ΑΔΑ: Β4Μ4Γ-Μ59. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου Αρ. Πρωτ.: 684. ταχ. δ/νση: ταχ. κώδ.: συντάκτης: τηλέφωνο: fax:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4Μ4Γ-Μ59. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2012. Αρ. Πρωτ.: 684. ταχ. δ/νση: ταχ. κώδ.: συντάκτης: τηλέφωνο: fax: e-mail:"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 684 ταχ. δ/νση: ταχ. κώδ.: συντάκτης: τηλέφωνο: fax: Ροτόντα, πλατεία Αγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκη Ευθυμία Ντάφου Θέμα: Απευθείας ανάθεση έργου για τη φωτογράφηση και την επεξεργασία ψηφιακού φωτογραφικού υλικού με σκοπό την εικονογράφηση έντυπης έκδοσης του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών. ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ 146/Α / )». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α / , άρθρο 3) «Ίδρυση και μετονομασία των Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών». 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 96/2012 (ΦΕΚ 154/Α / ) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού». 4. Την Υ.Α. αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 180/Β / ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας Γενικής Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Γενικής Διευθύνσεως Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών έργων του Υπουργείου Πολιτισμού.» 5. Την υπ αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α4/ΠΜΥ/ 10325/ Απόφαση μετάθεσης της Αγγελικής Στρατή με την ιδιότητα προϊσταμένης από τη 16η Ε.Β.Α. στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτου Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών. 6. Τις διατάξεις του νόμου 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α / ), όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α / ) και ισχύει. 7. Τις διατάξεις του νόμου 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α / ). 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α / και ΦΕΚ 209/Α / ). 10. Την Υ.Α. αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β / ) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 11. Τις διατάξεις των άρθρων 681επ. του Αστικού Κώδικα. 12. Τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α / ) «Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά δικαιώματα και Πολιτιστικά θέματα».

2 13. Τις διατάξεις του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 14. Το υπ αριθ. 1190/ Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.), το οποίο εγκρίθηκε με την υπ αριθ. ΔΙΟΙΚ/Β/62/3668/ Απόφαση του Τ.Α.Π.Α. 15. Την υπ αριθ. 31/ Πράξη έγκρισης πίστωσης του Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Α., η έκδοση της οποίας μας γνωστοποιήθηκε με το υπ αριθ. ΔΗΜ/13735/ έγγραφο του Τ.Α.Π.Α. 16. Τις οικονομικές προσφορές που υπέβαλαν στην Υπηρεσία μας οι υποψήφιοι: α) Περικλής Κολοβός, Φωτογραφικό Εργαστήριο (Μαντινείας 31-Θεσσαλονίκη) [ ]. β) Σινόπουλος Ε. Σέρπης Γ. Ο.Ε., Φωτογραφείο (Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Καστοριάς) [ & ]. γ). Λάμπρος Κυριακού, Φωτογράφος (Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Θ Θεσσαλονίκης) [ & ]. 17. Την πραγματοποίηση δοκιμαστικών φωτογραφικών λήψεων των υποψήφιων αναδόχων. 18. Τις ανάγκες για τη φωτογραφική τεκμηρίωση του υλικού της αρχαιολογικής έκδοσης. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α) Στο πλαίσιο του εκδοτικού έργου του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών την απευθείας ανάθεση της φωτογράφησης και επεξεργασίας φωτογραφικού υλικού με σκοπό την εικονογράφηση της υπό έκδοση επιστημονικής μονογραφίας της Αγαθονίκης Τσιλιπάκου με τίτλο «Η μνημειακή ζωγραφική στη Βέροια τον 17ο αιώνα». Β) Αναθέτουμε τις συγκεκριμένες εργασίες στον Λάμπρο Κυριακού του Στεφάνου, φωτογράφο, που διατηρεί ατομική επιχείρηση με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Χαβρίου 11, Άνω Πόλη) και Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Θ Θεσσαλονίκης, ως εξής: 1. Τη φωτογράφηση τοιχογραφιών σε επτά (7) μνημεία της Βέροιας, συγκεκριμένα στους ναούς: (α) Άγιο Προκόπιο, (β) Άγιο Γεώργιο άρχοντος Γραμματικού, (γ) Άγιο Νικόλαο (Άγιο Σπυρίδωνα), (δ) Μεταμόρφωση, (ε) Αγία Παρασκευή Μακαριώτισσας, (Ϛ) Άγιο Νικόλαο «Ψαρά», (ζ) Άγιο Ανδρέα ενορίας Αγίου Γεωργίου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συνημμένη σύμβαση. 2. Τη φωτογράφηση τοιχογραφιών σε τέσσερα (4) μνημεία της Βέροιας, συγκεκριμένα στους ναούς: (α) Άγιο Νικόλαο Γούρνας, (β) Άγιο Προκόπιο, (γ) Παναγία Ευαγγελίστρια, (δ) Αγίους Κήρυκο και Ιουλίττα, καθώς και την επεξεργασία υπάρχοντος ψηφιακού φωτογραφικού υλικού και ψηφιοποιημένου υλικού αναλογικών φωτογραφιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνημμένη σύμβαση. Γ) Αναθέτουμε τις συγκεκριμένες εργασίες αντί συνολικού ποσού αξίας τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. ύψους 23% και το οποίο είναι κατανεμημένο αντίστοιχα προς την ανωτέρω διάκριση εργασιών των περιπτώσεων Β.1 και Β.2 σε δύο ισόποσα μέρη χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ, όπως αυτά αναλύονται σε καθαρή αξία χιλίων διακοσίων δέκα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (1.219,50 ευρώ) και Φ.Π.Α. (23%) διακοσίων ογδόντα ευρώ και πενήντα λεπτών (280,50 ευρώ) έκαστο. Συνημμένα: 1. Σύμβαση δημιουργίας πνευματικού έργου και μεταβίβασης πνευματικών δικαιωμάτων (6 φφ). Η Προϊσταμένη του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών Αγγελική Στρατή Αρχαιολόγος

3 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την 25η Οκτωβρίου 2012, μεταξύ: Ι. Αφενός του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών, ειδικής περιφερειακής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη (πλατεία Αγίου Γεωργίου περίβολος μνημείου «Ροτόντα») και Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΙΑ Αθηνών (καλουμένου στο εξής «Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μ.Θ.Σ.»), το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα στην παρούσα η Αγγελική Στρατή με την ιδιότητα της Προϊσταμένης του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών, και ΙΙ. Αφετέρου του Λάμπρου Κυριακού του Στεφάνου, φωτογράφου, που διατηρεί ατομική επιχείρηση με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Χαβρίου 11, Άνω Πόλη) και Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Θ Θεσσαλονίκης (στο εξής «Ανάδοχος»), ενεργώντας ατομικά για λογαριασμό του, αφού έλαβαν υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ 146/Α / )». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α / , άρθρο 3) «Ίδρυση και μετονομασία των Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών». 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 96/2012 (ΦΕΚ 154/Α / ) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού». 4. Την Υ.Α. αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 180/Β / ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας Γενικής Διευθύνσεως Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Γενικής Διευθύνσεως Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών έργων του Υπουργείου Πολιτισμού.» 5. Την υπ αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α4/ΠΜΥ/ 10325/ απόφαση μετάθεσης της Αγγελικής Στρατή με την ιδιότητα προϊσταμένης από τη 16η Ε.Β.Α. στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτου Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών. 6. Τις διατάξεις του νόμου 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α / ), όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α / ) και ισχύει. 7. Τις διατάξεις του νόμου 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α / ). 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α / και ΦΕΚ 209/Α / ). 10. Την ΥΑ αριθ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β / ) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 11. Τις διατάξεις των άρθρων 681επ. του Αστικού Κώδικα. 12. Τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α / ) «Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά δικαιώματα και Πολιτιστικά θέματα». 13. Την από υποβληθείσα τεχνική έκθεση και οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 14. Την υπ αριθ. 684/ Απόφαση του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών με την οποία αποφασίζεται η απευθείας ανάθεση της πραγματοποίησης φωτογραφικών λήψεων για τις ανάγκες της και εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας. Ήδη συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα: 1

4 ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί: Α. Η πραγματοποίηση φωτογραφικών λήψεων και η επεξεργασία ψηφιακού φωτογραφικού υλικού, συγκεκριμένα ως εξής: Η πρώτη των συμβαλλομένων, Αγγελική Στρατή, στο πλαίσιο της έκδοσης από το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μ.Θ.Σ. της διδακτορικής διατριβής της Αγαθονίκης Δ. Τσιλιπάκου με τίτλο «Η μνημειακή ζωγραφική στη Βέροια τον 17ο αιώνα» αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, Λάμπρο Κυριακού: 1. Τη φωτογράφηση τοιχογραφιών σε επτά (7) μνημεία της Βέροιας, συγκεκριμένα στους ναούς: (α) Άγιο Προκόπιο, (β) Άγιο Γεώργιο άρχοντος Γραμματικού, (γ) Άγιο Νικόλαο (Άγιο Σπυρίδωνα), (δ) Μεταμόρφωση, (ε) Αγία Παρασκευή Μακαριώτισσας, (Ϛ) Άγιο Νικόλαο «Ψαρά», (ζ) Άγιο Ανδρέα ενορίας Αγίου Γεωργίου. Ειδικότερα, ζητείται από τον δεύτερο των συμβαλλομένων να πραγματοποιήσει καθ υπόδειξη του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μ.Θ.Σ. διακόσιες επτά (207) φωτογραφικές λήψεις, εκτελεσμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση που υπέβαλλε. Για την ολοκλήρωση του έργου προϋποτίθεται η οριστική επεξεργασία των ψηφιακών αρχείων, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της παρούσης. 2. Τη φωτογράφηση τοιχογραφιών στα εξής τέσσερα (4) μνημεία της Βέροιας, συγκεκριμένα στους ναούς: (α) Άγιο Νικόλαο Γούρνας, (β) Άγιο Προκόπιο, (γ) Παναγία Ευαγγελίστρια, (δ) Αγίους Κήρυκο και Ιουλίττα. Ειδικότερα, ζητείται από τον δεύτερο των συμβαλλομένων να πραγματοποιήσει καθ υπόδειξη του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μ.Θ.Σ. έως εκατόν ογδόντα δύο (182) φωτογραφικές λήψεις, εκτελεσμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση που υπέβαλλε. Για την ολοκλήρωση του έργου προϋποτίθεται η οριστική επεξεργασία των ψηφιακών αρχείων, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της παρούσης, και 3. Την επεξεργασία ψηφιακού υλικού από πέντε (5) ψηφιακές φωτογραφίες και εξήντα εννέα (69) ψηφιοποιημένες αναλογικές φωτογραφίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μ.Θ.Σ. Β) Η παραχώρηση από τον Ανάδοχο στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μ.Θ.Σ. της αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης και χρήσης των φωτογραφιών και η πλήρης μεταβίβαση των πνευματικών δικαιωμάτων του και ιδίως του περιουσιακού δικαιώματος που απορρέει από τις άνω δημιουργίες του. ΑΡΘΡΟ 2 Περιγραφή και μορφή των έργων 2.1 Το σύνολο του φωτογραφικού υλικού, το πνευματικό δικαίωμα του οποίου μεταβιβάζεται, θα παραδοθεί στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτου Μ.Θ.Σ. σε τρεις σειρές ψηφιακών αρχείων υψηλής ανάλυσης (αρχεία τύπου tiff) με τις ακόλουθες προδιαγραφές: α. Σειρά πρωτογενών αρχείων, τα οποία θα φέρουν χωρίς περαιτέρω επεξεργασία τα χαρακτηριστικά των λήψεων της ψηφιακής μηχανής (αρχείων τύπου raw). β. Σειρά αρχείων προκαταρκτικής επεξεργασίας, τα οποία θα φέρουν χρωματική επεξεργασία σε χρωματικό χώρο rgb, χωρίς όμως επεμβάσεις στην έκταση των πεδίων λήψης και χωρίς επεξεργασία της οξύτητας ή διαχείριση άλλων φίλτρων. γ. Σειρά αρχείων επεξεργασμένων σε χρωματικό χώρο συμβατό με την τυπογραφική εκτύπωση (χρωματικός χώρος cmyk) και διαμορφωμένων σε συγκεκριμένες διαστάσεις καθ υπόδειξη του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μ.Θ.Σ., στα οποία θα εκτελεστεί η τελική ψηφιακή επεξεργασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του τυπογραφείου. Στη συγκεκριμένη μορφή τελικής επεξεργασίας θα παραδοθεί και το ψηφιοποιημένο υλικό της περίπτωσης (3) της παραγράφου (Α) του άρθρου 1 της παρούσης. 2.2 Ρητά συμφωνείται ότι για παραλλαγές, τροποποιήσεις, προσαρμογές και απεικονίσεις που διαφοροποιούνται από την αρχική μορφή των φωτογραφιών, σύμφωνα με τις ανάγκες του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μ.Θ.Σ., δεν απαιτείται η χορήγηση ειδικής άδειας. Ο ανάδοχος για τις ως άνω παραλλαγές, τροποποιήσεις, προσαρμογές και απεικονίσεις παρέχει με την παρούσα τη σχετική συναίνεση του άρθρου 16 του νόμου 2121/1993. ΑΡΘΡΟ 3 Διάρκεια έργου-μέθοδος εκτέλεσης έργου-παρακολούθηση και παραλαβή έργου 3.1. Η διάρκεια του έργου ορίζεται ως εξής: 2

5 α. Οι εργασίες που περιγράφονται στην περίπτωση (1) της παραγράφου (Α) του άρθρου 1 της παρούσας θα πρέπει να διεκπεραιωθούν από και το αργότερο έως β. Οι εργασίες που περιγράφονται στις περιπτώσεις (2) και (3) της παραγράφου (Α) του άρθρου 1 της παρούσας έχουν έναρξη την 26η Οκτωβρίου 2012 και καταληκτική ημερομηνία την 14η Δεκεμβρίου Την καλή εκτέλεση της σύμβασης και τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τους συμβατικούς όρους εκτέλεσης του έργου θα παρακολουθεί υπάλληλος της Υπηρεσίας. Για την ορθή παρακολούθηση του έργου ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει τμηματικά το φωτογραφικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή που θα του προσδιοριστεί από το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μ.Θ.Σ. και ανάλογα με τις εντολές που λαμβάνει από αυτό, ώστε να διενεργείται αξιολογικός έλεγχος με σκοπό την διασφάλιση της ποιοτικής εκτέλεσης του έργου. Στο πλαίσιο αυτό το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μ.Θ.Σ. έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο τη διενέργεια επαναληπτικών φωτογραφικών λήψεων, οι οποίες θα πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 3.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει αυτοπροσώπως στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μ.Θ.Σ. το υλικό από την εκτέλεση του έργου εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, όπως αυτά σαφώς ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η παράδοση θεωρείται εμπρόθεσμη και προσήκουσα, όταν ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών για την κάθε μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου (Α) του άρθρου 1. Η παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής που εκδίδει η Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας, η οποία ελέγχει τα τελικώς παραδοτέα ως προς την ποσότητα και την ποιότητα. 3.4 Σε περίπτωση που η Επιτροπή απορρίψει όλη ή μέρος της εργασίας λόγω παράβασης των συμβατικών όρων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει εκ νέου τα παραδοτέα, διορθωμένα σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός χρονικής προθεσμίας που θα τάξει η Υπηρεσία. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα ή αρνηθεί τη διόρθωση των παραδοτέων, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 4 Μεταβίβαση δικαιωμάτων-αμοιβή 4.1 Ο Ανάδοχος με την παρούσα μεταβιβάζει αμετάκλητα στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μ.Θ.Σ. το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων επί των φωτογραφιών, καθώς και εκείνων της εκμεταλλεύσεώς τους, συνάμα δε παρέχει στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μ.Θ.Σ. την αμετάκλητη, αποκλειστική, ανεπιφύλακτη και απεριόριστη άδεια να εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα αυτά και να ασκεί όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτά για απεριόριστο χρονικό διάστημα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 4.2 Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ύψους 23% ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, κατανεμημένου σε δύο (2) ισόποσα μέρη χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00) ευρώ έκαστο για την εκτέλεση αντίστοιχα αφενός των εργασιών της πρώτης (α) περίπτωσης της πρώτης (Α) παραγράφου του πρώτου (1) άρθρου της παρούσας, αφετέρου των εργασιών της δεύτερης (β) και τρίτης (γ) περίπτωσης της ίδιας παραγράφου. 4.3 Τα μέλη αποδέχθηκαν ότι το τίμημα αυτό είναι εύλογο, δίκαιο και ανταποκρινόμενο στις συνθήκες της αγοράς. Ο Ανάδοχος παραιτείται ρητά από οποιαδήποτε περαιτέρω οικονομική αξίωση απέναντι στο ΑΙΜΘΣ ή σε τρίτο, από την με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση των φωτογραφιών και την ενδεχόμενη πρόσθετη εμπορική αξία που θα αποκτήσουν, καθώς και από κάθε αξίωση για μέρος ή το σύνολο από οποιαδήποτε έσοδα προκύψουν από την κάθε είδους εκμετάλλευση αυτών και ειδικά από την πώληση εκδόσεων ή προϊόντων που φέρουν τις φωτογραφίες. 4.4 Σε περίπτωση που οι ανάγκες της φωτογραφικής τεκμηρίωσης της έκδοσης τυχόν επιβάλλουν την εκτέλεση περιορισμένου αριθμού επιπλέον φωτογραφικών λήψεων ή την αριθμητική αύξηση του προς επεξεργασία ψηφιοποιημένου υλικού, η αμοιβή του Αναδόχου θα υπολογίζεται με τιμή μονάδας για τις φωτογραφικές λήψεις σε παραδοτέα μορφή τελικής επεξεργασίας, που καθορίζεται στο ποσό των 5,90 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και αντίστοιχα για την επεξεργασία του ψηφιοποιημένου υλικού στο ποσό των 1,97 ευρώ για κάθε φωτογραφία. 4.5 Η πληρωμή της άνω αμοιβής θα λάβει χώρα με την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου. Για την πληρωμή της αμοιβής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής: 3

6 1) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου πρέπει να περιέχει κατά τρόπο σαφή τα στοιχεία που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τα οποία είναι κατ ελάχιστον τα εξής: Αριθμό, τυχόν σειρά και ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της Αναθέτουσας Αρχής. Επωνυμία και Διεύθυνση του Αναδόχου Συνολικό τίμημα σε ευρώ με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατεί την πληρωμή μέρους ή του συνολικού ποσού κάθε τιμολογίου, το οποίο δεν υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω. Το ποσό του τιμολογίου θα βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις: α) Κράτηση 3,072% για το ΜΤΠΥ στην αξία του τιμολογίου (χωρίς ΦΠΑ). β) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% για τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 2) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή. 3) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. Μετά την αποπληρωμή του τιμήματος ο Ανάδοχος υποβάλλει εξοφλητική απόδειξη. ΑΡΘΡΟ 5 Δηλώσεις και εγγυήσεις 5.1 Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι οι φωτογραφίες αποτελούν πρωτότυπο δημιούργημα, που ανήκει στην απόλυτη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή του. 5.2 Ομοίως, δηλώνει ότι οι φωτογραφίες είναι απαλλαγμένες από βάρη ή δικαιώματα τρίτων και ότι δεν αποτελούν αντιγραφή ή απομίμηση πνευματικού δημιουργήματος τρίτων, καθώς και ότι δεν έχει εκχωρήσει, μεταβιβάσει, παραχωρήσει την άδεια χρήσεως ή εκμεταλλεύσεως αυτών σε τρίτο. 5.3 Περαιτέρω, δηλώνει, ότι κανένας τρίτος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προστηθείς του Αναδόχου ή μη, ή με οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενος με αυτόν, δεν διατηρεί δικαίωμα ή αξίωση από τις φωτογραφίες. ΑΡΘΡΟ 6 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 6.1 Ο Ανάδοχος με την παρούσα σύμβαση μεταβιβάζει, εκχωρεί και παραχωρεί αμετάκλητα, ανεπιφύλακτα και αποκλειστικά προς το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μ.Θ.Σ. και αυτό, με την παρούσα σύμβαση, αποκτά χρονικά απεριόριστα στην Ελλάδα και το εξωτερικό όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν και ασκούνται επί των φωτογραφιών. Μόνο το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μ.Θ.Σ. εφεξής δικαιούται στη χρήση και εκμετάλλευση των δικαιωμάτων αυτών, στην αδιακώλυτη άσκηση όλων των εξουσιών που απορρέουν από αυτά στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, και την καθ οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω διάθεσή τους για όλη τη διάρκεια ισχύος των πνευματικών δικαιωμάτων, χωρίς ο Ανάδοχος να έχει οποιαδήποτε περαιτέρω αξίωση προς τούτο μετά την εξόφληση του συμφωνηθέντος τιμήματος της παρ. 4.2 της παρούσας. 6.2 Ο Ανάδοχος έναντι αποκλειστικώς και μόνο του αντιτίμου της παρ. 4.2 της παρούσας, που αποτελεί το νόμιμο κατ άρθρο 32 του ν. 2121/1993 χρηματικό αντίτιμο, μεταβιβάζει, εκχωρεί και παραχωρεί αμετάκλητα, ανεπιφύλακτα και αποκλειστικά προς το ΑΙΜΘΣ και αυτό αναδέχεται και αποκτά το σύνολο των περιουσιακών δικαιωμάτων επί των φωτογραφιών και των εξουσιών που απορρέουν από αυτά. Σε αυτά περιλαμβάνονται ενδεικτικά το δικαίωμα εγγραφής και άμεσης ή έμμεσης, προσωρινής ή μόνιμης αναπαραγωγής των φωτογραφιών με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, το δικαίωμα διασκευής, προσαρμογής ή μετατροπής της συγκεκριμένης απεικόνισης, το δικαίωμα παραγωγής προϊόντων με τη χρήση αυτών, το δικαίωμα διάθεσης και πώλησης προϊόντων που φέρουν τις φωτογραφίες, το δικαίωμα επίθεσης, ανάρτησης ή αποτύπωσης σε κινητά, ακίνητα και εξωτερικούς χώρους, το δικαίωμα απεριόριστης δημόσιας προβολής παντοιοτρόπως και παρουσίασης στο κοινό, θέσης σε κυκλοφορία και χρήσης δημοσία ή μη για οποιοδήποτε σκοπό και το δικαίωμα μετάδοσης μέσω ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, κινητής τηλεφωνίας ή άλλων οπτικοακουστικών μέσων και ηλεκτρονικών ή τεχνικών τρόπων ενσύρματα ή ασύρματα ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω 4

7 δορυφόρων, το δικαίωμα απεριόριστης δημοσίευσης και έκθεσης με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων και του διαδικτύου, τέλος δε το δικαίωμα μεταβίβασης όλων των ανωτέρω εξουσιών, ολικά ή μερικά σε τρίτους της απολύτου επιλογής του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μ.Θ.Σ., έναντι οικονομικού ανταλλάγματος ή με δωρεάν διάθεση. 6.3 Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι τυχόν επιχείρημα ελκόμενο από το ηθικό δικαίωμα του πνευματικού δημιουργού δεν μπορεί να παραβλάψει ή να παρεμποδίσει την ελεύθερη χρήση ή τη εμπορική εκμετάλλευση των φωτογραφιών σε όλες τις εφαρμογές και σε όλα τα μέσα στο πλαίσιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, των διατάξεων περί πνευματικών δικαιωμάτων και του αθέμιτου ανταγωνισμού. 6.4 Η αναγνώριση της ταυτότητας του Αναδόχου θα αναγράφεται στην έκδοση και θα προωθείται από το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μ.Θ.Σ. στο βαθμό που δεν παρακωλύεται η χρήση και η εκμετάλλευση του έργου. Ο Ανάδοχος δικαιούται να συμπεριλάβει το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μ.Θ.Σ. στο πελατολόγιό του, που διατηρεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. ΑΡΘΡΟ 7 Αποζημιώσεις-Ευθύνη-Έκπτωση Αναδόχου 7.1 Αν οποιοσδήποτε τρίτος προβάλλει δικαιώματα επί του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει με δαπάνες του και με δική του νομική κάλυψη να διευθετήσει τη διαφορά. Αν όμως το αποτέλεσμα δικαιώσει τον τρίτο, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παράβασης του άρθρου 4 της παρούσας, ο Ανάδοχος θα ευθύνεται να ανορθώσει κάθε ζημία θετική και αποθετική του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μ.Θ.Σ. 7.2 Σε περίπτωση παράβασης ενός εκ των όρων της παρούσας, που συμφωνούνται στο σύνολό τους ως ουσιώδεις, θεμελιώνεται δικαίωμα αποζημιώσεως θετικής και αποθετικής από το μέρος που ζημιώθηκε. 7.3 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος με υπαιτιότητά του δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές προθεσμίες ή σε εκείνες που τάσσονται από την Υπηρεσία κατά την παράδοση του υλικού ή κατά τη διαδικασία διόρθωσης των παραδοτέων, επιβάλλεται πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: α) Για καθυστέρηση ίση με χρονικό διάστημα μέχρι του ¼ του χρόνου παράδοσης, ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β) Για καθυστέρηση ίση με χρονικό διάστημα από ¼ έως ½ του χρόνου παράδοσης, ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόσθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράδοσης των περιπτώσεων α) και β) προκύπτει κλάσμα ημέρας, υπολογίζεται σαν ολόκληρη μέρα. γ) Για καθυστέρηση ίση με χρονικό διάστημα παραπάνω από ½ του χρόνου παράδοσης, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ. Τα άνω ποσά εισπράττονται είτε από παρακράτηση μέρους συμβατικού τιμήματος που οφείλεται στον Ανάδοχο. 7.4 Κατά πάσα περίπτωση και ιδίως εάν ο Ανάδοχος δεν ανταποκριθεί καθόλου στις συμβατικές υποχρεώσεις του ή παραδώσει πολύ μικρό αριθμό φωτογραφιών και σε κάθε άλλη περίπτωση που το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μ.Θ.Σ. έχει δεν έχει συμφέρον στην εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με αιτιολογημένη απόφαση της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται το συμβατικό τίμημα και το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο ΜΘ.Σ. δικαιούται να προβεί στην υλοποίηση του έργου με καταλογισμό της δαπάνης σε βάρος του Αναδόχου. Παράλληλα, το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μ.Θ.Σ. δικαιούται να προβεί στις νόμιμες ενέργειες περί αποκλεισμού του Αναδόχου από τους διαγωνισμούς των δημοσίων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών. ΑΡΘΡΟ 8 Υπαναχώρηση-Παραίτηση-Τροποποίηση 8.1 Τα μέλη παραιτούνται ρητά και αμετάκλητα του δικαιώματος υπαναχώρησης από την παρούσα. 8.2 Τροποποίηση ή λύση της παρούσας έχει ισχύ μόνο εφόσον καταρτιστεί εγγράφως. 5

8 8.3 Η αδυναμία ή καθυστέρηση από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη να ασκήσει οποιοδήποτε συμβατικό δικαίωμα που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση δε θεωρείται ότι αποτελεί παραίτησή του από αυτό. ΑΡΘΡΟ 9 Επιφυλάξεις Το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να μην χρησιμοποιήσει, θέσει σε κυκλοφορία ή εμπορικά εκμεταλλευθεί τις φωτογραφίες κατά την κρίση του. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε τη χρήση των φωτογραφιών ελεύθερα και να τις αποσύρει από την κυκλοφορία. Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι δεν θα διατηρεί καμία αξίωση αποζημίωσης από την αιτία αυτή. ΑΡΘΡΟ 10 Μερική ακυρότητα Τυχόν ακυρότητα μέρους της σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα του συνόλου της. Τα μέρη υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τον άκυρο όρο με άλλον έγκυρο, το περιεχόμενο του οποίου πρέπει να ανταποκρίνεται στον σκοπό και την οικονομική αξία της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 11 Επίλυση διαφορών-εφαρμοστέο δίκαιο Η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου (ΠΔ 118/2007), Τις διατάξεις για τη σύμβαση έργου (681επ.ΑΚ) και εν γένει από το ελληνικό ιδιωτικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που θα προκύψει από τις διατάξεις της παρούσας επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα σε πέντε (5) πρωτότυπα υπογεγραμμένα από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο εκάστου των μερών, εκ των οποίων τρία (3) έλαβε το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών και ένα (1) ο Ανάδοχος. Για το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδονικών & Θρακικών Σπουδών Οι συμβαλλόμενοι Για τον Ανάδοχο Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Αγγελική Στρατή Αρχαιολόγος Λάμπρος Κυριακού 6

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. 3.044,25 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) με δικαίωμα προαίρεσης ή απομείωσης έως 30% ΣΥΜΒΑΣΗ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. 3.044,25 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) με δικαίωμα προαίρεσης ή απομείωσης έως 30% ΣΥΜΒΑΣΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.16 12:10:15 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΧΣΗ465ΦΘ3-899 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 22 Απριλίου 2013. «Συντήρηση τοιχογραφιών καθολικού Μονής Προδρόμου Σερρών» ΣΥΜΒΑΣΗ

Καβάλα, 22 Απριλίου 2013. «Συντήρηση τοιχογραφιών καθολικού Μονής Προδρόμου Σερρών» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 12 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 14 651 10 ΚΑΒΑΛΑ ΕΡΓΟ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Υλοποίησης του έργου «Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου ανάπτυξης-επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)»

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_3_1_ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ_2013

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_3_1_ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ_2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_3_1_ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ_2013 ή / και ΥΠ_1_ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ_ ΚΕΦ_3_2_ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ_2013 Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθ 38/ 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΑΔΑ:Β45Ν469078-ΚΘΩ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθ 38/ 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΑΔΑ:Β45Ν469078-ΚΘΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 372/14. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β. Δεν απαιτείται

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 372/14. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β. Δεν απαιτείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ HM./NIA : 23/12 /2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ AΡ. ΠΡΩΤ. 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 15710/24.12.2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

109) της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου»,

109) της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου», ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Στην Αθήνα σήμερα την 2015 και στην έδρα (λεωφ. Βασιλίσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 167/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΑΙ. του ΗΡΩΔΗ-ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΔΑΚΟ. Για την υλοποίηση του έργου

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 167/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΑΙ. του ΗΡΩΔΗ-ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΔΑΚΟ. Για την υλοποίηση του έργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 167/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΑΙ του ΗΡΩΔΗ-ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΔΑΚΟ Για την υλοποίηση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» Συμβατικού Τιμήματος 2.589.303,38

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Αρ.Μελέτης: 7 /2015 Ημερομηνία: 24/02/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. [ ] ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ Γ Α Ι Α Ο Σ Ε Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ [ ] ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της ΓΑΙΑΟΣΕ για την καταγραφή & αξιολόγηση Τροχαίου Υλικού» AΘΗΝΑ, [ ] 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Εγνατία 154 (εντός ΔΕΘ-HELEXPO), Τ.Κ. 546 36, Τ: 003 2310 240002, Τ+F: 003 2310 281567,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/196853/116447/9873 Ηµ/νία: 15/07/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΙΠΚΑ/196853/116447/9873 Ηµ/νία: 15/07/2015 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» ΑΔΑ: 769Σ465ΦΘ3-ΓΕΜ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.15 12:51:19 EEST Reason: Location: Athens Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» για τις ανάγκες

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΠΕΡΓΚΟΛΩΝ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» για τις ανάγκες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 09:31:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΞΥΑ465ΦΘ3-Κ20 Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/45508/25001/1435

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μακρυγιάννη Ελένη Τραϊανούπολη, 09/07/2014 Τηλ.: 2551061000 Αρ. Πρωτ. 617 Φαξ: 2551061000 Email: info@evros-delta.

Πληροφορίες: Μακρυγιάννη Ελένη Τραϊανούπολη, 09/07/2014 Τηλ.: 2551061000 Αρ. Πρωτ. 617 Φαξ: 2551061000 Email: info@evros-delta. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Μακρυγιάννη Ελένη Τραϊανούπολη, 09/07/2014 Τηλ.: 2551061000 Αρ. Πρωτ. 617

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001606158 2013-09-05

13PROC001606158 2013-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κανελλοπούλου 2 & Μεσογείων,10177 Αθήνα, Τ 2106988509, F 2106988586, www.asylo.gov.gr Αθήνα, 5/9/2013 Αρ. Πρωτ.: 5555 13PROC001606158 2013-09-05 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23%

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για σύναψη σύμβασης προμήθειας αναλωσίμων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Διαβάστε περισσότερα