Εισπνεόμενοι Αναισθητικοί Παράγοντες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισπνεόμενοι Αναισθητικοί Παράγοντες"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 105 Εισπνεόμενοι Αναισθητικοί Παράγοντες ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ, ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από την πρώτη εφαρμογή εισπνεόμενων ουσιών πριν δυο περίπου αιώνες για την επίτευξη χειρουργικής αναισθησίας, η εξέλιξη της αναισθησιολογίας άλλαξε την πορεία της ιατρικής, με την ανάπτυξη μιας ομάδας διαφορετικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν γενική αναισθησία. Σήμερα, στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η χρήση τους συνδυάζεται με πλήθος άλλων ουσιών στα πλαίσια της τεχνικής της ισορροπημένης αναισθησίας. Το παρόν άρθρο αναφέρεται συνοπτικά στους παλαιότερους εισπνεόμενους αναισθητικούς παράγοντες και εστιάζεται εκτενέστερα στα σύγχρονα και συχνότερα χρησιμοποιούμενα εισπνεόμενα αναισθητικά. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ Η ανακάλυψη των αναισθητικών αερίων έγινε με εκρηκτική ταχύτητα (Σχήμα 1). Σχήμα 1. Χρονολογική σειρά εισαγωγής αναισθητικών αερίων στη κλινική πράξη. ΑΛΟ-αλοθάνιο, ΜΕΘΟ-μεθοξυφλουράνιο, ΕΝΦ-ενφλουράνιο, ΙΣΟ-ισοφλουράνιο, ΔΕΣ-δεσφλουράνιο, ΣΕΒΟ-σεβοφλουράνιο. Παλαιότεροι αναισθητικοί παράγοντες Υποξείδιο του αζώτου N 2 O Το υποξείδιο του αζώτου ή πρωτοξείδιο του αζώτου (nitrous oxide, N 2 O) είναι ένα άχρωμο, άφλεκτο και σταθερό αέριο με μια πολύ ελαφριά γλυκιά οσμή και γεύση. Ανακαλύφθηκε από τον Joseph Pristley ( ), ενώ τις αναισθητικές ιδιότητες του υποξειδίου του αζώτου διαπίστωσε ο Humphry Davy ( ) σε ηλικία μόλις είκοσι ετών. Ονομάστηκε ιλαρυντικό αέριο (laughing gas), επειδή προκαλούσε ένα είδος ευφορίας, νευρικού γέλιου ή γλυκό αέριο (sweet gas), λόγω μιας ελαφριάς γλυκιάς γεύσης που άφηνε σε όσους το εισέπνεαν. Χαρακτηριστική είναι επίσης η ικανότητα διάχυσής του σε κλειστές κοιλότητες, γεγονός που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. αναισθησία για οφθαλμολογικές επεμβάσεις, σε παρουσία πνευμοθώρακα, πνευμονικών κύστεων κ.α.). Επίσης, λόγω της μεγαλύτερης κατά 35 φορές από το άζωτο διαλυτότητάς του στο αίμα, μπορεί να προκαλέσει υποξία από διάχυση. Για το λόγο αυτό, απαιτείται η χορήγηση 100% Ο 2 για λίγα min μετά τη διακοπή του Ν 2 Ο. Στη σύγχρονη αναισθησιολογία χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλους πιο ισχυρούς πτητικούς παράγοντες και η προσθήκη του ελαττώνει τις απαιτήσεις σε άλλους παράγοντες. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Παρ ότι γνωρίζουμε τον τρόπο χορήγησης ασφαλούς αναισθησίας, εν τούτοις δεν έχουμε σαφή εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο οι διαφορετικές αυτές ουσίες προκαλούν αναισθησία. Τον 19 ο αιώνα, ο Claude Bernard θεωρούσε τη «σκόπιμη» κυτταροπλασμική ροή αυτή ως βασικό χαρακτηριστικό των ζωντανών συστημάτων και υπέθετε ότι τα εισπνεόμενα αναισθητικά εμποδίζοντάς τη, δρουν με έναν ενιαίο τρόπο. Αργότερα, διατυπώθηκε ο κανόνας των Meyer-Overton, σύμφωνα με τον οποίο η αναισθησία προκαλείται όταν επαρκής αριθμός μορίων αναισθητικού

2 106 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ αερίου εισέρχεται/διαλύεται στη λιπώδη κυτταρική μεμβράνη των νευρώνων. Νεότερα δεδομένα υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένοι παράγοντες δρουν εμποδίζοντας τη μεταβίβαση νευρικών ώσεων στις συνάψεις διέγερσης και διευκολύνοντας τη στις συνάψεις αναστολής μέσω διαφόρων οδών [υποδοχέων του γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA), δράση της Ν-μεθυλ-D-ασπαρτάτης (NMDA)]. Σήμερα, η έρευνα της δράσης των εισπνεόμενων αναισθητικών συνδυάζει πλέον τις παραπάνω θεωρίες με άλλες ανακαλύψεις, όπως την εύρεση ασθενών van der Waals London δυνάμεων, τα κβαντικά δίπολα και τη θεωρία του νευρώνα του Hodgkin-Huxley, των οποίων η λεπτομερέστερη αναφορά ξεφεύγει του στόχου αυτού του άρθρου. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Τα εισπνεόμενα αναισθητικά ανάλογα με το αν σε θερμοκρασία και πίεση δωματίου βρίσκονται σε υγρή ή αέρια μορφή, δηλ. στη θερμοκρασία δωματίου βρίσκονται πάνω ή κάτω από την κριτική τους θερμοκρασία χωρίζονται σε πτητικά ή αέρια. Τα αέρια υγροποιούνται υπό πίεση και βρίσκονται αποθηκευμένα σε οβίδες από τις οποίες εξέρχονται σε αέριο μορφή, ενώ τα πτητικά είναι υγρά και εξατμίζονται με τη βοήθεια ειδικών συσκευών, των εξαεριστήρων (ή εξατμιστήρων). Οι τελευταίοι αποτελούν το ανάλογο της συσκευής στάγδην έγχυσης που υπάρχει για τα ενδοφλέβια αναισθητικά. Αποτελούνται από την είσοδο των φρέσκων αερίων τις «διαδρομές» για την κύρια και παράπλευρή ροή των αερίων, το θάλαμο εξάτμισης όπου περιέχει το πτητικό σε υγρή μορφή το οποίο εξατμίζεται με τη διέλευση της παράπλευρής ροής των φρέσκων αερίων, και τους ρυθμιστές ροών, θερμότητας και πίεσης και την έξοδο των κορεσμένων με το αναισθητικό αέριο. Υπάρχουν διαφορετικά είδη εξατμιστήρων για διαφορετικά πτητικά. Ιδιαίτερη συσκευή αποτελεί ο εξατμιστήρας του δεσφλουρανίου (σημείο βρασμού 22,8 ο C), που διαθέτει σύστημα εξωγενούς διατήρησης της θερμότητας και της πίεσης. Η ασφαλή χρήση τους απαιτεί τον έλεγχο συμβατότητας αναισθητικού-εξατμιστήρα αλλά και την αποφυγή υπερπλήρωσης, τοποθέτησης με μεγάλη κλίση ή ανατροπή, τον έλεγχο για διαρροές και σχηματισμό αφρού. Η γνώση της χημικής σύστασης των αναισθητικών αερίων δίνει τη δυνατότητα κατανόησης και των φυσικών τους ιδιοτήτων, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι μπορούμε να προβλέψουμε απευθείας τις αναισθητικές τους δράσεις. Οι περισσότεροι αναισθητικοί παράγοντες είναι αιθέρες (R-O-R) ή μη αρωματικοί αλογονομένοι υδρογονάθρακες ευθείας ή διακλαδωμένης αλύσου με όχι περισσότερο από 4 ή 5 άτομα άνθρακα. Το μήκος του μορίου, αλλά και το είδος του αλογόνου επηρεάζει σημαντικά τις αναισθητικές και φυσικοχημικές ιδιότητες του κάθε παράγοντα (Σχήμα 2, Πίνακας 1). Σχήμα 2. Χημική δομή επιλεγμένων εισπνεόμενων αναισθητικών.

3 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 107 ΙΔΙΟΤΗΤΑ Ν 2 Ο ΑΛΟ ΙΣΟ ΣΕΒΟ ΔΕΣ Μορφή ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΑΙΘΑΝΙΟ ΑΙΘΗΡ ΑΙΘΗΡ ΑΙΘΗΡ Μοριακό Βάρος Πυκνότητα Σημείο βρασμού -88, SVP 20 Ο C Σταθερότητα σε κανονικές συνθήκες Σταθερό Σταθερό Σταθερό Ασταθές Σταθερό Οσμή Ευχάριστη Ευχάριστη Δυσάρεστη Δυσάρεστη Ευχάριστη Συμβατικοί εξαερωτές Ναι Ναι Όχι Ναι Αντίδραση με μέταλλα Ναι Όχι Όχι Όχι Ευφλεκτότητα Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Συντηρητικά Θυμόλη Όχι Όχι Όχι Πίνακας 1. Φυσικοχημικές ιδιότητες των συχνότερα χρησιμοποιούμενων Πίνακας 1. Φυσικοχημικές ιδιότητες των συχνότερα χρησιμοποιούμενων εισπνεόμενων αναισθητικών. ΑΛΟ-αλοθάνιο, ΙΣΟ-ισοφλουράνιο, ΔΕΣ-δεσφλουράνιο, ΣΕΒΟ-σεβοφλουράνιο εισπνεόμενων αναισθητικών. ΑΛΟ-αλοθάνιο, ΙΣΟ-ισοφλουράνιο, ΔΕΣδεσφλουράνιο, ΣΕΒΟ-σεβοφλουράνιο ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Η ελάχιστη κυψελιδική συγκέντρωση (minimal alveolar concentration, MAC ή MAC 50 ), επίσης γνωστή και ως μέση κυψελιδική συγκέντρωση είναι δείκτης της ισχύς των αναισθητικών αερίων. Είναι ισοδύναμη της ED 50 των ενδοφλέβιων αναισθητικών και ορίζεται ως η ελάχιστη συγκέντρωση του αναισθητικού στον κυψελιδικό αέρα που, στο επίπεδο της θάλασσας (P=1 atm), σε θερμοκρασία δωματίου και παρουσία 50% οξυγόνου, εμποδίζει την αντανακλαστική κίνηση σ ένα επώδυνο ερέθισμα (όπως η τομή του δέρματος) στο 50% των πειραματόζωων που δεν έχουν λάβει προνάρκωση. Χαμηλή MAC σημαίνει υψηλή αναισθητική ισχύς και το αντίστροφο (Πίνακας 2). Ν 2 Ο). ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ MAC Αλοθάνιο 0,77% (0,6%) Ισοφλουράνιο 1,68% (0,55%) Ενφλουράνιο 1.68% Μεθοξυφλουράνιο 0.16% Σεβοφλουράνιο 2,05 % (0,66%) Ξένο (Xe) 70% Πίνακας 2. Οι τιμές MAC των εισπνεόμενων αναισθητικών σε μίγμα Ο 2 (και Ο 2 με Πίνακας 2. Οι τιμές MAC των εισπνεόμενων αναισθητικών σε μίγμα Ο 2 (και Ο 2 με Ν 2 Ο).

4 108 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η γνώση της MAC, πέραν της κλινικής σημασίας, επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ των διαφόρων παραγόντων και λειτουργεί ως πρότυπο μέγεθος στη διεξαγωγή μελετών. Πρέπει όμως να έχουμε υπόψη ότι: α) για διαφορετικούς αναισθητικούς παράγοντες η ίδια MAC αντανακλά διαφορετικές συγκεντρώσεις (π.χ. 1 MAC δεσφλουρανίου = 6% κυψελιδική συγκέντρωση, 1 MAC σεβοφλουρανίου= 2% κ.τ.λ) β) η MAC αντιπροσωπεύει μόνο ένα σημείο στη καμπύλη δόσης αποτελέσματος και ότι για να προκαλέσουμε αναισθησία σε «όλους» (ή στο 95% αυτών) τους ασθενείς χρειαζόμαστε 1,2-1,5 φορές τη MAC (MAC 95 ). Αντίστοιχα υπάρχει η MAC αφύπνισης που αντιστοιχεί σε 0,3-0,4 MAC, όταν βέβαια η αναισθησία πραγματοποιείται μόνο με εισπνεόμενα αναισθητικά. γ) επειδή η συγχορήγηση δυο αναισθητικών αερίων έχει συνεργικό αποτέλεσμα, οι MAC των δύο αυτών αερίων επίσης ακολουθεί αυτό το κανόνα (οι MAC τους δρουν αθροιστικά). Έτσι π.χ. μίγμα 0,5 MAC N 2 O και 0,5 MAC αλοθανίου θα εμποδίσει την αντανακλαστική κίνηση σε επώδυνο ερέθισμα όπως ακριβώς η χορήγηση 1MAC ισοφλουρανίου κ.ο.κ. δ) η MAC επηρεάζεται από πολλούς φυσιολογικούς και φαρμακολογικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, μειώνεται με την αύξηση της ηλικίας (κατά 10% ανά δεκαετία), τη χορήγηση οπιοειδών, βενζοδιαζεπινών, α 2- αγωνιστών, την αναιμία (πτώση αιματοκρίτη <10%), την υποθερμία, την υποξυγοναιμία (PaO 2 <40 mmhg), την υπονατριαιμία, κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας, σε περίπτωση οξείας κατάχρησης αλκοόλ, ενώ αυξάνεται με την κοκαΐνη, την εφεδρίνη, την παρουσία υπερνατριαιμίας στη μικρή ηλικία, στον χρόνιο αλκοολισμό και στην αυξημένη θερμοκρασία. ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ Τα εισπνεόμενα αναισθητικά χρησιμοποιούν ως πύλη εισόδου στον οργανισμό τους πνεύμονες. Η έκθεσή τους αυτή στην πνευμονική κυκλοφορία επιτρέπει την πιο γρήγορη εμφάνιση του φαρμάκου στο αρτηριακό αίμα και την ταχύτερη απομάκρυνσή του από τους πνεύμονες. Η πορεία τους καθορίζεται ως εξής: α) παροχή του αναισθητικού στους πνεύμονες μέσω των εισπνεόμενων αερίων β) πρόσληψη του αερίου από τους ιστούς γ) μεταβολισμός και δ) αποβολή από τον οργανισμό (Σχήμα 3). Η αναισθητική τους δράση βέβαια εξαρτάται από την επίτευξη μιας συγκεκριμένης συγκέντρωσης στον εγκέφαλο (C br ). Η παροχή του αναισθητικού στους πνεύμονες επηρεάζεται από την συγκέντρωση του αναισθητικού στα εισπνεόμενα αέρια (F i ) και τον κυψελιδικό αερισμό (V A ). Η συγκέντρωση όμως που δείχνει ο εξατμιστήρας, δεν ισούται με αυτή που λαμβάνει ο ασθενής λόγω της ανάμιξης των φρέσκων αερίων του αναισθητικού μηχανήματος με αυτά του κυκλώματος. Η F i θα είναι πλησιέστερα στη συγκέντρωση του αερίου στα φρέσκα αέρια, εφόσον η ροή των φρέσκων αερίων (FGF) είναι υψηλή, το αναπνευστικό κύκλωμα είναι μικρό και η απορρόφηση του αναισθητικού από το υλικό του κυκλώματος είναι επίσης μικρή. Από την άλλη, όσο πιο υψηλός είναι ο V A, τόσο πιο γρήγορη η αύξηση της συγκέντρωσης του εισπνεόμενου αναισθητικού στο κυψελιδικό αέρα (F A ) και τόσο πιο γρήγορη η απορρόφηση του από το αίμα (=γρήγορη εισαγωγή στην αναισθησία). Η μερική πίεση του αναισθητικού αερίου στο αίμα (P A ) είναι επίσης σημαντική γιατί καθορίζει την μερική πίεση του αναισθητικού στο αίμα και κατ επέκταση στον εγκέφαλο (όργανο στόχος). Ο ρυθμός πρόσληψης του αερίου από τους ιστούς εξαρτάται από συντελεστή διαλυτότητας του αερίου στου διαφόρους ιστούς, ενώ ο ρυθμός αύξησης της κυψελιδικής τάσης είναι αντίστροφα ανάλογος με τη διαλυτότητα του αερίου. (Πίνακας 3). Αριθμητικά, η πρόσληψη του αναισθητικού αντανακλάται στην κυψελίδο - φλεβική διαφορά τάσης (PA-v). Σχήμα 3. Απεικόνιση του κύκλου των εισπνεόμενων αναισθητικών.

5 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 109 ΙΣΤΟΣ Ν 2 Ο ΙΣΟ ΣΕΒΟ ΔΕΣ Αίμα/αέριο Εγκέφαλος Καρδιά Ήπαρ Νεφροί Μύες Λίπος ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 0,004% < 0.2% 0.02% < 5% Πίνακα 3. Επιλεγμένα φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά αερίων αναισθητικών. ΙΣΟισοφλουράνιο, Πίνακα 3. Επιλεγμένα φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά αερίων αναισθητικών. ΙΣΟ-ισοφλουράνιο, ΔΕΣ-δεσφλουράνιο, ΔΕΣ-δεσφλουράνιο, ΣΕΒΟ-σεβοφλουράνιο ΣΕΒΟ-σεβοφλουράνιο Συνοπτικά, η εισαγωγή στην αναισθησία επιταχύνεται: - Όταν ο ασθενής υπεραερίζεται - Όταν αυξάνεται η εισπνεόμενη συγκέντρωση του αναισθητικού - Όταν μειώνεται η καρδιακή παροχή Ενώ επιβραδύνεται όταν είναι αυξημένος ο συντελεστής διαλυτότητας, η καρδιακή παροχή αυξάνεται και ο κυψελιδικός αερισμός μειώνεται. Τέλος, η αποβολή τους από τον οργανισμό και ιδιαίτερα η σχέση του ρυθμού πρόσληψης με αυτήν του ρυθμού αποβολής (=αύξηση και μείωση της κυψελιδικής συγκέντρωσης) είναι αυτή που καθορίζει το ρυθμό ανάνηψης από την αναισθησία. Αυτή διενεργείται είτε με βιομετατροπή σε ανενεργούς μεταβολίτες, είτε με την εκπνοή, είτε (σε μικρότερο βαθμό) με διάχυση του αναισθητικού από το δέρμα. ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Οι κυριότερες κλινικές επιδράσεις των εισπνεόμενων αναισθητικών στα διάφορα όργανα παρουσιάζονται στο Πίνακας 4. Συνοπτικά φαίνεται ότι, στο κυκλοφορικό μειώνουν την μέση αρτηριακή πίεση, τις συστηματικές αγγειακές αντιστάσεις, την καρδιακή παροχή (παρόλο που προκαλούν αύξηση της καρδιακής συχνότητας) όπως και την ηπατική και νεφρική αιματική ροή. Στο αναπνευστικό μειώνουν την ουδό άπνοιας και τον αναπνεόμενο όγκο ενώ επιπλέον, το δεσφλουράνιο είναι ερεθιστικό για τους αεραγωγούς. Στο κεντρικό νευρικό σύστημα προκαλούν αύξηση της αιματικής εγκεφαλικής ροής και της ενδοκράνιας πίεσης και μείωση του εγκεφαλικού μεταβολικού ρυθμού. Όλα τα αλογονομένα αναισθητικά μπορούν να πυροδοτήσουν κακοήθη υπερθερμία, ενώ εικάζεται ότι η παρατεταμένη έκθεση σε αναισθητικές συγκεντρώσεις ιδιαίτερα του υποξειδίου του αζώτου μπορεί να οδηγήσει σε καταστολή του μυελού των οστών, ακόμη και σε νευρολογικές ανεπάρκειες. Τοξικοί τέλος θεωρούνται και οι μεταβολίτες του σεβοφλουρανίου, ένας εκ των οποίων [ουσία Α ή φθοριομεθυλ-2,2-διφθορο-1-(τριφθορομεθυλ)βινυλ)αιθέρας] κατηγορείται για ήπατο- και νέφρο-τοξικότητα. Τέλος, η μακροχρόνια έκθεση του προσωπικού του χειρουργείου σε εισπνεόμενους αναισθητικούς παράγοντες αποτελεί σημαντικό παράγοντα εμφάνισης εκδηλώσεων χρόνιας τοξικότητας, όπως: ζάλη, ναυτία, δυσκολία συγκέντρωσης, ερεθισμός των οφθαλμών, διαταραχές της συμπεριφοράς, έκπτωση επαγγελματικών δεξιοτήτων, περιφερική νευροπάθεια, βρογχικό άσθμα, παραισθησίες, αλλεργικό δερματικό έκζεμα, εμβρυοτοξικότητα και βλάβες στο αιμοποιητικό σύστημα (οι τελευταίες δυο αφορούν κυρίως το Ν 2 Ο). Γι αυτό και σύμφωνα με το Δι-

6 110 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ εθνές Ινστιτούτο Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (NIOSH) καθώς και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (OSHA),οι εργαζόμενοι στους χώρους του χειρουργείου (συμπεριλαμβανομένης της αίθουσας ανάνηψης) δεν θα πρέπει να εκτίθενται κατά ένα μέσο όρο 8 ωρών ημερησίως σε επίπεδα μεγαλύτερα των 2 ppm για τους αλογονωμένους παράγοντες (πτητικά αναισθητικά) και όχι μεγαλύτερα από 0,5 ppm, όταν οι παράγοντες αυτοί χορηγούνται ταυτόχρονα με Ν 2 Ο, τα επίπεδα του οποίου δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 25 ppm. Σύστημα Παράμετρος Ν 2 Ο ΙΣΟ ΔΕΣ ΣΕΒΟ Συσταλτικότητα ΑΝΑΠΝΕΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΦΡΟΙ ΝΕΥΡΙΚΟ CO Α/ MAP Α/ HR SVR Α/ Cor BF V T RR PaCO 2 Α Βρογχοδιαστολή Α CBF ICP CMRO 2 Επιληπτογόνος δραστηριότητα Νευρομυϊκός μη αποπολωτικος αποκλεισμός RBF GFR?? Διούρηση?? HBF Α: Αμετάβλητο,?: Αβέβαιο αποτέλεσμα, MAP: Μέση αρτηριακή πίεση, HR:Καρδιακή συχνότητα, SVR:Συστηματικές αγγειακές αντιστάσεις, CO: Καρδιακή παροχή, V T : Αναπνεόμενος όγκος, RR: Αναπνευστική συχνότητα, CBF: Εγκεφαλική αιματική ροή, ICP: Ενδοκράνια πίεση, CMRO 2 : Εγκεφαλικός μεταβολικός ρυθμός, RBF: Νεφρική αιματική ροή, GFR: Ρυθμός σπεριραματικής διηθησής, HBF: Ηπατική αιματική ροή, ΙΣΟ-ισοφλουράνιο, ΔΕΣ-δεσφλουράνιο, Α: Αμετάβλητο,?: ΣΕΒΟ-σεβοφλουράνιο Αβέβαιο αποτέλεσμα, MAP : Μέση αρτηριακή πίεση, HR:Καρδιακή συχνότητα, Πίνακας 4. Κλινική φαρμακολογία των κυριότερων αναισθητικών αερίων. SVR:Συστηματικές αγγειακές αντιστάσεις, CO: Καρδιακή παροχή, V T : Αναπνεόμενος όγκος, RR: Αναπνευστική συχνότητα, CBF: Εγκεφαλική αιματική ροή, ICP: Ενδοκράνια πίεση, CMRO 2 : Εγκεφαλικός μεταβολικός ρυθμός, RBF: Νεφρική αιματική ροή, GFR: Ρυθμός σπεριραματικής διηθησής, HBF: Ηπατική αιματική ροή

7 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 111 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Η έρευνα για νέα αναισθητικά αέρια δεν έχει σταματήσει, μια που, όπως φαίνεται από τα παραπάνω, ακόμα και οι σύγχρονοι παράγοντες απέχουν από το ιδεώδες αναισθητικό αέριο, το οποίο πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Φυσικά: Να έχει μοριακή και φυσική σταθερότητα (να μη διασπάται παρουσία φωτός, θερμότητας, κ.τ.λ.). Να μην είναι ερεθιστικό για τους αεραγωγούς, να είναι φθηνό και εύκολο στη χρήση, άφλεκτο, να μη χρειάζεται συντηρητικά,να έχει μακρό χρόνο ζωής και να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Φαρμακοκινητικά: Χαμηλή MAC (υψηλό συντελεστή διαλυτότητας λίπους/ αερίου) Να επιτρέπει ταχεία μεταβολή του βάθους αναισθησίας (υψηλό συντελεστή διαλυτότητας αίματος/αερίου) Φαρμακοδυναμικά: Έλλειψη τοξικότητας, απουσία ή προβλέψιμές καρδιοαναπνευστικές επιδράσεις, εύκολα αναστρέψιμες, απουσία διέγερσης του Κ.Ν.Σ, αλληλεπίδρασης με φάρμακα, επίδρασης στην εγκυμονούσα μήτρα και τέλος να έχει αναλγητικές ιδιότητες Το σίγουρο είναι ότι οι εισπνεόμενοι αναισθητικοί παράγοντες θα συνεχίσουν και στο μέλλον να αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της αναισθησιολογίας. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Nagelhout JJ, Plaus KL. Inhalation anesthetics In Nagelhout JJ, Plaus KL(Eds)Nurse Anesthesia,5th Edition, Elsevier, 2013, pp Inhalation anesthetics. In Butterworth J, Mackey DC, Wasnick J.(Eds) Morgan and Mikhail s Clinical Anesthesiology, 5th Edition, Lange Medical Books, 2013, pp O Donell J. Inhalation Anesthesia. In Ouellette RG, Joyce JA (Eds), Pharmacology for Nurse Anaesthesiology, Jones & Barlett Publishers LCC, 2011, pp Macksey LF. Volatile anesthetics and physiologic response. In MAckse LF (Ed), Nurse Anesthesia Pocket Guide,2nd Edition, Jones & Barlett Publishers LCC, 2010, pp

8

Ενδοφλέβιοι Αναισθητικοί Παράγοντες

Ενδοφλέβιοι Αναισθητικοί Παράγοντες ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 95 Ενδοφλέβιοι Αναισθητικοί Παράγοντες ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΧΑΜΑΪΔΗ ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Δεκέμβριο του 1665, ανακοινώθηκε από τον καθηγητή Αστρονομίας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος Εξεταστικής Επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 851 Αθήνα, Ιούλιος 2014

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 851 Αθήνα, Ιούλιος 2014 1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΗ Νο 851 Αθήνα, Ιούλιος 2014 Καθηγήτρια Γεωργία Γερολουκά-Κωστοπαναγιώτου Αναισθησιολόγος-Εντατικολόγος ιευθύντρια Β Πανεπιστηµιακής Κλινικής Αναισθησιολογίας, Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΟΡΗΓΩΝΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΟΡΗΓΩΝΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΟΡΗΓΩΝΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας

Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας 46 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας Π.ΜΑΪΔΑΤΣΗ MONΠORING ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΠΕΡΙΟΧΙΚΗ Η παρακολούθηση του ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DIPRIVAN 10mg/ml (1%) και 20mg/ml (2%) γαλάκτωμα για ένεση ή έγχυση

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DIPRIVAN 10mg/ml (1%) και 20mg/ml (2%) γαλάκτωμα για ένεση ή έγχυση ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DIPRIVAN 10mg/ml (1%) και 20mg/ml (2%) γαλάκτωμα για ένεση ή έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικό συστατικό Propofol

Διαβάστε περισσότερα

4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ» 6, 7 και 8 Νοεμβρίου 2014 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY

4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ» 6, 7 και 8 Νοεμβρίου 2014 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία και Φαρμακολογία του Κεντρικού Νευρικού Αποκλεισμού

Φυσιολογία και Φαρμακολογία του Κεντρικού Νευρικού Αποκλεισμού ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 77 Φυσιολογία και Φαρμακολογία του Κεντρικού Νευρικού Αποκλεισμού Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΖΑΡΑΛΙΔΟΥ Σε αντίθεση με πολλά άλλα φάρμακα, η κύρια δράση των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Νεώτερα Τοπικά Αναισθητικά και Συνδυασμοί τους με Άλλα Φάρμακα

Νεώτερα Τοπικά Αναισθητικά και Συνδυασμοί τους με Άλλα Φάρμακα ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 29 Νεώτερα Τοπικά Αναισθητικά και Συνδυασμοί τους με Άλλα Φάρμακα Ρ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-Ε. ΤΖΟΒΑΪΡΗ-ΤΣΑΚΩΝΑ Το 1905 κατασκευάστηκε από τον Einborn το πρώτο τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Τοποπεριοχική Αναισθησία

Τοποπεριοχική Αναισθησία ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 169 Τοποπεριοχική Αναισθησία ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ, αννα συμεωνιδου, ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΣΙΩΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΓΚΑΒΑΛΙΖΟΥΔΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τοποπεριοχική

Διαβάστε περισσότερα

Πτητικά αναισθητικά στη σύγχρονη αναισθησιολογική πρακτική

Πτητικά αναισθητικά στη σύγχρονη αναισθησιολογική πρακτική Στρογγυλή Τράπεζα Πτητικά αναισθητικά στη σύγχρονη αναισθησιολογική πρακτική Πτητικά αναισθητικά στη σύγχρονη αναισθητική πρακτική Τρικούπη Αναστασία Η σύγχρονη αναισθησιολογία πιστεύεται ότι ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχική Αναισθησία σε Παιδιά

Περιοχική Αναισθησία σε Παιδιά ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 11 Περιοχική Αναισθησία σε Παιδιά Δ. ΜΙΧΑΛΟΥ ΔΗΣ Μ. Ψ ΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ Ο. ΦΡΑΪΔΑΚΗΣ Κατά tην τελευταία lοετία, η εφαρμογή της περιοχικής αναισθησίας στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία 60 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΊΊΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Η νοσογόνος παχυσαρκία (ΝΠ) είναι μια πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου.

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου. Κλινικές υποδείξεις περιεγχειρητικής αντιµετώπισης υπερηλίκων Αικατερίνη Λαµπαδαρίου *, Ελένη Παπαϊωάννου *, Παντελία Νασοπούλου **, Βίρνα Τανού ** * Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» ** Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οπιοειδή ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΣΗ, ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

Οπιοειδή ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΣΗ, ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 113 Οπιοειδή ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΣΗ, ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Το όπιο προέρχεται από την ελληνική λέξη οπός που σημαίνει γαλακτώδης χυμός των φυτών. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΕΘΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΘΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 1 2 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Aβραµίκα Μαρία. Καθηγήτρια Εφαρµογών (Επιβλέπουσα) ηµητριάδου Αλεξάνδρα. Καθηγήτρια Εφαρµογών Γκέλιου Ελένη. Καθηγήτρια Εφαρµογών 3 Σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΑΣ» 29-30 Νοεμβρίου 2012 και 1η Δεκεμβρίου 2012 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΑΣ» 29-30 Νοεμβρίου 2012 και 1η Δεκεμβρίου 2012 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Τοξικολογία- Διατροφή

Τοξικολογία- Διατροφή Τοξικολογία- Διατροφή 1 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σκοπός του πονήματος αυτού είναι να συμβάλλει στην βασική εκπαίδευση του διαιτολόγου με στοιχειώδεις γνώσεις για την βλαπτική επίδραση διαφόρων ουσιών στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SevoFlo Υγρό για εισπνεόµενους ατµούς για χρήση σε σκύλους. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Εκτίμηση και κατηγοριοποίηση του πόνου στα ζώα εργαστηρίου»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Εκτίμηση και κατηγοριοποίηση του πόνου στα ζώα εργαστηρίου» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εκτίμηση και κατηγοριοποίηση του πόνου στα ζώα εργαστηρίου» Ειρήνη Συμεών Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Μυοχαλαρωτικά και Παρακολούθηση του Νευρομυϊκού Αποκλεισμού

Μυοχαλαρωτικά και Παρακολούθηση του Νευρομυϊκού Αποκλεισμού ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 127 Μυοχαλαρωτικά και Παρακολούθηση του Νευρομυϊκού Αποκλεισμού ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜΑΝΙΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΙΟΓΚΑ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΑΧΙΝΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΟΣ 1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006 Το παρόν κείµενο παρέχεται στους φοιτητές ως βοήθηµα που θα διευκολύνει τη µελέτη του µαθήµατος. Βιβλίο αναφοράς εξακολουθεί να παραµένει η ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλοκές Τοποπεριοχικής Αναισθησίας

Επιπλοκές Τοποπεριοχικής Αναισθησίας ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 65 Επιπλοκές Τοποπεριοχικής Αναισθησίας Ν.ΓΟΡΓΙΑΣ Η αντικειμενική προσέγγιση του θέματος των επιπλοκών της περιοχικής αναισθησίας παρουσιάζει δυσκολίες για

Διαβάστε περισσότερα

Το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα, ο διφασµατικός δείκτης (BIS) και το βάθος αναισθησίας. Πού βρισκόµαστε σήµερα;

Το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα, ο διφασµατικός δείκτης (BIS) και το βάθος αναισθησίας. Πού βρισκόµαστε σήµερα; Το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα, ο διφασµατικός δείκτης (BIS) και το βάθος αναισθησίας. Πού βρισκόµαστε σήµερα; Πέτρου Αναστάσιος, Χορταριά Γεωργία ABSTRACT The electroencephalogram, the bispectral index (BIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Dormicum 5 mg/5 ml, 15 mg/3 ml, 50 mg/10 ml ενέσιμο διάλυμα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Dormicum 5 mg/5 ml: Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Νίκος Καρατζάς Κεφάλαιο: Θεωρία Αποσυμπίεσης Μέρος 1 ο Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Κείμενο: Νίκος Καρατζάς Φωτογραφίες:

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα που Δρουν στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα

Φάρμακα που Δρουν στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 135 Φάρμακα που Δρουν στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα ΦΡΙΞΟΣ ΤΑΧΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η φυσιολογία του οργανισμού διατηρείται από μια σύνθετη ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Οξύς Μετεγχειρητικός Πόνος

Οξύς Μετεγχειρητικός Πόνος ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 259 Οξύς Μετεγχειρητικός Πόνος ΒΑΓΙΑ ΝΤΡΙΤΣΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΝΤΣΙΔΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 1. Μετεγχειρητικός πόνος Ο

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες Παθολογικές Καταστάσεις από Ακραίες Βαρομετρικές Συνθήκες

Επείγουσες Παθολογικές Καταστάσεις από Ακραίες Βαρομετρικές Συνθήκες 204 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ Επείγουσες Παθολογικές Καταστάσεις από Ακραίες Βαρομετρικές Συνθήκες ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓ ΛΟΥ Α. ΥΠΟΒΑΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα