Ο Τρισυπόστατος Θεός - Ένα µυστήριο για την ανθρώπινη διάνοια Μοναδικότητα και Ενότητα που δεν περικλείονται στην έννοια αριθµητικής µονάδας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Τρισυπόστατος Θεός - Ένα µυστήριο για την ανθρώπινη διάνοια Μοναδικότητα και Ενότητα που δεν περικλείονται στην έννοια αριθµητικής µονάδας"

Transcript

1 Ο Τρισυπόστατος Θεός - Ένα µυστήριο για την ανθρώπινη διάνοια Μοναδικότητα και Ενότητα που δεν περικλείονται στην έννοια αριθµητικής µονάδας Η µελέτη που ακολουθεί είναι αποτέλεσµα έρευνας και προσωπικών απόψεων Από τον Γιώργο Ε. Μαρκάκη, Ποιµένα του Χριστιανικού Κέντρου Σαλόµ, Αθήνα Αρχή συγγραφής Νοέµβριος Τελική µορφή 7 Ιανουαρίου 2007 Για να µπορέσουµε να εµβαθύνουµε στο µυστήριο της φύσης του Θεού, είναι σηµαντικό να αρχίσουµε αναγνωρίζοντας την δυσκολία κατανόησης του Θεού µέσα από τους περιορισµούς της ανθρώπινης διάνοιας. εδοµένων των γήινων περιορισµών µας, δεν µπορούµε να συλλάβουµε την πληρότητα του Ποιος είναι ο Θεός. Όµως µπορούµε να συλλάβουµε τόσα όσα χρειαζόµαστε για να Τον αναγνωρίσουµε σαν Θεό µας, να Τον αγαπούµε και να Τον λατρεύουµε. Υπάρχουν διαιρέσεις απόψεων περί της θεϊκής φύσεως διαµέσου των αιώνων. Η Αγία Γραφή µας δείχνει τον Θεό πρώτα σαν ηµιουργό, που αργότερα έγινε ο Θεός του Αβραάµ, Ισαάκ και Ιακώβ. Ο Θεός πολύ αργότερα ήλθε επί γης µε την µορφή του ανθρώπου Ιησού Χριστού, που είπε ότι ο Θεός του Ισραήλ ήταν ο Πατέρας Του, ενώ ο Ησαΐας (9:6) αποκάλεσε τον ίδιο τον Ιησού «Πατέρα εις τους αιώνες» (ή, «Αιώνιο Πατέρα», ή, «Πατέρα του µέλλοντα αιώνα»). Η κατανόηση του Θεού µετά έγινε ακόµη πιο περίπλοκη, επειδή οι Γραφές δείχνουν ότι ο Ιησούς ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ενώ παράλληλα διακηρύττουν ότι ο Ιησούς είναι Θεός. Γι αυτό, κάποιοι θεωρούν ότι είναι «θεάνθρωπος», το οποίο όµως δεν έχει βιβλική υποστήριξη. εν υπάρχει καν τέτοια έννοια µέσα στην Γραφή. Ο Ιησούς δεν ήταν µισός θεός και µισός άνθρωπος αυτά είναι χαρακτηριστικά µυθολογικών χαρακτήρων όπως ο Αχιλλέας και ο Ηρακλής. Αντίθετα, ο Ιησούς ήταν 100% γνήσιος άνθρωπος στην σάρκα, ενώ ταυτόχρονα είναι 100% Θεός άσχετα από ανθρώπινη φύση. Είπε µε τα δικά Του λόγια στο Κατά Ιωάννην κεφ. 17: «4 Εγώ σε δόξασα επάνω στη γη το έργο, που µου έδωσες να κάνω, το τελείωσα. 5 Και, τώρα, εσύ Πατέρα, δόξασέ µε κοντά σου, µε τη δόξα που είχα κοντά σε σένα, πριν γίνει ο κόσµος». Αυτός ήταν ο ενσαρκωµένος Ιησούς που µιλούσε προς τον Θεό στον ουρανό, µαρτυρώντας ότι ο Ιησούς υπήρχε στον ουρανό, µαζί µε τον Θεό, πριν από την δηµιουργία του κόσµου. Μετά από την περίοδο που έζησε ο Ιησούς εν σαρκί στην γη, η Αγία Γραφή µας εξηγεί ότι αφ ότου έγινε η ανάληψη Του στους ουρανούς, ο Θεός άρχισε να εργάζεται δια µέσου του Αγίου Πνεύµατος στην γη. Μας δείχνει επίσης ότι το Άγιο Πνεύµα είναι Θεός, καθώς και ο Πατέρας είναι Θεός, όπως και ο Ιησούς είναι Θεός. Ταυτόχρονα µε όλα τα παραπάνω, η Αγία Γραφή λέγει καθαρά ότι ο Θεός είναι Ένας. Είναι αρκετά απλό και θα έπρεπε να αρκεί. Η Γραφή µιλά για τον Θεό σαν Πατέρα, σαν Υιό και σαν Άγιο Πνεύµα. Η Γραφή αναφέρει τον Ιησού σαν τον δούλο που υπέφερε στην σάρκα, ενώ επίσης τον αναφέρει σαν τον Βασιλέα των βασιλέων και τον Κύριο των κυρίων, που κάθεται στον Θρόνο του Θεού. ιακηρύττει ότι ο Ιησούς έγινε ο «Αµνός του Θεού» που πέθανε για τις αµαρτίες του κόσµου, και τώρα είναι ο «Λέων της φυλής του Ιούδα», ο «αρχιστράτηγος των δυνάµεων του Κυρίου». Μας λέγει ξεκάθαρα ότι κανείς δεν µπορεί να έρθει προς τον Θεό παρά µόνον δια µέσου του Ιησού Χριστού, και κανείς δεν µπορεί να έρθει στον Ιησού εάν δεν του έχει δοθεί από τον Θεό. Εάν διαλέγαµε να πιστέψουµε στην Αγία Γραφή χωρίς να προσπαθήσουµε να την εξηγήσουµε, χωρίς να προσπαθούµε να πούµε τα ίδια πράγµατα µέσα από την ανθρώπινη γήινη εξυπνάδα µας, χωρίς να θέλουµε να χτίσουµε θεολογίες µέσα από φιλοσοφικού χαρακτήρα αντιπαραθέσεις περί Θεού, τότε τα λόγια της Γραφής θα αρκούσαν! Όµως επειδή υπάρχουν τόσες σχετικές διδασκαλίες και αντιπαραθέσεις, είναι σηµαντικό να διευκρινίσουµε τι πιστεύουµε, αλλά και να εξηγήσουµε γιατί το πιστεύουµε. Υπάρχουν 3 µεγάλες προσπάθειες µέσα στους αιώνες να εξηγήσουν αυτό το µυστήριο της (τρισυπόστατης) φύσης του Θεού: 1. Μονταλισµός, 2. Τριθεϊσµός, 3. Τρισυπόστατη Ενότητα. Επίσης, στις ηµέρες µας κυριαρχούν δύο επικρατέστερες θεολογικές τοποθετήσεις, αφ ενός η έννοια της Τριάδας, και αφ ετέρου η έννοια της Μοναδικής Ενότητας («Μόνον-Ιησούς»), στην οποία πιστεύουν οι λεγόµενοι «Μονοφυσίτες», ή, «Μονοθεϊστές».

2 Ας δούµε τους ισχύοντες θεολογικούς ορισµούς: (δεν περιλαµβάνονται αναφορές σε πηγές και εκδόσεις αυτών των ορισµών, διότι αυτό που ακολουθεί είναι το απαύγασµα προσωπικής έρευνας διαφορετικών πηγών, συγγραφέων και κειµένων). Μονταλισµός. Προέρχεται από την αγγλική λέξη «Modalism» που είναι παράγωγο της λέξης «modes», που σηµαίνει «µορφές», ή, «εκφράσεις», ή, «φανερώσεις», ή, «τρόπους», που δηλαδή, χρησιµοποιεί ο Θεός για να αποκαλύψει την φύση και υπόσταση Του. Σύµφωνα µε αυτή τη θεολογία ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύµα δεν συνυπάρχουν ίσα και αιώνια, αλλά είναι τρεις διαδοχικές φανερώσεις του Θεού, ή, τρεις προσωρινές εκφράσεις (τρόποι, φανερώσεις, µορφές) της δραστηριότητας Του. Ο Μονταλισµός, που είναι κατ ουσία µια µορφή «Ουνιταρισµού» (Unitarianism) αρνείται ότι ο Θεός είναι Τρισυπόστατος κατά την εσωτερική Του φύση και υπόσταση. Υποστηρίζει ότι ο Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύµα είναι τρεις διαδοχικοί και εποµένως προσωρινοί ρόλοι που ο Θεός χρησιµοποιεί για να εκτελέσει το θείο σχέδιο της απολύτρωσης. Επίσης, ότι δεν αντιστοιχούν σε τίποτε ουσιαστικό όσον αφορά την βασική και θεµελιώδη φύση του Θεού. Ο Μονταλισµός δεν αναγνωρίζει την ανεξάρτητη προσωπικότητα του Ιησού, αλλά θεωρεί την ενσάρκωση σαν µια µορφή, ή, έκφραση, της ύπαρξης και φανέρωσης του Πατέρα. Τριθεϊσµός: τα τρία πρόσωπα της Τριάδος είναι τρεις διαφορετικοί θεοί. Σύµφωνα µε τον Τριθεϊσµό, ο Πατέρας, Υιός και Πνεύµα είναι τρεις ξεχωριστοί, όπου ο Πατέρας είναι ένας Θεός, ο Υιός είναι ένας Θεός, και το Πνεύµα είναι επίσης ένας Θεός. Τρισυπόστατη Ενότητα. Θα µπορούσαµε επίσης να την ονοµάσουµε «τρι-ενότητα» από το αγγλικό «Triunity», κατά την οποία ο Πατέρας, Υιός και Πνεύµα αποτελούν τον Ένα και Μοναδικό Θεό, του οποίου η φύση είναι τριπλή, ή, τρισυπόστατη. ηλαδή, να το πούµε µε πολύ απλή αριθµητική έκφραση: ο Θεός είναι 3 σε 1, ενώ ταυτόχρονα είναι 1 σε 3. Ένας διάσηµος κήρυκας κάποτε είπε πως ο Θεός του έδωσε να κατανοήσει αυτό το µυστήριο µέσα από το παράδειγµα του ήλιου. Ο ήλιος είναι η ουσιαστική ύπαρξη και δραστηριότητα µέσα από την οποία πηγάζει το φως και η ζέστη. Ο ήλιος παράγει το φως, και το φως µεταφέρει και µεταδίδει την ζέστη. Όλα είναι στοιχεία της ίδιας φυσικής υπόστασης (δηλ. ο αυτόφωτος πλανήτης ήλιος), αλλά ο πυρήνας του ήλιου, το φως, και η ζέστη αποτελούν αυτοτελή και ανεξάρτητα στοιχεία της ίδιας οντότητας. Πρόκειται λοιπόν για 3 διαφορετικά στοιχεία σε 1, ενώ ταυτόχρονα είναι 1 οντότητα που διαχωρίζεται σε 3 διαφορετικά αυτόνοµα και αυτοτελή, αλλά αλληλοεξαρτώµενα στοιχεία. Η αντιστοιχία των 3 στοιχείων του ήλιου µε όσα γνωρίζουµε για τον Θεό είναι πράγµατι εκπληκτική. Ο πυρήνας του ήλιου αντιστοιχεί στον Πατέρα, τον οποίο κανένας δεν έχει δει και ούτε µπορεί να δει. Το φως του ήλιου αντιστοιχεί στον Ιησού, που είναι το Φως του κόσµου, τον οποίο ο Πατέρας έστειλε στη γη, όπως ο ήλιος στέλνει το φως του στη γη. Η γη δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς το φως του ήλιου, και πράγµατι η ανθρωπότητα δεν έχει ζωή χωρίς τον Ιησού. Η ζέστη που παράγει ο ήλιος εκπορεύεται από τον ήλιο, αλλά έρχεται στη γη µόνο διαµέσου του φωτός. Έτσι γίνεται και µε το Άγιο Πνεύµα εκπορεύεται από τον Πατέρα, αλλά είναι δια του Ιησού που το Πνεύµα αποστέλλεται στους ανθρώπους. Η ζέστη του ήλιου πλησιάζει ακόµη και εκεί που δεν φτάνει το φως του ήλιου άµεσα αυτό αντιστοιχεί στο έργο του Αγίου Πνεύµατος, που πλησιάζει ακόµη και τους ανθρώπους που βρίσκονται στο σκοτάδι, και προσπαθεί να ζεστάνει τις καρδιές τους ώστε να στραφούν προς τον Θεό και να βρουν το Φως της αιώνιας Ζωής, τον Χριστό. Τριάδα: Ο Θεός σε τρία πρόσωπα. Αυτό ερµηνεύεται από κάποιους σαν τρεις διαφορετικές θεότητες, καθώς κάθε πρόσωπο είναι µια µοναδική οντότητα. Άλλοι το ερµηνεύουν σαν Ένα Θεό που έχει τρισυπόστατη φύση. ηλαδή, για κάποιους η λέξη «τριάδα» αποτελεί «τριθεϊσµό» ενώ για άλλους αποτελεί «τρι-ενότητα» (δηλ. Τρισυπόστατη Ενότητα). Μοναδική Ενότητα ή«μόνον-ιησούς»: Ο Θεός είναι Ένας που φανερώνεται σε τρεις διαφορετικές φανερώσεις, ή, µορφές, ή, εκφράσεις. Ακολουθούν λοιπόν την ίδια θεολογία του Μονταλισµού ή Ουνιταρισµού, άσχετα µε τυχόν µικροδιαφορές σε κάποιες λεπτοµέρειες. Με απλά λόγια, κάθε φανέρωση του Θεού είναι σαν ένα διαφορετικό προσωπείο, ή, µάσκα, που φορά το ίδιο Ένα Πρόσωπο, του οποίου η εσωτερική υπόσταση είναι ο Ιησούς, ο οποίος είναι ο ίδιος ο Πατέρας. 2

3 Εκτίµηση των διαφορών Από ότι πιθανόν συµπεραίνουµε από τις παραπάνω παραθέσεις ορισµών των βασικών θεολογιών περί της φύσεως του Θεού, στη ουσία του θέµατος πρόκειται µάλλον περί άνευ βασικής ουσίας αντιπαράθεσης εκφράσεων υποκειµενικών αντιλήψεων ανθρώπινης σοφίας, παρά ουσιαστικής διαφοροποίησης θέσεων και απόψεων. Όλοι οι παραπάνω ορισµοί τελικά καταλήγουν στον ίδιο προορισµό της θεότητας: τον Ένα Θεό, τον Οποίο γνωρίζουµε σαν Πατέρα, σαν Υιό, και σαν Άγιο Πνεύµα απ ότι φαίνεται, όλοι οι ορισµοί συµφωνούν σε αυτή τη θεµελιώδη αρχή. Όλοι οι γνήσιοι Χριστιανοί αποδέχονται ότι υπάρχει Θεός σαν µια ενότητα, και όλοι αποδέχονται ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικές αναφορές στην Αγία Γραφή που αναφέρονται στον ίδιο Θεό που είναι µια αδιαίρετη ενότητα. Η µια αναφορά είναι στον Πατέρα, η άλλη στον Υιό Ιησού, και η τρίτη στο Άγιο Πνεύµα. Όλοι αποδέχονται ότι µόνον διαµέσου του Ιησού έχουµε όλοι πρόσβαση στον Πατέρα Θεό. Όλοι αποδέχονται ότι χρειαζόµαστε την απολυτρωτική θυσία του Ιησού και την αιώνια ζωή που Αυτός δίνει. Όλοι αποδέχονται ότι κατά την περίοδο της Καινής ιαθήκης η επαφή µας µε τον Θεό γίνεται µέσω του Αγίου Πνεύµατος. Αυτά είναι τα ουσιαστικά πράγµατα που πιστοποιούν την ταυτότητα µας εν Χριστώ, που µας καθιστούν µέλη της Εκκλησίας Του. Όλες οι άλλες προσπάθειες της θεολογίας να εξηγήσει τον Θεό µέσα από την ανθρώπινη εξυπνάδα είναι αποτέλεσµα µαταιοδοξίας και ανθρωποκεντρικής αντίληψης του αόρατου Θεού. Γιατί πιστεύουµε αυτό που πιστεύουµε. Χωρίς να επιθυµούµε να εµπλακούµε σε διαµάχες και αντιπαραθέσεις, χωρίς να θέλουµε να µειώσουµε τις απόψεις άλλων πιστών στον Ιησού Χριστό, χωρίς να ισχυριζόµαστε ότι εµείς έχουµε την αλήθεια και οι άλλοι είναι σε πλάνη, µε απλότητα καρδιάς παρουσιάζουµε την δική µας κατανόηση για λόγους οικοδοµής, ευχόµενοι σε κάθε πιστό να αποκτήσει την δική του πεποίθηση, µέσα από τη γνώση των Γραφών και προσωπική σχέση µε τον Θεό. Καθώς είναι γραµµένο: Κάθε ένας ας είναι πληροφορηµένος στον δικό του νου (Ρωµ.14:5). Η µαρτυρία των πρωτότυπων εβραϊκών κειµένων Η δική µας πεποίθηση προκύπτει από την µελέτη της Αγίας Γραφής. Πιστεύουµε ότι ο Ένας Θεός είναι µια Τρισυπόστατη Ενότητα, ότι δηλαδή η εσωτερική Του φύση δεν είναι αριθµητική µονάδα, αλλά υπάρχει σύνθετη ενότητα (πληθυντικός) µέσα στον Ένα Θεό. Η πεποίθηση µας προκύπτει από την αποκάλυψη των πρωτότυπων Εβραϊκών γραφών του Ενός Θεού του Ισραήλ. Η παρουσίαση του Θεού στα κείµενα της Παλαιάς ιαθήκης αποκαλύπτει τον πληθυντικό που εσωκλείεται στον Ένα Θεό. Ας δούµε κάποια παραδείγµατα: Γέν. 3:22 «Και ο Κύριος (Γιαχβέ) ο Θεός (Ελοχιήµ=οι θεοί) είπε: έστε, ο Αδάµ έγινε σαν ένας από µας, στο να γνωρίζει το καλό και το κακό» Γέν.11:6 Και ο Κύριος είπε: Να, ένας λαός, και όλοι έχουν µία γλώσσα, και άρχισαν να το πραγµατοποιούν και τώρα δεν θα εµποδιστεί σ' αυτούς κάθε τι που σκοπεύουν να κάνουν 7 ελάτε, ας κατέβουµε, και ας συγχύσουµε εκεί τη γλώσσα τους, για να µη καταλαβαίνει ο ένας τη γλώσσα τού άλλου. Ησα.6:8 Και άκουσα τη φωνή τού Κυρίου, που έλεγε: Ποιον θα αποστείλω, και ποιος θα πάει για µας; Τότε, είπα: Νάµαι, εγώ, απόστειλέ µε. Εκκλ. 12:1 Και να θυµάσαι τον πλάστη σου στις ηµέρες τής νιότης σου {ο «πλάστης», «µπαρά» στα εβραϊκά, είναι στον πληθυντικό. ηλ. Κυριολεκτικά: «πλάστες»}. Ψαλµ. 149:2 Ας ευφραίνεται ο Ισραήλ στον δηµιουργό του οι γιοι τής Σιών ας αγάλλονται στον Βασιλιά τους. {«δηµιουργό», «ασά» στα εβραϊκά, κυριολεκτικά «δηµιουργούς»}. Ιησούς Ναυή 24:19 Και ο Ιησούς είπε στον λαό: εν θα µπορέσετε να λατρεύετε τον Κύριο επειδή, αυτός είναι Θεός άγιος {«Θεός», «Ελοχιήµ» στα εβραϊκά είναι πληθυντικός δηλ. «θεοί»}. Ησα.54:5 Επειδή, ο άνδρας σου είναι ο Ποιητής {κυριολ. «ποιητές»} σου το όνοµά του είναι: Ο Κύριος των δυνάµεων και ο Λυτρωτής σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ αυτός θα ονοµαστεί: Ο Θεός {κυριολ. «θεοί»} ολόκληρης της γης. 3

4 Κάποια σύγχυση προκύπτει από την θεµελιώδη φράση του ευτερονοµίου 6:4 «Άκου Ισραήλ ο Κύριος ο Θεός µας, ο Κύριος είναι ένας». Πάνω στην βάση αυτού του εδαφίου, η ιδέα του «πληθυντικού» µέσα στην θεία φύση απορρίπτεται εύκολα, αν δεν γνωρίζει κάποιος τι ακριβώς αναφέρεται στο πρωτότυπο εβραϊκό κείµενο. Ας δούµε πως ο Κύριος επέλεξε να παρουσιάσει τον εαυτό Του µέσα από τις πρωτότυπες λέξεις: «Άκου Ισραήλ ο Κύριος {Γιαχβέ} ο Θεός {Ελοχιήµ δηλ. θεοί} µας, ο Κύριος είναι ένας {εχάντ}». Η λέξη «εχάντ» δεν σηµαίνει µια απόλυτη αριθµητική µονάδα, αλλά υποδηλώνει µια σύνθετη έννοια ενότητας. Ας δούµε την χρήση της ίδιας λέξης σε άλλα σηµεία των Γραφών: Στην Γένεση 1:5 ο συνδυασµός της εσπέρας και του πρωινού συνθέτουν µία {εχάντ} ηµέρα. Στην Γένεση 2:24 ο άνδρας και η γυναίκα ενώνονται στον γάµο και οι δύο γίνονται µία {εχάντ} σάρκα. Στον Έσδρα 2:64 οι άνθρωποι της συνέλευσης ήταν «εχάντ». Στον Ιεζεκιήλ 37:17 έχουµε ένα φανερό παράδειγµα, όπου οι δύο ράβδοι γίνονται µία «εχάντ». Ώστε λοιπόν, η χρήση της εβραϊκής λέξης «εχάντ» στις Γραφές µας παραπέµπει στην έννοια της σύνθετης ενότητας, και όχι της απόλυτης αριθµητικής µονάδας. Αντίθετα όµως, υπάρχει και άλλη εβραϊκή λέξη που σηµαίνει ένα µε την έννοια της απόλυτης µονάδας, «γιαχίντ», την οποία συναντάµε σε πολλά σηµεία των Γραφών, όπως π.χ.: Γένεση 22:12 «Και είπε: Μη επιβάλεις το χέρι σου επάνω στο παιδάκι, και µη του κάνεις τίποτε επειδή, τώρα γνώρισα ότι εσύ φοβάσαι τον Θεό, δεδοµένου ότι δεν λυπήθηκες τον γιο σου τον µονογενή {γιαχίντ} για µένα». Εδώ η λέξη «µονογενής» είναι ερµηνευτική µετάφραση του «γιαχίντ», το οποίο κυριολεκτικά σηµαίνει «µόνο ένας», δηλαδή απόλυτη µονάδα. Μέσα στο «γιαχίντ» δεν περιλαµβάνεται έννοια του «γένους», όπως φαίνεται και από τις Αγγλικές µεταφράσεις «only son», δηλ. µοναδικός υιός. Εφ όσον λοιπόν υπάρχει αυτή η λέξη «γιαχίντ», αλλά ο Μωυσής επέλεξε να χρησιµοποιήσει την λέξη «εχάντ» για την φύση του Θεού, είναι φανερό ότι ο Μωυσής είχε σαφή πρόθεση να επικοινωνήσει στους αναγνώστες των κειµένων του, ότι ο Θεός αποτελεί µια σύνθετη Ενότητα, και όχι απόλυτη, µοναδική, αριθµητική µονάδα. Η συµµαρτυρία των κειµένων της Καινής ιαθήκης Άραγε, αυτό ακριβώς δεν είναι το µήνυµα και στα λόγια του ίδιου του Ιησού για τον Θεό; Ας κάνουµε µια σύντοµη παραποµπή στην Καινή ιαθήκη για να δούµε πως τα κείµενα της Παλαιάς και της Καινής ιαθήκης έχουν το ίδιο µήνυµα: Ιωάν.10:30 Εγώ και ο Πατέρας είµαστε ένα (Ο Ιησούς είχε στο νου του τη λέξη «εχάντ»). Ιωάν.17:11 Και δεν είµαι πλέον µέσα στον κόσµο, αλλά αυτοί είναι µέσα στον κόσµο, και εγώ έρχοµαι σε σένα. Πατέρα άγιε, φύλαξέ τους στο όνοµά σου, αυτούς που µου έδωσες, για να είναι ένα, όπως εµείς (και πάλι εδώ οι πολλοί είναι ένα «εχάντ», όπως στον Έσδρα 2:64). Ιωάν.17:21 για να είναι όλοι ένα όπως εσύ, Πατέρα, είσαι σε ενότητα µε µένα και εγώ σε ενότητα µε σένα, να είναι κι αυτοί ένα σε ενότητα µε µας για να πιστέψει ο κόσµος ότι εσύ µε απέστειλες. 22 Και εγώ, τη δόξα που µου έδωσες, έδωσα σ' αυτούς για να είναι ένα, όπως εµείς είµαστε ένα. Πράξεις 1:14 Όλοι αυτοί προσκαρτερούσαν µε µια ψυχή («εχάντ») στην προσευχή και τη δέηση, µαζί µε τις γυναίκες και τη Μαρία, τη µητέρα τού Ιησού, και µαζί µε τους αδελφούς του. Πράξεις 5:12 Και πολλά σηµεία και τέρατα γίνονταν µέσα στον λαό διαµέσου των χεριών των αποστόλων και ήσαν όλοι ως µια ψυχή («εχάντ») µέσα στη στοά τού Σολοµώντα. «Όλοι αυτοί µε µια ψυχή» είναι η αρχαία φράση «άπαντες οµοθυµαδόν», το οποίο δεν περιορίζει την ενότητα στην ψυχή, που µπορεί να παρερµηνευτεί σαν ψυχικά συναισθήµατα. Η έννοια του «άπαντες οµοθυµαδόν» υποδηλώνει µια βαθιά και ουσιαστική ενότητα, χωρίς βέβαια παράλληλα να χάνει κανείς την ταυτότητα, ή, προσωπικότητα του. Άλλωστε αυτή είναι και η έννοια της ενότητας που υπάρχει µέσα στη φύση του Θεού. ηλαδή, ο Πατέρας έχει την δική Του ταυτότητα και προσωπικότητα, το ίδιο ο Ιησούς, το ίδιο και το Άγιο Πνεύµα, αλλά και οι τρεις είναι 4

5 σε οµοθυµαδόν-ενότητα, ενεργώντας και λειτουργώντας ταυτόχρονα σαν απόλυτο ένα. Είναι προφανές ότι στην πρώτη εκκλησία µετά τον Ιησού είχαν µπορέσει να φτάσουν σε ένα τόσο βαθύ µέτρο οµοθυµαδόν-ενότητας, που ακόµη και τα υπάρχοντα τους τα είχαν κοινά µεταξύ τους. Η πρώτη εκκλησία µπόρεσε να γνωρίσει την έννοια του «εχάντ» που υπάρχει στη φύση του Θεού. Άραγε, µήπως επειδή γνώρισαν και έζησαν αυτό το στοιχείο της ενότητας που υπάρχει στον Θεό, µήπως γι αυτό και ο Θεός να τους ευλόγησε µε τόσο µεγάλο µέτρο της παρουσίας Του και δύναµης Του, που εµείς ακόµη δεν γνωρίζουµε; Συνέχεια έρευνας της Παλαιάς ιαθήκης Επιστρέφοντας τώρα στα κείµενα της Παλαιάς ιαθήκης, άλλα εδάφια όπου συναντάµε την λέξη «γιαχίντ» είναι π.χ. Κριτές 11:34 Και ήρθε ο Ιεφθάε στη Μισπά στο σπίτι του και, να, η θυγατέρα του έβγαινε σε συνάντησή του µε τύµπανα και χορούς κι αυτή ήταν µονογενής (κυριολεκτικά: «γιαχίντ»=µία) εκτός απ' αυτή δεν είχε ούτε γιο ούτε θυγατέρα. Ψαλµούς 25:16 Επίβλεψε επάνω µου, και ελέησέ µε, επειδή είµαι µόνος και θλιµµένος. Επίσης: Παροιµίες 4:3. Ιερεµίας 6:26. Αµώς 8:10. Ζαχαρίας 12:10. Ο πληθυντικός της σύνθετης ενότητας του Θεού παρουσιάζεται ακόµη πιο έντονα στις εβραϊκές γραφές όπου η λέξη «Ελοχιήµ» (δηλ. θεοί) χρησιµοποιείται µέσα στο ίδιο εδάφιο για δύο διαφορετικές προσωπικότητες. Π.χ. Ψαλµοί 45:6 Ο θρόνος σου, Θεέ, παραµένει στον αιώνα τού αιώνα σκήπτρο ευθύτητας είναι το σκήπτρο τής βασιλείας σου. 7 Αγάπησες δικαιοσύνη, και µίσησες αδικία, γι' αυτό ο Θεός, ο Θεός σου, σε έχρισε µε λάδι αγαλλίασης περισσότερο από τους µετόχους σου. Στο προηγούµενο εδάφιο βλέπουµε ότι ο ένας Θεός είναι Θεός του άλλου Θεού, προφανώς κάνοντας αναφορά στον Υιό Ιησού και τον Πατέρα Θεό. Άλλο παράδειγµα είναι στον Ωσηέ 1:7 Όµως, τον οίκο Ιούδα θα τον ελεήσω, και θα τους σώσω διαµέσου τού Κυρίου τού Θεού τους, και δεν θα τους σώσω µε τόξο ούτε µε ροµφαία ούτε µε πόλεµο, µε άλογα ούτε µε καβαλάρηδες. Ο Θεός που µιλά στο προηγούµενο εδάφιο λέγει ότι θα σώσει τον οίκο Ιούδα χρησιµοποιώντας έναν άλλο Θεό, τον Κύριο. Για µας σήµερα είναι φανερό ότι και πάλι οι Γραφές αναφέρονται στον Υιό Ιησού Χριστό, που είναι ο µόνος Κύριος, και η µόνη πραγµατική σωτηρία για κάθε άνθρωπο. Ο Ιησούς, αν και υπήρχε ως Θεός παρά τω Θεώ, ο Πατέρας Του Θεός τον απέστειλε στη γη, ώστε διαµέσου Αυτού η σωτηρία δεν γίνεται «µε τόξο, ούτε µε ροµφαία, ούτε µε πόλεµο, µε άλογα, ούτε µε καβαλάρηδες» - η Σωτηρία γίνεται µόνο δια της πίστεως εις τον Ιησού, τον Οποίο ο Θεός απέστειλε µε µορφή δούλου, και εµφάνιση σάρκας στη γη. «Θεός» δεν είναι η µόνη λέξη που βρίσκοµε να χρησιµοποιείται στις Γραφές µέσα στο ίδιο εδάφιο, αναφερόµενη σε δύο διαφορετικές προσωπικότητες. Το ίδιο ισχύει για το όνοµα του Θεού, «Γιαχβέ». Το όνοµα «Γιαχβέ» σηµαίνει κυριολεκτικά σηµαίνει «Εγώ Είµαι», αλλά στις σύγχρονες µεταφράσεις όπου υπήρχε το «Γιαχβέ» βρίσκουµε την λέξη «Κύριος», όπως στο παράδειγµα µας στην Γέν.19:24 Και έβρεξε ο Κύριος επάνω στα Σόδοµα και τα Γόµορρα θειάφι και φωτιά από τον Κύριο του ουρανού. Ώστε ο ένας Κύριος «Γιαχβέ» ήταν στη γη, και προκάλεσε θειάφι και φωτιά να έρθει σαν βροχή από τον άλλο Κύριο «Γιαχβέ» που ήταν στον ουρανό. Λίγο πριν από την καταστροφή των Σοδόµων και Γοµόρρων, ο ίδιος Κύριος είχε αποκαλυφθεί στον Αβραάµ, και δεν ήταν ένας Γέν.18:1 ΚΑΙ ο Κύριος «Γιαχβέ» φάνηκε σ' αυτόν στις βελανιδιές Μαµβρή, ενώ καθόταν στην είσοδο της σκηνής στον καύσωνα της ηµέρας. 2 Και αφού σήκωσε τα µάτια του, είδε και να, τρεις άνδρες όρθιοι µπροστά του και µόλις τους είδε, έσπευσε σε προϋπάντησή τους από την είσοδο της σκηνής, και προσκύνησε µέχρι το έδαφος 3 και είπε: Κύριέ µου, αν βρήκα χάρη στα µάτια σου, µη προσπεράσεις, παρακαλώ, τον δούλο σου 4 ας φερθεί, παρακαλώ, λίγο νερό, και πλύντε τα πόδια σας, και αναπαυθείτε κάτω από το δέντρο 5 κι εγώ θα φέρω λίγο ψωµί, και στηρίξτε την καρδιά σας έπειτα, θα προχωρήσετε επειδή, γι' αυτό περάσατε από τον δούλο σας. Κι εκείνοι είπαν: Κάνε έτσι, καθώς είπες. 5

6 Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εναλλαγή ενικού και πληθυντικού, καθώς γίνονται αναφορές στον ίδιο Κύριο, που φάνηκε στον Αβραάµ σαν τρεις άνδρες! ο Κύριος φάνηκε τρεις άνδρες µόλις τους είδε είπε Κύριέ µου, αν βρήκα χάρη στα µάτια σου Κύριέ µου, µη προσπεράσεις πλύντε τα πόδια σας, και αναπαυθείτε Κύριέ µου, µη προσπεράσεις Κι εκείνοι είπαν Βλέπουµε την ίδια εναλλαγή ενικού και πληθυντικού να επαναλαµβάνεται και παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο: 16 Και αφού οι άνδρες σηκώθηκαν από εκεί κατευθύνθηκαν στα Σόδοµα και ο Αβραάµ πορευόταν µαζί τους για να τους συµπροπέµψει. 17 Και ο Κύριος («Γιαχβέ») είπε: Θα κρύψω εγώ από τον Αβραάµ οτιδήποτε κάνω; οι άνδρες σηκώθηκαν ο Κύριος είπε, θα κρύψω εγώ; Ώστε το πρωτότυπο εβραϊκό κείµενο επιβεβαιώνει τον πληθυντικό που έχει η σύνθετη ενότητα µέσα στην φύση του Θεού. Το πρώτο πρόσωπο µε συνέπεια αποκαλείται Γιαχβέ, ενώ στο δεύτερο πρόσωπο δίνονται τα ονόµατα Γιαχβέ, ο Άγγελος του Γιαχβέ, ο Υπηρέτης του Γιαχβέ. Σε όλες τις περιστάσεις το δεύτερο πρόσωπο αποστέλλεται από το πρώτο πρόσωπο. Το δε τρίτο πρόσωπο αποκαλείται το Πνεύµα του Γιαχβέ, ή, το Πνεύµα του Θεού, ή, το Άγιο Πνεύµα. Αν και Αυτός αποστέλλεται από το πρώτο πρόσωπο, διαρκώς σχετίζεται µε τη διακονία του δεύτερου προσώπου. Στους καιρούς µας της οικονοµίας της Καινής ιαθήκης, ήδη είδαµε πως τα εβραϊκά κείµενα έχουν εκπληρωθεί στην αποκάλυψη του Θεού σαν Πατέρα (Γιαχβέ), όπου ο Ιησούς είναι ο «Υπηρέτης του Γιαχβέ», καθώς ήρθε στη γη για να υπηρετήσει τον Πατέρα Του. Παράλληλα, η διακονία του Αγίου Πνεύµατος συνδέεται άρρηκτα µε τη διακονία του Ιησού Χριστού, τον Οποίο αποκαλύπτει προς την ανθρωπότητα. Ποια είναι η δική µας πεποίθηση περί της φύσεως του Θεού. Η Αγία Γραφή παρουσιάζει τρεις φανερώσεις, ή, αποκαλύψεις, ή, πρόσωπα του Θεού, και τα οποία αποκαλεί Ένα Θεό. Εµείς επιλέγουµε να πιστεύουµε αυτά που η Γραφή µας αποκαλύπτει περί του Θεού, ότι είναι Ένας, και ταυτόχρονα είναι Τρισυπόστατος στην ουσιαστική Του φύση, αποκαλύπτοντας τον Εαυτό Του προς την ανθρωπότητα σαν Πατέρας, σαν Υιός που έγινε ο Αµνός του Θεού, και σαν Άγιο Πνεύµα. ηλαδή η Γραφή µας φανερώνει τον Ένα Θεό όχι µε την έννοια της αριθµητικής µονάδας, αλλά µε την έννοια µιας Τρισυπόστατης Ενότητας. Στην δική µας κατανόηση και αντίστοιχη ορολογία οι λέξεις «φανερώσεις», «αποκαλύψεις» και «πρόσωπα» σηµαίνουν το ίδιο πράγµα. Όµως άλλοι πιστεύουν ότι οι «φανερώσεις του Θεού» είναι κάτι το τελείως διαφορετικό από τα «πρόσωπα του Θεού», διότι µια διαφορετική φανέρωση ενός προσώπου είναι άλλο πράγµα από δύο ή τρία διαφορετικά πρόσωπα που φανερώνουν την φύση τους. Σύµφωνα µε αυτή την σκέψη, οι τρεις διαφορετικές φανερώσεις του Θεού αποτελούν µονάχα εξωτερικές εµφανίσεις του ιδίου Ενός Προσώπου, το οποίο διατηρεί την µια και µοναδική εσωτερική και ουσιαστική Του φύση και υπόσταση. Αντίθετα, σύµφωνα µε την ίδια σκέψη, τρία διαφορετικά πρόσωπα θα συνιστούσαν τρεις διαφορετικές φύσεις και ουσιαστικές υποστάσεις. Αν λοιπόν εκείνη η γραµµή σκέψης είναι σωστή, τότε η δική µας κατανόηση θα ήταν λάθος, και θα ήταν λάθος να πούµε ότι «η Γραφή παρουσιάζει τρεις φανερώσεις, ή, αποκαλύψεις, ή, πρόσωπα του Θεού, και τα οποία αποκαλεί Ένα Θεό». Όµως η δική µας πεποίθηση είναι ότι κάθε διαφορετική φανέρωση του Θεού συνοδεύεται από µια αντίστοιχη διαφορετική εσωτερική φύση και υπόσταση, αλλιώς ο Θεός θα έπαιζε θέατρο µαζί µας και µε όλη την ηµιουργία Του, φορώντας διαφορετικές µάσκες και παίζοντας διαφορετικούς ρόλους, ώστε να ξεγελάσει τις αισθήσεις µας και να χειραγωγήσει τις αντιλήψεις µας, ανάλογα µε τους ρόλους που παίζει κάθε φορά. εν µπορούµε να βρούµε κανένα όφελος που να εξηγεί µια µονταλιστική αλλαγή προσωπείων. Εµείς πιστεύουµε ότι: αν ο Θεός παρουσιάζεται σαν Πατέρας, έχει µέσα Του την εσωτερική φύση και υπόσταση του Πατέρα είναι το πρόσωπο του Πατέρα που φανερώνεται. Ο Θεός µέσα από αυτό το πρόσωπο αποκαλύπτει την εσωτερική φύση του Πατέρα που υπάρχει µέσα Του. 6

7 Αν ο Θεός παρουσιάζεται σαν Υιός, έχει µέσα Του την εσωτερική φύση και υπόσταση του Υιού. Είναι το πρόσωπο του Υιού που παρουσιάζεται, ή, φανερώνεται, αποκαλύπτοντας την διαφορετική φύση και λειτουργία του Υιού. Το κάθε πρόσωπο έχει την δική Του υπόσταση και φύση, και εκτελεί την δική του λειτουργία, σύµφωνα µε την διαφορετική του φύση. Είναι όµως ο ίδιος Ένας Θεός! εν είναι δύο θεοί, αλλά δύο φανερώσεις των δύο υποστάσεων, δηλαδή των δύο προσώπων που περιλαµβάνονται στον Ένα Θεό. Το ίδιο ισχύει για το Άγιο Πνεύµα. Αν ο Θεός παρουσιάζεται σαν Άγιο Πνεύµα, έχει µέσα Του την εσωτερική φύση και υπόσταση του Αγίου Πνεύµατος. Είναι το πρόσωπο του Αγίου Πνεύµατος που εκτελεί την δική του λειτουργία, κάνοντας την φανέρωση αυτής της τρίτης και διαφορετικής φύσης και υπόστασης του Ενός Θεού που αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Εµείς πιστεύουµε ότι «πρόσωπο» είναι η εξωτερική εµφάνιση, δηλαδή, ή «φανέρωση» µιας εσωτερικής φύσης και υπόστασης. Εποµένως δεν δεχόµαστε ότι οι «τρεις φανερώσεις του Θεού» είναι διαφορετικές από τα «τρία πρόσωπα του Θεού». Αν υπάρχουν τρεις φανερώσεις, τότε υπάρχουν τρία πρόσωπα που κάνουν την φανέρωση τους. Αν υπάρχουν τρία πρόσωπα, τότε υπάρχουν τρεις υποστάσεις, ή, εσωτερικές φύσεις, που εκτελούν η κάθε µια τις δικές τους λειτουργίες του Ενός Θεού. Βλέπουµε στον Ματθαίο 28:19, µέσα από τα λόγια του Ιησού, ότι ο Θεός παρουσιάζει τον εαυτό Του προς την ανθρωπότητα σαν Πατέρα, σαν Υιό και σαν Άγιο Πνεύµα. Ταυτόχρονα, στο ευτερονόµιο 6:4 και στους Γαλάτες 3:20 µαθαίνουµε ότι ο Θεός είναι Ένας. Εντούτοις ο Θεός και ο Ιησούς είναι διαφορετικοί, καθώς είναι γραµµένο σε διάφορα σηµεία της Αγίας Γραφής. Π.χ. στην Αποκάλυψη 1:1-2 αναφέρει: «1 Η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, που έδωσε σ' αυτόν ο Θεός, για να δείξει στους δούλους του, εκείνα που σύντοµα πρέπει να γίνουν και τα φανέρωσε, στέλνοντας µε τον άγγελό του στον δούλο του τον Ιωάννη 2 ο οποίος µαρτύρησε για τον λόγο τού Θεού, και για τη µαρτυρία τού Ιησού Χριστού, και για όσα είδε». Εάν ο Θεός έδωσε στον Ιησού την αποκάλυψη, τότε ο Θεός και ο Ιησούς είναι διαφορετικά πρόσωπα. Αλλιώς θα έπρεπε να συµπεράνουµε ότι ο Θεός παίζει θέατρο µε µάσκες και ρόλους, ή, τότε θα µιλούσαµε για σχιζοφρενική φανέρωση µιας προσωπικότητας που συνοµιλεί µε τον εαυτό της σαν να ήταν άλλο πρόσωπο. εν υπάρχει κανένα όφελος εκ µέρους του Θεού για τέτοιο θέατρο και το κείµενο θα ήταν εξ ίσου ισχυρό εάν έλεγε απλά: «Η αποκάλυψη του Ιησού Χριστού που φανέρωσε στους δούλους του εκείνα που σύντοµα πρέπει να γίνουν». εν µειώνεται σε τίποτε η αποκάλυψη, ούτε ισχυροποιείται το µήνυµα µέσα από την διευκρίνιση: «που έδωσε σ' αυτόν ο Θεός» - αυτή η διευκρίνιση είναι άσχετη µε το µήνυµα και δεν ωφελεί κανέναν, εκτός από τον ίδιο τον Θεό που θέλει να κάνει ξεκάθαρο στην ανθρωπότητα το πώς συνεργάζονται τα πρόσωπα από τα οποία αποτελείται ο Θεός. Μάλιστα, εδώ µιλάµε για τον αναστηµένο Ιησού, µέσα στο δοξασµένο σώµα Του µετά από την ανάληψη Του στους ουρανούς. εν είναι ο Ιησούς στην σάρκα προτού σταυρωθεί επάνω στην γη, αλλά είναι ο Ιησούς στην θεϊκή Του µορφή µετά την ανάσταση και ανάληψη Του εποµένως είναι ο Ιησούς που τώρα κάθεται στα δεξιά του Θεού στα επουράνια. Ο Ιωάννης είναι τόσο ξεκάθαρος στο δικό Του νου σχετικά µε τη διαφορά µεταξύ του Θεού και του Ιησού, που το θεώρησε αρκετά σηµαντικό ώστε να γράψει σχετικά µε τον εαυτό του: «ο οποίος µαρτύρησε για τον λόγο τού Θεού, και για τη µαρτυρία τού Ιησού Χριστού». Όσον αφορά την παρούσα υπόσταση του αναστηµένου Ιησού µετά την ανάληψη Του στους ουρανούς, διαβάζουµε στην Εβραίους 7:25 «Γι' αυτό, µπορεί και να σώζει ολοκληρωτικά αυτούς που προσέρχονται στον Θεό διαµέσου αυτού, ζώντας πάντοτε για να µεσιτεύσει για χάρη τους». Εφ όσον κάποιος προσέρχεται στον Θεό διαµέσου του Ιησού, και εφ όσον ο Ιησούς µεσιτεύει για χάρη τους (δηλ. ενώπιον του Θεού) τότε επιβεβαιώνεται ότι ο Ιησούς και ο Θεός είναι διαφορετικά πρόσωπα, αν και είναι δεδοµένο ότι ο Ιησούς είναι Θεός, και είναι δεδοµένο ότι ο Θεός είναι Ένας. Το ίδιο παράδοξο συναντάµε όσον αφορά τον Ιησού και το Άγιο Πνεύµα. Είπε ο Ιησούς στο Κατά Ιωάννη 14:16 «Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα, και θα σας δώσει έναν άλλον Παράκλητο, για να µένει µαζί σας στον αιώνα». Εάν δεχτούµε µε απλότητα καρδιάς ότι ο Ιησούς κυριολεκτεί, δεν παίζει θέατρο, δεν προσπαθεί να παραπλανήσει τον κόσµο, και δεν λέει ψέµατα, 7

8 τότε σύµφωνα µε τα λόγια Του ο Ιησούς είναι άλλος από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύµα είναι άλλος από τον Πατέρα και τον Ιησού. Αυτή είναι και η µαρτυρία του πιο αγαπητού µαθητή του Ιησού, που είπε στην Α Ιωαν.5:7: «Επειδή, τρεις είναι αυτοί που δίνουν µαρτυρία στον ουρανό: Ο Πατέρας, ο Λόγος, και το Άγιο Πνεύµα και οι τρεις αυτοί είναι ένα. 8 Και τρεις είναι αυτοί που δίνουν µαρτυρία στη γη: Το Πνεύµα και το νερό και το αίµα, και οι τρεις αυτοί αναφέρονται στο ένα». Συµπέρασµα Εποµένως πιστεύουµε αυτά που οι Γραφές µας λένε σχετικά µε τον Ένα Θεό. Είναι Ένας, ενώ ταυτόχρονα ο Πατέρας, ο Ιησούς Χριστός και το Άγιο Πνεύµα είναι διακριτά διαφορετικά πρόσωπα. Τώρα, είναι άραγε διαφορετικά πρόσωπα, ή, µήπως είναι διαφορετικές φανερώσεις του Ενός Θεού; Πραγµατικά δεν γνωρίζουµε σε µεγαλύτερο επίπεδο από αυτό που οι Γραφές µας κάνουν γνωστό, και δεν πιστεύουµε ότι είναι απαραίτητο να γνωρίσουµε κάτι που ο Θεός δεν θέλησε να µας κάνει σαφές. Εάν ο Θεός ήθελε να ξέραµε κάτι διαφορετικό τότε θα µας το έλεγε, και δεν θα χρειαζόταν να προσπαθούµε να το συµπεράνουµε µόνοι, µέσω της διανοίας µας. Πιστεύουµε ότι όποιος έχει µια προσωπική σχέση µε τον Θεό µέσω του Ιησού Χριστού, δηλαδή, είναι παιδί Θεού, είναι δεκτός από τον Θεό όχι χάρη στις προσωπικές αντιλήψεις του για την φύση του Θεού, αλλά χάρη στο Αίµα του Ιησού που χύθηκε για να µας απολυτρώσει από την εξουσία του θανάτου. Όποιοι θεωρούν τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό και το Άγιο Πνεύµα σαν ένα εσωτερικό πρόσωπο µε τρεις φανερώσεις δεν είναι εχθροί, ούτε υστερούν σε τίποτε από εκείνους που θεωρούν τα τρία πρόσωπα ότι είναι διαφορετικά, αλλά ο Θεός είναι Ένας. Πιστεύουµε ότι και οι δύο πλευρές κάνουν µια γνήσια προσπάθεια να εξηγήσουν το µυστήριο του Θεού, και πρέπει να σεβόµαστε τις αντιλήψεις αλλήλων, εφ όσον η Αγία Γραφή δεν µας δίνει την δυνατότητα να γνωρίσουµε τι είναι το απόλυτα σωστό, ή, το απόλυτα λάθος. Καθώς είναι γραµµένο στην Α Κορ. 8: «1 αλλά για τα ειδωλόθυτα, ξέρουµε ότι, όλοι έχουµε γνώση η γνώση, όµως, φουσκώνει τον άνθρωπο προς υπερηφάνεια, ενώ η αγάπη οικοδοµεί. 3 Και αν κάποιος νοµίζει ότι ξέρει κάτι, δεν έµαθε ακόµα τίποτε όπως πρέπει να το µάθει». Προτροπή για προσωπική σχέση µε τον Θεό Σαν αποτέλεσµα της βιβλικής αποκάλυψης και της προσωπικής µας εµπειρίας µε τον Θεό, πιστεύουµε ότι είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε την πληρότητα του Θεού. Οι Χριστιανοί που δεν γνωρίζουν προσωπικά είτε τον Πατέρα, είτε τον Ιησού, είτε το Άγιο Πνεύµα, είναι βεβαίως Χριστιανοί εφ όσον έχουν πιστέψει ότι ο Ιησούς πέθανε για τις αµαρτίες τους. Όµως εµείς προτρέπουµε όλους να εκζητήσουν µια βαθύτερη και πληρέστερη σχέση µε τον Θεό. Όλα τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να γνωρίζουν τον Πατέρα, να έχουν τον Ιησού σαν Κύριο, και να µπορούν να ζουν προσωπική σχέση µε το Άγιο Πνεύµα. Είναι ενδιαφέρον ότι καθώς παρατηρούµε, βλέπουµε Χριστιανούς της «µονοθεϊστικής» θεολογίας «Μόνον-Ιησούς» να γνωρίζουν τον Πατέρα, να έχουν τον Ιησού, και να σχετίζονται µε το Άγιο Πνεύµα πολύ καλά, ενώ βλέπουµε «Τριαδικούς» οι οποίοι πιστεύουν στον Θεό γενικά, αλλά δεν απέκτησαν ποτέ προσωπική σχέση µε την πληρότητα Του, και πιο ειδικά µε το Άγιο Πνεύµα. ηλαδή κάποιοι «µονοθεϊστές» ζουν έµπρακτα µια τρισυπόστατη σχέση, ενώ κάποιοι θεωρητικά «τριαδικοί» ζουν έµπρακτα µια δισυπόστατη σχέση στην καλύτερη περίπτωση, αν δεν είναι ολότελα µονοϋπόστατη (είναι οι «τριαδικοί» που γνωρίζουν µόνον τον Ιησού σαν έκφραση του Θεού, χωρίς να έχουν αποκάλυψη του Πατέρα, ή, του Πνεύµατος). Όλα αυτά δείχνουν την µαταιότητα της διανοητικής θεολογίας µας, και την ανάγκη όλοι να έχουµε πιο βαθιά προσωπική σχέση µε τον Θεό που πιστεύουµε. Με αγάπη Χριστού, και προσευχή για αποκάλυψη από τον ίδιο τον Θεό Γιώργος Ε. Μαρκάκης Ιστοσ.: 8

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο Κεφάλαιο τρίτο Αυτό που ξέρουµε σαν αρρώστια είναι το τελικό στάδιο µιας βαθύτερης ανωµαλίας και είναι φανερό ότι για να εξασφαλίσουµε πλήρη επιτυχία στη θεραπεία, το ν' αντιµετωπίσουµε µόνο το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΝώεκαιο Κατακλυσμός Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Μήνυμα της Πρώτης Προεδρίας, Σεπτέμβριος 2010 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Όλοι μας, όταν νιώθουμε αυξημένη πνευματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου»

«Εγώ είμαι η Αγάπη και μέσα στην Αγάπη βρίσκεται η μητρότητα και η πατρότητα Μου» Ο Θεός, η παγκόσμια Μάνα! (Θείο κήρυγμα στη γιορτή της μητέρας) Πρόλογος Οι άνθρωποι, αναγνωρίζοντας το μεγαλύτερο δώρο, που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, σήμερα επέλεξαν αυτήν την ημέρα, για να γιορτάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

GROOMING. help. Γραµµή Βοηθείας. www.help-line.gr. saferinternet. η «αποπλάνηση» µέσω Διαδικτύου PRIVACY

GROOMING. help. Γραµµή Βοηθείας. www.help-line.gr. saferinternet. η «αποπλάνηση» µέσω Διαδικτύου PRIVACY www.help-line.gr I need HELP I really need A FRIEND Who can I TRUST? PRIVACY GROOMING η «αποπλάνηση» µέσω Διαδικτύου Γραµµή Βοηθείας 210 6007686 (Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Γραµµή Βοηθείας) Με

Διαβάστε περισσότερα

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:

22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: 22 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΙΗΤΩΝ WORLD CONGRESS OF POETS ΛΑΡΙΣΑ, 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΟΜΙΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΚΑΛΙΔΗ» 1 Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Τα κενά μπορούν να είναι μια υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να βελτιωθούμε ή, αν τα αγνοήσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

ικτυωτά διαγράµµατα και οµάδες αυτοµορφισµών Παρουσίαση εργασίας φοιτητή (x,a) 1) (xy)a=x(ya) x,y G και a A 1) a(xy)=(ax)y 2) ae=a

ικτυωτά διαγράµµατα και οµάδες αυτοµορφισµών Παρουσίαση εργασίας φοιτητή (x,a) 1) (xy)a=x(ya) x,y G και a A 1) a(xy)=(ax)y 2) ae=a ικτυωτά διαγράµµατα και οµάδες αυτοµορφισµών Ν. Λυγερός Παρουσίαση εργασίας φοιτητή Θα µιλήσουµε για το θεώρηµα του Lagrange. Αλλά προτού φτάσουµε εκεί, θα ήθελα να εισάγω ορισµένες έννοιες που θα µας

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

Αφού έχουµε γνωρίσει ορισµένους από τους φίλους µας του Γαλάτες, πάµε τώρα να δούµε γιατί στο χωριό τους σήµερα ακούγονται φωνές.

Αφού έχουµε γνωρίσει ορισµένους από τους φίλους µας του Γαλάτες, πάµε τώρα να δούµε γιατί στο χωριό τους σήµερα ακούγονται φωνές. Βρισκόµαστε στη Γαλατία το 50 π.χ. Όλη η Γαλατία βρίσκεται υπό ρωµαϊκή κατοχή εκτός από ένα χωριό ανυπόταχτων γαλάτων το οποίο αντιστέκεται ακόµη και θα αντιστέκεται για πάντα στους εισβολείς. Στο χωριό

Διαβάστε περισσότερα

εβραϊκά "Shelomoh" (=ειρηνικός)

εβραϊκά Shelomoh (=ειρηνικός) Σολομών, ο σοφός βασιλιάς του Ισραήλ Σολομών, ο σοφός βασιλιάς του Ισραήλ εβραϊκά "Shelomoh" (=ειρηνικός) Ο Σολομών χρίεται βασιλιάς Την ίδια εκείνη εποχή ο Αδωνίας, γιος του Δαβίδ και της Χαγγίθ, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ Μελέτη 1: Για το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012 Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ: ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και έχθραν θέλω στήσει αναµέσον σου και της γυναικός, και αναµέσον του σπέρµατός σου και του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Μελέτη 3: Για το Σάββατο 19 Ιανουαρίου Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Και είχε συντετελεσµένα ο Θεός εν τη ηµέρα τη εβδόµη τα έργα αυτού, τα οποία έκαµε, και ανεπαύθη την ηµέραν την εβδόµην

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Μισραχή - ΚΙΡΚΗ συνθήκες τις θυσίες. Είναι ένας πόνος τόσο αβάστακτος το να ζεις με άλλη και η καρδιά σου ν' ανήκει αλλού. Κι ο χρόνος αντί να αμβλύνει και να επουλώνει την πληγή, να επιμένει

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη.

Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η «Γιορτή της µητέρας» ή ηµέρα της µητέρας είναι κινητή εορτή προς τιµήν της µητέρας και γιορτάζεται κάθε χρόνο την δεύτερη Κυριακή του µήνα Μάη. Η γιορτή της µητέρας στην Ελληνική Μυθολογία Η πρωταρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Καχυποψία και πίστις

Καχυποψία και πίστις Καχυποψία και πίστις Ματθαίος 11:2-15 Α. Εισαγωγή Αν βρίσκεσαι για πρώτη φορά σε µία εκκλησία ή µία εκκλησία σαν αυτή, φαντάζοµαι πως ίσως νιώθεις λίγο άβολα µε όλους αυτούς τους ύµνους, τις προσευχές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ

ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ Μελέτη 9: Για το Σάββατο 2 Μαρτίου ΓΑΜΟΣ: ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΕΜ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και είπε Κύριος ο Θεός, Δεν είναι καλόν να ήναι ο άνθρωπος µόνος, θέλω κάµει εις αυτόν βοηθόν όµοιον µε αυτόν.» Γένεσις 2/β

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ Μελέτη 7: Για το Σάββατο 16 Νοεμβρίου Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ Εδάφιο µνήµης: «Όστις τας αµαρτίας ηµών αυτός εβάστασεν εν τω σώµατι αυτού επί του ξύλου, διά να ζήσωµεν εν τη δικαιοσύνη αποθανόντες κατά τας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχάγγελος Ισραφήλ Τιρκουάζ/Μέσο Βασιλικό Μπλε Γεννήθηκε στις 12:12 µ.µ. Ώρα Γκρίνουιτς στις 14 εκεµβρίου 2014 Στο µπουκάλι 112 µπορούµε να δούµε τη βαθιά του σύνδεση µε το µπουκάλι του ελφινιού (Β33),

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος -ένας µονόλογος-

Το τέλος -ένας µονόλογος- Το τέλος -ένας µονόλογος- Γυναίκα µόνη, όµορφη, τριακονταετής. Καθιστή, µετά όρθια, πάντα µόνη. Χώρος κλειστός, ελάχιστα φωτεινός, παλιά ωραίος. Η ατµόσφαιρα έχει κάτι το πένθιµο. Το πρόσωπο κάτι το µόνιµο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

Σε κάθε ιστορία και γεγονός που θέλουμε να διηγηθούμε αρχίζουμε με το πότε ακριβώς έγινε. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α. ΒΑΣΙΚΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (Αυτό που κυρίως προσπαθούμε να μείνει στα παιδιά ως στοιχείο κατήχησης) Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πως ο Θεός Πατέρας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της «όξας» Τα «Ωσαννά» βουβαθήκαν Προδωµένος στο Σταυρό Βασιλεύς τώρα της όξης Μ ένα στέµµα ακάνθινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2011 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες Ο Πατέρας μας στους Ουρανούς μας προσέταξε να είμαστε ευγνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι δικαίωση; illbehonest.com/greek. Kevin Williams

Τι είναι δικαίωση; illbehonest.com/greek. Kevin Williams Τι είναι δικαίωση; Kevin Williams illbehonest.com/greek Η δικαίωση είναι μία δικαστική, νομική δήλωση, ενώπιον της αίθουσας του Θρόνου του ουρανού, ότι ένα πρόσωπο δικαιώνεται, ότι είναι δίκαιος ενώπιον

Διαβάστε περισσότερα

πίστη είναι κάτι ανεξήγητο. Αυτός είναι ο Θεός στην Ευρύτερη Κοινότητα. Και από εδώ πρέπει να ξεκινήσετε.

πίστη είναι κάτι ανεξήγητο. Αυτός είναι ο Θεός στην Ευρύτερη Κοινότητα. Και από εδώ πρέπει να ξεκινήσετε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ; ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ. Στην Ευρύτερη Κοινότητα, ο Θεός είναι εμπειρία. Στην Ευρύτερη Κοινότητα, ο Θεός είναι επικοινωνία βαθιών ενοράσεων και αναγνώρισης του ενός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί!

Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Πρώτη συνέλευση περιοχής στη Ρομανί! Μέρος Πρώτο Σελίδα 1 "Να Επιζητείτε Ειρήνη και να την Επιδιώκετε" --1. Πέτρου 3:11 Είχαμε τη χαρά να ζήσουμε από κοντά ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ στη ρομανί, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ O εικοστός αιώνας δικαίως χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 mp3-1 mp3-2 mp3-3 mp3-4 mp3-5 mp3-6 mp3-7 mp3-8 mp3-9 mp3-10 mp3-11 mp3-12 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ (18 mp3) (ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή *

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή * ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Του ρα Κώστα Γ. Κονή * Το θέµα των πωλήσεων ήταν και θα παραµείνει πάντοτε πρώτο στις προτεραιότητες κάθε επιχείρησης. Μάλλον, θα έπρεπε να ήταν το πρώτο θέµα πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Games)

Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Games) Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Gaes) Το δίληµµα των φυλακισµένων, όπως ξέρουµε έχει µια και µοναδική ισορροπία η οποία είναι σε αυστηρά κυρίαρχες στρατηγικές. C N C -8, -8 0, -10 N -10,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ Μελέτη 9: Για το Σάββατο 31 Αυγούστου Σάββατο απόγευμα ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙ ΤΗΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗΣ ΕΔΆΦΙΟ ΜΝΉΜΗΣ: «Επειδή και ο αγιάζων και οι αγιαζόµενοι εξ ενός είναι πάντες, δι ην αιτίαν δεν επαισχύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Πετυχηµένη Προσέγγιση του Πελάτη

Η Πετυχηµένη Προσέγγιση του Πελάτη Η Πετυχηµένη Προσέγγιση του Πελάτη Κώστας ούνας Εµπορικός ιευθυντής Medihelm AE Αλλάζοντας τις αντιλήψεις µας, αλλάζει η συµπεριφορά µας και αλλάζουν βελτιώνονται τα αποτελέσµατα µας! κερδοφορίας του φαρµακείου

Διαβάστε περισσότερα

Κλάσµατα ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Πεινάσαµε; Τι λέτε; Να παραγγείλουµε καµιά πίτσα; Ήρθε κιόλας η παραγγελία! Λαχταριστή πίτσα κοµµένη σε 8 ίσα κοµµάτια

Κλάσµατα ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Πεινάσαµε; Τι λέτε; Να παραγγείλουµε καµιά πίτσα; Ήρθε κιόλας η παραγγελία! Λαχταριστή πίτσα κοµµένη σε 8 ίσα κοµµάτια 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο Κλάσµατα Πεινάσαµε; Τι λέτε; Να παραγγείλουµε καµιά πίτσα; Ήρθε κιόλας η παραγγελία! Λαχταριστή πίτσα κοµµένη σε 8 ίσα κοµµάτια Όπως φαίνεται όµως ο Σάκης έφαγε 1 κοµµάτι από τα 8 Το κοµµάτι

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

Κατήχηση. Της Καθολικής Εκκλησίας ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΟΨΗ

Κατήχηση. Της Καθολικής Εκκλησίας ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΟΨΗ Κατήχηση Της Καθολικής Εκκλησίας ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΝΟΨΗ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΛΟΥ ΤΥΠΟΥ LIBRERIA EDITRICE VATICANA ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Το λογότυπο αναπαριστά λεπτομέρεια ενός χριστιανικού επιτάφιου λίθου των κατακομβών της

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήστε τις ευκαιρίες. Του ρα Κώστα Γ. Κονή*

Αναζητήστε τις ευκαιρίες. Του ρα Κώστα Γ. Κονή* Αναζητήστε τις ευκαιρίες Του ρα Κώστα Γ. Κονή* Ένα απο τα κύρια χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας και των επιτυχεµµένων επιχειρηµατιών είναι η ικανότητα τους να εντοπίζουν και να αξιοποιούν ευκαιρίες.

Διαβάστε περισσότερα

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1)

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) «Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) Πρόσωπα: Μαθητές ασκάλα Κύριος Τροχαιάκης (αστυνοµικός της τροχαίας) Παιδιά ΣΚΗΝΗ 1 (στην τάξη) Χτυπά κουδούνι και µπαίνει µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ 18 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ #77 Το Κράτος του Θεού Εισαγωγή Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική φαντασία

Επιστημονική φαντασία Ενότητα 10 Περιγράφουμε ταξίδια στο μέλλον Αφηγούμαστε φανταστικές ιστορίες Περιγράφουμε ανεξήγητα φαινόμενα Περιγράφουμε μυστηριώδη αντικείμενα Χρησιμοποιούμε μελλοντικούς χρόνους Αναγνωρίζουμε και χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΖΤΕΚΟΙ ΙΝΚΑΣ

Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΖΤΕΚΟΙ ΙΝΚΑΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΖΤΕΚΟΙ ΙΝΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ 14/3/2014 1 Ο ΗΛΙΟΣ ΜΑΣ Ο Ήλιος είναι ένα άστρο, όμοιο με τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ (ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα