FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» την 17/06/2005 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης Αντιπρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος του ιοικητικού Συµβουλίου FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων 4 Ισολογισµός.. 5 Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων. 6 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων µητρικής εταιρείας. 7 Κατάσταση ταµειακών ροών 8 1. Πληροφορίες για τον Όµιλο Γενικές πληροφορίες Φύση δραστηριοτήτων 9 2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων Βασικές λογιστικές αρχές Βάση προετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων Πληροφόρηση κατά τοµέα Ενοποίηση οµή του Οµίλου Μετατροπή ξένου νοµίσµατος Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Ασώµατες ακινητοποιήσεις Χρηµατοοικονοµικά µέσα Αποθέµατα Εµπορικές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων Μετοχικό κεφάλαιο Φορολογία εισοδήµατος και αναβαλλόµενος φόρος Παροχές στο προσωπικό Προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Μισθώσεις ιανοµή µερισµάτων Πληροφόρηση κατά τοµέα Σηµειώσεις στις Οικονοµικές καταστάσεις Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 29 2

3 5.2 Ασώµατες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Αναβαλλόµενος φόρος Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων Ίδια Κεφάλαια ανειακές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις Κόστος πωληθέντων Έξοδα διάθεσης διοίκησης Λοιπά έσοδα και έξοδα εκµεταλλεύσεως Χρηµατοοικονοµικά έσοδα έξοδα Φόρος εισοδήµατος Κέρδη ανά µετοχή Ανάλυση προσαρµογών πρώτης εφαρµογής.π.χ.π εσµεύσεις Ενδεχόµενες υποχρεώσεις απαιτήσεις Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 56 3

4 Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Σηµ. Όµιλος 1/1-1/1-31/3/ /3/2004 Εταιρεία 1/1-1/1-31/3/ /3/2004 Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων 5.18 ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτό Κέρδος Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης Έξοδα διάθεσης 5.19 ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα διοίκησης 5.19 ( ) ( ) ( ) ( ) Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 5.20 ( ) (83.705) ( ) (83.705) Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 5.21 (35.794) (41.173) (34.724) (39.695) Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήµατος 5.22 ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη µετά από φόρους Κατανεµηµένα σε : Μετόχους της µητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή ,07 0,05 0,08 0,05 4

5 Ισολογισµός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. Όµιλος Εταιρεία 31/3/ /12/ /3/ /12/2004 Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε ακίνητα Άύλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Αποθέµατα Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο Ενεργητικού ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Συναλλαγµατική ιαφορά Μετατροπής Ισολογισµού (10.343) (2.329) Αποτελέσµατα εις νέο Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες ανειακές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

6 Ενοποιηµένη κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004, σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές Σηµείωση Συν/κές ιαφορές Μετοχικό Λοιπά διαφορές Αποτελέσµατα ιαφορές Υπέρ Το Άρτιο αναπρ/γής - Σύνολο κεφάλαιο αποθεµατικά µετατροπής εις νέον ενοποίησης επιχορηγ. Ισολογισµού (8.644) (1.829) Προσαρµογές Μετάβασης στα ΠΧΠ ( ) - (176) Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ (8.820) Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης 01/01-31/03/ Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/03/ Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος / ζηµιά Περιόδου Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μαρτίου 2004 Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές (8.057) (2.329) (1.829) Προσαρµογές Μετάβασης στα ΠΧΠ ( ) (16.669) ( ) Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ (2.329) Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης 01/01-31/03/ (8.014) - - (8.014) Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/03/ Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου (8.014) Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μαρτίου (10.343)

7 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Σηµείωση ιαφορές Μετοχικό Λοιπά Αποτελέσµατα εις Υπέρ Το Άρτιο αναπρ/γής - κεφάλαιο αποθέµατικα νέον επιχορηγ. Σύνολο Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004, σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές Προσαρµογές Μετάβασης στα ΠΧΠ 5.24 ( ) Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/03/ Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος / ζηµιά Περιόδου Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μαρτίου Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές Προσαρµογές Μετάβασης στα ΠΧΠ 5.24 ( ) (16.669) ( ) (32.758) Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε τα ΠΧΠ Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/03/ Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος / ζηµιά Περιόδου Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η Μαρτίου

8 Κατάσταση ταµειακών ροών Έµµεση µέθοδος Όµιλος 1/1-1/1-31/3/ /3/2004 Εταιρεία 1/1-1/1-31/3/ /3/2004 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Συναλλαγµατικές διαφορές Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα Καταβεβληµένοι φόροι Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 0 0 επενδύσεων Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) Μερίσµατα πληρωθέντα 0 0 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

9 1. Πληροφορίες για τον Όµιλο 1.1. Γενικές πληροφορίες Η εταιρία FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ είναι ανώνυµη εταιρία και αποτελεί θυγατρική κατά 100% της ιταλικής Fashion Box Industries S.p.A. Ιδρύθηκε το 1995 στη Θεσσαλονίκη, αλλά η έδρα της µεταφέρθηκε σχεδόν αµέσως στην Αθήνα. Η έδρα του Οµίλου, βρίσκεται στην Νέα Ιωνία Αττικής, (οδός Καποδιστρίου 90, Τ.Κ ). Οι µετοχές της εταιρίας εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών το Οι οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου 2005 (συµπεριλαµβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο 31 Μαρτίου 2004 καθώς και για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2004) εγκρίθηκαν από το.σ. στις 17 Ιουνίου Φύση ραστηριοτήτων Η δραστηριότητα της Εταιρίας συνίσταται στην κατ αποκλειστικότητα εισαγωγή, διανοµή και προώθηση ολοκληρωµένων σειρών προϊόντων (συλλογών) που καλύπτουν τα εξής είδη: ανεπίσηµη ένδυση (casual wear), συνοδευτικά ένδυσης (αξεσουάρ), υποδήµατα, οπτικά και είδη οικιακής χρήσεως, και φέρουν το βασικό σήµα της Fashion Box Group S.p.A., REPLAY, καθώς και τα εµπορικά σήµατα των υπολοίπων εταιρειών του Οµίλου REPLAY & SONS, REPLAY BABY, E- PLAY, REPLAY KNITWEAR, REPLAY SHOES καθώς και στην παραγωγή προϊόντων basic (σε αντιδιαστολή προς τα fashion προϊόντα) µε το εµπορικό σήµα REPLAY. Οι κατηγορίες προϊόντων µε το σήµα REPLAY και τα σήµατα των άλλων εταιρειών του Οµίλου συνθέτουν την ολοκληρωµένη πρόταση της Fashion Box Group S.p.A. προς τους καταναλωτές, µε την παρουσίαση µοντέλων κάθε χρόνο σε µεγάλη ποικιλία χρωµάτων, υλικών και εφαρµογών. Πιο συγκεκριµένα, τα προϊόντα που προωθούνται από την Εταιρία καλύπτουν τις εξής κατηγορίες: Ανεπίσηµα Ενδύµατα (Casual wear): Ανδρικές και γυναικείες σειρές Ενδύµατα Jeans wear: Ανδρικές και γυναικείες σειρές Ενδύµατα ιδιαίτερου σχεδιασµού, που προορίζονται κυρίως για τις βραδινές εξόδους των νέων: (Club wear): Ανδρικές και γυναικείες σειρές Πλεκτά: Ανδρικές και γυναικείες σειρές 9

10 Αξεσουάρ Ένδυσης: Είδη ταξιδιού, γάντια, ζώνες, τσάντες, καπέλα, κοσµήµατα (Faux bijoux), γυαλιά οράσεως και ηλίου Βρεφικά και παιδικά ενδύµατα: Καλύπτουν τις ηλικίες από 6 µηνών έως 16 ετών Σπορ Ένδυση (Sportswear): Ανδρικά και γυναικεία ενδύµατα και αξεσουάρ για θαλάσσια και χειµερινά αθλήµατα Οι συλλογές των ενδυµάτων µε το σήµα REPLAY χωρίζονται στη βασική συλλογή (Basic Collection), η οποία αποτελείται από ενδύµατα που είναι λιγότερο επιρρεπή σε αλλαγές της µόδας, και στη συλλογή µόδας (Fashion Collection) που δηµιουργείται σε εργαστήρια σχεδιασµού και ακολουθεί την εικόνα της ιταλικής επώνυµης ποιότητας και δηµιουργικότητας στα ενδύµατα µόδας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα καταναλωτών. Και οι δύο συλλογές περιλαµβάνουν ανδρικές, γυναικείες και παιδικές σειρές και καλύπτουν κυρίως τις ανάγκες ένδυσης για έναν ανεπίσηµο τρόπο ζωής, διασκέδασης, αναψυχής και άθλησης. Τα προϊόντα µε το εµπορικό σήµα REPLAY και τα σήµατα των άλλων εταιρειών του Οµίλου που διανέµει η Εταιρεία αντιπροσωπεύουν ένα ξεχωριστό κύρος για τους πελάτες της και ξεχωρίζουν από τα ανταγωνιστικά προϊόντα του είδους για τον υψηλού επιπέδου ευρηµατικό και µοναδικό σχεδιασµό, τις υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές στο επίπεδο των υλικών και της επεξεργασίας και την θετική συνάρτηση ποιότητας και τιµής. Η Εταιρεία ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα του κλάδου της ένδυσης που αφορούν την εποχικότητα εµπορευµατοποίησης των προϊόντων. Έτσι, διαθέτει δύο κύριες εµπορικές περιόδους/εποχές: άνοιξη/καλοκαίρι και φθινόπωρο/χειµώνας. Στα µεσοδιαστήµατα η Εταιρεία εµπορεύεται ειδικές συλλογές (Flash Collections) µικρότερης έκτασης, οι οποίες αποτελούνται από είδη τα οποία φέρουν τα χαρακτηριστικά της µόδας της αντίστοιχης περιόδου στην οποία απευθύνονται. 10

11 2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. την 31η Μαρτίου 2005 (ηµεροµηνία µετάβασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2004) που καλύπτουν περίοδο έως και την 31 Μαρτίου 2005, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. Η IASB έχει εκδώσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». Ο Όµιλος εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από τη 1 η Ιανουαρίου 2005 το οποίο περιλαµβάνει τα ακόλουθα πρότυπα:.λ.π. 1.Λ.Π. 2.Λ.Π. 7.Λ.Π. 8.Λ.Π. 10.Λ.Π. 12.Λ.Π. 14.Λ.Π. 16.Λ.Π. 17.Λ.Π. 18.Λ.Π. 19.Λ.Π. 20.Λ.Π. 21.Λ.Π. 24.Λ.Π. 26.Λ.Π. 27.Λ.Π. 32.Λ.Π. 33.Λ.Π. 34 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων Αποθέµατα Καταστάσεις ταµειακών ροών Καθαρό Κέρδος ή Ζηµιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και µεταβολές στις Λογιστικές Μεθόδους Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού Φόροι εισοδήµατος Πληροφόρηση κατά τοµέα Ενσώµατα Πάγια Μισθώσεις Έσοδα Παροχές σε εργαζοµένους Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές του συναλλάγµατος Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραµµάτων αποχώρησης προσωπικού Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση Κέρδη ανά µετοχή Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 11

12 .Λ.Π. 36.Λ.Π. 37.Λ.Π. 38.Λ.Π. 39.Λ.Π. 40.Π.Χ.Π. 1.Π.Χ.Π. 3 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχέιων Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις Άυλα στοιχεία του ενεργητικού Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και αποτίµηση Επενδύσεις σε Ακίνητα Πρώτη εφαρµογή των.π.χ.π. Ενοποίηση επιχειρήσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις καλύπτονται από το ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ΠΧΠ», γιατί αποτελούν τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται και δηµοσιοποιούνται πάνω σε αυτή την βάση. Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται. Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσεως κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. 12

13 3. Βασικές λογιστικές αρχές Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις οποίες συστηµατικά εφαρµόζει ο Όµιλος είναι οι ακόλουθες: 3.1 Βάση προετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων Οι Οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από την αποτίµηση συγκεκριµένων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες και βάση της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας του Οµίλου. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) που έχουν εκδοθεί από το συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και ιερµηνείες που εκδόθηκαν από τη Μόνιµη Επιτροπή ιερµηνειών και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία συνέταξε οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ΠΧΠ για πρώτη φορά για τη χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου εν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρµοσθεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης της εφαρµογής τους. Οι ενοποιηµένες αυτές καταστάσεις είναι βασισµένες στις οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει ο Όµιλος σύµφωνα µε τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο, προσαρµοσµένες µε τις κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές προκειµένου να εναρµονισθούν µε τα ΠΧΠ. Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασµών ενεργητικού και παθητικού, και γνωστοποίηση των ενδεχόµενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόµενα έσοδα και έξοδα κατά τις υπο εξέταση χρήσεις. Αν και οι συγκεκριµένες εκτιµήσεις είναι βασισµένες στις βέλτιστες γνώσεις της ιοίκησης (του Οµίλου), τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. 3.2 Πληροφόρηση κατά τοµέα Ως πρωτεύων τοµέας ορίζεται ο επιχειρηµατικός τοµέας, ο οποίος αποτελείται από µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Η εταιρεία διαχωρίζει τον πρωτεύοντα τοµέα σε χονδρικό και λιανικό εµπόριο. 13

14 Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης και σε τρίτες χώρες. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην κατ αποκλειστικότητα εισαγωγή, διανοµή και προώθηση ολοκληρωµένων σειρών προϊόντων (συλλογών) ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ και είδη οικιακής χρήσης. 3.3 Ενοποίηση Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη εταιρία (µητρική), µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση. ηλαδή, θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική. Η FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. αποκτά και ασκεί έλεγχο µέσω των δικαιωµάτων ψήφου. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιµα κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν η µητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Η θυγατρική εταιρία «F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD» ενοποιήθηκε πλήρως (ολική ενοποίηση) µε την µέθοδο της εξαγοράς από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος έπ αυτών και παύει να ενοποιείται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. Η εταιρία µε την επωνυµία «F.B.C. (PROPERTIES) LIMITED», η οποία έχει τεθεί σε αδράνεια, δεν ενοποιήθηκε. Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου της αγοράς. Το κόστος κτήσης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των µετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα συνδεδεµένου µε την συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία επιχειρηµατική συνένωση επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα. Ειδικά για τις επιχειρηµατικές συνενώσεις που είχαν πραγµατοποιηθεί πριν την ηµεροµηνία µετάβασης του Οµίλου στα ΠΧΠ (1η Ιανουαρίου 2004) χρησιµοποιήθηκε η εξαίρεση του ΠΧΠ 1 14

15 και δεν εφαρµόστηκε αναδροµικά η µέθοδος της εξαγοράς. Στα πλαίσια της παραπάνω εξαίρεσης η Εταιρεία δεν επαναϋπολόγισε το κόστος κτήσης των θυγατρικών που είχαν αποκτηθεί πριν από την ηµεροµηνία µετάβασης στα ΠΧΠ, ούτε την εύλογη αξία των αποκτηθέντων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Κατά συνέπεια η υπεραξία που αναγνωρίστηκε κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, στηρίχθηκε στην εξαίρεση του ΠΧΠ 1, υπολογίστηκε µε βάση τις προηγούµενες λογιστικές αρχές και απεικονίστηκε µε τον ίδιο τρόπο που απεικονιζόταν σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου πριν την µετάβαση στα ΠΧΠ. ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Οι λογιστικές αρχές της θυγατρικής είναι σύµφωνες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 3.4 οµή του Οµίλου Η δοµή της Εταιρίας κατά την 31/3/2005 έχει ως εξής: Μέθοδος Ενοποίησης & Ποσοστά FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Νέα Ιωνία Αττικής Μητρική F.B.C. FASHION BOX CYPRUS LTD, Λευκωσία Κύπρου 100 % Ολική Ενοποίηση εν ενοποιήθηκε η εταιρία µε την επωνυµία «F.B.C. (PROPERTIES) LIMITED», η οποία έχει τεθεί σε αδράνεια. 3.5 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος (1) Νόµισµα µέτρησης και αναφοράς Το νόµισµα µέτρησης και αναφοράς του Οµίλου από την 1 Ιανουαρίου 2002 είναι το Ευρώ, κατά συνέπεια οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ ( ), το νόµισµα αποτίµησης της µητρικής εταιρείας. 15

16 (2) Συναλλαγές και υπόλοιπα Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε Ευρώ βάσει των ισοτιµιών που ισχύουν κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµεροµηνίας σύνταξης. Τα κέρδη και οι ζηµιές που προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές (και από τη µετατροπή στοιχειών του ενεργητικού και παθητικού εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα) αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, εκτός όταν καταχωρούνται στην καθαρή θέση ως αναγνωρισµένες αντισταθµίσεις ταµειακών ροών. (3) Εταιρείες Οµίλου Η µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόµισµα από την µητρική, γίνεται ως εξής: Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που υπάρχουν κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Τα ίδια κεφάλαια µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία που προέκυψαν. Τα έσοδα και τα έξοδα, µετατρέπονται µε τις µέσες ισοτιµίες περιόδου. Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων και µεταφέρονται στ αποτελέσµατα µε την πώληση των επιχειρήσεων αυτών. 3.6 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Η αποτίµηση των πάγιων στοιχείων του ενεργητικού γίνεται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου 16

17 και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα έξοδα της χρήσης που πραγµατοποιούνται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: Κτίρια ιαµόρφωση κτιρίων Αυτοκίνητα Λοιπός εξοπλισµός Εξοπλισµός (µεταφορά από Leasing) 33 έτη 2 18 έτη 6 έτη 5 13 έτη 6 16 έτη Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. Κατά την πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική περίοδο της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης. Όταν τα πωλούµενα ενσώµατα πάγια, έχουν αποτιµηθεί στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεµατικό αναπροσαρµογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, µεταφέρεται στα κέρδη είς νέο. 3.7 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµία λόγο µείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. 17

18 Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. 3.8 Ασώµατες ακινητοποιήσεις Στις ασώµατες ακινητοποιήσεις περιλαµβάνονται ο αέρας των καταστηµάτων, λογισµικά προγράµµατα καθώς και οι άδειες χρήσεις λογισµικού. «Αέρας» καταστηµάτων: Ο «αέρας» των καταστηµάτων αποτιµάται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της εκτιµώµενης µίσθωσης των καταστηµάτων, η οποία κυµαίνεται από 12 έως 16 χρόνια. Λογισµικό: Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 1 έως 4 χρόνια. 3.9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση. Χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού είναι κάθε στοιχείο του ενεργητικού που αφορά: - ταµειακά διαθέσιµα, - συµβατικό δικαίωµα λήψης µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου από άλλη επιχείρηση - συµβατικό δικαίωµα ανταλλαγής χρηµατοοικονοµικών µέσων µε όρους πιθανά ευνοϊκούς, - τίτλοι συµµετοχής σε άλλη επιχείρηση Χρηµατοοικονοµική υποχρέωση είναι κάθε συµβατική υποχρέωση που αφορά: 18

19 - παράδοση µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου του ενεργητικού σε άλλη επιχείρηση, - ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών µέσων µε άλλη επιχείρηση µε όρους πιθανά δυσµενείς, Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. i) άνεια και Απαιτήσεις Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή ( άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά από το κράτος, γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων. Οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. ii) Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρία, ο Όµιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους. Ο Όµιλος κατείχε προθεσµιακές καταθέσεις σε Repos. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα στην 19

20 εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν. Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργούς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό αγορά συµµετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους. Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού η Εταιρία ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα Αποθέµατα Την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης των αποθεµάτων, στην συνηθισµένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεµάτων περιλαµβάνει όλα τα κόστη αγοράς, τα κόστη µετατροπής και τα λοιπά κόστη που πραγµατοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέµατα στην παρούσα κατάσταση και θέση, εκτός των χρηµατοοικονοµικών εξόδων Εµπορικές απαιτήσεις Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του αποτελεσµατικού επιτοκίου, µείον την πρόβλεψη για µείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη 20

21 αξία ή το κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιµάται στο ανακτήσιµο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των µελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται µε βάση το πραγµατικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζηµία µεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι ζηµιές αποµείωσης, δηλαδή όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων Μετοχικό Κεφάλαιο Έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων (αποθεµατικό υπέρ το άρτιο) Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 21

22 Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενοι στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας του Ισολογισµού χρήση. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. 22

23 Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης Παροχές στο προσωπικό Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή. Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νοµική ή τεκµαρτή) περιορίζεται στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταµείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόµενος προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόµενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών. Η πληρωτέα εισφορά από την επιχείρηση σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, αναγνωρίζεται είτε ως µία υποχρέωση µετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, είτε ως ένα έξοδο Προβλέψεις Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε Ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται 23

24 στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. Επίσης, ο Όµιλος σχηµατίζει προβλέψεις πωλήσεων εµπορευµάτων µέρος των οποίων ενδέχεται να επιστραφεί στο τέλος κάθε σεζόν. Ο υπολογισµός των εν λόγω προβλέψεων έχει πραγµατοποιηθεί µε βάση τα ποσοστά των αντίστοιχων επιστροφών. Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών Έσοδα από πιστωτικού τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται µε βάση την πραγµατική απόδοση του στοιχείου του ενεργητικού. Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση Μισθώσεις Εταιρεία Οµίλου ως Μισθωτής: Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στον Όµιλο όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις. Οι µισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα 24

25 αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους. Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Εταιρεία Οµίλου ως εκµισθωτής: Όταν πάγια εκµισθώνονται µε χρηµατοδοτική µίσθωση, η παρούσα αξία των µισθωµάτων καταχωρείται ως απαίτηση. Η διαφορά µεταξύ του µικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας αξίας της απαίτησης καταχωρείται ως αναβαλλόµενο χρηµατοοικονοµικό έσοδο. Το έσοδο από την εκµίσθωση αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει µια σταθερή περιοδική απόδοση. Πάγια που εκµισθώνονται µε λειτουργικές µισθώσεις περιλαµβάνονται στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις του Ισολογισµού. Αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους σε βάση συνεπή µε παρόµοιες ιδιόκτητες ενσώµατες ακινητοποιήσεις. Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που δόθηκαν στους µισθωτές) αναγνωρίζεται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης ιανοµή µερισµάτων Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 25

26 4. Πληροφόρηση κατά τοµέα Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης επιχειρηµατικοί τοµείς Κατά την 31 η Μαρτίου 2005 οι δραστηριότητες του Οµίλου συνιστούν έναν επιχειρηµατικό τοµέα, αυτόν της εµπορίας και διάθεσης ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών αξεσουάρ τα οποία φέρουν το βασικό σήµα της Fashion Box Group S.p.A., REPLAY, καθώς και τα εµπορικά σήµατα των υπολοίπων εταιρειών του Οµίλου REPLAY & SONS, REPLAY BABY, E-PLAY, REPLAY KNITWEAR, REPLAY SHOES. Κατά συνέπεια το κύριο ενδιαφέρον χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης επικεντρώνεται στη κατανοµή της δραστηριότητας του Οµίλου, σε χονδρικό και λιανικό εµπόριο. Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε δύο (2) κύριους επιχειρηµατικούς τοµείς: Χονδρική Λιανική. Τα αποτελέσµατα των τοµέων αυτών κατά τις τρίµηνες περιόδους που έληξαν την 31 η Μαρτίου 2005 και 31 η Μαρτίου 2004, για τον Όµιλο έχουν ως εξής: 1/1-31/3/2005 Χονδρική Λιανική Σύνολο Συνολικές µικτές πωλήσεις ανά τοµέα Καθαρές πωλήσεις Μικτά κέρδη Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης ( ) - ( ) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (33.118) - (33.118) Λειτουργικά έξοδα ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις (33.072) (67.147) ( ) Κέρδη πρό φόρων (21.902)

27 1/1-31/3/2004 Χονδρική Λιανική Σύνολο Συνολικές µικτές πωλήσεις ανά τοµέα Καθαρές πωλήσεις Μικτά κέρδη Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης (83.705) (83.705) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (31.373) (31.373) Λειτουργικά έξοδα ( ) ( ) ( ) Αποσβέσεις (32.973) (59.544) (92.517) Κέρδη πρό φόρων (18.703) Η κατανοµή των ενοποιηµένων στοιχείων του Ενεργητικού και των υποχρεώσεων στους επιχειρηµατικούς τοµείς, αναλύεται ως εξής: 31/3/2005 Χονδρική Λιανική Σύνολο Πελάτες και λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις Ενοποιηµένο Ενεργητικό Ενοποιηµένες Υποχρεώσεις /12/2004 Χονδρική Λιανική Σύνολο Πελάτες και λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις Ενοποιηµένο Ενεργητικό Ενοποιηµένες Υποχρεώσεις

28 ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης γεωγραφικοί τοµείς Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε τρεις (3) κυρίως γεωγραφικές περιοχές και διευθύνονται από την έδρα της Εταιρείας. Η έδρα του Οµίλου και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής του είναι η Ελλάδα. Οι άλλες περιοχές λειτουργίας είναι κυρίως οι τόποι πώλησης των εµπορευµάτων. Οι πωλήσεις του Οµίλου γίνονται κυρίως σε χώρες της Ευρωζώνης και λοιπές χώρες. Οι πωλήσεις του Οµίλου για το α τρίµηνο του 2005 και 2004 αντίστοιχα, έχουν ως εξής: Α τρίµηνο 2004 Ελλάδα Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης Λοιπές χώρες Συνολικά Ποσά Πωλήσεις Α τρίµηνο 2005 Ελλάδα Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης Λοιπές χώρες Συνολικά Ποσά Πωλήσεις

29 5. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 5.1 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της εταιρείας αναλύονται ως εξής: Ο ΟΜΙΛΟΣ Έπιπλα και Κτίρια - Μεταφορικά λοιπός τεχνικά έργα Μέσα εξοπλισµός Σύνολο Μικτή λογιστική αξία Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας Λογιστική αξία την 1η Ιανουαρίου Μικτή λογιστική αξία Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας Λογιστική αξία την 31η εκεµβρίου Μικτή λογιστική αξία Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας Λογιστική αξία την 31η Μαρτίου Ο ΟΜΙΛΟΣ Έπιπλα και Κτίρια - Μεταφορικά λοιπός τεχνικά έργα Μέσα εξοπλισµός Σύνολο Λογιστική αξία την 1η Ιανουαρίου Προσθήκες Πωλήσεις - Μειώσεις Αποσβέσεις περιόδου Καθαρές συναλλαγµατικές διαφορές Λογιστική αξία την 31η εκεµβρίου Προσθήκες Πωλήσεις Μειώσεις Αποσβέσεις περιόδου Καθαρές συναλλαγµατικές διαφορές Λογιστική αξία την 31η Μαρτίου

30 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έπιπλα και Κτίρια - Μεταφορικά λοιπός τεχνικά έργα Μέσα εξοπλισµός Σύνολο Μικτή λογιστική αξία Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας Λογιστική αξία την 1η Ιανουαρίου Μικτή λογιστική αξία Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας Λογιστική αξία την 31η εκεµβρίου Μικτή λογιστική αξία Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας Λογιστική αξία την 31η Μαρτίου Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έπιπλα και Κτίρια - Μεταφορικά λοιπός τεχνικά έργα Μέσα εξοπλισµός Σύνολο Λογιστική αξία την 1η Ιανουαρίου Προσθήκες Πωλήσεις Μειώσεις Αποσβέσεις περιόδου Λογιστική αξία την 31η εκεµβρίου Προσθήκες Πωλήσεις Μειώσεις Αποσβέσεις περιόδου Λογιστική αξία την 31η Μαρτίου

31 Η Εταιρεία αποτιµά τις επενδύσεις της σε ακίνητα µε βάση το ιστορικό κόστος και οι λογιστικές αξίες είναι οι εξής: Κόστος κτήσης Σωρευµένες αποσβέσεις Λογιστική Αξία Κόστος κτήσης Σωρευµένες αποσβέσεις Λογιστική Αξία εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων έναντι του δανεισµού. Κατά την προσαρµογή στα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα η Εταιρεία προσαύξησε το κόστος κτήσης των επίπλων και λοιπού εξοπλισµού της, µε το κεφάλαιο από τις χρηµατοδοτικές µισθώσεις τις οποίες είχε συνάψει και ταυτόχρονα υπολόγισε αποσβέσεις πάνω σε αυτό. Ο υπολογισµός των αποσβέσεων έγινε ως εξής: Περιγραφή Μέθοδος Απόσβεσης Συντελεστής απόσβεσης Έπιπλα Με βάση την ωφέλιµη ζωή 15% Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων Με βάση τα προσδοκώµενα έτη µίσθωσης 6,25% 5.2 Ασώµατες ακινητοποιήσεις Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις της Εταιρείας περιλαµβάνουν των «αέρα» των καταστηµάτων, τα λογισµικά προγράµµατα καθώς και άδειες χρήσεις λογισµικού. Η κίνηση των σχετικών λογαριασµών έχει ως εξής: 31

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

BLUE BOX ΕΝ ΥΜΑΤΑ Α.Ε.

BLUE BOX ΕΝ ΥΜΑΤΑ Α.Ε. BLUE BOX ΕΝ ΥΜΑΤΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της Χρήσης 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «BLUE BOX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο από Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2006 31/3/2006 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συµβούλιο της «INFOTRUST A.E.B.E.» την 28/02/2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΑΣΙΑΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48009/01ΝΤ/Β/01/10 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 5 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E.

Απόστολος Τερζόπουλος Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕUROMEDICA A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ορθή επαναδηµοσίευση σύµφωνα µε την απόφαση 2/396/31.8.2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµ 31.12.05 30.06.05 31.12.05 30.06.05

Σηµ 31.12.05 30.06.05 31.12.05 30.06.05 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 ης εκεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την τριμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του.σ.: ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΡΕΤΗΣ. Ο ιευθύνων Σύµβουλος: ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΠΑΣ. Η Προϊσταµένη Λογιστηρίου: ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρόεδρος του.σ.: ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΡΕΤΗΣ. Ο ιευθύνων Σύµβουλος: ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΠΑΣ. Η Προϊσταµένη Λογιστηρίου: ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 28 η Μαρτίου 2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2007) Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Σεπτεμβρίου 2007 1 (1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΣ JUMBO A.E. JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ε Π Ι Π Λ Ο T Ε Χ Ν Ι Κ Η Α. Ε. Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ περιόδου Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») 31 εκεµβρίου 2006

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») 31 εκεµβρίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΣΙ ΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙ ΗΡΟΥ A.E. AP.M.A.E: 2310/06/B/86/20 Λ. Μεσογείων 2-4 Αθήνα Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Rapid Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές Μον. ΕΠΕ

Rapid Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές Μον. ΕΠΕ Rapid Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές Μον. ΕΠΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Συνταχθείσες με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014 όπως ισχύει) Ελληνικό Αττικής 29/8/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Σηµ , , , ,80

Σηµ , , , ,80 ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 ης Μαρτίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 31

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 2005 έως 30 ης Σεπτεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Δεκεμβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΜΟΥ 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Α.Φ.Μ.: 094004914.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε. Εδρα : 13 ο χλµ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Βέροιας Αριθµός Μητρώου Α.Ε.9334/62/Β/1169

ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε. Εδρα : 13 ο χλµ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Βέροιας Αριθµός Μητρώου Α.Ε.9334/62/Β/1169 ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε. Εδρα : 13 ο χλµ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Βέροιας Αριθµός Μητρώου Α.Ε.9334/62/Β/1169 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για τη περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VETERIN Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VETERIN Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ VETERIN Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Σύµφωνα µε τις διατάξεις των Αποφάσεων 5/204/2000 και 7/372/15.2.2006 του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.» Επεξηγήσεις για τα στοιχεία των ενδιάµεσων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της 31/3/2005

«ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.» Επεξηγήσεις για τα στοιχεία των ενδιάµεσων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της 31/3/2005 «ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.» Επεξηγήσεις για τα στοιχεία των ενδιάµεσων ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της 31/3/2005 1. Γενικές πληροφορίες Η εταιρία «ΚΡΕΚΑ ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1985 (ΦΕΚ ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΦΟΙ ΦΩΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Proforma Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Proforma Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Ιαν - Σεπ 2005

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Ιαν - Σεπ 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΣΙ ΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙ ΗΡΟΥ A.E. AP.M.A.E: 2310/06/B/86/20 Μεσογείων 2-4 Αθήνα Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007)

FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007) FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 2007 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2007) Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου 1 (1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2005 (με βάση την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 1 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα α. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα. ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31ης εκεµβρίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2006) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ECOSHOP ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ. ιακριτικός τίτλος: ECOSHOP

ECOSHOP ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ. ιακριτικός τίτλος: ECOSHOP ECOSHOP ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ ιακριτικός τίτλος: ECOSHOP ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31/12/2015 Συνταχθείσες µε βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (βάσει των διατάξεων του Ν.4308/2014 όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Τρίµηνο 2005 ΕΤΕΜ Α.Ε. AP.M.A.E.: 7777/06/Β/86/17 115 27 Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι:

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της 16/5/2006. Υπογράφηκαν κατ εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κάτωθι: ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ MODA BAGNO Α.Ε. Έδρα: Αναπαύσεως 50

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Μαρτίου 2006

ΟΜΙΛΟΣ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Μαρτίου 2006 ΟΜΙΛΟΣ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Μαρτίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

METKA A.E. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την τριμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005

METKA A.E. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την τριμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2005 METKA A.E. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Εξάµηνο 2005

σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Εξάµηνο 2005 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Α Εξάµηνο 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΜ Α.Ε. AP.M.A.E: 7777/06/B/86/17 Λ.

ΕΤΕΜ Α.Ε. AP.M.A.E: 7777/06/B/86/17 Λ. Οµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης της 31 ης Μαρτίου 26 Ο Πρόεδρος.Σ. Ένα Μέλος του.σ. Ο Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007

ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 ΣΚΡΟΥΤΖ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΚΡΟΥΤΖ A.E.» την 14/03/2008.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31ης Δεκεμβρίου 2007 2 Περιεχόμενα Σελίδα Ισολογισμός.................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την 15/03/2006 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΥΠΕΡ Ω ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 18/9/2006 31/12/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµ. 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007

Σηµ. 31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007 Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2008 Βάσει του

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Μετάβασης ΔΠΧΠ

Έκθεση Μετάβασης ΔΠΧΠ Έκθεση Μετάβασης ΔΠΧΠ Οικονομικές Καταστάσεις (Απλές και Ενοποιημένες) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») 31 Δεκεμβρίου 2004 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2005

ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή AKTΩΡ Α.Τ.Ε. ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 152 32 ΧΑΛΑΝ ΡΙ Α.Φ.Μ.: 094149722.Ο.Υ.: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05 Περιεχόµενα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

01/01 30/09/05 30/09/04 30/09/05

01/01 30/09/05 30/09/04 30/09/05 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ... 4 Β. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 5 Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ... 6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31 ης Μαρτίου 2006 (1 Ιανουαρίου - 31 Μαρτίου 2006) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα