«ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»"

Transcript

1 - 1 - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΠΕ «ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ : ΚΑΦΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΑΜ ΕΞΑΜΗΝΟ

2 - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Ι) Νοµικό Θεµέλιο: Συνταγµατικές ιατάξεις Νόµος 1268/1982 για τη δοµή και λειτουργία των ΑΕΙ. (σελ. 3) ΙΙ) Ο χαρακτήρας των πανεπιστηµίων: α) Σύσταση και µορφή των ΑΕΙ: 1. Ανώτατες σχολές Κρατικό Μονοπώλιο (σελ. 4) 2. Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου Ιδρύµατα (σελ. 5) -Κείµενα Αποφάσεων (σελ. 6-22) Υπόθεση Lille (σελ. 23) Υπόθεση Μασσαχουσέττης (σελ. 24) Υπόθεση Nancy II (σελ. 25) β) Πανεπιστηµιακή αυτοδιοίκηση Έννοια και Συνέπειες : 1. Πλήρης, ιοικητική, ηµοσιονοµική πανεπιστηµιακή αυτοτέλεια (σελ. 26,27) 2. ιάκριση αυτοδιοίκησης αυτονοµίας των ΑΕΙ (σελ. 28) 3. Συνταγµατικό όριο αυτοδιοίκησης: Κρατική Εποπτεία (σελ.28) ΙΙΙ) Συµπέρασµα: «πλήρης αυτοδιοίκηση» ή σχετική αυτοτέλεια? (σελ.29) ΙV) Summary (σελ. 30) V) Λήµµατα/Aρτικόλεξα (σελ. 31) VΙ) Βιβλιογραφία (σελ. 32)

3 - 3 - Ι) ΝΟΜΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΟ Συνταγµατικές ιατάξεις : Άρθρο 16 του Συντάγµατος : 1. Η τέχνη και η επιστήµη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες. Η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Η ακαδηµαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγµα. 2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους. 4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωµα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθµίδες της,στα κρατικά εκπαιδευτήρια. 5. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύµατα που αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε πλήρη αυτοδιοίκηση. Τα ιδρύµατα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, έχουν δικαίωµα να ενισχύονται οικονοµικά από αυτό και λειτουργούν σύµφωνα µε τους νόµους που αφορούν τους οργανισµούς τους. Νόµος 1268/1982 Για τη δοµή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων : Κεφάλαιο Α, Άρθρο 1, Αποστολή ΑΕΙ 1. Το Κράτος έχει την υποχρέωση να παρέχει την ανώτατη εκπαίδευση σε κάθε Έλληνα πολίτη που το επιθυµεί. 2.Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται στα ΑΕΙ. Κεφάλαιο Β, Αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ, Άρθρο Τα ΑΕΙ είναι Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου ικαίου πλήρως αυτοδιοικούµενα. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων.

4 - 4 - ΙΙ ) Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ α)σύσταση και µορφή ΑΕΙ 1. Ανώτατες σχολές Κρατικό µονοπώλιο Ο συντακτικός νοµοθέτης ειδικά αναφέρεται και αναγνωρίζει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Τα πανεπιστήµια αποτελούν µερικότερους θεσµούς στους οποίους εφαρµόζονται τα συνταγµατικά δικαιώµατα τα οποία προσαρµόζονται θεσµικά κατά το µέτρο που επιβάλλεται από την αιτιώδη συνάφεια. 1 «Ανώτατες Σχολές» (πλήρη πανεπιστήµια ή τµήµατα τους) δεν µπορούν να ιδρύσουν ιδιώτες. Ως πλήρεις «ανώτατες σχολές» πρέπει να θεωρηθούν µόνο αυτές που χορηγούν πτυχία και διδακτορικά διπλώµατα 2. Ο συντακτικός νοµοθέτης επανειληµµένα και ρητά θεσπίζει «κρατικό µονοπώλιο» της ανώτατης παιδείας, µε την έννοια ότι µόνο το κράτος µπορεί να προβεί στην ίδρυση πανεπιστηµίων. εν είναι εποµένως δυνατή η ίδρυση στην Ελλάδα ιδιωτικών πανεπιστηµίων ή παραρτηµάτων αλλοδαπών πανεπιστηµίων η οποία θα οδηγούσε στην καταστρατήγηση της συνταγµατικής απαγόρευσης 3. Αν και το κράτος απαγορεύει την ίδρυση ιδιωτικών ανώτατων σχολών δεν επιφυλάσσει όµως την παροχή ανώτατης εκπαίδευσης στο ίδιο αλλά την αναθέτει σε πλήρως αυτοδιοικούµενα ιδρύµατα που έχουν τη µορφή νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου. Άρα η ανώτατη παιδεία δεν είναι κρατική παιδεία 4. 1 Α. ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ικαιώµατα, Τόµος 3 ος, Ι έκδοση, 2004, σελ Π. αγτόγλου, Συνταγµατικά ικαιώµατα, Ατοµικά ικαιώµατα, Α, 1991, σελ Βλ. ΣτΕ απ /1991, ΣτΕ απ. 2807/1987 (υπόθεση της Lille) 4 Α. ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ικαιώµατα, Ι έκδοση, 2004, Τόµος 3 ος, σελ.170

5 Νοµικά πρόσωπα ηµοσίου ικαίου Ιδρύµατα Όλες οι ανώτατες σχολές συνιστώνται και λειτουργούν ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή τµήµατα τέτοιων προσώπων µε πλήρη αυτοδιοίκηση (αρθ. 16. παρ. 5 Σ.). Ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, η οργάνωση και λειτουργία τους ρυθµίζεται καταρχήν από τους ειδικούς κανόνες του διοικητικού δικαίου, αφού τα όργανα αυτών των προσώπων ασκούν δηµόσια εξουσία και επιδιώκουν σκοπό δηµοσίου συµφέροντος 5. Όλες οι ανώτατες σχολές λειτουργούν ως ιδρύµατα δηµοσίου δικαίου ή τµήµατα τέτοιων ιδρυµάτων. Στα δηµόσια ιδρύµατα επικρατεί το στοιχείο είτε της διαχειρίσεως ορισµένης περιουσίας είτε της παροχής ορισµένων υπηρεσιών. Κατά το Σύνταγµα το πανεπιστήµιο είναι κατά κύριο λόγο ένα ίδρυµα που παρέχει ορισµένες υπηρεσίες: επιστηµονική έρευνα και διδασκαλία.με την οργάνωση των πανεπιστηµίων ως ιδρυµάτων το Σύνταγµα τονίζει ότι κεντρικός σκοπός του πανεπιστηµίου είναι η διεξαγωγή επιστηµονικής έρευνας και η παροχή ανώτατης εκπαίδευσης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Ο κοινός νοµοθέτης δεν είναι ελεύθερος να αλλοιώσει ή να εγκαταλείψει τη ρητά προβλεπόµενη ιδρυµατική µορφή 6. Ο νόµος 1268/1982 επέβαλε στα ΑΕΙ σωµατειακή µορφή τονίζοντας στο αρθ. 3 ότι µέλη των ΑΕΙ είναι: το ιοικητικό-ερευνητικό Προσωπικό ( ΕΠ), το Ειδικό ιοικητικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε ΤΠ), το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές. Η επιβολή της σωµατειακής µορφής προκύπτει και από τον τρόπο εκλογής των διδακτικών /ερευνητικών και διοικητικών οργάνων και λήψεως αποφάσεων. Οι σχετικές διατάξεις του ν.1268/1982 αντιβαίνουν στην συνταγµατικά προβλεπόµενη ιδρυµατική µορφή των ΑΕΙ Τελικώς η Ολοµέλεια του ΣτΕ απέρριψε την αντισυνταγµατικότητα του «πανεπιστηµίου» των οµάδων και αρνήθηκε οποιαδήποτε υπεροχή των καθηγητών. Σύµφωνα µε άλλη άποψη 7 ο χαρακτήρας των ΑΕΙ είναι µικτός, ιδρυµατικός και σωµατειακός. Η εισαγωγή σωµατειακών στοιχείων στην οργάνωση τους συντελεί στον εκδηµοκρατισµό των ΑΕΙ. 5 Ε. Π. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο ιοικητικού. ικαίου, Ι,11 η έκδοση, σελ.26, παρ.18 6 Π. αγτόγλου,ατοµικά ικαιώµατα, Α, σελ Κ. Χρυσόγονος, Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα,2 η έκδοση,2002, σελ

6 - 6 -

7 - 7 - ΥΠΟΘΕΣΗ LILLE ΑΠ. ΣτΕ 2807/1987 Σύµφωνα µε το ιστορικό ο αιτών ζητάει την ακυρότητα της απόφασης του ΙΚΑΤΣΑ το οποίο έκρινε ότι οι τίτλοι σπουδών αποκτηµένοι από ιδιωτικές σχολές στην Ελλάδα δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να αναγνωρισθούν ως ισότιµοι µε τίτλους σπουδών αποκτηµένους από νοµίµως συστηµένα ΑΕΙ 8. Κατά την κρατήσασα γνώµη στο ικαστήριο από την διατύπωση αλλά και το πνεύµα των παρ. 5 και 8 του αρθ. 16 του Συντάγµατος και του αρθ. 3 του ν. 1268/1982 συνάγεται ότι δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία στην Ελλάδα Τµηµάτων ή Παραρτηµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων τα οποία λειτουργούν ήδη στην αλλοδαπή και αυτό ανεξαρτήτως της νοµικής µορφής, την οποία έχουν αυτά στη χώρα της κύριας εγκατάστασης τους, ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Τυχόν αναγνώριση της ισοτιµίας του τίτλου σπουδών αποκτηµένου από ΑΕΙ της αλλοδαπής, που όµως τµήµα των σπουδών διανύθηκε σε Τµήµα ή Παράρτηµα του ΑΕΙ που λειτουργεί στην Ελλάδα µε τη µορφή ιδιωτικού φροντιστηρίου ή Κέντρου Ελευθέρων Σπουδών, θα οδηγούσε στην αναγνώριση εκ του αποτελέσµατος ως σπουδών ανωτάτης εκπαίδευσης των σπουδών που έχουν πραγµατοποιηθεί από Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, πράγµα το οποίο θα συνιστούσε καταστρατήγηση του Συντάγµατος το οποίο απαγορεύει τη λειτουργία Στην Ελλάδα ΑΕΙ από ιδιώτες. Αλλά υπήρξε και η αντίθετη άποψη, κατά την οποία το µόνο που αποκλείεται ρητά από τις συνταγµατικές διατάξεις είναι η σύσταση στην Ελλάδα Τµηµάτων ή Παραρτηµάτων οµοταγών ανώτατων σχολών της αλλοδαπής οι οποίες έχουν την έδρα τους στην αλλοδαπή και ειδικότερα σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ. 8 Κ. Χρυσόγονος,Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα,2 η έκδοση, 2002, σελ.318

8 - 8 - Τελικά αποφασίστηκε η παραποµπή της υποθέσεως στην Ολοµέλεια του ικαστηρίου. ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΑΣΣΑΧΟΥΣΕΤΤΗΣ ΑΠ. ΣτΕ 2274/1990 Σύµφωνα µε το ιστορικό η αιτούσα επιδιώκει να ακυρωθεί απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του ΙΚΑΤΣΑ κατά την οποία κρίθηκε ότι ο τίτλος Master of Arts της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ που απόκτησε δεν είναι ισότιµος µε πτυχίο χορηγούµενο από ελληνικό ανώτατο ίδρυµα αλλά της παρέχει τη δυνατότητα κατάταξης της στο Β έτος σπουδών του τµήµατος αγγλικών σπουδών ελληνικού ΑΕΙ. Το µεταπτυχιακό δίπλωµα ναι µεν εκδόθηκε από ανώτατο οµοταγές εκπαιδευτικό ίδρυµα της αλλοδαπής, όµως αυτό είχε ως προϋπόθεση τίτλο σπουδών, ο οποίος χορηγήθηκε από ιδιωτική σχολή που λειτουργεί στην Ελλάδα (American Deree College των Αθηνών) και ο οποίος βεβαιώνει επιτυχή φοίτηση σ κύκλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης. Η αναγνώριση αυτή θα αποτελούσε καταστρατήγηση του Συντάγµατος διότι όπως εκείνο επιτάσσει στο άρθρο 16 παρ. 5 και 8 «η ανώτατη εκπαίδευση παρέρχεται αποκλειστικά από Ιδρύµατα που αποτελούν νπδδ µε πλήρη αυτοδιοίκηση» και «η σύσταση ανωτάτων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται». Αλλά υπήρξε και η γνώµη της µειοψηφίας σύµφωνα µε την οποία το ΙΚΑΤΣΑ οφείλει να κρίνει µόνο περί της ισοτιµίας του υποβαλλόµενου προς αναγνώριση διπλώµατος και δεν έχει αρµοδιότητα να ελέγχει τις τυπικές προϋπόθεσης εισόδου σε κύκλους αλλοδαπών ΑΕΙ. Τελικώς η Ολοµέλεια του ΣτΕ αποφάσισε ότι είναι απορριπτέοι οι λόγοι ακυρώσεως που υποστηρίζουν τα αντίθετα και η κρινόµενη αίτηση στο σύνολο της.

9 - 9 - ΥΠΟΘΕΣΗ NANCY II ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ 3001/ Η αιτούσα απόφοιτος λυκείου αποφοίτησε από το «Κέντρο Ελευθέρων Φιλοσοφικών Κοινωνικών Σπουδών» στη Θεσσαλονίκη. Με την εµφάνιση αυτού του αποφοιτηρίου της δόθηκε από το Πανεπιστήµιο Clermont ΙΙ το ισότιµο πτυχίο της Licence. Με βάση το πτυχίο αυτό γράφτηκε στη συνέχεια στο Παν/µιο του Νancy II όπου µετά από φοίτηση ενός έτους έλαβε τον τίτλο Maitrise de Psychologie. Τον τίτλο αυτό αρνήθηκε να αναγνωρίσει ως ισότιµο προς ηµεδαπό τίτλο ΑΕΙ το ΙΚΑΤΣΑ. Το ΣτΕ έκρινε ότι είναι νόµιµη και επαρκής η αιτιολογία της απόφασης σύµφωνα µε την οποία ο συγκεκριµένος τίτλος δεν είναι ισότιµος ούτε αντίστοιχος προς τους απονεµοµένους από τα ελληνικά ΑΕΙ επειδή απονεµήθηκε µετά από σπουδές µόνο ενός έτους σε οµοταγές ίδρυµα του εξωτερικού οι υπόλοιπες δε έγιναν σε ηµεδαπό ίδρυµα της ηµεδαπής. Κατά την απόφαση του ΣτΕ, δεν είναι επιτρεπτή η αναγνώριση µεταπτυχιακού διπλώµατος το οποίο εκδόθηκε από ανώτατο οµοταγές εκπαιδευτικό ίδρυµα της αλλοδαπής και που έχει ως προϋπόθεση τίτλο σπουδών που χορηγήθηκε από ιδιωτική σχολή που λειτουργεί στην Ελλάδα. Πράγµατι οι χορηγούµενοι τίτλοι από ιδιωτικά φροντιστήρια θα αναγνωρίζονταν εκ του αποτελέσµατος ως πτυχία ανωτάτης εκπαιδεύσεως, αν παρεχόταν η δυνατότητα στηρίξεως απ αυτών περαιτέρω πανεπιστηµιακών τίτλων που χορηγούν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής. Η αναγνώριση των τίτλων αυτών θα αποτελούσε καταστρατήγηση του Συντάγµατος το οποίο απαγορεύει την σύσταση και λειτουργία ιδιωτικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. 9 Α. ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ικαιώµατα, Τόµος 3 ος, Ι έκδοση, Αθήνα, 2004, σελ. 170

10 β)πανεπιστηµιακή αυτοδιοίκηση έννοιες και συνέπειες 1. Πλήρης, ιοικητική, οικονοµική ή δηµοσιονοµική αυτοτέλεια Αυτοδιοίκηση σηµαίνει την άσκηση διοικητικών αρµοδιοτήτων από διοικητική µονάδα που βρίσκεται εκτός του σώµατος των «άµεσων» κρατικών υπηρεσιών και είναι οργανωµένη ως ξεχωριστό νοµικό πρόσωπο που ορίζει τα όργανα που το διοικούν 10. Σύµφωνα µε µία άποψη 11 το επίθετο «πλήρης» δεν πρόσθεσε τίποτε νοµικά σηµαντικό στην συνταγµατική κατοχύρωση της αυτοδιοίκησης. Κατά µία άλλη άποψη 12 ο συνταγµατικός νοµοθέτης δεν αρκείται στην αναφορά της αυτοδιοίκησης αλλά εξάρει την ανεξαρτησία του πανεπιστηµίου από το κράτος αλλά και από οποιονδήποτε άλλο παράγοντα µέσα ή έξω από το πανεπιστήµιο. Η «πλήρης αυτοδιοίκηση» των ΑΕΙ έχει διφυή υπόσταση 13, αφενός πρόκειται για ατοµικό δικαίωµα και αφετέρου για θεσµική εγγύηση.η άσκηση της πλήρους αυτοδιοίκησης προϋποθέτει τη συλλογική, «εξ αδιαιρέτου» συµµετοχή των µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Κατά τη νοµολογία του ΣτΕ «πλήρης αυτοδιοίκηση» των ΑΕΙ είναι η εξουσία να αποφασίζουν για τις δικές τους υποθέσεις µέσω των δικών τους οργάνων, στην οποία περιλαµβάνονται προεχόντως η εξουσία της επιλογής µε τα δικά τους όργανα του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού τους, εντός των πλαισίων των γενικών κανόνων οι οποίοι διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των ιδρυµάτων αυτών. Η αυτοδιοίκηση έγκειται στη διοικητική και δηµοσιονοµική αυτοτέλεια. Η διοικητική αυτοτέλεια συνίσταται στον χωρισµό του διοικητικού προσωπικού του αυτοδιοικούµενου οργανισµού από το προσωπικό των άµεσων κρατικών υπηρεσιών και στην ανεξαρτησία έναντι των υπηρεσιών 10 Π. αγτόγλου, Ατοµικά ικαιώµατα, σελ 686 και Ε. Π. Σπηλιωτόπουλος, εγχ. ιοικ. ικαίου, Ι, σελ 257, παρ Π. αγτόγλου, Ατοµικά ικαιώµατα, σελ Α. ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ικαιώµατα, Τόµος 3 ος, Ι έκδοση,2004, σελ Κ. Χρυσόγονος, Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα, σελ

11 αυτών και στον ορισµό των προσώπων που διοικούν το πανεπιστήµιο και τη διεξαγωγή του διοικητικού έργου 14. Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό είναι υπάλληλοι του ΑΕΙ και όχι του κράτους. Από την διοικητική αυτοτέλεια απορρέει η εξουσία τους. Ασυµβίβαστος µε την αρχή αυτή είναι όχι µόνο ο κρατικός διορισµός του πρύτανη αλλά και το δικαίωµα του Υπουργού Παιδείας να επιλέγει µεταξύ 2 υποψηφίων τους οποίους εκλέγει η γενική συνέλευση των καθηγητών. Ο ν /1982 δηµιουργεί ένα πρύτανη που εκπροσωπεί ένα κόµµα ή ένα συνασπισµό κοµµάτων έναντι του πανεπιστηµίου, συµπεραίνοντας έτσι ότι δεν συντρέχει η ανταποκρινόµενη την «πλήρη αυτοδιοίκηση» των ΑΕΙ ανεξαρτησία των οργάνων τους έναντι της κρατικής εξουσίας. ηµοσιονοµική αυτοτέλεια είναι η οικονοµική ανεξαρτησία του αυτοδιοικούµενου οργανισµού υπό την έννοια ότι µπορεί να έχει τη δική του περιουσία και τα δικά του έσοδα, να διαχειρίζεται και να διαθέτει και τα δύο κατά τη δική του καταρχήν κρίση, να συντάσσει προϋπολογισµό και απολογισµό και να ασκεί δικό του δηµοσιογραφικό έλεγχο 15. Ρητά άλλωστε το αρθ. 16 παρ. 5 του Συντάγµατος καθιερώνει δικαίωµα να ενισχύονται οικονοµικά τα ΑΕΙ από το κράτος. Πρόκειται εδώ για πρόσθετη θεσµική εγγύηση που περιβάλλει την πλήρη αυτοδιοίκηση 16. Η νοµοθεσία όµως και ο τρόπος εφαρµογής της αναθέτουν τόσες εξουσίες λήψεως δηµοσιονοµικών αποφάσεων στις κρατικές αρχές ώστε η «δηµοσιονοµική αυτοτέλεια» των ΑΕΙ να είναι περιορισµένη και ασήµαντη. Η ρίζα της συνταγµατικής αυτής κατάστασης είναι ότι η κρατική ενίσχυση συνοδεύεται συχνά από την επιφύλαξη έγκρισης των αρµόδιων κρατικών υπηρεσιών. 14 Π. αγτόγλου, Ατοµικά ικαιώµατα, σελ Π. αγτόγλου σελ 687 και Κ. Χρυσογόνος σελ Κ. Χρυσόγονος, Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα, σελ. 320

12 ιάκριση αυτοδιοίκησης αυτονοµίας των ΑΕΙ Η αυτοδιοίκηση είναι έννοια διακεκριµένη από εκείνη της αυτονοµίας 17. Τα ΑΕΙ δεν µπορούν καταρχήν να θέσουν κανόνες δικαίου για τον εαυτό τους, εκτός βέβαια αν υπάρξει σχετική νοµοθετική εξουσιοδότηση στο πλαίσιο του αρθ. 43 παρ. 2 εδ. β του Συντάγµατος 18. Η αναγνώριση της νοµικής τους προσωπικότητας δεν συµπεριλαµβάνει την κανονιστική αυτονοµία. Έτσι πχ. ο νόµος αναθέτει στη Σύγκλητο καθενός ΑΕΙ την εξουσία να καταρτίζει και να τροποποιεί τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας τους µετά τη γνώµη των τµηµάτων και να τον υποβάλλει για έγκριση στο Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, το οποίο ασκεί έλεγχο νοµιµότητας. Άρα το Σύνταγµα κατοχυρώνει την αυτοδιοίκηση, αλλά όχι την αυτονοµία των ΑΕΙ. Συνάµα η αυτοδιοίκηση δεν σηµαίνει και την ύπαρξη ή σύσταση ή συγχώνευση ή κατάτµηση τους. 3. Συνταγµατικό όριο αυτοδιοίκησης: κρατική εποπτεία Συνταγµατικό όριο 19 της πλήρους αυτοδιοίκησης ή αλλιώς περιορισµός 20 της είναι η επίσης ρητά προβλεπόµενη κρατική εποπτεία επί των ΑΕΙ. Η άσκηση της εποπτείας αυτής συνίσταται σε έλεγχο νοµιµότητας και όχι σκοπιµότητας. Ο ουσιαστικός έλεγχος αποκλείεται ως ασυµβίβαστος µε την καθιερωµένη από το Σύνταγµα «πλήρη» αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ που αλλιώς θα ήταν κενή περιεχοµένου 21. Ο έλεγχος νοµιµότητας ασκείται από τον εποπτεύοντα Υπουργό Παιδείας. 17 Κ. Χρυσόγονος, Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα, σελ Π. αγτόγλου,ατοµικά ικαιώµατα,σελ Κ. Χρυσόγονος, Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα, σελ Ε. Π. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρ. ιοικητ. ικαίου, Ι, σελ. 266, παρ Π. αγτόγλου, Ατοµικά ικαιώµατα,σελ. 696

13 ΙΙΙ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Συντάγµατος η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους. Το Κράτος είναι υποχρεωµένο κατόπιν συνταγµατικής επιταγής να δηµιουργεί τις συνθήκες εκείνες για την οµαλή ίδρυση, προαγωγή και ανάπτυξη των πανεπιστηµίων που σκοπό έχουν τη διενέργεια επιστηµονικής έρευνας και την παροχή ανώτατης παιδείας. Παρ όλα αυτά τα ΑΕΙ αποτελούν πλήρως αυτοδιοικούµενες µονάδες µε διοικητική και δηµοσιονοµική αυτοτέλεια. Η ανώτατη παιδεία δεν είναι «κρατική παιδεία» 22 και κρατικό µονοπώλιο σηµαίνει ότι το Κράτος µονάχα δικαιούται να συστήσει ένα πανεπιστήµιο, όχι όµως και να επεµβαίνει στο θεσµό αυτό. Έχοντας λοιπόν διοικητική αυτοτέλεια τα ΑΕΙ εκλέγουν το διοικητικό και διδακτικό τους προσωπικό και επιτελούν ανεξάρτητα από το κράτος διοικητικό έργο. Η δηµοσιονοµική αυτοτέλεια έγκειται στη µοναδική ικανότητα τους να διαχειρίζονται την περιουσία τους. Όµως τελικά η ανεξαρτησία τους είναι περιορισµένη καθώς η εκλογή του πρύτανη για παράδειγµα σχετίζεται µε την εκλογή ενός κόµµατος και επίσης συχνά παρουσιάζεται το φαινόµενο ο Υπουργός Παιδείας να εγκρίνει την οικονοµική ενίσχυση που χρειάζονται τα ΑΕΙ. Άρα λοιπόν θα µπορούσε να λεχθεί ότι ο χαρακτήρας των πανεπιστηµίων είναι κρατικός όσον αφορά την ίδρυση τους ενώ πέραν αυτής τα ΑΕΙ είναι νπδδ µε «πλήρη αυτοδιοίκηση» που όπως τελικά διαπιστώθηκε είναι και αυτή σχετική! 22 Α. ηµητρόπουλος, Συνταγµατικά ικαιώµατα, Ι έκδοση, 2004, Τόµος ΙΙΙ, σελ. 170

14 ΙV) SUMMARY According to article 16 0f the Constitution, Education comprises a fundamental mission of the State. After a constitutional decree, the State is obliged to create the proper conditions for the unimpeded establishment, promotion and development of universities whose aim is to carry out scientific researchers and provide higher education. Moreover, higher educational institutions constitute totally selfmanaging units with administrative and financial independence. Higher education is not state education. State monopoly means that only the state is entitled to set up a university without, however, interfering in it. Thus, having administrative independence, universities elect their administrative staff as well as their professors and conduct administrative tasks without depending on the State. Their financial independence is due to their unique ability to manage their property. However, their independence is limited in the long run, as, for instance, the election of a dean is related to the election of a political party. Besides, we can frequently see the phenomenon of the Minister of Education approving of the financial support required by higher educational institutions. Therefore, we can say that universities are state controlled as far as their establishment is concerned. Apart from this, higher educational institutions are legal persons of public law of self-managing nature which, as can be concluded from the above, is also relevant!

15 V) ΛΗΜΜΑΤΑ/ ΑΡΤΙΚΟΛΕΞΑ Άρθ= άρθρο Σ= Σύνταγµα Παρ= παράγραφος Εδ= εδάφιο Σελ= σελίδα Ν. = νόµος ΑΠ= απόφαση ΣτΕ= Συµβούλιο της Επικρατείας ΕΕ= Ευρωπαϊκή Ένωση Νπδδ= νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ΑΕΙ =Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ΙΚΑΤΣΑ= ιαπανεπιστηµιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής Παν/µιο=Πανεπιστήµιο Ολοµ=Ολοµέλεια

16 VΙ) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ αγτόγλου Π., Συνταγµατικό ίκαιο, Ατοµικά ικαιώµατα, Α ηµητρόπουλος Α.,Συνταγµατικά ικαιώµατα, Ι έκδοση, Τόµος 3 ος, 2004 Νοµικό Βήµα (ν.1268 /1982) Νοµολογία : ΑΠ ΣτΕ 2807/1987 ΑΠ ΣτΕ (Ολοµ) 2274/1990 ΑΠ ΣτΕ 3001/1991 Σπηλιωτόπουλος Ε.Π.,Εγχειρίδιο ιοικητικού ικαίου, Ι, 11 η έκδοση Χρυσόγονος Κ., Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα, 2 η έκδοση, 2002

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟ ΑΠΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΝ ΡΕΑΣ Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ : ΚΑΛ ΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α.Μ : 1340200200175 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΚΟΥΝΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ Α.Μ.: 1340200201046 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΚΟΥΝΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ Α.Μ.: 1340200201046 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΚΟΥΝΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ Α.Μ.: 1340200201046 ΤΟ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείµενό της τα συνταγµατικά δικαιώµατα που αναγνωρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ «Αναγνώριση πτυχίων αλλοδαπών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα» Καθηγητής:Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Θάλεια Ζάγκου Α.Μ.:1340200200923

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 11.7.2011. Προς τη Σύνοδο Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι.

Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 11.7.2011. Προς τη Σύνοδο Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι. Κώστας Χ. Χρυσόγονος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 11.7.2011 Προς τη Σύνοδο Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι. Σε απάντηση της από 5.7.2011 επιστολής που μου απηύθυνε εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.1340200300156 ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Μάθηµα: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπεύθ. Καθ.: Α. ηµητρόπουλος Εξάµηνο ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : Η

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Το Σ του ΣΑ και τον Πρόεδρο του κύριο ηµήτριο ΠΑΞΙΝΟ Ακαδηµίας 60, Αθήνα 10679

Προς : Το Σ του ΣΑ και τον Πρόεδρο του κύριο ηµήτριο ΠΑΞΙΝΟ Ακαδηµίας 60, Αθήνα 10679 Αθήνα 3/10/2008 Προς : Το Σ του ΣΑ και τον Πρόεδρο του κύριο ηµήτριο ΠΑΞΙΝΟ Ακαδηµίας 60, Αθήνα 10679 Τον Πρόεδρο του Νοµικού Τµήµατος της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών κύριο Ιωάννη ΓΙΑΝΝΙ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 1678/2002 (Πανεπιστημιακοί γιατροί)

ΣτΕ 1678/2002 (Πανεπιστημιακοί γιατροί) ΣτΕ 1678/2002 (Πανεπιστημιακοί γιατροί) Πρόεδρος: Γ. Σταυρόπουλος, αντιπρόεδρος Εισηγητής: Κ. Πισπιρίγκος, πάρεδρος Δικηγόροι: Σπ. Δελλαπόρτας, Σύμβουλος ΝΣΚ, Μάρκος Παπαζήσης, Χρ. Βάρδακας [ΤΕΥΧΟΣ 4/2002]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Π.Ο.Σ..Ε.Π.), µε έδρα στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ<<ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ>>.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ<<ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ>>. ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Εργασία µε θέµα : Συναθροίσεις. «Οι Έλληνες έχουσι το δικαίωµα του συνέρχεσθαι ησύχως και αόπλως µόνον εις τας δηµοσίας συναθροίσεις δύναται να παρίσταται η Αστυνοµία. Αι

Διαβάστε περισσότερα

http://www.dsanet.gr:8080/webtop/print_law_record.jsp?doc_id=... ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

http://www.dsanet.gr:8080/webtop/print_law_record.jsp?doc_id=... ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 1268 Έτος: 1982 ΦΕΚ: Α 87 19820716 Τέθηκε σε ισχύ: 16.07.1982 Ημ.Υπογραφής: 16.07.1982 Τίτλος Για τη δομή και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1404 οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων

ΝΟΜΟΣ 1404 οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ΝΟΜΟΣ 1404 οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα - Αποστολή 1. Ιδρύονται Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός αποφάσεως 778/2007

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός αποφάσεως 778/2007 Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Δ Αριθμός αποφάσεως 778/2007 Περίληψη Υποχρέωση αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων - Είναι υποχρεωτική η αναγνώριση πτυχίου που πιστοποιεί επαγγελματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΤΟΣ: 2006-2007 ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΑΝ ΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ»

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΝΟΠΕ) ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 4 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 2. Αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής... 12 3. Ακαδημαϊκή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΗ

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΗ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Επιβλέπων Καθηγητής: Χρήστος ετσαρίδης ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου

Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η Αστική Ευθύνη του ηµοσίου ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2003-2004 Η ΕΞΑΜΗΝΟ, ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κος ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. Κος ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΟΜΠΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- ΕΥΓΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Ο ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Ο ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Ο ΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1 ΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΠΑΡΑ ΕΊΓΜΑΤΑ 1 1.2 ΙΑΣΑΦΗΝΊΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΊΑ 4 1.2.1 Έννοια της Εκτελεστικής εξουσίας 4 1.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ο εξωτερικός έλεγχος των δηµοσίων δαπανών:

Ο εξωτερικός έλεγχος των δηµοσίων δαπανών: Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Ο εξωτερικός έλεγχος των δηµοσίων δαπανών: Η άσκηση του προληπτικού και του κατασταλτικού ελέγχου από το

Διαβάστε περισσότερα

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα)

42/2010 πρακτικό επεξεργασίας (Ε Τµήµα) Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7.9.2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. 14/4/2010 Σύµφωνα µε το 42/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 ιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Οργανισμός Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης στον έλεγχο της ποιότητας του προγράµµατος της ραδιοτηλεόρασης. Πτυχιακή Εργασία.

Η αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης στον έλεγχο της ποιότητας του προγράµµατος της ραδιοτηλεόρασης. Πτυχιακή Εργασία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης στον έλεγχο της ποιότητας του

Διαβάστε περισσότερα