ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΛΑΜΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ. ΠΑΤΡΑ, εαρινό εξάμηνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΛΑΜΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ. ΠΑΤΡΑ, εαρινό εξάμηνο"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΛΑΜΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ, εαρινό εξάμηνο

2 Ενότητα 2 ΠΗΚΤΙΝΕΣ, ΠΗΚΤΙΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

3 Τι είναι η πηκτίνη; Που υπάρχει η πηκτίνη Είδη πηκτίνης Σχηματισμός πηκτής Πηκτίνες και τρόφιμα

4

5 Πηκτίνες (pectins, pectic substances) Eτεροπολυσακχαρίτες Σχηματίζουν πηκτές/πηκτώματα Υδρόφιλα ιξώδη κολλοείδη που απορροφούν και συγκρατούν ποσότητες νερού. Σημαντικό συστατικό ενδιαμέσων μεμβρανών. Παρόν και στο πρωτογενές τοίχωμα. Παίζουν σημαντικό ρόλο στην υφή και την συνεκτικότητα φρούτων και λαχανικών Μεταβολές πηκτινικών ουσιών: μαλάκωμα της σάρκας φρούτων κατά την ωρίμανση, μεταβολές της θολερότητος των πολτών και συμπυκνωμένων φρούτων Απώλεια της κολλοειδούς σταθερότητας σε χυμούς φρούτων Προσθετικά στα τρόφιμα διότι σχηματίζουν πηκτές και μεταβάλλουν τη ρευστότητα των προϊόντων. Χημική σύνθεση: μακριές αλυσίδες πολυγαλακτουρονικού οξέως (200 μόρια) του οποίου οι καρβοξυλομάδες είναι εν μέρει εστεροποιημένες με μεθυλική αλκοόλη. Οι δεσμοί στα μόρια του γαλακτουρονικού οξέως είναι a(1 4). Στα φυτικά κύτταρα οι πηκτινικές ουσίες είναι σε μορφή αδιάλυτη στο νερό γνωστή ως πρωτοπηκτίνη και ενωμένη με την κυτταρίνη Με περιορισμένη υδρόλυση της πρωτοπηκτίνης λαμβάνονται τα υδατοδιαλυτα πηκτινικά οξέα

6 Δομικά στοιχεία

7 D-γαλακτουρονικό οξύ

8 Πολυγαλακτουρονικό ή πηκτινικό οξύ

9 Πολυγαλακτουρονικό οξύ α-d-γλυκόζη β-d-γαλακτόζη D-γαλακτουρονικό οξύ

10 (α) το γαλακτουρονικό οξυ είναι η βάση του μορίου πηκτίνης Λειτουργικές ομάδες: (β) καρβοξυλική (γ) εστερική (δ) αμιδική

11 D-γαλακτουρονικό οξύ ραμνόζη

12 Η ραμνόζη (Rha) προκαλεί διακλαδώσεις της αλυσίδας του γαλακτουρονικού οξέως (GalA). S = ουδέτερα σάκχαρα (Sriamornsak, 2002).

13

14 Πολυπλοκότητα-πολυμορφισμοί πηκτινικών αλυσίδων Vincken J et al. Plant Physiol. 2003;132:

15 Διαμοριακή σύνδεση μορίων πηκτίνης Α. Aλληλεπίδραση ιόντων Ca 2+ με δύο καρβόξυ ομάδες μη εστεροποιημένων καταλοίπων πολυγλυκουρονικού οξέως από δύο διαφορετικές αλυσίδες. Η σύδεση απαιτεί περισσότερα από 9 γειτονικές γέφυρες ασβεστίου (Liners et al., 1992).. B. Μόρια γλυκουρονικού οξέως συνδέονται με βορικούς διεστέρες μεταξύ απιοφουρανοζύλ καταλοίπων των 2-O-μεθύλ-D-Xyl πλευρικών αλυσίδων τηςrg-ii. C. Ουρονυλικοί εστέρες ανάμεσα σε εστεροποιημένο γαλακτουρονικό οξύ και οιοδήποτε πολυσακχαρίδιο του κυτταρικού τοιχώματος Vincken J et al. Plant Physiol. 2003;132:

16 Σύνοψη δομικών χαρακτηριστικών πηκτινών Πηκτίνες: ουσίες φυτικής προελεύσεως που περιέχουν πηκτινικό οξύ σαν κύριο συστατικό. Είναι ευδιάλυτες στο νερό και μπορούν να κάνουν πηκτώματα κάτω από κατάλληλες συνθήκες. Με βάση την ιξοδομετρία το μέσο μοριακό τους βάρος κείτεται μεταξύ και Τεχνικές που χρησιμοποιούν τη σκέδαση του φωτός έδειξαν ότι το μοριακό βάρος της πηκτίνης μπορεί να φτάσει το ή περισσότερο. Πηκτινικό οξύ: Πολυγαλακτουρονικό οξύ μερικώς εστεροποιημένο με μεθανόλη Πηκτικό οξύ: Πολυγαλακτουρονικό οξύ με καθόλου ή ελάχιστο εστερικό περιεχόμενο έχει λιγότερο νερό από το πηκτινικό οξύ, αλλά είναι πιο διαλυτό στο θερμό νερό Είναι κυρίως γραμμικά πολυμερή βασισμένα σε μια αλυσίδα αποτελούμενη από D- γαλακτουρονικά οξέα συνδεδεμένα μεταξύ τους με a(1 4) γλυκοζιτικούς δεσμούς. Η αλυσίδα διακόπτεται σε τυχαία μέρη από 1 2 δεσμούς με L-ραμνόζη. Το πολυγαλακτουρονικό οξύ είναι μερικώς εστεροποιημένο με μεθυλομάδες, ενώ το ελεύθερο οξύ μπορεί να εξουδετερώνεται από μονοσθενή κατιόντα (Na +, K +, NH 4+ ).

17 Αμυλοπηκτίνη και πηκτίνη Τα φυτά αποθηκεύουν γλυκόζη ως αμυλόζη (πολυμερές γλυκόζης με a(1 4) δεσμούς) ή αμυλοπηκτίνη (πολυμερές γλυκόζης με a(1 4) δεσμούς και διακλαδώσεις με a(1 6) δεσμούς) Πηκτίνη: πολυμερές (κυρίως) γαλακτουρονικού οξέως

18 a(1 4) a(1 6) a(1 4)

19 κυτταρίνη ημικυτταρίνη πηκτίνη χιτίνη

20 Επίδραση ενζύμων στις πηκτίνες

21 Τροποποιήσεις πηκτινών Πηκτινεστεράση Ενδοπολυγαλακτουρονάση Μεθυλεστεράση πηκτίνης Η ενδογενής ενεργότητα πηκτινεστεράσης του φυτικού τοιχώματος προκαλεί δύο εκ διαμέτρου αντίθετα αποτελέσματα: 1. Tο πρώτο είναι η ισχυροποίηση της ακαμψίας του λόγω της εμφάνισης νέων καρβοξυλομάδων που μπορούν πλέον να αλληλεπιδρούν με ιόντα ασβεστίου και να δημιουργήσουν αδιάλυτο πήκτωμα. 2. Ωστόσο, η ελευθέρωση πρωτονίων από τις καρβοξυλομάδες μπορεί να ενεργοποιήσει τις υδρολάσες του τοιχώματος με τελικό αποτέλσμα την χαλάρωση του τοιχώματος.

22 3 2 Ενεργότητες: 5 1. Πηκτινεστεράσης 2. Ενδοπολυγαλακτουρονάσης (πηκτινάσης) 3. Μεθυλεστεράσης πηκτίνης 4. β-γαλακτοζιδάσης 5. Πηκτινική λυάση 1 4

23 5. Πηκτινική λυάση: δεν υπάρχει υδρόλυση

24 Τι είναι η πηκτίνη; Που υπάρχει η πηκτίνη; Είδη πηκτίνης Σχηματισμός πηκτής Πηκτίνες και τρόφιμα

25 Βιοσύνθεση μερικώς εστεροποιημένης πηκτίνης Το UDP-GalA δημιουργείται από UDP-GlcA από μία επιμεράση τοποθετημένη προς την κυτοπλασματική μεριά του Golgi. Το UDP-GalA μεταφέρεται στο Golgi από τον UDP- GalA:UMP αντιμεταφορέα. Το GalA μεταφέρεται σε ένα μόριο αγνώστου φύσεως από μία ειδική μεταφοράση (GalAT). Tο απελευθερούμενο UDP μετατρέπεται σε UMP (+ ανόργανο Ρ). Tο UMP επιστρέφει στο κυτταρόπλασμα με τον UDP-GalA:UMP αντιμεταφορέα. Μερικά από τα πρόσφατα 4-συνδεδεμένα κατάλοιπα GalpA μεθυλεστεροποιούνται από μεταφοράσες μεθυλίων του Golgi

26

27 Οι πηκτίνες είναι πολυσακχαρίτες του κυτταρικού τοιχώματος με δομική χρησιμότητα για τα φυτά Στα φυτικά κύτταρα οι πηκτινικές ουσίες είναι σε μορφή αδιάλυτη στο νερό γνωστή ως πρωτοπηκτίνη και ενωμένη με την κυτταρίνη

28 Τυπικά επίπεδα πηκτίνης στα φυτά (νωπό βάρος %) μήλα 1-1,5 βερίκοκα 1 κεράσια 0,4 Πορτοκάλια 0,5-3,5 καρότα 1,4 φλούδες εσπεριδοειδών 30 Οι βασικές πρώτες ύλες για την παραγωγή πηκτίνης είναι οι αποξηραμένες φλούδες εσπεριδοειδών και τα υποπροϊόντα παραγωγής χυμού από μήλα κι άλλα φρούτα

29 Τι είναι η πηκτίνη; Που υπάρχει η πηκτίνη; Είδη πηκτίνης Σχηματισμός πηκτής Πηκτίνες και τρόφιμα

30 Κατηγορίες πηκτών 1. Πλήρως μεθοξυλιωμένο γαλακτουρονικό οξύ Η πήξη συντελείται μόνο με επίδραση ζάχαρης, το ph δεν έχει επίδραση 2. Μεθοξυλίωση πάνω από 70% Πηκτές με προσθήκη οξέως (άριστο ph 3,0-3,4), ζάχαρη και υψηλές θερμοκρασίες Η συνεκτικότητα εξαρτάται περισσότερο από το μοριακό βάρος (πιο συνεκτικές πηκτές) και λιγότερο από το βαθμό μεθυλίωσης 3. Μεθοξυλίωση 50-70% Πηκτές με προσθήκη ζάχαρης και οξέως (ph 2,8-3,4). Χαμηλές θερμοκρασίες 4. Μεθοξυλίωση<50% Πηκτές χωρίς ζάχαρη ή οξύ, αλλά παρουσία ασβεστίου ή κατιόντων Η ποσότητα της πηκτίνης για σχηματισμό πηκτής μειώνεται με τον αριθμό μεθοξυλίωσης Η συνεκτικότητα εξαρτάται από τον βαθμό εστεροποίησης και επηρρεάζεται λίγο από το μοριακό βάρος των πηκτινών

31 Τι είναι η πηκτίνη; Που υπάρχει η πηκτίνη; Είδη πηκτίνης Σχηματισμός πηκτής Πηκτίνες και τρόφιμα

32 Δημιουργία πηκτωμάτων πηκτίνης Η πηκτίνη δημιουργει μία δομή και ένα είδος ακαμψίας σε πηκτώματα και μαρμελάδες δημιουργώντας ένα δίκτυο που κατακρατεί νερό στο χυμό του συνθλιμένου φρούτου. Πριν δημιουργηθεί το πήκτωμα, ανεξάρτητα μόρια πηκτίνης είναι αποκλεισμένα το ένα από το άλλο καθώς περιβάλλονται από μόρια νερού. Αν το περιβάλλον διάλυμα είναι αρκετά όξινο, ο δεσμός ανάμεσα στα μόρια νερού και πηκτίνης εξασθενεί. Η περαιτέρω απομάκρυνση του νερού επιτελείται με την προσθήκη ζάχαρης. Μετά την απομάκρυνση του νερού τα μόρια πηκτίνης συνδέονται το ένα με το άλλο και δημιουργούν ένα τρισδιάστατο δίκτυο. Το δίκτυο αυτό δίνει τις ιδιότητες ακαμψίας και ιξώδους στο τελικό προϊόν.

33 Παράγοντες που επηρρεάζουν το σχηματισμό πηκτής 1. ph (+ σάκχαρα) 2. Αριθμός μεθοξυλομάδων 3. Μοριακό βάρος 4. Ιόντα 5. Θέρμανση

34 1. ph (+σάκχαρα) Σε ψηλό ph το μόριο φορτίζεται αρνητικά, αύξηση του ιξώδους, αλλά δεν σχηματίζεται συνεκτική δομή, διότι δεν σχηματίζεται τρισδιάστατη δομή που να δεσμεύει ποσότητα υγρού Σε ουδέτερο ph οι δεσμοί Η δεν σχηματίζονται διότι υπάρχει ισχυρή ενυδάτωση της πηκτίνης Αντιμετωπίζεται με τη χρήση σακχάρων που προκαλούν μερική αφυδάτωση της πηκτίνης (προσθήκη ζάχαρης (σορβιτόλης) στις μαρμελάδες) Τα μόρια πηκτίνης απωθούνται ως μερικώς ιονισμένοι πολυηλεκτρολύτες Χρήση χαμηλού ph Σε χαμηλό ph (2,8-3,6) γειτονικές («παράλληλες») αλυσίδες πολυγαλακτουρονικού οξέως που απαρτίζουν την πηκτίνη μπορούν να σχηματίσουν δεσμούς Η, οπότε και πηκτή. Ανάγκη για αυστηρά καθορισμένο ph. 3,46 εύθραυστη πηκτή. Μεγαλύτερη πηκτικότητα σε χαμηλότερο ph, αλλά με αποβολή νερού

35 Απομάκρυνση νερού από πηκτινικά μυκήλια με προσθήκη οξέων ή/και σακχάρων

36 Δεσμοί υδρογόνου ανάμεσα στα γλυκουρονικά και μεθόξυ γλυκουρονικά οξέα πηκτινικών αλυσίδων

37 2. Αριθμός μεθοξυλομάδων Ο βαθμός εστεροποίησης (βαθμός μεθοξυλίωσης) επηρεάζει: Τη διαλυτότητα Την ικανότητα σχηματισμού πηκτής Τη θερμοκρασία σχηματισμού πηκτής Ανάλογα με το βαθμό εστεροποίησης (>50%) οι πηκτίνες διαιρούνται σε δύο κατηγορίες που σχηματίζουν πηκτές με διαφορετικούς μηχανισμούς >50% (ΗΜ) Οι πηκτίνες HM απαιτούν μία ελάχιστη ποσότητα διαλυτών στερεών (SS, πχ γλυκόζη, σουκρόζης) και ένα ph γύρω στο 3.0 (< 3.5) προκειμένου να δώσουν πηκτώματα. <50% (LM) Δίνουν αναστρεπτά θερμοεξαρτώμενες πηκτές παρουσία ιόντων ασβεστίου, σε χαμηλό ph (3-4.5) και δεν χρειάζονται ούτε οξέα ούτε σάκχαρα.

38 Πήξη πηκτινών * *DE: ποσοστό εστεροποίησης πηκτινών

39 Πηκτίνη υψηλού βαθμού μεθόξυ εστεροποίησης

40 Πηκτίνη χαμηλού βαθμού μεθόξυ εστεροποίησης

41 3. Μοριακό βάρος Με σταθερά ph και βαθμό εστεροποίησης, η ικανότητα πήξης αυξάνει με το μοριακό βάρος Εμπορικές πηκτίνες Πηκτινικός βαθμός Τα μέρη της ζάχαρης που χρειάζονται για να παραχθεί πηκτή με καλή σύσταση από ένα μέρος πηκτινικής ουσίας σε καθορισμένο ph Ταχύτητα πήξεως Μεγάλη, μεσαία, χαμηλή

42 4. Ρόλος Ιόντων Προσθήκη μονοσθενών κατιόντων προκαλεί μείωση του ιξώδους, γιατί; Προκαλείται εξουδετέρωση των αρνητικών φορτίων των καρβοξυλικών ομάδων των οποίων οι απωστικές δυνάμεις προκαλούν την ακαμψία του μορίου. Η μείωση του ιξώδους είναι πιο έντονη όταν η εστεροποίηση είναι ελλατωμένη. Όταν ο βαθμός μεθοξυλίωσης είναι χαμηλός ιόντα ασβεστίου μπορούν να προκαλέσουν το σχηματισμό πηκτής. Η δομή αυτή είναι σταθερότερη από το συνδιασμό χαμηλού ph και σακχάρων και χρησιμοποιείται για παρασκευή γλυκισμάτων διαίτης. Ο βαθμός εστεροποίησης μπορεί να ελλατωθεί με τη χρήση πηκτινικής μεθυλεστεράσης. Το αποτέλεσμα είναι υψηλότερο ιξώδες και στερεώτερα πηκτώματα παρουσία ιόντων Ca 2+.

43 Δέσμευση ασβεστίου σε πολυγαλακτορουνικό οξύ Διμερές φωλιάς δέσμευσης ασβεστίου και κοιλότητα φωλιάς (Axelos & Thibault, 1991)

44 Πηκτίνες, ο ρόλος του ασβεστίου

45 Σχέδιο πηκτοποίησης αμιδιωμένης πηκτίνης χαμηλού μοριακού βάρους Φαίνονται οι ιοντικές αλληλεπιδράσεις μεταξυ του γαλακτορουνικού οξέως και οι δεσμοί υδρογόνου μεταξύ των αμιδιωμένων καταλοίπων γαλακτορουνικού οξέως (Sriamornsak, 2002)

46 πηκτικό ασβέστιο

47 Κρυσταλλική δομή πηκτινών με ενσωματωμένα ιόντα ασβεστίου

48 5. Απομάκρυνση νερού από πηκτινικά μυκήλια με θέρμανση

49 Τι είναι η πηκτίνη; Που υπάρχει η πηκτίνη; Είδη πηκτίνης Σχηματισμός πηκτής Πηκτίνες και τρόφιμα

50 Εφαρμογές Χρήσης πηκτινών Οι πηκτίνες (υδροκολλοειδή) γενικά χρησιμοποιούνται κυρίως για το σχηματισμό πηκτών, ως πυκνωτικά, δεσμευτές νερού και σταθεροποιητές (πρόσθετα που διατηρούν τη δομή των τροφίμων) Περιγράφονται: 1. Σχηματισμός πηκτών 2. Διαύγαση θολών χυμών 3. Διατήρηση θολερότητας 4. Σχηματισμός γαλακτωμάτων

51 1. Σχηματισμός πηκτών Πολύτιμο χημικό προσθετικό στη βιομηχανία μαρμελάδων, ζελέδων, πελτέδων κλπ Απαραίτητη η παρουσία αφυδατικών ουσιών (αλκοόλη, ακετόνη) και καταλλήλου ph Σε περίπτωση παρασκευής γλυκισμάτων και ζελέδων σαν αφυδατικό μέσο χρησιμοποιείται η ζάχαρη.

52 2. Διαύγαση θολών χυμών Πρόβλημα στη βιομηχανία τροφίμων είναι επιθυμητή τόσο η διαύγαση (πχ διαφάνεια στα κρασιά, ο χυμός μήλων κλπ) όσο και η επιθυμητή θολερότητα (χυμός εσπεριδοειδών, τοματοχυμών, αναψυκτικών κλπ) Και οι δύο ιδιότητες εξαρτώνται από τις πηκτινικές ουσίες και τα πηκτολυτικά ένζυμα Καθαρισμός χυμών Θολοί χυμοί: αιώρημα πολύ μικρών τεμαχιδίων (1μ<) σε ένα καθαρό μέσο (τον ορό) Η θολερότητα (νεφέλωμα) σταθεροποιείται και από το ηλεκτροστατικό φορτίο των τεμαχιδίων (- στα εσπεριδοειδή) από τις καρβοξυλικές ομάδες της πηκτίνης που βρίσκεται στην επιφάνεια των σωματιδίων. Το ομοειδές φορτίο προκαλλεί απώθηση και το προκύπτον νεφέλωμα. 1. Προσθήκη κολλοειδούς με αντίθετο φορτίο (πχ πολυαιθυλεναμίνη) δημιουργεί αδιάλυτα σύμπλοκα που καθιζάνουν με επίτευξη τη διαύγαση του χυμού Πηκτινικά - + πολυαιθυλεναμίνη + σύμπλοκο Το σχηματιζόμενο ίζημα καθιζάνει παρασύροντας και άλλα υλικά όπως τανίνες

53 πολυαιθυλεναμίνη πολυαιθυλενογλυκόλη

54 Ταννικό οξύ γαλλικό οξύ 2. Προσθήκη εμπορικών παρασκευασμάτων πηκτολυτικών ενζύμων με εστεράσες της πηκτίνης και πολυγαλακτουρονάσες 3. Θεωρητικός μηχανισμός: αποεστεροποίηση με εστεράσες, σχηματισμός αδιάλυτων πηκτινικών συμπλόκων παρουσία ιόντων ασβεστίου και μαγνησίου, καταβύθιση των συμπλόκων που παρασύρουν όλα τα αιωρούμενα υλικά.

55

56 3. Διατήρηση θολερότητας Παρεμπόδιση της αποεστεροποίησης της πηκτίνης: αδρανοποίηση εστερασών πηκτίνης Θέρμανση μετά την εκχύμωση Τοματοχυμός: θέρμανση κατά την εκχύμωση

57 4. Υψηλά ακετυλιωμένη πηκτίνη: Γαλακτοματοποιητής Υψηλά ακετυλιωμένη πηκτίνη (στις θέσεις 2-O του γαλακτουρονικού οξέως) από τα ζαχαρότευτλα δίνει φτωχά πηκτώματα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γαλακτοματοποιητής εξ αιτίας της περισσότερο υδροφοβικής της φύσης (πιθανώς και λόγω πρωτεϊνικών προσμείξεων)

58 Αλλαγές στην πηκτίνη κατά την επεξεργασία και διατήρηση προϊόντων φρούτων Μεταβολές στην περιεκτικότητα και τη δομή της πηκτίνης. Βαθμός εστεροποίησης μοριακό βάρος και περιεχόμενα ουδέτερα σάκχαρα 1. Κονσερβοποίηση Πρωτοπηκτίνη: το αδιάλυτο συστατικό του ενδοκυτταρικού στρώματος των φρέσκων φρούτων. Η σταθερότητά της εξαρτάται από τύπο, ωριμότητα, οξύτητα, διάρκεια και θερμοκρασία επεξεργασίας, θερμοκρασία αποθήκευσης Οξύτητα Όξινα φρούτα παρουσιάζουν καλύτερη δομή κατά την κονσερβοποίηση. Επίσης προσθήκη κιτρικού οξέως και αλάτων ασβεστίου

59 2. Θέρμανση Έντονη αποικοδόμηση πρωτοπηκτίνης παρατηρείται κατά την κονσερβοποίηση ανώριμων φρούτων εν θερμώ (βερίκοκα, ροδάκινα). Η συνεκτικότητα μπορεί να διατηρηθεί με προσθήκη αλάτων ασβεστίου. 3. Αποθήκευση Επιζήμια στις υψηλές θερμοκρασίες λόγω υδρόλυσης της πρωτοπηκτίνης Αυξάνει και το ιξώδες του σιροπιού λόγω μεταφοράς σαυτό διαλυτής πηκτίνης Προσθήκη ιόντων ασβεστίου προκαλέι μείωση της συνεκτικότητας Ενώσεις ασβεστίου Υδροξείδιο του ασβεστίου (στο σιρόπι κερασιών) Χλωριούχο ασβέστιο (συνεκτικότητα ντομάτας), αλλά σκληρή δομή σε κεράσια, πικρή στα μήλα Γαλακτικό ασβέστιο (κομμάτια μήλων) Το συστατικό που βελτιώνει τη συνεκτικότητα είναι το πηκτικό ασβέστιο Η αποτελέσματικότητά του εξαρτάται από την παρουσία μερικώς απομεθυλιωμένων μορίων πηκτίνης Συστατικών που δεσμεύουν το ασβέστιο πχ ιόντα οξαλικά και κιτρικά 4. Συμπύκνωση Καταστροφή των πηκτινών από τις πηκτινικές εστεράσες και πολυγαλακτουρονάσες (τομάτες) Αδρανοποίηση πηκτινολυτικών ενζύμων με προθέρμανση στους 85. Αδρανοποίηση εστερασών, αλλά σχηματισμός πηκτικού οξέως από τις πολυγαλακτουρονάσες

60 Πηκτίνες και υγεία Γενικά: η πηκτίνη δεσμεύεται σε ουσίες στο έντερο και προσθέτει όγκο στα κόπρανα. 1. H κατανάλωση πηκτίνης μειώνει τα επίπεδα χοληστερόλης Ο μηχανισμός δικαιολογείται από την αύξηση του ιξώδους (μείωση ρευστότητος) στο έντερο με συνέπεια τη μειωμένη απορρόφηση χοληστερόλης από τα χολικά οξέα ή την τροφή. 2. Στο παχύ έντερο και το κόλον, οι μικροροργανισμοί αποδομούν την πηκτίνη και ελευθερώνονται λιπαρά οξέα μικρών αλυσίδων με θετικά αποτελέσματα για την υγεία (προβιοτικός παράγοντας). 3. Βοηθά τον οργανισμό στην αποτοξίνωση από ραδιενεργά ισότοπα (Ουκρανία) ή βαρέα μέταλλα.

61 ΤΕΛΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1 Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΖΑΧΑΡΗΣ Δρ. Μαρία Χ. Γιαννακούρου ΟΡΙΣΜΟΙ (ΚΤΠ, Άρθρο 132-135) Μαρμελάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Υδατάνθρακες Οι υδατάνθρακες βιοσυντίθενται από τα φυτά μέσω της φωτοσύνθεσης. Το ηλιακό φως προσφέρει την απαιτούμενη ενέργεια, και το διοξείδιο του

Υδατάνθρακες Οι υδατάνθρακες βιοσυντίθενται από τα φυτά μέσω της φωτοσύνθεσης. Το ηλιακό φως προσφέρει την απαιτούμενη ενέργεια, και το διοξείδιο του Υδατάνθρακες Οι υδατάνθρακες βιοσυντίθενται από τα φυτά μέσω της φωτοσύνθεσης. Το ηλιακό φως προσφέρει την απαιτούμενη ενέργεια, και το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας μετατρέπεται σε γλυκόζη. Η

Διαβάστε περισσότερα

Υδατάνθρακες Οι υδατάνθρακες βιοσυντίθενται από τα φυτά μέσω της φωτοσύνθεσης. Το ηλιακό φως προσφέρει την απαιτούμενη ενέργεια, και το διοξείδιο του

Υδατάνθρακες Οι υδατάνθρακες βιοσυντίθενται από τα φυτά μέσω της φωτοσύνθεσης. Το ηλιακό φως προσφέρει την απαιτούμενη ενέργεια, και το διοξείδιο του Υδατάνθρακες Οι υδατάνθρακες βιοσυντίθενται από τα φυτά μέσω της φωτοσύνθεσης. Το ηλιακό φως προσφέρει την απαιτούμενη ενέργεια, και το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας μετατρέπεται σε γλυκόζη. Η

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη εδώδιμων φυτικών ιστών

Κατάταξη εδώδιμων φυτικών ιστών Φρούτα & λαχανικά Κατάταξη εδώδιμων φυτικών ιστών Με βάση την εξωτερική εμφάνιση Ρίζες Βολβοί Φύλλα Φρούτα γλυκοπατάτα πατάτα, κρεμμύδι μαρούλι, σπανάκι, λάχανο τομάτα, πράσινα φασολάκια Με βάση την εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Βιοχημεία Τροφίμων. Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας, Φυσικοχημείας Τροφίμων. Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής

Βιοχημεία Τροφίμων. Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας, Φυσικοχημείας Τροφίμων. Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής Βιοχημεία Τροφίμων Ενζυμα και τρόφιμα Νίκος Καλογερόπουλος Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας, Φυσικοχημείας Τροφίμων ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής Ένζυμα Εργαστήριο Χημείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1 Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Δρ. Μαρία Χ. Γιαννακούρου Χυμοί φρούτων 1. Αγορανομική διάταξη 2 2. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Κρέας Πρωτεΐνες κρέατος

Κρέας Πρωτεΐνες κρέατος Κρέας Πρωτεΐνες κρέατος Ως κρέας θεωρούνται τα κομμάτια των σφαχτών ή και ολόκληρα τα σφαχτά ζώων ή πτηνών που προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων. Οι μύες των σφαγμένων θηλαστικών, πουλερικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ Οι υδατάνθρακες έχουν ευρεία διάδοση στη φύση, συνιστώντας τα /4 του βιολογικού κόσµου. Οι υδατάνθρακες σχηµατίζονται στα φυτά µε τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗ ΒΙΟΜΑΖΑ»

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη της Χρήσης Φυτικών Πολυφαινολών ως Αντιοξειδωτικών & Αντιμυκητιακών Παραγόντων σε Ζωοτροφές» Αρ. Κουπονιού:38592787 01 000113

«Μελέτη της Χρήσης Φυτικών Πολυφαινολών ως Αντιοξειδωτικών & Αντιμυκητιακών Παραγόντων σε Ζωοτροφές» Αρ. Κουπονιού:38592787 01 000113 «Μελέτη της Χρήσης Φυτικών Πολυφαινολών ως Αντιοξειδωτικών & Αντιμυκητιακών Παραγόντων σε Ζωοτροφές» Αρ. Κουπονιού:38592787 01 000113 VETHELLAS Α.Ε.Β.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Δημήτριος Καντάς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Από βοτανική άποψη φρούτο σημαίνει το μέρος του λουλουδιού που αναπτύσσεται και συνήθως περιέχει καρπούς για τον

ΧΗΜΕΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Από βοτανική άποψη φρούτο σημαίνει το μέρος του λουλουδιού που αναπτύσσεται και συνήθως περιέχει καρπούς για τον ΧΗΜΕΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Από βοτανική άποψη φρούτο σημαίνει το μέρος του λουλουδιού που αναπτύσσεται και συνήθως περιέχει καρπούς για τον πολλαπλασιασμό του φυτού. Αντίστοιχα λαχανικό σημαίνει τα φαγώσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Αγρόκτημα Βελεστίνου Ε.Π.Ε.

Αγρόκτημα Βελεστίνου Ε.Π.Ε. «Παραγωγή Βιοδραστικού Παραδοσιακού Γιαουρτιού με Ενσωμάτωση Φυτικών Πολυφαινολών» Αρ. Κουπονιού: 69206003 01 000050 Αγρόκτημα Βελεστίνου Ε.Π.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Κων/νος Πετρωτός Εργαστήριο Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Γιώτσας Α.Β.Ε.Ε.

Δημήτριος Γιώτσας Α.Β.Ε.Ε. «Ανάπτυξη Μεθόδου Αξιοποίησης Τυρογάλακτος με Παραγωγή Πολυσακχαρίτη Τζελάνης με Ζύμωση» Αρ. Κουπονιού: 31281037 01 000097 Δημήτριος Γιώτσας Α.Β.Ε.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Γούλας Παναγιώτης Εργαστήριο Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΔΡΟΠΗΚΤΩΝ ΦΙΒΡΟΪΝΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΛΥΚΟΜΑΝΝΑΝΗΣ Βακάλη Μαλαματή

Διαβάστε περισσότερα

A. B áæïðïùìïù - M áóôòïçéáîîáëè O H

A. B áæïðïùìïù - M áóôòïçéáîîáëè O H A. B áæïðïùìïù - M áóôòïçéáîîáëè KEºA AI 1 Y Ù ÓıÚ Î 17 1.1 ÈÛ ÁˆÁ Οι υδατάνθρακες αποτελούν ένα σηµαντικό τµήµα της επιστήµης των τροφίµων. Το περισσότερο από το µισό οργανικό υλικό που βρίσκεται πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΣΙΤΗΡΩΝ)

ΧΗΜΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΣΙΤΗΡΩΝ) ΧΗΜΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ (ΣΙΤΗΡΩΝ) Δημητριακά ή σιτηρά είναι αποξηραμένοι ώριμοι καρποί φυτών, και είναι από τα πιο σημαντικές πρώτες ύλες τροφίμων. Στις αναπτυγμένες (βιομηχανικές) χώρες, το ψωμί παρέχει στον

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15 Ενότητα Α Εισαγωγή στη Χημεία Τροφίμων, Εισαγωγή στη Διατροφή Ενότητα Β Συστατικά των Τροφίμων Ενότητα Γ Χημεία των διαφόρων Τροφίμων Ενότητα Δ Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Ωρίµανση του Σταφυλιού

Ωρίµανση του Σταφυλιού 1 Ωρίµανση του Σταφυλιού H ωρίµανση του σταφυλιού περνά από διάφορα στάδια-περιόδους: 1. Στο πρώτο στάδιο, η ρόγα είναι πράσινη από την παρουσία της χλωροφύλλης, ενώ η γεύση της έντονα ξινή, λόγω αυξηµένης

Διαβάστε περισσότερα

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού Γενικά Τα φυσικά νερά, κυρίως τα επιφανειακά, δεν πληρούν ποτέ τις προδιαγραφές ποιότητας που τίθενται από τη νομοθεσία για το «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης». Θα πρέπει συνεπώς να απομακρυνθούν κάποια ανεπιθύμητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΝΑΣΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιωάννης Ρούσσης Καθηγητής ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 1 ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Το μάθημα ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΥΞΙΝΗΣ: ΡΕΟΛΟΓΙΑ & ΜΙΚΡΟΔΟΜΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΕΝΤΕ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HO 3 S Εφαρµογή της Ιοντοεναλλαγής SO 3 H SO 3 H στην Επεξεργασία Νερού & Υδατικών ιαλυµάτων HO 3 S SO 3 H Πτυχιακή SO 3 HΕργασία

Διαβάστε περισσότερα

A. B áæïðïùìïù - M áóôòïçéáîîáëè O H

A. B áæïðïùìïù - M áóôòïçéáîîáëè O H A. B áæïðïùìïù - M áóôòïçéáîîáëè O K ıâ ÁÓ ÛÈÔ ÓÙ Ù appleô Ê ÚÂÈ ÙËÓ appleôáú Ê ÙÔ Û ÁÁÚ Ê ISBN 960-431-830-6 opyright, 2003, A. B ÊÔappleÔ ÏÔ -M ÛÙÚÔÁÈ ÓÓ ÎË, EÎ fiûâè ZT TÔ apple ÚfiÓ ÚÁÔ appleóâ Ì ÙÈÎ

Διαβάστε περισσότερα

«Βελτιστοποίηση Υφής, Διατηρησιμότητας και Γεύσης Γλυκισμάτων με Βάση τον Χαλβά» ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

«Βελτιστοποίηση Υφής, Διατηρησιμότητας και Γεύσης Γλυκισμάτων με Βάση τον Χαλβά» ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Βελτιστοποίηση Υφής, Διατηρησιμότητας και Γεύσης Γλυκισμάτων με Βάση τον Χαλβά» Αρ. Κουπονιού: 20437797 01 000020 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βιοτεχνία παραγωγής Φαρσαλινού χαλβά και γλυκισμάτων Υπεύθυνος έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΔΑΜΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΔΑΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧIΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15 Ενότητα Α Εισαγωγή στη Χημεία Τροφίμων, Εισαγωγή στη Διατροφή Ενότητα Β Συστατικά των Τροφίμων Ενότητα Γ Χημεία των διαφόρων Τροφίμων Ενότητα Δ Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΑΛ Γ Τάξη Ι.Ε.Π. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ CROISSANT

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ CROISSANT ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ CROISSANT Πτυχιακή εργασία του ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων Καρδίτσας (Παράρτημα Λάρισας) Κυριακόπουλος Αναστάσιος 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αλλαγή του τρόπου ζωής αλλά και των διατροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επιβλέπων καθηγητής : Γεωργόπουλος

Διαβάστε περισσότερα