησούς στέκεται στην πόρτα της καρδιάς σου και χτυπήματα. Αν ακούσετε τη φωνή του και θα ανοίξει την καρδιά σας, το πνεύμα του και το Πνεύμα του Θεού θα έρθει και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που εργάζεται για όλους Ο Απόστολος Παύλος, ο διδάσκαλος Ο Σαούλ ήταν ένας πολύ μορφωμένος Ιουδαίος, που ζούσε στην Παλαιστίνη, μια χώρα πολύ κοντά στο νησί μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης

Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης Διάλεξη 1 η Γιατί πρέπει να μελετούμε την Παλιά Διαθήκη; Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3,

Τηλ./Fax: 210.62.19.712, Τηλ: 210.6218.894 www.apolito.gr e-mail:info@apolito.gr Λεωφόρος Μαραθώνος &Χρυσοστόµου Σµύρνης 3, «...Πλαστήκαµε για να µην είµαστε µονάχοι. Για τούτο η καρδιά µας ασταµάτητα διψά για τους άλλους. Χωρίς το διάλογο των υπάρξεων µας η ζωή φαίνεται αδειανή, ερηµωµένη, αδικαιολόγητη. Ζούµε και πλησιάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ Μελέτη 10: Για το Σάββατο 7 Ιουνίου ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Και διά τούτο είναι µεσίτης διαθήκης καινής, ίνα, διά του θανάτου όστις έγεινε προς απολύτρωσιν των επί της πρώτης διαθήκης

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σταυρός το καύχηµά µας

Ο Σταυρός το καύχηµά µας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΣ Η Ύψωση του Τιµίου Σταυρού Ιωάν. 19,6-11, 11, 13-20, 25-28, 28, 30-35 35 (14-9-2014) Ο Σταυρός το καύχηµά µας Τιµούµε σήµερα, αγαπητοί µου αδελφοί, την µεγίστη εορτή της παγκοσµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 6 Η «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος; σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Να γνωρίζεις την Αγία Γραφή

Να γνωρίζεις την Αγία Γραφή Να γνωρίζεις την Αγία Γραφή Bob Jennings illbehonest.com/greek Κι' έτσι εδώ προτρεπόμαστε να είμαστε πλούσιοι, να κάνουμε την Αγία Γραφή τον στενότερό μας φίλο και να τη γνωρίζουμε σαν την παλάμη του χεριού

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης

Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης Διάλεξη 2 η Η Βασιλεία του Θεού Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Βασιλεία, Διαθήκη και Κανόνας: Μια Εισαγωγή της Παλιάς Διαθήκης Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της  Μη βίας Συμμετοχή στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας" Στις 25-2-2013 οι ομάδα των Έμπιστων Διαμεσολαβητών του σχολείου μας πραγματοποίησε επίσκεψη στην έκθεση για τις προσωπικότητες της " Μη βίας"

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάληψη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Θεό, την Ανώτερη Εξουσία.

Η Ανάληψη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Θεό, την Ανώτερη Εξουσία. Η Ανάληψη Όπως αποκαλύφθηκε στον Μάρσαλ Βιάν Σάμμερς στης 16 Απριλίου 2011 στο Μπόλντερ, Κολοράντο ΗΠΑ Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Θεό, την Ανώτερη Εξουσία. Η Ανώτερη Εξουσία σου μιλά τώρα, μιλώντας μέσω

Διαβάστε περισσότερα

"Η φανέρωσις των λόγων σον φωτίζει συνετίζει τους απλούς." (Ψαλμοί ριθ:13

Η φανέρωσις των λόγων σον φωτίζει συνετίζει τους απλούς. (Ψαλμοί ριθ:13 Into His Marvelous Light "Η φανέρωσις των λόγων σον φωτίζει συνετίζει τους απλούς." (Ψαλμοί ριθ:13 1 Η Προετοιμασία Η παρακάτω βιβλική μελέτη δημιουργήθηκε για να εξηγήσει το σχέδιο της σωτήριας σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνία των ανθρώπων σε σχέση µε το Θεό και το συνάνθρωπο

Η κοινωνία των ανθρώπων σε σχέση µε το Θεό και το συνάνθρωπο Η κοινωνία των ανθρώπων σε σχέση µε το Θεό και το συνάνθρωπο Στα πλαίσια των οµιλιών που οργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σίβα «Θέµος Κορνάρος», ο Ηγούµενος της Ιεράς Μονής Οδηγητρίας Αρχιµανδρίτης Παρθένιος

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού

Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού Η προς Γαλάτας 3:23 4:27 είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου αποσπάσματα. Στους στίχους 23 και 24 ο Παύλος εξηγεί ποιος ήταν ο ρόλος του Μωσαϊκού νόμου: αυτός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014

Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Συνέντευξη του Ν. Λυγερού στην εκπομπή «Καλή σας ημέρα» ΡΙΚ 1, 03/11/2014 Δημοσιογράφος: -Μπορούν να συνυπάρξουν η θρησκεία και η επιστήμη; Ν.Λυγερός: -Πρώτα απ όλα συνυπάρχουν εδώ και αιώνες, και κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΑΓΙΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΑΓΙΑΣΤΗΡΙΟ Μελέτη 1: Για το Σάββατο 5 Οκτωβρίου ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΑΓΙΑΣΤΗΡΙΟ Εδάφιο µνήµης: «Τότε επάκουσον εκ του ουρανού, του τόπου της κατοικήσεώς σου, της προσευχής αυτών και της δεήσεως αυτών, και κάµε το δίκαιον αυτών.»

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή;

Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; Ποιες γνώμες έχετε ακούσει για τη Βίβλο; Τι θα θέλατε να μάθετε γι αυτή; Είναι ένα σπουδαίο βιβλίο Το πιο πολυδιαβασμένο στον κόσμο. Το πρώτο που τυπώθηκε από τον Γουτεμβέργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Από τη μαγεία του παραμυθιού στην πλάνη της μαγείας (κεφ.35) Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τι είναι η Εξοµολόγηση; ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Η Εξοµολόγηση είναι ενα από τα βασικά µυστήρια της Εκκλησίας. Μας δίνει τη δυνατότητα νά «συµφιλιωθούµε» µε τον Θεό,

Διαβάστε περισσότερα

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Μήνυμα της Πρώτης Προεδρίας, Σεπτέμβριος 2010 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Όλοι μας, όταν νιώθουμε αυξημένη πνευματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ

ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ Όταν συνάντησα τους Μαριανούς Αδελφούς βρήκα το νόημα της ζωής μου : ένοιωσα περισσότερο άνθρωπος και αυθεντικότερος χριστιανός. Για μένα ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία.

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία. Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία. Μαρτίου 18, 2015 Του Ευθύμιου Αχείλα Οι πρώτοι Χριστιανοί συνήθιζαν να κλείνουν την προσευχή τους με την ευχή «μαράν αθά» δηλαδή «Κύριε έρχου», προσμένοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ένας Τέλειος κόσμος (Γεν. 1:1-2:3) Διάλεξη 1 η από την σειρά Η Αρχέγονη Ιστορία Οδηγός μελέτης

Ένας Τέλειος κόσμος (Γεν. 1:1-2:3) Διάλεξη 1 η από την σειρά Η Αρχέγονη Ιστορία Οδηγός μελέτης Ένας Τέλειος κόσμος (Γεν. 1:1-2:3) Διάλεξη 1 η από την σειρά Η Αρχέγονη Ιστορία Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια

Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια Μαθημα 3. ο Χριστος εγκαινιαζει την αληθινη Λατρεια ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να διακρίνουν την πραγματική, πνευματική λατρεία από την τυπική, εξωτερική, και να επιχειρηματολογούν. 2. Να ερμηνεύουν τα κύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Οι Πατέρες λένε ότι κατά την πτώση του ανθρώπου εσκοτίσθηκε ο νους του ανθρώπου. Εκσοτίσθη ο νους του Αδάμ. Δεν ασχολούνται οι Πατέρες με τον Αδάμ ως Αδάμ, αλλά με τον νουν του

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

GROOMING. help. Γραµµή Βοηθείας. www.help-line.gr. saferinternet. η «αποπλάνηση» µέσω Διαδικτύου PRIVACY

GROOMING. help. Γραµµή Βοηθείας. www.help-line.gr. saferinternet. η «αποπλάνηση» µέσω Διαδικτύου PRIVACY www.help-line.gr I need HELP I really need A FRIEND Who can I TRUST? PRIVACY GROOMING η «αποπλάνηση» µέσω Διαδικτύου Γραµµή Βοηθείας 210 6007686 (Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Γραµµή Βοηθείας) Με

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς

Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς Οι ετερόδοξοι, η Εκκλησία και εμείς ΑΠOΠΑΜΑ ΑΠO ΣΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του Π. ΠEΣΡΟΤ ΧΙΡ στο 20ο ΙΕΡΑΠΟΣΟΛΙΚO ΤΝΕΔΡΙΟ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΧΡΙΣ. ΟΜΙΛΟΤ ΕΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΙΝ ΑΓΙΑ ΣΑΒΙΘΑ Αράχωβης Παρανάσσου Βοιωτίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Μελέτη 8: Για το Σάββατο 24 Μαΐου Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Εάν τας εντολάς µου φυλάξητε, θέλετε µείνει εν τη αγάπη µου, καθώς εγώ εφύλαξα τας εντολάς του Πατρός µου, και

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου»

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου» Ο Θεός, η παγκόσμια Μάνα! (Θείο κήρυγμα στη γιορτή της μητέρας) Πρόλογος Οι άνθρωποι, αναγνωρίζοντας το μεγαλύτερο δώρο, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, σήμερα επέλεξαν αυτήν την ημέρα, για να γιορτάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υπάρχει µεγάλη ποικιλία θεµάτων που θα µπορούσαν να δοθούν ως συνθετικές δηµιουργικές εργασίες. Όποιο θέµα όµως και να δοθεί, θα ήταν καλό να έχει ως στόχο τη στροφή του

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα