Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων"

Transcript

1 Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Άσκηση 2 Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Με δεδομένο το σχεσιακό διάγραμμα, η υλοποίηση μιας βάσης σε MySQL. 2. Η εισαγωγή δεδομένων στη βάση. 3. Η υλοποίηση απλών ερωτημάτων mysql στη βάση. Βήμα 1: Υλοποίηση της βάσης Με δεδομένα το κείμενο προδιαγραφών, το ER και το σχεσιακό που δόθηκαν ως λύσεις στην προηγούμενη άσκηση (τις λύσεις που ανακοινώθηκαν και όχι την δική σας), υλοποιήστε ένα script σε MySQL το οποίο θα περιέχει: Την εντολή Create για τη βάση Τις εντολές Create για τους πίνακες της βάσης Το script θα πρέπει να τρέχει απευθείας και χωρίς λάθη σε MySQL. Θα το αποθηκεύσετε σε ένα αρχείο με όνομα create.txt, το οποίο αποτελεί το παραδοτέο του βήματος αυτού. Παράδειγμα ενός script για τη δημιουργία βάσης: CREATE DATABASE test; USE test; CREATE TABLE tbl1( col1 INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, col2 VARCHAR(20), col3 INT, PRIMARY KEY (col1) )ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=greek; CREATE TABLE tbl2( st1 INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, st2 INT NOT NULL, PRIMARY KEY (st1), FOREIGN KEY (st2) REFERENCES tbl1(col1) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE )ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=greek; Σημείωση: Για τις δηλώσεις ENGINE και DEFAULT CHARSET δείτε το Παράρτημα 3. Για τη χρήση scripts δείτε το Παράρτημα 2. Βήμα 2: Εισαγωγή στη βάση Για τη βάση που υλοποιήσατε στο προηγούμενο βήμα, υλοποιήστε ένα script σε MySQL το οποίο θα περιέχει 2 Insert εντολές για κάθε πίνακα της βάσης.

2 Το παραδοτέο του βήματος 2 είναι το αντίστοιχο script, το οποίο θα το αποθηκεύσετε σε αρχείο insert.txt. Παράδειγμα ενός script για την εισαγωγή δεδομένων στην προηγούμενη βάση: INSERT INTO tbl1(col2,col3) VALUES ('test_col1_1', 10); INSERT INTO tbl1(col2,col3) VALUES ('test_col1_2', 20); INSERT INTO tbl2(st2) VALUES (1); INSERT INTO tbl2(st2) VALUES (2); Βήμα 3: Ερωτήματα στη βάση Για τη βάση που υλοποιήσατε στο πρώτο βήμα, υλοποιήστε ένα script σε MySQL το οποίο θα περιέχει τα SQL queries που απαντούν στα ακόλουθα ερωτήματα: 1. Όλα τα στοιχεία των παιχνιδιών που έχουν εκδοθεί φέτος και περιέχουν τη λέξη Χ στον τίτλο τους ταξινομημένα κατά ημερομηνία έκδοσης, όπου Χ όποια λέξη θέλετε. 2. Όλα τα στοιχεία των παιχνιδιών που περιέχουν στην περιγραφή τους τη λέξη Χ ή τη λέξη Υ ή και τις δύο με οποιαδήποτε σειρά, όπου Χ,Υ όποιες λέξεις θέλετε. 3. Οι τίτλοι όλων των παιχνιδιών που ανήκουν σε κατηγορία με όνομα Χ και ο κωδικός της κατηγορίας που ανήκει το κάθε παιχνίδι, όπου Χ όποιο όνομα θέλετε. 4. Ο τίτλος, το path, η γλώσσα και ο τύπος αρχείου των Walkthroughs του παιχνιδιού/παιχνιδιών με τίτλο Χ, όπου Χ όποιος τίτλος θέλετε. 5. Τα ονόματα όλων των κατηγοριών που είναι θυγατρικές της κατηγορίας με κωδικό Χ, όπου Χ όποιος κωδικός θέλετε. 6. Το όνομα κάθε κατηγορίας και το όνομα της γονικής της κατηγορίας. 7. Το όνομα, επώνυμο και των κριτικών. 8. Όλα τα στοιχεία των patches των παιχνιδιών με τίτλο Χ και ο κωδικός του παιχνιδιού στο οποίο αναφέρεται κάθε patch, όπου Χ όποιος τίτλος θέλετε. 9. Το όνομα και επώνυμο του κριτικού, ο τίτλος του παιχνιδιού, το κείμενο της review και η ημερομηνία στην οποία έγινε, για όλα τα reviews που έχουν γίνει. 10. Ο μέσος όρος βαθμολογίας κάθε παιχνιδιού και ο κωδικός του παιχνιδιού. 11. Ο κωδικός κάθε παιχνιδιού και ο αριθμός των reviews που έχουν γίνει γι αυτό. Το παραδοτέο του βήματος 3 είναι το αντίστοιχο script, το οποίο θα αποθηκεύσετε σε αρχείο select.txt. Παράδειγμα ενός script για την απάντηση ερωτημάτων στην προηγούμενη βάση: SELECT * FROM tbl1; SELECT * FROM tbl2; SELECT * FROM tbl1 INNER JOIN tbl2 on tbl1.col1=tbl2.st2; Σημείωση: Όταν αναφέρεται «όλα τα στοιχεία» εννοούμε select όλων των πεδίων του αντίστοιχου πίνακα.

3 Παραρτήματα Παράρτημα 1: Εγκατάσταση MySQL Windows: Μπορείτε να εγκαταστήσετε τη MySQL είτε μόνη της, είτε ως μέρος του πακέτου WampServer. Προτείνεται το δεύτερο, καθώς εγκαθιστά εργαλεία που μπορούν να σας βοηθήσουν. Linux:Συνήθως η MySQL είναι εγκατεστημένη με το λειτουργικό. Χρήσιμα Links: Downloads της Mysql: WampServer: Παράρτημα 2: Ζητήματα χρήσης scripts Ένα script της MySQL περιέχει εντολές sql. Το δημιουργείτε με έναν οποιονδήποτε editor txt αρχείων (notepad, textpad κλπ). Οι πιο απλοί τρόποι για να το τρέξετε είναι οι ακόλουθοι: 1. Copy & Paste : Κάνετε copy τα περιεχόμενα του script και μετά paste στην κονσόλα της MySQL. 2. Εντολή source: Η εντολή source παίρνει σαν όρισμα το path του αρχείου στο οποίο έχετε αποθηκεύσει το script και εκτελεί τις εντολές που περιέχονται μία προς μία. πχ. mysql> source C:\sql.txt Προσοχή: το path δεν περικλείεται σε αυτάκια, οπότε αν έχετε κενό στο path του script μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα. Παράρτημα 3: ENGINE και DEFAULT CHARSET επιλογές δημιουργίας πίνακα Η MySQL περιλαμβάνει δύο storage engines. Την MyISAM που είναι και η default όταν το ENGINE δεν καθορίζεται στην create και την InnoDB. Η MyISAM δεν υποστηρίζει foreign keys. Αν στην create υπάρχει δήλωση foreign key, δεν παρουσιάζει λάθος, απλά το αγνοεί, με αποτέλεσμα οι περιορισμοί στις INSERT, UPDATE και DELETE να μην εφαρμόζονται. Για την άσκηση θα δηλώνετε ρητά το ENGINE InnoDB, το οποίο εφαρμόζει τους περιορισμούς ξένων κλειδιών. Το DEFAULT CHARSET ενός πίνακα πρέπει να το δηλώσετε greek αν θέλετε να αποθηκεύσετε δεδομένα με ελληνικούς χαρακτήρες και να υποστηρίζετε ταξινόμηση σε αυτά. Το greek charset υποστηρίζει τόσο ταξινόμηση λατινικών χαρακτήρων, όσο και ελληνικών. Για τους σκοπούς της άσκησης δεν κρίνεται απαραίτητο, αν θέλετε όμως μπορείτε να το συμπεριλάβετε. Παράρτημα 4: Κείμενο προδιαγραφών, ER και σχεσιακό Το κείμενο προδιαγραφών είναι το ίδιο με το κείμενο στην εκφώνηση της πρώτης άσκησης, το ER και το σχεσιακό διάγραμμα είναι τα ίδια με αυτά που δόθηκαν ως προτεινόμενη λύση στην πρώτη άσκηση.

4 Κείμενο Προδιαγραφών: Η βάση δεδομένων που θα σχεδιαστεί περιέχει πληροφορίες για ένα σύστημα παρουσίασης και αξιολόγησης βιντεοπαιχνιδιών. Συγκεκριμένα, το σύστημα θα διαχειρίζεται τις ακόλουθες έννοιες: Χρήστες: Οι χρήστες του συστήματος θα έχουν ένα μοναδικό username, ένα password για το σύστημα και υποχρεωτικά θα καταγράφεται ένα για κάθε χρήστη. Κριτικοί: Κάποιοι από τους χρήστες του συστήματος θα αναλαμβάνουν το ρόλο του κριτικού και θα έχουν επιπλέον αρμοδιότητες. Για τους κριτικούς εκτός από τα στοιχεία των απλών χρηστών θα καταγράφονται επιπλέον το όνομα, το επώνυμό τους και ένα σύντομο βιογραφικό. Παιχνίδια: Σε κάθε παιχνίδι για το οποίο εισάγονται πληροφορίες στο σύστημα θα δίνεται ένας μοναδικός κωδικός του συστήματος. Επίσης για το παιχνίδι θα καταγράφεται ο τίτλος, μια σύντομη περιγραφή, ένα κείμενο με περισσότερες λεπτομέρειες, η ημερομηνία έκδοσης και οι πλατφόρμες για τις οποίες κυκλοφορεί. Ένα παιχνίδι κυκλοφορεί για περισσότερες από μια πλατφόρμες από το σύνολο τιμών {PC, Xbox, PS3, PS2, PSP, WII}. Resources: Το σύστημα θα υποστηρίζει και resources που γίνονται upload για τα παιχνίδια. Τα resources είναι αρχεία για τα οποία καταγράφεται το path τους, το μέγεθος και ένας τίτλος. Videos: Τα resources μπορεί να είναι videos για τα οποία εκτός από τα χαρακτηριστικά των resources καταγράφεται η ποιότητα (η οποία παίρνει τιμές από το σύνολο {High, Medium και Low}) και ο τύπος του video (ο οποίος παίρνει τιμές από το σύνολο {In-game, Trailer}). Walkthroughs: Τα resources μπορεί να είναι αρχεία κειμένου για τα οποία εκτός από τα γενικά χαρακτηριστικά καταγράφεται η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένα και ο τύπος του αρχείου ο οποίος μπορεί να πάρει τιμές από το σύνολο {pdf, txt, doc, docx, ps}. Κατηγορίες: Τα δεδομένα του συστήματος είναι οργανωμένα σε ιεραρχική δομή κατηγοριών (δέντρο κατηγοριών). Για κάθε κατηγορία καταγράφεται ένας μοναδικός κωδικός που της δίνεται κατά την εισαγωγή στο σύστημα, το όνομα της κατηγορίας και μια σύντομη περιγραφή. Patches: Για τα παιχνίδια του συστήματος μπορεί να έχουν εκδοθεί διάφορα patches. Για κάθε patch καταγράφεται ένα σύντομο κείμενο με τα fixed issues που αντιμετωπίζει, άλλο ένα κείμενο με τις οδηγίες εγκατάστασης, το url για το download και ο αριθμός έκδοσης του patch ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε patch ενός συγκεκριμένου παιχνιδιού και είναι ένας αριθμός κινητής υποδιαστολής με ένα δεκαδικό ψηφίο (1.0, 1.1 κλπ). Για τις σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων ισχύουν οι εξής περιορισμοί: Κάθε κριτικός είναι και χρήστης του συστήματος. Ένας κριτικός μπορεί να έχει γράψει review για πολλά παιχνίδια. Για ένα παιχνίδι μπορεί να έχουν γράψει review πολλοί κριτικοί. Για κάθε κριτική καταγράφεται η

5 ημερομηνία της και το κείμενο με τα σχόλια του κριτικού. Ένας κριτικός μπορεί να κάνει review σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι μία φορά μόνο. Ένας χρήστης μπορεί να βαθμολογήσει πολλά παιχνίδια. Ένα παιχνίδι μπορούν να το έχουν βαθμολογήσει πολλοί χρήστες. Η βαθμολογία είναι ένας αριθμός από το 0 έως και το 10. Ένα patch εφαρμόζεται σε ένα μόνο παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι μπορεί να εφαρμόζονται πολλά patches. Για το υποσύνολο των patches του παιχνιδιού το version του patch είναι μοναδικό. Ένα resource πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι μπορεί να αναφέρονται πολλά resources. Κάθε video είναι και resource. Κάθε walkthrough είναι και resource. Ένα παιχνίδι πρέπει να ανήκει σε μία ακριβώς κατηγορία. Σε μια κατηγορία μπορεί να ανήκουν πολλά παιχνίδια. Κάθε κατηγορία μπορεί να είναι γονική κατηγορία πολλών κατηγοριών. Κάθε κατηγορία μπορεί να έχει μόνο μία γονική κατηγορία. ER:

6 Σχεσιακό: Παράδοση: Η παράδοση της εργασίας θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας υποβολής εργασιών στην οποία έχετε πρόσβαση μέσω της διεύθυνσης (απαιτείται εγγραφή). Σιγουρευτείτε τώρα ότι οι λογαριασμοί σας δουλεύουν κανονικά. Αυτή τη φορά δεν θα γίνει δεκτή καμία εκπρόθεσμη άσκηση που θα παραδοθεί με . Το παραδοτέο θα είναι ένα συμπιεσμένο αρχείο με όνομα dbxxxx2010.zip όπου xxxx o AM σας, το οποίο θα περιλαμβάνει: 1. Το script create.txt 2. Το script insert.txt 3. Το script select.txt 4. Ένα αρχείο readme.txt με το όνομα και το AM σας και, αν είναι απαραίτητο, οδηγίες και διευκρινίσεις για την υλοποίησή σας.

7 Δεν επιτρέπεται να παραδώσετε generated από software scripts. Θα πρέπει να τα δουλέψετε και μόνοι σας σύμφωνα με αυτά που είπαμε στο εργαστήριο. Ως ημερομηνία παράδοσης της εργασίας ορίζεται η Παρασκευή 18/12. Την παράδοση των ασκήσεων θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των λύσεων και ακολούθως θα οριστεί ημερομηνία εξέτασης στην άσκηση (παρακολουθείτε το forum για να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες). Η εξέταση της άσκησης θα γίνει στο υπολογιστικό και η ύλη της εξέτασης θα ανακοινωθεί επιγραμματικά μαζί με την ημερομηνία. Γενικά, όπως και στην πρώτη άσκηση, η ύλη που θα εξεταστεί καλύπτεται από την άσκηση. Οι παράδοση των ασκήσεων είναι υποχρεωτική για τα παλαιότερα έτη επίσης. Δικαίωμα παράδοσης της άσκησης και συμμετοχής στην δεύτερη εξέταση έχουν μόνο όσοι έχουν προβιβάσιμο βαθμό στην πρώτη φάση του εργαστηρίου.

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Άσκηση 2 Σκοπός της άσκησης είναι: 1. Με δεδομένο το σχεσιακό διάγραμμα, η υλοποίηση μιας βάσης σε MySQL. 2. Η εισαγωγή δεδομένων στη βάση. Για το κείμενο των προδιαγραφών της

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηά ριο Βαά σεων Δεδομεάνων

Εργαστηά ριο Βαά σεων Δεδομεάνων Εργαστηά ριο Βαά σεων Δεδομεάνων Εγκατάσταση και χρήση εργαλείων - FAQs 2012-11-20 Contents 1. Λογισμικό που χρειάζεστε... 2 2. WAMP server... 3 2.1 Ζητήματα στην εγκατάσταση... 3 2.2 Services του WampServer...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1 Από τη χειροκίνητη στην αυτοματοποιημένη διαδικασία... 7. 1.1.1 Διαδικασία λήψης παρουσιών... 7. 1.1.2 Οργάνωση μαθήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1 Από τη χειροκίνητη στην αυτοματοποιημένη διαδικασία... 7. 1.1.1 Διαδικασία λήψης παρουσιών... 7. 1.1.2 Οργάνωση μαθήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 1.1 Από τη χειροκίνητη στην αυτοματοποιημένη διαδικασία... 7 1.1.1 Διαδικασία λήψης παρουσιών... 7 1.1.2 Οργάνωση μαθήματος... 7 1.2 Ψηφιοποίηση της διαδικασίας...

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήστη - Καθηγητή Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 3 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ( Τόμος Β Κεφάλαια 1 4 ) Ημερομηνία Παράδοσης 25.3.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 3 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ( Τόμος Β Κεφάλαια 1 4 ) Ημερομηνία Παράδοσης 25.3. 3 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ( Τόμος Β Κεφάλαια 1 4 ) Ημερομηνία Παράδοσης 25.3.2012 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Δημιουργία συστήματος διαδραστικού ημερολογίου Εισαγωγή Στην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου

Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου 1/40 Open eclass (ver.3.0) 1. Εισαγωγή Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου (GUnet) για την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Εργαλείο διδασκαλίας και εξέτασης μαθημάτων που απαιτούν τη χρήση γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων με PHP και MySQL στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο»

«Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων με PHP και MySQL στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο» «Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων με PHP και MySQL στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο» Κ. Στυλιάδης Υπ. Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δ/νσης Β /θμιας Εκπ/σης Ν. Φλώρινας styliadis@sch.gr Περίληψη Ο συνδυασμός της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Υπηρεσίες Ψηφιακού Χώρου Εκπαίδευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Υπηρεσίες Ψηφιακού Χώρου Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Υπηρεσίες Ψηφιακού Χώρου Εκπαίδευσης ΠΑΤΡΑ Ιανουάριος 2012 1 Περιεχόμενα 1. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Παραδοτέα 1. Το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων σας σε ACCESS 2. Ένα CD που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το ΑΕΜ και θα περιέχει το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων καθώς και το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής

Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής Υπεύθυνος Καθηγητής: Δρ.Αύγουστος Τσινάκος Φοιτήτριες: Ηλιάνα Μπούσιου Αικατερίνη Παπαϊωάννου ΚΑΒΑΛΑ, Οκτώβριος 2007 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : «ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PHP ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ MYSQL

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PHP ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ MYSQL ΤΕΧΝΟΛΟΓΓΙ ΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΓΙ ΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΓΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PHP ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ MYSQL ΣΣΠΟΥΥΔΑΣΣΤΤΕΕΣΣ: : ΑΝΤΤΩΝΙ ΙΟΣΣ ΤΤΡΡΑΟΥΥΔΑΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία «Δανειστική βιβλιοθήκη»

Πτυχιακή εργασία «Δανειστική βιβλιοθήκη» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Δανειστική βιβλιοθήκη ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Καραδήμος Δημήτριος ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύστημα διαχείρησης φροντιστηρίου ξένων γλωσσών» «Administration system for foreign language school» Της Φοιτήτριας Βλαχοπάνου Σοφία ΑΕΜ 1521 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση ασφαλιστικού καταστήματος

Διαχείριση ασφαλιστικού καταστήματος Διαχείριση ασφαλιστικού καταστήματος 2014 Οξουζίδης Αθανάσιος Κάπας Αντώνιος Δασκαλίδης Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πίνακας Περιεχομένων Περίληψη... 4 Πρόλογος... 5 Κεφάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις Κ. Σγάρμπας, Ν. Αβούρης, Π. Σταθοπούλου Πάτρα - Σεπτέμβριος 2010 (Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών της Ευρώπης και της Μεσογείου Αξιοποίηση και παρουσίαση δεδομένων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών της Ευρώπης και της Μεσογείου Αξιοποίηση και παρουσίαση δεδομένων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Ανάπτυξη εφαρμογής Αndroid για την χρήση και διαχείριση του Συστήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού (Web CMS) Drupal

Συστήματα διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού (Web CMS) Drupal Συστήματα διαχείρισης Περιεχομένου Ιστού (Web CMS) Drupal Σταύρος Σύβακας 1/1/2012 Περιεχόμενα Χρησιμότητα των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου... 3 Σύγκριση των Web CMS... 4 CMS κλειστού κώδικα...

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα