Ε. Ατσάλη Φ. Ψύχου. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Προβλήματα του άκρου ποδιού στα παιδιά - Μέρος Ι. Ρευματολογικό Ιατρείο Α Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε. Ατσάλη Φ. Ψύχου. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Προβλήματα του άκρου ποδιού στα παιδιά - Μέρος Ι. Ρευματολογικό Ιατρείο Α Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών"

Transcript

1 Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 54, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Προβλήματα του άκρου ποδιού στα παιδιά - Μέρος Ι Ε. Ατσάλη Φ. Ψύχου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο πόνος στο άκρο πόδι μπορεί να οφείλεται σε τοπικά, συστηματικά, μηχανικά ή φλεγμονώδη αίτια. Η επιτυχής αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών προϋποθέτει ταυτοποίηση της πρωτοπαθούς παθολογίας και των δευτερογενών εκδηλώσεών της, γεγονός που απαιτεί εξοικείωση με τη διάπλαση και τις ανατομικές παραλλαγές του άκρου ποδιού. Η γνώση της ανατομίας και των λειτουργιών του άκρου ποδιού είναι ως εκ τούτου βασικής σημασίας για τη σωστή διάγνωση. Στην ανασκόπηση αυτή συζητούνται η αιτιολογία, η διάγνωση και γενικές γραμμές αντιμετώπισης των συχνότερων συγγενών και επίκτητων ανωμαλιών του άκρου ποδιού. (Δελτ Α Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 2007, 54(1):53-62) Λέξεις ευρετηριασμού: ανατομία άκρου ποδιού, διάπλαση άκρου ποδιού, λειτουργίες άκρου ποδιού, απεικονιστικός έλεγχος άκρου ποδιού, συγγενείς ανωμαλίες άκρου ποδιού. Ρευματολογικό Ιατρείο Α Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών Υποβλήθηκε: 05/06/06 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κλινική εκτίμηση των προβλημάτων του άκρου ποδιού δεν είναι πάντα εύκολη στα παιδιά, ιδιαίτερα στα νήπια (1-3 χρόνων), λόγω της ιδιαίτερης κατασκευής του παιδικού ποδιού, αλλά και της ύπαρξης φυσιολογικών παραλλαγών και νοσημάτων του μυοσκελετικού συστήματος, οι οποίες, χωρίς μερικές φορές να εδράζονται στο άκρο πόδι, επηρεάζουν την εμφάνιση ή και τις λειτουργίες του. Έτσι, π.χ. η έσω στροφή του μεγάλου δακτύλου μπορεί να οφείλεται σε ραιβό μετατάρσιο αλλά και σε έσω στροφή του κνημιαίου ή του μηριαίου οστού 1-3. Εκτός από την κλινική εκτίμηση και η αξιολόγηση του απεικονιστικού ελέγχου απαιτεί εξοικείωση με τη μεταβαλλόμενη ακτινολογική εικόνα του διαπλασσόμενου παιδικού ποδιού 4. Η διάγνωση της αρθρίτιδας είναι συχνά δύσκολη στα παιδιά, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της νόσου, λόγω της αδυναμίας λήψης ιστορικού κατευθείαν από τους μικρούς ασθενείς, της συχνά φτωχής συνεργασίας τους κατά την εξέταση, της απουσίας ειδικού διαγνωστικού εργαστηριακού ελέγχου και του μεγάλου αριθμού

2 54 Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 54, 2007 Φάλαγγες Πρόσθιο πόδι Μεταταρσιοφαλαγγικές αρθρώσεις A B Μετατάρσια Μέσο πόδι Οπίσθιο πόδι Σφηνοειδή Άρθρωση Lisfranc's Κυβοειδές Σκαφοειδές Άρθρωση Chopart's Αστράγαλος Πτέρνα Υπαστραγαλική άρθρωση ΕικΟνα 1. Οστά και αρθρώσεις άκρου ποδιού. (από: Gore AI, Spencer JP. The newborn foot. Αm Fam Physician 2004; 69: ) των νοσημάτων που επηρεάζουν το μυοσκελετικό σύστημα 5-9. Τα μικρά παιδιά δεν είναι εύκολο να περιγράψουν ή και να εντοπίσουν τον πόνο, ενώ συχνά τον συνηθίζουν, θεωρώντας τον φυσιολογικό στοιχείο της καθημερινότητας. Με τον ευφάνταστο τρόπο που αντιμετωπίζουν τα πάντα, βρίσκουν τρόπους επίλυσης του πρόβληματός τους: γίνονται ευερέθιστα και απαιτητικά στις μετακινήσεις τους ή ακινητοποιούν τις αρθρώσεις που έχουν προσβληθεί στις θέσεις που πονούν λιγότερο, τροποποιούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες ή ακόμα και τις περιορίζουν σημαντικά. Το πρόβλημα διαφεύγει συχνά από τους γονείς με αποτέλεσμα τυχαίοι τραυματισμοί, εμφάνιση πυρετού ή εμφάνιση χωλότητας να είναι συνήθεις λόγοι για τους οποίους ζητούν ιατρική βοήθεια Η ανάλυση, συνεπώς, των προβλημάτων του άκρου ποδιού προϋποθέτει αναφορά στις ανατομικές και λειτουργικές ιδιομορφίες του παιδικού ποδιού. ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΙΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Το άκρο πόδι, έργο τέχνης και μηχανικό αριστούργημα κατά τον Leonardo da Vinci, παίζει βασικό ρόλο στην κίνηση του ανθρώπου. Συμπεριφέρεται ως μοχλός που προωθεί αποτελεσματικά το σώμα κατά τη βάδιση και το τρέξιμο και εύκαμπτη δομή ΕικΟνα 2. (Α) Υπτιασμός, (Β) πρηνισμός άκρου ποδιού. (τροποποιημένο από: Gross RH. The pediatric orthopaedic examination. In: Morrissy RT, Weinstein SL, editors. Lovell & Winter s Pediatric Orthopaedics, 4th ed, Philadelphia: Lippincot-Raven Publishers,1996; p.51-91) που προσαρμόζεται σε ανώμαλες επιφάνειες κατά τη στάση. Επιπλέον, εξασφαλίζει σταθερή στήριξη στο σώμα, παρέχει πληροφορίες για την επιφάνεια στήριξης και το είδος επαφής με αυτήν και απoσβένει επιβλαβείς κραδασμούς που δημιουργούνται κατά την επαφή του με το έδαφος 13,14. To άκρο πόδι απαρτίζεται από 28 οστά που συνδέονται με 57 αρθρώσεις. Διακρίνεται (εικόνα 1) σε πρόσθιο (μετατάρσια και φάλαγγες), μέσο (σκαφοειδές, κυβοειδές και 3 σφηνοειδή) και οπίσθιο (αστράγαλος και πτέρνα). Κύρια άρθρωση του άκρου ποδιού είναι η υπαστραγαλική (αστραγαλοπτερνική διάρθρωση) η οποία μαζί με την ποδοκνημική (αστραγαλοκνημική διάρθρωση) απαρτίζουν ενιαία λειτουργική μονάδα. Η ποδοκνημική επιτρέπει τη ραχιαία έκταση και την πελματιαία κάμψη του άκρου ποδιού και η υπαστραγαλική τον πρηνισμό (έξω αναστροφή πτέρνας, ραχιαία έκταση και απαγωγή μέσου ποδιού) και τον υπτιασμό (έσω αναστροφή πτέρνας, πελματιαία κάμψη και προσαγωγή μέσου ποδιού) (εικόνα 2). Η εγκάρσια ή χοπάρτειος διάρθρωση του ταρσού (άρθρωση Chopart - αστραγαλοσκαφοειδής και πτερνοκυβοειδής διάρθρωση, εικόνα 1) λειτουργεί συνεργιστικά με την υπαστραγαλική. Χάρη στον πρηνισμό, που επιτελείται μέσω της υπαστραγαλικής και της χοπάρτειας άρθρωσης, αυξάνεται το εύρος κίνησης του μέσου ποδιού, το άκρο πόδι προσαρμόζεται σε ανώμαλες επιφάνειες και αποσβήνονται οι δυνάμεις που δημιουργούνται κατά την επαφή με το έδαφος. Αντίθετα, κατά τον υπτιασμό ελαττώνεται το εύρος κίνησης στο μέσο πόδι και δημιουργείται στερεή επιφάνεια που επιτρέπει την προώθηση του σώματος κατά το βάδισμα. Οι ταρσομετατάρσιες και οι μεταταρσιοφαλαγγικές διαρθρώσεις επιτρέπουν στο πρόσθιο πόδι τον υπτιασμό και τον πρηνισμό, την κίνηση σε σχέση με το

3 Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 54, Πινακας 1. ΕνδομΗτριοι και εξωμητριοι παραγοντες που επηρεαζουν τη μορφολογια του Ακρου ποδιου Ενδομήτριοι παράγοντες μητρικής ή εμβρυϊκής προέλευσης Πολλαπλή κύηση ινομυώματα, διαμαρτίες ή αυξημένος μυϊκός τόνος μήτρας Ανωμαλίες ΣΣ μητέρας Υπέρταση μητέρας Ολιγοϋδράμνιο Δυσαναλογία πυέλου - εμβρύου Ανάλογο κληρονομικό αναμνηστικό (π.χ. ραιβοϊπποποδία) Eμβρυϊκή προβολή άλλη πλην της κεφαλικής Μακροσωμία εμβρύου Υποτονία εμβρύου κεντρικής αιτιολογίας ή από βλάβη περιφερικού νευρικού συστήματος Συγγενείς μυοπάθειες Διαταραχή μυϊκής ισορροπίας Συγγενείς ή μη συγγενείς παράγοντες που δρουν εξωμήτρια Αρθρογρύπωση Όγκος εγκεφάλου Εγκεφαλική παράλυση Μυϊκή δυστροφία Duchenne Nόσος Charcot-Marie-Tooth Αταξία Friedreich Δυσραφισμός Αγενεσία ιερού Όγκος νωτιαίου μυελού οπίσθιο πόδι και στο άκρο πόδι την προσαρμογή στο έδαφος κατά την έσω και έξω αναστροφή, ιδιαίτερα κατά τη βάδιση σε ανώμαλη επιφάνεια To άκρο πόδι εμφανίζει τρία τόξα: το έσω επίμηκες, το έξω επίμηκες και το εγκάρσιο, τα οποία οφείλονται στο σχήμα των οστών και τη διάταξή τους, που διατηρείται με τη σύμπραξη μυών, τενόντων και συνδέσμων. Το έσω επίμηκες τόξο σταθεροποιείται στην περιοχή της χοπάρτειας άρθρωσης από τον πελματιαίο πτερνοσκαφοειδή και το μακρό πελματιαίο σύνδεσμο ο οποίος επιπλέον διαμορφώνει το έξω πελματιαίο χείλος, ενώ ο λισφράγκειος σύνδεσμος σταθεροποιεί το εγκάρσιο τόξο στην περιοχή μετάπτωσης του μέσου στο πρόσθιο πόδι 14-16,19. Η μορφολογία του άκρου ποδιού επηρεάζεται στη ΕικΟνα 3. Μ ή - τρα. (Leonardo Da Vinci, 1489) βρεφική και την παιδική ηλικία από ενδομήτριους και εξωμήτριους παράγοντες (πίνακας 1). Η ανάγκη εξοικονόμησης χώρου ενδομήτρια συνοδεύεται από συγκάμψεις μυών και αρθρώσεων και παρεκκλίσεις της ευθυγράμμισης των κάτω άκρων του εμβρύου. Η ενδομήτρια θέση επηρεάζει τη διαμόρφωση του κάτω άκρου και εξωμήτρια, για χρονικό διάστημα 3-4 χρόνων, μερικές δε φορές και περισσότερο. Έτσι στο νεογέννητο τα ισχία και τα γόνατα διατηρούνται σε κάμψη η οποία αποκαθίσταται σε 4-6 μήνες, το κατώτερο τμήμα του κάτω άκρου και το άκρο πόδι εμφανίζουν συχνά έσω στροφή (έσω κνημιαία στροφή) και τα άκρα πόδια επιπλέον υπτιασμό, διότι ενδομήτρια τα κάτω άκρα είναι αναδιπλωμένα και τα άκρα πόδια έρχονται συχνά σε επαφή με την οπίσθια επιφάνεια του ετερόπλευρου μηρού (εικόνα 3) 17, Στη γέννηση ο σκελετός του άκρου ποδιού είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος χόνδρινος και απεικονίζεται ακτινολογικά ως χαλαρή συνάθροιση των πυρήνων οστέωσης του αστραγάλου, της πτέρνας και των οστεοποιημένων διαφύσεων των οστών, των φαλάγγων και των μεταταρσίων (εικόνα 4). Η σύσταση αυτή καθιστά το βρεφικό άκρο πόδι εξαιρετικά εύκαμπτο, του επιτρέπει να συμπεριφέρεται ως κέρινο πρότυπο το οποίο διαμορφώνεται υπό την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων, ταυτόχρονα, όμως, κάνει δύσκολη την ακτινολογική του εκτίμηση. Έτσι, σε ετερόπλευρη παθολογία, η αξιολόγηση των ακτινολογικών ευρημάτων βασίζεται συχνά στη σύγκριση της εικόνας των δύο άκρων 20,23. Ο μηχανισμός με τον οποίο αυξάνονται και διαπλάθονται τα οστά του κάτω άκρου δεν είναι ενιαίος. Τα μακρά οστά, κνήμη και περόνη, έχουν στο

4 56 Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 54, 2007 ΓΕΝΝΗΣΗ Σφηνοειδές ΙΙΙ 9 εμ.μην μην. Σφηνοειδές ΙΙ 14 εμ.μην. - 4 χρ. Σφηνοειδές Ι 9 εμ.μην. - 4 χρ. Κυβοειδές 9 εμ.μην. - 3 μην. Σκαφοειδές 13 μην. - 5 χρ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΥΡΗΝΕΣ Εμφάνιση Σύντηξη 2-5 χρ χρ. 2-5 χρ χρ. 18 μην. - 4 χρ χρ. 3-6 χρ. 17 μην. - 4 χρ χρ. ΕικΟνα 4. Σκελετική ωρίμανση άκρου ποδιού. Χρόνοι εμφάνισης δευτερογενών πυρήνων οστέωσης (εμ. μην. = εμβρυϊκός μήνας) χρ χρ. εγγύς και άπω άκρο τους, ανάμεσα στην επίφυση και στη μετάφυση, αυξητικές πλάκες (συζευκτικός χόνδρος) και η κατά μήκος αύξησή τους επιτυγχάνεται με ενδοχόνδρια οστέωση των περιοχών αυτών. Τα άκρα τους, οι επιφύσεις, οι οποίες καλύπτονται από τον αρθρικό χόνδρο και μετέχουν στο σχηματισμό των αρθρώσεων, είναι αρχικά -σχεδόν εξ ολοκλήρουχόνδρινες και οστεοποιούνται προοδευτικά. Ο αρθρικός χόνδρος έχει κάποιο αυξητικό δυναμικό και μετέχει στην αύξηση της επίφυσης. Η κατά πλάτος αύξηση των μακρών οστών επιτυγχάνεται με απόθεση οστού από το περιχόνδριο (στην περιοχή των αυξητικών πλακών και των επιφύσεων) και περιόστεο (στην περιοχή των μεταφύσεων και των διαφύσεων). Τα οστά του ταρσού, δεν έχουν αυξητικές πλάκες και αυξάνονται με την απόθεση οστού από το περιχόνδριο και το περιόστεο, ενώ τα μετατάρσια και οι φάλαγγες αυξάνονται και οστεοποιούνται με συνδυασμό των δύο μηχανισμών. Το πρώτο μετατάρσιο έχει αυξητική πλάκα στο εγγύς, τα υπόλοιπα τέσσερα στα άπω άκρα τους, ενώ οι φάλαγγες έχουν αυξητικές πλάκες στα εγγύς άκρα 22. Το άκρο πόδι αυξάνεται ταχύτατα στη βρεφική ηλικία, προσεγγίζοντας το μισό σχεδόν του τελικού του μεγέθους στο τέλος του πρώτου χρόνου της ζωής. Οι βασικές δομικές αλλαγές που δίνουν στο άκρο πόδι εμφάνιση ανάλογη μ εκείνη του ενηλίκου συμπληρώνονται περίπου στην ηλικία των 8 χρόνων, το άκρο πόδι παίρνει το τελικό μέγεθος στην ηλικία των 14 χρόνων στα κορίτσια και των 16 στα αγόρια, ενώ η σκελετική του διάπλαση ολοκληρώνεται μερικές φορές, όπως φαίνεται στην εικόνα 4, αργότερα 23,24. Η διάπλαση των τόξων συντελείται στα πρώτα 10 χρόνια, του έσω επιμήκους συνήθως ανάμεσα στα 4 και 6 χρόνια, μερικές φορές αργότερα. Για το λόγο αυτό, αλλά και εξαιτίας της παρουσίας στρώματος λίπους στο θόλο του πέλματος, τα βρέφη (1ος χρόνος ζωής) και τα νήπια (1-3 χρόνων) εμφανίζουν -φυσιολογικά- πλατυποδία To εύρος κίνησης των αρθρώσεων του άκρου ποδιού μεταβάλλεται με την ηλικία και είναι μεγαλύτερο στα βρέφη και στα νήπια απ ό,τι στα μεγαλύτερα παιδιά και στους ενηλίκους. Στοιχεία ανά ηλικία δεν υπάρχουν, τα ελάχιστα που έχουμε είναι συχνά αντιφατικά, γι αυτό το εύρος κίνησης πάσχουσας άρθρωσης πρέπει να συγκρίνεται μ εκείνο της αντίστοιχης φυσιολογικής, στο άλλο μισό του σώματος, διαφορετικά ο περιορισμός κινητικότητας μπορεί να διαφύγει 14,28,29. Ευνόητο είναι ότι πρώτα εξετάζεται, ιδιαίτερα στα μικρότερα παιδιά, η υγιής άρθρωση 30. Το εύρος κίνησης της ποδοκνημικής είναι στα νεογνά 26 ραχιαία, 59 πελματιαία και στην ηλικία των δύο χρόνων 41 ραχιαία, 62 πελματιαία 14,31. Στη συνέχεια μειώνεται προοδευτικά, παραμένοντας όμως μεγαλύτερο στα κορίτσια απ ό,τι στα αγόρια 14,29. Ως φυσιολογικά όρια λαμβάνονται συνήθως τα αντίστοιχα των ενηλίκων. Έτσι, περιορισμό κινητικότητας της ποδοκνημικής θεωρείται ότι εκφράζουν ραχιαία έκταση <20 και πελματιαία κάμψη <45 (εικόνα 5). To εύρος κίνησης της ποδοκνημικής που απαιτείται για την τέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων φαίνεται στον πίνακα 2 14, Στην υπαστραγαλική άρθρωση εκτιμώνται η έσω και η έξω αναστροφή (εικόνα 2), Το συνολικό εύρος κίνησης που της αποδίδεται είναι 20 έως 60, με

5 Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 54, ΠΙνακας 2. ΑπαιτοΥμενο ευρος κινησης της ποδοκνημικης Αρθρωσης για ορισμενες καθημερινες δραστηριοτητες Δραστηριότητα Μέγιστο απαιτούμενο εύρος κίνησης Βάδιση σε επίπεδη επιφάνεια ραχιαία 15, Πελματιαία 30 Ανέβασμα σκάλας ραχιαία 25, Πελματιαία 30 Κάθοδος σκάλας ραχιαία 30, Πελματιαία 35 Υπόδηση πελματιαία 25 Δέσιμο κορδονιών παπουτσιού ραχιαία ΕικΟνα 5. Εύρος κίνησης ποδοκνημικής ά ρ θ ρ ω σ η ς (ραχιαία έκταση, πελματιαία κάμψη). (από: Cassidy JT, Petty RE. Appendix. Range of motion chart. Figure A1. In: Cassidy JT, Petty RE, editors. Textbook of Pediatric Rheumatology, 4th ed, Philadelphia: W.B. Saunders Company, 2001; p ) ΕικΟνα 6. Απεικονιζόμενες αρθ ρ ώ σ ε ι ς σ τ η ν π ρ ο σ θ ο π ί σ θ ι α (Α), λοξή (Β) και πλάγια ακτινογραφία (Γ) του άκρου ποδιού. (τροποποιημένο από: Pacheco-Tena C, Londono JD, Cazarίn-Barrientos J, Martίnez A, Vάzquez-Mellado J, Moctezuma JF. Development of a radiographic index to assess the tarsal involvement in patients with spondyloarthropathies. Ann Rheum Dis 2002; 61: ) την έσω αναστροφή να απαρτίζει τα 2/3 18, Για τη βάδιση απαιτούνται 6-12 του συνολικού εύρους. Στα παιδιά και τους εφήβους σημαντικός περιορισμός ή πλήρης κατάργηση της κινητικότητας της υπαστραγαλικής οφείλεται συνήθως σε σύμφυση των οστών του ταρσού 25,33. Ο πρηνισμός και υπτιασμός κατά την εγκάρσια διάρθρωση του ταρσού εκτιμάται κλινικά ταυτόχρονα με την υπαστραγαλική 14, ενώ η επιτελούμενη προσαγωγή και απαγωγή του πρόσθιου ποδιού είναι 30 και 15 αντίστοιχα 25. Δεν υπάρχουν στοιχεία για το εύρος κίνησης των μεταταρσιοφαλαγγικών και μεσοφαλαγγικών αρθρώσεων του άκρου ποδιού στα παιδιά 14,34. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Ο βασικός ακτινολογικός έλεγχος του άκρου ποδιού περιλαμβάνει προσθιοπίσθια, πλάγια και λοξή ακτινογραφία, κατά προτίμηση σε όρθια θέση. Επιπλέον, ειδικές λήψεις γίνονται ανάλογα με την περιοχή που ελέγχεται (Broden s για την υπαστραγαλική, Harris για την πτέρνα και υπαστραγαλική, προσθιοπίσθια, πλάγια και έσω λοξή ακτινογραφία για την ποδοκνημική άρθρωση) 19,25. Στην εικόνα 6 απεικονίζονται οι αρθρώσεις που μπορούν να μελετηθούν σε προσθιοπίσθια (Α), λοξή (Β) και πλαγία (Γ) ακτινογραφία του άκρου ποδιού 36. Στην προσθιοπίσθια ακτινογραφία ο επιμήκης άξονας του αστραγάλου περνά μέσω ή εφάπτεται του έσω χείλους του 1ου μεταταρσίου, οι άξονες των τριών μέσων μεταταρσίων είναι παράλληλοι και ο επιμήκης άξονας της πτέρνας διέρχεται μέσω ή πλησίον του 4ου μεταταρσίου. Η γωνία που σχηματίζουν οι άξονες του αστραγάλου και της πτέρνας

6 58 Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 54, 2007 A B A A B ΕικΟνα 7. Α. Προσθοπίσθια, και Β. πλάγια ακτινογραφία άκρου ποδιού. (τροποποιημένα: (Α) McRae R. The foot. In: McRae R, editor. Clinical orthopaedic examination. 5th ed, Churchill Livingstone, 2004; p (Β) Simons GW. Analytical radiography of club feet. J Bone Joint Surg Br 1977; 59: ) ΕικΟνα 8. Συγγενείς διαμαρτίες άκρου ποδιού. A. ραιβοϊπποποδία, B. πτερνοβλαισοποδία. (Ρευματολογικό Ιατρείο Α Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών) κυμαίνεται φυσιολογικά από 20 έως 40 (εικόνα 7Α ) 16. Στην πλάγια ακτινογραφία ο επιμήκης άξονας του αστραγάλου περνά κάτω από το 1ο μετάταρσιο και η γωνία που σχηματίζουν οι άξονες του αστραγάλου και της πτέρνας είναι Η γωνία που σχηματίζουν οι εφαπτόμενες της πτέρνας και του 5ου μεταταρσίου είναι (εικόνα 7Β ) 16,37. Χρήσιμοι για την ερμηνεία της προσθοπίσθιας και έσω λοξής ακτινογραφίας είναι οι μνημοτεχνικοί κανόνες και αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον κανόνα 2-1-1, στην προσθιοπίσθια ακτινογραφία (εικόνα 6Α) το έσω χείλος του 2ου μεταταρσίου πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το έσω χείλος του 2ου σφηνοειδούς, το 1ο μεσομετατάρσιο διάστημα με το 1ο μεσοτάρσιο διάστημα και το έξω χείλος του 1ου μεταταρσίου με το έξω χείλος του 1ου σφηνοειδούς. Σύμφωνα με τον κανόνα 4-3-2, στην έσω λοξή ακτινογραφία το έσω χείλος του 4ου μεταταρσίου πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το έσω χείλος του 4ου σφηνοειδούς (κυβοειδές), το έξω χείλος του 3ου μεταταρσίου με το έξω χείλος του 3ου κυβοειδούς και το 2ο μεσομετατάρσιο διάστημα με το 2ο μεσοτάρσιο διάστημα 25. Το σπινθηρογράφημα αναδεικνύει περιοχές αυξημένης οστεοβλαστικής δραστηριότητας και βοηθά συχνά στην ανίχνευση βλαβών του άκρου ποδιού που δεν απεικονίστηκαν στον απλό ακτινολογικό έλεγχο, π.χ. οστεομυελίτιδας στα αρχικά στάδια, όγκων όπως το οστεοειδές οστέωμα, καταγμάτων κ.λπ. Δεν δίδει ανατομικές λεπτομέρειες, στερείται ειδικότητας και η σημασία του έχει περιορισθεί με την εισαγωγή των νεότερων απεικονιστικών μεθόδων, όπως η αξονική και μαγνητική τομογραφία. Το υπερηχογράφημα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στη μελέτη τενόντων και καταφύσεων, αρθρώσεων που εκτιμώνται δύσκολα κλινικά -όπως η υπαστραγαλική- και στην αναζήτηση ακτινοδιαπερατών ξένων σωμάτων, η αξονική τομογραφία χρησιμοποιείται στη μελέτη της σκελετικής ανατομίας, των οστικών συμφύσεων, των διαβρώσεων και των υποχόνδριων κύστεων, ενώ η μαγνητική τομογραφία προσφέρει υψηλής ποιότητας εικόνες του μυοσκελετικού συστήματος του άκρου ποδιού σε πολλά επίπεδα και αποτελεί εξαιρετική μέθοδο για την απεικόνιση του άκρου ποδιού, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά στα οποία μεγάλο μέρος του σκελετού είναι χόνδρινο 22, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ Τα προβλήματα του άκρου ποδιού είναι, μετά από τους τραυματισμούς, τα συχνότερα αίτια από το μυοσκελετικό σύστημα για τα οποία προσφεύγουν στις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας παιδιά ηλικίας μικρότερης των 10 χρόνων. Τα προβλήματα αυτά είναι συνήθως ειδικά της ηλικίας του ασθενούς 19. Στη βρεφική και νηπιακή ηλικία είναι συχνές οι παραμορφώσεις του άκρου ποδιού απότοκες συγγενών δομικών ανωμαλιών (π.χ. κάθετος αστράγαλος, ραιβοϊπποποδία - εικόνα 8α) ή ενδομήτριων παραγόντων όπως η κακή στάση στη μήτρα (π.χ. πτερνοβλαισοποδία - εικόνα 8β, μεταταρσιαία προσαγωγή - εικόνα 9). Οι τελευταίες είναι συνήθως χαλαρές παραμορφώσεις (ανατάσσονται παθητικά) και αποκαθίστανται αυτόματα, σε άλλοτε άλλο χρόνο από τη γέννηση, ενώ οι δομικές είναι δύσκαμπτες (δεν ανατάσσονται παθητικά) και απαιτούν συνήθως

7 Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 54, φυσιολογικός προσανατολισµός µεταταρσίων έσω απόκλιση µεταταρσίων αστράγαλος πτέρνα Aκρο πόδι με πλατυποδία ΕικΟνα 9. Μεταταρσιαία προσαγωγή. ορθοπαιδική παρέμβαση 17,27,35. Οι περισσότερες ανωμαλίες του κάτω άκρου και του άκρου ποδιού γίνονται εμφανέστερες στην όρθια θέση, όταν το άκρο πόδι σηκώνει το βάρος του σώματος, γι αυτό η εξέταση σε όρθια θέση, όταν είναι εφικτή, δεν πρέπει να παραλείπεται 17,35. Η πτερνοβλαισοποδία (εικόνα 8β) είναι η πιο συχνή (~5%) συγγενής παραμόρφωση του άκρου ποδιού. Είναι συνήθως ετερόπλευρη και οφείλεται σε κακή στάση του εμβρύου στη μήτρα. Το πέλμα ακουμπά στο τοίχωμα της μήτρας και το άκρο πόδι πιεζόμενο αναγκάζεται σε υπερέκταση, απαγωγή και έξω στροφή στην περιοχή της υπαστραγαλικής άρθρωσης 35. Ο αχίλλειος τένοντας είναι επιμηκυσμένος, η ραχιαία επιφάνεια του άκρου ποδιού έρχεται εύκολα σε επαφή με την πρόσθια επιφάνεια της κνήμης, το πρόσθιο άκρο πόδι είναι σε απαγωγή, συνυπάρχουν βλαισότητα της πτέρνας, βραχείς πρόσθιοι κνημιαίοι και συχνά έξω στροφή της κνήμης. Η πρόγνωση εξαρτάται από το βαθμό περιορισμού της πελματιαίας κάμψης του άκρου ποδιού. Η υπερέκταση του άκρου ποδιού υποχωρεί αυτόματα, συνήθως μέσα στους πρώτους έξι μήνες της ζωής, η έξω στροφή της κνήμης όμως αποκαθίσταται 6-12 μήνες μετά την έναρξη της βάδισης, συνήθως μετά την ηλικία των δύο χρόνων. Η πτερνοβλαισοποδία προκαλεί μερικές φορές καθυστέρηση στην έναρξη της βάδισης ή καταλήγει σε χαλαρή πλατυποδία 17,20. Μεταταρσιαία προσαγωγή, συχνά αμφοτερόπλευρη, παρατηρείται σε 3% των ζωντανών νεογνών 27. Η προς τα έσω απόκλιση γίνεται στις ταρσομετατάρσιες αρθρώσεις (εικόνα 9) και στην κυρτή έξω επιφάνεια του άκρου ποδιού προβάλλει συνήθως η στυλοειδής απόφυση του 5ου μεταταρσίου 20,26,27. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στη ραιβοϊπποποδία, το Φυσιολογικό άκρο πόδι ΕικΟνα 10. Διαμόρφωση άκρου ποδιού στην πλατυποδία. άκρο πόδι εκτελεί με ευχέρεια ραχιαία έκταση κατά την οποία η πτέρνα εμφανίζει βλαισότητα 17,26. Η μεταταρσιαία προσαγωγή διακρίνεται σε ήπια, μέσης βαρύτητας και βαριά όταν ο επιμήκης άξονας της πτέρνας διέρχεται από το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο δάκτυλο αντίστοιχα (φυσιολογικά διέρχεται από το δεύτερο) 17,27. Ανάλογα με την ευχέρεια παθητικής ανάταξης, διακρίνεται, με προοδευτικά δυσμενέστερη πρόγνωση, σε εύκαμπτη, ημιεύκαμπτη και δύσκαμπτη 17,35. Η βαρύτητα της παραμόρφωσης εκτιμάται και ακτινολογικά, με μέτρηση της γωνίας που σχηματίζει ο επιμήκης άξονας της πτέρνας με το πρώτο μετατάρσιο (φυσιολογικά 0-20 ) 27. Η εύκαμπτη μεταταρσιαία προσαγωγή ανατάσσεται αυτόματα. Υπολογίζεται ότι 87% των περιπτώσεων έχουν αποκατασταθεί μέχρι την ηλικία των έξι και 95% μέχρι την ηλικία των 16 χρόνων 26,27. Η μεταταρσιαία προσαγωγή πρέπει να διακρίνεται από το λειτουργικό ραιβό πρώτο μετατάρσιο, στο οποίο παρατηρείται έσω απόκλιση του μεγάλου δακτύλου και του πρόσθιου ποδιού γενικότερα, συνεπεία σύσπασης του απαγωγού μυός του μεγάλου δακτύλου κατά τη βάδιση 17. Πλατυποδία (εικόνα 10). Παραμόρφωση του άκρου ποδιού που χαρακτηρίζεται από εξάλειψη της ποδικής

8 60 Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 54, 2007 ΕικΟνα 11. Ζ η τ ι ά ν ο ς (γνωστότερο ως Ραιβοϊπποποδία). (Jusepe de Ribera, 1642) A Β Γ ΕικΟνα 12. A. Ραιβά γόνατα. B. Βλαισά γόνατα. Γ. Φυσιολογικά γόνατα. καμάρας, βλαισή απόκλιση της πτέρνας και μικρού βαθμού έξω αναστροφή του άκρου ποδιού κατά τη στήριξη του βάρους του σώματος 27. Η πλατυποδία διακρίνεται σε εύκαμπτη και δύσκαμπτη, συμπτωματική και ασυμπτωματική. Η εύκαμπτη είναι συνήθως ασυμπτωματική 25,37. Περίπου 10-20% των παιδιών της λευκής φυλής, με συχνά ανάλογο οικογενειακό ιστορικό, έχουν και μετά τη νηπιακή ηλικία, χωρίς συνήθως λειτουργικές ή άλλες επιπτώσεις, χαλαρή πλατυποδία και, ενίοτε, προπέτεια του σκαφοειδούς στην έσω επιφάνεια του άκρου ποδιού. Στα παιδιά αυτά η ποδική καμάρα γίνεται εμφανής κατά τη στήριξη στις άκρες των δακτύλων και η κινητικότητα της υπαστραγαλικής άρθρωσης είναι φυσιολογική 17, H χαλαρή πλατυποδία μπορεί εκτός από χαλαρότητα των συνδέσμων να οφείλεται σε ήπια εγκεφαλική παράλυση (εν τω βάθει τενόντια ανατανακλαστικά αυξημένα) και σε -συγγενώς ή συνεπεία μυϊκής δυστροφίας Duchenne- βραχύ αχίλλειο (φυσιολογικά εν τω βάθει τενόντια αντανακλαστικά) 17,35. Η επώδυνη, δύσκαμπτη πλατυποδία οφείλεται σε τραυματισμό, είσφρυση ξένου σώματος, λανθάνουσα λοίμωξη, όγκους των οστών του άκρου ποδιού, οστεοχονδρίτιδα του σκαφοειδούς, σύμφυση των οστών του ταρσού ή υπεράριθμο σκαφοειδές και συνήθως απαιτεί ορθοπαιδική παρέμβαση 24,25,35. Σημειώνεται ότι και η χαλαρή πλατυποδία μπορεί να προκαλέσει, στην εφηβική συνήθως ηλικία, άλγος κατά το έσω χείλος της πελματιαίας απονεύρωσης, κάτω από το σκαφοειδές ή το έσω σφυρό, όταν ο βραχύς αχίλλειος, μην επιτρέποντας πλήρη ραχιαία έκταση της ποδοκνημικής άρθρωσης, προκαλεί σημαντική επιβάρυνση του μέσου ποδιού 27,35. Ραιβοϊπποποδία (εικόνες 8α και 11). Σύνθετη παραμόρφωση, συχνά (50%) αμφοτερόπλευρη. Παρατηρείται σε 1-2/1.000 ζωντανά νεογνά, συνήθως αγόρια (65%) 20,27. Περιλαμβάνει ιπποποδία του προσβλημένου άκρου ποδιού (το άκρο πόδι βρίσκεται σε πελματιαία κάμψη τείνοντας να συνεχίσει τον επιμήκη άξονα της κνήμης), το οποίο επιπλέον είναι ολόκληρο ανεστραμμένο και υπτιασμένο με το πρόσθιο άκρο σε προσαγωγή 20 (εικόνα 8α). Χαρακτηριστική είναι η αδυναμία ραχιαίας έκτασης του άκρου ποδιού. Συνυπάρχουν μικρού βαθμού ατροφία των μυών της γαστροκνημίας και υποπλασία των οστών της κνήμης και του άκρου ποδιού 35. Η ραιβοϊπποποδία οφείλεται συχνά σε γενετικούς παράγοντες (2-4% των πασχόντων έχουν 1ου βαθμού συγγενή με την ίδια ανωμαλία), μπορεί να αποτελεί γνώρισμα συνδρόμου αλλά και να είναι δευτεροπαθής- σε κακή ενδομήτρια στάση, ολιγοϋδράμνιο ή νευρομυϊκή διαταραχή 17,27,35. Ακτινολογικά οι άξονες του αστράγαλου και της πτέρνας είναι σχεδόν παράλληλοι 20 ή συμπίπτουν. H ραιβοϊπποποδία απαιτεί συχνά χειρουργική διόρθωση, στις σοβαρές, όμως, περιπτώσεις το άκρο πόδι δεν αποκτά ποτέ φυσιολογική μορφολογία 27. Καλύτερη πρόγνωση έχει η οφειλόμενη σε κακή ενδομήτρια στάση. Συγγενής κάθετος αστράγαλος. Σπάνια σοβαρή διαμαρτία, συχνά (50%) αμφοτερόπλευρη 27. Περίπου 60% των ασθενών έχουν και άλλη συγγενή ανωμαλία (αρθρογρύπωση, μηνιγγομυελοκήλη) 20. Το άκρο πόδι είναι άκαμπτο, με ανεστραμμένο επίμηκες τόξο, κυρτή πελματιαία επιφάνεια, βαθιά εντομή στην έξω ραχιαία επιφάνεια και βραχύ αχίλλειο. Οφείλεται σε μη ανατασσόμενο εξάρθρημα του σκαφοειδούς επί της κεφαλής της πτέρνας 20,27. Το εξαρθρωμένο σκαφοειδές είναι δύσκολο να ψηλαφηθεί, αλλά η

9 Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 54, προεξοχή της κεφαλής της πτέρνας στο έσω χείλος του πέλματος είναι χαρακτηριστική 27. Ο συγγενής κάθετος αστράγαλος προσομοιάζει μορφολογικά με την πτερνοβλαισοποδία, η οποία όμως ανατάσσεται παθητικά 20. Κοιλοποδία. Στη βρεφική ηλικία, μικρού βαθμού κοιλοποδία (υψηλή ποδική καμάρα) μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενδομήτριας θέσης. Μερικά παιδιά έχουν υψηλή ποδική καμάρα όπως οι γονείς τους, η προοδευτική, όμως, εμφάνιση κοιλοποδίας είναι ενδεικτική νευρολογικής βλάβης (δυσραφισμός, αταξία Friedreich, νόσος Charcot-Marie-Tooth) 17,22,35. Ευθυγράμμιση κάτω άκρων. Στην παιδική ηλικία παρατηρούνται παροδικές διαταραχές της ευθυγράμμισης των κάτω άκρων με τον επιμήκη άξονα του κορμού. Ανάμεσα στα 1 και 3 χρόνια ζωής παρατηρείται συχνά παροδική ραιβότητα των γονάτων και κύρτωση των κάτω άκρων (εικόνα 12α). Αντίθετα, ανάμεσα στα 3 και 5 χρόνια παρατηρείται παροδική βλαισογονία με αποτέλεσμα να αφίστανται τα άκρα πόδια (εικόνα 12β). Στα μισά από τα φυσιολογικά παιδιά ηλικίας 3 χρόνων η απόσταση των έσω σφυρών είναι 3-5 cm και στο 25% >5 cm. Η φυσιολογική ευθυγράμμιση των γονάτων των ενηλίκων (εικόνα 12γ) επιτυγχάνεται στην ηλικία των 7-8 χρόνων 26,35. Έσω στροφή μεγάλων δακτύλων άκρου ποδιού. Μπορεί να οφείλεται σε μεταταρσιαία προσαγωγή, έσω στροφή της κνήμης ή έσω στροφή του μηριαίου, λόγω παραμονής της βρεφικής πρόσθιας κλίσης του αυχένα του μηριαίου 22. Έξω στροφή δακτύλων άκρου ποδιού. Παρατηρείται, σπάνια, σε βρέφη ηλικίας 6-12 μηνών. Όταν είναι αμφοτερόπλευρη, οφείλεται σε στροφή των ισχίων και υποχωρεί αφ εαυτής 22. Pediatric foot problems - Part I E. Atsali, F. Psychou (Ann Clin Paediatr 2007, 54(1):53-62) Foot pain is a common symptom due either to local problems or to systemic disease, mechanical dysfunction, or inflammation. Successful management of these problems depends on identifying and treating the primary pathology along with its secondary manifestations. To understand dysfunction problems, clinicians should be familiar with the normal development and anatomical variants of the foot. A sound understanding of foot anatomy is essential to the correct and complete diagnosis of common foot problems. The origin, recognition and the management of the most common congenital and postnatal deformities are discussed in this review. Key words: foot anatomy, foot development, foot function, foot imaging, foot congenital anomalies. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Sass P, Hassan G. Lower extremity abnormalities in children. Am Fam Phys 2003; 68: Manusov EG, Lillegard W, Raspa RF, Epperly TD. Evaluation of pediatric foot problems. Part I. The forefoot and midfoot. Am Fam Phys 1996; 54: Manusov EG, Lillegard W, Raspa RF, Epperly TD. Evaluation of pediatric foot problems. Part ΙI. The hindfoot and the ankle. Am Fam Phys 1996; 54: Cohen PA, Job-Deslanre CH, Lalande G, Adamsbaum C. Overview of the radiology of juvenile idiopathic arthritis (JIA). Eur J Rad 2000; 33: Schneider R, Passo MH. Juvenile rheumatoid arthritis. Rheum Dis Clin N Am 2002; 28: Scuccimari R, Azouz EM, Watanabe Duffy KN, Francois F, Duffy CM. Inflammatory arthritis in children with osteochondrodysplasias. Ann Rheum Dis 2000; 59: Davies K, Stiehm R, Woo P, Murray KJ. Juvenile idiopathic polyarticular arthritis and IGA deficiency in the 22q11 deletion syndrome. J Rheumatol 2001; 28: Rosé CD, Doyle TM, McIlvain-Simpson G, Coffman JE, Rosenbaum JT, Davey MP, et al. Blau syndrome mutation of CARD15/NOD2 in sporadic early onset granulomatous arthritis. J Rheumatol 2005; 32: Rosenzweig SD, Russo RAG, Gallego M, Zelazko M. Juvenile rheumatoid arthritis-like polyarthritis in Nijmegen breakage syndrome. J Rheumatol 2001; 28: Cassidy JT, Petty RE. Juvenile rheumatoid arthritis. In: Cassidy JT, Petty RE, eds. Textbook of Pediatric Rheumatology. 4th ed, Philadelphia, W.B. Saunders Company, 2001; Lehman TJA. Juvenile arthritis. In Lehman TJA, ed. It s not just growing pains. 1st ed, New York. Oxford University Press, 2004; Thastum M, Zachariae R, Herlin T. Pain experience and pain coping strategies in children with juvenile idiopathic arthritis. J Rheumatol 2001; 28: Hennig EM. The human foot during locomotion. October [http://www.cuhk.edu.hk/puo/ weilun/hennig/prof%20hennig.htm]

10 62 Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 54, Soames R. Joints of the foot. In: Soames R, ed. Joint motion. Clinical measurement and evaluation. Churchill Livingstone, 2003; Johnson KD. Foot problems. Medical-Library 2004; 2530: [http://wwwmedical-library. org/journals/secure/01110/common_foot_problems.htm] 16. McRae R. The foot. In: McRae R, ed. Clinical orthopaedic examination. 5th ed, Churchill Livingstone, 2004; Wenger DR, Leach J. Foot deformities in infants and children. Ped Clin N Am 1986; 33: Thompson D. Subtalar joint motion. [http://moon. ouhsc.edu/dthmpso/gait.intro.htm] 19. Manusov EG, Lillegard W, Raspa RF, Epperly TD. Evaluation of pediatric foot problems. Part I. The forefoot and midfoot. Am Fam Phys 1996; 54: Gore AI, Spencer JP. The newborn foot. Am Fam Phys 2004; 69: Dunne KB, Clarren SK. The origin of prenatal and postnatal deformities. Ped Clin N Am 1986; 6: Thompson GH, Scoles PV. Bone and joint disorders. Section 1. Orthopedic problems. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, eds. Nelson Textbook of Pediatrics. 16th ed, Philadelphia, W.B. Saunders Company, Keats TE, Fletcher BD. The bones: normal and variants. Ιn: Kuhn JP, Slovis TL, Haller JO, eds. Caffey s pediatric diagnostic imaging. 10th ed, Philadelphia, Mosby, 2004; West SG, Woodburn J. ABC of rheumatology: Pain in the foot. BMJ 1995; 310: Manusov EG, Lillegard W, Raspa RF, Epperly TD. Evaluation of pediatric foot problems. Part ΙI. The hindfoot and the ankle. Am Fam Phys 1996; 54: Sass P, Hassan G. Lower extremity abnormalities in children. Am Fam Phys 2003; 68: Jackson JF, Stricker SJ. Pediatric foot notes: A review of common congenital foot deformities. Int Pediatr 2003; 18: Watanabe Η, Ogata K, Amano T, Okabe T. The range of joint motions of the extremities in healthy Japanese people: the difference according to age. J Jap Orthopaedic Association 1979; 53: Bell RD, Hoshizaki TB. Relationships of age and sex with range of motion in seventeen joint actions in humans. Can J Appl Sports Science 1981; 6: Gross RH. The pediatric orthopaedic examination. In: Morrissy RT, Weinstein SL, eds. Lovell & Winter s Pediatric Orthopaedics. 4th ed, Philadelphia, Lippincot-Raven Publishers, 1996; Waugh KG, Minkel JL, Parker R, Coon VA. Measurement of selected hip, knee and ankle joint motions in newborns. Physical Τherapy 1983; 63: Cassidy JT, Petty RE. The juvenile idiopathic arthritides. In: Cassidy JT, Petty RE, editors. Textbook of Pediatric Rheumatology. 4th ed, Philadelphia, W.B. Saunders Company, 2001; Brage ME, Reider B. Lower leg, foot, and ankle. In: Reider B, ed. The orthopaedic physical examination. 2nd ed, Elsevier Inc, 2005; Spraul G, Koenning G. A descriptive study of foot problems in children with juvenile rheumatoid arthritis. Arthritis Care and Research 1994; 7: Churgay CA. Diagnosis and treatment of pediatric foot deformities - Practical therapeutics. Am Fam Phys 1993; 47: Burgos-Vargas R. Juvenile onset spondyloarthropathies: therapeutic aspects. Ann Rheum Dis 2002; 61: Babyn PS, Ranson MD. The joints. Ιn: Kuhn JP, Slovis TL, Haller JO, eds. Caffey s pediatric diagnostic imaging. 10th ed, Philadelphia, Mosby, 2004; Cohen PA, Job-Deslandre CH, Lalande G, Adamsbaum C. Overview of the radiology of juvenile idiopathic arthritis. Eur J Rad 2000; 33: Tong G, Sartoris DJ. Juvenile chronic arthritis: radiologic manifestations in the foot and ankle. J Foot Ankle Surg 1996; 35: Remedios D, Martin K, Kaplan G, Mitchell R, Woo P, Rooney. Juvenile chronic arthritis: Diagnosis and management of tibio-talar and sub-talar disease. Br J Rheumatol 1997; 36:

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I.

ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ. 06/Φεβ/2013 ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ I. ΒΛΑΙΣΟ ΔΡ. ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 2 ΒΛΑΙΣΟ I. ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟ II. ΜΕΡΟΣ ΑΛΛΟΥ ΠΙΟ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Γενικευμένης Χαλάρωσης Συνδέσμων Νευρολογικής ή Μυϊκής Πάθησης Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005)

ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005) ΒΛΑΙΣΟΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ (2005) Ορισμός Πλατυποδία, είναι η ελάττωση του ύψους της ποδικής καμάρας στον επιμήκη άξονα του ποδιού. Καλύτερα όμως είναι ο όρος Βλαισοπλατυποδία διότι στη παραμόρφωση αυτή υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ?

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ? ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Υπάρχει λύση; Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΙΠΠΟΠΟΔΙΑ ΚΟΙΛΟΠΟΔΙΑ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Συγγενές Εξάρθρηµα του Ισχίου Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ Συγγενής διαταραχή του ισχίου που προκαλείται από την ανώµαλη ανάπτυξη ενός ή όλων των

Διαβάστε περισσότερα

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων 01/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ 02/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ Οστά της Ζώνης του Ώμου 1. Ωμοπλάτη (scapula) _Τριγωνικό οστό _Συνδέεται με την κλείδα με το ακρώμιο. 2. Κλείδα (clavicle) _Με το ένα άκρο της

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Μηχανισμός κάκωσης Όταν το ισχίο είναι σε κάμψη 60 μοιρών η μεταφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ MRI ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ Η παθολογία της ποδοκνημικής άρθρωσης είναι αρκετά συχνή και αφορά ως επί των πλείστων κακώσεις που οδηγούν σε οξείες ή χρόνιες καταστάσεις. Απλά διαστρέμματα,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης

Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Επιστημονική Συνάντηση: Σεμινάριο Χειρουργικής Ποδιού 7 Απριλίου 2014 Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 11η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 11 Ευθύµιος Σαµολαδάς Α. ΣΚΟΛΙΩΣΗ Η φυσιολογική σπονδυλική στήλη στο οβελιαίο επίπεδο εµφανίζει φυσιολογικά κυρτώµατα στην αυχενική θωρακική και οσφυϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ

Μηρόςβ βββ. Επιγο νατίδα. Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω. Κνήμη βββββ ΦΥΣΙΟ - ΓΟΝΑΤΟ Πρόσθιος χιαστός Έξω πλάγιος σύνδεσμος Έξω μηνίσκος Μηρόςβ βββ Επιγο νατίδα Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος Αρθρικός χόνδρος Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έσω μηνίσκος Κνήμη βββββ Περόνη ββββ Ανατομία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Φυσιολογική κίνηση ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ SOS www.npiatrikis.gr ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΤ Η κλινική δε συνηθίζει πλέον να εξετάζει σε προαιρετικές. Η εξέταση είναι µε πέντε θέµατα ανάπτυξης, ποικίλων περιεχοµένων, σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ

Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Κύκλος βάδισης ΠΑΤΗΜΑ ΠΤΕΡΝΑΣ ΠΑΤΗΜΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΣΗ ΑΙΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ Φάση στάσης Φάση αιώρησης Πάτημα πτέρνας Πάτημα πέλματος Μέση στάση Κίνηση εμπρός Επιτάχυνση Μέση

Διαβάστε περισσότερα

Παθητική κινητοποίηση

Παθητική κινητοποίηση Παθητική κινητοποίηση Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, εµφανίστηκε µία σταθερή αύξηση στη χρήση των τεχνικών κινητοποίησης των αρθρώσεων από τους φυσιοθεραπευτές. Η κυριότερη ένδειξη για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΝΗΠΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Συγγενές εξάρθρημα ισχίου Συγγενές εξάρθρημα ισχίου (ΣΕΙ) Αναπτυξιακή δυσπλασία ισχίου (developmental dysplasia of the hip) θεωρείται πλέον καλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΠΥΕΛΟΣ 1. Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα, 2. Ιερό οστό, 3. Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, 4. Ηβική σύμφυση, 5. Λαγόνιο οστό, 6. Κόκκυγας, 7. 5ος οσφυϊκός σπόνδυλος, 8. Ιερολαγόνια άρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΠΔΚ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΧΝΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΗΛΙΚΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ BASKET BALL VOLLEY BALL ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΧΟΡΟΣ ΥΠΑΣΤΡΑΓΑΛΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΔΚ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ

Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Ιερό Πλέγµα και Νεύρα λκλλκλκλλκκκκ Εισαγωγή Σχηµατισµός Παράπλευροι Κλάδοι του Ιερού Πλέγµατος Μυϊκοί Παράπλευροι Κλάδοι Δερµατικοί Παράπλευροι Κλάδοι Σπλαγχνικοί Παράπλευροι Κλάδοι Τελικοί Κλάδοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Α1-Α7 ΑΜΣΣ Μοίρες της ΣΣ Θ1-Θ12 ΘΜΣΣ Ο1-Ο5 ΟΜΣΣ Κόκκυγας Ι1-Ι5 Ιερά μοίρα Υπερηχογράφημα κύησης: Σπονδυλική στήλη εμβρύου Ανατομία ΑΜΣΣ Α1 άτλας Εγκάρσιο τρήμα Α4 εκ των άνω Σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Αρθρώσεις Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Ανάλογα με το είδος αυτού του ιστού και τον τρόπο συμμετοχής του, καθορίζεται η κινητικότητα των οστών που συνδέονται.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ο Μάθημα: 29.9.2014 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Κ.Ν. ΜΑΛΙΖΟΣ, N. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΣΚΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΑΜΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων Μανώλης Παπαδόπουλος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, MSc Φυσικοθεραπευτής ΜΑΦ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ για την πλατυποδία, τη στροφή των ποδιών προς τα "μέσα", τα"στραβά γόνατα" και τα παιδικά παπούτσια Lynn T. Staheli, MD ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ Οι γονείς ανησυχούν για την πλατυποδία,

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του γόνατος; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό και από την κνήμη. Τα άκρα των οστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσειςθωρακικής µοίραςσπονδυλικήςστήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικήςµοίρας Σκολίωση Νόσο Scheuermann Αγκυλοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου)

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) 01/35 Το Ερειστικό Σύστημα αποτελείται από: 1. Τα Οστά 2. Τις Αρθρώσεις 3. Τους Συνδέσμους 02/35 ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σύνολο: 285 οστά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. 80 + κόστος γύψου. Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ Περιγραφή ιατρικής πράξης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΒΟΗΘΟΣ Επίσκεψη 30 Εφαρμογή Γύψου ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ Κάταγμα κλείδας 80 + κόστος γύψου Χειρουργική Θεραπεία 800 150 Κάταγμα κεφαλής και αυχένος βραχιονίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ & ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ Γιγής Π. Ιωάννης - Σαµδάνης Βασίλειος 4 Α. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ Α.1. Οστεοαρθρίτιδα Ποδοκνηµικής Αρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 12η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης. Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης. Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Βάδιση- Βοηθήματα Βάδισης Δρ. Κων/νος Φουσεκης Kαθ. Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Φυσιολογική και μη Βάδιση Η γνώση των χαρακτηριστικών της φυσιολογικής βάδισης Αξιολόγηση των παθολογικών αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου 5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ H άρθρωση του ώμου Μαθητής Μ. Γεώργιος Ανατομία ώμου Τα κύρια οστά του ώμου είναι το βραχιόνιο και η ωμοπλάτη.η αρθρική κοιλότητα προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού.

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού. Οστά Η πυελική ζώνη αποτελείται από την συνένωση των ανώνυµων οστών (συνένωση του λαγόνιου, του ισχιακού και του ηβικού οστού) µε το ιερό οστό (σταθερή σύνδεση µε την ΣΣ). Το οστό είναι ένα µακρύ οστό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Έλλειψη ισορροπίας μεταξύ μυϊκών ομάδων που βρίσκονται σε λειτουργική συνάφεια (αγωνιστές ανταγωνιστές, π.χ. κοιλιακοί- ραχιαίοι) ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις από Υπέρχρηση (overuse injuries)

Κακώσεις από Υπέρχρηση (overuse injuries) Κακώσεις από Υπέρχρηση (overuse injuries) Οι κακώσεις από υπέρχρηση είναι η πιο συχνή αιτία αθλητικών κακώσεων. 30% - 50% όλων των αθλητικών κακώσεων οφείλονται σε υπέρχρηση Κακώσεις από Υπέρχρηση Συμβαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων

Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Επώδυνα Mυοσκελετικά Σύνδρομα Άνω και Κάτω Άκρων Δρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πόνος Μία δυσάρεστη αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής.

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ! Εισαγωγή : Τα οστά είναι το σπίτι για να μείνουμε, είναι η στέγη που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας

Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Ακτινολογική εκτίμηση της πώρωσης των καταγμάτων Μιχαήλ Νικ. Πατσίκας Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. Πτυχιούχος Ιατρικής Α.Π.Θ Αναπληρωτής Καθηγητής Ακτινολογίας Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας. της ποδοκνημικής με αρθροπλαστική

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας. της ποδοκνημικής με αρθροπλαστική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθροπλαστική Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθροπλαστική Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ΑΜΣΣ. Α4 εκ των άνω Σώμα. Α1 άτλας. Εγκάρσιο τρήμα. Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα. Νωτιαίος μυελός

Ανατομία ΑΜΣΣ. Α4 εκ των άνω Σώμα. Α1 άτλας. Εγκάρσιο τρήμα. Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα. Νωτιαίος μυελός Τραύμα της ΑΜΣΣ Ανατομία ΑΜΣΣ Α1 άτλας Εγκάρσιο τρήμα Α4 εκ των άνω Σώμα οδόντας Α2 άξονας Νωτιαίος μυελός Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα Ινιακή ατλαντο - αξονική ένωση Gerlock AJ, Heller RM, Kaye

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 10η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 6 o

Τεύχος 3 ο - Άρθρο 6 o Τεύχος 3 ο - Άρθρο 6 o ΡΑΧΙΤΙΔΑ- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Συγγραφέας: Μαλακάση Αποστολία* * Επικουρικός Ορθοπαιδικός, Κ.Θ.-Κ.Υ. Λέρου. Μεταβολική πάθηση που χαρακτηρίζεται από ανεπαρκή εναπόθεση ασβεστίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Θωρακικό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Θώρακας Γενική επισκόπηση Σχετικοί όροι Θώρακας Θωρακικός κλωβός Θωρακικό τοίχωμα Θωρακική κοιλότητα Σχετικοί όροι Θώρακας Περιοχή του σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΥΪΚΟΣ ΤΟΝΟΣ Είναι η συνεχής ελαφρά σύσπαση των µυών ακόµη και σε κατάσταση ηρεµίας. ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΥΪΚΟΥ ΤΟΝΟΥ Εγκεφαλική παράλυση Κρανιοεγκεφαλική κάκωση Κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης ιαβήτης και κινητικά προβλήµατα Παναγιώτης Β. Τσακλής PhD Καθηγητής Εµβιοµηχανικής Τµ Φυσικοθεραπείας - ΑΤΕΙΘ Dept Mechanical Engineering Fibers & Polymers Lab Massachusetts Institute of Technology

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ.

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. Η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση αποτελεί, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της σύγχρονης βιβλιογραφίας, το συχνότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ.

ΙΑΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ. ΙΑΛΑΝΘΑΝΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Ν.Λασανιάνος, Γ.Μουζόπουλος, Μ.Μοράκης, Γ.Νικολάρας, Μ.Καµινάρης, Β.Φωτόπουλος, Ι.Σπανός A Ορθοπαιδική κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΒΑΔΙΣΗ Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας Ο ΚΥΚΛΟΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Βάδιση Ορισμός Φυσιολογική Βάδιση= Η σειρά των σύνθετων ριθμικών κινήσεων του κορμού και των άκρων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ + ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ = Α & Ω ΣΤΗΝ! ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική απεικονιστική μέθοδος) ΠΡΟΣΘΙΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΛΟΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (Βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Ανδρέας Παναγόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Ανδρέας Παναγόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ανδρέας Παναγόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Ιδιαιτερότητες των παιδιών 1) Κακώσεις στην επιφυσιακή πλάκα (πλημμελή πώρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννιώτη Αγγελική Καλαντζή Λιλιάννα Χριστοπούλου Κωνσταντίνα Δρ. Φουσέκης Κων/νος

Γιαννιώτη Αγγελική Καλαντζή Λιλιάννα Χριστοπούλου Κωνσταντίνα Δρ. Φουσέκης Κων/νος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΜΥΪΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ Γιαννιώτη Αγγελική Καλαντζή Λιλιάννα Χριστοπούλου Κωνσταντίνα Δρ. Φουσέκης Κων/νος ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο άκρος πόδας αποτελεί το σημείο του σώματος που έρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘ. Ε. Σ. Υ. ΠΑΝ/ΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ

ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘ. Ε. Σ. Υ. ΠΑΝ/ΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘ. Ε. Σ. Υ. ΠΑΝ/ΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΩΡΙΜΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΝΩΡΙΜΟΥ ΟΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ. ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Οστεοχονδρίτιδες Επιγονατιδομηριαίος πόνος

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ. ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Οστεοχονδρίτιδες Επιγονατιδομηριαίος πόνος ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Οστεοχονδρίτιδες Επιγονατιδομηριαίος πόνος Οστεοχονδρίτιδες Ιδιοπαθείς, κυκλικές παθήσεις Διακοπή της φυσιολογικής δημιουργίας χόνδρου και οστού Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ Θ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN - IATPIKH ΣXOΛH TOMEAΣ YΓEIAΣ TOY ΠAIΔIOY T.Θ. 1186, 451 10 IΩANNINA, - Tηλ. 2651-007544 - Fax: 2651-007032 Ηλ. ταχυδροµείο: paediatr@cc.uoi.gr - Ιστός: http://users.uoi.gr/paediatr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ & ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΕΝΟΝΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ 2. ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ 1. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΕΣ 2. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΧΗΛΟ 3. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΙΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Γενικά Η ποδοκνημική (άρθρωση μεταξύ αστραγάλου και κνήμης) προσβάλλεται λιγότερο συχνά από αρθρίτιδα σε σχέση με το γόνατο ή το ισχίο. Στην ποδοκνημική άρθρωση ή αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που σχετίζονται με τη δυστοκία ώμου αναφέρονται στον Πίνακα 1:

Οι παράγοντες που σχετίζονται με τη δυστοκία ώμου αναφέρονται στον Πίνακα 1: 4. ΔΥΣΤΟΚΙΑ ΩΜΟΥ Ορισμός: Δυστοκία ώμου ορίζεται η δυσκολία γέννησης των ώμων μετά τη γέννηση της κεφαλής, που απαιτεί πρόσθετους χειρισμούς για την απελευθέρωσή τους με συνήθη ήπια έλξη της κεφαλής. Συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιοπαθογένεια & διαγνωστική προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας του σκύλου & της γάτας

Αιτιοπαθογένεια & διαγνωστική προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας του σκύλου & της γάτας Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος Παράρτημα Κρήτης 2007 Αιτιοπαθογένεια & διαγνωστική προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας του σκύλου & της γάτας Νικήτας Ν. Πράσινος Επίκουρος Καθηγητής Μονάδα Χειρουργικής &

Διαβάστε περισσότερα

Ραιβοϊπποποδία: Μέθοδος Ponseti

Ραιβοϊπποποδία: Μέθοδος Ponseti Ραιβοϊπποποδία: Μέθοδος Ponseti 3η έκδοση Περιεχόμενα Εισαγωγή και Συντελεστές... Μεταφραστές... 3 Επιστημονική Βάση της Μεθόδου... 4 Τρέχουσα Μέθοδος Ponseti... 6 Εκτίμηση της Ραιβοϊπποποδίας... 8 Διορθωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη 16 Απριλίου 2015 ΑΙΘΟΥΣΑ Α 08.30 09.30 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 09.30-11.00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΝΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΟΣ Συντονιστής: Π. Συμεωνίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Σπουδαστής :Τσιούκας ηµήτριος ΛΑΡΙΣΑ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α - ΙΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΚΕΒΕΖΕΤΙ ΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΒΑΡΣΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σκελετός της Πυέλου

Ο Σκελετός της Πυέλου Ο Σκελετός της Πυέλου E Johnson Αν. Καθηγήτρια Εργαστήριο Ανατοµίας Η Πύελος το κατώτερο σηµείο του κορµού προς τα κάτω συνέχεια της κοιλιάς η πυελική κοιλότητα = κατώτερο τµήµα της κοιλιακής χώρας εντοπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΡΩΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην τεχνική Προσανατολισμός εικόνων, θέση εξεταζομένου Ορολογία ΥΓ κριτήρια Προετοιμασία ασθενούς Κλινικές εφαρμογές

Εισαγωγή στην τεχνική Προσανατολισμός εικόνων, θέση εξεταζομένου Ορολογία ΥΓ κριτήρια Προετοιμασία ασθενούς Κλινικές εφαρμογές Εισαγωγή στην τεχνική Προσανατολισμός εικόνων, θέση εξεταζομένου Ορολογία ΥΓ κριτήρια Προετοιμασία ασθενούς Κλινικές εφαρμογές Απαιτείται δεξιότητα και εμπειρία, συγχρονισμός κινήσεων χεριού & οφθαλμού

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητική ταξινόμηση. Κατηγορία 1. Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) Β έτος

Αθλητική ταξινόμηση. Κατηγορία 1. Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) Β έτος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Αθλητική ταξινόμηση Κατηγορία 1 Κατηγορία ΙΙ (κάτω άκρα) Κατηγορία ΙΙ (άνω άκρα) 1 .. Κατηγορία ΙΙΙ Κατηγορία IV.. Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ. Ασθενέστερο Επίπεδο. 08/Φεβ/2013 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ. Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ NAHEMSON

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ. Ασθενέστερο Επίπεδο. 08/Φεβ/2013 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ. Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ NAHEMSON ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας ΟΡΙΣΜΟΣ Πόνος στην οσφυϊκή χώρα οποιασδήποτε αιτιολογίας. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Δεύτερη σε συχνότητα αιτία επίσκεψης στον γιατρό. Πρώτη αιτία αποχής από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus»

ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus» ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus» 1. ΓΕΝΙΚΑ Τι είναι: Η παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου του ποδιού που παρεκκλίνει προς τα υπόλοιπα δάκτυλα. Σε ποιούς εμφανίζεται: Είναι πιο συχνό στις γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

Dr. X. Baraliakos Rheumazentrum Ruhrgebiet Herne Ruhr-University Bochum Germany. 23-26 Ιουνίου 2011

Dr. X. Baraliakos Rheumazentrum Ruhrgebiet Herne Ruhr-University Bochum Germany. 23-26 Ιουνίου 2011 Ο ρευµατολόγος και η χρήση του µαγνητικού συντονισµού στην πρώιµη διάγνωση των σπονδυλαρθιτίδων και στην παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας της θεραπείας 23-26 Ιουνίου 2011 Dr. X. Baraliakos Rheumazentrum

Διαβάστε περισσότερα

Combination Taping Courses Ι & ΙΙ

Combination Taping Courses Ι & ΙΙ Combination Taping Courses Ι & ΙΙ Course I - Lower limb and Pelvis: 6 και 7 Απριλίου 2013 H εφαρμογή της περίδεσης στη φυσικοθεραπεία, αποτελεί σήμερα ένα σημαντικότατο εφόδιο για τον κλινικό φυσικοθεραπευτή.

Διαβάστε περισσότερα

Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας

Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας Συστήματα κινητικής ανάλυσης βάδισης και αξιολόγησης, διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας των παθήσεων των κάτω άκρων και των παθήσεων του μυσκελετικού συστήματος. www.comex.gr Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΡΗΞΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΑΓΚΩΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Δρ Λ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Χειρούργος ορθοπαιδικός Αρεταίειο νοσοκομείο, Κύπρος Ρήξη του δικεφάλου τένοντα στον αγκώνα συμβαίνει τις περισσότερες φορές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 TI ENNOOYME ΛΕΓΟΝΤΑΣ «ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ» Ο όρος «ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ» περιλαμβάνει μια ομάδα μυοσκελετικών παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων

Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων Μίχου Φωτεινή Μουστάκη Ελευθερία Δρ. Φουσεκης Κων/νος Καθηγητης Εφ. Φυσικοθεραπειας Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις του Τενοντίου Πετάλου του Ώµου

Παθήσεις του Τενοντίου Πετάλου του Ώµου Παθήσεις του Τενοντίου Πετάλου του Ώµου ρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός, ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο ΙΑΣΩ General Τι είναι το τενόντιο πέταλο του ώµου; Η άρθρωση του ώµου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ I: ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική Ανάλυση 2 Μηχανικές Ιδιότητες των Υλικών 3 Εμβιομηχανική των Οστών 4 Εμβιομηχανική των Σκελετικών Μυών 5 Εμβιομηχανική των Χόνδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τα οστά είναι μια στερεά μορφή συνδετικού ιστού, σχηματίζουν το μεγαλύτερο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ. Ηµιπληγία, ιπληγία, Τετραπληγία, Αθετωσική Ε.Π. (έξω πυραµιδική) και Αταξική Ε.Π. 1.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ. Ηµιπληγία, ιπληγία, Τετραπληγία, Αθετωσική Ε.Π. (έξω πυραµιδική) και Αταξική Ε.Π. 1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ Μια γενικώς αποδεκτή ταξινόµηση είναι σήµερα του HAGBERG που στηρίζεται στην κλινική εικόνα και την τοπογραφική κατανοµή των κινητικών αναπηριών όπου διακρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

. (Ασκήσεις προς αποφυγή)

. (Ασκήσεις προς αποφυγή) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωσημεθοδολογία-προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 9η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΚΝΩΣΣΟΥ 236 -ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΤΗΛ 2810 327988 6937 363 880 Η αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Δρ. Ε.Τρακάκης

ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Δρ. Ε.Τρακάκης ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Δρ. Ε.Τρακάκης Οι ανιχνευτικές εξετάσεις (screening test) έχουν ευρεία εφαρμογή και μεγάλη πρακτική χρησιμότητα στον προγεννητικό έλεγχο. Ο προγεννητικός έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΣEΠTEMBPIOΣ 2011 22/9/2011 U/S: γενικά (εφαρμογές, διάγνωση, βιοψίες) A. Ρηγοπούλου Βασικές αρχές οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ / ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (2002)

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ / ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (2002) Δρ. Νίκος Παπαλουκάς Ορθοπαιδικός χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ / ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (2002) Ορισμός Οσφυαλγία είναι ο πόνος στην οσφυϊκή χώρα, ή καλύτερα στην οσφυοιερή χώρα ανεξαρτήτου

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα)

Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Θεραπεία παθήσεων αυχενικής µοίρας (6o µάθηµα) Ασκήσεις κινητικότητας (ROM) ΑΜΣΣ Σε αυτές τις ασκήσεις κινητικότητας (Εικ. 1), στο εργαστήριο εφαρµόστηκαν & έγινε πρακτική άσκηση στις εξής ασκήσεις: Κάµψη

Διαβάστε περισσότερα