«Ο ρόλος των Bιοϊατρικών Bιβλιοθηκών στο πλαίσιο μιας συνεργατικής δράσης»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ο ρόλος των Bιοϊατρικών Bιβλιοθηκών στο πλαίσιο μιας συνεργατικής δράσης»"

Transcript

1 «Ο ρόλος των Bιοϊατρικών Bιβλιοθηκών στο πλαίσιο μιας συνεργατικής δράσης» Ευαγγελία Λάππα, Phd, MScEcon Δ/ντρια Ιατρικής Βιβλιοθήκης Νοσoκομείου «ΚΑΤ», Επιστημ. Συν. ΤΕΙ Αθήνας

2 Βιβλιοθήκες και Internet, WEB, τεχνολογία Η επίδραση του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών στη διακίνηση τεράστιου όγκου των πληροφοριών δημιούργησε νέες ανάγκες- απαιτήσεις-δυνατότητες εργαλείαμεθοδολογίες τεράστια μεταβολή α. οργάνωση του ψηφιακού υλικού (τεκμηρίου) β. διακίνηση γ. αναζήτηση ανάκτησης πληροφοριακών δεδομένων

3 Όροι, όπως ιατρική Πληροφορική και ηλεκτρονικός φάκελος Υγείας, Τηλεϊατρική, αναδύθηκαν πρόσφατα δια μέσου της τεχνολογικής εξέλιξης, ως κρίσιμες προκλήσεις της ανθρωπότητας με στόχο την βελτίωση και αυτοματοποίηση των ιατρικών υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην συγχώνευση και στην συγκέντρωση της ιατρικής πληροφορίας σε μεγάλες και διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων με στόχο την εύκολη, άμεση και επιτυχή αναζήτηση ιατρικών πληροφοριών, τόσο από εξουσιοδοτημένους ερευνητές, όσο και από τους καταναλωτές υγείας

4 πρόκληση a. Η υπερδημοσίευση (excessive publication) (Η αναζήτηση και επιλογή έγκυρων πληροφοριών στο διαδίκτυο αποτελεί κρίσιμη πρόκληση στο χώρο των βιβλιοθηκών και των κέντρων ψηφιακής πληροφόρησης) b. O πληροφοριακός υπερκορεσμός (Information overload) (Οι ιατρικοί βιβλιοθηκονόμοι καλούνται να διαχειριστούν ένα τεράστιο όγκο δεδομένων με κανόνες που διέπουν καθοριστικά τη χρήση προηγμένων μεθόδων της επιστήμης της πληροφόρησης, για την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που έχει δημιουργήσει και συνεχίζει να δημιουργεί το ψηφιακό περιβάλλον, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια ουσιαστικότερη προσέγγιση στο θέμα της αξιοποίησης της πληροφορίας) μόνο 15% δημοσιεύσεων σχετικά με ένα θέμα είναι χρήσιμα (Lock, 1999) c. H Ιατρική Επιστήμη που βασίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία (Evidence-Based Medicine)

5 MEDLINE διεθνής βιοϊατρική αρθρογραφία/ χρόνο Medical Articles per Year ?/ημέρα 1260/ημέρα 55/ημέρα Trials MEDLINE BioMedical

6 Σύμφωνα με πρόσφατες στατιστικές αναφορές της NLM η μέση ετήσια αύξηση των νέων καταχωρήσεων στη PubMed, από το 2002 έως και το 2007, είναι 4,5%, εκτός του έτους 2005 που ήταν 19,1%. Το ποσοστό της συνολικής αύξησης από το 2002 έως και το 2007 ανέρχεται σε 42,67%.

7 Δεδομένου ότι τα νοσηλευτικά ιδρύματα είναι πολύπλοκοι οργανισμοί, η δε λειτουργία τους βασίζεται στη διακίνηση της πληροφορίας μεταξύ πολλαπλών αποδεκτών, μέχρι σήμερα η διαχείριση του όγκου των δεδομένων, λόγω της πολυπλοκότητάς τους, είναι σχετικά αναποτελεσματική και παρουσιάζει υψηλό κόστος, ιδιαίτερα όταν επιχειρείται χωρίς τη βοήθεια ενός πληροφοριακού συστήματος.[1] Είναι σαφές, ότι ένα πληροφοριακό σύστημα προσαρμοσμένο στις ανάγκες ενός νοσηλευτικού οργανισμού, μπορεί να αυτοματοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τη διαχείριση της πληροφορίας και κατά συνέπεια να επιταχύνει τη λειτουργία του [1] M. M. Kuilboer, A.M. Van Wijk, Mees Mosseveld, J. Van Der Lei. Application of Information Technology. AsthaCritic: Issues in designing a Noninquisitive critiquing system for daily practice. J Amer Med. Informatics (2003), v.10(5):p

8 Οι ανάγκες διαχείρισης της βιοϊατρικής πληροφορίας καλύπτουν τις εξής απαιτήσεις: την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους ασθενείς την υποβοήθηση της αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων την παροχή πληροφοριών στη Διοικητική & Οικονομική, Ιατρική και Νοσηλευτική Υπηρεσία την υποστήριξη της Έρευνας και προαγωγή της Επιστήμης την ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος κάθε μονάδας προς το Υπουργείο Υγείας και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

9 προσέγγιση επιστημόνων πληροφόρησης Οι περισσότερες μελέτες στο χώρο των επιστημών πληροφόρησης, όπως είναι γνωστό, αναφέρονται στη διερεύνηση των πληροφοριακών αναγκών[1] των επαγγελματιών υγείας, καθώς και στη κατηγορία πληροφοριών που χρησιμοποιείται Μια προσέγγιση των επιστημόνων πληροφόρησης, που έχει υιοθετηθεί ευρέως από τότε που οι πληροφορίες άρχισαν να εμφανίζονται στο διαδίκτυο και αφορά για στις προϋποθέσεις ποιοτικής λειτουργίας ενός συστήματος λήψης απόφασης, υποστηρίζει ότι: α. η σωστή και αποτελεσματική λήψη παρόμοιων αποφάσεων προϋποθέτει αποτελεσματική διαχείριση της πληροφορίας β. οποιαδήποτε κλινική έρευνα πρέπει να στηρίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία (evidence)[2] [1] TC Strasser. The information needs of practicing physicians in Northeastern New York State. Bull Med Libr Assoc (1978), v. 66: p Για περισσότερα βλ. Stinson [et al] 1980, Northup [et al] 1983, Covell [et al] 1985, Osheroff [et al] 1991, Ely [et al] 1992, Guise [et al] [2] RB Haynes. Of studies, summaries, synopses and systems: the 4S evolution of services for finding current best evidence [editorial]. Evid. Based Ment Health 2001, v.4(2), p

10 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ/Τεκμηρίωση Η ανάγκη των επιστημών υγείας να έχουν βιβλιογραφικά δεδομένα άμεσα και σε οργανωμένη μορφή, όπως προσωπικά δεδομένα ασθενών (electronic patient record) ή κλινικά δεδομένα, που πηγάζουν από πληροφοριακά νοσοκομειακά συστήματα (Hospital Information Support Systems,HISS) ή από βάσεις δεδομένων, οδήγησε στη δημιουργία ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ οργανισμών διαχείρισης, οργάνωσης και τεκμηρίωσης των ιατρικών πληροφοριών

11 Κατά την δεκαετία του 70, συνεργατικές ερευνητικές ομάδες/ηπα άρχισαν να αντιμετωπίζουν τον όγκο κλινικών πληροφοριών με την ανάπτυξη εργαλείων τεχνολογιών πληροφόρησης. Κύριο έργο τους αποτελεί η συνεχής αναζήτηση ολοκληρωμένων αυτοματοποιημένων μηχανισμών επεξεργασίας, ανάκτησης και εκμετάλλευσης πληροφοριών από ετερογενείς συλλογές ψηφιακού υλικού, με σκοπό την από κοινού ανάπτυξη και την παροχή υπηρεσιών για το συγκεκριμένο πεδίο

12 Παραδείγματα ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Τεκμηρίωσης αποτελούν η Ιατρική βιβλιοθήκη και το κέντρο Βιοτεχνολογίας NCBI των Η.Π.Α., το Γερμανικό κέντρο Τεκμηρίωσης Βιοϊατρικής επιστήμης (DIMDI), το κέντρο συστηματικών αναθεωρήσεων του ομίλου Cοchrane Collaboration Ιδιαίτερα δημοφιλής αποτελεί: Εθνική Ιατρική Βιβλιοθήκη των ΗΠΑ Ομάδα του Πανεπιστημίου McMaster

13 Ρόλος ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ/Παραγωγοί: database /portals να συλλέγουν πρωτογενείς έγκυρες δημοσιεύσεις και να δημιουργούν βιβλιογραφικές πηγές & δικτυακές πύλες πληροφόρησης DIMDI - Medical Knowledge Online ΟΜΝΙ

14 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Συμπράττουν παροχείς τραπεζών δεδομένων, βιβλιοθήκες & ερευνητικά ιδρύματα συγκεκριμένων επιστημονικών πεδίων

15 συνέπεια του τεχνικού εκσυγχρονισμού & των συνεργατικών δράσεων Κεντρα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης Οι βιοιατρικές βιβλιοθήκες απέκτησαν νέα μορφή, δομή, νέα ονομασία αλλαγή ρόλου βελτίωσαν τρόπο παροχής υπηρεσιών με σκοπό την παροχή στους επαγγελματίες υγείας τεκμηριωμένη πληροφορία (Evidence Based Medicine Information), με την έννοια της άμεσης Επιστημονικής Πληροφόρησης στον κατάλληλο χρόνο και τόπο

16 Τι διαθέτει το μεταβαλλόμενο περιβάλλον της πληροφόρησης? ONLINE πρόσβαση στο: ψηφιακό περιεχόμενο επιστημονικών περιοδικών (ejournals) ψηφιακό κείμενο συγγραμμάτων (e-books) ψηφιακά αντικείμενα (objects) Υπηρεσίες υποστήριξης /προώθησης (για παράδειγμα στο Duke University Medical Center, οι βιβλιοθηκονόμοι προσφέρουν βοηθήματα εκμάθησης μεθόδων αναζήτησης στις βάσεις δεδομένων της Βιβλιοθήκης, σε χρήστες PDA online )/Garrison et al 2003) Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (παράδειγμα εφαρμογής στην κεντρική βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου Oulu Φιλανδία smart library που παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες όχι μόνο να αναζητούν βιβλιογραφικού τύπου πληροφορία μέσω του OPAC, αλλά ταυτόχρονα τους παρέχει πληροφορίες για τον χωροταξικό εντοπισμό των συγγραμμάτων & την καθοδήγηση τους μέσα από κατόψεις και ιδεατές διαδρομές)

17 Το πλαίσιο αυτών των συνεργασιών σταδιακά οδήγησε στην ανάπτυξη ανάπτυξη και καθιέρωση προτύπων που αποτέλεσε σοβαρό κίνητρο για την ανάπτυξη της αναγκαίας τεχνολογίας υποστήριξης των σχετικών διαδικασιών από το νέο τεχνολογικό περιβάλλον, όπως: στην ηλεκτρονική περιγραφή των τεκμηρίων (MARC, Duplin Core, MARC21),[1] ανάπτυξη νέων υπηρεσιών διαδανεισμού των βιβλιοθηκών (InterLibraryLoan/ISO 10161).[3] ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων, που ουσιαστικά υποστηρίζουν την αναζήτηση και ανάκτηση βιβλιογραφικών δεδομένων από ηλεκτρονικές βάσεις και καταλόγους σε όλο το εύρος διαθεσιμότητας που παρέχει το διαδίκτυο [1] C. Jenkins, D. Inman. Server-side Automatic metadata generation using qualified Duplin Core and RDF, in Kyoto International Conference on Digital Libraries. Digital Libraries: Research and Practice, 2000 p: [2] Για το πρωτόκολλο Z39.50 βλ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [3]ISO Information and Documentation Open Systems Interconnection Interlibrary Loan Application Service Definition.

18 Οφέλη των συνεργατικών δράσεων βελτίωσαν την πρόσβαση εξ αποστάσεως στο υλικό των βιβλιοθηκών, εξασφάλισαν αποτελεσματικότερη πρόσβαση στο χρήστη στο πληροφοριακό περιεχόμενο ενός τεκμηρίου συνέβαλαν στην πρόοδο και την επαγγελματική καθιέρωση των βιβλιοθηκονόμων και επιστημόνων πληροφόρησης στην ακαδημαϊκή κοινότητα η ανάπτυξη γόνιμων συνεργασιών μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων πληροφόρησης σε διεθνές επίπεδο. Αναφέρονται οι συνεργατικοί οργανισμοί OCLC, RLG, WLN στις Η.Π.Α. κ.τ.λ.

19 Διεθνείς τάσεις διαμόρφωσης του περιβάλλοντος πληροφόρησης Στον 21ο αιώνα, όπου οι οικονομικές εξελίξεις και η κοινωνική ανάπτυξη εξαρτώνται ουσιαστικά από την γνώση σε παγκόσμιο επίπεδο, οι δυνατότητες που προσφέρουν τόσο η υπολογιστική τεχνολογία, όσο και η εξελισσόμενη δικτυακή υποδομή, στην όλη ευθύνη διαχείρισης του τεράστιου όγκου πληροφοριών, είναι ένα πολύπλοκο ερευνητικό ζήτημα και η μελέτη του απαιτεί πολλαπλές προσεγγίσεις από ποικίλες επιστημονικές θεωρήσεις. H διεθνής βιβλιοθηκονομική κοινότητα αναπτύσσει διαρκώς νέες πρακτικές, που θα συμβάλλουν στην υπο-ανάπτυξη και διαμόρφωση του νέου περιβάλλοντος πληροφόρησης. Οι πρακτικές αυτές εστιάζονται κυρίως στον σχεδιασμό εύχρηστων και λειτουργικών προϊόντων και συστημάτων, καθώς και στη βελτίωση μηχανισμών για την ανταλλαγή και χρήση της επιστημονικής γνώσης

20 PubMed Central & HSR Scanning of back issues from inception (1966) complete! Should be available in PMC in early Fall OPEN ACCESS

21 Ελληνική πραγματικότητα Η αναφορά που προηγήθηκε δεν καλύπτει την ελληνική πραγματικότητα στους χώρους τεκμηρίωσης της πληροφορίας, σε αντίθεση με την διεθνή εικόνα, όπου οι βιβλιοθήκες έχουν μεταπλαστεί από παραδοσιακές βιβλιοθήκες συμβατικού περιεχομένου σε ψηφιακά κέντρα Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης

22 Ο ρόλος των ιατρικών Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Η διαχείριση των επιστημονικών πληροφοριών Η εκτενής χρήση αποθετηρίων δεδομένων Η αναζήτηση και η ανάκτηση έγκυρων πληροφοριών Η ικανότητα προώθησης της πληροφοριακής παιδείας στους χρήστες

23 Συνεργατικός ρόλος παίζει ΚΥΡΙΩΣ συνεργατικό ρόλο στη δημιουργία δικτύων βιοϊατρικής πληροφόρησης εξασφαλίζοντας τη διαχείριση καθώς και τη διάδοση επιστημονικών πληροφοριών μέσω του ρόλου αυτού συμβάλει στην εξέλιξη, αφενός της επιστήμης της πληροφόρησης και αφετέρου στη ποιότητα των υπηρεσιών και στην αποτελεσματικότητα που απαιτεί η διεκπεραίωση όλων των πληροφοριακών διεργασιών για τη πλήρη αξιοποίηση τους

24 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι τεχνολογικές εξελίξεις βελτιώνουν ουσιαστικά το τρόπο παροχής υπηρεσιών των Βιβλιοθηκών με σκοπό την παροχή στους επαγγελματίες υγείας τεκμηριωμένη πληροφορία (Evidence Based Medicine Information), με την έννοια της άμεσης επιστημονικής πληροφόρησης, στο κατάλληλο χρόνο και τόπο. Κυρίως, μέσω των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών των βιβλιοθηκών, παρέχεται υποστήριξη στην ευρύτερη συμμετοχή ερευνητικής και κλινικής δραστηριότητας Οι βιβλιοθηκονόμοι οικοδομούν την ικανότητα προώθησης της πληροφοριακής παιδείας, περιλαμβανομένων των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, στους φοιτητές βιοϊατρικών επιστημών για την αποτελεσματική χρήση των πηγών πληροφόρησης Ως αποτέλεσμα, αυτών των εξελίξεων οι βιβλιοθήκες μετατρέπονται πλέον από χώρους περιορισμένης χρήσης της γνώσης σε ζωτικούς χώρους ανοικτής πρόσβασης, οι δε παρεχόμενες βιβλιοθηκονομικές υπηρεσίες στο χρήστη παρέχονται όλο και περισσότερο σε ψηφιακή μορφή

25 Ο ΠΟΛΛΑΠΛΟΣ ΡΟΛΟς ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ? Δεδομένου ότι το διαδίκτυο αποτελεί ένα από τους βασικούς παράγοντες του δομικού μετασχηματισμού που συντελείται στον κοινωνικό χώρο των επιστημών, γεγονός αποτελεί στο χώρο της υγείας ότι η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, υπηρεσιών και ο ρυθμός παραγωγής πληροφοριών, απαιτεί τη μεθοδευμένη διαχείριση των ιατρικών πληροφοριών σε αυτοματοποιημένα συστήματα (Management Information Systems/ MIS), για την άμεση παροχή και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων στους χώρους υγείας. Η δημιουργία μοντέλων αξιοποίησης του τεράστιου όγκου της πληροφορίας και της γνώσης είναι το ζητούμενο?

26 NN/LM Ο συλλογικός κατάλογος που ανέπτυξε η NLM, με τη συνεργασία των βιβλιοθηκών-μελών, περιλαμβάνει (status ) Ιατρικές Βιβλιοθήκες των Η.Π.Α nnlm.gov or Η πλειοψηφία θεωρεί ότι οι ελληνικές ιατρικές β δεν είναι καλά εξοπλισμένες και επανδρωμένες

27 ΓΕΡΜΑΝΙΑ Medical Libraries Worldwide Here you will find medical libraries and their catalogues from all over the world. Deutschland - Germany (38) Grossbritannien - Great Britain (9) U.S.A. (128) Weitere Länder - Other Countries (46) 2150 ΝΟΣΟΚΟΜ 36% ΚΡΑΤΙΚΑ 8% ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

28 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ- ΠΟΛΟΣ ΕΛΞΗΣ οι ιατρικές βιβλιοθήκες καλούνται να παίξουν ένα τελείως διαφορετικό ρόλο ύπαρξης και να οριοθετήσουν την δυναμικότητα τους σε υψηλά επίπεδα. Από απλά βιβλιοστάσια αποθήκευσης βιβλίων και περιοδικών, έχουν μετατραπεί σε κέντρα τεκμηρίωσης και μονάδες πληροφόρησης ιατρικών πληροφοριών, που υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό τον κύριο στόχο του περιβάλλοντος που υπηρετούν, δηλαδή συμβάλλουν σε ένα ολοκληρωμένο ενιαίο πληροφοριακό και επικοινωνιακό περιβάλλον παροχής πληροφοριών.

29 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ- ορισμός «Η Βιβλιοθήκη είναι ο χώρος της οργάνωσης: μια αίθουσα που κατανέμεται από ευθύγραμμες διαδρομές ακολουθώντας την λογική της ταξινόμησης. Μια χαρτογράφηση που υπακούει σ έναν πίνακα περιεχομένων και σε μια ιεραρχία που αποτυπώνεται σε αριθμούς και σε γράμματα της αλφαβήτου» Ο συγγραφέας της ιστορίας της ανάγνωσης και των βιβλιοθηκών, Αλμπέρτο Μανγκέλ, στο βιβλίο του The Library at Night 2006[1] δίνει ένα νέο ορισμό της «βιβλιοθήκης»: [1] Βλ. A. Manguel. The library at night. Toronto 2006, σ. 12.

30 Σχολικές βιβλιοθήκες Μέχρι σήμερα μετά από 23 χρόνια ν.1566/1985 Χωρίς βιβλιοθήκη είναι ελληνικά σχολεία στη χώρα μας... Mόνο 499 σχολεία διαθέτουν... υπολειτουργούν "Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις", με τον οποίο και σύμφωνα με το άρθρο 43 θα ιδρύονταν βιβλιοθήκες σε κάθε σχολείο

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΧΡ. ΛΑΠΠΑ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΧΡ. ΛΑΠΠΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. ΠΙΤΣΙΟΣ «BIOΪΑΤΡΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Δ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ρωτήστε μας. IC-ICINFO 2012 BUDAPEST

Ρωτήστε μας. IC-ICINFO 2012 BUDAPEST Ρωτήστε μας. IC-ICINFO 2012 BUDAPEST : Ε. Λάππα, Phd, MScEcon Επαγγελματίας Πληροφοριών Υγείας 2 επιλογή βάσης 3 ΒΑΣΕΩΝ EBSCO/ Ε. ΛΑΠΠΑ γράψτε λέξη κλειδί ΒΑΣΕΩΝ EBSCO/ Ε. ΛΑΠΠΑ 4 σύνδεσμος σε.. αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση Δικτυοκεντρικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία Υγείας με χρήση SOA και Web Services Στεφανία Π. Μαυρογιαννέα Πειραιάς Δεκέμβριος 2011 Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ»

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ» Δόμνα Βασιλείου Μυλωνά 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφοριακή Παιδεία στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των Εικονικών Περιβαλλόντων Μάθησης

Η Πληροφοριακή Παιδεία στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των Εικονικών Περιβαλλόντων Μάθησης Η Πληροφοριακή Παιδεία στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των Εικονικών Περιβαλλόντων Μάθησης [Δημοσιευμένο στο περιοδικό «Ανοικτή Εκπαίδευση» (Open Education), τευχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Κατεύθυνση: Συστήματα Υπολογιστών Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με Θέμα: «Διερεύνηση της παρούσας κατάστασης και των

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή ιατρική πληροφορία και ηλεκτρονική υγεία

Διαδικτυακή ιατρική πληροφορία και ηλεκτρονική υγεία 27 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διαδικτυακή ιατρική πληροφορία και ηλεκτρονική υγεία Δ. Παπαδοπούλου 1, Α. Πέτσα 2 1 Νοσηλεύτρια, Χειρουργική Ειδικότητα, MSc in Health Management, ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο», 2Ειδικευόμενη ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Βαλσαμά Μαρία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Βαλσαμά Μαρία Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Βαλσαμά Μαρία ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Μαδυτινός Δημήτριος Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη διαδικτυακής πολυµεσικής εφαρµογής διαχείρισης ιατρικών δεδοµένων για ένα Κέντρο Υγείας»

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση πληροφοριών κυβερνητικών δημοσιευμάτων; εφαρμογές στα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαχείριση πληροφοριών κυβερνητικών δημοσιευμάτων; εφαρμογές στα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση Ειδική Γραμματέας Θεμάτων Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας, Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, Βιβλιοθηκών και Ιστορικών Αρχείων ΥΠΕΠΘ / Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΣΑΦΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΣΑΦΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΣΑΦΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2006

Διαβάστε περισσότερα

NDLTD Networked Digital Library of Theses and Dissertations

NDLTD Networked Digital Library of Theses and Dissertations ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συνδυαστική αναζήτηση και ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Η συνδυαστική αναζήτηση και ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Η συνδυαστική αναζήτηση και ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης, Πληροφόρηση & Εκπαίδευση Χρηστών lenaki@lib.uoc.gr Πόπη

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνουµε αυτή την εργασία στις οικογένειές µας που µας στήριξαν και ήταν πάντα στο πλάι µας κατά τη διάρκεια των σπουδών µας.

Αφιερώνουµε αυτή την εργασία στις οικογένειές µας που µας στήριξαν και ήταν πάντα στο πλάι µας κατά τη διάρκεια των σπουδών µας. Αφιερώνουµε αυτή την εργασία στις οικογένειές µας που µας στήριξαν και ήταν πάντα στο πλάι µας κατά τη διάρκεια των σπουδών µας. Ευχαριστίες Ευχαριστούµε θερµά όλους όσους συντέλεσαν στην ολοκλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φωτεινή Πολυμεράκη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

«Νέοι Ρόλοι και εξιότητες των Επαγγελματιών Πληροφόρησης»

«Νέοι Ρόλοι και εξιότητες των Επαγγελματιών Πληροφόρησης» ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας «Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας» ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των wikis στις βιβλιοθήκες: δημιουργία "δια δραστικών" συλλογών-αποθετηρίων γνώσης. Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη

Η χρήση των wikis στις βιβλιοθήκες: δημιουργία δια δραστικών συλλογών-αποθετηρίων γνώσης. Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη Περίληψη Η χρήση των wikis στις βιβλιοθήκες: δημιουργία "δια δραστικών" συλλογών-αποθετηρίων γνώσης. Το wiki της Βιβλιοθήκης του Μουσείου Μπενάκη Πανωραία Γαϊτάνου Βιβλιοθηκονόμος MSc Βιβλιοθήκη Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Greenstone, Λογισµικό δηµιουργίας ψηφιακής βιβλιοθήκης : παρουσίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική έκδοση περιοδικών ανοικτής πρόσβασης: Μία μελέτη περίπτωσης για τις ανθρωπιστικές επιστήμες

Ηλεκτρονική έκδοση περιοδικών ανοικτής πρόσβασης: Μία μελέτη περίπτωσης για τις ανθρωπιστικές επιστήμες Ηλεκτρονική έκδοση περιοδικών ανοικτής πρόσβασης: Μία μελέτη περίπτωσης για τις ανθρωπιστικές επιστήμες Εύη Σαχίνη, Βικτωρία Τσουκαλά, Νίκος Χούσος, Ιωάννα Ουρανία Σταθοπούλου και Χριστίνα Ελένη Πάσχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ μy/l 91 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΉ Σπουδαστές Μαραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα