ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΣΟΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΑΡΦΟΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΣΟΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΑΡΦΟΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ"

Transcript

1 ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΣΟΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΑΡΦΟΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΑΘΗΝΑ

2 ΕΙΑΓΩΓΗ Πρόληψη: ουτοπία ή αναγκαιότητα; Πρόληψη, στον χώρο της ιατρικής επιστήμης, νοείται η διαδικασία μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η μη εμφάνιση της νόσου. Αυτό, προφανώς, αποτελεί μία ιδεατή κατάσταση, που λειτουργεί μάλλον ως οδηγός πλεύσης σε συνθήκες διαρκώς μεταβαλλόμενες, πολυεπίπεδες και ιδιαίτερα απαιτητικές, όπως είναι αυτές στον χώρο της υγείας. Η πρόληψη των περισσοτέρων νοσημάτων βασίζεται, κυρίως, στην αρχή αίτιο-αιτιατό, με την έννοια ότι κάθε ασθένεια οφείλεται σε μία σειρά παραγόντων, τους οποίους εάν περιορίσουμε θα μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης μίας νόσου. Για παράδειγμα, με το βούρτσισμα, απομακρύνουμε τις τροφές από την επιφάνεια των δοντιών και με αυτό τον τρόπο δεν δημιουργείται Οδοντική Μικροβιακή Πλάκα, που γνωρίζουμε ότι είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες για την εμφάνιση των βασικών νοσημάτων του στόματος. Για τον σκοπό αυτό, αξιοποιείται η συνεχής επιστημονική έρευνα στο πεδίο του μηχανισμού δημιουργίας μίας νόσου, με στόχο την παρέμβαση σε αρχικό στάδιο για μέγιστη αποτελεσματικότητα. Παρ όλο, όμως, που τα οφέλη από την επένδυση σε προγράμματα πρόληψης είναι προφανή και αδιαμφισβήτητα, η εφαρμογή τους από τις υπηρεσίες υγείας είναι περιορισμένη, συνήθως στερείται σχεδιασμού και αξιολόγησης και, το σημαντικότερο, βρίσκεται στον αντίποδα της κυρίαρχης ιατρικοκεντρικής αντίληψης για την υγεία, που εντοπίζεται κυρίως στην αντιμετώπιση της ασθένειας μετά την εμφάνισή της. Έτσι, η ανάπτυξη και υλοποίηση προληπτικών προγραμμάτων, ενώ αποτελεί προϊόν πολιτικών διακηρύξεων και μεγαλόστομων υποσχέσεων για ένα καλύτερο αύριο, στην πραγματικότητα παραμένει στη περιφέρεια των 2

3 ζητημάτων αιχμής για την υγεία, σημείο αναφοράς μεν, δυσδιάκριτο και αναιμικό δε. Φαρακτηριστικά της πρόληψης των νοσημάτων του στόματος Επιστρέφοντας στο παράδειγμα των νοσημάτων του στόματος, τα προληπτικά προγράμματα, για τη στοματική υγεία, που υλοποιούνται είναι πολλαπλά και ετερογενή τόσο ως προς τις μεθόδους όσο και ως προς τον πληθυσμό: Διαμέσου της εφαρμογής φθορίου και άλλων προληπτικών τεχνικών, σε παιδιά και ενήλικες. Διαμέσου της μάθησης (Αγωγή τοματικής Τγείας) σε παιδιά, εφήβους, έγκυες, νέους γονείς, ενήλικους, άτομα τρίτης ηλικίας κ.ά., σε σχολεία, χώρους εργασίας, στο σπίτι, στο οδοντιατρείο, σε χώρους μαζικής εστίασης κ.ά. Διαμέσου της Αλλαγής υμπεριφοράς (βούρτσισμα των δοντιών, έλεγχος της δίαιτας, διακοπή του καπνίσματος κ.ά) στις ίδιες ομάδες. Διαμέσου της ευαισθητοποίησης της κοινότητας (Προαγωγή της τοματικής Τγείας) με τη συνεργασία άλλων φορέων, καταχωρήσεις στον τύπο, εκπομπές στην τηλεόραση, ομιλίες και εκδηλώσεις σε δήμους κ.ά. Η πρόληψη των νοσημάτων του στόματος, μπορεί να επιτευχθεί διαμέσου της Προαγωγής της τοματικής Τγείας με τη στρατηγική Προσέγγισης των Κοινών Παραγόντων Κινδύνου (Common Risk Factor Approach) 1 Ο περιορισμός της τερηδόνας μπορεί, σε μεγάλο βαθμό, να επιτευχθεί μόνο με την χρήση φθοριούχων και άλλων προληπτικών τεχνικών κατά την 1 Η στρατηγική προαγωγής της στοματικής υγείας με την Προσέγγιση των Κοινών Παραγόντων Κινδύνου διέπεται από τη βασική αρχή ότι εστιάζοντας στην πρόληψη ή στην μεταβολή μικρού αριθμού παραγόντων κινδύνου, οι οποίοι είναι κοινοί για ορισμένα μη μεταδοτικά νοσήματα, βελτιώνονται ταυτόχρονα περισσότερα του ενός νοσήματα, τα οποία αφορούν τόσο τη γενική υγεία όσο και τη στοματική υγεία. 3

4 παιδική ηλικία. Επιπλέον, η σημασία της αγωγής στοματικής υγείας είναι θεμελιώδης, καθώς βοηθά το άτομο στην κατανόηση του μηχανισμού δράσης των παραγόντων που απειλούν την υγεία του στόματος, γεγονός που αποτελεί το πρώτο βήμα για την υιοθέτηση νέου τρόπου συμπεριφοράς. Επιπλέον, η υποστήριξη του ατόμου σε ζητήματα αυτοφροντίδας της στοματικής υγείας μπορεί να αποφέρει άμεσα, ορατά και πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα στο πεδίο της υποκειμενικής αντίληψης για την υγεία, της αυτοεικόνας και της αυτοεκτίμησης. Σέλος, η διατομεακή συνεργασία για τη βελτίωση όχι μόνο της στοματικής, αλλά και της γενικής υγείας, είναι το βασικό συστατικό για την επιτυχημένη αντιμετώπιση των σύμπλοκων και διαρκώς διευρυνόμενων παραγόντων κινδύνου για την υγεία των ατόμων. 4

5 ΠΡΟΔΙΟΡΙΖΟΝΣΑ ΣΟ ΠΕΔΙΟ Αγωγή και Προαγωγή της τοματικής Τγείας: σχεδιασμός - προγράμματα - φορείς υλοποίησης Η προαγωγή της στοματικής υγείας στον πληθυσμό περιλαμβάνει μία σειρά από δράσεις, οι οποίες, σε γενικές γραμμές, αφορούν τις παρακάτω ομάδες: Παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. υντονισμένη εφαρμογή ενημερωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν την πρόληψη των νοσημάτων του στόματος στα παιδιά προσχολικής, σχολικής ηλικίας και των εφήβων με την ενεργό συμμετοχή του πληθυσμού στόχου. Έλεγχος λανθασμένων συμπεριφορών και συνηθειών και τροποποίηση αυτών, ώστε να επιτυγχάνεται η βελτίωση της στοματικής και γενικής υγείας των παιδιών προσχολικής, σχολικής ηλικίας και των εφήβων. υμμετοχή των ατόμων που φροντίζουν τα παιδιά στις δραστηριότητες του προγράμματος, ώστε να υιοθετηθούν συμπεριφορές και συνήθειες οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση της στοματικής και γενικής υγείας των παιδιών. Ενήλικες στους χώρους εργασίας. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα προαγωγής της στοματικής υγείας των ενηλίκων σε εργασιακούς χώρους. Άτομα τρίτης ηλικίας. υντονισμένη εφαρμογή ενημερωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν την πρόληψη των νόσων του στόματος και των χρόνιων μη μεταδιδόμενων νόσων στα άτομα τρίτης ηλικίας. Εκπαίδευση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στην προαγωγή της στοματικής και γενικής υγείας των υπερηλίκων. Ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Επαναλαμβανόμενα προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης ευπαθών ομάδων και του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται στην υποδοχή, φιλοξενία, προσαρμογή, 5

6 εκπαίδευση και περίθαλψή τους, στα θέματα προαγωγής της στοματικής τους υγείας, ώστε να υιοθετήσουν υγιεινές για τη στοματική υγεία τους συμπεριφορές. Νέους γονείς. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη σημασία της φροντίδας της στοματικής υγείας -του βρέφους, της εγκύου και της μητέρας- της τακτικής επισκεψιμότητας στο οδοντιατρείο και της σωστής χρήσης των υπηρεσιών υγείας. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. Ενημέρωση του γενικού πληθυσμού για την προαγωγή της στοματικής του υγείας. Η προσέγγιση του πληθυσμού με σύγχρονες και κατάλληλες επικοινωνιακές τακτικές δημιουργεί μεγάλα περιθώρια υιοθέτησης συμπεριφορών που προστατεύουν τη στοματική υγεία. Η επιτυχημένη εφαρμογή των παραπάνω δράσεων απαιτεί τη συντονισμένη δράση και συνεργασία υπηρεσιών υγείας, επιστημονικών και άλλων φορέων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, υπουργείων, της τοπικής αυτοδιοίκησης κ.ά. τη χώρα μας, τα προγράμματα Αγωγής και Προαγωγής της τοματικής Τγείας, που υλοποιούνται τις τελευταίες δεκαετίες, πραγματοποιούνται από πολλούς φορείς (Οδοντιατρικοί ύλλογοι, Κέντρα Τγείας, Νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, επιστημονικές ή άλλες εταιρείες, ιδιώτες οδοντίατροι, εκπαιδευτικοί, Δήμοι κ.ά.), τις περισσότερες φορές αποσπασματικά, με επικαλύψεις και, κυρίως, με την απουσία κεντρικού σχεδιασμού, συντονισμού, αποτίμησης και αξιολόγησης των παρεμβάσεων 2. Πρωτοβάθμια Οδοντιατρική Υροντίδα στο ΕΤ: παρούσα κατάσταση και προοπτικές Βασισμένο στις αρχές της Πρωτοβάθμιας Υροντίδας Τγείας (ΠΥΤ), το σύστημα υγείας στην Ελλάδα ανέπτυξε τα Κέντρα Τγείας (ΚΤ) ως την 2 Σο Πρόγραμμα Καταγραφής και Προαγωγής της στοματικής υγείας του ελληνικού πληθυσμού, που πραγματοποιείται από την ΕΟΟ, αποτελεί μία σημαντική προσπάθεια στην αντιμετώπιση των ανασχέσεων και εμποδίων που προαναφέρθηκαν. 6

7 κατεξοχήν μονάδα παροχής ΠΥΤ και σε αυτά εντάχθηκαν, σχεδόν από την πρώτη στιγμή, οδοντιατρικά τμήματα, με αποστολή την παροχή Πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής Υροντίδας (ΠΟΥ). Ο ρόλος που προβλέπεται να έχει το Οδοντιατρικό Σμήμα ενός ΚΤ, απέναντι στους κατοίκους της περιοχής ευθύνης του, διαδραματίζεται σε δύο επίπεδα, το προληπτικό και το θεραπευτικό. Σο προληπτικό αφορά την εποπτεία για τη διατήρηση της στοματικής υγείας του πληθυσμού ευθύνης και το θεραπευτικό την προστατευτική παρουσία για την περίθαλψη του νεανικού πληθυσμού (ηλικίες 0-18) και την αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών των ατόμων που αδυνατούν να λάβουν οδοντιατρική φροντίδα από άλλο φορέα, για οποιοδήποτε λόγο (οικονομικό, γεωγραφικό, υγείας ή άλλο). ήμερα, έπειτα από 20 και πλέον χρόνια λειτουργίας, οι μονάδες των ΚΤ νοσούν παράλληλα με το ΕΤ: η απομάκρυνση από τις βασικές αρχές της ΠΥΤ και ο προσανατολισμός στην περίθαλψη έχουν στερήσει από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, που απασχολείται σε αυτές, τον δυναμισμό του παρελθόντος, με αποτέλεσμα να υπολείπεται των προσδοκιών του μέλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, για τα οδοντιατρεία: τελεχώθηκαν με κλινικούς (θεραπευτές) οδοντιάτρους, όπως και οι υπόλοιπες ιατρικές ειδικότητες, δίχως να ληφθεί μέριμνα για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους στο αντικείμενο της ΠΟΥ. Η καταγραφή του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται στα ΚΤ είναι ελλιπής. Βασικά στοιχεία που αφορούν τον αριθμό, την ηλικία, τις σπουδές, την ειδίκευση κ.ά. είναι περιορισμένα είτε απουσιάζουν ολοκληρωτικά, με βασικές αιτίες την ανυπαρξία συστηματικού μηχανισμού καταγραφής και τις συνεχείς μετακινήσεις και αλλαγές του τόπου εργασίας. Η έλλειψη πρωτοκόλλου λειτουργίας, προσδιορισμού δραστηριοτήτων και στόχων ευνοεί την ασάφεια ως προς το είδος και το εύρος των 7

8 απαιτούμενων εργασιών και παρεμβάσεων που καλείται να πραγματοποιήσει ο οδοντίατρος, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μεγάλες διακυμάνσεις ανά ΚΤ. Επιπλέον, η απουσία επίσημου μηχανισμού ελέγχου παραγωγικότητας, περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα ύπαρξης σαφούς και ξεκάθαρης εικόνας των παρεχόμενων υπηρεσιών, από τα ΚΤ. Οι καταγραφές της στοματικής υγείας του παιδικού πληθυσμού, από τα οδοντιατρεία των ΚΤ, είναι περιορισμένες, ασυνεχείς και, σε πολλές περιπτώσεις, στερούνται εγκυρότητας. ε γενικές γραμμές, παρατηρείται σημαντική έλλειψη στοιχείων για τη λειτουργία των οδοντιατρείων, απουσία κεντρικού σχεδιασμού, έλλειψη συντονισμού, μεγάλες διακυμάνσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες και δραστηριότητες από τα οδοντιατρεία, σαφής προσανατολισμός στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και στην περίθαλψη ειδικών ομάδων του πληθυσμού (μετανάστες, άποροι κ.λπ.) και, το κυριότερο, στην απομόνωση των οδοντιάτρων, μακριά από τις κεντρικές υπηρεσίες υγείας και τον κεντρικό κορμό των επαγγελματιών της στοματικής υγείας. Αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού Είναι γεγονός ότι τα οδοντιατρεία των ΚΤ, ιδιαίτερα τα πρώτα έτη της ίδρυσής τους, παρουσίαζαν σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων, κυρίως στο πεδίο της πρόληψης (φθοριώσεις κ.λπ.) και αγωγής της στοματικής υγείας. Αυτό ήταν ένα θετικό παράδοξο, καθώς οι ιατροί μίας ειδικότητας του χειρουργικού τομέα ασχολήθηκαν σε μεγάλο βαθμό με την πρόληψη, προσφέροντας για αρκετό διάστημα πολλές υπηρεσίες, όντας αρκετές φορές οι μοναδικοί εκπρόσωποι του ιατρικού κλάδου σε παρόμοιες δράσεις στην κοινότητα. ε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει σήμερα ένας ικανός αριθμός οδοντιάτρων που, με συνέπεια, παράγει έργο σε όλο το εύρος των δράσεων που προβλέπονται για τα οδοντιατρεία (δηλ. προγράμματα και παρεμβάσεις στην κοινότητα, περίθαλψη ειδικών ομάδων, παραγωγή 8

9 εκπαιδευτικού και άλλου υλικού, ερευνητική δραστηριότητα). Εξαιτίας, όμως, των δυσχερειών που αναφέρθηκαν προηγούμενα, το έργο αυτό υπολείπεται σε προβολή, η εμπειρία και οι γνώσεις από την ενασχόληση με το αντικείμενο παραμένουν αναξιοποίητες και η προσφορά των οδοντιάτρων στο πεδίο της ΠΥΤ υποβαθμίζεται. Η αναγνώριση αυτών των προσπαθειών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, ως πυρήνα ανάπτυξης νέων και καινοτόμων προγραμμάτων φροντίδας της στοματικής υγείας, μέσα από της δομές του ΕΤ, είναι επιβεβλημένη και απαραίτητη, καθώς αυτά τα άτομα θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος για τον προγραμματισμό μελλοντικών δράσεων. 9

10 ΕΠΑΝΟΡΙΖΟΝΣΑ ΣΟ ΠΕΔΙΟ Δομή και αρμοδιότητες υπηρεσιών Από τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι χρειάζεται επαναπροσανατολισμός και οργάνωση των υπαρχουσών δομών, προς την κατεύθυνση της προαγωγής της στοματικής υγείας του πληθυσμού: η επένδυση στην πρόληψη των νοσημάτων του στόματος και στην ευαισθητοποίηση των ατόμων στη σημασία της φροντίδας της στοματικής υγείας αποτελεί επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας και είναι βασικό συστατικό για την ανάπτυξη και εξέλιξη των ατόμων. Επιπλέον, είναι οικονομικά συμφέρουσα, τόσο για τον οικογενειακό προϋπολογισμό όσο και για τα ασφαλιστικά ταμεία και τους πάροχους υπηρεσιών υγείας, καθώς το κόστος της θεραπείας και αποκατάστασης των βλαβών είναι πολλαπλάσιο από εκείνο που χρειάζεται για την πρόληψή τους. Η κάλυψη των αναγκών οδοντιατρικής φροντίδας ενός πληθυσμού μπορεί να περιλαμβάνει προγράμματα και παρεμβάσεις στα οποία η εμπλοκή δημόσιων υπηρεσιών, ειδικών επαγγελματικών ομάδων, μη κυβερνητικών ή άλλων οργανώσεων και φορέων θα είναι επιβεβλημένη. Η αποτελεσματική ανταπόκριση στις απαιτήσεις σύμπλοκων καταστάσεων υποχρεώνει όσους δραστηριοποιούνται στο πεδίο της ΠΟΥ, αλλά και της δημόσιας υγείας γενικότερα, να εκτιμήσουν τον διευρυμένο ρόλο που τους αναλογεί, διαμορφώνοντας, με αυτόν τον τρόπο, σχέσεις και συνεργασίες βιώσιμες, λειτουργικές και με προοπτική. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται: Βαθιά κατανόηση της πολυπλοκότητας των προβλημάτων που προκύπτουν, συνεχής επιδίωξη συγκεκριμένων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων, παρουσία ατόμων και ομάδων με όραμα, διαπραγματευτική ισχύ, ηγετικές ικανότητες και επικοινωνιακές δεξιότητες, εκτίμηση του ρόλου και της σημασίας του ιδιωτικού τομέα, 10

11 αποδοχή της σπουδαιότητας των ανθρώπινων πόρων, του περιβάλλοντος συνεργασίας και του δικτύου σχέσεων, ιδιαίτερα στις απαιτητικές και δύσκολες περιπτώσεις, αποτίμηση και αξιολόγηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων, σε όλα τα στάδια, και εμπλοκή του κοινού σε όσο το δυνατό περισσότερες δράσεις, γεγονός που απαιτεί σαφή και απλή γλώσσα, κατανοητούς και εύκολα αντιληπτούς στόχους. Σα οδοντιατρεία και οι οδοντίατροι των ΚΤ (αστικού και μη αστικού τύπου, δηλαδή του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού και δομών, αλλά και εκείνων που πρόκειται να δημιουργηθούν), είναι οι φορείς που θα υλοποιήσουν τη νέα πολιτική για την πρόληψη της στοματικής υγείας. Πρόκειται να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών, που εκτείνεται λ.χ. από την εφαρμογή προληπτικών παρεμβάσεων στην κοινότητα έως τις κατ οίκον επισκέψεις σε άτομα με δυσκολίες στη μετακίνηση. Μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων μπορεί να χρειαστεί να πραγματοποιείται εκτός οδοντιατρείου, τα δε άτομα στα οποία θα παρέχεται οδοντιατρική περίθαλψη θα ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες όπως: ηλικιωμένοι με κινητικές δυσκολίες (επισκέψεις κατ οίκον), άτομα με ειδικές ανάγκες, άποροι, άτομα που αιτούνται πολιτικού ασύλου, κακοποιημένα παιδιά κ.ά. Οργάνωση Διεύθυνση τοματικής Τγείας - Γραφείο Προαγωγής Τγείας (ΤΤΚΑ): Πολιτικός χεδιασμός / Κεντρικός υντονισμός υντονιστές Οδοντίατροι Περιφέρειας (ΟΠ) (Περιφέρεια): υλλογή και Επεξεργασία δεδομένων / Οργάνωση και συντονισμός των οδοντιάτρων σε τοπικό επίπεδο / υνεργασία σε επίπεδο προγραμματισμού και οργάνωσης με άλλους φορείς (δήμοι, νοσοκομεία, σχολική κοινότητα κ.λπ.) 11

12 Οδοντίατροι ΚΤ Αστικού και μη Αστικού Σύπου (Κοινότητα): Καταγραφή στοματικής υγείας του πληθυσμού (με προτεραιότητα στον παιδικό πληθυσμό) / Εφαρμογή προληπτικών μέτρων στον πληθυσμό (με προτεραιότητα στον παιδικό πληθυσμό) / Αγωγή τοματικής Τγείας στον πληθυσμό / Περίθαλψη ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων (άποροι, άτομα τρίτης ηλικίας με κινητικές δυσκολίες, ΑΜΕΑ) / Κατάθεση προτάσεων για βελτίωση της στοματικής υγείας και της υγείας του πληθυσμού / Εκπαιδευτικός ρόλος (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, βοηθητικό οδοντιατρικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί, ιατροί ΠΥΤ, διοικητικά στελέχη) Προαπαιτούμενα Μηχανοργάνωση των ΚΤ με κοινό οδοντιατρικό πρόγραμμα, το οποίο θα λειτουργεί ως δίκτυο ανάμεσα στις υπηρεσίες (Διεύθυνση τοματικής Τγείας - ΟΠ - ΚΤ), για την παρακολούθηση των αναγκών και διορθωτικές παρεμβάσεις όπου χρειάζεται Προτυποποίηση εγγράφων (Ιατρικό ιστορικό - Δελτίο καταγραφής στοματικής υγείας - Δελτίο καταγραφής δράσεων - Ερωτηματολόγια, ερευνητικού περιεχομένου, για διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού - Επιστολές και άλλο ενημερωτικό υλικό, προς τρίτους) Εκπαίδευση όλων των οδοντιάτρων των ΚΤ, στα θεωρητικά νεότερα δεδομένα και στην εφαρμογή συγκεκριμένου κεντρικού προγράμματος δράσης που θα χρειαστεί να εφαρμόσουν Η κατάλληλη κεντρική και περιφερειακή στήριξη και ορθολογική χρηματοδότηση των οδοντιατρικών τμημάτων. 12

13 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΣΙΑ ΚΟΠΟ Περιγραφή της στοματικής υγείας του πληθυσμού και πρόληψη των νοσημάτων του στόματος στην παιδική ηλικία ΣΟΦΟΙ Καταγραφή της στοματικής υγείας του παιδικού πληθυσμού Καταγραφή των αναγκών οδοντιατρικής περίθαλψης, ειδικών ομάδων του πληθυσμού Ευαισθητοποίηση γονέων στη φροντίδα της στοματικής υγείας των παιδιών Εφαρμογή προληπτικών εμφράξεων σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ-ΣΟΦΟ Παιδιά ηλικία 5-7 ετών ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ (για κάθε μία από τις δράσεις, προβλέπεται οδηγός και πρωτόκολλο για την υλοποίησή της) Επισκέψεις σε σχολεία για την καταγραφή της στοματικής υγείας των μαθητών (το πρώτο έτος οι καταγραφές θα γίνουν για όλους τους μαθητές, ενώ το δεύτερο για τους μαθητές των τάξεων Α, Δ και Σ ) Επισκέψεις σε νηπιαγωγεία, για την ενημέρωση των γονέων Εφαρμογή προληπτικών εμφράξεων και φθορίου σε μαθητές ηλικίας 7 ετών, στα οδοντιατρεία των ΚΤ Προσδιορισμός των ατόμων που περιλαμβάνονται στις ειδικές ομάδες, καταγραφή αναγκών οδοντιατρικής περίθαλψης και εξασφάλιση προσβασιμότητας στο οδοντιατρείο ΑΠΟΣΙΜΗΗ το τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, κάθε οδοντιατρείο θα παραδίδει δεδομένα που αφορούν τις δράσεις που προβλέπονται από τον προγραμματισμό, σε προτυποποιημένο Δελτίο Καταγραφής Δράσεων. 13

14 Προβλέπονται τέσσερις συναντήσεις ανά έτος, μεταξύ των ΟΠ και των οδοντίατρων των ΚΤ. ε αυτές θα συζητούνται οι εξελίξεις και η πρόοδος των δράσεων ανά ΚΤ και για την περιφέρεια συνολικά. Οι οδοντίατροι των ΚΤ μπορούν να καταθέτουν τις ιδέες και προτάσεις τους σχετικά με την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δράσεων, έτσι ώστε να αξιοποιείται η εμπειρία από την εφαρμογή του προγράμματος. 14

15 Ο ΡΟΛΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΣΩΝ ΟΠ Η ύπαρξη συνδέσμου μεταξύ των κεντρικών υπηρεσιών στοματικής υγείας και των οδοντιατρικών μονάδων που υλοποιούν τις πολιτικές για την στοματική υγεία θεωρείται απαραίτητη και θεμελιώδης. ε πρακτικό επίπεδο, η παρουσία των ΟΠ αφορά: Ση συλλογή και επεξεργασία επιδημιολογικών δεδομένων Ση σύνταξη εκθέσεων σχετικά με την κατάσταση της στοματικής υγείας του πληθυσμού ευθύνης, αλλά και την πρόοδο στην εφαρμογή προγραμμάτων στην κοινότητα Σην ευθύνη προγραμματισμού και οργάνωσης των συναντήσεων μεταξύ των οδοντιάτρων της κάθε περιφέρειας, με σκοπό τον συντονισμό των δραστηριοτήτων Σην εγκαθίδρυση και υποστήριξη συνεργασιών με όσους φορείς εμπλέκονται με την προαγωγή της στοματικής υγείας και της υγείας γενικότερα Ση συνεχή επαφή με άλλους ΟΠ και τις κεντρικές υπηρεσίες στοματικής υγείας, προκειμένου να επιτυγχάνεται η αναγκαία σύμπλευση και συνεργασία για την προώθηση των θεμάτων της στοματικής υγείας στον πληθυσμό Σην ενασχόληση με το αντικείμενο της οδοντιατρικής στην κοινότητα, προκειμένου να παραμένει ενεργός στο πεδίο της προαγωγής της στοματικής υγείας. ε επίπεδο αρμοδιοτήτων, ο ΟΠ είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό των δράσεων σε τοπικό επίπεδο, τη δημιουργία και εξασφάλιση συνεργασιών μέσα από ένα δίκτυο σχέσεων με άλλους φορείς που εμπλέκονται με τη φροντίδα της υγείας του πληθυσμού (ιατρικές υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες, δημοτικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικοί φορείς, ΜΚΟ κ.ά) και, φυσικά, την επικοινωνία με τις κεντρικές υπηρεσίες υγείας, σε ένα πλαίσιο ενημέρωσης και ανατροφοδότησης για τον προγραμματισμό και 15

16 την υλοποίηση των πολιτικών για τη στοματική υγεία. Ο ρόλος, λοιπόν, των ΟΠ είναι πολυδιάστατος και σύνθετος και απαιτεί δεξιότητες που αφορούν ζητήματα οργάνωσης υπηρεσιών, διοίκησης και ηγεσίας, συντονισμού και παρακολούθησης προγραμμάτων και χάραξης πολιτικής για την υγεία. Πιο συγκεκριμένα, απαιτούνται ικανότητες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων στοματικής υγείας στην κοινότητα, τα οποία θα στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, θα είναι οικονομικά συμφέροντα και θα πληρούν τα κριτήρια ηθικής και δεοντολογίας. Άλλα προσόντα αφορούν τον σχεδιασμό και τη στήριξη της πολιτικής για τη στοματική υγεία, όπως, επίσης, τη δυνατότητα ερμηνείας των επιστημονικών δεδομένων και τη μετουσίωσή τους σε υλοποιήσιμες προτάσεις. Επιπλέον, είναι απαραίτητες οι γνώσεις κλινικής οδοντιατρικής, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, τα ηγετικά προσόντα και η δυνατότητα πραγματοποίησης αποδοτικών και αρμονικών συνεργασιών. 16

17 ΕΠΙΛΟΓΟ Πρόληψη: η αναγκαιότητα της ουτοπίας Η επένδυση στην καλή υγεία των ερχόμενων γενεών αποτελεί, για τη χώρα μας, μονόδρομο. Είτε πρόκειται για τη χάραξη πολιτικής είτε για την οργάνωση και χρηματοδότηση υπηρεσιών υγείας, το διακύβευμα και τα οφέλη από αυτού του είδους την απόφαση είναι τόσο μεγάλα και ισχυρά που είναι σχεδόν αδιαπραγμάτευτα. Καθώς απαγκιστρωνόμαστε από κοντόφθαλμες πρακτικές που απαιτούν άμεσα αποτελέσματα, μπορούμε να στηριχτούμε σε επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους και μακρόπνοους σχεδιασμούς, που θα οδηγήσουν στη δημιουργία αυτόνομων και ισχυρών προσωπικοτήτων, ικανών να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τις ικανότητές τους προς όφελος των ίδιων και της κοινωνίας. 17

18 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ Πρόληψη: ουτοπία ή αναγκαιότητα; Σούντας Γ.: Κοινωνία και Τγεία. Εκδόσεις Οδυσσέας. Αθήνα, 2000 Dubos R.: Σο όραμα της υγείας. Εκδόσεις Κάτοπτρο. Αθήνα, 1999 Χαρακτηριστικά της πρόληψης των νοσημάτων του στόματος Petersen P.E.: The World Health Report 2003: continuous improvement of oral health in the 21st century- the approach of the WHO Global Oral Health Programme. Community Dentistry and Oral Epidemiology 2003; 32 Suppl.1: 3-24 Sheiham A., Watt RG.: The Common Risk Factor Approach: a rational basis for promoting oral health. Community Dentistry and Oral Epidemiology 2000; 28: Sheiham A.: Oral health, general health and quality of life. Bulletin of The World Health Organization 2005, 83(9) Αγωγή και Προαγωγή της Στοματικής Υγείας: σχεδιασμός - προγράμματα - φορείς υλοποίησης Watt RG. Strategies and approaches in oral disease prevention and health promotion. Bulletin of the World Health Organization 2005, 83(9): Εθνική Επιτροπή τοματικής Τγείας - Τποεπιτροπή για τη τοματική Τγεία: Καλύτερη στοματική υγεία. Μία πρόταση για την προαγωγή και αγωγή της στοματικής υγείας στην Ελλάδα. ΤΤΚΑ, Αθήνα 2007 Πρωτοβάθμια Οδοντιατρική Φροντίδα στο Ε.Σ.Υ.: παρούσα κατάσταση και προοπτικές Εθνική Επιτροπή τοματικής Τγείας - Τποεπιτροπή Πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής Περίθαλψης: Πρωτοβάθμια Οδοντιατρική Περίθαλψη Μια Πρόταση τρατηγικής για την Εξέλιξη και Οργάνωση της Πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής Περίθαλψης στην Ελλάδα. ΤΤΚΑ, Αθήνα

19 Εθνική Επιτροπή τοματικής Τγείας - Τποεπιτροπή για την Δευτεροβάθμια και Σριτοβάθμια Υροντίδα: Θέσεις. ΤΤΚΑ, Επεξεργασία ως 19/3/2007 Λαμπαδάκης Ι., Υανδρίδης Ι, Δαμασκηνού Π.: Η παροχή πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής φροντίδας από τα Κέντρα Τγείας, ο ρόλος, η σημασία και οι προοπτικές της. τοματολογία 56(2): 78-89, 1999 Επανορίζοντας το πεδίο: δομή - αρμοδιότητες - αποτίμηση - αξιολόγηση υπηρεσιών Εθνικό χέδιο Δράσης για τη Δημόσια Τγεία: Εθνικό χέδιο Δράσης για τη τοματική Τγεία ΤΤΚΑ, Αθήνα 2008 Ουλής Κ. et al.: Η επιδημιολογική κατάσταση της στοματικής υγείας του ελληνικού πληθυσμού. Προτάσεις για τη βελτίωσή της. Ελλ. τομ. Φρον. 53: , 2009 Δημητριάδης Δ., Κωνσταντινίδης Ρ., Ντόκος Ε.: Προσεγγίζοντας τη Δημόσια Οδοντιατρική Τγεία. Ελλ. Νοσοκ. Οδοντ. 1: 13-18, 2009 Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των ΣΟΠ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πεδίο ενασχόλησης και επαγγελματικής δραστηριότητας των ΟΠ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ADA: 19

20 Οι συγγραφείς Δημητριάδης Δημήτρης Κωνσταντινίδης Ρήγας 20

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΌ ΑΡΘΡΟ. Ο ρόλος του κοινωνιολόγου στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας. Καόδά Α.Κ., Μάϊνα Α., Αγραφιώτης Δ.

ΕΙΔΙΚΌ ΑΡΘΡΟ. Ο ρόλος του κοινωνιολόγου στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας. Καόδά Α.Κ., Μάϊνα Α., Αγραφιώτης Δ. ΕΙΔΙΚΌ ΑΡΘΡΟ Ο ρόλος του κοινωνιολόγου στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας Καόδά Α.Κ., Μάϊνα Α., Αγραφιώτης Δ. Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο να διερευνήσει το ρόλο που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. Αραπαντώνη Ευγενία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. Αραπαντώνη Ευγενία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Αραπαντώνη Ευγενία Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα & Προτάσεις

Συμπεράσματα & Προτάσεις ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΟΜΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Συμπεράσματα & Προτάσεις Β Παραδοτέο Περιεχόμενα Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ΟΡΙΣΜΟΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ...4 1) ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» «Σχέδιο Δράσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 3. Σχέδιο Δράσης 4. Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης 5. Κανονισμοί ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κυριόπουλος Γιάννης Λιονής Χρήστος Τσιάντου Βασιλική Σουλιώτης Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σοφία Χρ.Ιωαννίδου Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πειραιά Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ «Σχέδιο Δράσης για τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 2007-2013» Δεκέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 Ανάπτυξη Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία...4 1.1. Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Στοματική Υγεία 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Στοματική Υγεία 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής

Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Υγείας & Ποιότητας Ζωής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΜΥΠ Μάρκος Σαρρής Bsc, Msc, Phd Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΑΘΗΝΑ Νοέμβριος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Ι Ο Ρ Α Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Η Μ Ο Σ Ι Α Υ Γ Ε Ι Α Ε θ ν ι κ ό Σ χ έ δ ι ο ρ ά σ η ς γ ι α τ η ν Σ τ ο µ α τ ι κ ή Υ γ ε ί α 2 0 0 8-2 0 1 2 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «Ε.Σ.Α.Ε.Α.» Μυλλέρου 1, 10436 Αθήνα, τηλ: 5238961, φαξ: 5238967, e-mail: esaea@otenet.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «Ε.Σ.Α.Ε.Α.» Μυλλέρου 1, 10436 Αθήνα, τηλ: 5238961, φαξ: 5238967, e-mail: esaea@otenet. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «Ε.Σ.Α.Ε.Α.» Μυλλέρου 1, 10436 Αθήνα, τηλ: 5238961, φαξ: 5238967, e-mail: esaea@otenet.gr 3 Δεκεμβρίου Εθνική Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΤΑ «ΑΟΡΑΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης. Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Σχέδιο Δράσης Για την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών & την επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στο Νέο Σχολείο ΥΠΔΒΜΘ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 24/3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΜ : 12532 ΜΠΑΛΤΑΣΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΑΜ : 12572 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Πριν ξεκινήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2008) ΣΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: H ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CEN/TS 15224:2005

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2008) ΣΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: H ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CEN/TS 15224:2005 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2008)

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ομάδα Εργασίας Πρόταση για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (δομών, εκπαιδευτικού υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Ι. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Πληροφορίες: Π. Σταθάτος Τηλ. 26713-60507 email: pstathatos@kefalonia.eu Αργοστόλι, 18

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008 2013

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008 2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΥΥ&ΚΑ 1 2 Εισαγωγή Υπουργού Εισαγωγή Προέδρου ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Εισαγωγή Συντονιστή Μονάδας Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΓΙΓΝΩΣΚΟΝΤΑΙ / ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα