ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: , FAX:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143"

Transcript

1 Μονάδα διάγνωσης A:Η μονάδα διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω καυστήρες: Σύνδεση της μονάδας δοκιμής Συνδέστε την μονάδα δοκιμής ως ακολουθως: (1).Συνδέστε το μέρος του καλωδίου ελέγχου με το καλώδιο της δέσμης. (2). Συνδέστε το μέρος του καλωδίου της μονάδας δοκιμής με το καλώδιο της δέσμης και συνέστε το μέρος του καλωδίου. (3). Συνδέστε τον 8πολικό επίπεδο σύνδεσμο με τη μονάδα δοκιμής Σημείωση Ο 8πολικός σύνδεσμος(3) δεν μπορεί να συνδεθεί με τη μονάδα διάγνωσης προτού προχωρήσει με τη σύνδεση όπως υποδεικνύεται παραπάνω. Μην αποσυνδέετε το μέρος του καλωδίου (2)της μονάδας διάγνωσης από το μέρος του καλωδίου ελέγχου(1) μέχρι την επόμενη τρέχουσα περίοδο του καυστήρα. Όταν ο 8πολικός επίπεδος σύνδεσμος συνδεθεί μέσα στη μονάδα δοκιμής, ο καυστήρας και η μονάδα δοκιμής είναι ανοιχτά. Ρυθμίστε το κοντρόλ στη μέγιστη παραγωγή θερμότητας. Πιέστε το κουμπί D για το πίο πρόσφατο σφάλμα το οποίο εμφανίζεται σαν 3-ψήφιο νούμερο στην οθόνη. Η λίστα στις σελίδες 3-4 περιγράφουν τα λάθη και τις ζημίες. Προσοχή! Ακολουθήστε τη σωστή σειρά κατά τη σύνδεση των στοιχείων

2 Β: Το καλώδιο του αντάπτορα πρέπει να χρσησιμοποιηθεί επιπλέον για τον παρακάτω καυστήρα μαζί με τον 8-πολικό ΜΙΝΙ TIMER σύνδεσμο στοιχείου ελέγχου: Οδηγίες Το καλώδιο του αντάπτορα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να ενώσει τη μονάδα διάγνωσης με τους καυστήρες μαζί με τον 8-πολικό MINI TIMER σύνδεσμο (2,8 mm σύνδεσμο). Ενώστε τη μονάδα διάγνωσης όπως παρακάτω(βλ. διάγραμμα): (1)Συνδέστε το καλώδιο του αντάπτορα με το καλώδιο της μονάδας διάγνωσης. (2) Απσυνδέστε το καλώδιο ελέγχου από το καλώδιο της δέσμης (3) Συνδέστε το καλώδιο του αντάπτορα με το καλώδιο της δέσμης και με το καλώδιο ελέγχου. (4) Συνδέστε το 8-πολικό επίπεδο σύνδεσμο με τη μονάδα διάγνωσης. Σημείωση Ο 8πολικός σύνδεσμος(4) δεν μπορεί να συνδεθεί με τη μονάδα διάγνωσης προτού προχωρήσει με τη σύνδεση όπως υποδεικνύεται παραπάνω. Μην αποσυνδέετε το μέρος του καλωδίου (3)της μονάδας διάγνωσης από το μέρος του καλωδίου ελέγχου(2) μέχρι την επόμενη τρέχουσα περίοδο του καυστήρα. Προσοχή! Ακολουθήστε τη σωστή σειρά κατά τη σύνδεση των στοιχείων C:Όλοι οι συμβατοί καυστήρες διάγνωσης συνδέονται με τον εξής τρόπο: Σύνδεση της JE μονάδας διάγνωσης με την μονάδα ελέγχου: Συνδέστε το πρώτο από το καλώδιο της Συνδέστε το πρώτο από το καλώδιο της δέσμης της μονάδας διά- δέσμης της μονάδας διάγνωσης (6-πολικό γνωσης (6-πολικό επίπεδο σύνδεσμο κόκκινο) με την μονάδα ελέγχου επίπεδο σύνδεσμο καφέ) με την μονάδα,μονάδα (μπλε και άσπρη). ελέγχου,τερματικό 30 (σταθερά -). Συνδέστε το πρώτο από το καλώδιο της δέσμης της μονάδας διάγνωσης (6-πολικό επίπεδο σύνδεσμο μπλε και λευκό) με την μονάδα ελέγχου,τερματικό 30 (σταθερά +). Στη συνέχεια γυρίστε τον καυστήρα

3 Μήνυμα στην οθόνη μετά το άνοιγμα: AF Αναλαμπή = πρόσφατο λάθος που εμφανίζεται με ένα σήμα φωτισμού. =Σύμβολο για τον καυστήρα. Μήνυμα στην οθόνη μετά το πάτημα του κουμπιού D: AF = πρόσφατο λάθος Diag.(π.χ 064) =κωδικός διάγνωσης =Σύμβολο για τον καυστήρα Κουμπί πατήστε τον κωδικό διάγνωσης Κουμπί διαγράψτε τα αποθηκευμένα λάθη(πιέστε και τα δύο κουμπία μαζί) Κουμπί διακόπτης δια μέσου του οποίου σώζονται λάθη από το F1 μέχρι το F5 εδώ υπάρχει ένα λάθος: Κουμπί διακόπτης δια μέσου του οποίου σώζονται λάθη -έχει διακοπεί η σύνδεση του καλωδίου από το F5 μέχρι το F1 διάγνωσης / καμία σύνδεση -ατέλεια στη μονάδα ελέγχου( δεν ανταποκρίνεται) -δεν ανάβει η μονάδα ελέγχου / καμία δύναμη στην μονάδα ελέγχου ` Λάθος μνήμης Διαγραφή της μνήμης Η μονάδα ελέγχου μπορεί να κρατήσει στη μνήμη πάνω από 5 λάθη Πιέστε και τα δύο κουμπιά L (εκτός από τον συμπληρωματικό καυστήρα D3W) ο οποίος μπορεί για να διαγράψετε από τη να διαβαστεί και να παρουσιαστεί στη μονάδα διάγνωσης μνήμη τα αποθηκευμένα λάθη Το πρόσφατο λάθος είναι γραμμένο στην τελευταία διαθέσιμη ρυθμι- F1-F5 ζόμενη μνήμη F1-F5. Αν όλες οι ρυθμίσεις είναι κατειλημμένες, ξαναγράφεται η ρύθμιση F5

4 000 Λειτουργία (κανένα λάθος) Προσοχή, μεγάλη τάση Ελέγξτε το δυναμό 002 Προσοχή,μικρή τάση Επαναφόρτιση μπαταρίας 004 Προσοχή,βραχυκύκλωμα στην έξοδο φρέσκου Σταματήστε το βραχυκύκλωμα/υπερφόρτωση αέρα του ανεμιστήρα 005 Προσοχή βραχυκυκλωμα στην προειδοποιητική Σταματήστε το βραχυκύκλωμα/υπερφόρτωση έξοδο 009 Το TRS κλείνει με το D ή ΗΑ/ΝΑ Ελέγξτε το σήμα TRS (Βοηθητική/δευτεροβάθμια κίνηση) 010 Σταματάει η υπέρταση Ελέξτε το δυναμό και τον φορτιστή μπαταρίας 011 Σταματάει η υπόταση Ελέξτε το δυναμό και τον φορτιστή μπαταρίας 012 Διακοπή υπερθέρμανσης στην αντλία Ελέγξτε για την απόφραξη του ζεστού αέρα του σωλήνα εισόδου και εξόδου,αφαιρέστε όπου είναι εφαρμόσιμο 013 Υπερθέρμανση στον αισθητήρα φλόγας Ελέξτε τα ηλεκτρικά καλώδια και τις συνδέσεις στην αντλία καυσίμου,ελέξτε το διακόπτη υπερθ. 014 Η διαφορά μεταξύ της υπερθέρμανσης και του Στους καυστήρες νερού, στο άνοιγμα του καυστηρυθμιζόμενου αισθητήρα είναι μεγάλη ρα(λίγο νερό) ανοίξτε το καπάκι της βαλβιδας θερμοκρασίας και ελέξτε τη ροή του νερού 015 Υπερβολική υπερθέρμανση Υπερθέρμανση 3 φορές στη σειρά 'κλειδώνει' τη μονάδα ελέγχου Σταματήστε την αιτία υπερθέρμανης Ξεκλειδώστε με την διαγραφή των λαθών από τη μνημη 017 Υπερθέρμανση Ελέξτε τον αισθητήρα υπερθέρμανσης 020 Διακοπή στο μπουζί Ελέξτε το μπουζί και το φις της αντίστασης(μόνο για 24V)και αντικαταστήστε όπου είναι απαραίτητο Ελέξτε τα καλώδια και τις συνδέσεις Ελέξτε τη σύνδεση στο ρελέ του μπουζί

5 Βραχυκύκλωμα στο ρελέ του μπουζί Βραχυκύκλωμα στο ρελέ του μπουζί Ελέξτε το μπουζί,αντικαταστήστε όπου είναι απαραιτητο Ελέξτε το μπουζί,αντικαταστήστε όπου είναι απαραίτητο 023 Διακοπή στο ρελέ του δυναμού Ελέξτε τα καλώδια και τις συνδέσεις 024 Βραχυκύκλωμα στο ρελέ του δυναμού Ελέξτε τις συνδέσεις στο μπουζί, αντικαταστήστε το δυναμό όπου είναι απαραίτητο 025 Βραχυκύκλωμα στην έξοδο διάγνωσης Σταματήστε το βραχυκύκλωμα 029/ / Διακυμάνσεις στην ταχύτητα, μηχανή του καυστήρα ή ατέλεια ελέγχου ταχύτητας Ελέγξτε την ταχύτητα της μηχανής, αντικαταστήστε τον ανεμιστήρα όπου είναι απαραίτητο. Ελέγξτε την ταχύτητα του ρελέ, αντικαταστήστε τον εκτυπωμένο πίνακα κυκλωμάτων όπου είναι απαραίτητο. Ελέγξτε τις συνδέσεις της μηχανής του ανεμιστήρα. 034 Διακοπή στο ρελέ της βαλβίδας νερού Ελέξτε τα ηλεκτρικά καλώδια και τις συνδέσεις Διακοπή σε ένα μέρος του ρελέ. Βραχυκύκλωμα σε ένα μέρος του ρελε. Ελέξτε τα ηλεκτρικά καλώδια και τις συνδέσεις Ελέγξτε το μέρος του ρελέ και αντικαταστήστε όπου είναι απαραίτητο 037 Διακοπή λόγω κυκλοφορητή Ελέγξτε την αντλία νερού, αντικαταστήστε του αυτοκινήτου όπου είναι απαραίτητο(d2w,d9w) 038 Διακοπή στο ρελέ του ανεμιστήρα του αυτοκινήτου Ελέγξτε τις συνδέσεις και τα καλώδια. Ελέγξτε το ρελέ του ανεμιστήρα του αυτοκινήτου και 039 Βραχυκύκλωμα στο ρελέ του ανεμιστήρα αντικαταστήστε όπου είναι απαραίτητο(d2w/d9w) 040 Βραχυκύκλωμα στο ρελέ βαλβίδας νερού Ελέγξτε το ρελέ της βαλβίδας νερού, αντικαταστήστε όπου είναι απαραίτητο (D2W,D9W) 041 Διακοπή στην έξοδο αντλίας νερού Ελέγξτε την αντλία νερού,καλώδια,συνδεσεις 042 Βραχυκύκλωμα στην έξοδο αντλίας νερού Ελέγξτε την αντλία νερού, σταματήστε το βραχυκύκλωμα

6 Βραχυκύκλωμα στο εξωτερικό τμήμα εξόδου /τρομπάκι Βραχυκύκλωμα στο τρομπάκι Σταματήστε το βραχυκύκλωμα/υπερφόρτιση Ελέγξτε το καύσιμο στο τρομπάκι, αντικαταστήστε όπου είναι απαραίτητο. 048 Διακοπή στο τρομπάκι Ελέγξτε τις συνδέσεις και τα καλώδια 050 Πολλές προσπάθειες έναρξης Η μονάδα ελέγχου 'κλέιδωσε' επειδή είχαμε πολλές διαδοχικές προσπάθειες έναρξης. Ελέγξτε τα αποθέματα καυσίμου και αέρα καυσης, ελέγξτε τα μπουζί και αντοκαταστήστε όπου είναι απαραίτητο. 'Ξεκλειδώστε' τη μονάδα διαγράφοντας τα λάθη από τη μνήμη. 051 Η φλόγα του αισθητήρα 'σβήνει'. φλόγα 'ανάβει' όταν τεθεί σε λειτουργία Η Ελέγξτε τον αισθητήρα φλόγας (D24W /D30W), αντικαταστήστε όπου είναι απαραίτητο 052 Δεν ξεκινάει/έχει ξεπεραστεί ο ασφαλής χρόνος Ελέγξτε τα αποθέματα καυσίμου και αέρα καύσης. Ελέγξτε τα μπουζί και αντικαταστήστε όπου είναι απαραίτητο 053 Δυνατή διακοπή φλόγας Ο καυστήρας ανάβει (αναγνωρίζει τη φλόγα), 054 Μεγάλη διακοπή φλόγας αλλά σε κάποιο επίπεδο σταματάει. Ελέγξτε την 055 Μεσαία διακοπή φλόγας ταχύτητα του ανεμιστήρα. 056 Μικρή διακοπή φόγας Όταν η καύση είναι εντάξει,ελέγξτε τον αισθητήρα θερμοκρασίας και αντικαταστήστε όπου είναι απαραίτητο. 057 Ατέλεια στον αισθητήρα θερμοκρασίας, Βραχυκύκλωμα ή λανθασμένη σύνδεση Ελέγξτε το φις στην σύνδεση με τον αισθητήρα θερμοκρασίας (D24W / D30W) 058 Η φλόγα συνεχίζεται Ελέγξτε τον αισθητήρα φλόγας 059 Αυξάνεται η θερμοκρασία του νερού Ελέγξτε τη ροή του νερού

7 Διακοπή στο θερμοστάτη Βραχυκύκλωμα στο θερμοστάτη Ελέγξτε τη σύνδεση στο φις μεταξύ του αισθητήρα θερμοκρασίας και των καλωδίων. Ελέγξτε τον αισθητήρα θερμοκρασίας στον πίνακα κυκλωμάτων. Πιθανόν να χρειαστεί να ελέγξετε τον αισθητήρα θερμοκρασίας απ'έξω.για καυστήρες νερου, ελέγξτε τον αισθητήρα θερμοκ 062 Διακοπή στο ποτενσιόμετρο Ελέγξτε τα ηλεκτρικά καλώδια και τις συνδέσεις 063 Βραχυκύκλωμα στο ποτενσιόμετρο στη συσκευη ελέγχου και αντικαταστήστε όπου είναι απαραίτητο. 064 Διακοπή στον αισθητήρα φλόγας Ελέγξτε τις συνδέσεις στο φις του αισθητήρα 065 Βραχυκύκλωμα στον αισθητήρα φλόγας φλόγας με τα καλώδια. Ελέγξτε τον αισθητήρα φλόγας και αντικαταστήστε όπου είναι απαραίτητο 071 Διακοπή στον αισθητήρα υπερθέρμανσης Ο αισθητήρας υπερθέρμανσης δίνει τιμές πέρα 072 Βραχυκύκλωμα στον αισθητήρα υπερθέρμανσης από το κανονικό. Ελέγξτε τη σύνδεση /092 Η θερμοκρασία στον αισθήτηρα θερμοκρασίας αυξάνεται πολύ γρήγορα Για καυστήρες νερού:κάνουμε εξαέρωση και ελέγχουμε τη ροη του νερού. 093/094 Πλακέτα Off Αντικαταστήστε τη μονάδα ελέγχου Ο εσωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας Αντικαταστήστε τη μονάδα ελέγχου ή χρησιμοπαρουσιάζει ατέλεια στη μονάδα ελέγχου ποιήστε εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας 091 Παρέμβαση εξωτερικής τάσης Σταματήστε την παρέμβαση της τάσης 255 Διαγραφή λαθών από τη μνήμη

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Σύστημα ρύθμισης R1 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3062801_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

Opentherm Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης χώρου AD 301

Opentherm Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης χώρου AD 301 GR Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης χώρου Opentherm Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης χώρου AD 301 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης 125027-AA Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...2 1.1 Γενικά...2 2 Τοποθέτηση της εγκατάστασης...3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH Eduard-Haas-Str.

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT / COMFORT ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ. Οικογένεια:Επίτοιχοι Λέβητες Οµάδα: Έκδοση 1 της 01 Ιούνιου 2001 Αναθεώρηση 1 20 Μάρτιος 2002

COMPACT / COMFORT ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ. Οικογένεια:Επίτοιχοι Λέβητες Οµάδα: Έκδοση 1 της 01 Ιούνιου 2001 Αναθεώρηση 1 20 Μάρτιος 2002 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Οικογένεια:Επίτοιχοι Λέβητες Οµάδα: COMPACT / COMFORT Έκδοση 1 της 01 Ιούνιου 2001 Αναθεώρηση 1 20 Μάρτιος 2002 MT2002CAL003701011 Αντικαθιστά την έκδοση 1 2 Εγχειρίδιο κατάρτισης ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών λέβητα πετρελαίου

Εγχειρίδιο οδηγιών λέβητα πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών λέβητα πετρελαίου Οδηγός εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Μοντέλο 200/250/350 NHC Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή χρήση της συσκευής. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αν ο χρήστης αποτύχει να Πριν από την εγκατάσταση εγκατάσταση. Ο λέβητας αερίου δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρο που δεν προστατεύεται από τη βροχή και τα καιρικά φαινόµενα. Εάν πρέπει να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31 el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύμβολα.... 3 1.1 Ερμηνεία συμβόλων..................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΑ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55

Καυστήρες αερίου... 2-28. Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 VG 2.120 D VG 2.160 D VG 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες αερίου... 2-28 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki gazowe... 29-55 gr pl ru, es... 4200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h Ηλεκτρική σύνδεση 4 Ηλεκτρική σύνδεση Κίνδυνïς: Ηλεκτρïπληîία! B Πριν αρ ίσετε την εργασία διακüψτε ïπωσδήπïτε την παρï ή ρεύµατïς απü τï δίκτυï (ασφάλεια, διακüπτης LS). 4.2 Σύνδεση θερµïστατών B Κατεâάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σωστή χρήση για αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας Ευχαριστούμε που αγοράσατε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο. Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης Λέβητες Πετρελαίου Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης, συντήρησης και χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ LST-58K Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του συστήματος. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, το εγχειρίδιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό Οδηγίες σέρβις Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας και την εκτέλεση εργασιών σέρβις 7 747 006 140 12/2006 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Protherm Lion 24 KKV, 28 KKV, 28 KKO

Protherm Lion 24 KKV, 28 KKV, 28 KKO Protherm Lion 24 KKV, 28 KKV, 28 KKO O αύξοντας αριθμός του μοντέλου φαίνεται στη πλάκα που είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος της ηλεκτρικής καμπίνας του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου βρίσκεται στη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-11 CGB-20 CGB-K-20 CGB-24 CGB-K-24 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Λέβητες kombi Λέβητες θέρμανσης Λέβητες kombi Wolf

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe. ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης

Οδηγίες συντήρησης. για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe. ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης 6303 7193 02/2004 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συντήρησης για λέβητα µε ψηφιακό αυτόµατο σύστηµα καύσης SAFe ιαβάστε προσεκτικά πριν από τις εργασίες συντήρησης Περιεχόµενα 1 Ασφάλεια..................................................

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του

Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Καλώς ορίσατε στο κόσμο του Κρατάτε στα χέρια σας το εγχειρίδιο του ελεγκτή θερμοκρασιών ζεστού νερού χρήσης. Με απλά λόγια και παραδείγματα, θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τις κυριότερες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην ρίχνετε νερό μέσα στη μονάδα της αντλίας θερμότητας αέρα-νερού. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ηλεκτρικά εξαρτήματα. Αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά RC2. Βασικοί προγραμματιζόμενοι. Ελεγκτές με επικοινωνία. δεδομένων TTL για Ψυκτικές μονάδες ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Σειρά RC2. Βασικοί προγραμματιζόμενοι. Ελεγκτές με επικοινωνία. δεδομένων TTL για Ψυκτικές μονάδες ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Σειρά RC2 Πίνακας ελέγχου 220 V ψυγείων και θαλάμων μέχρι και 2,5 ΗΡ Βασικοί προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές με επικοινωνία δεδομένων TTL για Ψυκτικές μονάδες 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV

Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV O αύξον αριθμός του λέβητα φαίνεται στη πλακέτα που είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος του πίνακα ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου είναι προσβάσιμος εφόσον αφαιρεθεί το μπροστινό

Διαβάστε περισσότερα

CA 24 SE SPEED. Οδηγίες χρήσης.

CA 24 SE SPEED. Οδηγίες χρήσης. CA 4 SE SPEED Οδηγίες χρήσης. Πίνακας ελέγχου πρασινο κίτρινο κόκκινο LED ηλεκτρικής τροφοδοσίας Σβηστό - Λέβητας χωρίς ηλεκτρολογική σύνδεση Αναβοσβήνει αργά - Λέβητας με ηλεκτρολογική σύνδεση, αλλα ανενεργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ RF Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης σελ.2. WIRELESS - manual issue 01/2013 rev. 02

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ RF Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης σελ.2. WIRELESS - manual issue 01/2013 rev. 02 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ RF Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης σελ.2 GR WIRELESS - manual issue 01/2013 rev. 02 ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ISOFAST C & F 35 EA

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ISOFAST C & F 35 EA ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ISOFAST C & F 35 EA Σελίδα 2 του Γαλλικού Manual Άναμμα / σβήσιμο λέβητα Άναμμα : βεβαιωθείτε ότι: Ο λέβητας τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα Ο διακόπτης του αερίου είναι ανοιχτός Κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw

IGNIS PELLET 35/65 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw IGNIS PELLET 35/65 ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ IGNIS 35/65 kw [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος ΛΕΒΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΠΕΛΛΕΤ

Διαβάστε περισσότερα