1. Αναζητήστε στο βιβλίο της Γραμματικής τους παρατακτικούς και υποτακτικούς συνδέσμους και αντιγράψτε τους στο τετράδιό σας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Αναζητήστε στο βιβλίο της Γραμματικής τους παρατακτικούς και υποτακτικούς συνδέσμους και αντιγράψτε τους στο τετράδιό σας."

Transcript

1 45 (σελ. 16) 1. ναζητήστε στο βιβλίο της Γραμματικής τους παρατακτικούς και υποτακτικούς συνδέσμους και αντιγράψτε τους στο τετράδιό σας. [ο σχολικό βιβλίο της εοελληνικής Γραμματικής δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στους παρατακτικούς και τους υποτακτικούς συνδέσμους, αλλά δίνει ένα συγκεντρωτικό πίνακα με τα είδη των συνδέσμων στη σελίδα 200. υτόν αντιγράφουμε και ε- μείς αμέσως παρακάτω. Για να ξέρεις ποιοι από αυτούς τους συνδέσμους είναι παρατακτικοί και ποιοι υποτακτικοί, καλό είναι να συμβουλευτείς τον πίνακα που δίνουμε στις σελ ] ΙΔ ΣΥΔΣΜΙ 1. Συμπλεκτικοί και (κι), ούτε, μήτε, ουδέ, μηδέ 2. Διαχωριστικοί ή, είτε 3. ντιθετικοί μα, αλλά, παρά, όμως, ωστόσο, ενώ, αν και, μολονότι, μόνο 4. Συμπερασματικοί λοιπόν, ώστε, άρα, επομένως, που 5. πεξηγηματικός δηλαδή 6. ιδικοί πως, που, ότι 7. Χρονικοί όταν, σαν, ενώ, καθώς, αφού, αφότου, πριν (πριν να), μόλις, προτού, ώσπου, ω- σότου, όσο που, όποτε 8. ιτιολογικοί γιατί, επειδή, αφού, τι (ποιητικό) 9. Υποθετικοί αν, σαν, άμα 10. ελικοί να, για να (δυνατότερο από το να) 11. ποτελεσματικοί ώστε (να), που

2 Διστακτικοί μη(ν), μήπως 13. Συγκριτικός Παρά 2. Διαβάστε στο κείμενο 6, στην τελευταία παράγραφο, την περίοδο «η σημασία της με την ουρκία». α. Προσπαθήστε να καταλάβετε τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένες οι προτάσεις σ αυτή την περίοδο. β. ι είδους είναι οι δύο προτάσεις που συνδέονται παρατακτικά; γ. Με ποια άλλη πρόταση συνδέονται και οι δύο; Με τι είδους σύνδεση; δ. Ποια είναι η κύρια πρόταση σ αυτή την περίοδο και ποιες οι δευτερεύουσες; [ συγκεκριμένη πρόταση είναι σχετικά απλή, νομίζουμε όμως ότι θα σε βοηθήσει ένα σχεδιάγραμμα: (Κύρια πρόταση): η σημασία της από αυτή την άποψη δείχνει και ο νέος μεγάλος δρόμος της γνατίας, χάρτης 4.1, που ξεκινά και (που) καταλήγει από την γουμενίτσα (δευτερεύουσα αναφορική) στα σύνορα με την ουρκία (δευτερεύουσα αναφορική) Θυμήσου ότι παρατακτικά μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους είτε κύριες προτάσεις με άλλες κύριες προτάσεις είτε δευτερεύουσες προτάσεις με άλλες δευτερεύουσες προτάσεις.] Στην περίοδο αυτή υπάρχει η κύρια πρόταση «η σημασία της από αυτή την άποψη δείχνει και ο νέος μεγάλος δρόμος της γνατίας, χάρτης 4.1,» και οι δύο δευτερεύουσες αναφορικές προτάσεις «που ξεκινά από την γουμενίτσα» και «καταλή-

3 47 γει στα σύνορα με την ουρκία». ι δύο δευτερεύουσες προτάσεις συνδέονται παρατακτικά μεταξύ τους με το συμπλεκτικό σύνδεσμο «και», αλλά συνδέονται υποτακτικά και με την κύρια πρόταση με την αναφορική αντωνυμία «που» (η οποία αναφέρεται στο ουσιαστικό «ο δρόμος» της κύριας πρότασης). Στη δεύτερη αναφορική πρόταση η αναφορική αντωνυμία «που» εννοείται, καθώς η πρόταση συνδέεται με την αμέσως προηγούμενη παρατακτικά. 3. Στο παράδειγμα 6 (ομάδα Γ) έχουμε μία δευτερεύουσα πρόταση. ντοπίστε την. Σε ποια κύρια πρόταση φαίνεται να ανήκει; Με ποια λέξη της κύριας πρότασης συνδέεται η δευτερεύουσα; δευτερεύουσα πρόταση του παραδείγματος 6 είναι η δευτερεύουσα αναφορική πρόταση «που δεν έμειναν ποτέ στεγανά κλειστοί», η οποία ανήκει στην κύρια πρόταση «ελληνικός χώρος στις γεωγραφικές, οικονομικές, κοινωνικές και πνευματικές του δομές αποτέλεσε πάντα σ ολόκληρη την ιστορία του έναν οριακό χώρο ανάμεσα σε δύο ξεχωριστούς κόσμους -ανατολικό και δυτικό-». δευτερεύουσα α- ναφορική πρόταση συνδέεται με την κύρια με την αναφορική αντωνυμία «που». 4. Στο παράδειγμα 5 (ομάδα Γ) έχουμε δύο δευτερεύουσες προτάσεις που φαίνονται να αποτελούν κομμάτια της κύριας πρότασης. ντοπίστε τις προτάσεις. Με ποια λέξη της κύριας πρότασης συνδέονται οι δευτερεύουσες; ι δύο δευτερεύουσες προτάσεις του παραδείγματος 5 είναι η υποθετική πρόταση «άν κοιτάξετε τις εικόνες των ελληνικών ναών και τα αγάλματά τους» και η πλάγια ερωτηματική πρόταση «πόσο λεπτή και γεμάτη αληθινή ομορφιά ήταν η τέχνη των λλήνων». δευτερεύουσα υποθετική πρόταση δε συνδέεται με κάποια συγκεκριμένη λέξη της κύριας, αλλά λειτουργεί ως ζευγάρι μαζί της, ως υπόθεση και απόδοση. ντίθετα, η δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση συνδέεται κυρίως με το ρήμα «θα δείτε» αφού λειτουργεί ως αντικείμενό του. 5. ι διαφορετικό συμβαίνει στο παράδειγμα 7 (ομάδα Γ); Προσπαθήστε να καταλάβετε τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένες οι προτάσεις σ αυτή την περίοδο. [Στην απάντηση αυτή θα παραθέσουμε ξανά την ανάλυσή μας από τις σελίδες μαζί με το σχεδιάγραμμα.]

4 48 ο παράδειγμα 7 αποτελείται από πολλές προτάσεις με περίπλοκη σύνταξη, η οποία θα μπορούσε να αποδοθεί με το ακόλουθο σχεδιάγραμμα: ίναι συχνά δύσκολο για τον γγλοσάξονα ταξιδευτή να καταλάβει πώς μία χώρα ( ) μπορεί ( ) με τέτοια εγκατάλειψη στις γήινες απολαύσεις. να αφήνεται που μοιάζει ποτισμένη ως το μεδούλι από τη βυζαντινή παράδοση της ορθοδοξίας, παράδοση καταφανέστατη στις εκκλησίες και των μικρότερων χωριών ή στα μοναστήρια, που στεφανώνουν τις πιο απόμερες βουνοπλαγιές Στο παράδειγμα 7 υπάρχουν έξι προτάσεις: η κύρια πρόταση «ίναι συχνά δύσκολο για τον γγλοσάξονα ταξιδευτή» και πέντε δευτερεύουσες που εξαρτώνται η μία από την άλλη. Συγκεκριμένα, η δευτερεύουσα βουλητική πρόταση «να καταλάβει» συνδέεται με την κύρια πρόταση «είναι συχνά δύσκολο για τον γγλοσάξονα ταξιδευτή» με το μόριο «να» και εξαρτάται από αυτήν. Στη συνέχεια η δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση «πώς μία χώρα ( ) μπορεί ( ) με τέτοια εγκατάλειψη στις γήινες απολαύσεις» συνδέεται με τη δευτερεύουσα βουλητική πρόταση «να καταλάβει» με το ερωτηματικό επίρρημα «πώς» και εξαρτάται από αυτήν. Έπειτα, από την πλάγια ερωτηματική πρόταση «πώς μία χώρα ( ) μπορεί ( ) με τέτοια εγκατάλειψη στις γήινες απολαύσεις» εξαρτώνται δύο δευτερεύουσες προτάσεις: α) η δευτερεύουσα αναφορική πρόταση «που μοιάζει ποτισμένη ως το μεδούλι από τη βυζαντινή παράδοση της ορθοδοξίας, παράδοση καταφανέστατη στις εκκλησίες και των μικρότερων χωριών ή μοναστήρια» και προσδιορίζει τον όρο «χώρα» της δευτερεύουσας πλάγιας ερωτηματικής πρότασης και β) η δευτερεύουσα βουλητική πρόταση «να αφήνεται». Στη δευτερεύουσα αναφορική πρόταση συναντάμε την αναφορική αντωνυμία «που» και στη βουλητική πρόταση το μόριο «να». έλος, η δευτερεύουσα αναφορική πρόταση «που στεφανώνουν τις πιο απόμερες βουνοπλαγιές» προσδιορίζει τον όρο «μοναστήρια» της προηγούμενης δευτερεύουσας αναφορικής πρότασης και εξαρτάται από αυτήν, ενώ συνδέεται με την αναφορική αντωνυμία «που».

5 49 Β2. ι επιλογές στις συνδέσεις των προτάσεων και οι συνέπειές στους στο λόγο Θυμάμαι ότι... παρατακτική σύνδεση λέγεται ότι είναι πιο κατάλληλη για να εκφράσει απλές λογικές συσχετίσεις και ότι δημιουργεί την εντύπωση ενός λόγου περισσότερο απλού και καθημερινού. υποτακτική σύνδεση μπορεί να είναι η πιο κατάλληλη για να εκφράσει σύνθετες λογικές συσχετίσεις και συνήθως δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για λόγο περισσότερο οργανωμένο και επεξεργασμένο. ο ασύνδετο σχήμα χρησιμοποιείται όταν επιδιώκεται γρηγοράδα και ζωηρότητα στο ύφος ή όταν πρόκειται να παρουσιαστούν πολλά νοήματα σε ένα όλο. Μαθαίνω ότι... συνδετική λέξη που επιλέγει ένας ομιλητής ή συγγραφέας για να συνδέσει δύο προτάσεις φανερώνει το είδος της σχέσης που έχουν οι προτάσεις αυτές στη σκέψη του ομιλητή. σύνδεση μεταξύ δύο προτάσεων μπορεί να δείχνει: διαχωρισμό, αντίθεση, συμπέρασμα, επεξήγηση, συμπληρωματική σχέση, χρόνο (πριν, μετά, ταυτόχρονα), αιτία, υπόθεση, σκοπό, αποτέλεσμα, δισταγμό, σύγκριση κτλ. ν αντίθετα ο ομιλητής ή συγγραφέας αποφεύγει τη χρήση συνδετικών λέξεων ανάμεσα στις προτάσεις (επιλέγει δηλαδή το ασύνδετο σχήμα), αυτό μπορεί να σημαίνει ότι: θέλει να δώσει απλότητα, γρηγοράδα και ζωντάνια στο ύφος του, προσπαθεί να παρουσιάσει με συντομία πολλά νοήματα ως ένα σύνολο, η σχέση μεταξύ των προτάσεων είναι ξεκάθαρη και δε χρειάζεται να δηλωθεί με συγκεκριμένη λέξη,

6 50 αντίθετα, η σχέση μεταξύ των προτάσεων είναι ασαφής και ο ομιλητής ή συγγραφέας επιλέγει να την αφήσει έτσι, ο ακροατής ή αναγνώστης είναι καλύτερο να δώσει τη δική του ερμηνεία. [Βαριέμαι] (σελ. 17) ισαγωγικά ο κείμενο αυτό είναι ένα χιουμοριστικό κόμικ με ήρωα ένα παιδί της ηλικίας σου. Για να καταλάβεις καλύτερα το αστείο, πρέπει να ξέρεις ότι ένας μεγάλος φιλόσοφος, ο τεκάρτ, είχε υποστηρίξει την άποψη ότι ξέρουμε πως υπάρχουμε επειδή μπορούμε να σκεφτούμε, δηλαδή «σκεφτόμαστε άρα υπάρχουμε». ο κορίτσι του κόμικ, η Ράνια, αλλάζει αυτήν την πρόταση για να ταιριάζει πιο πολύ με την κατάσταση της και βάζει στη θέση του «σκέφτομαι» το «βαριέμαι». σένα σου αρέσουν τα κόμικς; ο κείμενο 9 είναι ένα χιουμοριστικό κόμικ που δημοσιεύτηκε στο ένθετο περιοδικό «9» της εφημερίδας «λευθεροτυπία». ρωίδα του κόμικ είναι ένα νεαρό κορίτσι, η Ράνια. Φοράει ριχτά ρούχα, ένα πράσινο παντελόνι και μια σκούρα κίτρινη μπλούζα, ενώ τα παπούτσια της είναι μοβ. Φαίνεται να έχει κάνει τα μαλλιά της ράστα και να τα έχει βάψει σε μοβ χρώμα. εμφάνιση της δείχνει ένα άτομο χαλαρό και ενδιαφέρον, με πρωτότυπο στυλ. Στα πέντε τετράγωνα από τα οποία αποτελείται το κόμικ η Ράνια είναι καθισμένη κάθε φορά και με λίγο διαφορετικό τρόπο. ρχικά αλλάζει τη γνωστή έκφραση του τεκάρτ «Σκέφτομαι άρα υπάρχω» και βάζει στη θέση του «σκέφτομαι» το ρήμα «βαριέμαι» για να μπορέσει να αστειευτεί σχετικά με την κατάστασή της, το γεγονός δηλαδή ότι βαριέται. Ράνια καταλήγει τελικά στο συμπέρασμα ότι αν κάθεται κανείς πολλή ώρα οδηγείται στο να ασχοληθεί με τη φιλοσοφία.

7 51 ακούω και μιλώ (σελ. 18) 1. Πόσα διαφορετικά νοήματα διατυπώνονται στα τέσσερα πρώτα σκίτσα του κειμένου 9; Με ποιον τρόπο διαφοροποιείται το νόημα, ενώ οι προτάσεις που χρησιμοποιούνται είναι οι ίδιες; Στο πρώτο σκίτσο του κειμένου 9 το γεγονός ότι βαριέται οδηγεί τη Ράνια στο συμπέρασμα ότι υπάρχει. ο ακριβώς αντίστροφο συμβαίνει στο δεύτερο σκίτσο: το γεγονός ότι υπάρχει οδηγεί την ηρωίδα στο συμπέρασμα ότι βαριέται. ο τρίτο σκίτσο περιέχει ένα κάπως διαφορετικό νόημα, καθώς λέει ότι η αιτία που η Ράνια βαριέται είναι το γεγονός ότι υπάρχει. έλος, στο τέταρτο σκίτσο η Ράνια δηλώνει ότι βαριέται τη διαδικασία του να υπάρχει. ο νόημα των προτάσεων και στα τέσσερα σκίτσα δεν αλλάζει, αφού χρησιμοποιούνται οι ίδιες δύο λέξεις, τα ρήματα «βαριέμαι» και «υπάρχω». υτό που αλλάζει είναι η λογική και συντακτική σύνδεση των προτάσεων, όπως και η σειρά τους. Στα πρώτα δύο σκίτσα χρησιμοποιείται ο παρατακτικός συμπερασματικός σύνδεσμος «άρα», ανάλογα όμως με το ποια πρόταση είναι πρώτη και ποια δεύτερη αλλάζει και το συμπέρασμα. Στην τρίτη πρόταση χρησιμοποιείται ο υποτακτικός σύνδεσμος «επειδή», ενώ στην τέταρτη πρόταση το μόριο «να», το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση εισάγει βουλητική πρόταση. 2. Μπορείτε να συνεχίσετε τη «φιλοσοφία» της ηρωίδας στο ίδιο πνεύμα; ν θέλετε, εργαστείτε σε ομάδες των δύο ατόμων και βρείτε διαφορετικές συνδετικές λέξεις, για να κάνετε κι άλλες ανάλογες φιλοσοφικές τοποθετήσεις. [ δραστηριότητα αυτή είναι πολύ πιθανό να γίνει ομαδικά. μείς παραθέτουμε α- πλώς κάποιες συνδέσεις προτάσεων που μπορούν να έχουν νόημα.] Βαριέμαι και υπάρχω. ύτε βαριέμαι, ούτε υπάρχω.

8 52 ίτε βαριέμαι, είτε υπάρχω. Βαριέμαι αλλά υπάρχω. Υπάρχω αλλά βαριέμαι. Βαριέμαι, ενώ υπάρχω. Υπάρχω, ενώ βαριέμαι Βαριέμαι μολονότι υπάρχω. Υπάρχω, μολονότι βαριέμαι. Βαριέμαι, δηλαδή υπάρχω. Υπάρχω, δηλαδή βαριέμαι. Βαριέμαι, όταν υπάρχω. Υπάρχω, όταν βαριέμαι. Βαριέμαι, επειδή υπάρχω. Υπάρχω, επειδή βαριέμαι. ν βαριέμαι, υπάρχω. ν υπάρχω, βαριέμαι. Βαριέμαι για να υπάρχω. Υπάρχω, για να βαριέμαι. Βαριέμαι, παρά υπάρχω. Υπάρχω, παρά βαριέμαι. (σελ. 18) Ξαναγράψτε το κείμενο 8 συνδέοντας τις προτάσεις μεταξύ τους με συνδέσμους. Μπορείτε να δοκιμάσετε τις λέξεις: για να ή να, αφού, όπου, όταν ή αφότου άλλες που επιλέξετε εσείς. Συγκρίνετε τα κείμενά σας μεταξύ τους και με το αρχικό. [ο κείμενο 8 μπορεί να ξαναγραφτεί με πολλούς τρόπους, αφού υπάρχουν πάρα πολλές συνδετικές λέξεις από τις οποίες μπορεί κανείς να επιλέξει. η σύγκριση α- νάμεσα στο δικό σου κείμενο και σε αυτά των συμμαθητών σου θα την κάνεις μόνος σου. μείς δίνουμε απλώς ένα παράδειγμα αλλαγμένου κειμένου, με το αρχικό κείμενο δίπλα του για να γίνεται πιο εύκολα η σύγκριση ανάμεσα τους. ι προτάσεις στον πίνακα είναι χωρισμένες μεταξύ τους.]

9 53 ΡΧΙΚ ΚΙΜ πό τη Μικρασία μετά την καταστροφή, ένας αστός ξεκίνησε με μια βαλίτσα αναμνήσεων στο χέρι, γύρισε χώρες μακρινές και πολιτείες ά- γνωστες, μάζεψε ακριβό υλικό και συνταγές, μέτρα, ρυθμούς και χρώματα, και τέλος γύρισε στη χώρα του, έχτισε με τα χέρια του σπίτι σημερινό και ελληνικό, εμπήκε μέσα, κλείδωσε, και από τότε πια κανείς δεν τον συνάντησε στην αγορά. ΛΛΓΜ ΚΙΜ πό τη Μικρασία μετά την καταστροφή, αφού ένας αστός ξεκίνησε με μια βαλίτσα αναμνήσεων στο χέρι και αφού γύρισε χώρες μακρινές και πολιτείες άγνωστες, από όπου μάζεψε ακριβό υλικό και συνταγές, μέτρα, ρυθμούς και χρώματα, τέλος γύρισε στη χώρα του, για να χτίσει με τα χέρια του σπίτι σημερινό και ελληνικό, στο οποίο εμπήκε μέσα και αφότου κλείδωσε κανείς πια δεν τον συνάντησε στην αγορά. ο αρχικό κείμενο του Μάνου Χατζιδάκι χαρακτηρίζεται από το ασύνδετο σχήμα, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δίνει ζωντάνια και απλότητα στο λόγο. πίσης, το γεγονός ότι το κείμενο δεν περιέχει συνδετικές λέξεις αφήνει τον αναγνώστη να σκεφτεί τις δικές του συνδέσεις για το κείμενο και να ερμηνεύσει τη σχέση των γεγονότων, όπως ο ίδιος νομίζει. ι αλλαγές που έγιναν στο κείμενο κατ αρχήν το έκαναν πιο πυκνό και δύσκολο για τον αναγνώστη, αφού είναι γεμάτο πλέον με υποτακτικές προτάσεις. κόμη, οι σχέσεις των προτάσεων έγιναν πιο ξεκάθαρες μεταξύ τους, αφού μέσα από τους συνδέσμους γίνεται σαφές αν η σχέση είναι χρονική, αιτιολογική κτλ. Διαβάστε τα κείμενα 10 και 11 που ακολουθούν, παρατηρήστε την απουσία συνδετικών λέξεων και σκεφτείτε για ποιους λόγους μπορεί να συμβαίνει αυτό. [Καλό είναι να έχεις διαβάσει πρώτα και τα δύο κείμενα και να έχεις καταλάβει τα βασικά τους σημεία, πριν να προχωρήσεις στην απάντησή μας. ι σύντομες παρουσιάσεις των κειμένων 10 και 11 στις σελ του βοηθήματος μπορούν επίσης να σε βοηθήσουν. Θυμήσου ακόμη ότι ο συγγραφέας ή ομιλητής χρησιμοποιεί το ασύνδετο σχήμα όταν α) θέλει να δώσει απλότητα, γρηγοράδα και ζωντάνια στο ύφος του, β) προσπαθεί να παρουσιάσει με συντομία πολλά νοήματα ως ένα σύνολο, γ) η σχέση μεταξύ των προτάσεων είναι ξεκάθαρη και δε χρειάζεται να δηλωθεί με συγκεκριμένη λέξη, δ) αντίθετα η σχέση μεταξύ των προτάσεων είναι ασαφής και ο ομιλητής ή

10 54 συγγραφέας επιλέγει να την αφήσει έτσι, ή ε) ο ακροατής ή αναγνώστης είναι καλύτερο να δώσει τη δική του ερμηνεία.] ο κείμενο 10 είναι ένα ποιητικό κείμενο του Γιάννη Ρίτσου, από το οποίο απουσιάζουν σχεδόν τελείως οι συνδετικές λέξεις (εμφανίζεται μόνο ο σύνδεσμος «και» με τις διάφορες μορφές του «και, κι, κ» τέσσερις φορές, μόνο όμως στον στίχο 9 συνδέει προτάσεις). ο ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στο κείμενο 11 (σε αυτό εμφανίζεται μόνο μια φορά ο σύνδεσμος «και» χωρίς να συνδέει προτάσεις), το οποίο ό- μως είναι διαφημιστικό κείμενο. ο ότι τα δύο κείμενα ανήκουν σε διαφορετικά είδη μας οδηγεί και στην υπόθεση ότι το ασύνδετο σχήμα χρησιμοποιείται για διαφορετικούς λόγους. ίναι γνωστό ότι η μοντέρνα ποίηση δεν μπορεί να έχει συγκεκριμένες ερμηνείες. αναγνώστης αφήνεται ελεύθερος να αισθανθεί την ποίηση και να βγάλει ο ίδιος τα συμπεράσματά του. Με αυτό ως δεδομένο, συναντάμε στο κείμενο μια σειρά από δυνατές εικόνες που περιγράφουν ένα έρημο και καυτό τοπίο. ι λεπτομέρειες αυτού του τοπίου δε συνδέονται γλωσσικά με κάποιο τρόπο, αλλά παρατίθενται α- σύνδετα. ποιητής μάλλον επιθυμεί ο αναγνώστης να συσχετίσει μόνος του τις εικόνες ή να φανταστεί δημιουργικά το τοπίο, συνθέτοντας μόνος του το σύνολο. ο α- σύνδετο σχήμα βοηθάει επίσης να γίνουν ακόμη πιο σαφείς οι επαναλήψεις των στίχων 1-4 και 6-8, καθώς μία συνδετική λέξη θα διαφοροποιούσε λίγο περισσότερο τους στίχους μεταξύ τους. ο κείμενο 11 από την άλλη είναι ένα διαφημιστικό κείμενο που καλεί τον αναγνώστη να επισκεφτεί το νησί της Χίου. όσο η ηλεκτρονική όσο και η έντυπη διαφήμιση έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό την αμεσότητα, τη συντομία και τους γρήγορους ρυθμούς, ώστε να τραβήξουν την προσοχή του αναγνώστη ή θεατή και να τον επηρεάσουν. ο ασύνδετο σχήμα εδώ εξυπηρετεί λοιπόν περισσότερο την αμεσότητα και τη συντομία, καθώς με απλό και γρήγορο τρόπο δίνονται κάποιες βασικές πληροφορίες για το νησί. Και εδώ βέβαια υπάρχει ενδιαφέρον να αφήσει ο αναγνώστης τη φαντασία του ελεύθερη, ώστε να έχει μια όμορφη και γοητευτική εικόνα για το νησί. Ρωμιοσύνη (απόσπασμα) (σελ. 18) ισαγωγικά ο κείμενο αυτό ανήκει σε έναν πολύ σημαντικό Έλληνα ποιητή, το Γιάννη Ρίτσο. Άλλα ποιήματά του μπορείς να βρεις στα Κείμενα εοελληνικής Λογοτεχνίας Γυμνασίου («ζιτζίκια στήσαν το χορό» σελ. 10 και «Πρωινό άστρο» σελ. 168),

11 55 Β Γυμνασίου («α άσπρο ξωκλήσι» σελ. 62, «ρημωμένα χωρία» σελ. 81) και Γ Γυμνασίου («ρχαίο θέατρο» και ένα άλλο απόσπασμα από τη «Ρωμιοσύνη» σελ. 188 & 190). Έχεις διαβάσει κάποιο ποίημά του; ο Κείμενο 10 είναι η αρχή του πρώτου μέρους από την ποιητική σύνθεση του Γιάννη Ρίτσου «Ρωμιοσύνη». Όλα τα μέρη της «Ρωμιοσύνης» έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, όπως τα πολιτικά μηνύματα, ο επικός χαρακτήρας, το ύφος του προφορικού λόγου και η συναισθηματική φόρτιση. Βασικό θέμα της «Ρωμιοσύνης» είναι η καθημερινότητα των απλών ανθρώπων και οι δοκιμασίες του ελληνικού λαού στο παρελθόν. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα περιγράφεται ένα καυτό καλοκαιρινό τοπίο με τον τρόπο της μοντέρνας ποίησης. Στους στίχους 1 ως 4 αναφέρονται μια σειρά από άψυχα και έμψυχα όντα που «δε βολεύονται»: τα δέντρα, οι πέτρες, τα πρόσωπα, οι καρδιές. ι συγκεκριμένοι στίχοι συμβολίζουν μάλλον την ανάγκη για ελευθερία (δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό, κάτω από τα ξένα βήματα) και την ανάγκη για δικαιοσύνη (δε βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο και στο δίκιο). Στους στίχους 5 ως 8 το τοπίο περιγράφεται σαν άνθρωπος που σφίγγει με δύναμη τις πέτρες, τα δέντρα, ακόμη και τα δόντια του (μια εικόνα στέρησης αλλά και αξιοπρέπειας). Στη συνέχεια, από το στίχο 8 ως τον στίχο 13 γίνεται λόγος για το υπερβολικό φως και την έλλειψη του νερού, που σκληραίνει τα πάντα, τα μετατρέπει σε μάρμαρο και τα γεμίζει σκόνη (σύμβολα της φτώχειας και της στέρησης, των δυσκολιών που αντιμετώπιζε τότε ο ελληνικός λαός). Όλοι μασάνε μια μπουκιά ουρανό πάνω από την πίκρα τους, λέει ο ποιητής, εννοώντας μάλλον ότι η ελπίδα δεν έχει εγκαταλείψει της λλάδα. Γιάννης Ρίτσος

12 56 πυρώνω: (παθητική μετοχή: πυρωμένος η ο) ζεσταίνω κάτι ιδίως στη φωτιά, γίνομαι πολύ ζεστός και εκπέμπω θερμότητα τα σκοίνο: (η λέξη έχει πολλές μορφές: ο σκίνος/σχίνος, το σκοίνο/σκίνο/σχίνο) γένος φυτών που περιλαμβάνει πολλά είδη που έχουν μορφή θάμνου ή δέντρου Στο κάτω δεξιά μέρος της σελίδας 18 μπορούμε να παρατηρήσουμε μια θαμπή εικόνα ελλειπτικού σχήματος που λειτουργεί ως φόντο για το κείμενο. Παρουσιάζει ένα τοπίο στην ύπαιθρο, με δύο κυπαρίσσια και τρία άλλα δέντρα, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και ένα υπόστεγο με τέσσερις στύλους και κόκκινη σκεπή, μάλλον από κεραμίδια. συγκεκριμένη εικόνα είναι σαφές ότι αναφέρεται στο περιεχόμενο του κειμένου 10, ένα ελληνικό καλοκαιρινό τοπίο.

13 57 ισαγωγικά [Χίος] (σελ. 19) ο κείμενο αυτό είναι μια διαφημιστική αφίσα για το νησί της Χίου. Χίος βρίσκεται κεντρικά και ανατολικά στο ιγαίο, πολύ κοντά στα παράλια της ουρκίας και τη Σμύρνη. ην έχεις επισκεφτεί ποτέ; ο Κείμενο 11 είναι μια διαφημιστική αφίσα που εξέδωσε η ομαρχιακή υτοδιοίκηση Χίου, με σκοπό να κινήσει το ενδιαφέρον των τουριστών για το νησί. ί-

14 58 ναι ένα κείμενο πολυτροπικό, καθώς συνδυάζει το γλωσσικό κείμενο με την εικόνα, όπως κάνουν εξάλλου οι περισσότερες έντυπες διαφημίσεις. Στο πάνω μέρος της αφίσας βλέπουμε την εικόνα ενός τοπίου της Χίου που συνδυάζει βουνό, δάσος και θάλασσα. Στην πάνω δεξιά γωνία της εικόνας φαίνεται να είναι κολλημένο ένα γραμματόσημο, πράγμα που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη εικόνα είναι μάλλον μία καρτ-ποστάλ. Στην κάτω δεξιά γωνία της κάρτας υπάρχει ένα σύντομο γλωσσικό κείμενο που μοιάζει να είναι γραμμένο με το χέρι, το οποίο δηλώνει ότι «και φέτος πάμε Χίο». Στο κέντρο της αφίσας υπάρχει ένα γλωσσικό κείμενο που αποτελεί βασικό μέρος του διαφημιστικού μηνύματος. Γίνεται αναφορά στα αρώματα της Χίου, τις ακρογιαλιές της, τον πολιτισμό, τη φιλοξενία και την αυθεντικότητά της. Στο γλωσσικό κείμενο βέβαια δίνεται έμφαση και με στοιχεία εικόνας, αφού τα βασικά χαρακτηριστικά της Χίου (μαστίχα, άνθη, ακρογιάλια, αρχοντιά, πολιτισμός, φιλόξενη, ελκυστική, αυθεντική) περιβάλλονται από ένα μικρό κόκκινο πλαίσιο και είναι γραμμένα με λευκά, έντονα γράμματα. Κάτω από αυτό το γλωσσικό κείμενο υπάρχει ένα δεύτερο σύντομο γλωσσικό κείμενο («Χίος: νακαλύψτε την») που σκοπό έχει να τραβήξει την προσοχή του αναγνώστη στην αφίσα. Και εδώ το στοιχείο της εικόνας είναι σημαντικό, καθώς η λέξη «Χίος» είναι γραμμένη με μεγάλα κόκκινα γράμματα και η φράση «νακαλύψτε την» βρίσκεται σε κίτρινο έντονο πλαίσιο. μέσως πιο κάτω βλέπουμε με πολύ μικρότερα γράμματα να α- ναφέρονται η ομαρχιακή υτοδιοίκηση Χίου που εξέδωσε την αφίσα, οι φορείς που έχουν σχέση με τον τουρισμό στη Χίο με τα τηλέφωνα τους και η ηλεκτρονική σελίδα του νησιού στο διαδίκτυο. έλος, στο κάτω μέρος της αφίσας παρατηρούμε πέντε μικρές εικόνες που συνδέονται με το νησί: έναν ανεμόμυλο, ένα παραθαλάσσιο τοπίο, μία αγιογραφία, ένα παραδοσιακό χωριό και ένα ορεινό τοπίο. ο βασικό φόντο της αφίσας είναι οι ανοιχτές αποχρώσεις του κίτρινου και του πράσινου, ενώ το έντονο κόκκινο και κίτρινο χρησιμοποιούνται για να δώσουν έμφαση. Σε κάποια μέρη της λλάδας η λέξη «μαστίχα» χρησιμοποιείται γενικά για τις τσίχλες του εμπορίου. Καλό είναι να έχεις στο νου σου ότι η μαστίχα Χίου δεν είναι κάτι τέτοιο, αλλά η αρωματική ελαστική ουσία που βγαίνει από τον κορμό ενός δέντρου και χρησιμοποιείται για αρώματα, καλλυντικά, γλυκά και τσίχλες.

15 59 ακούω και 1 μιλώ η 1. ι είδους προτάσεις υπάρχουν στα κείμενα 10 και 11; Χρησιμοποιούνται συνδετικές λέξεις, για να συνδεθούν οι προτάσεις μεταξύ τους; [Θυμήσου ότι ασύνδετο σχήμα έχουμε όταν οι προτάσεις παρατίθενται απλώς η μία κοντά στην άλλη χωρίς συνδετικές λέξεις και παρατακτική σύνδεση έχουμε όταν παρατάσσονται η μία μετά την άλλη ως ισότιμα στοιχεία του λόγου και να συνδέονται με τους παρατακτικούς συνδέσμους.] Όλες οι προτάσεις των κειμένων 10 και 11 είναι κύριες, οι οποίες σχεδόν ποτέ δε συνδέονται με συνδετικές λέξεις. Μόνο στο κείμενο 10 συναντάμε το σύνδεσμο «και» στο στίχο 9 να συνδέει δύο προτάσεις μεταξύ τους, την πρόταση «ο δρόμος χάνεται στο φως» με την πρόταση «ο ίσκιος της μάντρας είναι σίδερο». Υπάρχουν και τέσσερις ακόμα εμφανίσεις του «και» σε αυτά τα δύο κείμενα, χωρίς όμως να συνδέει προτάσεις, αλλά όρους προτάσεων (υποκείμενα και αντικείμενα). Πέρα δηλαδή από λίγες εξαιρέσεις, στα δύο αυτά κείμενα κυριαρχεί το ασύνδετο σχήμα. 2. ν επιχειρήσετε να συνδέσετε τις προτάσεις μεταξύ τους στο κείμενο 10, τι επίδραση θα έχει αυτό στο ρυθμό του ποιήματος; ι επίδραση θα έχει στο νόημα; [ο Κείμενο 10 είναι ένα ποίημα γραμμένο σε ελεύθερο στίχο, δεν έχει δηλαδή σταθερό και ομοιόμορφο ρυθμό, αλλά στηρίζεται στους ήχους των λέξεων και των φράσεων και στην εντύπωση που προκαλούν. ο ποίημα ανήκει επίσης στη μοντέρνα ελληνική ποίηση, οπότε δεν υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα που θέλει να περάσει ο ποιητής στον αναγνώστη, αλλά περισσότερο θέλει να κινητοποιήσει τη φαντασία και την ευαισθησία του αναγνώστη. Περισσότερα θα πληροφορηθείς για αυτά τα θέματα στο μάθημα της Λογοτεχνίας.

16 60 Θυμήσου επίσης ότι ασύνδετο σχήμα έχουμε όταν οι προτάσεις παρατίθενται απλώς η μία κοντά στην άλλη χωρίς συνδετικές λέξεις και παρατακτική σύνδεση όταν οι προτάσεις παρατάσσονται η μία μετά την άλλη ως ισότιμα στοιχεία του λόγου και να συνδέονται με τους παρατακτικούς συνδέσμους.] ο κείμενο 10 είναι ένα μοντέρνο ποίημα γραμμένο σε ελεύθερο στίχο, ο ρυθμός δηλαδή δημιουργείται από τον ήχο των συγκεκριμένων λέξεων και φράσεων που επιλέγει ο ποιητής. ν λοιπόν προσθέταμε κάποιες συνδετικές λέξεις και φράσεις στο ποίημα, θα δημιουργούσαμε ένα νέο, διαφορετικό ρυθμό, ανάλογο με τις νέες λέξεις που θα χρησιμοποιούσαμε. Όσον αφορά το νόημα, ο ποιητής επιλέγει να παραθέσει σε αυτό το απόσπασμα τα μέρη ενός τοπίου χωρίς καμία σχεδόν σύνδεση μεταξύ τους. φήνει μάλλον τη σύνδεση του τοπίου να την κάνει ο αναγνώστης με τη φαντασία του. ποιοσδήποτε σύνδεσμος ή συνδετική λέξη που εκφράζει κάποιο συγκεκριμένο νόημα (αιτία, χρόνο, συμπέρασμα κτλ.) θα περιόριζε επομένως τις ερμηνείες του αναγνώστη. Θα μπορούσαμε βέβαια να διατηρήσουμε αυτήν την ασάφεια με τον παρατακτικό συμπλεκτικό σύνδεσμο «και», ο οποίος έχει πάρα πολλές χρήσεις, πάλι όμως δε θα υ- πήρχε τόση ελευθερία για τον αναγνώστη όπως στο ασύνδετο σχήμα. 3. Συνδέστε παρατακτικά μεταξύ τους τις προτάσεις του κειμένου 11. Προσπαθήστε στη συνέχεια να τις συνδέσετε και υποτακτικά. ν δεν τα καταφέρετε, συζητήστε στην τάξη το γιατί. [Θυμήσου ότι, όταν ο συγγραφέας δε θέλει να δώσει κάποια συγκεκριμένη σύνδεση ανάμεσα στα νοήματα των προτάσεων, επιλέγει το ασύνδετο σχήμα ή το σύνδεσμο «και», ο οποίος χρησιμοποιείται με πάρα πολλούς τρόπους και γι αυτό είναι αρκετά ασαφής.] Προτού προχωρήσουμε στην προσπάθεια να συνδέσουμε τις προτάσεις του κειμένου 11, καλό είναι να παρατηρήσουμε πώς συνδέονται τα νοήματα των προτάσεων. Στο κείμενο 11 αναφέρονται μια σειρά από χαρακτηριστικά της Χίου, τα οποία δε φαίνεται να έχουν κάποια συγκεκριμένη νοηματική σχέση μεταξύ τους, είτε στο κείμενο, είτε αν το σκεφτούμε λογικά. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια αντίθεση, σχέση αιτίας αποτελέσματος, χρονική σχέση κτλ. ανάμεσα στα συγκεκριμένα νοήματα, α- πλά συνυπάρχουν ως ιδιότητες της Χίου. Για αυτό το λόγο είναι εξαιρετικά δύσκολο να συνδεθούν οι προτάσεις μεταξύ τους υποτακτικά, αν θέλουμε να διατηρήσουμε το νόημα του κειμένου. Μπορούμε βέβαια να πούμε «μαστίχα και τα άνθη της ευωδιάζουν, επειδή τα ακρογιάλια της γοητεύουν» ή «μαστίχα και τα άνθη της ευωδιάζουν, όταν τα ακρογιάλια της γοητεύουν», αυτή η επιλογή όμως δίνει ένα αρκετά διαφορετικό νόημα στο κείμενο. ο

17 61 ίδιο ισχύει και για τους περισσότερους παρατακτικούς συνδέσμους. ι προτάσεις «ύτε η μαστίχα και τα άνθη της ευωδιάζουν, ούτε τα ακρογιάλια της γοητεύουν» ή «μαστίχα και τα άνθη της ευωδιάζουν, επομένως τα ακρογιάλια της γοητεύουν» είναι επίσης γραμματικά σωστές, αλλά μετατρέπουν τελείως το νόημα. μόνος σύνδεσμος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερη επίδραση είναι ο σύνδεσμος «και», ο οποίος έχει πολλές σημασίες και για αυτό είναι αρκετά ασαφής. 4. Γιατί νομίζετε ότι ορισμένες λέξεις του κειμένου 11 είναι μέσα σε κόκκινο πλαίσιο; ι λέξεις του κειμένου 11 που είναι μέσα σε κόκκινο πλαίσιο είναι επίσης γραμμένες με λευκά γράμματα, πράγμα που τις διαφοροποιεί διπλά από τις υπόλοιπες λέξεις του κειμένου. λόγος που χρησιμοποιήθηκε το κόκκινο πλαίσιο και το διαφορετικό χρώμα στα γράμματα ήταν για να δοθεί έμφαση σε αυτές τις λέξεις. ι λέξεις «μαστίχα, άνθη, ακρογιάλια, αρχοντιά, πολιτισμός, φιλόξενη, ελκυστική, αυθεντική» αναφέρονται όλες σε στοιχεία της Χίου που είναι ευχάριστα και γοητευτικά, οπότε μπορούν να τραβήξουν την προσοχή στη διαφημιστική αφίσα, αλλά και να δώσουν μια πολύ σύντομη αλλά και κολακευτική περιγραφή για το νησί. (σελ Βρείτε μικρά διαφημιστικά κείμενα από τον ύπο, κόψτε τα και κολλήστε τα στο τετράδιό σας. ι σύνδεση προτάσεων κυριαρχεί στα διαφημιστικά κείμενα; Για ποιους λόγους; [μείς δίνουμε εδώ δύο παραδείγματα διαφημιστικών κειμένων με πολύ σύντομα και απλά γλωσσικά κείμενα, πράγμα που είναι το πιο συνηθισμένο. Καλό είναι βέβαια να ψάξεις ο ίδιος σε εφημερίδες και περιοδικά, ώστε να κολλήσεις αυθεντικά αποκόμματα στο τετράδιό σου. Γενικά να ξέρεις ότι ο λόγος της διαφήμισης χαρακτηρίζεται από συντομία και εντυπωσιασμό, ενώ κυριαρχούν το ασύνδετο σχήμα και η παρατακτική σύνταξη, ώστε να κεντρίζουν τη φαντασία του αναγνώστη και παραμένει γρήγορος ο ρυθμός.]

18 62

19 63 Και στα δύο αποκόμματα οι προτάσεις είναι σχεδόν πάντα ελλειπτικές, με πλήρη απουσία των ρημάτων (εκτός από την πρόταση «Πες ναι στην τύχη σου»), ενώ δεν εμφανίζεται πουθενά ούτε ένα παράδειγμα παρατακτικής ή υποτακτικής σύνδεσης (υπάρχει βέβαια ο παρατακτικός σύνδεσμος «και» στην πρώτη διαφήμιση, που συνδέει όμως τα ουσιαστικά «κρασί» και «πειρασμοί»). Δεν είναι παράξενο ότι συμβαίνει αυτό. Γενικά ο λόγος της διαφήμισης χαρακτηρίζεται από συντομία και εντυπωσιασμό, ενώ κυριαρχούν το ασύνδετο σχήμα και η παρατακτική σύνταξη, ώστε να κεντρίζουν τη φαντασία του αναγνώστη και παραμένει γρήγορος ο ρυθμός του κειμένου.

20 64 2. Βρείτε στα βιβλία των Κειμένων εοελληνικής Λογοτεχνίας δύο ή τρία μικρά ποιήματα σύγχρονων ποιητών και αντιγράψτε τα στο τετράδιό σας. ι είδους προτάσεις κυριαρχούν στα ποιήματα που βρήκατε; Χρησιμοποιούνται συνδετικές λέξεις; Προσπαθήστε να ερμηνεύσετε τις επιλογές των ποιητών. [ντιγράφουμε στη συνέχεια τα τρία πρώτα ποιήματα της ενότητας «Μεταπολεμική και σύγχρονη λογοτεχνία» από το σχολικό βιβλίο σου «Κείμενα εοελληνικής Λογοτεχνίας Γ Γυμνασίου» στις σελ ] Μίλτος Σαχτούρης α δώρα Σήμερα φόρεσα ένα ζεστό κόκκινο αίμα σήμερα οι άνθρωποι µ αγαπούν μια γυναίκα µου χαμογέλασε ένα κορίτσι µου χάρισε ένα κοχύλι ένα παιδί µου χάρισε ένα σφυρί Σήμερα γονατίζω στο πεζοδρόμιο καρφώνω πάνω στις πλάκες τα γυμνά άσπρα ποδάρια των περαστικών είναι όλοι τους δακρυσμένοι όμως κανείς δεν τρομάζει όλοι μείναν στις θέσεις που πρόφτασα είναι όλοι τους δακρυσμένοι όμως κοιτάζουν τις ουράνιες ρεκλάμες και μια ζητιάνα που πουλάει τσουρέκια στον ουρανό Δυο άνθρωποι ψιθυρίζουν τι κάνει την καρδιά µας καρφώνει; ναι την καρδιά µας καρφώνει ώστε λοιπόν είναι ποιητής

21 65 Μανόλης ναγνωστάκης Στο παιδί μου Στο παιδί µου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια Και του μιλούσανε για Δράκους και για το πιστό σκυλί Για τα ταξίδια της Πεντάμορφης και για τον άγριο λύκο Μα στο παιδί µου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια ώρα, τα βράδια, κάθομαι και του μιλώ Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι, ου δείχνω µε το χέρι τους κακούς, του μαθαίνω Oνόµατα σαν προσευχές, του τραγουδώ τους νεκρους µας., φτάνει πια! Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά. Κική Δημουλά α πάθη της βροχής ν μέσω λογισμών και παραλογισμών άρχισε κι η βροχή να λιώνει τα μεσάνυχτα µ αυτόν τον νικημένο πάντα ήχο σι, σι, σι.

22 66 Ήχος συρτός, συλλογιστός, συνέρημος, ήχος κανονικός κανονικής βροχής. Όμως ο παραλογισμός άλλη γραφή κι άλλην ανάγνωση µου μαθε για τους ήχους. Κι όλη τη νύχτα ακούω και διαβάζω τη βροχή, σίγμα πλάι σε γιώτα, γιώτα κοντά στο σίγμα, κρυστάλλινα ψηφία που τσουγκρίζουν και μουρμουρίζουν ένα εσύ, εσύ, εσύ. Κάθε σταγόνα κι ένα εσύ, όλη τη νύχτα ο ίδιος παρεξηγημένος ήχος, αξημέρωτος ήχος, αξημέρωτη ανάγκη εσύ, βραδύγλωσση βροχή, σαν πρόθεση ναυαγισμένη κάτι μακρύ να διηγηθεί και λέει μόνο εσύ, εσύ, νοσταλγία δισύλλαβη, ένταση μονολεκτική, το ένα εσύ σαν μνήμη, το άλλο σαν μομφή και σαν μοιρολατρία, τόση βροχή για μια απουσία, τόση αγρύπνια για μια λέξη, πάλι µε ζάλισε απόψε η βροχή µ αυτή της τη μεροληψία όλο εσύ, εσύ, εσύ, σαν όλα τ άλλα να ναι αμελητέα και μόνο εσύ, εσύ, εσύ.

23 67 ι είδους προτάσεις κυριαρχούν στα ποιήματα που βρήκατε; Χρησιμοποιούνται συνδετικές λέξεις; α τρία αυτά ποιήματα προέρχονται από τις σελίδες 220 ως 225 του σχολικού βιβλίου «Κείμενα εοελληνικής Λογοτεχνίας» για την Γ Γυμνασίου. Σε όλα τα ποιήματα επικρατούν οι κύριες προτάσεις, ενώ η υποτακτική σύνδεση δεν είναι καθόλου συχνή. ο πρώτο ποίημα, «α δώρα», ανήκει στο Μίλτο Σαχτούρη. Σε αυτό το ποίημα συναντάμε δύο φορές τον παρατακτικό αντιθετικό σύνδεσμο «όμως» (είναι όλοι τους δακρυσμένοι όμως κανείς δεν τρομάζει/ είναι όλοι τους δακρυσμένοι όμως κοιτάζουν τις ουράνιες ρεκλάμες) και δύο φορές την αναφορική αντωνυμία «που», η ο- ποία συνδέει προτάσεις με υποτακτική σύνδεση (όλοι μείναν στις θέσεις που πρόφτασα/ και μια ζητιάνα που πουλάει τσουρέκια). Υπάρχουν ακόμα οι παρατακτικοί συμπερασματικοί σύνδεσμοι «ώστε» και «λοιπόν» (ώστε λοιπόν είναι ποιητής) και ο παρατακτικός συμπλεκτικός σύνδεσμος «και» (και μια ζητιάνα που πουλάει τσουρέκια), οποίος όμως δε συνδέει προτάσεις μεταξύ τους.. ο δεύτερο ποίημα, «Στο παιδί μου», το έχει γράψει ο Μανόλης ναγνωστάκης. Σε αυτό το ποίημα βρίσκουμε τέσσερις φορές τον παρατακτικό συμπλεκτικό σύνδεσμο «και», τις δύο φορές όμως δε συνδέει προτάσεις αλλά εμπρόθετα σύνολα (Και του μιλούσανε για Δράκους και για το πιστό σκυλί Για τα ταξίδια της Πεντάμορφης και για τον άγριο λύκο/ ώρα, τα βράδια, κάθομαι και του μιλώ). Υπάρχουν ακόμα ο παρατακτικός αντιθετικός σύνδεσμος «μα» (Μα στο παιδί µου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια) και το μόριο «να», το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση συνδέει προτάσεις με υποτακτική σύνδεση (Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά). ο τρίτο ποίημα, «α πάθη της βροχής», είναι της ποιήτριας Κικής Δημουλά. Σε αυτό το ποίημα παρατηρούμε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση συνδετικών λέξεων, κυρίως όμως για παρατακτική σύνδεση. Συναντάμε τον παρατακτικό συμπλεκτικό σύνδεσμο «και» δέκα φορές, τις τρεις φορές να συνδέει προτάσεις μεταξύ τους παρατακτικά (ακούω και διαβάζω τη βροχή, τσουγκρίζουν και μουρμουρίζουν, σαν πρόθεση ναυαγισμένη κάτι μακρύ να διηγηθεί και λέει μόνο εσύ) και τις άλλες επτά φορές να συνδέει όρους μιας πρότασης μεταξύ τους ή να δίνει έμφαση σε κάποιο όρο (εν μέσω λογισμών και παραλογισμών, άρχισε κι η βροχή, άλλη γραφή κι άλλην ανάγνωση, Κι όλη τη νύχτα, Κάθε σταγόνα κι ένα εσύ, το άλλο σαν μομφή και σαν μοιρολατρία, και μόνο εσύ, εσύ, εσύ). Βρίσκουμε και το μόριο «να» δύο φορές, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση συνδέει προτάσεις με υποτακτική σύνδεση (πρόθεση ναυαγισμένη κάτι μακρύ να διηγηθεί, σαν όλα τ άλλα να ναι αμελητέα). Υπάρχει ακόμη ο παρατακτικός αντιθετικός σύνδεσμος «όμως» (Όμως ο παραλογισμός άλλη γραφή κι άλλην ανάγνωση µου μαθε). έλος, συναντάμε και την αναφορική αντωνυμία «που», η οποία συνδέει προτάσεις με υποτακτική σύνδεση (κρυστάλλινα ψηφία που τσουγκρίζουν και μουρμουρίζουν). Προσπαθήστε να ερμηνεύσετε τις επιλογές των ποιητών.

24 68 [Θυμήσου ότι η παρατακτική σύνδεση μπορεί να είναι πιο κατάλληλη για να εκφράσει απλές λογικές συσχετίσεις και δημιουργεί την εντύπωση ενός λόγου περισσότερο απλού και καθημερινού. υποτακτική σύνδεση μπορεί να είναι η πιο κατάλληλη για να εκφράσει σύνθετες λογικές συσχετίσεις και συνήθως δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για λόγο περισσότερο οργανωμένο και επεξεργασμένο. ο ασύνδετο σχήμα χρησιμοποιείται όταν επιδιώκεται απλότητα, γρηγοράδα και ζωηρότητα στο ύφος ή όταν πρόκειται να παρουσιαστούν πολλά νοήματα σε ένα όλο.] Στα δύο πρώτα ποιήματα ο Μίλτος Σαχτούρης και ο Μανόλης ναγνωστάκης επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν κυρίως το ασύνδετο σχήμα, λίγους παρατακτικούς συνδέσμους και ελάχιστους υποτακτικούς. επιλογή αυτή δίνει απλότητα στο ύφος τους και γρήγορους ρυθμούς στα ποιήματά τους. Στην ποίηση βέβαια συνηθίζεται γενικότερα το ασύνδετο σχήμα, ώστε να αφήνεται η φαντασία του αναγνώστη περισσότερο ελεύθερη να ερμηνεύσει το κείμενο, χωρίς να υπάρχουν πολύ σαφείς συνδέσεις ανάμεσα στα νοήματα. Κική Δημουλά από την άλλη πέρα από το ασύνδετο σχήμα χρησιμοποιεί αρκετά τον παρατακτικό συμπλεκτικό σύνδεσμο «και», ο οποίος όμως έχει πολλές χρήσεις σημασίες και μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. ο αποτέλεσμα είναι τελικά παρόμοιο με τα δύο προηγούμενα ποιήματα, καθώς το ύφος είναι και εδώ αρκετά απλό και γρήγορο, ενώ ο αναγνώστης επίσης αφήνεται ελεύθερος να ερμηνεύσει το κείμενο, χωρίς να έχει πολύ σαφείς συνδέσεις ανάμεσα στα νοήματα.

Γιάννη Ρίτσου: Ρωµιοσύνη (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 245-249)

Γιάννη Ρίτσου: Ρωµιοσύνη (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 245-249) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννη Ρίτσου: Ρωµιοσύνη (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 245-249) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Ο ποιητής, αξιοποιώντας την ιστορική του µνήµη, κινείται

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Το μαγικό ραβδάκι Το ίδιο έγινε με όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα πράγματα που άγγισε με το μαγικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση) 1) Ο Νίκος υπηρετεί στρατιώτης Α. Υποκείμενο Β. Αντικείμενο Γ. Προσδιορισμός Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η σύνταξη μιας πρότασης Τα δύο πιο βασικά στοιχεία σε κάθε πρόταση είναι το ρήμα και το ουσιαστικό. Το κομμάτι της πρότασης που αναφέρεται στο ρήμα το λέμε ρηματικό σύνολο (ΡΣ) ή ρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Η επίδραση του Ευρωπαϊκού Ρομαντισμού είναι πρόδηλη στο έργο του Σολωμού. Το μεταφυσικό στοιχείο εντοπίζεται λόγου χάρη στο στίχο 54 όπου ανιχνεύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου

Από ξύλο και ασήμι φτιαγμένο το νέο βιβλίο της Δήμητρας Παπαναστασοπούλου Ημερομηνία 19/3/2015 Μέσο Συντάκτης Link artpress.sundaybloody.com Βασίλης Κάργας http://artpress.sundaybloody.com/?it_books=%ce%b1%cf%80%cf%8c- %CE%BE%CF%8D%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9- %CE%B1%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B9-

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά):

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά): Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ Θετικά: μας ηρεμεί μας χαλαρώνει μας ψυχαγωγεί (ταξίδια, εκδρομές, συναντήσεις) μας παρέχει τα βασικά είδη διατροφής και επιβίωσης (αέρας, νερό, τροφή) Σήμερα (αρνητικά): Ο άνθρωπος:

Διαβάστε περισσότερα

Extract from the book Play and Laugh- Language games for teaching Greek as a foreign. language. by Ifigenia Georgiadou, 2004, Hellenic Culture Centre

Extract from the book Play and Laugh- Language games for teaching Greek as a foreign. language. by Ifigenia Georgiadou, 2004, Hellenic Culture Centre Απόσπασμα από το βιβλίο Παίξε-Γέλασε/ γλωσσικά παιχνίδια για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Της Ιφιγένειας Γεωργιάδου, 2004, εκδ. Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού Extract from the book Play and

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 27-05-2004 1. Πράγματι, τα προαναφερθέντα αποτελούν κυρίαρχα χαρακτηριστικά της ποίησης του Ελύτη, που πιστοποιούνται σαφέστατα- και στο δοθέν ποίημα. Συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254)

Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Νικηφόρου Βρεττάκου: «ύο µητέρες νοµίζουν πως είναι µόνες στον κόσµο» (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σ. 253-254) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι εκφράζει

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑ Α ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Σε αυτήν την ενότητα:

Η ΕΛΛΑ Α ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Σε αυτήν την ενότητα: ΛΛ Σ ΚΣΜ Σε αυτήν την ενότητα: θα μάθεις για την παρατακτική και την υποτακτική σύνδεση, όπως και για τις διαφορές που προκύπτουν στο λόγο, ανάλογα με το ποια από τις δύο χρησιμοποιούμε, θα μάθεις πώς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα: 5 Ο στάδιο: γράφω και διαβάζω τρισύλλαβες λέξεις 6 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που αρχίζουν µε φωνήεν 7 ο στάδιο: γράφω και διαβάζω λέξεις που έχουν τελικό σίγµα (-ς) 8 ο στάδιο: γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματικές προτάσεις. Ερωτηματικές λέγονται οι προτάσεις που στον προφορικό λόγο συνοδεύονται από ανέβασμα της φωνής και στο γραπτό με ερωτηματικό.

Ερωτηματικές προτάσεις. Ερωτηματικές λέγονται οι προτάσεις που στον προφορικό λόγο συνοδεύονται από ανέβασμα της φωνής και στο γραπτό με ερωτηματικό. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Β Ερωτηματικές προτάσεις Ερωτηματικές λέγονται οι προτάσεις που στον προφορικό λόγο συνοδεύονται από ανέβασμα της φωνής και στο γραπτό με ερωτηματικό. Με

Διαβάστε περισσότερα

TRIDIO 190016 TRIDIO 1

TRIDIO 190016 TRIDIO 1 TRIDIO 190016 1 Τι είναι το Tridio; Το Tridio είναι μια ανεξάρτητη μέθοδος εργασίας με σκοπό να υποστηρίξει τις τρέχουσες μεθόδους διδασκαλίας μαθηματικών στους τομείς της ανάπτυξης της χωρικής ικανότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ενότητα 2 η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ενότητα 2 η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Είδη προφορικού και γραπτού λόγου Η γλωσσική επικοινωνία διακρίνεται σε προφορική και γραπτή. Ο προφορικός λόγος διαφέρει σε πολλά σημεία από το γραπτό, είναι όμως ισάξιοι

Διαβάστε περισσότερα

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270)

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. Η αναπόληση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου r $fr m - Ποιος είσαι; - Ποιοι είστε; - Ο Πέτρος. - Ο Αλέξανδρος και ο Τάσος. - Ποιον θέλεις; - Ποιους θέλετε; A - Τον Αλέξανδρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕNOTHTA 16 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Διαφήμιση. Β Γυμνασίου

ΕNOTHTA 16 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Διαφήμιση. Β Γυμνασίου ΕNOTHTA 16 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Διαφήμιση Β Γυμνασίου 1 ΚΕΙΜΕΝΟ 1 2 ΚΕΙΜΕΝΟ 2 3 ΚΕΙΜΕΝΟ 3 4 A. Τι είναι η διαφήμιση και πώς φτιάχνεται. 1ο μέρος Στις μέρες μας διαφημίσεις υπάρχουν παντού: στις εφημερίδες, στα περιοδικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Η ΑΓΑΠΗ Μεθοδολογία: Συνεργατική Βιωματική προσέγγιση. Στόχοι: Ανάπτυξη δεξιοτήτων δημιουργικού χειρισμού εννοιών σε κλίμα καλής επικοινωνίας και συνεργασίας. Απόπειρα δημιουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η ενδυμασία και η σημασία της για τον άνθρωπο

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η ενδυμασία και η σημασία της για τον άνθρωπο ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο Η ενδυμασία και η σημασία της για τον άνθρωπο Η ενδυμασία αποτελείται από κάθε τι με το οποίο ο άνθρωπος καλύπτει και στολίζει το σώμα του. Περιλαμβάνει δηλαδή τα ρούχα και

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία της σειράς «ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΙΑΒΑΖΩ µε µικρά βήµατα µέσα από συγκεκριµένους στόχους» πρώτο, δεύτερο και τρίτο µέρος, αποτελούν πολύ καλό βοήθηµα για την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Οι µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΚΕΙΜΕΝΟ Mίλτος Σαχτούρης Ὁ Ἐλεγκτής

Διαβάστε περισσότερα

5Σύνδεση προτάσεων EΝΟΤΗΤΑ

5Σύνδεση προτάσεων EΝΟΤΗΤΑ EΝΟΤΗΤΑ 5Σύνδεση προτάσεων 57. Σύνδεση προτάσεων Τρόποι σύνδεσης προτάσεων......... 254 58. Παρατακτική σύνδεση προτάσεων (Γενικά)................. 259 59. Παρατακτική σύνδεση προτάσεων με συμπλεκτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri Μιχάλης Μακρή EFIAP Copyright: 2013 Michalis Makri Copyright: 2013 Michalis Makri Less is more Less but better Copyright: 2013 Michalis Makri Ο μινιμαλισμός ορίζεται ως η εξάλειψη όλων των στοιχείων που

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα»

ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά για αξίες και συναισθήματα» Ημερομηνία 8/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://artpress.sundaybloody.com/ Βασίλης Κάργας http://goo.gl/di6ugf Μαρίνα Γιώτη, συγγραφέαςεικονογράφος : «Τα παραμύθια είναι ένας τρόπος να μιλήσουμε στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου. Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003

Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου. Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003 Δημοτικό Σχολείο Σκανδάλου-Γαρδικίου Τάξη Α Σχ. Έτος 2002-2003 Διδακτικοί στόχοι: Ευαισθητοποίηση της όρασης των παιδιών. Επαφή με τις έννοιες βασικά και συμπληρωματικά χρώματα. Να προβληματιστούν να πειραματιστούν,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Ρίτσος: Ανυπόταχτη Πολιτεία (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 51-53)

Γιάννης Ρίτσος: Ανυπόταχτη Πολιτεία (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 51-53) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Γιάννης Ρίτσος: Ανυπόταχτη Πολιτεία (Κ.Ν.Λ. Γ Λυκείου, σσ. 51-53) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµ- µατολογικά στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μίλτος Σταχτούρης Ὁ Ἐλεγκτής

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μίλτος Σταχτούρης Ὁ Ἐλεγκτής ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ Μίλτος Σταχτούρης Ὁ Ἐλεγκτής Ἕνας μπαξές γεμάτος αἷμα εἶν ὁ οὐρανός καί λίγο χιόνι ἔσφιξα τά σκοινιά μου πρέπει καί πάλι νά ἐλέγξω τ ἀστέρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σωτήρης Σαμπάνης μιλάει για το νέο του βιβλίο "Σκανταλόπετρα"

Ο Σωτήρης Σαμπάνης μιλάει για το νέο του βιβλίο Σκανταλόπετρα Ημερομηνία 24/11/2015 Μέσο Συντάκτης Link achaianews.gr Κατερίνα Σαμψώνα http://bit.ly/1qtceq0 Ο Σωτήρης Σαμπάνης μιλάει για το νέο του βιβλίο "Σκανταλόπετρα" Η Σκανταλόπετρα είναι το νέο βιβλίο του Σωτήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Όσο μπορείς, Κ. Π. Καβάφη ( Παράλληλο κείμενο: Τριαντάφυλλα στο παράθυρο, Α. Εμπειρίκου)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Όσο μπορείς, Κ. Π. Καβάφη ( Παράλληλο κείμενο: Τριαντάφυλλα στο παράθυρο, Α. Εμπειρίκου) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κείμενο: Όσο μπορείς, Κ. Π. Καβάφη ( Παράλληλο κείμενο: Τριαντάφυλλα στο παράθυρο, Α. Εμπειρίκου) 1 2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κείμενο: Χρόνος: Όσο μπορείς, Κ. Π. Καβάφη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Δ'. ΚΕΙΜΕΝΟ 'Οδυσσέας Ελύτης (1911-1996) Μικρή Πράσινη Θάλασσα Μικρή πράσινη θάλασσα δεκατριώ χρονώ Που θα θελα να σε υιοθετήσω Να σε στείλω σχολείο στην Ιωνία

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Μ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Η προσθήκη λαμπτήρων επηρεάζει την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα;

Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Μ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Η προσθήκη λαμπτήρων επηρεάζει την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα; Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Μ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Η προσθήκη λαμπτήρων επηρεάζει την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα; Στη διερεύνηση που κάναμε με τα παιδιά, όπως φαίνεται και από τον τίτλο ασχοληθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

Τα σύννεφα έχουν τέτοια ποικιλία σχημάτων, χρωμάτων και μεγεθών, που. κανένας δε βελτίωσε το σύστημα το οποίο επινόησε το 1803 ο Αγγλος φαρμακοποιός

Τα σύννεφα έχουν τέτοια ποικιλία σχημάτων, χρωμάτων και μεγεθών, που. κανένας δε βελτίωσε το σύστημα το οποίο επινόησε το 1803 ο Αγγλος φαρμακοποιός +ΑΡΘΡΟ I ποιος, ποσού 1. Zuvvccpa Η Μαρίνα μιλάει με τον Αλέξη στο τηλέφωνο και του λέει ότι διάβασε ένα κείμενο για τα σύννεφα. Εκείνος τη ρωτάει γι αυτά που διάβασε. Εμείς ακούσαμε μόνο τις απαντήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα

Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΠΑΡΑΜΥΘΙ Κέλλυ Παντελίδη Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα εξωφύλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Για παιδιά 5-8 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη.

Για παιδιά 5-8 ετών. Με προεγγραφή. Στη Βιβλιοθήκη. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης Δολιανών 1,Τ.Κ. 22100 2710-224238 Δευτέρα - Παρασκευή 7:00-15:00 28 εκδηλώσεις 16 Ιουνίου, 6:00-8:00, το απόγευμα Η μέρα της γνώσης και όχι της αμάθειας. Το κουτί των

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ)

Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) VAK Learning Styles Self-Assessment Questionnaire Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθησιακού τύπου (προφίλ) Κυκλώστε ή επιλέξτε την απάντηση που αντιπροσωπεύει καλύτερα τη γενικότερη συμπεριφορά σας. Θυμηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Και τώρα τι κάνω; Σημαντικότερο απ όλα είναι να διαβάσεις και να ευχαριστηθείς την ιστορία και τις πληροφορίες για τον κόσμο των χρωμάτων

Και τώρα τι κάνω; Σημαντικότερο απ όλα είναι να διαβάσεις και να ευχαριστηθείς την ιστορία και τις πληροφορίες για τον κόσμο των χρωμάτων Και τώρα τι κάνω; Σημαντικότερο απ όλα είναι να διαβάσεις και να ευχαριστηθείς την ιστορία και τις πληροφορίες για τον κόσμο των χρωμάτων Να ποια είναι τα υλικά που θα χρειαστείς: γκρι χαρτόνι (100 γραμμαρίων)

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες.

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1 Σενάριο Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Σε αντίθεση με τα αφηγηματικά ή λογοτεχνικά είδη, το σενάριο περιγράφει αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Λίγα Λόγια Το Hellas Alive καλύπτει πέντε επίπεδα γλωσσοµάθειας της Ελληνικής.Το κάθε επίπεδο χωρίζεται σε 15 ενότητες µε κάθε ενότητα να αναπτύσσεται σε 4 µαθήµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21 Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήσεις του υπολογιστή... 4 Κεφάλαιο 2 Βασικά τμήματα υπολογιστή... 6 Κεφάλαιο 3 - Ασφάλεια... 9 Κεφάλαιο 4 - Ποντίκι... 11 Κεφάλαιο 5 - Πληκτρολόγιο...

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Δημητριάννα Σκουρτσή Γ2 Σχολικό έτος 2014-15 Τάξη Γ Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί"

Σόφη Θεοδωρίδου: Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί Σόφη Θεοδωρίδου: "Αν δε συμπάσχεις με τους ήρωές σου, δεν είναι αληθινοί" Το clickatlife επιλέγει ρήσεις από έντεκα συγγραφείς της παγκόσμιας κλασσικής λογοτεχνίας για να ανοίξει διάλογο με σύγχρονους

Διαβάστε περισσότερα

Όταν µπροστά από τα κύρια ονόµατα υπάρχει τίτλος, τότε το οριστικό άρθρο προηγείται του τίτλου: ο κύριος Μικέογλου ο πρίγκιπας Κάρολος

Όταν µπροστά από τα κύρια ονόµατα υπάρχει τίτλος, τότε το οριστικό άρθρο προηγείται του τίτλου: ο κύριος Μικέογλου ο πρίγκιπας Κάρολος 1. ΘΕΜΑ Το οριστικό άρθρο 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Θα µιλήσει ο Χασάν. Μ αρέσει η µουσική. Αγαπάει τη ζωή. Σπρώξε την πόρτα. Το 2003 τελείωσε το λύκειο. Το Μάη είχαµε ωραίο καιρό. Ήρθε µε το λεωφορείο. Ήρθε το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Μάθημα: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2007 7:30

Διαβάστε περισσότερα

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός τις λίγες απλώς παχιοί άνω. 3) Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά ώστε το κείμενο να είναι σωστά ορθογραφημένο.

Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός τις λίγες απλώς παχιοί άνω. 3) Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά ώστε το κείμενο να είναι σωστά ορθογραφημένο. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... Όνομα πατρός:... Τηλέφωνα επικοινωνίας:.. Σχολείο προέλευσης:.. 1) Να γράψεις ένα σύνθετο επίθετο υπερθετικού βαθμού

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού

Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού Μένης Θεοδωρίδης Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού Η μικρή εισαγωγή στη φωτογραφική έκφραση για παιδιά 6-12 χρόνων που ακολουθεί, γράφτηκε με σκοπό να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

2. Σύγκρινε τα παρακάτω ζεύγη αριθμών, τοποθετώντας μεταξύ τους το κατάλληλο σύμβολο (>, <, =):

2. Σύγκρινε τα παρακάτω ζεύγη αριθμών, τοποθετώντας μεταξύ τους το κατάλληλο σύμβολο (>, <, =): 1. Συμπλήρωσε τα κενά με τους αριθμούς που λείπουν: α) 1.. = 5 β) 12.. = 0 γ).. : 1 = 44 δ) 5.. = 2. Σύγκρινε τα παρακάτω ζεύγη αριθμών, τοποθετώντας μεταξύ τους το κατάλληλο σύμβολο (>,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα Δεκέμβριος 2010 Εισαγωγή Φέτος, είπαμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με μια έρευνα που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας

Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΑΣΗ Β (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου):

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ. «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ»

Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ. «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ» Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ» Περιεχόμενα Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης γραπτών τεστ... 3 Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι... 5 Μέρος Α : Κατανόηση προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα