ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η έννοια του προγράµµατος Γλώσσες προγραµµατισµού Κατηγορίες προγραµµατισµού Προγραµµατιστικά περιβάλλοντα

2 30 AΕσΠΠ Η έννοια του προγράµµατος Η επίλυση ενός προβλήµατος µε τον υπολογιστή περιλαµβάνει: Τον ακριβή προσδιορισµό του προβλήµατος Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγόριθµου Τη διατύπωση του αλγόριθµου σε κατανοητή µορφή από τον υπολογιστή Ο προγραµµατισµός (το τελευταίο στάδιο της επίλυσης) είναι η διατύπωση του αλγορίθµου σε µορφή κατανοητή από τον Η/Υ (ώστε να τον εκτελέσει -«τρέξει» όπως λέµε στην ορολογία της Πληροφορικής) το πρόγραµµα. Η διατύπωση γίνεται χρησιµοποιώντας µία γλώσσα προγραµµατισµού. Οι γλώσσες προγραµµατισµού. Οι γλώσσες προγραµµατισµού αναπτύχθηκαν µε σκοπό την επικοινωνία του ανθρώπου (προγραµµατιστή) µε τη µηχανή (υπολογιστής). Ιστορική αναδροµή γλωσσών προγραµµατισµού 1. Γλώσσα µηχανής. Ένα πρόγραµµα γραµµένο σε γλώσσα µηχανής είναι µια ακολουθία δυαδικών ψηφίων (0 και 1) που αποτελούν εντολές προς τον επεξεργαστή για στοιχειώδεις λειτουργίες. Το πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής είναι άµεσα κατανοητό από τον Η/Υ (όχι όµως από τον άνθρωπο). Γι αυτό και η γλώσσα µηχανής χαρακτηρίζεται ως γλώσσα χαµηλού επιπέδου. Οι εντολές ενός προγράµµατος και σήµερα µετατρέπονται σε γλώσσα µηχανής, ώστε να µπορούν να εκτελεστούν από το η/υ. Η µετατροπή αυτή γίνεται αυτόµατα από ειδικά προγράµµατα. Παράδειγµα τέτοιου προγράµµατος: Πλεονεκτήµατα Ταχύτατη εκτέλεση των εντολών ενός προγράµµατος γραµµένο σε γλώσσα µηχανής. εν απαιτείται µεταφραστικό πρόγραµµα γιατί είναι η γλώσσα του η/υ. Μειονεκτήµατα Το γράψιµο του προγράµµατος είναι µία ιδιαίτερα επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία και απαιτεί βαθιά γνώση του υλικού και της αρχιτεκτονική του η/υ. Η γλώσσα µηχανής είναι εξαρτηµένη από την αρχιτεκτονική (υλικό) του η/υ. Το πρόγραµµα «τρέχει» µόνο στο συγκεκριµένο τύπο του η/υ (πρόβληµα µεταφερσιµότητας). 2. Συµβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαµηλού επιπέδου. Αποτελούν εξέλιξη της γλώσσας µηχανής. Οι εντολές που ήταν σε µορφή 0 και 1 (στη γλώσσα µηχανής) αντικαθίστανται από συµβολικά (µνηµονικά) ονόµατα, που είναι συνήθως συντοµογραφίες και σύµβολα της αγγλικής γλώσσας. Έτσι γίνονται πιο κατανοητές από τον άνθρωπο. Για παράδειγµα, η εντολή αντικαθίστανται από το ADD. Χρησιµοποιούνται και σήµερα για ειδικούς σκοπούς. ιαθέτουν ένα βοηθητικό πρόγραµµα, τον συµβολοµεταφραστή, το οποίο αναλαµβάνει να µετατρέψει τις εντολές της συµβολικής γλώσσας σε ισοδύναµη ακολουθία δυαδικών αριθµών. Ένα δείγµα χρήσης θα ήταν: INDEX =$01 {βάλε στην INDEX την τιµή 1} ADD INDEX {πρόσθεσε την τιµή της INDEX στον συσσωρευτή} LDA #10 {φόρτωσε στο συσσωρευτή την τιµή 10} CLA {καθάρισε το συσσωρευτή}

3 Κεφ6ο Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 31 Πλεονεκτήµατα Ταχύτατη εκτέλεση των εντολών ενός προγράµµατος γραµµένο σε συµβολική γλώσσα. Η µορφή του προγράµµατος είναι καλύτερα κατανοητή από τον άνθρωπο σε σχέση µε τη γλώσσα µηχανής. Μειονεκτήµατα Τα προγράµµατα σε συµβολική γλώσσα ήταν µακροσκελή µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολο να γραφούν και κύρια να συντηρηθούν. Το γράψιµο του προγράµµατος εξακολουθεί να είναι µία ιδιαίτερα επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία και απαιτεί βαθιά γνώση του υλικού και της αρχιτεκτονική του η/υ Τα προγράµµατα σε συµβολική γλώσσα παρέµεναν στενά συνδεδεµένα µε την αρχιτεκτονική του η/υ που γράφονταν (πρόβληµα µεταφερσιµότητας). Απαιτείται η χρήση ενός µεταφραστικού προγράµµατος ώστε οι συµβολικές εντολές να µετατραπούν στις αντίστοιχες δυαδικές. Το ειδικό αυτό πρόγραµµα ονοµάζεται συµβολοµεταφραστής (assembler). Το πρόγραµµα «τρέχει» µόνο στο συγκεκριµένο τύπο του η/υ στον οποίο γράφτηκε.. 3. Γλώσσες υψηλού επιπέδου. Λέγονται έτσι γιατί διότι τα προγράµµατα διατυπωµένα σε µία τέτοια γλώσσα είναι άµεσα κατανοητά από τον άνθρωπο (αλλά όχι από τον η/υ) αφού χρησιµοποιείται µία γλώσσα που είναι αρκετά περιγραφική όπως µια φυσική γλώσσα. Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου χρησιµοποιούν ως εντολές λέξεις τις αγγλικής γλώσσας καθώς και µαθηµατικά σύµβολα. Ακολουθούν αυστηρούς κανόνες σύνταξής. Οι εντολές µεταφράζονται από τον ίδιο τον η/υ σε εντολές σε γλώσσα µηχανής µε την βοήθεια ειδικών µεταφραστικών προγραµµάτων τους µεταγλωττιστές και τους διερµηνευτές. Μια εντολή γλώσσας υψηλού επιπέδου αντιστοιχεί σε µία ή (το πιθανότερο) περισσότερες εντολές γλώσσας µηχανής. Αποτέλεσµα τα προγράµµατα που δηµιουργούνται είναι πιο µαζεµένα. Παράδειγµα: write ( ώσε µια τιµή για το Ν ); readln(n); Sum := 0; for i := 1 to N do sum := sum + i; writeln( Το άθροισµα είναι sum=,sum); Πλεονεκτήµατα Ο φυσικότερος και πιο ανθρώπινος τρόπος έκφρασης των προβληµάτων. Τα προγράµµατα γλωσσών υψηλού επιπέδου είναι πιο κοντά στα προβλήµατα που επιλύουν. Η ανεξαρτησία από τον τύπο του υπολογιστή. Το πρόγραµµα πλέον «τρέχει» σε όλους τους τύπους η/υ µε ελάχιστες ή καθόλου µετατροπές. Συνεπώς αντιµετωπίζετε το πρόβληµα της µεταφερσιµότητας, που υπήρχε µε την χρήση της γλώσσας µηχανής ή της συµβολικής γλώσσας. Η εκµάθηση της γλώσσας είναι εύκολη. Η διόρθωση λαθών και η συντήρηση των προγραµµάτων είναι ευκολότερη. Μειώνονται σηµαντικά ο χρόνος και το κόστος παραγωγής νέων προγραµµάτων. Μειονεκτήµατα Απαιτείται η χρήση ενός µεταφραστικού προγράµµατος, ώστε οι εντολές να µετατραπούν σε πολλές δυαδικές εντολές (δεν υπάρχει εδώ αντιστοιχία ένα προς ένα). Υπάρχουν δύο ειδών µεταφραστικά προγράµµατα: οι µεταγλωττιστές (compilers) και οι διερµηνευτές (interpreters). Το πρόγραµµα τρέχει πιο αργά σε σχέση µε τα προγράµµατα των συµβολικών γλωσσών ή των γλωσσών µηχανής.

4 32 AΕσΠΠ Σηµαντικότερες γλώσσες υψηλού επιπέδου Γλώσσα Τύπος Γιατί δηµιουργήθηκε FORTRAN Κατάλληλη για ανάπτυξη µαθηµατικών και επιστηµονικών (1957) εφαρµογών. COBOL Κατάλληλη για ανάπτυξη εµπορικών εφαρµογών και γενικά (1960) διαχειριστικών εφαρµογών (π.χ. µισθοδοσία, λογιστικά) ηµιουργήθηκε, από Ευρωπαίους επιστήµονες, µε σκοπό την δηµιουργία γενικής φύσης προγραµµάτων που να µην συνδέονται µε συγκεκριµένες εφαρµογές. εν χρησιµοποιήθηκε, ALGOL (1960) όµως, ευρέως στην πράξη. Πρωτοπαρουσίασε τις αρχές του δοµηµένου προγραµµατισµού. PL/1 (µέσα 60) LISP (µέσα 60) PROLOG (αρχές 70) BASIC (µέσα 60) PASCAL (αρχές 70) C (αρχές 70) C++ (τέλη 80) JAVA (µέσα 90) Συναρτησιακή Μη διαδικασιακή Αντικειµενοστραφής Αντικειµενοστραφής Προσπάθησε, χωρίς επιτυχία, να αντιµετωπίσει όλους τους τοµείς, επιστηµονικούς και εµπορικούς αντικαθιστώντας την Fortran και την Cobol. Χρησιµοποιούνται σε προγράµµατα Τεχνητής Νοηµοσύνης. (παιχνίδια, έµπειρα συστήµατα, επεξεργασία φυσικών γλωσσών κ.λ.π) ηµιουργήθηκε µε σκοπό την εκπαίδευση των αρχάριων στον προγραµµατισµό. Σκοπός της BASIC είναι να γράφονται µικρά προγράµµατα που κατόπιν εκτελούνται µε τη βοήθεια διερµηνευτή. Στις µέρες µας αποτελεί µία πανίσχυρη, γενικής χρήσης γλώσσα στην µορφή της Visual Basic.. Γλώσσα γενικής χρήσης. Στηρίχθηκε στην ALGOL. Είναι η κατάλληλη τόσο για την εκπαίδευση όσο και για τη δηµιουργία ισχυρών προγραµµάτων. Χαρακτηριστικό της είναι η δηµιουργία δοµηµένων προγραµµάτων. Αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη άλλων ισχυρότερων γλωσσών, όπως η ADA και η Modula-2 Περιέχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά µε τη Pascal για την ανάπτυξη δοµηµένων εφαρµογών αλλά παράλληλα ενσωµατώνει και χαρακτηριστικά γλώσσας χαµηλού επιπέδου. Θεωρείται κατάλληλη για την ανάπτυξη λειτουργικών συστηµάτων (π.χ. χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη του Unix) Αποτελεί µία µετεξέλιξη της C στο χώρο του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού και χρησιµοποιείται αρκετά στην ανάπτυξη λειτουργικών συστηµάτων (π.χ. Windows) αλλά και άλλου τύπου εφαρµογών. Θεωρείται σήµερα µία κορυφαία γλώσσα. Γλώσσα ειδικά σχεδιασµένη για την ανάπτυξη εφαρµογών στο Internet. Σκοπός της είναι να γράφονται προγράµµατα που θα εκτελούνται, χωρίς µετατροπές, σε η/υ µε διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα. 4. Γλώσσες 4 ης γενιάς. Είναι περισσότερο απλές και κατανοητές από τον άνθρωπο, γι' αυτό δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε προγραµµατιστές αλλά ακόµη και σε απλούς χρήστες. Μια εντολή γλώσσας 4 ης γενιάς αντιστοιχεί σε πολλές εντολές γλώσσας υψηλού επιπέδου, αποκρύπτοντας έτσι πολλές λεπτοµέρειες από τις τεχνικές υλοποίησης. Με τις γλώσσες 4 ης γενιάς ο χρήστης έχει τη δυνατότητα σχετικά εύκολα να υποβάλει ερωτήσεις στο σύστηµα να αναπτύσσει εφαρµογές που ανακτούν πληροφορίες από βάσεις δεδοµένων. να καθορίζει τον ακριβή τρόπο εµφάνισης των πληροφοριών. Παράδειγµα γλώσσας 4 ης γενιά είναι η γλώσσα ερωταπαντήσεων sql

5 Κεφ6ο Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 33 Ταξινόµηση των γλωσσών προγραµµατισµού 1. Με κριτήριο τον τρόπο προγραµµατισµού. ιαδικασιακές ή αλγοριθµικές. Η µεγαλύτερη πλειοψηφία των γλωσσών ανήκει σ αυτή την κατηγορία. Πρόκειται για τις πιο παλιές και κλασικές γλώσσες προγραµµατισµού. Λέγονται έτσι γιατί είναι σχεδιασµένες ώστε να επιτρέπουν την εύκολη υλοποίηση αλγόριθµων π.χ. Fortran, Cobol, Pascal, Basic, C, algol, pl/1. Αντικειµενοστραφείς. Χρησιµοποιούν την φιλοσοφία του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού. π.χ. C++, Java Συναρτησιακές. Όλες οι λειτουργίες γίνονται µέσω συναρτήσεων µεταξύ λιστών. π.χ. Lisp Μη διαδικασιακές. Προσπαθούν να προσοµοιώσουν την ανθρώπινη λογική στους υπολογιστές. Χαρακτηρίζονται και σαν γλώσσες πολύ υψηλού επιπέδου. π.χ. Prolog Γλώσσες ερωταπαντήσεων π.χ. Sql 2. Με κριτήριο την περιοχή χρήσης Γλώσσες γενικής χρήσης. Θεωρητικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήµατος. Τέτοιες γλώσσες είναι Basic, Pascal, pl/1, algol. Μερικές γλώσσες δηµιουργήθηκαν αποκλειστικά για να επιλύουν ευκολότερα συγκεκριµένους τύπους προβληµάτων, όπως: Γλώσσες επιστηµονικής κατεύθυνσης π.χ. Fortran Γλώσσες εµπορικής κατεύθυνσης π.χ. Cobol Γλώσσες προγραµµατισµού συστηµάτων. Πολλές συσκευές (video) ή τεχνολογικά συστήµατα (καρτοτηλέφωνα, ΑΤΜ, κ.λ.π.) εκτελούν προγράµµατα, όπως περίπου ο υπολογιστής. Χρειάζονται λοιπόν µια γλώσσα προγραµµατισµού που να διαθέτει και αρκετά στοιχεία µιας γλώσσας χαµηλού επιπέδου για να εκµεταλλεύεται το συγκεκριµένο υλικό. π.χ. C Γλώσσες τεχνητής νοηµοσύνης. Προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να προσοµοιώσουν την ανθρώπινη νοηµοσύνη. π.χ. Lisp, Prolog Γλώσσες ειδικής χρήσης: σκοπός τους είναι να επιλύουν ειδικού τύπου προβληµάτων, όπως διαχείριση Βάσεων εδοµένων (π.χ. Sql), ροµποτική, γραφικά µε υπολογιστή, εκπαίδευση µέσω υπολογιστή, στη σχεδίαση ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, κ.λ.π. Από τι εξαρτάται η επιλογή µιας γλωσσάς Η επιλογή µιας γλώσσας εξαρτάται από: το είδος της εφαρµογής (επιστηµονική, εµπορική, γραφικά κ.λ.π.) το υπολογιστικό περιβάλλον στο οποίο θα εκτελεστεί (Windows, Internet, Macintosh κλπ). Από τα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα που διαθέτουµε. Από τις γνώσεις του προγραµµατιστή.

6 34 AΕσΠΠ Φυσικές και Τεχνητές Γλώσσες 1. Ορισµός Φυσικές γλώσσες: είναι οι γλώσσες επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων. Γλώσσες προγραµµατισµού: είναι τεχνητές γλώσσες που απευθύνονται σε ανθρώπους που επιθυµούν να επικοινωνήσουν µε τον Η/Υ. 2. Οµοιότητες φυσικών και τεχνικών γλωσσών Κάθε γλώσσα (φυσική ή τεχνική) προγραµµατισµού προσδιορίζεται από: Το αλφάβητο της γλώσσας Ως αλφάβητο ορίζουµε το σύνολο των στοιχείων (χαρακτήρων) που χρησιµοποιείται από τη γλώσσα. Από τους χαρακτήρες αυτούς σχηµατίζονται οι λέξεις της γλώσσας. Το λεξιλόγιο της γλώσσας Το λεξιλόγιο µίας γλώσσας περιλαµβάνει όλες τις έγκυρες και αποδεκτές λέξεις. Στην ουσία, είναι ένα υποσύνολο από όλες τις δυνατές ακολουθίες που µπορούµε να σχηµατίσουµε από τα στοιχεία του αλφαβήτου. Για παράδειγµα η λέξη ΠΕΡΠΑΤΩ είναι αποδεκτή στην ελληνική γλώσσα, ενώ η λέξη ΠΑΡΤΠΩΕ όχι. Τη γραµµατική της γλώσσας Η γραµµατική αποτελείται από το τυπικό ή τυπολογικό και το συντακτικό. Το τυπικό ή τυπολογικό είναι το σύνολο των κανόνων που ορίζει τις µορφές µε τις οποίες µια λέξη είναι αποδεκτή. Για παράδειγµα η λέξη ΠΕΡΠΑΤΩ είναι αποδεκτή και στις µορφές ΠΕΡΠΑΤΗΣΑ, ΠΕΡΠΑΤΟΥΝ αλλά όχι στη µορφή ΠΕΡΠΑΤΟΥΣ. Το συντακτικό είναι ένα σύνολο κανόνων που ορίζει το πώς πρέπει να σχηµατίζονται οι προτάσεις από τις λέξεις της γλώσσας ώστε οι προτάσεις αυτές να είναι έγκυρες και αποδεκτές. Σε µία γλώσσα προγραµµατισµού η γνώση του συντακτικού επιτρέπει την σωστή σύνταξη των εντολών. Τη σηµασιολογία της γλώσσας Είναι το σύνολο των κανόνων που καθορίζει το νόηµα των λέξεων και προτάσεων της γλώσσας. Σε µία γλώσσα προγραµµατισµού αυτό καθορίζεται από το δηµιουργό της ενώ σε µία φυσική γλώσσα από αυτόν που εκφέρει την πρόταση. 3. ιαφορές µεταξύ φυσικών και τεχνικών γλωσσών Φυσικές γλώσσες Χρησιµοποιούνται για την επικοινωνία µεταξύ ανθρώπων. Τεχνικές γλώσσες Χρησιµοποιούνται για την επικοινωνία µεταξύ ανθρώπου και η/υ. Έχουν µεγάλες δυνατότητες εξέλιξης. Νέες λέξεις µπορεί να εισαχθούν, κανόνες γραµµατικής και σύνταξης να αλλάξουν κλπ. Οι δυνατότητες εξέλιξης είναι περιορισµένες. Τις περισσότερες φορές η εξέλιξη αυτή αφορά την διόρθωση αδυναµιών ή να καλύψουν µεγαλύτερο εύρος εφαρµογών ή τέλος να ακολουθήσουν νέες εξελίξεις. (π.χ. Basic και Visual Basic).

7 Κεφ6ο Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 35 Τεχνικές Σχεδίασης Προγράµµατος εν αρκεί κάποιος να γνωρίζει απλά µία γλώσσα προγραµµατισµού. Θα πρέπει να ακολουθήσει και µία τεχνική σχεδίασης του προγράµµατός του. Για την σύνταξη σωστών, κοµψών, κατανοητών και εύκολα συντηρήσιµων προγραµµάτων ακολουθήθηκαν διάφορες µεθοδολογίες ανάπτυξης που παρουσιάζονται παρακάτω: 1. Ιεραρχική σχεδίαση ή Top-down σχεδίαση Η τεχνική αυτή ( η οποία λέγεται και σχεδίαση "από επάνω προς τα κάτω") περιλαµβάνει στον καθορισµό των βασικών λειτουργιών του προγράµµατος σε ανώτερο επίπεδο και στη συνέχεια τη διάσπαση καθεµιάς σε µικρότερες και απλούστερες µέχρι του σηµείου να είναι τόσο απλές που µπορούν να επιλυθούν εύκολα. Η ιεραρχική σχεδίαση ή ιεραρχικός προγραµµατισµός χρησιµοποιεί την στρατηγική της συνεχούς διαίρεσης του προβλήµατος σε υποπροβλήµατα. Σκοπός της ιεραρχικής σχεδίασης είναι η διάσπαση του αρχικού προβλήµατος σε απλούστερα υποπροβλήµατα τα οποία είναι πιο εύκολο να επιλυθούν, οδηγώντας έτσι στη λύση του αρχικού προβλήµατος. Για την υποβοήθηση της ιεραρχικής σχεδίασης χρησιµοποιούνται διάφορες διαγραµµατικές τεχνικές. 2. Τµηµατικός προγραµµατισµός Η ιεραρχική σχεδίαση υλοποιείται µε τον τµηµατικό προγραµµατισµό. Τµηµατικός προγραµµατισµός λέµε τη τεχνική σχεδίασης και ανάπτυξης προγραµµάτων ως ένα σύνολο από απλούστερα τµήµατα προγραµµάτων. Κάθε υποπρόβληµα που προκύπτει από την ανάλυση του αρχικού προβλήµατος, αντιµετωπίζεται ως ανεξάρτητη ενότητα. Γι' αυτή την ενότητα θα γραφτεί το κατάλληλο πρόγραµµα ή τµήµα προγράµµατος που αντιµετωπίζει αποκλειστικά αυτή την ενότητα. Πλεονεκτήµατα του τµηµατικού προγραµµατισµού ιευκολύνει την ανάπτυξη του αλγορίθµου και του αντίστοιχου προγράµµατος. ιευκολύνει την κατανόηση και διόρθωση του προγράµµατος. Απαιτεί λιγότερο χρόνο και προσπάθεια στη συγγραφή του προγράµµατος. Επεκτείνει τις δυνατότητες των γλωσσών προγραµµατισµού. 3. οµηµένος προγραµµατισµός Είναι η µεθοδολογία που έχει επικρατήσει σήµερα. Υποστηρίζεται από όλες, σχεδόν, τις γλώσσες προγραµµατισµού. Παρουσιάστηκε στα µέσα του Την εποχή εκείνη τα προγράµµατα ήταν πολύπλοκα και µπερδεµένα. Απαιτούνταν πολύς χρόνος τόσο για τη συγγραφή του προγράµµατος όσο και για τη διόρθωση και συντήρησή τους. Αυτό οφείλονταν στη GOTO η οποία άλλαζε συνεχώς τη ροή του προγράµµατος. Η συνεχής χρήση της εντολής GOTO ήταν υπεύθυνη: για την δυσκολία στην αρχική σχεδίαση του προγράµµατος για την παρακολούθηση και κατανόηση του προγράµµατος στην συντήρηση του προγράµµατος Ο δοµηµένος προγραµµατισµός στηρίζεται στη χρήση τριών και µόνο στοιχειωδών λογικών δοµών, τη δοµή ακολουθίας, τη δοµή επιλογής και τη δοµή επανάληψης. Όλα τα προγράµµατα µπορεί να γραφούν χρησιµοποιώντας µόνο αυτές τις τρεις δοµές καθώς και συνδυασµό τους. Κάθε πρόγραµµα, όπως και κάθε ενότητα προγράµµατος έχει µόνο µία είσοδο και µία έξοδο. Αποθαρρύνει τη χρήση της εντολής GOTO.

8 36 AΕσΠΠ Πλεονεκτήµατα του δοµηµένου προγραµµατισµού ηµιουργία απλούστερων προγραµµάτων Άµεση µεταφορά του αλγόριθµου σε πρόγραµµα ιευκόλυνση της ανάλυσης του προγράµµατος σε τµήµατα (ενότητες). Περιορισµός των λαθών κατά την ανάπτυξη του προγράµµατος ιευκόλυνση στην ανάγνωση και κατανόηση του προγράµµατος από τρίτους. Ευκολότερη διόρθωση και συντήρηση του προγράµµατος 4. Οπτικός προγραµµατισµός Είναι η δυνατότητα να δηµιουργούµε, µε γραφικό τρόπο, ολόκληρο το περιβάλλον της εφαρµογής όπως για παράδειγµα τα µενού και τα πλαίσια διαλόγου και άλλα παράθυρα της εφαρµογής. Ο οπτικός προγραµµατισµός εκµεταλλεύεται τις δυνατότητες των γραφικών περιβαλλόντων επικοινωνίας (π.χ Windows, MacOs κλπ) 5. Οδηγούµενος από το γεγονός προγραµµατισµός Είναι η δυνατότητα να εκτελούνται οι διάφορες λειτουργίες του προγράµµατος µε την ενεργοποίηση ενός γεγονότος. Για παράδειγµα, αν κάνουµε κλικ σε κάποια εντολή ενός µενού ή σε κάποιο κουµπί σε ένα παράθυρο της εφαρµογής τότε θα εκτελεστεί µία λειτουργία. Τα σύγχρονα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα είναι κτισµένα πάνω στις αρχές του οπτικού και καθοδηγούµενου από γεγονότα προγραµµατισµού. Οι πιο διαδεδοµένες γλώσσες σε γραφικό περιβάλλον για προσωπικούς υπολογιστές είναι: η Visual Basic, η Visual C++ και η Java. Προγραµµατιστικά Περιβάλλοντα Ένα πρόγραµµα που φτιάχνεται σε µία γλώσσα υψηλού επιπέδου δεν είναι άµεσα κατανοητό από τον η/υ. Θα πρέπει να µεταφραστεί σε ισοδύναµο πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής (δυαδική µορφή). Την διαδικασία µετάφρασης την πραγµατοποιούν τα µεταφραστικά προγράµµατα που είναι δύο ειδών οι µεταγλωττιστές (compilers) και οι διερµηνευτές (interpreters) Σηµαντικοί ορισµοί Πηγαίο πρόγραµµα (Source program): Το αρχικό πρόγραµµα, το πρόγραµµα που είναι γραµµένο σε µια γλώσσα υψηλού επιπέδου, το πρόγραµµα που συντάσσει ο προγραµµατιστής.. Το πηγαίο πρόγραµµα αποτελεί την είσοδο στον µεταγλωττιστή και το διερµηνέα. Αντικείµενο πρόγραµµα (Object program) : Το πρόγραµµα που παράγεται από το µεταγλωττιστή µετά τη µεταγλώττιση του σε γλώσσα µηχανής. Αντικείµενο πρόγραµµα παράγει µόνο ο µεταγλωττιστής. (Το αντικείµενο πρόγραµµα παρόλο που είναι σε µορφή κατανοητή από τον υπολογιστή δεν είναι σε θέση να εκτελεστεί). Βιβλιοθήκες (Libraries) : Έτοιµες ενότητες αντικείµενου προγράµµατος της γλώσσας, απαραίτητες για την παραγωγή του εκτελέσιµου προγράµµατος. Συνδέτης Φορτωτής (Linker-Loader) : Ειδικό πρόγραµµα που αναλαµβάνει να συνδέσει το αντικείµενο πρόγραµµα µε άλλα τµήµατα προγράµµατος (που βρίσκονται στις βιβλιοθήκες της γλώσσας ή του προγραµµατιστή) και να παράγει το εκτελέσιµο. Εκτελέσιµο πρόγραµµα (Executable program) : Το πρόγραµµα που παράγεται από το συνδέτη φορτωτή. Είναι το τελικό πρόγραµµα, αυτό που θα εκτελεστεί από τον υπολογιστή. Συντάκτης (editor) : Είναι ένα ειδικό πρόγραµµα που χρησιµοποιείται για την αρχική σύνταξη των προγραµµάτων καθώς και για την πιθανή διόρθωση τους. Μοιάζει µε επεξεργαστή κειµένου µε επιπλέον δυνατότητες που διευκολύνουν την γρήγορη σύνταξη των πηγαίων προγραµµάτων.

9 Κεφ6ο Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 37 Λάθη που παρουσιάζονται στο πρόγραµµα Κατά τη δηµιουργία ενός προγράµµατος σχεδόν πάντα ενυπάρχουν λάθη. Τα λάθη τα χωρίζουµε σε δύο κατηγορίες Συντακτικά λάθη. Οφείλονται: σε αναγραµµατισµούς ονοµάτων εντολών, λάθος σύνταξης εντολών, µη δήλωση δεδοµένων. Εµφανίζονται: κατά τη διαδικασία της µεταγλώττισης ή διερµήνευσης. Ο µεταγλωττιστής ή ο διερµηνευτής παρουσιάζει προειδοποιητικά µηνύµατα, µε τη βοήθεια των οποίων εύκολα και γρήγορα εντοπίζουµε και διορθώνουµε τα λάθη Αντιµετώπιση: ο προγραµµατιστής επιστρέφει στο πηγαίο πρόγραµµα, διορθώνει τα λάθη και ξαναϋποβάλλει το πηγαίο για µεταγλώττιση Παραδείγµατα: αντί για το σωστό ΙΑΒΑΣΕ Χ το ΙΑΒΣΕ Χ Λογικά λάθη Οφείλονται: σε σφάλµατα στη λογική επίλυσης του προβλήµατος ή σε λανθασµένη διατύπωση του αλγόριθµου Εµφανίζονται: κατά την εκτέλεση του προγράµµατος. Τα αντιλαµβανόµαστε από τα λαθεµένα αποτελέσµατα που παράγει το πρόγραµµα Αντιµετώπιση: είναι τα πλέον σοβαρά και δύσκολα στη διόρθωση τους. ιαπιστώνονται µε τη διαδικασία ελέγχου και την ανάλυση των αποτελεσµάτων του προγράµµατος Παράδειγµα: αντί του σωστού Α Β + Γ γράφω Α Β * Γ Μεταφραστικά προγράµµατα Ο Μεταγλωττιστής (Compiler). δέχεται στην είσοδο ένα πρόγραµµα που έχει γραφεί σε µια γλώσσα υψηλού επιπέδου (πηγαίο) και αφού το ελέγξει για ύπαρξη συντακτικών λαθών, παράγει ένα ισοδύναµο πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής (αντικείµενο). Το πρόγραµµα που παράγεται (αντικείµενο) είναι ανεξάρτητο του πρώτου (πηγαίο) και µπορεί να εκτελεστεί οποιαδήποτε στιγµή από οποιονδήποτε υπολογιστή. Ο ιερµηνευτής (Interpreter). διαβάζει µια µια τις εντολές του αρχικού προγράµµατος (πηγαίο) και για κάθε µια εντολή αφού κάµει έλεγχο για συντακτικά λάθη, εκτελεί αµέσως µια ισοδύναµη ακολουθία εντολών γλώσσας µηχανής. Παρατηρήσεις στη χρήση µεταγλωττιστή και διερµηνευτή Τόσο ο µεταγλωττιστής όσο και ο διερµηνευτής ανιχνεύουν τα συντακτικά λάθη, εµφανίζοντας κατάλληλα διαγνωστικά µηνύµατα. Η χρήση του µεταγλωττιστή έχει το µειονέκτηµα ότι προτού χρησιµοποιηθεί ένα πρόγραµµα, πρέπει να περάσει από τη διαδικασία της µεταγλώττισης και σύνδεσης. Από την άλλη µεριά η χρήση του διερµηνευτή έχει το πλεονέκτηµα της άµεσης εκτέλεσης και συνεπώς και της άµεσης διόρθωσης. Όµως η εκτέλεση του προγράµµατος καθίσταται πιο αργή από εκείνη του ισοδύναµου προγράµµατος που παράγει ο µεταγλωττιστής. Τα σύγχρονα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα παρουσιάζονται συνήθως µε µεικτές υλοποιήσεις. ηλαδή χρησιµοποιείται: ιερµηνευτής κατά τη φάση της δηµιουργίας του προγράµµατος Μεταγλωττιστής για την τελική έκδοση και εκµετάλλευση του προγράµµατος.

10 38 AΕσΠΠ ιαδικασία συγγραφής, διόρθωσης και µεταγλώττισης ενός προγράµµατος µε τον µεταγλωττιστή. ιαδικασία συγγραφής, διόρθωσης και διερµήνευσης ενός προγράµµατος µε τον διερµηνευτή. Σύγχρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα Τα σύγχρονα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα περιέχουν οπωσδήποτε 3 ειδών προγράµµατα : Τον συντάκτη, το µεταγλωττιστή/διερµηνευτή και το συνδέτη - φορτωτή. Πέραν αυτών, περιέχουν όλα εκείνα τα εργαλεία που διευκολύνουν την εύκολη, ταχύτατη σύνταξη, διόρθωση και συντήρηση των προγραµµάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Προγραµµατισµός Η/Υ Ο προγραµµατισµός είναι η διατύπωση του αλγορίθµου σε µορφή κατανοητή από τον Η/Υ ώστε να τον εκτελέσει («τρέξει» όπως λέµε στην ορολογία της

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες υψηλού επιπέδου Περιέχουν περισσότερες εντολές για την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών Τα προγράµµατα µεταφράζονται σε γλώσσα µηχανής είτε από το

Γλώσσες υψηλού επιπέδου Περιέχουν περισσότερες εντολές για την εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών Τα προγράµµατα µεταφράζονται σε γλώσσα µηχανής είτε από το Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Τα τρία στάδια επίλυσης ενός προβλήµατος: Ακριβής προσδιορισµό του προβλήµατος Ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθµου. ιατύπωση του αλγορίθµου σε κατανοητή µορφή από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Στέφανος Ουγιάρογλου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Στέφανος Ουγιάρογλου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κεφάλαιο 6 «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό» Στέφανος Ουγιάρογλου Διαφάνειες από υλικό του Χ. Μουρατίδη Προγραμματισμός Η/Υ Ο προγραμματισμός είναι η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Α Γ Ω Γ Η Σ Ο Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ι Μ Ο Κ Ε Υ Α Λ Α Ι Ο 6. Σο πρόγραμμα γράφεται σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού.

Ε Ι Α Γ Ω Γ Η Σ Ο Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ι Μ Ο Κ Ε Υ Α Λ Α Ι Ο 6. Σο πρόγραμμα γράφεται σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού. Κεφάλαιο 6 6.1 Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει τρία σημαντικά στάδια : Σον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος Σην ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 6.1 Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, τρία σημαντικά στάδια: 1. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. 2. Την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1 Πρόγραμμα - Προγραμματισμός Πρόγραμμα: Σύνολο εντολών που πρέπει να δοθούν στον Υπολογιστή, ώστε να υλοποιηθεί ο αλγόριθμος της επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός 1 2.3.1 Αναφορά σε γλώσσες προγραμματισμού και «Προγραμματιστικά Υποδείγματα» 2.3.1.1 Πρόγραμμα και Γλώσσες Προγραμματισμού Πρόγραμμα: σύνολο εντολών που χρειάζεται να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ. Ο προγραμματισμός ασχολείται με το σύνολο των εντολών που δίνονται στον υπολογιστή ώστε να υλοποιείται ο αλγόριθμος.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ. Ο προγραμματισμός ασχολείται με το σύνολο των εντολών που δίνονται στον υπολογιστή ώστε να υλοποιείται ο αλγόριθμος. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ Ο προγραμματισμός ασχολείται με το σύνολο των εντολών που δίνονται στον υπολογιστή ώστε να υλοποιείται ο αλγόριθμος 1 2 3 Εικόνα 43: Διάφορες πλακέτες υπολογιστών Μέσα σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει τρία εξίσου σημαντικά στάδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει τρία εξίσου σημαντικά στάδια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει τρία εξίσου σημαντικά στάδια. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον κεφ.6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον κεφ.6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον κεφ.6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Μάριος Αραποστάθης Καθηγητής πληροφορικής Βαρβάκειου Λύκειου http://users.sch.gr/mariosarapostathis 6.1 Η έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών. Κοντογιάννης Βασίλειος ΠΕ19

Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών. Κοντογιάννης Βασίλειος ΠΕ19 Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών Κεφ. 2 Θεωρητική Επιστήμη Υπολογιστών 2.3.1.1 Έννοια προγράμματος Τι είναι πρόγραμμα και τι προγραμματισμός; Πρόγραμμα είναι το σύνολο εντολών που χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1

Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1 Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1 Ποιες γλώσσες αναφέρονται ως φυσικές και ποιες ως τεχνητές; Ως φυσικές γλώσσες αναφέρονται εκείνες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: http://eclass.sch.gr/courses/el594100/ Η έννοια του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης οµηµένος Προγραµµατισµός-Κεφάλαιο 7 Σελίδα 1 α ό 10 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Είδη, Τεχνικές και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Τι ονοµάζουµε γλώσσα προγραµµατισµού;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι σωστή ή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Εισαγωγή στον προγραμματισμό Ενότητες: Εισαγωγή στον προγραμματισμό Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή Φυσικές και τεχνητές γλώσσες Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων Ιεραρχική Σχεδίαση Τμηματικός Προγραμματισμός Δομημένος προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

4. Συντακτικό μιας γλώσσας είναι το σύνολο των κανόνων που ορίζει τις μορφές με τις οποίες μια λέξη είναι αποδεκτή.

4. Συντακτικό μιας γλώσσας είναι το σύνολο των κανόνων που ορίζει τις μορφές με τις οποίες μια λέξη είναι αποδεκτή. ΑΕσΠΠ-Κεφ6. Εισαγωγή στον προγραμματισμό 1 ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 1. Οι γλώσσες προγραμματισμού αναπτυχθήκαν με σκοπό την επικοινωνία ανθρώπου μηχανής. 2. Αλγόριθμος = Πρόγραμμα + Δομές Δεδομένων 3. Ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6.1 Η έννοια του προγράµµατος. 6.2 Ιστορική αναδροµή. 6.2.1 Γλώσσες µηχανής. ΗΜ04-Θ1Α 1. Ένα πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής είναι µια ακολουθία δυαδικών ψηφίων. 5. Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

.EVAL push bx Xor bx,bh Add si,ax.loop dec cx. 1. Fortran. 2. Cobol. 3. Algol

.EVAL push bx Xor bx,bh Add si,ax.loop dec cx. 1. Fortran. 2. Cobol. 3. Algol ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο Ερωτήσεις- Απαντήσεις Η έννοια του προγράµµατος 1. Τι περιλαµβάνει η επίλυση ενός προβλήµατος µε τον υπολογιστή; Η επίλυση ενός προβλήµατος µε τη βοήθεια υπολογιστή περιλαµβάνει τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό. 26-Jun-15 ΑΕΠΠ - Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό. 26-Jun-15 ΑΕΠΠ - Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 26-Jun-15 ΑΕΠΠ - Καραμαούνας Π. 1 6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες Μια γλώσσα γενικά προσδιορίζεται από: 1. Το αλφάβητο: το σύνολο των στοιχείων που χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι Πληροφορικής Αλγόριθµος 92 Σηµειώσεις Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γλώσσες µηχανής Αρχικά για να µπορέσει ο υπολογιστής να εκτελέσει µία οποιαδή

Εργαστήρι Πληροφορικής Αλγόριθµος 92 Σηµειώσεις Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γλώσσες µηχανής Αρχικά για να µπορέσει ο υπολογιστής να εκτελέσει µία οποιαδή Εργαστήρι Πληροφορικής Αλγόριθµος 91 Σηµειώσεις Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η έννοια του προγράµµατος Ποια τα στάδια επίλυσης ενός προβλήµατος στον Υπολογιστή; Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου σημαντικά στάδια. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

6. 1 Η έννοια του προγράμματος

6. 1 Η έννοια του προγράμματος 6. 1 Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, τρία στάδια. 1.Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. 2.Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου. 3.Τη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός πρβλήματος περιλαμβάνει Προσδιορισμό προβλήματος Ανάπτυξη αλγορίθμου Διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Μαλούτα Θεανώ Σελίδα 1

Μαλούτα Θεανώ Σελίδα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 6 ο ( Ενότητες 2.3 ) 1.Τι είναι πρόγραμμα; 2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των γλωσσών υψηλού επιπέδου σε σχέση με τις γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ

ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ Κεφάλαιο 7 ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε διαφορές μεταξύ γλωσσών μηχανής και γλωσσών χαμηλού επιπέδου. Οι γλώσσες μηχανής κωδικοποιούν τις εντολές τους με ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Ενότητα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Ενότητα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ: Στάδιο 1: Ακριβής Προσδιορισμός του Προβλήματος Στάδιο 2: Ανάπτυξη του Αντίστοιχου Αλγόριθμου Στάδιο 3: Διατύπωση του αλγόριθμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7.1. Ανάπτυξη Προγράµµατος Τι είναι το Πρόγραµµα; Το Πρόγραµµα: Είναι ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού

Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού ( Απαντήσεις & Λύσεις Βιβλίου) 1. Σκοποί κεφαλαίου Κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Κατηγορίες γλωσσών προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

<<ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΜCs>> 1

<<ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΜCs>> 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Το πρόγραμμα αποτελείται από μια σειρά οδηγιών, που ονομάζονται εντολές, για την εκτέλεση τέτοιου είδους πράξεων, καθώς επίσης και από ένα σύνολο πρόσθετων οδηγιών ελέγχου, που

Διαβάστε περισσότερα

κ ε φ ά λ α ι ο 7 0 Α. Θ Ε Ω Ρ Ι Α Η έ ν ν ο ι α τ ο υ π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή Α ν α δ ρ ο µ ή π α ρ α τ ή ρ η σ η

κ ε φ ά λ α ι ο 7 0 Α. Θ Ε Ω Ρ Ι Α Η έ ν ν ο ι α τ ο υ π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή Α ν α δ ρ ο µ ή π α ρ α τ ή ρ η σ η κ ε φ ά λ α ι ο 7 0 Α. Θ Ε Ω Ρ Ι Α 7. 1. Η έ ν ν ο ι α τ ο υ π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς Συνοπτική αναφορά βηµάτων επίλυσης ενός προβλήµατος: Ακριβής προσδιορισµός προβλήµατος Ανάπτυξη αντίστοιχου αλγορίθµου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα

Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Ενότητες βιβλίου: 6.4, 6.7 Ώρες διδασκαλίας: 1 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων Στο βιβλίο γίνεται αναφορά σε μία τεχνική για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

7 ο ΓΕΛ Καλλιθέας Οδηγός Α.Ε.Π.Π. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο

7 ο ΓΕΛ Καλλιθέας Οδηγός Α.Ε.Π.Π. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο 1. Ποια είναι τα στάδια που περιλαµβάνει η υλοποίηση ενός προβλήµατος σε Η/Υ; Η επίλυση ενός προβλήµατος µε τον υπολογιστή περιλαµβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου σηµαντικά στάδια.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. 1. Αν το Α έχει την τιµή 10 και το Β την τιµή 20 τότε η έκφραση (Α > 8 ΚΑΙ Β < 20) Ή (Α > 10 Ή Β = 10) είναι αληθής 2. Σε περίπτωση εµφωλευµένων βρόχων, ο εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ 2.3.1.1. Παπαγιάννη Νάσια Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ 1 περιλαμβάνει: Η έννοια του προγράμματος Επίλυση προβλήματος 1. Ακριβή προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα "Σ", αν είναι σωστή, ή το γράμμα "Λ", αν είναι λανθασμένη. (Μονάδες 25) 1. Ένα αδόμητο πρόβλημα είναι ταυτόχρονα και ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις τύπου Σωστό-Λάθος

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις τύπου Σωστό-Λάθος ΑΕΠΠ Ερωτήσεις τύπου Σωστό-Λάθος Κεφάλαιο 1 1. Πρόβλημα είναι μια μαθηματική κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε 2. Αν υποβάλλουμε τα δεδομένα σε επεξεργασία παίρνουμε πληροφορίες 3. Ο υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς Β α σ ι κ έ ς έ ν ν ο ι ε ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή α ν α δ ρ ο μ ή Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή

Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς Β α σ ι κ έ ς έ ν ν ο ι ε ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή α ν α δ ρ ο μ ή Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή Προγραμματισμός Βασικές έννοιες Ιστορική αναδρομή Η έννοια του προγράμματος Η περιγραφή της λύσης ενός προβλήματος, ως γνωστόν, γίνεται με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου. Έτσι οι εντολές ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19

Βασίλειος Κοντογιάννης ΠΕ19 Ενότητα2 Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Δημιουργία Εφαρμογών 6.1 Γλώσσες και εργαλεία προγραμματισμού Τι είναι οι γλώσσες προγραμματισμού; Είναι οι τεχνητές γλώσσες στις οποίες γράφονται οι εντολές των

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο Μέρος 1 ό ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ιανουάριος 2011 Καλογιάννης Γρηγόριος Επιστημονικός/ Εργαστηριακός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Ανασκόπηση - Ορισµοί. Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος. Γλώσσες Προγραµµατισµού Ασκήσεις

Περιεχόµενα. Ανασκόπηση - Ορισµοί. Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος. Γλώσσες Προγραµµατισµού Ασκήσεις Προγραµµατισµός Η/Υ Ανασκόπηση - Ορισµοί Περιεχόµενα Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Περιγραφή προβλήµατος Ανάλυση προβλήµατος Λογικό ιάγραµµα Ψευδοκώδικας Κωδικοποίηση Συντήρηση Γλώσσες Προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ0170 -Αλγόριθμοι και Προηγμένες Προγραμματικές Τεχνικές. Εισαγωγή. Νίκος Αθανάσης.

ΓΕ0170 -Αλγόριθμοι και Προηγμένες Προγραμματικές Τεχνικές. Εισαγωγή. Νίκος Αθανάσης. ΓΕ0170 -Αλγόριθμοι και Προηγμένες Προγραμματικές Τεχνικές Εισαγωγή Νίκος Αθανάσης e-mail: athanasis@geo.aegean.gr Συνοπτικά Σκοπός του μαθήματος Στόχοι του μαθήματος Αντικείμενο του μαθήματος Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σου προτείνω να τυπώσεις τις επόμενες τέσσερις σελίδες σε ένα φύλο διπλής όψης και να τις έχεις μαζί σου για εύκολη αναφορά.

Σου προτείνω να τυπώσεις τις επόμενες τέσσερις σελίδες σε ένα φύλο διπλής όψης και να τις έχεις μαζί σου για εύκολη αναφορά. AeppAcademy.com facebook.com/aeppacademy Γεια. Σου προτείνω να τυπώσεις τις επόμενες τέσσερις σελίδες σε ένα φύλο διπλής όψης και να τις έχεις μαζί σου για εύκολη αναφορά. Καλή Ανάγνωση & Καλή Επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Εφαρμογών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Εφαρμογών. Α Γενικού Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Εφαρμογών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Περιβάλλοντα Ανάπτυξης Εφαρμογών. Α Γενικού Λυκείου 49 Διδακτικές ενότητες 6.1 Γλώσσες και εργαλεία προγραμματισμού 6.2 Σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν την ανάγκη ύπαρξης τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Γλώσσες Προγραμματισμού 6.1.1 Γλώσσες μηχανής (1 η γενιά) Η γλώσσα στην οποία ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες

6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες 6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες Οι γλώσσες προγραμματισμού αναπτύχθηκαν για να μπορεί ο προγραμματιστής να δίνει τις εντολές που πρέπει να εκτελέσει ο υπολογιστής. Χρησιμοποιούνται δηλαδή για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 7: Προγραμματισμός Γλώσσες Προγραμματισμού Αλγόριθμοι Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Ταξινόµηση γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Γλώσσες Προγραμματισμού

Πληροφορική 2. Γλώσσες Προγραμματισμού Πληροφορική 2 Γλώσσες Προγραμματισμού 1 2 Γλώσσες προγραμματσιμού Επιτρέπουν την κωδικοποίηση των αλγορίθμων Η εκτέλεση ενός προγράμματος θα πρέπει να δίνει τα ίδια αποτελέσματα με την νοητική εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 9 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Η λειτουργία του υπολογιστή Κατηγορίες Εντολών Μορφή Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός -Python. Κ.Π. Γιαλούρης

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός -Python. Κ.Π. Γιαλούρης Κ.Π. Γιαλούρης Στόχοι του μαθήματος Απόκτηση αναλυτικής και αλγοριθμικής σκέψης Απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων Γνώση προγραμματισμού σε Python 2 Στόχοι του σημερινού μαθήματος Κατανόηση της έννοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Δοκιμή Έλεγχος Αλγορίθμου Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΛΩΣΣΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων Εισαγωγή στον Προγραμματισμό - ΓΛΩΣΣΑ Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από Το στέκι των πληροφορικών ο Θέμα 1 Α. α) Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγικά Γλώσσα Μηχανής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Διαλέξεις στο μάθημα: Μεταφραστές Γιώργος Μανής

Εισαγωγή. Διαλέξεις στο μάθημα: Μεταφραστές Γιώργος Μανής Εισαγωγή Διαλέξεις στο μάθημα: Μεταφραστές Γιώργος Μανής Μεταγλωττιστής Αρχικό πρόγραμμα (source program) Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραμμα (object program) Διαγνωστικά μηνύματα Μεταγλωττιστής Παίρνει σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Στόχοι του μαθήματος Μετά το τέλος του μαθήματος οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση: Να περιγράφουν τι είναι πρόγραμμα Να εξηγούν την αναγκαιότητα για τη δημιουργία γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Αρχές της επιστήμης των ΗΥ

Εισαγωγή στις Αρχές της επιστήμης των ΗΥ Εισαγωγή στις Αρχές της επιστήμης των ΗΥ Ερωτήσεις και ασκήσεις για επανάληψη 1. Τι είναι πρόβλημα (σελ 14) 2. Ποιες είναι οι κατηγορίες προβλημάτων με βάση την επίλυση; Δώστε τον ορισμό για κάθε μια κατηγορία.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Ενότητα: Αλγόριθµοι, Λογικά Διαγράµµατα, Γλώσσες Προγραµµατισµού Γεώργιος Σκιάνης Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Σελίδα 2 1. Περιεχόµενα ενότητας...

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμος. Αλγόριθμο ονομάζουμε τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών βημάτων με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος.

Αλγόριθμος. Αλγόριθμο ονομάζουμε τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών βημάτων με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος. Αλγόριθμος Αλγόριθμο ονομάζουμε τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών βημάτων με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος. Εντολές ή οδηγίες ονομάζονται τα βήματα που αποτελούν έναν αλγόριθμο.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Θεωρίας ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

Σύνοψη Θεωρίας ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ Τάξη: Γ Μάθημα: Πληροφορική Εξεταστέα ύλη: Παρ11.1 & 11.2 Σύνοψη Θεωρίας ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών που περιγράφει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Όπως για όλες τις επιστήμες, έτσι και για την επιστήμη της Πληροφορικής, ο τελικός στόχος της είναι η επίλυση προβλημάτων. Λύνονται όμως όλα τα προβλήματα;

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστής. Μεταφραστές. Γλώσσες. Είδη Μεταγλωττιστών. Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραµµα (object program) Εισαγωγή Αρχικό πρόγραµµα (source program)

Μεταγλωττιστής. Μεταφραστές. Γλώσσες. Είδη Μεταγλωττιστών. Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραµµα (object program) Εισαγωγή Αρχικό πρόγραµµα (source program) Μεταφραστές Εισαγωγή (source program) Τελικό πρόγραµµα (object program) Γιώργος Μανής Γλώσσες Είδη Μεταγλωττιστών Αρχική γλώσσα Γλώσσα υλοποίησης Τελική γλώσσα Απλοί µεταγλωττιστές Αντίστροφοι µεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Προγραμματισμός Υπολογιστή. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 7 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 1 Προγραμματισμός Υπολογιστή. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 7 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 1 Προγραμματισμός Υπολογιστή Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 7.1 Η προγραμματιζόμενη μηχανή Από τις βασικότερες διαφορές ανάμεσα στον υπολογιστή και στις περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές είναι η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή Φυσικές και τεχνητές γλώσσες Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων Αντικειμενοστραφής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή Φυσικές και τεχνητές γλώσσες Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων Αντικειμενοστραφής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή Φυσικές και τεχνητές γλώσσες Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Παράλληλος προγραμματισμός Προγραμματιστικά περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

8. Λεξιλόγιο μιας γλώσσας είναι όλες οι ακολουθίες που δημιουργούνται από τα στοιχεία του αλφαβήτου της γλώσσας, τις λέξεις.

8. Λεξιλόγιο μιας γλώσσας είναι όλες οι ακολουθίες που δημιουργούνται από τα στοιχεία του αλφαβήτου της γλώσσας, τις λέξεις. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-6 ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΒΑΘΜΟΣ: ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών Βασικές γνώσεις Κ. Βασιλάκης, ΣΤΕΦ, ΤΕΙ Κρήτης Η Πληροφορική και τα εργαλεία της Παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης. Καταχώριση στοιχείων Αποθήκευση Επεξεργασία ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα

Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα Κεφάλαιο 10 ο Υποπρογράµµατα Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Η αντιµετώπιση των σύνθετων προβληµάτων και η ανάπτυξη των αντίστοιχων προγραµµάτων µπορεί να γίνει µε την ιεραρχική σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Εισαγωγή στον προγραμματισμό Κεφάλαιο 6 Εισαγωγή στον προγραμματισμό 6.1 Γενικός διδακτικός σκοπός Ο γενικός σκοπός του κεφαλαίου είναι να καταστούν ικανοί ο μαθητές να αναγνωρίζουν τις βασικές τεχνικές προγραμματισμού και να χειρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 13. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κεφάλαιο 13Α. Αρχεία. Χειµερινό Εξάµηνο ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) προγραµµατισµός

Ενότητα 13. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κεφάλαιο 13Α. Αρχεία. Χειµερινό Εξάµηνο ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) προγραµµατισµός Ενότητα 13 Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Προγραµµατισµός Κεφάλαιο 13Α: ηµιουργία Προγραµµάτων Υπολογιστή Κεφάλαιο 13Β: Γλώσσες Προγραµµατισµού και η ιαδικασία Προγραµµατισµού ρ. Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Ανάλυση προβλήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Ανάλυση προβλήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Ανάλυση προβλήματος 1 Πρόβλημα: Εννοούμε μία κατάσταση που χρήζει αντιμετώπισης (επίλυσης), η δε λύση της δεν είναι γνωστή και ούτε προφανής. Στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος: Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1. Ένας πίνακας έχει σταθερό μέγεθος, αλλά μεταβαλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 1: Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό. Η έννοια του προβλήματος

Κεφ. 1: Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό. Η έννοια του προβλήματος Η έννοια του προβλήματος 1. Αναφέρετε μερικά από τα προβλήματα που συναντάτε στην καθημερινότητά σας. Απλά προβλήματα Ποιο δρόμο θα ακολουθήσω για να πάω στο σχολείο; Πως θα οργανώσω μια εκδρομή; Πως θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 10 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Πως ορίζεται ο τμηματικός προγραμματισμός; Τμηματικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 5

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα σπουδών "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Θ.Ε. ΠΛΗ11 Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 5 Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών v.vescoukis@cs.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

A) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-10 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι

A) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-10 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1ο A) Να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Προγραμματισμού

Θεωρία Προγραμματισμού Θεωρία Προγραμματισμού 1) Τι ονομάζουμε Αλγόριθμο; Ονομάζεται μια ακολουθία από πεπερασμένο αριθμό εντολών, που αν εκτελεστούν με ακρίβεια, οδηγούν στη πραγματοποίηση μιας εργασίας. 2) Τι ονομάζουμε ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού Λειτουργία Μετάφρασης ΑΡΧΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Source) L A ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ (Implementation) L Y ΤΕΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Target) L T Αρχικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μεταφραστές Εισαγωγή Διδάσκων: Επικ. Καθ. Γεώργιος Μανής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών

Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών Πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής του ΕΚΥ Θέση μνήμης Περιεχόμενα μνήμης Εντολή (assembly) 0 0001 000000000011 lda 3 1 0011 000000000100 ada

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 18/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 18/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 18/10/07 Αλγόριθμος: Βήμα προς βήμα διαδικασία για την επίλυση κάποιου προβλήματος. Το πλήθος των βημάτων πρέπει να είναι πεπερασμένο. Αλλιώς: Πεπερασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή Φυσικές και τεχνητές γλώσσες Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων Αντικειμενοστραφής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή Φυσικές και τεχνητές γλώσσες Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων Αντικειμενοστραφής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή Φυσικές και τεχνητές γλώσσες Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Παράλληλος προγραμματισμός Προγραμματιστικά περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα;

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο I. Τι πρέπει να ικανοποιεί ένα κομμάτι κώδικα ώστε να χαρακτηριστεί ως υποπρόγραμμα; Τα υποπρογράμματα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Προγραμματισμός υπολογιστή

Κεφάλαιο 7 Προγραμματισμός υπολογιστή Κεφάλαιο 7 Προγραμματισμός υπολογιστή Έχετε χρησιμοποιήσει προγράμματα; Έχετε φτιάξει προγράμματα; Γνωρίζετε προγραμματιστές που έγιναν διάσημοι μέσω της δουλειάς τους; 1 7.1 Η προγραμματιζόμενη μηχανή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2013-14 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Στοιχεία από το βιβλίο των: Α.Βακαλη, Η.Γιαννόπουλος, Ν.Ιωαννίδης, Χ.Κοιλιας, Κ.Μάλαμας, Ι.Μανωλόπουλος, Π.Πολίτης Ένα βοήθημα για τον μαθητή της

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Εφαρμογές Υπολογιστών

Προγραμματισμός και Εφαρμογές Υπολογιστών Προγραμματισμός και Εφαρμογές Υπολογιστών Ενότητα 1: Αλγόριθμοι και Επίλυση Προβλημάτων Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Κ.Π. Γιαλούρης Μαθησιακοί Στόχοι Ενότητας Απόκτηση αναλυτικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ H/Y ΜΕ PASCAL. Ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ( Πολυμέσα/Web Designer- Developer/Video Games)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ H/Y ΜΕ PASCAL. Ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ( Πολυμέσα/Web Designer- Developer/Video Games) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ H/Y ΜΕ PASCAL Ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ( Πολυμέσα/Web Designer- Developer/Video Games) ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ Γιώργος Δαλκαλίτσης Μαριάννα Κωνσταντινίδου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον (στοιχεία θεωρίας)

Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον (στοιχεία θεωρίας) Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον (στοιχεία θεωρίας) Εισαγωγή 1. Τι είναι αυτό που κρατάς στα χέρια σου. Αυτό το κείµενο είναι µια προσπάθεια να αποτυπωθεί όλη η θεωρία του σχολικού µε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές Ενότητα 1: Εισαγωγή

Μεταγλωττιστές Ενότητα 1: Εισαγωγή Μεταγλωττιστές Ενότητα 1: Εισαγωγή Αγγελική Σγώρα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό: Λογισµικό. Το λογισµικό του συστήµατος: 1 Εισαγωγή ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΠΛ Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό: Λογισµικό. Το λογισµικό του συστήµατος: 1 Εισαγωγή ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΛ 031 2 Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό: Λογισµικό Γιώργος Χρυσάνθου http://www.cs.ucy.ac.cy/~yiorgos/ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 Εισαγωγή 2 Τα λειτουργικά συστήµατα 3 Το λογισµικό εφαρµογών 4 Γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης Κεφάλαιο 7 1. Σε τι διαφέρει ο Η/Υ από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές; Που οφείλεται η δυνατότητά του να κάνει τόσο διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (υποχρεωτικές για τον/την επόπτη/τρια) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ Επώνυμο: ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ Όνομα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα