ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-02-2006"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 62 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Σήμερα τηv 28/02/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση τo Δημoτικό Συμβoύλιo Δήμoυ Ορεστιάδας, ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 3770/ πρόσκληση τoυ Αντιπροέδρου του σύμφωvα με τα άρθρα 94, 107, 108 & 119 τoυ Δημoτικoύ και Κoιvoτικoύ Κώδικα (Π.Δ. 410/1995). Έγιvε vόμιμη απαρτία, επειδή στo σύvoλo είκoσι πέvτε (25) μελώv βρίσκovται παρόντα είκοσι τρία (23), τα εξής: 1. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 2. ΓΑΒΡΙΚΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 3. ΓΚΡΕΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4. ΖΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ 7. ΚΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8.ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10.ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 11. ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 13 ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 15. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16. ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 18. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20. ΡΑΛΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.) 2. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται αν και προσκλήθηκε ο πάρεδρος Χανδρά κ. Βαρδίμης Αθανάσιος. Ο Δήμαρχoς Κoς ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα για τηv τήρηση τωv πρακτικώv. Λόγω απουσίας του Πρόεδρου Δ.Σ. κ. Αναγνώστου προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Παπαμιχαήλ όπως άλλωστε ορίζει και η παρ. 2 του άρθρου 109 του Π.Δ. 410/95. Θέματα ημερήσιας διάταξης Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο. 1. Έγκριση πρακτικών των προηγούμενων συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν στις , και

2 63 2. Ενημέρωση για την πορεία του έργου: «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Τζότζολας 3. Έγκριση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών για το έργο «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Τζότζολας 4. Προτεινόμενα έργα- μελέτες του Δήμου Ορεστιάδας για ένταξη τους στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (υπόλοιπο κατανομής 45% και κατανομή 35%). Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Τζότζολας 5. Έγκριση μελέτης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Δυτικής πλευράς της πόλης της Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Τζότζολας 6. Έγκριση μελέτης του έργου: «Έργα οδοποιίας στη Δυτική πλευρά της πόλης της Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Τζότζολας 7. Έγκριση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Εργασίες αναβάθμισης Λαογραφικού Μουσείου Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Τζότζολας 8. Έγκριση 3 ου Α.Π.Ε. και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Ενίσχυση Στατικής Επάρκειας Β Γυμνασίου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Αναγνώστου 9. Έγκριση κατασκευής με αυτεπιστασία του έργου: «Θέρμανση αναψυκτηρίου Οινόης, προϋπολογισμού 5.000,00 με το Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Κούμπης Αθανάσιος 10. Έγκριση κατασκευής με αυτεπιστασία του έργου: «Διάστρωση δρόμων με 3 Α στην Ορεστιάδα, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Κούμπης Αθανάσιος 11. Ανάθεση εκτέλεσης εργασίας: «Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεωνδραστηριοτήτων έτους 2006, προϋπολογισμού ,00». Εισηγήτρια: η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μαυρίδου Ουρανία 12. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2005 του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Μητσολίδης Ιωάννης 13. Έγκριση 1 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ορεστιάδας» οικ. έτους Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Μητσολίδης Ιωάννης 14. Έγκριση 1 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Κέντρου Παροχής Κοινωνικής Υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας οικ. έτους Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαμιχαήλ Βασίλειος 15. Έγκριση 1 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2006 του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Κούμπης Αθανάσιος 16. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές ανάγκες Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης Α τριμήνου Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Μητσολίδης Ιωάννης 17. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές ανάγκες Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Α τριμήνου 2006.

3 64 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Μητσολίδης Ιωάννης 18. Έγκριση Απολογισμών- Ισολογισμών έτους 2005, των Σχολικών Επιτροπών των Σχολείων της Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Μητσολίδης Ιωάννης 19. Έγκριση Απολογισμών- Ισολογισμών, έτους 2005, των Σχολικών Επιτροπών των Σχολείων της Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Μητσολίδης Ιωάννης 20. Χαρακτηρισμός έκτακτου συμβάντος και αποχιονισμός δρόμων Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής:ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαβασιλείου Γαβριήλ 21. Παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης του αναδασμού αγροκτήματος Ν. Χειμωνίου έτους στον Τριανταφυλλίδη Χρήστο του Σαράντη με σκοπό τη δημιουργία κτηνοτροφικής μονάδας. Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλαμπίδης Δημήτριος 22. Παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης στον Ευστρατίου Νικόλαο του Θεοδώρου για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων βάσει του άρθρου 6 του Ν.Δ. 221/74. Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλαμπίδης Δημήτριος 23. Έγκριση δαπανών για την επέκταση του εξωτερικού δικτύου φωτισμού του Δήμου Ορεστιάδας. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαβασιλείου Γαβριήλ 24. Έγκριση χορήγησης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Αναγνώστου 25. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Τζότζολα στην Αθήνα. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Μητσολίδης Ιωάννης Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Αντιπρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κ. Παπαμιχαήλ Βασίλειος, κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και πρότεινε τη συζήτηση τoυ θέματoς: «Έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ για το έργο Υποδομή δράσεων συμβουλευτικών Υπηρεσιών Κέντρου Επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας Ορεστιάδας και ορισμός νόμιμου εκπρόσώπου και αναπληρωτή για την παραλαβή επιταγής». Τo παραπάvω θέμα δεv περιλαμβάvεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 97 τoυ Π.Δ. 410/95 πρέπει vα απoφασιστεί με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η συζήτηση ή μη τoυ θέματος. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Π.Δ. 410/95 και λαβών υπόψη τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, τη συζήτηση του θέματος: «Έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ για το έργο Υποδομή δράσεων συμβουλευτικών Υπηρεσιών Κέντρου Επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας Ορεστιάδας και ορισμός νόμιμου εκπρόσώπου και αναπληρωτή για την παραλαβή επιταγής». Κατόπιv o Αντιπρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ εισηγούμενος το θέμα προ ημερήσιας διάταξης, είπε τα παρακάτω: «Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής ανάπτυξης- ΕΤΠΑ και συγκεκριμένα στην κατηγορία πράξεων Ανάπλαση υφιστάμενων οικισμών, που έχει εγκριθεί με την από απόφαση της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Α.Μ.Θ., περιλαμβάνεται το έργο Υποδομή δράσεων

4 65 συμβουλευτικών Υπηρεσιών Κέντρου Επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας Ορεστιάδας με τρία υποέργα. Υποέργο 1: Διαμόρφωση χώρων ΚΕΠ προϋπολογισμού σύμβασης ,38 με τον Φ.Π.Α. Υποέργο 2: Προμήθεια επίπλων για το Κ.Ε.Π. προϋπολογισμού σύμβασης ,00 με τον Φ.Π.Α. Υποέργο 3: Προμήθεια Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το Κ.Ε.Π., προϋπολογισμού σύμβασης ,97 με τον Φ.Π.Α.. Το έργο αυτό του Δήμου Ορεστιάδας έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας Θράκης και περιλαμβάνει συνδρομή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 75% (σχετικό είναι το υπ αριθμ /1434/ έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Π.Α.Μ.Θ.. Ο Δήμος Ορεστιάδας σύμφωνα με τους όρους της εγκριτικής απόφασης του προγράμματος πρέπει να τηρεί ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό αποκλειστικά για την επιχορήγηση αυτή για να αποδεικνύονται οι εισροές και εκροές της δομής και στη συνέχεια να υποβάλλει τα στοιχεία κίνησης του λογαριασμού και ειδικότερα για τους δημιουργούμενους τόκους στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ ΑΜΘ και στην αρχή πληρωμής. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 232 του Π.Δ. 410/95 ο δημοτικός ταμίας μπορεί χρήματα του Δήμου να τα καταθέτει εντόκως σε λογαριασμό όψεως σε Πιστωτικό ίδρυμα ή σε Τράπεζα που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για το λόγο αυτό προτείνω να ανοίξουμε τραπεζικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς, στο όνομα του Δήμου Ορεστιάδας. Κατόπιv αυτώv o Αντιπρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπ' όψιν τoυ τηv εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 232 τoυ Π.Δ.410/95 και το αριθμ /1434/ εγκριτικό έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Π.Α.Μ.Θ. Α Π Ο Φ Α Σ I Ζ Ε I Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 1. Εγκρίνει το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς, στο όνομα του Δήμου Ορεστιάδας, για την πράξη «Υποδομή δράσεων συμβουλευτικών Υπηρεσιών Κέντρου Επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας Ορεστιάδας», σύμφωνα με τους όρους της αριθμ /1434/ εγκριτικής απόφασης της Π.Α.Μ.Θ. 2. Ορίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο και αναπληρωτή για την παραλαβή επιταγής τον Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα και ως αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο κ. Κούμπη Αθανάσιο. Κατά την ώρα ψήφισης του θέματος έλειπαν από την αίθουσα συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κούμπης, Ροροπούλου, Μαυρίδου και Ραλλούσης. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 34/2006. Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ Παπαμιχαήλ Βασίλειος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση πρακτικών των προηγούμενων συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν στις , και », είπε τα παρακάτω:

5 66 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Π.Δ. 410/95 σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τηρούνται τα πρακτικά τα οποία γράφονται από την αρμόδια προς τούτο υπάλληλο. Σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα τίθεται θέμα έγκρισης των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Με τη διαδικασία αυτή θα υπάρχει η παρακολούθηση της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από την αρμόδια υπάλληλο καθώς και ο τρόπος τήρησής τους. Οι προηγούμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. έγιναν στις (Τακτική), (σύμφωνα με την παρ. 2 & 3 του άρθρου 108 του Π.Δ. 410/95) και (σύμφωνα με την παρ. 2 & 3 του άρθρου 108 του Π.Δ. 410/95) και κάλεσε την πρακτικογράφο να αναγνώσει τα θέματα. Κατόπιν διαβάστηκαν από την αρμόδια υπάλληλο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν την 26 η Ιανουαρίου 2006 (Τακτική), η οποία ανέφερε ότι τα τριάντα τρία (33) θέματα που συζητήθηκαν εκ των οποίων το ένα έκτακτο και οι ισάριθμες αποφάσεις που πάρθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο καταχωρήθηκαν στα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Για τα πρακτικά στις και δεν πάρθηκαν αποφάσεις καθώς οι συνεδριάσεις αφορούσαν ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 96 του Π.Δ. 410/95, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν στις (Τακτική), (σύμφωνα με την παρ. 2 & 3 του άρθρου 108 του Π.Δ. 410/95) και (σύμφωνα με την παρ. 2 & 3 του άρθρου 108 του Π.Δ. 410/95) Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 35/2006. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναφερόμενος στο 2o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος το Δήμαρχο κ. Τζότζολα Γρηγόριο να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: «Όταν ανέλαβα Δήμαρχος προβληματίστηκα πολύ για το αν θα έπρεπε να ανακαινιστεί ή να κατεδαφιστεί το συγκεκριμένο κτίριο. Για τα δεδομένα του Δήμου μας ένα αμφιθέατρο 350 θέσεων είναι λίγο. Παρόλα αυτά δέχτηκα το έργο και ότι ενδεχομένως να μπορέσουμε να κάνουμε ένα κτίριο απ την αρχή. Έγιναν πολλές συζητήσεις καθώς το Πρόγραμμα κάλυπτε μόνον την ανακαίνιση. Προχωρήσαμε στην εκτέλεση, υπήρξαν πολλά προβλήματα και καλώ τον Διευθυντή της τεχνικής Υπηρεσίας κ Μαυρογενίδη να αναφερθεί σχετικά. ΜΑΥΡΟΓΕΝΙΔΗΣ: Το συμφωνητικό για το έργο υπογράφηκε στις 6/9/2004. Στο αρχικό στάδιο και πριν την έναρξη των εργασιών υπήρξε μια καθυστέρηση περίπου ενός μήνα προκειμένου να απομακρυνθούν τα υπάρχοντα κτίσματα και να αποκατασταθούν οι συνδέσεις με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης οι οποίες περνούσαν στον αύλειο χώρο, δυτικά του παλαιού κτιρίου. Στη συνέχεια άρχισαν οι διερευνητικές εκσκαφές προκειμένου να ερευνηθεί η κατάσταση στην οποία βρισκόταν η θεμελίωση του υπάρχοντος κτιρίου.

6 67 Από την παραπάνω έρευνα διαπιστώθηκαν ρηγματώσεις στη θεμελίωση και διαβρωμένος οπλισμός. Συνέπεια των παραπάνω ευρημάτων ήταν η αναγκαιότητα εκπόνησης συγκροτημένης έρευνας με εργαστηριακή πια ανάλυση των ευρημάτων, προκειμένου να ελεγχθεί αν ο φέρων οργανισμός του κτιρίου πληρούσε τις προδιαγραφές που τίθονταν από τους κανονισμούς οπλισμένου σκυροδέματος αντισεισμικό. Στο διάστημα αυτό και μέχρι την ολοκλήρωση της αρχικής έρευνας, από την Τεχνική Υπηρεσία είχε δοθεί διακοπή εργασιών στον ανάδοχο. Από το Μάρτιο του 2005 και έχοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, άρχισαν οι καθαιρέσεις τοιχοποιίας προκειμένου να παραμένει ο σκελετός του κτιρίου. Τα συμπεράσματα της έρευνας ήταν όντως αυτά που αναμένονταν, ότι δηλαδή απαιτούνταν η στατική ενίσχυση του υπάρχοντος κτιρίου. Η μελέτη επιλέχθηκε στην ίδια εταιρεία, η οποία είχε όλες τις προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση της. Σε αυτή τη μελέτη εντάξαμε και την απομάκρυνση του κεντρικού υποστυλώματος. Το εν λόγω υποστύλωμα από τη μελέτη του ΔΠΘ παρέμενε στο μέσο της σκηνής και εμπόδιζε την ομαλή λειτουργία της καθώς και την θέαση. Χωρίς την απομάκρυνση του δεν θα ήταν δυνατή η χρήση της σκηνής. Συνεχίζοντας τις καθαιρέσεις και στη διάρκεια του καλοκαιριού παρατηρήθηκε μια αποκόλληση του κτιρίου του Αμφιθεάτρου από το κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας στην νοτιοανατολική του πλευρά. Αυτή η αποκόλληση που ήταν της τάξης 2-3 εκατοστών σε συνδυασμό με το νερό που συνεχώς ανάβλυζε στη θεμελίωση του κτιρίου προκάλεσε ερωτηματικά σχετικά με την ποιότητα του εδάφους. Σε επικοινωνία με το ΥΠ.ΠΟ. και τον υπεύθυνο της διαχειριστικής αρχής για το έργο κ. Σούλιο προτάθηκε η διενέργεια γεωτεχνικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι παραδοχές για την ποιότητα του εδάφους που είχαμε ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Η έρευνα αυτή προβλέπεται από την πολεοδομική νομοθεσία για όλα τα δημόσια κτίρια ακόμη δε περισσότερο για τα κτίρια συνάθροισης κοινού τέτοιας σπουδαιότητας όπως το αμφιθέατρο. Τα ευρήματα της θα χρησιμοποιούνταν και για την ολοκλήρωση της μελέτης στατικής ενίσχυσης. Τους θερινούς μήνες συνεχίστηκε η καθαίρεση της τοιχοποιίας, του εξώστη και του εξωτερικού προβόλου του παλαιού κτιρίου. Το μήνα Σεπτέμβριο και ενώ είχαμε πιά καταλήξει για την αναγκαιότητα της στατικής ενίσχυσης προέκυψε το πρόβλημα οικονομικής της αντιμετώπισης. Στον 1 ο ΑΠΕ του έργου που εγκρίθηκε με την 194/2005 απόφαση ΔΣ, είχε γίνει μια προσπάθεια αντιμετώπισης του πρόσθετου κόστους κυρίως μέσω αύξησης ποσοτήτων των απαιτούμενων εργασιών και απορρόφησης των απροβλέπτων σε ποσό Το συνολικό κόστος τότε υπολογίστηκε σε Στην τελική φάση όμως της μελέτης στατικής ενίσχυσης διαπιστώθηκε ότι οι απαιτούμενες εργασίες όχι μόνο ως προς τις ποσότητες αλλά και ως προς το είδος δεν μπορούσαν να καλυφθούν με τα υπάρχοντα άρθρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο οπλισμός, δηλαδή οι μανδύες που δεν μπορούσαν να πληρωθούν με άρθρα που προβλέπονταν για νέες κατασκευές αφού απαιτούνταν επίπονες διαδικασίες διάτρησης του μπετόν, συγκόλλησης οπλισμών, χρήσης ρητίνων, τοποθέτησης βλήτρων κλπ. Το ίδιο ακριβώς ισχύει για το σκυρόδεμα το οποίο δεν μπορούσε να πληρωθεί με τιμές που αφορούσαν μια νέα κατασκευή. Ταυτόχρονα παρατηρήσαμε ότι οι προμετρήσεις των Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών της μελέτης του ΔΠΘ δεν θα μπορούσαν να ήταν ακριβείς. Συγκεκριμένα ενώ το συνολικό τους κόστος αντιστοιχούσε στο 45% του προϋπολογισμού του έργου, όταν ερχόμασταν στην κατανομή των επιμέρους ομάδων όπως π.χ. η θέρμανση ή ο φωτισμός παρουσίαζαν εντυπωσιακές αποκλίσεις. Ελέχθηκαν τα άρθρα και οι προμετρήσεις και διαπιστώθηκε ότι οι ποσότητες που αναφέρονταν στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Παράδειγμα χαρακτηριστικό είναι η ύπαρξη μόνο ενός τετραγωνικού μέτρου θερμαντικών σωμάτων, η ενός μόνο τεμαχίου σπότ φωτισμού, ή η ύπαρξη 10 μέτρων καλωδίων. Επίσης δεν υπήρχε ξυλότυπος δεξαμενής νερού από το ΔΠΘ. Το σύνολο του προϋπολογισμού σε εκείνη τη φάση τέθηκε υπο αμφισβήτηση.

7 68 Εδώ θα ήθελα να κάνω μία παρένθεση. Η συγκεκριμένη μελέτη συντάχθηκε από το ΔΠΘ. Η ακρίβεια των προμετρήσεων της θεωρήθηκε δεδομένη λόγω του κύρους των μελετητών. Το σκέλος του προϋπολογισμού της όμως δεν ελέγχθηκε ποτέ. Η υπηρεσία ασχολήθηκε μόνο με την έκδοση της οικοδομικής αδείας. Γι αυτή την μελέτη δεν είχε ορισθεί επιβλέπων μηχανικός κατά την εκπόνηση της, ούτε ζητήθηκε από την υπηρεσία έλεγχος αυτής. _ Αποφασίστηκε μαζί με την ολοκλήρωση του προϋπολογισμού της στατικής ενίσχυσης να γίνει έλεγχος και των προβλεπόμενων ποσοτήτων στα Η/Μ άρθρα. Στην φάση αυτή άρχισαν κάποιες προστριβές με τον ανάδοχο του έργου. Η Υπηρεσία προκειμένου να μπορεί να πιστοποιεί πραγματικές ποσότητες εργασιών πρότεινε την σύνταξη ενός νέου ΑΠΕ. Για την σύνταξη του απαιτούνταν όλες οι ορθές ποσότητες άρθρων στατικής ενίσχυσης και Η/Μ. Ο ανάδοχος δεν μπόρεσε να βοηθήσει με αποτέλεσμα να αναγκασθεί, όπως και ήταν υποχρεωμένη, η υπηρεσία να συντάξει νέες προμετρήσεις. Λόγω επέμβασης σε ήδη υφιστάμενο κτίριο, ποσότητες για κάποιες εργασίες δεν ήταν δυνατό να προμετρηθούν και γι αυτό το λόγο δεν υπήρχαν στη μελέτη του ΔΠΘ αλλά ούτε και στη μελέτη που συνέταξε αργότερα η Εύεργος, όπως αυτός διατυπώνεται και στην Τεχνική της Έκθεση. Έτσι ενώ με βάση τη μελέτη στατικής επάρκειας της Εύεργος έχουμε αναλυτικά τις προμετρήσεις και κόστος των περισσοτέρων εργασιών υπάρχουν κάποιες εργασίες οι οποίες δεν μπορούν ν καταμετρηθούν παρά μόνο κατά τη διάρκεια των εργασιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε παραδείγματα όπως πραγματικό βάθος εκσκαφής θεμελίωσης, δεξαμένες αποθήκευσης πετρελαίου ή βόθροι που βρέθηκαν και έπρεπε να καθαιρεθούν, ποσότητα επιχώσεων, αποξήλωση αεραγωγών κλπ. Ο Ανάδοχος προκειμένου να όμως να συνεχίσει με κανονικούς ρυθμούς το έργο ζητούσε άμεση εκταμίευση χρηματικών ποσών για εργασίες που δεν ήταν εγκεκριμένες, και σε ύψος που δεν συμβάδιζε με την πορεία αυτών των εργασιών. Υπήρξε μια συνεχής αλληλογραφία, πολλές φορές και έντονη από μέρους του, προκειμένου να δεσμεύσει την υπηρεσία στην καταβολή των διεκδικούμενων ποσών. Στις αρχές του έτους ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες προμετρήσεις και βρισκόμαστε στην διαδικασία ολοκλήρωσης του 2 ου ΑΠΕ. Ο ΑΠΕ αυτός θα προβλέπει υπέρβαση του αρχικού αντικειμένου της σύμβασης κατά περίπου Συμπεριλαμβάνει τις εργασίες στατικής ενίσχυσης που κοστολογούνται σε περίπου βάσει κυρίως της μελέτης της Εϋεργος και τον εξορθολογισμό της δαπάνης των Η/Μ εργασιών. Δεν προβλέπει όμως τυχόν περαιτέρω αστοχίες της αρχικής μελέτης του ΔΠΘ όσον αφορά και τις υπόλοιπες οικοδομικές εργασίες, άρα και δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί και τελικός. Σε όλη την διάρκεια του έργου ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπει η Πολεοδομική νομοθεσία. Για το κτίριο εκδόθηκε οικοδομική άδεια και έγινε αναθεώρηση αυτής προκειμένου να ορισθούν επιβλέποντες μηχανικοί υπάλληλοι της υπηρεσίας. Η τεχνική υπηρεσία παρ όλες τις ελλείψεις ήταν και είναι σε θέση να επιβλέψει το έργο. Τα προβλήματα που υπήρξαν μέχρι τώρα ήταν προβλήματα κυρίως πολυπλοκότητας διαδικασιών. Η θέληση των επιβλεπόντων μηχανικών να ολοκληρωθεί το έργο είναι δεδομένη, και αποδεικνύεται από την στάση μας και τις ενέργειες μας, ενέργειες που επίσης όμως διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Δήμου μας σε κάθε περίπτωση. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Όταν ήρθατε σε επικοινωνία με το Δ.Π.Θ. και ρωτήσατε για τα ελλείμματα της μελέτης τι απαντούσανε; ΜΑΥΡΟΓΕΝΙΔΗΣ: Δεν επικοινωνήσαμε μαζί τους και αποφασίσαμε να κάνουμε εμείς τη διαδικασία. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Καταρχάς κ. Πρόεδρε και κ. συνάδελφοι Σύμβουλοι και κ. Δήμαρχε να κάνω μία μικρή αναφορά στο ιστορικό αυτού του έργου για να κατανοήσει και ο κόσμος ότι εμείς ως Δήμος Ορεστιάδας είμαστε ο μόνος Δήμος στο νομό που δεν έχουμε μία αίθουσα συνάθροισης κοινού. Αυτό σε ένα σημείο ήταν και ύποπτο διότι ευνοούσαν κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά ακόμα και αυτός ο αείμνηστος Τσελίκας από τη Σαγήνη ο χωριανός κατάφερε τότε να πείσει τους Ευρωπαίους εκείνου του καιρού κάτι να φτιάξουν. Έγινε ένα κτίριο αλλά ήταν ουσιαστικά δεν

8 69 χρησιμοποιήθηκε για πολλούς λόγους για τους οποίους μόνο ο Δήμαρχος δεν έφταιγε. Από εκεί και ύστερα αυτός ο χώρος ήταν μια αποθήκη άχρηστων υλικών του Δήμου τίποτε άλλο. Όταν ήρθε εδώ στην Ορεστιάδα και όχι τυχαία ο υπουργός εξωτερικών ο κ. Παπανδρέου τότε, η κ. Μιχαήλοβα της Βουλγαρίας και ο κ. Τζέμ της Τουρκίας και απ αυτή την αίθουσα τους τρέχαμε στο ξενοδοχείο Βιέννη κάπου να μαζευτούμε να πούμε πέντε πράγματα λοιπόν καταλαβαίνετε μέσα απ τα στενά σοκάκια να έχεις τρεις υπουργούς εξωτερικών ε το μόνο που αισθανόσουν ήταν ντροπή. Την επόμενη μέρα ήμουν στο υπουργείο πολιτισμού. Με λίγα λόγια επέβαλα στον κ. Βενιζέλο, και δεν είναι ακρότητα αυτό που λέω, λέω υπουργέ εδώ και τώρα δεν θα γινόμαστε ρεζίλι. Η συνοριακότητα έχει ανάγκες. Δεν μπορεί ο Δήμος Ορεστιάδας να μην έχει μια συνάθροιση κοινού, ένα χώρο που να καλούμε και να μπορούμε να μιλάμε. Λοιπόν δεν μου αρνήθηκε. Το ενέταξε στο δικό του επιχειρησιακό πρόγραμμα του υπουργείου πολιτισμού με δύο ακόμη έργα. Όλα τα υπόλοιπα της Αθήνας. Γιατί η περιφέρεια λειτουργεί από τις περιφέρειες. Έτσι λοιπόν εντάχτηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του υπουργείου πολιτισμού στο μέτρο πολιτισμός. Και όταν ακούω το Δήμαρχο να λέει, τελικά το αποδέχτηκα το έργο, είναι σαν να σου λένε σου δίνω το γάιδαρο και τον κοιτάς στα δόντια. Έλεος πια. Έχει βγάλει ο κ, Δήμαρχος δραχμές; Ήταν μια αγκαλιά λεφτά. Έτοιμα στο ταμείο. Για να μπορέσει να τα πονέσει; Για να μπορέσει να τα αξιοποιήσει; Βέβαια εγώ κατανοώ τους συνεργάτες του μέχρις ένα βαθμό στην αρχή που λέγανε, τι εμείς τέτοια λεφτά θα ρίξουμε εκεί να κάνουμε ένα τριώροφο κτίριο έχουμε ανάγκες από γραφεία. Ήταν κατανοητή αυτή η άποψη αλλά δεν μπορούσε να γίνει γιατί ήταν δεσμευτική. Λοιπόν και όταν εμείς είπαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο το 37% της έκπτωσης είναι μεγάλο ποσό ενώ το έργο εντάχθηκε με ευρώ, , το 37% της έκπτωσης από την ώρα που ψηφίστηκε και σας το είχαμε πει θα βάλει σε περιπέτεια το έργο γιατί το έργο δεν ήταν ένα τυχαίο έργο κάνουμε το παιδικό σταθμό. Ήταν ένα πράγμα το οποίο είχαμε και την εμπειρία του Β Γυμνασίου. Ξεκίνησε αλλιώς και κατέληξε πενταπλάσια. Έχοντας τις εμπειρίες δεν μας ακούσατε. Νομίσατε ότι σας δημιουργούν προβλήματα. Να λοιπόν τα προβλήματα είναι εδώ να τώρα που κινδυνεύουμε να μείνει και το έργο. Γιατί η διαφορά των ευρώ που σας χωρίζει από τον εργολάβο είναι μεγάλο ποσό. Και εκεί δεν ζητήθηκε η άποψή μας, δεν ζητήθηκε η συνεργασία μας δεν ζητήθηκε κάτι που εμείς το πονέσαμε, δικό μας παιδί ήταν και έπρεπε εσείς να το μεγαλώσετε, αφού επέλεξε ο λαός αυτό να γίνει. Και πολύ εύκολα εδώ ειπώθηκε από τον κ. Δήμαρχο, και είπαμε πότε, ότι η ερευνητική ομάδα του πολιτιστικού κέντρου, του πολυτεχνείου μόνο ζωγράφιζε τίποτα άλλο δεν έπραξε. Λόγια του Δημάρχου. Να μας απαντήσετε απευθυνόμενος σε μένα με ποιον υπογράψατε σύμβαση. Και να σας πω και ένα άλλο θέμα που δεν ήθελα να το βγάλω αλλά τα προκαλείτε προσπαθώντας να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Πληρώθηκε για τη μελέτη, ποιος δεν ξέρω, θα μας το απαντήσετε εσείς με δρχ. και η πολυτεχνική σχολή της Ξάνθης εκεί όπου ανήκει η ερευνητική ομάδα πήρε δρχ. Ας αναρωτηθούν όλοι οι δημότες και εσείς της μειοψηφίας ποιος και που πήγανε αυτά τα χρήματα. Ας αναρωτηθείτε επίσης η μελέτη τι μελέτη κατατέθει τι έργο έχει μείνει στα χέρια του Δήμου και τι έργο καλούμαστε να κάνουμε. Τι είπατε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να το πείσετε ώστε να σας εξουσιοδοτήσει ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Ολοκληρώσατε κ. Παπαϊωάννου. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Τι έκανα; ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Ολοκληρώσατε. Πέρασε ο χρόνος σας. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Μα τι λέτε τώρα. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Πέντε λεπτά. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Μα τι λέτε τώρα. Τι θέλετε δηλαδή. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Δεν συμφωνήσαμε τίποτα. Το τόνισα κ. Ζελίδη. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Νομίζετε τώρα αυτό ότι είναι

9 70 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Πέντε λεπτά περάσανε. Ολοκληρώστε τη σκέψη σας. Δεν γίνετε κ. συνάδελφοι. Πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός. Δεν γίνετε. Σας παρακαλώ. Ο κανονισμός το καθορίζει. Είναι πέντε λεπτά οι πρωτομιλητές Σας παρακαλώ ολοκληρώστε. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: Εγώ να ολοκληρώσω; Ο επικεφαλής του συνδυασμού δέκα λεπτά μιλάει και εγώ να ολοκληρώσω; ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Ολοκληρώστε. Τόσο ορίζει ο κανονισμός. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Ο κανονισμός τόσο ορίζει; Μα σοβαρολογείτε; ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Σοβαρολογώ κ. Παπαϊωάννου ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Ήρθαμε εδώ πέρα για να μιλήσουμε. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ:.Ολοκληρώστε. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Μα τι λέτε τώρα. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποια κομπίνα; ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Ολοκληρώστε τη σκέψη σας. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τον κανονισμό πότε τον θέλετε. Όταν βολεύει ή όταν δεν βολεύει; ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Μα τι λέτε ρε. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να βάλει εισηγητή τον Παπαϊωάννου. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί να βάλω τον Παπαϊωάννου. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Ολοκληρώσατε. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Μα αυτά τα έγγραφα πρέπει να αναγνωστούν εδώ πέρα. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Που το ζήτησε; ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Ολοκληρώστε κ. Παπαϊωάννου. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Που το ζήτησε. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Που το ζήτησε; Κάθε φορά. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ε και τι έγινε. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Λοιπόν όχι δεν θα τελειώσω αγαπητοί.. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Δεν έχετε κ. Παπαϊωάννου. Είναι πέντε λεπτά. Περάσανε. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δώσε πέντε λεπτά ακόμη, δέκα λεπτά ακόμη να ολοκληρώσει. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Εγώ ήρθα να βάλω, ζητήθηκαν από τον κ. Δήμαρχο. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Το σώμα είναι σύμφωνο να παραταθεί η ομιλία του κ. Παπαϊωάννου; ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δώσε δέκα λεπτά ακόμα να ολοκληρώσει.. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Λοιπόν, εγώ έχω υποχρέωση να ενημερώσω τον κόσμο και να ακούσω. Λοιπόν αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Σας παρακαλώ κ. Πρόεδρε. Έτσι ακόμη ούτε στο εισηγητικό έμεινα. Λοιπόν απόσπασμα πρακτικού συνεδρίασης δημοτικού Συμβουλίου. Αποφασίζει ομόφωνα κατά πλειοψηφία ουσιαστικά ομόφωνα εγκρίνει την ανάθεση ερευνητικής εργασίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με σκοπό την ανακαίνιση των κλπ κλπ με δρχ. ποσό που είναι εξασφαλισμένο σε εκείνο τον προϋπολογισμό του Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Βαρσαμακίδης Βαρσαμάκης, Δαγλούδης Αθανάσιος Λαγκουρίδης Σταύρος, Μπαρμπούδης Χρήστος, που υποστήριξαν ότι πρέπει να κατασκευαστεί καινούριο Δημοτικό Αμφιθέατρο για να λειτουργήσει ως συνεδριακό κέντρο και η μελέτη να ανατεθεί πάλι στο Δ. Π. Θ. Ομόφωνη απόφαση. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ε όχι και ομόφωνη. Κατά πλειοψηφία είναι. Δεν είναι ομόφωνη. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Μα δεν ακούτε. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι δεν ακούω. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Άκουσε καλύτερα και θα καταλάβεις αν είναι ή δεν είναι. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό που διαβάζεις εδώ μπροστά σου δεν είναι; Τι λέει. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Να ανατεθεί όμως στο Δημοκρίτειο. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άλλο εκείνο. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Αυτό είναι ομοφωνία. Η ομοφωνία αυτή είναι.

10 71 ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατά πλειοψηφία αποφασίζει στην απόφαση αυτή. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Αυτή είναι η ομοφωνία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στο πρακτικό της 28 Ιουνίου του 2000 Αποφασίζει ομόφωνα. Εγκρίνει τη χρηματοδότηση με σκοπό την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας ανακαίνιση ανακατασκευή του Δημοτικού Αμφιθεάτρου κλπ κλπ. Λοιπόν ομόφωνη απόφαση. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πόσοι λείπανε; ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Ορίστε; ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πόσοι λείπανε; ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Ομόφωνη απόφαση. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πόσοι λείπανε; Δέκα σύμβουλοι λείπανε. Οκτώ σύμβουλοι λείπανε. Και γιατί δεν ήρθανε. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Και μετά; Τι με νοιάζει εμένα ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και γιατί δεν ήρθανε. Δεν σας νοιάζει. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Που να ξέρω εγώ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν σας νοιάζει. Την ιστορία δεν τη θυμάστε. Δεν τη θυμάστε την ιστορία. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Λοιπόν απουσίαζαν ο κ. Τσολάκογλου, ο κ. Τσερκέζης ο συχωρεμένος ο κ. Σάββογλου, ο κ. Πεταλάς, ο κ. Κουρούδης, ο κ. Λαγκουρίδης, ο κ. Κυργιάννης, ο κ. Δαγλούδης και ο κ. Γκρεκίδης. Λοιπόν μην ξεχνάς ότι ήταν Ιούνιος 28 Ιουνίου σε διακοπές. Λοιπόν πάμε στις συμβάσεις. Συμβάσεις. Η σύμβαση μία υπογράφη ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι λείπαμε με άδεια. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Μην τον διακόπτετε τον ομιλητή. Σεβαστείτε τον λίγο. Σας παρακαλώ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Αφενός μεν ο καθηγητής Χρήστος Αθανασόπουλος του Γεωργίου ως νόμιμος εκπρόσωπος, ως διευθυντής του εργαστηρίου οικοδομικών της Πολυτεχνικής Σχολής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. που εδρεύει στην Ξάνθη κλπ. Λοιπόν αφετέρου ο Δήμαρχος και λέει. Η οικονομική διαχείριση του έργου θα ασκείται από την επιτροπή ερευνών. Ειδικός λογαριασμός του Δ.Π.Θ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα απ τη σχετική νομοθεσία και τις αποφάσεις που διέπουν την εν γένει λειτουργία της ενώ οι κρατήσεις για τα έξοδα διαχείρισης θα διενεργηθούν σύμφωνα με τον οδηγό χρηματοδότησης του ειδικού λογαριασμού. Λοιπόν η χρηματοδότηση του ερευνητικού κέντρου θα γίνει εφάπαξ και υπογραφή και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν που πήγαν τα λεφτά. Δεύτερη σύμβαση. Πάλι ο Χρήστος Αθανασόπουλος εκπρόσωπος του πανεπιστημίου πάλι ο Δήμαρχος και λοιπά ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Αυτά δεν ήταν κατάτμηση κ. συνάδελφε; ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Λοιπόν αυτά αν ήταν κατατμήσεις θα είχαν γυρίσει απ το άρθρο 18. Αν ήταν κατατμήσεις θα είχαν γυρίσει. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτά δεν μπορούσε να τα κάνει άλλη υπηρεσία μόνο το πανεπιστήμιο γι αυτό δεν ήταν κατάτμηση ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Λοιπόν δύο συμβάσεις ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μας είπατε όμως και τι υπογράψατε στις συμβάσεις αυτές. Κάντε έναν κόπο διαβάστε μας και τι υπογράψατε. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Όποια σημεία θέλετε να διαβάσω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όσον αφορά το έργο ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Όποια σημεία θέλετε. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εσείς μας είπατε για το οικονομικό. Και αν θυμάστε σε όλες τις επιστολές που σας στέλνανε λέγανε άντε τώρα ακόμα έχετε να μας δίνετε άντε ύστερα ακόμα 15έχετε να μας δίνετε. Διαβάστε για να καταλάβει εδώ πέρα και ο κόσμος που μας ακούει ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Δήμαρχε εγώ δεν έχω κανένα λόγο να καθίσουμε μέχρι το πρωί να διαβάζουμε. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Διάβασέ τα και αυτά λίγο. Για πιο έργο πληρώνατε αυτά τα λεφτά.

11 72 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Για πιο έργο; Γι αυτό που λέει. Για την διερεύνηση και την τεκμηρίωση των προβλημάτων της εν γένει λειτουργίας της στατικής επάρκειας του δημοτικού αμφιθεάτρου και σύνθεση ολοκληρωμένης πρότασης για την οικοδομική του αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίηση το ένα. Διερεύνηση και την τεκμηρίωση ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ίδιο λέει και το άλλο. Το ίδιο λέει. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Αυτά είναι στη διάθεση των πρακτικών. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά να θυμάστε τη υπογράψατε. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Εγώ ξέρω τι υπέγραψα. Θα το πούμε στη συνέχεια Ρωτήσατε που πήγαν τα χρήματα. Ζήτησα μετά απ αυτό το ερώτημα σας το οποίο εγώ θεωρώ προσβλητικό και ύποπτο ζήτησα από τον πρόεδρο της επιτροπής ερευνών του Δ.Π.Θ. που επικεφαλής είναι ο σημερινός πρύτανης ο κ. Καραμπίνης να μου στείλει ένα έγγραφο που να λέει αν το πανεπιστήμιο πήρε ή δεν πήρε αυτά τα λεφτά ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό σας το είπα και εγώ ότι πήρε τα λεφτά ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Δεν το είπες εσύ. Που πήγαν τα λεφτά. Λοιπόν η επιτροπή ερευνών στη συνεδρίαση με αριθμό τον τρίτο του πέντε μετά από το δημοτικό έλεγχο αφού έλαβε υπόψη όλα τα διοικητικά και οικονομικά στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο τη γραμματείας του ειδικού λογαριασμού βεβαιώνει ότι τα έργα με τίτλους διερεύνηση και τεκμηρίωση των προβλημάτων της εν γένει λειτουργίας της στατικής επάρκειας του δημοτικού αμφιθεάτρου και ανάθεση ολοκληρωμένης πρότασης για την οικοδομική του αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίηση προϋπολογισμός Η οργάνωση των διαδικασιών κατασκευής υλοποίησης και ολοκλήρωσης αναγκαίων ερευνών και μελετών για την πλήρη αποπεράτωση του έργου, ακούτε, αποκατάστασης και ανακαίνισης του δημοτικού αμφιθεάτρου προϋπολογισμού δρχ. και φορέα χρηματοδότησης το Δήμο Ορεστιάδας ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από την ερευνητική ομάδα της πολυτεχνικής σχολής του Δ.Π.Θ. σύμφωνα με την τάδε υπογεγραμμένες συμβάσεις αντίστοιχα. Η οικονομική διαχείριση των παραπάνω έργων έγινε από τον ειδικό λογαριασμό του Δ.Π.Θ. σύμφωνα με την τάδε τους κανόνες οδηγού χρηματοδότησης και τις σχετικές αποφάσεις των επιτροπών ερευνών κ. Πρόεδρε στα πρακτικά για να σταματήσει αυτός ο βήχας που πήγαν τα λεφτά. Λοιπόν προχωρήσαμε και περισσότερο ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν καταλάβατε τι σας είπα και εξακολουθείτε ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Άσε εγώ που δεν κατάλαβα. άσε μην τα μαζεύεις τώρα να πούμε. Άσε καταλαβαίνω πολύ καλά ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι να μη μαζεύω ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Πολύ καλά καταλαβαίνω. Λοιπό πήγαμε και ακόμα περισσότερο πήγαμε. Και ακόμα παραπάνω πήγαμε. Ποιος πήρε τα λεφτά. Ποιοι δούλεψαν και ποιοι πήγαν. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να τα έχω μπροστά μου Απ το δήμο φαίνεται ποιος τα πήρε τα λεφτά ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Εσύ τα έχεις μπροστά σου αλλά άλλα έλεγες εδώ πέρα ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έλεγα ότι είπα ότι τα τα πήρε η ερευνητική ομάδα. Τίποτα παραπάνω δεν είπα ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Εγώ θα σου πω τώρα. Εγώ μιλάω τώρα. Λοιπόν Δ.Π.Θ. πολυτεχνική σχολή τμήμα πολιτικών μηχανικών τομέας αρχιτεκτονικών συνθέσεων οικοδομικών κλπ Η ερευνητική ομάδα έχει τους συνεργάτες του πανεπιστημίου έχει και εξωτερικούς συνεργάτες είχε και συνεργάτη και στην Ορεστιάδα. Είναι υπόθεση του πανεπιστημίου. Αυτή είναι η λειτουργία του. Αν είναι το παιδί του αν είναι ο γείτονας του είναι ο πρύτανης είναι ο αντιπρύτανης δεν μας πέφτει λόγος. Έτσι στους άλλους δεν θα κάνουμε κουμάντο. Μας έστειλε ο άνθρωπος τα χαρτιά του αναλυτική κατάσταση. Κατηγορίες δαπανών ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιος τα έστειλε αυτά; ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Το πανεπιστήμιο. Στη διάθεση σας. Έτσι είναι. Νομίζετε ότι όταν εσείς πηγαίνατε εμείς γυρνούσαμε. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι το βλέπω

12 73 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Γυρνούσαμε εμείς. Κατάλαβες. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Κ. Παπαϊωάννου πήγατε στα δεκατρία λεπτά ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Δεν αρχίσαμε κ. Πρόεδρε ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Ακόμα δεν αρχίσατε; ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Μα αυτά πρέπει να απαντηθούν αυτά ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ: Φοβάστε την αλήθεια; ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Όχι σέβομαι τον κανονισμό. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Να σεβαστείτε τους πολίτες που πρέπει να ενημερωθούν. Αφήστε τον κανονισμό. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Γιατί τον πετάμε τον κανονισμό τώρα; ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Εν ονόματι του λαού που θέλει να ενημερωθεί αφήστε το. Λοιπόν αμοιβές για τα επιστημονικός υπεύθυνος επιστημονικό προσωπικό τεχνικό και διοικητικό προσωπικό εξωτερικοί συνεργάτες ο Αθανασόπουλος Γιώργος Αθανασόπουλος Γιάννης ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί να μην πεί; ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Δεν έχω κανένα πρόβλημα ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λέει την αλήθεια ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Παπαστεργίου Μαρία πολιτικός μηχανικός Δημητριάδου Νατάσα πολιτικός μηχανικός Ότι οι φοιτητές κάνανε τη δουλειά Λοιπόν μετακίνηση στο εσωτερικό αναλώσιμα εκτυπώσεις εκδώσεις επιτροπή ερευνών Μπερδέψατε το με τις Αυτό είναι για τα Για τα αμοιβές. Επιστημονικός υπεύθυνος επιστημονικό προσωπικό ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λέτε και τα ονόματα ποιοι είναι. Θα δείτε ότι συνέχεια Αθανασόπουλος Αθανασόπουλος έτσι θα πηγαίνει ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Γιατί θα πηγαίνει τι θα πηγαίνει. Συνεργάτες είναι. Εμάς μας πέφτει λόγος; Σου πέφτει εσένα λόγος αν θα κάνεις τρεις αντιδημάρχους ή θα κάνεις δύο; ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμένα δεν μου πέφτει το Δήμαρχο δεν πέφτει ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Γιατί δεν έκανες τέταρτο αντιδήμαρχο ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ότι γουστάρω κάνω ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Τώρα αυτό τη σχέση έχει ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Εσύ δεν δικαιούσαι. Εσύ δεν γουστάρεις. Εσύ δεν πρέπει να γουστάρεις ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Επί του θέματος κ. Παπαϊωάννου ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από τον κώδικα μου δίνεται η δυνατότητα αυτή. Από τον κώδικα μου δίνεται η δυνατότητα. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Κ. Παπαϊωάννου τι σχέση έχει ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Προχωράω Εσύ δεν έχεις δικαίωμα να γουστάρεις. Αυτοί έχουν το δικαίωμα. Λοιπόν πάμε παρακάτω. Το πανεπιστήμιο άνοιξε μία επικοινωνία μαζί σας όταν διαπιστώθηκε ότι εσείς ντε και καλά αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους βγάλετε έξω. Λοιπόν ήταν εκεί το λάθος σας το μεγάλο. Δεν είχαν καμία αξίωση να ζητήσουν χρήματα για την επίβλεψη παρά μόνο κάποια ελάχιστα για τις ανάγκες τους τα αεροπορικά τα κλπ. Δεν μπήκε ζήτημα χρημάτων. Λοιπόν και το πανεπιστήμιο ανταποκρίθηκε σύσσωμο σ αυτήν τη βοήθεια. Διότι αν δεν είχαμε αυτή τη μελέτη δεν θα είχαμε τα κ. Δήμαρχε και αν πηγαίναμε έξω να βγάλουμε τη μελέτη έχω έναν άλλο πίνακα εδώ πέρα πόσα θα πληρώναμε. Πάγια τακτική 8 με 10% του ποσού και το ποσό η μελέτη ήταν για 1 δις. Αν κατέβηκε στα 800 ήταν με δική μας ευθύνη διότι δεν θέλαμε τη μελέτη να την πάμε στην Αθήνα στο υπουργείο εσωτερικών να πάει περισσότερο γιατί έπρεπε να θεωρηθεί. Μέχρι τα δεν πήγαινε εκεί πέρα. Και κόψαμε τον εξοπλισμό. Λοιπόν στο 1 δις η μελέτη των θέλω τους δύο μηχανικούς να απαντήσουν τουλάχιστον διπλάσια η ποσότητα. Ήταν συγκεκριμένη η συμφωνία μας. Ήταν ερευνητικό πρόγραμμα δικά μας πρόσωπα δικές μας τεχνικές υπηρεσίες υπογράφουν τις δουλειές

13 74 τις οποίες μέχρι τα τεύχη δημοπράτησης, Στέλιο έτσι, τα οποία υπήρχαν. Αυτούς εσείς τους ακυρώσατε και ήταν το μεγάλο σας λάθος. Και έρχεται το πανεπιστήμιο και λέει η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί στο όνομά μας. Εμείς ήμαστε υπεύθυνοι. Και αν θυμάστε λίγο καλά στην Αλεξ/πολη σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι στην ανακατασκευή ενός κτιρίου και λέει εδώ ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας ο οποίος σημειωτέων για την κ. Ουρανία που λείπει τώρα ότι έχει κάνει τη Λυρική Σκηνή της Αθήνας ο αρχιτέκτονας αυτός, λοιπόν λέει είναι δύσκολο έργο δεν μπορεί ο καθένας να καταπιαστεί. Μην είσαστε αφελείς. Έχουμε ευθύνες. Οτιδήποτε κάντε αλλά απαλλάξτε μας από ποινικές ευθύνες. Λοιπόν εσείς θεωρήσατε να κάντε άλλα πράγματα. Τους γράψατε. Και μετά άρχισε ένας διάλογος ο οποίος έχει να κάνει με καταγγελίες ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου εξώδικη δήλωση γι αυτή τη δουλειά του πανεπιστημίου ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Διάλογο τον οποίον είχατε υπόψη σας βέβαια και μας απειλούσατε εδώ ότι θα πάμε στον εισαγγελέα αν θυμάστε καλά έτσι; ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Με αυτά τα όσα λέγατε και αν εξακολουθείτε να λέτε είναι σίγουρο ότι θα συναντηθείτε στα δικαστήρια ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μην αλλάζετε την πλάκα. Εκεί για τον Αθανασόπουλο για τα εξώδικα του Αθανασόπουλου αναφερόσασταν ότι θα μας πάει στον εισαγγελέα γι αυτό μιλάω ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Ο κ. Αθανασόπουλος έκανε εξώδικο και σε σας έκανε και στον εισαγγελέα έκανε και στο ΤΕΕ στο Τεχνικό Επιμελητήριο ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παντού έκανε και πήρε τις απαντήσεις του. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Παντού έκανε. Λοιπόν έρχεται εδώ ο Παπαδόπουλος ο Μηνάς,.ένας εξαιρετικός κύριος που μας βοήθησε και είναι ντροπή αυτούς τους ανθρώπους να τους εκθέτουμε έτσι, είναι ντροπή το λιγότερο, και μας λέει σας αποστέλλουμε σήμερα συνημμένως μέσα από το ταχυδρομείο τα υπόλοιπα, πως τα λέτε εκεί εσείς Στέλιο, γενικά σχέδια εκτέλεσης που ζητήσατε σε τέσσερα αντίτυπα και πάλι παρά το γεγονός ότι τα έχετε ήδη παραλάβει εδώ και τέσσερα χρόνια και προφανώς τα έχετε χάσει. Λοιπόν Στέλιο μπορεί να έχουν χαθεί αυτά τα έστειλαν ξανά γιατί τότε μασούσαν εκεί την τσίχλα, που είπε και κάποιος, ότι δεν είχαν στείλει ούτε καν τεύχη δημοπράτησης. Λοιπόν ενώπιον του δικαστηρίου και παντός υπευθύνου κοινοποιεί στον εισαγγελέα, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας κλπ να μην τα μνημονεύσω. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Να μην τα μνημονεύσετε κ. Παπαϊωάννου. Ολοκληρώστε. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι ζητούσαν απ αυτό εδώ; ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Να μην τα μνημονεύσω. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Στο δια ταύτα κ. Παπαϊωάννου. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εν ονόματι ποιών κατάθεσε ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Αλλά θα τα καταθέσω στα πρακτικά. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα νόμιμα δικαιώματα ποια είναι ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Ευχαρίστως ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Εσείς τώρα εάν ακυρώσατε ή πήρατε την επίβλεψη και την άδεια από το όνομα του πανεπιστημίου και το φέρατε στους δικούς μας συμβούλους είναι δικαίωμά σας. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι στους συμβούλους. Στην τεχνική υπηρεσία ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Είναι δικοί σας. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στην τεχνική υπηρεσία ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Και μάλιστα είναι πολύ καλοί ειδικά η Μαρία Γεωργοπούλου που είδε και ένα τελείωσε και ένα σχολείο παρόμοιο. Το πρόβλημα είναι άλλο κ. Δήμαρχε. Ότι αυτό το έργο δεν το καταλάβατε. Ότι αυτό το έργο δεν το πονέσατε. Αυτό το έργο όταν σας είπαμε ότι έχει μεγάλο ποσοστό έκπτωσης δεν το κατανοήσατε. Σήμερα υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος το έργο να απενταχθεί. Εμείς δεν το ευχόμαστε ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γι αυτό φροντίζετε τόσο καιρό κ. Παπαϊωάννου ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Να κάνετε ότι θέλετε εμάς δεν μας ρωτήσατε ποτέ, ποτέ δεν μας ρωτήσατε, δεν μας ακουμπήσατε καθόλου σε ένα έργο που το βασανιστήκαμε από κάθε του

14 75 πλευρά από την άποψη του να εξασφαλίσουμε τις πιστώσεις τα χρήματα τα μέχρι και τις συνεργασίες με το πανεπιστήμιο. Αυτά δυστυχώς σήμερα τα βρίσκεται μπροστά σας και τι γίνεται. Λοιπόν ο εργολάβος την κοπανάει μάλλον δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το έργο κατά τις πληροφορίες μου. Κατά τις πληροφορίες μου Άκη. Έχω πληροφορίες ότι δεν θα τελειώσει. Και είναι κρίμα δηλαδή να μην τελειώσει. Είναι πολύ κρίμα. Και εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση αν χρειαστεί και να αποπεμφθεί ο εργολάβος, να αποπεμφθεί προκειμένου να σώσουμε ότι μπορούμε να σώσουμε αλλά δεν έχω ούτε με τον εργολάβο πρόβλημα ο οποίος είναι ένας αξιοπρεπής και ένας εργολάβος που δουλεύει και κάνει έργα στην Αλεξ/πολη, και κάνει πολύ καλά έργα απ ότι πληροφορούμαι, το ζήτημα είναι δεν τα έχω με τους εργοδότες με τους εργολάβους. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπήρξε συνεργασία, και Στέλιο θέλω να μου πεις, το ερευνητικό πρόγραμμα του πανεπιστημίου τι έλεγε για τη στατικότητα που υπογράφει ο σημερινός πρύτανης ο κ. Καραμπίνης, ότι στην πορεία ότι βλέπουμε θα το αντιμετωπίζουμε γιατί δεν μπορεί να εμφανίσουμε εμείς. Αυτό αναφέρει στην μελέτη καταγεγραμμένο και σας το φέρνουμε όποια ώρα θέλετε. Λοιπόν η στατική του επάρκεια θα αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση όταν θα μπαίνουμε και όσο μπαίνουμε προς τα κάτω. Δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε, δεν μπορούμε να το καταγράψουμε αλλιώς. Για μένα είναι, το μόνο καλό που μπορώ να σας χρεώσω, γιατί δεν θα είμαι και άδικος, ότι παρότι η ερευνητική ομάδα του πανεπιστημίου έλεγε ότι δεν μπορεί να φύγει εκείνη η κολόνα και δουλέψανε με βάση εκείνη την κολόνα εγώ το χάρηκα ιδιαίτερα ότι μπόρεσε ένας άλλος μηχανικός και αφαίρεσε αυτή την κολόνα και αυτός κατά πληροφόρηση είναι συνεργάτης του σημερινού πρύτανη και το χαίρομαι που είναι στην πανεπιστημιακή ομάδα και το ξέρει από μέσα καλά το ζήτημα. Αυτό ήταν το καλό. Και το καλό πρέπει να το λέμε. Αλλά το κακό είναι ότι από την αρχή που δυσπιστήσατε να το πάρετε μέχρι τώρα που το διαχειριστήκατε ήσασταν σε μια λάθος θέση. Δήμαρχε, απόψε θέλω με παρρησία να ζητήσεις μια μεγάλη συγνώμη όσο αφορά που πήγαν τα του ερευνητικού κέντρου γιατί υπονοήθηκαν άλλα πράγματα. Υπονοήθηκαν άλλα πράγματα. Εγώ δεν θα πάω στα δικαστήρια, αλλά σίγουρα θα βρεθούμε στα δικαστήρια, έτσι, μπορεί και ως μάρτυρες γιατί κάποιοι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι πανεπιστημιακοί, έχουν και κάποιες ευαισθησίες που δεν ανέχονται μύγα στο σπαθί τους. Δεν μπορείτε να τους προσβάλετε. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ: Τελειώσατε κ. Παπαϊωάννου; ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ; Εγώ τελείωσα. Αν θα χρειαστεί, και θα χρειαστεί, θα δευτερολογήσω αλλά από απόψε, απ αυτή την ιστορία ας βγει ένα μήνυμα Πρώτον ότι το έργο πρέπει να τελειώσει με οποιονδήποτε τρόπο και ήμαστε στη διάθεση σας και δεύτερον να ακούσουμε τη συγνώμη του κ. Δημάρχου για το που πήγαν τα ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από άτομο μέσα από την Πολυτεχνική Σχολή ενημερώθηκα ότι η ερευνητική ομάδα πήρε δρχ.. Σας συγχαίρω για τη συνεργασία σας με το Πανεπιστήμιο. Διαβάσατε αυτά που θέλετε κ. Παπαϊωάννου. Διαβάσατε ότι η μία σύμβαση είχε 25 εκ, η άλλη 15 εκ. και σας ζήτησα να διαβάσετε και θα το ξαναδιαβάσω τι ήταν αυτό που ζητούσε το Δημοτικό Συμβούλιο από την παρέμβαση του Πανεπιστημίου. Διερεύνηση και τεκμηρίωση των προβλημάτων της εν γένει λειτουργίας και Στατικής Επάρκειας, το οποίο δεν συνέβη ποτέ, του Δημοτικού Αμφιθεάτρου και σύνθεση ολοκληρωμένης πρότασης για την οικοδομική του αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι παίρνω κάποια λεφτά και σου παραδίδω ένα έργο που θα κάνεις εφαρμογή της μελέτης. Είχατε την ευφυΐα να ζητήσετε από τον κ. Αθανασόπουλο Χρήστο που ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα της μελέτης και σας απάντησε ότι η Τ.Υ.Δ.Ο. μπορεί να κάνει εφόσον θέλει και την επίβλεψη του έργου. Κάνανε μία Τεχνική Έκθεση όπου τα τραβήξανε όλα πίσω, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν την Στατική Επάρκεια. Ο κ. Αθανασόπουλος έστειλε 200 εξώδικα για να μπορέσει να κάνει εφαρμογή των νομίμων δικαιωμάτων του, που είναι η νόμιμη αμοιβή του εκ.. Εγώ δεν ήμουν διατεθειμένος να τα δώσω για να γίνει επίβλεψη. Στέλνει επιστολή ο κ. Αθανασόπουλος Χρήστος όπου αναφέρει τί να αποδεχθεί ο Δήμαρχος. Απαντά ο κ. Παπαϊωάννου και αποδέχεται την τελική έκθεση. Και δεν

15 76 αποδέχτηκε τη σύμβαση που υπέγραψε αλλά την τελική έκθεση, όπου βγάζει την ουρά από την τρύπα. Η μελέτη που παραδόθηκε δεν την παρέλαβε ποτέ κανένας. Και ούτε υπήρχε επιβλέπων μηχανικός στην εκπόνηση μελέτης. Όλοι θα θυμάστε το παλιό Αμφιθέατρο και ότι στο μέσο της σκηνής υπήρχε μία κολώνα, η οποία παρέμενε και στη μελέτη του Πανεπιστημίου και γι αυτό καταφύγαμε και σε άλλες διεξόδους. Η μελέτη ήταν τόσο τεκμηριωμένη που δεν γράψανε ποτέ τι ποσότητες χρειάζονται. Μονάδες μήκους γράφανε ή τεμαχίων. Οι συμβάσεις ήταν απαράδεκτες. Οι μηχανικοί μας είναι ικανότατοι και είναι πρόκληση γι αυτούς. ΚΟΥΜΠΗΣ: Δεν υπάρχει διαφωνία για το αν θα πρέπει να γίνει το έργο. Δεν τηρήθηκαν οι όροι της σύμβασης. Δεν αναφέρεται ότι θα γίνει στατική μελέτη στην 1 η σύμβαση. Πέρα από τη σύμβαση θεωρώ μεμπτό το ότι έστειλε με fax ο κ. Αθανασόπουλος να συμφωνήσετε ότι είναι ολοκληρωμένα. Ενώ δεν υπήρχαν πράγματα εμείς τα υπογράφουμε ότι έγιναν. Επιβλέπων μηχανικός δεν υπήρχε. Πριν πληρωθεί αυτός ο άνθρωπος δεν έπρεπε να ανατεθεί στην Τεχνική Υπηρεσία να ελεγχθεί ο φάκελος ότι όλα είναι εντάξει; Όταν άλλαξε ο επιβλέπων διαπιστώθηκε ότι έλειπε η στατική ενίσχυση και πολλά άλλα. Για να αναλάβει το Πανεπιστήμιο την επίβλεψη έπρεπε να ακολουθηθεί μια διαδικασία που δεν τηρήθηκε. Δεν ρωτήθηκαν για την επίβλεψη οι μηχανικοί της ΤΥΔΟ. Και γιατί άρχισε τα εξώδικα ο κ. Αθανασόπουλος αφού δεν είχε οικονομικό όφελος; Παρόλα αυτά τα παιδιά της Τ.Υ.Δ.Ο. ανέλαβαν την επίβλεψη. Αν ο εργολάβος πει ότι δεν θέλει να δουλέψει θα ξανάρθει το θέμα στο Δ.Σ. Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο ο κ. Δήμαρχος και διάβασε τη σύμβαση, όπου είναι καταγεγραμμένο ως άρθρο 3 ότι δίνεται η δυνατότητα να κάνει την επίβλεψη η Τ.Υ.Δ.Ο.. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Το Δ.Π.Θ. δεν μπορεί να κάνει μελέτη γι αυτό και το περνάνε ως ερευνητικό. Λένε ότι θα κάνουνε τη μελέτη αλλά θα τη δημοπρατήσουμε εμείς. Αυτή ήταν η συμφωνία γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Η στατική επάρκεια αναφέρεται ρητά ότι θα αντιμετωπίζεται καθημερινά. Η διαφορά με τον εργολάβο είναι στα ,00. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχουν λεφτά και δεν μπορώ να τα διαχειριστώ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είστε εκτεθειμένος. Βρήκατε αγνά παιδιά και τα σπρώξατε στο έργο και θα τα θάψετε. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: Όλοι αναρωτούνται για το πότε θα τελειώσει το έργο. Απ όσο γνωρίζω για την επίβλεψη του έργου δεν ήταν δυνατόν να αρνηθούμε υπαλλήλους της Τ.Υ.Δ.Ο. εφόσον είναι Πανεπιστημιακοί. Παρόλο που το έργο είναι εξειδικευμένο το ότι το δεχτήκατε είναι προς τιμήν σας. Ο εργολάβος με τον 1 ο Α.Π.Ε. πήρε τα ,00 ; ΜΑΥΡΟΓΕΝΙΔΗΣ: Στον προϋπολογισμό του έργου τα απρόβλεπτα ήταν Με τον 1 ο Α.Π.Ε. απορροφήθηκαν θεωρητικά δεν πιστοποιήθηκαν αυτά τα χρήματα ένα ποσό Υπάρχουν, αλλά δεν έχουν πιστοποιηθεί. Στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου είχαμε χωρίς απρόβλεπτα γιατί προκύπτουν στη διαδικασία του έργου. Γνωρίζοντας ότι θα έχουμε πρόβλημα στατικής επάρκειας αυξήσαμε τις ποσότητες σε άρθρα που υπήρχανε στη μελέτη και κάναμε απορρόφηση των απροβλέπτων των Αυτά τα χρήματα όμως να πληρωθούν. Δεν πληρώθηκαν και με την ολοκλήρωση του έργου θα πληρωνόταν. Όταν ολοκληρώθηκε η μελέτη στατικής ενίσχυσης προέκυψαν εργασίες οι οποίες δεν μπορούσαν να πληρωθούν με υπάρχοντα άρθρα γιατί ήταν σημαντικά φθηνότερα από εργασίες που έκανε ο εργολάβος. Γι αυτό το λόγο βρισκόμαστε στη σύνταξη του 2 ου Α.Π.Ε., από τον οποίο προκύπτει υπέρβαση κατά Με την επιφύλαξη όμως ότι δεν υπάρξουν αστοχίες της μελέτης του Δ.Π.Θ. όσον αφορά τις υπόλοιπες εργασίες. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Έκανε δουλειές ο εργολάβος που δεν είναι μέσα στα άρθρα; ΚΟΥΜΠΗΣ: Η στατική ενίσχυση δεν ήταν σαν οικονομικό αντικείμενο. Άρχισε ο εργολάβος να δουλεύει και πληρωνόταν. Δηλαδή μεταφέρονταν ποσότητες οικοδομικών από το νέο στο παλιό κτίριο μέχρι να τακτοποιήσουμε το ποσό τη στατικής επάρκειας γιατί προέκυψε κατά την ώρα εκτέλεσης του έργου. Από τη στιγμή που βρήκαμε τη διαφορά θα τακτοποιηθεί με τον 2 ο Α.Π.Ε.. Δεν υπάρχει διαφωνία εργολάβου και υπηρεσίας ως προς το οικονομικό

16 77 αντικείμενο. Οι επιπλέον εργασίες είναι Ας μας αποδείξουν ότι είναι και αύριο θα πληρωθούν. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ: Κάθε λογαριασμός συνοδεύεται και από ανάλογες επιμετρήσεις. Ο συγκεκριμένος εργολάβος δεν έχει ενστάσεις για τις επιμετρήσεις μας. Είναι γνώστης των τιμών. ΖΕΛΙΔΗΣ: Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι έγινα σοφότερος επί του θέματος. Πιστεύω ότι η αποψινή ενημέρωση δεν ήταν στη σωστή βάση. Δεν άκουσα που πήγαν τα 40 εκ. που έλεγε ο κ. Δήμαρχος. Αν θέλαμε να ενημερωθεί ο κόσμος θα έπρεπε να κληθεί εδώ το Δ.Π.Θ. και να μας πει τι έκανε και τι δεν έκανε και επίσης να έρθει και ο εργολάβος. Να ζητήσει συγγνώμη ο κ. Δήμαρχος όπως ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν οφείλω συγγνώμη σε κανέναν. Ήμουνα σαφέστατος. Δεν συμφωνώ με τη σκέψη σας. Ο κ. Παπαϊωάννου διάβασε ποιοι πήραν τα λεφτά. Η ερευνητική ομάδα πήρε δρχ., τα υπόλοιπα ποιος τα πήρε; Θα ήθελα να πεί ο Δ/ντης ποιος παρακολουθούσε το έργο. ΜΑΥΡΟΓΕΝΙΔΗΣ: Επιβλέπων ήταν ο κ. Μίντζιας και αντικαταστάθηκε από την κ. Γεωργοπούλου. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο λόγος που αντικαταστάθηκε ήταν γιατί ετέθη το πρόβλημα ότι ανήκει στη ΔΕΥΑΟ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Προκαλέσαμε αυτή την κουβέντα για να ενημερωθεί ο κόσμος. Όφειλε το Πανεπιστήμιο να έχει την εποπτεία στην επίβλεψη και με τα έμπειρα δικά μας πρόσωπα να προχωρήσει το έργο. Αυτό που μένει είναι να πάει ο Δήμαρχος να τα βρει με τον εργολάβο για να δουλέψει και να μην χαθεί το έργο. Εμείς προσπαθήσαμε για οικονομία του Δήμου και ξέραμε τι επιδιώκαμε όταν συνεργαστήκαμε με το Πανεπιστήμιο. Επιδιώξαμε τη μελέτη και φέραμε μια αγκαλιά λεφτά για να τα διαχειριστείτε. Δυστυχώς ούτε αυτό μπορείτε να κάνετε. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ: Θα απενταχθεί το έργο; ΜΑΥΡΟΓΕΝΙΔΗΣ: Με τον 3 ο Α.Π.Ε. θα ζητήσουμε παράταση. Λόγω ύπαρξης νέων εργασιών και λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Το πόσο θα μας εγκρίνει η Διαχειριστική Αρχή έχει σχέση με το πόσο καλά θα το τεκμηριώσουμε. Θα κάνουμε εισήγηση να τελειώσει σε πραγματικό χρόνο. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν συνεχιστεί αυτή η συμπεριφορά από τον εργολάβο θα έχουμε πρόβλημα. Αλλά πιστεύω ότι θα θίξουμε άλλα ανακλαστικά τα οποία θα μας ξεμπλοκάρουν από αυτό το θέμα. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Από την πρώτη μέρα που ασχοληθήκαμε σαν νέο Δ.Σ. με το θέμα του θεάτρου υπήρχε προβληματισμός. Εύχομαι να τελειώσει σε χρόνο όπως τελείωσε και το 2 ο Γυμνάσιο. Εύχομαι οι δημότες μας να απολαύσουν ένα ανακαινισμένο κτίριο. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ: Ακούμε συνέχεια απειλές και με ευχολόγια δεν γίνονται πολιτικές. Για το θέμα της ανάθεσης το ψηφίσαμε και μας κατηγορήσετε. Εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το «βόδι». Κατόπιν αυτών ο Αντιπρόεδρος έληξε τη συζήτηση του θέματος. Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ Παπαμιχαήλ Βασίλειος εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών για το έργο «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ορεστιάδας», κάλεσε τον εισηγητή του θέματος το Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα να αναφερθεί σχετικά. Ο κ. Δήμαρχος κάλεσε με τη σειρά του να εισηγηθεί το θέμα ο Δ/ντής της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μαυρογενίδης που ήταν παρών, ο οποίος είπε τα παρακάτω:

17 78 «Με το συγκεκριμένο θέμα επιδιώξαμε να εγκρίνουμε νέες τιμές εργασιών για το έργο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ορεστιάδας σύμφωνα με το άρθρο 44 του Π.Δ. 609/85. Επειδή όμως στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθει για έγκριση με κανονική διαδικασία ο 2 ος Α.Π.Ε. του έργου, δεν υπάρχει ανάγκη να προβούμε στην έγκριση εργασιών με την παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία και γι αυτό το λόγο το θέμα αποσύρεται.» Κατόπιv αυτώv o Αντιπρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ Να αποσυρθεί το θέμα από τα θέματα ημερήσιας διάταξης και να μην συζητηθεί για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος. Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 36/2006. Ο Αντιπρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τo Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζλοτζολα vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ έλαβε τo λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: «Με το υπ αρίθμ. 4046/ έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο αναφέρεται στην κατανομή του 355 των πόρων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» μας ζητήθηκε να υποβάλουμε τις προτάσεις μας για την ένταξη έργων, μελετών και ενεργειών στο Πρόγραμμα. Οι ΟΤΑ στο πλαίσιο του ποσού που τους αναλογεί σχετικά με τον πληθυσμό, της έκτασή τους, τον αριθμό των Δημοτικών Διαμερισμάτων, τον αριθμό των ορεινών οικισμών και το κριτήριο σύγκλησης θα καταρτίσουν πρόταση προένταξης έργων, μελετών ή ενεργειών στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» με απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Για το δικό μας Δήμο συγκεκριμένα πιστεύω ότι η κατανομή που έγινε ήταν δίκαια, με την έννοια ότι δεν αποκλείστηκαν οι μικροί δήμοι. Το όριο πιστώσεων για το έτος 2006 σύμφωνα με την κατανομή που πραγματοποιήθηκε είναι ,00. Στα πλαίσια αυτά προτείνουμε τα παρακάτω έργα: Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗ 35% α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΟΡΟΙ ΘΗΣΕΑ 1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ι) 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΥΡΓΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,98 (ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΟ) (ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΟ) (ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ) 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ

18 79 ΦΟΡΤΩΤΟΥ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΑ , ,98 Β. Στα πλαίσια υλοποίησης του 45% και προκειμένου να αξιοποιήσουμε τα ποσά που προκύπτουν από εκπτώσεις υλοποιούμενων έργων προτείνουμε για ένατξη το έργο: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΟΡΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΘΗΣΕΑ 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ , , (ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ) Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Ήρθε η πρόταση αυτή χωρίς κανένα παραστατικό για ενημέρωσή μας. Ο Δήμαρχος κάνει λαθροθηρίες. Βάζετε χέρι σε χρήματα περιόδου που θα είναι άλλη δημοτική αρχή. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ: Επιμένετε ότι θα κάνετε κτίριο ΚΑΠΗ. Επιμένω κι εγώ στην ίδρυση Πολύκεντρου γ ηλικίας και δεν ψηφίζω ακόμη ένα καφενείο. ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ: Όταν εννοούμε ΚΑΠΗ αναφερόμαστε στην κοινωνική πολιτική του Δήμου. Ότι αφορά κοινωνική μέριμνα, βοήθεια στο σπίτι κ.α.. ΖΕΛΙΔΗΣ: Θα ψήφιζα αν αυτά που προγραμματίζονται χρηματοδοτούνταν από άλλους πόρους. Να βρούμε κονδύλια από κάποιο Υπουργείο, από Προγράμματα από την Περιφέρεια. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν έχετε πρόταση κάντε την. Τρία χρόνια δεν καταλάβατε από πού έρχονται οι χρηματοδοτήσεις. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Θέλει κόπο και τρόπο. Υπάρχουν μέτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξιοποιείστε τη γνωριμία με τον κ. Junker. Αναπτύξτε συνεργασία με την Περιφέρεια. Αλλά δεν μάθατε τη συνεργασία και αποδέκτης σε όλα αυτά είναι ο πολίτης. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Οι πηγές χρηματοδότησης είναι συγκεκριμένες. Κανείς δεν βάζει θέματα στήριξης περιφέρειας σε συνέδρια. Η παρούσα Δημοτική Αρχή στερείται σχεδιασμού. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ:Καίμε ιδέες και τοποθετήσεις. Άλλα γράφουμε στα χαρτιά και άλλα εννοούμε. Όλα αυτά κ. Παπαλαμπίδη δεν μπορούν να στεγαστούν στο ΚΑΠΗ. Προτείνω λοιπόν μια και έχουμε επίτιμο δημότη τον Υπουργό Υγείας κ. Αβραμόπουλο κα του κάνουμε μία πρόταση. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από τη διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη τoυ την εισήγηση και τις προτάσεις που αναφέρθηκαν, με ψήφους 13 έναντι 9 ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εγκρίνει τον παρακάτω πίνακα έργων για ένταξη στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ όσον αφορά τη κατανομή του 35%: Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗ 35%

19 80 α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΟΡΟΙ ΘΗΣΕΑ 1 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ Ι) 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΥΡΓΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΩΤΟΥ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ , ,98 (ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΟ) (ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΟ) (ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ) ΣΥΝΟΛΑ , ,98 2. Εγκρίνει το παρακάτω έργο για ένταξη στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ όσον αφορά την κατανομή του 45%: α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΟΡΟΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΘΗΣΕΑ 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ , , (ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ) 3. Δεσμεύεται ο Δήμος Ορεστιάδας για την ίδια συμμετοχή όπου και αν απαιτηθεί. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπαϊωάννου, Καραγιάννης Ι., Καραγιάννης Κ., Κυργιάννης, Ζελίδης, Γκρεκίδης, Κουρούδης, Ποτίδης και Παπαδόπουλος για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 37/2006. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Αντιπρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κ. Παπαμιχαήλ Βασίλειος αναφερόμενος στο 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, το Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα, να αναφερθεί σχετικά. O εισηγητής αφoύ έλαβε τov λόγo είπε τα παρακάτω:

20 81 «Από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συvετάγει η υπ αριθμ. 204/2005 τεχvική μελέτη εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Δυτικής πλευράς της πόλης της Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.». Προκειμένου να ενταχθεί στα πλαίσια του Μέτρου 4.2. Αστική Ανάπτυξη και να χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο έργο από το ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, πρέπει να προχωρήσουμε στην έγκριση αυτής. Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται Στη συνέχεια ο εισηγητής, αφού παρουσίασε αναλυτικά τη τεχνική περιγραφή, το τιμολόγιο της μελέτης, τον προϋπολογισμό της μελέτης και τη συγγραφή των υποχρεώσεων, πρότεινε προς το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την τεχvική μελέτη εκτέλεσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Δυτικής πλευράς της πόλης της Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.». Μετά το τέλος της εισήγησης o Αντιπρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση, τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και την υπ αριθμ. 204/2005 τεχvική μελέτη για την εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Δυτικής πλευράς της πόλης της Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.», ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1.- Εγκρίvει τηv υπ αριθμ. 204/2005 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Δυτικής πλευράς της πόλης της Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.» θεωρημέvη από τον Διευθυντή της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ, προκειμένου να να ενταχθεί στα πλαίσια του Μέτρου 4.2. Αστική Ανάπτυξη και να χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2.- Η μελέτη είvαι αvαπόσπαστo τμήμα της απόφασης αυτής. Από την αίθουσα συνεδρίασης έλειπαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Σταματόπουλος καθώς αποχώρησε κατά τη διάρκεια προηγούμενου θέματος.και ο κ. Γκρεκίδης που αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 38/2006. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Αντιπρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κ. Παπαμιχαήλ Βασίλειος αναφερόμενος στο 6 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, το Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα, να αναφερθεί σχετικά. O εισηγητής αφoύ έλαβε τov λόγo είπε τα παρακάτω: «Από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συvετάγει η υπ αριθμ. 21/2006 τεχvική μελέτη εκτέλεσης του έργου «Έργα οδοποιίας στη Δυτική πλευρά της πόλης της Ορεστιάδας, προϋπολογισμού ,00 με το Φ.Π.Α.». Προκειμένου να ενταχθεί στα πλαίσια του Μέτρου 4.2. Αστική Ανάπτυξη και να χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο έργο από το ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, πρέπει να προχωρήσουμε στην έγκριση αυτής. Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνουν έργα οδοποιίας στη δυτική πλευρά της πόλης. Συγκεκριμένα: 1. Ασφαλτόστρωση δρόμου δυτικά του ΟΤ 366, το μήκος του δρόμου θα είναι 160,00 μ. και πλάτος 7,00 μ. Προβλέπεται κατασκευή κρασπέδων υπόβασης και βάσης.

4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005

4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005 69 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005 Σήμερα τηv 1/3/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 11 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 2 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-01-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. 33 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 9-03-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003 Σήμερα τηv 30/09/2003 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005

9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 323 9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005 Σήμερα τηv 29/6/2005 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα τηv 20/02/2003 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πόρος 4 Ιουλίου 2014. Αρ. Πρωτ: - 4467 -- ΑΔΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:13/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10407/31-7-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εικοσιενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαοκτώ (18), δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εικοσιενός (21) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαοκτώ (18), δηλαδή: ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 03 /29-02-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. Εισηγητής: ΛΟΓΙΣΤΗΣ Π. ΦΛΩΡΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. Εισηγητής: ΛΟΓΙΣΤΗΣ Π. ΦΛΩΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2338/3.4.2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ8ΩΗΡ-ΧΗΠ. Ελληνική. ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης 3 ης κατανομής για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων.

ΑΔΑ: ΒΕΦ8ΩΗΡ-ΧΗΠ. Ελληνική. ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης 3 ης κατανομής για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης 3 ης κατανομής για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ο /--0 ΑΠΟΦΑΣΗ /0 ΘΕΜΑ: ο Αποδοχή ης τροποποίησης της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του έργου: Ολοκλήρωση διαλυθεισών

Διαβάστε περισσότερα

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 378 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

1445/28-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1445/28-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1445/28-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 44 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαεννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της

3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 2346/23-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 9/2012 Απόσπασμα από το 3/2012 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 54/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση 4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΞ-236 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012 ΘΕΜΑ: 35 ο Έγκριση του 3 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΘΕΜΑ: 15 ο Αποδοχή της πρότασης τροποποίησης της μελέτης της διάβασης των αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

ΘΕΜΑ 14ο: Τήρηση Τραπεζικού λογαριασμού διαχείρισης διαθεσίμων & μισθοδοσίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/3/2015 με αριθμ. 5 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 104 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Έγκριση της υπ αριθμ. 162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό αρδευτικών τελών».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Έγκριση της υπ αριθμ. 162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό αρδευτικών τελών». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10509/4-8- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης / Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 130/ Π

Διαβάστε περισσότερα

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24181/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 732 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 / 2 / 2010 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΕ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 / 2 / 2010 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΕ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 / 2 / 2010 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.ΠΕ. Αριθ. Πρακτικού 2/18-2 -2010 Στην Ρόδο σήμερα ημέρα Πέμπτη 18-2-2010 και ώρα 11:30, στα γραφεία του Αντδημάρχου κ. Γιαννακάκη Ιωάννη.

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/0/0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Συνεδρίαση 3 η της 6/0/0 Αρ. Απόφασης 5/0 Από το πρακτικό της 6/0/0 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 135/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12935/24-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 135/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12935/24-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 29 ης Ιουνίου 2015. Αριθμός Απόφασης 172/2015 Θέμα 1 ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Προσφυγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 247/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 247/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 247/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 12/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση 2 ης τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων - Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΘΕΜΑ: 74 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2011 Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. Σήμερα, στις 14 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 123/2013 Ημέρ. Απόφασης : 23/8/2013

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 123/2013 Ημέρ. Απόφασης : 23/8/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 12/201 Ημέρ. Απόφασης : 2/8/201 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 42/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3494/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 42/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3494/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 847/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 ενστάσεως της κοινοπραξίας «Κουτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 137 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση αντικατάστασης του συνεργαζομένου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 5/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 5/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 09/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 26 ης Μαΐου 2015. Αριθμός Απόφασης 166/2015 Θέμα 22 ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

24380/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24380/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24380/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 753 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 74028/ΔΕΠ1019 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Ταχ. Δ/νση : Τσαξίρη 1

Αρ. Πρωτ. 74028/ΔΕΠ1019 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Ταχ. Δ/νση : Τσαξίρη 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πορταριά 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 74028/ΔΕΠ1019 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Ταχ. Δ/νση : Τσαξίρη 1 Συμβουλίου Βόλου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΘΕΜΑ: 51 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 6.150,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής

Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Τελειώσαμε με τις εισηγήσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί το κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου, τον κύριο Μπουτάρη. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Αριθμ. απόφ. 124/ 2012 ΘΕΜΑ: 13 ο Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 795/4.2.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως την 07-08-2014

Διαβάστε περισσότερα