ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣτΟΝ 18 ΑΙΩΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣτΟΝ 18 ΑΙΩΝΑ"

Transcript

1 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣτΟΝ 18 ΑΙΩΝΑ Αλεξάνδρα Σφοίνη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναφορά στις πρώτες δοκψές των λογίων της περιόδου του νεοελληνικού Διαφωησμού (από τα μέσα του 1Bou αιώνα και εξής) προς ι ην κατεύθυνση του καθαρισμού και της σuσιηματοποίησης της "διεφθαρμένης'' από 11ς γλωσσικές προσμίξεις νεοελληνικής κοινής, με σκοπό τη δημιουργία μιας εθνικής γλώσσας και ορολογίας. QUESτiONS DE LANGUE ΕΤ DE τerminologie AU XVIIIe SIECLE RESUME Prέ!sentation des premieres tentatiνes des lettres grecques de la pέ!riode des Lumiέ!res nέ!ohellέ!niques (i3 paι1ir de la deuxiέ!me moiti du XVIIIe siέ!cle) visant a l'έφuration et a la normalisatian de la "koin ", jugee comme "corrompue", ainsi qu' a la creation d'une langue nationale et d'une terminologie en langue grecque. "Φευ της ωιαύτης ειμαρμένης! πού πλέον σχολεία Ελληνικά! πού Ακαδημίαι επιστημονικοί! (... )Άλλα λοιπόν ήθη, άλλος τρόπος ζωής, άλλα έθιμα και αλλοία ενδύματα και οικήματα, άλλαις έπεται ιδέας να γεννήσουν, και όλα έπρεπε να εκφράηωνται και να ονομάζωνται με την των κρατούντων διάλεκτον. Εκ rούτου προήλθε το τερατώδες εκείνο κράμμα της λεγομένης Ρωμαίκιας γλώσσης, σύμμικτον ως κυκεών από διαφόρους και πολυαρίθμους ξένας λέξεις και φράσεις των οποίων η ελληνική έκφρασις ούτε ιξεύρομεν οι περισσότεροι αν ήτον εις χρήσιν εις τους "Ελληνας, ούτε αν tην εύρωμεν ημπορούμεν να την μεωχειρισθώμεν, διατί ούtε εννοούν οι πολλοί 11 λέγομεν, και αηδιάζουν όλοι δια to ασυνήθιστον". Με αυτά τα λόγια ο Παναγιώτης Κοδρικάς το 1794, στον πρόλογο της μετάφρασης του Περί πληθύος κόσμων του Fontenelle, σκιαγραφεί το καθεστώς της νεοελληνικής γλώσσας tου 18ou αιώνα, επαvαλαμβάνον10ς έναν κοινό tόπο: η έκφραση "το τερατώδες εκείνο κράμμα της λεγομένης Ρωμαίκιας γλώσσης", όπως και τα επίθετα 175

2 "διεφθαρμένη", "μιξοβάρβαρος", "corrupta", τα οποία επανέρχονται συχνά σε γραπτά ελλήνων και ξένων λογίων ήδη από την εποχή της Αναγέννησης, χαρακτηρίζουν μια γλώσαα που δεν είναι πια καθαρά ελληνική, δηλαδή φέρει έκδηλο το αποτύπωμα πολιτισμικών μεταφορών και γλωσσικών προσμίξεων, τόσο στο λεξιλόγιο όσο και στη σύνταξη και στο ύφος. Οι δανεισμοί και η διαδικασία προσαρμογής τους στα κείμενα παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία. Η λογοτεχνία στις υπό δυτική κυριαρχία περιοχές (Κύπρος, Κρήτη, Επτάνησα) υιοθετεί και εξελληνίζει σημαντικά τους λογοτεχνικούς τρόπους και το λεξιλόγιο της ιταλικής οι ποιητικές συλλογές των Φαvαριωtών περιέχουν ένα αμάλγαμα δανείων (τουρκικών, ιταλικών, ρουμανικών, γαλλικών), ελάχιστα αφομοιωμένων. Τα επίσημα κείμενα που προέρχονται από γραφειοκρατικά και πολύγλωσσα περιβάλλοντα (Κύπρος, Επτάνησα, Φανάρι, παραδουνάβιες Ηγεμονίες) εγγράφουν σωρεία νομικών και άλλων όρων, τουρκικών ή ευρωπαϊκών, οι οποίοι αφομοιώνονται μερικώς σtη μορφολογία της ελληνικής ή μεταφράζονται με μονολεκτικούς τύπους, της αρχαίας ή της κοινής, και με περιφράσεις, συχνά δέσμιες της ξένης συντακτικής δομής. Σε κείμενα γραμμένα σε γλώσσα που προσεγγίζει την καθημερινή, όπως η αλληλογραφία ή τα ημερολόγια, η πρόσληψη της περιρρέουσας πραγματικότητας και των γλωσσικών της σημάνσεων έχει τον χαρακτήρα της αμεσότητας και της πολυμορφίας: δciνεια από όλους τους τομείς της ζωής, κάποια παλαιά και aφομοιωμένα από tη χρήση, άλλα vεόrερα, τεκμήρια πρόσφατων πολιτισμικών διαδικασιών, καταγράφονται αυτούσια ή γίνονται αντικείμενο αυτοσχέδιων aφομοιωτικών προσπαθειών (φωvηματικών και σημασιολογικών), όπως στα φαναριώτικα ημερολόγια JOU 18ou αιώνα. Ο δανεισμός είναι επίσης εμφανής σε κείμενα που έχουν υποστεί συνειδηtή επεξεργασία, τη διαδικασία της μεταγλώττισης, με διαφορετικούς βαθμούς επιτυχίας, όπως τα επιστημονικά, φιλοσοφικά, ιστορικά έργα και tα πρακτικά εγχειρίδια, που συνήθως είναι μεταφράσεις από ευρωπαϊκές γλώσσες. Σ'αυτά τα tελευταία παρακολουθούμε την πολυτυπία, τη ρευσtότητα, την αμφιταλάντευση ανάμεσα στις διαφορετικές μεjαφρασrικές λύσεις, τη συνωνυμία, rην πολυσημία και rηv απορία του μεrαφραστή, όπως την εκφράζει ο Κοδρικάς μεταφράζοντας Fontenelle: "Με μίαν τοιαύτην διεφθαρμένην γλώσσαν οπού μόλις ευπορεί τας προς δήλωσιν των πλέον τετριμμένων ιδεών λέξεις, και εκείνος ιας πλείω ξένας, και ούτε καν προσοικειωμένας, πώς ημπορεί τινάς να μεταφράση βιβλία επιστημονικά, να εκφράση ιδέας ευγενικός, ή να εκθέση αρχάς συστηματικός, δόξας πολιιικάς ή θεωρfας ηθικός; ένα χάος πανταχόθεν τον περικαλύπτει. Ένα κενόν εις κάθε νόημα τον aπεκδέχεται και η κάθε περίοδος είναι δι'αυτόν μία νέα απορία και το όλον όλη αμηχανία". 176

3 Η γλωσσική πραγματικότηtα, σε συνδυασμό με τις ιδεολογικές ζητήσεις και τις πνευματικές ανησυχίες της εποχής ωυ Διαφωτισμού, καθιστά την ανάγκη για διόρθωση και συστημαtοποίηση της γλώσσας επιτακτικότερη στη συνείδηση των λογίων: "Πραγματικά, η ελληνική λογία συνείδηση, στον φθίνοντα δέκατο όγδοο αιώνα (από τα 1750 περίπου, ας πούμε, και πέρα), δεσπόζεται ολοένα και περισσότερο από δύο έννοιες, τις οποίες και ουσιαστικά ταυτίζει. Καtά την πρώτη, οι Έλληνες ανήκουν στην Ευρώπη και όχι στην Ασία: ασιατική είναι απλώς η δύναμη που τους έχει υποτάξει με τα όπλα- κατά tην δεύτερη, οι Έλληνες, πηγαίνοντας προς την δυτική παιδεία, πορεύονται προς την ανάκτηση της πνευματικής τους κληρονομιάς. Ο δρόμος, συνεπώς, προς τους ενδόξους προγόνους περνάει από την "φω11σμένη Ευρώπη", με την οποία πρέπει να ευθυγραμμισθούμε για να φθάσουμε σων σκοπό μας. Η επεξεργασία του σωχασμού, όπως ακατάπαυστα την γνωρίζει η Δύση από την Αναγέννηση και πέρα, έμεινε έξω από τα ενδιαφέροντα της ελληνικής παιδείας επί αιώνες λείπουν οι έννοιες που αναπτύχθηκαν στην Δύση, η νεοτερική φιλοσοφία, οι τεχνολογικές εξελίξεις: για να γίνει η ευθυγράμμιση είναι ανάγκη να αποκτήσει η ελληνική γλώσσα λεξιλόγιο που να μπορεί όλα αυτά να τα αφομοιώσει και να τα μεταδώσει δια της διδασκαλίας. Πρέπει να πλασθεί μία γλώσσα". Οι επισημάνσεις αυτές του Κ. Θ. Δημαρά προσδιορίζουν τις συνιστώσες που οριοθετούν το ζήτημα της ελληνικής γλώσσας και ορολογίας, όπως διαμορφώθηκε από τα μέσα του 18ου αιώνα στη συνείδηση της ελληνικής λογιοσύνης. Με θεωρητικό υπόβαθρο τη θεωρία του Condillac περί γένεσης των ιδεών με τη βοήθεια γλωσσικών σημείων, οι λόγιοι αναλαμβάνουν το έργο να διορθώσουν τη γλώσσα και, συνεπώς, τον τρόπο tου διαλογισμού. Οι λύσεις που θα προταθούν περιλαμβάνουν όλο το φάσμα της ελληνικής, από την ομιλούμενη ως την αρχaiζουσα με πολλές ενδιάμεσες διαβαθμίσεις. Παρά τις επιμέρους διαφορές στον τρόπο του 'Όνοματοθετείν", η ιδεολογική αφετηρία παραμένει η ίδια: η εθνική παιδεία και αναγέννηση. Πρώτος στη χορεία των "ονοματοθετών" ο Ευγένιος Βούλγαρης παρ' ότι ο ίδιος ρέπει στον αρχaiσμό, εκφράζει τη θέληση για ανανέωση του λεξιλογίου υιοθετώντας μια στάση ελεύθερη ως προς την επιλογή του ονόματος, σεβόμενη όμως τον κανόνα της αναλογίας με τη ζωντανή γλώσσα ως προς το τυπικό ("επί των ονομαθεσιών μη πάνυ πόρρω βαίνειν της συνηθείας aποτολμάν, μηδέ κατά της φωνών αναλογίας ελευθεριάζειν εκτόπως", Λογική 1766). Ο Δημήτριος Καταρτζής, υπέρμαχος της κοινής, πιστεύει ότι ο γλωσσικός καθαρισμός πρέπει να αναβληθεί για ευθετότερους καιρούς: "Μ'όλον τούτο στα καινούργια πράγματα που ευρέθηκαν κι εφευρέθηκαν σήμερα στης επιστήμαις και τέχναις, δε μας φτάνουν όσο πολλοίς λέξες και σφετερίσουμε γραμμ01ικώς από τα ελληνικά όθεν 177

4 απαραιτήτως πρέπει προς ώρας να πολιτογραφήσουμ' ομοίως πολλαίς άλλαις από τα ευρωπαϊκά και aσιανά έθνη, και με καιρό σα γέν' η παιδεία κοινή στο δικό μας, ήτοι α γένουμε και λόγιοι, και θελήσουμε, τις βγάζουμε βέβαια. Τούτο δεν είναι παντελώς καινοφανές" {τα Ευρισκόμενα, 1788). Άλλοι λόγιοι, όπως ο Νεόφυτος Δούκας, ακολουθούν τη γραμμή ενός υπέρμετρου αρχαϊσμού επιζητώντας την πλήρη ταύτιση με την προγονική αίγλη ("διόρθωσιν γλώσσης ζητείς; ελθέ προς την μητέρα, όθεν εξέπεσε. Λάβε τους κανόνας εκείθεν και έξεις εν ολίγω και rην της γλώσσης διόρθωσιν"). Ο Κωνσταντίνος Κούμας εκπροσωπεί μια άλλη τάση που υποστηρίζει τη δημιουργία νεολογισμών: "νεοφανείς ιδέαι ερμηνευόμεναι με παλαιά ονόματα μέ φαίνεται πράγμα αντιφατικόν. Ου βάλλουσιν οίνον νέον εις aσκούς παλαιούς". Υπέρ των νεολογισμών τάσσεται και ο Κοραής. Σ'αυτόν άλλωστε ανήκει η πατρότητα των όρων νεολογισμός και νεολογία (1805), καθώς και πολλών νεολογισμών με βαρύνουσα σημασία, όπως πολιτισμός, ιδεολογία, ευαισθησία, εφημεριδογραφία, λογοκρισία, πανεπιστήμιον, γραμματική. Η επιτυχημένη 'Όνομαθεσία" (και αυτός δικός του όρος) προκύπτει, κατά τα λεγόμενά του, από τη βαθιά γνώση της γλώσσας στη διαχρονία της ("6ποιος χωρίς την γνώσιν της αρχαίας επιχειρεί να ερμηνεύση την νέον ελληνικήν ή aπατάται ή απαtά") και από rη συγκρπική μελέτη των σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών: "Πρέπει να ερευvήσωμε τι εσήμαινε πάσα μία απ'αυτάς τας λέξεις εις τους προγόνους ημών, τι εκατάντησε να σημαίνη εις ημάς, και τις είναι η κυρία της σημασία, παραβαλλομένης με τας αναλόγους των φωτισμένων εθνών λέξεις" (Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι, 1812). Η "μέση οδός" του, όπως την εμπνεύσθηκε υπό την επfδραση του γαλλικού κλασικιστικού πνεύματος της μετριοπάθειας, της φρόνησης, της καλαισθησίας, θέλει να εναρμονίσει τον σεβασμό στη γλωσσική πραγμ01ικότητα της εποχής με τον καθαρισμό καtά 10 αρχαία πρότυπα: "των αλλοτρίων γλωσσών χρήζει η ημετέρα καθωμιλημένη ολίγιστον, διότι παραστάτιν έχει την αρχαίαν φωνήν, πρόθυμον να αναπληρώση αυτή παν το ελλείπον, αρκεί μόνον οι λαμβάνοντες να λαμβάνωσιν αυτό μετ'επιστήμης και άνευ σπαραγμού". Όπως και άλλοι λόγιοι της εποχής, δίνει ηθική διάσταση στο γλωσσικό ζήτημα: θεωρεί ότι "η διαφθορά της γλώσσης είναι συγγενική νόσος της διαφθοράς των ηθών" και ότι "η διόρθωσις αυτής διορθώνει και τα ήθη του Έθνους και τα κάμνει ημερώτερα". 'Ή γλώσσα είναι αυτό το έθνος" γράφει το 1829 (Άτακτα), αναγόμενος και αυτός στον Condillac και τα σχετικά με το "γκένιο" γλώσσας (genie de langue). Έχει διαμορφωθεί η συνείδηση στη νεοελληνική κοινωνία ότι δεν πρόκειται απλώς για κάποιες λέξεις που θα εξοβελιστούν ή θα εισαχθούν στη γλώσσα ως καλαίσθητα ή μη περιβλήματα. Συνείδηση, κοινή στην εποχή, που οδηγεί σε διαφορετικές στάσεις: στους "νεωτερισμούς" από τη μια, στον φόβο των "νεωτερισμών" από την άλλη. Η 178

5 ολοένα αυξανόμενη καχυποψία του Πατριαρχείου απέναντι στους πάσης φύσεως προβληματισμούς των λογίων γύρω από τα γλωσσικά εκεί οφείλεται. Το ίδιο και η φιλολογική διαμάχη Κοραή και Κοδρικά, που διαδραματίζεται επειδή, όπως διατυπώνει ο τελευταίος, δεν πρόκειται "περί δύω ή τριών γραικοβαρβαρικών λεξιδίων", αλλά "περί των κυριωτέρων εθίμων του Γένους μας" (Μελέτη της Κοινής Ελληνικής διαλέκτου, 1818) Εννοεί ότι δεν είναι οι λέξεις που είναι aνησυχαστικές αλλά τα πράγματα, οι νέες ιδεολογικές παράμετροι που εισάγονται και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στο status quo. Αυτές, δηλαδή, που εfναι δυνατόν να συνεπάγονται νεολογισμοί του τύπου πολιτισμός < ciνiίisation (1804, Κοραής), ανεξιθρησκε/α < tolerence (1768, Βούλγαρης). Καθώς επίσης η ανασηματοδότηση εννοιών, όπως αρετή, που δεν εκφράζει πια την ατομική ενάρετη στάση στα πλαίσια της θρησκείας, αλλά τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινωνικά δρώμενα (νertυ cίνiqυe) όπως ευδαιμον/α, που πηγάζει τώρα από τα εγκόσμια και δεν αναμένεται πια από τα υπεράνω. Στα παραδείγματα αυτά ας προστεθεί ακόμη ένα: η λέξη μόδα. Η εισαγωγή της είναι ενδεικτική μιας μεταβολής στις 'ακίνητες' ενδυματολογικές συνήθειες της οθωμανοκρατούμενης κοινωνίας. Το δάνειο θα γνωρίσει αρκετές aφομοιωτικές επεμβάσεις που, όμως, δεν θα το εξοβελίσουν από τη χρήση. Το 1756 ο Βούλγαρης προτείνει την περίφραση ''ο περί τον γυναικείαν ιματισμόν συχνός νεωτερισμός", ενώ το 1772 ο ίδιος μεταφράζει το a la mode πάλι με περίφραση, "εν χρήσει καινοπρεπεστέρου καλλωπισμού". Το 1882, στο περιοδικό Λόγιος Ερμής, αποδίδεται ως "τα καινοφανή των πραγμάτων παραδείγματα", και αργότερα μονολεκτικά: "συρμός", "νεωτερισμοί". Οι περιπέτειες των ονομάτων είναι συχνά αποκαλuπ11κές όσο και συναρπασ11κές, όπως διαπισrώνει και ο Κ. Θ. Δημαράς: "Μία από τις πιο ωραίες στιγμές της παιδείας μας είναι όταν ο ελληνισμός τον ΙΗ' αιώνα, στην θέλησή του να ευθυγραμμισθεί με τις εξελίξεις του δυτικού κόσμου, προσπαθεί ψηλαφητά να αποκτήσει το αντίστοιχο λεξιλόγιό του: είτε πλάθοντας όρους, είτε εφαρμόζοντας τον νεολογισμό στις έννοιες όρων που προοπήρχαν". Οι πνευματικές και γλωσσικές αναζητήσεις της περιόδου του Διαφωτισμού (στις οποίες οφείλουμε όρους όπως πολιτισμός, πραγματικότητα, ιδεολογία, ευαισθησία, συναίσθημα, αισθητική, γλωσσολογία, γραμματική, λεξικογραφία, παλαιογραφία, μεταφυσική, πολιτειογραφία, στατιστική κ.ά.), θα συρρικνωθούν στον 19a αιώνα, θα ατονήσουν ή θα διαστρεβλωθούν τα μηνύματά του, θα λησμονηθεί δηλαδή ότι η ονοματοθεσία γίνεται "μετ'επιστήμης και άνευ σπαραγμού". Η στενή σύνδεση του γλωσσικού με το εθνικό ζήτημα θα δώσει επιπλέον έμφαση στον εξαρχα1σμό, που θα επιβληθεί από τους διοικητικούς και γραφειοκρατικούς μηχανισμούς του aρτισύστατου ελληνικού κράτους. Ειδήμονες καλούνται να εργασθούν εντατικά για να δημιουργήσουν τη διοικητική, νομική, στρατιωτική ορολογία 179

6 που έλειπε, ανατρέχοντας σε aρχαίες πηγές και aπαλείφοντας τα ξένα δάνεια. Ο βεβιασμένος και συχνά αυθαίρετος τρόπος εξελληνισμού τεχνικών όρων ή λέξεων, για πράγματα και φαινόμενα άγνωστα στην αρχαιότητα, παρουσιάζεται με σκωπτική διάθεση από ένα μέλος της αρμόδιας για τη σύνταξη δασμολογίου επιτροπής (1855), τον Σκαρλάτο Βυζάντιο: "προέκειτο ουδέν έλαττον ή ν'αποφηνόμεθα πώς αν είπον ο Αριστοτέλης και Θεόφραστος τον Καχβέν, τον Χαλβάν, την Βατίσταν, το Τούλι, το Σανκουλί (... ) και τρισχιλίας άλλας περίπου λέξεις της αυτής φύσεως". Έτσι, στο ζήτημα της ονομασίας φαινομένων άγνωστων στην αρχαιότητα, όταν η αναγκαία aρχαιογνωσία δεν συνδυάστηκε με την εφαρμογή του κανόνα της αναλογίας με τη ζωντανή γλώσσα, έδωσε άστοχα αποτελέσματα (π.χ. καφές: υάσμινον αραβικόν) που ταλαιπώρησαν γενιές μέχρι να επανέλθει η ισορροπία της γλωσσικής πραγματικότητας. 'Άλλά", για να επανέλθω στον Κ.Θ. Δημαρά, "η κατολίσθηση από την μία έννοια, του καθαρισμού, ο οποlος είναι, και πρέπει να είναι, αδιάκοπη φροντίδα του λογίου (σοφή, ρεαλιστική και φιλόκαλη πρόσμειξη των κανόνων με την χρήση), ως τον εξαρχα!σμό και τους κινδύνους του (λεξιφανισμός, στόμφος, απομάκρυνση από την πραγματικότητα), μπορεί εύκολα να γίνει: τόσο από τον θεωρητικό, άσο και από τον γράφaνια και από ων κpιtικό, τον επικριτή". ΒίΒΛίΟΓΡΑΦΙΑ Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου, "Γλωσσολογικά του νεοελληνικού Διαφωτισμού", Αφιέρωμα στον Ε. Π Παπανούτσο, Αθήνα 1980, Louis Guilbeτt, «Theorie du neoίogisme», Cahiers de I'Association lnternationale des Έtudes Franι;aises, 25 (1973), C.Th. Dimaras, «Les transformations du ίangage en Grece a paτtir du XVIIIe siecle», Folia Neohellenica, 1 (1975), Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Ερμής, Αθήνα (1977\ Κ. Θ. Δημαράς, Λεξικογραφ/α και ιδεολογlα, Ερμής, Αθήνα Κ. Θ. Δημαράς, Νεοελληνικός Ρωμαντισμός, Ερμής, Αθήνα Κ. Θ. Δημαράς, «Ελληνική νεολογία», Τετράδια Εργασfας, 7, KNE/EIE, Αθήνα 1984,

7 Κ. Θ. Δημαράς, «0 Κοραής και η γλώασα. Η θεωρία>>, Διήμερο Κοραή 29 και 30 Απριλίου Προσεγγίσεις στη γλωσσική θεωρία, τη σκέψη και το έργο του Κοραή, ΚΝΕ/ΕίΕ, Αθήνα 1984, Μαριάννα Δήτσα, Νεολογία και κριτική στον 19" αιώνα. Νεόπλαστοι λογοτεχνικοί όροι από τη "Συναγωγή" του Σ.Α. Κουμσνοuδη, Ερμής, Αθήνα Vincenzo Rotolo, «Η γλωσσική θεωρία του Κοραή. Ιδεολογικές ρίζες και ψυχολογικά κίνητρα», Διήμερο Κοραή 29 και 30 Απριλlου Προσεγγίσεις στη γλωσσική θεωρία, τη σκέψη και το έργο του Κοραή, KNE/EIE, Αθήνα 1984, Jean Sgard (επιμ.), Condillac et /es prob!ειmes du /angage. Actes du colloque Condi/lac, Grenob/e 1980, Γενεύη Alexandra Sphini, Langue et menta/ites au Phanar (XV//e - XV/1/e siecles). D'apres /es ''Ephθmerides" de Ρ. Codrica et d'autres textes du milieu phanariote, Παρίσι 1991 (δακτυλ. διατριβή). Αλεξάνδρα Σφοίνη, «Λεξιλόγια και Διαφωτισμός: Οι Εφημερlδες του Π. Κοδρικά>>, Νεοελληνική Παιδεία και Κοινωνία. Πρακτικά Διεθνούς Σuνεδρlου αφιερωμένου στη μνήμη του Κ. Θ. Δημαρά, KNE/EIE, Αθήνα 1995, Εμμ. Ν. Φραγκίσκος, «Η των ονομάτων επίσκεψις», Επιστημονική συνάντηση στη μνήμη του Κ. Θ. Δημαρά, KNE/EIE, Αθήνα 1994, Uriel Weinreich, Languages in Contact. Findings and Prob/ems (πρόλογος του Andre Maιtinet), Παρίσι Αλεξάνδρα Σφοίνη Ερευνήτρια KNE/EIE Βασ. Κων/νου Αθήνα 181

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ "ΤΟ ΕΙΣΙΝ ΑΙ ΠΗΓΑΙ, έξ ών τα βιβλία βρύοντα το πνεύμα των ανθρώπων άρδεύουσι, το Συγγράφειν δηλ. καί το Μεταφράζειν... Το

Διαβάστε περισσότερα

4.12 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΩΝ ΟΡΩΝ Μαρία Κακριδή-Φερράρι

4.12 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΩΝ ΟΡΩΝ Μαρία Κακριδή-Φερράρι 4.12 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΞΕΝΩΝ ΟΡΩΝ Μαρία Κακριδή-Φερράρι Η µετάφραση ξένων όρων συνδέεται στενά µε το γενικότερο φαινόµενο του δανεισµού, εφόσον οι προς µετάφραση όροι εισέρχονται στη γλώσσα ως δάνεια από άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Α Γενικού Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Α Γενικού Λυκείου Νεοελληνική Γλώσσα Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: Θανάσης Κοκοβίνος ΘΕΜΑΤΑ Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Μανωλάκη Ειρήνης Α.Ε.Μ. 21/04 Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ Πρόδρομη ανακοίνωση Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ προτείνω εδώ βασίζεται σε αντιλήψεις πού εκφράζονται καθώς και σε θεωρητικές απόψεις πού αναπτύσσονται σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ανθρωπιστική παιδεία στην Ελληνική Εκπαίδευση. Από τον Αδαμάντιο Κοραή στη σύγχρονη προσέγγιση*

Η ανθρωπιστική παιδεία στην Ελληνική Εκπαίδευση. Από τον Αδαμάντιο Κοραή στη σύγχρονη προσέγγιση* Η ανθρωπιστική παιδεία στην Ελληνική Εκπαίδευση. Από τον Αδαμάντιο Κοραή στη σύγχρονη προσέγγιση* Θεοδώρα Χασεκίδου-Μάρκου Σχολική σύμβουλος Δ.Ε. Ο Αδαμάντιος Κοραής -εξέχουσα μορφή της ελληνικής διανόησης-

Διαβάστε περισσότερα

Τα σεμινάρια αναφέρονται: α) στην ιστορία της έννοιας του πολιτισμού, β) σε διαστάσεις του πολιτισμού (ταυτότητα, θρησκεία, γλώσσα),

Τα σεμινάρια αναφέρονται: α) στην ιστορία της έννοιας του πολιτισμού, β) σε διαστάσεις του πολιτισμού (ταυτότητα, θρησκεία, γλώσσα), Τα σεμινάρια αναφέρονται: α) στην ιστορία της έννοιας του πολιτισμού, β) σε διαστάσεις του πολιτισμού (ταυτότητα, θρησκεία, γλώσσα), γ) σε συναφείς πολιτισμικές θεωρήσεις Α. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4.2. ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου

4.2. ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου 4.2. ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου Το γλωσσικό ζήτηµα υπήρξε ένα πρόσφορο πεδίο πάνω στο οποίο καλλιεργήθηκαν σοβαρές αντιπαραθέσεις ιδεών και συµπεριφορών σε κρίσιµες φάσεις της ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Ο ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (12 ΚΑΙ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1999) ΑΝΑΤΥΠΟ ΛΟΥΚΙΑ ΔΡΟΥΛΙΑ ΟΙ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΠΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ. ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρος Ρίζος Ραγκαβής (1830-1880): Αλυτρωτισμός και Διπλωματία

Αλεξανδρος Ρίζος Ραγκαβής (1830-1880): Αλυτρωτισμός και Διπλωματία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ» ΠΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1.Αλληγορικό πορτρέτο της Ευρώπης. Η Ευρώπη έχει πλέον ταυτιστεί με τον πολιτισμό. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ε. Παπανούτσος, «όταν στους νεότερους ευρωπαϊκούς χρόνους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΗΣ «ιερεύνηση της διαισθητικής γνώσης των µαθητών για τη γλώσσα και ανάπτυξη της γλωσσικής τους επίγνωσης µέσω της γλωσσικής διδασκαλίας.» Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

TA ΛEΞIKA THΣ NEAΣ EΛΛHNIKHΣ

TA ΛEΞIKA THΣ NEAΣ EΛΛHNIKHΣ TA ΛEΞIKA THΣ NEAΣ EΛΛHNIKHΣ «TO ΠPΩTON BIBΛION EKAΣTOY EΘNOYΣ» Ο Αδαμάντιος Κοραής διδάσκει ότι «τὸ πρῶτον βιβλίον ἑκάστου ἔθνους εἶναι τῆς γλώσσης του τὸ Λεξικόν, ἤγουν ἡ συνάθροισις καὶ ἔρευνα τῶν συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ -ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Λύκειο Καισαριανής Κείμενα Προβληματισμού (επιλογή 3) Βάλια Μπουγάδη Αν θρω πιστική παιδεία περιεχόμενο σκοπός μέσα

ΕΚΦΡΑΣΗ -ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Λύκειο Καισαριανής Κείμενα Προβληματισμού (επιλογή 3) Βάλια Μπουγάδη Αν θρω πιστική παιδεία περιεχόμενο σκοπός μέσα Ανθρωπιστική παιδεία Ανθρωπιστική παιδεία είναι οι γνώσεις που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της ευαισθησίας, της φαντασίας, της δημιουργικότητας, της κριτικής και της ανθρωπιάς του νέου ανθρώπου. Οι γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1984-2014. χρόνια. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Κατάλογος εκδόσεων. φθινόπωρο-χειμώνας 2014-2015

1984-2014. χρόνια. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Κατάλογος εκδόσεων. φθινόπωρο-χειμώνας 2014-2015 1984-2014 30 χρόνια Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κατάλογος εκδόσεων φθινόπωρο-χειμώνας 2014-2015 γενικές πληροφορίες O ι Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Κρήτης ιδρύθηκαν το 1984, όταν η Παγ κρητική Ένωση Aμερικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 5-6 ΕΤΩΝ Σπουδάστριες

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 5-6 ΕΤΩΝ Σπουδάστριες Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 5-6 ΕΤΩΝ Σπουδάστριες Γιαννιού Λαμπρινή Μεγγίσογλου Ευθυμία Ξενογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

1. 'Ανύπαρκτες μεταφράσεις του Κοραή

1. 'Ανύπαρκτες μεταφράσεις του Κοραή 306 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 23 (2001) ποιείται άπο τα μέχρι τώρα γνωστά για το θέμα του μεταφραστικού ιστορικού της ΧρηστοήΟειας σε δύο σημεία, πρώτο, δτι ή ελληνική μετάφραση έγινε Οχι άπο το ιταλικό πρωτότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΘΕΓ (www.potheg.gr) Νεόφυτος Χαριλάου. Νικόλαος Γλάρος. Σοφία Γιαγιάτσου

ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΘΕΓ (www.potheg.gr) Νεόφυτος Χαριλάου. Νικόλαος Γλάρος. Σοφία Γιαγιάτσου ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΘΕΓ (www.potheg.gr) Νεόφυτος Χαριλάου Νικόλαος Γλάρος Σοφία Γιαγιάτσου Α. O σχεδιασμός για τη δημιουργία της συλλογής ΠΟΘΕΓ. Άξονες - κριτήρια επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α T E I Κ α β ά λ α ς Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Θέμα: «Η Διαχείριση της Γνώσης στη Σύγχρονη Επιχείρηση». Γνώση Επιχείρηση Επιβλέπων Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές του Άλλου σε ξενόγλωσσα μεταφρασμένα βιβλία λογοτεχνίας για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας.

Μορφές του Άλλου σε ξενόγλωσσα μεταφρασμένα βιβλία λογοτεχνίας για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (22-24 Οκτωβρίου 2009) Απολογισμός εργασιών

7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (22-24 Οκτωβρίου 2009) Απολογισμός εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Κ. Βαλεοντής Πρέδρος της ΕΛΕΤΟ και της Οργανωτικής Επιτροπής του 7 ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Νοέμβριος 2009 E Λ Ε Τ Ο L E 7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επιστημονικώς Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα ορολογίας σχετικά με τη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση

Ζητήματα ορολογίας σχετικά με τη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση Ζητήματα ορολογίας σχετικά με τη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση Δαμανάκης Μιχάλης- Σκούρτου Ελένη Πρόλογος Το κείμενο που ακολουθεί είναι χωρισμένο σε δύο μέρη, εκ των οποίων το πρώτο ανήκει στον

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3. Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3. Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί οραματισμοί και εκπαιδευτική πολιτική του Ι. Καποδίστρια: παρατηρήσεις και θέματα

Εθνικοί οραματισμοί και εκπαιδευτική πολιτική του Ι. Καποδίστρια: παρατηρήσεις και θέματα Εθνικοί οραματισμοί και εκπαιδευτική πολιτική του Ι. Καποδίστρια: παρατηρήσεις και θέματα από τη Φιλίππου Α. Φωτεινή Στη μελέτη που φέρει τον τίτλο: Εθνικοί Οραματισμοί και Εκπαιδευτική Πολιτική του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα