Πραγματισμός του John Dewey ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πραγματισμός του John Dewey (1859-1952)"

Transcript

1 Πραγματισμός του John Dewey ( ) Ο Dewey μελέτησε το πεδίο της ηθικής του Kant. Διατήρησε τις θετικές αντιλήψεις του Kant χωρίς όμως να αναφέρεται στο θέμα της σύνδεσης των αισθητών με τις ιδέες (τα νοούμενα). Οι συνέχειες, οι σχέσεις και οι συνδέσεις εμπλουτίζουν την εμπειρία μέσα από μία ειδική λειτουργία της αντί ηψης. Δεν συμφωνεί ότι υπάρχουν νόμοι με καθολική ισχύ για ό ους τους ανθρώπους. Οι ηθικές καταστάσεις που βιώνει κάθε άνθρωπος είναι μοναδικές, προσωπικές και προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στα προσωπικά βιώματα και την εμπειρία του καθενός. Οι διαχωρισμοί παιδίκοινωνία, επάγγελμα-κουλτούρα, ενδιαφέρον-πειθαρχία πρέπει να απαλειφθούν. Δεν συμφωνεί ότι η καλή θέ ηση κρίνει και τις πράξεις του ανθρώπου, α ά κρίνει την πράξη ως προς τις συνέπειες, καθώς διαφωνεί με την άποψη που θεωρεί την ανθρώπινη φύση ως καλή ή κακή. Η από υτη βεβαιότητα του Καρτεσιανισμού αντικαθίσταται από τον πιθανοκρατικό συ ογισμό. Πρέπει να δίδεται προσοχή στα μέσα που απαιτούνται για να επιτευχθούν τα ηθικά ιδανικά. Στην αντιπαράθεση Ορθολογισμού - Εμπειρισμού αποτελεί σταθμό η εμφάνιση του Πραγματισμού. Η ανάπτυξη του πραγματισμού στηρίζεται στην ανάπτυξη του εμπειρισμού και αποδέχεται τη βιολογική εξέ ιξη, τη θεωρία του Δαρβίνου. Ο πραγματισμός θεωρείται από πο ούς μια μετα-δαρβινική φιλοσοφία. Επίσης, στην εδραίωση της πραγματιστικής φιλοσοφίας επέδρασε καθοριστικά η αποδοχή των ιδανικών της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Ο Dewey προσέδωσε μία ηθική και όχι καθαρά οικονομική ή πολιτική ερμηνεία στην Αμερικανική δημοκρατία. Το settlement movement (settlement houses), από το 1880 με κορύφωση το 1920, στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ήταν ένα κίνημα που οι σκοποί του ήταν η εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και γνώσεων από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα για να είναι σε θέση να χειριστούν μόνοι τους στη συνέχεια τα προβ ήματά τους. Στόχος της Jane Addams ( ), με την οποία συνεργάστηκε ο Dewey, (β. newlearningonline.com/new-learning/chapter-9/jane-addams-hull-house), ήταν μία κοινωνικοποιημένη εκπαίδευση (ξυλουργία, ραπτική, λογοτεχνία, θέατρο), που έβαλε στο επίκεντρο τις καθημερινές ανάγκες και εμπειρίες της ζωής (β. Γρό ιος, Προοδευτική εκπαίδευση και αναλυτικό πρόγραμμα, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2011, σσ.51-52). Ο Charles Sanders Peirce ( ) είναι ο ιδρυτής του πραγματισμού υποστηρίζοντας ότι η επιστημονική μέθοδος είναι η πιο σπουδαία, αποτελεσματική μέθοδος, η οποία οδηγεί στην εδραίωση της πίστης. Επίσης, ο Pierce υποστήριζε ότι ό η μας η εμπειρία μεταδίδεται με σημεία και μιλούσε για το αντιπροσωπεύον (representamen), δηλαδή η μορφή που παίρνει το σημείο και δεν είναι αναγκαία η υλική, το ερμήνευμα (interpretant), η έννοια που αποδίδεται στο σημείο και όχι αναγκαστικά ο ερμηνευτής και το αντικείμενο (object) στο οποίο αναφέρεται το σημείο. Ο Dewey πίστευε στο αδιαίρετο θεωρίας και πράξης. Το βασικό χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας του πραγματισμού είναι η ενότητα γνώσης, δράσης, αξιών και εμπειρίας. Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές θέσεις του πραγματισμού είναι ότι η σκέψη είναι συνδεδεμένη με τη γνώση και το πρόβ ημα των πηγών της γνώσης συνδέεται από τη μια με τον νου και από την ά η με τα αντικείμενα της γνώσης. Δεν θεωρούσαν οι πραγματιστές ότι η γνώση κατακτάται μόνο εξαιτίας κάποιων ικανοτήτων και ιδεών -έθεσαν το ερώτημα για το ποια είναι η κύρια πηγή γνώσης: ο νους ή οι αισθήσεις- ούτε ότι το πνεύμα έμενε ανεπηρέαστο και ανεξάρτητο από οποιονδήποτε ά ο παράγοντα στην προσπάθεια για τη γνώση της αλήθειας. Το πνεύμα δεν 1

2 μπορεί να συ άβει την αλήθεια με ενορατικό τρόπο, αποκομμένο από τις βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές συνθήκες. Πρέπει να αναγνωρισθεί ο σημαντικός ρό ος των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών συνθηκών στη διαμόρφωση της γνώσης και στη σύ ηψη της αλήθειας. Οι προτάσεις που αποτελούν τη βέβαιη γνώση δεν μπορούν να βρουν από υτη επαλήθευση και κατά συνέπεια, είναι αδύνατο να φτάσουμε στην από υτη γνώση. Οι έννοιες συνδέονται με την ανθρώπινη δράση, με τις συνέπειες και όχι με μεταφυσικές συ ήψεις του πραγματικού. Για να γίνει σαφής η φύση του νοήματος και της αλήθειας, πρέπει να στραφούμε στη δράση του υποκειμένου. Οι θεωρίες και τα δόγματα είναι υποθέσεις υπό εξέ ιξη και ελέγχονται από τις συνέπειες που προκαλούν σε πραγματικές καταστάσεις της ζωής. Υπάρχει η δι-υποκειμενική κοινωνική θεωρία της αλήθειας (Β. Σφενδόνη- Μέντζου, Πραγματισμός, Ορθολογισμός- Εμπειρισμός, Θεωρίες της Γνώσης, Εκδοτικός Οίκος Ζήτη, 2004, σσ.73-75). Οι άνθρωποι μπορούν να αναπτύσσουν ό ους τους απαραίτητους θεσμούς και τις ρυθμιστικές αρχές και πρότυπα μέσα από το πλαίσιο των κοινωνικών δραστηριοτήτων τους. Ο Dewey μιλούσε για τη σύζευξη ατόμου και κοινωνίας. Κανένας τομέας δεν δέχτηκε την επίδραση του πραγματισμού πιο έντονα από την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση διαδραματίζει σημαντικό ρό ο στην εξά ειψη των κοινωνικών αντιθέσεων (δημοκρατική εκπαίδευση). Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων πρέπει να συνδέει το σχολείο με την κοινωνική ζωή των μαθητών. Η ζωή είναι μία δυναμική α ηλεπίδραση από α ηλοεξαρτώμενα και α ηλένδετα στοιχεία. Ο Dewey αναπτύσσει μία συνολική οπτική για την εκπαίδευση, εκκινώντας από τις προϋποθέσεις της γνώσης και με στόχο την κοινωνική συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνία και έναν ενεργό ρό ο του σχολείου σε μια δημοκρατική κοινωνία. Μόνο οι γνώστες ό ων των δεδομένων των επιστημονικών κλάδων γίνονται ικανοί να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για την τελική διαμόρφωση της κοινωνίας. Οφεί ουμε να κα ιεργούμε τις δημιουργικές διαθέσεις σε συνδυασμό με το κοινωνικό περιβά ον και τις δραστηριότητες που εκδηλώνονται σε αυτό. Ο Dewey υποστήριζε ότι η αποστολή των σχολείων δεν ήταν απλά και μόνο η μετάδοση στις επόμενες γενιές ενός σχετικά σταθερού σώματος περιεχομένων μάθησης. Οι συνεργατικές δραστηριότητες εντός της τάξης είναι απαραίτητο μέσο για την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη σύγχρονη κοινωνία. Σε μία ιδιότυπη σύνθεση του πραγματισμού του Dewey και της μαρξιστικής αντί ηψης της κοινωνικής πράξης ο McLaren υπογραμμίζει ότι και οι δύο αποβ έπουν το μετασχηματισμό των υπαρχόντων κοινωνικών θεσμών μέσω της κοινωνικής δράσης. Για τους μαρξιστές φαντάζει αφελής η άποψη του Dewey για τη σημασία της δημιουργικής νοημοσύνης, γιατί υποτιμά τη δύναμη του συ ογικού αγώνα του προλεταριάτου, καθώς οι δυνάμεις που παρεμβαίνουν και εμποδίζουν την ισότητα και τη δικαιοσύνη είναι οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές δομές, που το άτομο μόνο του δεν μπορεί να πολεμήσει, το σύνολο μπορεί. Η ανάγκη ενίσχυσης της έννοιας της συ ογικότητας παραμένει επίκαιρη για τους ριζοσπάστες παιδαγωγούς. Το σχολείο οφεί ει να βρει τρόπο να πλησιάσει το σπίτι και τη γειτονιά του παιδιού. Οι τάξεις των μαθητών οφεί ουν να είναι ολιγάριθμες (οκτώ μέχρι δέκα παιδιά) και οι δάσκαλοι να ασχοληθούν με την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα των παιδιών, επομένως εξατομικευμένη προσοχή να απολαμβάνει ο κάθε μαθητής μέσα στην τάξη του. Θα ήταν προτιμότερο ο συνδυασμός της γενικής με την επαγγελματική εκπαίδευση. Πρότεινε να προστεθεί επιπλέον 2

3 διδακτέα ύ η στη διδασκαλία της ιστορίας, της φυσικής και της τέχνης, που θα προσδώσει ένα θετικό και ουσιαστικό περιεχόμενο στη ζωή του παιδιού. Τρεις κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να αποκτήσει η σχολική εργασία: την αυτενέργεια του μαθητή, την εποπτικότητα και την παιδοκεντρικότητα της διδασκαλίας. Η ιδανικότερη μορφή μάθησης είναι αυτή που επιτυγχάνεται μέσα από τις διαδικασίες του πειραματισμού, της ανακά υψης, της φαντασίας. Η μάθηση δεν είναι μόνο πνευματική ή μόνο φυσική διαδικασία. Η αμφισβήτηση των διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα στη σκέψη, τη συνείδηση και τη φυσική δράση του σώματος είναι χαρακτηριστικό της προοδευτικής εκπαίδευσης. Βασικό ρό ο παίζει η εμπειρία -αρχή κάθε διανοητικής δραστηριότηταςπροτείνοντας τις εξής εφαρμογές: φυσική περιέργεια, ενδιαφέρον, έρευνα. Ο Dewey υποστήριζε την παιδευτική αξία της εμπειρίας στη συγκρότηση της γνώσης. Η εμπειρία του ανθρώπου είναι το αποτέ εσμα της συνεχούς α ηλεπίδρασής του με το περιβά ον. Η πραγματικότητα δεν είναι ένα στατικό και ολοκληρωμένο σύστημα, α ά μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από αδιάκοπη α αγή και μετατροπή. Ο άνθρωπος δεν είναι απλά ένα ανδρείκελο από δυνάμεις, α ά μπορεί να αναδιαμορφώσει τις συνθήκες που διαπλάθουν την εμπειρία του, μέσω της χρήσης της νοημοσύνης. Είναι απαραίτητο να βρεθεί μία θέση για την ιδέα του γίγνεσθαι και της α αγής, εκεί που μέχρι τώρα η στατική ερμηνεία κά υπτε ό α τα πεδία του υλικού κόσμου και των έμβιων όντων. Ο Dewey υποστηρίζει ότι οι αισθήσεις είναι αγωγοί της γνώσης όχι γιατί απλά μεταφέρουν τα εξωτερικά ερεθίσματα στον εγκέφαλο, α ά γιατί συνδέουν την εμπειρία με την εκπλήρωση κάποιου σκοπού. Αν δεν υπάρχει σκοπός, η μάθηση καταντά μία μηχανιστική συμπεριφορά. Χαρακτηριστικά της παραδοσιακής εκπαίδευσης είναι η παθητικότητα, η μηχανιστική μαζικοποίηση με την οποία αντιμετωπίζει τα παιδιά, καθώς και η μονολιθικότητα στην ύ η και στις μεθόδους. Στο έργο του Το σχολείο και η κοινωνία (Dewey,J., Το σχολείο και η κοινωνία, μτφρ. Μόσχα Μιχαλοπού ου, Εκδόσεις Γ άρος, 1982, σ.60) αναφέρει:...στο παραδοσιακό σχολείο το παιδί δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις εμπειρίες που αποκτά έξω από το σχολείο, ενώ από την ά η πλευρά είναι ανίκανο να εφαρμόσει στην καθημερινή ζωή αυτά που μαθαίνει στο σχολείο. Αυτή είναι η απομόνωση του σχολείου, η απομόνωσή του από την καθημερινή ζωή. Το σχολείο οφεί ει να είναι παιδοκεντρικό και το παιδί να μαθαίνει μέσα από τα βιώματά του. Το παιδί δεν είναι ένα παθητικό πλάσμα. Οι σκοποί της εκπαίδευσης εκπληρώνονται όταν βασίζονται πάνω στην εμπειρία, που είναι πάντα η πραγματική εμπειρία της ζωής ενός συγκεκριμένου ατόμου. Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να κινείται προς την κατεύθυνση της προετοιμασίας των μαθητών για το μέ ον. Η εμπειρία και ο στοχασμός οφεί ουν να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη μαθησιακή διαδικασία. Ο στοχασμός θα οδηγήσει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα αξιοποιώντας την εμπειρία. Η έρευνα απαιτεί στοχασμό που πορεύεται με τη δράση. Η έρευνα-δράση αποσκοπεί στο να χειραφετήσει τους δασκά ους από την εξάρτηση της συνήθειας και της παράδοσης και να τους εφοδιάσει στο να στοχαστούν και να εξετάσουν κριτικά τις ανεπάρκειες των διαφόρων αντιλήψεων της εκπαιδευτικής πολιτικής. Εισάγει ζητήματα εξουσίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο δάσκαλος διαμορφώνει τους αυριανούς πολίτες. Ο στόχος του σχολείου είναι να βελτιώσει την κοινωνική ζωή και να προωθεί τη 3

4 δημοσιοποίηση της γνώσης. Η γνώση δεν μπορεί να συνδέεται αποκλειστικά με τις λέξεις, α ά η πρακτική εμπειρία παίζει ένα σημαντικό ρό ο στη μάθηση. Σκοπός της γνώσης είναι να προκαλέσει τροποποιήσεις σε διαφορετικές εμπειρικές καταστάσεις, στόχος η λειτουργική γνώση. Η εμπειρική επαλήθευση, ο εμπειρικός έ εγχος (κάτι είναι αληθινό για όσο λειτουργεί) θα αναθεωρήσουν προϋπάρχοντα σχήματα που δεν είναι λειτουργικά και επομένως πρέπει να διδαχτούν οι μεθοδολογικές και θεωρητικές αρχές της έρευνας δράσης σε ένα αναλυτικό πρόγραμμα ενός δημοκρατικού σχολείου. Ο στόχος είναι η μάθηση να κατευθυνθεί προς την επιστήμη, την ιστορία και τις κοινωνικές επιστήμες, την επικοινωνία και την έκφραση. Ο Dewey υποστήριζε την αναγκαιότητα ανάπτυξης της στοχαστικής προσοχής και της αυτοπειθαρχίας. Εμπνεύστηκε από τα δημοκρατικά ιδανικά και πίστευε ότι η έρευνα-δράση πρέπει να περιλαμβάνει τη συζήτηση και τις μετέπειτα αποφάσεις που γίνονται σεβαστές από την ομάδα. Ακόμα, η γνώση δεν αποκτιέται ανεξάρτητα από τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοσή της. Η ελευθερία των κινήσεων δεν είναι ο στόχος, α ά το μέσο. Μιλάμε για μία διερευνητική διαδικασία, μία σειρά από κατασκευές και ανακατασκευές, μέσα στις οποίες φτάνουμε σε αποτέ εσμα και σε αυτή τη διαδικασία υπάρχει το στοιχείο της λογικής δομής. Μέσα από μία διαδικασία αμφιβολίας και έρευνας αποκτά ο άνθρωπος την αλήθεια. Επομένως, πηγή της αλήθειας είναι η εμπειρία. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Dewey έκανε αναφορές στα έργα του για την εκπαίδευση ενηλίκων. Ο Dewey αναπτύσσει τη θεωρία του για τη γνώση (θεωρία της γνώσης ή θεωρία της έρευνας, η έρευνα-δράση δεν προσβ έπει στην απόκτηση γενικευμένων γνώσεων, α ά στη διάγνωση ενός προβ ήματος σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και τη λύση του εντός του πλαισίου) αντιμετωπίζοντας με έντονη αμφισβήτηση τα παραδοσιακά διπολικά σχήματα του τύπου ενεργητική-παθητική γνώση, πνευματικό-συναισθηματικό, πνεύμα-σώμα, θεωρία- πράξη. Η αποκορύφωση αυτής της κριτικής για τον αυθαίρετο διαχωρισμό σκέψη-σώμα συμπυκνώνεται στη σημαντική παραδοχή ότι η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω του πράττειν. Επίσης, όπως αναφέρθηκε και σε προγενέστερες συναντήσεις, ο Foucault υποστήριζε ότι το σώμα ως δύναμη παραγωγής περιβά εται με σχέσεις εξουσίας και κυριαρχίας. Το σώμα οφεί ει να ενταχθεί ως λειτουργικό, δηλαδή εξοπλισμένο με τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες (υποταγή, πειθαρχία, οικονομία χρόνου, ακρίβεια κλπ). Τίθεται το ζήτημα της βιοεξουσίας, η οποία έχει ως αντικείμενό της τη ζωή (τις συνθήκες ζωής) ενός συγκεκριμένου πληθυσμού. Στόχος της βιοπολιτικής υπήρξε το ατομικό σώμα, στο οποίο αποτυπώνονται αφενός οι προδιαθέσεις του συ ογικού σώματος ανά ογα με την ταξική και πολιτισμική καταγωγή, αφετέρου εγγράφονται σε αυτό οι διαχωρισμοί, όπως προκύπτουν από τον καταμερισμό εργασίας και την εξατομίκευση. Ο Dewey υποστηρίζει ότι το σώμα δεν μπορεί να αποκλείεται από τη γνώση ως κάτι περιττό. Ο δάσκαλος δεν μπορεί να ξοδεύει το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού του χρόνου καταπιέζοντας τη σωματική δραστηριότητα και επιβά οντας την απόσχιση της σκέψης από την υλική της έκφραση. Σύμφωνα με τον Dewey ο δάσκαλος δυστυχώς αναλώνεται τελικά στην επιβολή της πειθαρχίας. Θεωρείται αποκλίνουσα συμπεριφορά το ελεύθερο παιχνίδι και η κίνηση, ωστόσο το σώμα και οι αισθήσεις είναι οι αγωγοί επικοινωνίας με τον εξωτερικό κόσμο και είναι αγωγοί της γνώσης. 4

5 Τo University Elementary School (πιο γνωστό με τις ονομασίες Dewey School ή Laboratory School) ιδρύθηκε το 1896 στο πανεπιστήμιο του Chicago. Το σχολείο λειτούργησε ως το Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του χαρακτηριζόταν από ευελιξία. Το σχολείο πρέπει να δίνει έμφαση και βαρύτητα στα πραγματικά ενδιαφέροντα των μαθητών. Οι μαθητές δεν χωρίζονταν σε τάξεις ανά ογα μόνο με την ηλικία τους, α ά και σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους. Προτεινόμενη Βιβ ιογραφία Γρό ιος, Γ., Προοδευτική εκπαίδευση και αναλυτικό πρόγραμμα, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2011 Κατσαρός Ε. & Τσάφος Β., Από την έρευνα στη διδασκαλία: η εκπαιδευτική έρευνα δράσης, Εκδόσεις Σαββά ας, ΑΘήνα, 2003 Χατζηγεωργίου, Γ., John Dewey. Κείμενα παιδείας, Εκδόσεις Ατραπός, Αθήνα, 2000 McIntosh, P., Action research and reflective practice: creative and visual methods to facilitate and learning, Routledge, London, New York,

6 Ο Βασί ειος Λαούρδας (http://media.ems.gr/ekdoseis/makedonika/makedonika_11/ ekd_pemk_11_laourdas.pdf) για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 64 γράφει: «Παρά ηλα πρός τή δημοτική, ἡ ἐκπαιδευτική μεταρρύθμιση ἔφερε στή νεοε ηνική παιδεία καί τόν παιδαγωγισμό πού ἐρήμωσε, καί φαίνεται ὅτι θά ἐρημώνῃ γιά πο ά ἀκόμη χρόνια τήν παιδεία μας. Παιδαγωγικούς δημιούργησε καί ἡ λόγια παράδοση, ἀ ά ἡ μεταρρύθμιση ἦταν πού ζήτησε νά τούς κάνῃ ὁδηγητές καί ρυθμιστές τῆς παιδείας τοῦ ἔθνους. Ὁ παιδαγωγικός τῆς ἐκπαιδευτικῆς μεταρρύθμισης εἶναι ὁ εἰδικός πού ξέρει νά ἀναλύσῃ πενῆντα διαφορετικές ὅ ες βέβαια φερμένες ἀπό τό ἐξωτερικό μεθόδους διδασκαλίας ἱστορίας, ἀ ά πού συνήθως δέν ξέρει ἱστορία. Εἶναι ὁ εἰδικός πού παίζει στά δάκτυλα τίς μεθόδους διδασκαλίας ἀρχαίων Ἑ ηνικῶν καί πού δέν ἔχει διαβάσει τό Θουκυδίδη ἀπό τήν ἀρχή ἕως τό τέ ος. Εἶναι ὁ εἰδικός πού ἔχει διαβάσει πλῆθος βιβ ία γιά τή μέθοδο διδασκαλίας τῶν γλωσσικῶν μαθημάτων καί πού δέν ἀξιώθηκε οὔτε ὁ ἴδιος νά γράψῃ μιά φράση στό ἦθος καί στό ὕψος τοῦ Παπαρηγοπού ου. Εἶναι γνώστης ὅ ων τῶν μοντέρνων θεωριῶν γιά τήν ψυχολογία τοῦ παιδιοῦ, οἱ μαθητές του ὅμως ἀμέσως μό ις ἀφήσουνε τό προαύ ιο τοῦ σχολείου γίνονται κοινωνικοί ἐπαναστάτες, θύματα τῶν ἀνέμων πού φυσᾶνε στά πεζοδρόμια. Ὁ παιδαγωγικός ἀνέ αβε νά διδάξῃ μέ νέες καί συγχρονισμένες μεθόδους τήν κατανόηση τῆς ἱστορίας τοῦ ἔθνους καί στό τέ ος τά βαρέθηκε ὅ α, βαρέθηκε καί τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του καί ἔγινε κομμουνιστής. Ὅσο βαστοῦσε ὁ τύπος τοῦ παλαιοῦ δασκά ου βγαίνανε τό ἕνα μετά ἀπό τό ἄ ο βιβ ία γιά τή γραμματεία καί τήν ἱστορία τοῦ ἔθνους ἡ ἱστορία τοῦ Παπαρηγοπού ου, τοῦ Καρολίδη, τοῦ Ψιλάκη οἱ ἀρχαῖες τραγωδίες ἀπό τό Βερναρδάκη, τόν Παπαγεωργίου, τόν Μιστριώτη. Πέρασαν αὐτοί, ἦρθαν οἱ παιδαγωγικοί καί τώρα βγαίνουνε δεκάδες παιδαγωγικά βιβ ία, τό ἕνα ὕστερα ἀπό τό ἄ ο, γιά τήν ψυχολογία τοῦ νηπίου, τοῦ παιδιοῦ, τοῦ ἐφήβου, γιά κάθε εἴδους μέθοδο κάθε εἴδους μαθήματος καί μέσα στήν παιδαγωγική πνίγηκε ἡ παιδεία. Ὅτι παιδεία δέν εἶναι ἀναζήτηση καί προβολή παιδευτικῶν ἀξιῶν, ἀ ά μέθοδος προβολῆς των, αὐτό μᾶς τό διδάξανε πρῶτοι οἱ παιδαγωγικοί. Στά παιδαγωγικά τους περιοδικά, πού σκοπός τους εἶναι νά μελετήσουνε τά προβ ήματα τῆς παιδείας τοῦ ἔθνους, οἱ μεθοδολογικές μελέτες ξεχειλίζουνε ἀπό τά περιθώρια. Συζητώντας ὅμως πῶς πρέπει νά διδάξουν ἕνα μάθημα, ἔχουνε χάσει τό ἴδιο τό μάθημα» (Βασί ειος Λαούρδας, Θέματα παιδείας, Ένα σχό ιο στόν Παπουλάκο τοῦ Κωστή Μπαστιά στό Η ιδιοπροσωπία του Νέου Ε ηνισμού, Ίδρυμα Γουλανδρή-Χόρν, Αθήνα,1983, σσ ). 6

Η πραγματιστική έρευνα δράση και η συμβολή του John Dewey στη διαμόρφωσή της

Η πραγματιστική έρευνα δράση και η συμβολή του John Dewey στη διαμόρφωσή της Η πραγματιστική έρευνα δράση και η συμβολή του John Dewey στη διαμόρφωσή της Ελευθερία Παπαστεφανάκη, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, Πανεπιστήμιο Κρήτης The pragmatic action research and John Dewey s contribution

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Μαρία Πετρίδου (Α.Ε.Μ.:1760)

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Μαρία Πετρίδου (Α.Ε.Μ.:1760) Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Μαρία Πετρίδου (Α.Ε.Μ.:1760) ΜΑΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (Α.Μ. 12735) ΠΑΠΑΝΘΥΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Α.Μ. 12444) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: ΔΡ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ~

Διαβάστε περισσότερα

Paulo Freire, Κριτική Παιδαγωγική & Έρευνα Δράσης: Κοινές προβληματικές και απόψεις

Paulo Freire, Κριτική Παιδαγωγική & Έρευνα Δράσης: Κοινές προβληματικές και απόψεις Paulo Freire, Κριτική Παιδαγωγική & Έρευνα Δράσης: Κοινές προβληματικές και απόψεις Δανάη Τσιάμη Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης Freirean Theory, Critical Pedagogy and Action

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώση βασικών θεωριών μάθησης και. η ουσιαστική υποστήριξη. του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών

Η γνώση βασικών θεωριών μάθησης και. η ουσιαστική υποστήριξη. του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών ΠΑΚΕ Μακεδονίας Εργασία στην ενότητα 2 : Η γνώση βασικών θεωριών μάθησης και η ουσιαστική υποστήριξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών Επιμορφούμενοι: Παλάζη Χρυσάνθη ΠΕ 02 Δημήτρης Κολιόπουλος ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενική και Ειδική ιδακτική Οικονομικών Επιστημών 1 ενότητα Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ 1. Ι ΑΚΤΙΚΗ Τον όρο διδακτική χρησιμοποίησε πρώτος ο γερμανός παιδαγωγός Ratke (1571-1655). Οι διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Προγράμματα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης Με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 191 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης

Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης Α. Ράπτης, Α. Ράπτη Νέες τεχνολογίες και Εκπαίδευση Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, αλλά και γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum

Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χώρος και εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα High/Scope Curriculum Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Μπατιάνη

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ

08/07/2015. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α ΥΠΟΠΑΙΘ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Τα «Γλωσσικά παιχνίδια» στον ύστερο Wittgenstein

Τα «Γλωσσικά παιχνίδια» στον ύστερο Wittgenstein Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 211-226, 2015 Τα «Γλωσσικά παιχνίδια» στον ύστερο Wittgenstein Ευθυμία Σακαρέλλου sakarellouefi10@gmail.com Φιλόλογος, Διευθύντρια Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σοφία Χρ.Ιωαννίδου Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πειραιά Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπό την επίβλεψη του καθηγητή ΤΕΠΑΕ κ. Α. Μπακιρτζή ΘΕΜΑ «Βιωματική και γραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χλωπτσιούδης. σημειώσεις Παιδαγωγικής, Διδακτικής και Ψυχολογίας για εκπαιδευτικούς και γονείς

Δήμος Χλωπτσιούδης. σημειώσεις Παιδαγωγικής, Διδακτικής και Ψυχολογίας για εκπαιδευτικούς και γονείς Δήμος Χλωπτσιούδης για μία παιδαγωγική προσέγγιση του σύγχρονου σχολείου σημειώσεις Παιδαγωγικής, Διδακτικής και Ψυχολογίας για εκπαιδευτικούς και γονείς Χλωπτσιούδης Δήμος για μία παιδαγωγική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ eportfolio

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ eportfolio ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΤΗ eportfolio Αικατερίνη Γαλανού Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Μαθηματικά στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Χαράλαμπος Σακονίδης Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007 ΕΠΕΑΕΚ II ΜΕΤΡΟ 1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ð. Èåüäùñïò Êïíôßäçò ÄéåõèõíôÞò

ð. Èåüäùñïò Êïíôßäçò ÄéåõèõíôÞò ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéáöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Éíóôéôïýôï Áíèñùðéóôéêþí Åðéóôçìþí ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή κόσμο.

Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή κόσμο. Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή κόσμο. Εισαγωγή Josef Huber, Επικεφαλής του προγράμματος Pestalozzi Το περιεχόμενο και η καθημερινή πραγματικότητα του

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ»

«ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ» ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΟΣ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471. ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471. ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471 ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση 472 6Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επενδύοντας μουσικά ιστορίες, μύθους και παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία Σχολική ένταξη και εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα