Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Εισηγητής/ τρια : Κος ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σπουδαστής / τρια : ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΆΝΝΑ Αριθμός Μητρώου :

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο Πρώτο : Η Έννοια της Επιστήμης του Μάρκετινγκ 1.1 Ο Ορισμός του Μάρκετινγκ 1.2 Εξελικτικές Τάσεις του Μάρκετινγκ 1.3 Ο Ρόλος και η Σπουδαιότητα του Μάρκετινγκ 1.4 Αρχές Μάρκετινγκ 1.5 Μείγμα Μάρκετινγκ 1.6 Λειτουργίες του Μάρκετινγκ 1.7 Σχέδιο Μάρκετινγκ 2. Κεφάλαιο Δεύτερο : Μεθοδολογία και Τρόπος Συλλογής Πηγών και Πληροφοριών 2.1 Περιγραφή Πραγματοποίησης Έρευνας και Συλλογής Δεδομένων Τρόπος Έρευνας Ανάλυση Δεδομένων 2.2 Κριτήρια Επιλογής Τόπων Έρευνας Προσβασιμότητα Αριθμός Ερωτηματολογίων 2.3 Τυχόν Δυσκολίες Πραγματοποίησης Έρευνας 2.4 Πηγές Συλλογής Δεδομένων Δευτερογενή Δεδομένα Πρωτογενή Δεδομένα Έλεγχος και Εργαλεία Υποθέσεων 3. Κεφάλαιο Τρίτο : Δείκτες ΜΟΒβκαι Συμπεριφορά Καταναλωτών 3.1 Δείκτης Τιμών Ανάκλασης Εναντίον Δείκτη Τιμών Διαμόρφωσης 2

3 3.2 Μοντέλα Ποιότητας Συμπεριφοράς του Προσανατολισμού στην αγορά 3.3 Διευρυμένη Οργάνωση των MOBs 3.4 Η επισημοποίη ση των MOB s 3.5 Παραγωγή και Διακίνηση της Απαραίτητης Ποσότητας των Πληροφοριών 3.6 Η κανονικότητα της Παραγωγής των Πληφοφοριών και οι Δραστηριότητες Διακίνησης 3.7 Πιστή Αναπαράσταση κατά τη Διάρκεια της Διακίνησης 3.8 Η Χρήση της Αγοράς των Πληροφοριών ως Απάντηση 3.9 Συμπεριφορές ρίσκων 3.10 Παράγοντες που Συμβάλλουν στην Ποιότητα των MOBs 4. Κεφάλαιο Τέταρτο : Η Έννοια της Πληροφορίας στην Εποχή μας 4.1 Ποια η Θέση της Πληροφορίας στην Κοινωνία και η Δύναμή της για τις επιχειρήσεις 4.2 Ποιες οι Μεταβολές που έχουν Επέλθει στη Ροή των Πληροφοριών τα Τελευταία Χρόνια 4.3 Ποιες οι Νέες Μέθοδοι Ροής Πληροφοριών στις Επιχειρήσεις την Τελευταία Δεκαετία 5. Κεφάλαιο Πέμπτο : Η Λειτουργία και η Διεύρυνση της Αγοράς των ΜΘΒβ 5.1 Ροή Πληροφοριών Εντός της Αγοράς των ΜΘΒβ και πως Επιδρούν στη Διεύρυνση στης Συγκεκριμένης Αγοράς και των Επιχειρήσεων 5.2 Ποια τα Μηνύματα τα Οποία Δέχονται οι Υπεύθυνοι στη Συγκεκριμένη Περίπτωση και Διαμορφώνουν τη Λειτουργία των ΜΘΒβΜέσω των Τεχνικών Μάρκετινγκ 5.3 Πως Πραγματοποιείται η Εφαρμογή και η Μέτρηση των ΜΘΒβ στις Επιχειρήσεις 3

4 5.4 Η Ικανοποίηση Που Λαμβάνουν οι Καταναλωτές από ένα Καινοτόμο Προϊόν ως Βαθμός Μέτρησης της Επικοινωνίας Εντός των Επιχειρήσεων 5.5 Με ποιο Τρόπο οι Αρχές Μάρκετινγκ Διαμορφώνουν τα ΜΘΒβ στις Επιχειρήσεις 6. Κεφάλαιο Έκτο : Ερευνητικό Κεφάλαιο - Αποτελέσματα Έρευνας Αναφορικά με τα ΜΘΒβ Επιχείρησης Παροχής Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας και Σχέσης Τιμής - Υπηρεσιών που Απολαμβάνουν οι Πελάτες 4

5 Εισαγωγή Η έννοια του μάρκετινγκ ορίζεται ως μια διακριτή επιχειρηματική νοοτροπία, ως ένα θεμελιώδες σύστημα πεποιθήσεων και αξιών το οποίο κοινοποιείται και τοποθετεί τον πελάτη στο κέντρο της στρατηγικής και των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Ερμηνεύοντας την φιλοσοφία του μάρκετινγκ στην πράξη, οι επιχειρήσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν μια πηγή βιώσιμου, ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Kohli και Jaworski, 1990). Η κοινή γραμμή αναφέρεται στο ότι για να είναι κάποιος προσανατολισμένος στην αγορά, η συμπεριφορά της επιχείρησης πρέπει να είναι συνεπής στην έννοια του μάρκετινγκ (Hunt και Morgan, 1995). Οι Kohli και Jaworski (1990) ορίζουν την συμπεριφορά του προσανατολισμού στην αγορά ([MOB] Jaworski και Kohli (1996)) στα πλαίσια τριών διαδικασιών συμπεριφοράς, δηλαδή την παραγωγή, τη διακίνηση και την ανταπόκριση συλλογής γνώσης στην αγορά (market intelligence). Αξίζει να αναφερθεί πως οι εμπειρικές αποδείξεις δείχνουν πως οι επιχειρήσεις που προσανατολίζονται στην αγορά υπερτερούν έναντι των αντιπάλων τους. Οι ερευνητές εστιάζουν επίσης στο να προσδιορίσουν νέες μεθόδους βελτίωσης των MOBs. Οι έρευνες αυτές τείνουν να αναγνωρίζουν οργανωτικά συστήματα, δομές, επιχειρησιακές συμπεριφορές που μπορούν ίσως να διευκολύνουν ή να δυσκολέψουν την αποτελεσματική έκβαση των MOBs1. 1 Jaworski και Kohli,

6 Ωστόσο, παρά τις σημαντικές προόδους στο νομολογικό πλαίσιο του προσανατολισμού στην αγορά, "σύγχυση επικρατεί ακόμη για τον τρόπο αξιολόγησης και ανάπτυξής του"2. Οι Jaworski και Kohli (1996) τονίζουν πως ένα από τα κυριότερα μειονεκτήματα των ήδη υπαρχόντων μετρητών των MOBs είναι ότι εστιάζουν κυρίως σε ποιο βαθμό οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να δρουν σύμφωνα με τον προσανατολισμό στην αγορά και ότι αποτυγχάνουν να αξιολογήσουν συστηματικά και αυστηρά την ποιότητα αυτών των συμπεριφορών. Σκοπός Εργασίας Ο στόχος του θέματος είναι η εννοιολογική ανάλυση των MOBs και η μέτρηση της ποιότητας τους. Στην εργασία αυτή, γίνεται λόγος για τις τρέχουσες μετρήσεις του προσανατολισμού στην αγορά οι οποίες δεν αντανακλούν την ποιότητα των MOBs καθώς και την διαμορφωτική προσέγγιση των μετρήσεων. Θα αναπτυχθούν μοντέλα με βάση κάποια στοιχεία-κλειδιά διαμορφώνοντας έτσι την ποιότητα της παραγωγής του market intelligence, την διάδοση του market intelligence και την ανταπόκριση του market intelligence. Εν κατακλείδι θα καταγράψουμε μία εμπειρική έρευνα η οποία και επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των μοντέλων που θα αναφερθούν στην εργασία. 2 Matsuno,

7 1. Κεφάλαιο 1ο : Η Έννοια της Επιστήμης του Μάρκετινγκ 1.1 Ο Ορισμός του Μάρκετινγκ Ζούμε σε μια εποχή όπου το Μάρκετινγκ αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των επιχειρήσεων, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους αλλά και την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών. Με διαφορετικό τρόπο δηλαδή, η κάθε εταιρεία προσπαθεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των καταναλωτών αλλά και να αντιστοιχίσει τα διαφορετικά προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παράγονται για εκείνους και τα οποία χρειάζονται με σκοπό να ο κατανοηθούν καλύτερα αυτές οι ανάγκες ή οι επιθυμίες τους3. Ως βασικός στόχος του Μάρκετινγκ χαρακτηρίζεται η επαναλαμβανόμενη πώληση των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται από τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα εκείνων που καταναλώνονται πιο έυκολα. Τα στελέχη Μάρκετινγκ λοιπόν μιας εταιρείας έχουν ως βασικό στόχο να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρως στις επιθυμίες του κάθε καταναλωτή αλλά και συγχρόνως θα τον πείσουν να δημιουργήσει ένα προφίλ το οποίο θα είναι ευνοϊκό προς αυτές. Προσπαθούν επίσης να προωθούν τις πωλήσεις των προϊόντων τους, εξασφαλίζοντας σε αυτές την κερδοφορία αλλά και την μακροβιότερη ύπαρξη τους στην αγορά που λειτουργούν. 3 Baker J.M., 1991, Marketing Strategy and Management, London: Macmillan Press Ltd 7

8 Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο ορισμός του Μάρκετινγκ αναφέρεται στην διαδικασία του Management που είναι υπεύθυνη για τον προσδιορισμό, την πρόβλεψη και την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, με αντικείμενο το κέρδος4. Επίσης στο σημείο αυτό, θα είναι χρήσιμο να χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό του παλαιού εκδότη της εφημερίδας Evening Standard, David Malbert ο οποίος έχει διατυπώσει πως το Μάρκετινγκ αφορά την παραγωγή και την πώληση με κέρδος προϊόντων που ικανοποιούν τους καταναλωτές καθώς οι έννοιες της παραγωγής, της πώλησης και της ικανοποίησης με JT κέρδος, καλύπτουν πολύ ικανοποιητικά την ευρύτερη έννοια του Μάρκετινγκ5. Ο όρος Μάρκετινγκ προέρχεται από το ουσιαστικό αγορά (Market) και δείχνει τη ενεργητική προσπάθεια εξασφάλισης ισορροπίας στην αγορά, μεταξύ των δύο δυναμικών παραγόντων αυτής, δηλαδή της προσφοράς και της ζήτησης. Αυτή η προσπάθεια εξασφάλισης ισορροπίας επιτυγχάνεται μέσω των διαρκών ανταλλαγών και συναλλαγών. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε επίσης, ότι κατά καιρούς έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να αποδοθεί αυτός ο όρος στα Ελληνικά καθώς είναι μία λέξη που εκφράζει μια φιλοσοφία και μια κουλτούρα η οποία αναπτύχθηκε στην Αμερική. Γεγονός πάντως είναι ότι στις μέρες μας υπάρχει μεγάλη σύγχυση σχετικά με το περιεχόμενο και την λειτουργία του όρου Μάρκετινγκ. Σίγουρα υπάρχει μια κριτική κατά του Μάρκετινγκ και μάλιστα θεμελιωμένη, η οποία όμως δεν πρέπει να παρασύρει σε τέτοιο βαθμό που να 4 Kotler P. and Keller K., 2009, Marketing management 13th ed. Prentice-Hall 5 Μυλωνακης Ι., Σιώμκος Γ., 2008, Μάρκετινγκ Ι Τόμος Β - Συμπεριφορά Καταναλωτή, Πάτρα: ΕΑΠ 8

9 παραβλέπονται ρεαλιστικές πρακτικές που διέπουν τα κοινωνικά και οικονομικά δρώμενα. Αρκετοί άνθρωποι των επιχειρήσεων αν ρωτηθούν τι σημαίνει ο όρος Μάρκετινγκ, θα απαντήσουν πωλήσεις ή διαφήμιση. Βέβαια, οι έννοιες αυτές δεν είναι ξένες μεταξύ τους, αλλά δεν είναι και ταυτόσημες. Το Μάρκετινγκ είναι κάτι πολύ περισσότερο από τις πωλήσεις και την διαφήμιση. Το σίγουρο πάντως είναι πως το σωστό Μάρκετινγκ ασχολείται με το να ταυτίζει αποτελεσματικά τις ικανότητες ενός οργανισμού, έτσι ώστε αυτές να συναντούν με τον κατάλληλο τρόπο τις ανάγκες των πελατών του με απώτερο σκοπό το κέρδος και των δύο συναλλασόμενων πλευρών. 1.2 Εξελικτικές Τάσεις του Μάρκετινγκ Στις μέρες μας, οι νέες συνθήκες και καταστάσεις που δημιουργούνται στην αγορά, προβάλλουν κάποια εντελώς νέα δεδομένα τα οποία μεταφράζονται ως νέα προϊόντα και υπηρεσίες για τους καταναλωτές καθώς και σε νέες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις. Το θεαματικό βέβαια στην όλη υπόθεση είναι ότι η σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών και κυρίως το διαδίκτυο, δεν απέδοσαν αποκλειστικά μόνο στο τμήμα της προβολής - promotion, αλλά σε ολόκληρο το μίγμα Marketing, μεταλλάσσοντας έτσι ριζικά την παραδοσιακή αντίληψη περί φυσικής παραγωγής, διανομής, προώθησης και εξυπηρέτησης αναγκών του πελάτη6. Εξ αιτίας των σημαντικών αλλαγών που επήλθαν στα πλαίσια της διεθνούς οικονομίας όπως η μείωση της φυσικής απόστασης, η σχετική έννοια του χρόνου, η παγκόσμια οικονομία, η άρση των ελέγχων, η 6 Καζάζης Ν., (2000), Αποτελεσματικό Μάρκετινγκ για κερδοφόρες πωλήσεις, εκδόσεις Σταμούλης 9

10 παγκοσμιοποίηση, οι προσδοκίες των πελατών και η νέα τεχνολογία πληροφοριών, ο τρόπος με τον οποίο το Marketing ασκείται από τις επιχειρήσεις και τους αντίστοιχους Managers άλλαξε ριζικά και το γεγονός αυτό είχε καταλυτικό αντίκτυπο στην διανομή αλλά και προσφορά υπηρεσιών προς τους πελάτες. Με την ίδρυση εταιρειών και γραφείων τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά με την δημιουργία πλάνων Marketing που εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις, δημιουργείται μια νέα, δυναμική και πολλά υποσχόμενη αγορά μέσα στην ευρύτερη ζώνη των καταναλωτικών αναγκών του κάθε πελάτη, των αγαθών ή υπηρεσιών που χρειάζεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του καθώς και του τρόπου με τον οποίο ικανοποιούνται οι ανάγκες αυτές. Σύμφωνα με το Chartered Institute of Marketing, Marketing είναι η διαχείριση διαδικασιών για την αναγνώριση, πρόβλεψη και ικανοποίηση των αναγκών των πελατών αποδοτικότερα7. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό η έννοια του Marketing επικεντρώνετε στο πελάτη, ενώ την ίδια στιγμή αφήνει να εννοηθεί μια ανάγκη για συνεργασία με άλλες λειτουργίες της επιχείρησης για καλύτερη αποδοτικότητα. Αποτελεί γεγονός πως η τεχνολογία που υπάρχει στις μέρες μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη αυτών των στόχων ως ακολούθως : > Αναγνώριση - το καταναλωτικό περιβάλλον χρησιμοποιείται από το Marketing για την αναγνώριση των αναγκών και επιθυμιών του πελάτη 7 Μυλωνάκης Ι., Σιώμκος Γ., 2008, Μάρκετινγκ Ι Τόμος Β - Συμπεριφορά Καταναλωτή, Πάτρα: ΕΑΠ 10

11 > Πρόβλεψη - η αγορά παρέχει ένα επιπλέον κανάλι με το οποίο οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και να πραγματοποιούν τις αγορές τους > Ικανοποίηση - ένας παράγοντας κλειδί στης επιτυχία του Μarketing είναι η επίτευξη της ικανοποίησης του πελάτη μέσω των καναλιών διανομής των προϊόντων, αυτό περιλαμβάνει την άμεση πρόσβαση από μέρους των καταναλωτών στα σημεία αυτά, το αν λειτουργούν επαρκώς και το πώς παρουσιάζονται τα προϊόντα μέσω αυτών των καναλιών 1.3 Ο Ρόλος και η Σπουδαιότητα του Μάρκετινγκ Μια βασική μοντέρνα πραγματικότητα στον χώρο του διεθνούς Μάρκετινγκ αποτελεί το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις πραγματικά όλο και περισσότερο εστιάζουν στην προσέλκυση νέων πελατών, αναπτύσουν και διατηρούν την οργάνωσή τους και δεδομένου ότι το Μάρκετινγκ σχέσεων έχει εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό, προσπαθούν να εφευρίσκουν νέες πρωτότυπες υπηρεσίες για να προσφέρουν στους πελάτες, γλιτώνοντας αυτούς από σημαντικό κόπο και χρόνο. Θα πρέπει να αναφέρουμε πως οι δύο γενικές προσεγγίσεις του Μάρκετινγκ, αυτή της συναλλαγής και αυτή του Μάρκετινγκσχέσεων καλύπτουν πέντε ευδιάκριτους τύπους, οι οποίοι αναφέρονται ως Μάρκετινγκ συναλλαγής, Μάρκετινγκ βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ αλληλεπίδρασης και Μάρκετινγκ δικτύων. Το σπουδαιότερο βέβαια είναι ότι δεν τοποθετούνται ευδιάκριτα όρια μεταξύ των 11

12 πέντε αυτών τύπων Μάρκετινγκ και ότι οι τύποι αυτοί δεν είναι απαραιτήτως ο ανεξάρτητοι και αμοιβαία αποκλειόμενοι8. Αποτελεί γεγονός πως ζούμε σε μια κοινωνία όπου η λειτουργία των επιχειρήσεων συνεχώς αλλάζει και όλοι μέσω της διαδιακασίας της σωστής εφαρμογής του όρου Μάρκετινγκ και στρατηγικού προγραμματισμού, προσπαθούν να ισχυροποιήσουν την θέση τους στην αγορά και συγχρόνως να επιτύχουν το μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους που μπορούν να έχουν για την επιχείρησή τους, κάτι το οποίο θα τους εξασφαλίσει την μακροβιότητα της επιχειρήσης αυτής στην αγορά την οποία λειτουργεί. Για να μπορέσει όμως η κάθε επιχείρηση να ισχυροποιήσει την θέση της στην αγορά στην οποία βρίσκεται και λειτουργεί, θα πρέπει να ακολουθήσει μια στρατηγική Μάρκετινγκ και ένα συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο το οποίο θα είναι απολύτως προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις ιδιοτητές της και θα μπορεί να εντοπίσει τις αδυναμίες της έτσι ώστε να τις βελτιώσει. Συγχρόνως θα πρέπει να εντοπίσει και τις διάφορες δυνατοτητές της, τις οποίες αν τις εκμεταλλευτεί σωστά μπορεί να προχωρήσει δυναμικά προς την κερδοφορία. Επίσης θα πρέπει να έχει την κατάλληλη δομή ως εταιρεία με σκοπό την σωστή ανάλυση λειτουργίας των τμημάτων της αλλά και την σωστή ανάπτυξη όσον αφορά την κυκλοφορία νέων προϊόντων και υπηρεσιών9. 8 Σιώμκος, Γ. 1995, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Σταμούλης: Πειραιάς 9 Τζωρτζάκης, Κ., Τζωρτζάκη, Α., 1996, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ-ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, Αθήνα: Rosili 12

13 1.4 Αρχές Μάρκετινγκ Οι αρχές της επιστήμης του Μάρκετινγκ εντός μιας αγοράς, μπορούν να αναφερθούν ως ακολούθως10 : Έρευνα ανοοάς : Διεξαγωγή με απευθείας ερωτηματολόγια και έρευνα διαθέσεων καταναλωτών μέσω του διαδικτύου με τη βοήθεια των πελατών, διαλογικότητα-interactivity και έγκαιρη ενημέρωση. Τυηυατοποίηση ανοοάς : Στην περίπτωση αυτή η επιστήμη Μάρκετινγκ χρησιμοποιεί δεδομένα τρέχουσας συμπεριφοράς καταναλωτών και τα διακρίνει βάσει στατιστικών μεθόδων το δυναμικό και την αξία του κάθε ατόμου. Πολιτική προϊόντων : Η ανάπτυξη των προϊόντων γίνεται βάσει των επιταγών του καταναλωτή, χαρακτηρίζεται ως αμφίδρομη και αλληλεπιδραστική επικοινωνία για την εισαγωγή νέων προϊόντων και την τροποποίηση παλαιών. Στην διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται η ανάπτυξη επιχειρήσεων και έντασης πληροφοριών καθώς και η δυνατότητα επιχειρηματικής δραστηριότητας σε περισσότερους κλάδους ταυτόχρονα. Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για προϊόντα έντασης πληροφοριών, εν δυνάμει παρουσίαση χαρακτηριστικών προϊόντων στην ηλεκτρονική σελίδα της επιχείρησης και υποστήριξη προϊόντων μετά την πώληση. Πολιτική τιμών : Δυνατή η μείωση τιμών λόγω συμπίεσης του κόστους μεσαζόντων, ανάπτυξη διαφάνειας τιμών ανάμεσα στις διάφορες αγορές, 1 Π Montana P. & Charnov B., 2005, Μάνατζμεντ, 3η Αμερικάνικη Έκδοση, Αθήνα, Κλειδάρυθμος 13

14 διαμόρφωση των τιμών ανάλογα με τις επιλογές σε στοιχεία του προϊόντος και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη. Στο σημείο αυτό οι αλλαγές τιμών και ειδικών προσφορών προβάλλονται μέσω του περιβάλλοντος Μάρκετινγκ με οικονομικό τρόπο. Πολιτική προβολής : Στον τομέα αυτό επιχειρήται αμφίδρομη επικοινωνία, καθοδήγηση και επιλογή προϊόντων από τον πελάτη, τεχνικές προσέλκυσης και ωφέλειας, ανάπτυξη ελκυστικών απόκτηση δείγματος ή πληροφοριακού υλικού μέσω διαδικτύου και δυνατότητες μέτρησης της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μηνυμάτων. Πολιτική διανομής : Στο σημείο αυτό δίνεται η δυνατότητα για ορισμένα προϊόντα μέσω ηλεκτρονικής διάθεσης καθώς και ανάπτυξη εταιριών διανομής - φυσικής μεταφοράς - παράδοσης προϊόντων που υποκαθιστούν τις λειτουργίες των μεσαζόντων σε θέματα παράδοσης προϊόντων. Ο έλεγχος Μάρκετινγκ επικεντρώνεται στη διατήρηση πελατών, απόκτηση νέων πελατών και την βάση δεδομένων για την παρακολούθηση της αξίας του κάθε πελάτη. 1.5 Μείγμα Μάρκετινγκ Το μείγμα Μάρκετινγκ εντός μιας αγοράς και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα από μια επιχείρηση, μπορεί να αναφέρεται ως ακολούθως και να χαρακτηρίζει τους στόχους της κάθε επιχείρησης11. Baker M., 2003, The Marketing Book", Oxford: Butterworth Heinemann. 14

15 Λ ειτο υ ρ γ ίες : ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Π ο λιτική η ανάπτυξη των προϊόντων βασίζεται στην π ρ ο ϊό ντω ν τεχνολογία και το σύστημα παραγωγής της επιχείρησης, στην καλύτερη περίπτωση γίνεται δοκιμή του προϊόντος και μετά εισαγωγή του στην αγορά συγκέντρωση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε έναν κλάδο Π ο λιτική π ροβολής σχεδιασμός της προβολής γίνεται βάσει του μέσου όρου ή του χαρακτηριστικού τύπου της αγοράς-στόχου τα κλασσικά μέσα ενημέρωσης οδηγούν σε απρόσωπη επ ικοινω νία ο αποδέκτης των διαφημιστικών μηνυμάτων αρνείται να απορροφήσει τις πληροφορίες του μηνύματος λόγω πληθώρας μηνυμάτων τεχνικές επανάληψης και πειθούς μονόδρομος επικοινωνίας, εκτός των περιπτώσεων της προσωπικής πώλησης, όπου ο πωλητής αναλαμβάνει την ευθύνη των σχέσεων με των πελάτη δυσκολίες μέτρησης αποτελεσματικότητας διαφήμισης εξαρτάται από την επιλογή των μεσαζόντων και τους πωλητές της επιχείρησης 15

16 Π ο λ ιτική Τιμής Η Πολιτική τιμής συνεπάγεται την στρατηγική την οποία θα ακολουθήσει η κάθε επιχείρηση εντός της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται και συνδέεται με την τιμή πώλησης των αγαθών ή υπηρεσιών που παράγει και προωθεί Η πολιτική τιμή είναι συνηφασμένη με το μέγεθος του ανταγωνισμού που υπάρχει εντός μιας αγοράς και ο οποίος ουσιαστικά διαμορφώνει το επίπεδο των τιμών αυτών. Π ο λ ιτικ ή Η Πολιτική τόπου συνεπάγεται την στρατηγική Τόπου την οποία θα ακολουθήσει μια επιχείρηση εντός της αγοράς και στην οποία δραστηριοποιείται και συνδέεται με τον τόπο στον οποίο μπορούν να πωλούνται και να προσφέρονται τα αγαθά αυτά ή οι υπηρεσίες από μέρους της επιχείρησης. Συνήθως στις περιπτώσεις αυτές, τόπος διάθεσης των προϊόντων ή υπηρεσιών θεωρούνται τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης ή αν πρόκειται μόνο για προϊόντα κάποιας εξαρχής επιλεγμένα γραφεία και τόποι πώλησης αυτών των προϊόντω ν 1.6 Λειτουργίες του Μάρκετινγκ Η επιστήμη του Μάρκετινγκ μέσω των αρχών που την χαρακτηρίζουν, μπορεί να εκπληρώσει πέραν της αύξησης των πωλήσεων και της μείωσης του κόστους σε μια επιχείρηση, διάφορες άλλες λειτουργίες όπως : 16

17 > Έρευνα αγοράς. Καθορισμός αναγκών καταναλωτών και ανάλυση ανταγωνιστών > Ανάπτυξη προϊόντων. Μέτρηση αντιδράσεων καταναλωτών για τα προϊόντα και λειτουργία επαναπληροφόρησης > Εισαγωγή νέου προϊόντος και δοκιμή του συγκεκριμένου προϊόντος > Διαφοροποίηση. Αλλαγή προϊόντος βάσει επανατροφοδότησης πληροφοριών από τους καταναλωτές και customer feedback > Σχεδιασμό προγράμματος marketing και διαφήμισης > Αναβάθμιση της εικόνας \ image της επιχείρησης και του προϊόντος > Προσέλκυση της προσοχής, του ενδιαφέροντος και ανάπτυξη της αγοραστικής πρόθεσης του πελάτη με την παρουσίαση των αναγκαίων πληροφοριών και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων για τα προϊόντα. Οι παραδοσιακές τεχνικές στην προβολή της επανάληψης και της πειθούς αντικαθίστανται στο Internet με αυτές της προσέλκυσης και της ωφέλειας > Υποστήριξη του πελάτη πριν την πώληση. Ενημέρωση μέσω του διαδικτύου > Υποστήριξη μετά την πώληση. Επίλυση προβλημάτων και συνεχής παροχή υπηρεσιών σέρβις 1.7 Σχέδιο Μάρκετινγκ Το σχέδιο Μάρκετινγκ αναφέρεται γενικότερα στην στρατηγική εκείνη την οποία θα πρέπει ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση σχετικά με τις κινήσεις στις οποίες θα προβεί για την αποτελεσματική προώθηση των υπηρεσιών ή προϊόντων που παράγει εντός της αγοράς όπου και δραστηριοποιείται. 17

18 Επειδή όμως δεν υπάρχει κάποια στρατηγική ή σχέδιο Μάρκετινγκ που θεωρείται κατάλληλο για όλες τις εταιρίες, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβλέπει ανάλογα όλους εκείνους τους παράγοντες της αγοράς και οι οποίοι μπορούν να χαρακτηριστούν ως δυνάμεις, αδυναμίες, απειλές και προοπτικές που εμφανίζονται εντός αυτής και μπορούν να βοηθήσουν τους υπευθύνους της επιχείρησης να εκτιμήσουν σωστά τις κινήσεις στις οποίες θα πρέπει να προβούν. 18

19 2. Κεφάλαιο 2ο : Μεθοδολογία και Τρόπος Συλλογής Πηγών και Πληροφοριών Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για την συγγραφή αυτής της πτυχιακής εργασίας. Η συλλογή των στοιχείων ολοκληρώθηκε μέσω βιβλιογραφικής έρευνας και σχετικών πληροφοριών για την εννοιολογική ανάλυση των MOBs και τη μέτρηση της ποιότητας τους. Στην εργασία αυτή επίσης, διεξάγεται λόγος για τις τρέχουσες μετρήσεις του προσανατολισμού στην αγορά οι οποίες δεν αντανακλούν την ποιότητα των MOBs καθώς και την διαμορφωτική προσέγγιση των μετρήσεων. Ο στόχος της φοιτήτριας στη παρούσα πτυχιακή εργασία, είναι η εννοιολογική ανάλυση των MOBs και η μέτρηση της ποιότητας τους. Στην εργασία αυτή, γίνεται λόγος για τις τρέχουσες μετρήσεις του προσανατολισμού στην αγορά οι οποίες δεν αντανακλούν την ποιότητα των MOBs καθώς και την διαμορφωτική προσέγγιση των μετρήσεων. Θα αναπτυχθούν μοντέλα με βάση κάποια στοιχεία-κλειδιά διαμορφώνοντας έτσι την ποιότητα της παραγωγής του market intelligence, την διάδοση του market intelligence και την ανταπόκριση του market intelligence. Εν κατακλείδι θα καταγράψουμε μία εμπειρική έρευνα η οποία και επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των μοντέλων που θα αναφερθούν στην εργασία. Από τις αντίστοιχες πηγές που αφορούν το συγκεκριμένο αντικείμενο μελέτης, αναπτύσσονται μοντέλα με βάση κάποια στοιχεία-κλειδιά, διαμορφώνοντας έτσι την ποιότητα της παραγωγής του market intelligence, 19

20 την διάδοση του market intelligence και την ανταπόκριση του market intelligence. Εν κατακλείδι, καταγράφεται μια εμπειρική έρευνα η οποία και επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των μοντέλων που αναφέρονται στη παρούσα εργασία. Επίσης στην αναζήτηση συμπληρωματικών πληροφοριών βοήθησαν κάποιες σημειώσεις από βιβλία και πληροφορίες από το διαδίκτυο, τα οποία έχουν γραφτεί και παρουσιαστεί από άλλους συγγραφείς πρωτύτερα. 2.1 Περιγραφή Πραγματοποίησης Έρευνας και Συλλογής Δεδομένων Η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε για την ολοκλήρωση της παρούσης πτυχιακής εργασίας, βασίστηκε στη συλλογή στοιχείων μέσω πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας και οι οποίες αναφέρονται στη χρήση αντίστοιχων ερωτηματολογίων ειδικά κατασκευασμένα για τις τρέχουσες μετρήσεις του προσανατολισμού στην αγορά οι οποίες δεν αντανακλούν την ποιότητα των MOBs καθώς και την διαμορφωτική προσέγγιση των μετρήσεων. Θα αναπτυχθούν μοντέλα με βάση κάποια στοιχεία-κλειδιά διαμορφώνοντας έτσι την ποιότητα της παραγωγής του market intelligence, την διάδοση του market intelligence και την ανταπόκριση του market intelligence. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πως στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, πρόκειται για ερωτήσεις που υποστηρίζουν το θεωρητικό κομμάτι της μελέτης και ακολουθείται ποιοτική και ποσοτική έρευνα, θα σχολιαστούν οι ερωτήσεις και αντίστοιχες απαντήσεις για τις ερευνώμενες υποθέσεις για την υπό μορφή των μελετών περίπτωσης. 20

21 2.1.1 Τρόπος Έρευνας Η έρευνα η οποία διεξήχθη στην συγκεκριμένη μελέτη, βοήθησε την φοιτήτρια στην κατανόηση του θέματος της πτυχιακής της εργασίας αλλά και στα καθημερινά γεγονότα που συνδέονται άμεσα με το θέμα που παραθέτει. Οι άνθρωποι διεξάγουν κάποια έρευνα για να συλλέξουν αποτελέσματα με ένα συστηματικό τρόπο, και επομένως να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους. Κάθε ακαδημαϊκή έρευνα απαιτεί μια μεθοδολογία προκειμένου να αναλύσει τα αποτελέσματα. Αυτή αποτελείται από τρόπους και μεθόδους παραγωγής και ανάλυσης δεδομένων έτσι ώστε οι διάφορες θεωρίες να δοκιμαστούν και να γίνουν αποδεκτές είτε να απορριφθούν. Επομένως η μεθοδολογία η οποία χαρακτηρίζεται ως πρωταρχική, σχετίζεται τόσο με την λεπτομερή έρευνα μέσω της οποίας συλλέγονται τα δεδομένα καθώς και με τις πιο γενικές φιλοσοφικές απόψεις. Λόγω της βιβλιογραφικής και ερευνητικής φύσης της συγκεκριμένης εργασίας, ένα είδος μεθοδολογίας πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας χρησιμοποιείται για να οδηγήσει στα αποτελέσματα τα οποία επιθυμεί ο φοιτητής. Ένας αριθμός μεθόδων εμπλέκεται, προκειμένου να την καταστήσει ικανή να επιτύχει μια μεγαλύτερη κατανόηση των πηγών που χρειάζονται για την ανάλυση των σκέψεων της σχετικά με το θέμα που ερευνά. Αυτό είναι αναγκαίο μέσα σε μια έρευνα και μελέτη, καθώς τα αποτελέσματα τα οποία συλλέγονται από μια συγκεκριμένη περιοχή μπορούν να είναι περισσότερο αποτελεσματικά από εκείνα που προέρχονται από κάπου αλλού. Κάθε 21

22 μέθοδος συλλογής δεδομένων έχει τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα Ανάλυση Δεδομένων Τα στοιχεία που συλλέγονται από την φοιτήτρια παράγουν ποιοτικά δεδομένα, τα οποία αναλύονται και επεξεργάζονται από την ίδια. Οι απαντήσεις που προσφέρονται σε αυτήν και σε συνδυασμό με τις πηγές που έχει επιλέξει για να τεκμηριώσει την έρευνα της, θα την βοηθήσει στην συνέχεια να εκτιμήσει σωστά τα γεγονότα και τις πηγές αυτές και να καταλήξει στα συμπεράσματα της. Θα προχωρήσει έτσι με αυτό τον τρόπο στην καταγραφή των απόψεων της αλλά και του τι πραγματικά συμβαίνει με το θέμα που θέλει να αναλύσει εις βάθος. 2.2 Κριτήρια Επιλογής Τόπων Έρευνας Τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκαν τα σημεία που πραγματοποιείται η έρευνα, αναφέρονται στη πόλη της Αθήνας στην οποία και ζει η φοιτήτρια όπως επίσης και στη πόλη του Πειραιά, όπου η συγκεκριμένη μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση. Και οι δύο αυτές πόλεις διαθέτουν διάφορα καταστήματα τα οποία αυξάνουν την επισκεψιμότητα των ανθρώπων στις πόλεις αυτές. Επίσης, οι δύο αυτές πόλεις χαρακτηρίζονται ως πολυπληθής με άτομα - καταναλωτές οι οποίοι επισκέπτονται καθημερινά τα καταστήματα αυτά για την αγορά των προϊόντων που χρειάζονται αλλά και για να εκπληρώσουν τις ανάγκες τους. 22

23 2.2.1 Προσβασιμότητα Όπως ήδη αναφέρθηκε, η προσβασιμότητα στη πόλη του Πειραιά και των Αθηνών μπορούσε να πραγματοποιηθεί με ευκολία από μέρους της φοιτήτριας. Έτσι λοιπόν ο ίδιος επέλεξε ουσιαστικά εκείνα τα καταστήματα τροφίμων και στα οποία μπορούσε να βρει τους πολίτες που θα γνώριζαν για το αντικείμενο έρευνας και θα μπορούσαν να απαντήσουν στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο Αριθμός Ερωτηματολογίων Ο αριθμός ερωτηματολογίων που επιλέχθηκε για την παρούσα έρευνα, είναι 100. Η φοιτήτρια επέλεξε να χρησιμοποιήσει 100 ερωτηματολόγια που απευθύνονται σε ισάριθμο δείγμα καταναλωτών, με σκοπό να συλλέξει ένα ικανοποιητικό δείγμα έρευνας και επομένως να καταστεί ικανός να αναλύσει και να παραθέσει τα αποτελέσματα αυτών στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία. 2.3 Τυχόν Δυσκολίες Πραγματοποίησης Έρευνας Οι δυσκολίες πραγματοποίησης της συγκεκριμένης έρευνας στα σχετικά σημεία προσέλκυσης πολιτών, αναφέρεται στον περιορισμένο ουσιαστικά χρόνο από μέρους της φοιτήτριας, αφού ενδεικτικά θα μπορούσε να σημειωθεί πως η συμπλήρωση δέκα ερωτηματολογίων κάθε φορά απαιτούσε χρονικό διάστημα από μια (1) έως δύο (2) ώρες. Επίσης, ενδεικτικό πρόβλημα και δυσκολία στη πραγματοποίηση της έρευνας αποτέλεσε σε ορισμένες περιπτώσεις και η απροθυμία από μέρους των πολιτών να απαντήσουν σε ολόκληρο ή σε μερικές ερωτήσεις του 23

24 ερωτηματολογίου, αφού όπως ανέφεραν δεν διέθεταν τον ανάλογο χρόνο ή δεν επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στην έρευνα. 2.4 Πηγές Συλλογής Δεδομένων Δευτερογενή Δεδομένα Ως Δευτερεύων δεδομένα περιγράφονται εκείνα στα οποία οι πληροφορίες συλλέγονται και καταγράφονται από κάποιον άλλον νωρίτερα και για σκοπούς, οι οποίοι είναι διαφορετικοί από εκείνους του συγγραφέα. Τα δευτερεύων δεδομένα παρέχουν την βάση για ένα καλό ιστορικό πληροφοριών, θέτοντας ικανό τον φοιτητή να καταλάβει το αντικείμενο εργασίας του καθώς και να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για στήριξη των θεωριών από την πρωταρχική έρευνα. Είναι ευνόητο λοιπόν ότι μπορεί ευκολότερα κάποιος να βρει δευτερεύων δεδομένα για την έρευνα του, αφού αυτά έχουν γραφτεί προηγουμένως και έχουν εκδοθεί σε κάποια έντυπο τύπο ή στο διαδίκτυο. Τα περιοδικά και ο έντυπος τύπος είναι πρωταρχική φιλολογική πηγή για κάθε πληροφορία. Επιπλέον τα βιβλία αλλά και τα άρθρα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν την συλλογή πληροφοριών και προτάσεων, παρείχαν πληροφορίες οι οποίες έδωσαν στον φοιτητή την ευκαιρία να αναπτύξει αναλυτικά τις θέσεις του στην συγκεκριμένη έρευνα. Πάντα τα βιβλία αποτελούν μια αξιόπιστη μέθοδο συλλογής πληροφοριών, καθώς έχουν γραφτεί για ένα συγκεκριμένο σκοπό και παρέχουν συγκροτημένη σκέψη και ανάπτυξη αντικειμένου. Το σημαντικότερο όμως πλεονέκτημα των δευτερογενών στοιχείων αφορά το μικρό κόστος και το σύντομο χρονικό διάστημα που απαιτείται για 24

25 τη συλλογή τους. Αν οι πληροφορίες που απαιτούνται είναι διαθέσιμες με τη μορφή δευτερογενών στοιχείων, ο ερευνητής απλά χρειάζεται να προστρέξει στην πηγή τους, να τα εντοπίσει και να τα συγκεντρώσει. Αυτό συνήθως απαιτεί μικρό χρονικό διάστημα και μικρό κόστος. Ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει κάποια χρέωση για τη χρήση τους, το κόστος είναι πολύ μικρότερο από αυτό που θα απαιτείτο για να συγκεντρώσει η εταιρεία τα στοιχεία αυτά. Πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας ότι όταν χρησιμοποιούνται δευτερογενή στοιχεία, είναι πολλές φορές αναγκαίο να γίνουν υποθέσεις και παραδοχές ώστε να καταστεί δυνατή η όσο αποτελεσματικότερη χρήση τους. Ο αποφασιστικός παράγοντας εδώ είναι η χρησιμοποίηση λογικών υποθέσεων και παραδοχών Πρωτογενή Δεδομένα Πρωτογενή δεδομένα ονομάζονται εκείνα τα οποία αφορούν συλλογή πληροφοριών, η οποία διεξάγεται αποκλειστικά για την μελέτη μιας συγκεκριμένης έρευνας. Τα πρωταρχικά δεδομένα είναι μια άλλη πηγή πληροφοριών σε αυτήν την εργασία η οποία ετοιμάστηκε από τον φοιτητή. Για την συλλογή σημαντικών πληροφοριών, υπάρχουν πολλές στρατηγικές διαθέσιμες. Κάθε επιλογή λαμβάνει υπόψιν της μια έρευνα σε βάθος καθώς και κάθε πιθανή επιρροή άχρηστης ή μη σημαντικής πληροφορίας. Μετά από προσεκτικό σχεδιασμό, ο φοιτητής επέλεξε τη χρήση ερωτηματολογίων και τη μέθοδο της δημοσκόπησης. Αποτελεί γεγονός πως μεγάλο ποσοστό συλλεγόμενων πληροφοριών για την συγγραφή μιας εργασίας εντοπίζεται σχεδόν πάντα στις δημοσκοπήσεις. Η συλλογή πρωτογενών στοιχείων μπορεί να γίνει με 25

26 διάφορες μεθόδους, με πιο διαδεδομένη αυτήν της δημοσκόπησης. Οι δημοσκοπήσεις έχουν τη δυνατότητα να μας δίνουν στοιχεία για τη στάση, τη γνώμη, τα πιστεύω, την προτιθέμενη και εκδηλωθείσα συμπεριφορά, τη γνώση, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά κλπ. Συνήθως στις μεθόδους καταγραφής / δημοσκόπησης χρησιμοποιούνται ερωτήσεις, προκειμένου να συλλεχθούν οι κατάλληλες πληροφορίες. Οι ερωτήσεις αυτές είναι προσαρμοσμένες στις πληροφορίες οι οποίες αποσκοπούν να συλλέξουν πληροφορίες και η κατάρτιση τους είναι τέτοια που επιτρέπει την καταγραφή αξιόπιστων δεδομένων Έλεγχος και Εργαλεία Υποθέσεων Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο στόχος του θέματος είναι η εννοιολογική ανάλυση των MOBs και η μέτρηση της ποιότητας τους. Στην εργασία αυτή, γίνεται λόγος για τις τρέχουσες μετρήσεις του προσανατολισμού στην αγορά οι οποίες δεν αντανακλούν την ποιότητα των MOBs καθώς και την διαμορφωτική προσέγγιση των μετρήσεων. Θα αναπτυχθούν μοντέλα με βάση κάποια στοιχεία-κλειδιά διαμορφώνοντας έτσι την ποιότητα της παραγωγής του market intelligence, την διάδοση του market intelligence και την ανταπόκριση του market intelligence. Εν κατακλείδι θα καταγράψουμε μία εμπειρική έρευνα η οποία και επιβεβαιώνει την εγκυρότητα των μοντέλων που θα αναφερθούν στην εργασία. Συνεπώς θα πρέπει να σημειωθεί πως ο έλεγχος των υποθέσεων εντοπίζεται στο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται η εννοιολογική ανάλυση των MOBs και πως μετράται σχετικά η ποιότητα τους από τις επιχειρήσεις. 26

27 Επίσης, πως τα συγκεκριμένα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις και με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη παροχή υπηρεσιών από τους υπευθύνους στις επιχειρήσεις. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως ο έλεγχος των υποθέσεων, έγκειται στο τρόπο με τον οποίο εντοπίζονται τα στοιχεία-κλειδιά, διαμορφώνοντας έτσι την ποιότητα της παραγωγής του market intelligence, την διάδοση του και την ανταπόκριση του αντίστοιχα. Αναφερόμενοι στα εργαλεία των υποθέσεων, αυτά εντοπίζονται στη χρήση των ειδικά διαμορφωμένων ερωτηματολογίων για την εξαγωγή των συμπερασμάτων μας ως εξής. Συνήθως στις μεθόδους καταγραφής / δημοσκόπησης χρησιμοποιούνται ερωτήσεις, προκειμένου να συλλεχθούν οι κατάλληλες πληροφορίες. Οι ερωτήσεις αυτές είναι προσαρμοσμένες στις πληροφορίες οι οποίες αποσκοπούν να συλλέξουν πληροφορίες και η κατάρτιση τους είναι τέτοια που επιτρέπει την καταγραφή αξιόπιστων δεδομένων. Οι ερωτήσεις αυτές και γενικότερα η καταγραφή / δημοσκόπηση / συμπλήρωση ερωτηματολογίου που καλείται κάποιος να κάνει, αποτελούνται από πλεονεκτήματα όπως μεγάλες ποσότητες δεδομένων που μπορούν να συλλέξουν, σχετίζονται απόλυτα με την έρευνα που διεξάγεται και είναι σχετικά χαμηλού κόστους. Τα προβλήματα που μπορούν να εντοπιστούν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι ίσως απαιτούν αρκετό χρόνο, αποτελούνται από συγκεκριμένο αριθμό ερωτήσεων και οι ερωτηθέντες μπορεί να μην δίνουν πάντα την καταλληλότερη απάντηση. Μια δημοσκόπηση με συμπλήρωση ερωτηματολογίων πάντα αποτελεί αξιόπιστη πηγή για το θέμα στο οποίο γίνεται η έρευνα. Ο συγκεκριμένος τρόπος βοηθά σχεδόν πάντα τον συγγραφέα να έχει καλύτερα αποτελέσματα 27

28 στην έρευνα του και να κωδικοποιεί ευκολότερα τις πληροφορίες που συλλέγει. Ένα σωστό ερωτηματολόγιο με κάποιον που γνωρίζει αρκετά εις βάθος το γεγονός της εργασίας, αποσκοπεί περισσότερο στις πληροφορίες οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα της έρευνας και συντελεί αποτελεσματικά στην δημιουργία συμπερασμάτων και γενικών δεδομένων. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι το χαμηλό κόστος, η αναλυτική περιγραφή και ο καλύτερος έλεγχος της ροής των πληροφοριών. Μειονεκτήματα τα οποία μπορούν να εντοπιστούν στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο χρόνος που απαιτείται για την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και οι απαντήσεις ίσως να μην είναι πάντα αντικειμενικές. 28

29 3. Κεφάλαιο 3o : Δείκτες MOBS και Συμπεριφορά Καταναλωτών 3.1 Δείκτης Τιμών Ανάκλασης Εναντίον Δείκτη Τιμών Διαμόρφωσης Ένας βασικός λόγος για τον οποίον οι τρέχουσες μετρήσεις των MOBs αποτυγχάνουν να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα αυτών των συμπεριφορών στηρίζεται στο γεγονός ότι οι ερευνητές χρησιμοποιούν κλασσικά τεστ θεωρίας αντί μοντέλα μέτρησης διαμόρφωσης για να θέσουν σε λειτουργία τις τρεις βασικές δραστηριότητες (παραγωγή πληροφορίας, διακίνηση και ανταπόκριση). Αν και είναι άσκοπο να γίνει λεπτομερή αναφορά στα διάφορα Λ f j μοντέλα 12, ωστόσο είναι σημαντικό να σημειωθεί πως τα κλασσικά τεστ θεωρίας και τα μοντέλα διαμόρφωσης μετρήσεων διαφέρουν ως προς τα αποτελέσματά τους σχετικά με την σχέση ανάμεσα μιας καλά λανθάνουσας μεταβλητής και των δεικτών της. Τα κλασσικά τεστ θεωρίας καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η λανθάνουσα μεταβλητή προκαλεί ''διαταράξεις'' στους δείκτες σε αντίθεση με τα μοντέλα διαμόρφωσης μετρήσεων. Στη προκειμένη περίπτωση, οι δείκτες είναι αυτοί που προκαλούν την μεταβλητή. Κατ' επέκταση, οι δείκτες τιμών ανάκλασης των κλασσικών τεστ θεωρίας πρέπει να είναι συνεπείς γιατί διαφορετικά δεν υπάρχει καμία ανάγκη για δείκτες διαμόρφωσης τιμών. Με την προοπτική της αξιολόγησης της ποιότητας των MOBs, το μοντέλο ανάκλασης έχει τουλάχιστον δύο ελαττώματα τα οποία το μοντέλο 12 Διαμαντόπουλος και Winklhofer, 2001; Jarvis,

30 διαμόρφωσης μπορεί να αντιμετωπίσει. Πρώτον, το μοντέλο ανάκλασης λειτουργεί μονοδιάστατα και περιλαμβάνει στοιχεία τα οποία συνδέονται με αλληλένδετο τρόπο: το ένα μπορεί να αντικαταστήσει το άλλο ενώ ο αποκλεισμός ή ο συνυπολογισμός κάποιου από αυτά από την κλίμακα δεν θα έχει κανέναν αντίκτυπο στην ερμηνεία της κλίμακας. Ωστόσο, η ποιότητα είναι πολύπλευρη με κάποια αντισταθμίσματα μεταξύ των διαφορετικών αυτών πλευρών. Για παράδειγμα, οι Jaworski και Kohli (1996) επισημαίνουν πως ο διαλειτουργικός σχεδιασμός του ενεργειών του μάρκετινγκ και η ταχύτητα απόκρισης των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη της αγοράς ίσως αποτελούν σταθερές αξιολόγησης της ποιότητας των MOBs. Ακόμη, ενώ ο διαλειτουργικός σχεδιασμός μπορεί να συντελέσει σε πιο ολιστικές αποφάσεις, η μάχη για την αύξηση της διαλειτουργικής εμπλοκής στο σχεδιασμό των αποκρίσεων μπορεί να συμβιβαστεί με την ταχύτητα τέτοιων αποκρίσεων. Τα αντισταθμίσματα τέτοιου είδους (α) θα μπορούσαν να σημαίνουν πως ορισμένες πλευρές της ποιότητας μπορεί να μην συσχετίζονται, ή μπορεί να συσχετίζονται αρνητικά με άλλα, και (β) να μην είναι ανάλογα με την αντίληψη της εσωτερικής συνοχής και το μοντέλο μέτρησης ανάκλασης13. Τυπικά, από τη στιγμή που οι υπεύθυνοι δημιουργίας των κλιμάκων προσανατολισμού στην αγορά υιοθετούν τα κλασσικά τεστ θεωρίας ως αναπτυξιακό μέτρο προσέγγισης, εξαλείφουν πιθανώς σημαντικά στοιχεία από τις κλίμακες τους όταν αυτά τα στοιχεία δεν παρουσιάζουν εσωτερική 13 Διαμαντόπουλος,

31 συνοχή με τα υπόλοιπα στοιχεία της κλίμακας. Το αποτέλεσμα είναι πως αυτές οι κλίμακες παρουσιάζουν μια ελλιπής εικόνα της ποιότητας των MOBs, και οι λίγες διαστάσεις της ποιότητας που παρουσιάζουν τείνουν να συσχετίζονται θετικά (π.χ. η ταχύτητα και η συχνότητα των προϊόντων συλλογής γνώσης). Από την άλλη πλευρά, από τη στιγμή που το μοντέλο διαμόρφωσης επιτρέπει στους δείκτες να συσχετίζονται θετικά, αρνητικά, ή να μην συσχετίζονται καθόλου, το μοντέλο διαμόρφωσης δεν θα εξαλείψει σημαντικούς δείκτες στην περίπτωση που προκύψουν αντισταθμίσματα. Ο Rossiter (2002, σελ ) σημειώνει: '' Σχεδόν η οικουμενική χρήση της παραδοσιακής διαδικασίας (ανάπτυξη κλίμακας) η οποία δίνει αυστηρά έμφαση στον παράγοντα ανάλυσης και την αξιοπιστία της εσωτερικής συνοχής οδήγησε σε κάποια αποτελέσματα που χαρακτηρίζονται από κάποια ανωμαλία στην κλίμακα ανάπτυξης του μάρκετινγκ. Αυτά περιλαμβάνουν τη διαγραφή στοιχειωδών στοιχείων στο κυνήγι μιας παραγοντικής μονοδιάστατης έρευνας για παράδειγμα στην κλίμακα του Προσανατολισμού στην Αγορά14. Με παρόμοιο τρόπο, οι Kohli και άλλοι (1993) εξαλείφουν πολλά σημαντικά στοιχεία από την τράπεζα θεμάτων τους. Τα στοιχεία που κρατάνε και η παραγοντική δομή που προκύπτει παρέχουν μια φτωχή αναπαράσταση των MOBs της εκάστοτε επιχείρησης για ''καταλληλότητα, μοναδικότητα, και ικανότητα να μεταφέρει στους πληροφοριοδότες ''διαφορετικές αποχρώσεις σημασίας'' ΝβΓνβΓ και βίβιθγ, ΚοΙί Μκα,

32 Δεύτερον, οι Jarvis κα (2003) τονίζουν πως όταν οι ερευνητές υπολογίζουν την λανθάνουσα μεταβλητή με στοιχεία ανάκλασης, το νομολογικό πλαίσιο για καθέναν από τους δείκτες ανάκλασης δεν πρέπει να αλλάζει. Όλοι οι δείκτες ανάκλασης πρέπει να έχουν το ίδιο ιστορικό και να παρουσιάζουν τις ίδιες συνέπειες. Το αποτέλεσμα είναι πως οι ερευνητές σπεύδουν να κατανοήσουν τις συνθήκες που μπορεί να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να προσανατολιστούν περισσότερο στην αγορά αναζητώντας παράγοντες που σχετίζονται με το ιστορικό στο επίπεδο της λανθάνουσας μεταβλητής (και όχι στο επίπεδο του στοιχείου.) Ωστόσο, οι δείκτες διαμόρφωσης της λανθάνουσας μεταβλητής δεν είναι απαραίτητο να έχουν παρόμοιο ιστορικό. Κάθε δείκτης διαμόρφωσης θα έχει το δικό του νομολογικό πλαίσιο - το δικό του σύστημα παραγόντων. Επιβάλλοντας το μοντέλο της ανάκλασης των MOBs, οι ερευνητές τοποθετούν εικονικούς περιορισμούς ως προς τον τρόπο που σχεδιάζουν και εξετάζουν το ιστορικό των MOBs. Το μοντέλο διαμόρφωσης της ποιότητας των MOBs θα προβεί στην άρση των περιορισμών επιτρέποντας στους ερευνητές να εξερευνήσουν το ιστορικό στον προσανατολισμό στην αγορά με πιο συστηματικό τρόπο. 3.2 Μοντέλα Ποιότητας Συμπεριφοράς του Προσανατολισμού στην Αγορά Οι συγγραφείς αναπτύσσουν μοντέλα των παραγόντων που διαμορφώνουν τις MOBs βασισμένοι σε μια αναθεώρηση ενός εντύπου σχετικά με τον προσανατολισμό στην αγορά και σε έντυπα παρόμοιας θεματολογίας (π.χ. Διαδικασία πληροφόρησης, στρατηγικής μάρκετινγκ). Η 32

33 αναθεώρηση εντοπίζει δείκτες κλειδιά της ποιότητας κάθε λανθάνουσας μεταβλητής, κάποια από αυτά είναι κοινά σε όλα τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν την ποιότητα των MOBs ενώ κάποια χαρακτηρίζονται από ιδιομορφία. Το συγκεκριμένο κείμενο αναγνωρίζει την ταχύτητα ως ένα στοιχείο υψηλής ένδειξης της ποιότητας των MOBs (π.χ. Jaworski και Kohli, 1993). Η ταχύτητα την οποία οι επιχειρήσεις εντοπίζουν και συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές της αγοράς επηρεάζει την ικανότητα τους να προσαρμόζονται και να αποκρίνονται: ''οι πρώιμες πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση ενός νέου τμήματος αγοράς, οι παρενέργειες των νέων τεχνολογιών ή οι περιορισμοί ενός νέου υλικού γίνονται ισχυρά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα'' Με παρόμοιο τρόπο, η ταχύτητα της μετάδοσης πληροφοριών σε έναν οργανισμό είναι κρίσιμη για την διαδικασία διακίνησης Λ -7. Οι διευθυντές απαιτούν η αγορά των πληροφοριών να ενημερώνεται συνεχώς ώστε να είναι χρήσιμη. Κατά συνέπεια, οι πληροφορίες ''που καθυστερούν ενώ κινούνται σε διαδοχικούς κόμβους μέσα στο δίκτυο επικοινωνίας'' μειώνουν την 1ft αποτελεσματικότητα των αποφάσεων Το συμπέρασμα είναι πως η ταχύτητα της απόκτησης είναι ιδιαίτερα σημαντική : εάν οι πληροφορίες δεν αξιοποιηθούν ακριβώς μετά τη συλλογή τους, (α) τείνουν να χάσουν την αξία τους, (β) χάνονται ευκαιρίες, (γ) η ικανότητα να αξιοποιηθεί η επιρροή της αγοράς μειώνεται-κυρίως στις 16 Day και Wensley, Διαμαντόπουλος και Cadogan, Huber και Daft,

34 πτητικές αγορές, και (δ) προβλήματα καταστάσεων μπορούν να Λ Q αναθεωρηθούν Διευρυμένη Οργάνωση των MOBs Η εμπλοκή της διευρυμένης οργάνωσης των MOBs είναι θεμελιώδης για τον προσανατολισμό στην αγορά. Οι δραστηριότητες της παραγωγής του προσανατολισμού στην αγορά δεν θα έπρεπε να είναι η αποκλειστική αρμοδιότητα του τμήματος marketing αλλά θα έπρεπε να αποτελεί ανησυχία για όλη την επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις, με αυτόν τον τρόπο, θα επωφεληθούν πολλών κερδών, συμπεριλαμβανομένου, για παράδειγμα, μείωση της πιθανότητας απώλειας σημαντικών πληροφοριών από τη στιγμή που πολυάριθμο προσωπικό, με πολλές διαφορετικές προοπτικές, τις συλλέγει20. Η ευθύνη της επιχείρησης για τις δραστηριότητες παραγωγής πληροφοριών επιτρέπει επίσης στα τμήματα εκτός από αυτό το marketing να κατανοήσουν το κυνήγι κινήτρων από την πλευρά του πελάτη, να συνάψουν δεσμούς με αυτόν, να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του και αναπτύξουν νέες επιχειρησιακές σχέσεις. Η διακίνηση των πληροφοριών είναι τόσο κρίσιμη καθώς επιτρέπει την ανάπτυξη μιας ευρείας εκτίμησης των πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί21 και έχει ως αποτέλεσμα ''μια μοιρασμένη βάση επιμερισμένων δραστηριοτήτων σε διαφορετικά τμήματα και τον συντονισμό ανθρώπων και τμημάτων με στόχο την διευκόλυνση της επίτευξης των στόχων''. 19 Baum και Wally, 2003, Souchon και Διαμαντόπουλος, Slater και Narver, Slater και Narver,

35 Οι Kohli και Jaworksi (1990) υποστηρίζουν επίσης πως "εικονικά...όλα τα τμήματα συμμετέχουν στην απόκριση στους τάσεις της αγοράς σε μια προσανατολισμένη στην αγορά επιχείρηση''. Παρομοίως, οι Narver και Slater (1990) δηλώνουν πως το βασικό σημείο στον προσανατολισμό στην αγορά είναι η ολοκληρωμένη ''χρήση των πηγών της επιχείρησης στη μέγιστη δημιουργική της αξία για τους πελάτες-στόχο η οποία και θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο εστίασης ολόκληρης της επιχείρησης και όχι μόνο ενός τμήματός της''. Μια φιλοσοφική άποψη που επιβεβαιώνει τους παραπάνω ισχυρισμούς είναι πως η προσέγγιση ενός οργανισμού στην ανάπτυξη και την εφαρμογή των αποκρίσεων της αγοράς είναι απαραίτητη ακριβώς επειδή οι πηγές και οι ικανότητες της επιχείρησης που παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον πελάτη, εντοπίζονται σε διαφορετικά επίπεδα, λειτουργίες και επιχειρησιακούς τομείς μέσα στην επιχείρηση (Day, 1994). Με στόχο να ενεργοποιήσει όλες τις ικανότητες, η επιχείρηση απαιτεί εκμετάλλευση όλων των προσπαθειών Η Επισημοποίηση των MOBs Η επισημοποίηση αναφέρεται στο βαθμό όπου οι κανόνες και οι διαδικασίες λειτουργίας ελέγχουν και προσδιορίζουν οργανωτικούς ρόλους, νόρμες, διαδικασίες και την επικοινωνία23. Η επισημοποίηση εγγυάται την εφαρμογή προγραμμάτων για τον έλεγχο του περιβάλλοντος, περιορίζει την αντιγραφή δραστηριοτήτων σχετικά με την παραγωγή πληροφοριών, αυξάνει 22 Hooley κα, Kohli και Jaworski,

36 τη χρήση υψηλής ποιότητας πληροφόρησης και πετυχαίνει αποτελεσματικότητα τη συλλογή πληροφοριών (Belich και Dubinsky, 1995). Ωστόσο, η υπέρμετρη επισημοποίηση εξαλείφει συμπεριφορές από την ποιότητα της αγοράς πληροφοριών. Σε αυτή την περίπτωση, επέρχεται η παγίωση ως τελετουργικού των διαδικασιών της παραγωγής των πληροφοριών, μειώνοντας έτσι την ικανότητα της επιχείρησης να παράγει νέους τύπους πληροφοριών. Οι Aldrich και Auster (1986, σελ.169) υποστηρίζουν πως : ''η αύξηση της εγκυρότητας της απόκτησης των πληροφοριών εξαναγκάζει αυτούς που αποφασίζουν να την λαμβάνουν υπ όψην τους.'' Οι παρατηρήσεις αυτές δείχνουν πως τα μέτρια επίπεδα της επισημοποίησης των πληροφοριών αναπαριστούν μια άριστη κατάσταση: η υπέρμετρη ή η ελλιπής πληροφόρηση φανερώνουν μια άσχημη κατάσταση. Ακολουθώντας την δευτεροβάθμια συμβολή της επισημοποίησης, η παραγωγή πληροφορίας αποτελεί δείκτη τιμών διαμόρφωσης της ποιότητας της παραγωγής. Οι διαδικασίες διακίνησης που βασίζονται σε γεγονότα τα οποία είναι εξακριβωμένα και παρουσιάζουν έλλειψη αυθορμητισμού, όπως τα προγραμματισμένα συνέδρια (συναντήσεις), αναφορές, εβδομαδιαία υπομνήματα, (π.χ. Pulendran και Speed, 1996) είναι τυπικές από τη φύση τους. Οι άτυπες διαδικασίες διακίνησης έχουν λιγότερες κατευθυντήριες γραμμές και θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν στιγμές όπως κάποια απροσδόκητη ομιλία στους διαδρόμους και κοινωνικές συνάξεις. Οι διαδικασίες της επίσημης διακίνησης κινητοποιούν τους ιδιώτες, παρέχοντας 36

37 με αυτόν τον τρόπο ευκαιρίες για τη διακίνηση υψηλής ποιότητας αγοράς πληροφοριών24. Ωστόσο, η υπέρμετρη επισημοποίηση και τυπικότητα εμποδίζει την θέληση αυτών που διαδραματίζουν τον ρόλο του διακινητή να επικοινωνήσουν. Μειώνεται έτσι, η κατανόηση του αποδέκτη παρέχοντας λιγότερες ευκαιρίες για την απλοποίηση των πληροφοριών. Η παρέκκλιση από το μέτριο επίπεδο της επίσημης διακίνησης συμβάλλει αρνητικά στην ποιότητα της διακίνησης. Ο υπαινιγμός είναι ότι η διακίνηση αποτελεί δείκτη τιμών διαμόρφωσης για την ποιότητα της διακίνησης. Η επισημοποίηση της απόκρισης αναφέρεται σε ποια έκταση οι κανόνες, οι διαδικασίες και οι πολιτικές καθορίζουν τον σχεδιασμό της απόκρισης και την εφαρμογή της απόκρισης25. Η επισημοποίηση αποκτά αξία για τις επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία των προσπαθειών απόκρισης, αυξάνοντας την πιθανότητα σύμφωνα με την οποία η κατάλληλη σκέψη για εναλλακτικά σχέδια λαμβάνει χώρα, υπενθυμίζοντας στους διευθυντές την δέσμευση της επιχείρησης στις δραστηριότητες απόκρισης και το πόσο σημαντικό είναι να ανταποκριθούν σε αυτές. Ωστόσο, η υπέρμετρη επισημοποίηση μειώνει την ποιότητα της ανταπόκρισης των επιχειρήσεων εξαλείφοντας με αυτόν τον τρόπο τη δημιουργικότητα και την αναβάθμιση26. Το συμπέρασμα είναι πως τα μέτρια επίπεδα της επίσημης ανταπόκρισης είναι και τα ιδανικά: η παρέκκλιση από το μέτριο επίπεδο της 24 Maltz και Kohli, John και Martin, John και Martin, 1984, Moorman και Miner,

38 επισημότητας συμβάλλει αρνητικά στην ποιότητα απόκρισης. Η επισημοποίηση, λοιπόν, της απόκρισης αποτελεί δείκτη τιμών διαμόρφωσης για την ποιότητα της απόκρισης. 3.5 Παραγωγή και Διακίνηση της Απαραίτητης Ποσότητας των Πληροφοριών Εάν μια επιχείρηση συλλέξει ανεπαρκείς πληροφορίες σχετικά με αυτές που χρειάζονται αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, ή εάν δεν διακινήσει τις πληροφορίες που έχει ήδη συλλέξει, δεν θα κατανοήσει πλήρως το περιβάλλον στο οποίο κινείται, ή θα είναι ικανή να προβλέψει τα γεγονότα με μεγάλη ακρίβεια. Συχνά, οι διευθυντές χρειάζονται πλούσιες και συγκεκριμένες πληροφορίες2'. Όμως, οι διαδικασίες παραγωγής και διακίνησης πρέπει να επιτρέπουν σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις την πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες πληροφοριών και να τους δίνεται η ευκαιρία να αναγνωρίζουν θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς, να αποκτήσουν νέα δεδομένα καθώς και δεδομένα που προσφέρουν σοφία και γνώση. Όπως υπογραμμίζουν οι Huber και Daft (1987), η αύξηση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών διευκολύνει αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις να αναγνωρίζουν νέες ευκαιρίες και απειλές και να εκμεταλλεύονται καταστάσεις με νέους τρόπους Huber και Daft,

39 3.6 Η Κανονικότητα της Παραγωγής των Πληροφοριών και οι Δραστηριότητες Διακίνησης Η κανονικότητα της παραγωγής των πληροφοριών αναφέρεται στο πόσο συχνά οι διευθυντές συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον, O Q από ακανόνιστα περιβάλλοντα μέχρι συνεχώς ελεγχόμενα περιβάλλοντα28. Οι κανονικές δραστηριότητες της παραγωγής επιβεβαιώνουν συνεχώς τις αναβαθμισμένες εικόνες των αλλαγών του περιβάλλοντος. Οι επιχειρήσεις που συλλέγουν πληροφορίες από την αγορά σποραδικά μπορεί να χάσουν σημαντικά γεγονότα και νέες τάσεις. Η κανονικότητα της διακίνησης αναφέρεται στην συχνότητα με την οποία γίνεται η διακίνηση των επαφών μεταξύ των ιδιωτών και των επιχειρήσεων. Η κανονική διακίνηση βοηθά στην μεγαλύτερη κατανόηση των αναγκών των πληροφοριών ενώ παράλληλα διευκολύνει τις επιχειρήσεις να στοχεύουν καλύτερα στις πληροφορίες με στόχο να προσεγγίσει τους ιδιώτες Πιστή Αναπαράσταση κατά τη Διάρκεια της Διακίνησης Η έλλειψη πιστής αναπαράστασης των πληροφοριών είναι ''η λανθασμένη αναπαραγωγή των αντικειμενικά σωστών πληροφοριών και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα είτε από συνειδητή ή σκόπιμη αλλοίωση ή από o n ασυνείδητο χειρισμό''30. Η έλλειψη πιστής αναπαράστασης των πληροφοριών υπονομεύει την εγκυρότητα των συστημάτων διακίνησης, εμποδίζει την ροή των πληροφοριών σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις καθώς και την καλλιέργεια γνώσης.. 28 Fahey και King, Martz και Kohli, O'Reilly,

40 3.8 Η Χρήση της Αγοράς των Πληροφοριών ως Απάντηση Η χρήση της έκτασης της αγοράς των πληροφοριών αποτελεί τον βαθμό στον οποίον οι πληροφορίες που εισέρχονται στην επιχείρηση επηρεάζουν τις αποφάσεις31. Αυτοί που παίρνουν αποφάσεις συχνά δεν έχουν πρόσβαση ή δεν χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες με αποτέλεσμα να παίρνουν αποφάσεις όχι ιδιαίτερα αποτελεσματικές και να καταστρέφουν οο την επιχειρηματική απόδοση 32. Από τη στιγμή που η ανταπόκριση περιλαμβάνει '' δράση η οποία προκύπτει ως απάντηση στις πληροφορίες που παράγονται και διακινούνται'', είναι εμφανές πως η ποιότητα των δραστηριοτήτων της ανταπόκρισης μιας επιχείρησης αποτελεί εν μέρει λειτουργία στο βαθμό που η διαθέσιμη αγορά πληροφοριών επηρεάζει την ανάπτυξη και την εφαρμογή των στρατηγικών μάρκετινγκ. 3.9 Συμπεριφορές Ρίσκων Οι Kohli και Jaworski (1990) υποστηρίζουν πως οι επιχειρήσεις που είναι προσανατολισμένες στην αγορά και σχεδιάζουν αποκρίσεις οι οποίες κρύβουν ρίσκο, επιδέχονται πολλές αποτυχίες. Οι συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται από πρώιμο νεωτερισμό συντελούν στην ελαστικότητα και τη δημιουργικότητα των επιχειρήσεων33, σε σημαντικά στρατηγικά κεφάλαια Παράγοντες που Συμβάλλουν στην Ποιότητα των MOBs Όλοι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ποιότητα των MOBs απαιτούν λειτουργικότητα. Επιδεικνύοντας ενδιαφέρον, οι δείκτες 31 Μθποπ και ν β ι^ β ι^ β η, Souchon και Διαμαντόπουλος, Menon και Varadarajan,

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 6 1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 7 1.2 ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 8 1.3 ΠΡΟΪΟΝ 10 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2008 ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κα ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (Α.Μ. 144 33)

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κα ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΒΑΣΙΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (Α.Μ. 144 33) ANΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΑΡΚΙΑΝΙΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυγιακης εργασίας: Οι Στρατηγικές μάρκετινγκ στο δημόσιο τομέα: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Θέμα πτυγιακης εργασίας: Οι Στρατηγικές μάρκετινγκ στο δημόσιο τομέα: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΨΙΑΙΠΠΛΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυγιακης εργασίας: Οι Στρατηγικές μάρκετινγκ στο δημόσιο τομέα: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σαρμανιώτης Χρ., ΜΒΑ, Δρ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ Κουράτου Ελένη Μητκάκη Ζωή Θεσσαλονίκη 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΑΒΕΤΤΑ ΑΝΘΗ 12749 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 13788 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ POLICY AND ONLINE ADVERTISING

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ POLICY AND ONLINE ADVERTISING 2013 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΔΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ e-crm» Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ e-crm» Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ e-crm» Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Σταμουλακάτος Ηρακλής Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης

Διαβάστε περισσότερα

Data Mining & CRM. «Τεχνικές Εξόρυξης δεδομένων στα συστήματα Customer Relationship Management (CRM)»

Data Mining & CRM. «Τεχνικές Εξόρυξης δεδομένων στα συστήματα Customer Relationship Management (CRM)» «Τεχνικές Εξόρυξης δεδομένων στα συστήματα Customer Relationship Management (CRM)» 1 Πίνακας Περιεχομένων: 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Πρόλογος... 4 1.2 Στόχοι της εργασίας... 4 1.3 Δομή της εργασίας... 5 2.Το

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Marketing για το repositioning του Brand GARNIER στην ελληνική αγορά

Στρατηγική Marketing για το repositioning του Brand GARNIER στην ελληνική αγορά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Στρατηγική Marketing για το repositioning του Brand GARNIER στην ελληνική αγορά ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου. Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 5ου εξαμήνου Γεωργίου Μαλινδρέτου, Επίκ. Καθηγητή ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 1. Eισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΙΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΗΡΩ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΙΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΗΡΩ ΚΙΙΝΤΗ ΦΩΤΕΙΙΝΗ-ΗΡΩ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ::ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΙΔΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΙΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΗΡΩ 2014 Π Α Ν Ε Π ΙΙ Σ Τ Η Μ ΙΙ Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΜΕΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Γ ΜΕΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Γ ΜΕΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ενότητα αυτή θα επικεντρωθεί στο μάρκετινγκ των τηλεπικοινωνιών. Για την καλύτερη οργάνωση του περιεχομένου καθώς και για την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΦΕΒΡΩΝΙΑΣ ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΦΕΒΡΩΝΙΑΣ ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ EASY JET. ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ e-crm ΑΓΑΘΗ Β. ΤΣΟΒΙΛΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής : Ρομπογιαννάκης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΞΕ1370

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨιαΙΠπλ ν Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΠΙΤΖΙΛΗΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ MARKETING ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ"

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ MARKETING ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ MARKETING ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ" ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΟΝΙΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΡΔΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας: Τουριστικό marketing Τάσεις - Προοπτικές και η εφαρμογή τους στο μέλλον

Θέμα πτυχιακής εργασίας: Τουριστικό marketing Τάσεις - Προοπτικές και η εφαρμογή τους στο μέλλον Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Τουριστικό marketing Τάσεις - Προοπτικές και η εφαρμογή τους στο μέλλον Υποβληθείσα στον Καθηγητή: Σκαρβατσόπουλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (emarketing) ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ηλεκτρονικό επιχειρείν)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΙΤΛΟΣ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (emarketing) ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ηλεκτρονικό επιχειρείν) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (emarketing) ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ηλεκτρονικό επιχειρείν) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα Αγοράς στη Ρουμανία στον κλάδο Ανοξείδωτων Καμινάδων»

«Έρευνα Αγοράς στη Ρουμανία στον κλάδο Ανοξείδωτων Καμινάδων» ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Έρευνα Αγοράς στη Ρουμανία στον κλάδο Ανοξείδωτων Καμινάδων» Του ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κωνσταντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα