Selling Business Solutions Academy

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Selling Business Solutions Academy"

Transcript

1 Selling Business Solutions Academy Ιούνιος 2003 Π. Μπακογιάννη 65 Βριλήσσια Τηλ: , Fax ιεθνή συστήµατα προσαρµοσµένα στην ελληνική πραγµατικότητα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SELLING BUSINESS SOLUTIONS ACADEMY... 3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ... 5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ... 7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ-ΕΤΑΙΡΙΑ... 9 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ...11 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΧΕΣ

3 Οι επιχειρηµατικές προκλήσεις απαιτούν καλύτερα προϊόντα, υπηρεσίες σχεδιασµένες στα µέτρα του πελάτη, και σύνθετες, πολύπλοκες λύσεις. Στην προσπάθεια τους οι επιχειρήσεις να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων πελατών τους, ειδικοί µε σηµαντική τεχνογνωσία, τεχνικοί, µηχανικοί παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στην δηµιουργία, στην πώληση και στην υλοποίηση λύσεων για πελάτες επιχειρήσεις. Ο πωλητής επικοινωνεί σε διαφορετικά επίπεδα µε τον πελάτη-εταιρία. Η επικοινωνία σε επίπεδο ανώτερης και ανώτατης διοίκησης απαιτεί ανεπτυγµένη εµπορική οξυδέρκεια και επιχειρηµατική αίσθηση µαζί µε ικανότητες πωλήσεων. Όταν κάποιος θέλει αυτού του επιπέδου στελέχη να εµπλακούν σε συζήτηση για την επιχειρησή τους, οι πωλητές θα πρέπει να έχουν βαθιά κατανόηση των επιχειρηµατικών αναγκών και θεµάτων. Ειδικότερα, σε έντονα ανταγωνιστικούς και πολύπλοκους κλάδους, οι επαγγελµατίες πωλητές χρειάζονται εργαλεία για να δηµιουργήσουν δεσµούς µεταξύ προµηθευτή και πελάτη σε επίπεδο οργανισµού, πέρα από το επίπεδο προσώπων, που να µπορούν να οδηγήσουν σε αµοιβαία ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Καθώς οι επιχειρηµατικές λύσεις γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες και σύνθετες ακόµα και για τις µικρότερες επιχειρηµατικές λύσεις η πώληση και η υλοποίηση τους ανατίθεται σε οµάδες, όπου το κάθε µέλος της οµάδος είναι γνώστης κάποιου ειδικού θέµατος της λύσης. Η πώληση, περισσότερο από ποτέ αποτελεί συλλογική προσπάθεια. Παρόλο που κάποιοι είναι κορυφαίοι ειδικοί στους τοµείς τους, δεν είναι αρκετά έτοιµοι για να χειριστούν την επιχειρηµατική πλευρά της πρότασης. Κατά µια έννοια, κάθε πωλητής ηγείται µίας τυπικής ή άτυπης οµάδας που ευθυγραµµίζει, ενορχηστρώνει και προσθέτει αξία στους πόρους της εταιρείας του, για χάρη του πελάτη, και κάθε εργαζόµενος αποτελεί στην πραγµατικότητα, µέλος αυτής της οµάδας, διαθέσιµος να υποστηρίξει κάθε πρωτοβουλία µε στόχο την ικανοποίηση του πελάτη. Το Selling Business Solutions Academy αν και έχει επικεντρωθεί στους κλάδους της υψηλής τεχνολογίας, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών είναι κατάλληλο για κάθε κλάδο που απαιτεί µεγάλο κύκλο πώλησης και υλοποίησης, και όπου χρησιµοποιείται µεγάλη ποικιλία έµψυχων και άψυχων πόρων τεχνολογικών ή πόρων άντλησης τεχνογνωσίας. Τέτοια παραδείγµατα κλάδων περιλαµβάνουν: χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, ιατρικό εξοπλισµό, εξοπλισµό γραφείου, προµήθεια βιοµηχανικών υλών και ειδών, βαριά βιοµηχανία, εκδοτικές επιχειρήσεις, κλπ. 3

4 Το Selling Business Solutions Academy είναι µια πολύπλευρη και πολυεπίπεδη προσέγγιση στην πώληση επιχειρηµατικών λύσεων από µια εταιρία σε µία άλλη (business to business). Πολύπλευρη γιατί, όπως φαίνεται και στο σχήµα, καλύπτει και τους τέσσερεις κύριους τοµείς αναγκών που άπτονται της εταιρικής πώλησης : 1) την συστηµατική αναζήτηση πελατών (Τολµήσατε; Πουλήσατε...), 2) τις Τεχνικές Παρουσιάσης µε σκοπό το κλείσιµο συµφωνίας, 3) τις τεχνικές διαπραγµάτευσης και 4) την στρατηγική προσέγγιση του πελάτηεταιρία µε στόχο την δηµιουργία και πώληση ανταγωνιστικών επιχειρηµατικών λύσεων. Επίσης, δίνει εργαλεία και δηµιουργεί µια κοινή µεθοδολογία συµβουλευτικής επιχειρηµατικής προσέγγισης σε όλη την οµάδα που υποστηρίζει τη δηµιουργία, την προώθηση και την υλοποίηση επιχειρηµατικών λύσεων ( Consulting with clients ), και που αποτελεί έναν κώδικα επικοινωνίας, µια κουλτούρα και µια φιλοσοφία εργασίας για όλους. Τολµήσατε; Πουλήσατε... Active Selling Target Account Selling Micro-marketing Κέρδισε; Κερδίσατε... Negotiation Skills Consulting with clients Presentation Skills Getting New Business Στρατηγική Πώληση Creating Business Solutions Πολυεπίπεδη γιατί είναι πλήρως προσαρµόσιµη στην αγορά στόχο, από το επίπεδο του ελεύθερου επαγγελµατία, στο επίπεδο της µικρής και µικροµεσαίας επιχείρησης µέχρι την προσέγγιση τεράστιων οργανισµών. Το Selling Business Solutions Academy αποτελεί ολοκληρωµένη λύση γιατί τα προγράµµατα του µπορούν να συµπληρωθούν από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα της ΡΡP ανάλογα µε τις ανάγκες της επιχείρησης οπως : Managing the Sales Force Time Management Team Work Problem Solving & Decision Making 4

5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μήπως έχετε τις απαντήσεις αλλά δεν έχετε τις λύσεις ;? Σε µια αγορά που συνεχώς εξελίσσσεται, οι ικανότητες συµβουλευτικής προσέγγισης βοηθούν τεχνικούς, πωλητές και αυτούς που υποστηρίζουν και εξυπηρετούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών παρέχοντας λύσεις και όχι µόνο προϊοντικές γνώσεις. Οι τεχνικοί µηχανικοί υποστήριξης, οι πωλητές, και οι άνθρωποι που εξυπηρετούν βοµβαρδίζονται συχνά, από εκπαίδευση στα πιο πρόσφατα τεχνικά θέµατα και προϊόντα, αλλά σπάνια έχουν τον χρόνο να αναπτύξουν επιχειρηµατικές και διαπροσωπικές ικανότητες που κρίνονται αναγκαίες για την δηµιουργία αξίας στον πελάτη. Είναι τέλεια εκπαιδευµένοι να απαντούν σε δύσκολες ερωτήσεις όχι όµως να δηµιουργούν λύσεις. Το σωστό consulting process θα επιτρέψει στους ανθρώπους σας να µεταφράσουν κάθε επιχειρηµατική πρόκληση, είτε αφορά εσωτερικό ή εξωτερικό πελάτη, σε µία πρακτική λύση. Πελάτες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα και λαµβάνουν αποτελεσµατικό consulting για την επίλυση αυτών των προβληµάτων είναι περισσότερο πιθανό να επιστρέψουν, µε συνέπεια τις επαναλαµβανόµενες πωλήσεις. 5

6 ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το σύστηµα έχει σχεδιαστεί για εργαζόµενους που λειτουργούν σαν εσωτερικοί ή και εξωτερικοί σύµβουλοι, συµπεριλαµβανοµένων project managers, IS & IT providers, πωλητές και διευθυντές πωλήσεων, καθώς και τεχνικούς, µηχανικούς, ειδικούς τεχνολογίας και τεχνογνώστες. ΟΦΕΛΟΣ Το Σύστηµα «Consulting with Clients» ισορροπεί ανάµεσα στην παροχή γνώσεων και την πρακτική εξάσκηση. Η τεχνική που διδάσκεται σε κάθε φάση της πώλησης είναι σχεδιασµένη σε µοντέλα έτσι ώστε η επιθυµητή συµπεριφορά να είναι ορατή και µετρήσιµη. Μετά την ολοκλήρωση του συστήµατος «Consulting with Clients» οι συµµετέχοντες θα ξέρουν το γιατί και το πως : Να αναπτύξουν την επιχειρηµατική γνώση, την ικανοτήτα δηµιουργίας σχέσεων, και µια πελατοκεντρική προσέγγιση που είναι απαραίτητες για την αφοµοίωση µιας συµβουλευτικής προσέγγισης επίλυσης προβληµάτων στην κουλτούρα του οργανισµού σας. Να παρέχουν όχι απλώς τεχνικές λύσεις αλλά επιχειρηµατικές λύσεις µε σκοπό να παρέχουν πρόσθετη αξία στον πελάτη Ατοµικά σχέδια εφαρµογής συµπληρώνονται στο τέλος κάθε ενότητας για να βοηθηθεί η άµεση εφαρµογή των τεχνικών του συστήµατος στην καθηµερινή πρακτική. ΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το σύστηµα περιλαµβάνει τις εξής ενότητες: 1 ηµιουργία Παραγωγικών Σχέσεων Συνεργασίας Οι συµµετέχοντες µαθαίνουν να αναπτύσσουν συνεχώς θετικές εργασιακές σχέσεις µε διαφορετικούς ανθρώπους, και να διαχειρίζονται σύνθετες σχέσεις τόσο µέσα στον οργανισµό του πελάτη όσο και στον δικό τους 2 Εξερεύνηση στο χάος της πολυπλοκότητας Η κατανόηση της πολυπλοκότητας της κατάστασης του πελάτη βελτιώνει την ικανότητα του συµβούλου να συλλέξει τη σωστή πληροφορία και να φθάσει σε λογικά συµπεράσµατα. 3 ηµιουργία Επιχειρηµατικών λύσεων Οι συµµετέχοντες µαθαίνουν να αναπτύσσουν και να προτείνουν λύσεις που απευθύνονται τόσο στις παραµέτρους της κατάστασης όσο και στην κουλτούρα των ανθρώπων. 4 ιευκόλυνση της αλλαγής Οι συµµετέχοντες µαθαίνουν να οδηγούν τους πελάτες τους προς την λήψη απόφασης και την ανάληψη δράσης ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το σύστηµα αποτελείται από τέσσερις εξάωρες ενότητες που µπορούν να πραγµατοποιηθούν ανεξάρτητα η µία από την άλλη, σύµφωνα µε τις ανάγκες προγραµµατισµού του πελάτη. Το σύστηµα µπορεί να ολοκληρωθεί σε 3-4 ηµέρες. Η διαδικασία εκπαίδευσης περιλαµβάνει παρουσίαση τεχνικών, ασκήσεις, role plays µε πραγµατικές καταστάσεις. Ο αριθµός των συµµετεχόντων µπορεί να κυµαίνεται από 8 έως 15. 6

7 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Μήπως περιµένετε να σας χτυπήσουν την πόρτα ;? Οι πετυχηµένοι πωλητές έχουν µερικές κοινές παραδοχές. Πρώτoν ότι ζούµε σε ένα κόσµο αφθονίας. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι πελάτες, απ όσους ποτέ θα µπορούσαµε να έρθουµε σε επαφή. εύτερον πιστεύουν ότι έχουν πάντα ότι χρειάζονται για να πετύχουν και προσεγγίζουν τον πελάτη µε τρόπο οργανωµένο και συστηµατικό. Και τέλος έχουν τον πλήρη έλεγχο για την επιτυχία τους. Υπάρχουν άφθονοι πελάτες έξω στην αγορά. Πώς µπορούµε να τους βρούµε; Πώς θα εξασφαλίσουµε ότι χρησιµοποιούµε σωστά τον χρόνο µας και την ενεργητικότητα µας σε πιθανούς πελάτες και δραστηριότητες που θα µας ανταµείψουν; Το σύστηµα «Τολµήσατε ; Πουλήσατε...», σας βοηθά να επικεντρώσετε τις προσπάθειές σας και τον χρόνο σας, ώστε να αναζητήσετε και να βρείτε, εκείνους τους πελάτες που θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε ταχύτερα τις πωλήσεις σας. 7

8 ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από νέους και πεπειραµένους πωλητές, για να αποκτήσουν γνώσεις και τεχνικές γύρω από την δυναµική της ενεργητικής πώλησης. Είναι ιδιαίτερα χρήσιµο σε περιπτώσεις όπου οι πωλητές είναι εθισµένοι στην παθητική πώληση - περιµένουν τον πελάτη να έρθει στο κατάστηµα - και απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας και στρατηγικής. Όπως, επίσης, σε φάσεις ταχείας ανάπτυξης των πωλήσεων νέων µονάδων ή σε φάση έντονου ανταγωνισµού σε κορεσµένη αγορά. ΟΦΕΛΟΣ Το Σύστηµα «Τολµήσατε ; Πουλήσατε...» ισορροπεί ανάµεσα στην παροχή γνώσεων και την πρακτική εξάσκηση. Η τεχνική που διδάσκεται σε κάθε φάση της πώλησης είναι σχεδιασµένη σε µοντέλα, έτσι ώστε η επιθυµητή συµπεριφορά να είναι ορατή και µετρήσιµη. Μετά την ολοκλήρωση του συστήµατος «Τολµήσατε ; Πουλήσατε...» οι συµµετέχοντες θα ξέρουν το γιατί και το πώς :! Να αναζητούν και να προσδιορίζουν πιθανούς πελάτες! Να αξιολογούν τους πελάτες για να δουν πόσο πιθανό είναι να αγοράσουν! Να ιεραρχούν τις δραστηριότητες πώλησης! Να ξεπερνούν την απροθυµία της πρώτης επαφής έχοντας θετική σκέψη! Να θέτουν στόχους και να παρακολουθούν την πρόοδο τους Ατοµικά σχέδια εφαρµογής συµπληρώνονται στο τέλος κάθε ενότητας, για να βοηθηθεί η άµεση εφαρµογή των τεχνικών του συστήµατος στην καθηµερινή πρακτική. ΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το σύστηµα περιλαµβάνει τις εξής ενότητες : 1) Η αγορά µου I) Αναζήτηση πελατών II) Ποιοτικός προσδιορισµός III) Ιεράρχηση προτεραιοτήτων 2) Η πρώτη επαφή I) Το γράµµα II) Το τηλέφωνο III) Πρόσωπο µε πρόσωπο 3) Παρακολούθηση αποτελεσµάτων I) Σχεδιασµός στόχων και τακτικής II) Μέτρηση προόδου III) ιαχείριση του χρόνου ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ! Το σύστηµα αποτελείται από τρεις τρίωρες ενότητες που µπορούν να πραγµατοποιηθούν ανεξάρτητα η µια από την άλλη σύµφωνα µε τις ανάγκες προγραµµατισµού του πελάτη. Το σύστηµα µπορεί να ολοκληρωθεί σε 1, 1&1/2, ή σε 3 ηµέρες.! Η διαδικασία εκπαίδευσης περιλαµβάνει παρουσίαση τεχνικών, ασκήσεις, role plays µε πραγµατικές καταστάσεις.! Ο αριθµός των συµµετεχόντων µπορεί να κυµαίνεται από 8 έως 15. 8

9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ-ΕΤΑΙΡΙΑ BUSINESS TO BUSINESS SELLING Ξέρετε πως να δηµιουργήσετε ανταγωνιστικές επιχειρηµατικές προτάσεις ;? Σήµερα, οι επιτυχηµένοι πωλητές πρέπει να είναι ειδικοί στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες των πελατών τους. Γιατί, σήµερα, η επιτυχία στηρίζεται στην ικανότητα του πωλητή να προσδιορίζει, να κατανοεί, και να λύνει επιχειρηµατικά προβλήµατα. Το σύστηµα «Στρατηγική Πώληση» σας βοηθά να αναλύσετε τα επιχειρηµατικά θέµατα που απασχολούν τον πελάτη σας και το ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο κινείται για να δηµιουργήσετε δυναµικές επιχειρηµατικές λύσεις, που θα βοηθήσουν την αποτελεσµατικότητα και απόδοση του πελάτη-εταιρία σας και θα επεκτείνουν τις ευκαιρίες για περισσότερη συνεργασία µε την ίδια εταιρία. Το σύστηµα περιέχει µια σειρά από εργαλεία και τεχνικές που θα δώσουν την δυνατότητα στους ανθρώπους των πωλήσεων να προσεγγίσουν το πελάτη-εταιρία σαν επιχειρηµατική οντότητα παρά σαν µία συλλογή από πρόσωπα. Βοηθά το πωλητή να αναπτύξει µια κάθετη στρατηγική πώλησης που επικεντρώνεται σε κλάδους (industry) και όχι σε µία οριζόντια τυχαία αναζήτηση πελατών 9

10 ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από πεπειραµένους πωλητές (τουλάχιστον 1-2 χρόνια εµπειρία) και διευθυντές πωλήσεων για να αποκτήσουν γνώσεις και τεχνικές γύρω από την δυναµική της εταιρικής πώλησης. ΟΦΕΛΟΣ Το Σύστηµα «Στρατηγική Πώληση» ισορροπεί ανάµεσα στην παροχή γνώσεων και την πρακτική εξάσκηση. Η τεχνική που διδάσκεται σε κάθε φάση της πώλησης είναι σχεδιασµένη σε µοντέλα έτσι ώστε η επιθυµητή συµπεριφορά να είναι ορατή και µετρήσιµη. Μετά την ολοκλήρωση του συστήµατος «Στρατηγική Πώληση» οι συµµετέχοντες θα ξέρουν το γιατί και το πως : Να δηµιουργούν επικερδείς δεσµούς στις αλυσίδες προµηθευτών / πελατών Να αξιολογούν τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζεται ο πελάτης εταιρία για να πετύχει Να σχεδιάζουν επιτυχηµένες συναντήσεις µε τους υπεύθυνους-κλειδιά στην ιεραρχία της εταιρίας Να αναγνωρίζουν την αγοραστική συµπεριφορά του πελάτη-εταιρία Να αναπτύσσουν ανταγωνιστικές στρατηγικές πωλήσεων και ολοκληρωµένες προσφορές Ατοµικά σχέδια εφαρµογής συµπληρώνονται στο τέλος κάθε ενότητας για να βοηθηθεί η άµεση εφαρµογή των τεχνικών του συστήµατος στην καθηµερινή πρακτική. ΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το σύστηµα περιλαµβάνει τις εξής ενότητες : 5 Κατανόηση των δραστηριοτήτων Ορισµοί Αλυσίδες Αξίας Καθοριστικοί Παράγοντες Επιτυχίας 6 Σύστηµα Λήψης Αποφάσεων Ρόλοι Οργανόγραµµα Στρατηγική Επίσκεψη 7 Αγοραστική Συµπεριφορά Είδη αγοραστικής Συµπεριφοράς Παράγοντες επιρροής Στρατηγικές Πωλήσεων 8 Ολοκληρωµένη Προσφορά ιαφοροποίηση Ολοκληρωµένη Προσφορά Case Study ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το σύστηµα αποτελείται από τέσσερις εξάωρες ενότητες που µπορούν να πραγµατοποιηθούν ανεξάρτητα η µία από την άλλη, σύµφωνα µε τις ανάγκες προγραµµατισµού του πελάτη. Το σύστηµα µπορεί να ολοκληρωθεί σε 3-4 ηµέρες. Η διαδικασία εκπαίδευσης περιλαµβάνει παρουσίαση τεχνικών, ασκήσεις, role plays µε πραγµατικές καταστάσεις. Ο αριθµός των συµµετεχόντων µπορεί να κυµαίνεται από 8 έως

11 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Θα θέλατε να κρέµονται από τα χείλη σας ;? To να παρουσιάζει κανείς ένα θέµα σε µια οµάδα ανθρώπων, είναι για πολλούς µία αφύσικη ασυνήθιστη δραστηριότητα, που άλλους τους κάνει επιθετικούς και άλλους να θέλουν να το βάλουν στα πόδια. Ξαφνικά βρισκόµαστε όρθιοι, ακάλυπτοι µπροστά στα βλέµµατα όλων που σα βέλη κατευθύνονται πάνω µας. Αν και οι συνθήκες αυτές φαίνονται αφύσικες, παρ όλα αυτά οι επιδεξιότητες που πρακτικά χρησιµοποιούµε για να κάνουµε µια απλή παρουσίαση, δεν είναι άλλες από αυτές που χρησιµοποιούµε συχνά στην καθηµερινή ζωή µας. Το σύστηµα «Όταν µιλάτε...σας προσέχουν;» σας δίνει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την οργάνωση και την εκτέλεση µιας επιτυχηµένης παρουσίασης και σας δίνει τη δυνατότητα να εξασκήσετε και να αναπτύξετε τις αναγκαίες επιδεξιότητες µε την πρακτική. Το σύστηµα «Όταν µιλάτε...σας προσέχουν;» σας δίνει τα εργαλεία για να ελέγξετε τους τρεις κύριους παράγοντες µιας επιτυχηµένης παρουσίασης: το υλικό, τον εαυτό σας και το ακροατήριο. ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από νέα και πεπειραµένα στελέχη για να αποκτήσουν γνώσεις και τεχνικές γύρω από τον τρόπο που θα αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα των παρουσιάσεων τους. Καλύπτει πολλά διαφορετικά είδη παρουσιάσεων όπως : # Παρουσιάσεις Μedia # Συναντήσεις στελεχών # Οµιλητής από έδρα # ιοικητικά Συµβούλια # Παρουσίαση σε πελάτη # Παρουσίαση από έναν σε έναν # Παρουσίαση σε οµάδα # Οµαδική παρουσίαση 11

12 ΟΦΕΛΟΣ Το Σύστηµα «Όταν µιλάτε...σας προσέχουν;» ισορροπεί ανάµεσα στην παροχή γνώσεων και την πρακτική εξάσκηση. Η τεχνική που διδάσκεται σε κάθε φάση της παρουσίασης, είναι σχεδιασµένη σε µοντέλα έτσι ώστε η επιθυµητή συµπεριφορά να είναι ορατή και µετρήσιµη. Μετά την ολοκλήρωση του συστήµατος «Όταν µιλάτε...σας προσέχουν;» οι συµµετέχοντες θα ξέρουν το γιατί και το πως : $ Να αποκτάς αυτοπεποίθηση και να απαλλάσσεσαι από τον φόβο του οµιλητή µπροστά στο ακροατήριο $ Να προετοιµάζονται σωστά ώστε να είναι ακριβείς στους χρόνους και αποτελεσµατικοί στους στόχους τους $ Να χρησιµοποιούν τη γλώσσα του σώµατος και τα χαρακτηριστικά της φωνής για την επιβεβαίωση των µηνυµάτων που στέλνουν $ Να κάνουν σωστή χρήση των οπτικοακουστικών µέσων $ Να αντιµετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις, που προκύπτουν από την αντίδραση του ακροατηρίου. Ατοµικά σχέδια εφαρµογής συµπληρώνονται στο τέλος κάθε ενότητας για να βοηθηθεί η άµεση εφαρµογή των τεχνικών του συστήµατος στην καθηµερινή πρακτική. ΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το σύστηµα περιλαµβάνει τις εξής ενότητες : I. Εισαγωγή II. Επικοινωνία Φάσεις οργάνωσης µιας παρουσίασης Οργάνωση υλικού Χρονικός προγραµµατισµός Το υλικό Προετοιµασία Οργάνωση ιδεών και οµή παρουσίασης Οπτικά βοηθήµατα III. Ο παρουσιαστής Στοιχεία επαγγελµατικής εµφάνισης Αυτοέλεγχος Γλώσσα σώµατος Χρήση φωνής IV. Το ακροατήριο Χειρισµός ερωτήσεων & απαντήσεων Κλείσιµο παρουσίασης ύσκολες περιπτώσεις Παρουσιάσεις - Κριτική ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ $ Το σύστηµα αποτελείται από τέσσερες ενότητες που µπορούν να πραγµατοποιηθούν ανεξάρτητα η µία από την άλλη σύµφωνα µε τις ανάγκες προγραµµατισµού του πελάτη. Το σύστηµα µπορεί να ολοκληρωθεί σε 2 (8 συµµετέχοντες) ή 3 ηµέρες (16 συµµετέχοντες). $ Η διαδικασία εκπαίδευσης περιλαµβάνει παρουσίαση τεχνικών, ασκήσεις, και εφαρµογή µε πραγµατικές παρουσιάσεις που µαγνητοσκοπούνται. Ο κάθε συµµετέχων έχει την δυνατότητα να διαπιστώσει τα λάθη του και µε την εφαρµογή των τεχνικών να βλέπει την συνεχή βελτίωση του. Στο τέλος του συστήµατος κάθε συµµετέχων παραλαµβάνει µια προσωπική κασέτα video που έχει καταγραφεί η βελτίωση του στην παρουσίαση. $ Ο αριθµός των συµµετεχόντων µπορεί να είναι 8 ή

13 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ιαπραγµατεύεστε ή απλώς παζαρεύετε ;? Εαν θέλαµε να προσδιορίσουµε τη διαπραγµάτευση θα λέγαµε ότι: διαπραγµάτευση είναι µια συναρπαστική και ενδεχοµένως επικερδής διαδικασία, που βοηθά τους ανθρώπους να λύσουν τις διαφορές τους και να φθάσουν σε συµφωνίες, µε τις οποίες µπορούν να εργαστούν αρµονικά και παραγωγικά. Μέσα από αυτές ακριβώς τις λέξεις ξεπηδά το µυστικό της επιτυχηµένης διαπραγµάτευσης, δηλαδή να πετύχουµε τους στόχους µας, να πάρουµε αυτό που θέλουµε αλλά ταυτόχρονα να διατηρήσουµε και να αναπτύξουµε τη σχέση µας µε αυτόν που διαπραγµατευόµαστε, µε το άλλο µέρος. Το σύστηµα «Κέρδισε; Κερδίσατε...» σας δείχνει τα απλά βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε για να πετύχετε και προς τις δυο κατευθύνσεις. ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Το σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από νέα και πεπειραµένα στελέχη, για να αποκτήσουν γνώσεις και τεχνικές γύρω από την δυναµική της διαπραγµάτευσης. Αφορά όλα τα στελέχη των οποίων η διαπραγµάτευση αποτελεί καθηµερινή πρακτική, όπως µεταξύ στελεχών για το καταµερισµό πόρων, µεταξύ τµηµάτων, µεταξύ διοίκησης και εργαζοµένων, µεταξύ πωλητών και πελατών, µεταξύ αγοραστών και προµηθευτών κλπ. 13

14 ΟΦΕΛΟΣ Το Σύστηµα «Κέρδισε; Κερδίσατε...» ισορροπεί ανάµεσα στην παροχή γνώσεων και την πρακτική εξάσκηση. Η τεχνική που διδάσκεται σε κάθε φάση της διαπραγµάτευσης είναι σχεδιασµένη σε µοντέλα έτσι ώστε η επιθυµητή συµπεριφορά να είναι ορατή και µετρήσιµη. Μετά την ολοκλήρωση του συστήµατος «Κέρδισε; Κερδίσατε...» οι συµµετέχοντες θα ξέρουν το γιατί και το πώς : $ Να έχουν ενα σαφές πλαίσιο κατανόησης της λογικής της διαπραγµάτευσης $ Να έχουν ενα ασφαλές σύστηµα για την προετοιµασία και τη διεξαγωγή της $ Να διαθέτουν µια σειρά από εναλλακτικές στρατηγικές $ Να αντιµετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις $ Να έχουν αυτοπεποίθηση και εµπιστοσύνη στον εαυτόν τους Ατοµικά σχέδια εφαρµογής συµπληρώνονται στο τέλος κάθε ενότητας, για να βοηθηθεί η άµεση εφαρµογή των τεχνικών του συστήµατος στην καθηµερινή πρακτική. ΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το σύστηµα περιλαµβάνει τις εξής ενότητες : 1) Η λογική της διαπραγµατεύσης i) Ορολογία ii) ιαπραγµάτευση και ένταση iii) Οριοθέτηση της διαπραγµάτευσης iv) ιαπραγµατευτικές φιλοσοφίες v) Φάσεις µιας διαπραγµάτευσης 2) Σχεδιασµός i) Στρατηγικές διαπραγµάτευσης ii) Μοντέλο θέσεων διαπραγµάτευσης iii) Μοντέλο σχεδιασµού 3) Τακτικές διαπραγµάτευσης i) Γενικές αρχές διαπραγµάτευσης ii) Τεχνική ερωτήσεων iii) Γλώσσα του σώµατος 4) Οι δύσκολες περιπτώσεις i) Τακτικές παραπλάνησης ii) Βρώµικα κόλπα iii) Οµαδική διαπραγµάτευση ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ $ Το σύστηµα αποτελείται από τέσσερες ενότητες, που µπορούν να πραγµατοποιηθούν ανεξάρτητα η µια από την άλλη, σύµφωνα µε τις ανάγκες προγραµµατισµού του πελάτη. Το σύστηµα µπορεί να ολοκληρωθεί σε 2 ( όταν οι συµµετέχοντες είναι 8 ), ή σε 3 ηµέρες. $ Η διαδικασία εκπαίδευσης περιλαµβάνει: παρουσίαση τεχνικών, ασκήσεις, role plays µε πραγµατικές καταστάσεις διαπραγµάτευσης. $ Ο αριθµός των συµµετεχόντων µπορεί να κυµαίνεται από 8 έως

Ενδο-επιχειρησιακή Εκπαίδευση

Ενδο-επιχειρησιακή Εκπαίδευση Ενδο-επιχειρησιακή Εκπαίδευση Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολύ απαιτητικό περιβάλλον της ελληνικής αγοράς, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό είναι αδήριτη ανάγκη για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Π. Μπακογιάννη 65 Βριλήσσια 15235 Τηλ: 8034617, Fax 8032460 Εισαγωγή Στο κατώφλι του 21 ου αιώνα οι εταιρείες αντιµετωπίζουν ένα περιβάλλον απρόβλεπτο, που εξελίσσεται µε ταχύτατους

Διαβάστε περισσότερα

Synergy Solution m.v.p. A.E.

Synergy Solution m.v.p. A.E. Synergy Solution m.v.p. A.E. consulting ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ SYNERGY SOLUTION m.v.p. A.E., Τζώρτζ 6, Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα και Σταδίου 43 Αθήνα, τηλ. 2103838942, φαξ, 210-3838030,

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

IBCS Business College

IBCS Business College IBCS Business College ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Δρ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ 2012 Περιεχόμενα 1. Η έννοια του Μάνατζμεντ 3 2. Η έννοια της Ηγεσίας 6 2.1. Ποιος είναι ηγέτης; 8 2.2. Ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 4 1.1 ΕΙ ΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΝΌΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΥ ΙΚΤΎΟΥ 4 1.1.1 Εστιασμένα 4 1.1.2 Υπέρβαση των ορίων 4 1.1.3 Συμπληρωματικές βασικές ικανότητες 4 1.1.4 Ισότητα των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΓΩΝΑ ΚΟΥΡΟΥΘΙΑΝΑΚΗ Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard: Θεωρητική Προσέγγιση και Πρακτική Εφαρμογή. στη Λιμενική Βιομηχανία

Balanced Scorecard: Θεωρητική Προσέγγιση και Πρακτική Εφαρμογή. στη Λιμενική Βιομηχανία Balanced Scorecard: Θεωρητική Προσέγγιση και Πρακτική Εφαρμογή στη Λιμενική Βιομηχανία Η εργασία αυτή υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση διπλώματος του: Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan»

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan» Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1 ΘΕΜΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤHΣ-ΣΥΝΤΑΚΤHΣ ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ 438 ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας»

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την διδασκαλία της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» Επιμέλεια Εργασίας: Χαρκιολάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής στο τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, ο ρόλος και η σύνδεσή της με την επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ειρήνη Κορρέ Νάτση Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του Simon Fraser University Vancouver Canada Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΓΕΣΙΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΙΣΟΡΡΟΠΩΝΤΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ WILSON LEARNING ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Για περισσότερα από 30 χρόνια, η Wilson Learning µελετάει και ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Η Δηλούσα, Μετρίδου Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Στρατηγική της ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων Ο Ρόλος της Εκπαίδευσης στις Επιχειρήσεις» ΛΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Πρακτικές αξιοποίησης και ανάπτυξης των Ανθρώπινων Πόρων στα πλαίσια της

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Εισαγωγή Θεματικές Ενότητες Η αποτελεσματική διοίκηση του Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» Υπό της φοιτήτριας: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης

Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης Επιχείρηση Ραφής Δερμάτινων Ενδυμάτων Στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης Χριστοδουλίδου Αναστασία 2006 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Τεκμηρίωση Παραδοχών Σχεδιάζω σηµαίνει καθορίζω τους στόχους και αποφασίζω σχετικά µε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μάρω Βλαχοπούλου, Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα